BIBLIOTEKI SZKOLNE W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOTEKI SZKOLNE W POLSCE"

Transkrypt

1 TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE BIBLIOTEKI SZKOLNE W POLSCE (Wydawnictwa ciągłe za lata ) Zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych

2 tys. uczniów bez dostępu do bibliotek / Juliusz Wasilewski // Biblioteka w Szkole , nr 11, s AKTYWIZOWANIE współpracy z rodzicami : opis i analiza przypadku / Małgorzata Mroczkowska // Biblioteka w Szkole , nr 5, s ANKIETA dla uczniów i ich rodziców w gimnazjum / Małgorzata Majak // Biblioteka w Szkole , nr 3, s ANKIETA w sprawie bibliotek szkolnych czyli sporo pary w gwizdek / Juliusz Wasilewski // Biblioteka w Szkole , nr 9, s ARCHITEKT informacji w bibliotece szkolnej / Stanisław Skórka // Biblioteka w Szkole , nr 1, s BADANIA czytelnicze. Propozycje tematyczne dla bibliotekarzy szkolnych / Krystyna Karwas // Poradnik Bibliotekarza , nr 12, s BADANIA księgozbioru bibliotek szkolnych : na przykładzie gminy Kostrzyn / Joanna Przybylska // Biblioteka w Szkole , nr 1, s BARIERY w dostępie do bibliotek szkolnych i sposoby ich diagnozowanie / Joanna Naruszewicz // Poradnik Bibliotekarza , nr 2, s BĄDŹ widoczny, czyli jak się promować / Iwona Włodarska // Biblioteka : szkolne centrum informacji , nr 1, s BIBLIOTECZNA przestrzeń / Jolanta Laskowska // Biblioteka w Szkole , nr 4, s BIBLIOTECZNY system zaopatrywania w podręczniki / Elżbieta Górniewicz // Biblioteka w Szkole , nr 4, s BIBLIOTEK szkolnych walka o przetrwanie / Danuta Brzezińska // Poradnik Bibliotekarza , nr 9, s BIBLIOTEKA - centrum informacji : u "Frycza" / Agnieszka Chorągwicka, Katarzyna Talarek // Biblioteka Centrum Informacji , nr 3, s BIBLIOTEKA czy centrum informacji multimedialnej i internetowej / Bożena Sowińska // Edukacja Medialna , nr 2, s BIBLIOTEKA dla każdej szkoły! / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole , nr 10, s BIBLIOTEKA dla ucznia zdolnego / Anna Biernacka-Bryk // Bibliotekarz , nr 10, s BIBLIOTEKA jest miejscem...: refleksje towarzyczące projektowania misji biblioteki liceum / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole , nr 3, s BIBLIOTEKA przyszłości i jej rola w stukturze szkoły / Ewa Najduch, Urszula Pałysińska // Bibliotekarz , nr 6, s

3 19. BIBLIOTEKA sojusznikiem nauczyciela / Agata Malinowska // Życie Szkoły , nr 5, s BIBLIOTEKA szkolna - biblioteką jakości / Hanna Zarazińska // Poradnik Bibliotekarza , nr 1, s BIBLIOTEKA szkolna - czy nie stracimy zbyt wiele? / Anna Biernacka-Bryk, Anna Bukowska- Jaśków // Bibliotekarz , nr 10, s BIBLIOTEKA szkolna wyróżniona! O udziale w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Przedsięwzięcie Uczniow IDEA 2007 / Małgorzata Sieradzon // Biblioteka w Szkole , nr 10, s BIBLIOTEKA szkolna a ewaluacja szkolnego programu ścieżek edukacyjnych / Bożena Studniewska // Biblioteka w Szkole , nr 5, s BIBLIOTEKA szkolna a fundusze z Uni Europejskiej / Bożena Kozieńska // Biblioteka w Szkole , nr 3, s BIBLIOTEKA szkolna a integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych w szkołach masowych / Urszula Zięba // Szkoła Specjalna , nr 4, s BIBLIOTEKA szkolna a nadzór pedagogiczny / Grażyna Szpulak // Poradnik Bibliotekarza , nr 5, s BIBLIOTEKA szkolna a problemy adaptacji uczniów klas pierwszych w gimnazjum / Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole , nr 10, s BIBLIOTEKA szkolna a reforma edukacji / Grażyna Szpulak // Poradnik Bibliotekarza , nr 1, s BIBLIOTEKA szkolna czy biblioteka w szkole? / Danuta Brzezińska // Bibliotekarz , nr 11, s BIBLIOTEKA szkolna dla (coraz) młodszych uczniów / Beata Czyżewska // Biblioteka : szkolne centrum informacji , nr 3, s BIBLIOTEKA szkolna i jej oddziaływanie socjoterapeutyczne / Krystyna Stefaniak // Biblioteka w Szkole , nr 11, s BIBLIOTEKA szkolna i jej zbiory dotyczące patologii społecznej / Anna Witek // Biblioteka w Szkole , nr 6, s BIBLIOTEKA szkolna inaczej / Zofia Litwin, Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole , nr 2, s BIBLIOTEKA szkolna jako centrum czytelniczo - medialne / Joanna Gura // Poradnik Bibliotekarza , nr 10, dod. s BIBLIOTEKA szkolna stymulatorem efektów kształcenia / Danuta Brzezińska // Meritum , nr 3, s

4 36. BIBLIOTEKA szkolna w dyskursie edukacyjnym / Jolanta Gwioździk, Stefan Kubów // Poradnik Bibliotekarza , nr 9, s BIBLIOTEKA szkolna w opinii uczniów / Katarzyna Chojnacka-Musiał // Biblioteka Centrum Informacji , nr 2, s BIBLIOTEKA szkolna w procesie edukacji medialnej i czytelniczej / Józef Szocki // Poradnik Bibliotekarza , nr 10, s BIBLIOTEKA szkolna w realizacji programu reformy oświaty / Włodzimierz Goriszowski, Piotr Kowalik // Nauczyciel i Szkoła , nr 1/2, s BIBLIOTEKA szkolna w społeczeństwie informacyjnym : reflekcje co najmniej dyskusyjne / Marcin Drzewiecki // Poradnik Bibliotekarza , nr 5, s BIBLIOTEKA szkolna w życiu maturzysty... / Anna Rzędowska // Biblioteka w Szkole , nr 7/8, s BIBLIOTEKA szkolna wsparciem doradztwa zawodowego / Małgorzata Solecka-Koplin // Biblioteka w Szkole , nr 11, s BIBLIOTEKA w szkole muzycznej / Beata Wyszkowska // Poradnik Bibliotekarza , nr 4, s BIBLIOTEKA wobec kompetencji informacyjnych młodzieży / Marcin Drzewiecki // Bibliotekarz , nr 2, s BIBLIOTEKARZ potrafi : darmowe programy dla szkoły / Jakub Wełnowski // Biblioteka w Szkole , nr 5, s BIBLIOTEKI przyszłości a rzeczywistość, czyli chybione pomysły dyrektorów szkół / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole , nr 3, s BIBLIOTEKI publiczne a biblioteki szkolne / Rafał Golat // Bibliotekarz , nr 2, s BIBLIOTEKI szkolne i nauczyciele bibliotekarze w oczach nauczycieli przedmiotowych / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole , nr 7-8, s BIBLIOTEKI szkolne i pedagogiczne - wspólna misja i wspólne doskonalenie swojej pracy / Maria Wiśniewska // Poradnik Bibliotekarza , nr 7-8, s BIBLIOTEKI szkolne i pedagogiczne w obliczu nowej podstawy programowej / Beata Walczak // Poradnik Bibliotekarza , nr 2, s BIBLIOTEKI szkolne i publiczne wobec zjawiska wykluczenia edukacyjnego / Marcin Drzewiecki // Bibliotekarz , nr 12, s BIBLIOTEKI szkolne jako centrum uczenia : o kursie zrealizowanym w ramach programu Comenius / Jolanta Pytel // Biblioteka w Szkole , nr 4, s BIBLIOTEKI szkolne w międzynarodowych wytycznych i aktach prawnych / Dorota Grabowska // Poradnik Bibliotekarza , nr 11, s. 3-8.

5 54. BIBLIOTEKI szkolne w Polsce - dokąd zmierzamy? / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole , nr 4, s BIBLIOTEKI szkolne w Polsce - podstawy prawne / Dorota Grabowska // Bibliotekarz , nr 5, s BIBLIOTEKI szkolne w procesie dykaktyczno-wychowawczym w dwudziestoleciu międzywojennym / Józef Szocki // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 1, s BIBLIOTEKI szkolne wobec e-wykluczenia / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień , nr 4/5, s BIBLIOTEKI szkół publicznych Warszawy a reforma oświaty / Renata Korona // Poradnik Bibliotekarza , nr 9, s BLOG : jako narzędzie dydaktyczne w bibliotece szkolnej / Teresa Prokowska // Biblioteka Centrum Informacji , nr 3, s CENTRA informacji multimedialnej w bibliotekach / Andrzej Kubrak // Poradnik Bibliotekarza , nr 5, s CHARAKTERYSTYKA czytelnika ważną wskazówką w pracy bibliotekarza / Małgorzata Augustyniak // Biblioteka w Szkole , nr 3, s CHICHOT wizji i misji biblioteki szkolnej / Barbara Dobryniewska // Biblioteka w Szkole , nr 4, s CYFROWE kompetencje w cyfrowej bibliotece szkolnej / Wiesława Papierska, Barbara Tomkiewicz // Biblioteka w Szkole , nr 3, s CZY reforma systemu edukacji w Polsce zmieniła oblicze współczesnej biblioteki szkolnej? / Mirosława Grabowska // Biblioteka : szkolne centrum informacji , nr 6, s CZY twoja biblioteka szkolna działa na rzecz środowiska lokalnego? / Grażyna Bartkowska, Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole , nr 1, s. 5. Ankieta 66. DOBRA strona biblioteki / Hanna Bohuszewicz, Gabriela Bonk // Biblioteka w Szkole , nr 1, s DODATKOWE fundusze dla biblioteki / Ewa Joanna Łapińska // Biblioteka w Szkole , nr 3, s EDUKACJA audiowizualna w bibliotece szkolnej / Aleksandra Czetwertyńska, Marianna Hajdukiewicz // Biblioteka w Szkole , nr 5, s EDUKACYJNA funkcja biblioteki szkolnej / Stefan Kubów // Biblioteka w Szkole , nr 6, s FORMY pracy pedagogicznej w bibliotece szkolnej / Teresa Szyszko // Biblioteka w Szkole , nr 5, s FUNKCJONOWANIE bibliotek szkolnych w obliczu nowej podstawy programowej / Beata Czyżewska // Biblioteka : szkolne centrum informacji , nr 1, s

6 72. GDY do biblioteki przybywają nowi gimnazjaliści... / Małgorzata Hamada // Język Polski w Gimnazjum /2004, nr 1, s GODZINY z KN w bibliotece : w kontekście matury z języka polskiego od 2015 r. / Anna Tomczyk-Churska // Biblioteka Centrum Informacji , nr 3, s INTEGRACJA : o działaniach biblioteki szkolnej na rzecz niepełnosprawnych dzieci / Joanna Mańka // Biblioteka w Szkole , nr 2, s JAK nowe technologie wspierają tradycję / Mirosława Grabowska // Biblioteka : szkolne centrum informacji , nr 1, s JAK promować bibliotekę szkolną? : z praktyki nauczyciela bibliotekarza / Beata Wróblewska // Biblioteka w Szkole , nr 10, s JAK rodzice oceniają pracę biblioteki szkolnej? / Małgorzata Majak // Poradnik Bibliotekarza , nr 11, s JAK wypromować bibliotekę? / Elżbieta Rafińska // Biblioteka w Szkole , nr 4, s JAK zamierzam przekształcić bibliotekę szkolną w centrum informacji multimedialnej? / Bożena Sowińska // Biblioteka w Szkole , nr 6, s JAKOŚĆ w bibliotece / Izabella Mróz // Biblioteka w Szkole , nr 10, s JESTEM użytkownikiem informacji : program dydaktyczno-wychowawczy biblioteki szkolnej wspierający proces samo kształcenia ucznia / Władysława Kiernicka, Bożena Widła // Biblioteka w Szkole , nr 1, s KARTY czytelnika / Agnieszka Wojciechowicz // Biblioteka w Szkole , nr 1, s KODEKS etyczny bibliotekarza szkolnego potrzebny? Możliwy? / Zdzisław Gębołyś // Biblioteka w Szkole , nr 4, s KOŁO biblioteczne w pracy pedagogicznej nauczyciela bibliotekarza / Jadwiga Witkowska- Kunach // Biblioteka w Szkole , nr 2, s KOŁO biblioteczne w szkole podstawowej // Biblioteka w Szkole , nr 1, s KOMPUTER dla "maluchów" w bibliotece szkolnej / Lucyna Kisiel, Lilianna Urbańska // Biblioteka w Szkole , nr 6, s KOMPUTERYZACJA bibliotek szkolnych / Elżbieta Gromadzka // Poradnik Bibliotekarza , nr 7/8, s KOMPUTERYZACJA biblioteki w programie Biblioteka Szkol na MOL / Romana Bulanda- Frąckiewicz // Poradnik Bibliotekarza , nr 6, s KONCEPCJA marketing-mix w bibliotece szkolnej / Iwona Cichowska // Biblioteka w Szkole , nr 1, s. 2-3.

7 90. KOREPETYCJE w bibliotece szkolnej / Jolanta Wawoczny // Biblioteka w Szkole , nr 2, s KSIĄŻECZKI dokumentujące pracę uczniów na lekcjach bibliotecznych w klasach I-III szkoły podstawowej / Maria Klaban // Biblioteka w Szkole , nr 9, s KSIĄŻKA elektroniczna w bibliotece szkoły podstawowej / Jarosław Misiak // Biblioteka w Szkole , nr 1, s LOKALE i wyposażenie bibliotek szkolnych - marzenia rzeczywistość / Danuta Brzezińska // Poradnik Bibliotekarza , nr 12, s MAGIA "klikania", czyli jak skomputeryzować bibliotekę szkolną? / Renata Sowada // Poradnik Bibliotekarza , nr 3, s MATURZYŚCI w bibliotece szkolnej / Iwona Klukowska // Biblioteka w Szkole , nr 7/8, s MEMORIAŁ w sprawie bibliotek szkolnych // Biblioteka w Szkole , nr 12, s METODY badań jakości pracy biblioteki / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole , nr 6, s METODY pracy w centrum medialnym na przykładzie Biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Toruniu / Anna Tomczyk-Churska // Biblioteka w Szkole , nr 4, s MIEJSCE, rola i zadania współczesnej biblioteki szkolnej w świetle przepisów prawnych i dokumentów programujących pracę biblioteki / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole , nr 3, s MIERZENIE jakości pracy biblioteki szkolnej / Gabriela Gmerek-Biniek // Biblioteka w Szkole , nr 10, s MIĘDZYNARODOWE dokumenty dotyczące bibliotek szkolnych / Dorota Grabowska // Biblioteka w Szkole , nr 7-8, s MILIONY na biblioteki szkolne? / Juliusz Wasilewski // Biblioteka w Szkole , nr 1, s MOLIK - nowe narzędzie informatyczne w bibliotece szkolnej / Elżbieta Gromadzka // Biblioteka : szkolne centrum informacji , nr 4, s NAUCZYCIEL bibliotekarz tylko wypożycza książki? Omówienie wyników ankiety przeprowadzonej w bibliote kach szkolnych w Krakowie i w Małopolsce / Marta Gdańska, Ewa Pałucka, Anna Śmietana // Biblioteka w Szkole , nr 12, s NAUCZYCIEL bibliotekarz wobec paradoksów zachowań informacyjnych uczniów / Bogumiła Staniów // Poradnik Bibliotekarza , nr 5, s NOWA podstawa programowa a biblioteka szkolna / Urszula Juhanowicz // Biblioteka : szkolne centrum informacji , nr 5, s NOWA podstawa programowa o współpracy nauczycieli z biblioteką szkolną / Monika Nagowska // Biblioteka w Szkole , nr 10, s. 5-8.

8 108. NOWA podstawa programowa w bibliotece szkolnej / Danuta Brzezińska // Meritum , nr 4, s NOWOCZESNE centrum informacji w Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie / Dorota Kotnarowska // Biblioteka Centrum Informacji , nr 1, s O BIBLIOTEKACH szkolnych u progu XXI / Jadwiga Andrzejewska ; rozm. przepr. Teresa Miodek // Poradnik Bibliotekarza , nr 9, s O ODKURZANIU regulaminów w bibliotekach szkolnych / Izabela Tumas // Biblioteka w Szkole , nr 4, s O POZYCJĘ biblioteki / Stanisław Turowski // Biblioteka w Szkole , nr 5, s OCHRONA danych osobowych publikowanych na stronie internetowej biblioteki / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole , nr 11, s OCHRONA prawnych podstaw funkcjonowania bibliotek szkolnych i uprawnień nauczycieli bibliotekarzy / Lucjan Biliński // Bibliotekarz , nr 7/8, s OD BIBLIOTEKI do mediateki. VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego / Renata Sowada // Poradnik Bibliotekarza , nr 9, s OD PRZYBYTKU głowa nie boli, czyli dodatkowe godziny w bibliotece szkolnej / Anna Rzędowska // Biblioteka w Szkole , nr 11, s ODRĘBNOŚCI biblioteki szkolnej / Jacek Wojciechowski // Biblioteka w Szkole , nr 6, s PAPIERZYSKA czyli krótki przegląd bibliotecznej dokumentacji / Gabriela Bonk // Biblioteka w Szkole , nr 2, s PIERWSZE oznaki zmiany w bibliotekach szkolnych będą już niebawem widoczne : rozmowa z Joanną Kluzik-Rostowską, Minister Edukacji Narodowej / Joanna Kluzik-Rostowska, [rozm. przepr.] Juliusz Wasilewski // Biblioteka w Szkole , nr 2, s PLANOWANIE rozwoju biblioteki szkolnej / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole , nr 10, s PLATFORMA LearningApps : jak wykorzystać w bibliotece szkolnej? / Hanna Basaj // Biblioteka Centrum Informacji , nr 2, s PO CO komu biblioteka szkolna? / Danuta Brzezińska // Biblioteka w Szkole , nr 2, s PODSTAWA programowa inspiracją do współpracy nauczycieli bibliotekarzy z nauczycielami kształcenia zintegrowanego i języka polskiego / Dorota Grabowska // Poradnik Bibliotekarza , nr 9, s PODSTAWA programowa w pracy biblioteki szkolnej / Monika Nagowska // Biblioteka w Szkole , nr 3, s PODSTAWY prawne działania biblioteki szkolnej / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole , nr 3, s

9 126. POGROMCY informacji : czyli jak to się robi w bibliotece / Dorota Mucha // Biblioteka Centrum Informacji , nr 4, s POKOLENIE cyfrowe w bibliotece szkolnej / Bogumiła Staniów // Poradnik Bibliotekarza , nr 2, s POTRZEBY osób wymagających szczególnej pomocy i możliwości ich realizacji w bibliotece szkolnej / Renata Aleksandrowicz // Biblioteka w Szkole , nr 5, s POŻYCZONE nie kradzione : o kłopotach z bibliotecznymi dłużnikami // Biblioteka w Szkole , nr 5, s PROBLEMY bibliotek szkolnych / Kinga Hechsman // Biblioteka w Szkole , nr 4, s PROGRAM rozwoju biblioteki szkolnej : propozycja przekształcenia biblioteki w szkolne centrum informacji / Małgorzata Solecka-Koplin // Biblioteka w Szkole , nr 2, s PROGRAM wychowawczy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Sportowych w Nysie / Danuta Orzeł // Biblioteka w Szkole , nr 10, s PROJEKT ankiety "Uczeń jako użytkownik biblioteki szkolnej" : omówienie / Wiesława Szydek // Biblioteka w Szkole , nr 3, PROJEKT gimnazjalny w bibliotece szkolnej / Grażyna Bartkowska // Biblioteka w Szkole , nr 9, s PROJEKTY scenariuszy dramowych w pracy biblioteki / Agnieszka Pawlak // Biblioteka w Szkole , nr 10, s PROMOCJA biblioteki szkolnej w internecie / Gabriela Bonk, Anna Urbaniak // Biblioteka Centrum Informacji , nr 1, s PROPOZYCJE organizacji biblioteki gimnazjum / Lidia Zyga, Anna Hołyk // Biblioteka w Szkole , nr 1, s PRÓBY likwidacji bibliotek szkolnych na tle polityki edukacyjnej w dwudziestoleciu międzywojennym / Kamil Kościelniak // Bibliotekarz , nr 9, s PRZECIĘTNA polska biblioteka szkolna... / Danuta Różańska-Smolińska // Biblioteka w Szkole , nr 5, s PRZEKSZTAŁCENIE biblioteki szkolnej w Multimedialne Centrum Informacyjne / Agata Mackiewicz, Renata Wójtowicz // Biblioteka : szkolne centrum informacji , nr 1, s PRZYCHODZI dyrektor do biblioteki... / Izabela Kamińska-Smolarek // Biblioteka w Szkole , nr 7/8, s REGULACJE prawne bibliotek szkolnych / Maria Wilczyńska // Poradnik Bibliotekarza , nr 9, s

10 143. ROLA biblioteki szkolnej : w kontekście zmian wprowadzonych ustawą podręcznikową / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole , nr 9, s ROLA biblioteki szkolnej w przygotowaniu uczniów do matury z języka polskiego / Krystyna Warchala // Biblioteka w Szkole , nr 10, s ROLA biblioteki w kreowaniu wizerunku szkoły / Elżbieta Pawełka // Biblioteka w Szkole , nr 9, s SAMODOSKONALENIE nauczyciela bibliotekarza / Marta Kostecka // Biblioteka w Szkole , nr 7-8, s SĄ WYNIKI ministerialnej ankiety na temat bibliotek szkolnych / Juliusz Wasilewski // Biblioteka w Szkole , nr 1, s. 27. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez MEN w 2000 r SLAMIT 4 o roli bibliotek szkolnych w procesie uczenia się przez całe życie / Iwona Kosińska // Biblioteka : szkolne centrum informacji , nr 3, s SŁABE uczestnictwo uczniów w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną : opis i analiza rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego / Alicja Szafranowska // Biblioteka w Szkole , nr 11, s SPACE for learning : biblioteka szkolna jako centrum uczenia się / Danuta Brzezińska // Biblioteka Centrum Informacji , nr 2, s STAN bibliotek szkolnych : badania Krajowej Sekcji Bibliotekarstwa ZG ZNP przeprowadzone w 2000 r. // Biblioteka w Szkole , nr 10, s STANDARDY pilnie poszukiwane / Juliusz Wasilewski // Biblioteka w Szkole , nr 6, s STANDARDY pracy biblioteki szkolnej // Biblioteka w Szkole , nr 9, s STANDARDY pracy biblioteki szkolnej // Poradnik Bibliotekarza , nr 9, wkł. s Wkładka : Świat książki dziecięcej 155. STANDARYZACJA bibliotek szkolnych w polskich warunkach / Małgorzata Fedorowicz- Kruszewska // Wychowanie na co Dzień , nr 6, s STRATEGICZNA rola biblioteki szkolnej w procesie edukacji / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole , nr 9, s STUDIA bibliotekoznawcze a problem pracy w bibliotece szkolnej / Grażyna Szpulak // Bibliotekarz , nr 6, s SZKOLNA biblioteka : miejsce dla nowoczesnego człowieka : kilka uwag polonisty o roli biblioteki szkolnej w edukacji uczniów Pokolenia Y / Iwona Skrzypczyk-Gałkwoska // Poradnik Bibliotekarza , nr 2, s SZKOLNE biblioteki w świetle aktualnych przepisów prawnych / Hanna Sokołowska // Bibliotekarz , nr 11, s. 2-7.

11 160. SZKOLNE Centra Multimedialne - nowy wymiar informacji / Magdalena Pilińska // Bibliotekarz , nr 4, s SZKOLNE Centrum Onformacji : nowa rola biblioteki szkolnej / Anna Węglarz // Poradnik Bibliotekarza , nr 11, s SZKOLNE centrum uczenia się w 2025 r. : prognozy / Mirosława Bogacz // Biblioteka Centrum Informacji , nr 2, s SZKOŁA z biblioteką, biblioteka ze szkołą / Katarzyna Ostrowska // Biblioteka w Szkole , nr 5, s ŚLADAMI przeszłości. Nietypowe formy pracy biblioteki szkolnej / Beata Pawlak // Biblioteka w Szkole , nr 3, s TENDENCJE w rozwoju bibliotek szkolnych na świecie / Bogumiła Staniów // Poradnik Bibliotekarza , nr 3, s TERAZ biblioteki / Jacek Wojciechowski // Biblioteka w Szkole , nr 7-8, s TRZEBA będzie zapukać do drzwi biblioteki, by tam szukać, szperać, dowiadywać się... / Alfred Siama // Bibliotekarz , nr 5,s UCZENIE się przez całe życie : biblioteki szkolne i nowe drogi uczenia się - SLAMIT 4 / Iwona Kosińska, Elżbieta Rafińska // Biblioteka Centrum Informacji , nr 3, s UŻYTKOWNICY bibliotek szkolnych / Agata Arkabus // Poradnik Bibliotekarza , nr 9, s W BIBLIOTECE książek nie za wiele / Dorota Guba // Biblioteka w Szkole , nr 4, s W MEDIACH o bibliotekach szkolnych / Juliusz Wasilewski // Biblioteka w Szkole , nr 4, s W POSZUKIWANIU nowych form promocji biblioteki szkolnej / Elżbieta Rafińska // Biblioteka Centrum Informacji , nr 1, s W SZKOLE niezbędna jest biblioteka / Danuta Brzezińska // Biblioteka w Szkole , nr 9, s WARTO zmieniać szkolną bibliotekę / Bożena Boryczka // Meritum , nr 1, s WIRTUALNA tablica w bibliotece szkolnej / Hanna Basaj // Biblioteka Centrum Informacji , nr 1, s WŁASNY program edukacyjny nauczyciela bibliotekarza : cz. 1 / Krystyna Ratyńska-Olechnowska // Biblioteka w Szkole , nr 10, s WŁASNY program nauczyciela bibliotekarza : cz. 2 / Krystyna Ratyńska-Olechnowska // Biblioteka w Szkole , nr 11, s WSPÓŁPRACA bibliotek publicznych i szkolnych (założenia modelowe i rzeczywistość) : rozważania w konteście debaty zorganizowanej przez FRSI w dn / oprac. Jadwiga Chruścińska // Poradnik Bibliotekarza , nr 12, s

12 179. WSPÓŁPRACA bibliotek szkolnych z filialną biblioteką pedagogiczną / Agnieszka Jankowska // Biblioteka w Szkole , nr 6, s WSPÓŁPRACA bibliotekarzy / Jolanta Dorobisz // Biblioteka w Szkole , nr 3, s WSPÓŁPRACA biblioteki pedagogicznej z bibliotekami szkolnymi / Bożena Jamorska // Biblioteka w Szkole , nr 3, s WSPÓŁPRACA biblioteki pedagogicznej z bibliotekami szkolnymi / Bożena Lewandowska // Biblioteka w Szkole , nr 2, s WSPÓŁPRACA biblioteki szkolnej z nauczycielami : scenariusz szkolenia / Grażyna Nerek // Biblioteka w Szkole , nr 9, s WSPÓŁPRACA dydaktyczna bibliotekarza z nauczycielami przedmiotów / Anna Targosz // Biblioteka w Szkole , nr 9, s WSPÓŁPRACA z łącznikami klasowymi w szkole podstawowej / Grażyna Kunka // Biblioteka w Szkole , nr 3, s Z nowy etap komputeryzacji bibliotek szkolnych / Jacek Gajkiewicz // Biblioteka w Szkole , nr 12, s ZMAGANIA humanistyczne : ciekawy przykład współpracy bibliotekarzy szkolnych z biblioteką pedagogiczną / Ewa Gajek // Biblioteka w Szkole , nr 11, s ZWROT książek do biblioteki na koniec roku szkolnego / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole , nr 5, s ZWYCZAJE w bibliotekach szkolnych / Anna Małgorzata Cynowska // Biblioteka : szkolne centrum informacji , nr 1, s " NAWIGATOR wiedzy" : nauczyciel bibliotekarz opiekunem internetowego centrum informacji multimedialnej / Renata Sowada // Poradnik Bibliotekarza , nr 5, s

Marketing w bibliotece

Marketing w bibliotece PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Marketing w bibliotece (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Ewelina Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

MODELOWE WSPARCIE SZKOŁY PRZEZ NA-

MODELOWE WSPARCIE SZKOŁY PRZEZ NA- Danuta Brzezińska MODELOWE WSPARCIE SZKOŁY PRZEZ NA- UCZYCIELA BIBLIOTEKARZA I ZASOBY BI- BLIOTEKI SZKOLNEJ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013 Unia Europejska Zestawienie materiałów źródłowych dostępnych w sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska (DSIE) Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest 9 maja i przypomina o dacie 9 maja 1950 roku,

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE CENTRUM INFORMACYJNE

SZKOLNE CENTRUM INFORMACYJNE SZKOLNE CENTRUM INFORMACYJNE... biblioteki szkolne i szkolne multimedialne centra informacji zmieniaja się z magazynów informacji w pasy startowe. Odliczanie już się zaczęło! 1 Ważnym zadaniem współczesnej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu)

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) 1 BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) Opracowanie: Joanna Ambroży. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze EDUKACJA EUROPEJSKA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zestawienie bibliograficzne na temat edukacji europejskiej jest materiałem pomocniczym dla nauczycieli, realizujących wymagania programowe ścieżki

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 1. Kierowanie zmianą (1-2) 2. Rozwój organizacyjny szkoły (3) 3. Kierowanie placówką doskonalenia nauczycieli (4)

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA Adres: ul. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych

Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Biblioteki szkolne i pedagogiczne biorą udział w procesie kształcenia, ponieważ gromadzą, opracowują, przechowują i chronią szeroko pojęte materiały biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo