Czasopismo Tytuł artykułu Autor (autorzy) Rok, nr, s. od-do

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czasopismo Tytuł artykułu Autor (autorzy) Rok, nr, s. od-do"

Transkrypt

1 Czasopismo Tytuł artykułu Autor (autorzy) Rok, nr, s. od-do AAPG Bulletin Occurrence of Upper Jurassic Andrzej Ślączka, Jan Golonka, Nestor 2014, vol. 981, s Lower Cretaceous Black organicrich pelitic sediments as targets for unconventional hydrocarbon exploration in the Outer Carpathians and adjacent part of the Alps Oszczypko, Marek Cieszkowski, Tadeusz Słomka, Irena Matyasik Acta Geophysica Estimating Thermal Conductivity Irena Gąsior, Anna Przelaskowska 2014, vol. 62, s from core and Well Log data Fuel Engine testing of novel diesel fuel Grażyna Żak, Leszek Ziemiański, 2014, vol. 122, s Fuel Fuel Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management Journal of Catalysis Journal of Chemical Technology and Biotechnology Polish Journal of Environmental Studies Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej detergent-dispersant additives Hydrodeoxygenation, decarboxylation and decarbonylation reactions while co-processing vegetable oils over a NiMo hydrotreatment catalyst. Part II: Thermal effects Experimental results. Hydrodeoxygenation, decarboxylation and decarbonylation reactions while coprocessing vegetable oils over a NiMo hydrotreatment catalyst. Part I: Thermal effects Theoretical considerations. Laboratoryjne studium porównawcze środków chemicznych stosowanych w zabiegach ograniczania dopływu wody do odwiertów gazowych Spent drilling muds management and natural environment protection Zeolite Y modified with palladium as effective catalyst for selective catalytic oxidation of ammonia to nitrogen Changes in toxicity during treatment of wastewater from oil plant contaminated with petroleum hydrocarbons Processing Natural Waste Oils over ZSM-5 Catalyst as an Initial Stage of Bioparaffin Production. Application of microcomputed tomography for quantitative analysis of dental root canal obturations Zbigniew Stępień, Michał Wojtasik Łukasz Jęczmionek, Krystyna Porzycka-Semczuk Łukasz Jęczmionek, Krystyna Porzycka-Semczuk Sławomir Falkowicz, Stanisław Dubiel, Renata Cicha-Szot 2014, vol. 128, s , vol. 131, s , vol. 30, s Teresa Steliga, Małgorzata Uliasz 2014, vol. 30, s Magdalena Jabłońska, Anna Król, Ewa Kukulska-Zając, Karolina Tarach, Lucjan Chmielarz, Kinga Góra-Marek Teresa Steliga, Piotr Jakubowicz, Piotr Kapusta 2014, vol. 316, s DOI /jctb.4442 Łukasz Jęczmionek 2014, vol. 23, s Anna Kierklo, Zbisław Tabor, Rafał Petryniak, Marek Dohnalik, Małgorzata Jaworska, 2014, vol. 68, s

2 Emisja gazów cieplarnianych generowana podczas hydrokonwersji bioolejów przez co-processing Wykorzystanie amerykańskich norm do określania krzywych prawdziwych temperatur wrzenia Wpływ komponentów stosowanych w syntezie smarów polimocznikowych na ich właściwości eksploatacyjne Wykorzystanie promieniowania mikrofalowego w syntezie organicznej Rozwój specyfikacji jakościowych paliw do silników o zapłonie iskrowym Zastosowanie techniki dynamicznego rozpraszania światła laserowego (DLS) do wyznaczania krytycznego stężenia micelizacji Wpływ starzenia biopaliw na zagrożenia stwarzane dla silników o zapłonie samoczynnym w eksploatacji Kamil Berdechowski 2014, nr 2, s Beata Altkorn 2014, nr 4, s Anna Zajezierska 2014, nr 6, s Markowski Jarosław, Oleksik Joanna 2014, nr 6, s Martynika Pałuchowska, Bogusława Danek Wojtasik Michał, Żak Grażyna, Markowski Jarosław Wiesława Urzędowska, Zbigniew Stępień 2014, nr 6, s , nr 6, s , nr 8, s Oznaczanie halogenów w biogazie Jadwiga Holewa, 2014, nr 10, s Magdalena Szlęk, Anna Król Wpływ temperatury wstępnego zeoformowania oleju roślinnego na skład frakcyjny uwodornionego biokomponentu wytwarzanego z zeoformowanego surowca Kamil Berdechowski 2014, nr 10, s Thermochimica Acta Chromatograficzne oznaczanie węglowodorów w biokomponentach paliwowych II generacji uzyskiwanych w wyniku hydrokonwersji olejów roślinnych Kationowe emulsje asfaltowe Właściwości lepiszczy odzyskanych i stabilizowanych Ciecze technologiczne do zabiegów hydraulicznego szczelinowania Copper-aluminum oxide catalysts for total oxidation of toluene Zygmunt Burnus 2014, nr 11, s Elżbieta Trzaska, Paweł Czajkowski 2014, nr 11, s Piotr Kasza, Klaudia Wilk 2014, nr 11, s Anna Białas, Piotr Kuśtrowski, Barbara Dudek, Zofia Piwowarska, Anna Wach, Marek Michalik, Marek Kozak 2014, vol. 590, s

3 CHEMIK nauka-technika-rynek CHEMIK nauka-technika-rynek Combustion Engines Combustion Engines Gaz, Woda i Technika Sanitarna Gaz, Woda i Technika Sanitarna Gaz, Woda i Technika Sanitarna Gaz, Woda i Technika Sanitarna Logistyka synthesized by thermal decomposition of co-precipitated precursors Rtęć w środowisku najnowsze wytyczne związane z gospodarowaniem zasobami rtęci / Mercury in the environment the latest guidelines related to mercury resources management Aspekty prawne gospodarowania odpadowymi podkładami kolejowymi/legal aspects of waste railway sleepers management The prospects for the use of etanol as fuel components and its potential in the reduction of exhaust emissions / Perspektywy wykorzystywania etanolu jako składnika paliwa i jego potencjał w redukcji emisji szkodliwych składników spalin The reasons and adverse effect of internal diesel injector deposits formation Wybrane metody szacowania emisji metanu na tłoczniach gazu Wybrane metody pomiaru i zastosowania metod obliczeniowych do wyznaczania wielkości emisji metanu na tłoczniach gazu Próba wytypowania potencjalnych źródeł nielegalnego poboru gazu w sieci dystrybucyjnej gazu, wśród klientów indywidualnych Maksymalne ciśnienie robocze gazociągu polietylenowego w temperaturach ujemnych a ciśnienie krytyczne szybkiej propagacji pęknięć Ocena produktów przetwarzania olejów roślinnych pochodzących z małej agrorafinerii metodami chromatograficznymi Anna Król, Anna Krasińska, Ewa Kukulska-Zając Ewa Kukulska-Zając, Anna Król, Anna Krasińska Martynika Pałuchowska, Zbigniew Stępień, Grażyna Żak 2014, nr 68, s , nr 68, s , vol. 158 (3), s Zbigniew Stępień 2014, nr 1, s Grzegorz Demusiak 2014, nr 11, s Grzegorz Demusiak 2014, nr 12, s Zbigniew Gacek, Jacek Jaworski 2014, nr 12, s Anna Wróblewska 2014, nr 12, s Janusz Jakóbiec, Zygmunt Burnus, Aleksander Mazanek 2014, nr 6, s

4 Logistyka Logistyka Logistyka Logistyka Materiały Wysokoenergetyczne Olej napędowy według Światowej Karty Paliw Wydanie piąte, wrzesień 2013 Janusz Jakóbiec, Winicjusz Stanik, Aleksander Mazanek 2014, nr 6, s Badania wpływu alkoholi pod kątem Janusz Jakóbiec, Aleksander Mazanek 2014, nr 6, s prężności par, hydroskopijność i rozdziału faz benzyn silnikowych Ocena porównawcza wskaźników Janusz Jakóbiec, Bogusław 2014, nr 6, s użytkowych pojazdów wyposażonych Cieślikowski, Aleksander Mazanek w silniki zasilane olejem napędowym i biopaliwami Czynniki kształtujące ocenę ekologiczną Janusz Jakóbiec, Aleksander Mazanek 2014, nr 6, s pracy silników samochodowych; Badania wstępne wytypowanej Justyna Hadzik, Zenon Wilk, Piotr 2014, nr 6, s grupy paliw o potencjalnych Koślik, Łukasz Habera, Antoni Frodyma możliwościach ich zastosowania w technologii suchego szczelinowania Szacowanie pojemności PMG Bogdan Filar, Tadeusz Kwilosz 2014, nr 1, s. 3-7 utworzonych w sczerpanych złożach gazu w jednostkach energii Degazacja próbek skał ocena Marek Janiga, Małgorzata Kania 2014, nr 1, s ilościowa i jakościowa gazu resztkowego Zastosowanie nanocieczy jako Klaudia Wilk, Piotr 2014, nr 1, s dodatków wspomagających Kasza, Marek Czupski proces wypierania ropy naftowej Powstawanie lekkich węglowodorów w Łukasz Jęczmionek 2014, nr 1, s procesie hydrokonwersji triglicerydów Ocena możliwości syntezy substancji powierzchniowo czynnych w polu promieniowania mikrofalowego Wpływ zawartości biokomponentów w paliwach silnikowych na jakość oznaczeń liczb oktanowych i liczby cetanowej Zastosowanie chromatografii jonowej do analizowania próbek środowiskowych Prosty sposób oceny przepuszczalności pionowej warstwy izolacyjnej złoża Materiały podsadzkowe do zabiegów hydraulicznego szczelinowania złóż niekonwencjonalnych Jarosław Markowski, 2014, nr 1, s Wojciech Krasodomski, Michał Pajda, Wojciech Mazela Kornel Dybich 2014, nr 1, s Dorota Kluk 2014, nr 1, s Tadeusz Szpunar, Paweł Budak 2014, nr 2, s Mateusz Masłowski 2014, nr 2, s

5 Zastosowanie metody statystycznej do prognozowania wydobycia gazu z PMG Uzdatnianie biogazu do parametrów gazu wysokometanowego System bilansu masy jako narzędzie do identyfikacji strumieni biomasy spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju Wpływ wstępnego zeoformowania oleju rzepakowego na właściwości biokomponentów paliwowych I i II generacji Analiza zmian jakości biopaliw B100 zachodzących podczas ich magazynowania w niskich temperaturach Analiza wpływu zastosowania różnych technologii udostępniania złóż niekonwencjonalnych na opłacalność ich eksploatacji. Symulacyjne modelowanie procesów mieszania się gazów w warunkach złożowych Ocena wpływu płuczek wiertniczych na parametry fizykomechaniczne skał ilasto- łupkowych w aspekcie doboru parametrów wiercenia Modyfikacje receptur zaczynów uszczelniających w celu zminimalizowania przepuszczalności powstałych kamieni cementowych Problemy badania skłonności benzyn do tworzenia osadów w komorze spalania silnika metodami przywołanymi w światowej karcie paliw: M 111 oraz BZ Nanocząstki węglowe w środkach smarowych. Część I stan wiedzy Tadeusz Kwilosz, Bogdan Filar 2014, nr 2, s Julita Piskowska-Wasiak 2014, nr 2, s Kamil Berdechowski 2014, nr 2, s Łukasz Jęczmionek 2014, nr 2, s Tomasz Łaczek 2014, nr 2, s Bogdan Filar 2014, nr 3, s Wiesław Szott, Andrzej Gołąbek 2014, nr 3, s Bartłomiej Jasiński 2014, nr 3, s Marcin Kremieniewski 2014, nr 3, s Łukasz Jęczmionek, Michał Krasodomski, Martynika Pałuchowska, Krystyna Porzycka-Semczuk Krasodomski Wojciech, Krasodomski Michał, Skibińska Anna, Mazela Wojciech 2014, nr 3, s , nr 3, s

6 Destylacja benzyny silnikowej z zawartością do 10% (V/V) etanolu obliczanie jej parametrów metodą addytywnych wskaźników mieszania Problem emisji powierzchniowej z otwartych zbiorników na płyn po szczelinowaniu hydraulicznym Niekonwencjonalny, ultralekki materiał do regulowania gęstości cieczy wiertniczych Wpływ nanokrzemionki na parametry mechaniczne kamienia cementowego Intake valve and combustion chamber deposits formation the engine and fuel related factors that impacts their growth Ocena wpływu wdrożenia koncepcji ILUC na rozwój przemysłu biopaliw Przegląd dobrowolnych systemów certyfikacji biopaliw na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju Filtrowalność olejów smarowych według PN-ISO Możliwość wykorzystania istniejących odwiertów do produkcji jodu z solanek jodkowo-bromkowych Receptury zaczynów cementowych tworzących kamienie odporne na CO2 Nowoczesne urządzenia perforująco-szczelinujące Stabilizacja ciśnienia i temperatury czynnika próby przed rozpoczęciem badania szczelności gazociągów polietylenowych Ocena odporności na ścinanie samochodowych olejów przekładniowych Zastosowanie kamery termowizyjnej w procesie badania prototypów urządzeń Bogusława Danek, Delfina Rogowska 2014, nr 3, s Grzegorz Kołodziejak 2014, nr 4, s Sławomir Błaż 2014, nr 4, s Edyta Dębińska 2014, nr 4, s Zbigniew Stępień 2014, nr 4, s Magdalena Monika Jabłońska 2014, nr 4, s Delfina Rogowska 2014, nr 4, s Dariusz Sacha 2014, nr 4, s Jadwiga Zamojcin 2014, nr 5, s Łukasz Kut 2014, nr 5, s Łukasz Habera, Antoni Frodyma, 2014, nr 5, s Piotr Koślik, Zenon Wilk Piotr Szewczyk 2014, nr 5, s Stanisław Oleksiak 2014, nr 5, s Maciej Basiura 2014, nr 5, s

7 Asfalty drogowe produkcja, klasyfikacja oraz właściwości Nowe oprogramowanie geologiczne do budowy przestrzennych modeli złóż Ocena efektywności biodegradacji węglowodorów ropopochodnych w zastarzałym odpadzie z dołu urobkowego Graby-59 w warunkach przemysłowych metodą in-situ Zmiany napięcia powierzchniowego zasiarczonej wody złożowej na granicy z powietrzem Wymagania w analizie zawartości pyłów w spalinach z kominków i wkładów kominkowych Ocena zgodności gazomierzy inteligentnych w świetle wymagań dyrektywy metrologicznej Badania nad określeniem przydatności różnych technik analitycznych do oznaczenia siarki elementarnej w LPG Tendencje rozwoju silników o zapłonie samoczynnym w ujęciu proekologicznym Co to właściwie znaczy porowatość skał łupkowych Pragmatyczne podejście do adsorpcji w skałach łupkowych złóż typu shale gas Degazacja płynów złożowych w atmosferze gazu obojętnego Pomiary pojemności wymiany kationowej (CEC) w badaniach skał osadowych Wpływ parametrów metody analitycznej na powtarzalność wyznaczonych na jej podstawie właściwości fizykochemicznych gazu, na przykładzie ciepła spalania Pomiar zużycia gazu płynnego termicznym przepływomierzem Elżbieta Trzaska 2014, nr 5, s Mariusz Miziołek 2014, nr 6, s Teresa Steliga 2014, nr 6, s Andrzej Janocha 2014, nr 6, s Mateusz Rataj 2014, nr 6, s Paweł Kułaga 2014, nr 6, s Sylwia Jędrychowska 2014, nr 6, s Aleksander Mazanek 2014, nr 6, s Piotr Such 2014, nr 7, s Lidia Dudek, Małgorzata 2014, nr 7, s Kowalska-Włodarczyk Małgorzata Kania, Marek Janiga 2014, nr 7, s Anna Przelaskowska, Jolanta Klaja 2014, nr 7, s Jadwiga Holewa, Magdalena Szlęk 2014, nr 7, s Tomasz Siuda 2014, nr 7, s

8 masowym i bębnowym gazomierzem mokrym Badania w zakresie oznaczania Zygmunt Burnus 2014, nr 7, s zawartości wysokowrzących frakcji w benzynie silnikowej z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej Wyznaczanie kierunkowych zmian Robert Bartoń 2014, nr 8, s prędkości fal poprzecznych w strefie okołootworowej na podstawie azymutalnych pomiarów PPS 3C Fizyczne modelowanie procesów Sławomir Szuflita 2014, nr 8, s wypierania ropy dwutlenkiem węgla jako metody trzeciej po nawadnianiu złoża Ocena właściwości zbiornikowych Grażyna Łykowska 2014, nr 8, s i sprężystych w aspekcie szczelinowatości skał Badania nad wytwarzaniem Artur Antosz, Halina Syrek 2014, nr 8, s mikroemulsji woskowych w reaktorze ciśnieniowym. Część II Zmiany składu wodnych roztworów Anna Huszał 2014, nr 8, s nadtlenku wodoru w procesach absorpcji tetrahydrotiofenu z gazu Przegląd metod badań silnikowych i Aleksander Mazanek 2014, nr 8, s eksploatacyjnych z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących i przyszłych wymagań jakościowych stawianych paliwom silnikowym Normalizacyjne aspekty kryteriów Zofia Błaszkiewicz 2014, nr 8, s zrównoważonego rozwoju biopaliw normy EN Projektowanie wtórnego Małgorzata Słota-Valim 2014, nr 9, s zabiegu udostępniania złóż typu niekonwencjonalnego z uwzględnieniem geomechanicznego modelu Ziemi Anizotropia ośrodka Anna Leginowicz 2014, nr 9, s geologicznego oraz jej wpływ na zarejestrowane dane sejsmiczne Laboratoryjna ocena modyfikacji Renata Cicha-Szot, Sławomir Falkowicz, 2014, nr 9, s przepuszczalności skały zbiornikowej Maja Mroczkowska, Marcin Majkrzak

9 za pomocną cieczy na bazie krzemianu sodu: wpływ żelu krzemianowego na skałę zbiornikową Statyczna wytrzymałość strukturalna zaczynów przeznaczonych do uszczelniania otworów o podwyższonym ryzyku występowania migracji gazu Zastosowanie urządzeń mobilnych w procesie gromadzenia danych o awariach na gazociągach Problemy z przygotowaniem próbek biomasy do oznaczania składu pierwiastkowego techniką spektrometrii rentgenowskiej Badania detergentowych substancji aktywnych stosowanych w pakietach dodatków do benzyn silnikowych z wykorzystaniem analizy termicznej Emisja GHG w cyklu życia paliw silnikowych. Część I wytyczne do konstruowania bilansu masowego produkcji Mineralogical and petrological characteristics of exotic schist cobbles from the Krosno Beds (Silesian Unit, Bieszczady Mts., south-east Poland) Przepływy gazu przez nanopory próba oceny Badania procesów zatłaczania CO2 do poziomów solankowych nasyconych gazem ziemnym na fizycznym modelu złoża Ochrona rurociągów przed wytrącaniem się parafiny z ropy naftowej Reakcja alkoholizy diizocyjanianów w otrzymywaniu detergentowych substancji aktywnych do uszlachetniania paliw silnikowych Marcin Krzemieniewski, Marcin Rzepka, Edyta Dębińska 2014, nr 9, s Jakub Badowski 2014, nr 9, s Michał Krasodomski, Agnieszka Wieczorek, Aleksander Kopydłowski Wojciech Krasodomski, Michał Krasodomski, Leszek Ziemiański, Zbigniew Stępień, Łukasz Jęczmionek 2014, nr 9, s , nr 9, s Delfina Rogowska, Janusz Jakubiec 2014, nr 9, s Konrad Ziemianin, Anna Wolska 2014, nr 10, s Piotr Such 2014, nr 10, s Marcin Warnecki 2014, nr 10, s Dariusz Bęben 2014, nr 10, s Wojciech Krasodomski, Michał Krasodomski, Leszek Ziemiański 2014, nr 10, s

10 Wyznaczanie zawartości substancji amorficznej w skałach metodą Rietvelda (XRD) Ewolucja metodyki oceny zanieczyszczania rozpylaczy silników Diesla Wpływ procesu pobierania próbek na jakość przewidywania nieaddytywnych właściwości benzyn silnikowych Niekonwencjonalne węglowodorowe źródła energii gazohydraty Zmiany w procedurach normalizacyjnych numeracja Polskich Norm i czwarta wersja językowa Normy Europejskiej Wyznaczenie typów petrofizycznych skał czerwonego spągowca z rejonu południowo-zachodniej części niecki poznańskiej na podstawie analizy statycznej wyników pomiarów laboratoryjnych Estymacja czasu interwałowego z profilowań geofizyki otworowej metodą sieci neuronowych Wykorzystanie przenośnego spektrometru XRF do pomiarów składu chemicznego skał Badania zapłonu propelantów na stacjonarnym silniku laboratoryjnym Zastosowanie hybrydowej metody optymalizacji rojem cząstek w procesie automatycznej kalibracji modeli złożowych Wpływ prądów tellurycznych na potencjał względem ziemi stalowego podziemnego rurociągu Problematyka korelacji pomiędzy standaryzowaną a rzeczywistą precyzją metod badań produktów Sylwia Kowalska 2014, nr 10, s Zbigniew Stępień 2014, nr 10, s Bogusław Haduch 2014, nr 10, s Maria Ciechanowska 2014, nr 10, s Zofia Błaszkiewicz 2014, nr 10, s Jolanta Klaja, Grażyna Łykowska 2014, nr 11, s Irena Gąsior, Beata Reicher 2014, nr 11, s Rafał Skupio 2014, nr 11, s Łukasz Habera 2014, nr 11, s Piotr Łętkowski 2014, nr 11, s Tomasz Minor 2014, nr 11, s Marek Krasodomski, Marek Kwinta 2014, nr 11, s

11 naftowych w międzynarodowych badaniach porównawczych Technika ablacji laserowej połączona Marek Kozak 2014, nr 11, s ze spektrometrią mas plazmy indukcyjnie sprzężonej (LA ICP MS) i możliwości jej wykorzystania w analizie produktów naftowych Profil składu chemicznego cząstek Xymena Badura 2014, nr 11, s stałych (PM) emitowanych przy zastosowaniu paliw z biokomponentami Wpływ modyfikatorów krystalizacji Barbara Gaździk 2014, nr 11, s parafin typu flow improver (FI) oraz pour point depressant (PPD) na właściwości reologiczne i temperaturę płynięcia parafinowych rop naftowych Paliwo opałowe z biokomponentem Anna Duda, Tomasz Łaczek 2014, nr 11, s Polityka energetyczna Maria Ciechanowska 2014, nr 11, s Polski do 2050 roku Modelowanie i migracja Andrzej Kostecki, Krzysztof Żuławiński 2014, nr 12, s sekcji czasowych zerooffsetowych w ośrodkach TTI metodą pseudospektralną Zastosowanie dekonwolucji Robert Bartoń 2014, nr 12, s typu shape filter do poprawy rozdzielczości sekcji sejsmicznej Ropy naftowe i ekstrakty Wojciech Bieleń, Irena Matyasik 2014, nr 12, s bitumiczne o niskiej zawartości biomarkerów preparatyka próbek przeznaczonych do analizy GC-MS Bilansowanie przekrojów geologicznych Lidia Dudek 2014, nr 12, s z regionu Błażowa Dynów Ocena zawartości materii Irena Gąsior, Beata Reicher 2014, nr 12, s organicznej (TOC) w profilu osadów kambr-sylur obszaru platformy prekambryjskiej na podstawie profilowań geofizycznych metodą CARBOLOG Nacinacz kumulacyjny badania symulacyjne i próby Piotr Koślik, Zenon Wilk, Antoni Frodyma, Łukasz Habera 2014, nr 12, s

12 sprawnościowe nowego urządzenia do przywracania cyrkulacji w odwiercie Wpływ właściwości płuczek Grzegorz Zima 2014, nr 12, s wiertniczych na jakość cementowania w gazonośnych warstwach miocenu Wiercenia slim hole na świecie i Mariusz Miziołek 2014, nr 12, s możliwości zastosowania ich na obszarze zapadliska przedkarpackiego i Karpat. Część I idea wierceń slim hole, rodzaje i przykłady zastosowań Zmiany w mikrostrukturze płaszcza Marcin Kremieniewski, Stanisław 2014, nr 12, s cementowego w zależności od warunków hydratacji zaczynu Stryczek, Łukasz Kotwica Zastosowanie odwiertów horyzontalnych Tadeusz Kwilosz 2014, nr 12, s w eksploatacji złóż i PMG Gaz składowiskowy jako źródło energii Joanna Zaleska-Bartosz 2014, nr 12, s Ocena możliwości zastosowania Grzegorz Kołodziejak, 2014, nr 12, s parametru wilgotności gazu składowiskowego do określania produktywności gazowej składowiska odpadów Joanna Zaleska-Bartosz Określenie wpływu ograniczenia Joanna Niemczewska 2014, nr 12, s masy frakcji organicznej deponowanej na składowiskach na emisję gazów cieplarnianych z sektora odpadów komunalnych Różne drogi do osiągnięcia tego Zbigniew Gacek 2014, nr 12, s samego celu. Ocena zgodności gazomierzy na podstawie wymagań norm europejskich i zaleceń OIML Ocena korelacji stopnia wyczerpywania Magdalena Żółty 2014, nr 12, s inhibitora utleniania typu fenolowego w bezcynkowych olejach turbinowych wyznaczonego metodami IR i RULER Prawne i jakościowe aspekty Anna Duda 2014, nr 12, s stosowania paliw żeglugowych Kierunki działalności naukowobadawczej INiG PIB w perspektywie krótko- i średniookresowej Maria Ciechanowska 2014, nr 12, s

13 Ochrona przed korozją Ochrona chemiczna metali przed korozją na przykładzie wybranych kopalń gazu ziemnego Przegląd Górniczy Ocena skuteczności ochrony chemicznej metali przed korozją w wybranych kopalniach gazu ziemnego Przegląd Górniczy Zastosowanie technologii,,slickwater w zabiegach hydraulicznego szczelinowania w łupkach Technologia Wody Hydrauliczne szczelinowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów rola wody w sporządzaniu cieczy technologicznych Wiadomości Naftowe i Gazownicze Hydrodynamiczna analiza porównawcza basenów naftowych miocenu, dewonu, karbonu i dolnego permu dla oceny ich perspektyw złożowych Wiadomości Naftowe i Gazownicze Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do analizy drgań mechanicznych w środowisku wiertnic. Wiadomości Naftowe i Gazownicze Badania materiałów podsadzkowych doświadczenia Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego Wiadomości Naftowe i Gazownicze Metodyka badań hydrodynamicznych, kartowanie pułapek hydrodynamicznych w warunkach przepływających wód złożowych oraz realizacja modelu akumulacji hydrodynamicznej na przykładzie złoża Wilków Wiadomości Naftowe i Gazownicze Dlaczego należy wdrażać technologie wspomagania wydobycia ropy naftowej Wiadomości Naftowe i Gazownicze Charakterystyka chemizmu wód wgłębnych basenu permskiego monokliny przedsudeckiej w świetle interpretacji wskaźników hydrochemicznych Wiadomości Naftowe i Gazownicze Wpływ właściwości zwilżalnych kolektora na efektywność wypierania ropy różnymi mediami Dariusz Bęben 2014, nr, 11, s Dariusz Bęben, Janusz Kuś, Arkadiusz Gliński, Józef Koźbiał 2014, nr, 7, s Marek Czupski 2014, nr, 1, s Piotr Kasza, Klaudia Wilk 2014, t. 6, s Wacława Piesik-Buś 2014, nr, 1, s Roman Urba 2014, nr, 2, s Elżbieta Biały, Piotr Kasza, Mateusz Masłowski, Klaudia Wilk 2014, nr, 3, s. 4-8 Wacława Piesik-Buś 2014, nr, 4, s Jan Lubaś 2014, nr, 5, s. 4-8 Wacława Piesik-Buś 2014, nr, 7, s. 4-8 Jan Lubaś, Sławomir Szuflita 2014, nr, 7, s. 9-12

14 Wiadomości Naftowe i Gazownicze Wiadomości Naftowe i Gazownicze Wiadomości Naftowe i Gazownicze Wiadomości Naftowe i Gazownicze Możliwości wzbogacania zaazotowanych gazów ziemnych w oparciu o modułowe instalacje membranowe Laboratoryjne badania odporności blach ze stali P355 na kruchość wodorową HIC Historia zabiegów kwasowania w polskim górnictwie naftowym Ciecze robocze o gęstości poniżej 1000 kg/m3 Andrzej Janocha 2014, nr, 9, s. 4-7 Agnieszka Stachowicz 2014, nr, 11, s Elżbieta Biały 2014, nr, 11, s. 4-9 Bartłomiej Jasiński 2014, nr, 12, s. 4-7

NAFTA GAZ INSTYTUT NAFTY I GAZU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY KR AKÓW

NAFTA GAZ INSTYTUT NAFTY I GAZU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY KR AKÓW NAFTA GAZ R O C Z N I K L X X 2 0 1 4 INSTYTUT NAFTY I GAZU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY KR AKÓW Współpracownicy miesięcznika NAFTA-GAZ w roku 2014 Antosz Artur Badowski Jakub Badura Xymena Bartoń Robert

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

NAFTA GAZ INSTYTUT NAFTY I GAZU KR AKÓW

NAFTA GAZ INSTYTUT NAFTY I GAZU KR AKÓW NAFTA GAZ R O C Z N I K L X V I I I 2 0 1 2 INSTYTUT NAFTY I GAZU KR AKÓW Współpracownicy miesięcznika NAFTA-GAZ w roku 2012 Adamkiewicz Andrzej Altkorn Beata Antosz Artur Badowski Jakub Bartyzel Anna

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych

Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych V Konferencja Naukowo-Techniczna poświęcona problematyce paliw silnikowych Organizatorzy Patron Honorowy 2014 Główny Partner Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych Partnerzy Patroni medialni

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH. ZAGROŻENIE ERUPCYJNE Zagrożenie erupcyjne - możliwość wystąpienia zagrożenia wywołanego erupcją wiertniczą rozumianą jako przypływ płynu złożowego

Bardziej szczegółowo

X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA

X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie,

Bardziej szczegółowo

METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO Prowadzący: Mgr inż. Bartosz Papiernik Konspekt opracowali w postaci prezentacji PowerPoint B.Papiernik i M. Hajto na podstawie materiałów opracowanych

Bardziej szczegółowo

Czasopismo Tytuł artykułu Autor (autorzy) Rok, nr, s. od-do Kozak J., Jodłowska N.,

Czasopismo Tytuł artykułu Autor (autorzy) Rok, nr, s. od-do Kozak J., Jodłowska N., Czasopismo Tytuł artykułu Autor (autorzy) Rok, nr, s. od-do Analytica Chimca. Acta Simple flow injection method for Kozak J., Jodłowska N., 2011, 702 s. 213-217 simultaneous spectrophotometric determination

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia naftowe w gruncie. pod redakcją Jana Surygały

Zanieczyszczenia naftowe w gruncie. pod redakcją Jana Surygały Zanieczyszczenia naftowe w gruncie pod redakcją Jana Surygały Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2000 Zanieczyszczenia naftowe w gruncie pod redakcją Jana Surygały Oficyna Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 3 lipca 2013 r. AB 170 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Anna Zajezierska 2013 vol. 92 s w olejach hydraulicznych vol. 104 s

Anna Zajezierska 2013 vol. 92 s w olejach hydraulicznych vol. 104 s Czasopismo Tytuł artykułu Autor (autorzy) Rok, nr, s. od-do Chemical Reviews Karbaminiany i pochodne mocznika Wojciech Krasodomski, Michał 2013 vol. 92 (1) s. 90-95 jako dodatki uszlachetniające do paliw

Bardziej szczegółowo

Surowce energetyczne (węgiel kopalny, ropa naftowa, gaz ziemny)

Surowce energetyczne (węgiel kopalny, ropa naftowa, gaz ziemny) Surowce energetyczne (węgiel kopalny, ropa naftowa, gaz ziemny) Opiekun prof. dr hab. A. Solecki Zespół: prof. Franciszek Czechowski, prof. dr hab. A. Solecki, dr W. Śliwiński, dr D. Tchorz- Trzeciakiewicz,

Bardziej szczegółowo

X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA

X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod kierunku: 06.9 Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo. do pojazdów

Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo. do pojazdów Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo mgr inż. Paweł Bukrejewski do pojazdów Kierownik Pracowni Analitycznej Starszy Specjalista Badawczo-Techniczny Laboratorium Produktów Naftowych i Biopaliw

Bardziej szczegółowo

KATALIZATOR DO PALIW

KATALIZATOR DO PALIW KATALIZATOR DO PALIW REDUXCO KATALIZATOR DO PALIW Katalizator REDUXCO jest stosowany jako dodatek do paliw węglowodorowych, jest substancją czynną zmniejszającą napięcie powierzchniowe węgla powodując

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

R O C Z N I K L X I V

R O C Z N I K L X I V N A F T A G A Z R O C Z N I K L X I V 2 0 0 8 INSTYTUT NAFTY I GAZU KR AKÓW Współpracownicy miesięcznika Nafta-Gaz w roku 2008 Baran Urszula Baranik Marta Bartłomiejczyk Gerard Bartyzel Anna Bęben Dariusz

Bardziej szczegółowo

Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków

Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków dr Małgorzata Woźnicka - 8.10.2013 r., Lublin Szczelinowanie hydrauliczne niezbędne dla wydobycia gazu ze złoża niekonwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 października 2013 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu dr inż. Wojciech Cichy mgr inż. Agnieszka Panek Zakład Ochrony Środowiska i Chemii Drewna Pracownia Bioenergii Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie stymulacji produktywności metanu w otworach Gilowice 1 i Gilowice 2H

Wykonanie stymulacji produktywności metanu w otworach Gilowice 1 i Gilowice 2H Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Wykonanie stymulacji produktywności metanu w otworach Gilowice 1 i Gilowice 2H Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli................... XIII 1. Wprowadzenie............................... 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw....................... 1 1.2. Definicja biomasy............................

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia hydrokonwersji olejów roslinnych i tluszczów zwierzecych. parafinowych (HVO)

Zagadnienia hydrokonwersji olejów roslinnych i tluszczów zwierzecych. parafinowych (HVO) Lukasz Jeczmionek Zagadnienia hydrokonwersji olejów roslinnych i tluszczów zwierzecych do weglowodorowych biokomponentów parafinowych (HVO) Instytut Nafty i Gazu 2012 Zagadnienia hydrokonwersjiolejów roslinnych

Bardziej szczegółowo

ISBN

ISBN Recenzent prof. dr hab. inż. dr h.c. JANUSZ MYSŁOWSKI Poszczególne rozdziały przygotowali: Wojciech SERDECKI: 1, 2, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 9 Paweł FUĆ: 15, Miłosław KOZAK: 13, Władysław KOZAK: 8 Anna

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro.

Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro. 0199-99-1210/2 Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro. Na podstawie wytycznych UE oraz wielu innych międzynarodowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe aspekty wydobycia gazu łupkowego

Środowiskowe aspekty wydobycia gazu łupkowego Środowiskowe aspekty wydobycia gazu łupkowego Małgorzata Woźnicka - Gaz łupkowy w Polsce i na Lubelszczyźnie Gaz łupkowy (shale gas) Gaz ziemny o genezie termogenicznej Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Aktualny stan produkcji i wykorzystania energii odnawialnej... 13. 2. Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii...

Spis treści. 1. Aktualny stan produkcji i wykorzystania energii odnawialnej... 13. 2. Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii... Przedmowa... 11 1. Aktualny stan produkcji i wykorzystania energii odnawialnej... 13 Wprowadzenie (Janusz Rakowski)... 13 1.1. Wykorzystanie energii odnawialnej w skali świata (Janusz Rakowski)... 18 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2) Dz.U.2009.18.98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. z dnia 4 lutego 2009 r.) Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Niskoemisyjne, alternatywne paliwa w transporcie. Sławomir Nestorowicz Pełnomocnik Dyrektora ds. Paliw Metanowych

Niskoemisyjne, alternatywne paliwa w transporcie. Sławomir Nestorowicz Pełnomocnik Dyrektora ds. Paliw Metanowych Niskoemisyjne, alternatywne paliwa w transporcie Sławomir Nestorowicz Pełnomocnik Dyrektora ds. Paliw Metanowych Ramowe dokumenty dotyczące stosowania niskoemisyjnych, alternatywnych paliw w transporcie

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

10. Piotr Kania średni dozór ruchu specjalności górniczej w podziemnych

10. Piotr Kania średni dozór ruchu specjalności górniczej w podziemnych Wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie w 2013 roku. Lp. Imię i Nazwisko Stwierdzone kwalifikacje 1. Jacek Szemik niższy dozór

Bardziej szczegółowo

Parametry PMG Strachocina osiągnięte w pierwszym cyklu eksploatacji magazynu, po rozbudowie pojemności czynnej zakończonej w 2011 r.

Parametry PMG Strachocina osiągnięte w pierwszym cyklu eksploatacji magazynu, po rozbudowie pojemności czynnej zakończonej w 2011 r. NAFTA-GAZ grudzień 212 ROK LXVIII Bogdan Filar, Mariusz Miziołek Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Adam Hoszowski PGNiG S.A., Oddział Sanok Parametry PMG Strachocina osiągnięte w pierwszym cyklu eksploatacji

Bardziej szczegółowo

X POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY SULECHÓW, 21-22 LISTOPAD 2013

X POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY SULECHÓW, 21-22 LISTOPAD 2013 X POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY SULECHÓW, 21-22 LISTOPAD 2013 SHALE GAS, TIGHT GAS MINIONY ROK W POSZUKIWANIACH mgr inż. Aldona Nowicka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS

PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS WYKORZYSTYWANE PALIWA Olej Napędowy 39 pojazdów CNG 10 pojazdów ETANOL ED-95 7 pojazdów Motoryzacja a środowisko naturalne Negatywny wpływ na środowisko

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W1 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Układ prezentacji wykładów W1,W2,W3 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017 Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 0/0 Pracownia Maszyn Odlewniczych i Konstrukcji Odlewów Madej Kamil Badanie wpływu parametrów I i II fazy odlewania

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy Szansa dla Polski

Gaz łupkowy Szansa dla Polski Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego Polish Exploration and Production Industry Organization Gaz łupkowy Szansa dla Polski Lublin, 27 lipca 2011 r. Plan prezentacji 1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Dodatki do paliwa LPG - teoria i praktyka

Dodatki do paliwa LPG - teoria i praktyka Dodatki do paliwa LPG - teoria i praktyka Wysoka jakość paliwa LPG to nie tylko spełnienie wymagań normatywnych. Wysoka jakość to przede wszystkim zapewnienie jak najlepszych parametrów eksploatacyjnych.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości!

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości! Warto budować lepszą przyszłość! Czyste środowisko, efektywne systemy energetyczne, komfort życia dr inż. Piotr Ziembicki Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU GREEN ENERGY POLAND Sp. z o.o. Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski e-mail: andrzej.wojciechowski@imp.edu.pl www.imp.edu.pl Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Piotr MAŁECKI Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 PODATKI EKOLOGICZNE W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 2

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo realizacji badań geologicznych pod kątem projektu CCS. Marek Jarosiński, PIG-PIB kierownik Programu Bezpieczeństwo Energetyczne

Bezpieczeństwo realizacji badań geologicznych pod kątem projektu CCS. Marek Jarosiński, PIG-PIB kierownik Programu Bezpieczeństwo Energetyczne Bezpieczeństwo realizacji badań geologicznych pod kątem projektu CCS Marek Jarosiński, PIG-PIB kierownik Programu Bezpieczeństwo Energetyczne Łódź, 30 maja 2012 Sposoby podziemnego składowania CO2 Największe

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 19 Data wydania: 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi

Bardziej szczegółowo

Planowanie i kontrola zabiegów regeneracji i rekonstrukcji studni głębinowych przy użyciu metod geofizycznych

Planowanie i kontrola zabiegów regeneracji i rekonstrukcji studni głębinowych przy użyciu metod geofizycznych Planowanie i kontrola zabiegów regeneracji i rekonstrukcji studni głębinowych przy użyciu metod geofizycznych dr Tomasz Górka Schützenstraße 33 D-15859 Storkow gorka@blm-storkow.de Wprowadzenie Geofizyka

Bardziej szczegółowo

Magdalena Borzęcka-Walker. Wykorzystanie produktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw

Magdalena Borzęcka-Walker. Wykorzystanie produktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw Magdalena Borzęcka-Walker Wykorzystanie produktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw Cele Ocena szybkiej pirolizy (FP), pirolizy katalitycznej (CP) oraz hydrotermalnej karbonizacji (HTC),

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo Katalizator spalania DAGAS sp z.o.o Katalizator REDUXCO - wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w różnego rodzaju kotłach instalacji wytwarzających energie

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE I MONITOROWANIE JAKOŚCI PALIW

ZNACZENIE I MONITOROWANIE JAKOŚCI PALIW ZNACZENIE I MONITOROWANIE JAKOŚCI PALIW Mirosław JAKUBOWSKI W artykule przedstawiono klasyfikację prawną paliw, system monitorowania paliw płynnych w Polsce oraz znaczenie paliw (w tym alternatywnych)

Bardziej szczegółowo

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... Spis treści Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... 1. Spoiwa mineralne... 1.1. Spoiwa gipsowe... 1.2. Spoiwa wapienne... 1.3. Cementy powszechnego użytku... 1.4. Cementy specjalne...

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Spis treści Przedmowa 1. Woda w przyrodzie 1.1. Wprowadzenie 1.2. Fizyczne właściwości wody 1.3. Ogólna charakterystyka roztworów wodnych 1.3.1. Roztwory

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE w PRZEMYŚLE

BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE w PRZEMYŚLE Efekywne przygotowanie do prac remontowych obiektów WOD KAN BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE w PRZEMYŚLE Tomasz Tłustochowicz Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży CLIMBEX S.A Prezentacja CLIMBEX S.A. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

GDZIE UWIĘZIONY JEST GAZ ŁUPKOWY I CZY ŁATWO GO WYDOBYĆ

GDZIE UWIĘZIONY JEST GAZ ŁUPKOWY I CZY ŁATWO GO WYDOBYĆ X Międzynarodowe Targi i Konferencja GEOLOGIA GEO - ECO - TECH GDZIE UWIĘZIONY JEST GAZ ŁUPKOWY I CZY ŁATWO GO WYDOBYĆ Grzegorz Wróbel Paweł Lis Warszawa, 24 maja 2012 r. Gdzie występuje gaz łupkowy fot:

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe aspekty wydobycia gazu z łupków

Środowiskowe aspekty wydobycia gazu z łupków Środowiskowe aspekty wydobycia gazu z łupków Małgorzata Woźnicka - Perspektywy gazu niekonwencjonalnego w Polsce 18 listopad 2011 r. Analiza presji na środowisko naturalne Szczelinowanie hydrauliczne,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars dr hab. inż. Jerzy Jantos, profesor PO prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk dr inż. Jan Zimon mgr inż. Andrzej Lechowicz 1 Katedra Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna 1.2. l. Paliwa naturalne, zasoby i prognozy zużycia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów...

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... Zbigniew Heidrich SPIS TREŚCI 1. Wiadomości wstępne... 7 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... 9 2. Zapotrzebowanie na wodę... 12 2.1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. nzw.

Dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. nzw. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Katedra Inżynierii Gazowniczej NOWE EKOLOGICZNE TECHNOLOGIE POZYSKANIA GAZU ZIEMNEGO ZE ZŁÓŻ NIEKONWENCJONALNYCH (SHALE GAS, TIGHT GAS, CBM) Dr hab. inż. Stanisław Nagy,

Bardziej szczegółowo

BIOPALIWA DRUGIEJ GENERACJI

BIOPALIWA DRUGIEJ GENERACJI BIOPALIWA DRUGIEJ GENERACJI dr Magdalena Rogulska mgr inż. Marta Dołęga Instytut Paliw i Energii Odnawialnej Instytucja Wdrażająca działania 9.4-9.6 i 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Agenda: Racjonalizacja zużycia mediów poprzez Smart Metering i Smart Management Innowacje

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny. INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN tel.

Wydział Mechaniczny. INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN    tel. Wydział Mechaniczny INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN www.iepim.uniwersytetradom.pl e-mail: iepim@uthrad.pl tel.: 0-48 361 76 42 OFERTA BADAWCZA Obszar I Ochrona środowiska naturalnego przed skażeniami

Bardziej szczegółowo

Jan Cebula (Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice) Józef Sołtys (PTH Intermark, Gliwice)

Jan Cebula (Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice) Józef Sołtys (PTH Intermark, Gliwice) Jan Cebula (Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice) Józef Sołtys (PTH Intermark, Gliwice) Bałtyckie Forum Biogazu 17 18 wrzesień 2012 PODSTAWOWY SKŁAD BIOGAZU Dopuszczalna zawartość

Bardziej szczegółowo

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Odpady z biogazowni - poferment Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia natomiast definicję środka polepszającego właściwości

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

RADA NAUKOWO PROGRAMOWA

RADA NAUKOWO PROGRAMOWA RADA NAUKOWO PROGRAMOWA Przewodniczący: dr hab. inż. Adam ŁUKSA, prof. P.R. Politechnika Radomska, Radom Z cy Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Józef HANSEL Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków prof.

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA PODCZAS ROZPOZNANIA ZŁÓŻ GAZU ZIEMNEGO Z ŁUPKÓW

CHARAKTERYSTYKA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA PODCZAS ROZPOZNANIA ZŁÓŻ GAZU ZIEMNEGO Z ŁUPKÓW gaz łupkowy, gaz ziemny z łupków, emisja, zanieczyszczenie powietrza Marcin MAZURCZAK, Izabela SÓWKA, Łukasz PACHURKA, Piotr SOBCZYŃSKI * CHARAKTERYSTYKA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA PODCZAS ROZPOZNANIA

Bardziej szczegółowo

Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej

Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej dr inż. Magdalena Król Spotkanie Regionalne- Warsztaty w projekcie Energyregion, Wrocław 18.02.2013 1-3 Biomasa- źródła i charakterystyka 4 Biomasa jako

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości zwiększenia stopnia sczerpania zasobów złóż ropy naftowej w Polsce*

Analiza możliwości zwiększenia stopnia sczerpania zasobów złóż ropy naftowej w Polsce* NAFTA-GAZ sierpień 2012 ROK LXVIII Jan Lubaś, Wiesław Szott Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Mariusz Dziadkiewicz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Warszawa Analiza możliwości zwiększenia

Bardziej szczegółowo