Optymalna konfiguracja usług w systemie Microsoft Windows XP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalna konfiguracja usług w systemie Microsoft Windows XP"

Transkrypt

1 Źródło: Optymalna konfiguracja usług w systemie Microsoft Windows XP Czy możemy jakoś wpłynąć na zmniejszenie zużycia zasobów, a tym samym zwiększyć szybkość ładowania się systemu oraz jego wydajność?! Możemy! Kluczem jest odpowiednia konfiguracja usług systemowych... Usługi wprowadzone zostały we wszystkich systemach Microsoftu z rodziny NT [NT/2000/XP], zatem - choć artykuł oparłem na usługach zawartych w najnowszych oknach" - tekst będzie przydatny także użytkownikom starszych wersji Windows klasy NT. Usługi stanowią integralną część systemu operacyjnego. Jednak o ile część z nich jest niezbędna do prawidłowej pracy systemu, to niektóre można z powodzeniem wyłączyć, oszczędzając tym samym zasoby systemu. Jak wiadomo, każdy uruchomiony proces zajmuje czas procesora i cenną pamięć komputera. Okno usług uruchamiamy w Windows XP poprzez Panel Sterowania. Tam - w zależności od tego, czy korzystamy z widoku klasycznego, czy też nowego interfejsu XP - odpowiednio dwukrotnie klikamy ikonkę Narzędzia Administracyjne lub najpierw wybieramy opcję Wydajność i Konserwacja, i dopiero wówczas Narzędzia Administracyjne. w oknie narzędzi administracyjnych klikamy dwukrotnie ikonkę Usługi, co uruchomi panel sterowania usługami. Innym sposobem uruchomienia tego panelu jest wybranie z menu Start polecenia Uruchom, a następnie wpisanie polecenia services.msc... Przedstawię usługi, których wyłączenie lub włączenie zależne jest od konkretnej konfiguracji. Odrębnie wymienię te usługi, które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania systemu, a także te, które dotyczą tylko sytuacji, gdy nasz komputer jest podpięty do jakiejkolwiek sieci. Aktualizacje automatyczne [ang. Automatic Updates] - usługa ta kontaktuje się z witryną Microsoft, by sprawdzić, czy istnieją aktualizacje do zainstalowanego na komputerze systemu Windows XP. Jeżeli tak, ściąga odpowiednie łaty i instaluje je w systemie. Możemy zdecydować się na jej wyłączenie, należy jednak wówczas pamiętać o tym, by ręcznie sprawdzać aktualizacje systemu. Należy pamiętać również, że ustawienie tej usługi w tryb uruchamiania automatycznego lub ręcznego wymaga uruchomienia usług kryptograficznych". Aplikacja systemowa modelu COM+ [ang. COM+ System Application] - z usługi tej korzystają nieliczne aplikacje, które mogą być zainstalowane w systemie. Jeżeli są zainstalowane [możemy to sprawdzić zaglądając do katalogu C:\Program Files\ComPlus Applications] usługa ta powinna być aktywna [domyślnie jest uruchamiana w trybie ręcznym]. w innym przypadku możemy tę usługę wyłączyć, bez większych obaw o pracę systemu. Wtedy jednak do dziennika zdarzeń raportowany będzie błąd usługi po każdym restarcie systemu. Bufor wydruku [ang. Print Spooler] - usługa ta ładuje pliki do pamięci bezpośrednio przed ich wydrukowaniem. Jeżeli w systemie nie ma zainstalowanych żadnych drukarek [w tym drukarek sieciowych], możemy tę usługę wyłączyć, oszczędzając w ten sposób niecałe 4 MB pamięci. Należy pamiętać, że wyłączenie bufora nie usuwa fizycznie drukarek z systemu, lecz powoduje, że przestają one być widoczne do czasu ponownego uruchomienia usługi bufora. ClipBook - umożliwia wycinanie i wklejanie obiektów, czy informacji, a następnie przekazywanie ich komputerom zdalnym. Domyślnie ustawiona jest w tryb uruchamiania ręcznego, z powodzeniem natomiast możemy ją wyłączyć, zaoszczędzając w ten sposób ok. 1,3 MB pamięci. DDE sieci [ang. Network DDE] - usługa używana przy dynamicznej wymianie danych [DDE - Dynamie Data Exchange]. w praktyce nie znajduje szerszego zastosowania, poza współpracą z usługą ClipBook. Można ją wyłączyć. Oszczędzamy ok. 1,5 MB pamięci operacyjnej. 1

2 Optymalna konfiguracja usług w systemie Windows XP Distributed Transaction Coordinator - koordynuje transakcje różnych menedżerów zasobów, takich jak bazy danych, kolejki wiadomości i systemy plików. Wyłączenie tej usługi nie powoduje żadnych negatywnych skutków, za wyjątkiem pojawienia się błędu w dzienniku zdarzeń. Usługa ta jest wymagana do uruchomienia usługi kolejkowania wiadomości [ang. Message Queuing]. Najlepiej pozostawić ją w trybie uruchamiania ręcznego. Dostęp do urządzeń interfejsu HID [ang. Human Interface Device Access] - usługa domyślnie wyłączona, odpowiada za obsługę dodatkowych funkcji urządzeń peryferyjnych [np. skaner lub klawiatura multimedialna z dodatkowymi przyciskami]. DSDM DDE sieci [ang. Network DDE DSDM] - usługa zarządzania udziałami sieciowymi DDE. Domyślnie ustawiona w tryb uruchamiania ręcznego. Można ją wyłączyć, o ile nie używamy usługi ClipBook. Dzienniki wydajności i alerty [ang. Performance Logs And Alerts] - kolekcjonuje dane o wydajności systemu i zapisuje je do dziennika lub wywołuje okno ostrzeżenia. Usługa ta domyślnie uruchamiana jest w trybie ręcznym. Można ją wyłączyć, jeżeli użytkownik nie potrzebuje na własną rękę analizować wydajności systemu. Host uniwersalnego urządzenia Plug And Play [ang. Universal Plug And Play Device Host] - wykrywa i konfiguruje uniwersalne urządzenia Plug And Play w sieci domowej. Usługa domyślnie uruchamiana jest w trybie ręcznym, jednak z powodzeniem może być wyłączona. Można ją ponownie włączyć, jeżeli zaobserwujemy nieprawidłowości w działaniu zewnętrznych urządzeń PnP. Tak samo należy postąpić, jeżeli zaobserwujemy problemy z łączeniem się w grach, w trybie multiplayer. Usługa ta musi być również aktywna, jeżeli używamy udostępniania połączenia intemetowego i zezwalamy innym użytkownikom na modyfikacje tego połączenia. Uwaga! Host uniwersalnego urządzenia Plug And Play nie jest związany z usługą Plug And Play. Instalator Windows [ang. Windows Installer] - usługa używana do obsługi plików *.msi... Jeżeli użytkownik nie planuje instalacji żadnego oprogramowania, można wyłączyć tę usługę. Jakkolwiek należy pamiętać, że niektóre gry mogą [aczkolwiek nie muszą] korzystać z plików *.msi... Najlepiej pozostawić tę usługę w trybie uruchamiania ręcznego. Karta inteligentna [ang. Smart Card] - zarządza obsługą tzw. kart inteligentnych [kart z wbudowanym chipem], która m.in. może służyć do autoryzacji w sieci lub systemie operacyjnym. Znakomita większość użytkowników komputerów domowych nie wykorzystuje tego typu rozwiązań, zatem można tę usługę wyłączyć. Zaoszczędzimy w ten sposób nieco ponad 1 MB pamięci. Karta wydajności WMI [ang. WMI Performance Adapter] - firma Microsoft w swoisty, niejasny sposób podaje opis tej usługi, jako udostępnienie informacji biblioteki wydajności uzyskanych od dostawców WMI HiPerf". Cokolwiek to znaczy, w praktyce sprowadza się do jej nieużyteczności w typowych domowych zastosowaniach. Jej wyłączenie zaoszczędzi kolejne 2,5 do 6 MB pamięci operacyjnej. Klient DNS [ang. DNS Client] - rozwiązuje i buforuje nazwy DNS oraz funkcje kontrolera Active Directory. Ta usługa, mimo iż domyślnie uruchamiana w trybie automatycznym, nie jest wymagana do poprawnej pracy systemu. Wymagana jest przy uruchomieniu usług IPSEC, zazwyczaj niepotrzebnych przeciętnemu użytkownikowi komputera. Kompozycje [ang. Themes] - usługa używana do wyświetlania kompozycji pulpitu w systemie. Jej wyłączenie pozbawi nas możliwości podziwiania "fascynującego" wyglądu Windows XP, lecz jednocześnie zaoszczędzi 4 do 12 MB pamięci. 2

3 Źródło: Kopiowanie woluminów w tle [ang. Volume Shadow Copy] - wyłączenie tej usługi wprawdzie zaoszczędzi 3 MB pamięci, jednak spowoduje pojawienie się błędu w dzienniku zdarzeń. Najlepszym wyjściem będzie przełączenie jej w tryb uruchamiania ręcznego. Magazyn wymienny [ang. Removable Storage] - usługa używana do obsługi nośników wymiennych, np. streamery. Domyślnie można ją wyłączyć, chyba że po takiej operacji zaobserwujemy anormalne zachowanie czytników CD/DVD np. niemożność automatycznego odtwarzania płyt. Należy wówczas powrócić do ustawienia pierwotnego. Menedżer dysków logicznych [ang. Logical Disk Manager] - monituje informacje o dyskach logicznych. Usługa ta jest niezbędna do zarządzania dyskami logicznymi i odpowiada za aktualizację informacji o ich strukturze. Należy pozostawić ją włączoną. Menedżer kont zabezpieczeń [ang. Security Accounts Manager] - usługa odpowiadająca za przechowywanie informacji o zabezpieczeniach dla kont użytkowników. Jej wyłączenie spowoduje, że wszelkie aktualizacje kont nie będą widziane w systemie. MS Software Shadow Copy Provider - zarządza kopiami woluminów utworzonych przez usługę kopiowania woluminów w tle. Wyłączenie tego serwisu wywoła jedynie błąd w dzienniku zdarzeń, ale włączenie tej usługi może być wymagane przez niektóre programy do tworzenia obrazu dysków zainstalowanych w komputerze. Najlepiej pozostawić tę usługę w trybie uruchamiania ręcznego. Numer seryjny nośnika przenośnego [ang. Portable Media Serial Number] - pobiera numer seryjny odtwarzaczy muzycznych podłączonych do komputera. Usługa ta może zostać wyłączona, chyba że zaobserwujemy jakieś nieprawidłowości w działaniu systemu. Pomoc i obsługa techniczna [ang. Help And Support] - usługa wymagana do obsługi pomocy online" firmy Microsoft. Może być wyłączona jedynie do czasu użycia pomocy online" - spowoduje to ponowne ustawienie tej usługi w tryb uruchamiania automatycznego. Pomocnik karty inteligentnej [ang. Smart Card Helper] - umożliwia obsługę kart inteligentnych [Smart Cards] starszych niż typu Plug And Play. Jeżeli nie używamy kart inteligentnych, możemy wyłączyć tę usługę. Rozszerzenia sterownika instrumentacji zarządzania Windows [ang. Windows Management Instrumentation Driver Extensions] - usługa odpowiadająca za dostarczanie i pobieranie ze sterowników informacji o zarządzaniu systemami. Usługa ta jest dostępna jedynie w wersji Professional systemu Windows XP. Zaleca się pozostawienie jej w trybie uruchamiania ręcznego. System zdarzeń COM+ [ang. COM+ Event System] - podobnie jak przy usłudze Aplikacja systemowa modelu COM+, jej wyłączenie wywoła błąd w dzienniku zdarzeń przy każdym restarcie systemu. Przełączenie tej usługi w tryb uruchamiania ręcznego spowoduje, że i tak zostanie ona uruchomiona, gdyż wiele innych usług odwołuje się do niej. Możemy sprawdzić, czy istnieją aplikacje korzystające z tej usługi zaglądając do katalogu C:\Program Files\ComPlus Applications\... Jeżeli katalog ten jest pusty, możemy ją wyłączyć, akceptując jedynie fakt pojawienia się komunikatu o błędzie w dzienniku. o ile nie zależy nam na skrajnym tuningu" systemu, możemy pozostawić tę usługę w trybie uruchamiania ręcznego. Usługa COM nagrywania dysków CD IMAPI [ang. IMAPI CD-Burning COM Service] - nowość, która pojawiła się w systemie Windows XP. Usługa ta odpowiada za obsługę nagrywania płyt CD-R metodą drag and drop. Domyślnie uruchamiana jest w trybie ręcznym i jest jedną z nielicznych usług, które są zatrzymywane po zakończeniu pracy aplikacji od niej zależnej. Optymalnym rozwiązaniem będzie pozostawienie tej usługi w trybie uruchamiania ręcznego. 3

4 Optymalna konfiguracja usług w systemie Windows XP Usługa indeksowania [ang. Indexing Service] - indeksuje zawartość i właściwości plików na komputerze lokalnym i komputerach zdalnych. z założenia mająca na celu przyspieszenie operacji dyskowych, potrafi... poważnie spowolnić komputer, uruchamiając się nawet podczas dużego obciążenia systemu. Usługę tę można wyłączyć lub wręcz odinstalować z systemu przez Dodaj/Usuń programy z panelu sterowania. Usługa inteligentnego transferu w tle [ang. Background Intelligent Transfer Service] - używana przez Windows Update. Wyłączenie tej usługi nie powoduje żadnych błędów, a użytkownik może aktualizować system ręcznie". Usługa przywracania systemu [ang. System Restore Service] - odpowiada za funkcję przywracania systemu po instalacji nowych sterowników, aplikacji... Domyślnie uruchamia się automatycznie, do użytkownika należy decyzja, czy chce z niej korzystać. Usługa raportowania błędów [ang. Error Reporting Service] - umożliwia raportowanie błędów dla usług i aplikacji, działających w niestandardowych środowiskach. Odpowiada za wysyłanie raportów do firmy Microsoft po wystąpieniu błędu aplikacji. Jeżeli ta funkcja nam nie odpowiada, możemy ją wyłączyć. Windows Audio - usługa ta odpowiada za obsługę dźwięku w systemie. Jej wyłączenie jest usprawiedliwione jedynie brakiem karty dźwiękowej w komputerze. WIA [ang. Windows Image Acquisition] - usługa odpowiadająca za obsługę niektórych skanerów, kamer internetowych, aparatów cyfrowych... Jeżeli nie posiadamy urządzeń tego typu, możemy wyłączyć tę usługę. Zarządzanie aplikacjami [ang. Application Management] - usługa umożliwiająca instalowanie nowego i usuwanie zainstalowanego oprogramowania. Możemy ją wyłączyć, jakkolwiek może to spowodować problemy z dodawaniem/usuwaniem aplikacji. Wtedy musimy przywrócić domyślne ustawienie. Zasilacz awaryjny UPS [ang. Uninterruptible Power Supply] - usługa odpowiadająca za zarządzanie zasilaczem awaryjnym podłączonym do komputera. w zasadzie możemy ją wyłączyć, chyba że zaobserwujemy nieprawidłowości w działaniu UPS-a. Nowsze modele - zarządzane przez łącze USB - zazwyczaj nie wymagają uruchamiania tej usługi. Zawiadomienie o zdarzeniu systemowym [ang. System Event Notification] - usługa ta odnotowuje zdarzenia systemowe związane z logowaniem, siecią i zasilaniem. Jej wyłączenie nie spowoduje nieprawidłowości w działaniu systemu, z wyjątkiem notyfikacji o jej nieruchomieniu w dzienniku zdarzeń. Zdalne wywoływanie procedur [ang. Remote Procedure Call] tutaj nie mamy wyboru, to jedyna usługa, której trybu uruchamiania po prostu nie da się zmienić. Zbyt wiele usług jest od niej zależnych, by użytkownik miał możliwość modyfikować ustawienia tej usługi. Zgodność szybkiego przełączania użytkowników [ang. Fast User Smtching Compatibility] - usługa ta jest wykorzystywana do zachowania poprawności działania aplikacji używanych przez wielu użytkowników. Jeżeli jesteśmy jedynymi użytkownikami danego komputera, możemy ją wyłączyć. Usługi niezbędne... Wyłączenie poniżej zestawionych usług może spowodować niewłaściwe działanie systemu... Dziennik zdarzeń [ang. Event Log] - umożliwia rejestrowanie zdarzeń w dzienniku i przeglądanie jego zawartości. Domyślnie ustawiony w tryb uruchamiania automatycznego. Wyłączenie tej usługi bez jednoczesnej dezaktywacji usługi Instrumentacja Zarządzania Windows spowoduje wydłużenie procesu uruchamiania 4

5 Źródło: komputera, gdyż wspomniana usługa przy starcie oczekuje na uruchomienie dziennika zdarzeń. Ponieważ Instrumentacja Zarządzania Windows jest niezbędna do pracy systemu, najlepiej jest pozostawić również Dziennik Zdarzeń w trybie uruchamiania automatycznego. Harmonogram zadań [ang. Task Scheduler] - służy do konfiguracji i planowania automatycznych zadań. Domyślnie ustawiony jest w tryb uruchamiania automatycznego. Wyłączenie tej usługi może nieco przyspieszyć start systemu i zwolnić zasoby komputera, jednakże niektóre aplikacje firm trzecich - np. skanery antywirusowe - mogą korzystać z tej usługi. w tym przypadku lepiej powrócić do ustawienia domyślnego. Instrumentacja zarządzania Windows [ang. Windows Management Instrumentation] - używana między innymi do śledzenia zależności poszczególnych usług. Jej wyłączenie może wywołać nieprzewidywalne efekty pracy systemu. w każdym przypadku powinno się pozostawić ją w trybie uruchamiania automatycznego. Plug And Play - zarządza urządzeniami typu Plug And Play. w żadnym razie nie powinno się tej usługi wyłączać. Stacja robocza [ang. Workstation] - usługa odpowiadająca za przyłączanie się do zdalnych zasobów na innych komputerach. Wprawdzie typowy komputer domowy nie jest podłączony do sieci, co sugerowałoby, że można tę usługę wyłączyć. Jednakże wiele innych usług jest od niej zależne, dlatego zaleca się pozostawienie jej w trybie uruchamiania automatycznego. Usługa administracyjna menedżera dysków logicznych [ang. Logical Disk Manager Administrative Service] - usługa używana do konfiguracji woluminów i dysków logicznych. Domyślnie ustawiona w tryb uruchamiania ręcznego. Uruchamiana jest tylko w trakcie wprowadzania zmian do konfiguracji dysków i woluminów. Po ich zakończeniu zatrzymuje się. Najbezpieczniej będzie pozostawić ją w trybie uruchamiania ręcznego. Usługi kryptograficzne [ang. Cryptographic Semces] - usługa używana przez Microsoft m.in. do potwierdzania autentyczności plików systemu Windows. Jest również niezbędna do aktualizacji systemu [ręcznej lub automatycznej]. Najlepiej pozostawić ją w trybie uruchamiania automatycznego, aby uniknąć problemów w pracy systemu. Wykrywanie sprzętu powłoki [ang. Shell Hardware Detection] - usługa odpowiadająca za automatyczne wykrywanie lub określanie stanu niektórych urządzeń, takich jak czytniki CD, karty pamięci, stacje dokujące... Jej wyłączenie może spowodować problemy w działaniu tych urządzeń, dlatego lepiej zostawić domyślny tryb uruchamiania. Dla komputera w sieci... Jeżeli komputerem podpięty jest do jakiejkolwiek sieci [lokalna, Internet itp.], szczególną uwagę należy zwrócić na poniższe usługi... Klient DHCP [ang. DHCP client] - umożliwia dzierżawę adresu IP z serwera DHCP. w przypadku komputera niepodłączonego do sieci możemy tę usługę wyłączyć. Użytkownicy korzystający z łącza stałego muszą jednak pamiętać, że większość dostawców internetowych, oferujących łącza stałe za pomocą - np. modemów kablowych - bazuje na adresach IP przydzielanych z serwera DHCP. w takim przypadku najprościej będzie pozostawić tę usługę w trybie uruchamiania automatycznego. Jeżeli mimo wszystko zdecydujemy się ją wyłączyć, musimy ręcznie skonfigurować parametry sieciowe komputera [adres IP, maskę podsieci, bramkę itp.]. Wyboru sposobu konfiguracji sieci dokonujemy we właściwościach protokołu sieciowego TCP/IP. 5

6 Optymalna konfiguracja usług w systemie Windows XP Klient śledzenia łączy rozproszonych [ang. Distributed Link Tracking Client] - nadzoruje łącza między plikami systemu NTFS na komputerze lub w domenie. Usługa przydatna raczej w dużej sieci, w komputerze domowym można ją wyłączyć, zaoszczędzając ok. 4 MB pamięci. Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej [ang. Wireless Zero Configuration] - zapewnia automatyczną konfigurację urządzeń dla sieci bezprzewodowej. Jeżeli takie urządzenia nie są zainstalowane w systemie, możemy wyłączyć tę usługę. Logowanie do sieci [ang. Net Logon] - usługa używana przy uwierzytelnianiu zdarzeń podczas logowania w domenie. Standardowo ustawiona na tryb uruchamiania ręcznego, może być wyłączona w typowej konfiguracji domowej. Logowanie pomocnicze [ang. Secondary Logon] - umożliwia uruchamianie aplikacji spod" innego konta użytkownika. Użytkownik, który nie ma wystarczających praw w systemie, może uruchomiać aplikację podając konto oraz hasło użytkownika z większymi uprawnieniami. Wyłączenie tej usługi pozbawi nas takiej możliwości. Lokalizator usługi zdalnego wywołania procedury [ang. Remote Procedure Call Locator] - zarządza bazą danych usługi nazw zdalnego wywołania procedury. Nie jest używana w innych konfiguracjach niż sieciowe. w typowej konfiguracji domowej możemy tę usługę wyłączyć. Zaoszczędzimy w ten sposób ok. 1,2 MB pamięci. w komputerach połączonych w sieć musimy się liczyć z problemami w jej działaniu, optymalnym ustawieniem będzie ręczny tryb uruchamiania. Magazyn chroniony [ang. Protected Storage] - umożliwia zapisywanie i przechowywanie wpisanych przez użytkownika haseł [np. używanych do wchodzenia na zabezpieczone hasłem strony]. Jej wyłączenie spowoduje, że system nie będzie zapisywał użytych haseł i będzie każdorazowo prosił o ich podanie. w tej sytuacji stanie się on bardziej bezpieczny, gdyż potencjalny włamywacz nie znajdzie w nim żadnych haseł. Jednakże usługa ta jest wymagana do obsługi kluczy prywatnych i szyfrowania. Jeżeli użytkownik chce mieć możliwość zapamiętywania haseł w systemie lub łączy się z siecią domenową, musi tę usługę uruchamiać w trybie automatycznym. Menedżer autopołączenia dostępu zdalnego [ang. Remote Access Auto Connection Manager] - tworzy połączenie z siecią zdalną, gdy jakiś program odwołuje się do nazwy lub adresu systemu zdalnego. w niektórych przypadkach [w zależności od dostawcy internetowego] konieczne jest jej uruchomienie. Możemy tę usługę wyłączyć, jednak gdyby okazało się, że połączenie internetowe nie funkcjonuje poprawnie, należy powrócić do poprzedniego ustawienia. Menedżer połączeń usługi dostęp zdalny [ang. Remote Access Connection Manager] - tworzy połączenie sieciowe. Używana jest przy udostępnianiu połączenia internetowego. w niektórych przypadkach [w zależności od dostawcy internetowego] konieczne jest jej uruchomienie. Najbezpieczniej pozostawić tę usługę w trybie uruchamiania ręcznego. Menedżer przekazywania [ang. Upload Manager] - usługa używana do zarządzania transferem plików pomiędzy klientem a serwerem w sieci. Można ją wyłączyć w przypadku pojedynczego komputera. Jakkolwiek uruchomienia tej usługi wymaga używanie FTP. Menedżer sesji pomocy pulpitu zdalnego [ang. Remote Desktop Hełp Session Manager] - zarządza pomocą zdalną. Jeżeli nie korzystamy z tej opcji lub komputer nie jest podłączony do Internetu, możemy wyłączyć tę usługę. 6

7 Źródło: NetMeeting Remote Desktop Sharing - umożliwia dostęp do komputera przy użyciu programu NetMeeting. Jeżeli nie używamy tej usługi lub komputer nie jest podłączony do sieci, z powodzeniem możemy wyłączyć tę usługę. Połączenia sieciowe [ang, Network Connections] - usługa wymagana do obsługi połączeń sieciowych. w przypadku komputera niepodłączonego do sieci, możemy tę usługę wyłączyć. Spowoduje to również, że w pasku narzędziowym nie będzie wyświetlana ikonka informująca o nawiązanym połączeniu modemowym. Jeżeli zaobserwujemy nieprawidłowości w działaniu połączenia internetowego, należy ustawić automatyczny tryb uruchamiania tej usługi. Pomoc TCP/IP NetBIOS [ang. TCP/IP NetBIOS Helper] - włącza obsługę systemu NetBIOS w protokole TCP/IP. Jeżeli komputer nie jest podłączony do sieci lub jest podłączony do sieci, która nie wykorzystuje systemu NetBIOS oraz/lub WINS, możemy tę usługę wyłączyć. Posłaniec [ang. Messenger] - umożliwia przesyłanie wiadomości pomiędzy komputerami w sieci. Oczywiście w konfiguracji pozbawionej sieci możemy tę usługę wyłączyć. Przeglądarka komputera [ang. Computer Browser] - utrzymuje i aktualizuje listę komputerów dostępnych w sieci. Jak w przypadku poprzedniej usługi - w konfiguracji odłączonej od sieci, usługa ta jest zbędna. QoS RSVP - nazwa jest skrótem od: Quality of Service Resource Reservation Protocol [RSVP]. Usługa ta odpowiada za kontrolę ruchu w sieci używającej technologii IPSec oraz aplikacji używających QoS. Razem z protokołem TCP/IP instalowany jest harmonogram pakietów QoS, używany do kontroli przepływu danych w sieci tak, by zapewnić odpowiednią jakość przesyłanych danych. o ile nie dysponujemy dostępem do sieci lub ruch generowany w sieci jest niewielki, możemy wyłączyć tę usługę. Rejestr zdalny [ang. Remote Registry Service] - usługa ta jest dostępna jedynie w wersji Professional systemu Windows XP. Umożliwia ona zdalnym użytkownikom modyfikacje rejestru lokalnego komputera. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wyłączenie tej usługi. Routing i dostęp zdalny [ang. Routing And Remote Access] - usługa ta odpowiada za routing pakietów z komputera zdalnego, łączącego się z komputerem zdalnym, będącym w lokalnej sieci. Jeżeli komputer nie jest podłączony do sieci lub nie przewidujemy dla niego roli bramki, najlepiej wyłączyć tę usługę. Rozpoznawanie lokalizacji w sieci [ang. Network Location Awareness] - kolekcjonuje informacje o konfiguracji sieci i lokalizacji sieciowej. Jej uruchomienie wymagane jest wówczas, gdy komputer pełni rolę bramki internetowej [gdy współdzielone jest połączenie internetowe]. w pozostałych przypadkach możemy wyłączyć tę usługę. Serwer [ang. Server] - umożliwia współdzielenie plików i drukarek w sieci. Jeżeli komputer nie jest podłączony do sieci lub nie ma potrzeby współdzielenia plików i/lub drukarek, możemy wyłączyć tę usługę. Telefonia [ang. Telephony] - odpowiada za kontrolę urządzeń telefonicznych w systemie. Usługa ta jest niezbędna przy połączeniach typu Dial-up, może się też okazać, że jej uruchomienie jest wymagane przy innych metodach podłączenia do Internetu [modemy kablowe, DSL, itp.]. Proponuję pozostawicie usługę w trybie uruchamiania ręcznego. Telnet - usługa dostępna jedynie w wersji Professional systemu Windows XP. Umożliwia zdalne logowanie się na lokalnym komputerze. Jeżeli telnet nie jest użytkownikowi przydatny lub komputer nie jest podłączony do sieci, można tę usługę wyłączyć, oszczędzając w ten sposób 2 MB pamięci. 7

8 Optymalna konfiguracja usług w systemie Windows XP Urządzenie alarmowe [ang. Alerter] - powiadamia użytkownika lub określoną stację roboczą o alertach administracyjnych. z oczywistych względów usługa ta jest przydatna przede wszystkim w konfiguracji sieciowej. Przeciętny użytkownik może ją wyłączyć. Usługa bramy warstwy aplikacji [ang. Application Layer Gateway Service] - zapewnia obsługę dodatków [plug-ins] dla udostępniania połączenia internetowego i zapory połączenia internetowego. Usługa ta domyślnie uruchamiana jest w trybie ręcznym. Możemy ją wyłączyć w komputerach niepodłączonych do Internetu. Usługa czas systemu Windows [ang. Windows Time] - używana do synchronizacji daty i czasu na serwerach i stacjach roboczych w sieci. z oczywistych względów, jeżeli komputer nie jest podłączony do sieci, możemy tę usługę wyłączyć. Tak samo możemy postąpić, gdy nie zależy nam na synchronizacji daty i godziny. Usługa NT LM Security Support Provider - zapewnia zabezpieczenia dla programów korzystających z usługi zdalnego wywoływania procedury. w praktyce jest zbędna, z wyjątkiem konfiguracji, w której używamy serwera kolejkowania wiadomości [ang. Message Queuing] lub telnetu. Usługa odnajdywania SSDP [ang. SSDP Discovery Service] - odpowiada za odnajdywanie urządzeń PnP w lokalnej sieci. w komputerach niepodłączonych do sieci, jak również w konfiguracjach, które nie używają zewnętrznych urządzeń PnP, możemy tę usługę wyłączyć. Jeżeli zaobserwujemy jakieś nieprawidłowości w działaniu tych urządzeń, możemy przywrócić tej usłudze tryb uruchamiania ręcznego. Podobnie postępujemy wtedy, gdy zauważymy problemy z działaniem trybu multiplayer w grach. Usługi IPSEC [ang. IPSEC Services] - zarządza zabezpieczeniami w protokole IP. w przeciętnym domowym komputerze, jak również stacjach niepodłączonych do Internetu, możemy wyłączyć tę usługę. Usługi terminalowe [ang. Terminal Services] - umożliwia zdalnemu użytkownikowi logowanie na lokalnym komputerze. Na komputerach, które nie potrzebują tej usługi, jak również na stacjach odłączonych od sieci, możemy ją wyłączyć. WebClient - z założenia umożliwia programom dla systemu Windows tworzenie i modyfikowanie plików w Internecie. z uwagi na wątpliwą użyteczność tej usługi, jak również ze względów bezpieczeństwa, najlepiej ją wyłączyć. Zapora połączenia internetowego/udostępnianie połączenia internetowego [ang. Internet Connection Firewall/ Internet Connection Sharing] - usługa umożliwiająca dostęp wielu komputerów do Internetu przez jeden komputer pełniący rolę bramy. w komputerach niepodłączonych do Internetu możemy ją wyłączyć. 8

Usługi w Windows. Usługi Moj komputer Zarządzaj Zarządzanie komputerem Usługi i aplikacje Usługi. Uruchom services.msc. Usługi Usługi Rozszerzony

Usługi w Windows. Usługi Moj komputer Zarządzaj Zarządzanie komputerem Usługi i aplikacje Usługi. Uruchom services.msc. Usługi Usługi Rozszerzony Usługi w Windows. Windows XP aby poprawnie działać, aby oferować nam wszystkie swoje zalety, posiada uruchomionych w tle wiele programów. Aplikacje te nazywane są usługami. One to sterują naszym komputerem,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI W SYSTEMIE WINDOWS XP

USŁUGI W SYSTEMIE WINDOWS XP USŁUGI W SYSTEMIE WINDOWS XP W systemie Windows istnieją aplikacje, które pracują w tle. Nie trzeba ich też instalowad, sa one domyślnie w systemie operacyjnym. Nieliczne z nich mogą doinstalowad się podczas

Bardziej szczegółowo

Procesy w systemie Windows

Procesy w systemie Windows Procesy w systemie Windows Proces to obszar adresów wirtualnych i informacje sterujące niezbędne do wykonania programu. Każdy proces ma nadany unikalny numer PID (Process IDentifier), za pomocą którego

Bardziej szczegółowo

Usługi systemu Windows 7. Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem

Usługi systemu Windows 7. Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem Usługi systemu Windows 7 Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem Usługa (serwis) to typ aplikacji pracującej w tle, która wykonuje określone funkcje systemowe. Uruchamiana jest najczęściej na poziomie

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Autor: Steve Sinchak T³umaczenie: Leszek Sagalara ISBN: 978-83-246-2712-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Tweaks: A Comprehensive Guide on Customizing, Increasing

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS i systemu DSM... 8 Logowanie do DSM...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68 Sieci Apple AirPort 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Użycie Narzędzia AirPort do skonfigurowania dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu sieci

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager 2005

Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager 2005 Autor: James R. Morey Kierownik programu: Lorenzo Rizzi Opublikowano: sierpień 2004 r. Dotyczy: Microsoft Operations Manager 2005 Wersja

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20130130 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie serwera Synology

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Agenda. Windows Vista/2008. Wstęp optymalizacja po polsku Windows XP/2003

Agenda. Windows Vista/2008. Wstęp optymalizacja po polsku Windows XP/2003 Paweł Szołtysek Agenda Wstęp optymalizacja po polsku Windows XP/2003 Instalacja Wydajność a User Experience Usługi Inne metody optymalizacji Triki Konsola odzyskiwania Styling Windows Vista/2008 Wybór

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Komputer osobisty IBM. Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze

Komputer osobisty IBM. Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Komputer osobisty IBM Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Komputer osobisty IBM Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Uwaga Przed wykorzystaniem informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo