Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym harmonogramem: 1) śniadanie: godz. 08:00 10:00 w Bielawie i w Niemczy, 2) obiad: godz. 12:30 14:30 w Bielawie i w Niemczy, 3) podwieczorek: godz. 15:00 17:00 w Bielawie i godz. 15:30 17:30 w Niemczy, 4) kolacja: godz. 18:00 20:00 w Bielawie i w Niemczy. 2. Zamówienie obejmuje pełną obsługę kelnerską. Wykonawca będzie odpowiadać za porcjowanie i dystrybuowanie posiłków w obiektach zamawiającego. Posiłki będą wydawane w stołówkach/jadalniach w sposób polegający na rozłożeniu na stolikach. Pracownicy zamawiającego będą odbierać od personelu zatrudnionego w kuchni posiłki przeznaczone dla mieszkańców spożywających posiłki w pokojach (personel wykonawcy nie ma prawa wstępu do pokoi mieszkańców). Pracownicy zamawiającego będą również odpowiedzialni za zwrot brudnych naczyń do kuchni. Za dystrybucję pozostałych posiłków odpowiadają pracownicy wykonawcy, chyba, że przedstawiciel zamawiającego wskaże inaczej. Przedstawiciel zamawiającego będzie codziennie udzielał informacji personelowi zatrudnionemu w kuchni o ilości mieszkańców, którym należy wydać posiłki. 3. Do obowiązków wykonawcy będzie należeć zapewnienie i utrzymywanie w czystości pojemników na przyprawy (sól, maggi, pieprz) na stolikach w stołówkach/jadalniach. 4. Posiłki będą przygotowywane na każdy dzień w oparciu o jadłospis dekadowy (obejmujący 10 dni). Przykładowy wzór jadłospisu określa załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek powierzania przygotowywania jadłospisu osobie posiadającej wykształcenie specjalistyczne dietetyka. Jadłospis należy przedłożyć zamawiającemu na co najmniej 7 dni od planowanego wdrożenia, w celu dokonania akceptacji (niedochowanie powyższego terminu możliwe jest jedynie w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć wykonawca ma obowiązek udowodnić, że nie dochował terminu z powodu wystąpienia zdarzenia losowego). Wykonawca nie może stosować jadłospisów, które nie uzyskały pisemnej aprobaty zamawiającego. Każdy zaakceptowany jadłospis zostanie wywieszony w obiektach zamawiającego na tablicach informacyjnych. 5. Jadłospisy muszą zawierać wyszczególnioną gramaturę wagową każdej potrawy, która będzie wydana mieszkańcom (np. pierogi 300g/6szt., gulasz drobiowy 90g/60g, jogurt owocowy 1szt./100g, itp.). Obok gramatury wagowej należy podawać wartość kaloryczną posiłków. 6. Ilekroć w jadłospisach jest mowa o: 1) gramaturze należy przez to rozumieć wagę gotowej potrawy, w chwili jej podania

2 do spożycia, 2) pieczywie mieszanym należy przez to rozumieć chleb pszenny, chleb razowy, bułki. 7. Posiłki powinny pokryć całodobowe zapotrzebowanie na kalorie i podstawowe składniki odżywcze tj.: białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i sole mineralne. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków w oparciu o dobową kaloryczność w granicach kcal oraz z zachowaniem zalecanych norm składników pokarmowych obliczanych na osobodzień: białko ogółem 70g, w tym białko zwierzęce ok g, tłuszcze ok.70g, węglowodany ok. 300g. 8. W jadłospisach, oprócz diety podstawowej, będzie konieczne uwzględnianie w zależności od zgłaszanych na bieżąco potrzeb diet takich, jak: 1) cukrzycowa, 2) bezbiałkowa, 3) bezsolna, 4) wegetariańska, 5) wegańska, 6) woreczkowo-wątrobowa, 7) lekkostrawna, 8) bogato-białkowa, 9) niskokaloryczna, 10)wysokokaloryczna, 11)wrzodowa, 12)przecierana (mix), 13)żołądkowa, 14)cukrzycowo-wątrobowa, 15)nerkowa, 16)ziemniaczana, 17)bezmleczna, 18)cukrzycowo-bezmleczna, 19)inne diety na zlecenie, np. kleikowa, półpłynna. 9. W jadłospisach należy uwzględniać owoce cytrusowe oraz jogurty. Zamawiający wymaga, aby zachować przemienność zup kwaśnych. 10. Średnia miesięczna ilość osobodni w Bielawie i Niemczy w rozbiciu na poszczególne diety (poza dietą podstawową), liczona z ostatnich 6 miesięcy wynosi: 1) dieta lekkostrawna: 101 osobodni w Bielawie, 2) dieta wątrobowo-żołądkowa: 61 osobodni w Bielawie i 520 w Niemczy,

3 3) przecierana (mix): 492 osobodni w Bielawie i 150 osobodni w Niemczy, 4) cukrzycowa: 394 osobodni w Bielawie i 380 osobodni w Niemczy, 5) cukrzycowo-bezmleczna: 20 osobodni w Bielawie i 30 w Niemczy, 6) bezsolna: 25 osobodni w Bielawie, 7) bezmleczna: 283 osobodni w Bielawie i 90 w Niemczy. 11. Wykonawca w okresie Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i innych, będzie uwzględniał w jadłospisie produkty żywnościowe niezbędne do sporządzenia potraw właściwych dla tych świąt. Do obowiązków wykonawcy będzie również należało zapewnienie pączków z okazji Tłustego Czwartku, posiłków postnych w Środę Popielcową i Wielki Piątek (w oparciu o jadłospisy zaakceptowane przez zamawiającego) wraz z dochowaniem stosownej oprawy tych posiłków. 12. Wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy produkty, artykuły spożywcze itp. będą nabywane przez wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do różnicowania wielkości i ilości wydawanych mieszkańcom posiłków w zależności od wskazań lekarskich, stanu ich zdrowia, a także bieżących potrzeb. Zamawiający wymaga, aby wykonawca uwzględnił m.in. konieczność codziennego podawania dodatkowego mleka dla 10 osób w Bielawie oraz 4 osób w Niemczy (po 0,25 l na każdą osobę - zgodnie z zaleceniami lekarza), a także wydawanie dodatkowych posiłków dla 2 osób w Bielawie i 1 osoby w Niemczy (wymogi żywieniowe wynikające z diety cukrzycowej). 14. Zamawiający informuje, że spośród ogólnej liczby żywionych (125 osób), wykonawca zobowiązany będzie codziennie przygotowywać i dostarczać kanapki na śniadanie i kolację dla 25 osób w Bielawie oraz 30 osób w Niemczy, które mają trudności w poruszaniu się. 15. Zgodnie z 6 ust. 1 pkt 6 lit. d rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964) zamawiający wymaga, aby mieszkańcy DPS mieli przez całą dobę dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napojów (np. chleb, masło, mleko, herbata, napar z mięty, dżem itp.). Produkty te należy zabezpieczyć w jadalniach w taki sposób, aby zapewnić do nich dostęp w każdym czasie. 16. Mieszkańcom, którzy w godzinach wydawania posiłków będą nieobecni w obiektach zamawiającego, wykonawca dostarczy posiłki w terminie późniejszym tego samego dnia - wg wskazania przedstawiciela zamawiającego. 17. Wykonawca zamiennie będzie odpowiadać za przygotowanie tzw. suchego prowiantu dla mieszkańców wyjeżdżających na okazjonalne wycieczki. Zamawiający wymaga, aby na ww. suchy prowiant składały się: ciepłe napoje w termosach odpowiednio

4 zabezpieczonych. Rodzaje i ilości porcji suchego prowiantu i termosów z ciepłymi napojami zamawiający będzie każdorazowo uzgadniać z przedstawicielem wykonawcy. O planowanym wyjeździe (wycieczce) zamawiający poinformuje przedstawiciela wykonawcy z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 18. W okresie upałów, w dniach, w których temperatura w pomieszczeniach będzie przekraczać 26 C, do obowiązków wykonawcy należeć będzie przygotowywanie zwiększonej ilości kompotu, herbaty, kawy zbożowej, mięty lub zimnej wody z cytryną i wystawianie tych napojów, do dyspozycji mieszkańcom, w jadalni i na korytarzach lub też w innych miejscach wskazanych przez pracowników zamawiającego. 19. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie kompleksowe sprzątanie po skończonych posiłkach, w tym m.in.: mycie, wyparzanie wszystkich naczyń, pojemników, sztućców itp. 20. Wykonawca zakupi na własny koszt dozowniki na mydło antybakteryjne oraz środek do dezynfekcji rąk. Wszyscy pracownicy wykonawcy muszą zostać zaznajomieni z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk (instrukcja zostanie dodatkowo wywieszona w odpowiednim miejscu w dzierżawionych pomieszczeniach). Wykonawca zapewni pracownikom korzystanie z ręczników papierowych jednorazowego użytku. 21. Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonawcy realizujący usługę przygotowywania, sporządzania i dystrybuowania posiłków: 1) dbali o właściwą higienę osobistą, 2) dbali o utrzymanie stałej czystości włosów (zabezpieczenie odpowiednim nakryciem), utrzymanie rąk w należytej czystości (w czasie pracy zabronione jest noszenie na rękach biżuterii, zegarków itp.), 3) dokonywali codziennie zmiany odzieży i obuwia na czyste ubranie robocze przed rozpoczęciem pracy (ubranie robocze musi zawierać identyfikator lub nadruk z nazwą firmy wykonawcy), 4) posiadali aktualne książeczki zdrowia. 22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania w swoim zakresie okresowych badań mikrobiologicznej czystości urządzeń, sprzętów kuchennych i innych powierzchni mających kontakt z żywnością, a także rąk pracowników wykonawcy na koszt wykonawcy. 23. Pracownicy wykonawcy będą zobowiązani do zachowania tajemnicy co do uzyskanych informacji w toku wykonywania umowy, których ujawnienie mogłoby doprowadzić do naruszenia dóbr osobistych zamawiającego lub przebywających w DPS mieszkańców, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w przepisach Kodeksu cywilnego. 24. Przygotowane posiłki, przed wydaniem z kuchni, będą każdorazowo sprawdzane

5 pod względem jakościowym i ilościowym przez przedstawiciela zamawiającego. 25. Przedstawiciel zamawiającego będzie mieć prawo kontrolować w każdej chwili rodzaj i jakość produktów, z których będą sporządzane posiłki, a także przestrzeganie przez wykonawcę i jego pracowników wymogów wynikających z umowy, SIWZ oraz z przepisów dotyczących produkcji i jakości świadczonych usług. Zakwestionowane przez przedstawiciela zamawiającego posiłki pod względem ilości i jakości podlegać będą wymianie na koszt wykonawcy. 26. Zamawiający wymaga, aby posiłki były wysokiej jakości, tzn. aby nie były wykonane z gotowych mrożonych produktów lub półproduktów (np. zupy/sosy typu instant), w tym gotowych dań przeznaczonych do podgrzania w kuchence mikrofalowej. Wszystkie posiłki muszą być sporządzane na miejscu w obiektach zamawiającego. Wszystkie artykuły spożywcze muszą być świeże (nie wolno stosować artykułów po upływie terminu przydatności do spożycia). Posiłki należy przygotowywać zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r., nr 136, poz. 914 ze zm.) i z innych przepisów obowiązujących w tym zakresie, jak również z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia oraz zaleceniami lekarza. 27. Wykonawca zobowiązany jest zachować minimalną temperaturę dla następujących posiłków: zupy: 75ºC, drugiego dania: 65ºC, płynów: 80ºC. Temperatura maksymalna dla produktów takich, jak wędliny, sałatki, pasty, sery, napoje zimne itp.: 15ºC. 28. Wartość kaloryczna posiłków powinna być zgodna z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia, a także z obowiązującymi przepisami prawa dot. żywienia zbiorowego. 29. Pracownicy uprawnieni do kontaktu zostaną wskazani przez zamawiającego i wykonawcę w umowie. Wzór umowy określa formularz nr 8 do SIWZ. 30. Wykonawca będzie dostarczać artykuły spożywcze i inne produkty niezbędne do świadczenia usług gastronomicznych do budynków zamawiającego własnym środkiem transportu i na własny koszt. 31. Zamawiający informuje, że sprzęt kuchenny, który zostanie wydzierżawiony wykonawcy, jest sprawny. Wykaz sprzętu przeznaczonego do wydzierżawienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ (wykaz będzie również załącznikiem do umowy dzierżawy). Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące utrzymanie, czyszczenie i konserwację wydzierżawionego sprzętu, a także za utrzymanie w czystości dzierżawionych pomieszczeń i ich konserwację. Pozostały sprzęt, niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca zorganizuje we własnym zakresie i na własny koszt (w tym m.in. zastawę stołową, sztućce itd.). W przypadku doposażania pomieszczeń w sprzęt wymagający podłączenia do mediów,

6 wymagane jest uzgodnienie z przedstawicielem zamawiającego, przed ich wstawieniem i zainstalowaniem, warunków podłączenia do mediów i zasilania. Sprzęt zakupiony przez wykonawcę pozostaje własnością wykonawcy po zakończeniu realizacji umowy. 32. Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy zawiera załącznik nr 4 do SIWZ (wykaz będzie również załącznikiem do umowy dzierżawy). Zamawiający informuje, że pomieszczenia posiadają pozytywną opinię Straży Pożarnej oraz ważne badania elektryczne i badania szczelności instalacji gazowej. Stan techniczny liczników wody, energii elektrycznej i gazu jest prawidłowy. 33. Wykonawca przejmie w dzierżawę pomieszczenia na warunkach określonych w umowie dzierżawy dołączonej do SIWZ i tym samym będzie ponosił koszty zużycia mediów (wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania). 34. W związku z brakiem możliwości zainstalowania liczników na energię, wodę i gaz w DPS w Bielawie, zamawiający informuje, że szacunkowe koszty ponoszone za te media wynoszą: 600,00 zł miesięcznie (netto). 35. Średnie koszty zużycia mediów w Niemczy (netto za 1 miesiąc) na podstawie ostatnich 6 miesięcy: 1) gaz: 350,00 zł, 2) energia (prąd): 396,22 zł, 3) woda: 58,65 zł. 36. Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania, wywozu i utylizacji odpadów poprodukcyjnych i resztek pokonsumpcyjnych, a także innych odpadów powstałych w wyniku realizacji usług. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w tym zakresie z firmą zatwierdzoną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno-epidemiologicznymi (dane firmy należy przekazać do wiadomości zamawiającemu). Koszt usuwania, wywozu i utylizacji odpadów ponosi wykonawca. Wykonawca odpowiada również za utrzymanie w należytej czystości miejsca i pojemników służących do składowania odpadów. 37. Świadczenie usług wymaga zachowania i przestrzegania reżimu sanitarnohigienicznego oraz systemu HACCP, obowiązujących przepisów, w tym wewnętrznych przepisów zamawiającego oraz przestrzegania wszystkich etapów procesów technologicznych przygotowania potraw i posiłków zgodnie z GHP, GMP. 38. Wykonawca zobowiązany będzie do wdrożenia (na własny koszt) systemu HACCP u zamawiającego (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli art. 3 ust. 3 pkt 41 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywieniu) w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy oraz do jego stosowania przez cały okres trwania niniejszej umowy. System HACCP

7 ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów procesu produkcji i obrotu żywnością. System ten ma również na celu określenie metod ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać akceptację Państwowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą wdrożenia systemu HACCP i przedstawić zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający ten fakt. W przypadku stwierdzenia, przez uprawnione do kontroli w tym zakresie organy (PIS), że po ww. terminie 30 dni nie został w całości wdrożony system HACCP, zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym. 39. Dokumenty dotyczące wdrożonego systemu HACCP (certyfikat HACCP) mogą być dołączone do oferty wykonawcy na etapie składania ofert. 40. Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania każdego dnia w oddzielnej lodówce próbek pokarmowych ze wszystkich podanych mieszkańcom posiłków przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty i godziny pobrania próbki pokarmowej, opatrzonych podpisem osoby odpowiedzialnej za pobranie próbki. Próbki przechowuje się do celów sanitarno-epidemiologicznych. 41. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za: 1) stan techniczny i sanitarny dzierżawionych pomieszczeń, utrzymanie reżimu sanitarnego w pomieszczeniach kuchennych - zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, 2) stan i ilość dzierżawionych maszyn i urządzeń oraz drobnego sprzętu kuchennego, 3) uchybienia ujawnione w trakcie kontroli i wynikające z realizacji usług.

Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113

Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19113-2015:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113 Specjalistyczny Szpital im.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902

Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:421902-2015:text:pl:html Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Łuków: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYŻKACH

Łuków: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYŻKACH Łuków: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYŻKACH Numer ogłoszenia: 244345-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 316498-2015 z dnia 2015-11-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kostrzyn nad Odrą Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz zleceniodawcy usług związanych

Bardziej szczegółowo

Zamawianie posiłków. Dystrybucja:

Zamawianie posiłków. Dystrybucja: Załącznik nr 6 do siwz OPIS SPOSOBU ŚWIADCZENIA USŁUG ŻYWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług żywieniowych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. A. Grucy CMKP w Otwocku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12, 00 zł.

Zapytanie ofertowe. Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12, 00 zł. Czechowice Dziedzice 28.11.2016 r Zapytanie ofertowe Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień ul. Zacisze 28, 43-502 Czechowice Dziedzice, tel. 32 215 81 72 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dowiezienie do Punktu Dystrybucji Posiłków (dalej PDP ), posiłków całodziennych (śniadanie, obiad, kolacja) dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 10, 59-820 Leśna, woj. dolnośląskie, tel. 75 721 14 94, fax. 75 721 14 94.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 10, 59-820 Leśna, woj. dolnośląskie, tel. 75 721 14 94, fax. 75 721 14 94. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 328678-2015 z dnia 2015-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leśna ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j... Termin składania ofert: 2015-12-14 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dowiezienie do Punktu Dystrybucji Posiłków (dalej PDP ), posiłków całodziennych (śniadanie, obiad, kolacja) dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Nr Sprawy ZP 18/2009 1.1. Świadczenie usług polegających na zapewnieniu codziennej i kompleksowej obsługi w zakresie żywienia

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. USŁUGA CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW- numer sprawy 46/ZP/2014

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. USŁUGA CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW- numer sprawy 46/ZP/2014 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 28 marca 2014 r. DZPiZ 46/ZP/2014

Bardziej szczegółowo

FORMY ORGANIZACJI WYŻYWIENIA MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ. Warszawa, 16 maja 2013 r.

FORMY ORGANIZACJI WYŻYWIENIA MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ. Warszawa, 16 maja 2013 r. FORMY ORGANIZACJI WYŻYWIENIA MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Warszawa, 16 maja 2013 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZP

UMOWA ZP Nr sprawy: ZP.271.07.2012 Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA ZP.271.07.2012 Zawarta w dniu roku w Bałtowie pomiędzy: Gminą Bałtów/Zespołem Szkół Publicznych w Bałtowie, zwanym dalej "Zamawiającym"

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 348494-2015 z dnia 2015-12-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kamień Wielki W zakresie żywienia: 1) średnia miesięczna ilość przygotowywanych posiłków wynosi: 3 posiłki

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 183691-2015r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 183691-2015r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 183691-2015 z dnia 2015-12-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ropczyce 1.Przedmiot zamówienia obejmuje usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla

Bardziej szczegółowo

I ZAPRASZA WYKONAWCĘ DO ZŁOŻENIA OFERTY

I ZAPRASZA WYKONAWCĘ DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPYTANIE OFERTOWE nr../2012 w spawie wyłonienia Wykonawcy dostawy posiłków do żłobka w Szprotawie Zamawiający: Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, ul. Głogowska 1, 67-124 Nowe Miasteczko, Tel. 68

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia: całodzienne wyżywienie dla wychowanków Bursy Szkolnej w Kolnie

1. Przedmiot zamówienia: całodzienne wyżywienie dla wychowanków Bursy Szkolnej w Kolnie Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości (netto) 30 000 euro w Bursie Szkolnej w Kolnie Bursa Szkolna w Kolnie Kolno,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ SZP-11/2012 PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 5 do SIWZ SZP-11/2012 PROJEKT UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ SZP-11/2012 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu...2012 r. w Bychawie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 28 NIP:713-24-50-206,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług w formie przygotowywania i podawania gorącego posiłku dla osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu, dostarczaniu i wydawaniu obiadów dwudaniowych w okresie od podpisania umowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Świadczenie usług w zakresie przygotowania oraz dystrybucji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M.

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M. 1 z 5 2013-01-07 12:12 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 465062-2012 z dnia 2012-11-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Głubczyce Opis przedmiotu zamówienia: 1) Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia

Bardziej szczegółowo

Całodzienne wyżywienie wychowanków Internatu ZSB w Braniewie. Umowa -wzór

Całodzienne wyżywienie wychowanków Internatu ZSB w Braniewie. Umowa -wzór Załącznik nr II do Formularz Rozeznania rynku Całodzienne wyżywienie wychowanków Internatu ZSB w Braniewie. Umowa -wzór Umowa zawarta w dniu... w Braniewie pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA nr../2015 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907, z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA 1. Przedmiotem szacowania jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zapytanie o cenę. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Zapytanie o cenę Kamińsk 08.12.2016 r. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku Kamińska ul. Topolowa 8, 11-220 Górowo Iławeckie NIP 743 20 28 919 REGON 362894988 Tel/fax 89 762 20 17, 517 605 777

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337844-2015r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337844-2015r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Oleśnica: Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów oleśnickich szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych w ilości szacunkowej ok. 170

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Numer sprawy: II PN/27/2017/11/24 Załącznik Nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są Usługi przygotowywania, dostarczania i dystrybucji posiłków dla pacjentów Szpitala Centrum Medycznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca zabezpieczy dla potrzeb Uzdrowiska żywienie dla różnych grup żywieniowych wg formularza asortymentowo-cenowego wg punktu 1,2,3,4,5. 1. Wykonawca w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr../2016

Załącznik do umowy nr../2016 Załącznik do umowy nr../2016 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu oraz serwowaniu posiłków dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY BIS PLETTAC Sp. z o.o. Ostrzeszów, dnia 12.11.2012 63-500 Ostrzeszów ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zarząd Spółki Bis Plettac, członek Bilfinger Berger Industrial Services Group, z siedzibą w Ostrzeszowie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 95225-2013 z dnia 2013-05-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Przylep 1. Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dla dzieci Gminnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringu na potrzeby spotkania organizowanego przez Zamawiającego, Agencję Mienia Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Nr Spr. 2/P - MCM/11 Tarnów, r.

Nr Spr. 2/P - MCM/11 Tarnów, r. Nr Spr. 2/P - MCM/11 Tarnów, 07.03.2011 r. Ogłasza przetarg nieograniczony na: CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE DLA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO MOŚCICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP ZOZ SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA ZAWARTE

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu...2015 r. w Poniatowej pomiędzy..., reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej treści

zawarta w dniu...2015 r. w Poniatowej pomiędzy..., reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej treści S.P.S.G. i CH.P DAG. 2011. 3. 2015. ACH ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA Nr... zawarta w dniu...2015 r. w Poniatowej pomiędzy............, reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej treści a Wykonawca Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowe przygotowanie i dostarczenie posiłków dla pacjentów szpitalnych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowe przygotowanie i dostarczenie posiłków dla pacjentów szpitalnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowe przygotowanie i dostarczenie posiłków dla pacjentów szpitalnych 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Szpitala, w terminie od dnia 03.04.2017 r., do

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY, WYSOKIE MAZOWIECKIE UL.SZPITALNA 5

SZPITAL OGÓLNY, WYSOKIE MAZOWIECKIE UL.SZPITALNA 5 Załącznik Nr 5 UMOWA USŁUGI / UU / NR.. 2012 zawarta w dniu. pomiędzy : SZPITAL OGÓLNY, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE UL.SZPITALNA 5 reprezentowanym przez : 1.Dyrektora Szpitala mgr inż. Stanisława Bielskiego

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania:

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca ul. Bracka 13 44-300 Wodzisław Śląski Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu Usługa kompleksowego żywienia pacjentów wraz z dzierżawą pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji zamówienia Celem niniejszego zamówienia jest kompleksowe żywienie pacjentów Zamawiającego. II. III. IV. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) produkcję

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całodziennej, kompleksowej i codziennej usługi w zakresie żywienia pacjentów

Bardziej szczegółowo

zadanie pn.: Dożywianie przedszkolaków na rzecz realizacji projektu pod nazwą:,,przedszkolak z kapitałem

zadanie pn.: Dożywianie przedszkolaków na rzecz realizacji projektu pod nazwą:,,przedszkolak z kapitałem zadanie pn.: Dożywianie przedszkolaków na rzecz realizacji projektu pod nazwą:,,przedszkolak z kapitałem współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

7 PROJEKT UMOWY NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA CHORÓB PŁUC IM

7 PROJEKT UMOWY NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA CHORÓB PŁUC IM Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWY NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA CHORÓB PŁUC IM. DR ALOJZEGO PAWELCA W WODZISŁAWIU ŚLASKIM, DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 9

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 9 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 9 zestaw 1 [zam.: 31.05.2013]...2 zestaw 2 [zam.: 31.05.2013]...8 CLO/ZP/ 12 /2013 zestaw 1 [zam.: 31.05.2013] 1 Prosimy o przygotowanie zestawienia wydanych śniadań, ów i

Bardziej szczegółowo

Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat

Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat Postępowanie nr: PP3.271.01.2016 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR UMOWY ŻYWIENIE DZIECI zawarta w dniu... 2016 r. w Ząbkach pomiędzy: Publicznym Przedszkolem Nr 3,,, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA EZ pzp/1/2013 Załącznik Nr 1 do SIWZ stanowiący zał. Nr 1 do umowy usługi 1. Zakres świadczenia usługi: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA a) Zadaniem Wykonawcy jest kompleksowe żywienie pacjentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY NR

Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY NR Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY NR Umowa zawarta w dniu.. r. w Boguchwale pomiędzy: Gminą Boguchwała, w imieniu której działa Szkoła Podstawowa w Boguchwale z siedzibą w Boguchwale, 36-040 Boguchwała ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /12 /15 (wzór)

UMOWA nr /12 /15 (wzór) UMOWA nr /12 /15 (wzór) zawarta w dniu..2015 roku w Lędzinach pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lędzinach adres : 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 47 NIP: 646-24-45-521 REGON: 271531411 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M.

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M. Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 492012-2013 z dnia 2013-11-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Głubczyce Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz SP ZOZ w Głubczycach.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr. Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr. SPOSÓB ZAMAWIANIA POSIŁKÓW 1. Zamówienia na diety na dzień bieżący, w zakresie obiadu i kolacji, z poszczególnych oddziałów muszą być dostarczone do punktu dystrybucji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 1/2014. zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku

UMOWA Nr 1/2014. zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku UMOWA Nr 1/2014 zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku pomiędzy: Zespołem Szkół w Starym Folwarku NIP: 844-22-91-547, REGON: 200224383 w imieniu, której działa: Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Folwarku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzgorzadalkowskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzgorzadalkowskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzgorzadalkowskie.pl Nowe Miasteczko: Catering - zbiorowe żywienie dla dzieci w wieku 3-5 lat

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA nr../2015 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR OPS Dożywianie uczniów w szkołach z terenu Gminy Brojce

UMOWA NR OPS Dożywianie uczniów w szkołach z terenu Gminy Brojce Załącznik Nr 3 do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia UMOWA NR OPS.2521.1.2012 Dożywianie uczniów w szkołach z terenu Gminy Brojce Zawarta w dniu...w Brojcach pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI Zawarta w dniu. pomiędzy: Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie reprezentowanym przez: Dyrektora Dorotę Giczewską zwanym dalej Zamawiającym a. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy. Umowa nr...

Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy. Umowa nr... Umowa nr... zawarta w dniu... 2013 roku w Lubaniu pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu, Plac Lompy 1, 59-800 Lubań, reprezentowanym przez: Panią Beatę Jurak Dyrektora

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu...pomiędzy

załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu...pomiędzy zawarta w dniu...pomiędzy UMOWA NR załącznik nr 1 do siwz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: Dyrektora Annę Trepkę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M.

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M. 1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 327488-2014 z dnia 2014-10-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Głubczyce 1. Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz SP ZOZ w Głubczycach. 2. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

usługa gotowania posiłków obiadowych dla wychowanków Gdańskich Domów Dla Dzieci 80-045 Gdańsk ul. Brzegi 55

usługa gotowania posiłków obiadowych dla wychowanków Gdańskich Domów Dla Dzieci 80-045 Gdańsk ul. Brzegi 55 ... (pieczęć placówki) Załącznik nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT l Zamawiający Gdańskie Domy dla Dzieci w Gdańsku zapraszają do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZR.271.13.2015 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZR.271.13.2015 Załącznik nr 9 do SIWZ ZR.271.13.2015 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dożywianie dzieci w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębnica Kaszubska w roku szkolnym 2015/2016 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-12:45

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-12:45 Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 26.10.2017 12:00-12:45

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pczol.pl/index.php/bip-biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne/ogloszenia- 2014 Opole

Bardziej szczegółowo

Barczewo oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Barczewo oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Załącznik Nr 3a Wzór umowy Nr MOPS.271.2.2017 Zawarta w dniu. w Barczewie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barczewie ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo NIP:7392422052, REGON: 004460023

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres wykonywania usługi sporządzania posiłków W ramach wykonywanej usługi wykonawca zobowiązany będzie:

Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres wykonywania usługi sporządzania posiłków W ramach wykonywanej usługi wykonawca zobowiązany będzie: Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres wykonywania usługi sporządzania posiłków W ramach wykonywanej usługi wykonawca zobowiązany będzie: 1) sporządzanie posiłków dla pacjentów w systemie tacowym i transport

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa prowadzenia żywienia wczasowiczów w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej Czarlina (OWPG) w

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa prowadzenia żywienia wczasowiczów w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej Czarlina (OWPG) w Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 11 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa prowadzenia żywienia wczasowiczów w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej Czarlina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W PRZEDSZKOLU NR 35 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI TĘCZOWY DOMEK WE WROCŁAWIU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W PRZEDSZKOLU NR 35 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI TĘCZOWY DOMEK WE WROCŁAWIU REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W PRZEDSZKOLU NR 35 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI TĘCZOWY DOMEK WE WROCŁAWIU Opracowano na podstawie: art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Piaski: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH W WYNAJĘTYCH OD ZAMAWIAJĄCEGO POMIESZCZENIACH DLA WYCHOWANKÓW I UCZNIÓW PRZEBYWAJĄCYCH W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W GRABONOGU

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH. zawarta w Tychach w dniu... pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH. zawarta w Tychach w dniu... pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH zawarta w Tychach w dniu... pomiędzy:. reprezentowanym przez:., zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, (umowy zawierane przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

PL-Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków 2013/S 005-005216. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

PL-Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków 2013/S 005-005216. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:5216-2013:text:pl:html PL-Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków 2013/S 005-005216 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... roku pomiędzy

UMOWA NR... zawarta w dniu... roku pomiędzy PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 UMOWA NR... zawarta w dniu... roku pomiędzy Nabywcą: Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów NIP: 813-00-08-613 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 35-036 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

z siedzibą:. NIP: ; REGON: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą"

z siedzibą:. NIP: ; REGON: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA / Projekt/ zawarta w dniu roku w Ślesinie pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ślesinie z siedzibą przy ul. Kleczewskiej 15, 62-561 Ślesin; NIP: 66552276820; REGON: 003730680; reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA. Zawarta w dniu roku w Mikstacie pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA. Zawarta w dniu roku w Mikstacie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Zawarta w dniu... 2016 roku w Mikstacie pomiędzy: Szkoła Podstawową im. E. Estkowskiego w Mikstacie, z siedzibą w Mikstacie przy ul. Grabowskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dom Pomocy Społecznej w Lubsku adres: 68-300 Lubsko ul. Zamkowa 27, tel. +48 68 4574111, fax +48 68 4574110 ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie codziennego i całodobowego

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część II Wzór umowy

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część II Wzór umowy CZEŚĆ II WZÓR UMOWY 1 UMOWA NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ NR. zawarta w dniu..-2016 roku we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław Szkołą Podstawową Nr 83 im. Jana Kasprowicza z siedzibą we Wrocławiu, przy al. Boya-Żeleńskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ zawarta w dniu w Lublinie pomiędzy

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ zawarta w dniu w Lublinie pomiędzy UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ zawarta w dniu w Lublinie pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie NIP : 946-18-29-959 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312525-2011:text:pl:html PL-Świętochłowice: Usługi przygotowywania posiłków 2011/S 192-312525 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół opracowanie: Maria Wruk Gorzów Wlkp., 04 stycznia 2007r. 2 Podstawy prawne UE: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI Zawarta w dniu. pomiędzy: Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie reprezentowanym przez: Dyrektora Dorotę Giczewską zwanym dalej Zamawiającym a. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa... zawarta w dniu... roku pomiędzy

WZÓR UMOWY. Umowa... zawarta w dniu... roku pomiędzy WZÓR UMOWY Umowa... zawarta w dniu... roku pomiędzy Nabywcą: Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów NIP: 813-00-08-613 Szkoła Podstawowa nr 24 35-602 Rzeszów, ul. Czajkowskiego 11 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 1

Umowa. Zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 1 Umowa ZAŁĄCZNIK NR 3 zawarta w dniu w Złotoryi pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi z siedzibą w Złotoryi pl. Niepodległości 7, reprezentowaną przez: Bożenę Kraskę - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... z siedzibą w:..

Umowa nr... z siedzibą w:.. Umowa nr... zawarta w dniu... 2014 roku w Lubaniu pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu, Plac Lompy 1, 59-800 Lubań, reprezentowanym przez: Panią Beatę Jurak Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Wzór Umowy Ośrodkiem Pomocy Społecznej Wzór Umowy zawarta w dniu... 2015 r. w Radlinie pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Radlinie, 44-310 Radlin, ul. Solskiego 15, reprezentowanym przez Dyrektora - Krystynę Kryszewską, zwanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Oborniki: ZPU/01/16 Świadczenie usługi w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów SP ZOZ w Obornikach Numer ogłoszenia: 5545-2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI SPZOZ/P.N./12/2015 Tomaszów Lubelski dnia 2015.12.07 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI Dotyczy: Postępowania przetargowego na: Usługa kompleksowego żywienia pacjentów i personelu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

1. Usługi o których mowa w 1 powinny charakteryzować się następującymi parametrami:

1. Usługi o których mowa w 1 powinny charakteryzować się następującymi parametrami: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Zawarta w dniu... 2017 roku w Mikstacie pomiędzy: Nabywca: Miasto i Gmina Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat NIP 514 02 55 464 Odbiorca:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 2 asystent Teresa Kopiec asystent Halina Dziadek st. asystent Czesława Lis

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 2 asystent Teresa Kopiec asystent Halina Dziadek st. asystent Czesława Lis Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 2 asystent Teresa Kopiec asystent Halina Dziadek st. asystent Czesława Lis Żywienie i aktywność fizyczna mają wpływ na rozwój psychofizyczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament Wdrażania Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie, dostarczanie i wydanie gorących pełnych obiadów uczniom i innym osobom w szkołach na terenie gminy Gostyń w okresie od 03.01.2017r. do 31.12.2017r.

Bardziej szczegółowo

Do: Wszyscy nabywcy SIWZ

Do: Wszyscy nabywcy SIWZ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ http://www.attis.com.pl/ FZP/Zp-22/U/30/12 www.attis.com.pl, Warszawa, dn. 09.10.2012r. Do: Wszyscy nabywcy SIWZ Zawiadomienie W postępowaniu przetargowym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Oborniki: ZPU/02/16 Świadczenie usługi w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów SP ZOZ w Obornikach Numer ogłoszenia: 8427-2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ projekt. UMOWA Nr

Załącznik nr 3 do SIWZ projekt. UMOWA Nr UMOWA Nr Załącznik nr 3 do SIWZ projekt Zawarta w dniu... w Jedwabnie pomiędzy: Gminą Jedwabno z siedzibą ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno NIP: 7451811359 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Województwo Małopolskie

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Województwo Małopolskie Przygotowanie, dowóz i wydanie posiłków do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sękowej, oddziału zamiejscowego w Męcinie Wielkiej, Zespołu Szkół w Siarach, Niepublicznych Szkół w Bodakach i Krzywej oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 UMOWA NR 2 / 2014

ZAŁĄCZNIK NR 3 UMOWA NR 2 / 2014 ZAŁĄCZNIK NR 3 UMOWA NR 2 / 2014 Zawarta w Kadzidle, dnia... pomiędzy : Gmina Kadzidło Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: działającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wola Mysłowska, dn r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wola Mysłowska, dn r. Wola Mysłowska, dn. 08.08.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. Euro ZAPYTANIE OFERTOWE W sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI w SZPITALU DLA STUDENTÓW Wyższej Szkoły Zdrowia. Urody i Edukacji w Poznaniu

PROGRAM PRAKTYKI w SZPITALU DLA STUDENTÓW Wyższej Szkoły Zdrowia. Urody i Edukacji w Poznaniu PROGRAM PRAKTYKI w SZPITALU DLA STUDENTÓW Wyższej Szkoły Zdrowia. Urody i Edukacji w Poznaniu ukształtowania cech, jakich wymaga zawód dietetyka: rzetelnego podejścia do pracy, uczciwości, odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

9. Do transportu posiłków Zamawiający udostępni windę. Do odbioru posiłków upoważnionymi są: dietetyczka i pielęgniarka dyżurna oddziału. 1.

9. Do transportu posiłków Zamawiający udostępni windę. Do odbioru posiłków upoważnionymi są: dietetyczka i pielęgniarka dyżurna oddziału. 1. Zał. nr 3 do umowy nr ZP 1/2015: Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dotyczące przedmiotu umowy: Usługa dostarczania całodobowych posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Lesku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zamówienia z dnia r. Projekt umowy

Załącznik nr 4 do zamówienia z dnia r. Projekt umowy Umowa nr.../2011 Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego w dniu... r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Foluszu, Folusz 56, 38-222 Folusz reprezentowanym przez: Dyrektor Karol Adamski Gł. Księgowy

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zawarta. Pomiędzy: ..zwanym dalej Przedsiębiorcą

Umowa. Zawarta. Pomiędzy: ..zwanym dalej Przedsiębiorcą Zawarta. Umowa Pomiędzy:..zwanym dalej Przedsiębiorcą a Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Woli Sernickiej reprezentowanym przez, Dyrektora Gimnazjum zwaną dalej Zamawiającym, o następującej treści: 1 1. Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Poprawiony załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA

Poprawiony załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Poprawiony załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo