Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym harmonogramem: 1) śniadanie: godz. 08:00 10:00 w Bielawie i w Niemczy, 2) obiad: godz. 12:30 14:30 w Bielawie i w Niemczy, 3) podwieczorek: godz. 15:00 17:00 w Bielawie i godz. 15:30 17:30 w Niemczy, 4) kolacja: godz. 18:00 20:00 w Bielawie i w Niemczy. 2. Zamówienie obejmuje pełną obsługę kelnerską. Wykonawca będzie odpowiadać za porcjowanie i dystrybuowanie posiłków w obiektach zamawiającego. Posiłki będą wydawane w stołówkach/jadalniach w sposób polegający na rozłożeniu na stolikach. Pracownicy zamawiającego będą odbierać od personelu zatrudnionego w kuchni posiłki przeznaczone dla mieszkańców spożywających posiłki w pokojach (personel wykonawcy nie ma prawa wstępu do pokoi mieszkańców). Pracownicy zamawiającego będą również odpowiedzialni za zwrot brudnych naczyń do kuchni. Za dystrybucję pozostałych posiłków odpowiadają pracownicy wykonawcy, chyba, że przedstawiciel zamawiającego wskaże inaczej. Przedstawiciel zamawiającego będzie codziennie udzielał informacji personelowi zatrudnionemu w kuchni o ilości mieszkańców, którym należy wydać posiłki. 3. Do obowiązków wykonawcy będzie należeć zapewnienie i utrzymywanie w czystości pojemników na przyprawy (sól, maggi, pieprz) na stolikach w stołówkach/jadalniach. 4. Posiłki będą przygotowywane na każdy dzień w oparciu o jadłospis dekadowy (obejmujący 10 dni). Przykładowy wzór jadłospisu określa załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek powierzania przygotowywania jadłospisu osobie posiadającej wykształcenie specjalistyczne dietetyka. Jadłospis należy przedłożyć zamawiającemu na co najmniej 7 dni od planowanego wdrożenia, w celu dokonania akceptacji (niedochowanie powyższego terminu możliwe jest jedynie w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć wykonawca ma obowiązek udowodnić, że nie dochował terminu z powodu wystąpienia zdarzenia losowego). Wykonawca nie może stosować jadłospisów, które nie uzyskały pisemnej aprobaty zamawiającego. Każdy zaakceptowany jadłospis zostanie wywieszony w obiektach zamawiającego na tablicach informacyjnych. 5. Jadłospisy muszą zawierać wyszczególnioną gramaturę wagową każdej potrawy, która będzie wydana mieszkańcom (np. pierogi 300g/6szt., gulasz drobiowy 90g/60g, jogurt owocowy 1szt./100g, itp.). Obok gramatury wagowej należy podawać wartość kaloryczną posiłków. 6. Ilekroć w jadłospisach jest mowa o: 1) gramaturze należy przez to rozumieć wagę gotowej potrawy, w chwili jej podania

2 do spożycia, 2) pieczywie mieszanym należy przez to rozumieć chleb pszenny, chleb razowy, bułki. 7. Posiłki powinny pokryć całodobowe zapotrzebowanie na kalorie i podstawowe składniki odżywcze tj.: białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i sole mineralne. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków w oparciu o dobową kaloryczność w granicach kcal oraz z zachowaniem zalecanych norm składników pokarmowych obliczanych na osobodzień: białko ogółem 70g, w tym białko zwierzęce ok g, tłuszcze ok.70g, węglowodany ok. 300g. 8. W jadłospisach, oprócz diety podstawowej, będzie konieczne uwzględnianie w zależności od zgłaszanych na bieżąco potrzeb diet takich, jak: 1) cukrzycowa, 2) bezbiałkowa, 3) bezsolna, 4) wegetariańska, 5) wegańska, 6) woreczkowo-wątrobowa, 7) lekkostrawna, 8) bogato-białkowa, 9) niskokaloryczna, 10)wysokokaloryczna, 11)wrzodowa, 12)przecierana (mix), 13)żołądkowa, 14)cukrzycowo-wątrobowa, 15)nerkowa, 16)ziemniaczana, 17)bezmleczna, 18)cukrzycowo-bezmleczna, 19)inne diety na zlecenie, np. kleikowa, półpłynna. 9. W jadłospisach należy uwzględniać owoce cytrusowe oraz jogurty. Zamawiający wymaga, aby zachować przemienność zup kwaśnych. 10. Średnia miesięczna ilość osobodni w Bielawie i Niemczy w rozbiciu na poszczególne diety (poza dietą podstawową), liczona z ostatnich 6 miesięcy wynosi: 1) dieta lekkostrawna: 101 osobodni w Bielawie, 2) dieta wątrobowo-żołądkowa: 61 osobodni w Bielawie i 520 w Niemczy,

3 3) przecierana (mix): 492 osobodni w Bielawie i 150 osobodni w Niemczy, 4) cukrzycowa: 394 osobodni w Bielawie i 380 osobodni w Niemczy, 5) cukrzycowo-bezmleczna: 20 osobodni w Bielawie i 30 w Niemczy, 6) bezsolna: 25 osobodni w Bielawie, 7) bezmleczna: 283 osobodni w Bielawie i 90 w Niemczy. 11. Wykonawca w okresie Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i innych, będzie uwzględniał w jadłospisie produkty żywnościowe niezbędne do sporządzenia potraw właściwych dla tych świąt. Do obowiązków wykonawcy będzie również należało zapewnienie pączków z okazji Tłustego Czwartku, posiłków postnych w Środę Popielcową i Wielki Piątek (w oparciu o jadłospisy zaakceptowane przez zamawiającego) wraz z dochowaniem stosownej oprawy tych posiłków. 12. Wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy produkty, artykuły spożywcze itp. będą nabywane przez wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do różnicowania wielkości i ilości wydawanych mieszkańcom posiłków w zależności od wskazań lekarskich, stanu ich zdrowia, a także bieżących potrzeb. Zamawiający wymaga, aby wykonawca uwzględnił m.in. konieczność codziennego podawania dodatkowego mleka dla 10 osób w Bielawie oraz 4 osób w Niemczy (po 0,25 l na każdą osobę - zgodnie z zaleceniami lekarza), a także wydawanie dodatkowych posiłków dla 2 osób w Bielawie i 1 osoby w Niemczy (wymogi żywieniowe wynikające z diety cukrzycowej). 14. Zamawiający informuje, że spośród ogólnej liczby żywionych (125 osób), wykonawca zobowiązany będzie codziennie przygotowywać i dostarczać kanapki na śniadanie i kolację dla 25 osób w Bielawie oraz 30 osób w Niemczy, które mają trudności w poruszaniu się. 15. Zgodnie z 6 ust. 1 pkt 6 lit. d rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964) zamawiający wymaga, aby mieszkańcy DPS mieli przez całą dobę dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napojów (np. chleb, masło, mleko, herbata, napar z mięty, dżem itp.). Produkty te należy zabezpieczyć w jadalniach w taki sposób, aby zapewnić do nich dostęp w każdym czasie. 16. Mieszkańcom, którzy w godzinach wydawania posiłków będą nieobecni w obiektach zamawiającego, wykonawca dostarczy posiłki w terminie późniejszym tego samego dnia - wg wskazania przedstawiciela zamawiającego. 17. Wykonawca zamiennie będzie odpowiadać za przygotowanie tzw. suchego prowiantu dla mieszkańców wyjeżdżających na okazjonalne wycieczki. Zamawiający wymaga, aby na ww. suchy prowiant składały się: ciepłe napoje w termosach odpowiednio

4 zabezpieczonych. Rodzaje i ilości porcji suchego prowiantu i termosów z ciepłymi napojami zamawiający będzie każdorazowo uzgadniać z przedstawicielem wykonawcy. O planowanym wyjeździe (wycieczce) zamawiający poinformuje przedstawiciela wykonawcy z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 18. W okresie upałów, w dniach, w których temperatura w pomieszczeniach będzie przekraczać 26 C, do obowiązków wykonawcy należeć będzie przygotowywanie zwiększonej ilości kompotu, herbaty, kawy zbożowej, mięty lub zimnej wody z cytryną i wystawianie tych napojów, do dyspozycji mieszkańcom, w jadalni i na korytarzach lub też w innych miejscach wskazanych przez pracowników zamawiającego. 19. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie kompleksowe sprzątanie po skończonych posiłkach, w tym m.in.: mycie, wyparzanie wszystkich naczyń, pojemników, sztućców itp. 20. Wykonawca zakupi na własny koszt dozowniki na mydło antybakteryjne oraz środek do dezynfekcji rąk. Wszyscy pracownicy wykonawcy muszą zostać zaznajomieni z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk (instrukcja zostanie dodatkowo wywieszona w odpowiednim miejscu w dzierżawionych pomieszczeniach). Wykonawca zapewni pracownikom korzystanie z ręczników papierowych jednorazowego użytku. 21. Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonawcy realizujący usługę przygotowywania, sporządzania i dystrybuowania posiłków: 1) dbali o właściwą higienę osobistą, 2) dbali o utrzymanie stałej czystości włosów (zabezpieczenie odpowiednim nakryciem), utrzymanie rąk w należytej czystości (w czasie pracy zabronione jest noszenie na rękach biżuterii, zegarków itp.), 3) dokonywali codziennie zmiany odzieży i obuwia na czyste ubranie robocze przed rozpoczęciem pracy (ubranie robocze musi zawierać identyfikator lub nadruk z nazwą firmy wykonawcy), 4) posiadali aktualne książeczki zdrowia. 22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania w swoim zakresie okresowych badań mikrobiologicznej czystości urządzeń, sprzętów kuchennych i innych powierzchni mających kontakt z żywnością, a także rąk pracowników wykonawcy na koszt wykonawcy. 23. Pracownicy wykonawcy będą zobowiązani do zachowania tajemnicy co do uzyskanych informacji w toku wykonywania umowy, których ujawnienie mogłoby doprowadzić do naruszenia dóbr osobistych zamawiającego lub przebywających w DPS mieszkańców, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w przepisach Kodeksu cywilnego. 24. Przygotowane posiłki, przed wydaniem z kuchni, będą każdorazowo sprawdzane

5 pod względem jakościowym i ilościowym przez przedstawiciela zamawiającego. 25. Przedstawiciel zamawiającego będzie mieć prawo kontrolować w każdej chwili rodzaj i jakość produktów, z których będą sporządzane posiłki, a także przestrzeganie przez wykonawcę i jego pracowników wymogów wynikających z umowy, SIWZ oraz z przepisów dotyczących produkcji i jakości świadczonych usług. Zakwestionowane przez przedstawiciela zamawiającego posiłki pod względem ilości i jakości podlegać będą wymianie na koszt wykonawcy. 26. Zamawiający wymaga, aby posiłki były wysokiej jakości, tzn. aby nie były wykonane z gotowych mrożonych produktów lub półproduktów (np. zupy/sosy typu instant), w tym gotowych dań przeznaczonych do podgrzania w kuchence mikrofalowej. Wszystkie posiłki muszą być sporządzane na miejscu w obiektach zamawiającego. Wszystkie artykuły spożywcze muszą być świeże (nie wolno stosować artykułów po upływie terminu przydatności do spożycia). Posiłki należy przygotowywać zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r., nr 136, poz. 914 ze zm.) i z innych przepisów obowiązujących w tym zakresie, jak również z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia oraz zaleceniami lekarza. 27. Wykonawca zobowiązany jest zachować minimalną temperaturę dla następujących posiłków: zupy: 75ºC, drugiego dania: 65ºC, płynów: 80ºC. Temperatura maksymalna dla produktów takich, jak wędliny, sałatki, pasty, sery, napoje zimne itp.: 15ºC. 28. Wartość kaloryczna posiłków powinna być zgodna z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia, a także z obowiązującymi przepisami prawa dot. żywienia zbiorowego. 29. Pracownicy uprawnieni do kontaktu zostaną wskazani przez zamawiającego i wykonawcę w umowie. Wzór umowy określa formularz nr 8 do SIWZ. 30. Wykonawca będzie dostarczać artykuły spożywcze i inne produkty niezbędne do świadczenia usług gastronomicznych do budynków zamawiającego własnym środkiem transportu i na własny koszt. 31. Zamawiający informuje, że sprzęt kuchenny, który zostanie wydzierżawiony wykonawcy, jest sprawny. Wykaz sprzętu przeznaczonego do wydzierżawienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ (wykaz będzie również załącznikiem do umowy dzierżawy). Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące utrzymanie, czyszczenie i konserwację wydzierżawionego sprzętu, a także za utrzymanie w czystości dzierżawionych pomieszczeń i ich konserwację. Pozostały sprzęt, niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca zorganizuje we własnym zakresie i na własny koszt (w tym m.in. zastawę stołową, sztućce itd.). W przypadku doposażania pomieszczeń w sprzęt wymagający podłączenia do mediów,

6 wymagane jest uzgodnienie z przedstawicielem zamawiającego, przed ich wstawieniem i zainstalowaniem, warunków podłączenia do mediów i zasilania. Sprzęt zakupiony przez wykonawcę pozostaje własnością wykonawcy po zakończeniu realizacji umowy. 32. Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy zawiera załącznik nr 4 do SIWZ (wykaz będzie również załącznikiem do umowy dzierżawy). Zamawiający informuje, że pomieszczenia posiadają pozytywną opinię Straży Pożarnej oraz ważne badania elektryczne i badania szczelności instalacji gazowej. Stan techniczny liczników wody, energii elektrycznej i gazu jest prawidłowy. 33. Wykonawca przejmie w dzierżawę pomieszczenia na warunkach określonych w umowie dzierżawy dołączonej do SIWZ i tym samym będzie ponosił koszty zużycia mediów (wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania). 34. W związku z brakiem możliwości zainstalowania liczników na energię, wodę i gaz w DPS w Bielawie, zamawiający informuje, że szacunkowe koszty ponoszone za te media wynoszą: 600,00 zł miesięcznie (netto). 35. Średnie koszty zużycia mediów w Niemczy (netto za 1 miesiąc) na podstawie ostatnich 6 miesięcy: 1) gaz: 350,00 zł, 2) energia (prąd): 396,22 zł, 3) woda: 58,65 zł. 36. Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania, wywozu i utylizacji odpadów poprodukcyjnych i resztek pokonsumpcyjnych, a także innych odpadów powstałych w wyniku realizacji usług. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w tym zakresie z firmą zatwierdzoną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno-epidemiologicznymi (dane firmy należy przekazać do wiadomości zamawiającemu). Koszt usuwania, wywozu i utylizacji odpadów ponosi wykonawca. Wykonawca odpowiada również za utrzymanie w należytej czystości miejsca i pojemników służących do składowania odpadów. 37. Świadczenie usług wymaga zachowania i przestrzegania reżimu sanitarnohigienicznego oraz systemu HACCP, obowiązujących przepisów, w tym wewnętrznych przepisów zamawiającego oraz przestrzegania wszystkich etapów procesów technologicznych przygotowania potraw i posiłków zgodnie z GHP, GMP. 38. Wykonawca zobowiązany będzie do wdrożenia (na własny koszt) systemu HACCP u zamawiającego (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli art. 3 ust. 3 pkt 41 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywieniu) w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy oraz do jego stosowania przez cały okres trwania niniejszej umowy. System HACCP

7 ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów procesu produkcji i obrotu żywnością. System ten ma również na celu określenie metod ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać akceptację Państwowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą wdrożenia systemu HACCP i przedstawić zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający ten fakt. W przypadku stwierdzenia, przez uprawnione do kontroli w tym zakresie organy (PIS), że po ww. terminie 30 dni nie został w całości wdrożony system HACCP, zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym. 39. Dokumenty dotyczące wdrożonego systemu HACCP (certyfikat HACCP) mogą być dołączone do oferty wykonawcy na etapie składania ofert. 40. Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania każdego dnia w oddzielnej lodówce próbek pokarmowych ze wszystkich podanych mieszkańcom posiłków przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty i godziny pobrania próbki pokarmowej, opatrzonych podpisem osoby odpowiedzialnej za pobranie próbki. Próbki przechowuje się do celów sanitarno-epidemiologicznych. 41. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za: 1) stan techniczny i sanitarny dzierżawionych pomieszczeń, utrzymanie reżimu sanitarnego w pomieszczeniach kuchennych - zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, 2) stan i ilość dzierżawionych maszyn i urządzeń oraz drobnego sprzętu kuchennego, 3) uchybienia ujawnione w trakcie kontroli i wynikające z realizacji usług.

Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113

Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19113-2015:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113 Specjalistyczny Szpital im.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902

Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:421902-2015:text:pl:html Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Zamawianie posiłków. Dystrybucja:

Zamawianie posiłków. Dystrybucja: Załącznik nr 6 do siwz OPIS SPOSOBU ŚWIADCZENIA USŁUG ŻYWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług żywieniowych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. A. Grucy CMKP w Otwocku

Bardziej szczegółowo

Łuków: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYŻKACH

Łuków: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYŻKACH Łuków: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYŻKACH Numer ogłoszenia: 244345-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Nr Sprawy ZP 18/2009 1.1. Świadczenie usług polegających na zapewnieniu codziennej i kompleksowej obsługi w zakresie żywienia

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 183691-2015r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 183691-2015r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 183691-2015 z dnia 2015-12-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ropczyce 1.Przedmiot zamówienia obejmuje usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 10, 59-820 Leśna, woj. dolnośląskie, tel. 75 721 14 94, fax. 75 721 14 94.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 10, 59-820 Leśna, woj. dolnośląskie, tel. 75 721 14 94, fax. 75 721 14 94. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 328678-2015 z dnia 2015-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leśna ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j... Termin składania ofert: 2015-12-14 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FORMY ORGANIZACJI WYŻYWIENIA MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ. Warszawa, 16 maja 2013 r.

FORMY ORGANIZACJI WYŻYWIENIA MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ. Warszawa, 16 maja 2013 r. FORMY ORGANIZACJI WYŻYWIENIA MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Warszawa, 16 maja 2013 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

I ZAPRASZA WYKONAWCĘ DO ZŁOŻENIA OFERTY

I ZAPRASZA WYKONAWCĘ DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPYTANIE OFERTOWE nr../2012 w spawie wyłonienia Wykonawcy dostawy posiłków do żłobka w Szprotawie Zamawiający: Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, ul. Głogowska 1, 67-124 Nowe Miasteczko, Tel. 68

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. USŁUGA CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW- numer sprawy 46/ZP/2014

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. USŁUGA CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW- numer sprawy 46/ZP/2014 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 28 marca 2014 r. DZPiZ 46/ZP/2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Świadczenie usług w zakresie przygotowania oraz dystrybucji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M.

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M. 1 z 5 2013-01-07 12:12 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 465062-2012 z dnia 2012-11-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Głubczyce Opis przedmiotu zamówienia: 1) Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ SZP-11/2012 PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 5 do SIWZ SZP-11/2012 PROJEKT UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ SZP-11/2012 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu...2012 r. w Bychawie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 28 NIP:713-24-50-206,

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 95225-2013 z dnia 2013-05-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Przylep 1. Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dla dzieci Gminnego

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337844-2015r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337844-2015r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Oleśnica: Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów oleśnickich szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych w ilości szacunkowej ok. 170

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług w formie przygotowywania i podawania gorącego posiłku dla osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA nr../2015 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907, z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA 1. Przedmiotem szacowania jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY BIS PLETTAC Sp. z o.o. Ostrzeszów, dnia 12.11.2012 63-500 Ostrzeszów ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zarząd Spółki Bis Plettac, członek Bilfinger Berger Industrial Services Group, z siedzibą w Ostrzeszowie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu...2015 r. w Poniatowej pomiędzy..., reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej treści

zawarta w dniu...2015 r. w Poniatowej pomiędzy..., reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej treści S.P.S.G. i CH.P DAG. 2011. 3. 2015. ACH ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA Nr... zawarta w dniu...2015 r. w Poniatowej pomiędzy............, reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej treści a Wykonawca Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca zabezpieczy dla potrzeb Uzdrowiska żywienie dla różnych grup żywieniowych wg formularza asortymentowo-cenowego wg punktu 1,2,3,4,5. 1. Wykonawca w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzgorzadalkowskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzgorzadalkowskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzgorzadalkowskie.pl Nowe Miasteczko: Catering - zbiorowe żywienie dla dzieci w wieku 3-5 lat

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całodziennej, kompleksowej i codziennej usługi w zakresie żywienia pacjentów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI Zawarta w dniu. pomiędzy: Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie reprezentowanym przez: Dyrektora Dorotę Giczewską zwanym dalej Zamawiającym a. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji zamówienia Celem niniejszego zamówienia jest kompleksowe żywienie pacjentów Zamawiającego. II. III. IV. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) produkcję

Bardziej szczegółowo

usługa gotowania posiłków obiadowych dla wychowanków Gdańskich Domów Dla Dzieci 80-045 Gdańsk ul. Brzegi 55

usługa gotowania posiłków obiadowych dla wychowanków Gdańskich Domów Dla Dzieci 80-045 Gdańsk ul. Brzegi 55 ... (pieczęć placówki) Załącznik nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT l Zamawiający Gdańskie Domy dla Dzieci w Gdańsku zapraszają do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZR.271.13.2015 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZR.271.13.2015 Załącznik nr 9 do SIWZ ZR.271.13.2015 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dożywianie dzieci w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębnica Kaszubska w roku szkolnym 2015/2016 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA nr../2015 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI Zawarta w dniu. pomiędzy: Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie reprezentowanym przez: Dyrektora Dorotę Giczewską zwanym dalej Zamawiającym a. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu...pomiędzy

załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu...pomiędzy zawarta w dniu...pomiędzy UMOWA NR załącznik nr 1 do siwz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: Dyrektora Annę Trepkę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres wykonywania usługi sporządzania posiłków W ramach wykonywanej usługi wykonawca zobowiązany będzie:

Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres wykonywania usługi sporządzania posiłków W ramach wykonywanej usługi wykonawca zobowiązany będzie: Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres wykonywania usługi sporządzania posiłków W ramach wykonywanej usługi wykonawca zobowiązany będzie: 1) sporządzanie posiłków dla pacjentów w systemie tacowym i transport

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia:

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia: wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Bogucin, dnia 28.08.2015 r. Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.(wzór) a. z siedzibą.w. reprezentowana przez : p...

U M O W A nr.(wzór) a. z siedzibą.w. reprezentowana przez : p... U M O W A nr.(wzór) Załącznik nr 4 Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy: Gminą Gorzyce działającą za swoją jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Raciborska 27, 44-350 Gorzyce, NIP 647-18-96-424,

Bardziej szczegółowo

PL-Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków 2013/S 005-005216. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

PL-Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków 2013/S 005-005216. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:5216-2013:text:pl:html PL-Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków 2013/S 005-005216 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 1

Umowa. Zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 1 Umowa ZAŁĄCZNIK NR 3 zawarta w dniu w Złotoryi pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi z siedzibą w Złotoryi pl. Niepodległości 7, reprezentowaną przez: Bożenę Kraskę - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pczol.pl/index.php/bip-biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne/ogloszenia- 2014 Opole

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zawarta. Pomiędzy: ..zwanym dalej Przedsiębiorcą

Umowa. Zawarta. Pomiędzy: ..zwanym dalej Przedsiębiorcą Zawarta. Umowa Pomiędzy:..zwanym dalej Przedsiębiorcą a Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Woli Sernickiej reprezentowanym przez, Dyrektora Gimnazjum zwaną dalej Zamawiającym, o następującej treści: 1 1. Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część II Wzór umowy

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część II Wzór umowy CZEŚĆ II WZÓR UMOWY 1 UMOWA NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ NR. zawarta w dniu..-2016 roku we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław Szkołą Podstawową Nr 83 im. Jana Kasprowicza z siedzibą we Wrocławiu, przy al. Boya-Żeleńskiego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312525-2011:text:pl:html PL-Świętochłowice: Usługi przygotowywania posiłków 2011/S 192-312525 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół opracowanie: Maria Wruk Gorzów Wlkp., 04 stycznia 2007r. 2 Podstawy prawne UE: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków 2014/S 101-177173. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków 2014/S 101-177173. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177173-2014:text:pl:html Polska-Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków 2014/S 101-177173 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Wzór Umowy Ośrodkiem Pomocy Społecznej Wzór Umowy zawarta w dniu... 2015 r. w Radlinie pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Radlinie, 44-310 Radlin, ul. Solskiego 15, reprezentowanym przez Dyrektora - Krystynę Kryszewską, zwanym

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Województwo Małopolskie

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Województwo Małopolskie Przygotowanie, dowóz i wydanie posiłków do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sękowej, oddziału zamiejscowego w Męcinie Wielkiej, Zespołu Szkół w Siarach, Niepublicznych Szkół w Bodakach i Krzywej oraz

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 105239-2013; data zamieszczenia: 10.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 105239-2013; data zamieszczenia: 10.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 90297-2013 z dnia 2013-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brodnica 1. Świadczenie kompleksowych usług cateringowych w zakresie dostawy całodziennych posiłków dla pacjentów,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament Wdrażania Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Do: Wszyscy nabywcy SIWZ

Do: Wszyscy nabywcy SIWZ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ http://www.attis.com.pl/ FZP/Zp-22/U/30/12 www.attis.com.pl, Warszawa, dn. 09.10.2012r. Do: Wszyscy nabywcy SIWZ Zawiadomienie W postępowaniu przetargowym

Bardziej szczegółowo

9. Do transportu posiłków Zamawiający udostępni windę. Do odbioru posiłków upoważnionymi są: dietetyczka i pielęgniarka dyżurna oddziału. 1.

9. Do transportu posiłków Zamawiający udostępni windę. Do odbioru posiłków upoważnionymi są: dietetyczka i pielęgniarka dyżurna oddziału. 1. Zał. nr 3 do umowy nr ZP 1/2015: Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dotyczące przedmiotu umowy: Usługa dostarczania całodobowych posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Lesku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 9 ENOTICES_dpsskrzynno1934 09/11/2011- ID:2011-155604 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dom Pomocy Społecznej w Lubsku adres: 68-300 Lubsko ul. Zamkowa 27, tel. +48 68 4574111, fax +48 68 4574110 ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie codziennego i całodobowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI w SZPITALU DLA STUDENTÓW Wyższej Szkoły Zdrowia. Urody i Edukacji w Poznaniu

PROGRAM PRAKTYKI w SZPITALU DLA STUDENTÓW Wyższej Szkoły Zdrowia. Urody i Edukacji w Poznaniu PROGRAM PRAKTYKI w SZPITALU DLA STUDENTÓW Wyższej Szkoły Zdrowia. Urody i Edukacji w Poznaniu ukształtowania cech, jakich wymaga zawód dietetyka: rzetelnego podejścia do pracy, uczciwości, odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Poprawiony załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA

Poprawiony załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Poprawiony załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Polska-Zakopane: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 051-088787. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.2.2015, 2015/S 32-054511)

Polska-Zakopane: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 051-088787. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.2.2015, 2015/S 32-054511) 1/17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:88787-2015:text:pl:html Polska-Zakopane: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 051-088787 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl 1 z 7 2015-04-24 15:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl Nowy Tomyśl: USŁUGA CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 2 asystent Teresa Kopiec asystent Halina Dziadek st. asystent Czesława Lis

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 2 asystent Teresa Kopiec asystent Halina Dziadek st. asystent Czesława Lis Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 2 asystent Teresa Kopiec asystent Halina Dziadek st. asystent Czesława Lis Żywienie i aktywność fizyczna mają wpływ na rozwój psychofizyczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ projekt. UMOWA Nr

Załącznik nr 3 do SIWZ projekt. UMOWA Nr UMOWA Nr Załącznik nr 3 do SIWZ projekt Zawarta w dniu... w Jedwabnie pomiędzy: Gminą Jedwabno z siedzibą ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno NIP: 7451811359 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl Nowy Tomyśl: USŁUGA CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na świadczenie usług żywienia. NIP, REGON, reprezentowanym przez

UMOWA nr.. na świadczenie usług żywienia. NIP, REGON, reprezentowanym przez UMOWA nr.. na świadczenie usług żywienia zawarta w dniu r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna

Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna Strona1 Puszczykowo, dnia 3 listopada 2015 r. Szp.12/26/7/15 Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na zamówienie o wartości mniejszej niż 30 000 euro

Zapytanie ofertowe. Na zamówienie o wartości mniejszej niż 30 000 euro Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Gawłuszowicach 39-307 Gawłuszowice 5 Gawłuszowice, 25 listopada 2015r. Zapytanie ofertowe Na zamówienie o wartości mniejszej niż 30 000 euro Przygotowaniu, dostarczenie i wydanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, Toruń, dnia 14.12.2015r. WOTUiW-3/12/2015 Toruń: CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2016 Numer ogłoszenia: 341220-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Międzychód: PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW - CAŁODOBOWO - DLA PACJENTÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD. Numer ogłoszenia: 356992-2011; data zamieszczenia: 28.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

1... 2.,...... reprezentowaną przez :

1... 2.,...... reprezentowaną przez : Załącznik nr 3 UMOWA nr... (projekt) Zawarta w dniu...r. w Gdańsku pomiędzy: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.; 80-308 Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 119, wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI - projekt

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI - projekt UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI - projekt Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy: Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie reprezentowanym przez: Dyrektora Dorotę Giczewską zwanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.krzyzanowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.krzyzanowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.krzyzanowice.pl Tworków: Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych na terenie Gminy Krzyżanowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr wzór. Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy:

UMOWA nr wzór. Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy: UMOWA nr wzór Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, 55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53-55, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Bychawa, 11.10.2011 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów Szpitala Powiatowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Bardziej szczegółowo

Opole: Catering Numer ogłoszenia: 317117-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Opole: Catering Numer ogłoszenia: 317117-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2011-12-05 10:14 Opole: Catering Numer ogłoszenia: 317117-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl Brodnica: Świadczenie kompleksowych usług cateringowych w zakresie dostawy

Bardziej szczegółowo

1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego w Warszawie 00-446 Warszawa ul. Fabryczna 19 Tel.

1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego w Warszawie 00-446 Warszawa ul. Fabryczna 19 Tel. S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 29 i m. G i u s e p p e G a r i b a l d i e g o 00-4 4 6 W a r s z a w a u l. F a b r y c z n a 1 9 tel./fax (022) 628-79-92, tel. (022) 629-75-83, e-mail: sekretariat@sp29.asi.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 6 Świadczenie usług przygotowania i dostaw całodziennego żywienia dla pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. Przedmiotem zamowienia jest

Bardziej szczegółowo

Materiałpomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiałpomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiałpomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

II. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.

II. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (089) 532-29-66 /fax. (089) 532 29 76 e-mail: alis@pulmonologia.olsztyn.pl www.pulmonologia.olsztyn.pl Znak sprawy: SZP-333-11/2010 Data:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Morcinka 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 32 264 7033.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Morcinka 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 32 264 7033. Dąbrowa Górnicza: Kompleksowa usługa cateringowa w zakresie: przygotowanie i dostarczanie posiłków dla klientów Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej Numer ogłoszenia: 395818-2014; data

Bardziej szczegółowo

GDA. Prawidłowe odżywianie

GDA. Prawidłowe odżywianie GDA Prawidłowe odżywianie Co to jest GDA? Prawidłowe odżywianie jest jednym z warunków zachowania dobrego stanu zdrowia. Aby móc dopasować swój sposób odżywiania do stylu życia jaki prowadzimy, niezbędne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs ogłoszono na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 119 w Warszawie.

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs ogłoszono na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 119 w Warszawie. REGULAMIN KONKURSU na najem pomieszczeń kuchennych oraz przygotowanie posiłków dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 119 im. 3. Berlińskiego Pułku Piechoty w Warszawie Konkurs ogłoszono na stronie

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Lublin, 2012

Program praktyk. Lublin, 2012 Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży gastronomicznej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował:

Bardziej szczegółowo

Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi DPS-G/23/4/2011. Osiek 02.12.2011r. Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW Młody organizm, aby mógł prawidłowo się rozwijać potrzebuje wielu różnorodnych składników odżywczych, które powinny być nieodłączną częścią diety każdego dojrzewającego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY. 26.10.2015r.

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY. 26.10.2015r. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY 26.10.2015r. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY Żywienie, szczególnie zbiorowe, nie powinno być realizowane w sposób doraźny. Jest to istotny problem

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej ul. Gdańska 23 83-140 Gniew

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej ul. Gdańska 23 83-140 Gniew Gniew, 29.01.2013 r. DAG.343.1.2012.16.WL Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej ul. Gdańska 23 83-140 Gniew Do: Wykonawcy zainteresowani postępowaniem przetargowym Przygotowanie i podanie posiłków w kuchni

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na dzierżawę pomieszczeń kuchennych i prowadzenie stołówki

FORMULARZ OFERTY. na dzierżawę pomieszczeń kuchennych i prowadzenie stołówki FORMULARZ OFERTY na dzierżawę pomieszczeń kuchennych i prowadzenie stołówki I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. dra J. Ostaszewskiego w Mławie ul. Pogorzelskiego 4. II. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu codziennej obsługi w zakresie żywienia.

Bardziej szczegółowo

Kampania WIEM co JEM jak wdrażać w placówkach oświatowych od 1 września 2015 r. nowe prawo w zakresie żywienia

Kampania WIEM co JEM jak wdrażać w placówkach oświatowych od 1 września 2015 r. nowe prawo w zakresie żywienia Kampania WIEM co JEM jak wdrażać w placówkach oświatowych od 1 września 2015 r. nowe prawo w zakresie żywienia Anna Smolarz WSSE w Warszawie Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 23 kwietnia 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez firmę GINT Grzegorz Jasiński z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Konopnickiej 18/40, projektu Żłobek na start o nr POKL.01.05.00-00-167/12

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. U M O W A (wzór) Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy:

Załącznik nr 4. U M O W A (wzór) Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy: Załącznik nr 4 U M O W A (wzór) Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy: Gminą Gorzyce działającą za swoją jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Raciborska 27, 44-350 Gorzyce, NIP 647-18-96-424,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015. na świadczenie usługi cateringu do stołówki szkolnej

Umowa nr../2015. na świadczenie usługi cateringu do stołówki szkolnej Umowa nr../2015 na świadczenie usługi cateringu do stołówki szkolnej Zawarta w dniu w Świdniku pomiędzy: Zespołem Szkół nr 2 w Świdniku, ul. Jarzębinowa 6 reprezentowanym przez: mgr Dorotę Lorenc Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Warszawa: P-10-ŻYWNOŚĆ-2015 na dostawę żywności Numer ogłoszenia: 215436-2015; data zamieszczenia: 20.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: P-10-ŻYWNOŚĆ-2015 na dostawę żywności Numer ogłoszenia: 215436-2015; data zamieszczenia: 20.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipzp.pl Warszawa: P-10-ŻYWNOŚĆ-2015 na dostawę żywności Numer ogłoszenia: 215436-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Sosnowiec: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 087-157690. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Sosnowiec: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 087-157690. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157690-2015:text:pl:html Polska-Sosnowiec: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 087-157690 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

w stołówkach szkolnych

w stołówkach szkolnych Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w stołówkach szkolnych Magdalena Chojnowska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Główny cel prawa żywnościowego zdefiniowany w Preambule

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego - przykładowe rozwiązanie zadania nr 1

Zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego - przykładowe rozwiązanie zadania nr 1 TYTUŁ PROJEKT REALIZACJI PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM OBIADU W PRZEDSZKOLU WG OBOWIĄZUJĄCEGO JADŁOSPISU ORAZ SPORZĄDZENIE ZAPOTRZEBOWANIA ŻYWNOŚCIOWEGO I RAPORTU ŻYWIENIOWEGO W ODNIESIENIU DO OBIADU.

Bardziej szczegółowo

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wykonawca zobowiązuje się do:

Wykonawca zobowiązuje się do: Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH Nr... zawarta w Gdańsku, dnia...2014 r. pomiędzy: Gminą Miasta Gdańska - Domem Pomocy Społecznej Ostoja z siedzibą w Gdańsku 80-628, ul.

Bardziej szczegółowo

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 058 32 14 81

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 058 32 14 81 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku znak sprawy 22/2015 Cp-2380.1-22/2015 Gdańsk 2 marca 2015r...... wg rozdzielnika...... dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na żywienie osób przebywających

Bardziej szczegółowo

Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w ramach realizowanego projektu Zakątek przyjazny dziecku.

Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w ramach realizowanego projektu Zakątek przyjazny dziecku. Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w ramach realizowanego projektu Zakątek przyjazny dziecku. Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia Termin składania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów NZOZ Zakładu

Bardziej szczegółowo