BIBLIOTEKI SZKOLNE W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOTEKI SZKOLNE W POLSCE"

Transkrypt

1 TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE BIBLIOTEKI SZKOLNE W POLSCE (Wydawnictwa ciągłe za lata ) Zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych

2 tys. uczniów bez dostępu do bibliotek / Juliusz Wasilewski // Biblioteka w Szkole , nr 11, s AKTYWIZOWANIE współpracy z rodzicami : opis i analiza przypadku / Małgorzata Mroczkowska // Biblioteka w Szkole , nr 5, s ANKIETA dla uczniów i ich rodziców w gimnazjum / Małgorzata Majak // Biblioteka w Szkole , nr 3, s ANKIETA w sprawie bibliotek szkolnych czyli sporo pary w gwizdek / Juliusz Wasilewski // Biblioteka w Szkole , nr 9, s ARCHITEKT informacji w bibliotece szkolnej / Stanisław Skórka // Biblioteka w Szkole , nr 1, s BADANIA czytelnicze. Propozycje tematyczne dla bibliotekarzy szkolnych / Krystyna Karwas // Poradnik Bibliotekarza , nr 12, s BADANIA księgozbioru bibliotek szkolnych : na przykładzie gminy Kostrzyn / Joanna Przybylska // Biblioteka w Szkole , nr 1, s BARIERY w dostępie do bibliotek szkolnych i sposoby ich diagnozowanie / Joanna Naruszewicz // Poradnik Bibliotekarza , nr 2, s BĄDŹ widoczny, czyli jak się promować / Iwona Włodarska // Biblioteka : szkolne centrum informacji , nr 1, s BIBLIOTECZNA przestrzeń / Jolanta Laskowska // Biblioteka w Szkole , nr 4, s BIBLIOTECZNY system zaopatrywania w podręczniki / Elżbieta Górniewicz // Biblioteka w Szkole , nr 4, s BIBLIOTEK szkolnych walka o przetrwanie / Danuta Brzezińska // Poradnik Bibliotekarza , nr 9, s BIBLIOTEKA - centrum informacji : u "Frycza" / Agnieszka Chorągwicka, Katarzyna Talarek // Biblioteka Centrum Informacji , nr 3, s BIBLIOTEKA czy centrum informacji multimedialnej i internetowej / Bożena Sowińska // Edukacja Medialna , nr 2, s BIBLIOTEKA dla każdej szkoły! / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole , nr 10, s BIBLIOTEKA dla ucznia zdolnego / Anna Biernacka-Bryk // Bibliotekarz , nr 10, s BIBLIOTEKA jest miejscem...: refleksje towarzyczące projektowania misji biblioteki liceum / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole , nr 3, s BIBLIOTEKA przyszłości i jej rola w stukturze szkoły / Ewa Najduch, Urszula Pałysińska // Bibliotekarz , nr 6, s

3 19. BIBLIOTEKA sojusznikiem nauczyciela / Agata Malinowska // Życie Szkoły , nr 5, s BIBLIOTEKA szkolna - biblioteką jakości / Hanna Zarazińska // Poradnik Bibliotekarza , nr 1, s BIBLIOTEKA szkolna - czy nie stracimy zbyt wiele? / Anna Biernacka-Bryk, Anna Bukowska- Jaśków // Bibliotekarz , nr 10, s BIBLIOTEKA szkolna wyróżniona! O udziale w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Przedsięwzięcie Uczniow IDEA 2007 / Małgorzata Sieradzon // Biblioteka w Szkole , nr 10, s BIBLIOTEKA szkolna a ewaluacja szkolnego programu ścieżek edukacyjnych / Bożena Studniewska // Biblioteka w Szkole , nr 5, s BIBLIOTEKA szkolna a fundusze z Uni Europejskiej / Bożena Kozieńska // Biblioteka w Szkole , nr 3, s BIBLIOTEKA szkolna a integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych w szkołach masowych / Urszula Zięba // Szkoła Specjalna , nr 4, s BIBLIOTEKA szkolna a nadzór pedagogiczny / Grażyna Szpulak // Poradnik Bibliotekarza , nr 5, s BIBLIOTEKA szkolna a problemy adaptacji uczniów klas pierwszych w gimnazjum / Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole , nr 10, s BIBLIOTEKA szkolna a reforma edukacji / Grażyna Szpulak // Poradnik Bibliotekarza , nr 1, s BIBLIOTEKA szkolna czy biblioteka w szkole? / Danuta Brzezińska // Bibliotekarz , nr 11, s BIBLIOTEKA szkolna dla (coraz) młodszych uczniów / Beata Czyżewska // Biblioteka : szkolne centrum informacji , nr 3, s BIBLIOTEKA szkolna i jej oddziaływanie socjoterapeutyczne / Krystyna Stefaniak // Biblioteka w Szkole , nr 11, s BIBLIOTEKA szkolna i jej zbiory dotyczące patologii społecznej / Anna Witek // Biblioteka w Szkole , nr 6, s BIBLIOTEKA szkolna inaczej / Zofia Litwin, Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole , nr 2, s BIBLIOTEKA szkolna jako centrum czytelniczo - medialne / Joanna Gura // Poradnik Bibliotekarza , nr 10, dod. s BIBLIOTEKA szkolna stymulatorem efektów kształcenia / Danuta Brzezińska // Meritum , nr 3, s

4 36. BIBLIOTEKA szkolna w dyskursie edukacyjnym / Jolanta Gwioździk, Stefan Kubów // Poradnik Bibliotekarza , nr 9, s BIBLIOTEKA szkolna w opinii uczniów / Katarzyna Chojnacka-Musiał // Biblioteka Centrum Informacji , nr 2, s BIBLIOTEKA szkolna w procesie edukacji medialnej i czytelniczej / Józef Szocki // Poradnik Bibliotekarza , nr 10, s BIBLIOTEKA szkolna w realizacji programu reformy oświaty / Włodzimierz Goriszowski, Piotr Kowalik // Nauczyciel i Szkoła , nr 1/2, s BIBLIOTEKA szkolna w społeczeństwie informacyjnym : reflekcje co najmniej dyskusyjne / Marcin Drzewiecki // Poradnik Bibliotekarza , nr 5, s BIBLIOTEKA szkolna w życiu maturzysty... / Anna Rzędowska // Biblioteka w Szkole , nr 7/8, s BIBLIOTEKA szkolna wsparciem doradztwa zawodowego / Małgorzata Solecka-Koplin // Biblioteka w Szkole , nr 11, s BIBLIOTEKA w szkole muzycznej / Beata Wyszkowska // Poradnik Bibliotekarza , nr 4, s BIBLIOTEKA wobec kompetencji informacyjnych młodzieży / Marcin Drzewiecki // Bibliotekarz , nr 2, s BIBLIOTEKARZ potrafi : darmowe programy dla szkoły / Jakub Wełnowski // Biblioteka w Szkole , nr 5, s BIBLIOTEKI przyszłości a rzeczywistość, czyli chybione pomysły dyrektorów szkół / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole , nr 3, s BIBLIOTEKI publiczne a biblioteki szkolne / Rafał Golat // Bibliotekarz , nr 2, s BIBLIOTEKI szkolne i nauczyciele bibliotekarze w oczach nauczycieli przedmiotowych / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole , nr 7-8, s BIBLIOTEKI szkolne i pedagogiczne - wspólna misja i wspólne doskonalenie swojej pracy / Maria Wiśniewska // Poradnik Bibliotekarza , nr 7-8, s BIBLIOTEKI szkolne i pedagogiczne w obliczu nowej podstawy programowej / Beata Walczak // Poradnik Bibliotekarza , nr 2, s BIBLIOTEKI szkolne i publiczne wobec zjawiska wykluczenia edukacyjnego / Marcin Drzewiecki // Bibliotekarz , nr 12, s BIBLIOTEKI szkolne jako centrum uczenia : o kursie zrealizowanym w ramach programu Comenius / Jolanta Pytel // Biblioteka w Szkole , nr 4, s BIBLIOTEKI szkolne w międzynarodowych wytycznych i aktach prawnych / Dorota Grabowska // Poradnik Bibliotekarza , nr 11, s. 3-8.

5 54. BIBLIOTEKI szkolne w Polsce - dokąd zmierzamy? / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole , nr 4, s BIBLIOTEKI szkolne w Polsce - podstawy prawne / Dorota Grabowska // Bibliotekarz , nr 5, s BIBLIOTEKI szkolne w procesie dykaktyczno-wychowawczym w dwudziestoleciu międzywojennym / Józef Szocki // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 1, s BIBLIOTEKI szkolne wobec e-wykluczenia / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień , nr 4/5, s BIBLIOTEKI szkół publicznych Warszawy a reforma oświaty / Renata Korona // Poradnik Bibliotekarza , nr 9, s BLOG : jako narzędzie dydaktyczne w bibliotece szkolnej / Teresa Prokowska // Biblioteka Centrum Informacji , nr 3, s CENTRA informacji multimedialnej w bibliotekach / Andrzej Kubrak // Poradnik Bibliotekarza , nr 5, s CHARAKTERYSTYKA czytelnika ważną wskazówką w pracy bibliotekarza / Małgorzata Augustyniak // Biblioteka w Szkole , nr 3, s CHICHOT wizji i misji biblioteki szkolnej / Barbara Dobryniewska // Biblioteka w Szkole , nr 4, s CYFROWE kompetencje w cyfrowej bibliotece szkolnej / Wiesława Papierska, Barbara Tomkiewicz // Biblioteka w Szkole , nr 3, s CZY reforma systemu edukacji w Polsce zmieniła oblicze współczesnej biblioteki szkolnej? / Mirosława Grabowska // Biblioteka : szkolne centrum informacji , nr 6, s CZY twoja biblioteka szkolna działa na rzecz środowiska lokalnego? / Grażyna Bartkowska, Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole , nr 1, s. 5. Ankieta 66. DOBRA strona biblioteki / Hanna Bohuszewicz, Gabriela Bonk // Biblioteka w Szkole , nr 1, s DODATKOWE fundusze dla biblioteki / Ewa Joanna Łapińska // Biblioteka w Szkole , nr 3, s EDUKACJA audiowizualna w bibliotece szkolnej / Aleksandra Czetwertyńska, Marianna Hajdukiewicz // Biblioteka w Szkole , nr 5, s EDUKACYJNA funkcja biblioteki szkolnej / Stefan Kubów // Biblioteka w Szkole , nr 6, s FORMY pracy pedagogicznej w bibliotece szkolnej / Teresa Szyszko // Biblioteka w Szkole , nr 5, s FUNKCJONOWANIE bibliotek szkolnych w obliczu nowej podstawy programowej / Beata Czyżewska // Biblioteka : szkolne centrum informacji , nr 1, s

6 72. GDY do biblioteki przybywają nowi gimnazjaliści... / Małgorzata Hamada // Język Polski w Gimnazjum /2004, nr 1, s GODZINY z KN w bibliotece : w kontekście matury z języka polskiego od 2015 r. / Anna Tomczyk-Churska // Biblioteka Centrum Informacji , nr 3, s INTEGRACJA : o działaniach biblioteki szkolnej na rzecz niepełnosprawnych dzieci / Joanna Mańka // Biblioteka w Szkole , nr 2, s JAK nowe technologie wspierają tradycję / Mirosława Grabowska // Biblioteka : szkolne centrum informacji , nr 1, s JAK promować bibliotekę szkolną? : z praktyki nauczyciela bibliotekarza / Beata Wróblewska // Biblioteka w Szkole , nr 10, s JAK rodzice oceniają pracę biblioteki szkolnej? / Małgorzata Majak // Poradnik Bibliotekarza , nr 11, s JAK wypromować bibliotekę? / Elżbieta Rafińska // Biblioteka w Szkole , nr 4, s JAK zamierzam przekształcić bibliotekę szkolną w centrum informacji multimedialnej? / Bożena Sowińska // Biblioteka w Szkole , nr 6, s JAKOŚĆ w bibliotece / Izabella Mróz // Biblioteka w Szkole , nr 10, s JESTEM użytkownikiem informacji : program dydaktyczno-wychowawczy biblioteki szkolnej wspierający proces samo kształcenia ucznia / Władysława Kiernicka, Bożena Widła // Biblioteka w Szkole , nr 1, s KARTY czytelnika / Agnieszka Wojciechowicz // Biblioteka w Szkole , nr 1, s KODEKS etyczny bibliotekarza szkolnego potrzebny? Możliwy? / Zdzisław Gębołyś // Biblioteka w Szkole , nr 4, s KOŁO biblioteczne w pracy pedagogicznej nauczyciela bibliotekarza / Jadwiga Witkowska- Kunach // Biblioteka w Szkole , nr 2, s KOŁO biblioteczne w szkole podstawowej // Biblioteka w Szkole , nr 1, s KOMPUTER dla "maluchów" w bibliotece szkolnej / Lucyna Kisiel, Lilianna Urbańska // Biblioteka w Szkole , nr 6, s KOMPUTERYZACJA bibliotek szkolnych / Elżbieta Gromadzka // Poradnik Bibliotekarza , nr 7/8, s KOMPUTERYZACJA biblioteki w programie Biblioteka Szkol na MOL / Romana Bulanda- Frąckiewicz // Poradnik Bibliotekarza , nr 6, s KONCEPCJA marketing-mix w bibliotece szkolnej / Iwona Cichowska // Biblioteka w Szkole , nr 1, s. 2-3.

7 90. KOREPETYCJE w bibliotece szkolnej / Jolanta Wawoczny // Biblioteka w Szkole , nr 2, s KSIĄŻECZKI dokumentujące pracę uczniów na lekcjach bibliotecznych w klasach I-III szkoły podstawowej / Maria Klaban // Biblioteka w Szkole , nr 9, s KSIĄŻKA elektroniczna w bibliotece szkoły podstawowej / Jarosław Misiak // Biblioteka w Szkole , nr 1, s LOKALE i wyposażenie bibliotek szkolnych - marzenia rzeczywistość / Danuta Brzezińska // Poradnik Bibliotekarza , nr 12, s MAGIA "klikania", czyli jak skomputeryzować bibliotekę szkolną? / Renata Sowada // Poradnik Bibliotekarza , nr 3, s MATURZYŚCI w bibliotece szkolnej / Iwona Klukowska // Biblioteka w Szkole , nr 7/8, s MEMORIAŁ w sprawie bibliotek szkolnych // Biblioteka w Szkole , nr 12, s METODY badań jakości pracy biblioteki / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole , nr 6, s METODY pracy w centrum medialnym na przykładzie Biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Toruniu / Anna Tomczyk-Churska // Biblioteka w Szkole , nr 4, s MIEJSCE, rola i zadania współczesnej biblioteki szkolnej w świetle przepisów prawnych i dokumentów programujących pracę biblioteki / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole , nr 3, s MIERZENIE jakości pracy biblioteki szkolnej / Gabriela Gmerek-Biniek // Biblioteka w Szkole , nr 10, s MIĘDZYNARODOWE dokumenty dotyczące bibliotek szkolnych / Dorota Grabowska // Biblioteka w Szkole , nr 7-8, s MILIONY na biblioteki szkolne? / Juliusz Wasilewski // Biblioteka w Szkole , nr 1, s MOLIK - nowe narzędzie informatyczne w bibliotece szkolnej / Elżbieta Gromadzka // Biblioteka : szkolne centrum informacji , nr 4, s NAUCZYCIEL bibliotekarz tylko wypożycza książki? Omówienie wyników ankiety przeprowadzonej w bibliote kach szkolnych w Krakowie i w Małopolsce / Marta Gdańska, Ewa Pałucka, Anna Śmietana // Biblioteka w Szkole , nr 12, s NAUCZYCIEL bibliotekarz wobec paradoksów zachowań informacyjnych uczniów / Bogumiła Staniów // Poradnik Bibliotekarza , nr 5, s NOWA podstawa programowa a biblioteka szkolna / Urszula Juhanowicz // Biblioteka : szkolne centrum informacji , nr 5, s NOWA podstawa programowa o współpracy nauczycieli z biblioteką szkolną / Monika Nagowska // Biblioteka w Szkole , nr 10, s. 5-8.

8 108. NOWA podstawa programowa w bibliotece szkolnej / Danuta Brzezińska // Meritum , nr 4, s NOWOCZESNE centrum informacji w Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie / Dorota Kotnarowska // Biblioteka Centrum Informacji , nr 1, s O BIBLIOTEKACH szkolnych u progu XXI / Jadwiga Andrzejewska ; rozm. przepr. Teresa Miodek // Poradnik Bibliotekarza , nr 9, s O ODKURZANIU regulaminów w bibliotekach szkolnych / Izabela Tumas // Biblioteka w Szkole , nr 4, s O POZYCJĘ biblioteki / Stanisław Turowski // Biblioteka w Szkole , nr 5, s OCHRONA danych osobowych publikowanych na stronie internetowej biblioteki / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole , nr 11, s OCHRONA prawnych podstaw funkcjonowania bibliotek szkolnych i uprawnień nauczycieli bibliotekarzy / Lucjan Biliński // Bibliotekarz , nr 7/8, s OD BIBLIOTEKI do mediateki. VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego / Renata Sowada // Poradnik Bibliotekarza , nr 9, s OD PRZYBYTKU głowa nie boli, czyli dodatkowe godziny w bibliotece szkolnej / Anna Rzędowska // Biblioteka w Szkole , nr 11, s ODRĘBNOŚCI biblioteki szkolnej / Jacek Wojciechowski // Biblioteka w Szkole , nr 6, s PAPIERZYSKA czyli krótki przegląd bibliotecznej dokumentacji / Gabriela Bonk // Biblioteka w Szkole , nr 2, s PIERWSZE oznaki zmiany w bibliotekach szkolnych będą już niebawem widoczne : rozmowa z Joanną Kluzik-Rostowską, Minister Edukacji Narodowej / Joanna Kluzik-Rostowska, [rozm. przepr.] Juliusz Wasilewski // Biblioteka w Szkole , nr 2, s PLANOWANIE rozwoju biblioteki szkolnej / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole , nr 10, s PLATFORMA LearningApps : jak wykorzystać w bibliotece szkolnej? / Hanna Basaj // Biblioteka Centrum Informacji , nr 2, s PO CO komu biblioteka szkolna? / Danuta Brzezińska // Biblioteka w Szkole , nr 2, s PODSTAWA programowa inspiracją do współpracy nauczycieli bibliotekarzy z nauczycielami kształcenia zintegrowanego i języka polskiego / Dorota Grabowska // Poradnik Bibliotekarza , nr 9, s PODSTAWA programowa w pracy biblioteki szkolnej / Monika Nagowska // Biblioteka w Szkole , nr 3, s PODSTAWY prawne działania biblioteki szkolnej / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole , nr 3, s

9 126. POGROMCY informacji : czyli jak to się robi w bibliotece / Dorota Mucha // Biblioteka Centrum Informacji , nr 4, s POKOLENIE cyfrowe w bibliotece szkolnej / Bogumiła Staniów // Poradnik Bibliotekarza , nr 2, s POTRZEBY osób wymagających szczególnej pomocy i możliwości ich realizacji w bibliotece szkolnej / Renata Aleksandrowicz // Biblioteka w Szkole , nr 5, s POŻYCZONE nie kradzione : o kłopotach z bibliotecznymi dłużnikami // Biblioteka w Szkole , nr 5, s PROBLEMY bibliotek szkolnych / Kinga Hechsman // Biblioteka w Szkole , nr 4, s PROGRAM rozwoju biblioteki szkolnej : propozycja przekształcenia biblioteki w szkolne centrum informacji / Małgorzata Solecka-Koplin // Biblioteka w Szkole , nr 2, s PROGRAM wychowawczy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Sportowych w Nysie / Danuta Orzeł // Biblioteka w Szkole , nr 10, s PROJEKT ankiety "Uczeń jako użytkownik biblioteki szkolnej" : omówienie / Wiesława Szydek // Biblioteka w Szkole , nr 3, PROJEKT gimnazjalny w bibliotece szkolnej / Grażyna Bartkowska // Biblioteka w Szkole , nr 9, s PROJEKTY scenariuszy dramowych w pracy biblioteki / Agnieszka Pawlak // Biblioteka w Szkole , nr 10, s PROMOCJA biblioteki szkolnej w internecie / Gabriela Bonk, Anna Urbaniak // Biblioteka Centrum Informacji , nr 1, s PROPOZYCJE organizacji biblioteki gimnazjum / Lidia Zyga, Anna Hołyk // Biblioteka w Szkole , nr 1, s PRÓBY likwidacji bibliotek szkolnych na tle polityki edukacyjnej w dwudziestoleciu międzywojennym / Kamil Kościelniak // Bibliotekarz , nr 9, s PRZECIĘTNA polska biblioteka szkolna... / Danuta Różańska-Smolińska // Biblioteka w Szkole , nr 5, s PRZEKSZTAŁCENIE biblioteki szkolnej w Multimedialne Centrum Informacyjne / Agata Mackiewicz, Renata Wójtowicz // Biblioteka : szkolne centrum informacji , nr 1, s PRZYCHODZI dyrektor do biblioteki... / Izabela Kamińska-Smolarek // Biblioteka w Szkole , nr 7/8, s REGULACJE prawne bibliotek szkolnych / Maria Wilczyńska // Poradnik Bibliotekarza , nr 9, s

10 143. ROLA biblioteki szkolnej : w kontekście zmian wprowadzonych ustawą podręcznikową / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole , nr 9, s ROLA biblioteki szkolnej w przygotowaniu uczniów do matury z języka polskiego / Krystyna Warchala // Biblioteka w Szkole , nr 10, s ROLA biblioteki w kreowaniu wizerunku szkoły / Elżbieta Pawełka // Biblioteka w Szkole , nr 9, s SAMODOSKONALENIE nauczyciela bibliotekarza / Marta Kostecka // Biblioteka w Szkole , nr 7-8, s SĄ WYNIKI ministerialnej ankiety na temat bibliotek szkolnych / Juliusz Wasilewski // Biblioteka w Szkole , nr 1, s. 27. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez MEN w 2000 r SLAMIT 4 o roli bibliotek szkolnych w procesie uczenia się przez całe życie / Iwona Kosińska // Biblioteka : szkolne centrum informacji , nr 3, s SŁABE uczestnictwo uczniów w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną : opis i analiza rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego / Alicja Szafranowska // Biblioteka w Szkole , nr 11, s SPACE for learning : biblioteka szkolna jako centrum uczenia się / Danuta Brzezińska // Biblioteka Centrum Informacji , nr 2, s STAN bibliotek szkolnych : badania Krajowej Sekcji Bibliotekarstwa ZG ZNP przeprowadzone w 2000 r. // Biblioteka w Szkole , nr 10, s STANDARDY pilnie poszukiwane / Juliusz Wasilewski // Biblioteka w Szkole , nr 6, s STANDARDY pracy biblioteki szkolnej // Biblioteka w Szkole , nr 9, s STANDARDY pracy biblioteki szkolnej // Poradnik Bibliotekarza , nr 9, wkł. s Wkładka : Świat książki dziecięcej 155. STANDARYZACJA bibliotek szkolnych w polskich warunkach / Małgorzata Fedorowicz- Kruszewska // Wychowanie na co Dzień , nr 6, s STRATEGICZNA rola biblioteki szkolnej w procesie edukacji / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole , nr 9, s STUDIA bibliotekoznawcze a problem pracy w bibliotece szkolnej / Grażyna Szpulak // Bibliotekarz , nr 6, s SZKOLNA biblioteka : miejsce dla nowoczesnego człowieka : kilka uwag polonisty o roli biblioteki szkolnej w edukacji uczniów Pokolenia Y / Iwona Skrzypczyk-Gałkwoska // Poradnik Bibliotekarza , nr 2, s SZKOLNE biblioteki w świetle aktualnych przepisów prawnych / Hanna Sokołowska // Bibliotekarz , nr 11, s. 2-7.

11 160. SZKOLNE Centra Multimedialne - nowy wymiar informacji / Magdalena Pilińska // Bibliotekarz , nr 4, s SZKOLNE Centrum Onformacji : nowa rola biblioteki szkolnej / Anna Węglarz // Poradnik Bibliotekarza , nr 11, s SZKOLNE centrum uczenia się w 2025 r. : prognozy / Mirosława Bogacz // Biblioteka Centrum Informacji , nr 2, s SZKOŁA z biblioteką, biblioteka ze szkołą / Katarzyna Ostrowska // Biblioteka w Szkole , nr 5, s ŚLADAMI przeszłości. Nietypowe formy pracy biblioteki szkolnej / Beata Pawlak // Biblioteka w Szkole , nr 3, s TENDENCJE w rozwoju bibliotek szkolnych na świecie / Bogumiła Staniów // Poradnik Bibliotekarza , nr 3, s TERAZ biblioteki / Jacek Wojciechowski // Biblioteka w Szkole , nr 7-8, s TRZEBA będzie zapukać do drzwi biblioteki, by tam szukać, szperać, dowiadywać się... / Alfred Siama // Bibliotekarz , nr 5,s UCZENIE się przez całe życie : biblioteki szkolne i nowe drogi uczenia się - SLAMIT 4 / Iwona Kosińska, Elżbieta Rafińska // Biblioteka Centrum Informacji , nr 3, s UŻYTKOWNICY bibliotek szkolnych / Agata Arkabus // Poradnik Bibliotekarza , nr 9, s W BIBLIOTECE książek nie za wiele / Dorota Guba // Biblioteka w Szkole , nr 4, s W MEDIACH o bibliotekach szkolnych / Juliusz Wasilewski // Biblioteka w Szkole , nr 4, s W POSZUKIWANIU nowych form promocji biblioteki szkolnej / Elżbieta Rafińska // Biblioteka Centrum Informacji , nr 1, s W SZKOLE niezbędna jest biblioteka / Danuta Brzezińska // Biblioteka w Szkole , nr 9, s WARTO zmieniać szkolną bibliotekę / Bożena Boryczka // Meritum , nr 1, s WIRTUALNA tablica w bibliotece szkolnej / Hanna Basaj // Biblioteka Centrum Informacji , nr 1, s WŁASNY program edukacyjny nauczyciela bibliotekarza : cz. 1 / Krystyna Ratyńska-Olechnowska // Biblioteka w Szkole , nr 10, s WŁASNY program nauczyciela bibliotekarza : cz. 2 / Krystyna Ratyńska-Olechnowska // Biblioteka w Szkole , nr 11, s WSPÓŁPRACA bibliotek publicznych i szkolnych (założenia modelowe i rzeczywistość) : rozważania w konteście debaty zorganizowanej przez FRSI w dn / oprac. Jadwiga Chruścińska // Poradnik Bibliotekarza , nr 12, s

12 179. WSPÓŁPRACA bibliotek szkolnych z filialną biblioteką pedagogiczną / Agnieszka Jankowska // Biblioteka w Szkole , nr 6, s WSPÓŁPRACA bibliotekarzy / Jolanta Dorobisz // Biblioteka w Szkole , nr 3, s WSPÓŁPRACA biblioteki pedagogicznej z bibliotekami szkolnymi / Bożena Jamorska // Biblioteka w Szkole , nr 3, s WSPÓŁPRACA biblioteki pedagogicznej z bibliotekami szkolnymi / Bożena Lewandowska // Biblioteka w Szkole , nr 2, s WSPÓŁPRACA biblioteki szkolnej z nauczycielami : scenariusz szkolenia / Grażyna Nerek // Biblioteka w Szkole , nr 9, s WSPÓŁPRACA dydaktyczna bibliotekarza z nauczycielami przedmiotów / Anna Targosz // Biblioteka w Szkole , nr 9, s WSPÓŁPRACA z łącznikami klasowymi w szkole podstawowej / Grażyna Kunka // Biblioteka w Szkole , nr 3, s Z nowy etap komputeryzacji bibliotek szkolnych / Jacek Gajkiewicz // Biblioteka w Szkole , nr 12, s ZMAGANIA humanistyczne : ciekawy przykład współpracy bibliotekarzy szkolnych z biblioteką pedagogiczną / Ewa Gajek // Biblioteka w Szkole , nr 11, s ZWROT książek do biblioteki na koniec roku szkolnego / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole , nr 5, s ZWYCZAJE w bibliotekach szkolnych / Anna Małgorzata Cynowska // Biblioteka : szkolne centrum informacji , nr 1, s " NAWIGATOR wiedzy" : nauczyciel bibliotekarz opiekunem internetowego centrum informacji multimedialnej / Renata Sowada // Poradnik Bibliotekarza , nr 5, s

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Lewandowska Konin

Bardziej szczegółowo

Biblioteki szkolne i pedagogiczne innowacje, inspiracje, kreacje. Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów

Biblioteki szkolne i pedagogiczne innowacje, inspiracje, kreacje. Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Biblioteki szkolne i pedagogiczne innowacje, inspiracje, kreacje Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej Wybór : Aleksandra Kmiećkowiak

Bardziej szczegółowo

Marketing w bibliotece

Marketing w bibliotece PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Marketing w bibliotece (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Ewelina Czajkowska

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zadania bibliotek pedagogicznych ( zestawienie bibliograficzne w wyborze) od 1990 do 2009 roku

Organizacja i zadania bibliotek pedagogicznych ( zestawienie bibliograficzne w wyborze) od 1990 do 2009 roku Organizacja i zadania bibliotek pedagogicznych ( zestawienie bibliograficzne w wyborze) od 1990 do 2009 roku Wydawnictwa zwarte: 1. Biblioteka i informacja w systemie edukacji : praca zbiorowa / red. Marcin

Bardziej szczegółowo

OCENA STANDARDÓW W BIBLIOTEKACH

OCENA STANDARDÓW W BIBLIOTEKACH OCENA STANDARDÓW W BIBLIOTEKACH ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE 2000-2006 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej 31-124 Kraków, ul. Rajska 1 tel.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne za lata 2000 2011 sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Ewa Kanicka Wydział

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy biblioteki szkolnej 2005-2015

Organizacja pracy biblioteki szkolnej 2005-2015 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Organizacja

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKI SZKOLNE NA ŚWIECIE

BIBLIOTEKI SZKOLNE NA ŚWIECIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W SŁUPCY BIBLIOTEKI SZKOLNE NA ŚWIECIE Zestawienie bibliograficzne Wybór literatury dostępnej w Publicznej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKI SZKOLNE W POLSCE

BIBLIOTEKI SZKOLNE W POLSCE TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE BIBLIOTEKI SZKOLNE W POLSCE (Wydawnictwa zwarte) Zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 zostało sporządzone w oparciu o zbiory Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Dworze

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Pińczowie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Pińczowie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Pińczowie Promocja czytelnictwa zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2016 / ze zbiorów PBW w Kielcach Filia w Pińczowie / Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Preferowane źródła informacji przez dzieci i młodzież

Preferowane źródła informacji przez dzieci i młodzież Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Preferowane źródła informacji przez dzieci i młodzież zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2010 2 1. 2. 3. 4. 5. Brosch,

Bardziej szczegółowo

E-podręczniki wyzwanie nowoczesnej edukacji Zestawienie bibliograficzne w wyborze

E-podręczniki wyzwanie nowoczesnej edukacji Zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Busku-Zdroju E-podręczniki wyzwanie nowoczesnej edukacji Zestawienie bibliograficzne w wyborze E-podręczniki to kompleksowy zbiór otwartych zasobów

Bardziej szczegółowo

Literatura zwarta: 6. GÓRA Ewa, MROCZKOWSKA Renata. Nowe zasady awansu zawodowego

Literatura zwarta: 6. GÓRA Ewa, MROCZKOWSKA Renata. Nowe zasady awansu zawodowego -Awans zawodowy nauczycielazestawienie bibliograficzne w wyborze. Literatura zwarta: 1. DZIERZGOWSKA Irena. Nauczyciel kontraktowy / Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2008. 2. DZIERZGOWSKA Irena. Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005)

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) KSIĄśKI 1. BERNACKA, Danuta Od

Bardziej szczegółowo

Wychowanie patriotyczne

Wychowanie patriotyczne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wychowanie patriotyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze aneks Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2007 POZYCJE ZWARTE 1. Salij Jacek : Patriotyzm

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2009) Wydawnictwa zwarte 1. Dyrektor i nauczyciel wobec nowych zadań wewnętrznego nadzoru pedagogicznego / Małgorzata Jaśko // W:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Zajęcia art. 42 KN realizowane w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

Zajęcia art. 42 KN realizowane w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju Zajęcia art. 42 KN realizowane w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju Język polski 1. Figwer Romana przygotowanie do matury przygotowanie do konkursu przedmiotowego/praca z

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Pomiar osiągnięć uczniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w bibliotece

Pomiar osiągnięć uczniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w bibliotece Pomiar osiągnięć uczniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w bibliotece Część ogólna Cieciura Marek. Testowe sprawdzanie wiedzy / Warszawa : VIZJA PRESS&IT, 2008. Kielin Jacek.

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy listy podstawowe i rezerwowe

Poniżej przedstawiamy listy podstawowe i rezerwowe Lębork, 2.02.2011 r. W ramach następujących działao: Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Kurs Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej z elementami tworzenia stron

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2016 / 2017

Plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2016 / 2017 Plan nadzoru pedagogicznego rok 2016 / 2017 Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 14 września 2016 r. Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 7 im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy Data obowiązywania:

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W OŚWIACIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Wydawnictwa zwarte

PUBLIC RELATIONS W OŚWIACIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Wydawnictwa zwarte PUBLIC RELATIONS W OŚWIACIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. CHOJNOWSKI Szymon : PR-owskie mity, czyli jak wizerunek odbiega od rzeczywistości // W : Nowa szkoła.

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I GIMNAZJUM PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR NUMER DOPUSZCZENIA Język polski Język polski. Między Agnieszka Łuczak, 63/I/2009 nami.

Bardziej szczegółowo

Forum Nauczycieli. Kwartalnik. W tym wydaniu: Doskonalenia nauczycieli WOM. w Katowicach

Forum Nauczycieli. Kwartalnik. W tym wydaniu: Doskonalenia nauczycieli WOM. w Katowicach podstaw programowych metodycznym FORUM NAUCZYCIELI Nr 3 (55) 2014 Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM Redaktor naczelny: Bohdan Doboszyński Zespół redakcyjny: Anna Zakrzewska-Zamora Iwona

Bardziej szczegółowo

METODYKA NAUCZANIA PRZYRODY W ZREFORMOWANEJ SZKOLE (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

METODYKA NAUCZANIA PRZYRODY W ZREFORMOWANEJ SZKOLE (zestawienie bibliograficzne w wyborze) METODYKA NAUCZANIA PRZYRODY W ZREFORMOWANEJ SZKOLE (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. Egzamin gimnazjalny 2002 część matematyczno-przyrodnicza / Anna Pachalska. Wrocław : Continuo,

Bardziej szczegółowo

2. Dzieci świetlicowe / Anna Kurek // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 15

2. Dzieci świetlicowe / Anna Kurek // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 15 Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie ŚWIETLICA SOJUSZNIKIEM SZKOŁY Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zagadnienia ogólne 1. Baza i wyposażenie świetlicy

Bardziej szczegółowo

Nierówności edukacyjne

Nierówności edukacyjne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Nierówności edukacyjne (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć dodatkowych ZSO w Kłodzku w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz zajęć dodatkowych ZSO w Kłodzku w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz zajęć dodatkowych ZSO w Kłodzku w roku szkolnym 2014/2015 Historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, historia i społeczeństwo. 1 Anna Olbińska 13.20-14.10 Kolo dla maturzystów z historii

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA dla poszczególnych klas w roku szkolnym 2013/ 2014 Publiczna Szkoła Podstawowa I etap nauczania

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA dla poszczególnych klas w roku szkolnym 2013/ 2014 Publiczna Szkoła Podstawowa I etap nauczania SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA dla poszczególnych klas w roku szkolnym 2013/ 2014 Publiczna Szkoła Podstawowa I etap nauczania Klasa I a Program edukacji wczesnoszkolnej - przeznaczony do zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INFORMACYJNO - BIBLIOGRAFICZNY ul. M. Skłodowskiej - Curie 4 85-094 Bydgoszcz tel. (052) 341-30-74 http:/www.pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/2009 Łódzkiego Kuratora Oświaty Jolanta Kaleta Spychalska Jadwiga Chabelska Danuta Górecka Barbara Raczyńska - Laudańska

ZARZĄDZENIE NR 56/2009 Łódzkiego Kuratora Oświaty Jolanta Kaleta Spychalska Jadwiga Chabelska Danuta Górecka Barbara Raczyńska - Laudańska ZARZĄDZENIE NR 56/2009 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 23 września 2009 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2009/2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki nauczania

Metody i techniki nauczania Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody i techniki nauczania zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Beata Kusiak Kielce 2010 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Adamek, Irena : Wspieranie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZNIA OBOWIĄZYJACY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. J. SIUZDAKA W WOŁKOWYI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZNIA OBOWIĄZYJACY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. J. SIUZDAKA W WOŁKOWYI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZNIA OBOWIĄZYJACY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. J. SIUZDAKA W WOŁKOWYI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Wychowanie Od przedszkolaka do pierwszaka Program Iwona Broda

Bardziej szczegółowo

Miejsce realizacji CKW MTŁ, al. Politechniki 4, sala A. Termin i czas realizacji , godz

Miejsce realizacji CKW MTŁ, al. Politechniki 4, sala A. Termin i czas realizacji , godz KONFERENCJE, SEMINARIA, WARSZTATY METODYCZNE I INNE SPOTKANIA EDUKACYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W RAMACH XVI TARGÓW EDUKACYJNYCH Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s.

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s. EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE Zestawienie bibliograficzne (w wyborze) wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism z lat 2001-2012 dostępnych w PBW Filia w Szubinie Opracowała : Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Wspomaganie pracy szkoły we współpracy z biblioteką szkolną. Falenty, 8 10 września 2014 r

Spotkanie informacyjne Wspomaganie pracy szkoły we współpracy z biblioteką szkolną. Falenty, 8 10 września 2014 r Spotkanie informacyjne Wspomaganie pracy szkoły we współpracy z biblioteką szkolną Falenty, 8 10 września 2014 r Uczestnicy spotkania dyrektorzy, kierownicy filii i pracownicy bibliotek pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI dla klas I III szkoły podstawowej rok szkolny 2015/2016

PODRĘCZNIKI dla klas I III szkoły podstawowej rok szkolny 2015/2016 PODRĘCZNIKI dla klas I III szkoły podstawowej rok szkolny 2015/2016 KLASA I Jesteśmy rodziną Pana Jezusa ks. Piotr Goliszek. dla klasy 1 szkoły podstawowej wydawnictwo: Gaudium Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI dla klas I III szkoły podstawowej rok szkolny 2016/2017

PODRĘCZNIKI dla klas I III szkoły podstawowej rok szkolny 2016/2017 PODRĘCZNIKI dla klas I III szkoły podstawowej rok szkolny 2016/2017 RELIGIA Klasa I Klasa II Klasa III Jesteśmy rodziną Pana Jezusa ks. Piotr Goliszek. dla klasy 1 szkoły podstawowej. Kochamy Pana Jezusa

Bardziej szczegółowo

Koło Matematyczne "Klucz do uczenia się" 8.00 sala 113. 10.35 sala 206 Zajęcia. 11.45 sala 306 Zajęcia. Koło Plastyczne. 10.35 sala 107. 9.

Koło Matematyczne Klucz do uczenia się 8.00 sala 113. 10.35 sala 206 Zajęcia. 11.45 sala 306 Zajęcia. Koło Plastyczne. 10.35 sala 107. 9. Nazwisko i imię n-la poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota Tomaszek-Kosiak Maria kl. 1a Górzyńska Anna kl. 1b Jarocka Anna kl. 1c Sawosz Justyna kl. 1d Grzelak Natalia kl. 1e Falatyn Katarzyna

Bardziej szczegółowo

KLASA I GIMNAZJUM Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania.

KLASA I GIMNAZJUM Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania. KLASA I GIMNAZJUM Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania. Podręcznik: autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania. j. polski Anna Mróz Program własny nauczania języka polskiego

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE W POLSCE

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE W POLSCE TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE W POLSCE Zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce, tel. 12 271 67 70, fax 12 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce, tel. 12 271 67 70, fax 12 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GIMNAZJUM I M. J ANA P AWŁ A II W DOBC Z YC ACH ul. Szkolna 43, 32-40 Dobczyce, tel. 2 27 67 70, fax 2 27 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

II ETAP EDUKACYJNY. Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 szkoły podstawowej, Słowa z uśmiechem. Ewa Horwath, Anita Żegleń.

II ETAP EDUKACYJNY. Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 szkoły podstawowej, Słowa z uśmiechem. Ewa Horwath, Anita Żegleń. II ETAP EDUKACYJNY KLASA ZAJĘCIA EDUKACYJNE TYTUŁ PROGRAMU Numer w szkolnym zestawie IV-V Język polski polskiego w klasach 4 6 szkoły podstawowej, Słowa z uśmiechem. Ewa Horwath, Anita Żegleń. 11/SP/13/14

Bardziej szczegółowo

GODZINA WYCHOWAWCZA /Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005/

GODZINA WYCHOWAWCZA /Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005/ GODZINA WYCHOWAWCZA /Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005/ Wydawnictwa zwarte: 1. Bąk, Joanna Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 85-094 Bydgoszcz tel. (52) 341-19-84 (Administracja) (52)341-30-74 (Informacja) e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 2 z 10 I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

I. Preteksty... wokół aspektu projakościowego kształcenia szkolnych doradców zawodowych

I. Preteksty... wokół aspektu projakościowego kształcenia szkolnych doradców zawodowych Spis treści Zamiast wstępu 9 I. Preteksty...... wokół aspektu projakościowego kształcenia szkolnych doradców zawodowych Barbara Sujak-Cyrul, Sylwia Dudziak Projekty podnoszące świadomość projakościową

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Węgorzewo. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, ul. Generała Józefa Bema 12

Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Węgorzewo. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, ul. Generała Józefa Bema 12 Załącznik do Uchwały 5/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Węgorzewie z dnia 8 listopada 2010 r. Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Węgorzewo Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Szkoła Podstawowa Nr

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2010 (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

Zestaw programów nauczania Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej na rok szkolny 2015/2016

Zestaw programów nauczania Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej na rok szkolny 2015/2016 Zestaw Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w BielskuBiałej na rok szkolny 2015/2016 Zestaw w klasie Ia A1 SP 24/kl. Ia/ A2 SP 24/kl. Ia/ A3 SP 24/kl. Ia/ A4 SP 24/kl. Ia/ Doświadczanie świata.

Bardziej szczegółowo

Kurs kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą (edycja VX) Kreowanie pozytywnego wizerunku III Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu

Kurs kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą (edycja VX) Kreowanie pozytywnego wizerunku III Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu Kurs kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą (edycja VX) Lp. Nazwisko i imię Temat pracy dyplomowej 1. Barylski Luiza Nowoczesny WDN w szkole 1. Na czym polega WDN w szkole? 2. Które rozporządzenia regulują

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku na rok szkolny 2015/2016 Język polski

Wykaz zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku na rok szkolny 2015/2016 Język polski Wykaz zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku na rok szkolny 2015/2016 Język polski 1 Iwona Finokiet poniedziałek 13.25-14.10 Zajęcia dla gimnazjum; praca z tekstem kultury (sala

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM Książki 1. ABC doradcy

Bardziej szczegółowo

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Organizatorzy konferencji: Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk

Bardziej szczegółowo

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Programy nauczania do Liceum Ogólnokształcącego przy ZSOiZ w Ciechanowcu

Programy nauczania do Liceum Ogólnokształcącego przy ZSOiZ w Ciechanowcu Programy nauczania do Liceum Ogólnokształcącego przy ZSOiZ w Ciechanowcu Lp Przedmiot Autor Nazwa Programu Poziom nauczania Numer programu 1 j. angielski Joanna 2 j. angielski Joanna 3 j. angielski Joanna

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r.

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Zadania bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013, poz.369) 1. 1. Publiczna biblioteka pedagogiczna.

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Dąbrowie Górniczej EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów

Bardziej szczegółowo

Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac.: Marta Boszczyk Wydawnictwa ciągłe 1. Buglewicz, Ksenia : Kto czyta, nie błądzi / Ksenia Buglewicz // Język Polski w Szkole

Bardziej szczegółowo

/materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/

/materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/ BIBLIOTERAPIA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008 /materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/ WYDAWNICTWA ZWARTE Borecka I., Biblioterapia : teoria i praktyka

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Tolerancja. materiały pomocnicze dla nauczycieli

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Tolerancja. materiały pomocnicze dla nauczycieli Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Tolerancja materiały pomocnicze dla nauczycieli (materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach) Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Edukacja czytelnicza - szkoła ponadgimnazjalna

Edukacja czytelnicza - szkoła ponadgimnazjalna Edukacja czytelnicza - szkoła ponadgimnazjalna 1. Ambroż, Elżbieta Wierszynka : przykładowe scenariusze zajęć / Elżbieta Ambroż // Biblioteka w Szkole. - 2013, 11, 10-13 2. Banaś, Bernardyna Książka i

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY 1-3

I ETAP EDUKACYJNY SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY 1-3 Szkolny zestaw programów nauczania - rok szkolny 2012/2013 Lubiń, dnia 10 czerwca 2012r. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBINIU Numer w szkolnym zestawie programów nauczania 1/I Edukacja I ETAP EDUKACYJNY

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Praca domowa ucznia. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Praca domowa ucznia. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Praca domowa ucznia zestawienie bibliograficzne w wyborze materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie Dorota Wójcik Kielce 2008 2

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANINY SIEKLICKIEJ W CZERNICACH BOROWYCH Zatwierdzony Uchwałą Nr 4/2015/2016 Rady Pedagogicznej na zebraniu w dnia 31sierpnia

Bardziej szczegółowo

ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice tel./fax (46) 833-40-13, http://bpsk.nets.pl, e-mail bp_s@go2.pl

ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice tel./fax (46) 833-40-13, http://bpsk.nets.pl, e-mail bp_s@go2.pl BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SKIERNIEWICACH ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice tel./fax (46) 833-40-13, http://bpsk.nets.pl, e-mail bp_s@go2.pl Nowy nadzór pedagogiczny (zestawienie tematyczne w wyborze)

Bardziej szczegółowo