PLC800. Instrukcja użytkowania M A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLC800. Instrukcja użytkowania M98224101-18-12A"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkowania M A

2 ADVERTENCIAS / SÍMBOLOS PELIGRO Una conexión incorrecta del equipo puede producir la muerte, lesiones graves y riesgo de incendio. Lea y entienda el manual antes de conectar el equipo. Observe todas las instrucciones de instalación y operación durante el uso de este instrumento. La instalación, operación y mantenimiento de este instrumento debe ser efectuado por personal cualificado solamente. El Código Eléctrico Nacional define a una persona cualificada como "una que esté familiarizada con la construcción y operación del equipo y con los riesgos involucrados". ATENCIÓN Consultar el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo En el presente manual, si las instrucciones precedidas por este símbolo no se respetan o realizan correctamente, pueden ocasionar daños personales o dañar el equipo y /o las instalaciones. CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modificar las características o el manual del producto, sin previo aviso. WARNINGS / SYMBOLS DANGER Death, serious injury, or fire hazard could result from improper connection of this instrument. Read and understand this manual before connecting this instrument. Follow all installation and operating instructions while using this instrument. Installation, operation, and maintenance of this instrument must be performed by qualified personnel only. The National Electrical Code defines a qualified person as one who has the skills and knowledge related to the construction and operation of the electrical equipment and installations, and who has received safety training on the hazards involved. WARNING Consult the instruction manual before using the equipment. In this manual, if the instructions preceded by this symbol are not met or done correctly, can cause personal injury or equipment damage and / or facilities. CIRCUTOR, SA reserves the right to modify the characteristics or the product manual without notice. WARNHINWEISE / SYMBOLE DANGER Un branchement incorrect de l appareil peut entraîner la mort ou des lésions graves et peut provoquer un incendie. Avant de brancher votre appareil, lisez attentivement le manuel et assurez-vous de bien avoir compris toutes les explications données. Respectez toutes les instructions concernant le mode d installation de l appareil et son fonctionnement. L installation, le fonctionnement et la maintenance de cet appareil doivent être réalisés uniquement par du personnel qualifié. Le code électrique national définit en tant que personne qualifiée toute personne connaissant le montage et le fonctionnement de l appareil ainsi que les risques que ceux-ci comportent» ATTENTION Consulter le manuel d instructions avant d utiliser l appareil Si les instructions suivantes, précédées dans le manuel d un symbole, ne sont pas respectées ou sont réalisées incorrectement, elles pourront provoquer des dommages personnels ou abîmer l appareil et/ou les installations. CIRCUTOR, SA se réserve le droit de modifier les caractéristiques ou le manuel du produit sans préavis. Strona 2 / 45

3 WARNHINWEISE / SYMBOLE GEFAHR Durch einen nicht sachgemäßen Anschluss der Anlage können Tod, schwere Verletzungen und Brandrisiko hervorgerufen werden. Bevor Sie die Anlage anschließen, lesen Sie bitte das Handbuch durch und machen Sie sich dessen Inhalt klar. Beachten Sie bei Einsatz dieses Instrumentes sämtliche Installations- und Betriebshinweise. Installation, Betrieb und Wartung dieses Instrumentes müssen ausschließlich von entsprechend qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Von dem nationalen Elektrocode wird eine qualifizierte Person als jemand definiert, der mit der Konstruktion und dem Betrieb einer Anlage und der damit verbundenen Risiken vertraut ist. ACHTUNG Vor Inbetriebnahme der Anlage ist das Handbuch zu lesen. Werden die in dem vorliegenden Handbuch mit diesem Symbol versehenen Hinweise nicht beachtet oder falsch verstanden, können Personenschäden und Schäden an der Anlage und/oder den Installationen verursacht werden. CIRCUTOR, SA behält sich das Recht vor, die Eigenschaften zu modifizieren oder das Produkthandbuch ohne vorherige Ankündigung. ADVERTÊNCIAS / SÍMBOLOS PERIGO Uma ligação incorrecta do equipamento pode provocar a morte, lesões graves e risco de incêndio. Leia e compreenda o manual antes de ligar o equipamento. Observe todas as instruções de instalação e operação durante o uso deste aparelho. A instalação, operação e manutenção deste aparelho devem ser levadas a cabo exclusivamente por pessoal qualificado. O Código Eléctrico Nacional define uma pessoa qualificada como "uma pessoa que se encontre familiarizada com a construção e operação do equipamento assim como com os riscos inerentes. ATENÇÃO Consultar o manual de instruções antes de utilizar o equipamento No presente manual, se as instruções que precedem este símbolo não forem respeitadas ou realizadas de forma correcta, podem ocorrer ferimentos pessoais ou danos no equipamento e/ou nas instalações. CIRCUTOR, SA reserva-se o direito de modificar as características ou o manual do produto sem aviso prévio. AVVERTENZE / SIMBOLI PERICOLO Un collegamento errato del dispositivo può provocare morte, lesioni gravi nonché rischio di incendio. Prima di collegare il dispositivo leggere attentamente il manuale. Osservare tutte le istruzioni relative all installazione e all operatività durante l uso di questo strumento. L installazione, operatività e manutenzione di questo strumento devono essere realizzate solamente da personale qualificato. Il Codice Elettrico Nazionale definisce una persona qualificata come colui che ha familiarità con la costruzione e operatività del dispositivo e con i rischi che ne possano derivare. ATTENZIONE Consultare il manuale di istruzioni prima di utilizzare il dispositivo Qualora le istruzioni riportate nel presente manuale precedute da questo simbolo non vengano osservate o realizzate correttamente, possono provocare danni personali o danneggiare il dispositivo e/o gli impianti. CIRCUTOR, SA si riserva il diritto di modificare le caratteristiche o il manuale del prodotto senza preavviso Strona 3 / 45

4 Table of Contents 1. Wprowadzenie Modele PLC Działanie PLC Przeglądanie Plansze Plansza początkowa Plansza z wykazem urządzeń Plansza z informacjami o urządzeniu Plansza energii Plansza pomiaru Plansza kontroli ICP Plansza kontroli wyłącznika Plansza sygnałów wejściowych Plansza usuwania urządzeń Plansza stanu Plansza zadań Plansza Ethernet Plansza FTP Plansza GPRS Automatyczne zbieranie danych Plik profilu obciążenia Plik podsumowania dnia Plik zdarzeń Plik rachunku Ethernet Modem GSM/GPRS Eksport danych Odczyt przy pomocy USB Czas PLC Strona 4 / 45

5 4. Parametry techniczne Instalacja i uruchomienie Instalowanie urządzenia Schemat połączeń PLC Pomoc techniczna Strona 5 / 45

6 1. Wprowadzenie Główną funkcją urządzenia PLC800 jest gromadzenie wszystkich informacji z urządzeń zainstalowanych w tej samej sieci elektrycznej. Ponadto, niemal natychmiast mogą być wykonywane inne procesy odczytu i zapisu. PLC800 gromadzi informacje, wykorzystując komunikację w sieci elektrycznej, inaczej PLC (power line communications). Komunikacja ta jest zgodna z regulacjami CENELEC-A lub CENELEC-B (zależnie od modelu). Protokół komunikacji PLC ma konstrukcję typu plug-and play tak, że PLC800 automatycznie wykrywa urządzenia zainstalowane w sieci elektrycznej, bez potrzeby interwencji użytkownika. Ponadto, dowolne urządzenie, zainstalowane w sieci, może działać jako repeater tak, że można uzyskać znaczny zasięg komunikacji między PLC800 a innymi urządzeniami. Na koniec, protokół został skonstruowany tak, aby był odporny na zakłócenia i dostosowywał się do wszelkich zmian w sieci. PLC800 może gromadzić informacje ze wszystkich urządzeń, zainstalowanych w dwóch sieciach, które zostały odizolowane jedna od drugiej (dwa niezależne transformatory). PLC800 może kontrolować maksymalnie 1792 urządzeń (w przypadku dwóch izolowanych sieci, 3584 urządzeń, czy po 1792 na sieć). Urządzenia te mogą być typu Cirwatt TA, Cirwatt TB, Cirwatt TC lub LM4. Wszystkie informacje gromadzone przez PLC800 są zapisywane w wewnętrznej pamięci FLASH i raz na dzień PLC800 eksportuje informacje do zewnętrznego serwera FTP. Eksport jest wykonywany przy pomocy łączy Ethernet lub GPRS. Informacje są eksportowane w postaci pliku niekodowanego (w formacie XML) lub w skompresowanej postaci tego samego pliku, co jest zalecane w przypadku połączeń GPRS. PLC800 może zapisywać informacje z 1000 urządzeń przez 10 lat. Strona 6 / 45

7 2. Modele PLC800 Różne opcje konfiguracji PLC800, potrzebne do spełnienia wymagań każdej instalacji, są pokazane poniżej: PLC800- U - 1-2M Zasilanie VAC U Modem Bez modemu Telit GSM / GPRS Modem 0 1 Sterownik modemu (urządzenie) Bez sterownika modemu 3 przewody, pasmo A 4 przewody, pasmo A 3 przewody, pasmo B 4 przewody, pasmo B Sterownik modemu (program) Bez sterownika modemu Protokół RUN-M Protokół RUN-E 0 M E Komunikacja Bez komunikacji 2 USB Ethernet Karta rozszerz. Bez karty rozszerzenia 0 Uwaga: Urządzenie może mieć dwa sterowniki modemu PLC i dwa kanały komunikacyjne. Wartości w modelu pojawiają się więc dwukrotnie. Strona 7 / 45

8 3. Działanie PLC800 Poniższe rozdziały opisują działanie PLC800 oraz jak różne działania mogą być wykonywane. PLC800 jest złożony z następujących elementów: Widok PLC800 od przodu Strona 8 / 45

9 Dolna część PLC800 Górna część PLC800 Strona 9 / 45

10 3.1. Przeglądanie Można lokalnie sterować pracą PLC800 na dwa sposoby: przy użyciu dwóch przycisków lub myszki dołączonej do portu USB. Domyślna opcja umożliwia użytkownikowi przeglądanie plansz PLC800 bez używania zewnętrznego urządzenia. Do tego celu można wykorzystać dwa przyciski. Użytkownik może odczytywać wartości parametrów PLC800, ale system nie pozwoli na ich modyfikację. Alternatywnie, zamiast przyciskami, można posługiwać się myszką. Posługiwanie się myszką jest dużo łatwiejsze i szybsze, ale wymagana jest zewnętrzna myszka ze złączem USB i płaska powierzchnia (ewentualnie można zastosować manipulator kulkowy). Przy pomocy myszki można przeglądać wszystkie plansze, odczytywać wartości i modyfikować parametry PLC800 i innych urządzeń. PLC800 zawsze pyta użytkownika o hasło lokalnego dostępu, kiedy działanie obejmuje modyfikację parametru PLC800 lub innego urządzenia. Domyślnym hasłem jest 445oqta, ale może zostać zmodyfikowane przy pomocy opcji zdalnego konfigurowania. Strona 10 / 45

11 3.2. Plansze Plansza początkowa Plansza ta jest wyświetlana, kiedy PLC800 jest inicjowany. Planszę tę można również wyświetlić naciskając ikonę lub wykorzystując górny przycisk. Plansza początkowa Plansza zawiera następujące informacje: Model PLC800 Wersja PLC800 Numer seryjny PLC800 Data i godzina PLC800 Górny pasek może zostać użyty do przeglądania różnych plansz. W celu zmiany planszy, należy kliknąć ikonę żądanej planszy lub przez pewien czas trzymać wciśnięty górny przycisk. Kiedy PLC800 nie jest aktywny przez 5 minut (przyciski nie są naciskane, myszka nie jest przesuwana), ekran jest wyłączany w celu oszczędzania energii. Ekran zostanie włączony po naciśnięciu przycisku lub przesunięciu myszki. Strona 11 / 45

12 Plansza z wykazem urządzeń Plansza zawiera listę urządzeń dołączonych do PLC800. Plansza jest wyświetlana po naciśnięciu ikony lub przy pomocy górnego przycisku. Plansza z wykazem urządzeń Plansza pokazuje informacje o stanie każdego urządzenia, numerze seryjnym i ostatniej łączności z urządzeniem. Stan jest wyświetlany w postaci kolorowego znacznika, który ma następujące znaczenia: Urządzenia komunikują się z PLC800 bez problemów lub awarii. Urządzenie nie łączyły się z PLC800 w ciągu ostatnich 6 godzin. Urządzenia nie połączyły się dotąd z PLC800 (ale zostały wykryte przez PLC800), lub nie łączyły się w ciągu ostatnich 48 godzin. Plansza służy do uzyskania informacji o urządzeniach. Można tu modyfikować pewne parametry. W celu uzyskania dostępu do informacji o urządzeniu przy pomocy myszki, po prostu należy dwukrotnie kliknąć symbol danego urządzenia. W celu uzyskania informacji o urządzeniu przy pomocy przycisków, należy wykorzystać dolny przycisk. Krótkie naciśnięcie dolnego przycisku wybiera następne urządzenie. Dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje wyświetlenie planszy z informacjami o urządzeniu. Wykaz dołączonych urządzeń jest odświeżany automatycznie co godzinę, ale można to zrobić ręcznie na planszy zadań. Strona 12 / 45

13 Plansza z informacjami o urządzeniu Jest to pierwsza plansza z parametrami urządzenia. Planszę można wyświetlić, naciskając ikonę, lub wykorzystując dolny przycisk. Pokazuje podstawowe informacje związane z urządzeniem, zaś ikony na lewym pasku można użyć do wyświetlenia parametrów urządzenia. Plansza z informacjami o urządzeniu Na planszy są podawane następujące informacje: Model urządzenia Stan łączności z urządzeniem Wersja programu firmowego w CPU urządzenia Wersja programu firmowego PLC urządzenia Data wykonania urządzenia Identyfikator łączności PLC W celu przeglądania innych urządzeń w wykazie, można wykorzystać przyciski ze strzałkami. Przycisk powoduje wyświetlenie danych poprzedniego urządzenia, zaś umożliwia przejście do następnego urządzenia. Naciśnięcie powoduje powrót do wykazu urządzeń. Można również nacisnąć górny przycisk, aby wrócić do wykazu urządzeń. Użytkownik może przeglądać informacje o urządzeniu i plansze sterowania przez naciskanie ikon z lewego paska lub dolnego przycisku. Strona 13 / 45

14 Plansza energii Plansza energii wyświetla energię zarejestrowaną przez urządzenie. Planszę można wyświetlić, naciskając ikonę lub wykorzystując dolny przycisk. Plansza nie jest dostępna, kiedy urządzenie nie zarejestrowało energii, lub kiedy jeszcze nie została nawiązana łączność z urządzeniem. Plansza zarejestrowanej energii Plansza pokazuje importowaną energię czynną, eksportowaną energię czynną (jeśli urządzenie ją zarejestrowało) i energię bierną (jeśli urządzenie ją zarejestrowało). W dolnej, prawej części planszy usytuowane są te same przyciski, co na planszy z informacjami o urządzeniu (z tymi samymi funkcjami), włącznie z czwartym przyciskiem Wartości pokazywane na planszy są odświeżane, kiedy zostanie naciśnięty przycisk lub po długim naciskaniu dolnego przycisku. Funkcja ta jest stosowana, ponieważ wartości wyświetlane na planszy nie są aktualnymi wartościami zarejestrowanymi przez urządzenie, tj. plansza może wyświetlać informacje sprzed kilku minut, lub nawet sprzed godziny. Strona 14 / 45

15 Plansza pomiaru Plansza pomiaru wyświetla pomiary wykonywane przez urządzenie. Plansza jest wyświetlana w wyniku naciśnięcia ikony lub przy użyciu dolnego przycisku. Dostęp do planszy jest zablokowany, jeśli urządzenie nie wykonało pomiarów lub kiedy nie ma jeszcze łączności z urządzeniem. Plansza pomiarów Plansza wyświetla następujące wyniki pomiarów, wykonanych przez urządzenie: Napięcie Natężenie prądu Moc czynna Moc bierna Współczynnik mocy Częstotliwość Miejsca wyników pomiarów są puste po wyświetleniu planszy. Należy nacisnąć przycisk odświeżania, lub przytrzymać przez dłuższy czas dolny przycisk, aby uzyskać aktualne wyniki pomiarów urządzenia. Strona 15 / 45

16 Plansza kontroli ICP Plansza kontroli ICP wyświetla prądy ICP urządzenia. Wartości te można modyfikować. Plansza jest wyświetlana w wyniku naciśnięcia ikony lub przy wykorzystaniu dolnego przycisku. Planszy nie można wyświetlić, jeśli urządzenie nie zarejestrowało prądów ICP, lub jeśli nie nawiązano jeszcze łączności z urządzeniem. Plansza kontroli ICP Plansza wyświetla prąd ICP dla każdej taryfy, zdefiniowanej w urządzeniu, maksymalnie dla sześciu typów prądu. Jednostką prądu jest amper. W przypadku, gdy wartości prądów są modyfikowane lokalnie w urządzeniu, PLC800 może zaktualizować swoje dane nawet po kilku godzinach, ale proces ten można przyspieszyć przy pomocy przycisku odświeżania lub przycisku dolnego. Jest również piąta ikona, którą można użyć do wysłania nowych prądów do urządzenia. Jest pokazana jako przycisk. Prądy mogą być wysyłane tylko przy pomocy myszki. Hasło lokalnego dostępu jest wymagane tuż przed wysłaniem prądów i należy je wprowadzić, aby kontynuować procedurę. Strona 16 / 45

17 Plansza kontroli wyłącznika Plansza kontroli wyłącznika wyświetla stan wewnętrznego wyłącznika i przerywacza obwodu (kiedy wyłącznik jest otwarty) i może być również używana do zmiany stanu wyłącznika. Planszę można wyświetlić, naciskając przycisk lub wykorzystując dolny przycisk. Planszy nie można wyświetlić, jeśli urządzenie nie ma wyłącznika, lub jeśli jeszcze nie została nawiązana łączność z urządzeniem. Plansza kontroli wyłącznika Podobnie jak na planszy z pomiarami, żadne wartości nie są wyświetlane po wyświetleniu planszy i trzeba nacisnąć ikonę odświeżania lub dolny przycisk, aby odczytać aktualny stan urządzenia. Ponadto, hasło lokalnego dostępu jest wymagane w przypadku zmiany stanu wyłącznika, podobnie jak na planszy kontroli ICP. Strona 17 / 45

18 Plansza sygnałów wejściowych Plansza sygnałów wejściowych wyświetla wartości wejściowych sygnałów impulsowych urządzenia. Plansza jest wyświetlana w wyniku naciśnięcia ikony lub po użyciu dolnego przycisku. Nie można wyświetlić planszy, jeśli urządzenie nie zarejestrowało sygnałów wejściowych lub jeśli jeszcze nie została nawiązana łączność z urządzeniem. Plansza sygnałów wejściowych Plansza wyświetla sygnały wejściowe urządzenia (od dwóch do czterech) i ich wartości. W dolnej prawej części planszy usytuowane są te same przyciski co na planszy energii i mają te same funkcje. Strona 18 / 45

19 Plansza usuwania urządzeń Plansza jest wykorzystywana do usuwania urządzeń dołączonych do PLC800 i usuwania ich z bazy danych. Planszę można wyświetlić naciskając ikonę przycisk. lub wykorzystując dolny Plansza usuwania urządzeń W celu potwierdzenia usunięcia urządzenia z PLC800, należy nacisnąć ikonę naciśnięciu, trzeba podać hasło lokalnego dostępu.. Po Każde usunięte urządzenie, które jest w dalszym ciągu połączone z siecią elektryczną, automatycznie zostanie po pewnym czasie ponownie dołączone do PLC800. Czas ten może wynosić od kilku minut do maksymalnie 24 godzin. Należy pamiętać, że po usunięciu urządzenia, zostanie przerwana łączność ze wszystkimi urządzeniami, które wykorzystywały je jako repeater. Urządzenia te zostaną ponownie dołączone do PLC800 maksymalnie po 24 godzinach. Strona 19 / 45

20 Plansza stanu Plansza pokazuje stan działania różnych komponentów PLC800. Wartości te są odświeżane przy włączaniu PLC800 lub kiedy PLC800 wykonuje zadanie związane z tymi komponentami. Plansza może zostać wyświetlona przez naciśnięcie ikony wykorzystaniu górnego przycisku. lub przy Plansza stanu Stany działań są następujące: Komponent nie został sprawdzony w celu sprawdzenia, że działa poprawnie Komponent działa poprawnie Komponent nie działa poprawnie Na planszy jest wyświetlany stan następujących komponentów: Internal memory (pamięć wewnętrzna): wskazuje, czy wewnętrzna pamięć PLC800 (karta SD) działa poprawnie. W przypadku błędnego działania, karta SD musi zostać wymieniona. Time synchronized (czas zsynchronizowany): wskazuje poprawność synchronizacji czasu PLC800 z serwerem NTP. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Czas PLC800. Strona 20 / 45

21 GSM/GPRS Modem (modem GSM/GPRS): wskazuje, czy wewnętrzny modem GSM/GPRS został poprawnie zainicjowany. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Modem GSM/GPRS. SIM card (karta SIM): wskazuje, czy karta SIM została dołączona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Modem GSM/GPRS. LAN available (sieć LAN dostępna): wskazuje, czy urządzenie jest połączone z siecią Ethernet. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Ethernet. PLC available (PLC dostępna): wskazuje, czy urządzenie jest połączone ze sterownikiem modemu PLC (w przypadku, gdy jest więcej niż jeden modem, wskazuje stan połączenia z oboma). FTP available (FTP dostępny): wskazuje stan połączenia z zewnętrznym serwerem FTP. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Eksport danych. GPRS available (GPRS dostępna): wskazuje stan łączności przy pomocy GPRS. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Modem GSM/GPRS. Strona 21 / 45

22 Plansza zadań Plansza jest wyświetlana, kiedy PLC800 wykonuje zadania automatycznie. Zadanie może zostać wywołane również ręcznie. Planszę można wyświetlić, naciskając ikonę wykorzystując górny przycisk. lub Plansza zadań Dostępne są następujące zadania: Update node table (Aktualizacja tabeli węzła): Zadanie to aktualizuje wykaz urządzeń dołączonych do PLC800 i próbuje nawiązać łączność z każdym wykrytym urządzeniem i tymi urządzeniami, z którymi jeszcze nie została nawiązana łączność (zaznaczone na czerwono). Stan połączenia ze sterownikiem modemu PLC jest również aktualizowany. Jest to wykonywane automatycznie co godzinę i podczas inicjowania PLC800. Save data into flash (zapis danych do pamięci flash): PLC800 gromadzi automatycznie informacje o urządzeniach (profile obciążenia, zdarzenia i rachunki) i zapisuje to do tymczasowej pamięci. Zadanie zapisuje wszystkie zgromadzone informacje w pamięci flash (w karcie SD). Proces ten jest wykonywany automatycznie raz na dzień. Export data (eksportowanie danych): Kiedy wykonywane jest to zadanie, PLC800 próbuje połączyć się z siecią, najpierw przy pomocy łącza Ethernet, a jeśli ten sposób zawiedzie, przy pomocy łącza GPRS. Po uzyskaniu połączenia, eksportuje dane do skonfigurowanego serwera FTP (jeśli jest aktywny) i, na koniec, synchronizuje czas Strona 22 / 45

23 PLC800 z serwerem NTP. Zadanie to aktualizuje stan łącza LAN, modemu GSM/GPRS, karty SIM, łącza GPRS, połączenia z FTP i synchronizacji czasu. Proces ten jest wykonywany automatycznie raz na dzień i podczas inicjowania PLC800. Reset concentrator (resetowanie koncentratora): zadanie to jest wykorzystywane do resetowania PLC800. Proces ten jest wykonywany automatycznie raz na dzień. Factory settings (ustawienia fabryczne): Zadanie to jest wykorzystywane do restartu PLC800 z domyślnymi ustawieniami fabrycznymi. Opcja kasuje wszelkie istniejące programy w PLC800, pozostawiając ustawienia domyślne. Zadanie może być wykonywane ręcznie przez naciśnięcie ikony. Kiedy zadanie odbierze ręczne żądanie, trzeba podać hasło lokalnego dostępu, aby móc kontynuować zadanie. Strona 23 / 45

24 Plansza Ethernet Plansza pokazuje aktualną konfigurację łącza Ethernet w PLC800. Można ją użyć również do modyfikacji konfiguracji. Plansza jest wyświetlana po naciśnięciu ikony pomocy górnego przycisku. lub przy Plansza Ethernet Na planszy wyświetlane są parametry: DHCP enabled (DHCP dostępny): Opcja ta jest wybierana, kiedy PLC800 jest połączony w sieci z serwerem DHCP, który konfiguruje wszystkie parametry sieciowe (dynamiczny IP). Po wybraniu tej opcji wszystkie inne pola są zablokowane. Nie należy wybierać tej opcji, jeśli sieciowe parametry trzeba konfigurować ręcznie. IP address (adres IP): statyczny adres IP, używany przez PLC800. Netmask (maska sieci): Maska sieci używana przez PLC800. Gateway (brama): domyślny adres IP bramy, używany przez PLC800. Primary DNS (pierwotny DNS): adres IP głównego serwera DNS urządzenia. Secondary DNS (wtórny DNS): adres IP wtórnego serwera DNS urządzenia. Kiedy używane jest połączenie DHCP, jeśli połączenie przy pomocy Ethernetu zostało nawiązane pomyślnie, wyświetlane są wszystkie parametry łącza DHCP. Parametry te będą aktualizowane tylko przy inicjowaniu PLC800 lub po wykonaniu zadania Export data (eksport danych). Strona 24 / 45

25 W celu zapamiętania nowej konfiguracji łącza Ethernet, należy nacisnąć. Przed zapisem nowej konfiguracji pojawi się żądanie wpisania hasła lokalnego dostępu. Tylko wpisanie go umożliwi kontynuowanie zadania. PLC800 jest resetowany, kiedy parametry łącza Ethernet są modyfikowane. Więcej informacji o łączu Ethernet można znaleźć w rozdziale Ethernet. Strona 25 / 45

26 Plansza FTP Pokazuje aktualną konfigurację połączenia PLC800 z FTP. Można ją użyć również do modyfikacji konfiguracji. Wyświetlana jest po naciśnięciu ikony lub górnego przycisku. Plansza FTP Na planszy wyświetlane są następujące parametry: Export to FTP (Eksport do FTP): wskazuje, czy pliki będą przesyłane do serwera FTP. Jeśli opcja nie zostanie wybrana, parametry konfiguracji FTP będą zablokowane. Compress files to ZIP (kompresja plików do ZIP): wskazuje, czy pliki będą kompresowane przed wysłaniem. FTP Host (host FTP): nazwa lub adres IP serwera FTP, odbierającego eksportowane dane. FTP Port (port FTP): port wykorzystywany w połączeniu. Domyślnym portem jest 21. FTP User (użytkownik FTP): nazwa użytkownika, używana w połączeniu. FTP Pass (hasło FTP): hasło użytkownika, używane w połączeniu. FTP Path (Ścieżka FTP): Ścieżka dyskowa eksportowania plików do serwera FTP. W celu zapamiętania konfiguracji FTP, należy nacisnąć ikonę. Przed zapisem nowej konfiguracji zostanie zażądane hasło lokalnego dostępu. Trzeba je wprowadzić, aby procedura mogła zostać wykonana. Więcej informacji o połączeniu z FTP można znaleźć w rozdziale Eksport danych. Strona 26 / 45

27 Plansza GPRS Plansza ta pokazuje aktualną konfigurację połączenia między PLC800 a GPRS. Można ją również użyć do modyfikacji konfiguracji połączenia. Plansza jest wyświetlana po naciśnięciu ikony lub przy użyciu górnego przycisku. Plansza GPRS Na planszy wyświetlane są następujące parametry: GPRS enabled (GPRS dostępna): opcję tę należy wybrać, jeśli PLC800 ma zostać połączony z serwerem FTP przy użyciu łącza GPRS. Jeśli opcja nie zostanie wybrana, wszystkie inne parametry konfiguracji GPRS zostaną zablokowane. GPRS connection (łącze GPRS): wybranie tej opcji umożliwia dostęp do PLC800 przy użyciu zdalnego łącza GPRS. GPRS APN (APN GPRS): nazwa punktu dostępu dla łącza GPRS. GPRS User (użytkownik GPRS): nazwa użytkownika dla łącza GPRS. GPRS Pass (hasło GPRS): hasło użytkownika dla łącza GPRS. Kiedy stan modemu GSM/GPRS i karty SIM są prawidłowe, w dolnej, lewej części planszy jest pokazywany zasięg. Parametry te są aktualizowane tylko podczas inicjowania PLC800 lub po wykonaniu zadania Export data (eksport danych). Poziomy zasięgu są następujące: Strona 27 / 45

28 Brak zasięgu Minimalny zasięg Słaby zasięg (minimalna zalecana wartość) Dobry zasięg Doskonały zasięg W celu zapamiętania konfiguracji łącza GPRS, należy nacisnąć ikonę. Przed wpisaniem nowej konfiguracji pojawi się żądanie wpisania hasła dla lokalnego dostępu. Należy je podać, aby kontynuować procedurę. Więcej informacji o połączeniach GPRS można znaleźć w rozdziale Modem GSM/GPRS. Strona 28 / 45

29 3.3. Automatyczne zbieranie danych PLC800 automatycznie zbiera wszelkie dane z dołączonych do niego urządzeń. Zbierane są trzy typy danych: load profiles (profile obciążenia), events (zdarzenia) i bills (rachunki). Co godzinę, PLC800 rozpoczyna zbieranie zapisów o profilach obciążenia. Podczas tej procedury, PLC800 zbiera zapisy z wszystkich urządzeń aż do aktualnej daty i te, które jeszcze nie zostały dotąd odebrane. Zatem, jeśli PLC800 został właśnie zainstalowany i są urządzenia, które działają od kilku dni, PLC800 może potrzebować kilku godzin, aby zebrać informacje ze wszystkich urządzeń. Po zebraniu wszystkich danych, PLC800 będzie odbierał co godzinę tylko ostatni zapis z każdego urządzenia. Proces zbierania danych o zdarzeniach jest podobny do procesu zbierania danych o profilach. W tym przypadku, proces zbierania jest wykonywany co 6 godzin, a nie co godzinę. Proces zbierania danych o rachunkach rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca i zbiera informacje o rachunkach za poprzedni miesiąc (czyli sprzed kilku godzin). Wszystkie informacje zbierane przez PLC800 są zapisywane w pamięci tymczasowej urządzenia. PLC800 zapisuje dane do pamięci flash (do karty SD) raz na dzień, lub po wykonaniu zadania Save data into flash (zapis danych do pamięci flash). Dane są zapisywane w dwóch różnych katalogach pamięci flash; w pierwszym katalogu zapisywane są wszystkie dane, które muszą być eksportowane, zaś w drugim katalogu jest zapisywana kopia wszystkich danych, zebranych przez PLC800. Dane w pierwszym katalogu są kompresowane (w formacie.zip), jeśli została wybrana opcja Compress files (kompresuj pliki) na planszy FTP. Dane w drugim katalogu są zawsze skompresowane. Poza procesem gromadzenia danych, PLC800 odczytuje parametry wszystkich urządzeń trzy razy na dzień, w celu sprawdzenia, czy zostały lokalnie zmodyfikowane. Wszystkie informacje zbierane przez PLC800 są zapisywane w czterech plikach: plik profilu obciążenia, plik podsumowania dnia, plik zdarzeń i plik rachunków. Strona 29 / 45

30 Plik profilu obciążenia Plik zapisuje wszystkie zebrane zapisy profilu obciążenia. Nazwa pliku ma prefiks Profile oraz datę utworzenia pliku. Plik ma rozszerzenie ".txt". Prefiks można modyfikować. Przykład: Profile txt (nazwa pliku wskazuje, że plik został utworzony 14 maja 2008 roku, o godzinie 10, minut 3).. W pliku są różne wiersze i każdy reprezentuje rejestr urządzenia. Podobnie, są różne pola w każdym wierszu, oddzielone średnikami ( ; ). Kolejność pól jest zawsze taka sama. Pola, które nie są używane przez urządzenie, nie są pokazywane. Są następujące pola: Numer seryjny urządzenia Data i godzina zapisu Znacznik stanu Importowana energia czynna Eksportowana energia czynna Energia bierna Q1 Energia bierna Q2 Energia bierna Q3 Energia bierna Q4 Wejście 1 Wejście 2 Wejście 3 Wejście 4 Przykład zapisu jest pokazany poniżej: ;15/05/ :00:00;0; Zapis urządzenia o numerze , wykonany o godzinie 12, 15 maja, wskazujący energię 2,273.5 kwh. Wszystkie inne zapisy nie są pokazane, ponieważ urządzenie ich nie rejestruje. Strona 30 / 45

System komunikacyjny do zarządzania instalacjami elektrycznymi. Zintegrowany system. Zgoda MID. Technologia dla efektywności energetycznej

System komunikacyjny do zarządzania instalacjami elektrycznymi. Zintegrowany system. Zgoda MID. Technologia dla efektywności energetycznej System komunikacyjny do zarządzania instalacjami elektrycznymi Zintegrowany system zdalnego zarządzania Seria Zgoda MID Technologia dla efektywności energetycznej Komunikacja PLC (Komunikacja przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemie Mac OS X. Instalacja modemu podzielona jest na cztery etapy: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Aktywny serwer sieciowy (WMUC-EM):

Aktywny serwer sieciowy (WMUC-EM): Aktywny serwer sieciowy (WMUC-EM): http://em24din.eltron.pl/ 1 Aktywny serwer sieciowy (WMUC-EM): http://em24din.eltron.pl/ Nazwa użytkownika: user Hasło: user 2 Aktywny serwer sieciowy (WMUC-EM): Swobodny

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA (M A)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA (M A) STANDARDOWY MIERNIK TRÓJFAZOWY CIRWATT B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA (M98230701-18-13A) ADVERTENCIAS / SÍMBOLOS PELIGRO ATENCIÓN Una conexión incorrecta del equipo puede producir la muerte, lesiones graves

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH WebManipulator Informacje dodatkowe konfiguracji WebManipulatora (v. 2016_01) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Siemens UMX2MS

Laboratorium Siemens UMX2MS Laboratorium Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX 1) Laboratorium to polega na przeprowadzeniu konfiguracji urządzenia Siemens UMX2MS. Student na koniec pracy przy urządzeniu przywraca jego ustawienia domyślne.

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK210 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

CECHY URZĄDZENIA: Podłączenie wyświetlacza

CECHY URZĄDZENIA: Podłączenie wyświetlacza CECHY URZĄDZENIA: Napięcie zasilania: 230 VAC; Średni pobór prądu (gdy wyświetlany jest tekst) 0,25A; Maksymalny pobór prądu 0,45 A; Matryca LED o wymiarach 32 x 128 punktów, zbudowana z czerwonych diod

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

CRP2011 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program do odczytu rejestratorów pastylkowych

CRP2011 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program do odczytu rejestratorów pastylkowych CRP2011 Program do odczytu rejestratorów pastylkowych INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-520 Katowice tel. 32 7890000, fax 32 2053377

Bardziej szczegółowo

NIBE Uplink. Instrukcja dla instalatora NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny dla NIBE F1345 IHB

NIBE Uplink. Instrukcja dla instalatora NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny dla NIBE F1345 IHB NIBE Uplink Instrukcja dla instalatora NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny dla NIBE F1345 IHB 1233-1 231221 1 IHB - NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny Informacje ogólne Niniejsza instrukcja serwisowa

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej Telemetria PTIB 2 semestr Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej 1. Konfiguracja połączenia lokalnego głowicą optyczną Podłączyć do licznika głowicę optyczną (kabel powinien wystawać,,w

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Moduł przewodowego dostępu do Internetu dla regulatora EXPERT PID Dynamic ETH-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Moduł przewodowego dostępu do Internetu dla regulatora EXPERT PID Dynamic ETH-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH ELSTER Sp.J. Obłaczkowo 150, 62-300 Września www.elster.w.com.pl e-mail: elster@post.pl fax 061 43 67 690 tel. 061 43 77 690 Moduł przewodowego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Połączenia poprzez Modemy Wirtualne.

Połączenia poprzez Modemy Wirtualne. Połączenia poprzez Modemy Wirtualne. Po instalacji sterownika karty ISDN dostępne są dwa dodatkowe porty komunikacyjne (wirtualne porty COM przypisane do karty ISDN). Aby zainstalować modemy wirtualne

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemach Mac OS 8.x i 9.x. Instalacja modemu podzielona jest na pięć etapów: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu Angel GTS Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS www.angelgts.eu 1 Urządzenie LK106 Ładowarka 220V Instrukcja obsługi Zawartość opakowania Parametry techniczne lokalizatora LK106 GPS Wymiary

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo