IZP Bielawa dnia roku Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali siwz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IZP.271.71.2014 Bielawa dnia 31.10.2014 roku Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali siwz"

Transkrypt

1 Urząd Miejski Bielawy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych Bielawa, Plac Wolności 1, tel.(074) , , , IZP Bielawa dnia roku Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali siwz Dot. postępowania: Dostawa oraz monta ż systemu monitoringu wizyjnego w autobusach komunikacji miej s kiej. Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wobec zwrócenia się przez Wykonawcę o wyjaśnienie treści SIWZ, odpowiada Wykonawcy na zadane pytania oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy zmienia treść SIWZ we wskazanym poniżej zakresie: I. 1. W pkt 2 wymagań ogólnych Zamawiający wymaga przedstawienia rozmieszczenia kamer w pojeździe jeszcze przed podpisaniem umowy, natomiast w pkt 3 tychże wymagań informuje, że lista pojazdów zostanie przekazana po podpisaniu umowy. Na jakiej podstawie Wykonawca ma więc sporządzić propozycję rozmieszczenia kamer? Odpowiedź: Zamawiający udostępni listę pojazdów, w których mają zostać zamontowane zestawy kamer składające się na system monitoringu wizyjnego, na stronie BIP Urzędu Miasta Bielawa: 0_14 Wymagania ogólne pkt 4: Lista pojazdów (autobusów) w których mają zostać zamontowane zestawy kamer składające się na system monitoringu wizyjnego stanowi załącznik nr 1 do SOPZ. 2. W pkt 3 wymagań ogólnych Zamawiający informuje, że lista pojazdów zostanie przekazana po podpisaniu umowy. Wykonanie właściwego oszacowania kosztów montażu systemu nie jest możliwe bez rozeznania w modelach pojazdów, w których trzeba będzie ten montaż wykonać. Czy Zamawiający może przedstawić listę pojazdów niezwłocznie. Odpowiedź: Zamawiający udostępnił listę pojazdów, w których mają zostać zamontowane zestawy kamer składające się na system monitoringu wizyjnego, na stronie BIP Urzędu Miasta Bielawa: 0_14

2 3. W pkt 4 wymagań technicznych dla rejestratora oraz w pkt 9 wymagań technicznych dla kamery wewnętrznej przedniej cyfrowej Zamawiający wymaga zastosowania złącz M12. Natomiast w pkt 20 wymagań technicznych kamery wewnętrznej przedniej cyfrowej oraz w pkt 11 wymagań technicznych dla kamery wewnętrznej cyfrowej mowa jest o połączeniu rejestratora z kamerą przewodem ze złączem RJ-45. Czy Zamawiający może ujednolicić wymagania co do zastosowanych złącz. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania złącza M12. Kamery wewnętrzne cyfrowe pkt 13: Zasilanie 12VDC złącze M12 Kamera wewnętrzna przednia cyfrowa pkt 20: Sygnał wideo - Kamera cyfrowa musi być podłączona bezpośrednio do rejestratora przewodem ze złączem M12. Zamawiający nie dopuszcza zabudowy dodatkowych urządzeń typu Switche. 4. W pkt 14 wymagań technicznych rejestratora wymaga się dwóch wyjść audio. Czy dopuszczalne jest rozgałęzienie jednego wyjścia audio na dwa, poza obudową rejestratora? Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby rejestrator cyfrowy był wyposażony w wejście audio: 2x (5KOhm, max 2 Vpp.), wyjście audio x2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozgałęzienia jednego wyjścia audio na dwa. 5. W pkt 16 oraz 18 wymagań technicznych rejestratora mowa jest o interfejsie IBIS oraz nagrywaniu danych z tego protokołu. Aby spełnić ten wymóg konieczna jest wiedza o dostawcy systemu, który wykorzystuje wspomniana magistralę do przesyłania danych. Każdy producent korzystający z interfejsu IBIS posiada własną unikalną ramkę danych. Czy Zamawiający udostępni informacje o posiadanych systemach informacji pasażerskiej lub przekaże niezbędną dokumentację techniczną o zastosowanej ramce danych w interfejsie IBIS? Odpowiedź: Zamawiający nie udostępni takich informacji na etapie składania ofert. 6. W pkt 29 wymagań technicznych rejestratora mowa jest o zabezpieczeniu wyjmowanego dysku twardego kluczem elektronicznym. Tylko jedno urządzenie systemu monitoringu mobilnego dostępne na rynku posiada takie rozwiązanie. Czy zamawiający może zrezygnować z tego zapisu na rzecz klucza mechanicznego, aby poszerzyć ofertę urządzeń, które można będzie zaoferować? Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania dysku wyjmowanego za pomocą elektronicznego klucza z różnorodną możliwością kodowania. 7. W pkt 30 wymagań technicznych rejestratora wymaga się sygnalizacji działania systemu czy awarii odpowiednimi kolorami lub brakiem świecenia. Czy dopuszczalne będzie zastosowanie wyświetlacza numerycznego sygnalizującego stan pracy rejestratora za pomocą kodów alfanumerycznych? Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga sygnalizacji jak w SOPZ. 8. W pkt 20 wymagań technicznych rejestratora Zamawiający wymaga, aby ten nagrywał obraz z kamer IP w rozdzielczości 800x600 pikseli (tj. ok 0,5 Mpix). Tymczasem w wymaganiach technicznych

3 kamery wewnętrznej przedniej cyfrowej wymaga się, aby była ona co najmniej 3,2 megapikselowa. Tak postawione wymagania powodują niepotrzebny wzrost kosztów, ponieważ możliwości bardzo drogiej kamery nie będą w żaden sposób wykorzystane. Czy zamawiający może ujednolicić te wymagania do takiego samego parametru? Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby rejestrator nagrywał obraz z kamer IP o rozdzielczości 3,2 Mpx Rejestrator cyfrowy pkt 20: Nagrywanie z kamer IP o rozdzielczości minimalnej 3,2 megapiksela, możliwość nagrywania IP w standardach QVGA (320x240), VGA (640 x 480), XGA (1024 x 768), H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC). 9. W pkt 1 wymagań technicznych kamery wewnętrznej cyfrowej Zamawiający oczekuje, że kamera będzie miała 1,2 megapiksela, natomiast w pkt 5 tych samych wymagań mowa jest o przetworniku 3Mpix. Czy Zamawiający może określić jakiej kamery oczekuje? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kamery 1,2 megapikselowej. Kamera wewnętrzna cyfrowa pkt 5: Przetwornik: 1/2.5 CMOS 10. W pkt 2 wymagań technicznych dla rejestratora Zamawiający wymaga, aby potwierdzić dostosowanie rejestratora do zastosowań mobilnych właściwymi certyfikatami wydanymi przez autoryzowane biura homologacyjne. Co Zamawiający rozumie przez autoryzowane biura homologacyjne? Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli biura homologacyjne współpracujące z producentem urządzenia. II. 1. Mając na uwadze termin składania zapytań, ale także dobro zamawiającego, oraz możliwość odpowiedzi po terminie o ile zamawiający wyrazi taką chęć, chcemy zauważyć,że w SOPZ nowego przetargu nie ujęto zmian ze wszystkich zapytań jak również nie poprawiono ewidentnych pomyłek i błędów oraz niezgodności między częścią opisową i wykazem materiałów. Podamy kilka przykładów: - W wymaganiach ogólnych napisane jest System monitoringu ma umożliwiać rejestrowanie obrazu dla całego wnętrza pojazdu, w tym stanowiska kierowcy oraz obszarów znajdujących się bezpośrednio przed pojazdem (na odległość minimum 10 metrów) i za pojazdem Z tego co wiemy odpowiedź była, że nie ma kamery wstecznej. W związku z powyższym Zamawiający ujednolica zapisy SOPZ w następującym zakresie:

4 Wymagania ogólne dla systemu monitoringu: 1. System monitoringu ma umożliwiać rejestrowanie obrazu dla całego wnętrza pojazdu, w tym stanowiska kierowcy oraz obszarów znajdujących się bezpośrednio przed pojazdem (na odległość minimum 10 metrów) i z prawej strony pojazdu. Rozmieszczenie kamer zostanie uzgodnione z zamawiającym przed podpisaniem umowy. Zastosowany system poziomów dostępu oraz autoryzacji musi zapewnić bezpieczeństwo oraz autentyczność nagranych danych. System monitoringu musi umożliwiać rejestrację obrazu pochodzącego z kamer oraz nagrywanie dźwięku. - Każda z kamer ma inną granicę temperatury pracy, rodzaj złącz oraz podanych jest wiele parametrów nieistotnych, sugerujących jedynie określony model sprzętu. Zamawiający nie wprowadza zmian w SOPZ w tym zakresie. - w kamerze wewnętrznej 1,2Mpix występuje przetwornik 3Mpix Kamera wewnętrzna cyfrowa pkt 5: Przetwornik: 1/2.5 CMOS - do czego służy funkcja mirror jeżeli kamera boczna będzie widziała normalnie i dlaczego obraz musi być bezpośrednio wyświetlany na monitorze 7 jeżeli podgląd będzie realizowany poprzez rejestrator. Kamera zewnętrzna analogowa albo cyfrowa monitorująca prawy bok pojazdu: 6. Obraz wyświetlany na monitorze min 7 - dalej pozostał zapis o kluczu elektronicznym oraz złączu M12, który sugeruje jeden model rejestratora Zamawiający nie wprowadza zmian w SOPZ w tym zakresie. - kamera do przodu ma rozdzielczość 1600x1200 i są to tylko 2 Mpix a nie 3Mpix Zamawiający wymaga kamery 3,2 megapikselowej. W pkt 7 i 8 wymagań technicznych dla kamery wewnętrznej przedniej cyfrowej wskazano minimalne parametry zapisu w odniesieniu do standardów MPEG-4 i MJPEG. - szczelność kamery wewnętrznej IP67 jest za duża, chyba że autobus będzie pracował 1metr pod wodą przez okres 30 minut. Zamawiający nie wprowadza zmian w SOPZ w tym zakresie. - w zapytaniu użyliśmy sformułowania dyfuzor jest to nasz patent firmowy nie występujący w standardzie i nie powinien być ujęty w przedmiarze zamówienia zachowując zapis o równym traktowaniu wszystkich wykonawców.

5 Kamera zewnętrzna analogowa albo cyfrowa monitorująca prawy bok pojazdu: skreśla się pkt 2. - również kompatybilność z oprogramowaniem IBIS VDV300 sugeruje określony rejestrator. Zamawiający nie wprowadza zmian w SOPZ w tym zakresie. 2. Mając na uwadze dobro zamawiającego i chęć pomocy zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający zezwoli na użycie sprzętu w systemie IP o określonych głównych parametrach co pozwoli wszystkim firmom łatwiej dopasować sprzęt. Kamera do środka: 1/3" 1.3 Megapixel CMOS Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG Obsługa dwóch strumienia kodowania Max ), ) Obiektyw: 2,8mm Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) Wbudowany Web server, NVR, CMS Metalowa obudowa, IK10 Kamera do przodu: Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixe.CMOS Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG Obsługa dwóch strumieni kodowania 20kl/s przy rozdzielczości 3MP Obiektyw: 2,8mm Funkcja Dzień/Noc - funkcja elektroniczna Funkcje BLC / HLC / DWDR / AGC / AES / DNR Obudowa Metal IK10 Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) Wbudowany Web server, NVR, CMS Kamera na zewnątrz: Przetwornik 1/3" 1.3Megapixel CMOS, Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG Obsługa dwóch strumienia kodowania Max ), ) Obiektyw: 2,8mm IP66 Obudowa Metal IK10 Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik IR LED zasięg (20 metrów)

6 Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) Wbudowany Web server, NVR, CMS Rejestrator: System Procesor System operacyjny Funkcjonalność Kontrola Video i Audio Obsługa kamer IP Wyjście Video Wyj./Wej. Audio Wysokowydajny procesor Embedded LINUX lub inny. Funkcja pentaplex Panel przedni, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć 8 kanałów 1 TV, 1 VGA kanały wej., 1 kanał wyjście, dwukierunkowy tor audio Ekran Podział ekranu 1/4 /8 Rozdzielczość wyj. video , , , Sekwencja Tak OSD Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie Nagrywanie Kompresja H.264 / MPEG4 Nagrywanie w rozdzielczości 1536P(2048x1536)1080P( ) / Prędkość nagrywania Max. zajętość pasma Jakość nagrań Tryby nagrań Detekcja & Alarm Wyzwalanie zdarzeń 720P( ) / D1 ( ) od 48 ~ 8192 Kbits, Minim. biterate 32/32 Mbits. CBR, VBR Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, , FTP, Spot, Funkcje odtwarzania Archiwizacja Sieć Port Funkcje sieciowe Buzzer & komunikaty ekranowe Detekcja Ruchu Strefy: xxx Czułość: xxx Zanik Video & Zasłonięcie Tak Wej. alarmowe 8 kanałów Wyj. alarmowe/przekaźnikowe 3 kanałów Odtwarzanie & Archiwizacja Odtwarzanie kanałów 1/4/8 Tryb szukania Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Ściąganie przez sieć RJ-45 port (10/100M/1000M) główny port sieci HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Se-

7 Max. liczba użytkowników Obsługa aplikacja mobilna Obsługa dysków HDD esata Zarządzanie HDD Dodatkowe interfejsy USB RS232 / RS485 Slot pamięci PoE Moduły Pozostałe Zasilanie Pobór prądu Warunki pracy arch 2-10 (jednoczesnych połączeń) iphone, ipad, android, Windows Phone 2 porty SATA, max. 4TB (razem) N/A Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykrywanie błędów 2 porty Klawiatura, Komunikacja PC, PTZ Karta SD, Max. 32 GB 4-portowy switch PoE(802.3af), który umożliwia automatyczne podłączenie i konfiguracje kamer IP Wbudowany moduł GPS, 3G, opcjonalnie możliwość podłączenia modułu WiFi DC 6V 36V <= 25 W -25 ~+75 C / 10~90%RH Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń o parametrach zgodnych z SOPZ. III. Pytanie 1: Dotyczy projektu umowy 7: Czy Zamawiający zgadza się, by ustalić maksymalny poziom kar na poziomie 20% wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1? Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza ograniczeń wysokości kar umownych. Pytanie 2: Dotyczy Załącznika nr. 2 do SIWZ Biorąc pod uwagę szerokie doświadczenie Wykonawcy w realizacji projektów monitoringu wizyjnego pojazdu oraz dostępności i możliwości konfiguracyjnych kamer dostępnych na rynku, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kamer o podanych poniżej parametrach: Kamera wew. Analogowa x 3 1. Kamery analogowe w ilości min. 3 szt., monitorujące całą przestrzeń przedziału pasażerskiego oraz przestrzeń kierowcy 2. Kamery kolorowe typu dzień-noc umieszczone w podsufitowych kopułowych obudowach wandalo-odpornych, 3. Zasilanie kamer z rejestratora lub sieci pojazdu 4. Przetwornik: 1/3, SONY CCD EXviev HAD II

8 5. System PAL, 752 (H) x 582 (V), 50 hfps, 50Hz (V)/15,625 (H) 6. Rozdzielczość kamer: minimalna 560 TVL (dzień) / 600 TVL (noc) 7. Czułość kamer: minimalna 0,1 Lux / F Automatyczna kompensacja oświetlenia 9. Poziom sygnału >50dB? 10. Czas migawki od 1/50 do 1/ s 11. Wyjście video 1 Vss, BAS, 75Ohm, podłączenie BNC 12. Obiektyw 2,9mm, kąt widzenia min Napięcie zasilające 12V DC, pobór prądu max 2,5W 14. Mała zwarta zabudowa, 15. Temperatura pracy: -20 C +50 C 16. Certyfikaty: CE Kamera zewnętrzna analogowa x1 sztuka 1. Analogowa albo cyfrowa kamera zewnętrzna zamontowana na zewnątrz na bocznej prawej ścianie pojazdu 2. Z dyfuzorem dla kamery cyfrowej 3. 1,2 megapikseli 4. Z podświetleniem IR, 5. Obudowa aluminiowa 6. Obraz z funkcją mirror wyświetlany na monitorze min 7?? 7. Przetwornik 1/3" Super Sony HAD Color CCD 8. Minimalna czułość: 0,1 Lux (0,001 przy IR) 9. Rozdzielczość min 380 TVL 10. Poziom sygnału >50dB 11. Zasilanie 12 V DC, pobór max 6W 12. Temperatura pracy: -30 C +50 C 13. Certyfikaty: CE, Kamera wew. cyfrowa przednia x1 sztuka

9 1. Kamera 3 megapikselowa w ilości 1 szt. Kamera monitorująca tor jazdy przed pojazdem. 2. Wandalo-odporna (IK10), wykonana w standardzie IP67 z obsługą detekcji ruchu 3. Obiektyw: 2,8mm, czas migawki: 1/5sek do 1/40000sek, przetwornik: 1/2.5 CMOS, 3MPix, minimalne oświetlenie: 0,35Lux 4. Obraz: kompresja MJPEG, H264, streaming: jednoczesny Dual Stream, 5. Ustawialny rozmiar obrazu, jakość, ilość bitów, znacznik czasu oraz nakładany napis 6. Konfigurowalna jasność, kontrast, nasycenie, balans bieli oraz ekspozycja AGC, AES, BLC 7. Ilość klatek: H.264 do 10fps przy 1600x1200, do 30/25 fps przy 800x Ilość klatek MJPEG do 15fps przy 1600x1200, do 30/25 fps przy 800x Sieć: 10/100 Mbps Ethernet 10. Protokoły: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTPS, UPnP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, FTP, http, RTP, RTSP, RTCP, Samba 11. Bezpieczeństwo: wielopoziomowy dostęp użytkowników zabezpieczony hasłem dostępu, filtrowanie adresów IP, transmisja zaszyfrowanych danych HTTPS, autentykacja 802.1X 12. Temperatura pracy: -20 C +50 C 13. Wilgotność: 10 90% RH 14. Zasilanie 12VDC złącze RJ Pobór mocy do 5,5kW 16. Wymiary 120x120x60 (LxWxH) 17. Certyfikaty: CE, IK10, 18. Sygnał wideo - Kamera cyfrowa musi być podłączona bezpośrednio do rejestratora przewodem ze złączem RJ45. Zamawiający nie dopuszcza zabudowy dodatkowych urządzeń typu Switche 19. Zasilanie kamery 12V DC z sieci pojazdu lub z rejestratora. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania kamer o parametrach zgodnych z SOPZ. Pytanie 3: Dotyczy Załącznika nr. 2 do SIWZ Biorąc pod uwagę szerokie doświadczenie Wykonawcy w realizacji projektów monitoringu wizyjnego pojazdu oraz urządzeń do rozwiązań monitoringu, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rejestratora cyfrowego o podanych poniżej parametrach: Rejestrator cyfrowy:

10 1. Rejestrator cyfrowy musi posiadać funkcjonalność pentaplex. 2. Musi być dostosowany do zastosowań mobilnych, co będzie potwierdzone właściwymi certyfikatami wydanymi przez autoryzowane biura homologacyjne. 3. Musi zapewniać prowadzenie zapisu danych ze wszystkich podłączonych kamer analogowych i cyfrowych albo tylko kamer cyfrowych oraz komunikowanie się z innymi urządzeniami w sieci przewodowej, jak i bezprzewodowej. 4. Wyposażony w moduł sieciowy Ethernet 100 Mbit/s złącze RJ Parametry rejestracji konfigurowalne dla każdego kanału niezależnie, z możliwością obsługi przez przeglądarkę. 6. Funkcja automatycznego włączania/ opóźnionego wyłączania rejestratora. 7. Obudowa: mała kompaktowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne, aluminiowa, chłodzenie pasywne nie wymagająca stosowania wentylatorów, IP min Odporny na wstrząsy (montaż bez wibro-izolatorów), 9. Zasilanie rejestratora: 24V DC (zakres napięcia 9-32V DC) 10. Zasilanie kamer z rejestratora, 12V DC, max 2.0A 11. Pobór prądu: stan uśpienia <1W / stan gotowości <5W, z urządzeniami zewnętrznymi max 40W 12. Wejście wideo: minimum 6 kamer analogowych (CVBS, BNC) albo 8 kamer cyfrowych 13. Wyjście wideo: 1 x (CVBS, BNC,VGA) 14. Możliwość podłączenia mikrofonu, umieszczonego w sposób umożliwiający nagrywanie rozmów kierowcy autobusu z pasażerami, wejście audio: 1x (5KOhm, max 2 Vpp.), wyjście audio x2 15. Możliwość wewnętrznej zabudowy modułów WLAN/3G w obudowie rejestratora 16. Interfejsy: USB2.0, Eth, WLAN (802.11), nagrywanie danych GPS, możliwość transmisji danych przez GSM 17. Hybrydowa funkcjonalność, tj. nagrywanie zarówno kamer analogowych jak i cyfrowych albo nagrywanie tylko kamer cyfrowych 18. Nagrywanie kamer analogowych w rozdzielczości 720 x 576 (4-CIF), nagrywanie danych z protokołu IBIS & IBIS+, nagrywanie stanów alarmowych 19. Współpraca z wejściami alarmowymi 20. Nagrywanie kamer IP w rozdzielczości minimalnej 800x600, możliwość nagrywania IP w standardach QVGA (320x240), VGA (640 x 480), XGA (1024 x 768), H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)

11 21. Nagrania powinny być wykonywane w systemie PAL 22. Szybkość zapisu: min 6 kl/s dla każdej kamery 23. Kompresja MPEG-4 (H.264) 24. Nagrywanie na dysku HDD lub SSD 25. Tryby nagrywania: ciągłe, przez kasowanie najstarszych plików 26. Szybkość: regulowana, skorelowana z zastosowanymi kamerami 27. Pojemność: pozwalająca zmagazynować obraz z minimum 14 dni pracy (280 godzin) ze wszystkich podłączonych kamer, zapis kamery analogowej 4CIF (720x576) na każdym kanale min. 6 klatek/s 28. Dysk wymienny mobilny HDD 2,5 o pojemności min 1000 GB lub dysk SSD 256GB, do urządzeń przenośnych, dostosowany do pracy w warunkach wstrząsów (posiadający absorbery drgań) 29. Dysk wyjmowany za pomocą elektronicznego lub mechanicznego klucza z różnorodną możliwością kodowania, umożliwia wykorzystanie klucza z identycznym, ściśle określonym pod klienta elektromagnetycznym kodem do całego kontraktu stanowiącego przedmiot zamówienia, możliwość wyjęcia dysku przy wyłączonym zasilaniu. 30. Sygnalizacja załączenia zasilania (również awaryjnego) kolor zielony (świeci zasilanie włączone, nie świeci brak zasilania), sygnalizacja awarii systemu (awaria lub brak dysku, uszkodzenie kamery) kolor czerwony (świeci), nie świeci system działa prawidłowo 31. Zabezpieczenie przed dostępem do zarejestrowanych materiałów np. poprzez hasła 32. Zabezpieczenie zapisanego obrazu przed modyfikacją 33. Konfiguracja, diagnoza, aktualizacja oprogramowania poprzez łącze USB lub poprzez przeglądarkę internetową 34. Temperatura pracy: min -25 C do +75 C 35. Wilgotność: % 36. Certyfikaty: CE 37. Przeglądanie i kopiowanie zapisanych danych z dysku twardego rejestratora przy pomocy interfejsu USB podłączonego bezpośrednio do komputera PC/notebooka 38. Możliwość archiwizacji materiałów: na kartę SD, pen-drive, przez złącze USB, przez wyjęcie dysku i

12 archiwizację na zewnętrznym komputerze 39. Możliwa konfiguracja przez USB lub przez sieć IBIS, kompatybilny z IBIS VDV Wymagana funkcja ochrony watchdog Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania rejestratora cyfrowego o parametrach zgodnych z SOPZ. Pytanie 4: Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Biorąc pod uwagę szerokie doświadczenie Wykonawcy w realizacji projektów monitoringu wizyjnego pojazdu oraz urządzeń do rozwiązań monitoringu, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Monitor (panel) kontrolny LCD o podanych poniżej parametrach: Monitor (panel) kontrolny LCD: 1. Do podglądu obrazu z kamer służy panel LCD o przekątnej 7, zabudowany w kabinie kierowcy, w miejscu niezasłaniającym pola widzenia kierującego pojazdem, na uchwycie umożliwiającym pełną regulację położenia w pionie i poziomie. Sposób oraz miejsce zabudowy zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 2. Podgląd obrazu dzielonego oraz z pojedynczej kamery musi odbywać się za pomocą przycisku zabudowanego na desce rozdzielczej lub w innym łatwo dostępnym miejscu. 3. Wyświetlany obraz z kamer analogowych musi być bez opóźnień (LIVE). 4. Ciekłokrystaliczny wyświetlacz kolorowy LCD, typu TFT, o przekątnej 8 5. Rozdzielczość 800 x 600 Pixel (B x H), format 4:3 6. Podświetlenie LED 7. Uruchamiany automatycznie 8. Możliwość wyłączenia obrazu podczas jazdy 9. Sygnał na wyjściu 1,0Vp-p/75 Ohm 10. Zasilanie V, DC 11. Pobór prądu max 1 A 12. Kontrast 500: 1, jasność 250 cd/m2 13. Czas pracy, żywotność: MTBF TFT-LCD godzin 14. Temperatura pracy: -20 C do +75 C 15. Wilgotność 85%

13 16. Waga poniżej 750 g 17. Podłączenie: wejście kamerowe 2 x Video BNC 18. Certyfikat: kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) znak e Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania monitora (panelu) kontrolnego LCD o parametrach zgodnych z SOPZ.

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > rejestratory IP > 64 kanałowe > Model : - Producent : BCS Ilość kanałów video: do 64 Bitrate: wej. / wyj. 192 / 192 Mb/s Ilość dysków: 8 szt. (max. 32 TB), RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR16015ME : Ilość kanałów video : 16 Ilość dysków : 1 szt esata : BRAK Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5MPx, 3Mpx, 1080p,

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanych urządzeń i sprzętu

Opis oferowanych urządzeń i sprzętu Załącznik nr 4 do oferty Opis oferowanych urządzeń i sprzętu Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń monitoringu wizyjnego dla 4 obiektów Nadleśnictwa. I. Siedziba Nadleśnictwa Jawor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Informacje podstawowe: Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego w autobusach komunikacji miejskiej (46 autobusów) Organizator:

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer IP@5Mpx,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 marzec 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > szybkoobro Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 2MP PS Exmor CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja:

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > W Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2" 2MP PS Sony Exmor CMOS wysokowydajny procesor DSP TI rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > Model : - Producent : BCS Przetwornik 1/1.9" 2Megapixel PS CMOS Kompresja video H.264 i obrazu JPEG Obsługa trzech strumienia kodowania 50kl/s przy rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > MOTOZOOM IR Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 marzec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 1.3Mpx [720p] > Model : - Producent : BCS Przetwornik 1/3" 1,3 Megapixel PS Aptina CMOS Wysoko wydajny procesor DSP serii Ambarella A5S Kompresja video H.264 i obrazu

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 15 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 15 styczeń 2016 MONITORING HD-CVI > rejestratory HD-CVI > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 16x trybrydowych (HDCVI, IP, ANALOG) + 16xIP wyjścia wideo: 1x VGA, 2x

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 3MP PS Aptina CMOS wysokowydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 2048x1536 / 20kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > +16-PORTOW Model : - Producent : BCS BCS-NVR16045ME-P: Ilość kanałów video : do 16, obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 8Mpx [4k] > Model : - Producent : BCS metrów) Przetwornik 1/2,3" 8 Megapixel PS CMOS Wysoko wydajny procesor AMBARELLA A5S Kompresja video H.264 i obrazu JPEG Obsługa

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME-P: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy MONITORING IP > kamery IP > kamery 1.3Mpx > Model : Producent : BCS Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > WDR P Model : - Producent : Dahua Przetwornik 1/3 3 Megapixel progressive scan CMOS Kompresja H.264&MJPEG dual codec Ilość klatek 20fps 3Mp(2304x1296), & 25/30fps

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2. Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > Model : - Producent : NOVUS Kamera dzień/noc w obudowie IP 66 z oświetlaczem IR, 2.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość Full HD 1600x1200

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 5Mpix > Model : - Producent : NOVUS kamera IP kompaktowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/2.5 (4:3), mechaniczny filtr podczerwieni,

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Informacje podstawowe: Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego w autobusach komunikacji miejskiej (46 autobusów) Organizator:

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 marzec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > Po Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 2MP PS Sony Exmor CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T + 802.3at kompresja:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i parametrów technicznych do zamówienia na:

Opis przedmiotu zamówienia i parametrów technicznych do zamówienia na: Załącznik nr 1 do zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia i parametrów technicznych do zamówienia na: Dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń monitoringu wizyjnego dla 4 obiektów Nadleśnictwa.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : ReviZOOM Kamera IP XWB-201V kompaktowa zewnętrzna z podświetleniem w podczerwieni 2Mpx 3,3-12mm 1/2,8" Exmor CMOS progressive scan TDN IR

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 24 październik 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 24 październik 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Rejestrator DVS-3104E Cena : Chwilowy brak ceny Producent : Dahua Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 03-07-2017 Rejestrator DVS-3104E Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 luty 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 luty 2015 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : EVE-TECH System AHD oparty został na podobnej strukturze co analogowy system monitoringu CCTV. Nowością jest natomiast możliwość

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1. Model : - Producent : NOVUS kamera IP kupułkowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/4, mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany oświetlacz podczerwieni - 18 diod LED (15 m), 1.0 megapiksela, 1 lx/f=1.2

Bardziej szczegółowo

Montaż, dostawa i uruchomienie urządzeń zabezpieczająco-ochronnych i instalacji wewnętrznych dla Sądu Rejonowego w Żarach ul.

Montaż, dostawa i uruchomienie urządzeń zabezpieczająco-ochronnych i instalacji wewnętrznych dla Sądu Rejonowego w Żarach ul. Zad. C pkt. A Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr. 3 A Montaż, dostawa i uruchomienie urządzeń zabezpieczająco-ochronnych i instalacji wewnętrznych dla Sądu Rejonowego w Żarach ul. Spokojna 20 System

Bardziej szczegółowo

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ PROFESJONALNY ZESTAW DO MONITORINGU 4 KAMERY WANDALOODPORNE KONIG - SOLIDNA OBUDOWA W skład zestawu wchodzi: - REJESTRATOR CYFROWY DVS-0404DR (nr kat. 9342) 4 kanałowy cyfrowy

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 01 grudzień 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 01 grudzień 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > 30 Model : - Producent : BCS Kamera szybkoobrotowa 1/1.9" CMOS 2Mpix progressive scan, H.264 & obsługa trzech strumieni kodowania, Max. 25 kl/s@1080p,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera HikVision DS-2CD2120F-I Cena : 548,00 zł (netto) 674,04 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR1601X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 16 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 16 kamer

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MONITORING WIDEO

CYFROWY MONITORING WIDEO CYFROWY MONITORING WIDEO LINIA boost 2.0 Program iuvs umożliwia podgląd obrazu na urządzeniach mobilnych KAMERY I REJESTRATORY WRAZ Z SYSTEMEM CMS DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO CyfrowY MONITORING WIDEO

Bardziej szczegółowo

KAMERING / MONITORING IP. Kamery IP kopułkowe

KAMERING / MONITORING IP. Kamery IP kopułkowe Kamery IP kopułkowe GV-MDR120 Mpix GV-FE4301 GV-VD1530 GV-FE2301 Mpix Geovision GV-EFD2100-0F Przetwornik: 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym, Rozdzielczość [Mpix]: 1,3, Wielkość obrazu [px]: 1280 x

Bardziej szczegółowo

MONITORING DZIAŁKI FULL HD 2 KAMERY KOPUŁKOWE Z IR

MONITORING DZIAŁKI FULL HD 2 KAMERY KOPUŁKOWE Z IR MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MONITORING DZIAŁKI FULL HD 2 KAMERY KOPUŁKOWE Z IR Produkt z kategorii: Pozostałe

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP

Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP MBS Systems Stanislawa Sulimy 1/227 82-300 Elblag tel. 55 619 30 05 kom. 509 963 841 kom. 530 013 083 CENNIK IP EKONOMICZNY,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 www.alles24.com Cena netto Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 DS-7732NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 2.0MP PS Exmor CMOS wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny 8/16/32CH 1U 4K H.265. Właściwości

Sieciowy rejestrator wizyjny 8/16/32CH 1U 4K H.265. Właściwości Sieciowy rejestrator wizyjny 8/16/32CH 1U 4K H.265 Właściwości Do 8/16/32 wejść kanałów kamer IP 4K Podwójne dekodowanie H.265/H.264/MJPEG Przepustowość na wejściu do 256Mbps Do 8 kanałów 1080P (4 x H.265+4

Bardziej szczegółowo

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > Model : - Producent : Vtvision VTV-H-16D:400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy 16 kanałów odtwarzanych jednocześnie Specyfikacja: Język

Bardziej szczegółowo

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Kamery IP kuliste

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Kamery IP kuliste MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera IP, 2.0 Mpx, 1920 x 1080, 1080p, ONVIF 2.0, H.264, MJPEG, PoE, obiektyw

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CCTV

KATALOG PRODUKTÓW CCTV KATALOG PRODUKTÓW CCTV 2012 1 NVR / HYBRYDY / HD-SDI / EFFIO 960H / PROFESJONALNE NVR BCS-NVR6000 128 kan. Super wydajny rejestrator sieciowy BCS-NVR3804/3808/3816 4/8/16 kan. Rejestrator sieciowy 2U

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORINGU DO DOMU FULL HD - KAMERA TUBOWA

ZESTAW MONITORINGU DO DOMU FULL HD - KAMERA TUBOWA MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW MONITORINGU DO DOMU FULL HD - KAMERA TUBOWA Produkt z kategorii: Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny TurboHD, IP

Cennik detaliczny TurboHD, IP Grupa produktów Kod produktu Zdjęcie Opis PL Uwagi Cena katalogowa (MSRP) PLN DVR71 DS-7104HWI-SH Rejestrator DVR Hikvision, 4 wejścia wizyjne, 1 wejście audio, HDMI, VGA, BNC, 2 USB 2.0, 1 interfejs SATA,

Bardziej szczegółowo

Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP

Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP CENNIK IP EKONOMICZNY, AKTUALIZACJA 04-12-2015 1,23 Zdjęcie Opis Ilość kanałów Model Cena Netto Cena Brutto REJESTRATORY

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Kamera HikVision DS-2CD2010F-I Cena : 364,00 zł (netto) 447,72 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM Utworzono 22-12-2016 Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD Cena : 2.201,70 zł Nr katalogowy : M75216 Producent : Hikvision Dostępność

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 08 kwiecień 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 08 kwiecień 2016 MONITORING AHD > rejestratory AHD > Model : - Producent : EVE-TECH System AHD oparty został na podobnej strukturze co analogowy system monitoringu CCTV. Nowością jest natomiast możliwość przesyłu obrazu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania CCTV HD / IP

Rozwiązania CCTV HD / IP Rozwiązania CCTV HD / IP SYSTEMY REJESTRACJI......W CZASIE RZECZYWISTYM 1 NVR NVR Super NVR BCS-NVR12816/-D/-DR 128 kan. Super wydajny rejestrator sieciowy 3U Seria Rejestratorów Stacjonarnych 5 MP BCS-NVR32165M/-D/-DR

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

Kamera IP obrotowa, Wi-Fi, 1280x720, H264, ONVIF, P2P, DZIEŃ/NOC ( 12 diod IR), CZUJNIK RUCHU PIR, AXP/PANDA/PIR/P2PS

Kamera IP obrotowa, Wi-Fi, 1280x720, H264, ONVIF, P2P, DZIEŃ/NOC ( 12 diod IR), CZUJNIK RUCHU PIR, AXP/PANDA/PIR/P2PS MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera IP obrotowa, Wi-Fi, 1280x720, H264, ONVIF, P2P, DZIEŃ/NOC ( 12 diod IR),

Bardziej szczegółowo

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do siwz i formularza ofertowego 1. Serwer NAS Liczba sztuk: 2 Oferowany model:.. Producent:..... L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator

Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator Produkt z kategorii: Kamery

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 21 lipiec 2017

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 21 lipiec 2017 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EVM400W Producent : Everfocus Profesjonalny cyfrowy rejestrator mobilny EVM400W umożliwia nagrywanie obrazu z 4 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 4 źródeł

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA,

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Kamera HikVision DS-2CD2412F-I(W) Cena : 670,00 zł (netto) 824,10 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EVM400 Producent : Everfocus Profesjonalny cyfrowy rejestrator mobilny EVM400 umożliwia nagrywanie obrazu z 4 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 4 źródeł

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 marzec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 4Mpx > Model : - Producent : BCS Uniwersalna kamera kopułowa 3 megapixelowa. Obudowa wandaloodporna z obiektywem zmienno ogniskowym i automatyczną przysłoną. Obiektyw

Bardziej szczegółowo

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH Załącznik nr 3.5 do ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego WARUNKI ZABUDOWY SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH 1 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe NVR

Rejestratory sieciowe NVR 1 2 3 Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 7732 NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania:

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN7018CZ-2P Cena : 3.199,00 zł (netto) 3.934,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Samsung SRD-1670D Cena : 7.960,00 zł (netto) 9.790,80 zł (brutto) Producent : Samsung Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 10-07-2016

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA,

Bardziej szczegółowo

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Rejestratory 8-mio kanałowe. Rejestrator cyfrowy EV-9608

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Rejestratory 8-mio kanałowe. Rejestrator cyfrowy EV-9608 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1,H 264, AUDIO, LAN, VGA,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 2.0MP PS CMOS wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T

Bardziej szczegółowo

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Rejestratory 16-to kanałowe ZESTAW. Rejestrator cyfrowy, 16 kanałów VIDEO, 400 kl/s, H 264, HB-7216X3

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Rejestratory 16-to kanałowe ZESTAW. Rejestrator cyfrowy, 16 kanałów VIDEO, 400 kl/s, H 264, HB-7216X3 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 16 kanałów VIDEO, 400 kl/s, H 264, HB-7216X3 + 16 KAMER kolorowych

Bardziej szczegółowo

CZARNO-BIAŁY KOLOROWY. pomocy ramki

CZARNO-BIAŁY KOLOROWY. pomocy ramki - zesta w wideodomofonu CZARNO-BIAŁY KOLOROWY H1001 319 pln H1010 550 pln zestaw domowego wideodomofonu i pobór mocy: 14 VA max. kamery wyświetlacz: 4 (10cm) CM-06DNRM/CM-06D temperatura pracy: 0 C do

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych Siqura HSD820H1-EP jest kamerą szybkoobrotową, pracującą w wysokiej rozdzielczości (1080p). Kamera nadaje się idealnie do szczegółowego

Bardziej szczegółowo

HQ Vision. Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP1320L-IR. Strona 1 z 6

HQ Vision. Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP1320L-IR. Strona 1 z 6 HQ Vision Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP1320L-IR Strona 1 z 6 Szybkoobrotowa kamera sieciowa HQ-SDIP1320L-IR została wyposażona w przetwornik obrazu 1/2.8" CMOS Progresive Scan zapewniający wysoką jakość

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 4x hybrydowych (HDCVI, ANALOG); 2x hybrydowych (HDCVI,

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM

Inteligentna platforma CCTV. BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM Siqura BC820H1 jest stacjonarną kamerą sieciową, pracującą w rozdzielczości Full HD. Dzięki funkcjom 18-krotnego zbliżenia optycznego

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p)

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W przeznaczona jest dla osób chcących monitorować pomieszczenia takie jak np. dom,

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY Luty 2016

CENNIK DETALICZNY Luty 2016 CENNIK DETALICZNY Luty 2016 Cennik obowiązuje do czasu wydania następnego. 3 LATA GWARANCJI www.tiandy.pl Zawartość cennika 1. Kamery IP... 3 1.1. Kamery IP 1.3 Mpix... 3 1.2. Kamery IP 2.0 Mpix... 3 1.3.

Bardziej szczegółowo

0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0 lux (zał. promiennik) Stosunek sygnał / szum: Wbudowany obiektyw: Funkcja kompensacji

0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0 lux (zał. promiennik) Stosunek sygnał / szum: Wbudowany obiektyw: Funkcja kompensacji Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna kamer: Kamera typ 1: Obudowa : Efektywność pikseli: Czułość: kopułkowa, wandaloodporna 1/2,7'' CMOS 1920x1080 (2 Mpix) 0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny AHD.» Rejestratory» Kamery» Akcesoria Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 25.03.2016 do momentu wydania kolejnego cennika.

Cennik detaliczny AHD.» Rejestratory» Kamery» Akcesoria Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 25.03.2016 do momentu wydania kolejnego cennika. Cennik detaliczny AHD» Rejestratory» Kamery» Akcesoria Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 25.03.2016 do momentu wydania kolejnego cennika. REJESTRATORY AHD ES-AHD7604 Rejestrator 4 kanałowy kompresja

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY Sierpień 2016

CENNIK DETALICZNY Sierpień 2016 CENNIK DETALICZNY Sierpień 2016 Cennik obowiązuje do czasu wydania następnego. 3 LATA GWARANCJI www.tiandy.pl Zawartość cennika 1. Kamery IP... 3 1.1. Kamery IP 1.3 Mpix... 3 1.2. Kamery IP 2.0 Mpix...

Bardziej szczegółowo

Cennik Detaliczny Systemów Tradycyjnych HD-CVI oraz ANALOG * Rejestratory CVR * Kamery hybrydowe CVI + ANALOG * Akcesoria

Cennik Detaliczny Systemów Tradycyjnych HD-CVI oraz ANALOG * Rejestratory CVR * Kamery hybrydowe CVI + ANALOG * Akcesoria Cennik Detaliczny Systemów Tradycyjnych HD-CVI oraz ANALOG * Rejestratory CVR * Kamery hybrydowe CVI + ANALOG * Akcesoria 1,23 CENNIK CVI + ANALOG, AKTUALIZACJA 24-05-2016 Strona 1 MODEL PRODUKT OPIS PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY Luty 2016

CENNIK DETALICZNY Luty 2016 CENNIK DETALICZNY Luty 2016 Cennik obowiązuje do czasu wydania następnego. 3 LATA GWARANCJI www.tiandy.pl Zawartość cennika 1. Kamery IP... 3 1.1. Kamery IP 1.3 Mpix... 3 1.2. Kamery IP 2.0 Mpix... 3 1.3.

Bardziej szczegółowo