PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM;"

Transkrypt

1 1. B W III filar dla początkujących : poradnik przyszłego emeryta / Justyna Wykowska. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, , [2] s. ; 21 cm. - ( Poradnik Klienta Usług Finansowych) EMERYTURA - POLSKA PORADNIK; INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE; INDYWIDUALNE KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO; PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE - POLSKA; 2. B odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kadr, płac, ZUS / [red. prow. Anna Kostecka]. - Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego, , [2] s. ; 24 cm. PRACA - PRAWO - POLSKA - PORADNIK; 3. B ABC VAT-u : A - zintegrowany tekst ustawy i rozporządzeń wykonawczych, B - omówienie przepisów VAT, C - wzory ewidencji i formularzy vatowskich / Włodzimierz Markowski. - Łódź : MARCUS, , [1] s. ; 24 cm. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM; 4 B AKSJOLOGIA Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji / Łukasz J. Pikuła. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. ; 23 cm. PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; WARTOŚĆ (FILOZOFIA) - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 5. B AKT notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza : dyscyplinarnej, cywilnej, karnej / Aleksander Oleszko. - Warszawa : Wolters Kluwer, , [1] s. ; 22 cm. - ( Biblioteka Notariusza) AKTA NOTARIALNE - PRAWO - POLSKA ; NOTARIAT - PRAWO - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ (PRAWO) - POLSKA;

2 6. B ANALIZA logarytmiczno-liniowa : teoria i zastosowania z wykorzystaniem programu R / Justyna Brzezińska. - Warszawa : C. H. Beck, , [1] s. : il. ; 24 cm. - ( Metody Ilościowe) ANALIZA DANYCH; BADANIA ILOŚCIOWE; DANE JAKOŚCIOWE - METODY POMIARU I ANALIZA; R (JĘZYK PROGRAMOWANIA) - STOSOWANIE; 7. B ASSET rotation : the demise of modern portfolio theory and the birth of an investment renaissance / Matthew P. Erickson. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop XVIII, 214 s. : il. ; 24 cm. INWESTYCJE PORTFELOWE - ZARZĄDZANIE; ALOKACJA KAPITAŁU; INWESTYCJE - ANALIZA; 8. B AUSTRIACKA szkoła ekonomii : rozszerzone wprowadzenie / Randall G. Holcombe ; wstęp Edward Elgar ; przekład Bogusz Pawiński. - Warszawa : Fijorr Publishing, , [1] s. ; 21 cm. VON MISES, LUDWIG ( ; AUSTR. EKONOMISTA) - KRYTYKA I INTERPRETACJA; AUSTRIACKA SZKOŁA EKONOMII; TEORIE EKONOMICZNE A GOSPODARKA; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - TEORIA; 9. B BANKING in crisis : the rise and fall of British banking stability, 1800 to the present / John D. Turner. - Cambridge, England : Cambridge University Press, XI, [1], 253 s. : wykr. ; 23 cm. - ( Cambridge Studies in Economic History) BANKOWOŚĆ - HISTORIA - WIELKA BRYTANIA; BANKOWOŚĆ - KRYZYS - WIELKA BRYTANIA; WIELKA BRYTANIA - GOSPODARKA W.; 10. C W W THE BEHAVIOUR of housing developers and aggregate housing supply / Jacek Łaszek, Krzysztof Olszewski ; Narodowy Bank Polski. Economic Institute. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, s. : wykr. kolor. ; 30 cm. ( Working Paper - Narodowy Bank Polski ; No. 206) DEWELOPERZY - POLSKA ; MIESZKANIA - RYNEK - POLSKA; MIESZKANIA - RYNEK - BADANIA;

3 11. B BEZPIECZEŃSTWO wewnętrzne : podręcznik akademicki / Zbigniew Ściborek [et al.]. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. : il. ; 23 cm. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - PODRĘCZNIK; 12. B THE BODY economics : why austerity kills / David Stuckler and Sanjay Basu. - London : Penguin Books, cop XXI, [1], 216 s. : wykr. ; 24 cm. SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA; KRYZYS FINANSOWY - ASPEKT SPOŁECZNY; ZDROWIE PUBLICZNE; SOCJOLOGIA EKONOMII; 13. B BOŚNIA i Hercegowina : studium politologiczne / Szymon Sochacki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. : il. ; 23 cm. BOŚNIA I HERCEGOWINA - POLITYKA I RZĄDY; 14. C W CHANGES in the structure of the European Union banking sectors - the role of competition between banks / Małgorzata Pawłowska ; Narodowy Bank Polski. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, s. : wykr. kolor. ; 30 cm. NARODOWY BANK POLSKI - KONFERENCJE; BANKOWOŚĆ - KONFERENCJE; BANKOWOŚĆ - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BANKI - KONKURENCJA; 15. B CHASING the tape : information law and policy in capital markets / Onnig H. Dombalagian. - Cambridge, Massachusetts ; London : MIT Press, cop XXII, 357 s. : il. ; 24 cm. ( Information Policy Series) RYNEK KAPITAŁOWY - PRAWO - STANY ZJEDNOCZONE; PAPIERY WARTOŚCIOWE - PRAWO - STANY ZJEDNOCZONE; PAPIERY WARTOŚCIOWE - OBRÓT - INFORMATYKA; JAWNOŚĆ INFORMACJI - PRAWO - STANY ZJEDNOCZONE; OCHRONA DANYCH (INFORMATYKA) - STANY ZJEDNOCZONE;

4 16. B THE CIVIL code : bilingual edition = Kodeks cywilny : wydanie dwujęzyczne / tł. Ewa Kucharska ; weryfikacja językowa Michele Le Mauviel ; konsultacje prawne Grzegorz E. Domański [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, V, [1], 489 s. ; 21 cm. PRAWO CYWILNE - POLSKA - KODEKS; 17. B COACHING relacji z sobą i bliskimi / Małgorzata Krawczak, Beata Mąkolska. - Sopot : Funky Books, s. ; 21 cm. COACHING - PSYCHOLOGIA; OSOBOWOŚĆ; TEMPERAMENT; 18. B THE CROWD funding services handbook : raising the money you need to fund your business, project, or invention / Jason R. Rich. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop XV, [3], 283 s. ; 24 cm. - ( Wiley Finance Series) CROWDFUNDING; VENTURE CAPITAL; PRZEDSIĘBIORSTWO - TWORZENIE - FINANSE; 19. B DAYS to cover and stock returns / Harrison Hong [et al.]. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 48, [1] s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21166) PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA; AKCJE - CENY; STOPA ZWROTU; 20. B DEKADA członkostwa w Unii Europejskiej : perspektywa polityki społecznej / red. nauk. Cezary Żołędowski, Barbara Rysz-Kowalczyk, Maciej Duszczyk. - Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. : il. ; 24 cm. UNIA EUROPEJSKA - CZŁONKOSTWO - POLSKA; UNIA EUROPEJSKA - WPŁYW; POLITYKA SPOŁECZNA - POLSKA ; POLSKA A UNIA EUROPEJSKA - KORZYŚCI, KOSZTY, SKUTKI;

5 21. B DEMOKRACJA - gospodarka - polityka : perspektywa polskiego wyborcy / Radosław Markowski, Mikołaj Cześnik, Michał Kotnarowski ; przy współpracy Pawła Grzelaka. - Warszawa : Wydaw. Naukowe SCHOLAR, , [2] s. : il. ; 24 cm. WYBORY - SOCJOLOGIA - POLSKA; PRAKTYKA ŻYCIA POLITYCZNEGO - POLSKA ; PARTIE POLITYCZNE - SOCJOLOGIA - POLSKA ; KAPITAŁ SPOŁECZNY - POLSKA ; POLSKA - SOCJOLOGIA POLITYKI ; 22. B DILEMMA not trilemma : the global financial cycle and monetary policy independence / Héléne Rey. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 36 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21162) KAPITAŁ - PRZEPŁYW; PIENIĄDZ - POLITYKA; FINANSE MIĘDZYNARODOWE; 23. B DLACZEGO Zachód rządzi - na razie : co schematy historyczne mówią o przyszłości / Ian Morris ; przekład Tomasz Bieroń. - Poznań : Zysk i S-ka, s. : il. ; 24 cm. CYWILIZACJA ZACHODNIA; CYWILIZACJA NOWOŻYTNA; NAUKA O CYWILIZACJI; WSCHÓD I ZACHÓD; 24. B DOCHODZENIE roszczeń w postępowaniu grupowym : komentarz / Małgorzata Sieradzka. - Warszawa : Wolters Kluwer, , [1] s. ; 21 cm. - ( Praktyczne Komentarze Lex) POSTĘPOWANIE GRUPOWE - POLSKA - LEGISLACJA; POSTĘPOWANIE GRUPOWE - INTERPRETACJA - POLSKA; 25. B DOKUMENTACJA przetargowa i kosztowa w budowlanym procesie inwestycyjnym / Renata Kozik [et al.] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska. Wydaw., s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. BUDOWNICTWO - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE; BUDOWNICTWO - INWESTYCJE; BUDOWNICTWO - PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRAWO - POLSKA;

6 26. B DOSTĘP do informacji publicznej a prawo do prywatności / A. Gałach [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, XIV, 215 s. ; 24 cm + [1] dysk optyczny (CD-ROM). - ( Beck Info Biznes) WOLNOŚĆ INFORMACJI - POLSKA ; PRAWO DO PRYWATNOŚCI - POLSKA ; INFORMACJA PUBLICZNA - PRAWO - POLSKA; OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - POLSKA; 27. B /1 W.55236/1 DZIAŁALNOŚĆ Komisji Nadzoru Finansowego w orzecznictwie sądów administracyjnych. / Daniel K. Nowicki. [Cz. 1], Stosowanie wybranych instytucji Kodeksu postępowania administracyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego w ramach postępowania administracyjnego, dostęp do informacji publicznej posiadanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wykonywanie nadzoru bankowego w orzecznictwie sądów administracyjnych / - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, s. ; 21 cm. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA); NADZÓR BANKOWY - PRAWO - POLSKA; SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE - ORZECZNICTWO - POLSKA; 28. B /2 W.55236/2 DZIAŁALNOŚĆ Komisji Nadzoru Finansowego w orzecznictwie sądów administracyjnych. Cz. 2, Nadzór emerytalny, nadzór nad działalnością spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych / Daniel K. Nowicki. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, s. ; 21 cm. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA); SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE - ORZECZNICTWO - POLSKA; SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE - PRAWO - POLSKA; FUNDUSZ EMERYTALNY - NADZÓR; 29. C W W THE EFFECTS of special economic zones on employment and investment : spatial panel modelling perspective / Piotr Ciżkowicz [et al.] ; Narodowy Bank Polski. Economic Institute. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. - ( Working Paper - Narodowy Bank Polski ; No. 208) SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE - POLSKA ; SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE A RYNEK PRACY - POLSKA; SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA ;

7 30. B EGZAMIN na doradcę podatkowego : kazusy : zgodne z uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z r. i r. / Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smęda. - Warszawa : C. H. Beck, XV, 807 s. ; 24 cm. DORADZTWO PODATKOWE - POLSKA - EGZAMINY, PYTANIA; PODATEK - PRAWO - KAZUSY - POLSKA; PODATEK - PRAWO - POLSKA - ORZECZNICTWO; 31. B EKOINNOWACJE w przedsiębiorstwie : zarządzanie, pomiar i wpływ na wyniki finansowe / Justyna Przychodzeń. - Warszawa : CeDeWu, s. : il. ; 24 cm. INNOWACJE - ASPEKT ŚRODOWISKOWY; INNOWACJE - ASPEKT EKONOMICZNY ; PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE ; 32. B W EKONOMIA : instrukcja obsługi / Ha-Joon Chang ; tłum. Barbara Szelewa. - Warszawa : Wydaw. Krytyki Politycznej, , [8] s. ; 21 cm. EKONOMIA - WYDAWNICTWA POPULARNE; 33. B W EKONOMIA nierówności / Thomas Piketty ; przekład Andrzej Bilik. - Warszawa : Wydaw. Krytyki Politycznej, , [1] s. : il. ; 21 cm. NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE - ASPEKT EKONOMICZNY; PODZIAŁ DOCHODU; KAPITAŁ; PODZIAŁ (EKONOMIA); 34. B EKONOMIA wolności : traktat o naturze ludzkiego działania i dążeniu do szczęścia / Grzegorz Hoppe. - Brzezia Łąka : Wydaw. Poligraf, cop s. : il. ; 21 cm. EKONOMIA - FILOZOFIA; GOSPODARKA - KRYTYKA; DEMOKRACJA - ASPEKT EKONOMICZNY; WOLNOŚĆ - ASPEKT EKONOMICZNY; SZCZĘŚCIE - ASPEKT EKONOMICZNY;

8 35. B.95642/5 EKONOMIKA logistyki. Cz. 5, Zarządzanie gospodarką magazynową / Jan Figurski, Jerzy M. Niepsuj. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna. Redakcja Wydawnictw, s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. GOSPODARKA MAGAZYNOWA - PODRĘCZNIK; LOGISTYKA - PODRĘCZNIK; 36. B EKSTRADYCJA w polskim postępowaniu karnym / Marta Mozgawa-Saj. - Warszawa : Wolters Kluwer, s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer) EKSTRADYCJA - POLSKA; PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; 37. B ELEKTRONIZACJA sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce = Electronization of judicial enforcement proceedings in Poland / red. nauk. Andrzej Marciniak ; aut. Marcin Borek [et al.]. - Sopot : Krajowa Rada Komornicza. Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy : Currenda, s. ; 21 cm. EGZEKUCJA (PRAWO) - INFORMATYKA - POLSKA; PRAWO - INFORMATYKA; 38. B EUROPEJSKIE postępowanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeń : komentarz praktyczny, wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych / Agata Harast-Sidowska. - Warszawa : C. H. Beck, XVII, [1], 266 s. ; 21 cm. - ( Prawo Sądowe) EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA; POSTĘPOWANIE NAKAZOWE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 39. B EUROZONE dystopia : groupthink and denial on a grand scale / William Mitchell. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar, IX, [1], 512 s. : wykr. ; 24 cm. UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA; UNIE WALUTOWE - EUROPA; INTEGRACJA EUROPEJSKA; INTEGRACJA WALUTOWA - EUROPA; EURO-STREFA; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA;

9 40. B FINANCIAL flows and the international monetary system / Evgenia Passari, Hélène Rey. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 30 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21172) FINANSE MIĘDZYNARODOWE - MODELE; PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE; KURSY WALUTOWE - MODELE; 41. B FINANCIAL fraud prevention and detection : governance and effective practices / Michael R. Young. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop XIV, 301 s. ; 24 cm. ( Wiley Corporate F & A) FINANSE - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA; FINANSE - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA - PRZECIWDZIAŁANIE; FINANSE - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA - STANY ZJEDNOCZONE; RACHUNKOWOŚĆ - NIEUCZCIWE PRAKTYKI; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - FAŁSZOWANIE; 42. B W FINANSE przedsiębiorstwa. [3], Źródła kapitału / red. nauk. Jacek Grzywacz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. : il. ; 24 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - PODRĘCZNIK; FACTORING - POLSKA ; LEASING - POLSKA ; PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ; 43. B W FINANSE przedsiębiorstwa. [4], Decyzje i efekty / red. nauk. Jacek Grzywacz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. : il. ; 24 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - PODRĘCZNIK; BANKI A PRZEDSIĘBIORSTWA - POLSKA ; PRZEDSIĘBIORSTWO - PŁYNNOŚĆ FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - STUDIA PRZYPADKÓW; PRZEDSIĘBIORSTWO - RYZYKO WALUTOWE; CASH POOLING; 44. B FINANSOWANIE egzekucji sądowej prowadzonej przez komornika sądowego / Zenon Knypl, Zbigniew Merchel. - Sopot : Currenda, s. ; 20 cm. EGZEKUCJA (PRAWO) - OPŁATY - POLSKA; EGZEKUCJA (PRAWO) - INTERPRETACJA - POLSKA; POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO ADMINISTRACYJNE) - POLSKA; KOMORNIK SĄDOWY - PRAWO - POLSKA;

10 45. B FIRMING up inequality / Jae Song [et al.]. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 36 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21199) PODZIAŁ DOCHODU - MODELE - STANY ZJEDNOCZONE; PŁACE - ZRÓŻNICOWANIE - STANY ZJEDNOCZONE; 46. B THE FUTURE of Europe : democracy, legitimacy and justice after the euro crisis / ed. by Serge Champeau [et al.]. - London ; New York : Rowman & Littlefield, cop VIII, 296 s. ; 23 cm. - ( Future Perfect) KRYZYS FINANSOWY - HISTORIA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; EURO-STREFA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRYZYS FINANSOWY - ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE; SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; STABILNOŚĆ POLITYCZNA; DEMOKRACJA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; GOSPODARKA MIESZANA; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA - 21 W; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA - POLITYKA; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - POLITYKA I RZĄDY - 21 W.; 47. B GLOBAL crossings : immigration, civilization, and America / Alvaro Vargas Llosa. - Oakland, California : Independent Institute, cop XXIV, 355 s. : il. ; 24 cm. EMIGRACJA I IMIGRACJA; EMIGRACJA I IMIGRACJA - ASPEKT POLITYCZNY - STANY ZJEDNOCZONE; EMIGRACJA I IMIGRACJA - ASPEKT EKONOMICZNY - STANY ZJEDNOCZONE; IMIGRANCI - STANY ZJEDNOCZONE; 48. B GOOGLE Analytics dla marketingowców / Martyna Zastrożna. - Gliwice : HELION, cop s. : il. ; 21 cm. - ( Onepress) GOOGLE ANALYTICS (OPROGRAMOWANIE); GOOGLE ANALYTICS (OPROGRAMOWANIE) - PORADNIK; WYSZUKIWARKI INTERNETOWE - PORADNIK; MARKETING W INTERNECIE - PORADNIK; 49. B GOVERNING failure : provisional expertise and the transformation of global development finance / Jacqueline Best. - Cambridge, England : Cambridge University Press, X, 275 s. ; 24 cm. ROZWÓJ GOSPODARCZY - FINANSOWANIE; POMOC GOSPODARCZA; BANKI ROZWOJU; ORGANIZACJE POZARZĄDOWE; NADZÓR KORPORACYJNY;

11 50. B THE HANDBOOK of equity market anomalies : translating market inefficiencies into effective investment strategies / ed. by Leonard Zacks. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop XVII, [1], 334 s. : il. ; 24 cm. - ( Wiley Finance Series) INWESTYCJE - ANALIZA - PODRĘCZNIK.; INWESTYCJE PORTFELOWE - PODRĘCZNIK; 51. B HIGH-FREQUENCY, algorithmic spillovers between NASDAQ and Forex / Takatoshi Ito, Masahiro Yamada. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 50 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21122) GIEŁDA; TEORIA INFORMACJI W EKONOMII; OCZEKIWANIA (EKONOMIA); 52. B HIPOTEKA po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym : pytania i odpowiedzi / Helena Ciepła, Zofia Pawelczyk. - Warszawa : Wolters Kluwer, , [1] s. ; 22 cm. ( Biblioteka Notariusza) HIPOTEKA - POLSKA; KSIĘGI WIECZYSTE - POLSKA; 53. B HISTORIA doktryn politycznych i prawnych / Andrzej Sylwestrzak. - Warszawa : Wolters Kluwer, s. ; 24 cm. IDEE POLITYCZNE - HISTORIA - PODRĘCZNIK; DOKTRYNA PRAWNA - HISTORIA - PODRĘCZNIK; 54. B HOW do firms form their expectations? : new survey evidence / Olivier Coibion, Yuriy Gorodnichenko, Saten Kumar. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 69 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21092) OCZEKIWANIA (EKONOMIA); INFLACJA - PROGNOZOWANIE; TEORIA INFORMACJI W EKONOMII;

12 55. B HUBRIS : why economists failed to predict the crisis and how to avoid the next one / Meghnad Desai. - New Haven ; London : Yale University Press, cop XII, 287 s. : il. ; 23 cm. PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE; PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE - MODELE; FINANSE - PROGNOZOWANIE; KRYZYS FINANSOWY; KRYZYS FINANSOWY - PROGNOZOWANIE; HISTORIA GOSPODARCZA; TEORIE EKONOMICZNE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 56. C W INEQUALITIES in an OLG economy with heterogeneous cohort and pension systems / Marcin Bielecki [et al.] ; Narodowy Bank Polski. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, s. : wykr. ; 30 cm. NARODOWY BANK POLSKI - KONFERENCJE; EKONOMIA - KONFERENCJE; 57. B INFORMATYKA dla potrzeb logistyka(i) / Andrzej Szymonik. - Warszawa : DIFIN, s. : il. ; 23 cm. LOGISTYKA - INFORMATYKA; ZARZĄDZANIE - INFORMATYKA; 58. B INFORMATYKA w społeczeństwie informacyjnym : 30 lat informatyki na Wydziale Zarządzania UW / red. nauk. Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys. - Warszawa : Uniw. Warszawski. Wydz. Zarządzania. Wydaw. Naukowe, s. : il. ; 24 cm. INFORMATYKA - KONFERENCJE; ZARZĄDZANIE - INFORMATYKA; SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - POLSKA ; 59. B W W INSTRUMENTY zarządzania finansami publicznymi / Marta Postuła. - Warszawa : Uniw. Warszawski. Wydz. Zarządzania. Wydaw. Naukowe, , [2] s. : il. ; 24 cm. FINANSE PUBLICZNE - ZARZĄDZANIE; POLITYKA FISKALNA - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE;

13 60. B INSTYTUCJA wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego / Małgorzata Sieradzka. - Warszawa : C. H. Beck, XVII, 148 s. ; 21 cm. - ( Monografie Prawnicze) ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRAWO - POLSKA; 61. B /1 INTEREST rate derivatives explained. Vol. 1, Products and markets / Jörg Kienitz. - Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, cop XIV, 207 s. : il. ; 24 cm. - ( Financial Engineering Explained) INSTRUMENTY POCHODNE OPARTE NA STOPACH PROCENTOWYCH; PAPIERY WARTOŚCIOWE O STAŁYM DOCHODZIE; PRODUKTY BANKOWE; RYNEK FINANSOWY - RYZYKO; INŻYNIERIA FINANSOWA - PODRĘCZNIK; RYZYKO KREDYTOWE; KOREKTA WARTOŚCI KREDYTOWEJ; 62. C W INTERNATIONAL monetary policy spillovers at the zero lower bound / Alex Haberis and Anna Lipińska ; Narodowy Bank Polski. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, s. : wykr. kolor. ; 30 cm. NARODOWY BANK POLSKI - KONFERENCJE; PIENIĄDZ - POLITYKA - KONFERENCJE; PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE; MAKROEKONOMIA - MODELE; 63. B INWESTYCJE i nieruchomości : wybrane zagadnienia / red. nauk. Krzysztof Marcinek. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., s. : il. ; 24 cm. - ( Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; 204) INWESTYCJE - POLSKA; NIERUCHOMOŚCI - INWESTOWANIE - POLSKA ; FINANSE LOKALNE - POLSKA ; INWESTYCJE - MODELE; PRZEDSIĘBIORSTWO - INWESTYCJE; INWESTYCJE - PODEJMOWANIE DECYZJI; 64. B INŻYNIERIA kosztów / Zbigniew Leszczyński, Tomasz Jasiński. - Gdańsk : ODDK, s. : il. ; 24 cm. KOSZTY PRODUKCJI; PRZEDSIĘBIORSTWO - KOSZTY; KOSZTY - MODELE; SZTUCZNA INTELIGENCJA; SIECI NEURONOWE (INFORMATYKA);

14 65. B ISLAMIC finance and the new financial system : an ethical approach to preventing future financial crises / Tariq Alrifai. - Singapore : John Wiley and Sons Singapore, cop XI, [3], 235 s. : il. ; 24 cm. - ( Wiley Finance Series) FINANSE - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; FINANSE - KRAJE ISLAMSKIE; FINANSE - INSTYTUCJE - KRAJE ISLAMSKIE; 66. B JAK czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa? / Leszek Berezowski. - Warszawa :. : C. H. Beck, VIII, 245 s. ; 21 cm. - ( Legal & Business English) ANGIELSKI JĘZYK - JĘZYK PRAWNICZY - PODRĘCZNIK; ANGIELSKI JĘZYK - SŁOWNICTWO - PRAWO; 67. B JAK zarabiać w internecie : praktyczny poradnik biznesowy o tym, jak stworzyć popularną stronę internetową i przekuć to na realne pieniądze / Tomasz Bonek, Marta Smaga. - Warszawa : Wolters Kluwer, s. : il. ; 24 cm. INTERNET - PORADNIK; INTERNET - PUBLIC RELATIONS - PORADNIK; HANDEL ELEKTRONICZNY - PORADNIK; 68. B JAŁMUŻNA i kredyt : przedsiębiorczość, pomoc i samopomoc finansowa w Polsce do 1939 roku : poglądy, przykłady, ludzie / Janusz Ossowski. - Sopot : Fundacja na Rzecz Polskich Związków Kredytowych, s. : il. ; 25 cm. - ( Biblioteka Kwartalnika Naukowego "Pieniądze i Więź") KREDYT - INSTYTUCJE - HISTORIA - POLSKA; SPÓŁDZIELCZOŚĆ KREDYTOWA - HISTORIA - POLSKA; 69. B THE JAPANESE chart of charts / Seiki Shimizu ; transl. by Gregory S. Nicholson. - Mumbai : Sterling Book House, VIII, [6], 206, [3] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 22 cm. ŚWIECE JAPOŃSKIE; SPEKULACJA; SPEKULACJA - MODELE; ANALIZA TECHNICZNA (FINANSE);

15 70. B /7 JAWNOŚĆ i jej ograniczenia. T. 7, Postępowanie administracyjne / pod red. Czesława Martysza. - Warszawa : C. H. Beck, XXI, [1], 231 s. ; 21 cm. - ( Monografie Prawnicze) JAWNOŚĆ (PRAWO) - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA ; INFORMACJA PUBLICZNA - PRAWO - POLSKA; 71. B KARNOPRAWNA reakcja na zjawisko kradzieży tożsamości / Arkadiusz Lach. - Warszawa : Wolters Kluwer, s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer) PRAWO KARNE - POLSKA; PRZESTĘPSTWA TOŻSAMOŚCIOWE; PRZESTĘPSTWA TOŻSAMOŚCIOWE - PRZEPISY KARNE - POLSKA ; 72. B KATEGORIA systemu międzynarodowego w badaniach stosunków międzynarodowych / Tomasz Pawłuszko. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, , [1] s. : il. ; 23 cm. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - TEORIA; 73. B KEY account manager / Krzysztof Kałucki. - Warszawa : DIFIN, , [1] s. : il. ; 23 cm. KLIENCI KLUCZOWI; RELACJE Z KLIENTAMI - PORADNIK; MARKETING PARTNERSKI - PORADNIK; KLIENCI - OBSŁUGA - PORADNIK; 74. B KODEKS postępowania karnego : komentarz / red. Andrzej Sakowicz ; autorzy : Katarzyna T. Boratyńska [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, XIX, 1585 s. ; 25 cm. - ( Komentarze Kompaktowe) PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA - KODEKS; 75. B KODEKS wykroczeń : komentarz / red. nauk. Tadeusz Bojarski ; Tadeusz Bojarski [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, , [1] s. ; 25 cm. WYKROCZENIA - PRAWO - POLSKA;

16 76. B KOMENTARZ do spraw administracyjnych : wybrane zagadnienia / pod red. Jacka Ignaczewskiego ; Irena Kamińska, Jacek Matarewicz, Mirosława Rozbicka-Ostrowska. - Warszawa : Wolters Kluwer, , [1] s. ; 22 cm. - ( Komentarze z Wokandy) PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - INTERPRETACJA - POLSKA; 77. B KOMUNIKACJA marketingowa : istota uwarunkowania, efekty / Teresa Taranko. - Warszawa : Wolters Kluwer, s. : il. ; 24 cm. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA; 78. B KONFERENCJA System zabezpieczeń finansowych w turystyce - propozycje rozwiązań, Warszawa, 25 listopada 2014 r. / pod red. Grzegorza Ciury. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, s. : il. ; 25 cm. TURYSTYKA - KONFERENCJE; TURYSTYKA - POLSKA ; TURYSTYKA - UBEZPIECZENIA; PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE - POLSKA; ZABEZPIECZENIE (PRAWO) - POLSKA; RYZYKO FINANSOWE - POLSKA; ZABEZPIECZENIA FINANSOWE - PRAWO - POLSKA; TURYSTYKA - POLITYKA - POLSKA; 79. B KONFLIKT społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej : wybrane kwestie / red. nauk. Danuta Borecka-Biernat, Małgorzata Cywińska. - Warszawa : DIFIN, , [2] s. : il. ; 23 cm. - ( Engram) KONFLIKTY SPOŁECZNE; KONFLIKT (PSYCHOLOGIA); KONFLIKT (SOCJOLOGIA); PEDAGOGIKA SPOŁECZNA; 80. B KONKURENCJA w sektorze bankowym i sektorze ubezpieczeń oraz jej uwarunkowania i pomiar / Sylwester Kozak. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydaw., s. : il. ; 24 cm. - ( Rozprawy Naukowe i Monografie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ; 408) KONKURENCJA - METODY POMIARU; KONKURENCJA - POLSKA ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; BANKI - KONKURENCJA - POLSKA; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ - POLSKA; BANKOWOŚĆ - POLSKA ; UBEZPIECZENIA - POŚREDNICY - KONKURENCYJNOŚĆ; UBEZPIECZENIA - KONKURENCJA; UBEZPIECZENIA - POLSKA;

17 81. B KONWENCJA o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) : komentarz / Krzysztof Wesołowski, Dorota Ambrożuk, Daniel Dąbrowski. - Warszawa : Wolters Kluwer, , [1] s. ; 22 cm. - ( Praktyczne Komentarze Lex) TRANSPORT DROGOWY - PRAWO MIĘDZYNARODOWE; TRANSPORT - PRAWO MIĘDZYNARODOWE; TRANSPORT - UMOWY - PRAWO; 82. B KORESPONDENCJA biurowa / Elżbieta Jendrzejczak. - Warszawa : Politechnika Warszawska. Oficyna Wydaw., s. : il. ; 24 cm. KORESPONDENCJA; KORESPONDENCJA W BIZNESIE; POLSKI JĘZYK - KORESPONDENCJA; 83. B KRYZYS przedsiębiorstwa a przywództwo / Tomasz Gigol. - Warszawa : DIFIN, s. : il. ; 23 cm. PRZYWÓDZTWO; ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ; 84. B KSIĘGOWANIA w jednostkach pomocy społecznej / pod red. Ewy Pawki-Nowak. - Warszawa : C. H. Beck, XVI, 362 s. ; 24 cm. - ( Beck Info Biznes) POMOC SPOŁECZNA - RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; 85. C LECTURES on public economics / Anthony B. Atkinson, Joseph E. Stiglitz. - Princeton, New Jersey ; Oxford, United Kingdom : Princeton University Press, cop XXX, 532 s. : wykr. ; 26 cm. FINANSE PUBLICZNE; EKONOMIA DOBROBYTU;

18 86. B LIBERALIZACJA handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław Wydymus, Agnieszka Hajdukiewicz. - Warszawa : DIFIN, s. : il. ; 23 cm. HANDEL MIĘDZYNARODOWY - ASPEKT POLITYCZNY; HANDEL MIĘDZYNARODOWY - PODRĘCZNIK; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - PODRĘCZNIK; WOLNY HANDEL - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; LIBERALIZM EKONOMICZNY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PROTEKCJONIZM - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 87. B LIQUIDITY in retirement savings systems : an international comparison / John Beshears [et al.]. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 12 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21168) EMERYTURA - DOCHÓD - PLANOWANIE; OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE - MODELE; PŁYNNOŚĆ (EKONOMIA); EMERYTURA - PLANOWANIE; EMERYTURA - MODELE; 88. B LIQUIDITY lost : the governance of the global financial crisis / Paul Langley. - Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, XIV, 220 s. ; 24 cm. KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; GOSPODARKA - POLITYKA - 21 W.; HISTORIA GOSPODARCZA - 21 W; 89. B LIQUIDITY management : a funding risk handbook / Aldo Soprano. - Chichester : John Wiley and Sons, XV, [1], 191 s. : il. ; 24 cm. - ( Wiley Finance Series) BANKI - PŁYNNOŚĆ FINANSOWA; PŁYNNOŚĆ FINANSOWA - RYZYKO; RYZYKO - ZARZĄDZANIE; 90. B THE LITTLE big number : how GDP came to rule the world and what to do about it / Dirk Philipsen. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop IX, [3], 398 s. : il. ; 25 cm. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO; PRODUKT KRAJOWY BRUTTO - HISTORIA; ROZWÓJ GOSPODARCZY - OCENA; ROZWÓJ GOSPODARCZY - STATYSTYKA;

19 91. B MAINTAINING central-bank financial stability under new-style central banking / Robert E. Hall, Ricardo Reis. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 52 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21173) BANKI CENTRALNE - MODELE; 92. B MARKETING communication : selected issues / ed. by Andrzej Bajdak. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., s. : il. ; 24 cm. - ( Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; 205) KOMUNIKACJA MARKETINGOWA; NEKROMARKETING; 93. B MEASURING happiness : the economics of well-being / Joachim Weimann, Andreas Knabe, and Ronnie Schöb. - Cambridge, Massachusetts : London : MIT Press, cop X, 212 s. : wykr. ; 24 cm. JAKOŚĆ ŻYCIA - ASPEKT EKONOMICZNY; SZCZĘŚCIE - ASPEKT EKONOMICZNY; DOBRE SAMOPOCZUCIE - ASPEKT EKONOMICZNY; PIENIĄDZ - PSYCHOLOGIA; BOGACTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; EKONOMIA - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 94. B MECHANIZMY funkcjonowania strefy euro / [oprac. pod red. Pawła Kowalewskiego, Grzegorza Tchorka, Jarosława Górskiego]. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, s. : il. ; 24 cm. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY; UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA; UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA - KRYTERIA KONWERGENCJI; INTEGRACJA WALUTOWA; INTEGRACJA WALUTOWA - EUROPA; PIENIĄDZ - POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; EURO; EURO-STREFA; EURO-STREFA - ROZSZERZENIE; EURO - WPROWADZENIE - POLSKA; UNIA EUROPEJSKA - FINANSE; PIENIĄDZ MIĘDZYNARODOWY; RYNEK FINANSOWY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; RYNEK FINANSOWY - STREFA EURO;

20 95. B MECHANIZMY funkcjonowania strefy euro / [oprac. pod red. Pawła Kowalewskiego, Grzegorza Tchorka, Jarosława Górskiego]. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, s. : il. ; 24 cm. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY; UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA; UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA - KRYTERIA KONWERGENCJI; INTEGRACJA WALUTOWA; INTEGRACJA WALUTOWA - EUROPA; PIENIĄDZ - POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; EURO; EURO-STREFA; EURO-STREFA - ROZSZERZENIE; EURO - WPROWADZENIE - POLSKA; UNIA EUROPEJSKA - FINANSE; PIENIĄDZ MIĘDZYNARODOWY; RYNEK FINANSOWY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; RYNEK FINANSOWY - STREFA EURO; 96. B MEDIACJA rodzinna : praktyczny poradnik / Monika Kaźmierczak, Janusz Kaźmierczak. - Warszawa : DIFIN, , [1] s. ; 22 cm. - ( Engram) MEDIACJA RODZINNA - PORADNIK; MEDIACJA - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 97. B METODY ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy / pod red. Józefa Hozera. - Szczecin : Uniw. Szczeciński. Wydaw. Naukowe, s. : il. ; 24 cm. - ( Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (905) 831) NIERUCHOMOŚCI - MODELE; NIERUCHOMOŚCI - POLSKA; RYNEK PRACY - POLSKA ; BADANIA ILOŚCIOWE - STOSOWANIE; 98. B METODY matematyczne i ekonometryczne w finansach i ubezpieczeniach 2013 / red. nauk. Józef Biolik, Daniel Iskra. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., s. : il. ; 24 cm. - ( Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; 206) MATEMATYKA FINANSOWA; FINANSE - METODY EKONOMETRYCZNE I STATYSTYCZNE; FINANSE - MODELE; UBEZPIECZENIA - MATEMATYKA; INFLACJA A WZROST GOSPODARCZY; ROZWÓJ GOSPODARCZY - MODELE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PRZESTĘPCZOŚĆ - MODELE; FINANSE LOKALNE - POLSKA ; ODWRÓCONA HIPOTEKA; CREDITMETRICS (RYZYKO KREDYTOWE); RYZYKO KREDYTOWE - OCENA; PIENIĄDZ - POLITYKA A POLITYKA FISKALNA - MODELE;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK;

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK; 1. B.105016 3. rozwiązanie / Stephen R. Covey [oraz] Breck England ; przeł. Klaudia Stefaniak i Jacek Środa. - Poznań : Dom Wydaw. REBIS, 2012. - 525, [1] s. : il. ; 23 cm. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE;

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE; 1. A.70859 41 najważniejszych wskaźników finansowych na przykładach polskich firm / [Andrzej Cwynar i in.]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop.2005. - 84 s. : wykr. ; 21 cm. ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA;

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA; 1. B.95589 ADMINISTRACJA celna krajów Unii Europejskiej / Marzena Walczak ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. Wydaw., 2009. - 47 s. : wykr. ; 24 cm. ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Longman preparation course for the TOEFL Test : ibt / Deborah Phillips. White Plains, NY : Pearson Education, 2007. Biblioteka Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty 1 Biuletyn Nabytków CBS 2015 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Biuletyn Nabytków CBS wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.2551

Artykuły naukowe 1. G.2551 Artykuły naukowe 1. G.2551 Aktywna polityka rynku pracy w Polsce a jej efektywność / Justyna Kłobukowska // Pieniądze i Więź 2015, vol. 18, nr 1, s. 41-49. POLITYKA ZATRUDNIENIA - POLSKA - 1989-; PRACA

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny 3430 Mucha Janusz, Pactwa Bożena [red.] "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych Socjologia 1205 Stanisława Rączkowskiego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 0/B NAUKA I KULTURA Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo. - Warszawa : Wydaw. Naukowe

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 4 ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW (ECONOMIC

Bardziej szczegółowo