Poczet prawników polskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poczet prawników polskich"

Transkrypt

1 Krzysztof Pol Poczet prawników polskich XIX XX w. 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck

2 Poczet prawników polskich XIX XX w.

3 Matce mojej i Tym, którzy nie szukali poklasku szukali pożytku wybitnym prawnikom polskim książkę tę poświęcam Krzysztof Pol

4 Krzysztof Pol Poczet prawników polskich XIX XX w. 2. wydanie Przejrzał i uzupełnił Adam Redzik Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2011

5 Poczet prawników polskich XIX XX w. 2. wydanie Redakcja: Katarzyna Iwaniuk Projekt graiczny okładki i stron tytułowych: Robert Rogi ski Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Wykaz alfabetyczny postaci IX Wykaz skrótów i materiałów ródłowych XVII Przedmowa (Andrzej Zoll) XXV Wst p do wydania pierwszego (Krzysztof Pol) XXIX Wst p do wydania drugiego (Adam Redzik) XXXVII Józef Wybicki ( ) Franciszek Barss ( ) Tadeusz Czacki ( ) Franciszek Ksawery Szaniawski ( ) Jan Wincenty Bandtkie-St y ski ( ) Jan Olrych Szaniecki ( ) Ignacy Daniłowicz ( ) Wacław Aleksander Maciejowski ( ) Walenty Dutkiewicz ( ) Jan Kanty Wołowski ( ) Romuald Hube ( ) Jakub Krauthofer-Krotowski ( ) Antoni Zygmunt Helcel ( ) Franciszek Smolka ( ) Władysław Niegolewski ( ) Feliks Jeziora ski ( ) Julian Dunajewski ( ) Henryk Krajewski ( ) Włodzimierz Spasowicz ( ) Fryderyk Zoll (starszy) ( ) Władysław Holewi ski ( ) Antoni Okolski ( ) Walenty Piotr Miklaszewski ( ) Adolf Pepłowski ( ) V

7 Spis treści Aleksander Kraushar ( ) Franciszek Kasparek ( ) Ernest Till ( ) Adolf Suligowski ( ) Alfons Parczewski ( ) Michał Bobrzy ski ( ) Karol Dunin ( ) Edmund Krzymuski ( ) Lotar Dargun ( ) Leon Pini ski ( ) Oswald Balzer ( ) Franciszek Nowodworski ( ) Bolesław Ulanowski ( ) Franciszek Xawery Fierich ( ) Henryk Konic ( ) Władysław Abraham ( ) Wojciech Tr mpczy ski ( ) Władysław Seyda ( ) Ignacy Koschembahr-Łyskowski ( ) Władysław Leopold Jaworski ( ) Fryderyk Zoll (młodszy) ( ) Aleksander Lednicki ( ) Stanisław Patek ( ) Leon Petra ycki ( ) Stanisław Bukowiecki ( ) Stanisław Wróblewski ( ) Maurycy Allerhand ( ) Stanisław Posner ( ) Stanisław Estreicher ( ) Herman Lieberman ( ) Juliusz Makarewicz ( ) Jan Jakub Litauer ( ) Cyryl Ratajski ( ) Aleksander Mogilnicki ( ) Julian Makowski ( ) Stanisław Kutrzeba ( ) Szymon Rundstein ( ) Emil Stanisław Rappaport ( ) Przemysław D bkowski ( ) Eugeniusz miarowski ( ) Zygmunt Cybichowski ( ) VI

8 Spis treści Karol Lutosta ski ( ) Kazimierz Władysław Kumaniecki ( ) Wacław Makowski ( ) Stefan Ehrenkreutz ( ) Rafał Taubenschlag ( ) Stanisław Car ( ) Leon Berenson ( ) Roman Longchamps de Bérier ( ) Teodor Duracz ( ) Antoni Peretiatkowicz ( ) Jerzy Lande ( ) Stanisław liwi ski ( ) Czesław Znamierowski ( ) Józef Rafacz ( ) Wacław Komarnicki ( ) ródła podobizn Indeks nazwisk VII

9

10 Wykaz alfabetyczny postaci 1. Władysław Abraham ( ) uczony, historyk prawa, znawca prawa kanonicznego oraz prawa prywatnego, kodyikator, wydawca ródeł, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz spo łeczny, profesor UJK 2. Maurycy Allerhand ( ) uczony, adwokat, cywilista, procesualista, komercjalista, kodyikator, etnograf, działacz społeczny, profesor UJK 3. Oswald Balzer ( ) uczony, historyk prawa i ustroju Polski, wydawca ródeł, pisarz i publicysta prawniczy, organizator nauki, działacz społeczny i kulturalny, literat, profesor UJK 4. Jan Wincenty Bandkie-St y ski ( ) uczony, notariusz, historyk prawa polskiego, romanista, cywilista, wydawca ródeł, organizator nauki, działacz społeczny i kulturalny, profesor UW 5. Franciszek Barss ( ) adwokat, polityk, pisarz i publicysta prawniczy i polityczny, dzia łacz społeczny i kulturalny, literat 6. Leon Berenson ( ) adwokat, mówca s dowy, organizator wymiaru sprawiedliwo ci, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i polityczny, literat 7. Michał Bobrzy ski ( ) uczony, polityk konserwatywny, historyk prawa i ustroju Polski, pisarz i publicysta prawniczy, profesor UJ i UJK 8. Stanisław Bukowiecki ( ) uczony, adwokat, cywilista i administratywista, organizator wymiaru sprawiedliwo ci, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i polityczny, prezes Prokuratorii Generalnej RP 9. Stanisław Car ( ) adwokat, polityk sanacyjny, organizator wymiaru sprawiedliwo ci, pisarz i publicysta prawniczy, wydawca, działacz pa stwowy i społeczny, Marszałek Sejmu IX

11 Wykaz alfabetyczny postaci 10. Zygmunt Cybichowski ( ) uczony, s dzia, znawca prawa mi dzynarodowego, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz spo łeczny i kulturalny, profesor UJK, UW i KUL 11. Tadeusz Czacki ( ) uczony, polityk, historyk dawnego prawa polskiego i litewskiego, organizator nauki i o wiaty, pisarz i publicysta prawniczy i polityczny, kodyikator prawa, działacz społeczny i kulturalny, organizator Liceum Krzemienieckiego 12. Ignacy Daniłowicz ( ) uczony, historyk dawnego prawa polskiego i litewskiego, cywilista, kodyikator, wydawca ródeł, działacz spo łeczny i kulturalny, profesor Uniwersytetu Wile skiego 13. Lotar Dargun ( ) uczony, ilozof prawa, historyk prawa polskiego i zachodnioeuropejskiego, etnograf i etnolog, pisarz i publicysta prawniczy, profesor UJ 14. Przemysław D bkowski ( ) uczony, historyk prawa i ustroju Polski, wydawca ródeł, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor UJK 15. Julian Dunajewski ( ) uczony, polityk, ekonomista, specjalista nauki prawa administracyjnego i administracji, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor UJ 16. Karol Dunin ( ) uczony, adwokat, historyk prawa polskiego, cywilista, wydawca ródeł, działacz prawniczy, społeczny i kulturalny 17. Teodor Duracz ( ) adwokat, mówca s dowy, działacz społeczny i polityczny, komunista 18. Walenty Dutkiewicz ( ) uczony, s dzia, historyk prawa polskiego, cywilista, wydawca ródeł, pisarz i publicysta prawniczy 19. Stefan Ehrenkreutz ( ) uczony, polityk, historyk dawnego prawa i ustroju Polski i Litwy, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor i ostatni rektor USB 20. Stanisław Estreicher ( ) uczony, polityk konserwatywny, historyk prawa, historyk kultury, bibliograf, wydawca ródeł, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor UJ 21. Franciszek Xawery Fierich ( ) uczony, cywilista i procesualista, kodyikator, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i ilantrop, profesor UJ X

12 Wykaz alfabetyczny postaci 22. Antoni Zygmunt Helcel ( ) uczony, polityk, historyk dawnego prawa polskiego, wydawca ródeł, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny, polityczny i kulturalny, profesor UJ 23. Władysław Holewi ski ( ) uczony, s dzia, cywilista, pisarz i publicysta prawniczy, organizator wymiaru sprawiedliwo ci, działacz społeczny i kulturalny, profesor UW 24. Romuald Hube ( ) uczony, historyk prawa polskiego, prawodawstw słowia skich i zachodnioeuropejskich, karnista, wydawca ródeł, pisarz i publicysta prawniczy, kodyikator, profesor UW 25. Władysław Leopold Jaworski ( ) uczony, polityk konserwatywny, ilozof prawa, cywilista, konstytucjonalista i administratywista, pisarz i publicysta prawniczy i polityczny, działacz społeczny i kulturalny, profesor UJ 26. Feliks Jeziora ski ( ) uczony, s dzia, znawca prawa s dowego, pisarz i publicysta prawniczy, organizator nauki i o wiaty, działacz społeczny 27. Franciszek Kasparek ( ) uczony, s dzia, ilozof prawa, znawca mi dzynarodowego prawa publicznego i prywatnego, organizator nauki, działacz społeczny, samorz dowy i kulturalny, profesor UJ 28. Wacław Komarnicki ( ) uczony, polityk zwi zany z endecj, specjalista prawa pa stwowego i administracyjnego, działacz społeczny, wydawca i publicysta, profesor USB 29. Henryk Konic ( ) uczony, adwokat, polityk, znawca prawa prywatnego, kodyikator, pisarz i publicysta prawniczy, organizator ycia prawniczego, działacz społeczny i kulturalny, redaktor GSW 30. Ignacy Koschembahr-Łyskowski ( ) uczony, romanista, cywilista, historyk prawa, kodyikator, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, profesor UJK i UW 31. Henryk Krajewski ( ) adwokat, mówca s dowy, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i niepodległo ciowy, zesłaniec syberyjski 32. Aleksander Kraushar ( ) uczony, adwokat, polityk, historyk prawa i kultury, pisarz i publicysta prawniczy, organizator nauki, działacz społeczny i kulturalny 33. Jakub Krauthofer-Krotowski ( ) adwokat, mówca s dowy, polityk, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i niepodległo ciowy XI

13 Wykaz alfabetyczny postaci 34. Edmund Krzymuski ( ) uczony, ilozof prawa, znawca prawa i procesu karnego, kodyikator, pisarz i publicysta prawniczy, profesor UJ 35. Kazimierz Władysław Kumaniecki ( ) uczony, polityk, znawca nauki prawa administracyjnego i administracji oraz prawa pa stwowego, pisarz i publicysta prawniczy, profesor UJ 36. Stanisław Kutrzeba ( ) uczony, polityk, historyk prawa i ustroju Polski, historyk kultury, wydawca ródeł, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor UJ, prezes PAN 37. Jerzy Lande ( ) uczony, adwokat, s dzia, ilozof prawa, organizator wymiaru sprawiedliwo ci, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor USB i UJ 38. Aleksander Lednicki ( ) adwokat, polityk, publicysta i pisarz prawniczy i polityczny, dzia łacz społeczny i kulturalny, ilantrop 39. Herman Lieberman ( ) adwokat, mówca s dowy, polityk socjalistyczny, pisarz i publicysta prawniczy i polityczny, działacz społeczny i polityczny 40. Jan Jakub Litauer ( ) uczony, adwokat, s dzia, cywilista i procesualista, historyk prawa polskiego, organizator wymiaru sprawiedliwo ci, kodyikator, pisarz i publicysta prawniczy, profesor WWP 41. Roman Longchamps de Bérier ( ) uczony, znawca prawa prywatnego, kodyikator, działacz społeczny i kulturalny, profesor i ostatni rektor UJK 42. Karol Lutosta ski ( ) uczony, adwokat, znawca prawa prywatnego, kodyikator, organizator nauki, działacz społeczny i kulturalny 43. Wacław Aleksander Maciejowski ( ) uczony, historyk prawa polskiego i prawodawstw słowia skich, romanista, wydawca ródeł, profesor UW 44. Juliusz Makarewicz ( ) uczony, s dzia ledczy, znawca prawa karnego i ilozoii prawa, kodyikator, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor UJK 45. Julian Makowski ( ) uczony, s dzia, dyplomata, znawca prawa mi dzynarodowego publicznego i prawa pa stwowego, wydawca ródeł, pisarz i publicysta prawniczy, profesor i rektor SGH XII

14 Wykaz alfabetyczny postaci 46. Wacław Makowski ( ) uczony, adwokat, prokurator, polityk sanacyjny, znawca prawa karnego i konstytucyjnego, kodyikator, pisarz i publicysta prawniczy, działacz pa stwowy i społeczny, literat, ostatni Marszałek Sejmu II RP, profesor UW 47. Walenty Piotr Miklaszewski ( ) uczony, karnista, procesualista, penitencjarysta, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz o wiatowy, społeczny i kulturalny, profesor UW 48. Aleksander Mogilnicki ( ) uczony, adwokat, karnista, procesualista, kodyikator, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor WWP i UŁ 49. Władysław Niegolewski ( ) adwokat, mówca s dowy i parlamentarny, polityk, działacz spo łeczny i kulturalny 50. Franciszek Nowodworski ( ) adwokat, mówca s dowy, s dzia, polityk zwi zany z endecj, karnista, kodyikator, organizator wymiaru sprawiedliwo ci, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny, polityczny i kulturalny, literat 51. Antoni Okolski ( ) uczony, adwokat, znawca prawa administracyjnego i cywilnego, procesualista, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor UW 53. Alfons Parczewski ( ) uczony, adwokat, polityk, historyk prawa, kodyikator, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, etnograf, działacz społeczny i kulturalny, profesor UW i USB 52. Stanisław Patek ( ) adwokat, mówca s dowy, polityk, dyplomata, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, literat 54. Adolf Pepłowski ( ) adwokat, mówca s dowy, działacz społeczny i kulturalny, obro ca w procesach politycznych 55. Antoni Peretiatkowicz ( ) uczony, ilozof prawa, specjalista prawa pa stwowego, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz o wiatowy i kulturalny, profesor UJK i UP 56. Leon Petra ycki ( ) uczony, polityk, ilozof prawa, twórca psychologicznej teorii prawa, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, profesor Uniwersytetu Petersburskiego i UW 57. Leon Pini ski ( ) uczony, polityk konserwatywny, romanista, cywilista, znawca kultury polskiej i europejskiej, publicysta i pisarz prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor UJK XIII

15 Wykaz alfabetyczny postaci 58. Stanisław Posner ( ) uczony, adwokat, polityk, socjolog, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, literat 59. Józef Rafacz ( ) uczony, historyk dawnego prawa i ustroju Polski, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor KUL i UW 60. Emil Stanisław Rappaport ( ) uczony, adwokat, s dzia, znawca prawa karnego, kodyikator, pisarz i publicysta prawniczy, profesor WWP i UŁ 61. Cyryl Ratajski ( ) adwokat, polityk i działacz pa stwowy, społeczny i prawniczy, prezydent Poznania, Delegat Rz du RP na kraj 62. Szymon Rundstein ( ) uczony, adwokat, s dzia, dyplomata, cywilista, teoretyk prawa, znawca mi dzynarodowego prawa publicznego i prywatnego, pisarz i publicysta prawniczy 63. Władysław Seyda ( ) adwokat, s dzia, polityk, organizator wymiaru sprawiedliwo ci, działacz społeczny i kulturalny 64. Franciszek Smolka ( ) adwokat, polityk, pisarz i publicysta społeczny i polityczny, dzia łacz społeczny i niepodległo ciowy, marszałek parlamentu wiede skiego 65. Włodzimierz Spasowicz ( ) uczony, adwokat, karnista, historyk i krytyk literatury polskiej i obcej, pisarz i publicysta prawniczy, polityczny i społeczny, organizator nau ki, działacz społeczny i kulturalny, ilantrop, wydawca, profesor Uniwersytetu Petersburskiego 66. Adolf Suligowski ( ) uczony, adwokat, polityk, cywilista, znawca zagadnie samo rz dowych, bibliograf, pisarz i publicysta prawniczy, działacz spo łeczny i prawniczy, ilantrop 67. Franciszek Ksawery Szaniawski ( ) uczony, ksi dz, romanista, cywilista, znawca prawa porównawczego, organizator nauki prawa, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny, profesor UW, pierwszy tłumacz Kodeksu Napoleona 68. Jan Olrych Szaniecki ( ) adwokat, polityk, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i polityczny 69. Stanisław liwi ski ( ) uczony, s dzia, karnista i procesualista, legislator i kodyikator, pisarz i publicysta prawniczy, profesor UW 70. Eugeniusz miarowski ( ) adwokat, mówca s dowy, polityk, organizator wymiaru sprawiedliwo ci, działacz społeczny i kulturalny, obro ca w procesach politycznych XIV

16 Wykaz alfabetyczny postaci 71. Rafał Taubenschlag ( ) uczony, romanista i papirolog, historyk dawnego prawa polskiego, organizator nauki polskiej i mi dzynarodowej, pisarz i publicysta prawniczy, profesor UJ i UW 72. Ernest Till ( ) uczony, adwokat, cywilista, kodyikator, pisarz i publicysta prawniczy, wydawca, redaktor PPiA, profesor UJK 73. Wojciech Tr mpczy ski ( ) adwokat, mówca s dowy i parlamentarny, polityk, pisarz i publicysta prawniczy i polityczny, działacz społeczny i kulturalny, Marszałek Sejmu Ustawodawczego 74. Bolesław Ulanowski ( ) uczony, historyk dawnego prawa polskiego i ko cielnego, paleograf, wydawca ródeł, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor UJ 75. Jan Kanty Wołowski ( ) uczony, adwokat, prokurator, cywilista, procesualista, organizator nauki, działacz społeczny i niepodległo ciowy, profesor UW 76. Stanisław Wróblewski ( ) uczony, s dzia, znawca prawa prywatnego i prawa rzymskiego, kodyikator, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, działacz pa stwowy i społeczny, prezes NIKP, prezes PAN, profesor UJ 77. Józef Wybicki ( ) adwokat, s dzia, polityk, pisarz i publicysta prawniczy i polityczny, działacz społeczny i kulturalny, literat, autor Hymnu Pa stwowego 78. Czesław Znamierowski ( ) uczony, ilozof praw, teoretyk pa stwa i prawa, socjolog, psycholog, tłumacz literatury ilozoicznej i prawniczej, działacz o wiatowy i społeczny, profesor UP 79. Fryderyk Zoll (młodszy) ( ) uczony, znawca prawa prywatnego, kodyikator, organizator nauki i o wiaty, pisarz i publicysta prawniczy, działacz społeczny i kulturalny, profesor UJ 80. Fryderyk Zoll (starszy) ( ) uczony, polityk, romanista, historyk prawa rzymskiego, pisarz i publicysta prawniczy, organizator nauki i o wiaty, działacz społeczny i kulturalny, profesor UJ XV

17

18 Wykaz skrótów i materiałów źródłowych 1. ródła i literatura Adwokaci Polscy Ojczy nie S. Mikke, A. Redzik (red.), Adwokaci Polscy Ojczy nie Polish Advocates ine the service of their Homeland, Warszawa 2008 Borowski S. Borowski, Szkoła Główna Warszawska, Warszawa 1937 Dybiec J. Dybiec, Uniwersytet Jagiello ski , Kraków 2000 Enc. Gut Wielka ilustrowana encyklopedia Wydawnictwa Gutenberga, Kraków Enc. Kat Encyklopedia Katolicka, t. I IV, Lublin Enc. Nauk. Polit Encyklopedia Nauk Politycznych, t. 1 3, Warszawa 1938 Enc. Współcz Encyklopedia Współczesna PWN, Warszawa 1958 Estreicher K. Estreicher, S. Estreicher, K. Estreicher, Bibliograia Polska, Kraków Finkel L. Finkel, Bibliograia historii polskiej, Warszawa 1955 Gerber R. Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego , Wrocław 1977 Górnicki, Prawo cywilne L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach , Wrocław 2000 Hoesicka BPP S. Łoza (oprac.), Hoesicka Bibligraia Prawnicza Polska , Warszawa 1930 Kraushar, Palestra A. Kraushar, Palestra warszawska Wspomnienia starego mecenasa z czasów dziesi ciolecia przed zniesieniem s downictwa polskiego ( ), Warszawa 1919 Krzemi ski, Historia warszawskiej adwokatury Z. Krzemi ski, Historia warszawskiej adwokatury, Warszawa 2009 Krzemi ski, Kartki z dziejów Z. Krzemi ski, Kartki z dziejów warszawskiej adwokatury, Kraków 2001 Krzemi ski, Słynni warszawscy adwokaci Z. Krzemi ski, Słynni warszawscy adwokaci, Kraków 2000 Łoza S. Łoza, Czy wiesz, kto to jest, Warszawa 1938 XVII

19 Wykaz skrótów Łoza Uz. i sprost S. Łoza, Czy wiesz, kto to jest Uzupełnienia i sprotosowania, Warszawa 1939 MEPr Mała Encyklopedia Prawa, Warszawa 1959 OEP S. Orgelbranda, Encyklopedia Powszechna, t. I IX, Warszawa Profesorowie Prawa KUL A. D bi ski, W.Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2008 Profesorowie WPiA UW G. Bałtruszajtys (red.), Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa 2008 PSB Polski Słownik Biograiczny, t. I XXXVIII, Kraków i in Redzik, Prawo prywatne na UJK... A. Redzik, Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Warszawa 2009 Redzik, Wydział Prawa J. Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach , Lublin 2006 Redzik, Zarys historii samorz du... A. Redzik, Zarys historii samorz du adwokackiego w Polsce, Warszawa 2010 SBAP Słownik Biograiczny Adwokatów Polskich, t. I II, Warszawa Suligowski A. Suligowski, Bibliograia Prawnicza Polska XIX i XX wieku, Warszawa 1911 Uczeni polscy A. ródka, Uczeni polscy XIX i XX stulecia, t. I IV, Warszawa WE PWN Wielka Encyklopedia PWN, t. 1 31, Warszawa WEP Il Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, t. I XXVII, Warszawa ; t. XXVII XLV, Warszawa ; t. XLV Ser. III, Warszawa WEP PWN Wielka Encyklopedia PWN, t. I XII, Warszawa , Supl Zarys dziejów WPiA UW G. Bałtruszajtys (red.), Zarys dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa 2008 Zatrzymane w kadrze J. Matuszewski (red.), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 200-lecie istnienia Zatrzymane w kadrze, Warszawa 2008 Złota Ksi ga WPiA UJ J. Stelmach, W. Uruszczak (red.), Złota Ksi ga Wydziału Prawa i Administracji, Kraków Czasopisma i publikatory AUJ Acta Universitatis Jagiellonicae AUL Acta Universitatis Lodziensis AUMCS Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AUW Acta Universitatis Warsoviensis AUWr Acta Universitatis Wratislaviensis XVIII

20 Wykaz skrótów Bibl. PAN Biblioteka Polskiej Akademii Nauk Bibl. Warsz Biblioteka Warszawska ( ) Czas. Adw. Pol Czasopismo Adwokatów Polskich Czas. Pr.-Hist Czasopismo Prawno-Historyczne Czas. Prawn. i Ekon Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne DPP Demokratyczny Przegl d Prawniczy Dz. Praw Dziennik Praw Dz.U Dziennik Ustaw FI Folia Iuridica Gł. Pr Głos Prawa Gł. S d Głos S downictwa GP Gazeta Polska GS Gazeta S dowa GSiP Gazeta S dowa i Penitencjarna (od 1977 r. Gazeta Prawnicza) GSW Gazeta S dowa Warszawska ( ) GW Gazeta Wyborcza KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego Krak. SP Krakowskie Studia Prawnicze Kron. W-wy Kronika Warszawy Kur. Codz Kurier Codzienny Kur. Polski Kurier Polski Kur. Warsz Kurier Warszawski Kwart. Hist Kwartalnik Historyczny MH Miesi cznik Heraldyczny ML Miesi cznik Literacki Nauka P Nauka Polska Pal Palestra Pam. Lit Pami tnik Literacki Pam. Sł Pami tnik Słowia ski PiP Pa stwo i Prawo Pi Prawo i ycie PN Przegl d Notarialny PPiA Przegl d Prawa i Administracji PPK Przegl d Prawa Karnego Pr. Kan Prawo Kanoniczne Pr. Prawn Prace Prawnicze Przegl. Filozof Przegl d Filozoiczny Przegl. Hist Przegl d Historyczny Przegl. Human Przegl d Humanistyczny Przegl. Lek Przegl d Lekarski Przegl. Lubuski Przegl d Lubuski Przegl. Pol Przegl d Polski Przegl. Powsz Przegl d Powszechny Przegl. S d Przegl d S dowy Przegl. W Przegl d Współczesny Przegl. Zach Przegl d Zachodni XIX

Ojczyźnie nie można za wiele ofiarować. Dla niej choćby ostatni grosz, choćby ostatnia kropla krwi. Henryk Sienkiewicz Kto historii nie zna i w niej się nie kocha, jest jak dziecię, które ojca i matki

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3513 UCHWAŁA NR XLIX/1003/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Lesława Tatarowskiego za lata 1970 2009

Bibliografia prac naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Lesława Tatarowskiego za lata 1970 2009 Bibliografia prac naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Lesława Tatarowskiego za lata 1970 2009 1970 1. Związkowa Organizacja Zakładowa, [w:] Uniwersytet Wrocławski w latach 1945 1970,

Bardziej szczegółowo

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców ALMAMER Szkoła Wyższa stoisko 53 BELLONA SA stoisko 45 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka stoisko 41 Bogucki Wydawnictwo Naukowe stoisko 9 Notes

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Lp. Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Archiwalnych Bieżących Uwagi o brakujących rocznikach i ich kompletności

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY BECKA. Powszechna historia ustroju państw ćwiczenia

SKRYPTY BECKA. Powszechna historia ustroju państw ćwiczenia SKRYPTY BECKA Powszechna historia ustroju państw ćwiczenia W sprzedaży: T. Maciejewski HISTORIA USTROJU I PRAWA SĄDOWEGO POLSKI, wyd. 4 Podręczniki Prawnicze T. Maciejewski HISTORIA POWSZECHNA USTROJU

Bardziej szczegółowo

Powstanie Styczniowe 1863 r.

Powstanie Styczniowe 1863 r. PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Powstanie Styczniowe 1863 r. Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Wymowa prawnicza. 4. wydanie. Skrypty Becka

Wymowa prawnicza. 4. wydanie. Skrypty Becka Skrypty Becka Jerzy Bralczyk, Jacek Dubois, Gustaw Holoubek, Czesław Jaworski, Zdzisław Krzemiński, Grażyna Matyszkiewicz, Jerzy Naumann, Krzysztof Piesiewicz, Marcin Radwan-Röhrenschef, Andrzej Rościszewski,

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi stoisko 1 BELLONA SA stoisko 38 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu stoisko

Bardziej szczegółowo

Historia czasopiśmiennictwa prawniczego (28)

Historia czasopiśmiennictwa prawniczego (28) Historia czasopiśmiennictwa prawniczego (28) Periodyczne encyklopedie prawnicze Encyklopedie periodyczne prawa były czymś wyjątkowym w polskiej nauce i polskich wydawnictwach periodycznych. Celem ich było

Bardziej szczegółowo

jawność i jej ograniczenia

jawność i jej ograniczenia MONOGRAFIE PRAWNICZE jawność i jej ograniczenia Redaktor naukowy Grażyna Szpor TOM IX Zadania i kompetencje Bogumił Szmulik (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor naukowy)

Bardziej szczegółowo

Wiedza o spoªecze«stwie: materiaªy pomocnicze dla uczniów na poziomie szkoªy ponadgimnazjalnej

Wiedza o spoªecze«stwie: materiaªy pomocnicze dla uczniów na poziomie szkoªy ponadgimnazjalnej Wiedza o spoªecze«stwie: materiaªy pomocnicze dla uczniów na poziomie szkoªy ponadgimnazjalnej (dost pne w PBW) wrzesie«2004 r. Oprac.: Marta Boszczyk 1. Ajnenkiel Andrzej: Konstytucje Polski w rozwoju

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PIOTR SKARGA Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu Metodycznego BIBLIOGRAFIA Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie:

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie: TRADYCYJNE BIBLIOGRAFIE PRAWNICZE Pod pojęciem bibliografii najczęściej rozumie się "uporządkowany spis (wykaz, zestawienie) dokumentów, dobranych według pewnych kryteriów, spełniający określone zadania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublin Na podstawie art. 12 pkt 11 i

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię autora, tytuł, oznaczenie tomu (części), kolejność wydania, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer ISBN.

Nazwisko i imię autora, tytuł, oznaczenie tomu (części), kolejność wydania, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer ISBN. ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Przedmowa... 13 Wst p... 15

Spis tre ci. Przedmowa... 13 Wst p... 15 Spis tre ci Przedmowa... 13 Wst p... 15 Archiwum Lata 1935 1938... 31 1935 marzec 1 Fragment uchwa y Ogólnopolskiego Zjazdu Fachoworolniczego... 33 1935 kwiecie l Czes aw Bobrowski. Pami tniki ch opów...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego Wstęp... Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury... XXVII Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego... 1 1. Zarys historii wydziału... 1 2. Podstawy prawne funkcjonowania uniwersytetu. i Wydziału

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Autor dzieła O obrotach sfer niebieskich, najsłynniejszy uczeń

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych :

Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych : Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielcach, 2016 r. Wyboru

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1 25 Załącznik 1 Sprawozdania z ogólnopolskich konferencji historyków kartografii Ogólnopolska konferencja we Wrocławiu poświęcona historii kartografii Janina E. Piasecka. Polski Przegl. Kartogr., t. 8,

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Ochrona dziedzictwa. i naturalnego

Ochrona dziedzictwa. i naturalnego MONOGRAFIE PRAWNICZE Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Perspektywa prawna i kryminologiczna Redaktorzy Wiesław Pływaczewski Bartłomiej Gadecki Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE OCHRONA

Bardziej szczegółowo

z dnia... r. w sprawie ustalenia planu sieci szkól ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi.

z dnia... r. w sprawie ustalenia planu sieci szkól ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. DrukNr 330/20 1 W Projekt z dnia Ar;,',. ;~_" ) 'Y/'N~~~ UCHWAŁA NR.... RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia... r. w sprawie ustalenia planu sieci szkól ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-EL-S16

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte 1. Bobryk Jerzy Twardowski teoria działania / Jerzy Bobryk. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. - 176 s. 2. Jadczak Ryszard Człowiek szukający etyki

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu... Angora Auto Kurier Płock i Region Auto Świat Biblioteka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Konstytucyjny system organów państwowych Nazwa w języku angielskim Political system in Poland Język wykładowy Język polski Kierunek

Bardziej szczegółowo

Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T.1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85

Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T.1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85 WZÓR SKRÓCONEGO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Przyjęty w LO nr IV WAŻNE INFORMACJE: dane do opisu bibliograficznego spisujemy zawsze z karty tytułowej a nie z okładki książki, tytuły dzieł zapisuje się kursywą,

Bardziej szczegółowo

Wykładowcy Lata z Helem

Wykładowcy Lata z Helem Bartłomiej Andrzejewski - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Józef Barnaś Instytut Fizyki Molekularnej PAN Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Janusz Baszyński - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej?

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Wszystkie pozycje, które są wykorzystane podczas prezentacji muszą zostać wymienione w ramowym planie prezentacji jako literatura

Bardziej szczegółowo

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2012 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka oświata zdrowie - turystyka)

Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka oświata zdrowie - turystyka) UCZELNIA WARSZAWSKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA WSCHÓD SPOŁECZNE TOWARZYSTWO POLSKA UKRAINA AMBASADA UKRAINY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka

Bardziej szczegółowo

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński profesor dr hab. nauk prawnych Uniwersytet Szczeciński i

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r.

ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r. ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r. RADA GMINY -------------------------- Okręg Nr 1 BUJAKÓW (liczba głosów) Lista nr 5 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. KUŹMA Marzena Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Opracowanie Agnieszka Nawrocka Katarzyna Giedrys-Woźny Świdnica 2015 Na zjeździe założycielskim,

Bardziej szczegółowo

Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej

Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej Wybór i opracowanie Marta Boszczyk wrzesień, 2005r. 2 Bibliografia podmiotu 1. Andrzejewski

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE I ZNAKI Flaga narodowa Herb Warszawy Godło Mapa Hymn Język

SYMBOLE I ZNAKI Flaga narodowa Herb Warszawy Godło Mapa Hymn Język SYMBOLE I ZNAKI Flaga narodowa Godło Hymn Herb Warszawy Mapa Język SYMBOLE I ZNAKI Flaga narodowa Godło Hymn Herb Warszawy Mapa Język SYMBOLE I ZNAKI Flaga narodowa Godło Hymn Herb Warszawy Mapa Język

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Literatura w wyborze dostpna w Bibliotece Pedagogicznej w Legnicy do tematu: Wychowanie w duchu wartoci

Literatura w wyborze dostpna w Bibliotece Pedagogicznej w Legnicy do tematu: Wychowanie w duchu wartoci Dolnolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu Biblioteka Pedagogiczna w Legnicy 59-220 Legnica, ul. w. Piotra 12 t e l. / f a x. 0 7 6 / 8 5 2 2 6 2 6 ; 0 7 6 / 8

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

ROLA SAMORZ DÓW PAÑSTWA PRAWA ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO W TWORZENIU DEMOKRATYCZNEGO

ROLA SAMORZ DÓW PAÑSTWA PRAWA ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO W TWORZENIU DEMOKRATYCZNEGO ROLA SAMORZ DÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO W TWORZENIU DEMOKRATYCZNEGO PAÑSTWA PRAWA Debata Okr¹g³ego Sto³u pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaœniewskiego 3 Koordynator

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI AKTA HIPOTECZNE, AKTA NOTARIALNE HIPOTEKI

OCHRONA PRAWA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI AKTA HIPOTECZNE, AKTA NOTARIALNE HIPOTEKI OCHRONA PRAWA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI AKTA HIPOTECZNE, AKTA NOTARIALNE HIPOTEKI 1. Hipoteka w Hrubieszowie 1823-1972; zesp. nr 1053 2. 3409 j.a. 83,00 mb 3. Księgi hipoteczne, zbiory dokumentów, mapy majątków

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Historia pieniądza zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Historia pieniądza na świecie wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1

Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 1 Nr XVI/52/2004 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2004r. w sprawie wyrażenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz gazet i czasopism prenumerowanych dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w 2008 roku

Wykaz gazet i czasopism prenumerowanych dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w 2008 roku Wykaz gazet i czasopism prenumerowanych dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w 2008 roku LEGENDA : Placówka Adres Tel. WC - Wypożyczalnia Centralna ul. Abrahama 60, 81-395 Gdynia tel. 058

Bardziej szczegółowo

Dzielnica XVI Bieńczyce

Dzielnica XVI Bieńczyce Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa Załącznik Nr listopada 006 r. do Zarządzenia Nr 6/006 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia października 006 r. Dzielnica XVI Bieńczyce OKRĘG KANDYDAT BŁAUT ZBIGNIEW

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Tom I Rok wydania: 1939 Stron: 292 Wydawca: Miejska Biblioteka im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu

Tom I Rok wydania: 1939 Stron: 292 Wydawca: Miejska Biblioteka im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu METRYKI NUMERÓW ROCZNIKA SĄDECKIEGO Tom I Rok wydania: 1939 Stron: 292 Wydawca: Miejska Biblioteka im. Józefa Szujskiego w Nowym Wydany z zasiłków: Miasta Nowego Sącza, Wydziału Powiatowego Nowosądeckiego,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 1. Przypisy umieszczamy na dole strony. Numer przypisu zaczyna się bezpośrednio od marginesu strony(bez wcięcia). Numeracja ciągła

Bardziej szczegółowo

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej Informacja w świecie cyfrowym Dąbrowa Górnicza, 3 marca 2008 r. Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Śląska Biblioteka Cyfrowa Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 947 UCHWAŁA NR XLV/1063/14 RADY MIASTA KATOWICE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ROTARY W POLSCE. Andrzej LUDEK, PDG Prezydent Elekt Światowej Rady Wykonawczej ICC Krajowy Koordynator ICC (Polska)

HISTORIA ROTARY W POLSCE. Andrzej LUDEK, PDG Prezydent Elekt Światowej Rady Wykonawczej ICC Krajowy Koordynator ICC (Polska) HISTORIA ROTARY W POLSCE Andrzej LUDEK, PDG Prezydent Elekt Światowej Rady Wykonawczej ICC Krajowy Koordynator ICC (Polska) ROZWÓJ ROTARY NA ŚWIECIE 23.02.1905 Pierwsze spotkanie klubu Rotary Chicago 15.08.2010

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo 1. 2. 3. WYPIERANIE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PRZEZ PRAWO CYWILNE TOM 3 KRYZYS PRAWA 978-83-264-3860-8 ADMINISTRACYJNEGO? WOLTERS KLUWER 3 978-83-264-3845-5 PATRYCJA J. SUWAJ, ADAM DOLIWA, DARIUSZ R. KIJOWSKI,

Bardziej szczegółowo

Dzieje i organizacja szkolnictwa na terenie Galicji w latach 1900-1918 oraz w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939 na terenie województwa krakowskiego

Dzieje i organizacja szkolnictwa na terenie Galicji w latach 1900-1918 oraz w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939 na terenie województwa krakowskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka W Bielsku-Białej Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Dzieje i organizacja szkolnictwa na terenie Galicji w latach 1900-1918 oraz w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939

Bardziej szczegółowo

EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik

EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE Zbiór aktów prawnych Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik EDYCJA SĄDOWA Prawo konstytucyjne Polecamy inne nasze publikacje z zakresu prawa

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy. zapraszają na OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJE NAUKOWĄ

Patronat honorowy. zapraszają na OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJE NAUKOWĄ Patronat honorowy Stansław Kardynał Dzwsz Metropolta Krakowsk Kazmerz Kardynał Nycz Metropolta Warszawsk Arcybskup Stansław Budzk Metropolta Lubelsk Prof. dr hab. n. med. Wojcech Nowak Rektor Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski Prawo Cywilne sędzia Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa Zamojszczyzna 1943 na historycznej mapie pamięci Polski, Europy i Świata

Konferencja Naukowa Zamojszczyzna 1943 na historycznej mapie pamięci Polski, Europy i Świata PROGRAM KONFERENCJI Konferencja Naukowa Zamojszczyzna 1943 na historycznej mapie pamięci Polski, Europy i Świata organizowana pod honorowym patronatem Pana Bogdana Borusewicza, Marszałka Senatu RP oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS BIBLIOGRAFICZNY. Ważne!:

OPIS BIBLIOGRAFICZNY. Ważne!: OPIS BIBLIOGRAFICZNY Bibliografia - spis utworów opisanych zgodnie z zasadami opisu bibliograficznego. Na potrzeby prezentacji maturalnej wystarczy tzw. skrócony opis bibliograficzny. Literatura podmiotu

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

Rząd Polski. 1. prezydent Bronisław Komorowski
2. premier Donald Tusk
3. Waldemar Pawlak
4. Elżbieta Bieokowska
5.

Rząd Polski. 1. prezydent Bronisław Komorowski<br> 2. premier Donald Tusk<br> 3. Waldemar Pawlak<br> 4. Elżbieta Bieokowska<br> 5. Rząd Polski 1. prezydent Bronisław Komorowski 2. premier Donald Tusk 3. Waldemar Pawlak 4. Elżbieta Bieokowska 5. Michał Boni 6. Jolanta Fedak 7. Adam Giersz 8. Cezary Grabarczyk

Bardziej szczegółowo

Recenzent: dr hab. Robert Kupiecki Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Anna Kaniewska Marek Szczepaniak Korekta: Marek Szczepaniak Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright 2014 by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Unitis Viribus. Diecezja Podlaska w II Rzeczypospolitej. Rafał Dmowski

Unitis Viribus. Diecezja Podlaska w II Rzeczypospolitej. Rafał Dmowski Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Rafał Dmowski Unitis Viribus Diecezja Podlaska

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIK B dostawy prasy krajowej do jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2009 r.

ROZDZIELNIK B dostawy prasy krajowej do jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2009 r. 2 3 4 5 6 7 8 Acta Poloniae Historica Centralna iblioteka Wojskowa Załącznik nr 2 do SIWZ CZĘŚĆ II ROZDZIELNIK dostawy prasy krajowej do jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w okresie od

Bardziej szczegółowo

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz Krystyna Lachowicz Trzeba pomóc cz. I Po kilkudziesięciu latach przerwy, w 1989 roku znów zaczęły ukazywać się niezależne, polskie gazety na Wschodzie. Głos znad Niemna, tygodnik Związku Polaków na Białorusi

Bardziej szczegółowo

Lista Arbitrów. Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej. w Krakowie

Lista Arbitrów. Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej. w Krakowie Lista Arbitrów Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 1. dr hab. Rafał Adamus adres: Gliwice, Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego specjalizacja zawodowa: arbitraż, prawo

Bardziej szczegółowo

Lista kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Lista kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Druk nr 56 Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Lista kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego 1. Henryk Cioch urodził się 30 lipca 1951 roku w Lubaczowie. W

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO Rok LXVI Nr 8 (782) Warszawa Sierpieñ 2013 PL ISSN 0137-5490 Nr indeksu 371319 w numerze m.in. Fundacje korporacyjne organizacje trzeciego sektora czy element struktury

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Lublinie na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej w Lublinie na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej w Lublinie na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Andrzej Banaszkiewicz W 1964 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Lublinie. W latach 1986 1989 zastępca rzecznika

Bardziej szczegółowo

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis FolIA 146 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia XI (2013) Iwona Pietrzkiewicz, Ewa Wójcik Publikacje profesor Marii Konopki w latach 1979 2011 1979

Bardziej szczegółowo