Naczynia połączone. Obecnie obserwowane tendencje integracji międzynarodowej oraz postępująca globalizacja. Brnąc przez bessę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Naczynia połączone. Obecnie obserwowane tendencje integracji międzynarodowej oraz postępująca globalizacja. Brnąc przez bessę"

Transkrypt

1 Które giełdy na świecie najsilniej, a które najmniej odczuły dotychczas skutki kryzysu i gdzie w tej statystyce znajduje się Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie? Recesja to słowo, które przez wiele lat pojawiało się wyłącznie w literaturze ekonomicznej. Traktowane było jako czysto teoretyczny termin, który przy tak już rozwiniętych gospodarkach i zaawansowanych modelach ekonomicznych nie powinien zaistnieć we współczesnej rzeczywistości. Wystarczył rok, aby sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy, wreszcie Stany Zjednoczone ogłosiły oficjalnie, iż abstrakcyjna wcześniej wizja recesji stała się rzeczywistością, a wszystkie pozostałe państwa na całym świecie drastycznie skorygowały prognozy wzrostu gospodarczego. Naczynia połączone Obecnie obserwowane tendencje integracji międzynarodowej oraz postępująca globalizacja 1 / 8

2 przedsiębiorstw spowodowały, iż rynki finansowe, mimo swojej utrzymującej się odrębności funkcjonalnej, żyją w symbiozie ekonomicznej stając się niemal jednym organizmem. W okresie stabilnej sytuacji na rynkach finansowych synergia polskich indeksów giełdowych z innymi giełdami na świecie jest niezwykłe silna. Tym bardziej interesująca wydaje się analiza dotycząca wydarzeń w kryzysowym, 2008 roku, na rynkach światowych i próba odpowiedzi na pytania, które giełdy na świecie najsilniej, a które najmniej odczuły skutki kryzysu i gdzie w tej statystyce znajduje się Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Ubiegłoroczne wydarzenia na GPW uznano za niezwykle dramatyczne. Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) od początku roku stracił ok. 52 proc. Oznacza to, iż przeciętny inwestor, który nie wycofał się z inwestycji w akcje, stracił ponad połowę kapitału zaangażowanego w akcje spółek notowanych na GPW. W początkowym okresie najbardziej traciły małe spółki, później, głównie w wyniku odpływu kapitału zagranicznego, liderem" spadków okazały się największe spółki zrzeszone w indeksie WIG20. Fundamentalnie z pewnością nie ma przyczyn uzasadniających tak głęboką przecenę, aczkolwiek pewne jest, że światowa gospodarka - w tym również polskie przedsiębiorstwa - dopiero odczuje dekoniunkturę. Ale czy rzeczywiście wydarzenia na polskim parkiecie wyglądają aż tak dramatycznie na tle innych giełd świata? Czy straciliśmy więcej niż inwestorzy w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Chinach czy RPA? A może giełda w Islandii (Iceland Stock Exchange) oparła się skutkom przeceny na świecie? Najbardziej stratna Europa Po przeprowadzeniu porównania kontynentów okazuje się, iż to właśnie Europa jest częścią świata, której giełdy statystycznie najbardziej ucierpiały w bieżącym roku. Indeksy giełdowe na naszym kontynencie straciły przeciętnie 56 proc., biorąc pod uwagę pierwsze jedenaście miesięcy 2008 roku. To strata o przeszło 45 proc. większa od zanotowanych przez główne indeksy amerykańskie (39 proc.). Również na pozostałych kontynentach straty były dużo niższe niż w Europie. Giełdy azjatyckie straciły około połowy swojej wartości w ciągu roku, Ameryka 2 / 8

3 Południowa około 32 proc., natomiast Afryka jedynie 30 proc. Wyniki te bazują na analizie stóp zwrotu (wyznaczono średnią arytmetyczną) głównych indeksów giełdowych w poszczególnych krajach na danym kontynencie. Warto dodać, iż są to wartości otrzymane w lokalnych walutach, a więc nie uwzględniające zmian kursowych, które de facto dodatkowo wpływają na stan portfela inwestorów w poszczególnych krajach. Uznając dolara amerykańskiego za walutę bazową trzeba stwierdzić, iż wobec jej znacznego umocnienia w stosunku do wszystkich innych walut narodowych różnica między stratami giełd amerykańskich a pozostałymi jest dużo wyższa. Po uwzględnieniu zmian kursów lokalnych walut tegoroczna strata na giełdach europejskich osiągnęła aż 62 proc., podczas gdy indeksy w Ameryce Południowej oraz Afryce straciły niemalże tyle samo, co giełdy amerykańskie. Uzasadnienie tej sytuacji wydaje się proste. Otóż w początkowych miesiącach załamania finansowego na świecie wydawało się, iż to właśnie gospodarka amerykańska, a poniekąd dolar amerykański, zanotuje największe straty. Sytuacja zmieniła się wraz ze wzrostem skali spowolnienia gospodarczego (recesji), kiedy okazało się, że początkowy kryzys na rynku kredytów subprime w Stanach Zjednoczonych odbił się rykoszetem nie tylko na gospodarce amerykańskiej, ale równie mocno uderzył w sytuację giełdowo-gospodarczo-finansową na całym świecie. Spowodowało to wzrost zaufania do waluty powszechnie uważanej za najbezpieczniejszą, najbardziej stabilną i jednocześnie mocno chroniącą inwestorów przed załamaniem na rynku walutowym. Efektem było osłabienie się walut państw o mniejszej wiarygodności finansowej, przede wszystkim walut krajów rozwijających się (emerging markets), w tym między innymi polskiego złotego, którego deprecjacja powiększyła tegoroczne straty indeksu WIG z 52 do 60 proc. (biorąc pod uwagę tegoroczny spadek wartości złotówki). Giełdy praktycznie wszystkich krajów afrykańskich zanotowały niemalże o połowę mniejsze straty niż giełdy w Europie. Czarny Ląd" w dalszym ciągu kojarzy się większości inwestorów bardziej z miejscem egzotycznych podróży aniżeli z dobrym rynkiem do inwestycji, istnieją jednak kraje, które posiadają znaczny potencjał gospodarczy, np. Kenia, RPA czy Egipt. Najniższe - w porównaniu z innymi giełdami - straty w krajach afrykańskich mogą świadczyć o wysokiej niedojrzałości tamtejszego rynku, ale mogą również wskazywać na dużą siłę i 3 / 8

4 niezależność tego kontynentu. Wydaje się, że właśnie ta stosunkowo duża niezależność od innych kontynentów ograniczyła skalę przeceny na afrykańskich rynkach giełdowych. Spokojniejsze parkiety egzotyczne Pomijając szczegółową analizę giełd na poszczególnych kontynentach, warto zwrócić uwagę na pewne ciekawe przypadki. Okazuje się, iż na całym świecie nie ma giełdy, która w 2008 roku wykazałaby dodatnią stopę zwrotu. Najmniejsze straty zanotowały bardzo egzotyczne parkiety", takie jak: giełda w Wenezueli (Wenezuela Stock Market Index) - 8 proc., Botswanie (Botswana Gaborone Index) - 6 proc., Maroku (CFG 25) - 11 proc., Bangladeszu (Dhaka Exchange) - 11 proc. Z całym szacunkiem dla tych parkietów, prawdopodobnie zarówno płynność, jak i obrót na nich nie świadczy o dużej liczbie inwestorów zagranicznych. Może to być bezpośrednią przyczyną tego, iż skutki kryzysu światowego są tam stosunkowo małe. Liderami spadków (pomijając na razie Europę) były równie egzotyczne" pozycje w zestawieniu giełd światowych: Zjednoczone Emiraty Arabskie - 69 proc., Wietnam - 65 proc. czy dużo bardziej rozpoznawalne: Argentyna (60 proc.) oraz Chiny (66 proc.). W przypadku Argentyny spadek ten jest uzasadniony zagrożeniem ponownego krachu systemu finansowego, co spowodowało wzrost rentowności obligacji państwowych w krytycznym momencie nawet do 28 proc. w skali roku. W przypadku Chin wysoki spadek uzasadnia kilka zdarzeń: zbyt dynamiczny wzrost w poprzednich latach, skutkujący przegrzaniem gospodarki i przewartościowaniem na giełdzie, koniec przygotowań do igrzysk olimpijskich w Pekinie, a także fakt, że Chiny, jako rynek wschodzący, mocno odczuły odwrót inwestorów zagranicznych z emerging markets. 4 / 8

5 Z drugiej strony, mimo obniżenia prognoz chińskiego PKB, coraz bardziej powszechne są opinie, że obecna recesja może być przysłowiowym gwoździem do trumny dla gospodarki amerykańskiej, natomiast Chiny oraz Indie (chociaż prawdopodobnie w mniejszym stopniu - ze względu na sytuację polityczną i zamachy terrorystyczne) mogą stać się w przyszłości centrum finansowo-gospodarczym świata. Jedynie 4 z 47 analizowanych pozaeuropejskich giełd osiągnęło wyższą stratę aniżeli polski indeks WIG. Polska średnio-europejska Dużo lepiej wygląda nasza giełda na tle parkietów europejskich. W tym gronie znajdujemy się niemal w połowie stawki, notując nawet minimalnie mniejsze straty - zarówno w walutach lokalnych, jak i po uwzględnieniu zmian kursów walut - niż średnia arytmetyczna dla Europy. Jednocześnie widzimy, że najwyżej rozwinięte państwa europejskie straciły o około 1/5 mniej aniżeli państwa z regionu Europy Środkowej, których strata niezwykle solidarnie oscyluje w 2008 roku na poziomie proc. Dużym zaskoczeniem in plus jest Bratislava Stock Exchange - główna słowacka giełda, której indeks Slovak Share Index stracił w mijającym roku jedynie 22 proc. Wynik ten jest rezultatem przede wszystkim bardzo dobrej kondycji gospodarki, która mimo kryzysu w III kwartale rozwijała się w bardzo dobrym tempie - PKB wzrósł o 7,1 proc. Niemałą rolę odgrywa również decyzja o wprowadzeniu euro jako podstawowej waluty Słowacji od 1 stycznia 2009 roku. W konsekwencji w 2008 roku kurs korony słowackiej był bardzo stabilny, w przeciwieństwie do węgierskiego forinta czy polskiej złotówki. Wprawdzie giełda słowacka nie wyróżnia się na tle regionu ponadprzeciętną kapitalizacją, jednakże dobra kondycja gospodarki, stabilność walutowa, udane reformy Mikulasza Dziurindy spowodowały, iż jest to parkiet, który w Europie najlepiej oparł się skutkom światowego kryzysu 5 / 8

6 gospodarczo-finansowego. Swoistym rekordzistą in minus, nie tylko w skali Europy, ale całego świata, jest giełda w Islandii, której główny indeks giełdowy OMX 15 Index stracił ponad 90 proc., a uwzględniając ogromną deprecjację korony islandzkiej - ponad 95 proc. Jest to przecena na niespotykaną skalę. Akcja, która 31 stycznia 2007 roku kosztowała 100 koron islandzkich, dziś jest warta mniej niż 10 koron, a biorąc pod uwagę deprecjację waluty - jedynie połowę tej wartości! Warto zwrócić uwagę na grupę krajów zaliczanych do grupy rynków wschodzących. Są to państwa, w których tempo wzrostu gospodarczego przewyższa dynamikę wzrostu krajów rozwiniętych, jednak charakteryzują się one zwiększonym ryzykiem inwestycyjnym, zwłaszcza w warunkach recesji. Do emerging markets Morgan Stanley Capital International (MSCI) zaliczył 25 państw, wśród których, oprócz Polski, znajdują się takie kraje europejskie, jak Czechy, Rosja, Turcja oraz Węgry. Najpoważniejszymi rynkami wschodzącymi na świecie są oczywiście Chiny, Brazylia, Indie oraz Meksyk. Kraje te w 2008 roku nie zanotowały istotnie większych strat aniżeli pozostałe indeksy, aczkolwiek przy analizie indeksów giełdowych nasuwa się interesujący wniosek. Otóż w pierwszych miesiącach kryzysu były to jedne z najsilniejszych rynków, natomiast gdy słowo kryzys zastąpione zostało wyrazem recesja, nastąpił niezwykle gwałtowny odpływ kapitału z rynków wschodzących, który istotnie pogłębił straty. Wnioski te potwierdzają dane publikowane przez GPW, z których wynika, że udział inwestorów zagranicznych (głównie brytyjskich i amerykańskich) w obrotach na GPW zmniejszył się o przeszło połowę. W sytuacji gwałtownej utraty wartości aktywów na całym świecie, w pierwszej kolejności spieniężane były aktywa zainwestowane w krajach o najmniej solidnych fundamentach. Kiedy dochodzi do tego gwałtowna przecena na rynku surowców (jak miało to miejsce w przypadku Rosji) oraz fakt podważenia wiarygodności rządu (interwencja militarna w Gruzji), w pełni uzasadniona wydaje się być 72-procentowa przecena, do jakiej doszło na dwóch głównych rosyjskich indeksach, RTS i MICEX. 6 / 8

7 Trudny, ale możliwy awans Analiza wydarzeń na rynkach finansowych w początkach światowej recesji gospodarczej potwierdziła, iż Polska nie jest gospodarczo izolowaną wyspą, jest tylko ogniwem gospodarki światowej. Wprawdzie rola, jaką w niej odgrywamy jest marginalna, jednakże z roku na rok, szczególnie po wejściu do Unii Europejskiej, stopniowo wzrasta. Oczywiste jest, że globalna koniunktura istotnie determinuje zachowanie indeksów na GPW. Trudno wyobrazić sobie przecenę na parkietach amerykańskich lub europejskich, która nie pociągnęłaby za sobą korekty na rodzimej giełdzie. Tegoroczne wydarzenia widocznie uwypukliły tę zależność. Okazuje się, że wzrastająca swoboda gospodarcza i wolność przepływu kapitału wyraźnie pogłębiają to zjawisko niezwykłej synergii". Zasadniczy wniosek płynący z przeprowadzonej analizy jest taki, że Stany Zjednoczone, uważane za prekursora i źródło kryzysu światowego, wbrew powszechnej opinii nie ucierpiały najmocniej. Najdotkliwsze straty poniosły kraje europejskie, których gospodarki teoretycznie lepiej były przygotowane na taką sytuację. Okazuje się, iż rzeczywistość giełdowa w sytuacjach nadzwyczajnych często jest odmienna od teoretycznych założeń i przewidywań. Ubiegłoroczna przecena na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie jest zjawiskiem odosobnionym na tle giełd całego świata, jednak w tym gronie nasza strata wygląda szczególnie okazale". Lepszym benchmarkiem dla rodzimego parkietu są indeksy giełd środkowoeuropejskich, a więc PX, BUX, ATX, które osiągnęły porównywalne wyniki do Warszawskiego Indeksu Giełdowego. Z drugiej strony warto zauważyć, że widoczna jest istotna dysproporcja między szeroko rozumianymi giełdami środkowoeuropejskimi (w tym polskim WIGiem), a takimi indeksami, jak: 7 / 8

8 brytyjski FTSE 100, niemiecki DAX czy francuski CAC 40. Wydawałoby się, że kraje te znajdują się obecnie w gorszej sytuacji makroekonomicznej, a mimo to lokalne parkiety przechodzą przez bessę notując dużo mniejsze straty. Przeczy to pojawiającym się ostatnio ocenom klasyfikującym nasz parkiet w jednej linii z filarami Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Niemcy czy Francja). Wyraźnie widać, iż nasz rynek traktowany jest przez inwestorów zagranicznych (wśród których dominującą rolę odgrywają inwestorzy brytyjscy) jako rynek emerging market. Takie zachowania inwestorów skutkują gwałtownym odpływem kapitału w sytuacji generalnej niepewności na rynkach finansowych, i to znalazło potwierdzenie na GPW w mijającym roku. Dopóki nie awansujemy w hierarchii, nie powinniśmy liczyć na to, że nasza giełda będzie opierać się recesji jak giełdy w tych państwach, które krajami rozwijającymi przestały być ćwierć wieku temu. Biorąc pod uwagę historyczne uwarunkowania, istotnie hamujące nasz rozwój, wspomniany awans z pewnością jest zadaniem bardzo trudnym. Jednak, jak pokazuje przykład Słowacji, hierarchia krajów wcale nie jest żelazna" i akceptując początkowe koszty zmian, awans jest możliwy. Taki wniosek wydaje się być dużym pocieszeniem dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w tych trudnych czasach. 8 / 8

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY A POZIOMY INDEKSÓW GIEŁDOWYCH

WZROST GOSPODARCZY A POZIOMY INDEKSÓW GIEŁDOWYCH Dr Artur Paździor Politechnika Lubelska Katedra Finansów i Rachunkowości WZROST GOSPODARCZY A POZIOMY INDEKSÓW GIEŁDOWYCH Wstęp W teorii ekonomii panuje pogląd, że zachowanie giełd papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

1.Istota kryzysu finansowego... 4

1.Istota kryzysu finansowego... 4 UWAGA!! Treść poniższej pracy objęta jest ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem autorskich praw majątkowych jest autor poniższej pracy,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 11 stycznia 28 r. Informacja Sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 27 roku i perspektywy na rok 28 Rok 27 na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

Analiza relatywnej siły fali odbicia po kryzysie subprime na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Analiza relatywnej siły fali odbicia po kryzysie subprime na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Rozdział i Analiza relatywnej siły fali odbicia po kryzysie subprime na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Kunasz 1 Streszczenie W pracy poddano analizie relatywną siłę fali odbicia po kryzysie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Bartłomiej Krzych Analiza działań Szwajcarskiego Banku Narodowego w latach 2011-2015

Bardziej szczegółowo

Polska. Styczeń 2015. Tańsze kredyty, ale też niższe odsetki z lokat. Ożywienie wróci w 2015 r.

Polska. Styczeń 2015. Tańsze kredyty, ale też niższe odsetki z lokat. Ożywienie wróci w 2015 r. Styczeń 2015 Polska Sankcje gospodarcze na linii Rosja USA i Unia Europejska, a także słaba koniunktura w strefie euro, sprawiły że większość ekonomistów oczekiwała silnego spowolnienia polskiego PKB w

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynków finansowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech a możliwości działania funduszy inwestycyjnych

Rozwój rynków finansowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech a możliwości działania funduszy inwestycyjnych Dariusz Filip Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa dariuszfilip@tlen.pl Rozwój rynków finansowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech a możliwości działania funduszy

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 Grudnia 21 29 stron CitiMonthly Polska W skrócie Polska kończy 21 rok z szybko rosnącą gospodarką, w której rolę motoru wzrostu przejął popyt krajowy. Oczekujemy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Bank i Kredyt 41 (6), 2010, 45 70 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Michał

Bardziej szczegółowo

Union Investment TFI 2014 r. z potencjałem dla akcji, ale o wynikach zadecyduje selekcja

Union Investment TFI 2014 r. z potencjałem dla akcji, ale o wynikach zadecyduje selekcja Union Investment TFI 2014 r. z potencjałem dla akcji, ale o wynikach zadecyduje selekcja 2014 r. rozpoczynamy od ograniczania skupu aktywów w ramach QE3 przez amerykański zarząd Rezerwy Federalnej (Fed).

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r.

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Chociaż na początku 2012 r. sytuacja gospodarcza w Polsce wyróżniała się pozytywnie na tle kłopotów finansowych części państw strefy euro, dla wielu obserwatorów

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 291. Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Marcin Konarski. Warszawa, 2013 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 291. Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Marcin Konarski. Warszawa, 2013 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 91 Integracja rynków walutowych wybranych krajów Europy Środkowej z rynkiem euro w perspektywie ich przystąpienia do ERM II i Unii Gospodarczo-Walutowej Janusz Bilski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie KPMG W POLSCE Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie kpmg.pl Partner badania: 2 Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie Spis treści 1 Wstęp 3 Przedmowa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A NR 05 (27) 17 maja 2013 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Zawirowania na rynkach zawsze zmuszają do zastanowienia się, co dalej.

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu Poznań 2013 Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Odcinek 16. Takie zdarzenia będą ciągnęły inflację w górę przy jednoczesnym ograniczaniu zaangażowania inwestorów w kraje EM.

Odcinek 16. Takie zdarzenia będą ciągnęły inflację w górę przy jednoczesnym ograniczaniu zaangażowania inwestorów w kraje EM. Odcinek 16 Ochrona kapitału przy rosnącej Inflacji Obligacje o zmiennym kuponie i korporacyjne mogą byd skutecznym narzędziem inwestowania przy rosnącej inflacji w Polsce. W 2011 roku na świecie zakłada

Bardziej szczegółowo