Odbiornik internetowych stacji radiowych. Odbiornik IRX (dla modeli IRF i IRZ) Podręcznik użytkownika. Spis treści. (Umożliwia zapisywanie)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odbiornik internetowych stacji radiowych. Odbiornik IRX (dla modeli IRF i IRZ) Podręcznik użytkownika. Spis treści. (Umożliwia zapisywanie)"

Transkrypt

1 Spis treści Odbiornik internetowych stacji radiowych (Umożliwia zapisywanie) Odbiornik IRX (dla modeli IRF i IRZ) Zanim zaczniesz... 3 I. Zawartość opakowania... 3 II. Nazwa i funkcje... 5 Rozpoczynanie pracy..6 I. Konfiguracja sieci... 7 II. Ustawienia czasu i daty... 9 III. Ustawienia wielkości bufora... 9 Czynności podstawowe I. Słuchanie radia internetowego II. Odtwarzanie z portu USB Czynności zaawansowane Podręcznik użytkownika I. Nagrywanie programów radia internetowego II. Dodawanie stacji radiowej III. Odczytywanie informacji IV. Funkcja UPnP V. Konfiguracja Często zadawane pytania Dane techniczne

2 Zanim zaczniesz Dziękujemy za zakup odbiornika radia internetowego IRX. IRX to wielofunkcyjny odbiornik radiowy, pozwalający na słuchanie i zapisywanie programów radiowych oraz odtwarzanie plików audio z USB. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby sprawdzić zawartość opakowania i przygotować urządzenie do pracy. D. Wymiana baterii w pilocie Kiedy w pilocie wyczerpie się bateria, można ją zmienić w następujący sposób. Model baterii to CR2025. Sprawdź biegunowość przed włożeniem baterii. I. Zawartość opakowania 1. Otwórz pokrywę baterii A. Odbiornik internetowych stacji radiowych B. Akcesoria 2. Włóż baterię CR2025 (biegunem dodatnim + do góry) Pilot 1 szt. (z baterią) Instrukcja obsługi 1 szt. Zasilacz i kabel zasilania 1 zestaw Kabel sieciowy 1 szt. (tylko dla modelu IRZ) 3. Nałóż pokrywę baterii C. Przygotowanie pilota 1. Ściągnij izolację 2. Gotowy do użytku Ściągnij izolację, aby móc używać pilota. 3 4

3 II. Nazwa i funkcje A. Panel przedni C. Pilot 1. POWER : Włącz/wyłącz 2. 0 ~9: Przyciski numeryczne 3. HOME: Przejdź do menu głównego 4. Przyciski nawigacji 1. Czujnik podczerwieni 2. przycisk POWER/STANDBY 3. przycisk MUTE 4. przycisk VOL+ 5. przycisk SNOOZE/LIGHT 6. przycisk VOL- 7. przycisk SLEEP 8. przycisk ALARM/NAP 5. ENTER 6. PREV : Wstecz 7. PLAY/PAUSE: start/pauza 8. SNOOZE: drzemka 9. MUTE: wycisz 10. MODE : Zmień tryb działania (tylko dla modelu IRP) 11. głośność VOL+/- 12. LANGUAGE : Wybierz język menu 13. BACKLIGHT: podświetlenie 14. FAVORITE: przejdź do ulubionych B. Panel tylni 15. FAVORITE+: dodaj do ulubionych 16. ALARM/NAP: ustaw typ budzika 17. SLEEP: wyłączanie czasowe 1. Wyjście audio (AUDIO OUT) 2. USB 18. NEXT: następny 19. STOP 3. LAN 4. Włącznik/Wyłącznik 5. Wejście zasilania 6. Antena WiFi (tylko dla modelu IRF) 5 6

4 Rozpoczynanie pracy Podłącz jeden koniec zasilacza do wejścia zasilania, podłącz wtyczkę zasilacza do źródła prądu. Następnie włącz odbiornik IRX. Ekran Menu głównego Wybierz przycisk LANGUAGE chwili, aby wybrać język menu. Wciśnij przycisk HOME, aby odbiornik IRX powrócił do Menu głównego. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby dokonać ustawień odbiornika IRX. I. Konfiguracja sieci Aby móc odbierać internetowy program radiowy, odbiornik IRX musi być podłączony do Internetu. Odbiornik IRX można podłączyć do sieci LAN za pomocą Ethernetu lub WiFi. 7 Po włączeniu urządzenia pojawi się ekran menu głównego. A. Połączenie sieciowe Za pomocą kabla ethernetowego można podłączyć port LAN odbiornika IRX z portem LAN routera. Router powinien być ustawiony tak, aby miał połączenie z dostawcą Internetu. Jeśli router obsługuje DHCP, wtedy, IRX pobierze adres IP automatycznie. W Menu głównym wciśnij przyciski,, aby wybrać pozycję Configuration i naciśnij ENTER lub, aby wejść do Konfiguracji. Wybierz Network i wciśnij ENTER lub, aby wejść do IP Configuration. Wybierz Auto Setting (DHCP) i wciśnij przycisk ENTER lub, aby aktywować Auto Setting (DHCP). Powyższe kroki będą w podręczniku nazywane skrótowo, jako: Configuration Network IP Configuration Auto Setting (DHCP). W innym przypadku można ustawić adres IP ręcznie. W Menu głównym wybierz pozycję Configuration Network IP Configuration Manual settings IP Address, aby ustawić Adres IP. Następnie wprowadź Maskę podsieci (Subnet Mask), Bramkę domyślną (Default Gateway) i Serwer DNS (Preferred DNS Server). Użyj przycisków aby zmienić wartość Maski podsieci, Bramki domyślnej i Serwera DNS. B. Połączenie bezprzewodowe (tylko dla modelu IRF) Jeśli sieć LAN obsługuje bezprzewodowy dostęp do sieci, można skonfigurować odbiornik IRX tak, aby łączył się z siecią bezprzewodowo. Configuration Network 8 WiFi. Wszystkie dostępne punkty dostępu pokażą się na ekranie. Użyj przycisków,, aby wybrać punkt dostępu. Znak klucza pojawi się u dołu ekranu, jeśli punkt dostępu jest chroniony szyfrem. Wciśnij ENTER, aby skonfigurować odbiornik IRX tak, aby wybrać punkt dostępu. Jeśli punkt dostępu nie jest chroniony szyfrem albo, jeśli klucz szyfru został już wpisany, można wybrać Direct Connection, aby połączyć się z punktem dostępu. Jeśli punkt dostępu jest chroniony szyfrem, trzeba za pierwszym razem wpisać klucz. Wybierz Enter WEP/WPA i wciśnij ENTER, aby wprowadzić klucz. Wciśnij, aby wybrać znak, użyj przycisku, aby przejść do następnego znaku. Sekwencja znaków wygląda następująco, Znak klucza Ustaw kursor na znaku, i wciśnij przycisk, aż pokaże się ( ). Poczym wciśnij, aby usunąć zaznaczony znak.

5 II. Możliwe są różne oznaczenia pokazujące stan połączenia z siecią. Łączenie Połączenie przewodowe powiodło się Połączenie przewodowe nie powiodło się Połączenie WiFi powiodło się Połączenie WiFi nie powiodło się Ustawienia czasu i daty A. Ustawienia czasu i daty Configuration Clock Set Date and Time. Wciśnij przycisk, aby wybrać pole i naciśnij,, aby zmienić wartość. Wciśnij ENTER, aby zakończyć ustawienia. B. Ustawianie formatu czasu Configuration Clock Set Time Format. Wybierz 12 Hour" lub 24 Hour. Po wykonaniu pierwszego kroku, odbiornik IRX dostosuje czas automatycznie, kiedy połączenie z Internetem powiedzie się. III. Ustawienia wielkości bufora Odbiornik IRX używa bufora strumieniowego do odbierania danych audio z Internetu. Configuration Buffer. Dla bufora można wybrać 2 Seconds, 4 Seconds, lub 8 Seconds. Jeśli Internet jest przeciążony, potrzebny będzie większy bufor dla bezproblemowego odsłuchu. Czynności podstawowe Kiedy włączysz odbiornik IRX, pojawi się menu główne. Naciśnięcie przycisku HOME spowoduje powrót do menu głównego. I. Słuchanie radia internetowego Aby rozpocząć słuchanie programu radia internetowego, trzeba wybrać stację radia internetowego. Odbiornik IRX przechowuje w sobie informacje o tysiącach stacji radia internetowego. Stacje mogą być sortowane według Gatunku (Genre) lub Kraju (Country). To ułatwi znalezienie stacji. Radio Stadion/Musi. Można wybrać albo Gatunek albo Kraj/Lokalizację, aby posortować nazwy stacji. Jeśli wybierzemy Gatunek, wtedy odbiornik IRX pokaże listę wszystkich stacji posortowaną według Gatunku. Wciśnij ENTER lub, aby otworzyć grupę/podgrupę. Kiedy pokaże się lista nazw stacji, wciśnij,, aby wybrać pożądaną stację. Wciśnij przycisk ENTER, aby rozpocząć słuchanie programu radia internetowego. Odbiornik IRX pokaże ekran odgrywania, na którym wyświetlone będę nazwa i inne informacje o programie radiowym. Bufor 2 sekundy Bufor 4 sekundy Bufor 8 sekund Kiedy odbiornik IRX odgrywa program radiowy, można wciąż przeglądać menu. Odbiornik IRX powróci do ekranu odgrywania, jeśli nie wykonamy żadnej czynności za pomocą przycisków przez 10 sekund. "Radio Stadion / Musi Country/Location. Odbiornik IRX pokaże listę 9 10

6 wszystkich stacji posortowaną według terytorium i kraju. Dodawanie do ulubionych Można wcisnąć przycisk, kiedy pokazana jest lista nazw stacji, a na ekranie pokaże się menu opcji. Wybierz Add to My Favorite, a IRX doda nazwę stacji do listy My Favorite (Ulubionych), a u dołu ekranu pojawi się znak. Kiedy odbiornik IRX odgrywa program radiowy, można wcisnąć przycisk FAVORITE+, aby dodać nazwę stacji do listy Ulubionych. Zarządzeni listą Ulubionych W Menu głównym wybierz My Favorite lub wciśnij przycisk FAVORITE na pilocie, wszystkie stacje, które zostały wcześniej dodane zostaną pokazane. Można wybrać nazwę stacji; wciśnij ENTER, aby rozpocząć słuchanie programu radia internetowego. Jeśli wybierzemy po wyborze stacji z listy Ulubionych, pokaże się Menu opcji. Można Usuwać (Delete), Przenosić do góry (Shift Up), Przenosić w dół (Shift Down), Zmieniać nazwy (Rename), Rozpoczynać słuchanie (Play) programu radiowego wybranej stacji. Można wcisnąć przyciski cyfr, 1, 2 9, 0, na II. pilocie, a odbiornik IRX połączy się z pierwszymi 10 stacjami na liście Ulubionych. Folder "Ulubione" może pomieścić' odsyłacze do maksymalnie 250 stacji. Zajrzyj do rozdziału Czynności zaawansowane (Advanced Operation) tego podręcznika, aby dowiedzieć się jak Zapisać (Record) program radiowy. Odtwarzanie z portu USB Odbiornik IRX może odtwarzać pliki audio MP3 i WMA z USB. Podłącz urządzenie USB do portu USB odbiornika IRX. Odbiornik IRX automatycznie wykryje urządzenie USB. Na pasku stanu ekranu pojawi się znak USB. Znak USB W Menu głównym wybierz USB, aby otworzyć urządzenie USB oraz folder lub podfolder. Kiedy pokażą się nazwy plików audio MP3 lub WMA, można wcisnąć ENTER PLAY/PAUSE, aby rozpocząć odtwarzanie. Wciśnij PLAY/PAUSE, aby zatrzymać odtwarzanie. Wciśnij STOP, aby przerwać odtwarzanie. Wciśnij,, aby przejść do poprzedniego /następnego pliku audio. Na ekranie pokaże się nazwa pliku, informacja o pliku oraz informacja o odtwarzaniu. Po wybraniu nazwy pliku i naciśnięciu przycisku pojawi się Menu opcji. Można wybrać pozycję Usuń plik (Delete) i Start (Play) NIE odłączać urządzenia USB, kiedy IRX jest w trybie odtwarzanie. IRX obsługuje tylko system plików FAT32 dla urządzenia pamięci USB. IRX będzie odtwarzać bez końca wszystkie pliki, znajdujące się w tym samym folderze

7 Czynności zaawansowane I. Nagrywanie programów radia internetowego Aby zachować nagrany plik, wymagane jest urządzenie pamięci USB podłączone do złącza USB odbiornika IRX. Wciśnij na liście nazw stacji internetowych, a pojawi się Menu opcji. Wybierz Record i wciśnij ENTER, aby wybrać czynność zapisu. Record : Nagrywanie stacji aż do wciśnięcia przycisku STOP. Record (30 minutes) : Nagrywa przez 30 minut. Czas zapisu można ustawić na 30, 60, 90, lub 120 minut. Po rozpoczęciu zapisywania, stan zapisu pokaże się w prawym dolnym rogu ekranu. Odbiornik IRX utworzy folder o nazwie mediau na urządzeniu USB. Można wybrać urządzenie USB z menu głównego, aby odtworzyć zapisany plik. (Zajrzyj do rozdziału Odtwarzanie z portu USB tego podręcznika) NIE odłączać urządzenia USB, kiedy IRX jest w trybie zapisu. IRX obsługuje tylko system plików FAT32 dla urządzenia pamięci USB. 13 II. Dodawanie stacji radiowej Service Add New Radio Stadion, aby edytować Adres IP (IP address) stacji radia internetowego. Wciśnij,, aby wybrać znak, użyj przycisku, aby przejść do następnego znaku i naciśnij ENTER, aby zakończyć ustawienia. III. Odczytywanie informacji IRX umożliwia dostęp do pewnych informacji publicznych. Information Center. Wybierz usługę dostarczania informacji. IV. Funkcja UPnP Wybierz "UPnP" z Menu głównego, aby uruchomić funkcję UPnP. IRX wyświetli wszystkie dostępne serwery UPnP w sieci LAN. Wybierz serwer i wciśnij przycisk ENTER, aby połączyć się z serwerem. Wszystkie pliki medialne na serwerze zostaną wyświetlone i ułożone według kategorii. Wybierz folder i wciśnij przycisk ENTER, aby otworzyć. Wybierz plik i wciśnij przycisk ENTER, aby rozpocząć odtwarzanie. IRX obsługuje następujące serwery UpnP: Tversity oraz Twonkey. Odwiedź witrynę internetową, aby zakupić lub pobrać oprogramowanie serwerowe. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby zainstalować serwer UPnP na komputerze. Zapora systemu na komputerze może blokować funkcję UpnP. Zajrzyj do instrukcji serwera UpnP, aby uzyskać więcej informacji. V. Konfiguracja A. Ustawianie parametrów sieci Zajrzyj do sekcji Ustawianie konfiguracji sieci tego podręcznika. B. Ustawianie zegara Zajrzyj do sekcji Ustawienia czasu i daty tego podręcznika. C. Ustawianie budzika Odbiornik IRX obsługuje dwa ustawienia budzika. W Menu głównym wybierz pozycję Configuration Alarm Turn On(1). Na ekranie pojawi się znak Alarm (1). Wybierz Set Alarm Time, aby ustawić czas budzenia. Wybierz Set Alarm Sound, aby ustawić dźwięk budzika. Jako dźwięk budzika 14 można ustawić: buczek, melodię i radio. Można również ustawić czas budzika na 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120 minut (NAP). Po wyłączeniu zegara u dołu ekranu pojawi się znak budzika i pozostały czas. Odbiornik IRX zabrzęczy, odtworzy melodię lub odbierze sygnał radiowy po ustalonym czasie. Aby anulować budzenie, wciśnij jakikolwiek przycisk. Wciskając przycisk SNOOZE, odłożymy budzenie na 9 minut. Można również wcisnąć przycisk ALARM/NAP lub ALARM/NAP z panelu, aby wybrać ustawienia budzika. Znak budzika 1 Znak budzika 2 Znak budzika NAP D. Wybierz język menu Odbiornik IRX obsługuje kilka języków menu. Wybierz Language i wciśnij ENTER, aby zmienić wybór. Można również wcisnąć przycisk LANGUAGE, aby zmienić język. E. Podświetlenie Można włączyć lub wyłączyć podświetlenie ekranu. Po wybraniu opcji oszczędzania energii, podświetlenie pociemnieje kilka sekund po zwolnieniu przycisku.

8 F. Ustawienia czasowego wyłączania Można ustawić czasowe wyłączenie po 15, 30, 60, 90, lub 120 minut. U dołu ekranu pojawi się znak Timera snu. IRX wyłączy się po upływie tego czasu. Można również wcisnąć przycisk z panelu, aby zmienić timer snu. Znak timera snu G. Wybieranie wielkości bufora Zajrzyj do sekcji Ustawienia wielkości bufora tego podręcznika. H. Uaktualnienie wersji Wyświetli się wersja oprogramowania. Wciśnij przycisk ENTER lub ponownie. Wyświetli się dostępna wersja uaktualnienia oprogramowania. Można wybrać uaktualnienie oprogramowania. I. Reset Przywróć ustawienia domyślne. Często zadawane pytania Pyt.1: IRF może połączyć się z punktem dostępu chronionym hasłem. Po usunięciu hasła z punktu dostępu WiFi, IRF nie może się więcej połączyć z punktem dostępu. Odp. 1: Po usunięciu ochrony hasłem punktu dostępu, trzeba usunąć ustawienia klucza w konfiguracji WiFi odbiornika IRF. W innym wypadku IRF będzie używał tego klucza przy połączeniu. W Menu głównym wybierz pozycję Konfiguracja Sieci WiFi. Wybierz punkt dostępu, a potem wybierz Wprowadź WEP/WPA, aby usunąć wprowadzony wcześniej klucz. Pyt.2: IRX rozpoznaje urządzenie pamięci USB, ale nie wyświetla zawartości urządzenia. Odp. 2: Pyt. 3: Odp. 3: Upewnij się, że system plików urządzenia USB to FAT32. IRX obsługuje tylko system plików FAT32. Komputer PC może połączyć się z punktem dostępowym WiFi, ale system operacyjny IRX pokazuje, że połączenie WiFi nie powiodło się. Proszę sprawdzić, czy IRX ma prawidłowo ustawione hasło dla punktu dostępowego WiFi. I upewnić się, czy punkt dostępowy WiFi nie blokuje adresu IP i adresu MAC nowego urządzenia

9 Dane techniczne Wymiary Waga Format odtwarzania Pilot wyjście audio wysokość: 62 mm x grubość: mm x szerokość: mm 350 g Audio: MP3, WMA Pilot na kanały stereo głośniki 2 * 2W 1 wejście na słuchawki Sieć port Ethernet (10/100 Mbps) Protokoły: protokół audio HTTP/1.1, MMS Auto (DHCP) i ręczne ustawianie adresu IP UPnP WiFi b/g Bezpieczeństwo WiFi : WEP, WPA, WPA2 Rozszerzalność port USB 2.0 ipod Dock (opcjonalnie) Budzik / Drzemka / NAP / Sen Zasilacz Języki Input:AC100V 240V~, 50~60HZ, 0.3A Max Wyjście: DC +5V 2A angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, japoński, koreański EN-PL

Obudowa multimedialna. Emprex ME1. Instrukcja obsługi. Spis treści. Wstęp... 3. Przygotowanie do pracy... 9. Podłączenia... 11

Obudowa multimedialna. Emprex ME1. Instrukcja obsługi. Spis treści. Wstęp... 3. Przygotowanie do pracy... 9. Podłączenia... 11 Spis treści Obudowa multimedialna Wstęp... 3 Przygotowanie do pracy... 9 Emprex ME1 Instrukcja obsługi 1. Instalacja dysku HDD w obudowie ME1... 9 Podłączenia... 11 1. Podłączanie ME1 do TV lub monitora...

Bardziej szczegółowo

Albrecht DR315. Internet / DAB / DAB+ / FM Radio. Instrukcja Obsługi

Albrecht DR315. Internet / DAB / DAB+ / FM Radio. Instrukcja Obsługi Albrecht DR315 Internet / DAB / DAB+ / FM Radio Instrukcja Obsługi Uwagi dotyczące bezpieczeństwa DLA UNIKNIĘCIA RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM PODŁĄCZAJ PRZEWÓD ZASILAJĄCY DO GNIAZDEK I PRZEDŁUŻACZY,

Bardziej szczegółowo

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI odtwarzacz multimedialny mediathor HD wydanie: MMP-100L/20101123 model: MMP-100L 1 Spis treści WSTĘP... 3 OPIS... 3 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI... 3 FUNKCJE URZĄDZENIA... 4 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimediów do zewnętrznego dysku HDMI &WIFI 802.11g

Odtwarzacz multimediów do zewnętrznego dysku HDMI &WIFI 802.11g Odtwarzacz multimediów do zewnętrznego dysku HDMI &WIFI 802.11g INSTRUKCJA OBŁUGI UŻYTKOWNIKA 1 KATALOG KRÓTKI WSTĘP 3 SZCZEGÓŁY PRODUKTU 4 PODSTAWOWE OPERACJE 6 UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW W SYSTEMIE WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM Spis treści Spis treści... 2 Dziękujemy za zakup.... 3 Wstęp... 4 Możliwości A100... 4 Co zawiera opakowanie?... 4 Kompatybilność z AirPlay... 4 Kompatybilność z USB... 4 A100... 5 Pilot zdalnego sterowania...

Bardziej szczegółowo

Multimedialny odtwarzacz Full HD. Blade. Instrukcja obsługi. www.evolve.cz

Multimedialny odtwarzacz Full HD. Blade. Instrukcja obsługi. www.evolve.cz Multimedialny odtwarzacz Full HD Blade Instrukcja obsługi www.evolve.cz 1. Wstęp 1.1 Uwagi 1.2.1 Zalecenia Temperatura w czasie użytkowania od +5 C do +35 C 1.2.2 Uwagi dotyczące twardego dysku Odtwarzacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimediów HD

Odtwarzacz multimediów HD Odtwarzacz multimediów HD / O!Play HD2 Podręcznik użytkownika PL5763 Pierwsze wydanie Sierpień 2010 Prawa Autorskie 2010 ASUSTEK COMPUTER INC. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Żadna część tego informatora, produkt

Bardziej szczegółowo

DMA-1000W Adapter mediów cyfrowych z bezprzewodową łącznością 802.11g

DMA-1000W Adapter mediów cyfrowych z bezprzewodową łącznością 802.11g DMA-1000W Adapter mediów cyfrowych z bezprzewodową łącznością 802.11g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Sierpień 2007 Wydanie 1 Adapter DMA-1000W umożliwia odtwarzanie plików audio, wideo i zdjęć

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N

Przewodnik użytkownika Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N Przewodnik użytkownika 1 Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N Oświadczenie o Prawach Autorskich jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Inne wymienione tu znaki

Bardziej szczegółowo

,QIRUPDFMH GRW\F]ąFH SUDZ DXWRUVNLFK

,QIRUPDFMH GRW\F]ąFH SUDZ DXWRUVNLFK i ii iii Ten produkt został wyprodukowany na podstawie licencji Dolby Laboratories. "Dolby" i symbol podwójnego D, to znaki towarowe Dolby Laboratories. Ten produkt został wyprodukowany na podstawie licencji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika ipoda touch

Podręcznik użytkownika ipoda touch Podręcznik użytkownika ipoda touch Spis treści 5 Rozdział 1: Pierwsze kroki 5 Co będzie potrzebne? 5 Rejestracja ipoda touch 6 Synchronizacja z itunes 11 Konta pocztowe, kontakty i kalendarze 12 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

WD TV. Live WD TV. Live Plus. Odtwarzacze multimedialne HD. Podręcznik użytkownika

WD TV. Live WD TV. Live Plus. Odtwarzacze multimedialne HD. Podręcznik użytkownika WD TV Live WD TV Live Plus Odtwarzacze multimedialne HD Spis treści 1 Ważne informacje dla użytkowników............ 1 Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa................. 1 Serwis i pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz lampowy NW T. (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi

Odtwarzacz lampowy NW T. (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi Odtwarzacz lampowy NW T (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi WSTĘP Gratulujemy zakupu odtwarzacza NW-T firmy Ayon Audio. Zapoznanie się z instrukcją obsługi pozwala Państwu

Bardziej szczegółowo

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja - 0 - Instrukcja w języku polskim DVR74S/W Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi powodują

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

kiss-technology.com USER GUIDE KiSS VR-558 Digital Video Recorder It s not just about playing DVDs

kiss-technology.com USER GUIDE KiSS VR-558 Digital Video Recorder It s not just about playing DVDs kiss-technology.com USER GUIDE KiSS VR-558 Digital Video Recorder It s not just about playing DVDs KiSS Technology - 2005 - P/N: 710000370 - Manual VR-558 v 1.2 italiano español nederlands dansk deutsch

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania Dune HD Smart H1 Dune HD Smart D1 Dune HD Smart B1 Dune HD Max Dune HD Duo Dune HD Base 3D Dune HD TV-303D www.dunehd.pl Spis treści 1.Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20121106 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Netia Player Instrukcja użytkownika

Netia Player Instrukcja użytkownika Netia Player Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Witaj w gronie użytkowników Netia Playera 3 2. Pierwsze uruchomienie Netia Playera 5 2.1. Zawartość pakietu instalacyjnego 5 2.2. Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Rejestrator cyfrowy AVC 777W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest zabronione. Data tłumaczenia:

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo