Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym harmonogramem: 1) śniadanie: godz. 08:00 10:00 w Bielawie i w Niemczy, 2) obiad: godz. 12:30 14:30 w Bielawie i w Niemczy, 3) podwieczorek: godz. 15:00 17:00 w Bielawie i godz. 15:30 17:30 w Niemczy, 4) kolacja: godz. 18:00 20:00 w Bielawie i w Niemczy. 2. Zamówienie obejmuje pełną obsługę kelnerską. Wykonawca będzie odpowiadać za porcjowanie i dystrybuowanie posiłków w obiektach zamawiającego. Posiłki będą wydawane w stołówkach/jadalniach w sposób polegający na rozłożeniu na stolikach. Pracownicy zamawiającego będą odbierać od personelu zatrudnionego w kuchni posiłki przeznaczone dla mieszkańców spożywających posiłki w pokojach (personel wykonawcy nie ma prawa wstępu do pokoi mieszkańców). Pracownicy zamawiającego będą również odpowiedzialni za zwrot brudnych naczyń do kuchni. Za dystrybucję pozostałych posiłków odpowiadają pracownicy wykonawcy, chyba, że przedstawiciel zamawiającego wskaże inaczej. Przedstawiciel zamawiającego będzie codziennie udzielał informacji personelowi zatrudnionemu w kuchni o ilości mieszkańców, którym należy wydać posiłki. 3. Do obowiązków wykonawcy będzie należeć zapewnienie i utrzymywanie w czystości pojemników na przyprawy (sól, maggi, pieprz) na stolikach w stołówkach/jadalniach. 4. Posiłki będą przygotowywane na każdy dzień w oparciu o jadłospis dekadowy (obejmujący 10 dni). Przykładowy wzór jadłospisu określa załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek powierzania przygotowywania jadłospisu osobie posiadającej wykształcenie specjalistyczne dietetyka. Jadłospis należy przedłożyć zamawiającemu na co najmniej 7 dni od planowanego wdrożenia, w celu dokonania akceptacji (niedochowanie powyższego terminu możliwe jest jedynie w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć wykonawca ma obowiązek udowodnić, że nie dochował terminu z powodu wystąpienia zdarzenia losowego). Wykonawca nie może stosować jadłospisów, które nie uzyskały pisemnej aprobaty zamawiającego. Każdy zaakceptowany jadłospis zostanie wywieszony w obiektach zamawiającego na tablicach informacyjnych. 5. Jadłospisy muszą zawierać wyszczególnioną gramaturę wagową każdej potrawy, która będzie wydana mieszkańcom (np. pierogi 300g/6szt., gulasz drobiowy 90g/60g, jogurt owocowy 1szt./100g, itp.). Obok gramatury wagowej należy podawać wartość kaloryczną posiłków. 6. Ilekroć w jadłospisach jest mowa o: 1) gramaturze należy przez to rozumieć wagę gotowej potrawy, w chwili jej podania

2 do spożycia, 2) pieczywie mieszanym należy przez to rozumieć chleb pszenny, chleb razowy, bułki. 7. Posiłki powinny pokryć całodobowe zapotrzebowanie na kalorie i podstawowe składniki odżywcze tj.: białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i sole mineralne. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków w oparciu o dobową kaloryczność w granicach kcal oraz z zachowaniem zalecanych norm składników pokarmowych obliczanych na osobodzień: białko ogółem 70g, w tym białko zwierzęce ok g, tłuszcze ok.70g, węglowodany ok. 300g. 8. W jadłospisach, oprócz diety podstawowej, będzie konieczne uwzględnianie w zależności od zgłaszanych na bieżąco potrzeb diet takich, jak: 1) cukrzycowa, 2) bezbiałkowa, 3) bezsolna, 4) wegetariańska, 5) wegańska, 6) woreczkowo-wątrobowa, 7) lekkostrawna, 8) bogato-białkowa, 9) niskokaloryczna, 10)wysokokaloryczna, 11)wrzodowa, 12)przecierana (mix), 13)żołądkowa, 14)cukrzycowo-wątrobowa, 15)nerkowa, 16)ziemniaczana, 17)bezmleczna, 18)cukrzycowo-bezmleczna, 19)inne diety na zlecenie, np. kleikowa, półpłynna. 9. W jadłospisach należy uwzględniać owoce cytrusowe oraz jogurty. Zamawiający wymaga, aby zachować przemienność zup kwaśnych. 10. Średnia miesięczna ilość osobodni w Bielawie i Niemczy w rozbiciu na poszczególne diety (poza dietą podstawową), liczona z ostatnich 6 miesięcy wynosi: 1) dieta lekkostrawna: 101 osobodni w Bielawie, 2) dieta wątrobowo-żołądkowa: 61 osobodni w Bielawie i 520 w Niemczy,

3 3) przecierana (mix): 492 osobodni w Bielawie i 150 osobodni w Niemczy, 4) cukrzycowa: 394 osobodni w Bielawie i 380 osobodni w Niemczy, 5) cukrzycowo-bezmleczna: 20 osobodni w Bielawie i 30 w Niemczy, 6) bezsolna: 25 osobodni w Bielawie, 7) bezmleczna: 283 osobodni w Bielawie i 90 w Niemczy. 11. Wykonawca w okresie Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i innych, będzie uwzględniał w jadłospisie produkty żywnościowe niezbędne do sporządzenia potraw właściwych dla tych świąt. Do obowiązków wykonawcy będzie również należało zapewnienie pączków z okazji Tłustego Czwartku, posiłków postnych w Środę Popielcową i Wielki Piątek (w oparciu o jadłospisy zaakceptowane przez zamawiającego) wraz z dochowaniem stosownej oprawy tych posiłków. 12. Wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy produkty, artykuły spożywcze itp. będą nabywane przez wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do różnicowania wielkości i ilości wydawanych mieszkańcom posiłków w zależności od wskazań lekarskich, stanu ich zdrowia, a także bieżących potrzeb. Zamawiający wymaga, aby wykonawca uwzględnił m.in. konieczność codziennego podawania dodatkowego mleka dla 10 osób w Bielawie oraz 4 osób w Niemczy (po 0,25 l na każdą osobę - zgodnie z zaleceniami lekarza), a także wydawanie dodatkowych posiłków dla 2 osób w Bielawie i 1 osoby w Niemczy (wymogi żywieniowe wynikające z diety cukrzycowej). 14. Zamawiający informuje, że spośród ogólnej liczby żywionych (125 osób), wykonawca zobowiązany będzie codziennie przygotowywać i dostarczać kanapki na śniadanie i kolację dla 25 osób w Bielawie oraz 30 osób w Niemczy, które mają trudności w poruszaniu się. 15. Zgodnie z 6 ust. 1 pkt 6 lit. d rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964) zamawiający wymaga, aby mieszkańcy DPS mieli przez całą dobę dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napojów (np. chleb, masło, mleko, herbata, napar z mięty, dżem itp.). Produkty te należy zabezpieczyć w jadalniach w taki sposób, aby zapewnić do nich dostęp w każdym czasie. 16. Mieszkańcom, którzy w godzinach wydawania posiłków będą nieobecni w obiektach zamawiającego, wykonawca dostarczy posiłki w terminie późniejszym tego samego dnia - wg wskazania przedstawiciela zamawiającego. 17. Wykonawca zamiennie będzie odpowiadać za przygotowanie tzw. suchego prowiantu dla mieszkańców wyjeżdżających na okazjonalne wycieczki. Zamawiający wymaga, aby na ww. suchy prowiant składały się: ciepłe napoje w termosach odpowiednio

4 zabezpieczonych. Rodzaje i ilości porcji suchego prowiantu i termosów z ciepłymi napojami zamawiający będzie każdorazowo uzgadniać z przedstawicielem wykonawcy. O planowanym wyjeździe (wycieczce) zamawiający poinformuje przedstawiciela wykonawcy z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 18. W okresie upałów, w dniach, w których temperatura w pomieszczeniach będzie przekraczać 26 C, do obowiązków wykonawcy należeć będzie przygotowywanie zwiększonej ilości kompotu, herbaty, kawy zbożowej, mięty lub zimnej wody z cytryną i wystawianie tych napojów, do dyspozycji mieszkańcom, w jadalni i na korytarzach lub też w innych miejscach wskazanych przez pracowników zamawiającego. 19. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie kompleksowe sprzątanie po skończonych posiłkach, w tym m.in.: mycie, wyparzanie wszystkich naczyń, pojemników, sztućców itp. 20. Wykonawca zakupi na własny koszt dozowniki na mydło antybakteryjne oraz środek do dezynfekcji rąk. Wszyscy pracownicy wykonawcy muszą zostać zaznajomieni z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk (instrukcja zostanie dodatkowo wywieszona w odpowiednim miejscu w dzierżawionych pomieszczeniach). Wykonawca zapewni pracownikom korzystanie z ręczników papierowych jednorazowego użytku. 21. Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonawcy realizujący usługę przygotowywania, sporządzania i dystrybuowania posiłków: 1) dbali o właściwą higienę osobistą, 2) dbali o utrzymanie stałej czystości włosów (zabezpieczenie odpowiednim nakryciem), utrzymanie rąk w należytej czystości (w czasie pracy zabronione jest noszenie na rękach biżuterii, zegarków itp.), 3) dokonywali codziennie zmiany odzieży i obuwia na czyste ubranie robocze przed rozpoczęciem pracy (ubranie robocze musi zawierać identyfikator lub nadruk z nazwą firmy wykonawcy), 4) posiadali aktualne książeczki zdrowia. 22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania w swoim zakresie okresowych badań mikrobiologicznej czystości urządzeń, sprzętów kuchennych i innych powierzchni mających kontakt z żywnością, a także rąk pracowników wykonawcy na koszt wykonawcy. 23. Pracownicy wykonawcy będą zobowiązani do zachowania tajemnicy co do uzyskanych informacji w toku wykonywania umowy, których ujawnienie mogłoby doprowadzić do naruszenia dóbr osobistych zamawiającego lub przebywających w DPS mieszkańców, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w przepisach Kodeksu cywilnego. 24. Przygotowane posiłki, przed wydaniem z kuchni, będą każdorazowo sprawdzane

5 pod względem jakościowym i ilościowym przez przedstawiciela zamawiającego. 25. Przedstawiciel zamawiającego będzie mieć prawo kontrolować w każdej chwili rodzaj i jakość produktów, z których będą sporządzane posiłki, a także przestrzeganie przez wykonawcę i jego pracowników wymogów wynikających z umowy, SIWZ oraz z przepisów dotyczących produkcji i jakości świadczonych usług. Zakwestionowane przez przedstawiciela zamawiającego posiłki pod względem ilości i jakości podlegać będą wymianie na koszt wykonawcy. 26. Zamawiający wymaga, aby posiłki były wysokiej jakości, tzn. aby nie były wykonane z gotowych mrożonych produktów lub półproduktów (np. zupy/sosy typu instant), w tym gotowych dań przeznaczonych do podgrzania w kuchence mikrofalowej. Wszystkie posiłki muszą być sporządzane na miejscu w obiektach zamawiającego. Wszystkie artykuły spożywcze muszą być świeże (nie wolno stosować artykułów po upływie terminu przydatności do spożycia). Posiłki należy przygotowywać zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r., nr 136, poz. 914 ze zm.) i z innych przepisów obowiązujących w tym zakresie, jak również z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia oraz zaleceniami lekarza. 27. Wykonawca zobowiązany jest zachować minimalną temperaturę dla następujących posiłków: zupy: 75ºC, drugiego dania: 65ºC, płynów: 80ºC. Temperatura maksymalna dla produktów takich, jak wędliny, sałatki, pasty, sery, napoje zimne itp.: 15ºC. 28. Wartość kaloryczna posiłków powinna być zgodna z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia, a także z obowiązującymi przepisami prawa dot. żywienia zbiorowego. 29. Pracownicy uprawnieni do kontaktu zostaną wskazani przez zamawiającego i wykonawcę w umowie. Wzór umowy określa formularz nr 8 do SIWZ. 30. Wykonawca będzie dostarczać artykuły spożywcze i inne produkty niezbędne do świadczenia usług gastronomicznych do budynków zamawiającego własnym środkiem transportu i na własny koszt. 31. Zamawiający informuje, że sprzęt kuchenny, który zostanie wydzierżawiony wykonawcy, jest sprawny. Wykaz sprzętu przeznaczonego do wydzierżawienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ (wykaz będzie również załącznikiem do umowy dzierżawy). Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące utrzymanie, czyszczenie i konserwację wydzierżawionego sprzętu, a także za utrzymanie w czystości dzierżawionych pomieszczeń i ich konserwację. Pozostały sprzęt, niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca zorganizuje we własnym zakresie i na własny koszt (w tym m.in. zastawę stołową, sztućce itd.). W przypadku doposażania pomieszczeń w sprzęt wymagający podłączenia do mediów,

6 wymagane jest uzgodnienie z przedstawicielem zamawiającego, przed ich wstawieniem i zainstalowaniem, warunków podłączenia do mediów i zasilania. Sprzęt zakupiony przez wykonawcę pozostaje własnością wykonawcy po zakończeniu realizacji umowy. 32. Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy zawiera załącznik nr 4 do SIWZ (wykaz będzie również załącznikiem do umowy dzierżawy). Zamawiający informuje, że pomieszczenia posiadają pozytywną opinię Straży Pożarnej oraz ważne badania elektryczne i badania szczelności instalacji gazowej. Stan techniczny liczników wody, energii elektrycznej i gazu jest prawidłowy. 33. Wykonawca przejmie w dzierżawę pomieszczenia na warunkach określonych w umowie dzierżawy dołączonej do SIWZ i tym samym będzie ponosił koszty zużycia mediów (wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania). 34. W związku z brakiem możliwości zainstalowania liczników na energię, wodę i gaz w DPS w Bielawie, zamawiający informuje, że szacunkowe koszty ponoszone za te media wynoszą: 600,00 zł miesięcznie (netto). 35. Średnie koszty zużycia mediów w Niemczy (netto za 1 miesiąc) na podstawie ostatnich 6 miesięcy: 1) gaz: 350,00 zł, 2) energia (prąd): 396,22 zł, 3) woda: 58,65 zł. 36. Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania, wywozu i utylizacji odpadów poprodukcyjnych i resztek pokonsumpcyjnych, a także innych odpadów powstałych w wyniku realizacji usług. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w tym zakresie z firmą zatwierdzoną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno-epidemiologicznymi (dane firmy należy przekazać do wiadomości zamawiającemu). Koszt usuwania, wywozu i utylizacji odpadów ponosi wykonawca. Wykonawca odpowiada również za utrzymanie w należytej czystości miejsca i pojemników służących do składowania odpadów. 37. Świadczenie usług wymaga zachowania i przestrzegania reżimu sanitarnohigienicznego oraz systemu HACCP, obowiązujących przepisów, w tym wewnętrznych przepisów zamawiającego oraz przestrzegania wszystkich etapów procesów technologicznych przygotowania potraw i posiłków zgodnie z GHP, GMP. 38. Wykonawca zobowiązany będzie do wdrożenia (na własny koszt) systemu HACCP u zamawiającego (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli art. 3 ust. 3 pkt 41 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywieniu) w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy oraz do jego stosowania przez cały okres trwania niniejszej umowy. System HACCP

7 ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów procesu produkcji i obrotu żywnością. System ten ma również na celu określenie metod ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać akceptację Państwowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą wdrożenia systemu HACCP i przedstawić zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający ten fakt. W przypadku stwierdzenia, przez uprawnione do kontroli w tym zakresie organy (PIS), że po ww. terminie 30 dni nie został w całości wdrożony system HACCP, zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym. 39. Dokumenty dotyczące wdrożonego systemu HACCP (certyfikat HACCP) mogą być dołączone do oferty wykonawcy na etapie składania ofert. 40. Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania każdego dnia w oddzielnej lodówce próbek pokarmowych ze wszystkich podanych mieszkańcom posiłków przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty i godziny pobrania próbki pokarmowej, opatrzonych podpisem osoby odpowiedzialnej za pobranie próbki. Próbki przechowuje się do celów sanitarno-epidemiologicznych. 41. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za: 1) stan techniczny i sanitarny dzierżawionych pomieszczeń, utrzymanie reżimu sanitarnego w pomieszczeniach kuchennych - zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, 2) stan i ilość dzierżawionych maszyn i urządzeń oraz drobnego sprzętu kuchennego, 3) uchybienia ujawnione w trakcie kontroli i wynikające z realizacji usług.

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie. 1.Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Ukcie Ukta 70 12-220 Ruciane-Nida 2.

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego

Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego Gospodarstwo agroturystyczne to przede wszystkim czynne gospodarstwo rolne. Świadczenie usług turystycznych w gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY Zaprasza przedsiębiorców do składania ofert na obsługę gastronomiczną

CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY Zaprasza przedsiębiorców do składania ofert na obsługę gastronomiczną CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY Zaprasza przedsiębiorców do składania ofert na obsługę gastronomiczną w tym sprzedaż napojów alkoholowych piwa DNI DAMNICY Każde pokolenie ma swój czas - PIKNIK SENIORA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 LUBLIN 2014 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 Spis treści: I. Wstęp.. 3 II. Organizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 1) warunki i tryb wprowadzania do obrotu nawozów, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo