MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.ZW Sucha Beskidzka, r. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 31 w dniach sierpnia 2008 roku przez Zespół Kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: Zofia Wiecheć Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej (Upoważnienie Nr 183/2008 z 12 sierpnia 2008 roku). Iwona Kotlarz Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (Upoważnienie Nr 184/2008 z 12 sierpnia 2008 roku), Przedmiot kontroli: wykonywanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej zadań określonych w art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz z późn. zm.). Zakres kontroli: opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku, w oparciu o przepis art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz z późn. zm.), realizacja zaleceń pokontrolnych. W oparciu o wyjaśnienia ustne i pisemne udzielone przez: - Pana Rafała Wróbla Zastępcę Dyrektora PUP, - Panią Renatę Stachowską Starszego Inspektora w Dziale Ewidencji i Świadczeń. Ustalono: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej mieści się w budynku przy ul. Mickiewicza 31. Strukturę organizacyjną jednostki określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej, zatwierdzony Uchwałą Nr 0063/III/165/07 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 25 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym zakres terytorialny działania Urzędu obejmuje gminy: miasto Sucha Beskidzka, Jordanów, miasto i gmina Maków Podhalański oraz gminy: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce. Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej wg stanu na dzień roku obsługiwał osób bezrobotnych, w tym: z prawem do zasiłku - 432, Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 - 2 - bez prawa do zasiłku 2.014, stopa bezrobocia - 7,9 %. Na dzień 30 czerwca 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej obsługuje osób bezrobotnych (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu), w tym: z prawem do zasiłku - 335, bez prawa do zasiłku 1.329, stopa bezrobocia - 5,5 %. I. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami (zał. Nr 1 do protokołu) Urząd w 2007 roku wydatkował kwotę ,36 zł na opłacanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, natomiast w I półroczu 2008 roku ,97 zł (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu),. W dalszej części pobrano akta następujących bezrobotnych: 1. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 10374, lat 56, zarejestrowana 15 stycznia 2007 roku, stan cywilny: wolna. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z 15 stycznia 2007 roku o braku możliwości zgłoszenia do ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 15 stycznia 2007 roku. 2. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 10132, lat 49, zarejestrowana 11 października 2007 roku, stan cywilny: wolna. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego 11 października 2007 roku o braku możliwości zgłoszenia do ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 11 października 2007 roku. 3. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 23384, lat 24, zarejestrowana 7 lutego 2007 roku, stan cywilny: wolna. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z 7 lutego 2007 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 7 lutego 2007 roku. 4. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 17572, lat 29, zarejestrowana 1 października 2007 roku (po raz piąty), stan cywilny: wolna. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 1 października 2007 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 1 października 2007 roku. W aktach zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego córki ( ZUS ZCNA) - data wystawienia: 12 sierpnia 2007 roku. 5. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 14560, lat 30, zarejestrowana 9 lutego 2007 roku (po raz czwarty), stan cywilny: wolny. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia

3 - 3 - zdrowotnego z innego tytułu (bez daty), zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 9 lutego 2007 roku. 6. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 23367, lat 24, zarejestrowana 29 października 2007 roku (po raz czwarty), stan cywilny: wolny. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 29 października 2007 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, decyzja z 2 listopada 2007 roku o przyznaniu prawa do zasiłku z dniem 30 października 2007 roku, Decyzja z 21 lutego 2008 roku o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania szkolenia od dnia 7 marca 2008 roku.. Decyzja z 29 kwietnia 2008 roku o utracie prawa do stypendium z dniem 26 kwietnia 2008 roku. Druk ZUS ZWUA z 29 kwietnia 2008 roku wyrejestrowanie z dodatkowego ubezpieczenia. ZUS ZZA z 29 kwietnia 2008 roku zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku z dniem 26 kwietnia 2008 r. 7. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 981, lat 59, zarejestrowana 1 października 2007 roku (po raz dziesiąty), stan cywilny: żonaty. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego o możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (bez daty). 8. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 22964, lat 24, zarejestrowana 13 września 2007 roku, stan cywilny: wolny. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 13 września 2007 o możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z 9. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 1525, lat 35, zarejestrowana 8 października 2007 roku z prawem do zasiłku od 16 października 2007 roku, stan cywilny: mężatka. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 8 października 2007 roku o braku możliwości ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 8 października 2007 roku, ZUS ZCZA zgłoszenie do ubezpieczenia męża i dziecka z 9 października 2007 roku - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 9 października 2007 roku. Decyzja z 9 października 2007 roku o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu zasiłku, ZUS ZUA z 8 października 2007 roku zgłoszenie do ubezpieczenia z dniem 16 października 2007 roku. Decyzja z dnia 23 kwietnia 2008 roku o utracie prawa do zasiłku z dniem 16 kwietnia 2008 roku. ZUS ZWUA wyrejestrowanie z ubezpieczenia od 16 kwietnia 2008 roku z powodu utraty prawa do zasiłku. ZUS ZZA zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego z 16 kwietnia 2008 roku. 10. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 23048, lat 25, zarejestrowana 17 sierpnia 2007 roku (po raz drugi), stan cywilny: wolna. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 17 sierpnia 2007 roku o braku możliwości zgłoszenia do ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 17 sierpnia 2007 roku, decyzja z 9 czerwca 2008 roku o przyznaniu stypendium z dniem 9 czerwca 2008 roku, ZUS ZWUA wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego od 9 czerwca 2007 roku, ZUS ZUA z 9 czerwca 2008 roku zgłoszenie do dodatkowego ubezpieczenia. Decyzja z 31 lipca 2008 roku o utracie prawa do stypendium z dniem 25 lipca 2008 roku, ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego od

4 lipca 2008 roku, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 25 lipca 2008 roku. 11. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 26082, lat 23, zarejestrowana 3 grudnia 2007 roku (po raz drugi), stan cywilny: mężatka. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 3 grudnia 2007 roku o możliwości ubezpieczenia zdrowotnego z 12. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 22746, lat 28, zarejestrowana 14 grudnia 2007 roku, stan cywilny: wolny. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 14 grudnia 2007 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego z 21 grudnia 2007 roku ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 14 grudnia 2007 roku. Decyzja z 4 stycznia 2008 roku o uznaniu za osobę bezrobotna z dniem 14 grudnia 2007 roku i odmowie przyznania prawa do zasiłku od 14 grudnia 2007 roku (brak okresu zasiłkowego), zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego z 4 stycznia 2008 roku ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 14 grudnia 2007 roku (wyjaśnienie załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Decyzja z 31 marca 2008 roku o przyznaniu prawa do zasiłku z dniem 14 marca 2008 roku, druk ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego od 14 marca 2008 roku, Decyzja z 24 czerwca 2008 roku o utracie prawa do zasiłku z dniem 16 czerwca 2008 roku, ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczenia od 16 czerwca 2008 roku, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 16 czerwca 2008 roku. 13. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 25930, lat 42, zarejestrowana 13 grudnia 2007 roku, stan cywilny: żonaty. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z 13 grudnia 2007 roku o braku możliwości ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego z 14 grudnia 2007 roku ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 13 grudnia Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 27946, lat 32, zarejestrowana 6 czerwca 2007 roku, stan cywilny: mężatka. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 6 czerwca 2007 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego z 4 października 2007 roku ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 4 października 2007 roku. Decyzja z 4 października 2007 roku o uznaniu za osobę bezrobotna i przyznaniu zasiłku z dniem 12 października 2007 roku, druk ZUS ZWUA- wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego od 12 października 2008 roku 15. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 25268, lat 25, zarejestrowana 4 października 2007 roku (po raz drugi), stan cywilny: wolna. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego o braku możliwości ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (bez daty), zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego z 4 października 2007 roku ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 4 października 2007 roku. Decyzja z 4 października 2007 roku o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu zasiłku od 12 października 2007 roku, ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego od 12 października 2007 roku. Decyzja z 23 kwietnia 2008 roku o utracie prawa do zasiłku z dniem 12 kwietnia 2008 roku, ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego od 12 kwietnia 2008 roku, zgłoszenie

5 - 5 - do ubezpieczenia zdrowotnego z 24 kwietnia 2008 roku ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 12 kwietnia 2008 roku. 16. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 27686, lat 59, zarejestrowana 15 lutego 2007 roku, stan cywilny: żonaty. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego o możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (zła data). 17. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 27627, lat 60, zarejestrowana 31 stycznia 2007 roku, stan cywilny: wolny. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego o braku możliwości ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (brak daty). Decyzja z 1 lutego 2007 roku o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu zasiłku od 8 lutego 2007 roku, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego z 1 lutego 2007 roku ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 31 stycznia 2007 roku, ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego od 8 lutego 2007 roku. Decyzja z 24 sierpnia 2008 roku o utracie prawa do zasiłku z dniem 8 sierpnia 2008 roku, ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego od 8 sierpnia 2007 roku, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego z 24 sierpnia 2008 roku ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 8 sierpnia 2008 roku. 18. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 9243, lat 43, zarejestrowana 8 sierpnia 2007 roku, stan cywilny: mężatka. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 8 sierpnia 2007 roku o możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z 19. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 27797, lat 19, zarejestrowana 10 kwietnia 2007 roku, stan cywilny: wolna. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 10 kwietnia 2007 roku o braku możliwości zgłoszenia do ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 10 kwietnia 2007 roku. ZUS CZA zgłoszenie do ubezpieczenia dziecka od 10 kwietnia 2008 roku. 20. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 24568, lat 24, zarejestrowana 2 stycznia 2007 roku, stan cywilny: mężatka. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 2 stycznia 2007 roku o możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z Decyzja z dnia 12 lutego 2007 roku o przyznaniu stypendium od 6 lutego do 6 sierpnia 2007 roku, zgłoszenie do ubezpieczenia wypadkowego ( ZUS ZUA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 6 lutego 2007 roku. Decyzja z 7 sierpnia 2007 roku o utracie prawa do stypendium z dniem 6 sierpnia 2007 roku, druk ZUS ZWUA o wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego od dnia 6 sierpnia 2007 roku. 21. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 28274, lat 19, zarejestrowana 7 września 2007 roku, stan cywilny: wolna. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 7 września roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 7 września 2007 roku. 22. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 28313, lat 22, zarejestrowana 17 września 2007 roku, stan cywilny: wolna. W aktach stwierdzono: oświadczenie

6 - 6 - bezrobotnego z dnia 17 września 2007 roku o możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z 23. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 28325, lat 20, zarejestrowana 21 września 2007 roku, stan cywilny: wolna. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 21 września 2007 roku o możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z 24. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 26042, lat 22, zarejestrowana 8 sierpnia 2007 roku, stan cywilny: wolna. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 8 sierpnia 2007 roku o możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z 25. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 27823, lat 23, zarejestrowana 9 lipca 9 lipca 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 9 lipca 2008 roku. 26. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 15944, lat 29, zarejestrowana 8 stycznia 2008 roku, stan cywilny: mężatka. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 8 stycznia 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia data powstania obowiązku ubezpieczenia: 8 stycznia 2008 roku. 27. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 29242, lat 19, zarejestrowana 5 sierpnia dnia 5 sierpnia 2008 roku o możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z 28. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 29213, lat 20, zarejestrowana 25 lipca dnia 25 lipca 2008 roku o możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z 29. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 28338, lat 21, zarejestrowana 30 czerwca 2008 roku, stan cywilny: żonaty. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 30 czerwca 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 30 czerwca 2008 roku. 30. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 28410, lat 20, zarejestrowana 22 lipca dnia 22 lipca 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 22 lipca 2008 roku. 31. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 29253, lat 21, zarejestrowana 7 sierpnia dnia 7 sierpnia 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia

7 - 7 - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 7 sierpnia 2008 roku. 32. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 29085, lat 20, zarejestrowana 23 czerwca 2008 roku, stan cywilny: wolna. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 23 czerwca 2008 roku o możliwości ubezpieczenia zdrowotnego z 33. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 29171, lat 24, zarejestrowana 14 lipca 2008 roku, stan cywilny: mężatka. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 14 lipca 2008 roku o możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z 34. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 16767, lat 28, zarejestrowana 1 sierpnia 2007 roku, stan cywilny: mężatka. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 1 sierpnia 2007 roku o możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z 35. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 24081, lat 23, zarejestrowana 15 lipca dnia 15 lipca 2008 roku o braku możliwości ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 15 lipca 2008 roku. 36. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 22970, lat 52, zarejestrowana 3 marca 2008 roku (po raz trzeci), stan cywilny: wolna. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 3 marca 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 3 marca 2008 roku. 37. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 25880, lat 27, zarejestrowana 2 lipca dnia 2 lipca 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 2 lipca 2008 roku. 38. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 26031, lat 29, zarejestrowana 30 lipca 2008 roku (po raz trzeci), stan cywilny: żonaty. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 30 lipca 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 30 lipca 2008 roku. 39. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 3967, lat 40, zarejestrowana 2 lipca 2008 roku, stan cywilny: mężatka. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 2 lipca 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia data powstania obowiązku ubezpieczenia: 2 lipca 2008 roku. 40. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 26878, lat 62, zarejestrowana 10 marca 2008 roku (po raz drugi), stan cywilny: wolny. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 10 marca 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do

8 - 8 - ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 10 marca 2008 roku. 41. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 28261, lat 41, zarejestrowana 6 września 2007 roku, stan cywilny: żonaty. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 6 września 2007 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia data powstania obowiązku ubezpieczenia: 6 września 2007 roku, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego żony i dzieci( ZUS ZCZA- 2 druki) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 6 września 2007 roku. Decyzja 24 września 2007 roku o orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, druk ZUS ZWUA wyrejestrowanie z dniem 11 października 2007 roku w związku z uzyskaniem stopnia niepełnosprawności, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 11 października 2007 roku. Ponadto w aktach na odwrotnej stronie oświadczenia bezrobotnego wniosek z 22 lipca 2008 roku o wyrejestrowanie córki z ubezpieczenia zdrowotnego, druk ZUZ ZCNA wyrejestrowanie córki z dniem 22 lipca 2008 roku. 42. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 25247, lat 23, zarejestrowana 9 czerwca dnia 9 czerwca 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia data powstania obowiązku ubezpieczenia: 9 czerwca 2008 roku. 43. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 25004, lat 23, zarejestrowana 19 lutego 2008 roku (po raz drugi), stan cywilny: wolna. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 19 lutego 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 19 lutego 2008 roku. 44. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 26104, lat 21, zarejestrowana 15 czerwca 2007 roku (po raz drugi), stan cywilny: mężatka. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (bez daty), zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 15 czerwca 2007 roku, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego z 24 stycznia 2008 roku ( ZUS ZZA) w związku ze zmianą adresu - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 15 czerwca 2007 roku. 45. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 25539, lat 40, zarejestrowana 3 lipca 2008 roku (po raz drugi), stan cywilny: wolna. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 3 lipca 2008 roku o możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z 46. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 27576, lat 20, zarejestrowana 10 czerwca 2008 roku, stan cywilny: wolna. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 10 czerwca 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 10 czerwca 2008 roku.

9 Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 27832, lat 21, zarejestrowana 22 lipca 2008 roku (po raz drugi), stan cywilny: wolny. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 22 lipca 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 22 lipca 2008 roku. 48. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 27349, lat 29, zarejestrowana 30 czerwca 2008 roku (po raz czwarty), stan cywilny: mężatka. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 30 czerwca 2008 roku o braku możliwości ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 30 czerwca 2008 roku, druk ZUS ZCNA zgłoszenie do ubezpieczenia córki z dniem 30 czerwca 2008 roku. 49. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 9124, lat 45, zarejestrowana 7 stycznia 2008 roku, stan cywilny: mężatka. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 7 stycznia 2008 roku o możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z 50. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 8916, lat 45, zarejestrowana 1 lipca 2008 roku (po raz czwarty, stan cywilny: mężatka. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 1 lipca 2008 roku o możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z 51. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 27665, lat 25, zarejestrowana 9 lutego 2007 roku, stan cywilny: mężatka. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 9 lutego 2007 roku o możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, decyzja z 9 lutego 2007 roku o uznaniu za osobę bezrobotna i przyznaniu prawa do zasiłku od 17 lutego 2007 roku, decyzja o utracie prawa do zasiłku z dniem 17 sierpnia 2007 roku, na odwrocie oświadczenia z 9 lutego 2007 roku wniosek bezrobotnego o objecie ubezpieczeniem zdrowotnym jego i członków rodziny od 31 sierpnia 2007 roku, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 31 sierpnia 2007 roku. Brak oświadczenia o zmianie sytuacji bezrobotnego i braku możliwości ubezpieczenia zdrowotnego z 52. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 29278, lat 23, zarejestrowana 13 sierpnia dnia 13 sierpnia 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia data powstania obowiązku ubezpieczenia: 13 sierpnia 2008 roku Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 29271, lat 22, zarejestrowana 12 sierpnia dnia 12 sierpnia 2008 roku o braku możliwości ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 12 sierpnia 2008 roku. 54. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 29207, lat 26, zarejestrowana 23 lipca dnia 23 lipca 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

10 z innego tytułu, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 23 lipca 2008 roku. 55. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 17077, lat 29, zarejestrowana 11 sierpnia 2008 roku, stan cywilny: mężatka. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 11 sierpnia 2008 roku o braku możliwości ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego męża i trójki dzieci, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 11 sierpnia 2008 roku, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego męża i dzieci( ZUS ZCNA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 11 sierpnia 2008 roku. 56. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 18125, lat 28, zarejestrowana 4 marca 2008 roku (po raz drugi), stan cywilny: wolna. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego 4 marca 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia data powstania obowiązku ubezpieczenia: 4 marca 2008 roku. 57. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 28185, lat 31, zarejestrowana 24 lipca dnia 24 lipca 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 24 lipca 2008 roku. 58. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 29276, lat 19, zarejestrowana 12 sierpnia dnia 12 sierpnia 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia data powstania obowiązku ubezpieczenia: 12 sierpnia 2008 roku. 59. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 29197, lat 21, zarejestrowana 21 lipca dnia 21 lipca 2008 roku o możliwości ubezpieczenia zdrowotnego z zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 21 lipca 2008 roku. 60. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 13964, lat 38, zarejestrowana 28 lipca 2008 roku, stan cywilny: mężatka. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 28 lipca 2008 roku o możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z 61. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 15883, lat 27, zarejestrowana 3 sierpnia 2006 roku, stan cywilny: mężatka. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 3 sierpnia 2006 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia data powstania obowiązku ubezpieczenia: 3 sierpnia 2006 roku, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego męża i dzieci( ZUS ZCZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 3 sierpnia 2006 roku. Na odwrocie oświadczenia wniosek bezrobotnego z 3 stycznia 2008 roku o wygłoszenie ze składki zdrowotnej męża, wniosek z 26 lutego o wygłoszenie ze składki bezrobotnego. Druk ZUS ZCNA z 4

11 stycznia 2008 roku wyrejestrowanie członka rodziny z dniem 3 stycznia 2008 roku, ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego od 26 lutego 2008 roku, ZUS CNA wyrejestrowanie członka rodziny z dniem 26 lutego 2008 roku. 62. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 16326, lat 28, zarejestrowana 11 października 2007 roku, stan cywilny: wolna. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 11 października 2007 roku o braku możliwości zgłoszenia do ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 11 października 2007 roku. 63. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 13678, lat 30, zarejestrowana 28 kwietnia 2008 roku (po raz piąty), stan cywilny: wolna. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 28 kwietnia 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 28 kwietnia 2008 roku. 64. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 29062, lat 32, zarejestrowana 13 czerwca 2008 roku, stan cywilny: wolny. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 13 czerwca 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 13 czerwca 2008 roku. 65. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 28906, lat 31, zarejestrowana 8 kwietnia dnia 8 kwietnia 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia data powstania obowiązku ubezpieczenia: 8 kwietnia 2008 roku. Decyzja z dnia 9 czerwca 2008 roku o przyznaniu stypendium od 9 czerwca do 25 lipca 2008 roku, zgłoszenie do ubezpieczenia wypadkowego ( ZUS ZUA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 9 czerwca 2008 roku, druk ZUS ZWUA o wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego od dnia 25 lipca 2008 roku, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZUS ZZA) - data powstania obowiązku ubezpieczenia: 25 lipca 2008 roku. 66. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 29261, lat 26, zarejestrowana 7 sierpnia dnia 7 sierpnia 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia data powstania obowiązku ubezpieczenia: 7 sierpnia 2008 roku. 67. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 29258, lat 21, zarejestrowana 7 sierpnia dnia 7 sierpnia 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia data powstania obowiązku ubezpieczenia: 7 sierpnia 2008 roku, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych od 15 sierpnia 2008 roku, druk ZUS ZWUA o wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego od dnia 15 sierpnia 2008 roku.

12 Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 29198, lat 57, zarejestrowana 21 lipca 2008 roku, stan cywilny: żonaty. W aktach stwierdzono: oświadczenie bezrobotnego z dnia 21 lipca 2008 roku o możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z 69. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 29168, lat 20, zarejestrowana 14 lipca dnia 14 lipca 2008 roku o możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z 70. Osoba bezrobotna o numerze ewidencyjnym: 29280, lat 20, zarejestrowana 14 sierpnia dnia 14 sierpnia 2008 roku o braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia data powstania obowiązku ubezpieczenia: 14 sierpnia 2008 roku. Następnie sprawdzono czy w systemie informatycznym, w losowo wybranych kontach osób bezrobotnych, są zamieszczone informacje o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Sprawdzono następujące osoby: - nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr 9243 We wszystkich sprawdzonych przypadkach stwierdzono zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. II. Realizacja zaleceń pokontrolnych. Zespół kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 16 czerwca 2008 roku przeprowadził kontrolę problemową w zakresie dostosowania PUP do standardów usług rynku Pracy. W wystąpieniu pokontrolnym z 18 czerwca 2008 roku, znak: PS.VII.IK wskazano na konieczność zintensyfikowania podejmowanych działań w kierunku dopracowania do końca czerwca br. Brakujących druków i formularzy oraz zatwierdzenia i wdrożenia przygotowanych procedur. Jak wynika z przedłożonych materiałów (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) do każdej procedury opracowano stosowne druki i formularze. Poszczególne procedury zostały zatwierdzone przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

13 Na tym czynności kontrolne zakończono. Ustaleń zawartych w protokole dokonano na podstawie akt osób bezrobotnych wymienionych na str protokołu, informacji opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej, dołączonych do protokołu w formie załączników oraz ustnych i pisemnych wyjaśnień pracowników kontrolowanej jednostki. Integralną część egzemplarza protokołu jednostki kontrolującej stanowi 5załączników. Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kontrolowanego i Kontrolujących. Sucha Beskidzka, dnia r. Kontrolowany: Kontrolujący: z up. STAROSTY (-) mgr Rafał Wróbel p.o. z-ca DYREKTORA Powiatowego Urzędu Pracy 1 Starszy Inspektor (-) Zofia Wiecheć 2. Starszy Inspektor Wojewódzki (-) mgr inż. Iwona Kotlarz Protokół podpisano w Suchej Beskidzkiej, dnia r.

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. Pan Bogdan Gołyźniak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.EL.0931-2-08 Owicim, 21 maja 2008 r. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzdzie Pracy w Owicimiu, ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie w dniu 24 listopada 2010 r.

Protokół z kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie w dniu 24 listopada 2010 r. Protokół z kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie w dniu 24 listopada 2010 r. I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI PS.IV.862.7.2015 Kielce, dnia 1 czerwca 2015 r. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWOOZKi w K ielcach Punkt Koncdnryjny i Obsłswj Klienfo Zi i L.dz, Podpis 0 2 CZE. 2015 I zał. Pan Marian Jerzy

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w dniach 27 29 sierpnia 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin.

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w dniach 27 29 sierpnia 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w dniach 27 29 sierpnia 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin. Kontrola

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli wewnętrznej doraźnej: art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o słuŝbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 7 kwietnia 2010 r. LKA-4100-04-05/2010/P/09/005 Pani Wiesława Polańska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Gimnazjum Nr 4 w Słupsku

Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Gimnazjum Nr 4 w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Gimnazjum Nr 4 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli okresowej JANTAR 2 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk REGON 771283417

Protokół kontroli okresowej JANTAR 2 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk REGON 771283417 PS-III.9514.10.2015.TB Gdańsk, dnia 14 lipca 2015 r. Protokół kontroli okresowej JANTAR 2 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk REGON 771283417 Kontrolę, w dniu 29 czerwca 2015 r., przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Iwona Matysiak od 1990 r.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Iwona Matysiak od 1990 r. PS.II-2.12.0934-2-3/10 PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 22 kwietnia 2010 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ul. Kaczyńska 26, mającej na celu zbadanie sprawy wynikającej

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 23 października 2014 r. płatnikowi składek: Mieczysław Walasik.

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 23 października 2014 r. płatnikowi składek: Mieczysław Walasik. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Radomiu Czachowskiego 21 A 26-600 Radom Znak pisma: 312014100012PR0001 Znak sprawy: 312014100012 Dane identyfikacyjne NIP: 7981013335

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych -WZÓR- Załącznik nr 13 UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy: Zarządem Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 6 lutego 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 6 lutego 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 6 lutego 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 marca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 marca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 marca 2013r. 1. Firma nazwa albo imię i nazwisko podmiotu: Przychodnia Lekarska MEDYK Zofia Robak. Jerzy Robak s.c. (...), 66-530 Drezdenko.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r.

Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r. Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Kancelarii Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne Radomsko, dnia... W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne 1. Dane rodzica(ów), opiekuna prawnego, ucznia (uczniów) ubiegającego(ych) się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Krystyna Janik adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Halina Malinowska-Rewers ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w dniu 21.01.2010r.

Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w dniu 21.01.2010r. Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w dniu 21.01.2010r. 1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedziba, adres oraz imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTRO LI problemowej przeprowadzonej w Spółdzielni PRALEX w Gorzowie Wlkp. przy ul. Owczej 10 w terminie od 26 do 27 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTRO LI problemowej przeprowadzonej w Spółdzielni PRALEX w Gorzowie Wlkp. przy ul. Owczej 10 w terminie od 26 do 27 kwietnia 2012 r. Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w Spółdzielni PRALEX w Gorzowie Wlkp. przy ul. Owczej 10 w terminie od 26 do 27 kwietnia 2012 r. Działając na podstawie art. 30 ust. 3 pkt

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w okresie od dnia 26 kwietnia 2012 r. do dnia 27 kwietnia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli okresowej VECTRA S.A. Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia Regon: 170801142

Protokół kontroli okresowej VECTRA S.A. Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia Regon: 170801142 PS-III.9514.37.2015.TB Gdańsk, dnia 21 grudnia 2015 r. Protokół kontroli okresowej VECTRA S.A. Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia Regon: 170801142 Kontrolę, w dniach 3 4 grudnia 2015 r., przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

PS-III.9612.22.2014.AM PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ podmiotu leczniczego z dnia 26 lutego 2014 r.

PS-III.9612.22.2014.AM PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ podmiotu leczniczego z dnia 26 lutego 2014 r. PS-III.9612.22.2014.AM PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ podmiotu leczniczego z dnia 26 lutego 2014 r. I. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRMĘ ALBO NAZWĘ ORAZ ADRES SIEDZIBY: Anna Jabłońska,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Przedmiot zamówienia:

FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Przedmiot zamówienia: Załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia FE.341/12/2010..., dn....-...-2010 FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na konferencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelec Wójt Gminy Kościelec ul. Turecka 7/3 62-604 Kościelec WNIOSEK o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 10.09.2014r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego do realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r.

Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r. Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Kornowac w sprawie realizacji programu zdrowotnego: Ty

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 09-10 listopada 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie,

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r. OrS.4431.9.2015.AP P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 64 6913 Poz. 1373 1373 UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZOWANIE ROBÓT PUBLICZNYCH

WNIOSEK O ORGANIZOWANIE ROBÓT PUBLICZNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻUROMINIE ul. Lidzbarska 27A, 09-300 Żuromin, tel. (023)6573163, 6574106 fax 6573163 wew.34 e-mail: wazu@praca.gov.pl ( pieczęć organizatora) Żuromin, Starosta Żuromiński za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ PS.II-2.12.0934-2-4/10

PROTOKÓŁ PS.II-2.12.0934-2-4/10 PS.II-2.12.0934-2-4/10 PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 11 i 12 maja 2010 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy rodzinie w Poznaniu filia Stare Miasto ul. Ratajczaka 5, mającej na celu wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Janina Sendecka Burmistrz Małomic. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 29 stycznia 2014 roku

Pani Małgorzata Janina Sendecka Burmistrz Małomic. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 29 stycznia 2014 roku Gorzów Wlkp., dnia 29 stycznia 2014 roku WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch IB-III.431.1.17.2013.TKus Pani Małgorzata Janina Sendecka Burmistrz Małomic Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 8 umowy Nr 1/94/2012

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19

Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19 Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19 REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Przepisy regulujące zasady dokonywania rejestracji zawarte są w: - ustawie z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE W Regulaminie stosuje się poniższe określenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady sprawowania nadzoru i kontroli stacji kontroli pojazdów. Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r.

Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r. Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Na podstawie art. 35 ust.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.III.0932-7-09 PROTOKÓŁ

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.III.0932-7-09 PROTOKÓŁ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.III.0932-7-09 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pałecznicy, ul. Św. Jakuba 11 (GOPS),

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 16-17 lutego 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Warszawa: Archiwizacja dokumentacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

PS.VI/9013/20/10. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego: Fundacja Rodzina Nadziei ul. Grottgera 25, 80-311 Gdańsk

PS.VI/9013/20/10. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego: Fundacja Rodzina Nadziei ul. Grottgera 25, 80-311 Gdańsk PS.VI/9013/20/10 Protokół z wizytacji obiektu w związku z wnioskiem o zmianę decyzji w sprawie wydanego zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczowychowawczej Jednostka wizytowana: Placówka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU /obowiązujący w 2014 r./

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU /obowiązujący w 2014 r./ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE ul. Słowackiego 8 tel. (032) 753 38 50 Centrum Aktywizacji Zawodowej Chrzanów, dnia.. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU /obowiązujący w 2014 r./ na zasadach

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Ośrodku Informacji Turystycznej w Słupsku

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Ośrodku Informacji Turystycznej w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Ośrodku Informacji Turystycznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, 19 maja 2015r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WPS.VIII.431.5.2015.AJ Pan Waldemar Stupałkowski Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ul. T. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia października 2008 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia października 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia października 2008 r. LRZ-41017-1-08 P/08/100 Pan Tomasz Sieńko Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dobry Dom w

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

2) w 13 w ust. 1 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: d) Centrum Aktywizacji Zawodowej

2) w 13 w ust. 1 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: d) Centrum Aktywizacji Zawodowej Uchwała Nr 103/261/09 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257 Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/063 Gdańsk, dnia 09 czerwca 2008 roku.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/144/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r.

Uchwała Nr XV/144/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. Uchwała Nr XV/144/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/470/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

Statut Państwowej Inspekcji Pracy Statut Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 sierpnia 2011 r.. (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo