Statut i Regulamin czasopisma educover.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut i Regulamin czasopisma educover.pl"

Transkrypt

1 Statut i Regulamin czasopisma educover.pl Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Informacje wstępne 1) educover.pl jest tygodnikiem ogólnopolskim. 2) Czasopismo jest publikowane w internecie na stronie educover.pl i/lub w wersji elektronicznej w formacie.pdf. 3) Portal jest czasopismem w rozumieniu Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz.U. z 1984r. Nr 5, poz.24 z póź.zm.), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu dnia 12 sierpnia ) Czasopismo jest integralną częścią przedsięwzięcia o nazwie educover.pl, funkcjonującego na podstawie umowy o udziale w Programie AIP zawartej roku pomiędzy fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 68, KRS , a Damianem Lupą. 5) Wydawcą czasopisma jest Damian Lupa, zwany dalej Wydawcą. 6) Czasopismo stanowi własność intelektualną Wydawcy. 7) Czasopismo nie jest związane z żadną opcją polityczną ani religijną. Art. 2 Odbiorcy czasopisma educover.pl jest tygodnikiem skierowanym do młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych. 1

2 Art. 3 Czasopismo finansowane jest 1) środków Wydawcy 2) dochodu z reklam 4) abonamentu 5) środków uzyskanych ze sprzedaży towarów i usług w ramach przedsięwzięcia educover.pl działającego w ramach AIP we Wrocławiu [art. 1, pkt. 4] Art. 4 Wizja i misja czasopisma 1) Czasopismo jest tygodnikiem skierowanym do tych wszystkich, którzy chcą wiedzieć i rozumieć więcej. Ukazuje konteksty wydarzeń, różne punkty widzenia i prowokuje do myślenia. Educover.pl to sposób na opis rzeczywistości i podsumowanie faktów. Wizją educover.pl jest stworzenie portalu zapewniającego kompleksową usługę edukacyjną dla wszystkich, na wszystkich poziomach. 2) Nadrzędną misją educover.pl jest stworzenie opiniotwórczego czasopisma popularnonaukowego, atrakcyjnego dla czytelników bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, dostarczającego popularnonaukowe informacje przekazane w atrakcyjny sposób. Art. 5 Podstawowe cele czasopisma: 1) Odważne i innowacyjne podejście do publikowanych treści. 2) Prezentowanie różnych zagadnień otaczającego nas świata w prosty i interesujący sposób. 3) Monitorowanie wiadomości, trendów, komentarzy oraz społecznych spostrzeżeń, wybiera najważniejsze, ciekawe i ambitne treści. 4) Mówienie tylko o tym co istotne i prowokowanie do myślenia. 5) Popularyzacja aktywnego i kreatywnego stylu życia. 2

3 6) Utrzymanie stałego kontaktu z Czytelnikami oraz wymiana opinii i poglądów pomiędzy Redakcją, Czytelnikami i specjalistami. Art. 6 Czasopismo dzieli się na następujące działy: 1) Społeczeństwo, tj. forum, porady, akcje społeczne, problemy społeczne [elementy historii, socjologii, psychologii itp.]. 2) Cooltura, tj. ogólnie pojęta kultura: książki, film, muzyka, teatr, ludzie [sylwetki i wywiady] oraz kultura wysoka i niska, kultura niszowa, kicz, kultura alternatywna. 3) Ready for Future, tj. Gotowi na przyszłość: testy osobowości i predyspozycji zawodowych, opisy zawodów; opisy studiów, życie zawodowe po studiach, po co studiujemy?, jak wykorzystać czas na studiach, czy warto zmienić kierunek studiów; budowanie marki osobistej, planowanie zmian czym się kierować; strategia podnoszenia kwalifikacji (ten sam zawód czy inny); jak się skutecznie przekwalifikować; artykuły pedagogów i psychologów (co, jak i kiedy planować); analizy rynku pracy (zawody przyszłościowe, bezrobotni względem zawodów, jak i kiedy zmieniać pracę albo siebie); tj. własna działalność: pasja i hobby przekute w biznes; biznes utopiony przez urzędników; historie sukcesu i porażek; na czym zarabiać; gdzie i jak szukać pomysłu; poradniki jak zacząć, gdzie szukać pomocy, jak ominąć i zminimalizować ryzyko. 4) Stud(n)ia, tj. droga na studia, życie na studiach i po studiach: studia dzienne a zaoczne (różne perspektywy); rodzaje aktywności na studiach; jak studiować i robić swoje; uczelnia prywatna i państwowa (szanse, zagrożenia, mocne i słabe strony); jak dobrze wykorzystać czas (znajomości, doświadczenie, praca); jak nie działa parlament studencki; studia zaoczne czy warto?; co wybrać. 5) <18, tj. gimnazjum, szkoła średnia, technikum i szkoła zawodowa; problemy szkolne i pozaszkolne; szukanie własnej tożsamości; życie towarzyskie i miłosne; jak się rozwijać; wychowanie seksualne; jak nie być ofiarą MEN; wspomnienia z życia w szkole średniej co zostało w nas z tamtych lat; dzieci w szkole średniej jak rozwiązać problemy z dziećmi i młodzieżą. 3

4 6) Roz(g)rywki polityczne, tj. polityka; prawo i ekonomia polska oraz światowa; jak działa polityka; czy warto zapisać się do partii; propaganda; jak polityka wpływa na Twoje życie; czy i jak dba się o swoje interesy; budowanie nowych partii; tłumaczenie aktualnych wydarzeń. 7) Czas swawolny, tj. czas wolny, hobby: ciekawe strony, technologie, nowinki, nowe usługi, innowacje, nowe trendy, hobby. 8) Wolna Przestrzeń, tj. miejsce na pozostałe gatunki dziennikarskie, bądź literackie. Materiały tutaj publikowanie, nie muszą trzymać się ściśle zasad jakie obowiązują przy pisaniu tekstów popularnonaukowych, jednak swoją treścią powinny posiadać taki walor. Ponadto, jest to dział, w którym każdy z czytelników nie wchodzące we Współpracę z educover.pl, może zgłaszać swoje materiały do publikacji. Rozdział II Struktura czasopisma Art. 1 Redakcja educover.pl 1) Pracą Redakcji kierują powołani przez Wydawcę Redaktor Naczelny oraz Redaktor Prowadzący, pozostający w porozumieniu z pierwszym. 2) Redakcja zajmuje się organizacją działalności czasopisma, merytoryczną i techniczną obsługą procedury wydawniczej oraz wykonywaniem decyzji Redaktora Prowadzącego, pozostającego w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym i Wydawcą. 3) W skład Redakcji educover.pl wchodzą: A) Redaktor Naczelny, B) Redaktor Prowadzący, C) Sekretarz Redakcji, D) Redaktorzy Tematyczni, E) Redaktor Językowy, 4

5 F) Redaktor Graficzny. 4) Redaktor Naczelny, Redaktor Prowadzący i Redaktorzy Tematyczni są dziennikarzami w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984, Nr 5, poz. 24, ze zm.). 5) Pierwszą Redakcję czasopisma powołuje Wydawca. Kolejne osoby powołuje Redaktor Naczelny i Redaktor Prowadzący, pozostający w porozumieniu z Wydawcą, lub osoby przez niego wskazane na podstawie pełnomocnictwa. 6) Redaktorzy czuwają nad doborem materiałów do publikacji i wykonują niezbędne czynności w toku procedury wydawniczej. 7) Doraźne zadania są przydzielane Redaktorom przez Redaktora Prowadzącego pozostającego w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym. 8) Redaktorzy działają samodzielnie, w oparciu o statut, regulamin i indywidualne ustalenia zawarte w porozumieniu o pracę lub w umowie cywilnoprawnej, z zastrzeżeniem możliwości ingerencji Wydawcy bądź Redaktora Naczelnego. 9) Rezygnacja z funkcji Redaktora jest składana do Redaktora Naczelnego bądź Redaktora Prowadzącego. Ponadto rezygnujący wypełnia wszystkie swoje obowiązki do czasu rozpoczęcia pracy przez nowego redaktora, nie dłużej jednak niż 14 dni kalendarzowych. 10) Redakcja przyjmuje i przekazuje do Redaktora Prowadzącego zamówienia na reklamy, które mogą być umieszczane na stronie educover.pl. Ceny reklam będą negocjowane indywidualnie. 11) Wydawca educover.pl może również wydawać numery specjalne [w wersji elektronicznej lub papierowej], które będą zbiorami materiałów opublikowanych na stronie internetowej czasopisma lub nadesłanymi w celu zamieszczenia ich w numerze specjalnym. Wydawane są nieregularnie. Art. 2 Współpracownicy 1) Współpracownicy [tj. dziennikarze, felietoniści, blogerzy itp.] pracujący w poszczególnych działach tematycznych są autorami materiałów ukazujących się w 5

6 czasopiśmie educover.pl. Współpracownicy są odpowiedzialni za formę, treść i poziom pisanych przez siebie materiałów. 2) Współpracowników powołuje i odwołuje Redaktor Prowadzący pozostający w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym na wniosek Redaktora Tematycznego. 3) Współpraca pomiędzy Współpracownikami, a Redakcją może zostać podjęta zdalnie lub w miejscu funkcjonowania Redakcji. A) Osoba pragnąca podjąć współpracę z czasopismem jest zobowiązana wybrać sposób współpracy, podpisać i przesłać UMOWĘ O WSPÓŁPRACĘ [w liczbie dwóch egzemplarzy] na adres korespondencyjny redakcji educover.pl. 1. UMOWA O WSPÓŁPRACĘ 2-4: Współpracownik przygotowujący 2-4 materiałów miesięcznie. 2. UMOWA O WSPÓŁPRACĘ 3-6: Współpracownik przygotowujący 3-6 materiałów miesięcznie. B) Gotowy materiał opublikowany zostać może po dotarciu dokumentów i zaakceptowaniu ich przez Redaktora Naczelnego lub osobę przez niego wskazaną, oraz po podpisaniu przez Współpracownika UMOWY O WYKONANIE MATERIAŁÓW. C) W razie gdy osoba pragnie podjąć Współpracę z educover.pl na mniej zobowiązujących zasadach niż w.w. UMOWA O WSPÓŁRPACĘ, powinna w tej sprawie skontaktować się bezpośrednio z Redaktorem Prowadzącym bądź Redaktorem Naczelnym czasopisma. 4) Współpracownicy wykonują zadania wskazane im przez Redaktora Tematycznego bądź, w razie jego nieobecności, przez Sekretarza Redakcji lub Redaktora Prowadzącego, określone statutem, umową o współpracę i regulaminem czasopisma educover.pl. Współpracownik, jako osoba współpracująca z redakcją educover.pl, ma realizować linię programową zatrudniającej go redakcji. 5) Mimo że Współpracownik nie jest członkiem Kolegium Redaktorów, na wniosek Redaktora Naczelnego, bądź Redaktora Prowadzącego: 6

7 A) ma obowiązek stawić się na zebraniu Kolegium Redaktorów w celu wyjaśnienia, gdy na etapie redakcji nadesłanych przez niego materiałów wykryty został plagiat; B) na specjalnie zaproszenie może stawić się na zebraniu Kolegium Redaktorów. 6) Do podstawowych zadań i obowiązków Współpracownika należy: A) zgłaszanie do odpowiedniego Redaktora Tematycznego propozycji tematów materiałów: 1. UMOWA O WSPÓŁPRACĘ 2-4: minimalnie jedną propozycję tygodniowo, 2. UMOWA O WSPÓŁPRACĘ 3-6: minimalnie dwie propozycje tygodniowo. B) sporządzanie materiałów w terminie wyznaczonym w aktualnym harmonogramie pracy redakcji bądź w terminie wskazanym przez Kolegium Redaktorów; 1. UMOWA O WSPÓŁPRACĘ 2-4: minimum jeden materiał w okresie dwóch tygodni wydawniczych, 2. UMOWA O WSPÓŁPRACĘ 3-6: minimum jeden materiał tygodniowo. C) przekazywanie gotowych materiałów z załączonymi i podpisanym stosownymi zaświadczeniami [patrz: Proces Redakcyjny]; D) nanoszenie stosownych poprawek w czasie wyznaczonym przez aktualny harmonogram pracy redakcji bądź w terminie wskazanym przez Redaktora Tematycznego; E) aktywna współpraca z odpowiednim Redaktorem Tematycznym, Sekretarzem Redakcji i Redaktorem Prowadzącym; F) monitorowanie rynku pod kątem oferty wydawniczej konkurencji i potrzeb czytelników; G) omawianie ze stosownym Redaktorem Tematycznym aktualnych wydarzeń bądź trendów; 7

8 H) omawianie/zgłaszanie wszelkich innych spraw Redaktorowi Tematycznemu, które Współpracownik uzna za istotne dla czasopisma. 6) Współpracownicy są dziennikarzami w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984, Nr 5, poz. 24, ze zm.). 7) Rezygnacja z funkcji Współpracownika jest składana drogą elektroniczną do Redaktora Tematycznego. Rezygnacja wchodzi w życie w terminie siedmiu dni kalendarzowych od przesłania jej Redaktorowi Tematycznemu. 8) Wyraźne złamanie regulaminu grozi wydaleniem z Redakcji bez możliwości powrotu. Ponadto informacja o zaniechaniu, złamaniu regulaminu, złamaniu prawa przez Redaktora Tematycznego zostanie rozesłana do współpracowników i redakcji, z którymi redakcja educover.pl wchodzi we współpracę. Art. 3 Proces komunikacji w redakcji 1) Za formy komunikacji pomiędzy Redaktorami a Współpracownikami uważa się kontakt: A) telefoniczny, B) owy, C) bezpośredni lub poprzez komunikatory tekstowe [np. Gadu-Gadu] oraz audiowizualne [np. Skype]. 2) Każda z wyżej wymienionych form komunikacji jest wiążąca. 3) Za wiadomość dostarczoną uważa się wiadomość wysłaną do adresata. Art. 4 Kolegium Redakcji 1) Pracami Redakcji educover.pl kieruje Kolegium Redakcyjne, zwane dalej Kolegium. 2) W skład Kolegium wchodzą: 8

9 A) Redaktor Naczelny, B) Redaktor Prowadzący, C) Sekretarz Redakcji, D) Redaktorzy Tematyczni. 3) Na zebraniu Kolegium Redaktorów mogą być obecne osoby zaproszone przez Redaktora Naczelnego bądź Redaktora Prowadzącego, wchodzące w skład Redakcji. Redaktor Naczelny/Prowadzący decyduje wówczas, na jakim poziomie osoby te mają prawo decydować w sprawach bieżących 4) Kolegium Redakcyjne zwołuje Sekretarz Redakcji na polecenie Redaktora Prowadzącego bądź Redaktora Naczelnego. 5) Ogłoszenie o posiedzeniu Kolegium Redakcyjnego przesyła Sekretarz na wniosek Redaktora Naczelnego drogą ową najpóźniej 48 godzin przed planowanym terminem zwołania posiedzenia. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych Redaktor Naczelny może zwołać Zebranie z pominięciem ustalonego terminu. [patrz: R. IV, pkt. 6)] 6) Obecność na zebraniu Kolegium Redakcyjnego jest obowiązkowa dla wszystkich członków Kolegium Redakcji, do których uprzednio wysłana została wiadomość [patrz: R. II, Art. 4, pkt. 5)] 7) Z posiedzenia Kolegium zwolnić Członka Kolegium może wyłącznie Redaktor Naczelny bądź Redaktor Prowadzący. Ponadto na 24 h przed planowanym zebraniem Kolegium, Członek Kolegium ma obowiązek zgłosić Redaktorowi Naczelnemu bądź Redaktorowi Prowadzącemu powód przewidywanej absencji. 8) Dla swojej ważności zebranie Kolegium Redakcyjnego wymaga bezwzględnej obecności Redaktora Naczelnego lub Redaktora Prowadzącego oraz co najmniej czterech Redaktorów Tematycznych. 9) Pracami Kolegium kieruje Redaktor Naczelny, bądź w razie jego nieobecności, Redaktor Prowadzący i/lub Sekretarz Redakcji. 9

10 10) Do obowiązków Kolegium należy: A) ustalanie harmonogramów wydawniczych, B) ustalanie zawartości numeru/treści publikacji, C)ustalanie dodatków motywacyjnych dla najlepszych Współpracowników, C) określanie wstępnej koncepcji graficznej, D) opiniowanie propozycji wydawniczych pod kątem merytorycznym, E) omawianie i akceptowanie sprostowań, F) analiza podejrzeń o plagiat, G) inne sprawy dotyczące bieżącego funkcjonowania Redakcji. 11) Kolegium Redakcyjne decyduje o powyższych sprawach zwykłą większością głosów. Ostateczne decyzje podejmują jednak Redaktor Naczelny i Redaktor Prowadzący. Art. 5 Wydawca 1) Wydawca kieruje pracą Wydawnictwa, w szczególności zarządza dokumentacją i finansami czasopisma educover.pl. 2) Do podstawowych zadań i obowiązków Wydawcy należy: A) odpowiedzialność za prowadzenie działalności Wydawnictwa zgodnie z przepisami prawa prasowego i obowiązującymi przepisami dotyczącymi działalności finansowej; B) organizowanie promocji czasopisma educover.pl we współpracy z Redaktorem Naczelnym, Redaktorem Prowadzącym i Sekretarzem Redakcji; C) monitorowanie rynku pod kątem oferty wydawniczej konkurencji i potrzeb czytelników; D) zapewnienie płynności finansowej; E) przestrzeganie dyscypliny w zakresie dysponowania majątkiem i funduszami; F) w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym i Prowadzącym sporządzanie corocznych planów wydawnictwa. 3) Do podstawowych uprawnień Wydawcy należy: 10

11 A) reprezentacja czasopisma educover.pl na zewnątrz, B) pozyskiwanie reklam i innych środków na finansowanie działalności wydawniczej, 4) Wydawca ma decydujący głos w sprawie zamieszczania i usuwania treści na Portalu. 5) Wydawca ma pełny dostęp do serwisu educover.pl i odpowiada za umieszczanie materiałów do publikacji. W wyjątkowych sytuacjach może wskazać odpowiednią osobę do wykonania tej czynności. Art. 6 Redaktor Naczelny 1) Redaktor Naczelny jest zwierzchnikiem pozostałej części Redakcji i odpowiada tylko przed Wydawcą, przy czym Wydawcą i Redaktorem Naczelnym może być ta sama osoba. Ponadto Redaktor Naczelny jako pracownik redakcji ma obowiązek realizować linię programową zatrudniającej go redakcji. 2) Redaktora Naczelnego powołuje i odwołuje Wydawca. 3) Redaktor Naczelny jest przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego. W razie nieobecności, na zebraniu zastępuje go Redaktor Prowadzący. 4) Redaktor Naczelny zdaje comiesięczny raport Wydawcy z działalności czasopisma w formie wybranej przez Wydawcę. 5) Redaktor Naczelny, pozostający w porozumieniu z Wydawcą, ma prawo zawiesić każdą osobę, której czyny szkodzą interesom Redakcji (z wyjątkiem Redaktora Prowadzącego) na czas nieokreślony. 6) Do podstawowych zadań i obowiązków Redaktora Naczelnego należy: A) odpowiedzialność za kształt merytoryczny i edytorski czasopisma zgodnie z wytycznymi Regulaminu educover.pl; B) dbanie o wysoką jakość merytoryczną i wydawniczą publikacji, C) nadzorowanie prac Kolegium Redakcyjnego, D) dbanie o poprawność merytoryczną materiałów prasowych, 11

12 E) odpowiedzialność za prowadzenie działalności Redakcji educover.pl zgodnie z przepisami prawa prasowego i obowiązującymi przepisami; F) organizowanie promocji czasopisma educover.pl we współpracy z Redaktorem Prowadzącym i Sekretarzem Redakcji; G) monitorowanie rynku pod kątem oferty wydawniczej konkurencji i potrzeb czytelników; H) organizowanie pracy Redakcji educover.pl, w tym: 1. czuwanie nad terminowym pozyskiwaniem artykułów i innych materiałów do druku; 2. opiniowanie propozycji wydawniczych pod kątem merytorycznym i selekcja tekstów, w porozumieniu z Redaktorem Prowadzącym; 3. nadzorowanie pracy biura Redakcji educover.pl w porozumieniu z Redaktorem Prowadzącym; F) w porozumieniu z Redaktorem Prowadzącym sporządzanie corocznych planów wydawnictwa oraz sprawozdań z działalności Redakcji educover.pl. 7) Do podstawowych uprawnień Redaktora Naczelnego należy: A) reprezentacja Redakcji educover.pl na zewnątrz, B) pozyskiwanie reklam i innych środków na finansowanie działalności wydawniczej, C) przedstawianie Wydawcy wniosków w sprawach personalnych i płacowych pracowników Redakcji educover.pl. D planowanie pracy i zarządzanie zespołem redakcyjnym, E) organizowanie pracy Redakcji educover.pl, w tym: 1. archiwizowanie, przekazywanie i nadzór nad tekstami przysyłanymi przez Redaktorów, 2. nadzór nad terminowym pozyskiwaniem artykułów i innych materiałów do druku, 12

13 3. opiniowanie propozycji wydawniczych pod kątem merytorycznym i selekcja tekstów, w porozumieniu z Redaktorem Prowadzącym, 4. aktywna współpraca z Redaktorem Graficznym i Redaktorem Językowym; czuwanie nad obróbką graficzną tekstów i ich korektą językową, 8) Ponadto Redaktor Naczelny ma obowiązek czuwać nad przestrzeganiem przez wszystkich członków Redakcji zasad, praw i obowiązków zawartych w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984, Nr 5, poz. 24, ze zm.). 9) Redaktor Naczelny ma głos w sprawie zamieszczania i usuwania treści na Portalu. 10) W sprawach, o których nie ma mowy w regulaminie, Redaktor Naczelny podejmuje decyzje po zasięgnięciu opinii Wydawcy, pozostając w porozumieniu z Redaktorem Prowadzącym. 11) W razie niezdolności Redaktora Naczelnego do sprawowania funkcji [trwałej lub czasowej], wszystkie obowiązki wymienione w Art. 5 w pierwszej kolejności przejmuje Redaktor Prowadzący, a w następnej Sekretarz Redakcji. 12) Redaktor Naczelny na podstawie pisemnego porozumienia zaakceptowanego przez Wydawcę, może czasowo przenieść część obowiązków dotyczących Kolegium Redaktorów i Redakcji na Redaktora Prowadzącego. Maksymalny okres przeniesienia obowiązków to trzy miesiące. Mimo czasowego przeniesienia obowiązków na Redaktora Prowadzącego, Redaktor Naczelny ponosi całą odpowiedzialność. 13) Redaktora Naczelnego odwołuje Wydawca na podstawie własnej decyzji, na wniosek Redaktora Prowadzącego bądź Kolegium Redaktorów. Art. 7 Redaktor Prowadzący 1) Redaktor Prowadzący jest zwierzchnikiem i administratorem pozostałej części Redakcji z wyjątkiem Redaktora Naczelnego. 2) Redaktora Prowadzącego powołuje i odwołuje Wydawca i ostatecznie przed nim Redaktor Prowadzący odpowiada. 13

14 3) Redaktor Prowadzący wykonuje zadania wskazane przez Wydawcę i Redaktora Naczelnego, określone statutem, umową i regulaminem. Jako pracownik ma realizować linię programową zatrudniającej go redakcji. 4) Redaktor Prowadzący podejmuje najważniejsze i ostateczne decyzje w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym. 5) Jest członkiem i zwierzchnikiem Kolegium Redakcji i z tego tytułu przysługują mu odpowiednie prawa i obowiązki [patrz. R. II, Art. 4]. A) W razie nieobecności na zebraniu Kolegium, obowiązki Redaktora Prowadzącego pełni Redaktor Naczelny bądź Sekretarz Redakcji. B) W razie nieobecności na zebraniu Kolegium Redaktorów Redaktora Naczelnego przejmuje jego funkcje. 6) Do podstawowych zadań i obowiązków Redaktora Prowadzącego należy: A) nadzorowanie prac Kolegium Redakcyjnego, B) dbanie o poprawność merytoryczną materiałów prasowych, C) monitorowanie rynku pod kątem oferty wydawniczej konkurencji i potrzeb czytelników, D) organizacja strategii wizerunkowych i promocyjnych czasopisma educover.pl we współpracy z Redaktorem Naczelnym, E) planowanie pracy i zarządzanie zespołem redakcyjnym, F) organizowanie pracy Redakcji educover.pl, w tym H) pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami zewnętrznymi, I) pozyskiwanie redaktorów i współpracowników w ramach Redakcji, J) przyjmowanie zamówień i przygotowanie do przekazania Redaktorowi Naczelnemu zamówienia na reklamy. 7) Do podstawowych uprawnień Redaktora Prowadzącego należy: 14

15 A) reprezentowanie Redakcji educover.pl na zewnątrz, za pozwoleniem Wydawcy lub pod nieobecność Redaktora Naczelnego, B) nadzór nad realizacją założeń marketingowych i kontentowych czasopisma educover.pl, C) w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym sporządzanie corocznych planów wydawnictwa oraz sprawozdań z działalności Redakcji educover.pl. 8) W razie niezdolności Redaktora Prowadzącego do sprawowania funkcji [trwałej lub czasowej] wszystkie obowiązki wymienione w Art. 6 w pierwszej kolejności przejmuje Sekretarz Redakcji pozostający we współpracy z Redaktorem Naczelnym bądź Redaktor Naczelny. 9) W sprawach, o których nie ma mowy w regulaminie, Redaktor Prowadzący podejmuje decyzje po zasięgnięciu opinii Wydawcy, pozostając w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym. Art. 8 Sekretarz Redakcji 1) Sekretarz Redakcji odpowiedzialny jest za szereg czynności administracyjnych i organizacyjnych niezbędnych do poprawnego funkcjonowania Redakcji. 2) Sekretarza Redakcji powołuje i odwołuje Wydawca i ostatecznie przed nim Sekretarz Redakcji odpowiada. 3) Sekretarz Redakcji wykonuje zadania wskazane przez Redaktora Naczelnego i Redaktora Prowadzącego określone statutem, umową i regulaminem. Jako pracownik ma realizować linię programową zatrudniającej go redakcji. 4) Sekretarz Redakcji wszystkie swoje decyzje podejmuje w porozumieniu z Redaktorem Prowadzącym. 5) Jest członkiem Kolegium Redakcji i z tego tytułu przysługują mu odpowiednie prawa i obowiązki [patrz. R. II, Art. 4]. A) W razie nieobecności na zebraniu Kolegium, obowiązki Sekretarza Redakcji pełni Redaktor Prowadzący. 15

16 B) W razie nieobecności na zebraniu Kolegium Redaktorów Redaktora Prowadzącego, Sekretarz Redakcji przejmuje jego funkcje. 6) Do podstawowych zadań i obowiązków Sekretarza Redakcji należy: A) nadzorowanie zebrań Kolegium Redakcyjnego, 1. zwoływanie zebrań Kolegium Redakcyjnego, 2. sporządzanie i przekazanie do Redaktora Prowadzącego sprawozdań z posiedzenia Kolegium; 3. przygotowanie listy proponowanych Tematów Artykułów i terminowy ich odbiór od nieobecnych na Kolegium Redaktorów Tematycznych, 4. prezentuje Propozycje Tematów Artykułów na najbliższe i kolejne wydanie nieobecnych na Kolegium Redaktorów Tematycznych, 5. w sprawie Redaktora Tematycznego, który nie może być obecny na zebraniu Kolegium Redaktorów i nie może uczestniczyć w dalszym procesie Redakcyjnym, decyduje o rozdziale pracy pomiędzy jego Współpracowników. B) organizowanie pracy Redakcji educover.pl, w tym: 1. przesyłanie do wszystkich nieobecnych Redaktorów Tematycznych decyzji Kolegium Redaktorów w sprawie wybranych tematów; 2. przesyłanie do Współpracowników nieobecnego na zebraniu Kolegium Redaktorów Redaktora Tematycznego, który nie może uczestniczyć w dalszym procesie Redakcyjnym, informacji o przydzielonych im tematach na najbliższe i kolejne wydanie; 3. przyjmowanie wstępnej analizy merytorycznej i przekazywanie gotowych artykułów od Współpracowników nieobecnego Redaktora Tematycznego; 4. aktywna współpraca ze wszystkimi członkami wchodzącymi w skład Redakcji; 16

17 C) przyjmowanie i przekazywanie do Redaktora Naczelnego CV bądź zgłoszeń osób chętnych do podjęcia współpracy; D) monitorowanie rynku pod kątem oferty wydawniczej konkurencji i potrzeb czytelników, E) czasowe zastępstwo za nieobecnych Redaktorów Tematycznych, nie mogących uczestniczyć w dalszym procesie redakcyjnym. F) organizowanie promocji czasopisma educover.pl we współpracy z Redaktorem Prowadzącym, 7) W razie niezdolności Sekretarza Redakcji do sprawowania funkcji [trwałej lub czasowej], wszystkie obowiązki wymienione w Art. 7 w pierwszej kolejności przejmuje Redaktor Prowadzący, a następnie Redaktor Naczelny. 8) Redaktor Prowadzący na podstawie pisemnego porozumienia zaakceptowanego przez Wydawcę, może czasowo przenieść część obowiązków dotyczących Kolegium Redaktorów i Redakcji na Sekretarza Redakcji. Maksymalny okres przeniesienia obowiązków to trzy miesiące. Mimo czasowego przeniesienia obowiązków na Sekretarza Redakcji, Redaktor Prowadzący ponosi całą odpowiedzialność. Art.9 Redaktor Tematyczny 1) Redaktor Tematyczny jest zwierzchnikiem i administratorem dziennikarzy, felietonistów, blogerów i innych pracowników merytorycznych przypisanych do jego działu tematycznego. 2) Redaktorów Tematycznych powołuje i odwołuje Wydawca na wniosek Redaktora Naczelnego bądź Redaktora Prowadzącego educover.pl. 3) Redaktor Tematyczny wykonuje zadania wskazane mu przez Redaktora Prowadzącego i Redaktora Naczelnego, określone statutem, umową i regulaminem. Jako pracownik Redakcji ma realizować jej linię programową. 17

18 4) Redaktorem Tematycznym może być osoba, która odbyła trzymiesięczny staż na stanowisku Współpracownika. W wyjątkowych sytuacjach [olbrzymie zaangażowanie, świetne artykuły bądź pierwszy skład Redakcji] okres może być skrócony. 5) Redaktor Tematyczny jest członkiem Kolegium Redakcji i z tego tytułu przysługują mu odpowiednie prawa i obowiązki [patrz:. R. II, Art. 4]. 5) Redaktorzy Tematyczni odpowiedzialni są za formę, treść i poziom prowadzonych przez siebie działów. 6) Redaktorzy Tematyczni mają prawo zgłaszać i wykonywać własne materiały do publikacji. Obowiązują ich wówczas te same prawa i obowiązki w procesie redakcyjnym, co Współpracowników. 7) Do podstawowych zadań i obowiązków Redaktora Tematycznego należy: A) wstępna ocena merytoryczna, formalna i ostateczna ocena przygotowania technicznego materiałów zgłaszanych do druku, B) aktywna współpraca z Redaktorem Prowadzącym, Sekretarzem Redakcji, Redaktorem Graficznym i Redaktorem Językowym. C) planowanie pracy i zarządzanie zespołem Współpracowników w ramach działu: 1. archiwizowanie, przekazywanie i nadzór nad materiałami przesyłanymi przez Współpracowników, 2. omawianie z dziennikarzami aktualnych wydarzeń bądź trendów, decydowanie o ujęciu tematów i rozstrzyganie, które zgłoszone zostaną na Kolegium Redakcyjnym. 3.informowanie autora o ewentualnych powodach odrzucenia materiału; wskazywanie w sposób kulturalny i rzeczowy, jakie poprawki muszą zostać dokonane, aby tekst mógł zostać opublikowany. Jeżeli informacja ta pochodzi od Redaktora Naczelnego, Redaktora Prowadzącego, Redaktora Językowego bądź Redaktora Graficznego, ma on obowiązek przekazać ją autorowi materiału w terminie ustalonym w harmonogramie pracy Redakcji. 18

19 D) monitorowanie rynku pod kątem oferty wydawniczej konkurencji i potrzeb czytelników, E) przekazywanie dokumentów osób chętnych do podjęcia pracy Redaktorowi Prowadzącemu, F) przyjmowanie i przygotowanie do przekazania Redaktorowi Prowadzącemu zamówień na reklamy. 7) Redaktor Tematyczny ma obowiązek niezwłocznie poinformować Redaktora Prowadzącego o zaniechaniach, niewywiązaniu się z obowiązków, złamaniu regulaminu bądź umowy o współpracy, popełnionych przez osoby wchodzące w skład jego działu. 8) W razie niezdolności Redaktora Tematycznego do sprawowania funkcji [trwałej lub czasowej], wszystkie obowiązki wymienione w Art. 8 w pierwszej kolejności przejmuje Sekretarz Redakcji pozostający w porozumieniu z Redaktorem Prowadzącym. 9) Redaktora Tematycznego powołuje Wydawca na podstawie własnej decyzji, na wniosek Redaktora Naczelnego pozostającego w porozumieniu z Redaktorem Prowadzącym bądź Kolegium Redaktorów. 10) Redaktor Tematyczny podejmuje najważniejsze i ostateczne decyzje dla swojego działu w porozumieniu z Redaktorem Prowadzącym. 11) Wyraźne złamanie regulaminu grozi wydaleniem z redakcji bez możliwości powrotu. Ponadto informacja o zaniechaniu, złamaniu regulaminu, złamaniu prawa przez Redaktora Tematycznego zostanie rozesłana do współpracowników i redakcji, z którymi redakcja educover.pl wchodzi we współpracę. Art. 10 Redaktor Językowy 1) Redaktor Językowy podlega Redaktorowi Naczelnemu i Redaktorowi Prowadzącemu. Wykonuje on zadania przez nich wskazane, wynikające ze statutu lub regulaminu, określone umową o współpracę. 2) Do podstawowych zadań i obowiązków Redaktora Językowego należy: 19

20 a) sprawdzanie poprawności stosowanego w materiałach języka polskiego i korekta, b) sprawdzanie poprawności stosowanego języka naukowego, c) sprawdzenie, czy nadesłany materiał nie jest plagiatem. 3) Redaktor Językowy ma obowiązek poprawić przekazane mu materiały i przesłać do Redaktora Graficznego w terminie wyznaczonym w aktualnym harmonogramie pracy Redakcji bądź w terminie wskazanym przez Kolegium Redaktorów. 4) W sytuacji gdy Redaktor Językowy ma zastrzeżenia dotyczące poprawności merytorycznej, formalnej i etycznej materiału, swoje uwagi kieruje do odpowiedniego Redaktora Tematycznego. Informuje on również Redaktora Prowadzącego o konieczności cofnięcia tekstu, podając powody. 5) W sytuacji gdy Redaktor Językowy ma dowód plagiatu, tekst ze stosownymi uwagami przesyła do Redaktora Prowadzącego. 6) Redaktora Językowego powołuje i odwołuje Wydawca na wniosek Redaktora Naczelnego pozostającego w porozumieniu z Redaktorem Prowadzącym. Redaktor Naczelny ma obowiązek poinformować o powodach odwołania Redaktora Językowego i Kolegium Redakcji w terminie czternastu dni kalendarzowych. 7) Redaktora Językowego zastępuje osoba wskazana przez Redaktora Naczelnego bądź Redaktora Prowadzącego. 8) Wyraźne zaniedbanie i opóźnienia w rozliczaniu się z materiałów grozi wykluczeniem z Redakcji bez możliwości powrotu. Ponadto informacja o zaniedbaniu, zaniechaniu, złamaniu regulaminu przez Redaktora Językowego rozesłana zostanie do współpracowników i redakcji, z którymi redakcja educover.pl wchodzi we współpracę. 20

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE TWÓJ RUCH - BIURO KRAJOWE PARTII ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa T: 731.537.500 E: biuro@ruchpalikota.org.pl W: www.twojruch.eu TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Twój Ruch jest

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU Spis treści Spis treści... 2 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr I/1 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 5 poz. 24 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 5 poz. 24 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 1984 Nr 5 poz. 24 USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności

Bardziej szczegółowo

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników.

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników. R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH WWW.GRATKA.PL, WWW.ALEGRATKA.PL I. PODSTAWOWE DEFINICJE 1. Serwisy - Serwisy internetowe prowadzone pod adresami www.gratka.pl (dalej jako Serwis

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A Raport dotyczący stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce Atlantis S.A Spółka ATLANTIS S.A.(Emitent) podlega zasadom ładu korporacyjnego, zawartym w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo