Statut i Regulamin czasopisma educover.pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut i Regulamin czasopisma educover.pl"

Transkrypt

1 Statut i Regulamin czasopisma educover.pl Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Informacje wstępne 1) educover.pl jest tygodnikiem ogólnopolskim. 2) Czasopismo jest publikowane w internecie na stronie educover.pl i/lub w wersji elektronicznej w formacie.pdf. 3) Portal jest czasopismem w rozumieniu Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz.U. z 1984r. Nr 5, poz.24 z póź.zm.), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu dnia 12 sierpnia ) Czasopismo jest integralną częścią przedsięwzięcia o nazwie educover.pl, funkcjonującego na podstawie umowy o udziale w Programie AIP zawartej roku pomiędzy fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 68, KRS , a Damianem Lupą. 5) Wydawcą czasopisma jest Damian Lupa, zwany dalej Wydawcą. 6) Czasopismo stanowi własność intelektualną Wydawcy. 7) Czasopismo nie jest związane z żadną opcją polityczną ani religijną. Art. 2 Odbiorcy czasopisma educover.pl jest tygodnikiem skierowanym do młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych. 1

2 Art. 3 Czasopismo finansowane jest 1) środków Wydawcy 2) dochodu z reklam 4) abonamentu 5) środków uzyskanych ze sprzedaży towarów i usług w ramach przedsięwzięcia educover.pl działającego w ramach AIP we Wrocławiu [art. 1, pkt. 4] Art. 4 Wizja i misja czasopisma 1) Czasopismo jest tygodnikiem skierowanym do tych wszystkich, którzy chcą wiedzieć i rozumieć więcej. Ukazuje konteksty wydarzeń, różne punkty widzenia i prowokuje do myślenia. Educover.pl to sposób na opis rzeczywistości i podsumowanie faktów. Wizją educover.pl jest stworzenie portalu zapewniającego kompleksową usługę edukacyjną dla wszystkich, na wszystkich poziomach. 2) Nadrzędną misją educover.pl jest stworzenie opiniotwórczego czasopisma popularnonaukowego, atrakcyjnego dla czytelników bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, dostarczającego popularnonaukowe informacje przekazane w atrakcyjny sposób. Art. 5 Podstawowe cele czasopisma: 1) Odważne i innowacyjne podejście do publikowanych treści. 2) Prezentowanie różnych zagadnień otaczającego nas świata w prosty i interesujący sposób. 3) Monitorowanie wiadomości, trendów, komentarzy oraz społecznych spostrzeżeń, wybiera najważniejsze, ciekawe i ambitne treści. 4) Mówienie tylko o tym co istotne i prowokowanie do myślenia. 5) Popularyzacja aktywnego i kreatywnego stylu życia. 2

3 6) Utrzymanie stałego kontaktu z Czytelnikami oraz wymiana opinii i poglądów pomiędzy Redakcją, Czytelnikami i specjalistami. Art. 6 Czasopismo dzieli się na następujące działy: 1) Społeczeństwo, tj. forum, porady, akcje społeczne, problemy społeczne [elementy historii, socjologii, psychologii itp.]. 2) Cooltura, tj. ogólnie pojęta kultura: książki, film, muzyka, teatr, ludzie [sylwetki i wywiady] oraz kultura wysoka i niska, kultura niszowa, kicz, kultura alternatywna. 3) Ready for Future, tj. Gotowi na przyszłość: testy osobowości i predyspozycji zawodowych, opisy zawodów; opisy studiów, życie zawodowe po studiach, po co studiujemy?, jak wykorzystać czas na studiach, czy warto zmienić kierunek studiów; budowanie marki osobistej, planowanie zmian czym się kierować; strategia podnoszenia kwalifikacji (ten sam zawód czy inny); jak się skutecznie przekwalifikować; artykuły pedagogów i psychologów (co, jak i kiedy planować); analizy rynku pracy (zawody przyszłościowe, bezrobotni względem zawodów, jak i kiedy zmieniać pracę albo siebie); tj. własna działalność: pasja i hobby przekute w biznes; biznes utopiony przez urzędników; historie sukcesu i porażek; na czym zarabiać; gdzie i jak szukać pomysłu; poradniki jak zacząć, gdzie szukać pomocy, jak ominąć i zminimalizować ryzyko. 4) Stud(n)ia, tj. droga na studia, życie na studiach i po studiach: studia dzienne a zaoczne (różne perspektywy); rodzaje aktywności na studiach; jak studiować i robić swoje; uczelnia prywatna i państwowa (szanse, zagrożenia, mocne i słabe strony); jak dobrze wykorzystać czas (znajomości, doświadczenie, praca); jak nie działa parlament studencki; studia zaoczne czy warto?; co wybrać. 5) <18, tj. gimnazjum, szkoła średnia, technikum i szkoła zawodowa; problemy szkolne i pozaszkolne; szukanie własnej tożsamości; życie towarzyskie i miłosne; jak się rozwijać; wychowanie seksualne; jak nie być ofiarą MEN; wspomnienia z życia w szkole średniej co zostało w nas z tamtych lat; dzieci w szkole średniej jak rozwiązać problemy z dziećmi i młodzieżą. 3

4 6) Roz(g)rywki polityczne, tj. polityka; prawo i ekonomia polska oraz światowa; jak działa polityka; czy warto zapisać się do partii; propaganda; jak polityka wpływa na Twoje życie; czy i jak dba się o swoje interesy; budowanie nowych partii; tłumaczenie aktualnych wydarzeń. 7) Czas swawolny, tj. czas wolny, hobby: ciekawe strony, technologie, nowinki, nowe usługi, innowacje, nowe trendy, hobby. 8) Wolna Przestrzeń, tj. miejsce na pozostałe gatunki dziennikarskie, bądź literackie. Materiały tutaj publikowanie, nie muszą trzymać się ściśle zasad jakie obowiązują przy pisaniu tekstów popularnonaukowych, jednak swoją treścią powinny posiadać taki walor. Ponadto, jest to dział, w którym każdy z czytelników nie wchodzące we Współpracę z educover.pl, może zgłaszać swoje materiały do publikacji. Rozdział II Struktura czasopisma Art. 1 Redakcja educover.pl 1) Pracą Redakcji kierują powołani przez Wydawcę Redaktor Naczelny oraz Redaktor Prowadzący, pozostający w porozumieniu z pierwszym. 2) Redakcja zajmuje się organizacją działalności czasopisma, merytoryczną i techniczną obsługą procedury wydawniczej oraz wykonywaniem decyzji Redaktora Prowadzącego, pozostającego w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym i Wydawcą. 3) W skład Redakcji educover.pl wchodzą: A) Redaktor Naczelny, B) Redaktor Prowadzący, C) Sekretarz Redakcji, D) Redaktorzy Tematyczni, E) Redaktor Językowy, 4

5 F) Redaktor Graficzny. 4) Redaktor Naczelny, Redaktor Prowadzący i Redaktorzy Tematyczni są dziennikarzami w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984, Nr 5, poz. 24, ze zm.). 5) Pierwszą Redakcję czasopisma powołuje Wydawca. Kolejne osoby powołuje Redaktor Naczelny i Redaktor Prowadzący, pozostający w porozumieniu z Wydawcą, lub osoby przez niego wskazane na podstawie pełnomocnictwa. 6) Redaktorzy czuwają nad doborem materiałów do publikacji i wykonują niezbędne czynności w toku procedury wydawniczej. 7) Doraźne zadania są przydzielane Redaktorom przez Redaktora Prowadzącego pozostającego w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym. 8) Redaktorzy działają samodzielnie, w oparciu o statut, regulamin i indywidualne ustalenia zawarte w porozumieniu o pracę lub w umowie cywilnoprawnej, z zastrzeżeniem możliwości ingerencji Wydawcy bądź Redaktora Naczelnego. 9) Rezygnacja z funkcji Redaktora jest składana do Redaktora Naczelnego bądź Redaktora Prowadzącego. Ponadto rezygnujący wypełnia wszystkie swoje obowiązki do czasu rozpoczęcia pracy przez nowego redaktora, nie dłużej jednak niż 14 dni kalendarzowych. 10) Redakcja przyjmuje i przekazuje do Redaktora Prowadzącego zamówienia na reklamy, które mogą być umieszczane na stronie educover.pl. Ceny reklam będą negocjowane indywidualnie. 11) Wydawca educover.pl może również wydawać numery specjalne [w wersji elektronicznej lub papierowej], które będą zbiorami materiałów opublikowanych na stronie internetowej czasopisma lub nadesłanymi w celu zamieszczenia ich w numerze specjalnym. Wydawane są nieregularnie. Art. 2 Współpracownicy 1) Współpracownicy [tj. dziennikarze, felietoniści, blogerzy itp.] pracujący w poszczególnych działach tematycznych są autorami materiałów ukazujących się w 5

6 czasopiśmie educover.pl. Współpracownicy są odpowiedzialni za formę, treść i poziom pisanych przez siebie materiałów. 2) Współpracowników powołuje i odwołuje Redaktor Prowadzący pozostający w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym na wniosek Redaktora Tematycznego. 3) Współpraca pomiędzy Współpracownikami, a Redakcją może zostać podjęta zdalnie lub w miejscu funkcjonowania Redakcji. A) Osoba pragnąca podjąć współpracę z czasopismem jest zobowiązana wybrać sposób współpracy, podpisać i przesłać UMOWĘ O WSPÓŁPRACĘ [w liczbie dwóch egzemplarzy] na adres korespondencyjny redakcji educover.pl. 1. UMOWA O WSPÓŁPRACĘ 2-4: Współpracownik przygotowujący 2-4 materiałów miesięcznie. 2. UMOWA O WSPÓŁPRACĘ 3-6: Współpracownik przygotowujący 3-6 materiałów miesięcznie. B) Gotowy materiał opublikowany zostać może po dotarciu dokumentów i zaakceptowaniu ich przez Redaktora Naczelnego lub osobę przez niego wskazaną, oraz po podpisaniu przez Współpracownika UMOWY O WYKONANIE MATERIAŁÓW. C) W razie gdy osoba pragnie podjąć Współpracę z educover.pl na mniej zobowiązujących zasadach niż w.w. UMOWA O WSPÓŁRPACĘ, powinna w tej sprawie skontaktować się bezpośrednio z Redaktorem Prowadzącym bądź Redaktorem Naczelnym czasopisma. 4) Współpracownicy wykonują zadania wskazane im przez Redaktora Tematycznego bądź, w razie jego nieobecności, przez Sekretarza Redakcji lub Redaktora Prowadzącego, określone statutem, umową o współpracę i regulaminem czasopisma educover.pl. Współpracownik, jako osoba współpracująca z redakcją educover.pl, ma realizować linię programową zatrudniającej go redakcji. 5) Mimo że Współpracownik nie jest członkiem Kolegium Redaktorów, na wniosek Redaktora Naczelnego, bądź Redaktora Prowadzącego: 6

7 A) ma obowiązek stawić się na zebraniu Kolegium Redaktorów w celu wyjaśnienia, gdy na etapie redakcji nadesłanych przez niego materiałów wykryty został plagiat; B) na specjalnie zaproszenie może stawić się na zebraniu Kolegium Redaktorów. 6) Do podstawowych zadań i obowiązków Współpracownika należy: A) zgłaszanie do odpowiedniego Redaktora Tematycznego propozycji tematów materiałów: 1. UMOWA O WSPÓŁPRACĘ 2-4: minimalnie jedną propozycję tygodniowo, 2. UMOWA O WSPÓŁPRACĘ 3-6: minimalnie dwie propozycje tygodniowo. B) sporządzanie materiałów w terminie wyznaczonym w aktualnym harmonogramie pracy redakcji bądź w terminie wskazanym przez Kolegium Redaktorów; 1. UMOWA O WSPÓŁPRACĘ 2-4: minimum jeden materiał w okresie dwóch tygodni wydawniczych, 2. UMOWA O WSPÓŁPRACĘ 3-6: minimum jeden materiał tygodniowo. C) przekazywanie gotowych materiałów z załączonymi i podpisanym stosownymi zaświadczeniami [patrz: Proces Redakcyjny]; D) nanoszenie stosownych poprawek w czasie wyznaczonym przez aktualny harmonogram pracy redakcji bądź w terminie wskazanym przez Redaktora Tematycznego; E) aktywna współpraca z odpowiednim Redaktorem Tematycznym, Sekretarzem Redakcji i Redaktorem Prowadzącym; F) monitorowanie rynku pod kątem oferty wydawniczej konkurencji i potrzeb czytelników; G) omawianie ze stosownym Redaktorem Tematycznym aktualnych wydarzeń bądź trendów; 7

8 H) omawianie/zgłaszanie wszelkich innych spraw Redaktorowi Tematycznemu, które Współpracownik uzna za istotne dla czasopisma. 6) Współpracownicy są dziennikarzami w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984, Nr 5, poz. 24, ze zm.). 7) Rezygnacja z funkcji Współpracownika jest składana drogą elektroniczną do Redaktora Tematycznego. Rezygnacja wchodzi w życie w terminie siedmiu dni kalendarzowych od przesłania jej Redaktorowi Tematycznemu. 8) Wyraźne złamanie regulaminu grozi wydaleniem z Redakcji bez możliwości powrotu. Ponadto informacja o zaniechaniu, złamaniu regulaminu, złamaniu prawa przez Redaktora Tematycznego zostanie rozesłana do współpracowników i redakcji, z którymi redakcja educover.pl wchodzi we współpracę. Art. 3 Proces komunikacji w redakcji 1) Za formy komunikacji pomiędzy Redaktorami a Współpracownikami uważa się kontakt: A) telefoniczny, B) owy, C) bezpośredni lub poprzez komunikatory tekstowe [np. Gadu-Gadu] oraz audiowizualne [np. Skype]. 2) Każda z wyżej wymienionych form komunikacji jest wiążąca. 3) Za wiadomość dostarczoną uważa się wiadomość wysłaną do adresata. Art. 4 Kolegium Redakcji 1) Pracami Redakcji educover.pl kieruje Kolegium Redakcyjne, zwane dalej Kolegium. 2) W skład Kolegium wchodzą: 8

9 A) Redaktor Naczelny, B) Redaktor Prowadzący, C) Sekretarz Redakcji, D) Redaktorzy Tematyczni. 3) Na zebraniu Kolegium Redaktorów mogą być obecne osoby zaproszone przez Redaktora Naczelnego bądź Redaktora Prowadzącego, wchodzące w skład Redakcji. Redaktor Naczelny/Prowadzący decyduje wówczas, na jakim poziomie osoby te mają prawo decydować w sprawach bieżących 4) Kolegium Redakcyjne zwołuje Sekretarz Redakcji na polecenie Redaktora Prowadzącego bądź Redaktora Naczelnego. 5) Ogłoszenie o posiedzeniu Kolegium Redakcyjnego przesyła Sekretarz na wniosek Redaktora Naczelnego drogą ową najpóźniej 48 godzin przed planowanym terminem zwołania posiedzenia. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych Redaktor Naczelny może zwołać Zebranie z pominięciem ustalonego terminu. [patrz: R. IV, pkt. 6)] 6) Obecność na zebraniu Kolegium Redakcyjnego jest obowiązkowa dla wszystkich członków Kolegium Redakcji, do których uprzednio wysłana została wiadomość [patrz: R. II, Art. 4, pkt. 5)] 7) Z posiedzenia Kolegium zwolnić Członka Kolegium może wyłącznie Redaktor Naczelny bądź Redaktor Prowadzący. Ponadto na 24 h przed planowanym zebraniem Kolegium, Członek Kolegium ma obowiązek zgłosić Redaktorowi Naczelnemu bądź Redaktorowi Prowadzącemu powód przewidywanej absencji. 8) Dla swojej ważności zebranie Kolegium Redakcyjnego wymaga bezwzględnej obecności Redaktora Naczelnego lub Redaktora Prowadzącego oraz co najmniej czterech Redaktorów Tematycznych. 9) Pracami Kolegium kieruje Redaktor Naczelny, bądź w razie jego nieobecności, Redaktor Prowadzący i/lub Sekretarz Redakcji. 9

10 10) Do obowiązków Kolegium należy: A) ustalanie harmonogramów wydawniczych, B) ustalanie zawartości numeru/treści publikacji, C)ustalanie dodatków motywacyjnych dla najlepszych Współpracowników, C) określanie wstępnej koncepcji graficznej, D) opiniowanie propozycji wydawniczych pod kątem merytorycznym, E) omawianie i akceptowanie sprostowań, F) analiza podejrzeń o plagiat, G) inne sprawy dotyczące bieżącego funkcjonowania Redakcji. 11) Kolegium Redakcyjne decyduje o powyższych sprawach zwykłą większością głosów. Ostateczne decyzje podejmują jednak Redaktor Naczelny i Redaktor Prowadzący. Art. 5 Wydawca 1) Wydawca kieruje pracą Wydawnictwa, w szczególności zarządza dokumentacją i finansami czasopisma educover.pl. 2) Do podstawowych zadań i obowiązków Wydawcy należy: A) odpowiedzialność za prowadzenie działalności Wydawnictwa zgodnie z przepisami prawa prasowego i obowiązującymi przepisami dotyczącymi działalności finansowej; B) organizowanie promocji czasopisma educover.pl we współpracy z Redaktorem Naczelnym, Redaktorem Prowadzącym i Sekretarzem Redakcji; C) monitorowanie rynku pod kątem oferty wydawniczej konkurencji i potrzeb czytelników; D) zapewnienie płynności finansowej; E) przestrzeganie dyscypliny w zakresie dysponowania majątkiem i funduszami; F) w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym i Prowadzącym sporządzanie corocznych planów wydawnictwa. 3) Do podstawowych uprawnień Wydawcy należy: 10

11 A) reprezentacja czasopisma educover.pl na zewnątrz, B) pozyskiwanie reklam i innych środków na finansowanie działalności wydawniczej, 4) Wydawca ma decydujący głos w sprawie zamieszczania i usuwania treści na Portalu. 5) Wydawca ma pełny dostęp do serwisu educover.pl i odpowiada za umieszczanie materiałów do publikacji. W wyjątkowych sytuacjach może wskazać odpowiednią osobę do wykonania tej czynności. Art. 6 Redaktor Naczelny 1) Redaktor Naczelny jest zwierzchnikiem pozostałej części Redakcji i odpowiada tylko przed Wydawcą, przy czym Wydawcą i Redaktorem Naczelnym może być ta sama osoba. Ponadto Redaktor Naczelny jako pracownik redakcji ma obowiązek realizować linię programową zatrudniającej go redakcji. 2) Redaktora Naczelnego powołuje i odwołuje Wydawca. 3) Redaktor Naczelny jest przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego. W razie nieobecności, na zebraniu zastępuje go Redaktor Prowadzący. 4) Redaktor Naczelny zdaje comiesięczny raport Wydawcy z działalności czasopisma w formie wybranej przez Wydawcę. 5) Redaktor Naczelny, pozostający w porozumieniu z Wydawcą, ma prawo zawiesić każdą osobę, której czyny szkodzą interesom Redakcji (z wyjątkiem Redaktora Prowadzącego) na czas nieokreślony. 6) Do podstawowych zadań i obowiązków Redaktora Naczelnego należy: A) odpowiedzialność za kształt merytoryczny i edytorski czasopisma zgodnie z wytycznymi Regulaminu educover.pl; B) dbanie o wysoką jakość merytoryczną i wydawniczą publikacji, C) nadzorowanie prac Kolegium Redakcyjnego, D) dbanie o poprawność merytoryczną materiałów prasowych, 11

12 E) odpowiedzialność za prowadzenie działalności Redakcji educover.pl zgodnie z przepisami prawa prasowego i obowiązującymi przepisami; F) organizowanie promocji czasopisma educover.pl we współpracy z Redaktorem Prowadzącym i Sekretarzem Redakcji; G) monitorowanie rynku pod kątem oferty wydawniczej konkurencji i potrzeb czytelników; H) organizowanie pracy Redakcji educover.pl, w tym: 1. czuwanie nad terminowym pozyskiwaniem artykułów i innych materiałów do druku; 2. opiniowanie propozycji wydawniczych pod kątem merytorycznym i selekcja tekstów, w porozumieniu z Redaktorem Prowadzącym; 3. nadzorowanie pracy biura Redakcji educover.pl w porozumieniu z Redaktorem Prowadzącym; F) w porozumieniu z Redaktorem Prowadzącym sporządzanie corocznych planów wydawnictwa oraz sprawozdań z działalności Redakcji educover.pl. 7) Do podstawowych uprawnień Redaktora Naczelnego należy: A) reprezentacja Redakcji educover.pl na zewnątrz, B) pozyskiwanie reklam i innych środków na finansowanie działalności wydawniczej, C) przedstawianie Wydawcy wniosków w sprawach personalnych i płacowych pracowników Redakcji educover.pl. D planowanie pracy i zarządzanie zespołem redakcyjnym, E) organizowanie pracy Redakcji educover.pl, w tym: 1. archiwizowanie, przekazywanie i nadzór nad tekstami przysyłanymi przez Redaktorów, 2. nadzór nad terminowym pozyskiwaniem artykułów i innych materiałów do druku, 12

13 3. opiniowanie propozycji wydawniczych pod kątem merytorycznym i selekcja tekstów, w porozumieniu z Redaktorem Prowadzącym, 4. aktywna współpraca z Redaktorem Graficznym i Redaktorem Językowym; czuwanie nad obróbką graficzną tekstów i ich korektą językową, 8) Ponadto Redaktor Naczelny ma obowiązek czuwać nad przestrzeganiem przez wszystkich członków Redakcji zasad, praw i obowiązków zawartych w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984, Nr 5, poz. 24, ze zm.). 9) Redaktor Naczelny ma głos w sprawie zamieszczania i usuwania treści na Portalu. 10) W sprawach, o których nie ma mowy w regulaminie, Redaktor Naczelny podejmuje decyzje po zasięgnięciu opinii Wydawcy, pozostając w porozumieniu z Redaktorem Prowadzącym. 11) W razie niezdolności Redaktora Naczelnego do sprawowania funkcji [trwałej lub czasowej], wszystkie obowiązki wymienione w Art. 5 w pierwszej kolejności przejmuje Redaktor Prowadzący, a w następnej Sekretarz Redakcji. 12) Redaktor Naczelny na podstawie pisemnego porozumienia zaakceptowanego przez Wydawcę, może czasowo przenieść część obowiązków dotyczących Kolegium Redaktorów i Redakcji na Redaktora Prowadzącego. Maksymalny okres przeniesienia obowiązków to trzy miesiące. Mimo czasowego przeniesienia obowiązków na Redaktora Prowadzącego, Redaktor Naczelny ponosi całą odpowiedzialność. 13) Redaktora Naczelnego odwołuje Wydawca na podstawie własnej decyzji, na wniosek Redaktora Prowadzącego bądź Kolegium Redaktorów. Art. 7 Redaktor Prowadzący 1) Redaktor Prowadzący jest zwierzchnikiem i administratorem pozostałej części Redakcji z wyjątkiem Redaktora Naczelnego. 2) Redaktora Prowadzącego powołuje i odwołuje Wydawca i ostatecznie przed nim Redaktor Prowadzący odpowiada. 13

14 3) Redaktor Prowadzący wykonuje zadania wskazane przez Wydawcę i Redaktora Naczelnego, określone statutem, umową i regulaminem. Jako pracownik ma realizować linię programową zatrudniającej go redakcji. 4) Redaktor Prowadzący podejmuje najważniejsze i ostateczne decyzje w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym. 5) Jest członkiem i zwierzchnikiem Kolegium Redakcji i z tego tytułu przysługują mu odpowiednie prawa i obowiązki [patrz. R. II, Art. 4]. A) W razie nieobecności na zebraniu Kolegium, obowiązki Redaktora Prowadzącego pełni Redaktor Naczelny bądź Sekretarz Redakcji. B) W razie nieobecności na zebraniu Kolegium Redaktorów Redaktora Naczelnego przejmuje jego funkcje. 6) Do podstawowych zadań i obowiązków Redaktora Prowadzącego należy: A) nadzorowanie prac Kolegium Redakcyjnego, B) dbanie o poprawność merytoryczną materiałów prasowych, C) monitorowanie rynku pod kątem oferty wydawniczej konkurencji i potrzeb czytelników, D) organizacja strategii wizerunkowych i promocyjnych czasopisma educover.pl we współpracy z Redaktorem Naczelnym, E) planowanie pracy i zarządzanie zespołem redakcyjnym, F) organizowanie pracy Redakcji educover.pl, w tym H) pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami zewnętrznymi, I) pozyskiwanie redaktorów i współpracowników w ramach Redakcji, J) przyjmowanie zamówień i przygotowanie do przekazania Redaktorowi Naczelnemu zamówienia na reklamy. 7) Do podstawowych uprawnień Redaktora Prowadzącego należy: 14

15 A) reprezentowanie Redakcji educover.pl na zewnątrz, za pozwoleniem Wydawcy lub pod nieobecność Redaktora Naczelnego, B) nadzór nad realizacją założeń marketingowych i kontentowych czasopisma educover.pl, C) w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym sporządzanie corocznych planów wydawnictwa oraz sprawozdań z działalności Redakcji educover.pl. 8) W razie niezdolności Redaktora Prowadzącego do sprawowania funkcji [trwałej lub czasowej] wszystkie obowiązki wymienione w Art. 6 w pierwszej kolejności przejmuje Sekretarz Redakcji pozostający we współpracy z Redaktorem Naczelnym bądź Redaktor Naczelny. 9) W sprawach, o których nie ma mowy w regulaminie, Redaktor Prowadzący podejmuje decyzje po zasięgnięciu opinii Wydawcy, pozostając w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym. Art. 8 Sekretarz Redakcji 1) Sekretarz Redakcji odpowiedzialny jest za szereg czynności administracyjnych i organizacyjnych niezbędnych do poprawnego funkcjonowania Redakcji. 2) Sekretarza Redakcji powołuje i odwołuje Wydawca i ostatecznie przed nim Sekretarz Redakcji odpowiada. 3) Sekretarz Redakcji wykonuje zadania wskazane przez Redaktora Naczelnego i Redaktora Prowadzącego określone statutem, umową i regulaminem. Jako pracownik ma realizować linię programową zatrudniającej go redakcji. 4) Sekretarz Redakcji wszystkie swoje decyzje podejmuje w porozumieniu z Redaktorem Prowadzącym. 5) Jest członkiem Kolegium Redakcji i z tego tytułu przysługują mu odpowiednie prawa i obowiązki [patrz. R. II, Art. 4]. A) W razie nieobecności na zebraniu Kolegium, obowiązki Sekretarza Redakcji pełni Redaktor Prowadzący. 15

16 B) W razie nieobecności na zebraniu Kolegium Redaktorów Redaktora Prowadzącego, Sekretarz Redakcji przejmuje jego funkcje. 6) Do podstawowych zadań i obowiązków Sekretarza Redakcji należy: A) nadzorowanie zebrań Kolegium Redakcyjnego, 1. zwoływanie zebrań Kolegium Redakcyjnego, 2. sporządzanie i przekazanie do Redaktora Prowadzącego sprawozdań z posiedzenia Kolegium; 3. przygotowanie listy proponowanych Tematów Artykułów i terminowy ich odbiór od nieobecnych na Kolegium Redaktorów Tematycznych, 4. prezentuje Propozycje Tematów Artykułów na najbliższe i kolejne wydanie nieobecnych na Kolegium Redaktorów Tematycznych, 5. w sprawie Redaktora Tematycznego, który nie może być obecny na zebraniu Kolegium Redaktorów i nie może uczestniczyć w dalszym procesie Redakcyjnym, decyduje o rozdziale pracy pomiędzy jego Współpracowników. B) organizowanie pracy Redakcji educover.pl, w tym: 1. przesyłanie do wszystkich nieobecnych Redaktorów Tematycznych decyzji Kolegium Redaktorów w sprawie wybranych tematów; 2. przesyłanie do Współpracowników nieobecnego na zebraniu Kolegium Redaktorów Redaktora Tematycznego, który nie może uczestniczyć w dalszym procesie Redakcyjnym, informacji o przydzielonych im tematach na najbliższe i kolejne wydanie; 3. przyjmowanie wstępnej analizy merytorycznej i przekazywanie gotowych artykułów od Współpracowników nieobecnego Redaktora Tematycznego; 4. aktywna współpraca ze wszystkimi członkami wchodzącymi w skład Redakcji; 16

17 C) przyjmowanie i przekazywanie do Redaktora Naczelnego CV bądź zgłoszeń osób chętnych do podjęcia współpracy; D) monitorowanie rynku pod kątem oferty wydawniczej konkurencji i potrzeb czytelników, E) czasowe zastępstwo za nieobecnych Redaktorów Tematycznych, nie mogących uczestniczyć w dalszym procesie redakcyjnym. F) organizowanie promocji czasopisma educover.pl we współpracy z Redaktorem Prowadzącym, 7) W razie niezdolności Sekretarza Redakcji do sprawowania funkcji [trwałej lub czasowej], wszystkie obowiązki wymienione w Art. 7 w pierwszej kolejności przejmuje Redaktor Prowadzący, a następnie Redaktor Naczelny. 8) Redaktor Prowadzący na podstawie pisemnego porozumienia zaakceptowanego przez Wydawcę, może czasowo przenieść część obowiązków dotyczących Kolegium Redaktorów i Redakcji na Sekretarza Redakcji. Maksymalny okres przeniesienia obowiązków to trzy miesiące. Mimo czasowego przeniesienia obowiązków na Sekretarza Redakcji, Redaktor Prowadzący ponosi całą odpowiedzialność. Art.9 Redaktor Tematyczny 1) Redaktor Tematyczny jest zwierzchnikiem i administratorem dziennikarzy, felietonistów, blogerów i innych pracowników merytorycznych przypisanych do jego działu tematycznego. 2) Redaktorów Tematycznych powołuje i odwołuje Wydawca na wniosek Redaktora Naczelnego bądź Redaktora Prowadzącego educover.pl. 3) Redaktor Tematyczny wykonuje zadania wskazane mu przez Redaktora Prowadzącego i Redaktora Naczelnego, określone statutem, umową i regulaminem. Jako pracownik Redakcji ma realizować jej linię programową. 17

18 4) Redaktorem Tematycznym może być osoba, która odbyła trzymiesięczny staż na stanowisku Współpracownika. W wyjątkowych sytuacjach [olbrzymie zaangażowanie, świetne artykuły bądź pierwszy skład Redakcji] okres może być skrócony. 5) Redaktor Tematyczny jest członkiem Kolegium Redakcji i z tego tytułu przysługują mu odpowiednie prawa i obowiązki [patrz:. R. II, Art. 4]. 5) Redaktorzy Tematyczni odpowiedzialni są za formę, treść i poziom prowadzonych przez siebie działów. 6) Redaktorzy Tematyczni mają prawo zgłaszać i wykonywać własne materiały do publikacji. Obowiązują ich wówczas te same prawa i obowiązki w procesie redakcyjnym, co Współpracowników. 7) Do podstawowych zadań i obowiązków Redaktora Tematycznego należy: A) wstępna ocena merytoryczna, formalna i ostateczna ocena przygotowania technicznego materiałów zgłaszanych do druku, B) aktywna współpraca z Redaktorem Prowadzącym, Sekretarzem Redakcji, Redaktorem Graficznym i Redaktorem Językowym. C) planowanie pracy i zarządzanie zespołem Współpracowników w ramach działu: 1. archiwizowanie, przekazywanie i nadzór nad materiałami przesyłanymi przez Współpracowników, 2. omawianie z dziennikarzami aktualnych wydarzeń bądź trendów, decydowanie o ujęciu tematów i rozstrzyganie, które zgłoszone zostaną na Kolegium Redakcyjnym. 3.informowanie autora o ewentualnych powodach odrzucenia materiału; wskazywanie w sposób kulturalny i rzeczowy, jakie poprawki muszą zostać dokonane, aby tekst mógł zostać opublikowany. Jeżeli informacja ta pochodzi od Redaktora Naczelnego, Redaktora Prowadzącego, Redaktora Językowego bądź Redaktora Graficznego, ma on obowiązek przekazać ją autorowi materiału w terminie ustalonym w harmonogramie pracy Redakcji. 18

19 D) monitorowanie rynku pod kątem oferty wydawniczej konkurencji i potrzeb czytelników, E) przekazywanie dokumentów osób chętnych do podjęcia pracy Redaktorowi Prowadzącemu, F) przyjmowanie i przygotowanie do przekazania Redaktorowi Prowadzącemu zamówień na reklamy. 7) Redaktor Tematyczny ma obowiązek niezwłocznie poinformować Redaktora Prowadzącego o zaniechaniach, niewywiązaniu się z obowiązków, złamaniu regulaminu bądź umowy o współpracy, popełnionych przez osoby wchodzące w skład jego działu. 8) W razie niezdolności Redaktora Tematycznego do sprawowania funkcji [trwałej lub czasowej], wszystkie obowiązki wymienione w Art. 8 w pierwszej kolejności przejmuje Sekretarz Redakcji pozostający w porozumieniu z Redaktorem Prowadzącym. 9) Redaktora Tematycznego powołuje Wydawca na podstawie własnej decyzji, na wniosek Redaktora Naczelnego pozostającego w porozumieniu z Redaktorem Prowadzącym bądź Kolegium Redaktorów. 10) Redaktor Tematyczny podejmuje najważniejsze i ostateczne decyzje dla swojego działu w porozumieniu z Redaktorem Prowadzącym. 11) Wyraźne złamanie regulaminu grozi wydaleniem z redakcji bez możliwości powrotu. Ponadto informacja o zaniechaniu, złamaniu regulaminu, złamaniu prawa przez Redaktora Tematycznego zostanie rozesłana do współpracowników i redakcji, z którymi redakcja educover.pl wchodzi we współpracę. Art. 10 Redaktor Językowy 1) Redaktor Językowy podlega Redaktorowi Naczelnemu i Redaktorowi Prowadzącemu. Wykonuje on zadania przez nich wskazane, wynikające ze statutu lub regulaminu, określone umową o współpracę. 2) Do podstawowych zadań i obowiązków Redaktora Językowego należy: 19

20 a) sprawdzanie poprawności stosowanego w materiałach języka polskiego i korekta, b) sprawdzanie poprawności stosowanego języka naukowego, c) sprawdzenie, czy nadesłany materiał nie jest plagiatem. 3) Redaktor Językowy ma obowiązek poprawić przekazane mu materiały i przesłać do Redaktora Graficznego w terminie wyznaczonym w aktualnym harmonogramie pracy Redakcji bądź w terminie wskazanym przez Kolegium Redaktorów. 4) W sytuacji gdy Redaktor Językowy ma zastrzeżenia dotyczące poprawności merytorycznej, formalnej i etycznej materiału, swoje uwagi kieruje do odpowiedniego Redaktora Tematycznego. Informuje on również Redaktora Prowadzącego o konieczności cofnięcia tekstu, podając powody. 5) W sytuacji gdy Redaktor Językowy ma dowód plagiatu, tekst ze stosownymi uwagami przesyła do Redaktora Prowadzącego. 6) Redaktora Językowego powołuje i odwołuje Wydawca na wniosek Redaktora Naczelnego pozostającego w porozumieniu z Redaktorem Prowadzącym. Redaktor Naczelny ma obowiązek poinformować o powodach odwołania Redaktora Językowego i Kolegium Redakcji w terminie czternastu dni kalendarzowych. 7) Redaktora Językowego zastępuje osoba wskazana przez Redaktora Naczelnego bądź Redaktora Prowadzącego. 8) Wyraźne zaniedbanie i opóźnienia w rozliczaniu się z materiałów grozi wykluczeniem z Redakcji bez możliwości powrotu. Ponadto informacja o zaniedbaniu, zaniechaniu, złamaniu regulaminu przez Redaktora Językowego rozesłana zostanie do współpracowników i redakcji, z którymi redakcja educover.pl wchodzi we współpracę. 20

Regulamin Czasopisma Nasza Pilica

Regulamin Czasopisma Nasza Pilica Regulamin Czasopisma Nasza Pilica ROZDZIAŁ I I. Postanowienia ogólne 1 1) Czasopismo Nasza Pilica jest cyklicznym wydawnictwem non profit (bezpłatnym) wydawanym w cyklu miesięcznym. Czasopismo cechuje

Bardziej szczegółowo

STATUT REDAKCJI CZASOPISMA NAUKOWEGO PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE

STATUT REDAKCJI CZASOPISMA NAUKOWEGO PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI STATUT REDAKCJI CZASOPISMA NAUKOWEGO PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Czasopismo naukowe Perspektywy edukacyjno-społeczne,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWNICTWA PWSZ W PŁOCKU

REGULAMIN WYDAWNICTWA PWSZ W PŁOCKU REGULAMIN WYDAWNICTWA PWSZ W PŁOCKU I. Postanowienia ogólne 1 1. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, zwane dalej Wydawnictwem jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną działającą

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY FUNDACJI NR 3/VII/2013 STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA 4 lipca 2013 roku ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ (MAGISTERSKĄ I INŻYNIERSKĄ) AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ (MAGISTERSKĄ I INŻYNIERSKĄ) AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ (MAGISTERSKĄ I INŻYNIERSKĄ) AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI EDYCJA CZWARTA Warszawa, lipiec 2014 r. Konkurs Akademicki Mistrz Innowacyjności finansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWNICZY

REGULAMIN WYDAWNICZY REGULAMIN WYDAWNICZY Czasopisma Internetowego Rodentia Sporządzony dnia 27 czerwca 2014 roku przez Właściciela Czasopisma Informacje ogólne 1. Czasopismo Internetowe Rodentia jest wydawane w drugą lub

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin strony internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI III EDYCJA

AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI III EDYCJA REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ POD NAZWĄ AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI III EDYCJA WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2011 R. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente Dział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa działalności Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego,

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA ARTYKUŁ NAUKOWY DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ORAZ INNYCH UCZELNI WYŻSZCH

KONKURS NA ARTYKUŁ NAUKOWY DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ORAZ INNYCH UCZELNI WYŻSZCH KONKURS NA ARTYKUŁ NAUKOWY DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ORAZ INNYCH UCZELNI WYŻSZCH I EDYCJA pt. CSR strategią współczesności REGULAMIN Organizator, cel i przedmiot konkursu 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Załącznik nr 2. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik nr 2 1 Podstawą procesu wydawniczego jest roczny plan wydawniczy, który powstaje w oparciu o zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU

UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU w sprawie: Regulaminu funkcjonowania jednostek organizacyjnych Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (przyjęty Uchwałą Zarządu nr 139/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.)

Regulamin programu Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (przyjęty Uchwałą Zarządu nr 139/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.) Regulamin programu Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (przyjęty Uchwałą Zarządu nr 139/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.) Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, zwana dalej Fundacją, realizuje program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ STOWARZYSZENIA KOBIET Z BOLESTRASZYC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ STOWARZYSZENIA KOBIET Z BOLESTRASZYC. Postanowienia ogólne REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ STOWARZYSZENIA KOBIET Z BOLESTRASZYC Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin strony internetowej Stowarzyszenia Kobiet z Bolestraszyc zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

1. Celem analizy i selekcji Projektów jest wybór takich projektów technologicznych, które dają

1. Celem analizy i selekcji Projektów jest wybór takich projektów technologicznych, które dają Regulamin Funduszu Innowacji w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. Nowe Technologie Lokalnie realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Definicje 1 Użyte w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH Załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 53/III/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU), kierującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ POD NAZWĄ AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ POD NAZWĄ AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI Projekt realizowany na zlecenie PARP przez konsorcjum: ECORYS Polska Sp. z o.o., Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Grzegorczyk Innowacje w Przedsiębiorstwach Klub Innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma Tytuł artykułu Tekst artykułu należy pisać przy użyciu edytora zgodnego z MS WORD 2003, 2007, 2010. Do pisania podstawowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego Kamienna Góra w obiektywie II edycja 2. grudnia 2013 31. styczeń 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Fotograficznego Kamienna Góra w obiektywie II edycja 2. grudnia 2013 31. styczeń 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Fotograficznego Kamienna Góra w obiektywie II edycja 2. grudnia 2013 31. styczeń 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Urząd Miasta w Kamiennej Górze.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

Regulamin Organizacyjny Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych Załącznik do uchwały RKE nr 1 z dnia 28 luty 2013 r. Regulamin Organizacyjny Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych Regulamin opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Bank Spółdzielczy w Brańsku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Polska wieś dziedzictwo i przyszłość

Polska wieś dziedzictwo i przyszłość REGULAMIN KONKURSU NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH POD NAZWĄ Polska wieś dziedzictwo i przyszłość IV EDYCJA (2012) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin dotyczy

Bardziej szczegółowo

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2009 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 13 stycznia 2009 r. Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu P o d s t a w a p r a w n a : Ustawa z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie. (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie. (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin działalności Rady Pedagogicznej XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu autobiograficznego Sensotwórcy ludzie, dla których tworzenie ma sens. 1 Organizator i czas trwania Konkursu

Regulamin konkursu autobiograficznego Sensotwórcy ludzie, dla których tworzenie ma sens. 1 Organizator i czas trwania Konkursu Regulamin konkursu autobiograficznego Sensotwórcy ludzie, dla których tworzenie ma sens 1 Organizator i czas trwania Konkursu 1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Autobiograficznego Sensotwórcy ludzie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile

Regulamin Studiów Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile Regulamin Studiów Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile Dział I Postanowienia ogólne Art. 1. Na podstawie art. 8. Statutu Collegium w niniejszym Regulaminie określa się zasady rekrutacji do Collegium,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) REGULAMIN ZARZĄDU HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zarządu nr 30/Z/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku następnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pocztówka z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pocztówka z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest

Regulamin konkursu Pocztówka z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pocztówka z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Regulamin konkursu Pocztówka z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pocztówka z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE

REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE Na podstawie art.175 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. nr 98 poz. 1070, z późn. zm.); Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Polonijnej

Fundacja Edukacji Polonijnej Statut Fundacja Edukacji Polonijnej w Krakowie Tekst jednolity - grudzień 2016 r. 1 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne...3 Rozdział II - Cele Fundacji...3 Rozdział III Majątek i dochody Fundacji...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA Nr 111.

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA Nr 111. Podstawa prawna:- 1. Ustawa o Systemie Oświaty Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. 04.256.2572 ze zm.) 2. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty Ustawa z 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA NR 6 IM. MISIA USZATKA W OSTRZESZOWIE

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA NR 6 IM. MISIA USZATKA W OSTRZESZOWIE REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA NR 6 IM. MISIA USZATKA W OSTRZESZOWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin strony internetowej Przedszkola nr 6 im. Misia Uszatka zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie

Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie Niniejszy Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000368557, której akta rejestrowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż I. Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem konkursu Projekt: Zielony Staż, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Justyna Kiliańczyk-Zięba oraz Wojciech Zięba zwani dalej Fundatorami ustanowili aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W ŚWIEBODZICACH

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W ŚWIEBODZICACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/08/ 2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II w Świebodzicach z dnia 30.08.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową 1. Organizator i cel konkursu 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoją stronę internetową dla beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin opracowano na podstawie Art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, jako integralną część Statutu SOSW pn.

Regulamin opracowano na podstawie Art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, jako integralną część Statutu SOSW pn. REGULAMIN RADY PEGAGOGICZNEJ Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 Regulamin opracowano na podstawie Art. 40-43

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Loża Biznesu przyjęty w dn. 7. sierpnia 2012 r. Postanowienia ogólne Rozdział 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Stypendialnego Talenty. Postanowienia ogólne

Regulamin Funduszu Stypendialnego Talenty. Postanowienia ogólne W celu wspierania utalentowanych dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej lub mającej utrudniony dostęp do różnych form kształcenia Fundacja Pro Akademika utworzyła Fundusz Stypendialny

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ ARTYKUŁU W JĘZYKU POLSKIM

TYTUŁ ARTYKUŁU W JĘZYKU POLSKIM TYTUŁ ARTYKUŁU W JĘZYKU POLSKIM Arial 16, wielkie litery 8 spacji IMIĘ I NAZWISKO AUTORA Miejsce zatrudnienia, adres e-mail Arial 11 pogrubiony 1 interlinia Arial 11 pogrubiony 1 interlinia Title (Tytuł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO. Postanowienia ogólne. Podstawa prawna. Finansowanie. Rozdział I. Olimpiada i jej organizator

REGULAMIN OLIMPIADY JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO. Postanowienia ogólne. Podstawa prawna. Finansowanie. Rozdział I. Olimpiada i jej organizator REGULAMIN OLIMPIADY JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO Postanowienia ogólne Podstawa prawna Olimpiada Języka Łacińskiego (w dalszych postanowieniach zwana Olimpiadą) działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej Rozdział I. Zasady ogólne 1. Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki,

Bardziej szczegółowo

STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH. Rozdział II. Postanowienia ogólne STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gdańskie Szkoły Autonomiczne, zwanej dalej Szkołami, mają formę organizacyjną zespołu szkół, są założone i prowadzone przez Gdańską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

1) Politechnika Politechnika Gdańska w Gdańsku,

1) Politechnika Politechnika Gdańska w Gdańsku, Załącznik do Zarządzenia Rektora PG nr 24/2015 z 28 września 2015 r. Wykaz informacji oraz zbiór zasad przekazywania i publikowania informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd Spółki jest statutowym organem Spółki Akcyjnej T.C. Dębica S.A., prowadzącym sprawy Spółki i reprezentującym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU CCC

REGULAMIN ZARZĄDU CCC REGULAMIN ZARZĄDU CCC SPÓŁKA AKCYJNA POLKOWICE ul. Strefowa 6 (przyjęty uchwałą Zarządu nr 01/04/2012/Z z dnia 16 kwietnia 2012 r. i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/04/2012 z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony do wydania

Bardziej szczegółowo

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce:

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce: REGULAMIN KONKURSU Twoje przygotowania do Runmageddonu z CAT 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Extreme. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alei Rzeczypospolitej 2 lok. 20, 02-972 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z WIEDZY O MEDIACH II EDYCJA

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z WIEDZY O MEDIACH II EDYCJA REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z WIEDZY O MEDIACH II EDYCJA GDAŃSK 2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Podstawę prawną czwartej edycji Programu Miejsce Inspiracji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie dokumentem określającym

Bardziej szczegółowo

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 ROZDZIAŁ II...2 ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ...2 ROZDZIAŁ III...3 OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA RADY PEDAGOGICZNEJ...3

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Użytkowników Amatorskiej Sieci Komputerowej RajskaNet

STATUT Stowarzyszenia Użytkowników Amatorskiej Sieci Komputerowej RajskaNet STATUT Stowarzyszenia Użytkowników Amatorskiej Sieci Komputerowej RajskaNet Rozdział I. Część ogólna. 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę - "RajskaNet" Stowarzyszenie Użytkowników Amatorskiej Sieci Komputerowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr. 67 poz. 329 z późn.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów

Wytyczne dla autorów Wytyczne dla autorów 1. Informacje ogólne Zasady podstawowe 1. W czasopiśmie Ateneum Forum Filologiczne drukowane są prace naukowe w języku polskim oraz językach kongresowych z zakresu nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 54 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 54 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 54 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

Statut. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Szczecińska Zielona Alternatywa, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz

Bardziej szczegółowo

Rada Programowa Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Regulamin Funkcjonowania. Postanowienia Ogólne

Rada Programowa Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Regulamin Funkcjonowania. Postanowienia Ogólne Załącznik nr 3 do Umowy Nr..z dnia Rada Programowa Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Regulamin Funkcjonowania 1. Postanowienia Ogólne 1. Gmina Miejska Kościerzyna, Gmina Bytów, Gmina Miasto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej

Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wszyscy studenci Bydgoskiej Szkoły Wyższej zwanej dalej BSW, bez względu na system kształcenia, orzą Samorząd

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2016 Senatu AGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH.

Uchwała nr 2/2016 Senatu AGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH. Uchwała nr 2/2016 Senatu AGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa Organizacji: Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Katolickiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SENATU

REGULAMIN PRACY SENATU Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN PRACY SENATU POZNAŃ 2006 Strona 2 z 6 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Praca Senatu.... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2015 Strona 2 z 8 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy zarządu Stowarzyszenia Wolimierz.

Regulamin pracy zarządu Stowarzyszenia Wolimierz. Stowarzyszenie Wolimierz Wolimierz 120, 59-814 Pobiedna stowarzyszenie@wolimierz.org NIP 6131573567 KRS 000050148 Regulamin pracy zarządu Stowarzyszenia Wolimierz. Informacje ogólne 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 17 listopada 2016 r. Poz. 69. z dnia 17 listopada 2016 r.

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 17 listopada 2016 r. Poz. 69. z dnia 17 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 17 listopada 2016 r. Poz. 69 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1)

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: ROTOPOL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PRAWO AUTORSKIE, PRASOWE I WYDAWNICZE I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 PRAWO AUTORSKIE, PRASOWE I WYDAWNICZE I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PRAWO AUTORSKIE, PRASOWE I WYDAWNICZE 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z przedmiotu prawo autorskie, prasowe i wydawnicze na specjalności redakcyjno-wydawniczej kierunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU home.pl szuka talentów z Kurierem Szczecińskim 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU home.pl szuka talentów z Kurierem Szczecińskim 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU home.pl szuka talentów z Kurierem Szczecińskim 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Konkursu (zwany dalej: Regulaminem) określa organizację, warunki udziału i przebieg konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 18 Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 18 Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 18 Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady działania Rad Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE (obowiązuje od 1 września 2007) 1. Podstawa prawna. 1.1. Rada rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie zwana dalej Radą

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski konkurs na esej

Ogólnopolski konkurs na esej Ogólnopolski konkurs na esej Społeczeństwo obywatelskie w oczach młodzieży pod patronatem honorowym wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jacka Protasiewicza Organizator: Partner: Sponsor: Patroni:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII 1 1. Regulamin Pracy Biura Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, zwany dalej Regulaminem ustala

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych

Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych 1. Postanowienia ogólne 1. Powstanie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych, zwanej dalej Siecią jest konsekwencją działań projektu Osiemnastka w

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Adm /16 z dnia 17 czerwca 2016 roku Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu

Zarządzenie Adm /16 z dnia 17 czerwca 2016 roku Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu Zarządzenie Adm 0010-39/16 z dnia 17 czerwca 2016 roku Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu w sprawie wdrożenia Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Radomiu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia Ogólne

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia Ogólne S T A T U T Załącznik do Zarządzenia Nr 2 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 stycznia 2006 r. MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo