PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM;"

Transkrypt

1 1. B W III filar dla początkujących : poradnik przyszłego emeryta / Justyna Wykowska. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, , [2] s. ; 21 cm. - ( Poradnik Klienta Usług Finansowych) EMERYTURA - POLSKA PORADNIK; INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE; INDYWIDUALNE KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO; PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE - POLSKA; 2. B odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kadr, płac, ZUS / [red. prow. Anna Kostecka]. - Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego, , [2] s. ; 24 cm. PRACA - PRAWO - POLSKA - PORADNIK; 3. B ABC VAT-u : A - zintegrowany tekst ustawy i rozporządzeń wykonawczych, B - omówienie przepisów VAT, C - wzory ewidencji i formularzy vatowskich / Włodzimierz Markowski. - Łódź : MARCUS, , [1] s. ; 24 cm. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM; 4 B AKSJOLOGIA Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji / Łukasz J. Pikuła. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. ; 23 cm. PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; WARTOŚĆ (FILOZOFIA) - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 5. B AKT notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza : dyscyplinarnej, cywilnej, karnej / Aleksander Oleszko. - Warszawa : Wolters Kluwer, , [1] s. ; 22 cm. - ( Biblioteka Notariusza) AKTA NOTARIALNE - PRAWO - POLSKA ; NOTARIAT - PRAWO - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ (PRAWO) - POLSKA;

2 6. B ANALIZA logarytmiczno-liniowa : teoria i zastosowania z wykorzystaniem programu R / Justyna Brzezińska. - Warszawa : C. H. Beck, , [1] s. : il. ; 24 cm. - ( Metody Ilościowe) ANALIZA DANYCH; BADANIA ILOŚCIOWE; DANE JAKOŚCIOWE - METODY POMIARU I ANALIZA; R (JĘZYK PROGRAMOWANIA) - STOSOWANIE; 7. B ASSET rotation : the demise of modern portfolio theory and the birth of an investment renaissance / Matthew P. Erickson. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop XVIII, 214 s. : il. ; 24 cm. INWESTYCJE PORTFELOWE - ZARZĄDZANIE; ALOKACJA KAPITAŁU; INWESTYCJE - ANALIZA; 8. B AUSTRIACKA szkoła ekonomii : rozszerzone wprowadzenie / Randall G. Holcombe ; wstęp Edward Elgar ; przekład Bogusz Pawiński. - Warszawa : Fijorr Publishing, , [1] s. ; 21 cm. VON MISES, LUDWIG ( ; AUSTR. EKONOMISTA) - KRYTYKA I INTERPRETACJA; AUSTRIACKA SZKOŁA EKONOMII; TEORIE EKONOMICZNE A GOSPODARKA; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - TEORIA; 9. B BANKING in crisis : the rise and fall of British banking stability, 1800 to the present / John D. Turner. - Cambridge, England : Cambridge University Press, XI, [1], 253 s. : wykr. ; 23 cm. - ( Cambridge Studies in Economic History) BANKOWOŚĆ - HISTORIA - WIELKA BRYTANIA; BANKOWOŚĆ - KRYZYS - WIELKA BRYTANIA; WIELKA BRYTANIA - GOSPODARKA W.; 10. C W W THE BEHAVIOUR of housing developers and aggregate housing supply / Jacek Łaszek, Krzysztof Olszewski ; Narodowy Bank Polski. Economic Institute. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, s. : wykr. kolor. ; 30 cm. ( Working Paper - Narodowy Bank Polski ; No. 206) DEWELOPERZY - POLSKA ; MIESZKANIA - RYNEK - POLSKA; MIESZKANIA - RYNEK - BADANIA;

3 11. B BEZPIECZEŃSTWO wewnętrzne : podręcznik akademicki / Zbigniew Ściborek [et al.]. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. : il. ; 23 cm. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - PODRĘCZNIK; 12. B THE BODY economics : why austerity kills / David Stuckler and Sanjay Basu. - London : Penguin Books, cop XXI, [1], 216 s. : wykr. ; 24 cm. SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA; KRYZYS FINANSOWY - ASPEKT SPOŁECZNY; ZDROWIE PUBLICZNE; SOCJOLOGIA EKONOMII; 13. B BOŚNIA i Hercegowina : studium politologiczne / Szymon Sochacki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. : il. ; 23 cm. BOŚNIA I HERCEGOWINA - POLITYKA I RZĄDY; 14. C W CHANGES in the structure of the European Union banking sectors - the role of competition between banks / Małgorzata Pawłowska ; Narodowy Bank Polski. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, s. : wykr. kolor. ; 30 cm. NARODOWY BANK POLSKI - KONFERENCJE; BANKOWOŚĆ - KONFERENCJE; BANKOWOŚĆ - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BANKI - KONKURENCJA; 15. B CHASING the tape : information law and policy in capital markets / Onnig H. Dombalagian. - Cambridge, Massachusetts ; London : MIT Press, cop XXII, 357 s. : il. ; 24 cm. ( Information Policy Series) RYNEK KAPITAŁOWY - PRAWO - STANY ZJEDNOCZONE; PAPIERY WARTOŚCIOWE - PRAWO - STANY ZJEDNOCZONE; PAPIERY WARTOŚCIOWE - OBRÓT - INFORMATYKA; JAWNOŚĆ INFORMACJI - PRAWO - STANY ZJEDNOCZONE; OCHRONA DANYCH (INFORMATYKA) - STANY ZJEDNOCZONE;

4 16. B THE CIVIL code : bilingual edition = Kodeks cywilny : wydanie dwujęzyczne / tł. Ewa Kucharska ; weryfikacja językowa Michele Le Mauviel ; konsultacje prawne Grzegorz E. Domański [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, V, [1], 489 s. ; 21 cm. PRAWO CYWILNE - POLSKA - KODEKS; 17. B COACHING relacji z sobą i bliskimi / Małgorzata Krawczak, Beata Mąkolska. - Sopot : Funky Books, s. ; 21 cm. COACHING - PSYCHOLOGIA; OSOBOWOŚĆ; TEMPERAMENT; 18. B THE CROWD funding services handbook : raising the money you need to fund your business, project, or invention / Jason R. Rich. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop XV, [3], 283 s. ; 24 cm. - ( Wiley Finance Series) CROWDFUNDING; VENTURE CAPITAL; PRZEDSIĘBIORSTWO - TWORZENIE - FINANSE; 19. B DAYS to cover and stock returns / Harrison Hong [et al.]. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 48, [1] s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21166) PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA; AKCJE - CENY; STOPA ZWROTU; 20. B DEKADA członkostwa w Unii Europejskiej : perspektywa polityki społecznej / red. nauk. Cezary Żołędowski, Barbara Rysz-Kowalczyk, Maciej Duszczyk. - Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. : il. ; 24 cm. UNIA EUROPEJSKA - CZŁONKOSTWO - POLSKA; UNIA EUROPEJSKA - WPŁYW; POLITYKA SPOŁECZNA - POLSKA ; POLSKA A UNIA EUROPEJSKA - KORZYŚCI, KOSZTY, SKUTKI;

5 21. B DEMOKRACJA - gospodarka - polityka : perspektywa polskiego wyborcy / Radosław Markowski, Mikołaj Cześnik, Michał Kotnarowski ; przy współpracy Pawła Grzelaka. - Warszawa : Wydaw. Naukowe SCHOLAR, , [2] s. : il. ; 24 cm. WYBORY - SOCJOLOGIA - POLSKA; PRAKTYKA ŻYCIA POLITYCZNEGO - POLSKA ; PARTIE POLITYCZNE - SOCJOLOGIA - POLSKA ; KAPITAŁ SPOŁECZNY - POLSKA ; POLSKA - SOCJOLOGIA POLITYKI ; 22. B DILEMMA not trilemma : the global financial cycle and monetary policy independence / Héléne Rey. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 36 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21162) KAPITAŁ - PRZEPŁYW; PIENIĄDZ - POLITYKA; FINANSE MIĘDZYNARODOWE; 23. B DLACZEGO Zachód rządzi - na razie : co schematy historyczne mówią o przyszłości / Ian Morris ; przekład Tomasz Bieroń. - Poznań : Zysk i S-ka, s. : il. ; 24 cm. CYWILIZACJA ZACHODNIA; CYWILIZACJA NOWOŻYTNA; NAUKA O CYWILIZACJI; WSCHÓD I ZACHÓD; 24. B DOCHODZENIE roszczeń w postępowaniu grupowym : komentarz / Małgorzata Sieradzka. - Warszawa : Wolters Kluwer, , [1] s. ; 21 cm. - ( Praktyczne Komentarze Lex) POSTĘPOWANIE GRUPOWE - POLSKA - LEGISLACJA; POSTĘPOWANIE GRUPOWE - INTERPRETACJA - POLSKA; 25. B DOKUMENTACJA przetargowa i kosztowa w budowlanym procesie inwestycyjnym / Renata Kozik [et al.] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska. Wydaw., s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. BUDOWNICTWO - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE; BUDOWNICTWO - INWESTYCJE; BUDOWNICTWO - PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRAWO - POLSKA;

6 26. B DOSTĘP do informacji publicznej a prawo do prywatności / A. Gałach [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, XIV, 215 s. ; 24 cm + [1] dysk optyczny (CD-ROM). - ( Beck Info Biznes) WOLNOŚĆ INFORMACJI - POLSKA ; PRAWO DO PRYWATNOŚCI - POLSKA ; INFORMACJA PUBLICZNA - PRAWO - POLSKA; OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - POLSKA; 27. B /1 W.55236/1 DZIAŁALNOŚĆ Komisji Nadzoru Finansowego w orzecznictwie sądów administracyjnych. / Daniel K. Nowicki. [Cz. 1], Stosowanie wybranych instytucji Kodeksu postępowania administracyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego w ramach postępowania administracyjnego, dostęp do informacji publicznej posiadanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wykonywanie nadzoru bankowego w orzecznictwie sądów administracyjnych / - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, s. ; 21 cm. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA); NADZÓR BANKOWY - PRAWO - POLSKA; SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE - ORZECZNICTWO - POLSKA; 28. B /2 W.55236/2 DZIAŁALNOŚĆ Komisji Nadzoru Finansowego w orzecznictwie sądów administracyjnych. Cz. 2, Nadzór emerytalny, nadzór nad działalnością spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych / Daniel K. Nowicki. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, s. ; 21 cm. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA); SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE - ORZECZNICTWO - POLSKA; SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE - PRAWO - POLSKA; FUNDUSZ EMERYTALNY - NADZÓR; 29. C W W THE EFFECTS of special economic zones on employment and investment : spatial panel modelling perspective / Piotr Ciżkowicz [et al.] ; Narodowy Bank Polski. Economic Institute. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. - ( Working Paper - Narodowy Bank Polski ; No. 208) SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE - POLSKA ; SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE A RYNEK PRACY - POLSKA; SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA ;

7 30. B EGZAMIN na doradcę podatkowego : kazusy : zgodne z uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z r. i r. / Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smęda. - Warszawa : C. H. Beck, XV, 807 s. ; 24 cm. DORADZTWO PODATKOWE - POLSKA - EGZAMINY, PYTANIA; PODATEK - PRAWO - KAZUSY - POLSKA; PODATEK - PRAWO - POLSKA - ORZECZNICTWO; 31. B EKOINNOWACJE w przedsiębiorstwie : zarządzanie, pomiar i wpływ na wyniki finansowe / Justyna Przychodzeń. - Warszawa : CeDeWu, s. : il. ; 24 cm. INNOWACJE - ASPEKT ŚRODOWISKOWY; INNOWACJE - ASPEKT EKONOMICZNY ; PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE ; 32. B W EKONOMIA : instrukcja obsługi / Ha-Joon Chang ; tłum. Barbara Szelewa. - Warszawa : Wydaw. Krytyki Politycznej, , [8] s. ; 21 cm. EKONOMIA - WYDAWNICTWA POPULARNE; 33. B W EKONOMIA nierówności / Thomas Piketty ; przekład Andrzej Bilik. - Warszawa : Wydaw. Krytyki Politycznej, , [1] s. : il. ; 21 cm. NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE - ASPEKT EKONOMICZNY; PODZIAŁ DOCHODU; KAPITAŁ; PODZIAŁ (EKONOMIA); 34. B EKONOMIA wolności : traktat o naturze ludzkiego działania i dążeniu do szczęścia / Grzegorz Hoppe. - Brzezia Łąka : Wydaw. Poligraf, cop s. : il. ; 21 cm. EKONOMIA - FILOZOFIA; GOSPODARKA - KRYTYKA; DEMOKRACJA - ASPEKT EKONOMICZNY; WOLNOŚĆ - ASPEKT EKONOMICZNY; SZCZĘŚCIE - ASPEKT EKONOMICZNY;

8 35. B.95642/5 EKONOMIKA logistyki. Cz. 5, Zarządzanie gospodarką magazynową / Jan Figurski, Jerzy M. Niepsuj. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna. Redakcja Wydawnictw, s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. GOSPODARKA MAGAZYNOWA - PODRĘCZNIK; LOGISTYKA - PODRĘCZNIK; 36. B EKSTRADYCJA w polskim postępowaniu karnym / Marta Mozgawa-Saj. - Warszawa : Wolters Kluwer, s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer) EKSTRADYCJA - POLSKA; PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; 37. B ELEKTRONIZACJA sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce = Electronization of judicial enforcement proceedings in Poland / red. nauk. Andrzej Marciniak ; aut. Marcin Borek [et al.]. - Sopot : Krajowa Rada Komornicza. Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy : Currenda, s. ; 21 cm. EGZEKUCJA (PRAWO) - INFORMATYKA - POLSKA; PRAWO - INFORMATYKA; 38. B EUROPEJSKIE postępowanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeń : komentarz praktyczny, wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych / Agata Harast-Sidowska. - Warszawa : C. H. Beck, XVII, [1], 266 s. ; 21 cm. - ( Prawo Sądowe) EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA; POSTĘPOWANIE NAKAZOWE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 39. B EUROZONE dystopia : groupthink and denial on a grand scale / William Mitchell. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar, IX, [1], 512 s. : wykr. ; 24 cm. UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA; UNIE WALUTOWE - EUROPA; INTEGRACJA EUROPEJSKA; INTEGRACJA WALUTOWA - EUROPA; EURO-STREFA; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA;

9 40. B FINANCIAL flows and the international monetary system / Evgenia Passari, Hélène Rey. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 30 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21172) FINANSE MIĘDZYNARODOWE - MODELE; PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE; KURSY WALUTOWE - MODELE; 41. B FINANCIAL fraud prevention and detection : governance and effective practices / Michael R. Young. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop XIV, 301 s. ; 24 cm. ( Wiley Corporate F & A) FINANSE - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA; FINANSE - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA - PRZECIWDZIAŁANIE; FINANSE - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA - STANY ZJEDNOCZONE; RACHUNKOWOŚĆ - NIEUCZCIWE PRAKTYKI; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - FAŁSZOWANIE; 42. B W FINANSE przedsiębiorstwa. [3], Źródła kapitału / red. nauk. Jacek Grzywacz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. : il. ; 24 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - PODRĘCZNIK; FACTORING - POLSKA ; LEASING - POLSKA ; PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ; 43. B W FINANSE przedsiębiorstwa. [4], Decyzje i efekty / red. nauk. Jacek Grzywacz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. : il. ; 24 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - PODRĘCZNIK; BANKI A PRZEDSIĘBIORSTWA - POLSKA ; PRZEDSIĘBIORSTWO - PŁYNNOŚĆ FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - STUDIA PRZYPADKÓW; PRZEDSIĘBIORSTWO - RYZYKO WALUTOWE; CASH POOLING; 44. B FINANSOWANIE egzekucji sądowej prowadzonej przez komornika sądowego / Zenon Knypl, Zbigniew Merchel. - Sopot : Currenda, s. ; 20 cm. EGZEKUCJA (PRAWO) - OPŁATY - POLSKA; EGZEKUCJA (PRAWO) - INTERPRETACJA - POLSKA; POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO ADMINISTRACYJNE) - POLSKA; KOMORNIK SĄDOWY - PRAWO - POLSKA;

10 45. B FIRMING up inequality / Jae Song [et al.]. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 36 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21199) PODZIAŁ DOCHODU - MODELE - STANY ZJEDNOCZONE; PŁACE - ZRÓŻNICOWANIE - STANY ZJEDNOCZONE; 46. B THE FUTURE of Europe : democracy, legitimacy and justice after the euro crisis / ed. by Serge Champeau [et al.]. - London ; New York : Rowman & Littlefield, cop VIII, 296 s. ; 23 cm. - ( Future Perfect) KRYZYS FINANSOWY - HISTORIA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; EURO-STREFA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRYZYS FINANSOWY - ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE; SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; STABILNOŚĆ POLITYCZNA; DEMOKRACJA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; GOSPODARKA MIESZANA; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA - 21 W; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA - POLITYKA; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - POLITYKA I RZĄDY - 21 W.; 47. B GLOBAL crossings : immigration, civilization, and America / Alvaro Vargas Llosa. - Oakland, California : Independent Institute, cop XXIV, 355 s. : il. ; 24 cm. EMIGRACJA I IMIGRACJA; EMIGRACJA I IMIGRACJA - ASPEKT POLITYCZNY - STANY ZJEDNOCZONE; EMIGRACJA I IMIGRACJA - ASPEKT EKONOMICZNY - STANY ZJEDNOCZONE; IMIGRANCI - STANY ZJEDNOCZONE; 48. B GOOGLE Analytics dla marketingowców / Martyna Zastrożna. - Gliwice : HELION, cop s. : il. ; 21 cm. - ( Onepress) GOOGLE ANALYTICS (OPROGRAMOWANIE); GOOGLE ANALYTICS (OPROGRAMOWANIE) - PORADNIK; WYSZUKIWARKI INTERNETOWE - PORADNIK; MARKETING W INTERNECIE - PORADNIK; 49. B GOVERNING failure : provisional expertise and the transformation of global development finance / Jacqueline Best. - Cambridge, England : Cambridge University Press, X, 275 s. ; 24 cm. ROZWÓJ GOSPODARCZY - FINANSOWANIE; POMOC GOSPODARCZA; BANKI ROZWOJU; ORGANIZACJE POZARZĄDOWE; NADZÓR KORPORACYJNY;

11 50. B THE HANDBOOK of equity market anomalies : translating market inefficiencies into effective investment strategies / ed. by Leonard Zacks. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop XVII, [1], 334 s. : il. ; 24 cm. - ( Wiley Finance Series) INWESTYCJE - ANALIZA - PODRĘCZNIK.; INWESTYCJE PORTFELOWE - PODRĘCZNIK; 51. B HIGH-FREQUENCY, algorithmic spillovers between NASDAQ and Forex / Takatoshi Ito, Masahiro Yamada. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 50 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21122) GIEŁDA; TEORIA INFORMACJI W EKONOMII; OCZEKIWANIA (EKONOMIA); 52. B HIPOTEKA po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym : pytania i odpowiedzi / Helena Ciepła, Zofia Pawelczyk. - Warszawa : Wolters Kluwer, , [1] s. ; 22 cm. ( Biblioteka Notariusza) HIPOTEKA - POLSKA; KSIĘGI WIECZYSTE - POLSKA; 53. B HISTORIA doktryn politycznych i prawnych / Andrzej Sylwestrzak. - Warszawa : Wolters Kluwer, s. ; 24 cm. IDEE POLITYCZNE - HISTORIA - PODRĘCZNIK; DOKTRYNA PRAWNA - HISTORIA - PODRĘCZNIK; 54. B HOW do firms form their expectations? : new survey evidence / Olivier Coibion, Yuriy Gorodnichenko, Saten Kumar. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 69 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21092) OCZEKIWANIA (EKONOMIA); INFLACJA - PROGNOZOWANIE; TEORIA INFORMACJI W EKONOMII;

12 55. B HUBRIS : why economists failed to predict the crisis and how to avoid the next one / Meghnad Desai. - New Haven ; London : Yale University Press, cop XII, 287 s. : il. ; 23 cm. PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE; PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE - MODELE; FINANSE - PROGNOZOWANIE; KRYZYS FINANSOWY; KRYZYS FINANSOWY - PROGNOZOWANIE; HISTORIA GOSPODARCZA; TEORIE EKONOMICZNE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 56. C W INEQUALITIES in an OLG economy with heterogeneous cohort and pension systems / Marcin Bielecki [et al.] ; Narodowy Bank Polski. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, s. : wykr. ; 30 cm. NARODOWY BANK POLSKI - KONFERENCJE; EKONOMIA - KONFERENCJE; 57. B INFORMATYKA dla potrzeb logistyka(i) / Andrzej Szymonik. - Warszawa : DIFIN, s. : il. ; 23 cm. LOGISTYKA - INFORMATYKA; ZARZĄDZANIE - INFORMATYKA; 58. B INFORMATYKA w społeczeństwie informacyjnym : 30 lat informatyki na Wydziale Zarządzania UW / red. nauk. Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys. - Warszawa : Uniw. Warszawski. Wydz. Zarządzania. Wydaw. Naukowe, s. : il. ; 24 cm. INFORMATYKA - KONFERENCJE; ZARZĄDZANIE - INFORMATYKA; SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - POLSKA ; 59. B W W INSTRUMENTY zarządzania finansami publicznymi / Marta Postuła. - Warszawa : Uniw. Warszawski. Wydz. Zarządzania. Wydaw. Naukowe, , [2] s. : il. ; 24 cm. FINANSE PUBLICZNE - ZARZĄDZANIE; POLITYKA FISKALNA - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE;

13 60. B INSTYTUCJA wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego / Małgorzata Sieradzka. - Warszawa : C. H. Beck, XVII, 148 s. ; 21 cm. - ( Monografie Prawnicze) ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRAWO - POLSKA; 61. B /1 INTEREST rate derivatives explained. Vol. 1, Products and markets / Jörg Kienitz. - Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, cop XIV, 207 s. : il. ; 24 cm. - ( Financial Engineering Explained) INSTRUMENTY POCHODNE OPARTE NA STOPACH PROCENTOWYCH; PAPIERY WARTOŚCIOWE O STAŁYM DOCHODZIE; PRODUKTY BANKOWE; RYNEK FINANSOWY - RYZYKO; INŻYNIERIA FINANSOWA - PODRĘCZNIK; RYZYKO KREDYTOWE; KOREKTA WARTOŚCI KREDYTOWEJ; 62. C W INTERNATIONAL monetary policy spillovers at the zero lower bound / Alex Haberis and Anna Lipińska ; Narodowy Bank Polski. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, s. : wykr. kolor. ; 30 cm. NARODOWY BANK POLSKI - KONFERENCJE; PIENIĄDZ - POLITYKA - KONFERENCJE; PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE; MAKROEKONOMIA - MODELE; 63. B INWESTYCJE i nieruchomości : wybrane zagadnienia / red. nauk. Krzysztof Marcinek. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., s. : il. ; 24 cm. - ( Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; 204) INWESTYCJE - POLSKA; NIERUCHOMOŚCI - INWESTOWANIE - POLSKA ; FINANSE LOKALNE - POLSKA ; INWESTYCJE - MODELE; PRZEDSIĘBIORSTWO - INWESTYCJE; INWESTYCJE - PODEJMOWANIE DECYZJI; 64. B INŻYNIERIA kosztów / Zbigniew Leszczyński, Tomasz Jasiński. - Gdańsk : ODDK, s. : il. ; 24 cm. KOSZTY PRODUKCJI; PRZEDSIĘBIORSTWO - KOSZTY; KOSZTY - MODELE; SZTUCZNA INTELIGENCJA; SIECI NEURONOWE (INFORMATYKA);

14 65. B ISLAMIC finance and the new financial system : an ethical approach to preventing future financial crises / Tariq Alrifai. - Singapore : John Wiley and Sons Singapore, cop XI, [3], 235 s. : il. ; 24 cm. - ( Wiley Finance Series) FINANSE - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; FINANSE - KRAJE ISLAMSKIE; FINANSE - INSTYTUCJE - KRAJE ISLAMSKIE; 66. B JAK czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa? / Leszek Berezowski. - Warszawa :. : C. H. Beck, VIII, 245 s. ; 21 cm. - ( Legal & Business English) ANGIELSKI JĘZYK - JĘZYK PRAWNICZY - PODRĘCZNIK; ANGIELSKI JĘZYK - SŁOWNICTWO - PRAWO; 67. B JAK zarabiać w internecie : praktyczny poradnik biznesowy o tym, jak stworzyć popularną stronę internetową i przekuć to na realne pieniądze / Tomasz Bonek, Marta Smaga. - Warszawa : Wolters Kluwer, s. : il. ; 24 cm. INTERNET - PORADNIK; INTERNET - PUBLIC RELATIONS - PORADNIK; HANDEL ELEKTRONICZNY - PORADNIK; 68. B JAŁMUŻNA i kredyt : przedsiębiorczość, pomoc i samopomoc finansowa w Polsce do 1939 roku : poglądy, przykłady, ludzie / Janusz Ossowski. - Sopot : Fundacja na Rzecz Polskich Związków Kredytowych, s. : il. ; 25 cm. - ( Biblioteka Kwartalnika Naukowego "Pieniądze i Więź") KREDYT - INSTYTUCJE - HISTORIA - POLSKA; SPÓŁDZIELCZOŚĆ KREDYTOWA - HISTORIA - POLSKA; 69. B THE JAPANESE chart of charts / Seiki Shimizu ; transl. by Gregory S. Nicholson. - Mumbai : Sterling Book House, VIII, [6], 206, [3] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 22 cm. ŚWIECE JAPOŃSKIE; SPEKULACJA; SPEKULACJA - MODELE; ANALIZA TECHNICZNA (FINANSE);

15 70. B /7 JAWNOŚĆ i jej ograniczenia. T. 7, Postępowanie administracyjne / pod red. Czesława Martysza. - Warszawa : C. H. Beck, XXI, [1], 231 s. ; 21 cm. - ( Monografie Prawnicze) JAWNOŚĆ (PRAWO) - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA ; INFORMACJA PUBLICZNA - PRAWO - POLSKA; 71. B KARNOPRAWNA reakcja na zjawisko kradzieży tożsamości / Arkadiusz Lach. - Warszawa : Wolters Kluwer, s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer) PRAWO KARNE - POLSKA; PRZESTĘPSTWA TOŻSAMOŚCIOWE; PRZESTĘPSTWA TOŻSAMOŚCIOWE - PRZEPISY KARNE - POLSKA ; 72. B KATEGORIA systemu międzynarodowego w badaniach stosunków międzynarodowych / Tomasz Pawłuszko. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, , [1] s. : il. ; 23 cm. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - TEORIA; 73. B KEY account manager / Krzysztof Kałucki. - Warszawa : DIFIN, , [1] s. : il. ; 23 cm. KLIENCI KLUCZOWI; RELACJE Z KLIENTAMI - PORADNIK; MARKETING PARTNERSKI - PORADNIK; KLIENCI - OBSŁUGA - PORADNIK; 74. B KODEKS postępowania karnego : komentarz / red. Andrzej Sakowicz ; autorzy : Katarzyna T. Boratyńska [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, XIX, 1585 s. ; 25 cm. - ( Komentarze Kompaktowe) PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA - KODEKS; 75. B KODEKS wykroczeń : komentarz / red. nauk. Tadeusz Bojarski ; Tadeusz Bojarski [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, , [1] s. ; 25 cm. WYKROCZENIA - PRAWO - POLSKA;

16 76. B KOMENTARZ do spraw administracyjnych : wybrane zagadnienia / pod red. Jacka Ignaczewskiego ; Irena Kamińska, Jacek Matarewicz, Mirosława Rozbicka-Ostrowska. - Warszawa : Wolters Kluwer, , [1] s. ; 22 cm. - ( Komentarze z Wokandy) PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - INTERPRETACJA - POLSKA; 77. B KOMUNIKACJA marketingowa : istota uwarunkowania, efekty / Teresa Taranko. - Warszawa : Wolters Kluwer, s. : il. ; 24 cm. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA; 78. B KONFERENCJA System zabezpieczeń finansowych w turystyce - propozycje rozwiązań, Warszawa, 25 listopada 2014 r. / pod red. Grzegorza Ciury. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, s. : il. ; 25 cm. TURYSTYKA - KONFERENCJE; TURYSTYKA - POLSKA ; TURYSTYKA - UBEZPIECZENIA; PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE - POLSKA; ZABEZPIECZENIE (PRAWO) - POLSKA; RYZYKO FINANSOWE - POLSKA; ZABEZPIECZENIA FINANSOWE - PRAWO - POLSKA; TURYSTYKA - POLITYKA - POLSKA; 79. B KONFLIKT społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej : wybrane kwestie / red. nauk. Danuta Borecka-Biernat, Małgorzata Cywińska. - Warszawa : DIFIN, , [2] s. : il. ; 23 cm. - ( Engram) KONFLIKTY SPOŁECZNE; KONFLIKT (PSYCHOLOGIA); KONFLIKT (SOCJOLOGIA); PEDAGOGIKA SPOŁECZNA; 80. B KONKURENCJA w sektorze bankowym i sektorze ubezpieczeń oraz jej uwarunkowania i pomiar / Sylwester Kozak. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydaw., s. : il. ; 24 cm. - ( Rozprawy Naukowe i Monografie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ; 408) KONKURENCJA - METODY POMIARU; KONKURENCJA - POLSKA ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; BANKI - KONKURENCJA - POLSKA; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ - POLSKA; BANKOWOŚĆ - POLSKA ; UBEZPIECZENIA - POŚREDNICY - KONKURENCYJNOŚĆ; UBEZPIECZENIA - KONKURENCJA; UBEZPIECZENIA - POLSKA;

17 81. B KONWENCJA o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) : komentarz / Krzysztof Wesołowski, Dorota Ambrożuk, Daniel Dąbrowski. - Warszawa : Wolters Kluwer, , [1] s. ; 22 cm. - ( Praktyczne Komentarze Lex) TRANSPORT DROGOWY - PRAWO MIĘDZYNARODOWE; TRANSPORT - PRAWO MIĘDZYNARODOWE; TRANSPORT - UMOWY - PRAWO; 82. B KORESPONDENCJA biurowa / Elżbieta Jendrzejczak. - Warszawa : Politechnika Warszawska. Oficyna Wydaw., s. : il. ; 24 cm. KORESPONDENCJA; KORESPONDENCJA W BIZNESIE; POLSKI JĘZYK - KORESPONDENCJA; 83. B KRYZYS przedsiębiorstwa a przywództwo / Tomasz Gigol. - Warszawa : DIFIN, s. : il. ; 23 cm. PRZYWÓDZTWO; ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ; 84. B KSIĘGOWANIA w jednostkach pomocy społecznej / pod red. Ewy Pawki-Nowak. - Warszawa : C. H. Beck, XVI, 362 s. ; 24 cm. - ( Beck Info Biznes) POMOC SPOŁECZNA - RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; 85. C LECTURES on public economics / Anthony B. Atkinson, Joseph E. Stiglitz. - Princeton, New Jersey ; Oxford, United Kingdom : Princeton University Press, cop XXX, 532 s. : wykr. ; 26 cm. FINANSE PUBLICZNE; EKONOMIA DOBROBYTU;

18 86. B LIBERALIZACJA handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław Wydymus, Agnieszka Hajdukiewicz. - Warszawa : DIFIN, s. : il. ; 23 cm. HANDEL MIĘDZYNARODOWY - ASPEKT POLITYCZNY; HANDEL MIĘDZYNARODOWY - PODRĘCZNIK; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - PODRĘCZNIK; WOLNY HANDEL - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; LIBERALIZM EKONOMICZNY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PROTEKCJONIZM - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 87. B LIQUIDITY in retirement savings systems : an international comparison / John Beshears [et al.]. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 12 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21168) EMERYTURA - DOCHÓD - PLANOWANIE; OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE - MODELE; PŁYNNOŚĆ (EKONOMIA); EMERYTURA - PLANOWANIE; EMERYTURA - MODELE; 88. B LIQUIDITY lost : the governance of the global financial crisis / Paul Langley. - Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, XIV, 220 s. ; 24 cm. KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; GOSPODARKA - POLITYKA - 21 W.; HISTORIA GOSPODARCZA - 21 W; 89. B LIQUIDITY management : a funding risk handbook / Aldo Soprano. - Chichester : John Wiley and Sons, XV, [1], 191 s. : il. ; 24 cm. - ( Wiley Finance Series) BANKI - PŁYNNOŚĆ FINANSOWA; PŁYNNOŚĆ FINANSOWA - RYZYKO; RYZYKO - ZARZĄDZANIE; 90. B THE LITTLE big number : how GDP came to rule the world and what to do about it / Dirk Philipsen. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop IX, [3], 398 s. : il. ; 25 cm. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO; PRODUKT KRAJOWY BRUTTO - HISTORIA; ROZWÓJ GOSPODARCZY - OCENA; ROZWÓJ GOSPODARCZY - STATYSTYKA;

19 91. B MAINTAINING central-bank financial stability under new-style central banking / Robert E. Hall, Ricardo Reis. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 52 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21173) BANKI CENTRALNE - MODELE; 92. B MARKETING communication : selected issues / ed. by Andrzej Bajdak. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., s. : il. ; 24 cm. - ( Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; 205) KOMUNIKACJA MARKETINGOWA; NEKROMARKETING; 93. B MEASURING happiness : the economics of well-being / Joachim Weimann, Andreas Knabe, and Ronnie Schöb. - Cambridge, Massachusetts : London : MIT Press, cop X, 212 s. : wykr. ; 24 cm. JAKOŚĆ ŻYCIA - ASPEKT EKONOMICZNY; SZCZĘŚCIE - ASPEKT EKONOMICZNY; DOBRE SAMOPOCZUCIE - ASPEKT EKONOMICZNY; PIENIĄDZ - PSYCHOLOGIA; BOGACTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; EKONOMIA - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 94. B MECHANIZMY funkcjonowania strefy euro / [oprac. pod red. Pawła Kowalewskiego, Grzegorza Tchorka, Jarosława Górskiego]. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, s. : il. ; 24 cm. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY; UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA; UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA - KRYTERIA KONWERGENCJI; INTEGRACJA WALUTOWA; INTEGRACJA WALUTOWA - EUROPA; PIENIĄDZ - POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; EURO; EURO-STREFA; EURO-STREFA - ROZSZERZENIE; EURO - WPROWADZENIE - POLSKA; UNIA EUROPEJSKA - FINANSE; PIENIĄDZ MIĘDZYNARODOWY; RYNEK FINANSOWY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; RYNEK FINANSOWY - STREFA EURO;

20 95. B MECHANIZMY funkcjonowania strefy euro / [oprac. pod red. Pawła Kowalewskiego, Grzegorza Tchorka, Jarosława Górskiego]. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, s. : il. ; 24 cm. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY; UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA; UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA - KRYTERIA KONWERGENCJI; INTEGRACJA WALUTOWA; INTEGRACJA WALUTOWA - EUROPA; PIENIĄDZ - POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; EURO; EURO-STREFA; EURO-STREFA - ROZSZERZENIE; EURO - WPROWADZENIE - POLSKA; UNIA EUROPEJSKA - FINANSE; PIENIĄDZ MIĘDZYNARODOWY; RYNEK FINANSOWY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; RYNEK FINANSOWY - STREFA EURO; 96. B MEDIACJA rodzinna : praktyczny poradnik / Monika Kaźmierczak, Janusz Kaźmierczak. - Warszawa : DIFIN, , [1] s. ; 22 cm. - ( Engram) MEDIACJA RODZINNA - PORADNIK; MEDIACJA - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 97. B METODY ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy / pod red. Józefa Hozera. - Szczecin : Uniw. Szczeciński. Wydaw. Naukowe, s. : il. ; 24 cm. - ( Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (905) 831) NIERUCHOMOŚCI - MODELE; NIERUCHOMOŚCI - POLSKA; RYNEK PRACY - POLSKA ; BADANIA ILOŚCIOWE - STOSOWANIE; 98. B METODY matematyczne i ekonometryczne w finansach i ubezpieczeniach 2013 / red. nauk. Józef Biolik, Daniel Iskra. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., s. : il. ; 24 cm. - ( Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; 206) MATEMATYKA FINANSOWA; FINANSE - METODY EKONOMETRYCZNE I STATYSTYCZNE; FINANSE - MODELE; UBEZPIECZENIA - MATEMATYKA; INFLACJA A WZROST GOSPODARCZY; ROZWÓJ GOSPODARCZY - MODELE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PRZESTĘPCZOŚĆ - MODELE; FINANSE LOKALNE - POLSKA ; ODWRÓCONA HIPOTEKA; CREDITMETRICS (RYZYKO KREDYTOWE); RYZYKO KREDYTOWE - OCENA; PIENIĄDZ - POLITYKA A POLITYKA FISKALNA - MODELE;

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew :

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew : BANKOWOŚĆ 1. ABC... bankowości: samodzielny pracownik bankowy: pr. zb. / red. nauk. Krzysztof Opolski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania; "Olympus", 1998 Sygn. 106078 2. Baka

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Prof. dr hab. Ryszard Mojak Zakład Nauk Administracyjnych 1. Polskie prawo konstytucyjne, 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Niemiec, 3. Polskie prawo wyznaniowe,

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT G-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY OBROTU GOSPODARCZEGO. Podstawy ekonomii. Podstawy finansów i bankowości. Pojęcie gospodarki i obrotu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost komórka organizacyjna Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad Sekretarz Stanu Jan Bury Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski tytuł

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE Nazwa przedmiotu Nazwisko wykładowcy Il.godz. studiów Semestr Zasady ustroju politycznego państwa i ochrona praw człowieka Dr Janusz Karp O 9 45 I rok I poniedziałek, 12.30-14.45,

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Urszula Wich - pok. 515 Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Uwarunkowania konkurencyjności regionów w

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium PONIEDZIAŁEK Nazwa przedmiotu wykładowca godzina rodzaj zajęć Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium Media w stosunkach międzynarodowych amb. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY W fisza Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY redakcja naukowa Anatoliusz Kopczuk Marek Proniewski Białystok 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l WSPÓŁCZESNA Anna Szelągowska (red.) \ l Jr- 1 ^ B 383117 CED EWU.PL PLATtNltiM \ i Wprowadzenie 11 1. Narodziny spółdzielczości kredytowej w Europie i rozwój banków spółdzielczych w Polsce - Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA Z 098959-BG BARAN TOMASZ Dehumanizacja w stosunkach międzygrupowych : czy "obcy" to też człowiek / Tomasz Baran Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 I. Stan uczestników studiów doktoranckich na 31 października 2014: 36 osób w tym: 6 edycja 12 7 edycja 11 8 edycja

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016. Technik ekonomista kod zawodu 331403. klasa pierwsza

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016. Technik ekonomista kod zawodu 331403. klasa pierwsza SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 TECHNIKUM NR 6 Technik ekonomista kod zawodu 331403 klasa pierwsza Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Nr dopuszczenia Ponad słowami.

Bardziej szczegółowo

Prelekcja na temat tzw. słupów podatkowych (Urząd Kontroli Skarbowej) 11: 40 przerwa 10 min

Prelekcja na temat tzw. słupów podatkowych (Urząd Kontroli Skarbowej) 11: 40 przerwa 10 min Harmonogram Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe Termin projektu 26-27 marca 2015 r. DZIEŃ II wystąpienia studentów i ów Godzina rozpoczęcia Wydarzenie Prelegent Czas trwania 10:00 Otwarcie Konferencji

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011 Automatyzacja pracy maszyn roboczych: metodyka i zastosowania praca zbiorowa / red. Jan Szlagowski; [aut. Dariusz Dąbrowski, et al.] Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl POMOC SPOŁECZNA Zestawienie literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie

Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie Rok akademicki 2014/2015, semestr zimowy Prowadzący: dr hab Piotr Solarz Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie 1. Organizacja i Zarządzanie w systemie nauk. Podstawowe pojęcia - przedmiot, metody

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG (Wydział

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ETS na rok akademicki 2009/2010 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH W ROKU AKAD. 2008/2009

WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH W ROKU AKAD. 2008/2009 WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH W ROKU AKAD. 2008/2009 Specjalizacja administracyjno społeczna 1 Prawo samorządu terytorialnego - Dr P.Suwaj 2 Administracja spraw zagranicznych - Dr A.Suławko-Karetko

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie płyt CD/DVD

Zestawienie płyt CD/DVD Zestawienie płyt CD/DVD Ekonomia Księgowość finansowa Mała księgowość 2008 Gra o Wiedzę z Organizacji i Zarządzania Doskonałego Wartość Narażona na Ryzyko Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne

Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne I rok studiów, 1 semestr Moduły dla wszystkich specjalności: Lp. Nazwa modułu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad.

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. 2015/2016 1. Ekonometria (5 pkt. ECTS), 30/15, E 2. Statystyka opisowa

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo