Czasopismo Tytuł artykułu Autor (autorzy) Rok, nr, s. od-do

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czasopismo Tytuł artykułu Autor (autorzy) Rok, nr, s. od-do"

Transkrypt

1 Czasopismo Tytuł artykułu Autor (autorzy) Rok, nr, s. od-do AAPG Bulletin Occurrence of Upper Jurassic Andrzej Ślączka, Jan Golonka, Nestor 2014, vol. 981, s Lower Cretaceous Black organicrich pelitic sediments as targets for unconventional hydrocarbon exploration in the Outer Carpathians and adjacent part of the Alps Oszczypko, Marek Cieszkowski, Tadeusz Słomka, Irena Matyasik Acta Geophysica Estimating Thermal Conductivity Irena Gąsior, Anna Przelaskowska 2014, vol. 62, s from core and Well Log data Fuel Engine testing of novel diesel fuel Grażyna Żak, Leszek Ziemiański, 2014, vol. 122, s Fuel Fuel Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management Journal of Catalysis Journal of Chemical Technology and Biotechnology Polish Journal of Environmental Studies Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej detergent-dispersant additives Hydrodeoxygenation, decarboxylation and decarbonylation reactions while co-processing vegetable oils over a NiMo hydrotreatment catalyst. Part II: Thermal effects Experimental results. Hydrodeoxygenation, decarboxylation and decarbonylation reactions while coprocessing vegetable oils over a NiMo hydrotreatment catalyst. Part I: Thermal effects Theoretical considerations. Laboratoryjne studium porównawcze środków chemicznych stosowanych w zabiegach ograniczania dopływu wody do odwiertów gazowych Spent drilling muds management and natural environment protection Zeolite Y modified with palladium as effective catalyst for selective catalytic oxidation of ammonia to nitrogen Changes in toxicity during treatment of wastewater from oil plant contaminated with petroleum hydrocarbons Processing Natural Waste Oils over ZSM-5 Catalyst as an Initial Stage of Bioparaffin Production. Application of microcomputed tomography for quantitative analysis of dental root canal obturations Zbigniew Stępień, Michał Wojtasik Łukasz Jęczmionek, Krystyna Porzycka-Semczuk Łukasz Jęczmionek, Krystyna Porzycka-Semczuk Sławomir Falkowicz, Stanisław Dubiel, Renata Cicha-Szot 2014, vol. 128, s , vol. 131, s , vol. 30, s Teresa Steliga, Małgorzata Uliasz 2014, vol. 30, s Magdalena Jabłońska, Anna Król, Ewa Kukulska-Zając, Karolina Tarach, Lucjan Chmielarz, Kinga Góra-Marek Teresa Steliga, Piotr Jakubowicz, Piotr Kapusta 2014, vol. 316, s DOI /jctb.4442 Łukasz Jęczmionek 2014, vol. 23, s Anna Kierklo, Zbisław Tabor, Rafał Petryniak, Marek Dohnalik, Małgorzata Jaworska, 2014, vol. 68, s

2 Emisja gazów cieplarnianych generowana podczas hydrokonwersji bioolejów przez co-processing Wykorzystanie amerykańskich norm do określania krzywych prawdziwych temperatur wrzenia Wpływ komponentów stosowanych w syntezie smarów polimocznikowych na ich właściwości eksploatacyjne Wykorzystanie promieniowania mikrofalowego w syntezie organicznej Rozwój specyfikacji jakościowych paliw do silników o zapłonie iskrowym Zastosowanie techniki dynamicznego rozpraszania światła laserowego (DLS) do wyznaczania krytycznego stężenia micelizacji Wpływ starzenia biopaliw na zagrożenia stwarzane dla silników o zapłonie samoczynnym w eksploatacji Kamil Berdechowski 2014, nr 2, s Beata Altkorn 2014, nr 4, s Anna Zajezierska 2014, nr 6, s Markowski Jarosław, Oleksik Joanna 2014, nr 6, s Martynika Pałuchowska, Bogusława Danek Wojtasik Michał, Żak Grażyna, Markowski Jarosław Wiesława Urzędowska, Zbigniew Stępień 2014, nr 6, s , nr 6, s , nr 8, s Oznaczanie halogenów w biogazie Jadwiga Holewa, 2014, nr 10, s Magdalena Szlęk, Anna Król Wpływ temperatury wstępnego zeoformowania oleju roślinnego na skład frakcyjny uwodornionego biokomponentu wytwarzanego z zeoformowanego surowca Kamil Berdechowski 2014, nr 10, s Thermochimica Acta Chromatograficzne oznaczanie węglowodorów w biokomponentach paliwowych II generacji uzyskiwanych w wyniku hydrokonwersji olejów roślinnych Kationowe emulsje asfaltowe Właściwości lepiszczy odzyskanych i stabilizowanych Ciecze technologiczne do zabiegów hydraulicznego szczelinowania Copper-aluminum oxide catalysts for total oxidation of toluene Zygmunt Burnus 2014, nr 11, s Elżbieta Trzaska, Paweł Czajkowski 2014, nr 11, s Piotr Kasza, Klaudia Wilk 2014, nr 11, s Anna Białas, Piotr Kuśtrowski, Barbara Dudek, Zofia Piwowarska, Anna Wach, Marek Michalik, Marek Kozak 2014, vol. 590, s

3 CHEMIK nauka-technika-rynek CHEMIK nauka-technika-rynek Combustion Engines Combustion Engines Gaz, Woda i Technika Sanitarna Gaz, Woda i Technika Sanitarna Gaz, Woda i Technika Sanitarna Gaz, Woda i Technika Sanitarna Logistyka synthesized by thermal decomposition of co-precipitated precursors Rtęć w środowisku najnowsze wytyczne związane z gospodarowaniem zasobami rtęci / Mercury in the environment the latest guidelines related to mercury resources management Aspekty prawne gospodarowania odpadowymi podkładami kolejowymi/legal aspects of waste railway sleepers management The prospects for the use of etanol as fuel components and its potential in the reduction of exhaust emissions / Perspektywy wykorzystywania etanolu jako składnika paliwa i jego potencjał w redukcji emisji szkodliwych składników spalin The reasons and adverse effect of internal diesel injector deposits formation Wybrane metody szacowania emisji metanu na tłoczniach gazu Wybrane metody pomiaru i zastosowania metod obliczeniowych do wyznaczania wielkości emisji metanu na tłoczniach gazu Próba wytypowania potencjalnych źródeł nielegalnego poboru gazu w sieci dystrybucyjnej gazu, wśród klientów indywidualnych Maksymalne ciśnienie robocze gazociągu polietylenowego w temperaturach ujemnych a ciśnienie krytyczne szybkiej propagacji pęknięć Ocena produktów przetwarzania olejów roślinnych pochodzących z małej agrorafinerii metodami chromatograficznymi Anna Król, Anna Krasińska, Ewa Kukulska-Zając Ewa Kukulska-Zając, Anna Król, Anna Krasińska Martynika Pałuchowska, Zbigniew Stępień, Grażyna Żak 2014, nr 68, s , nr 68, s , vol. 158 (3), s Zbigniew Stępień 2014, nr 1, s Grzegorz Demusiak 2014, nr 11, s Grzegorz Demusiak 2014, nr 12, s Zbigniew Gacek, Jacek Jaworski 2014, nr 12, s Anna Wróblewska 2014, nr 12, s Janusz Jakóbiec, Zygmunt Burnus, Aleksander Mazanek 2014, nr 6, s

4 Logistyka Logistyka Logistyka Logistyka Materiały Wysokoenergetyczne Olej napędowy według Światowej Karty Paliw Wydanie piąte, wrzesień 2013 Janusz Jakóbiec, Winicjusz Stanik, Aleksander Mazanek 2014, nr 6, s Badania wpływu alkoholi pod kątem Janusz Jakóbiec, Aleksander Mazanek 2014, nr 6, s prężności par, hydroskopijność i rozdziału faz benzyn silnikowych Ocena porównawcza wskaźników Janusz Jakóbiec, Bogusław 2014, nr 6, s użytkowych pojazdów wyposażonych Cieślikowski, Aleksander Mazanek w silniki zasilane olejem napędowym i biopaliwami Czynniki kształtujące ocenę ekologiczną Janusz Jakóbiec, Aleksander Mazanek 2014, nr 6, s pracy silników samochodowych; Badania wstępne wytypowanej Justyna Hadzik, Zenon Wilk, Piotr 2014, nr 6, s grupy paliw o potencjalnych Koślik, Łukasz Habera, Antoni Frodyma możliwościach ich zastosowania w technologii suchego szczelinowania Szacowanie pojemności PMG Bogdan Filar, Tadeusz Kwilosz 2014, nr 1, s. 3-7 utworzonych w sczerpanych złożach gazu w jednostkach energii Degazacja próbek skał ocena Marek Janiga, Małgorzata Kania 2014, nr 1, s ilościowa i jakościowa gazu resztkowego Zastosowanie nanocieczy jako Klaudia Wilk, Piotr 2014, nr 1, s dodatków wspomagających Kasza, Marek Czupski proces wypierania ropy naftowej Powstawanie lekkich węglowodorów w Łukasz Jęczmionek 2014, nr 1, s procesie hydrokonwersji triglicerydów Ocena możliwości syntezy substancji powierzchniowo czynnych w polu promieniowania mikrofalowego Wpływ zawartości biokomponentów w paliwach silnikowych na jakość oznaczeń liczb oktanowych i liczby cetanowej Zastosowanie chromatografii jonowej do analizowania próbek środowiskowych Prosty sposób oceny przepuszczalności pionowej warstwy izolacyjnej złoża Materiały podsadzkowe do zabiegów hydraulicznego szczelinowania złóż niekonwencjonalnych Jarosław Markowski, 2014, nr 1, s Wojciech Krasodomski, Michał Pajda, Wojciech Mazela Kornel Dybich 2014, nr 1, s Dorota Kluk 2014, nr 1, s Tadeusz Szpunar, Paweł Budak 2014, nr 2, s Mateusz Masłowski 2014, nr 2, s

5 Zastosowanie metody statystycznej do prognozowania wydobycia gazu z PMG Uzdatnianie biogazu do parametrów gazu wysokometanowego System bilansu masy jako narzędzie do identyfikacji strumieni biomasy spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju Wpływ wstępnego zeoformowania oleju rzepakowego na właściwości biokomponentów paliwowych I i II generacji Analiza zmian jakości biopaliw B100 zachodzących podczas ich magazynowania w niskich temperaturach Analiza wpływu zastosowania różnych technologii udostępniania złóż niekonwencjonalnych na opłacalność ich eksploatacji. Symulacyjne modelowanie procesów mieszania się gazów w warunkach złożowych Ocena wpływu płuczek wiertniczych na parametry fizykomechaniczne skał ilasto- łupkowych w aspekcie doboru parametrów wiercenia Modyfikacje receptur zaczynów uszczelniających w celu zminimalizowania przepuszczalności powstałych kamieni cementowych Problemy badania skłonności benzyn do tworzenia osadów w komorze spalania silnika metodami przywołanymi w światowej karcie paliw: M 111 oraz BZ Nanocząstki węglowe w środkach smarowych. Część I stan wiedzy Tadeusz Kwilosz, Bogdan Filar 2014, nr 2, s Julita Piskowska-Wasiak 2014, nr 2, s Kamil Berdechowski 2014, nr 2, s Łukasz Jęczmionek 2014, nr 2, s Tomasz Łaczek 2014, nr 2, s Bogdan Filar 2014, nr 3, s Wiesław Szott, Andrzej Gołąbek 2014, nr 3, s Bartłomiej Jasiński 2014, nr 3, s Marcin Kremieniewski 2014, nr 3, s Łukasz Jęczmionek, Michał Krasodomski, Martynika Pałuchowska, Krystyna Porzycka-Semczuk Krasodomski Wojciech, Krasodomski Michał, Skibińska Anna, Mazela Wojciech 2014, nr 3, s , nr 3, s

6 Destylacja benzyny silnikowej z zawartością do 10% (V/V) etanolu obliczanie jej parametrów metodą addytywnych wskaźników mieszania Problem emisji powierzchniowej z otwartych zbiorników na płyn po szczelinowaniu hydraulicznym Niekonwencjonalny, ultralekki materiał do regulowania gęstości cieczy wiertniczych Wpływ nanokrzemionki na parametry mechaniczne kamienia cementowego Intake valve and combustion chamber deposits formation the engine and fuel related factors that impacts their growth Ocena wpływu wdrożenia koncepcji ILUC na rozwój przemysłu biopaliw Przegląd dobrowolnych systemów certyfikacji biopaliw na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju Filtrowalność olejów smarowych według PN-ISO Możliwość wykorzystania istniejących odwiertów do produkcji jodu z solanek jodkowo-bromkowych Receptury zaczynów cementowych tworzących kamienie odporne na CO2 Nowoczesne urządzenia perforująco-szczelinujące Stabilizacja ciśnienia i temperatury czynnika próby przed rozpoczęciem badania szczelności gazociągów polietylenowych Ocena odporności na ścinanie samochodowych olejów przekładniowych Zastosowanie kamery termowizyjnej w procesie badania prototypów urządzeń Bogusława Danek, Delfina Rogowska 2014, nr 3, s Grzegorz Kołodziejak 2014, nr 4, s Sławomir Błaż 2014, nr 4, s Edyta Dębińska 2014, nr 4, s Zbigniew Stępień 2014, nr 4, s Magdalena Monika Jabłońska 2014, nr 4, s Delfina Rogowska 2014, nr 4, s Dariusz Sacha 2014, nr 4, s Jadwiga Zamojcin 2014, nr 5, s Łukasz Kut 2014, nr 5, s Łukasz Habera, Antoni Frodyma, 2014, nr 5, s Piotr Koślik, Zenon Wilk Piotr Szewczyk 2014, nr 5, s Stanisław Oleksiak 2014, nr 5, s Maciej Basiura 2014, nr 5, s

7 Asfalty drogowe produkcja, klasyfikacja oraz właściwości Nowe oprogramowanie geologiczne do budowy przestrzennych modeli złóż Ocena efektywności biodegradacji węglowodorów ropopochodnych w zastarzałym odpadzie z dołu urobkowego Graby-59 w warunkach przemysłowych metodą in-situ Zmiany napięcia powierzchniowego zasiarczonej wody złożowej na granicy z powietrzem Wymagania w analizie zawartości pyłów w spalinach z kominków i wkładów kominkowych Ocena zgodności gazomierzy inteligentnych w świetle wymagań dyrektywy metrologicznej Badania nad określeniem przydatności różnych technik analitycznych do oznaczenia siarki elementarnej w LPG Tendencje rozwoju silników o zapłonie samoczynnym w ujęciu proekologicznym Co to właściwie znaczy porowatość skał łupkowych Pragmatyczne podejście do adsorpcji w skałach łupkowych złóż typu shale gas Degazacja płynów złożowych w atmosferze gazu obojętnego Pomiary pojemności wymiany kationowej (CEC) w badaniach skał osadowych Wpływ parametrów metody analitycznej na powtarzalność wyznaczonych na jej podstawie właściwości fizykochemicznych gazu, na przykładzie ciepła spalania Pomiar zużycia gazu płynnego termicznym przepływomierzem Elżbieta Trzaska 2014, nr 5, s Mariusz Miziołek 2014, nr 6, s Teresa Steliga 2014, nr 6, s Andrzej Janocha 2014, nr 6, s Mateusz Rataj 2014, nr 6, s Paweł Kułaga 2014, nr 6, s Sylwia Jędrychowska 2014, nr 6, s Aleksander Mazanek 2014, nr 6, s Piotr Such 2014, nr 7, s Lidia Dudek, Małgorzata 2014, nr 7, s Kowalska-Włodarczyk Małgorzata Kania, Marek Janiga 2014, nr 7, s Anna Przelaskowska, Jolanta Klaja 2014, nr 7, s Jadwiga Holewa, Magdalena Szlęk 2014, nr 7, s Tomasz Siuda 2014, nr 7, s

8 masowym i bębnowym gazomierzem mokrym Badania w zakresie oznaczania Zygmunt Burnus 2014, nr 7, s zawartości wysokowrzących frakcji w benzynie silnikowej z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej Wyznaczanie kierunkowych zmian Robert Bartoń 2014, nr 8, s prędkości fal poprzecznych w strefie okołootworowej na podstawie azymutalnych pomiarów PPS 3C Fizyczne modelowanie procesów Sławomir Szuflita 2014, nr 8, s wypierania ropy dwutlenkiem węgla jako metody trzeciej po nawadnianiu złoża Ocena właściwości zbiornikowych Grażyna Łykowska 2014, nr 8, s i sprężystych w aspekcie szczelinowatości skał Badania nad wytwarzaniem Artur Antosz, Halina Syrek 2014, nr 8, s mikroemulsji woskowych w reaktorze ciśnieniowym. Część II Zmiany składu wodnych roztworów Anna Huszał 2014, nr 8, s nadtlenku wodoru w procesach absorpcji tetrahydrotiofenu z gazu Przegląd metod badań silnikowych i Aleksander Mazanek 2014, nr 8, s eksploatacyjnych z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących i przyszłych wymagań jakościowych stawianych paliwom silnikowym Normalizacyjne aspekty kryteriów Zofia Błaszkiewicz 2014, nr 8, s zrównoważonego rozwoju biopaliw normy EN Projektowanie wtórnego Małgorzata Słota-Valim 2014, nr 9, s zabiegu udostępniania złóż typu niekonwencjonalnego z uwzględnieniem geomechanicznego modelu Ziemi Anizotropia ośrodka Anna Leginowicz 2014, nr 9, s geologicznego oraz jej wpływ na zarejestrowane dane sejsmiczne Laboratoryjna ocena modyfikacji Renata Cicha-Szot, Sławomir Falkowicz, 2014, nr 9, s przepuszczalności skały zbiornikowej Maja Mroczkowska, Marcin Majkrzak

9 za pomocną cieczy na bazie krzemianu sodu: wpływ żelu krzemianowego na skałę zbiornikową Statyczna wytrzymałość strukturalna zaczynów przeznaczonych do uszczelniania otworów o podwyższonym ryzyku występowania migracji gazu Zastosowanie urządzeń mobilnych w procesie gromadzenia danych o awariach na gazociągach Problemy z przygotowaniem próbek biomasy do oznaczania składu pierwiastkowego techniką spektrometrii rentgenowskiej Badania detergentowych substancji aktywnych stosowanych w pakietach dodatków do benzyn silnikowych z wykorzystaniem analizy termicznej Emisja GHG w cyklu życia paliw silnikowych. Część I wytyczne do konstruowania bilansu masowego produkcji Mineralogical and petrological characteristics of exotic schist cobbles from the Krosno Beds (Silesian Unit, Bieszczady Mts., south-east Poland) Przepływy gazu przez nanopory próba oceny Badania procesów zatłaczania CO2 do poziomów solankowych nasyconych gazem ziemnym na fizycznym modelu złoża Ochrona rurociągów przed wytrącaniem się parafiny z ropy naftowej Reakcja alkoholizy diizocyjanianów w otrzymywaniu detergentowych substancji aktywnych do uszlachetniania paliw silnikowych Marcin Krzemieniewski, Marcin Rzepka, Edyta Dębińska 2014, nr 9, s Jakub Badowski 2014, nr 9, s Michał Krasodomski, Agnieszka Wieczorek, Aleksander Kopydłowski Wojciech Krasodomski, Michał Krasodomski, Leszek Ziemiański, Zbigniew Stępień, Łukasz Jęczmionek 2014, nr 9, s , nr 9, s Delfina Rogowska, Janusz Jakubiec 2014, nr 9, s Konrad Ziemianin, Anna Wolska 2014, nr 10, s Piotr Such 2014, nr 10, s Marcin Warnecki 2014, nr 10, s Dariusz Bęben 2014, nr 10, s Wojciech Krasodomski, Michał Krasodomski, Leszek Ziemiański 2014, nr 10, s

10 Wyznaczanie zawartości substancji amorficznej w skałach metodą Rietvelda (XRD) Ewolucja metodyki oceny zanieczyszczania rozpylaczy silników Diesla Wpływ procesu pobierania próbek na jakość przewidywania nieaddytywnych właściwości benzyn silnikowych Niekonwencjonalne węglowodorowe źródła energii gazohydraty Zmiany w procedurach normalizacyjnych numeracja Polskich Norm i czwarta wersja językowa Normy Europejskiej Wyznaczenie typów petrofizycznych skał czerwonego spągowca z rejonu południowo-zachodniej części niecki poznańskiej na podstawie analizy statycznej wyników pomiarów laboratoryjnych Estymacja czasu interwałowego z profilowań geofizyki otworowej metodą sieci neuronowych Wykorzystanie przenośnego spektrometru XRF do pomiarów składu chemicznego skał Badania zapłonu propelantów na stacjonarnym silniku laboratoryjnym Zastosowanie hybrydowej metody optymalizacji rojem cząstek w procesie automatycznej kalibracji modeli złożowych Wpływ prądów tellurycznych na potencjał względem ziemi stalowego podziemnego rurociągu Problematyka korelacji pomiędzy standaryzowaną a rzeczywistą precyzją metod badań produktów Sylwia Kowalska 2014, nr 10, s Zbigniew Stępień 2014, nr 10, s Bogusław Haduch 2014, nr 10, s Maria Ciechanowska 2014, nr 10, s Zofia Błaszkiewicz 2014, nr 10, s Jolanta Klaja, Grażyna Łykowska 2014, nr 11, s Irena Gąsior, Beata Reicher 2014, nr 11, s Rafał Skupio 2014, nr 11, s Łukasz Habera 2014, nr 11, s Piotr Łętkowski 2014, nr 11, s Tomasz Minor 2014, nr 11, s Marek Krasodomski, Marek Kwinta 2014, nr 11, s

11 naftowych w międzynarodowych badaniach porównawczych Technika ablacji laserowej połączona Marek Kozak 2014, nr 11, s ze spektrometrią mas plazmy indukcyjnie sprzężonej (LA ICP MS) i możliwości jej wykorzystania w analizie produktów naftowych Profil składu chemicznego cząstek Xymena Badura 2014, nr 11, s stałych (PM) emitowanych przy zastosowaniu paliw z biokomponentami Wpływ modyfikatorów krystalizacji Barbara Gaździk 2014, nr 11, s parafin typu flow improver (FI) oraz pour point depressant (PPD) na właściwości reologiczne i temperaturę płynięcia parafinowych rop naftowych Paliwo opałowe z biokomponentem Anna Duda, Tomasz Łaczek 2014, nr 11, s Polityka energetyczna Maria Ciechanowska 2014, nr 11, s Polski do 2050 roku Modelowanie i migracja Andrzej Kostecki, Krzysztof Żuławiński 2014, nr 12, s sekcji czasowych zerooffsetowych w ośrodkach TTI metodą pseudospektralną Zastosowanie dekonwolucji Robert Bartoń 2014, nr 12, s typu shape filter do poprawy rozdzielczości sekcji sejsmicznej Ropy naftowe i ekstrakty Wojciech Bieleń, Irena Matyasik 2014, nr 12, s bitumiczne o niskiej zawartości biomarkerów preparatyka próbek przeznaczonych do analizy GC-MS Bilansowanie przekrojów geologicznych Lidia Dudek 2014, nr 12, s z regionu Błażowa Dynów Ocena zawartości materii Irena Gąsior, Beata Reicher 2014, nr 12, s organicznej (TOC) w profilu osadów kambr-sylur obszaru platformy prekambryjskiej na podstawie profilowań geofizycznych metodą CARBOLOG Nacinacz kumulacyjny badania symulacyjne i próby Piotr Koślik, Zenon Wilk, Antoni Frodyma, Łukasz Habera 2014, nr 12, s

12 sprawnościowe nowego urządzenia do przywracania cyrkulacji w odwiercie Wpływ właściwości płuczek Grzegorz Zima 2014, nr 12, s wiertniczych na jakość cementowania w gazonośnych warstwach miocenu Wiercenia slim hole na świecie i Mariusz Miziołek 2014, nr 12, s możliwości zastosowania ich na obszarze zapadliska przedkarpackiego i Karpat. Część I idea wierceń slim hole, rodzaje i przykłady zastosowań Zmiany w mikrostrukturze płaszcza Marcin Kremieniewski, Stanisław 2014, nr 12, s cementowego w zależności od warunków hydratacji zaczynu Stryczek, Łukasz Kotwica Zastosowanie odwiertów horyzontalnych Tadeusz Kwilosz 2014, nr 12, s w eksploatacji złóż i PMG Gaz składowiskowy jako źródło energii Joanna Zaleska-Bartosz 2014, nr 12, s Ocena możliwości zastosowania Grzegorz Kołodziejak, 2014, nr 12, s parametru wilgotności gazu składowiskowego do określania produktywności gazowej składowiska odpadów Joanna Zaleska-Bartosz Określenie wpływu ograniczenia Joanna Niemczewska 2014, nr 12, s masy frakcji organicznej deponowanej na składowiskach na emisję gazów cieplarnianych z sektora odpadów komunalnych Różne drogi do osiągnięcia tego Zbigniew Gacek 2014, nr 12, s samego celu. Ocena zgodności gazomierzy na podstawie wymagań norm europejskich i zaleceń OIML Ocena korelacji stopnia wyczerpywania Magdalena Żółty 2014, nr 12, s inhibitora utleniania typu fenolowego w bezcynkowych olejach turbinowych wyznaczonego metodami IR i RULER Prawne i jakościowe aspekty Anna Duda 2014, nr 12, s stosowania paliw żeglugowych Kierunki działalności naukowobadawczej INiG PIB w perspektywie krótko- i średniookresowej Maria Ciechanowska 2014, nr 12, s

13 Ochrona przed korozją Ochrona chemiczna metali przed korozją na przykładzie wybranych kopalń gazu ziemnego Przegląd Górniczy Ocena skuteczności ochrony chemicznej metali przed korozją w wybranych kopalniach gazu ziemnego Przegląd Górniczy Zastosowanie technologii,,slickwater w zabiegach hydraulicznego szczelinowania w łupkach Technologia Wody Hydrauliczne szczelinowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów rola wody w sporządzaniu cieczy technologicznych Wiadomości Naftowe i Gazownicze Hydrodynamiczna analiza porównawcza basenów naftowych miocenu, dewonu, karbonu i dolnego permu dla oceny ich perspektyw złożowych Wiadomości Naftowe i Gazownicze Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do analizy drgań mechanicznych w środowisku wiertnic. Wiadomości Naftowe i Gazownicze Badania materiałów podsadzkowych doświadczenia Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego Wiadomości Naftowe i Gazownicze Metodyka badań hydrodynamicznych, kartowanie pułapek hydrodynamicznych w warunkach przepływających wód złożowych oraz realizacja modelu akumulacji hydrodynamicznej na przykładzie złoża Wilków Wiadomości Naftowe i Gazownicze Dlaczego należy wdrażać technologie wspomagania wydobycia ropy naftowej Wiadomości Naftowe i Gazownicze Charakterystyka chemizmu wód wgłębnych basenu permskiego monokliny przedsudeckiej w świetle interpretacji wskaźników hydrochemicznych Wiadomości Naftowe i Gazownicze Wpływ właściwości zwilżalnych kolektora na efektywność wypierania ropy różnymi mediami Dariusz Bęben 2014, nr, 11, s Dariusz Bęben, Janusz Kuś, Arkadiusz Gliński, Józef Koźbiał 2014, nr, 7, s Marek Czupski 2014, nr, 1, s Piotr Kasza, Klaudia Wilk 2014, t. 6, s Wacława Piesik-Buś 2014, nr, 1, s Roman Urba 2014, nr, 2, s Elżbieta Biały, Piotr Kasza, Mateusz Masłowski, Klaudia Wilk 2014, nr, 3, s. 4-8 Wacława Piesik-Buś 2014, nr, 4, s Jan Lubaś 2014, nr, 5, s. 4-8 Wacława Piesik-Buś 2014, nr, 7, s. 4-8 Jan Lubaś, Sławomir Szuflita 2014, nr, 7, s. 9-12

14 Wiadomości Naftowe i Gazownicze Wiadomości Naftowe i Gazownicze Wiadomości Naftowe i Gazownicze Wiadomości Naftowe i Gazownicze Możliwości wzbogacania zaazotowanych gazów ziemnych w oparciu o modułowe instalacje membranowe Laboratoryjne badania odporności blach ze stali P355 na kruchość wodorową HIC Historia zabiegów kwasowania w polskim górnictwie naftowym Ciecze robocze o gęstości poniżej 1000 kg/m3 Andrzej Janocha 2014, nr, 9, s. 4-7 Agnieszka Stachowicz 2014, nr, 11, s Elżbieta Biały 2014, nr, 11, s. 4-9 Bartłomiej Jasiński 2014, nr, 12, s. 4-7

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 SPIS TREŚCI nr 1 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 2 Od redakcji Komentarze 5 Trzecia rewolucja przemysłowa / Ludwik Bednarz 10 Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Gaz ziemny w gospodarce XXI wieku Stanisław Nagy... 47 Literatura... 52

Rozdział 1. Gaz ziemny w gospodarce XXI wieku Stanisław Nagy... 47 Literatura... 52 5 Spis treści I. Słowo od Wydawcy..................................................... 19 II. Zarys historii gazownictwa Stanisław Szafran........................ 23 III. Wprowadzenie Stanisław Nagy.......................................

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

Sala C Górnictwo odkrywkowe Zgazowanie węgla

Sala C Górnictwo odkrywkowe Zgazowanie węgla Poniedziałek 14.09.2015 10.00 12.00 Rejestracja uczestników 12.00 14.00 Otwarcie Kongresu wystąpienia Gości, sesja plenarna W sesji plenarnej planowane są referaty następujących autorów: Herbert WIRTH

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy Ochrona środowiska 1

Polskie Normy Ochrona środowiska 1 Polskie Normy Ochrona środowiska 1 Idź do zakresu: Geotechnika, geodezja, geologia, jakość gleby OCH Ochrona przed hałasem i promieniowaniem Gospodarka odpadami POW Jakość powietrza Gospodarka wodno-ściekowa

Bardziej szczegółowo

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa 17 18 lutego 2015 Udział jednostek sfery nauki oraz wydanie katalogu dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne Biuro Certyfikacji i Normalizacji Szybkie prototypowanie Badania wysokotemperaturowe Akredytowane laboratoria Certyfikacja wyrobów Żeliwo, staliwo Technologie odlewnicze Metale nieżelazne, kompozyty Odlewy

Bardziej szczegółowo

Państwowa służba geologiczna. o gazie w łupkach

Państwowa służba geologiczna. o gazie w łupkach Państwowa służba geologiczna o gazie w łupkach Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2013 Publikacja zrealizowana w ramach zadań państwowej służby geologicznej Projekt: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

XXI GIEŁDA WYNALAZKÓW nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2013 roku

XXI GIEŁDA WYNALAZKÓW nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2013 roku Centrum Nauki Kopernik XXI GIEŁDA WYNALAZKÓW nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2013 roku wspierana finansowo przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Możliwość wykorzystania istniejących odwiertów do produkcji jodu z solanek jodkowo-bromkowych

Możliwość wykorzystania istniejących odwiertów do produkcji jodu z solanek jodkowo-bromkowych NAFTA-GAZ, ROK LXX, Nr 5 / 2014 Jadwiga Zamojcin Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Możliwość wykorzystania istniejących odwiertów do produkcji jodu z solanek jodkowo-bromkowych Przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

ATLAS ZASOBÓW GEOTERMALNYCH FORMACJI MEZOZOICZNEJ NA NIŻU POLSKIM. pod redakcją Wojciecha Góreckiego

ATLAS ZASOBÓW GEOTERMALNYCH FORMACJI MEZOZOICZNEJ NA NIŻU POLSKIM. pod redakcją Wojciecha Góreckiego . .. . . MINISTERSTWO ŚRODOWISKA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA W KRAKOWIE ZAKŁAD SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH AGH PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie wpływu na środowisko

Ograniczanie wpływu na środowisko Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Środowisko Środowisko Grupa LOTOS, jako członek społeczności Global Compact deklaruje, że postępuje zgodnie z zasadami prewencyjnego

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza w Politechnice Warszawskiej była prowadzona na 19 wydziałach, w 4 Uczelnianych Centrach Badawczych oraz w innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 1/2011 ISSN 1898-7257 Metody ograniczania emisji lotnych związków organicznych do środowiska Odlewane pomniki Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA I RADĘ DOKTORANTÓW UEP KOMUNIKATY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Komitet Organizacyjny Sesji Sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER Wystawca Tytuł wynalazku opis kontakt e-mail 1. Bioenergia, Bio-Hydrogen -Urządzenie do produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa

PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa STRESZCZENIE Zakres prac normalizacyjnych KT 277 Gazownictwo obejmuje systemy przesyłania i rozprowadzania gazu ziemnego, armaturę gazową, obiekty technologiczne

Bardziej szczegółowo

Krajowe górnictwo naftowe i gazownictwo w obliczu współczesnych wyzwań ekologicznych i polityki ekologicznej Wspólnoty Europejskiej

Krajowe górnictwo naftowe i gazownictwo w obliczu współczesnych wyzwań ekologicznych i polityki ekologicznej Wspólnoty Europejskiej NAFTA-GAZ grudzień 2010 ROK LXVI Katarzyna Steczko, Marta Dobrzańska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Krajowe górnictwo naftowe i gazownictwo w obliczu współczesnych wyzwań ekologicznych i polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Ćw. nr 1. Oznaczanie składu grupowego frakcji paliwowych metodą FIA

Ćw. nr 1. Oznaczanie składu grupowego frakcji paliwowych metodą FIA PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM TECHNOLOGII CHEMICZNEJ IIB Studia stacjonarne Ćw. nr 1 Oznaczanie składu grupowego frakcji paliwowych metodą FIA Sala : Bud. F1, pok. 107 Prowadzący: mgr inż. Katarzyna Pstrowska

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia LOGISTYKA 2012 SPIS TREŚCI nr 1 6 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Śródlądowy transport wodny w Polsce w świetle europejskiej polityki transportowej / Krystyna Wojewódzka-Król 15 Współczesne

Bardziej szczegółowo

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9 Nr 72, marzec 2015 ISSN - 1505-2478 C Z A S O P I S M O M I E J S K I E G O P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S A W K R A K O W I E Granty w Wodociągach Krakowskich

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH XXVIII KONFERENCJA PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH PROGRAM KONFERENCJI ZAKOPANE 26-29 stycznia 2015 KOMITET HONOROWY Profesorowie: Marian KRÓLAK Jan RYŚ Zbigniew SMALKO Józef WOJNAROWSKI KOMITET NAUKOWY

Bardziej szczegółowo