Nowi Honorowi Obywatele gminy. Zmiany w Urzędzie Miejskim w Alwerni. nr 8 styczeń Gazeta bezpłatna nakład: 800 egzemplarzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowi Honorowi Obywatele gminy. Zmiany w Urzędzie Miejskim w Alwerni. nr 8 styczeń Gazeta bezpłatna nakład: 800 egzemplarzy"

Transkrypt

1 TEMAT NUMERU 25 stycznia br. odbyła się kolejna edycja Turnieju Piłki Nożnej Halowej Służb Mundurowych. Tym razem w Turnieju zmierzyło się jeszcze więcej drużyn niż w roku ubiegłym. Gościem specjalnym była drużyna Oldbojów Wisły Kraków. A w czasie wydarzenia mieszkańcy hojnie wspomogli zbiórkę na rzecz chorego Kacpra Ryło. Zapraszamy na strony 6-7. WARTO WIEDZIEĆ W nowym roku publikujemy artykuł dzięki któremu będzie można przypomnieć sobie najważniejsze informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami w naszej gminie m.in. stawki za wywóz odpadów i czynniki je warunkujące. Będziemy także na bieżąco zamieszczać mini ściągi z właściwej segregacji śmieci. Zapraszamy do lektury. Strona 4. nr 8 styczeń 2020 Gazeta bezpłatna nakład: 800 egzemplarzy Zmiany w Urzędzie Miejskim w Alwerni 3 stycznia br. burmistrz Beata Nadzieja - Szpila przedstawiła pracownikom Urzędu Miejskiego w Alwerni swojego Zastępcę. Na to stanowisko burmistrzyni powołała panią Danutę Głownię, dotychczasową Sekretarz Gminy. Nowym Sekretarzem Gminy została Katarzyna Knapik Filipek. Fot. Red. od lewej Sekretarz Katarzyna Knapik - Filipek, Burmistrz Beata Nadzieja - Szpila, Z-ca Burmistrza Danuta Głownia. Zastępca burmistrza Gminy Danuta Głownia od urodzenia mieszka w Kwaczale. Tam też założyła rodzinę i z mężem Krzysztofem wychowała czwórkę dzieci: Kamila, Beatę, Sylwię, Artura. Jest absolwentką Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydziału Prawa i Administracji, na którym ukończyła studia z zakresu administracji publicznej. Ukończyła również dwuletnie, policealne studium zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Krakowie o specjalności technik ekonomista. Ponadto w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego ukończyła kurs dla instruktorów w zakresie ochrony ludności. Od 1984 roku jest pracownikiem Urzędu Miejskiego w Alwerni. Posiada bogate, wieloletnie doświadczenie samorządowe. Odbyła wiele kursów i szkoleń z zakresu zadań administracji samorządowej, obrony cywilnej i ochrony ludności, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych. Dodatkowo na stanowisku do spraw obronnych i obrony cywilnej pełniła funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego, Inspektora Ochrony Danych, a od roku 2000 pełni funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Jest wiceprezesem Zarządu Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji. Reprezentuje Gminę Alwernia w składzie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chrzanowskim. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu gminy i jej mieszkańców. Została odznaczona przez Ministra Obrony Narodowej Brązowym Medalem Za zasługi dla obronności kraju. Do jej głównych zainteresowań należą: kuchnia polska, turystyka, literatura społeczno obyczajowa oraz sport. Sekretarz Gminy Alwernia Katarzyna Knapik Filipek z lokalnym samorządem jest związana od 20 lat. Pracę w urzędzie zaczynała w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej u śp. kierownika Henryka Michałka. Następnie zajmowała stanowisko ds. zamówień publicznych, gdzie przez długi czas Nowi Honorowi Obywatele gminy W piątek 20 grudnia 2019, odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Alwerni. Na mocy podjętych uchwał Rady Miejskiej w Alwerni, do grona Honorowych Obywateli Gminy Alwernia dołączyli: pan Kazimierz Filipek z Grojca oraz Ojciec Zbigniew Jan Krzystek z alwernijskiego Klasztoru. Kazimierz Filipek urodził się 7 stycznia 1940 roku w Grojcu jako syn Marianny i Jana Filipków. Ukończył Szkołę Podstawową w Chrzanowie, a następnie kursy zawodowe na ślusarza maszynowego, operatora sprzętu ciężkiego i kierowcę. W 1956 roku rozpoczął pracę w chrzanowskim FABLOK-u na stanowisku ślusarz remontowy. Pracował także jako górnik i kierowca. W 1989 roku przeszedł na emeryturę. specjalizowała się w udzielaniu zamówień publicznych oraz zajmowała się zadaniami z zakresu ewidencji działalności gospodarczej oraz udzielaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Od 2017 roku była zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a w listopadzie 2018 roku została jego Kierownikiem. Katarzyna Knapik Filipek ukończyła studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku zarządzanie o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi oraz studia podyplomowe z zakresu administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbyła liczne kursy i szkolenia z zakresu zadań administracji samorządowej. Lubi ludzi i ceni sobie z nimi pracę. Miłośniczka dobrego kina i jazdy samochodem. Wolne chwile spędza aktywnie podczas pieszych i rowerowych wycieczek. Redakcja Pan Filipek przyczynił się do rozwoju Grojca, był zaangażowany w: budowę elektryfikacji w 1960 roku, wodociągu w 1970 roku, gazociągu i cmentarza w 1993 roku, oraz kościoła parafialnego w latach 80. i 90. Pomagał podczas prac wykończeniowych Domu Ludowego oraz remizy strażackiej, a także współuczestniczył w budowie wielu dróg. Dzięki Jego zaangażowaniu reaktywowano OSP w Grojcu (pełnił u cd. na str. 2

2 2 AKTUALNOŚCI Gminne wiadomości Nowe mundury dla strażaków z Brodeł i Regulic W czasie uroczystej sesji Rady Miejskiej w Alwerni - 20 grudnia 2019 roku na której obecny był m.in. Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek oraz Komendant Powiatowy PSP w Chrzanowie st. kpt. Andrzej Dybał, burmistrz Beata Nadzieja- -Szpila oraz przedstawiciel Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Piotr Konar wręczyli nowe umundurowania dwóm jednostkom OSP z naszej gminy. Ubrania przekazano: OSP Regulice na ręce pana prezesa Wacława Seremaka w ilości: 5 szt. ubrań koszarowych 3 częściowych, całość o wartości 1400,00 zł, 1 szt. ubranie specjalne FHR 008 Max 3 częściowe, o wartości 3400,00 zł, 1 szt. ubranie specjalne FHR 008 Max 2 częściowe, o wartości 2450,00 zł, 1 szt. ubranie specjalne FHR 008 Gold o wartości 2450,00 zł. OSP Brodła na ręce pana v-ce prezesa - naczelnika Krzysztofa Pierzchały w ilości: 1 szt. ubranie specjalne FHR 008 Max 3 częściowe, całość o wartości 3400,00 zł, 2 szt. ubranie specjalne FHR 008 Gold, całość o wartości 4900,00 zł Nowe ubrania cechuje bardzo niski wskaźnik oporu pary wodnej. Tkanina ta jest odporna na ograniczone rozprzestrzenianie płomienia, rozciąganie po działaniu promieniowania cieplnego, rozciąganie, rozdzieranie oraz zapobiega przenikaniu ciekłych substancji chemicznych. Ubrania posiadają także wzmocnienia, chroniące stawy łokciowe i kolanowe. Na plecach i barkach wszyte zostały wewnętrzne elementy amortyzujące naciski taśm nośnych aparatu oddechowego. Zakup ubrań specjalnych i ubrań koszarowych został zrealizowany na podstawie programu Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska Bezpieczny Strażak - zakup odzieży ochronnej i koszarowej dla jednostek OSP z terenu Gminy Alwernia. Zadanie otrzymało dofinansowane ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotacja w kwocie 9000,00 zł, wkład własny gminy 9000,00 zł. Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych W lutym rusza rekrutacja dzieci na rok 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do przedszkoli. Wszystkie informacje dotyczące terminów składania podań, wyników rekrutacji i dodatkowych naborów można znaleźć na głównej stronie Gminy Alwernia oraz w szkołach i przedszkolach. u cd. ze str. 1 tam funkcję prezesa), poświęcono sztandar strażacki oraz pozyskano samochody. Pan Filipek uczestniczył także w budowie zbiornika przeciwpożarowego. Pełnił funkcję skarbnika w Gminnym Zarządzie OSP. Oprócz działalności w OSP, pracował społecznie w Kole Gospodyń Wiejskich, Kółku Rolniczym i należał do grojeckiej Rady Parafialnej. Fot. K. Sęk. Bez względu na zagrożenie życia i zdrowia brał udział w niezliczonej ilości akcji pożarniczych. Uczestniczył m.in. w akcji gaszenia pożaru lasów olkuskich w 1992 roku i rafinerii w Trzebini w roku Pomagał powodzianom w 1997 i 2001 Szanowni Państwo, Sztandar szkoły jest niezwykle ważnym symbolem towarzyszącym społeczności szkolnej w doniosłych momentach jej funkcjonowania. Sztandar Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Okleśnej został ufundowany w 1976 roku. W roku 1994, w związku ze zmianą Patrona Szkoły, zmieniono awers sztandaru. Przez ponad 40 lat sztandar reprezentował Szkołę na najważniejszych uroczystościach państwowych, lokalnych i szkolnych, a upływający czas odcisnął na nim piętno zniszczeń. roku. Po pożarze klasztoru w Alwerni brał udział w jego odbudowie. Za swoją działalność został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP, Złotym Znakiem Związku OSP, Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa oraz wieloma innymi odznaczeniami. Sztandar to symbol świętości. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową. kardynał Stefan Wyszyński Szkoła Podstawowa w Okleśnej im. Ignacego Jana Paderewskiego Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, tel Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Okleśnej. Jan Krzystek, czyli Ojciec Zbigniew, jest zakonnikiem i kapelanem gminnym OSP w Alwerni. Od najmłodszych lat bardzo aktywnie wspiera ruch strażacki. Prowadzi i organizuje uroczystości o charakterze patriotyczno religijnym np. obchody Święta 3 Maja czy Święto Odzyskania Niepodległości. Jest wielkim orędownikiem zachowywania i kultywowania tradycji strażackich. Każdego roku przewodniczy mszom świętym w intencji zmarłych strażaków. Podczas pożaru klasztoru w 2011 roku uratował wiele bezcennych dzieł sztuki i kultu religijnego, wynosząc je z płonącego budynku, ryzykując tym samym utratę zdrowia i życia. Po pożarze bardzo aktywnie włączył się w odbudowę sanktuarium, wykonując m. in. prace fizyczne i organizując zbiórki pieniężne. Pomaga również zdobywać eksponaty do Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, a także wspiera jednostki OSP z Gminy Alwernia w pozyskiwaniu środków finansowych na zakup nowego, specjalistycznego sprzętu pożarniczego oraz ratowniczego. Od momentu uzyskania święceń kapłańskich w 1965 roku pełnił posługę kapłańską w wielu klasztorach na terenie całej Polski, wychowując młodzież i dzieci w duchu patriotyzmu. W 1980 roku był kapelanem internowanych w Barczewie działaczy Solidarności. W swoim życiu wygłosił ponad 1500 serii misji i rekolekcji, będąc jednym z najbardziej znanych kaznodziejów misjonarzy w Polsce. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. W roku 2019 do grona Honorowych Obywateli dołączyli także pan Franciszek Ściebur z Brodeł oraz ksiądz dr Jan Piwowarczyk z Regulic. Redakcja Dlatego też, Rada Rodziców zwraca się z prośbą o finansowe wsparcie inicjatywy wykonania nowego sztandaru. Można wpłacać dowolne kwoty. Każdy ofiarodawca zostanie wpisany do Kroniki Szkoły. Zachęcamy również do wykupienia okolicznościowych gwoździ w cenie 100 zł i 300 zł, na których zostaną wygrawerowane nazwiska darczyńców. Uroczyste wbicie gwoździ nastąpi na akademii z okazji poświęcenia sztandaru, w dniu 24 kwietnia 2020 r. Wpłat można dokonywać do skarbnika Rady Rodziców.

3 AKTUALNOŚCI 3 Styczeń pod znakiem koncertów W styczniu na mieszkańców naszej Gminy czekała oferta trzech różnych Koncertów Kolęd i Pastorałek przygotowanych przez dzieci i młodzież pod czujnym okiem Samorządowego Ośrodka Kultury. Koncerty odbyły się w kolejne styczniowe niedziele w Regulicach, Alwerni i Kwaczale. Były prawdziwą ucztą dla widzów - widowiskiem muzycznym, śpiewem i grą na instrumentach połączonych ze świetlną aranżacją. Nic dziwnego, że nasze lokalne świątynie były wypełnione publicznością, która gromkimi brawami nagradzała młodych wykonawców. Poziom artystyczny wydarzenia był w tym roku bardzo wysoki, z niecierpliwością czekamy więc na kolejną edycję w przyszłym roku i serdecznie gratulujemy Organizatorom oraz Młodym Artystom tak udanego przedsięwzięcia! O historii koncertu, przygotowaniach i zaangażowaniu twórców opowiada jego pomysłodawca, animator, dyrygent Marek Skowronek Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni. Pierwszy Koncert Kolęd miał miejsce w Kwaczale w roku Był to mały kameralny koncert dzieci i młodzieży z Kwaczały, podczas którego wykonawcy zaprezentowali kilka utworów z podkładami oraz z gitarą. Rok później również w Kwaczale odbył się koncert na trochę większą skalę. Po tamtym koncercie już w roku 2017 zrodził się pomysł, aby połączyć grupy śpiewające w Stowarzyszeniu Młoda Alwernia, Samorządowym Ośrodku Kultury oraz instrumentalistów, którzy uczęszczali na zajęcia z podstaw gry na gitarze prowadzone Fot. SOK w Alwerni. Fot. SOK w Alwerni. w naszym ośrodku i stworzyć Koncert Kolęd i Pastorałek w zupełnie innej odsłonie - głównie z muzyką graną na żywo. I tak w latach młodzi artyści koncertowali nie tylko w Kwaczale, ale też w Alwerni. Każdego roku staramy się poszerzać repertuar o nowe ciekawe utwory. W tegorocznym repertuarze mamy 26 pozycji muzycznych. Głównie kolędy tradycyjne i pastorałki, ale również utwory musicalowe. Szeroki repertuar pozwolił w tym sezonie na stworzenie trzech odrębnych scenariuszy koncertów tak, aby każdy z nich był inny. To też mobilizuje występujących i pozwala uniknąć monotonii. Pracę nad koncertem rozpoczynamy już w październiku. Grupy śpiewające (jest ich obecnie siedem) na jesiennych wyjazdowych warsztatach wokalnych rozpoczynają pracę nad najtrudniejszym utworem. Potem jest przerwa w repertuarze świątecznym związana z przygotowaniem piosenek patriotycznych, aby zaraz po 11 listopada wrócić do koncertu kolęd. Na zajęciach stałych grupy GAMA szlifujemy stary repertuar oraz uczymy się nowych kolęd i pastorałek. Równolegle podczas zajęć z gitary przygotowywani są instrumentaliści. Z wybranymi reprezentantami grupy młodzieżowej intensywnie pracujemy nad aranżacjami poszczególnych utworów, wymieniając pomysły i propozycje. W tym roku po raz pierwszy zagrał bas i skrzypce oraz rozbudowana sekcja rytmiczna. W grudniu odbywa się sprawdzian czyli dwie próby, podczas których sklejamy wszystkie części układanki w całość. Odrębną kwestią jest ogromny wkład pracy włożony w techniczną stronę koncertu za co dziękuję. Koledzy z ekipy technicznej przygotowują rozwiązania związane z dźwiękiem i światłem, aby były dostosowane do repertuaru oraz miejsc, w których odbywają się koncerty. Kilka dni przed koncertem rozpoczyna się montaż strony technicznej. W przeddzień każdego występu mają miejsce próby generalne, a wieczorem, z ekipą techniczną, próby światła. Pomagają również panie, które podczas przerw prób generalnych przygotowują ciepłą herbatę dla dzieci i młodzieży. Tak w skrócie od kuchni wyglądają przygotowania związane z Koncertami Kolęd i Pastorałek. Dziękujemy Księżom z Regulic, Kwaczały i wspólnocie Bernardynów z Alwerni - gospodarzom kościołów, w których koncertujemy, że są przychylni i wyrozumiali mimo dużego przeorganizowania wystroju świątyń w tych dniach. Podziękowania kierujemy również do rodziców, którzy przywożą dzieci na próby. Jednak szczególne podziękowania kieruję do Dzieci i Młodzieży czyli Wykonawców, zarówno śpiewających jak i grających, za ich zaangażowanie i pracę włożoną w coroczne Koncerty Kolęd i Pastorałek na terenie naszej Gminy. Marek Skowronek, SOK w Alwerni Gminne wiadomości Nowa Pani Sołtys w Kwaczale 19 stycznia br. odbyły się wybory na sołtysa Kwaczały. Mieszkańcy oddali 302 głosy; Jolanta Kuciel otrzymała 186 głosów, Piotr Warchoł 101, oddano 15 nieważnych głosów. Nową sołtys została pani Jolanta Kuciel, która jest także radną Rady Miejskiej w Alwerni. Gratulujemy! Rekordowa zbiórka w czasie finału WOŚP W niedzielę 12 stycznia 2020 roku podczas 28. Finału WOŚP w Alwerni zebraliśmy ,00 zł. Tym samym w Gminie Alwernia został pobity kolejny rekord. Celem tegorocznej zbiórki publicznej było zbieranie środków pieniężnych na dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Na terenie naszej gminy kwestowało 34 wolontariuszy. Oto ile uzbierano: Przedszkole w Regulicach Przedszkole w Kwaczale Szkoła w Alwerni Szkoła w Brodłach Szkoła w Grojcu Szkoła w Kwaczale Szkoła w Okleśnej Szkoła w Porębie Żegoty Szkoła w Regulicach Klub Krótkofalarski i Szczep Harcerski w Alwerni Teoria Wszystkiego 1749,28 zł 1729,01 zł 10598,76 zł 2089,14 zł 1965,90 zł 2156,16 zł 1849,48 zł 1682,41 zł 3920,62 zł 2951,16 zł Z licytacji gadżetów za pośrednictwem FB uzbieraliśmy 1838,08 zł. Sztab WOŚP z Alwerni serdecznie dziękuje za gorące serca wszystkim darczyńcom tegorocznego Finału w Alwerni. Mediacja warto wiedzieć W ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zachęcamy do skorzystania z kolejnej usługi nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez mediatora. Mediacje to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji oraz dojściu do konsensu. Mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej. Mediacje przeprowadzane są zawsze w punkcie mieszczącym się w budynku Urzędu w Alwerni w każdy czwartek w godz Termin ustalany jest pod numerem tel w dni robocze w godz oraz pod adresem powiatchrzanowski.npp-24.pl. Info.

4 4 WARTO WIEDZIEĆ Gospodarka odpadami w naszej Gminie Początek roku to czas, kiedy warto przypomnieć sobie najważniejsze informacje dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dowiedzieć się co je warunkuje. W naszym cyklu będziemy prezentować także Państwu małe ściągi z segregacji śmieci. Zgodnie z nową Uchwałą numer XIV/145/2019 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2019 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 23 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Stawka obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku poprzez zbieranie w sposób selektywny odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym burmistrza oraz właściciela nieruchomości. Wówczas zostaje naliczona stawka opłaty podwyższonej w wysokości 46 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Zawiadomienia, które zawierają aktualne stawki obowiązujące na każdej nieruchomości, zostaną dostarczone mieszkańcom w lutym 2020 roku. Opłatę należną za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na zawiadomieniu dotyczącym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Alwernia w terminach: I kwartał do 31 marca 2020 r. II kwartał do 30 czerwca 2020 r. III kwartał do 30 września 2020 r. IV kwartał do 15 listopada 2020 r. Ściąga z segregacji Wzrost stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest zależny tylko od Gminy. Na wzrost cen za wywóz odpadów mają wpływ takie czynniki jak: 1. wzrost obciążeń i wymagań nakładanych na przedsiębiorstwa odbierające odpady komunalne, restrykcyjne kryteria dotyczące magazynowania odpadów w tym wizyjny system kontroli, operaty przeciwpożarowe, zabezpieczenie roszczeń, aby zapobiegać porzuceniu odpadów w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa, 2. wzrost opłat za składowanie odpadów na składowiskach tzw. opłat marszałkowskich. W 2018 r. stawka wynosiła 140 zł, w 2019 r. stawka wynosiła 170 zł, a w 2020 roku stawka wyniesie 270 zł od tony odpadów. 3. zwiększona częstotliwość odbioru odpadów narzucona nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6r ust. 3b odbiór odpadów zmieszanych w okresie od kwietnia do października oraz odbiór bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadszy niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadszy niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Ten zapis nowelizacji ustawy bezpośrednio przyczynia się do wzrostu opłaty za odbiór w związku z cenami paliwa oraz koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób, 4. zaostrzenie wymagań związanych z uzyskaniem odpowiedniego poziomu recyklingu dotyczących odpadów zbieranych w sposób selektywny wprowadzone art. 3b ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 5. wzrost kosztów osobowych związanych ze wzrostem płacy minimalnej, oraz trudnym rynkiem pracy co powoduje konieczność podwyżek dla pracowników pracujących w branży związanej z odbiorem odpadów, 6. ciągły wzrost ilości odpadów związany z faktem jednorazowości wielu artykułów, słabą jakością; niepozwalającą na dłuższe użytkowanie (sprzęt elektroniczny, sprzęt AGD, meble, zabawki), słaba świadomość segregacji wśród mieszkańców. System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach powinien być tak zbilansowany, aby był systemem samofinansującym się. Oznacza to, że stawki opłat powinny być ustalone na takim poziomie, aby wpłaty od mieszkańców pokrywały odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz obsługę całego systemu. Lidia Ryszka Agrafki, pinezki, zszywki, spinacze Do pojemnika żółtego na surowce wtórne. Również inne drobne artykuły biurowe z metalu lub tworzyw sztucznych. Akwaria i terraria Do czarnego pojemnika. Nie są one wykonane ze szkła, które można poddać recyklingowi. Duża armatura łazienkowa (np. wanna, brodzik) do punktów selektywnej zbiórki jako odpad wielkogabarytowy. PSZOK w Alwerni przy ulicy Krasickiego 16. Armatura łazienkowa - elementy metalowe i plastikowe Wężyki, Urwany kurek od kranu, fragment rury - do pojemnika żółtego na metal, plastik. Armatura łazienkowa - elementy ceramiczne Elementy ceramiczne (fragment rozbitej wanny czy umywalki) - do pojemnika czarnego. Bandaże, opatrunki Do pojemnika czarnego na odpady zmieszane, również jeśli są pokryte dużą ilością krwi.

5 LOKALNE SMAKI 5 Nowy rok, nowe pomysły Może by tak zacząć sobotni poranek od puszystych racuchów z jabłkami zamiast codziennych kanapek? Wspólne śniadania zbliżają domowników i sprawiają, że dzień staje się lepszy. Z leniwie sprytnych przepisów do wieczornych pogaduszek podrzucę jeszcze propozycję na zmieszanie sera z gruszką. Z pysznym dodatkiem miodu i zielonym akcentem w postaci rozmarynu. To jest połączenie iście zaskakujące dla wszystkich zmysłów. Pięknie wygląda, pachnie i smakuje obłędnie. Zamiast rozmarynu polecam też wariant z orzechami lub płatkami migdałów. Migdały dodadzą więcej elegancji i delikatności. A jeśli masz ochotę na jeszcze ciekawsze połączenie to polecam użyć gorgonzoli zamiast ricotty, zmieni to zupełnie oblicze tego dania. Zachęcam do wypróbowania i eksperymentowania. Racuchy drożdżowe z jabłkami na kefirze 40 g świeżych drożdży lub 20 g suchych 120 ml mleka 60 g cukru 500 g mąki pszennej 400 g kefiru 3 jajka 2 jabłka olej do smażenia Przygotowanie: Z drożdży zrobić rozczyn. 120 ml mleka wymieszać z drożdżami, łyżką mąki i łyżką cukru. Zostawić do wyrośnięcia na 15 min, aż zacznie bąbelkować. Suche wystarczy dodać do mąki, nie ma potrzeby robienia rozczynu, mleko można dodać od razu do miski. W misce wymieszaj jajka z cukrem i kefirem. Dodaj następnie mąkę i gotowy rozczyn, w tym miejscu dodajemy suche drożdże jeśli są w użyciu. Wymieszaj wszystko dokładnie. Obierz jabłka i pokrój w małą kostkę lub plasterki. Wymieszaj z ciastem i odstaw na pół godziny. Na rozgrzaną patelnię z olejem wylej łyżkę ciasta i smaż na średnim ogniu (nie może być zbyt duży, bo racuchy spieką się na zewnątrz a w środku będą surowe!) z obu stron, aż ładnie się zarumienią. Przełóż na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, żeby odsączyć racuchy z nadmiaru tłuszczu. Po usmażeniu możesz podawać je posypane cukrem pudrem, polane syropem klonowym albo z ulubionymi powidłami lub dżemem. Gruszki z ricottą i rozmarynem 4 dojrzałe gruszki 170 g sera ricotta 4 łyżki miodu 50 g orzechów włoskich, kilka gałązek rozmarynu lub płatków migdałowych na wierzch Przygotowanie: Nagrzej piekarnik do temperatury 180 o C. Gruszki umyj i osusz. Następnie pokrój na połówki, wydrąż środek i umieść w naczyniu żaroodpornym. Na każdą połówkę gruszki połóż łyżkę sera i polej miodem. Na wierzchu ułóż kilka listków rozmarynu albo migdałów lub orzechów. Wstaw do piekarnika i piecz około 15 minut aż gruszki staną się miękkie. Podawaj gorące. Pieczone gruszki z ricottą i rozmarynem lub orzechami to deser, który na pewno podbije Wasze serca! Jest szybki, prosty i niezwykle aromatyczny. Jeśli wolicie połączenie słodkich gruszek i wytrawnego sera zamiast ricotty użyjcie gorgonzoli, będzie równie smacznie. Fot. Olga Jastrzębska Życzymy udanych karnawałowych wieczorów przy rozgrzewających daniach i napojach! Redakcja Życia Gminy Alwernia. Olga Jastrzębska Fot. Olga Jastrzębska

6 6 TEMAT NUMERU Sportowa rywalizacja w szczytnym celu 25 stycznia br. w Hali Sportowej w Alwerni został rozegrany VII Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Halowej Służb Mundurowych o Puchar Burmistrza Gminy Alwernia Beaty Nadziei - Szpili. W czasie jego trwania udało się zebrać do puszek sporą sumę na leczenie chorego Kacperka Ryło z Zabierzowa.. Od lewej Szkoła Aspirantów PSP z Krakowa, OSP Moczydło, Olboje Gminy Alwernia - zdobywcy trzech pierwszych miejsc w turnieju. Liczne reprezentacje, słynni goście Tegoroczny Turniej to kolejna edycja piłkarskich zmagań służb mundurowych z naszego regionu. Turniej rozegrany w kwietniu 2019 zachęcił do gry wiele drużyn z okolicy i tym razem liczba zgłoszonych do zawodów była jeszcze dłuższa. W Turnieju zmierzyły się drużyny: OSP z Grojca, OSP z Alwerni, OSP z Regulic, OSP Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Kwaczały, OSP Moczydła- Libiąża, Komendy Powiatowej Policji z Chrzanowa, 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Krakowa Rząski, Ratowników Medycznych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej z Krakowa, Oldbojów z Wisły Kraków, a także Oldbojów z Gminy Alwernia. Gościem specjalnym był Pan Krzysztof Drzazga - napastnik w pierwszej drużynie Wisły Kraków, który dopingował zawodników oraz przekazał liczne klubowe gadżety na licytację. Wśród kibiców na trybunach Hali Sportowej zasiedli także st. bryg. Marek Chwała Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, przedstawiciele z Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP, radni Rady Miejskiej z Alwerni oraz liczni reprezentanci drużyn wojska, policji i straży pożarnej. Rywalizacja na wysokim poziomie Po porannej rejestracji drużyn, rozgrzewce zawodników i uroczystym powitaniu przez burmistrza Beatę Nadzieję-Szpilę rozpoczęła się sportowa rywalizacja. Mecze rozegrano w dwóch kategoriach Ochotnicze Straże Pożarne oraz Kategoria Generalna, w której pozostałe służby mundurowe zmierzyły się z Oldbojami Wisły Kraków i Gminy Alwernia. Zawodnicy prezentowali wysoki poziom sprawnościowy, a cała rywalizacja dostarczała zgromadzonej publiczności wiele emocji i dobrej zabawy. W klasyfikacji generalnej zwyciężyła Ochotnicza Staż Pożarna z Moczydła, zdobywając Superpuchar Burmistrza Beaty Nadziei-Szpili, drugie miejsce zdobyli Oldboje z Gminy Alwernia, a trzecie reprezentacja Szkoły Aspirantów Państwowej Staży Pożarnej z Krakowa. Najlepszą drużyną Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Alwernia została Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Kwaczała, a Królem Strzelców - Jakub Szopa z OSP Moczydło. Nagrodę specjalną otrzymała zawodniczka reprezentacji OSP Regulice - Małgorzata Ślusarczyk. W zespole OSP Regulice zagrała także burmistrz Beata Nadzieja-Szpila, która jednocześnie jest druhną w tej jednostce. Puchary, które w czasie dekoracji wręczyła pani Burmistrz zostały ufundowane m.in. przez posła na Sejm RP Edwarda Siarkę (który objął także Turniej Honorowym Patronatem) oraz Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej st. bryg. Marka Bębenka. Pomoc dla Kacperka W czasie Turnieju, została przeprowadzona kwesta i licytacja na rzecz chorego na rdzeniowy zanik mięśni Kacperka Ryło z pobliskiego Zabierzowa. Kacperek to 13 sto miesięczny chłopiec chory na SMA dla którego jedyną skuteczną terapią jest podanie leku, za kwotę niemal 8 milionów złotych. Dzięki terapii genowej w Stanach Zjednoczonych ma szansę na całkowite wyleczenie. Mieszkańcy Gminy Alwernia oraz przybyli na Turniej goście przekazali na konto fundacji Serce dla Maluszka, organizatora zbiórki, kwotę 4419,26 złotych i tym samym włączyli się w pomoc chłopcu. Cztery dni później w ogólnopolskich mediach pojawiła się informacja, że udało się zebrać ponad 9 mln złotych i Kacper wyjedzie na leczenie do USA. Licytację w przerwie zawodów poprowadził przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni Tomasz Tomaszewski. Przedmioty oraz vouchery na licytację przekazało wiele firm, instytucji oraz osób prywatnych. Można było wylicytować m.in. piłkę z podpisami zawodników Wisły Kraków, vouchery na weekendowe pobyty w górach, kolacje w restauracji, książki, kalendarze, ręcznie robione dekoracje oraz gadżety służb mundurowych i gminy Alwernia. Zgromadzona publiczność z wielkim zaangażowaniem włączyła się w tę szlachetną akcję. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim drużynom i gościom za wspólne kibicowanie, wspaniałe sportowe emocje i wsparcie naszej charytatywnej zbiórki! Dziękujemy druhom OSP Grojec za wkład pracy włożony w przygotowanie i przebieg Turnieju. Katarzyna Pocztowska-Wojewoda

7 TEMAT NUMERU 7

8 8 DLA MIESZKAŃCÓW Medialna Moc Książki Dnia roku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Medialna Moc Książki - cykl wydarzeń kulturalnych w Gminie Alwernia realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Alwerni. Pewien starszy pan często narzeka, że ostatnio żyje się gorzej: - Pamiętam, kiedy byłem młody, mama dała mi 5 zł na zakupy, a ja wróciłem do domu z pełną torbą: wędliny, mleko, chleb, ser, masło, konfitury. A teraz co? Wszędzie te lustra i kamery... Fot. MGBP w Alwerni. Projekt ten uzyskał w 2019 r. dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Alwernia i dał możliwość wszechstronnej promocji książki poprzez warsztaty, wykłady, konkursy oraz spotkania autorskie ze znanymi osobami ze świata literatury, telewizji, radia i teatru. Gminę Alwernia odwiedzili min. Przemysław Kossakowski, Anna Seremak, Jacek Cygan oraz Grażyna Zielińska. Partnerami w realizacji projektu były stowarzyszenia: Młoda Alwernia, Alwernia Plus, Seniorzy Alwerni, Stowarzyszenie na Rzecz Poręby Żegoty, SP w Kwaczale oraz Biuro ds. Promocji, Kultury, Zdrowia i Sportu UM w Alwerni. Uroczystość wieńczącą projekt zaszczycili: ówczesna Sekretarz Gminy Alwernia Danuta Głownia, dyrektorzy szkół i przedszkoli, dyrektor SOK-u Marek Skowronek, przedstawiciele Stowarzyszeń, nagrodzeni uczestnicy konkursu wraz z rodzicami oraz zaproszeni goście. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu przypomniano i omówiono w prezentacji multimedialnej. Dyrektor MGBP w Alwerni Elżbieta Jarczyk serdecznie podziękowała partnerom za współpracę w realizacji tego projektu. W ramach podsumowania odbyło się również uroczyste wręczenie nagród w konkursie fotograficznym pt.: Sleeveface nie oceniaj książki po okładce, nad którym patronat honorowy objęła Burmistrz Gminy Alwernia Beata Nadzieja-Szpila. Skład Jury Zofia Grondalczyk prezes Stowarzyszenia na Rzecz Poręby Żegoty, Iwona Kuglin plastyk, pracownik SOK Alwernia, Karolina Sęk pracownik Biura ds. Promocji, Kultury, Zdrowia i Sportu UM w Alwerni, Katarzyna Drabiec radna RM w Alwerni. Jury wysoko oceniło poziom złożonych prac i przyznało nagrody w 3 kategoriach: Klasy 4-6: 1. Maciej Sporysz (SP Grojec), Martyna Wilk (SP Regulice) 2. Dominik Kurek (SP Alwernia), Oliwia Mazgaj (SP Poręba Żegoty) 3. Wiktoria Ryś (SP Poręba Żegoty), Lena Jakóbik (SP Poręba Żegoty). Wyróżnienia: Wiktoria Ciupek, Weronika Drzymał, Weronika Romanowska, Matylda Berny, Emilia Prochownik, Małgorzata Lizończyk, Małgorzata Sokół, Amelia Wdówka. Klasy 7-8: 1. Grzegorz Łoziński (SP Kwaczała) 2. Oliwia Dudek (SP Grojec) 3. Aleksandra Gruszeczka (SP Poręba Żegoty) 4. Maja Halbina (SP Alwernia) Wyróżnienia: 1. Zuzanna Wolarek 2. Amelia Shavriach Dorośli: 1. Maria Knapik 2. Adam Opak Serdecznie gratulujemy! MGBP w Alwerni Przychodzi Kowalski do lekarza. - Panie doktorze co mam zrobić? Tak głośno chrapię, że sam siebie budzę. - Niech pan śpi w drugim pokoju. Nauczyciel pyta się Jasia. - Jakie kwiaty najbardziej lubisz? - Róże. - Proszę, napisz to na tablicy. - Chyba jednak wolę maki - mówi Jasio. Jurajski Winter Cup 2020 Drużyna z rocznika 2012 rozpoczyna nowy rok z przytupem, wracając z pucharem. W turnieju Jurajski Winter Cup 2020 w Piekarach, MKS Triumf Alwernia był reprezentowany przez dwa zespoły. Jeden z nich nie dał szans rówieśnikom i wygrał wszystkie mecze zdobywając I miejsce, a drugi również pokazał wspaniałą grę, prowadząc naprawdę wyrównaną rywalizację. Brawo! Fot. P. Ślusarek. Turniej rozegrany został na bardzo wysokim poziomie, dzięki uznanym markom, które wzięły w nim udział. Między innymi: KS Zakopane, Szkoła Futbolu Staniątki, czy Akademia Piłki Nożnej Husaria. Całości dopełniła korona króla strzelców, która przypadła dla naszego zawodnika: Oliwiera Wagi. Brawo drużyna! MKS Triumf Alwernia Wydawca: Redaktor naczelna: Zespół redakcyjny: Korekta: Skład i druk: Kontakt z redakcją Gmina Alwernia - Urząd Miejski w Alwerni, ul. Gęsikowskiego 7, Alwernia Katarzyna Pocztowska-Wojewoda Karolina Sęk, Bartłomiej Jakub Mazurkiewicz, Katarzyna Bolek, Olga Jastrzębska. Anika Uroda-Czort OMNIUM, W: omnium.pl, T: T: wew. 342, M: Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych materiałów. Współpraca przy numerze: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni, Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

Pożegnanie ze służbą w PSP st. bryg. mgr inż. Andrzeja Koca

Pożegnanie ze służbą w PSP st. bryg. mgr inż. Andrzeja Koca Pożegnanie ze służbą w PSP st. bryg. mgr inż. Andrzeja Koca 31 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem odbył się uroczysty apel z okazji zdania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

NR 1(200) Styczeń 2010

NR 1(200) Styczeń 2010 NR 1(200) Styczeń 2010 Rok 2010 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego Jubileuszowe obchody 100. rocznicy powstania Roty Uroczystości związane z 100. rocznicą powstania Roty, pieśni patriotycznej skomponowanej

Bardziej szczegółowo

W roku 2013 wraz z młodzieżą z Francji i Ukrainy młodzież z SMA uczestniczyła w kolejnym projekcie unijnym we Francji - projekcie muzycznym

W roku 2013 wraz z młodzieżą z Francji i Ukrainy młodzież z SMA uczestniczyła w kolejnym projekcie unijnym we Francji - projekcie muzycznym Od 2007 r. każdego roku stowarzyszenie organizuje jednodniowy obóz kajakowy, połączony ze spływem po Wiśle. Również w latach 2008, 2009 i 2011 r. SMA zorganizowało dla dzieci i młodzieży letnie kolonie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Wybory do samorządu uczniowskiego 2014/2015

Wybory do samorządu uczniowskiego 2014/2015 Wybory do samorządu uczniowskiego 2014/2015 We wrześniu odbyły się demokratyczne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego w obecności opiekunów: w gimnazjum pani Lidii Czepiel, w szkole podstawowej pana

Bardziej szczegółowo

Ruszyła kolejna edycja T urnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

Ruszyła kolejna edycja T urnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku Ruszyła kolejna edycja T urnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku Rozpoczęły się rozgrywki XVIII edycji Turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. Młodzi piłkarze i piłkarki powalczą nie

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2018 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2018 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2018 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXVI

Bardziej szczegółowo

XXI Wojewódzkie Halowe Mistrzostwa OHP w Piłce Nożnej Chłopców

XXI Wojewódzkie Halowe Mistrzostwa OHP w Piłce Nożnej Chłopców Wiadomości Czwartek, 23 marca 2017 XXI Wojewódzkie Halowe Mistrzostwa OHP w Piłce Nożnej Chłopców 23.03.2017 r. w hali gorlickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się XXI Wojewódzkie Halowe Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

OSP Grojec. FOTO: Krzysztof Łuszczek. Pomysł, projekt i wykonanie: druh Krzysztof Łuszczek

OSP Grojec. FOTO: Krzysztof Łuszczek. Pomysł, projekt i wykonanie: druh Krzysztof Łuszczek OSP Grojec FOTO: Krzysztof Łuszczek Pomysł, projekt i wykonanie: druh Krzysztof Łuszczek Jubileusz 100 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu 28 czerwca 2014 roku 28 czerwca 2014 roku Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

15 maja 2018 roku na placu Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim przy ul. Dworcowej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

15 maja 2018 roku na placu Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim przy ul. Dworcowej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. 15 maja 2018 roku na placu Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim przy ul. Dworcowej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. W uroczystości udział wzięli m. in: Z-ca Zachodniopomorskiego Komendant

Bardziej szczegółowo

Zakończenie I edycji Suwalskiej Ligi Parafialnej w futsalu

Zakończenie I edycji Suwalskiej Ligi Parafialnej w futsalu Zakończenie I edycji Suwalskiej Ligi Parafialnej w futsalu W październiku 2012 r. z inicjatywy księży z parafii suwalskich rozpoczęły się rozgrywki w piłce nożnej halowej. Do rozgrywek zgłosiły się 22

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW NA:

REGULAMIN KONKURSÓW NA: REGULAMIN KONKURSÓW NA: 1. Najlepszą Ochotniczą Straż Pożarną Województwa Małopolskiego 2019 2. Najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą Województwa Małopolskiego 2019 3. Najlepszego Strażaka Ochotnika

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK Data imprezy Nazwa imprezy Organizator imprezy Miejsce przeprowadzenia imprezy 15 stycznia 2017 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Gmina / Gminne Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Inspiracje Muzyczne 2017

Inspiracje Muzyczne 2017 Inspiracje Muzyczne 2017 W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 12 czerwca odbył się finał VII edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego Inspiracje Muzyczne. Inspiracje Muzyczne to forma

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

W pierwszej części uroczystości nastąpiło wręczenie nagród okolicznościowych oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

W pierwszej części uroczystości nastąpiło wręczenie nagród okolicznościowych oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. 3 grudnia 2018 roku w świetlicy szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne -

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Kierownikom Referatów, Głównym Specjalistom, Inspektorom i Podinspektorom odpowiedzialności za przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Siewierzu

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Siewierzu Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-01-12 09:32:04 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Siewierzu W niedziele 11 stycznia w Siewierzu, tak jak

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY HRUBIESZÓW W 2013 ROKU

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY HRUBIESZÓW W 2013 ROKU ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY HRUBIESZÓW W 2013 ROKU Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Finał Konkursu My też mamy talent

Finał Konkursu My też mamy talent Finał Konkursu My też mamy talent Strona 1/6 Dnia 20 marca 2015 r. z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 6 im. K. Makuszyńskiego i przy współorganizacji Miejskiego Domu Kultury w Mławie odbył się finał I

Bardziej szczegółowo

Uroczystość 110 lat szkolnictwa powszechnego w Gilowicach/ 20 lat nauki w nowej szkole/ 15 lat gimnazjum

Uroczystość 110 lat szkolnictwa powszechnego w Gilowicach/ 20 lat nauki w nowej szkole/ 15 lat gimnazjum 20.10.2014 Uroczystość 110 lat szkolnictwa powszechnego w Gilowicach/ 20 lat nauki w nowej szkole/ 15 lat gimnazjum Rangę sztandaru podniosła ceremonia jego poświęcenia, która odbyła się w kościele pod

Bardziej szczegółowo

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył!

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Napisano dnia: 2015-06-10 18:12:02 Zakręcony Konkurs, to znana wszystkim akcja zbierania nakrętek, celem pomocy potrzebującym, jednak w nieco innej,

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Sprawozdanie z działalności w 2015 roku 11 stycznia 2015 23. Finał WOŚP Nasza jednostka wzięła udział w Gminnym Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Sławomir Solak, tel.:

Sławomir Solak,   tel.: AKADEMIA CUP 2013 X JUBILEUSZOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KATEGORIA JUNIORZY STARSI /1995-1996/ 24 listopad 2013 rok DRUŻYNY BIORĄCE UDZIAŁ W TURNIEJU ORGANIZATOR STRONA INTERNETOWA www.akademia2011.pl PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Dobra zabawa i szczytny cel podczas Balu Charytatywnego w Brunowie.

Dobra zabawa i szczytny cel podczas Balu Charytatywnego w Brunowie. Dobra zabawa i szczytny cel podczas Balu Charytatywnego w Brunowie. Napisano dnia: 2018-02-06 10:18:12 Blisko dwustu gości, ludzi o wielkich sercach bawiło się podczas VIII Balu Charytatywnego w Brunowie.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Gminne zawody sportowo-pożarnicze Gminne zawody sportowo-pożarnicze Na boisku w Masłońskim kilkudziesięciu strażaków ochotników dostarczyło wszystkim widzom sporą dawkę emocji. W niedzielę 5 czerwca odbyły się tam gminne zawody sportowo-pożarnicze,

Bardziej szczegółowo

Sławomir Solak, tel.:

Sławomir Solak,   tel.: AKADEMIA CUP 2013 X JUBILEUSZOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KATEGORIA - MŁODZICY /2001-2002/ 16 listopad 2013 rok DRUŻYNY BIORĄCE UDZIAŁ W TURNIEJU ORGANIZATOR STRONA INTERNETOWA www.akademia2011.pl PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowanie: Magdalena Walkusz Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Lasota Żabińska Podinspektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 8 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 8 stycznia 2018 roku Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie powierzenia Kierownikom Referatów, Głównym Specjalistom, Inspektorom i Podinspektorom odpowiedzialności za przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w gminach w odniesieniu do zmian zapisów w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku

Gospodarka odpadami w gminach w odniesieniu do zmian zapisów w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku Gospodarka odpadami w gminach w odniesieniu do zmian zapisów w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku Najważniejsze zmiany W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Idea zorganizowania turnieju powstała w okresie likwidacji legionowskiego garnizonu i jest elementem kultywowania wojskowych tradycji miasta.

Idea zorganizowania turnieju powstała w okresie likwidacji legionowskiego garnizonu i jest elementem kultywowania wojskowych tradycji miasta. i Strona znajduje się w archiwum. TURNIEJ NA PIASKACH 20 września br. na Zespole Boisk Orlik na Piaskach w Legionowie odbył się V Legionowski Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych. W sportowych zmaganiach

Bardziej szczegółowo

IV Sierpeckie Dni Rolnika w Studzieńcu

IV Sierpeckie Dni Rolnika w Studzieńcu IV Sierpeckie Dni Rolnika w Studzieńcu Pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniach 11 12 maja w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 13 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

Wiadomości NOWA REMIZA POBŁOGOSŁAWIONA

Wiadomości NOWA REMIZA POBŁOGOSŁAWIONA Wiadomości Poniedziałek, 15 sierpnia 2011 NOWA REMIZA POBŁOGOSŁAWIONA Po uroczystej Mszy Świętej strażacy oraz zaproszeni goście: parlamentarzyści, samorządowcy, a także delegacja z zaprzyjaźnionej Gminy

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie! Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Spytkowice oraz obowiązek złożenia nowej deklaracji!

Zawiadomienie! Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Spytkowice oraz obowiązek złożenia nowej deklaracji! Zawiadomienie! Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Spytkowice oraz obowiązek złożenia nowej deklaracji! W związku z podjęciem Uchwały nr II/17/18 oraz Nr II/18/18 Rady Gminy Spytkowice

Bardziej szczegółowo

Najaktywniejsi świętokrzyscy bibliotekarze

Najaktywniejsi świętokrzyscy bibliotekarze Najaktywniejsi świętokrzyscy bibliotekarze uhonorowani 1 16 maja 2016 Najaktywniejsi świętokrzyscy bibliotekarze uhonorowani 1 Najaktywniejsi świętokrzyscy bibliotekarze uhonorowani 2 uhonorowani Miejsko-Gminna

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W WSPOL. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W WSPOL. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/161339,obchody-swieta-policji-w-wspol.html 2019-04-30, 15:26 Strona znajduje się w archiwum. OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W WSPOL 24 lipca to data szczególna

Bardziej szczegółowo

objęcie systemem wszystkich mieszkańców gminy likwidacja zjawiska dzikich wysypisk, poprawa stanu środowiska,

objęcie systemem wszystkich mieszkańców gminy likwidacja zjawiska dzikich wysypisk, poprawa stanu środowiska, Podstawa prawna Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Szef MSWiA zainaugurował Program Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka

Szef MSWiA zainaugurował Program Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka Źródło: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14304,szef-mswia-zainaugurowal-program-razem-bezpieczniej-im-wladyslaw a-stasiaka.html Wygenerowano: Sobota, 20 sierpnia 2016, 10:41 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Młodzież Zapobiega Pożarom

Młodzież Zapobiega Pożarom Młodzież Zapobiega Pożarom Edyta Czopp-Jankowska, 4.04.2016 1 kwietnia 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/178/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/178/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 3 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/178/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 3 września 2015 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe - przepisy i praktyka

Zarządzanie kryzysowe - przepisy i praktyka Zaproszenie na bezpłatne szkolenie Zarządzanie kryzysowe - przepisy i praktyka Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowym Kirowy Gościniec Kościelisko k. Zakopanego 18-20 października / 15-17 listopada / 6-8 grudnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 17.12.2012r. - 1 - Uchwała nr 189/Z/2012 Zarządu w sprawie nadawania wyróżnień i nagradzania zasłużonych dla sportu piłki nożnej Członków

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY na Charytatywny

ZAPRASZAMY na Charytatywny ZAPRASZAMY na Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Halowej W kategorii wiekowej 2006 / 2007 Zbieramy fundusze dla dzieci z fundacji Nadzieja w Słupsku który zostanie rozegrany dnia 24.02.2018 roku w Hali

Bardziej szczegółowo

Zaprasza na halowy turniej piłki noz nej SPORTICO CUP dla chłopco w z rocznika 2003 11 marca 2012

Zaprasza na halowy turniej piłki noz nej SPORTICO CUP dla chłopco w z rocznika 2003 11 marca 2012 1 Zaprasza na halowy turniej piłki noz nej SPORTICO CUP dla chłopco w z rocznika 2003 11 marca 2012 W trakcie turnieju będziemy chcieli wspomóc 3 letnią Natalkę oraz jej rodzinę: Mam na imię Natalka- w

Bardziej szczegółowo

Działalność statutowa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach w roku 2017

Działalność statutowa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach w roku 2017 Działalność statutowa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach w roku 2017 V Bal Strażaków Powiatu Gorlickiego 25 lutego 2017 roku Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Bardziej szczegółowo

Organizator turnieju, relacja, zdjęcia:

Organizator turnieju, relacja, zdjęcia: ŚWIĄTECZNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Organiizatorzy Termiin Miiejsce Uczestniicy Rok urodzeniia zawodniików RELACJA Z ŚWIĄTECZNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ W czwartek 24 marca br. Uczniowski Klub Sportowy Siateczka

Bardziej szczegółowo

25-lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej

25-lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej 25-lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej Obchody Dnia Strażaka Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu połączono z jubileuszem 25 lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystości rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Zamość, dnia 30.03.2012r Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Uprzejmie informuję, iż dnia 11 kwietnia 2012r. (środa) na obiektach Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2010r. Dzień Edukacji Narodowej uświetnił program artystyczny SOWY 2010 w wykonaniu uczniów klasy IIIb. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Sławomir Solak, tel.:

Sławomir Solak,   tel.: AKADEMIA CUP 2013 X JUBILEUSZOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KATEGORIA JUNIORZY MŁODSI /1997-1998/ 23 listopad 2013 rok DRUŻYNY BIORĄCE UDZIAŁ W TURNIEJU ORGANIZATOR STRONA INTERNETOWA www.akademia2011.pl PATRONAT

Bardziej szczegółowo

ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH

ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH USTAWA Z DNIA 1 LIPCA 2011 r. O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW NOWE OBOWIĄZKI GMIN (USTAWA

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Strażacy świętowali na gorlickim Rynku

Wiadomości. Strażacy świętowali na gorlickim Rynku Wiadomości Czwartek, 17 maja 2018 Strażacy świętowali na gorlickim Rynku W dniu dzisiejszym (tj. 17.05.) strażacy z regionu gorlickiego obchodzili swoje święto - Dzień Strażaka. W tym roku, uroczystości

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/889,turniej-halowej-pilki-noznej-14112012.html 2018-12-28, 07:47 TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ (14/11/2012) 25.11.2014

Bardziej szczegółowo

IV CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POLICJI DOLNOŚLĄSKIEJ FUNKCJONARIUSZE ZAGRALI DLA RODZINY POLEGŁEGO NA SŁUŻBIE - PODKOM. MARIUSZA KOZIARSKIEGO

IV CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POLICJI DOLNOŚLĄSKIEJ FUNKCJONARIUSZE ZAGRALI DLA RODZINY POLEGŁEGO NA SŁUŻBIE - PODKOM. MARIUSZA KOZIARSKIEGO POLICJA.PL http://policja.pl/pol/aktualnosci/159270,iv-charytatywny-turniej-pilki-noznej-policji-dolnoslaskiej-funkcjonariusze-zagra.html 2018-12-10, 01:21 Strona znajduje się w archiwum. IV CHARYTATYWNY

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145938,swieto-policji-garnizonu-swietokrzyskiego.html Wygenerowano: Piątek, 1 września 2017, 17:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XII/78/2017 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 28 września 2017 roku

Kraków, dnia 9 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XII/78/2017 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 28 września 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 października 2017 r. Poz. 6292 UCHWAŁA NR XII/78/2017 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 28 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Rogalska urodziła się 16 listopada 1915 roku w Alwerni. Przez prawie całe swoje dorosłe życie mieszkała w rodzinnej miejscowości w Rynku

Pani Janina Rogalska urodziła się 16 listopada 1915 roku w Alwerni. Przez prawie całe swoje dorosłe życie mieszkała w rodzinnej miejscowości w Rynku Pani Janina Rogalska urodziła się 16 listopada 1915 roku w Alwerni. Przez prawie całe swoje dorosłe życie mieszkała w rodzinnej miejscowości w Rynku przy ulicy Korycińskiego. Była tutejszym nauczycielem,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MARKA WOŹNIAKA WITKOWO, 7 LUTY 2015 ROK

Bardziej szczegółowo

#Plebiscyty STRAŻAK. Opolszczyzny. Wielka akcja redakcyjna i plebiscyt

#Plebiscyty STRAŻAK. Opolszczyzny. Wielka akcja redakcyjna i plebiscyt STRAŻAK Opolszczyzny Wielka akcja redakcyjna i plebiscyt 1 Cele akcji Zapraszamy do udziału w wielkiej akcji promującej ruch strażacki i działalność OSP województwa opolskiego Partnerami plebiscytu są

Bardziej szczegółowo

W gminie Masłów podsumowali kulturalny rok. W gminie Masłów podsumowali kulturalny rok stycznia 2019

W gminie Masłów podsumowali kulturalny rok. W gminie Masłów podsumowali kulturalny rok stycznia 2019 W gminie Masłów podsumowali kulturalny rok 1 26 stycznia 2019 W gminie Masłów podsumowali kulturalny rok Noworoczny Tort Kultury gminy Masłów tradycyjnie przyciągnął liczne grono osób tworzących i wspierających

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STRZELECZKI ZA ROK 2017

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STRZELECZKI ZA ROK 2017 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STRZELECZKI ZA ROK 2017 30 kwietnia 2018 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Cel przygotowania analizy... 3 1.2. Podstawa prawna sporządzenia

Bardziej szczegółowo

W przedszkolach wystarczy miejsca dla wszystkich wyniki rekrutacji

W przedszkolach wystarczy miejsca dla wszystkich wyniki rekrutacji W przedszkolach wystarczy miejsca dla wszystkich wyniki rekrutacji 2018-05-12 Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do krakowskich samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w szkołach podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Sławomir Solak, tel.:

Sławomir Solak,   tel.: AKADEMIA CUP 2013 X JUBILEUSZOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KATEGORIA - TRAMPKARZE /1999-2000/ 17 listopad 2013 rok DRUŻYNY BIORĄCE UDZIAŁ W TURNIEJU ORGANIZATOR STRONA INTERNETOWA www.akademia2011.pl PATRONAT

Bardziej szczegółowo

18 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Siewierzu.

18 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Siewierzu. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2010-01-11 20:01:19 18 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Siewierzu. 10 grudnia na siewierskim rynku zagrała po

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2015 r.

Podsumowanie projektu Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2015 r. Podsumowanie projektu Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2015 r. Wzorem lat ubiegłych organizator rodzinnej pieczy zastępczej włączył się w obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W dniu 29 maja 2015 r. Dział

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI FUNDACJA KTO KULTURA-TROSKA- OTWARTOŚĆ PARTNER LOKALNY MAŁOPOLSKIEGO KONWENTU REGIONALNEGO KONGRESU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI AMI WARSZTATY EDUKACYJNE Akademia Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Ostrów Mazowiecka; ul.3 Maja 68; tel. / fax..(0...29) ; REGULAMIN

Ostrów Mazowiecka; ul.3 Maja 68; tel. / fax..(0...29) ;   REGULAMIN Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka; ul.3 Maja 68; tel. / fax..(0...29) 645 71 04; e-mail: kryzysowe@powiatostrowmaz.pl ZK.4041.1.2014 ZATWIERDZAM: REGULAMIN ELIMINACJI

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ PIŁKARSKI I KONFERENCJA "KIBICUJ BEZPIECZNIE"

TURNIEJ PIŁKARSKI I KONFERENCJA KIBICUJ BEZPIECZNIE IPA POLSKA Źródło: http://www.ipapolska.pl/ipa/aktualnosci/115,turniej-pilkarski-i-konferencja-quotkibicuj-bezpieczniequot.html Wygenerowano: Poniedziałek, 5 września 2016, 01:23 TURNIEJ PIŁKARSKI I KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. Projekt z dnia 25 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2015 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu Grudziądzki Dzień Wspierania Rodziny

Podsumowanie projektu Grudziądzki Dzień Wspierania Rodziny Podsumowanie projektu Grudziądzki Dzień Wspierania Rodziny W dniu 20 maja 2016 r. Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej MOPR w Grudziądzu zrealizował projekt socjalny pn. Grudziądzki Dzień Wspierania

Bardziej szczegółowo

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa) Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2012-03-26 08:06:03 Finał Powiatowy OTWP 22 marca 2012 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie odbył się Finał

Bardziej szczegółowo

Patronat nad uroczystością objął Starosta Tarnowski Roman Łucarz.

Patronat nad uroczystością objął Starosta Tarnowski Roman Łucarz. TARNOWSKI DZIEŃ GEODETY INTEGRACJA POŻEGNANIE LATA 2016 Tarnowscy geodeci z Tarnowskiego Koła Stowarzyszenia Geodetów Polskich 30 września 2016 r. pożegnali lato na wspólnej zabawie w niepowtarzalnej scenerii

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Projekt Wiosenny Impuls realizowany był przez Stowarzyszenie Sympatyków Grojca w ramach konkursu Aktywna Wiosna w terminie od 20.05.2004r. 31.10.2004r. W tym czasie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie współpracy Powiatu Poznańskiego z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w 2017

Podsumowanie współpracy Powiatu Poznańskiego z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w 2017 Podsumowanie współpracy Powiatu Poznańskiego z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w 2017 roku. W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW I. LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU PARTNERSTWA NA JURZE WEDŁUG LICZBY UZYSKANYCH PUNKTÓW W RAMACH OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU DLA DZIAŁANIA MAŁE

Bardziej szczegółowo

Działalność Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko w roku 2018 Orońsko, 27 stycznia 2019 r.

Działalność Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko w roku 2018 Orońsko, 27 stycznia 2019 r. VII Forum Dyskusyjne Lokalnych Organizacji Pozarządowych Działalność Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko w roku 2018 Orońsko, 27 stycznia 2019 r. Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Działania

Bardziej szczegółowo