RC-4300D RC-4300WD 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RC-4300D RC-4300WD 1"

Transkrypt

1 RC-4300D RC-4300WD 1

2 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą tego produktu. Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą niezaizolowanego miejsca wewnątrz urządzenia w którym występuje niebezpieczne napięcie. Stwarza to niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Symbol ten informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami. 2

3 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiaj tego urządzenia na bezpośrednie działanie deszczu lub wilgoci. UWAGA Zmiany i modyfikacje nie dozwolone przez producenta mogą spowodować utratę funkcjonalności urządzenia. UWAGA Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku niewłaściwego umieszczenia baterii. Używaj baterii tego samego typu lub zamiennika zgodnie z danymi producenta. Należy stosować poniższe uwagi bezpieczeństwa. OSTRZEŻENIA Nie używaj urządzenia gdy wydobywa się z niego dym, dziwny zapach lub słyszne są dziwne dźwięki. Upewnij się czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Upewnij się czy na wtyku zasilającym lub w gniazdku nie jest nagromadzony kurz. Demontaż urządzenia zabroniony. Nie wkładaj do wnętrza urządzenia żadnych innych nieprzeznaczonych do niego przedmiotów. Nie umieszczaj nad urządzeniem żadnych pojemników z wodą lub innymi płynami gdy urządzenie ma włączone zasilanie. Nie dopuszczaj, aby urządzenie stało się mokre. Nie używaj urządzenia w trakcie burzy. Nie stawiaj urządzenia w niestabilnej pozycji. Nie wystawiaj urządzenia na wstrząsy lub wibracje. Nie używaj urządzenia na obszarach gdzie instnieje niebezpieczeństwo wybuchu. UWAGA Nie ciągnij za przewód zasilający podczas wyłączania wtyku z gniazdka. Nie dotykaj wtyku przewodu zasilającego mokrymi rękoma. Nie siadać na urządzeniu. Upewnij się czy wszystkie przewody są poprawnie podłączone. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na podłączonych urządzeniach. 3

4 Nigdy nie przenoś urządzenia podczas gdy podłączone jest zasilanie. Nie blokuj wentylatorów lub kanałów powietrznych. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie ekstremalnych temperatur lub zmian wilgotności. OSTRZEŻENIA Uruchamianie urządzenia i naprawa powinny być przeprowadzane tylko poprzez przeszkolone osoby. Wyłącz urządzenie podczas podłączania kamer, przewodów audio oraz czujników. Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstałe na skutek niepoprawnego użytkowania urządzenia lub niedostosowania się do wymogów instrukcji. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek problemy powstałe na skutek lub wynikające z otwarcia urządzenia w celu sprawdzenia lub próby naprawy przez użytkownika. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jeżeli plomby gwarancyjne urządzenia zostały zerwane. 4

5 Elementy składowe. Zestaw zawiera samo urządzenie oraz jego wyposażenie wymienione poniżej. Po zakupie zestawu proszę sprawdzić, czy wszystkie elementy składowe zawarte są w zestawie. Rejestrator CD z oprogramowaniem Baterie1.5V (AAA x 2 szt.) Instrukcja obsługi Kable do HDD i DVD-RW (ilość zależna od modelu) Pilot zdalnego sterowania Śrubki do montażu obejmy (ilość zależna od modelu) Zasilacz DC12V/3A Kabel zasilający (230V) (1 szt.) 5

6 Podstawowe funkcje klawiszy myszy. 1: Lewy klawisz: wybór funkcji 2: Prawy klawisz: wyjście z menu wyboru funkcji 1: Podwójne kliknięcie: przejście do pod - menu 6

7 Montaż twardego dysku (HDD). 1. Zdjąć górną pokrywę rejestratora. 1. Zamocować dysk w zaznaczonym czerwoną ramką miejscu. 2. Dysk należy przykręcić do obudowy za pomocą czterech śrub. 3. Podłączyć dysk do płyty głównej za pomocą zintegrowanego kabla SATA -POWER. 7

8 Kompatybilne modele dysków twardych. INFORMACJA W przypadku montażu więcej niż jednego dysku należy zastosować dyski takiego samego modelu. Jeśli zostaną podłączone różne modele dysków, to mogą zostać nierozpoznane przez rejestrator. 8

9 Dane techniczne. Wejścia wideo: Wyjścia wideo: Wejścia audio: Wyjścia audio: 4 (BNC) 1x VGA, 1x CVBS (BNC) 1 (CINCH) 1 (CINCH) Metoda kompresji zapisu: H.264 Liczba poziomów kompresji: 5 Rozdzielczość zapisanego obrazu: Łączna max. prędkość zapisu: Regulacja prędkości zapisu: Tryby nagrywania: Obsługiwane dyski twarde: Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: Funkcje sieciowe: Wielozadaniowość: Wejścia i wyjścia alarmowe: - Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: - Detekcja ruchu: Zasilanie: Wymiary: Masa: 704 x x x x x x kl/s do podziału na cztery kamery Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram Max: 1x 2TB (SATA) Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB (max. 60 min AVI) oraz funkcja Huge Backup - zapis w natywnym formacie do 24 h Wyszukiwanie po czasie (timeline), po zdarzeniach, szybki dostęp do pierwszego i ostatniego nagrania. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, krokowo Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań. Program klienta umożliwia konfigurację parametrów rejestratora. Uwaga: Program Klienta sieciowego działa wyłącznie pod Windows 2000/XP/Vista/7 Triplex Podział ekranu na strefy: 22x18 pól detekcji. Dobra czułość detekcji. Po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją. 12V / 2A (zasilacz w komplecie) 260 x 250 x 53 mm 820 g Dane techniczne oraz wygląd zewnętrzny urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 9

10 Spis treści WSTĘP...2 UWAGI BEZPIECZEŃSTWA...2 Elementy składowe...5 Podstawowe funkcje klawiszy myszy...6 Montaż twardego dysku (HDD)...7 Kompatybilne modele dysków twardych...8 Dane techniczne Podstawowe funkcje Opis przycisków i gniazd Panel przedni Panel tylny Pilot zdalnego sterowania Konfiguracja rejestratora Ustawienia menu główne Ustawienia tryb wyświetlania (DISPLAY) Ustawienia tryb zapisu (RECORD) Harmonogram zapisu Konfiguracja urządzeń (DEVICE) WYJŚCIE SPOT Ustawienia strefy wykrywania ruchu Ustawienia zapisywanie danych (DYSKI TWARDE) Ustawienia systemowe (SYSTEM) Ustawienia dostępu (BEZPIECZEŃSTWO) Ustawienia sieci (SIEĆ) Porty Ustawienia typu sieci LAN DHCP ADSL (PPPoE) Zapis ustawień sieci Ustawienia konfiguracyjne (CONFIG) Szybkie ustawienia (QUICK MENU) Zapis ustawień Podgląd na żywo, wyszukiwanie i odtwarzanie Podgląd na żywo Wyszukiwanie Wyszukiwanie na linii czasu (LINIA CZASU) Wyszukiwanie zdarzeniowe (ZDARZENIE) Wyszukiwanie pierwszego zapisu (IDŹ DO PIERWSZEGO NAGRANIA) Wyszukiwanie ostatniego zapisu (IDŹ DO OSTATNIEGO NAGRANIA) Wybór określonego zapisu (IDŹ DO WYBRANEGO NAGRANIA) Wyszukiwanie danych systemowych (LOG) Wyszukiwanie danych archiwalnych (ARCHIWUM) Odtwarzanie Archiwizacja danych

11 6.1 Zapis kopii obrazu nieruchomego do pamięci Flash USB lub CD (DVD) Zapis obrazu video do pamięci Flash USB lub CD (DVD) Przesyłanie obrazów nieruchomych lub zapisu video z archiwum Odtwarzanie zapisanej kopii video Aktualizacja oprogramowania rejestratora Dostęp przez sieć z użyciem klienta sieciowego Wymagania sprzętowe Instalacja oprogramowania Tryb zdalnego monitoringu na żywo oraz dostępne funkcje Dwukierunkowy dźwięk Tryb zdalnego wyszukiwania / odtwarzania obrazu oraz dostępne funkcje Konfiguracja oprogramowania Dostęp przez sieć z użyciem przeglądarki internetowej...63 DODATEK: Jak podłączyć sieć?...65 A. Jak ustawić adres IP rejestratora i otworzyć port TCP na routerze?...65 B. Jak uzyskać dostęp do rejestratora ze zdalnego komputera?

12 1. Podstawowe funkcje Kompresja video H.264. Mniejszy rozmiar pliku: - 60% mniej niż mpeg-2-40% mniej niż mpeg-4 - dłuższe czasy zapisu - mniejsze koszty dysku Niższe pasmo transmisji: - szy bsze pobieranie danych - czystszy obraz - Video w sieci Kompresja H.264 Niezawodny system plików. Wysokiej jakości VGA (1280x1024). Indywidualne ustawienia i konfiguracja dla każdego kanału. System detekcji ruchu. Automatyczne wykrywanie sygnału video na wejściu oraz zaniku sygnału video. Rozszerzone bezpieczeństwo poprzez funkcję wykrywającą zasłonięcie kamery. 12

13 Prosty i łatwy interfejs użytkownika. Prosty w obsłudze panel harmonogramu. Prosta aktualizacji oprogramowania. Natychmiastowa i wygodna archiwizacja danych na napęd USB flash lub przez sieć. Archiwizacja do formatu rejestratora (exclusive). Zapis w formacie AVI. Maksymalna pojemność dysku twardego 2TB SATA Dostęp do rejestratora za pomocą sieci (oprogramowanie, przeglądarka www, CMS i UMS). Darmowa usługa DNS. 13

14 2. Opis przycisków i gniazd 2.1 Panel przedni Rysunek Panel przedni Nazwa USB port HDD POWER Tabela Opis panelu przedniego Opis Służy do podłączenia napędu USB w celu archiwizacji danych lub aktualizacji oprogramowania. Sygnalizacja dostępu systemu do twardego dysku. Sygnalizacja włączonego rejestratora. 14

15 2.2 Panel tylny Rysunek Panel tylny R Tabela Opis gniazd tylnego panelu Nr Nazwa gniazda Opis 1 VIDEO IN 4 wejścia video (NTSC/PAL) 2 CVBS OUT Wyjście video (BNC) lub wyjście SPOT 3 VGA Podłączenie monitora VGA. 4 AUDIO IN Wejście audio 5 AUDIO OUT 1 wyjście audio. 6 ETHERNET Gniazdo RJ-45 do podłączenia sieci LAN. 7 USB Port Służy do podłączenia napędu USB w celu archiwizacji danych, aktualizacji oprogramowania lub podłączenia myszy. 8 POWER SOCKET Gniazdo zasilacza DC12V 2A 15

16 2.3 Pilot zdalnego sterowania 1 ID Wybór rejestratora do sterowania. Należy wcisnąć ten przycisk przed podaniem nr ID 2 REC Włącz / wyłącz nagrywanie 3 Numer Wybór numeru kanału lub numeru ID rejestratora 4 F/REW Przesunięcie pozycji odtwarzania o 60 sekund do tyłu 5 F/ADV Przesunięcie pozycji odtwarzania o 60 sekund do przodu 6 REW Szybkie przesuwanie do tyłu 7 PLAY/PAUZA Rozpoczęcie odtwarzanie / pauza 8 FF Szybkie przesuwanie do przodu 9 Strzałki: Przyciski kierunkowe (poruszanie się po menu) lewo, prawo, góra, dół 10 SETUP Wyświetlanie menu ustawień 11 SEARCH Wejście do menu wyszukiwania 12 ESC Powrót do poprzedniego menu 13 BACKUP Zapis danych 14 SEQ Sekwencyjne wyświetlanie w trybie pełnoekranowym lub poczwórnym. 16

17 3. Konfiguracja rejestratora Szczegółowe informacje dotyczące uruchomienia rejestratora. UWAGA: Podczas pierwszego uruchomienia rejestratora zostaną wyświetlone okna konfiguracji języka oraz ustawienia aktualnej daty i czasu: Okno wyboru języka wybrać POLISH i przejść dalej za pomocą przycisku NEXT. Okno ustawiania daty i czasu. Zaznaczyć opcję CLOCK SET, wprowadzić aktualne dane i zatwierdzić przyciskiem Finish. 17

18 3.1 Ustawienia menu główne Aby wejść do menu ustawień, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję SETUP (USTAWIENIA). Logowanie Dostęp do rejestratora zabezpieczony jest hasłem. Aby wprowadzić hasło kliknij myszą na pole z trzema kropkami i użyj wirtualnej klawiatury. Domyślnym hasłem dla użytkownika ADMIN jest ciąg znaków: 1111 Dla bezpieczeństwa ważne jest zmienić hasło domyślne na nowe. Nowe hasło można wpisać w zakładce SECURITY (BEZPIECZEŃSTWO) w menu SETUP. 18

19 3.2 Ustawienia tryb wyświetlania (DISPLAY) W menu ustawień SETUP wybierz zakładkę WYŚWIETLANIE. Po wejściu do menu WYSWIETLANIE (obrazek poniżej) za pomocą myszy można poruszać się po menu i zmieniać wartości ustawień. Aby zapisać zmiany kliknij w pole OK, aby wyjść z menu bez zapisywania zmian użyj przycisk Cancel. Rysunek Zakładka menu ustawień wyświetlania Table Menu WYŚWIETLANIE Nazwa pozycji Opis OSD Włączanie/wyłączanie menu OSD (On-Screen-Display wyświetlanie menu na ekranie) KONTRAST OSD Ustawienia kontrast menu OSD (0-100). SEKWENCER Włączanie/wyłączanie sekwencyjnego wyświetlania kanałów video w trybie pełnoekranowym. CZAS Ustawienia czasu wyświetlania jednej sekwencji (3-60 sekund). SEKWENCERA KANAŁ Konfiguracja wyświetlania. Wybierz pojedynczy kanał lub kliknij na pole z trzema kropkami aby wyświetlić tabelę dla wszystkich kanałów: (NAZWA, UKRYCIE, JASNOŚĆ, KONTRAST, BARWA, NASYCENIE): NAZWA Wpisywanie nazwy kanału. Kliknij na poeu z trzema kropkami, a następnie wprowadź nazwę kanału za pomocą wirtualnej klawiatury. 19

20 UKRYCIE Włączanie / wyłączanie wyświetlania video w trybie na żywo (ukrywanie kamery). JASNOŚĆ Zmiana jasności obrazu wybranego kanału (0-100). KONTRAST Zmiana kontrastu obrazu wybranego kanału (0-100). BARWA Zmiana barwy obrazu wybranego kanału (0-100). NASYCENIE Zmiana nasycenia obrazu wybranego kanału (0-100). 3.3 Ustawienia tryb zapisu (RECORD) W menu ustawień SETUP wybierz zakładkę NAGRYWANIE. Po wejściu do menu NAGRYWANIE (obrazek poniżej) za pomocą myszy można poruszać się po menu i zmieniać wartości ustawień. Aby zapisać zmiany kliknij w pole OK, aby wyjść z menu bez zapisywania zmian użyj przycisk Cancel. Rysunek Okno menu opcji zapisu. 20

21 Nazwa pozycji ROZDZIELCZOŚĆ KAM Tabla Menu NAGRYWANIE Opis Ustawienia rozdzielczości nagrywania. Zapis ustawień wybranego kanału. Wybierz pojedynczy kanał lub kliknij na pole z trzema kropkami aby wyświetlić tabelę dla wszystkich kanałów: (FRAME RATE, JAKOŚĆ, ZAPIS PRZED, ZAPIS PO) PRZECHWYTYWANIE Ustawienia prędkości przechwytywanych klatek dla wybranego kanału. Suma wartości prędkości klatek z poszczególnych kanałów nie może przekroczyć maksymalnej wartości strumienia klatek określonej dla danej rozdzielczości. JAKOŚĆ Wybór jakości nagrywania dla wybranego kanału: Network (sieciowa), Standard (standardowa), High (wysoka), Superior (bardzo dobra) i Ultra (znakomita). NAGRYWANIE Dostępne tryby zapisu dla każdego kanału: ciągły, z detekcji ruchu, z czujników alarmowych, z harmonogramu lub wyłączony. ZAPIS PRZED Włączanie / wyłączanie zapisu przed zdarzeniem. Czas zapisu przed zdarzeniem wynosi 5 sekund, zapisywane są tylko klatki kluczowe. ZAPIS PO Ustawienia czasu zapisu po zdarzeniu dla wybranego kanału (10-30 sekund) AUDIO Włączanie / wyłączanie nagrywania dźwięku dla wybranego kanału. HARMONOGRAM Ustawienia harmonogramu. Aby przejść do trybu ustawień harmonogramu zaznacz pole z trzema kropkami i zatwierdź za pomocą przycisku SEL Harmonogram zapisu Aby wejść do ustawień harmonogramu zapisu, należy kliknąć na pole z trzema kropkami obok napisu HARMONOGRAM. 1. Wybierz numer kanału: KANAŁ: wybierz kanał video (pojedynczy lub wszystkie) 2. Wybierz typ zapisu: NONE: brak zapisu, CIAGLY: zapis ciągły (kolor zielony), DETEKCJA RUCHU : detekcja ruchu (kolor zółty), CZUJKA: zapis z czujki (kolor czerwony). 3. Zaznacz czas w tabeli harmonogramu: Jedna komórka reprezentuje jedną godzinę w tygodniu. Aby zaznaczyć kliknij lewym przyciskiem. Zaznaczanie: Wszystko: kliknij na pole harmonogramu w lewym górnym rogu, Jeden dzień tygodnia: kliknij na szare pole ze skrótem nazwy wybranego dnia, Wybrana godzina przez cały tydzień: kliknij na szare pole z wybraną godziną, 21

22 Określony zakres czasu: wciśnij lewy przycisk w polu harmonogramu, zaznacz obszar i puść przycisk. CLEAR: usunięcie harmonogramu. KOPIUJ: zaznacz numery kanałów, dla których chcesz skopiować harmonogram i wciśnij KOPIUJ. Rysunek Okno ustawień harmonogramu zapisu. 3.4 Konfiguracja urządzeń (DEVICE) W menu ustawień SETUP wybierz zakładkę URZADZENIE. Po wejściu do menu URZADZENIE (obrazek poniżej) za pomocą myszy można poruszać się po menu i zmieniać wartości ustawień. Aby zapisać zmiany kliknij w pole OK, aby wyjść z menu bez zapisywania zmian użyj przycisk Cancel. Rysunek Okno trybu konfiguracji urządzeń 22

23 Tabela Menu konfiguracji urządzeń (DEVICE) Nazwa pozycji Opis VIDEO OUTPUT Ustawienia wyjść video: VGA (rozdzielczość) oraz CVBS VIDEO WYJŚCIE SPOT KANAŁ STREFA DETEKCJI CZUŁOŚĆ DETEKCJI RUCHU DŹWIĘKI KLAWISZY IDENTYFIKACJA PILOTA Ustawienia typu sterownika: szybkość, ID rejestratora i ID sterownika. Wybór określonego kanału dla ustawień strefy ruchu. Wybór pełnej lub częściowej strefy ruchu. Ustawienia czułości detekcji ruchu dla określonego kanału w zakresie od 1 do 9. Włączanie / wyłączanie dźwięku klawiszy. Wybór ID pilota zdalnego sterowania. 1. Wybierz ID. 2. Wpisz numer ID do rejestratora dla zdalnego sterowania. 3. Jeśli rejestrator odpowie na zdalne sterowanie, zostanie wyświetlona ikona na ekranie. Zakres numerów wynosi od 00 do WYJŚCIE SPOT Rysunek Okno ustawienia wyjścia alarmowego Nazwa pozycji WYJŚCIE ALARMOWE WEJŚCIE CZUJEK DETEKCJA RUCHU ZANIK SYGNAŁU CZAS TRWANIA ALARMU ALARM BŁĘDU Tabela Menu WYJŚCIE ALARMOWE Opis Wybór wyjść alarmowych. Dostępne liczba: 1 Dostępne ustawienie do 4 czujników Dostępne ustawienie do 4 czujników Dostępne ustawienie do 4 czujników Ustawienie czasu trwania alarmu od 5 do 60 sekund. Ustawienia alarmu błędów: wyłączony, błąd dysku, utrata sygnału video, wszystkie. 23

24 3.4.2 Ustawienia strefy wykrywania ruchu W zakładce URZĄDZENIE wybierz STREFA DETEKCJI. Aby ustawić strefę wykrywania ruchu należywybrać strefę częściową (PARTIAL ZONE) lub strefę pełną (CAŁY OBRAZ). Jeśli zostanie wybrana opcja CAŁY OBRAZ, okno konfiguracji strefy nie jest wyświetlane. Można ustawić tylko poziom czułości wykrywania ruchu. - CAŁY OBRAZ(strefa pełna): Wykrywanie ruchu na całym ekranie. - CZĘŚĆ OBRAZU(strefa częściowa): Wykrywanie ruchu jest aktywne tylko w ustawionych ramkach detekcji. Za pomocą myszy zaznaczyć strefę wykrywania (wcisnąć lewy przycisk myszy i zaznaczyć wybrany obszar). Wybrana pozycja zostanie zaznaczona zielonym kolorem. Aby wyjść do menu URZĄDZENIE wciśnij prawy przycisk myszy. Rysunek Okno wyboru strefy wykrywania ruchu. 3.5 Ustawienia zapisywanie danych (DYSKI TWARDE) W menu ustawień SETUP wybierz zakładkę DYSKI TWARDE. Po wejściu do menu DYSKI TWARDE (obrazek poniżej) za pomocą myszy można poruszać się po menu i zmieniać wartości ustawień. Aby zapisać zmiany kliknij w pole OK, aby wyjść z menu bez zapisywania zmian użyj przycisk Cancel. Rysunek Okno ustawień DYSKI TWARDE 24

25 Nazwa pozycji NADPISYWANIE FORMAT DYSKU Table Menu DYSKI TWARDE Opis Jeśli opcja jest włączona, w przypadku pełnego dysku rejestrator rozpoczyna zapis danych w miejscu najstarszych istniejących zapisanych danych. Kiedy opcja jest wyłączona rejestrator zatrzymuje swoją pracę. Formatowanie dysku. INFORMACJA O DYSKU Aby zatwierdzić wybierz Yes, rezygnacja - No. Uwaga: Przed formatowaniem dysku zalecana jest archiwizacja jego danych. Informacja o dysku. LIMIT NAGRYWANIA S.M.A.R.T. Włączanie / wyłączanie ograniczenia czasu zapisu. Funkcja sygnalizacji przegrzania dysku. 3.6 Ustawienia systemowe (SYSTEM) W menu ustawień SETUP wybierz zakładkę SYSTEM. Po wejściu do menu SYSTEM (obrazek poniżej) za pomocą myszy można poruszać się po menu i zmieniać wartości ustawień. Aby zapisać zmiany kliknij w pole OK, aby wyjść z menu bez zapisywania zmian użyj przycisk Cancel. 25

26 Rysunek Menu ustawień SYSTEM Nazwa pozycji DVR ID (numer ID rejestratora) Table Menu SYSTEM Opis Kliknąć na pole z trzema kropkami i za pomocą wirtualnej klawiatury wpisać nazwę rejestratora (ID) OPIS SPACE (odstęp), Caps Lock (włączanie dużych liter), Back space (wymazuje pojedynczy znak), Clear (wymazuje wszystkie znaki). Aby obejrzeć informacje systemowe należy wybrać tę opcję przyciskiem SEL. (Wersja sprzętu, wersja oprogramowania, Rozmiar dysku, adres IP i adres MAC). 26

27 JĘZYK Wybór wyświetlanego języka. FORMAT DATY USTAWIENIA DATY I CZASU Format daty: RRRR/MM/DD MM-DD-RRRR DD-MM-RRRR Ustawienia daty i czasu. Aby zapisać aktualną datę i czas zatwierdź przyciskiem OK. Wciśnij Cancel aby wyjść. Ustawienie czasu letniego Wybierz opcję CZAS LETNI. Następnie wybierz odpowiednią strefę czasową. Jeżeli wybierzesz EU (Europa) lub OTHERS (Pozostałe) należy ustawić dostępne parametry. Dostępne opcje: OFF (wyłączony) USA (Stany Zjednoczone) EU (Europa) OTHERS (pozostałe kraje) 1. OFF: Czas letni nie jest ustawiony. 2. USA: Czas letni dla USA. 3. EU: Czas letni dla Europy. - Wybierz GMT AREA (strefę czasu) używając przycisków ( ). - Ustaw różnicę czasu używając przycisków ( ). 4. OTHERS: Jeśli strefa czasowa jest inna niż USA lub EU, ustaw początek i koniec trwania czasu letniego. - Wybierz BEGIN (POCZĄTEK) lub END (KONIEC) używając przycisków ( ) i zatwierdzając przyciskiem SEL. - Wybierz pozycję za pomocą przycisków ( ), a następnie ustaw wartość używając ponownie przycisków ( ). Wciśnij przycisk ESC, aby wyjść do menu ustawień daty i czasu SET DATE & TIME. 27

28 DOSTĘP KLIENTA OSZCZĘDZANIE PASMA WYŚLIJ UWAGA: - W przypadku ustawiania czasu letniego nie ustawiaj BEGIN (POCZĄTEK) na godzinę 23:00. - Czas letni nie zostanie ustawiony jeśli data początku i końca jest jednakowa. Włączanie / wyłączanie zdalnego dostępu za pomocą klienta sieciowego. Włączanie / wyłączanie przesyłu tylko klatek kluczowych. Włączenie tego trybu polecane jest w przypadku korzystania z sieci o małych przepustowościach. W pozostałych przypadkach wyłączyć tą funkcję ( OFF ). Włączanie / wyłączanie funkcji wysyłania wiadomości . POWIADOMIENIE IP: Włączenie / wyłączenie wysyłania wiadomości kiedy adres IP rejestratora zostanie zmieniony. ALARM NA ZDARZENIE: Włączenie / wyłączenie wysyłanie raportów o zdarzeniach alarmowych. DO: Adres odbiorcy wiadomości . SERWER POCZTY: Adres serwera pocztowego do wysyłania wiadomości. NUMBER ID: Identyfikator użytkownika konta . HASLO: Hasło użytkownika konta . OD: Adres nadawcy wiadomości . NTP Synchronizacja czasu z zewnętrznym serwerem czasu. PIERWSZY SERWER SNTP: Wprowadź adres pierwszego serwera czasu. DRUGI SERWER SNTP: Wprowadź adres drugiego serwera czasu. STREFA CZASU: Czas wzorcowy uzyskany za pomocą protokołu NTP jest podawany dla strefy czasowej GMT - Greenwich Mean Time (czas na południku 0 st., w obserwatorium w Greenwich koło Londynu). Aby uzyskać prawidłowy czas należy podać różnicę czasu w s stosunku do strefy GMT (np. dla Polski GMT +1:00). TRYB POŁĄCZENIA: Wybór typu połączenia do serwera NTP. PRZEDZIAŁ: Synchronizacja zegara co określony czas ustawiony w menu CONNECTION PERIOD. CZAS: Synchronizacja zegara codziennie o godzinie ustalonej w menu CONNECTION PERIOD. CZAS POŁĄCZENIA: Wybierz wartość: 1~24 28

29 3.7 Ustawienia dostępu (BEZPIECZEŃSTWO) W menu ustawień SETUP wybierz zakładkę BEZPIECZENSTWO. Po wejściu do menu BEZPIECZENSTWO (obrazek poniżej) za pomocą myszy można poruszać się po menu i zmieniać wartości ustawień. Aby zapisać zmiany kliknij w pole OK, aby wyjść z menu bez zapisywania zmian użyj przycisk Cancel. Rysunek Okno menu zamiany hasła Nazwa pozycji IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKA Tabela Menu SECURITY Opis SPRAWDZANIE HASŁA: Zaznacz dostęp ograniczony hasłem dla użytkowników i funkcji: SETUP (Ustawienia), PB (Odtwarzanie), PTZ, Z/WYŁ (wyłączanie zapisu) i SIEC. HASŁO UŻYTKOWNIKA Hasło użytkowników: ADMIN, SIEC, UZYT1, UZYT2 i UZYT3. 29

30 Aby zmienić hasło należy: wybrać użytkownika (UZYT), wprowadź hasło bieżące (BIEZACE), Wprowadzić nowe hasło (NEW), Wprowadzić ponownie nowe hasło (CONFIRM). Aby zatwierdzić wciśnij OK, rezygnacja Cancel. 30

31 3.8 Ustawienia sieci (SIEĆ) W menu ustawień SETUP wybierz zakładkę SIEC. Po wejściu do menu SIEC (obrazek poniżej) za pomocą myszy można poruszać się po menu i zmieniać wartości ustawień. Aby zapisać zmiany kliknij w pole OK, aby wyjść z menu bez zapisywania zmian użyj przycisk Cancel. Rysunek Okno menu ustawień sieci. Tabela Menu ustawień sieci (SIEĆ) Nazwa pozycji Opis PORT Numer portu (Domyślny: 5445) PORT WEB Numer portu serwera www. TYP SIECI Wybór typu połączenia sieciowego: LAN, DHCP, ADSL Uwaga: Dalsza część menu konfiguracji sieci zmienia się zależnie od wybranego rodzaju połączenia. DHCP Włączenie tej opcji powoduje, że rejestrator automatycznie pobiera z serwera DHCP ustawienia sieciowe. ADSL (PPPoE) ID: Numer ID użytkownika ADSL Password: Hasło użytkownika ADSL LAN IP: Adres IP przydzielony dla rejestratora. Gateway: Adres bramy. Subnet Mask: Maska podsieci. DDNS Włączanie / wyłączanie usługi używania adresu domenowego poprzez serwer DDNS (dynamiczny DNS). Należy najpierw zarejestrować adres domenowy w serwisie DDNS SERVER NAME: Nazwa serwera DDNS. (bestddns.com) DDNS INTERVAL: Ustawienia przedziału czasu połączenia (1-60 minut). UWAGA: Zalecamy skonfigurować usługę DDNS w oparciu o istniejące darmowe serwisy takie jak: lub wpisując dane rejestracyjne w ustawieniach routera dostępowego do internetu. 31

32 3.8.1 Porty Gdy podłączasz jeden lub wiele rejestratorów do sieci przez router, każdy z nich musi mieć ustawiony unikalny numer portu TCP, aby umożliwić dostęp do danego rejestratora spoza sieci lokalnej (LAN). Również router musi być tak skonfigurowany, aby poszczególne porty były przekierowane na poszczególne urządzenia (port forwarding, virtual server, applications & gaming) - dostęp do określonego portu urządzenia, przekieruje dane na odpowiedni rejestrator. Uwaga: Jeżeli rejestrator będzie używany tylko wewnątrz sieci lokalnej, numer portu WEB PORT nie musi być zmieniany. Rysunek Okno konfiguracji portu (PORT) Dostęp przez sieć spoza Rutera W celu uzyskania dostępu do urządzenia spoza rutera (firewall - zapory), użytkownik musi otworzyć jeden port TCP dla sterowania, podglądu na żywo i wyszukiwania. Jeżeli port ten nie jest otwarty poprawnie, użytkownik nie uzyska dostępu do rejestratora spoza routera. Jeżeli w rejestratorze ustawiono port TCP: 5445, to również port TCP 5445 na routerze powinien być otwarty. 32

33 3.8.2 Ustawienia typu sieci LAN 1. Użycie stałego adresu IP. (Jeśli nie znasz parametrów dostępu do Intenetu - zapytaj twojego administratora sieci) 2. Gdy rejestrator jest podłączony do routera, który jest podłączony do linii ADSL, użytkownik może przypisać stały adres IP do rejestratora z samego urządzenia, używając funkcji DMZ dostępnej w urządzeniu. Wprowadź adres IP do pola IP, adres bramy do pola BRAMA, podobnie maskę podsieci MASKA PODSIECI, adres DNS. Wprowadź odpowiednie wartości do routera. Rysunek Okno ustawienia sieci LAN Nazwa pozycji IP Tabela LAN Opis Wprowadzanie adresu IP rejestratora MASKA PODSIECI Maska podsieci 33

34 BRAMA Adres IP bramy 1 y DNS Adres pierwszego serwera domenowego (DNS) 2 gi DNS Adres drugiego serwera domenowego (DNS) DHCP Adres IP jest automatycznie przypisywany do urządzenia przez serwer DHCP, który automatycznie przypisuje adresy i inne parametry dla nowych urządzeń. W przypadku sieci ADSL lub innych sieci używających zmienne adresy IP, opcja ta jest używana jako sposób automatycznego uzyskania adresu IP ADSL (PPPoE) W przypadku sieci typu PPPoE w rejestratorze należy skonfigurować sieć jako ADSL. Jeśli przy połączeniu ADSL nie jest wymagane hasło tak jak w VDSL lub jeśli rejestrator jest podłączony do routera, należy wybrać opcje DHCP lub LAN. Rysunek Okno ustawień sieci - ADSL Nazwa pozycji NUMBER ID HASLO Tabela ADSL Opis Identyfikator (ID) użytkownika ADSL Hasło użytkownika ADSL 34

35 3.8.3 Zapis ustawień sieci Po dokonaniu zmian w ustawieniach sieci, po wyjściu z menu ustawień sieciowych NETWORK, system zapyta czy zapisać zmiany. Aby zachować ustawienia zaznacz YES (TAK). System zostanie automatycznie zrestartowany. 3.9 Ustawienia konfiguracyjne (CONFIG) W menu ustawień SETUP wybierz zakładkę KONFIGURACJA. Po wejściu do menu KONFIGURACJA (obrazek poniżej) za pomocą myszy można poruszać się po menu i zmieniać wartości ustawień. Aby zapisać zmiany kliknij w pole OK, aby wyjść z menu bez zapisywania zmian użyj przycisk Cancel. Rysunek Okno KONFIGURACJA Nazwa pozycji ZAPISZ USTAWIENIA NA USB Table Ustawienia konfiguracyjne Opis Zapis bieżącej konfiguracji (wartości ustawień) rejestratora na urządzenie USB. Podłącz urządzenie do gniazda USB na przednim panelu i zatwierdź OK. 35

36 WCZYTAJ USTAWIENIA Z USB Załadowanie zapisanej konfiguracji (wartości ustawień) z urządzenia USB do rejestratora. Podłącz urządzenie do gniazda USB w przednim panelu i zatwierdź przyciskiem SEL aby rozpocząć operację. WCZYTAJ USTAWIENIA DOMYŚLNE Wprowadzanie domyślnych ustawień. Wybierz ON i zatwierdź SEL WCZYTAJ USTAWIENIA FABRYCZNE (Wymienione funkcje: JĘZYK, NUMER ID REJESTRATORA, identyfikacja użytkownika, Security User P/W, FORMAT DATY, USTAWIENIA CZASU LETNIEGO, USTAWIENIA SIECI, numer seryjny twardego dysku oraz logi błędów dysku nie zostaną zmienione.) Wprowadzanie ustawień fabrycznych. Wybierz ON i zatwierdź SEL. 36

37 3.10 Szybkie ustawienia (QUICK MENU) W menu ustawień SETUP wybierz zakładkę QUICK MENU. Po wejściu do menu (obrazek poniżej) za pomocą myszy można poruszać się po menu i zmieniać wartości ustawień. Aby zapisać zmiany kliknij w pole OK, aby wyjść z menu bez zapisywania zmian użyj przycisk Cancel. Ustawienia w tym menu posiada wyższy priorytet niż ustawienia standardowe w menu NAGRYWANIE. UŻYJ SZYBKICH USTAWIEŃ USTAWIENIA KLIENTA PODWÓJNY STRUMIEŃ Ustawienia parametrów rejestratora o najwyższym priorytecie. Aby dokonać zmian na określony czas należy zaznaczyć opcję Użyj szybkich ustawień oraz wprowadzić ilość dni. Ustawienia parametrów zapisu: rozdzielczość, przechwytywanie, jakość, dni do zapisu. Ustawienia parametrów strumienia sieciowego: rozdzielczość, ilość klatek na sekundę, jakość. 37

38 4. Zapis ustawień Aby zachować dokonane zmiany zaznacz tak. Rysunek Okno zapisu ustawień 38

39 5. Podgląd na żywo, wyszukiwanie i odtwarzanie 5.1 Podgląd na żywo W trybie podglądu na żywo, sygnały z wejść kamer są wyświetlane na ekranie tak jak zostały skonfigurowane w menu WYSWIETLANIE. Symbole menu OSD, obrazujące status rejestratora zostały opisane w tabeli tabeli Rysunek Widok ekranu - podgląd na żywo Ikona Tabela Oznaczenie ikon w trybie podglądu na żywo Opis Wyłączanie urządzenia. Włączanie / wyłączanie blokady przycisku SETUP. Przycisk SETUP (Wejście do menu ustawień rejestratora) Przycisk AUDIO. Wybór trybu pracy wejścia audio: wyciszony, 1 kanał, 4 kanały. Aby ustawić 1 kanał video, wybierz numer kanału w podglądzie na żywo. Przycisk WYSZUKIWANIE (Wejście do menu wyszukiwania) 39

40 Przycisk ARCHIWUM (Wejście do funkcji archiwizacji) Przycisk PTZ. (Wyświetlenie panelu sterowania PTZ) Przycisk SEKWENCER. (Włączenie sekwencera) Manualne włączanie / wyłączanie rejestracji video Załączanie wyjścia alarmowego Tryb wyświetlania: pełny ekran lub z czterech kamer R:ALL Aktualna data i cas Numer ID zdalnego sterowania. ALL oznacza brak zdefiniowanego numeru Wskaźnik zajętości dysku Nadpisywanie danych Zapis w trybie ciagłym Zapis w trybie manualnym Zapis uruchomiony detekcją ruchu Zapis uruchomiony wejściem alarmowym Informacja o wł/wył blokadzie Audio wyciszone. Sygnał audio z jednego kanału video (zaznaczony podświetleniem na czerwono). Sygnał audio z czterech kanałów jednocześnie. Informacja o ustawionym alarmie Aktywne wyjście alarmowe 40

41 Wykrycie alarmu Wykrycie podłączonego użytkownika sieciowego. Informacja o włączonym sekwencerze 5.2 Wyszukiwanie Aby wejść do menu wyszukiwania, wciśnij prawy przycisk myszy i wybierz WYSZUKIWANIE. Po wyborze opcji WYSZUKIWANIE, rejestrator zapyta o użytkownika i hasło. Rysunek Ekran menu wyszukiwania Wyszukiwarka udostępnia 7 rodzajów wyszukiwania, opisanych w następnych podrozdziałach: LINIA CZASU, ZDARZENIE, IDŹ DO PIERWSZEGO NAGRANIA, IDŹ DO OSTATNIEGO NAGRANIA, IDŹ DO WYBRANEGO NAGRANIA, LOG, ARCHIWUM. 41

42 5.2.1 Wyszukiwanie na linii czasu (LINIA CZASU) Wyszukiwanie LINIA CZASU używane jest do wyszukiwania zapisanych danych video używając do tego linii czasu Rysunek Wyszukiwanie LINIA CZASU 1. Wybierz datę rozpoczęcia wyszukiwania i kliknij w pole NEXT (Nastepny). 2. Na linii czasu zaznacz początek nagrania z tabeli zawierającej 24 godziny zapisanych danych. 3. Wybierz wszystkie lub wybrany kanał do wyszukiwania określonego fragmentu video. 4. Przełącz tabele na zakres 60 minut i zaznacz minuty rozpoczęcia odtwarzania. 5. Kiedy zostanie wybrany zakres czasu do odtwarzania, zatwierdzenie przyciskiem Play (Odtwarzaj) spowoduje odtwarzanie wybranego fragmentu. 42

43 5.2.2 Wyszukiwanie zdarzeniowe (ZDARZENIE) Okno wyszukiwania zdarzeniowego jest używane do wyszukania zapisanego fragmentu video wg zarejestrowanych zdarzeń. W pierwszej kolejności należy użyć filtrów do wstępnego posortowania danych wybrać dzień, kanał oraz typ Rysunek Okno wyszukiwania zdarzeniowego 1. Wybierz datę rozpoczęcia wyszukiwania i kliknij w pole NEXT. 2. Wejdź do menu wyboru kanału video oraz typu zdarzenia. 3. Wybierz kanał i typ zdarzenia, a następnie zatwierdź OK. 4. Wybierz plik z listy nagrań. 5. Aby odtworzyć nagranie kliknij na pole Play 43

44 5.2.3 Wyszukiwanie pierwszego zapisu (IDŹ DO PIERWSZEGO NAGRANIA) Dostęp do najstarszego zapisu video na twardym dysku rejestratora możliwy jest za pomocą funkcji IDŹ DO PIERWSZEGO NAGRANIA w menu WYSZUKIWANIE Wyszukiwanie ostatniego zapisu (IDŹ DO OSTATNIEGO NAGRANIA) Dostęp do ostatniego zapisu video na twardym dysku rejestratora możliwy jest za pomocą funkcji IDŹ DO OSTATNIEGO NAGRANIA w menu WYSZUKIWANIE Wybór określonego zapisu (IDŹ DO WYBRANEGO NAGRANIA) Rysunek Okno wyszukiwania (IDŹ DO WYBRANEGO NAGRANIA). Aby wyszukać zapisane dane video po określonym czasie należy w menu (Idź do wybranego nagrania) wpisać odpowiednią datę i czas i wcisnąć przycisk Play. 44

45 5.2.6 Wyszukiwanie danych systemowych (LOG) Dostęp do listy danych systemowych możliwy jest za pomocą opcji (BLOKADA). Aby wyświetlić listę logów systemowych należy wybrać funkcję BLOKADA w menu wyszukiwania Rysunek Okno wyszukiwania danych systemowych. 1. Wybierz datę i kliknij w pole NEXT. 2. Przeglądaj listę zdarzeń. 3. Aby zapisać wybrane zdarzenia, podłącz napęd USB i kliknij w pole Save. 4. Aby wyjść z menu kliknij w pole Close. 4 45

46 5.2.7 Wyszukiwanie danych archiwalnych (ARCHIWUM) Okno wyszukiwania danych archiwalnych (ARCHIWUM) umożliwia znajdowanie wcześniej zapisanych fragmentów video i obrazów nieruchomych. 1. Wybierz datę początkową wyszukiwania. 2. Przejdź do następnego okna za pomocą przycisku Next. 3. Aby wyświetlić dany plik, zaznacz go na liście i kliknij w pole WYSWIETLANIE. 4. Przyciskiem ARCHIWUM można zarchiwizować dane w trybie odtwarzania. 5. Używając przycisku Close następuje wyjście z menu Rysunek Okno wyszukiwania 46

47 5.3 Odtwarzanie Podczas odtwarzania zapisanych zdarzeń rejestrator przełącza się z trybu wyszukiwania na tryb odtwarzania. Powrót do trybu wyszukiwania możliwy jest za pomocą przycisku ESC. Rysunek Okno trybu odtwarzania Przycisk Tabela Funkcje przycisków w trybie odtwarzania Opis Powrót do poprzedniego menu, okno wyszukiwania lub wyjście z menu. Przesunięcie pozycji otwarzania do tyłu z 1x, 2x, 4x i 8 krotną prędkością. Prędkość przesunięcia jest wyświetlana jako: 1x(normalna), 2x, 4x i 8x w dolnym prawym rogu ekranu. -- Przesunięcie pozycji odtwarzania o 60 sekund do tyłu. / II Odtwarzanie lub pauza zapisanych danych video. -- Przesunięcie pozycji odtwarzania o 60 sekund do przodu. Przesunięcie pozycji otwarzania do tyłu z 1x, 2x, 4x i 8 krotną prędkością. Prędkość przesunięcia jest wyświetlana jako: 1x(normalna), 2x, 4x i 8x w dolnym prawym rogu ekranu. Przejście do funkcji archiwizacji danych. 47

48 6. Archiwizacja danych 6.1 Zapis kopii obrazu nieruchomego do pamięci Flash USB lub CD (DVD) Nieruchomy obraz może być przechwytywany i archiwizowany na urządzeniu USB, lub twardy dysk w trybie wyświetlania na żywo lub w trybie podglądu zapisanych danych. W trybie podglądu na żywo aby przejść do funkcji archiwizacji należy za pomocą myszki wybrać w MENU opcję ARCHIWUM. 1. Po wciśnięciu przycisku ARCHIWUM, na ekranie pojawia się okno funkcji archiwizacji danych (tak jak na rysunku ) 2. Rejestrator zapyta o rodzaj nośnika, który zostanie użyty do zapisu danych. 3. Wybranie odpowiedniego nośnika do zapisu danych powoduje automatyczne rozpoczęcie zapisu danych. Rysunek Okno archiwizacji danych 6.2 Zapis obrazu video do pamięci Flash USB lub CD (DVD) Podczas odtwarzania obraz video może być przechwytywany i zapisywany na nośnik USB, lub twardy dysk. Wciśnięcie przycisku ARCHIWUM spowoduje przejście do funkcji archiwizacji. Przycisk ARCHIWUM (w trybie odtwarzania) Still Image nieruchomy obraz, Video clip nagranie video 1. Po wciśnięciu przycisku ARCHIWUM, rejestrator zapyta o rodzaj zapisywanych danych (obraz nieruchomy lub obraz video). 2. Jeśli zostanie wybrana opcja Still image, rejestrator zapyta o dane do zapisu. 3. Jeśli zostanie wybrana opcja Video clip, rejestrator zapyta o czas trwania zapisu. 4. Po wybraniu nośnika danych, system rozpocznie archiwizację danych. 48

49 Rysunek Okna funkcji archiwizacja video Rejestrator prze konwertuje dane na odpowiedniej wielkości pliki video formatu AVI. 6.3 Przesyłanie obrazów nieruchomych lub zapisu video z archiwum Zgromadzone dane na twardym dysku można wyszukać z archiwum za pomocą funkcji WYSZUKIWANIE. Dane te można z powrotem przesłać z archiwum na twardy dysk. 1. Wybierz datę rozpoczęcia wyszukiwania na wyświetlonym kalendarzu. 2. Zatwierdź przyciskiem Next. Wyświetlona zostanie lista zapisanych danych. 3. Po wybraniu określonego zdarzenia należy zatwierdzić wybór przyciskiem WYSWIETLANIE. Wyświetlony zostanie nieruchomy obraz lub pierwsza ramka obrazu video. 4. Za pomocą przycisku ARCHIWUM można przejść do funkcji archiwizacji. 5. Za pomocą przycisku Close następuje wyjście z menu WYSZUKIWANIE. Rysunek Okno wyszukiwarki archiwum 49

50 6.4 Odtwarzanie zapisanej kopii video Odtwarzanie plików video w formacie AVI: Pliki video w formacie AVI mogą być odtwarzane za pomocą programu Windows Media Player lub innych odtwarzaczy akceptujących format AVI. W przypadku problemów z odtwarzaniem pliku video, należy zainstalować kodek FFDShow z dołączonego CD-ROM. 50

51 7. Aktualizacja oprogramowania rejestratora. W celu dokonania aktualizacji oprogramowania rejestratora, odpowiedni plik musi być najpierw pobrany i skopiowany na napęd USB. Na urządzeniu USB należy utworzyć katalog i nazwać go upgrade. Następnie kopiujemy plik z nowym oprogramowaniem do utworzonego katalogu (plik apph_xxxxxx.bin ). UWAGA Katalog utworzony na urządzeniu USB musi nazywać się: upgrade. Po skopiowaniu pliku z oprogramowaniem na urządzenie USB, podłącz urządzenie do gniazda USB rejestratora na przednim panelu i wykonaj poniższe czynności. 1. Wciśnij przycisk SETUP (USTAWIENIA) i wprowadź hasło administratora. 2. Przejdź w menu do ustawień SECURITY (BEZPIECZEŃSTWO) i następnie do pozycji USER PASSWORD (HASŁO UŻYTKOWNIKA). Wciśnij przycisk SEL i wybierz ADMIN używając przycisków ( ). 3. Wprowadź następujące hasło , i wciśnij przycisk SEL. 4. Zostanie wyświetlony ekran diagnostyczny z informacją Diagnostics Vx.xx. 5. Wybierz pozycję USB Upgrade (Aktualizacja przez USB). Następnie rozpocznie się automatyczna aktualizacja oprogramowania. 6. Po zakończeniu aktualizacji, wybierz Boot Application (Ponowne uruchomienie programu) w celu ponownego uruchomienia rejestratora. Rysunek Ekran trybu diagnostycznego. 51

52 8. Dostęp przez sieć z użyciem klienta sieciowego Rejestrator umożliwia zdalny monitoring na żywo. Funkcja ta wymaga zainstalowania na komputerze programu klienta sieciowego. UWAGA W sieciach o wysokiej przepustowości, do rejestratora może być podłączonych jednocześnie do czterech użytkowników. W sieciach o niskiej przepustowości zaleca się podłączenie tylko jednego użytkownika do rejestratora w danym momencie. 8.1 Wymagania sprzętowe Procesor: Intel Pentium IV 2GHz lub wyższy. Pamięć: 512MB lub więcej. Pamięć karty graficznej (VGA): 128MB. Rozdzielczość: 1024x768 System operacyjny: Windows 2000, XP Professional, XP home. Sterowniki Direct X: DirectX 8.1 lub wyższe. 8.2 Instalacja oprogramowania. 1. Włóż do napędu CD-ROM dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem i kliknij dwukrotnie na plik UMSClient(XXXX).exe 2. Wybierz katalog docelowy i wciśnij Next ( Dalej ). 3. Wybierz typ instalacji i wciśnij Next ( Dalej ). 4. Wybierz katalog programu i wciśnij Next ( Dalej ). 5. Wyświetlony zostanie ekran postępu instalacji. 6. Po zakończeniu instalacji, na pulpicie systemu pojawi się ikona programu UMS Client. 52

53 8.3 Tryb zdalnego monitoringu na żywo oraz dostępne funkcje Przycisk Funkcja Opis DATE & TIME Wyświetla aktualną datę i godzinę. CONNECT/DISCONNECT SEARCH DISPLAY MODE Połączenie/rozłączenie połączenia sieciowego. Przełączenie między trybem podglądu na żywo, a trybem wyszukiwania. Wybór kanału i trybu wyświetlania ekranu. PAN/TILT/ZOOM/ FOCUS CAPTURE PLAY/PAUSE ALARM SETUP HDD USAGE Sterowanie funkcjami zdalnej kamery: PAN/TILT/ZOOM/FOCUS (POZIOM/PION/PRZYBLIŻENIE/OSTROŚĆ). Zgrywanie nieruchomego obrazu z podglądu na żywo. Odtwarzanie/zatrzymanie obrazu. Przycisk ON/OFF wyjścia alarmowego rejestratora. Kiedy na wyjściu alarmowym rejestratora pojawia się alarm, przycisk ten staje się czerwony. Ustawienia. Wyświetlenie ekranu konfiguracji programu. Wskaźnik zajętości miejsca na dysku twardym. 53

54 NETWORK BANDWIDTH AUDIO LOG WINDOW Przepustowość sieci. Wskazanie liczby przesyłanych klatek na sekundę oraz przepustowości sieci. Sterowanie głośnością dźwięku. Dźwięk może być włączony lub wyłączony przez kliknięcie ikony audio. Okno logowania z informacjami dotyczącymi pracy programu (lista wykonywanych czynności). Funkcje głównego ekranu w trybie wyświetlania. 1 Wyświetlanie pojedynczego kanału - Kliknij jeden z przycisków wyboru kanału lub kliknij dwa razy na obrazie kanału. 2 Wyświetlanie wielu kanałów - Kliknij przyciski trybu wyświetlania wielu kanałów. 3 Wyświetlanie na pełnym ekranie - Kliknij przycisk Maksymalizuj w celu wyświetlania na pełnym ekranie samego obrazu bez przycisków funkcyjnych. Zgrywanie nieruchomego obrazu z podglądu na żywo. Z widoku danego kanału na żywo może zostać zgrany nieruchomy obraz i zapisany jako plik graficzny formatu BMP lub JPEG. - Wybierz kanał z którego obraz ma zostać zgrany. Obraz wybranego kanału zostanie otoczony czerwoną linią. - Wciśnij przycisk CAPTURE (ZGRAJ). Wyświetlone zostanie okno dialogowe IMAGE CAPTURE (ZGRYWANIE OBRAZU). 54

55 - Ustaw wymagane parametry (ścieżka, nazwa pliku, format) i wciśnij przycisk OK. Obraz nieruchomy zostanie zapisany. 8.4 Dwukierunkowy dźwięk Oprogramowanie UMS Multi Client pozwala na dwukierunkowy przesył dźwięku pomiędzy programem a rejestratorem. Aby funkcja ta działała, wymagane jest zastosowanie od strony komputera karty dźwiękowej z podłączonym mikrofonem i głośnikami. Po stronie rejestratora należy podłączyć mikrofon do wejścia Audio In oraz parę głośników aktywnych do wyjścia Audio Out. 8.5 Tryb zdalnego wyszukiwania / odtwarzania obrazu oraz dostępne funkcje. Przycisk Funkcja Opis DATE & TIME Wyświetlanie daty i godziny zapisu danych zaznaczonych na pasku czasu znajdującym się poniżej głównego okna z obrazem oraz adresu IP zdalnego rejestratora. DISCONNECT Rozłączenie połączenia sieciowego. LIVE Przełączenie między trybem wyszukiwania, a trybem podglądu na żywo. 55

56 CAPTURE MARK IN MARK OUT BACKUP SEARCH CALENDAR Zgrywanie nieruchomego obrazu z odtwarzanego zapisu. Oznaczenie czasu rozpoczęcia zgrywania danych video. Oznaczenie czasu zakończenia zgrywania danych video. Zgrywanie zaznaczonego fragmentu danych video do pliku formatu AVI. Kalendarz wyświetlający daty z zapisanymi danymi video. Dni w których istnieją zapisy video oznaczone są kolorem jasno-niebieskim. Wybrany dzień zaznaczony jest kolorem ciemnoniebieskim. TIMELINE BAR PLAYBACK BUTTON DISPLAY MODE Linia czasu pokazuje na pasku zapis danych video kolorem ciemno-niebieskim. Przyciski odtwarzania. Wybór kanałów i trybu wyświetlania ekranu. Wyszukiwanie i odtwarzanie danych video ze zdalnego rejestratora. Dane video zapisane na zdalnym rejestratorze lub komputerze mogą być przeszukiwane i odtwarzane. 1. Wciśnij przycisk SEARCH (WYSZUKAJ). Program przełączy się z trybu podglądu na żywo na tryb wyszukiwania. W celu wyszukiwania zapisanych danych na zdalnym rejestratorze: podłącz sieć do rejestratora. W celu wyszukiwania zapisanych danych na komputerze: nie podłączaj sieci do rejestratora. 1. Wybierz datę w celu wyszukania danych video. 2. Przesuń wskaźnik na lini czasu do określonej godziny z zakresu od 0 do Wciśnij przycisk PLAY (ODTWARZAJ). Rozpocznie się odtwarzanie zapisu video ze zdalnego rejestratora. 56

57 Zgrywanie zapisu video ze zdalnego rejestratora. Dane video zapisane na zdalnym rejestratorze mogą być zgrane na dysk twardy komputera jako pliki formatu AVI. Przejdź do odtwarzania zapisanych danych video ze zdalnego rejestratora. Przesuń wskaźnik na lini czasu do określonej pozycji, od której chcesz rozpocząć zgrywanie danych (czas rozpoczęcia). Wciśnij przycisk MARK IN (ZAZNACZ POCZĄTEK). Przesuń wskaźnik na lini czasu do określonej pozycji, na której chcesz zakończyć zgrywanie danych (czas zakończenia). Wciśnij przycisk MARK OUT (ZAZNACZ KONIEC). Zaznaczony okres czasu jest wyświetlany na pasku kolorem ciemno-zielonym. Wyświetlone zostanie okienko dialogowe zgrywania plików video AVI. Dostępne parametry zgrywania można modyfikować. Wciśnij przycisk OK. Rozpocznie się zgrywanie zaznaczonego fragmentu danych video. 57

58 Parametry zapisu: Start time (czas rozpoczęcia) / Stop time (czas zakończenia): czasy te mogą być modyfikowane. File Path (ścieżka pliku): Wskazuje katalog na dysku, do którego zapisywane są zgrywane dane. Select Channels (wybór kanałów): Umożliwia wybór kanałów które mogą być zgrane w obrębie zaznaczonego fragmentu czasu. 8.6 Konfiguracja oprogramowania Kliknij przycisk SETUP (USTAWIENIA). Zostanie wyświetlone okienko z ustawieniami programu. Ustawienia główne (General) Ustawienia opcji bezpieczeństwa (security options), ścieżek zapisu (save path) oraz innych opcji takich jak automatyczne ponawianie połączenia (automatic reconnection), wyświetlanie statystyk sieciowych (display network statistics) oraz formatu czasu (time format). 58

59 Security Option: Opcje bezpieczeństwa umożliwiają ustawienie hasła dostępu do wybranych funkcji. Kiedy użytkownik będzie próbował uzyskać dostęp do zaznaczonych funkcji zostanie poproszony o podanie hasła. Chronione funkcje: Startup - Uruchamianie, Shutdown - Zamykanie, Setup - Ustawienia, Live Monitoring - Podgląd na żywo, Search - Wyszukiwanie. Save Path: Określa lokalizacje (katalog docelowy) dla zgrywania i archiwizacji danych video i obrazów nieruchomych. Automatic reconnection: Jeżeli użytkownik wybierze tą funkcję oprogramowanie klienta będzie próbowało automatycznie nawiązać połączenie pod uprzednio wybrany adres IP w przypadku gdy połączenie zostało utracone. Display network statistics: Jeżeli użytkownik wybierze tą funkcję, oprogramowanie klienta będzie wyświetlać informacje o statusie sieci, aktualną przepustowość, liczbę przesyłanych klatek obrazu. Time Format: Zmiana formatu wyświetlania czasu w oprogramowaniu klienta. Ustawienia lokalizacji (Site) Istnieje możliwość dodawania zdalnych rejestratorów do listy programu, modyfikacji ich parametrów lub usuwania z listy. 59

60 Ustawienia zdarzeń (Event) Możliwy jest zapis na dysk plków logów z informacjami o zaistniałych zdarzeniach. W programie można zdefiniować ścieżkę (path) oraz ilość miejsca na dysku (size) przeznaczonego na zapis informacji o zdarzeniach. Dla poszczególnych typów zdarzeń (Startup - Uruchomienie, Shutdown - Zamknięcie, Setup Change - Zmiana ustawień, Sensor in - Wzbudzenie czujnika, Alarm out - Sterowanie na wyjściu alarmowym, Motion - Ruch, Camera loss - Zanik sygnału z kamery, Network loss - Utrata połączenia sieciowego, Record - Zapis) można zaznaczyć następujące akcje: F. LOG Wybór danego zdarzenia do zapisu do pliku logów. G. ICON Wybór danego zdarzenia do wyświetlenia informacji na podglądzie obrazu na żywo. H. EVENT LIST Wybór danego zdarzenia do pokazania na liście zdarzeń w okienku, w trybie podglądu na żywo. Zapisany plik logów zdarzeniowych można przeszukiwać i wybierać poszczególne zdarzenia. 60

61 Ustawienia zapisu (Record) Ustawienie warunków zapisu (Always - Zawsze, Event - Zdarzenie, Auto record - zapis automatyczny) oraz wybór kanałów do zapisu. W ustawieniach dysku (Disk) można wybrać dysk i ilość miejsca (disk space) jaka zostanie przypisana do programu na zapis danych. W przypadku gdy przypisane miejsce zapełni się do wyboru możliwe są dwie opcje: Replace oldest files (zamień najstarsze pliki), Stop recording (zatrzym zapis). Ustawienia video (Video) 61

62 Ustawienia języka (Language)Wybór języka interfejsu klienta sieciowego. 62

63 9. Dostęp przez sieć z użyciem przeglądarki internetowej. Rejestrator umożliwia zdalny monitoring na żywo, z użyciem przeglądarki internetowej (Internet Explorer). Sprawdź ustawienia adresu IP rejestratora w SETUP>SYSTEM>OPIS>ADRES IP Do paska adresów przeglądarki wpisz adres IP lub adres domenowy (który został wcześniej zarejestrowany w usłudze DDNS) zdalnego rejestratora i wciśnij przycisk Przejdź do. Kliknij w poniższy pasek. Zostanie wyświetlone okienko dialogowe. Wybierz Uruchom, aby zainstalować kontrolkę ActiveX. Poniżej pokazano widok przeglądarki internetowej z uruchomionym klientem sieciowym. 63

64 Kliknij przycisk CONNECT (POŁĄCZ) w lewym górnym rogu klienta sieciowego. Wyświetlone jest okienko dialogowe połaczenia: Connect. Wprowadź adres IP lub domenowy (który został wcześniej zarejestrowany w usłudze DDNS) zdalnego rejestratora, numer portu i hasło rejestratora oraz wciśnij przycisk Connect ( Połącz ). Server address: Wprowadź adres IP zdalnego rejestratora ustawiony w SETUP>SYSTEM>DESCRIPTION>IP ADDRESS (USTAWIENIA>SYSTEM>OPIS>ADRES IP) lub adres domenowy, zarejestrowany wcześniej w usłudze DDNS. Port: Wprowadź numer portu TCP (ustawiony w SETUP>NETWORK>PORT (USTAWIENIA>SIEĆ>PORT)) Password: Wprowadź hasło (hasło cztero cyfrowe ustawione w SETUP>SYSTEM>NETWORK PASSWORD (USTAWIENIA>SYSTEM>HASŁO SIECIOWE)) W okienku klienta sieciowego zostanie wyświetlony obraz z kamer zdalnego rejestratora. 64

65 DODATEK: Jak podłączyć sieć? A. Jak ustawić adres IP rejestratora i otworzyć port TCP na routerze? Funkcja przekierowania portów (port forwarding, virtual server, applications & gaming) jest zależna od marki i modelu routera. Przekierowanie portów jest wymagane, aby uzyskać dostęp do rejestratora znajdującego się za routerem. 1.Podłącz kabel sieciowy pomiędzy rejestratorem a routerem lub modemem ADSL. 2.Domyślne ustawienia rejestratora to: Port sieciowy: 5445, Port przeglądarki: 80, Typ sieci: DHCP 3.Z komputera podłaczonego do tego samego routera, znajdź adres IP, adres bramy (Gateway) i maskę podsieci (Subnet mask) wpisując polecenie IPCONFIG w konsoli systemu. 4.Jeżeli adres IP zaczyna się od xxx., powinieneś odpowiednio ustawić adres IP, maskę podsieci i bramę w rejestratorze. Przejdź do menu rejestratora SETUP>NETWORK>LAN 65

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy o zachowanie instrukcji w bezpiecznym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator - FDS401L

Cyfrowy rejestrator - FDS401L Cyfrowy rejestrator - FDS401L Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja firmware: 1.1.1 ostatnia edycja: Maj 2009 tłumaczenie Polska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja - 0 - Instrukcja w języku polskim DVR74S/W Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi powodują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii EVR UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/80 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/80 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Rejestrator cyfrowy AVC 777W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest zabronione. Data tłumaczenia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną Obsługą za Pomocą Myszki Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

4 CH MPEG- 4 DVR. Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu.

4 CH MPEG- 4 DVR. Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu. 4 CH MPEG- 4 DVR Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561 Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu. Ważne dla bezpieczeństwa! UWAGA! Ryzyko porażenia prądem UWAGA:

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

Version 2.0.0. Language : Polski

Version 2.0.0. Language : Polski Version 2.0.0 Language : Polski 1 jest marką integracyjną produktów sieciowych firmy Samsung Techwin, oznaczającą bezpieczne i wygodne do życia miasto (policja i polis - miasto) dzięki wykorzystaniu sieciowego

Bardziej szczegółowo

REJESTRATORY CYFROWE

REJESTRATORY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI MRX-1004A REJESTRATORY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy modele o kompresji JPEG DR042Z DR082Z Informacje o tej instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji

Bardziej szczegółowo