Copyright by Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2011 Copyright by Stanisław Milewski i Adam Redzik, Warszawa 2011 ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright by Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2011 Copyright by Stanisław Milewski i Adam Redzik, Warszawa 2011 ISBN 978-83-244-0158-1"

Transkrypt

1

2 Opracowanie graficzne: Janusz Barecki Korekta: Bogusława Jędrasik Redakcja merytoryczna: Adam Redzik Opracowanie indeksów: Danuta Redzik, Adam Redzik Edytor: Agnieszka Dziewulska Recenzent naukowy: prof. dr hab. Andrzej Mączyński Copyright by Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2011 Copyright by Stanisław Milewski i Adam Redzik, Warszawa 2011 ISBN Książka wydana przy pomocy Naczelnej Rady Adwokackiej Wydawnictwo Iskry ul. Smolna 11, Warszawa Tel./faks (22)

3 Pamięci tragicznie zmarłego w katastrofie lotniczej w Smoleńsku adwokata Stanisława Mikke ( ), redaktora naczelnego Palestry w latach , który jak nikt inny przyczynił się do wydania tej książki

4 SPIS RZECZY Wykaz wybranych skrótów 14 Wprowadzenie Adam Redzik 17 CZĘŚĆ PIERWSZA Stanisław Milewski Polskie czasopiśmiennictwo prawnicze od XVIII wieku do początku wieku XX 33 Czasopisma uczone i próby usamodzielnienia 35 POLNISCHE BIBLIOTHEK ; DAS GELÄHRTE PREUSSEN ; SERYARZ PROJEKTÓW DO PRAWA ; ANNA- LES IURISPRUDENTIAE PRO REGNIS GALICIAE ET LODOMERIAE ; PAMIĘTNIK WARSZAWSKI ; ORZEŁ BIAŁY ; DEKADA POLSKA ; SYBILLA NADWIŚLAŃSKA ; ASTREA Themis Polska periodyk naukowców i adwokatów 46 Themis przedwczesna inicjatywa uczonego palestranta 63 THEMIS ; KWARTALNIK NAUKOWY ; ROCZNIK TOWARZYSTWA NAUKOWEGO Z UNIWERSYTETEM KRAKOWSKIM POŁĄCZONEGO Inicjatywy podwawelskie 69 CZAS ; CZASOPISMO POŚWIĘCONE PRAWU I UMIEJĘTNOŚCIOM POLITYCZNYM ; PAMIĘTNIK WY- DZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI W C.K. UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W KRAKOWIE ; KRONIKA PRAWNICZA ; CZASOPISMO PRAWNICZE I EKONOMICZNE Lwowski Prawnik adwokata Czemeryńskiego 83 PRZEWODNIK NAUKOWY I LITERACKI ; GAZETA LWOWSKA ; DZIENNIK LITERACKI ; ALLGEMEINE OESTERREICHE GERICHTE ZEITUNG ; GERICHTSHALLE ; JURISTISCHE BLÄTTER ; PRÁVNIK ; PRAWNIK ; «PRAWNIK» W POŁĄCZENIU Z «URZĘDNIKIEM» ; PRAWNIK ADMINISTRACYJNY

5 Długowieczny Przegląd Sądowy i Administracyjny 101 Gościnna Biblioteka Warszawska 120 ORAZ: KŁOSY ; TYGODNIK ILUSTROWANY ; PRAWDA ; GAZETA ROLNICZA ; NIWA ; EKONO- MISTA ; GAZETA HANDLOWA ; ATENEUM Przegląd Sądowy pokłosie Szkoły Głównej 130 Gazeta Sądowa Warszawska 143 Themis Polska II Spichlerz czystej nauki 148 Bibliografia do części pierwszej 152 CZĘŚĆ DRUGA Adam Redzik Polskie czasopiśmiennictwo prawnicze od początku XX wieku do 1939 roku 157 Wstęp 159 Rozdział I. Czasopisma uniwersyteckich wydziałów prawniczych oraz towarzystw prawniczych 162 Czasopisma uniwersyteckich wydziałów prawniczych 162 PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI 162 CZASOPISMO PRAWNICZE I EKONOMICZNE 175 THEMIS POLSKA SERIA III 183 RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY 188 ROCZNIK PRAWNICZY WILEŃSKI 196 PUBLIKACJE PERIODYCZNE WYDZIAŁÓW PRAWNICZYCH UNIWERSYTETÓW NIEPAŃSTWOWYCH 204 WYDAWNICTWA PRAWNICZE AFIRMOWANE PRZY WYDZIALE PRAWA I NAUK SPOŁECZNO- -EKONOMICZNYCH KUL 205

6 PRAWO I EKONOMIA JEDNOROCZNIK WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I SPOŁECZNYCH WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ORAZ INNE WYDAWNICTWA WSZECHNICY 206 Inne czasopisma wydawane przez towarzystwa prawnicze 209 GAZETA SĄDOWA WARSZAWSKA W XX WIEKU 209 NOWY KODEKS ZOBOWIĄZAŃ ( ) 221 GŁOS PRAWNIKÓW ŚLĄSKICH ( ) 224 WIADOMOŚCI PRAWNICZE (ŁÓDŹ, 1934) 226 CZASOPISMA TOWARZYSTWA PRAWNICZEGO W LUBLINIE 230 Rozdział II. Czasopisma specjalistyczne 232 Czasopisma cywilistyczne, cywilno-procesowe i komercjalistyczne 232 KWARTALNIK PRAWA CYWILNEGO I HANDLOWEGO ( ) 232 KWARTALNIK PRAWA CYWILNEGO I KARNEGO ( ) 235 KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO ( ) 239 REFORMA SĄDOWA ( ) 243 NOWY PROCES CYWILNY POLSKI PROCES CYWILNY ( ) 250 PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO ( ) 257 MIESIĘCZNIK PRAWA HANDLOWEGO I WEKSLOWEGO (1929, ) 264 INNE CZASOPISMA KOMERCJALISTYCZNE 265 Czasopisma z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego 267 PRZEWODNIK ADMINISTRACJI POLSKIEJ ( ) 267 PRZEGLĄD ADMINISTRACYJNY ( ) 268 GAZETA ADMINISTRACJI I POLICJI PAŃSTWOWEJ ( ) 274 WIADOMOŚCI PRAWNICZE (LWÓW, ) 275 SAMORZĄD TERYTORIALNY ( ) 278 PRZEGLĄD DYPLOMATYCZNY ( ) 279 NOWE PAŃSTWO ( ) 282 ROCZNIK POLSKIEGO INSTYTUTU PRAWA PUBLICZNEGO (1936/ /1939) 288 Czasopisma karnistyczne 289 ARCHIWUM KRYMINOLOGICZNE ( ) 289

7 CZASOPIŚMIENNICTWO PENITENCJARNE 291 INFORMACJE WSTĘPNE 291 PRACOWNIK WIĘZIENNY ( ) 294 PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO ( ) 295 W SŁUŻBIE PENITENCJARNEJ ( ) 299 CZASOPISMO SĄDOWO-LEKARSKIE KWARTALNIK POŚWIĘCONY MEDYCYNIE I PSYCHIATRII SĄDOWEJ ORAZ KRYMINOLOGII ( ) 300 Czasopisma historyczno-prawne 303 INFORMACJE WSTĘPNE 303 STUDYA NAD HISTORYĄ PRAWA POLSKIEGO ( ) 304 PAMIĘTNIK HISTORYCZNO-PRAWNY ( ) 305 PRZEWODNIK HISTORYCZNO-PRAWNY ( ) 306 INNE CZASOPISMA HISTORYCZNO-PRAWNE 309 Inne czasopisma specjalistyczne 309 CZASOPISMA Z ZAKRESU PRAWA SKARBOWEGO 309 CZASOPISMO SKARBOWE ( ) 309 SPRAWY PODATKOWE PRZEGLĄD SKARBOWY ( ) 311 BANK. MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY BANKOWOŚCI I ZAGADNIENIOM FINANSOWYM ( ) 313 PRZEGLĄD PRAWA PRACY ( ) 315 CZASOPISMA UBEZPIECZENIOWE 318 PRZEGLĄD UBEZPIECZENIOWY ( ) 318 PRZEGLĄD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ( ) 319 SPRAWY DEWIZOWE PRZEGLĄD DEWIZOWY 320 SPRAWY DEWIZOWE (1937) 320 PRZEGLĄD DEWIZOWY ( ) 321 WOJSKOWY PRZEGLĄD PRAWNICZY ( ) 321 PRAWNICZY I EKONOMICZNY PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY ( ) 324 NIERUCHOMOŚĆ MIEJSKA W ŚWIETLE PRAWA I ORZECZNICTWA ( ) 325 PRZEGLĄD PRAWA URZĘDNICZEGO (1930) 326 PRZEGLĄD PRAWA INWALIDZKIEGO (1930) 327

8 Rozdział III. Czasopisma wydawane w językach obcych 329 ZEITSCHRIFT FÜR POLNISCHES RECHT ( ) 329 REVIEW OF POLISH LAW AND ECONOMICS ZEITSCHRIFT FÜR POLNISCHES RECHT UND WIRTSCHAFTSWESEN ( /1931) 331 REVUE POLONAISE DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE PRZEGLĄD POLSKI USTAWODAWSTWA CYWILNEGO I KRYMINALNEGO (1922, ) 333 LA REVUE PÉNITENTIAIRE DE LA POLOGNE ( ) 337 ЖИття і право (ŻYTTIA I PRAWO) CZASOPISMO WYDAWANE PRZEZ SOJUZ UKRAINSKYCH ADWOKATIW ( ), ORAZ INNE PRAWNICZE CZASOPISMA UKRAIŃSKIE 340 Rozdział IV. Czasopisma wydawane przez prawnicze grupy zawodowe 346 Czasopisma adwokackie 346 CZASOPISMA ADWOKATA ANZELMA LUTWAKA 346 PALESTRA (LWÓW, 1910) 347 GŁOS PRAWA ( ) 350 PALESTRA WARSZAWSKA W LATACH WILEŃSKI PRZEGLĄD PRAWNICZY ( ) FORUM ŚRODOWISK PRAWNICZYCH ZIEM WSCHODNICH 366 CZASOPISMO ADWOKATÓW POLSKICH ORGAN ZWIĄZKU ADWOKATÓW POLSKICH ( , ) 376 CZASOPISMO ADWOKATÓW POLSKICH. DZIAŁ WOJEWÓDZTW ZACHODNICH ( ) 384 CZASOPISMO LWOWSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ ( ) 386 NOWA PALESTRA ( ) 386 CZASOPISMA PRAWNICZE ADWOKATA ZYGMUNTA MANDLA 389 SŁOWO PRAWNICZE I EKONOMICZNE ( ?) 389 GŁOS OBROŃCÓW ( ) 390 GŁOS ADWOKATÓW ( ) 392 PRAWO. CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM SPOŁECZNYM (1927) 395 PRZEGLĄD ADWOKACKI ( , ) ORGAN KRAKOWSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ 396 WIADOMOŚCI PRAWNICZE (POZNAŃ, ) 397

9 Czasopisma sędziowskie i prokuratorskie 400 CZASOPISMO KRAJOWEGO ZWIĄZKU SĘDZIÓW WE LWOWIE ( ) 400 CZASOPISMA WYDAWANE PRZEZ ZRZESZENIE SĘDZIÓW I PROKURATORÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 405 PRZEGLĄD SĄDOWY ( , ) 405 CZASOPISMO SĘDZIOWSKIE ( ) 408 GŁOS SĄDOWNICTWA ( ) 412 ODGŁOSY ORGAN KOŁA ŁOMŻYŃSKIEGO ZSIPRP ( ) 420 Czasopisma notarialne 421 KWARTALNIK STOWARZYSZENIA KANDYDATÓW NOTARIALNYCH ( ) 421 PRZEGLĄD NOTARIALNY ( ) 423 NOTARIAT-HIPOTEKA ( ) CZASOPISMO POŚWIECONE SPRAWOM USTROJOWYM I ZAWODOWYM NOTARIATU I HIPOTEKI 426 Czasopisma innych prawniczych grup zawodowych 429 SĄD I OBRONA ( ) ORGAN KORPORACJI OBROŃCÓW SĄDOWYCH W POLSCE 429 EGZEKUCJA SĄDOWA ( ) ORGAN CHORĄŻYCH SĄDOWNICTWA 435 Czasopisma urzędnicze i policyjne 439 CZASOPISMA URZĘDNICZE 439 CZASOPISMA URZĘDNIKÓW SĄDOWYCH 441 CZASOPISMA POLICYJNE 443 NA POSTERUNKU ( ) 443 PRZEGLĄD POLICYJNY ( ) 444 Rozdział V. Czasopisma młodych prawników i studentów prawa 446 INFORMACJE WSTĘPNE 446 PIERWSZE CZASOPISMO STUDENTÓW PRAWA PRAWNIK ( , 1927) 446 MŁODA PALESTRA (1929) 456 PRAWO ( ) OD BIULETYNU KOŁA PRAWNIKÓW STUDENTÓW UW DO ORGANU POLSKICH AKADEMICKICH ORGANIZACJI PRAWNICZYCH 459 ROCZNIK PRAWA I EKONOMII (1932) NIEUDANA INICJATYWA TADEUSZA BERNADZIKIEWICZA 465 WSPÓŁCZESNA MYŚL PRAWNICZA ( ) 466

10 Rozdział VI. Inne periodyki o charakterze prawniczym 474 PERIODYCZNE ENCYKLOPEDIE PRAWNICZE 474 ENCYKLOPEDIA PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W POLSCE ( ) 474 ENCYKLOPEDIA PODRĘCZNA PRAWA PUBLICZNEGO ( ) 476 ENCYKLOPEDIA PODRĘCZNA PRAWA PRYWATNEGO ( ) 478 ENCYKLOPEDIA PODRĘCZNA PRAWA KARNEGO ( ) 479 ENCYKLOPEDIA NAUK POLITYCZNYCH ( ) 480 INNE 481 PRAWNICZE SERIE WYDAWNICZE 481 WYDAWNICTWA KOMISJI KODYFIKACYJNEJ RP 485 ORZECZNICTWO SĄDOWE 486 UWAGI OGÓLNE 486 ZBIÓR ORZECZEŃ SĄDU NAJWYŻSZEGO ( ), ZBIÓR WYROKÓW NAJWYŻSZEGO TRYBUNAŁU ADMINISTRACYJNEGO ( ) 487 ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH ( ) 487 ORZECZNICTWO SĄDÓW NAJWYŻSZYCH W SPRAWACH PODATKOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH ( ) 488 ORZECZNICTWO BUCHALTERYJNO-PODATKOWE ( ) 489 ORZECZNICTWO PODATKOWE (1937) 490 ORZECZENIA POLSKIEGO SĄDU NAJWYŻSZEGO ( ) 491 INNE 491 CZASOPISMA POŚWIĘCONE BIBLIOGRAFII PRAWNICZEJ 492 WIADOMOŚCI PRAWNICZE (KRAKÓW, ) I KURIER PRAWNICZY (KRAKÓW, ) 493 HOESICKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA ( ) 494 PRASA PRAWNICZA ( ) 495 Epilog 499 Zakończenie 502 Bibliografia do części drugiej 510 Przypisy 527 Indeks osób 597 Indeks tytułów czasopism 636 Summary 657

11 Wykaz wybranych skrótów AAN Archiwum Akt Nowych ABGB Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (austriacki kodeks cywilny z 1811 r.) ADB Allgemeine Deutsche Biographie AGAD Archiwum Główne Akt Dawnych ALNUIF Archiwum Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki BGB Bürgerliches Gesetzbuch (niemiecki kodeks cywilny z 1896 r.) BN Biblioteka Narodowa CzAP Czasopismo Adwokatów Polskich CzPE Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne CzS Czasopismo Sędziowskie CzSk Czasopismo Skarbowe CzS-L Czasopismo Sądowo-Lekarskie DALO Derżawnyj Archiv Lvivskoj Oblasti (Archiwum Państwowe Obwodu Lwowskiego) ENP Encyklopedia Nauk Politycznych EPPK Encyklopedia Podręczna Prawa Karnego EPPP Encyklopedia Podręczna Prawa Prywatnego GA Głos Adwokatów GP Głos Prawa GS Głos Sądownictwa GSW Gazeta Sądowa Warszawska KH Kwartalnik Historyczny KKRP Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej KPCiH Kwartalnik Prawa Cywilnego i Handlowego KPCiK Kwartalnik Prawa Cywilnego i Karnego KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski KZS Krajowy Związek Sędziów we Lwowie LCVA Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas Min. WRiOP Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego MPHiW Miesięcznik Prawa Handlowego i Wekslowego NKN Naczelny Komitet Narodowy NKZ Nowy Kodeks Zobowiązań NP Nowa Palestra NRA Naczelna Rada Adwokacka

12 NSA Naczelny Sąd Administracyjny NTA Najwyższy Trybunał Administracyjny N-H Notariat-Hipoteka OB-P Orzecznictwo Buchalteryjno-Podatkowe OPSN Orzeczenia Polskiego Sądu Najwyższego ORA Okręgowa Rada Adwokacka OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OSNSPiA Orzecznictwo Sądów Najwyższych w Sprawach Podatkowych i Administracyjnych PGRP Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej PN Przegląd Notarialny PPC Polski Proces Cywilny PPH Przegląd Prawa Handlowego PPiA Przegląd Prawa i Administracji PSiA Przegląd Sądowy i Administracyjny PS Przegląd Sądowy PUNO Polski Uniwersytet na Obczyźnie (z siedzibą w Londynie) PWP Przegląd Więziennictwa Polskiego RA Rada Adwokacka RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny RPW Rocznik Prawniczy Wileński SA Sąd Apelacyjny SN Sąd Najwyższy SO Sąd Okręgowy SSN Sędzia Sądu Najwyższego TK Trybunał Konstytucyjny UJK Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie UJP Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie (dziś: Uniwersytet Warszawski) UŁ Uniwersytet Łódzki UP Uniwersytet Poznański USB Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie WMP Współczesna Myśl Prawnicza WSK Wyższy Sąd Krajowy WWP Wolna Wszechnica Polska ZAP Związek Adwokatów Polskich ZOSN Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego ZSiPRP Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej

13

14 Wprowadzenie Na rozwój każdej z nauk w znacznym stopniu wpływają czasopisma, bo one najlepiej sprzyjają upowszechnieniu twórczych myśli, krytyce i polemice. Nie przypadkiem lawinowe przyspieszenie cywilizacyjne nastąpiło po upowszechnieniu przekaźników informacji i wiedzy, a więc w głównej mierze czasopism. Do dziś sprzyjają postępowi nauki, choć wraz z rozwojem nowych technologii coraz częściej są to czasopisma w dwóch wersjach, drukowanej i elektronicznej, a bywa już, że tylko w wersji elektronicznej. To, jakie znaczenie mają czasopisma dla konkretnych nauk, wiedzą wszyscy, którzy zetknęli się z działalnością naukową, a nawet ci, którzy wgłębiali się choćby w zbadanie tematyki pracy dyplomowej, licencjackiej czy magisterskiej. Znacznie bardziej fakt ten doceniają doktoranci czy uczeni ze stopniami i tytułami naukowymi. Studiują oni dotychczasową literaturę zarówno monograficzną, jak i periodyczną, aby poznać istotę badanego problemu, odpowiedzieć na pytanie: dlaczego?, jak?, po co?, a na końcu zastanowić się, czy mogą zaproponować coś nowego. Lektura tysięcy stronic czasopism prawniczych wydawanych przed 1939 r. uświadamia, że często rzeczywistość jest inna. Bywa, że ogłasza się odkrycie, które takowym od dziesiątków lat nie jest. W naukach prawnych dzieje się tak, gdyż wielu prawników, w tym także juryści aspirujący do stopni i tytułów naukowych rezygnują z mozolnych poszukiwań bibliotecznych, przez co nawet obszerne monografie nierzadko opierają się jedynie na tym, co jest w bazach dostępnych w Internecie, a tam nie ma wszystkiego, co konieczne do pracy naukowej. Autorzy ci zazwyczaj nie mają świadomości, że badana przez nich problematyka została już niegdyś zgłębiona. Wbrew pozorom dawne opracowania bywają inspirujące do dziś, szczególnie te z zakresu cywilistyki 1. W literaturze polskiej brakuje opracowania, które dawałoby prawnikom zajmującym się działalnością naukową możliwość poznania bazy bibliograficznej, szczególnie tej

15 18 Stanisław Milewski Adam Redzik THEMIS I PHEME sprzed II wojny światowej. Na temat czasopism prawniczych z okresu II RP, jak i wcześniejszych nie ma w zasadzie żadnej zwartej rozprawy. Dzieje czasopiśmiennictwa sięgają w bardzo odległe cywilizacje. Już w miastach-państwach mezopotamskich można doszukiwać się początków czasopism, na co wskazują odnalezione podczas wykopalisk gliniane tabliczki, o treści przypominającej gazety, z informacjami urzędowymi (sensu largo prawniczymi). Ślady pradziennikarstwa odnajdywane są też w starożytnym Egipcie 2. W antycznych Grecji oraz Rzymie dominowały tzw. gazety mówione, czym trudnili się posłańcy, wyspecjalizowani w przenoszeniu nowin. Miejscem, gdzie najszybciej wieści się rozchodziły, była grecka agora, zaś w Rzymie forum, a potem podobne miejsca w innych miastach. Boginią wieści, czyli pradziennikarstwa, była Pheme, czy w wersji spolszczonej Feme (choć Homer pisze też o bogini imieniem Ossa). Była posłanką Zeusa. Przedstawiano ją jako skrzydlatą kobietę z dwiema trąbami przy ustach, z czego jedna symbolizowała kłamstwo, lub jako skrzydlatą kobietę z wieloma oczami i uszami (mówiono, że jest stuustna i ma wszędzie oczy). Kult Feme jako Famy przeszedł do Rzymu 3. Wypada w tym miejscu zauważyć, że tytuł niniejszej książki pochodzi od zestawienia Thémis, czyli Temidy greckiej bogini sprawiedliwości, utożsamianej dziś z samą sprawiedliwością i prawem z Pheme, czyli Feme grecką boginią nowin, dziennikarstwa, którą utożsamiamy z czasopiśmiennictwem. Stąd wspólne dzieło sprawiedliwości i prawa oraz nowin i dziennikarstwa to czasopiśmiennictwo prawnicze. Pozostawiając mitologię i dwie boskie postaci z tytułu książki, należy odnotować, że w 59 r. p.n.e. Juliusz Cezar, tuż po tym jak został mianowany konsulem, zarządził, aby protokoły posiedzeń Senatu oraz Zgromadzeń Ludowych były codziennie spisywane i ogłaszane publicznie poprzez ich wywieszenie na afiszach w miejscach ogólnodostępnych. W podobny sposób powstały słynne Annales pontificum lub Annales maximi (umieszczano na nich spis urzędników oraz kronikę ważnych wydarzeń w Rzymie). W późniejszych latach powstał dziennik urzędowy Acta senatus który był powielany przez zawodowych kopistów. Stenogramoprotokoły z czasów Cezara i późniejszych jednak luźno wiążą się z prawem i trudno uznać je za początek czasopiśmiennictwa prawniczego. W europejskim kręgu cywilizacyjnym w czasach średniowiecza rolę starożytnych posłańców z nowinami odgrywali trubadurzy i waganci, którzy, nie zawsze rzetelnie przekazując wieści (ponoć co lepsi mówili nawet wierszem), potrafili wywołać ferment w społeczności. Wagantów wspomina jeszcze relacja z Krakowa z początku XVI w. W tym-

16 19 WPROWADZENIE że stuleciu we Francji nazywało się ich nowinkarzami, zaś Monteskiusz użył określenia gazeciarze. Druk wszystko zmienił. Zupełnie inaczej rozwijała się niemająca żadnych związków z Europą cywilizacja chińska, gdzie druk powstał znacznie wcześniej niż w naszym kręgu kulturowym. To w Chinach już pomiędzy II i III wiekiem n.e. krążyły periodyczne raporty (biuletyny) dworskie (państwowe) nazywane Tipao. Pomiędzy 713 a 734 rokiem drukowano Kaiyuan Za Bao, czyli biuletyn dworu (cesarskiego) 4. Polski uczony Władysław Wolert pisze, że w IX lub na początku X w. zaczęto drukować gazetę urzędową, zawierającą obwieszczenia, rozporządzenia i okólniki cesarskie, a także różnych urzędów państwowych. Nazywała się King-Pao i zdaniem Wolerta jest najstarszą gazetą na świecie 5. Możemy dodać, że zarówno Kaiyuan Za Bao, jak i King-Pao są również najstarszymi czasopismami prawniczymi na świecie, gdyż były publikatorami aktów prawnych. King-Pao była w zasadzie dziennikiem, początkowo wydawanym w dwóch wersjach pisanej (i przepisywanej) oraz drukowanej (drukowana wersja była obszerniejsza, ale wychodziła z opóźnieniem). Nie zawsze czasopismo ukazywało się regularnie. W 1361 r. przekształcono je w tygodnik. Od 1800 r. zaczęło wychodzić codziennie i tak do 1911 r., czyli do upadku cesarstwa. Dodać należy, że w 1884 r. periodyk poddano reformie. Odtąd miał trzy wydania: Ching-Pao zawierający wiadomości handlowe, drukowany na żółtym papierze; Szuen-Pao na które składało się w zasadzie dawne King-Pao (drukowano je również na żółtym papierze) oraz Titany-Pao będące streszczeniem Ching-Pao i Szuen-Pao, drukowane na czerwonym papierze i przeznaczone dla prowincji 6. Wypada szczególnie podkreślić, że redakcję King-Pao stanowiło 6 członków Cesarskiej Akademii Naukowej, co gwarantowało czasopismu wysoki poziom 7. Pozostawiając pradzieje czasopiśmiennictwa, przejdźmy do początków periodyków naukowych. Za założyciela prasy naukowej uważany jest Denis de Sallo, który 5 stycznia 1665 r. zaczął wydawać tygodnik Journal des Sçavans 8. Pismo to dostarczało informacji z dziedziny nauk przyrodniczych i filozoficznych i upadło po 3 miesiącach. Wznowiono je dopiero w 1793 r. Pierwsze czasopisma fachowe pojawiły się w zasadzie na początku XVIII w., a prawnicze jeszcze później. Na 14 czasopism zawierających problematykę prawną, które ukazywały się w latach , niewiele było periodyków fachowych i naukowych. Zawierały one najczęściej relacje z posiedzeń sądu i omówienia gazetowe niektórych wyroków, a czasami publikacji prawniczej. Jednym z najbardziej znanych było Juristische Bücher-

17 20 Stanisław Milewski Adam Redzik THEMIS I PHEME -Saal, wydawane w latach w 16 zeszytach przez Gustawa Augusta Jenichena 9. Swoistym czasopismem jurydycznym były Acta jureconsultorum oder neueste Nachrichten von gelehrter Juristen Leben und Schriften, wydawane w latach w Wittenberdze przez Fredricha Benedicta Carpzowa, których wyszło 8 tomów oraz Nova Acta jureconsultorum (Wittenberga ), których ukazało się 9 tomów 10. Rozwój niemieckiej literatury prawniczej nastąpił w XIX w. Podobnie było we Francji 11, w Wielkiej Brytanii 12, Szwajcarii 13, Włoszech i innych państwach. W latach w Niemczech ukazywało się 2191 tytułów czasopism, w tym 207 historycznych i 239 historyczno-politycznych, a więc podejmujących problematykę polityki, historii, ale też dyplomacji, prawa i ustroju 14. Najszybciej specjalizacja w czasopismach naukowych następowała w Niemczech (w periodykach wydawanych w Berlinie, Lipsku), zaś np. w Austrii wydawano raczej czasopisma naukowe o charakterze mieszanym. W Polsce, zanim upowszechniły się gazety i czasopisma, drukowano słynne kalendarze 15 z natury rzeczy periodyczne. Pierwsze polskie czasopismo to Merkuriusz Polski, który wydawany był w Krakowie od 1661 r. Kolejne czasopisma informacyjno-polityczne pojawiły się znacznie później, a te, które z punktu widzenia badanej problematyki są szczególnie interesujące, czyli tzw. czasopisma uczone, zaczęły być drukowane w XVIII w. 16. Pierwsze powstały w miastach pruskich, jak Polnische Bibliothek ( ) 17. W drugiej połowie XVIII w. czasopisma uczone zaczęły pojawiać się w Warszawie (np. Warschauer Bibliothek ) i innych polskich ośrodkach 18. Wśród pierwszych czasopism uczonych na uwagę zasługują, będące kontynuacją Warschauer Bibliothek, wydawane przez tego samego drukarza, pochodzącego z Niemiec księdza Lorenza Christopha Mizlera von Kolofa ( ), ale po łacinie, Acta litteraria Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae, które finansował Józef Aleksander Jabłonowski. Czasopismo to wśród swych zadań miało zamieszczanie rozpraw na temat historii Polski oraz jej prawa politycznego. W praktyce artykuły prawnicze były streszczeniami wydanych rozpraw dawniejszych i współczesnych, a czasami także wyciągami z tekstów rękopiśmiennych 19. W następnych latach ukazywały się m.in.: Nowe wiadomości ekonomiczne i uczone, albo magazyn wszystkich nauk do szczęśliwego życia ludzkiego potrzebnych ( ) pierwsze czasopismo uczone wydawane w Warszawie wyłącznie po polsku przez tego samego redaktora, Lorenza Mizlera (nie zawierało publikacji prawniczych, choć wiele ekonomicznych); wydawany w Wilnie tygodnik Wiadomości Literackie ( ) dodatek do Kuryera Litewskiego, to-

18 21 WPROWADZENIE ruński Thornische Nachrichten von gelehrten Sachen ( ) 20, warszawski Zbiór Różnego Rodzaiu Wiadomości z Nauk Wyzwolonych, Filozofij, Prawa Przyrodzonego, Historyi, Polityki Moralney tudzież y Innych Umiejętności y Rozmaitych Uwag do Pożytku y Zabawy Publiczney Służący na rok (1770) i inne. Na fali popularności czasopism uczonych w 1785 r. powstał periodyk, którego celem było publikowanie projektów prawa Seryarz Projektów do Prawa redagowany przez Tadeusza Karola Podleckiego, o którym szerzej niżej. Zygmunt Gloger w swojej Encyklopedii Staropolskiej Ilustrowanej podaje, że w okresie od 1661 r. do 1830 r. wychodziło w Polsce (czy też na ziemiach polskich) 320 czasopism, w tym 188 w Warszawie, 42 w Krakowie, 29 w Wilnie, 22 we Lwowie, 9 w Poznaniu, 6 w Lublinie, 3 w Gdańsku, Grodnie, Płocku, 2 w Kaliszu i Petersburgu i po jednym we Wrocławiu, w Przemyślu, Lesznie, Łomży, Kielcach, Zamościu, Siedlcach, Puławach, Piotrkowie, Opolu i Połocku 21. W Galicji pierwszymi czasopismami o charakterze naukowopopularnym były Zbiór Pism Ciekawych Służący do Poznania Różnych Narodów i Kraiów, Wyięty z Dzienników i Innych Dzieł Periodycznych (Lwów) i Monitor Różnych Ciekawości (Kraków) obydwa wydawane w 1795 r. Pierwszym zaś w pełni specjalistycznym czasopismem było pismo prawnicze Annales iurisprudentiae pro regnis Galiciae et Lodomeriae, o którym będzie jeszcze mowa, wydawane od 1810 r. przez cztery kolejne lata we Lwowie. Książka niniejsza powstawała wiele lat. Pierwsze prace rozpoczął w 1976 r. Stanisław Milewski 22. On to w 1979 r. opublikował w Państwie i Prawie artykuł programowy na temat badań nad dziejami czasopiśmiennictwa prawniczego 23, przez które autorzy rozumieją periodyki wydawane regularnie, jak i nieregularnie przez prawnicze instytucje naukowe i środowiska zawodowe, prawników indywidualnych oraz profesjonalne wydawnictwa, skierowane do prawników, jak i nieprawników, które mają na celu prezentację prawa (wraz z objaśnieniami), nauki prawa oraz orzecznictwa. We wspomnianym artykule Stanisław Milewski zauważył, że niewiele zmieniło się od czasu, gdy w 1882 r. prof. Roman Pilat pisał na łamach lwowskiego Przewodnika Naukowego i Literackiego 24, iż nie istnieją rzetelne opracowania historii periodyków prawniczych, do podobnego wniosku doszedł też trzy lata wcześniej znakomity warszawski uczony Aleksander Antoni Rembowski 25. Od czasu do czasu ukazywały się jedynie artykuły o stanie obecnym czasopiśmiennictwa prawniczego oraz wspomnienia tych, którzy współtworzyli czasopismo 26.

19 22 Stanisław Milewski Adam Redzik THEMIS I PHEME Odnotować należy swoisty spór, który dotyczył pierwszeństwa wśród polskich czasopism prawniczych. Milewski stanął na stanowisku, że pierwszym polskim czasopismem prawniczym były wydawane we Lwowie od 1810 r. Annales iurisprudentiae pro regnis Galiciae et Lodomeriae. Tymczasem we wrocławskim Ossolineum dr Józef Szczepaniec odnalazł jedyny w Polsce komplet 27 periodyku o tytule Seryarz Projektów do Prawa (właśc. Seryarz Projektów do Prawa i Innych Różnych Pism, Uwag, Myśli Patryotycznych, Zadań Województw, Ziem y Powiatów... od Senatorów, Posłów y Gorliwych Patryotów Formowanych ) 28, wydawany w Warszawie w latach przez Tadeusza K. Podleckiego, redaktora i wydawcę nieco późniejszych warszawskich periodyków Dziennik Handlowy i Przewodnik Warszawski, i w 1976 r. ogłosił, że jest to pierwsze polskie czasopismo prawnicze. Stanisław Milewski po zbadaniu Seryarza przyznał mu pierwszeństwo, ale zaznaczył, że periodyk warszawski miał charakter spisu, czy też wykazu projektów prawa, a celem jego było usprawnienie prac legislacyjnych sejmu przez umożliwienie przedyskutowania projektów ustawodawczych w okresie pomiędzy sesjami sejmu. Tymczasem młodsze od Seryarza Annales Rosbierskiego były, jak pisze niżej Stanisław Milewski, bardziej zróżnicowane, miały liczne działy, co im nadawało charakter czasopisma sensu stricto. Wniosek stąd taki, że pierwszym naukowym czasopismem prawniczym były roczniki Antoniego Rosbierskiego, zaś Seryarz był czymś w rodzaju prawniczego periodyku informacyjnego. Zadanie, które autorzy przed sobą postawili, wymagało rzetelnych i długotrwałych badań bibliotecznych, a czasami także archiwalnych. Musieli też dokonać pewnych ograniczeń i wyłączeń. Celem była szeroka prezentacja i charakterystyka czasopism prawniczych, choć w przypadku pierwszych periodyków z XVIII i XIX w. starano się też odnotowywać działy prawne,a nawet tylko artykuły w czasopismach o charakterze społecznym, politycznym czy kulturalnym. Im dalej posuwali się w czasie, stawało się to coraz trudniejsze, gdyż liczba periodyków szybko wzrastała, a wiele z nich upadało po wydaniu kilku zeszytów. Starali się takie pisma odnotowywać. Już w XIX w. pojawiły się periodyki popularne związane z prawem, np. ukazujący się nieregularnie w latach w Warszawie periodyk Prawo i Sądy z podtytułem wskazówki praktyczne dla nieprawników, który miał charakter wyłącznie popularyzatorski, a jedyne egzemplarze zachowały się w BN. Podobnie rzecz się miała z zachowanym tylko w Bibliotece Uniwersyteckiej we Lwowie Tygodnikiem Sądowym pismem popularnym dla wszystkich stanów pod red. Emiliana Glińskiego, którego zachowały się 4 zeszyty z 1909 r. Istniały i takie czasopisma, które w tytule miały słowo prawo, a nie były perio-

20 23 WPROWADZENIE dykami prawniczymi, np. Prawo do Pracy 30 czy Prawo Życia 31. Oprócz tego konieczne stało się ograniczenie zakresu badań do czasopism prawniczych, które przyczyniały się w znacznym stopniu do rozwoju nauki i praktyki prawa, a w związku z tym dokonanie pewnych wyłączeń. Autorzy wyłączyli omawianie publikatorów aktów prawnych, choć, rzecz jasna, są to periodyki prawnicze. Zauważyć jednak wypada, że już od XVIII w. akty prawne publikowane były w periodykach urzędowych. W Polsce dzienniki urzędowe pojawiły się w dobie Księstwa Warszawskiego i szybko się upowszechniły 32, zaś w okresie II RP oprócz dwóch centralnych dzienników urzędowych: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 33 i Monitor Polski 34 własne pisma urzędowe wydawało większość ministerstw 35. Ponadto Sejm RP wydawał w latach 30. nieregularnie Przegląd Prac Ustawodawczych, będący relacją z poszczególnych sesji zwyczajnych i nadzwyczajnych. Charakter urzędowy i informacyjny miał Rocznik Sądowy na rok..., który drukowany był w Warszawie od 1864 do 1889 r. z polecenia Kommisyi Rządowej Sprawiedliwości 36,atakże wydawany w latach przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej Rocznik Ubezpieczeń Społecznych w Polsce 37 i inne. Pominięto też prezentację, mających walor źródłowy, Informatorów Sądowych i Informatorów Prawniczych na dany rok, wydawanych z upoważnienia prezesów sądu przez środowiska prawnicze, jak i z inicjatyw prywatnych. Od połowy XIX w. zaczęły się ukazywać periodyki będące organami stowarzyszeń urzędników (skarbowych, sądowych, samorządowych itd.), innych zrzeszeń zawodowych, ruchów spółdzielczych itp. Nie były one pismami ściśle prawniczymi, ale problematyka prawna zajmowała w nich ważne miejsce. Autorzy uznali jednak, że szersze potraktowanie tego typu czasopism zaburzyłoby tok prezentacji i postanowili pominąć ich szczegółową prezentację. Wypada jednak zauważyć, że wśród tzw. czasopism urzędniczych znajdują się czasopisma urzędników sądowych, w których niejednokrotnie podejmowano ważną problematykę prawną, a same czasopisma są dziś znakomitym źródłem informacji o ówczesnym sądownictwie, np. Apel czy Nasza Placówka, dlatego nie można było ich zupełnie pominąć. Nie zajmowano się też szerzej analizą czasopiśmiennictwa policyjnego, które w okresie międzywojennym stanowiło już bogaty zbiór. Autorzy pominęli też prezentację czasopism o profilu stricte ekonomicznym, choć w wielu z nich, szczególnie w tych z XIX w. i początku XX w., publikowali również prawnicy, a poza tym sama nauka ekonomii była wówczas jednym z przedmiotów wykładanych na wydziałach prawa. Wypada tylko zasygnalizować w tym miejscu mające wiele

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego Wstęp... Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury... XXVII Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego... 1 1. Zarys historii wydziału... 1 2. Podstawy prawne funkcjonowania uniwersytetu. i Wydziału

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie:

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie: TRADYCYJNE BIBLIOGRAFIE PRAWNICZE Pod pojęciem bibliografii najczęściej rozumie się "uporządkowany spis (wykaz, zestawienie) dokumentów, dobranych według pewnych kryteriów, spełniający określone zadania

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska

Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska Terytorium współczesnej Ukrainy zamieszkały przez liczne grupy nieukraińców Radziecki spadek - to spadek niepodległej Ukrainy i niepodległej Polski Ludność polska

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych

rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych Prasa, podział prasy i gatunków prasowych rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych znaków na papierze; według Prawa Prasowego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 18 grudnia 2013 r. D.ZP-2820/20/13 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Historii Państwa i Prawa Zakład Historii Administracji Studia Stacjonarne Administracji pierwszego stopnia Anna Jaskóła SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE.

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. PARYŻ, 9 MAJA 2005 Środki ewidencyjne znajdujące się w archiwach ułatwiają pracę naukową. W archiwach państwowych w Polsce sporządzane

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW ŁUCZAK. Dzieje bibliotek w Sieradzu. od powstania miasta do końca XX wieku

ZBIGNIEW ŁUCZAK. Dzieje bibliotek w Sieradzu. od powstania miasta do końca XX wieku ZBIGNIEW ŁUCZAK Dzieje bibliotek w Sieradzu od powstania miasta do końca XX wieku Czego się chcesz nauczyć, napisz o tym dzieło. Joachim Lelewel Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu Sieradz 2007 NADZÓR

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Załącznik nr 2. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik nr 2 1 Podstawą procesu wydawniczego jest roczny plan wydawniczy, który powstaje w oparciu o zasady

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w latach

Ziemie polskie w latach Ziemie polskie w latach1815-1830 1. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim 1. Z części ziem Ks. Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie związane unią personalną z Rosją 2. Z Krakowa i okolicznych ziem

Bardziej szczegółowo

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz Krystyna Lachowicz Trzeba pomóc cz. I Po kilkudziesięciu latach przerwy, w 1989 roku znów zaczęły ukazywać się niezależne, polskie gazety na Wschodzie. Głos znad Niemna, tygodnik Związku Polaków na Białorusi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku

Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ 213 Grażyna WRONA Stanisław Milewski, Adam Redzik Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2011, ss. 658 Stanisław

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego oraz podstawowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost komórka organizacyjna Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad Sekretarz Stanu Jan Bury Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski tytuł

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Tomasz Nowak, Daria Kaszyńska-Dobrołęcka BibliotekaAnaliz Warszawa 2009 Copyright by Piotr

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia Zajęcia nr 4 Publiczne bazy orzeczeń Cz. 1 Serwis Sądu Najwyższego Serwis Naczelnego Sądu Administracyjnego i Centralna Baza Orzeczeń

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Ryszard Wroczyński POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Przedruk z wydania drugiego /W ydaw nictw o m Wrocław 2003 SPIS TREŚCI Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r.

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r. Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Marzena Andrzejewska kilka słów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 I. Założenia metodologiczne i porządkujące pracę.... 15 1. Uwagi wstępne... 15 2. Problemy, hipotezy, źródła wiedzy... 17 2.1. Problem podstawowy... 17 2.2. Problemy szczegółowe...

Bardziej szczegółowo

Statystyka: narzędzie nieodzowne w poszukiwaniu prawdy. C. Radhakrishua Rao

Statystyka: narzędzie nieodzowne w poszukiwaniu prawdy. C. Radhakrishua Rao PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVIII ZESZYT 3-4 2011 CZESŁAW DOMAŃSKI LOSY PRZEGLĄDU STATYSTYCZNEGO Statystyka: narzędzie nieodzowne w poszukiwaniu prawdy. C. Radhakrishua Rao 1. WPROWADZENIE Głównym celem działalności

Bardziej szczegółowo

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek ZASÓB CZASOPISM BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE Drama Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania Kwartalnik 2006-2010, 2011-2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA CZASOPISMA BIEŻĄCE. 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6 Czytelnia Czasopism.

CZASOPISMA CZASOPISMA BIEŻĄCE. 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6 Czytelnia Czasopism. TYTUŁ CZASOPISMA FILIA CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Angora, F 2, 4, 5, 6 Aura Bibliotekarz Bravo Filia nr 1 Charaktery Chorzowianin, F.1,2,3,4,5,9,14,18,19 Claudia, F. 5 Cogito Do Rzeczy Dobre Rady Filia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych Zasady pisania prac dyplomowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prace licencjackie - mogą mieć postać prac przeglądowych: streszczać poglądy filozofów, stanowić świadectwo rozumienia tekstów filozoficznych,

Bardziej szczegółowo

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011 Katowice, 26 listopada 2010r znak sprawy BI/I/ 323/108 /10 Wszyscy Wykonawcy Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z korporacjami prawniczymi

Współpraca organizacji pozarządowych z korporacjami prawniczymi Współpraca organizacji pozarządowych z korporacjami prawniczymi Projekt zrealizowała: Czas trwania projektu: 1.10.2005 30.06.2006 r. Cele projektu: lepsze wzajemne poznanie się organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1 KOMENTARZ Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dorota Habrat WYDANIE 1 Warszawa 2014 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Wojciech

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism CZASOPISMA TYTUŁ FILIA CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Angora, F 2, 4, 5, 6 Aura Bibliotekarz Bravo Filia nr 1 Chorzowianin, F.1,2,3,4,5,9,14,18,19 Claudia, F. 5 Cogito Dialog Do Rzeczy Dobre Rady Filia nr

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA FRAGMENT FIKCYJNEGO PAMIĘTNIKA Z CZASÓW DAWNEGO, WIELOKULTUROWEGO TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

KONKURS NA FRAGMENT FIKCYJNEGO PAMIĘTNIKA Z CZASÓW DAWNEGO, WIELOKULTUROWEGO TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO OŚRODEK KULTURY TKACZ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM OGŁASZA KONKURS NA FRAGMENT FIKCYJNEGO PAMIĘTNIKA Z CZASÓW DAWNEGO, WIELOKULTUROWEGO TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO Przedmiotem konkursu jest przygotowanie fragmentu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe Odpowiedzialność za długi spadkowe Komentarz do zmian 2015 Elżbieta Skowrońska-Bocian KOMENTARZE PRAKTYCZNE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 30 października 2015 r. Wydawca Klaudia Szawłowska-Milczarek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII

Spis treści. Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII Rozdział I. Początki administracji... 1 1. Starożytność... 1 I. Despotie wschodnie... 1 1. Rys historyczny... 1 2. Administracja centralna i terytorialna... 1

Bardziej szczegółowo

ROLA RUCHU WYDAWNICZEGO W FUNKCJONOWANIU POLAKÓW NA ZAOLZIU (1945 1992)

ROLA RUCHU WYDAWNICZEGO W FUNKCJONOWANIU POLAKÓW NA ZAOLZIU (1945 1992) Leokadia Drożdż PIN Instytut Śląski w Opolu Streszczenie wystąpienia na zebraniu pracowników PIN Instytutu Śląskiego w Opolu w dniu 22 maja 2013 r. Temat rozprawy : ROLA RUCHU WYDAWNICZEGO W FUNKCJONOWANIU

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lp. Tytuł Ilość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lp. Tytuł Ilość Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr do SIWZ Załącznik Nr do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie w prenumeracie prasy (dzienników i periodyków) z datą wydawniczą 20 r. Termin

Bardziej szczegółowo

DODATKI : PRÓBA SYSTEMATYZACJI

DODATKI : PRÓBA SYSTEMATYZACJI Spotkanie pt. Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT, 23-24.05.12, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu DODATKI : PRÓBA SYSTEMATYZACJI Danuta Adamowicz Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO W POLSCE

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO W POLSCE ADAMPBETRASIK / Przy współpracy Andrzeja Laskowskiego HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO W POLSCE TWIGGER WARSZAWA 2001 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 Słowo wstępne 11 Wprowadzenie,

Bardziej szczegółowo

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej 1. Praca dyplomowa kończy proces kształcenia w Uczelni. Jej obrona (i pozytywny wynik egzaminu dyplomowego)

Bardziej szczegółowo

Kryzys na rynku usług prawniczych nie odstrasza. Najwięcej kandydatów przyciąga Wrocław.

Kryzys na rynku usług prawniczych nie odstrasza. Najwięcej kandydatów przyciąga Wrocław. 1 z 5 2015-07-16 08:37 DRUKUJ Tekst pochodzi z serwisu rp.pl, Rzeczpospolita Czy wiesz, ile z Kyocerą ten artykuł możesz wydrukować do 5 razy taniej? Już od 33 zł /m-c! Więcej... MAGISTROWIE/STUDENCI Nabór

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Zbigniew Czarnik Wojciech Maciejko Paweł Zaborniak Wydanie 1 Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Wojciech Maciejko rozdziały 1, 2, 3, 7 Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski Prawo Cywilne sędzia Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Opracowanie Agnieszka Nawrocka Katarzyna Giedrys-Woźny Świdnica 2015 Na zjeździe założycielskim,

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego NAGRODA im. IWANA WYHOWSKIEGO ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Ogłoszenie 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy) z podaniem kodów CPV Kod

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Karta osiągnięć doktoranta, zwana dalej Kartą, dokumentuje efekty studiów oraz naukową,

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT

Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT Magdalena Rowioska Beata Kowaleczko Centrum NUKAT BUW Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT problematyka opracowania dokumentów okiem administratora Konferencja Opracowanie czasopism ukazujących

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp......................................................... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17 1. Pojęcie organu... 17 2. Klasyfikacja organów... 21 2.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PRAWO AUTORSKIE, PRASOWE I WYDAWNICZE I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 PRAWO AUTORSKIE, PRASOWE I WYDAWNICZE I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PRAWO AUTORSKIE, PRASOWE I WYDAWNICZE 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z przedmiotu prawo autorskie, prasowe i wydawnicze na specjalności redakcyjno-wydawniczej kierunku

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/ do Umowy nr CSIOZ/../2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do elektronicznego Systemu Informacji Prawnej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM

KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM W dniu 2 czerwca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu odbyła się Konferencja Naukowa pt. Radca prawny jako

Bardziej szczegółowo

Szanowny/a Panie/i, Z góry bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety i aktywny udział w tej inicjatywie.

Szanowny/a Panie/i, Z góry bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety i aktywny udział w tej inicjatywie. Szanowny/a Panie/i, Fundacja im. Stefana Batorego wspólnie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym podjęły działania w celu przybliżenia opinii publicznej roli i zadań Rady Polityki Pieniężnej i jaki wywiera

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA

KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA Ub Hamburg A/553552 Jerzy Kowalski KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA Polskie Wydawnictwo Prawnicze Warszawa - Poznań 2009 Spis treści Wstęp 11 1. Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Matematyki i Informatyki PASJA TO SZUKANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE 30.01.1919 r. utworzono Wydział

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak WŁADZA SĄDOWNICZA PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak Z A S A D A T R Ó J P O D Z I A Ł U W Ł A D Z??? . ( )Z zasady podziału władz wynika, iż władze ustawodawcza, wykonawcza

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie:

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa www.hfhr.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa www.inpris.pl Fundacja Panoptykon ul. Orzechowska 4/4,

Bardziej szczegółowo

OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ

OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ Komunikat nr 1 Termin Konferencji: 24 listopada 2015 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Adwokat Marian Anczyk W 1953 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Krakowie. W tym samym roku powołany w skład tej Rady; rzecznik dyscyplinarny (1955), członek (1970-1992),

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji prawniczej w Bibliotece Sejmowej

Źródła informacji prawniczej w Bibliotece Sejmowej Źródła informacji prawniczej w Bibliotece Sejmowej Zenon Mikos Anna Sadoch X Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane, 22-25 września 2009 r. Dziewięćdziesiąt lat Biblioteki Sejmowej Listopad

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook)

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook) Radosław Olszewski Zakład Postępowania Karnego Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12 RECENZENT Danuta Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0

Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0 Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

Data: Wydanie: N2. Symbol: Procedura P-RIE-1. Strona: 1/2 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA

Data: Wydanie: N2. Symbol: Procedura P-RIE-1. Strona: 1/2 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA Procedura P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 1/2 P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA Procedura P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 2/2 1. Zakres procedury Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne P I Informatorium P I / 1 Bibliografie, Encyklopedie, Słowniki, Skorowidze P I / 2 Ustawodawstwo. Wydawnictwa urzędowe. - Dzienniki Ustaw RP; - Monitor Polski- Dziennik Urzędowy RP; P I / 3 Zbiory orzecznictwa

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo