IZP Bielawa dnia roku Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali siwz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IZP.271.71.2014 Bielawa dnia 31.10.2014 roku Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali siwz"

Transkrypt

1 Urząd Miejski Bielawy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych Bielawa, Plac Wolności 1, tel.(074) , , , IZP Bielawa dnia roku Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali siwz Dot. postępowania: Dostawa oraz monta ż systemu monitoringu wizyjnego w autobusach komunikacji miej s kiej. Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wobec zwrócenia się przez Wykonawcę o wyjaśnienie treści SIWZ, odpowiada Wykonawcy na zadane pytania oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy zmienia treść SIWZ we wskazanym poniżej zakresie: I. 1. W pkt 2 wymagań ogólnych Zamawiający wymaga przedstawienia rozmieszczenia kamer w pojeździe jeszcze przed podpisaniem umowy, natomiast w pkt 3 tychże wymagań informuje, że lista pojazdów zostanie przekazana po podpisaniu umowy. Na jakiej podstawie Wykonawca ma więc sporządzić propozycję rozmieszczenia kamer? Odpowiedź: Zamawiający udostępni listę pojazdów, w których mają zostać zamontowane zestawy kamer składające się na system monitoringu wizyjnego, na stronie BIP Urzędu Miasta Bielawa: 0_14 Wymagania ogólne pkt 4: Lista pojazdów (autobusów) w których mają zostać zamontowane zestawy kamer składające się na system monitoringu wizyjnego stanowi załącznik nr 1 do SOPZ. 2. W pkt 3 wymagań ogólnych Zamawiający informuje, że lista pojazdów zostanie przekazana po podpisaniu umowy. Wykonanie właściwego oszacowania kosztów montażu systemu nie jest możliwe bez rozeznania w modelach pojazdów, w których trzeba będzie ten montaż wykonać. Czy Zamawiający może przedstawić listę pojazdów niezwłocznie. Odpowiedź: Zamawiający udostępnił listę pojazdów, w których mają zostać zamontowane zestawy kamer składające się na system monitoringu wizyjnego, na stronie BIP Urzędu Miasta Bielawa: 0_14

2 3. W pkt 4 wymagań technicznych dla rejestratora oraz w pkt 9 wymagań technicznych dla kamery wewnętrznej przedniej cyfrowej Zamawiający wymaga zastosowania złącz M12. Natomiast w pkt 20 wymagań technicznych kamery wewnętrznej przedniej cyfrowej oraz w pkt 11 wymagań technicznych dla kamery wewnętrznej cyfrowej mowa jest o połączeniu rejestratora z kamerą przewodem ze złączem RJ-45. Czy Zamawiający może ujednolicić wymagania co do zastosowanych złącz. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania złącza M12. Kamery wewnętrzne cyfrowe pkt 13: Zasilanie 12VDC złącze M12 Kamera wewnętrzna przednia cyfrowa pkt 20: Sygnał wideo - Kamera cyfrowa musi być podłączona bezpośrednio do rejestratora przewodem ze złączem M12. Zamawiający nie dopuszcza zabudowy dodatkowych urządzeń typu Switche. 4. W pkt 14 wymagań technicznych rejestratora wymaga się dwóch wyjść audio. Czy dopuszczalne jest rozgałęzienie jednego wyjścia audio na dwa, poza obudową rejestratora? Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby rejestrator cyfrowy był wyposażony w wejście audio: 2x (5KOhm, max 2 Vpp.), wyjście audio x2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozgałęzienia jednego wyjścia audio na dwa. 5. W pkt 16 oraz 18 wymagań technicznych rejestratora mowa jest o interfejsie IBIS oraz nagrywaniu danych z tego protokołu. Aby spełnić ten wymóg konieczna jest wiedza o dostawcy systemu, który wykorzystuje wspomniana magistralę do przesyłania danych. Każdy producent korzystający z interfejsu IBIS posiada własną unikalną ramkę danych. Czy Zamawiający udostępni informacje o posiadanych systemach informacji pasażerskiej lub przekaże niezbędną dokumentację techniczną o zastosowanej ramce danych w interfejsie IBIS? Odpowiedź: Zamawiający nie udostępni takich informacji na etapie składania ofert. 6. W pkt 29 wymagań technicznych rejestratora mowa jest o zabezpieczeniu wyjmowanego dysku twardego kluczem elektronicznym. Tylko jedno urządzenie systemu monitoringu mobilnego dostępne na rynku posiada takie rozwiązanie. Czy zamawiający może zrezygnować z tego zapisu na rzecz klucza mechanicznego, aby poszerzyć ofertę urządzeń, które można będzie zaoferować? Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania dysku wyjmowanego za pomocą elektronicznego klucza z różnorodną możliwością kodowania. 7. W pkt 30 wymagań technicznych rejestratora wymaga się sygnalizacji działania systemu czy awarii odpowiednimi kolorami lub brakiem świecenia. Czy dopuszczalne będzie zastosowanie wyświetlacza numerycznego sygnalizującego stan pracy rejestratora za pomocą kodów alfanumerycznych? Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga sygnalizacji jak w SOPZ. 8. W pkt 20 wymagań technicznych rejestratora Zamawiający wymaga, aby ten nagrywał obraz z kamer IP w rozdzielczości 800x600 pikseli (tj. ok 0,5 Mpix). Tymczasem w wymaganiach technicznych

3 kamery wewnętrznej przedniej cyfrowej wymaga się, aby była ona co najmniej 3,2 megapikselowa. Tak postawione wymagania powodują niepotrzebny wzrost kosztów, ponieważ możliwości bardzo drogiej kamery nie będą w żaden sposób wykorzystane. Czy zamawiający może ujednolicić te wymagania do takiego samego parametru? Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby rejestrator nagrywał obraz z kamer IP o rozdzielczości 3,2 Mpx Rejestrator cyfrowy pkt 20: Nagrywanie z kamer IP o rozdzielczości minimalnej 3,2 megapiksela, możliwość nagrywania IP w standardach QVGA (320x240), VGA (640 x 480), XGA (1024 x 768), H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC). 9. W pkt 1 wymagań technicznych kamery wewnętrznej cyfrowej Zamawiający oczekuje, że kamera będzie miała 1,2 megapiksela, natomiast w pkt 5 tych samych wymagań mowa jest o przetworniku 3Mpix. Czy Zamawiający może określić jakiej kamery oczekuje? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kamery 1,2 megapikselowej. Kamera wewnętrzna cyfrowa pkt 5: Przetwornik: 1/2.5 CMOS 10. W pkt 2 wymagań technicznych dla rejestratora Zamawiający wymaga, aby potwierdzić dostosowanie rejestratora do zastosowań mobilnych właściwymi certyfikatami wydanymi przez autoryzowane biura homologacyjne. Co Zamawiający rozumie przez autoryzowane biura homologacyjne? Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli biura homologacyjne współpracujące z producentem urządzenia. II. 1. Mając na uwadze termin składania zapytań, ale także dobro zamawiającego, oraz możliwość odpowiedzi po terminie o ile zamawiający wyrazi taką chęć, chcemy zauważyć,że w SOPZ nowego przetargu nie ujęto zmian ze wszystkich zapytań jak również nie poprawiono ewidentnych pomyłek i błędów oraz niezgodności między częścią opisową i wykazem materiałów. Podamy kilka przykładów: - W wymaganiach ogólnych napisane jest System monitoringu ma umożliwiać rejestrowanie obrazu dla całego wnętrza pojazdu, w tym stanowiska kierowcy oraz obszarów znajdujących się bezpośrednio przed pojazdem (na odległość minimum 10 metrów) i za pojazdem Z tego co wiemy odpowiedź była, że nie ma kamery wstecznej. W związku z powyższym Zamawiający ujednolica zapisy SOPZ w następującym zakresie:

4 Wymagania ogólne dla systemu monitoringu: 1. System monitoringu ma umożliwiać rejestrowanie obrazu dla całego wnętrza pojazdu, w tym stanowiska kierowcy oraz obszarów znajdujących się bezpośrednio przed pojazdem (na odległość minimum 10 metrów) i z prawej strony pojazdu. Rozmieszczenie kamer zostanie uzgodnione z zamawiającym przed podpisaniem umowy. Zastosowany system poziomów dostępu oraz autoryzacji musi zapewnić bezpieczeństwo oraz autentyczność nagranych danych. System monitoringu musi umożliwiać rejestrację obrazu pochodzącego z kamer oraz nagrywanie dźwięku. - Każda z kamer ma inną granicę temperatury pracy, rodzaj złącz oraz podanych jest wiele parametrów nieistotnych, sugerujących jedynie określony model sprzętu. Zamawiający nie wprowadza zmian w SOPZ w tym zakresie. - w kamerze wewnętrznej 1,2Mpix występuje przetwornik 3Mpix Kamera wewnętrzna cyfrowa pkt 5: Przetwornik: 1/2.5 CMOS - do czego służy funkcja mirror jeżeli kamera boczna będzie widziała normalnie i dlaczego obraz musi być bezpośrednio wyświetlany na monitorze 7 jeżeli podgląd będzie realizowany poprzez rejestrator. Kamera zewnętrzna analogowa albo cyfrowa monitorująca prawy bok pojazdu: 6. Obraz wyświetlany na monitorze min 7 - dalej pozostał zapis o kluczu elektronicznym oraz złączu M12, który sugeruje jeden model rejestratora Zamawiający nie wprowadza zmian w SOPZ w tym zakresie. - kamera do przodu ma rozdzielczość 1600x1200 i są to tylko 2 Mpix a nie 3Mpix Zamawiający wymaga kamery 3,2 megapikselowej. W pkt 7 i 8 wymagań technicznych dla kamery wewnętrznej przedniej cyfrowej wskazano minimalne parametry zapisu w odniesieniu do standardów MPEG-4 i MJPEG. - szczelność kamery wewnętrznej IP67 jest za duża, chyba że autobus będzie pracował 1metr pod wodą przez okres 30 minut. Zamawiający nie wprowadza zmian w SOPZ w tym zakresie. - w zapytaniu użyliśmy sformułowania dyfuzor jest to nasz patent firmowy nie występujący w standardzie i nie powinien być ujęty w przedmiarze zamówienia zachowując zapis o równym traktowaniu wszystkich wykonawców.

5 Kamera zewnętrzna analogowa albo cyfrowa monitorująca prawy bok pojazdu: skreśla się pkt 2. - również kompatybilność z oprogramowaniem IBIS VDV300 sugeruje określony rejestrator. Zamawiający nie wprowadza zmian w SOPZ w tym zakresie. 2. Mając na uwadze dobro zamawiającego i chęć pomocy zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający zezwoli na użycie sprzętu w systemie IP o określonych głównych parametrach co pozwoli wszystkim firmom łatwiej dopasować sprzęt. Kamera do środka: 1/3" 1.3 Megapixel CMOS Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG Obsługa dwóch strumienia kodowania Max ), ) Obiektyw: 2,8mm Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) Wbudowany Web server, NVR, CMS Metalowa obudowa, IK10 Kamera do przodu: Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixe.CMOS Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG Obsługa dwóch strumieni kodowania 20kl/s przy rozdzielczości 3MP Obiektyw: 2,8mm Funkcja Dzień/Noc - funkcja elektroniczna Funkcje BLC / HLC / DWDR / AGC / AES / DNR Obudowa Metal IK10 Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) Wbudowany Web server, NVR, CMS Kamera na zewnątrz: Przetwornik 1/3" 1.3Megapixel CMOS, Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG Obsługa dwóch strumienia kodowania Max ), ) Obiektyw: 2,8mm IP66 Obudowa Metal IK10 Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik IR LED zasięg (20 metrów)

6 Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) Wbudowany Web server, NVR, CMS Rejestrator: System Procesor System operacyjny Funkcjonalność Kontrola Video i Audio Obsługa kamer IP Wyjście Video Wyj./Wej. Audio Wysokowydajny procesor Embedded LINUX lub inny. Funkcja pentaplex Panel przedni, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć 8 kanałów 1 TV, 1 VGA kanały wej., 1 kanał wyjście, dwukierunkowy tor audio Ekran Podział ekranu 1/4 /8 Rozdzielczość wyj. video , , , Sekwencja Tak OSD Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie Nagrywanie Kompresja H.264 / MPEG4 Nagrywanie w rozdzielczości 1536P(2048x1536)1080P( ) / Prędkość nagrywania Max. zajętość pasma Jakość nagrań Tryby nagrań Detekcja & Alarm Wyzwalanie zdarzeń 720P( ) / D1 ( ) od 48 ~ 8192 Kbits, Minim. biterate 32/32 Mbits. CBR, VBR Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, , FTP, Spot, Funkcje odtwarzania Archiwizacja Sieć Port Funkcje sieciowe Buzzer & komunikaty ekranowe Detekcja Ruchu Strefy: xxx Czułość: xxx Zanik Video & Zasłonięcie Tak Wej. alarmowe 8 kanałów Wyj. alarmowe/przekaźnikowe 3 kanałów Odtwarzanie & Archiwizacja Odtwarzanie kanałów 1/4/8 Tryb szukania Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Ściąganie przez sieć RJ-45 port (10/100M/1000M) główny port sieci HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Se-

7 Max. liczba użytkowników Obsługa aplikacja mobilna Obsługa dysków HDD esata Zarządzanie HDD Dodatkowe interfejsy USB RS232 / RS485 Slot pamięci PoE Moduły Pozostałe Zasilanie Pobór prądu Warunki pracy arch 2-10 (jednoczesnych połączeń) iphone, ipad, android, Windows Phone 2 porty SATA, max. 4TB (razem) N/A Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykrywanie błędów 2 porty Klawiatura, Komunikacja PC, PTZ Karta SD, Max. 32 GB 4-portowy switch PoE(802.3af), który umożliwia automatyczne podłączenie i konfiguracje kamer IP Wbudowany moduł GPS, 3G, opcjonalnie możliwość podłączenia modułu WiFi DC 6V 36V <= 25 W -25 ~+75 C / 10~90%RH Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń o parametrach zgodnych z SOPZ. III. Pytanie 1: Dotyczy projektu umowy 7: Czy Zamawiający zgadza się, by ustalić maksymalny poziom kar na poziomie 20% wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1? Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza ograniczeń wysokości kar umownych. Pytanie 2: Dotyczy Załącznika nr. 2 do SIWZ Biorąc pod uwagę szerokie doświadczenie Wykonawcy w realizacji projektów monitoringu wizyjnego pojazdu oraz dostępności i możliwości konfiguracyjnych kamer dostępnych na rynku, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kamer o podanych poniżej parametrach: Kamera wew. Analogowa x 3 1. Kamery analogowe w ilości min. 3 szt., monitorujące całą przestrzeń przedziału pasażerskiego oraz przestrzeń kierowcy 2. Kamery kolorowe typu dzień-noc umieszczone w podsufitowych kopułowych obudowach wandalo-odpornych, 3. Zasilanie kamer z rejestratora lub sieci pojazdu 4. Przetwornik: 1/3, SONY CCD EXviev HAD II

8 5. System PAL, 752 (H) x 582 (V), 50 hfps, 50Hz (V)/15,625 (H) 6. Rozdzielczość kamer: minimalna 560 TVL (dzień) / 600 TVL (noc) 7. Czułość kamer: minimalna 0,1 Lux / F Automatyczna kompensacja oświetlenia 9. Poziom sygnału >50dB? 10. Czas migawki od 1/50 do 1/ s 11. Wyjście video 1 Vss, BAS, 75Ohm, podłączenie BNC 12. Obiektyw 2,9mm, kąt widzenia min Napięcie zasilające 12V DC, pobór prądu max 2,5W 14. Mała zwarta zabudowa, 15. Temperatura pracy: -20 C +50 C 16. Certyfikaty: CE Kamera zewnętrzna analogowa x1 sztuka 1. Analogowa albo cyfrowa kamera zewnętrzna zamontowana na zewnątrz na bocznej prawej ścianie pojazdu 2. Z dyfuzorem dla kamery cyfrowej 3. 1,2 megapikseli 4. Z podświetleniem IR, 5. Obudowa aluminiowa 6. Obraz z funkcją mirror wyświetlany na monitorze min 7?? 7. Przetwornik 1/3" Super Sony HAD Color CCD 8. Minimalna czułość: 0,1 Lux (0,001 przy IR) 9. Rozdzielczość min 380 TVL 10. Poziom sygnału >50dB 11. Zasilanie 12 V DC, pobór max 6W 12. Temperatura pracy: -30 C +50 C 13. Certyfikaty: CE, Kamera wew. cyfrowa przednia x1 sztuka

9 1. Kamera 3 megapikselowa w ilości 1 szt. Kamera monitorująca tor jazdy przed pojazdem. 2. Wandalo-odporna (IK10), wykonana w standardzie IP67 z obsługą detekcji ruchu 3. Obiektyw: 2,8mm, czas migawki: 1/5sek do 1/40000sek, przetwornik: 1/2.5 CMOS, 3MPix, minimalne oświetlenie: 0,35Lux 4. Obraz: kompresja MJPEG, H264, streaming: jednoczesny Dual Stream, 5. Ustawialny rozmiar obrazu, jakość, ilość bitów, znacznik czasu oraz nakładany napis 6. Konfigurowalna jasność, kontrast, nasycenie, balans bieli oraz ekspozycja AGC, AES, BLC 7. Ilość klatek: H.264 do 10fps przy 1600x1200, do 30/25 fps przy 800x Ilość klatek MJPEG do 15fps przy 1600x1200, do 30/25 fps przy 800x Sieć: 10/100 Mbps Ethernet 10. Protokoły: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTPS, UPnP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, FTP, http, RTP, RTSP, RTCP, Samba 11. Bezpieczeństwo: wielopoziomowy dostęp użytkowników zabezpieczony hasłem dostępu, filtrowanie adresów IP, transmisja zaszyfrowanych danych HTTPS, autentykacja 802.1X 12. Temperatura pracy: -20 C +50 C 13. Wilgotność: 10 90% RH 14. Zasilanie 12VDC złącze RJ Pobór mocy do 5,5kW 16. Wymiary 120x120x60 (LxWxH) 17. Certyfikaty: CE, IK10, 18. Sygnał wideo - Kamera cyfrowa musi być podłączona bezpośrednio do rejestratora przewodem ze złączem RJ45. Zamawiający nie dopuszcza zabudowy dodatkowych urządzeń typu Switche 19. Zasilanie kamery 12V DC z sieci pojazdu lub z rejestratora. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania kamer o parametrach zgodnych z SOPZ. Pytanie 3: Dotyczy Załącznika nr. 2 do SIWZ Biorąc pod uwagę szerokie doświadczenie Wykonawcy w realizacji projektów monitoringu wizyjnego pojazdu oraz urządzeń do rozwiązań monitoringu, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rejestratora cyfrowego o podanych poniżej parametrach: Rejestrator cyfrowy:

10 1. Rejestrator cyfrowy musi posiadać funkcjonalność pentaplex. 2. Musi być dostosowany do zastosowań mobilnych, co będzie potwierdzone właściwymi certyfikatami wydanymi przez autoryzowane biura homologacyjne. 3. Musi zapewniać prowadzenie zapisu danych ze wszystkich podłączonych kamer analogowych i cyfrowych albo tylko kamer cyfrowych oraz komunikowanie się z innymi urządzeniami w sieci przewodowej, jak i bezprzewodowej. 4. Wyposażony w moduł sieciowy Ethernet 100 Mbit/s złącze RJ Parametry rejestracji konfigurowalne dla każdego kanału niezależnie, z możliwością obsługi przez przeglądarkę. 6. Funkcja automatycznego włączania/ opóźnionego wyłączania rejestratora. 7. Obudowa: mała kompaktowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne, aluminiowa, chłodzenie pasywne nie wymagająca stosowania wentylatorów, IP min Odporny na wstrząsy (montaż bez wibro-izolatorów), 9. Zasilanie rejestratora: 24V DC (zakres napięcia 9-32V DC) 10. Zasilanie kamer z rejestratora, 12V DC, max 2.0A 11. Pobór prądu: stan uśpienia <1W / stan gotowości <5W, z urządzeniami zewnętrznymi max 40W 12. Wejście wideo: minimum 6 kamer analogowych (CVBS, BNC) albo 8 kamer cyfrowych 13. Wyjście wideo: 1 x (CVBS, BNC,VGA) 14. Możliwość podłączenia mikrofonu, umieszczonego w sposób umożliwiający nagrywanie rozmów kierowcy autobusu z pasażerami, wejście audio: 1x (5KOhm, max 2 Vpp.), wyjście audio x2 15. Możliwość wewnętrznej zabudowy modułów WLAN/3G w obudowie rejestratora 16. Interfejsy: USB2.0, Eth, WLAN (802.11), nagrywanie danych GPS, możliwość transmisji danych przez GSM 17. Hybrydowa funkcjonalność, tj. nagrywanie zarówno kamer analogowych jak i cyfrowych albo nagrywanie tylko kamer cyfrowych 18. Nagrywanie kamer analogowych w rozdzielczości 720 x 576 (4-CIF), nagrywanie danych z protokołu IBIS & IBIS+, nagrywanie stanów alarmowych 19. Współpraca z wejściami alarmowymi 20. Nagrywanie kamer IP w rozdzielczości minimalnej 800x600, możliwość nagrywania IP w standardach QVGA (320x240), VGA (640 x 480), XGA (1024 x 768), H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)

11 21. Nagrania powinny być wykonywane w systemie PAL 22. Szybkość zapisu: min 6 kl/s dla każdej kamery 23. Kompresja MPEG-4 (H.264) 24. Nagrywanie na dysku HDD lub SSD 25. Tryby nagrywania: ciągłe, przez kasowanie najstarszych plików 26. Szybkość: regulowana, skorelowana z zastosowanymi kamerami 27. Pojemność: pozwalająca zmagazynować obraz z minimum 14 dni pracy (280 godzin) ze wszystkich podłączonych kamer, zapis kamery analogowej 4CIF (720x576) na każdym kanale min. 6 klatek/s 28. Dysk wymienny mobilny HDD 2,5 o pojemności min 1000 GB lub dysk SSD 256GB, do urządzeń przenośnych, dostosowany do pracy w warunkach wstrząsów (posiadający absorbery drgań) 29. Dysk wyjmowany za pomocą elektronicznego lub mechanicznego klucza z różnorodną możliwością kodowania, umożliwia wykorzystanie klucza z identycznym, ściśle określonym pod klienta elektromagnetycznym kodem do całego kontraktu stanowiącego przedmiot zamówienia, możliwość wyjęcia dysku przy wyłączonym zasilaniu. 30. Sygnalizacja załączenia zasilania (również awaryjnego) kolor zielony (świeci zasilanie włączone, nie świeci brak zasilania), sygnalizacja awarii systemu (awaria lub brak dysku, uszkodzenie kamery) kolor czerwony (świeci), nie świeci system działa prawidłowo 31. Zabezpieczenie przed dostępem do zarejestrowanych materiałów np. poprzez hasła 32. Zabezpieczenie zapisanego obrazu przed modyfikacją 33. Konfiguracja, diagnoza, aktualizacja oprogramowania poprzez łącze USB lub poprzez przeglądarkę internetową 34. Temperatura pracy: min -25 C do +75 C 35. Wilgotność: % 36. Certyfikaty: CE 37. Przeglądanie i kopiowanie zapisanych danych z dysku twardego rejestratora przy pomocy interfejsu USB podłączonego bezpośrednio do komputera PC/notebooka 38. Możliwość archiwizacji materiałów: na kartę SD, pen-drive, przez złącze USB, przez wyjęcie dysku i

12 archiwizację na zewnętrznym komputerze 39. Możliwa konfiguracja przez USB lub przez sieć IBIS, kompatybilny z IBIS VDV Wymagana funkcja ochrony watchdog Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania rejestratora cyfrowego o parametrach zgodnych z SOPZ. Pytanie 4: Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Biorąc pod uwagę szerokie doświadczenie Wykonawcy w realizacji projektów monitoringu wizyjnego pojazdu oraz urządzeń do rozwiązań monitoringu, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Monitor (panel) kontrolny LCD o podanych poniżej parametrach: Monitor (panel) kontrolny LCD: 1. Do podglądu obrazu z kamer służy panel LCD o przekątnej 7, zabudowany w kabinie kierowcy, w miejscu niezasłaniającym pola widzenia kierującego pojazdem, na uchwycie umożliwiającym pełną regulację położenia w pionie i poziomie. Sposób oraz miejsce zabudowy zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 2. Podgląd obrazu dzielonego oraz z pojedynczej kamery musi odbywać się za pomocą przycisku zabudowanego na desce rozdzielczej lub w innym łatwo dostępnym miejscu. 3. Wyświetlany obraz z kamer analogowych musi być bez opóźnień (LIVE). 4. Ciekłokrystaliczny wyświetlacz kolorowy LCD, typu TFT, o przekątnej 8 5. Rozdzielczość 800 x 600 Pixel (B x H), format 4:3 6. Podświetlenie LED 7. Uruchamiany automatycznie 8. Możliwość wyłączenia obrazu podczas jazdy 9. Sygnał na wyjściu 1,0Vp-p/75 Ohm 10. Zasilanie V, DC 11. Pobór prądu max 1 A 12. Kontrast 500: 1, jasność 250 cd/m2 13. Czas pracy, żywotność: MTBF TFT-LCD godzin 14. Temperatura pracy: -20 C do +75 C 15. Wilgotność 85%

13 16. Waga poniżej 750 g 17. Podłączenie: wejście kamerowe 2 x Video BNC 18. Certyfikat: kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) znak e Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania monitora (panelu) kontrolnego LCD o parametrach zgodnych z SOPZ.

Załącznik A MONITORING ZEWNĘTRZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH

Załącznik A MONITORING ZEWNĘTRZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH Załącznik A MONITORING ZEWNĘTRZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH 1 Wstęp Celem niniejszego projektu jest wybudowanie systemu monitoringu opartego na kamerach IP dla SP w Grębocicach. Efektem końcowym

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MONITORINGU I REJESTRACJI OBRAZÓW SYSTEMY MONITORINGU I REJESTRACJI OBRAZÓW KAMERY REJESTRATORY

SYSTEMY MONITORINGU I REJESTRACJI OBRAZÓW SYSTEMY MONITORINGU I REJESTRACJI OBRAZÓW KAMERY REJESTRATORY SYSTEMY MONITORINGU I REJESTRACJI OBRAZÓW SYSTEMY MONITORINGU I REJESTRACJI OBRAZÓW KAMERY REJESTRATORY Produkty marki TECHMOSS są wiodącymi, najwyższej jakości urządzeniami, używanymi w systemach monitoringu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a) I. Monitoring wizyjny terminala kontenerowego 1. Założenia projektowe Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Instrukcja obsługi przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ 2003/ Win7/ Vista) Dotyczy modeli: K2 i125b.ccd K2 i125b.wdr K2 i145k.wdr K2 i155kir.wdr K2 i165hir.wdr K2 i175hir.wdr K2

Bardziej szczegółowo

Szanowni Klienci, Vidicon Sp. z o.o.

Szanowni Klienci, Vidicon Sp. z o.o. Szanowni Klienci, Oddajemy w Wasze ręce nowy katalog telewizji przemysłowej. W katalogu staraliśmy się zawrzeć wszystkie niezbędne informacje i wierzymy, że będzie on wygodnym i przejrzystym narzędziem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

REJESTRATORY CYFROWE HQ VISION 4 -KAMEROWE. komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej, 1

REJESTRATORY CYFROWE HQ VISION 4 -KAMEROWE. komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej, 1 Wspólne funkcje dla rejestratorów cyfrowych HQ VISION: Funkcja Pentaplex: podglad na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, dostęp zdalny Kompresja video: - H.264 Wiele możliwości archiwizacji: -

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Informacje o kamerach + obsługa przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ Vista/ 2003/ Win7) Dotyczy modeli: K2 i126b K2 i136k K2 i182hir K2 i186hir K2 i226b K2 i246k K2 i292hir K2

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii EVR UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego monitoringu wizyjnego. Załącznik zawiera minimalne wymagania Systemu Cyfrowego Monitoringu Wizyjnego (SCMW).

System cyfrowego monitoringu wizyjnego. Załącznik zawiera minimalne wymagania Systemu Cyfrowego Monitoringu Wizyjnego (SCMW). System cyfrowego monitoringu wizyjnego Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik zawiera minimalne wymagania Systemu Cyfrowego Monitoringu Wizyjnego (SCMW). 1. Założenia ogólne 1) Każdy dostarczony komplet (rejestrator,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych SPIS TREŚCI Wewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-3911 FISHEYE Zewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-5211 E AirLive POE-501 0HD 5 Mpix kamera IP TRENDnet TV-IP51 2WN - Kamera IP WiFi TRENDnet TV-IP31 2WN - Kamera

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE...2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane techniczne...9

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

www.sklep-bcs.pl MBS Systems Stanislawa Sulimy 1/227 82-300 Elblag tel. 55 619 30 05 kom. 509 963 841 kom. 694 429 310 kom. 667 700 657 1,23 1,23

www.sklep-bcs.pl MBS Systems Stanislawa Sulimy 1/227 82-300 Elblag tel. 55 619 30 05 kom. 509 963 841 kom. 694 429 310 kom. 667 700 657 1,23 1,23 www.sklep-bcs.pl MBS Systems Stanislawa Sulimy 1/227 82-300 Elblag tel. 55 619 30 05 kom. 509 963 841 kom. 694 429 310 kom. 667 700 657 1,23 1,23 1,23 Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 08.01.2014 do

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Łódź dn. 31.05.2012 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa OBIEKT : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 233Z Seria KPD Instrukcja skrócona Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego użytku. Niektóre zdjęcia mogą się różnić od aktualnie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0716vh

Rejestrator i7-h0716vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0716vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380) Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania projektu... 2 1.3. Charakterystyka obiektu.... 2 1.4. Zarządzenia i przepisy... 2 1.5. Zakres opracowania....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu oraz pomocy naukowych

Bardziej szczegółowo