Alina Grochowska. Charakterystyka treściowa wydawnictw ciągłych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alina Grochowska. Charakterystyka treściowa wydawnictw ciągłych"

Transkrypt

1 1 Alina Grochowska Charakterystyka treściowa wydawnictw ciągłych W opracowaniu przedmiotowym wydawnictw ciągłych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy stosujemy język haseł przedmiotowych BN 1. Hasła przedmiotowe nadawane są czasopismom opracowywanym na bieżąco a także, w miarę możliwości czasowych, starszym czasopismom znajdującym się w Katalogu czytelni czasopism oraz katalogach poszczególnych działów specjalnych. Po kilku miesiącach pracy nad różnorodnymi rodzajami wydawnictw mam już pewną orientację, co do trudności tego przedsięwzięcia. Podane w referacie przykłady powielają schematy opracowania czasopism w katalogu BN, często jednak ich przytoczenie jest potwierdzeniem wzoru wybranego z kilku różnych sposobów opracowania podobnych dokumentów. Wydaje się, że warto podjąć próbę dalszego ujednolicania zasad opracowania czasopism tym razem chodzi o przyjęcie ustaleń w zakresie charakterystyki treściowej dokumentów. Najważniejszym i obowiązkowym elementem charakterystyki treściowej wydawnictwa ciągłego jest temat ogólny etniczny, któremu towarzyszyć mogą tematy ogólne, wskazujące dziedzinę lub treść czasopisma, tematy korporatywne (w przypadku biuletynów, roczników określonych instytucji lub partii politycznych) oraz tematy geograficzne wskazujące obszar geograficzny, którego dotyczy treść danego wydawnictwa ciągłego. Tematy ogólne etniczne wskazujące rodzaj i przynależność etniczną lub państwową wydawnictwa ciągłego, stanowią swego rodzaju klasyfikację czasopism. Lista obejmuje ponad 80 rodzajów czasopism oraz wielokrotnie większą liczbę tematów etnicznych, np. Czasopisma filologiczne amerykańskie, Czasopisma komputerowe polskie, Czasopisma matematyczne polskie itd. Lista ta nie jest skończona, wprowadzane są nowe tematy, por. Czasopisma edytorskie, Czasopisma policyjne, Czasopisma księgarskie. Przystępując do opracowania przedmiotowego należy zaklasyfikować dane czasopismo, tzn. zgodnie z jego zawartością (czasopisma matematyczne, społeczno-kulturalne) lub przeznaczeniem (czasopisma młodzieżowe, poradnikowe, ludowe) przyporządkować je do określonej grupy tematycznej. Jeżeli czasopismo zawiera różnorodne treści, zgodnie z metodyką JHP BN, budujemy charakterystykę treściową z kilku tematów, por. Ziemia Raciborska : miesięcznik historyczno-przyrodniczy / [red. nacz. Grzegorz Wawoczny]. Racibórz, Czasopisma regionalne i lokalne polskie Czasopisma historyczne polskie Czasopisma przyrodnicze polskie Racibórz (woj. śląskie ; okręg) czasopisma 2 Przy wyborze odpowiedniego tematu ogólnego etnicznego mogą pojawić się trudności, stąd warto wprowadzić pewne ustalenia we własnym katalogu. Trudności dotyczą m.in. dwóch tematów: Czasopisma społeczno-kulturalne oraz Czasopisma ludowe. Definicji tych terminów nie znalazłam w Encyklopedii wiedzy o prasie. Wpisanie terminów do wyszukiwarki, kieruje nas do bazy MAK i Słownika języka haseł przedmiotowych BN. Poza Słownikiem JHP BN terminy te wykorzystywane są w klasyfikowaniu czasopism w bibliografiach 3. W Słowniku Zasady ogólne opracowania wydawnictw ciągłych ujęte zostały w Biuletynie JHP BN nr 6/2003 oraz nr 14/2005. W Biuletynie 27/2007 znaleźć można wskazówki dotyczące opracowania czasopism naukowych i fachowych. 2 Biuletyn JHP BN 3 Kolasa W.M., Jarowiecki J. Polska bibliografia prasoznawcza Kraków, 2005.

2 potrzebnych słów J. Bralczyka przymiotnik społeczno-kulturalny oznacza "związany ze społeczeństwem i jego kulturą" 4. Intuicyjnie zaliczamy do grupy Czasopism społecznokulturalnych tygodniki i miesięczniki takie, jak Polityka, Wprost, Odra i in. Pytanie, czy uzasadnione jest stosowanie tego tematu do czasopism o treści społecznej, np. publikacji dotyczących opieki społecznej, obrony konsumentów, ubezpieczeń, por. 2 Posłaniec Świętego Brata Alberta / [Fundacja im. Brata Alberta]. - Radwanowice, Fundacja im. Brata Alberta (Radwanowice) - czasopisma Czasopisma społeczno-kulturalne polskie Niepełnosprawni - opieka społeczna Polska - czasopisma Radwanowice (woj. małopolskie) - czasopisma Twoja Praca / [red. nacz. Zbigniew Biskupski]. - Warszawa, Czasopisma społeczno-kulturalne polskie Praca - czasopisma Wieczory Świetlicowe : czasopismo poświęcone zajęciom praktycznym w świetlicy / Poleski Związek Teatrów i Chórów Ludowych w Brześciu nad Bugiem; [red. Ferdynand Peszek]. - Brześć n/b, Czasopisma społeczno-kulturalne polskie r. Praca kulturalno-oświatowa - czasopisma Tematy społeczne mogą być poruszane przez czasopisma fachowe, por. Wspólne Tematy : pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego / [red. nacz. Agnieszka Smrokowska-Reichmann]. Krynica, Opieka społeczna - czasopisma Do grupy Czasopism społeczno-kulturalnych zaliczonych zostało część zeszytów muzealnych o charakterze ogólnym. Wyszukujemy je pod dodatkowymi tematami, por. Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa. Kraków, Muzeum Narodowe (Kraków) - czasopisma Czasopisma historyczne polskie Muzealnictwo - Polska - czasopisma Kraków (woj. małopolskie) - muzealnictwo - czasopisma Należą tu zeszyty towarzystw kulturalnych, towarzystw przyjaźni między narodami i in. Austria w Słowie i Ilustracji = Polen in Wort und Bild. - [Wiedeń : s.n.]. - Opis na podstawie: 1965, Nr. 2. Czasopisma społeczno-kulturalne austriackie 4 Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów / pod red. Jerzego Bralczyka. Warszawa 2005; Por. też definicję Ignacego S. Fiuta "Przez PSK [pismo społeczno-kulturalne] w szerokim sensie rozumie się periodyk prezentujący przede wszystkim różne formy kultury, sztuki, myśli społeczno-politycznej i szeroko pojmowanej kultury masowej", Zesz. Prasozn nr ¾ s. 64.

3 Czasopisma społeczno-kulturalne polskie Austria - a Polska - czasopisma Polska - a Austria czasopisma 3 Czasopisma przeznaczone dla konsumentów mogą mieć charakter poradnikowy lub społeczny, por. Prawda : tygodnik konsumenta / [red. nacz. Jan Bielski]. Poznań, Konsumenci (ekon.) - czasopisma Czasopisma społeczno-kulturalne polskie WiW Wiem i Wybieram : poradnik konsumenta / [Fundacja "Dom Dostępny" ; red. nacz. Beata Czuma-Banecka]. Warszawa, Czasopisma poradnikowe polskie Konsumenci (ekon.) czasopisma Biuletyn Federacji Konsumentów. Warszawa, Federacja Konsumentów czasopisma Konsumenci (ekon.) ochrona - czasopisma Termin Czasopisma ludowe też może nasuwać wątpliwości, zwłaszcza w stosunku do czasopism przeznaczonych dla chłopów, wydawanych przez Związek Młodzieży Wiejskiej lub Polskie Stronnictwo Ludowe. Głos Wsi : wychodzi w każdą niedzielę / [red. odpowiedzialny Mieczysław Korczyński]. - Radom, Czasopisma ludowe polskie r. Chłopskie życie Gospodarcze : pismo zawodowe i społeczne : Łódź, Poznań / [red. odpowiedzialny Stefan Ignar]. - Łódź, Czasopisma ludowe polskie r. Myślę, że w tym przypadku dobrym rozwiązaniem jest podanie obu tematów, tzn. dodanie do tematu Czasopisma ludowe tematu Czasopisma polityczne polskie, jeżeli czasopismo jest organem partii politycznej. Wieści : tygodnik społeczno polityczny poświęcony sprawom wsi. Kraków, Czasopisma ludowe polskie 710 Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. 710 Polskie Stronnictwo Ludowe "Odrodzenie". Czasopisma zoologiczne zaliczone zostały w katalogu BN do Czasopism biologicznych, natomiast czasopisma kynologiczne, ornitologiczne zaliczone zostały do Czasopism przyrodniczych. Cztery Łapy i Ogon : dla miłośników zwierząt. Warszawa, Czasopisma przyrodnicze polskie Kot domowy - czasopisma Pies domowy - czasopisma

4 4 Do jakich czasopism zaliczyć biuletyny PCK? Ze względu na część działalności określić je można jako czasopisma medyczne, ze względu na pozostałą również jako społeczne. Ze względu na przynależność do określonej instytucji, zaliczone zostały do czasopism fachowych. Jestem na Stanowisku w Czasie Pokoju i Wojny : ilustrowany miesięcznik Polskiego Czerwonego Krzyża / Zarząd Główny P.C.K.Warszawa, Polski Czerwony Krzyż czasopisma Nie rozstrzygnięto jeszcze ostatecznie, czy czasopisma związane z milicją zaliczyć do czasopism fachowych, czy policyjnych? Milicjant : organ Związku Zawodowego M[ilicji] m. st. Warszawy / Związek Zawodowy Milicjantów m. st. Warszawy ; red. Misiewicz. - Warszawa, Czasopisma związkowe polskie r. Milicja - Polska - czasopisma 785 Policjant 710 Związek Zawodowy Milicji m. st. Warszawy Biuletyn Informacyjny / Wojewódzki Sztab Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Lublinie. - Lublin, Milicja - Polska - czasopisma Warto uświadomić, że czasopisma naukowe dotyczące sportu, turystyki nie mogą mieć tematu Czasopisma sportowe, Czasopisma turystyczne, lecz Czasopisma naukowe + temat określający przedmiot badań. Zeszyty Dydaktyczno-Naukowe WSHGiT / Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki ; [Łukasz Szymański red. nacz.]. Warszawa, Czasopisma naukowe Hotelarstwo czasopisma Turystyka czasopisma [= Czasopisma turystyczne] Gastronomia - czasopisma Tu należy dodać określnik -zarządzanie, bo w gruncie rzeczy artykuły dotyczą ruchu turystycznego, usług, organizacji turystyki i spraw ekonomicznych związanych z turystyką. To samo można też powiedzieć o hotelarstwie i gastronomii. Nie powtarzamy tematu Czasopisma naukowe przy zeszytach naukowych z zakresu pedagogiki, socjologii, techniki (zeszytów naukowe Politechnik). Czasopisma pedagogiczne, Czasopisma prawnicze, Czasopisma socjologiczne czy Czasopisma techniczne są czasopismami naukowymi. Prace Naukowe. Transport / Politechnika Radomska [im. Kazimierza Pułaskiego ; red. nauk. Jan Kacprzak]. - Radom, Czasopisma techniczne polskie Transport - czasopisma

5 Podsumowując, warto w zakresie stosowania tematów etnicznych przyjąć ustalenia co do sposobu opracowania omawianych czasopism, podobnie jak w zakresie charakterystyki rzeczowej czasopisma, tzn. przyjąć określone wzory dla poszczególnych typów czasopism. 5 Wzory opracowania czasopism Jak ważne jest wypracowanie wzorów warto sobie uświadomić na przykładach czasopism o zbliżonej tematyce. Występujące w charakterystyce treściowej tematy ogólne określające dziedzinę lub treść czasopisma, stosowane są na zasadach ogólnych JHP BN 5. Nie mniej i tu trzeba przyjąć pewne ustalenia, co do stopnia szczegółowości opracowania i stosowania tematów rozwiniętych, por. Encyklopedia : mamo to ja / [red. nacz. Marzena Mróz]. Warszawa. - Niereg. - Opis na podstawie: [19]99, nr 5. Czasopisma poradnikowe polskie Dziecko higiena - czasopisma Dziecko żywienie - czasopisma Mam Dziecko : magazyn dla rodziców. - Warszawa, Czasopisma poradnikowe polskie Dziecko - higiena - czasopisma Dziecko - żywienie - czasopisma Dziecko rozwój fizyczny czasopisma Wydaje się, że w przypadku czasopism poradnikowych można użyć ogólnego tematu Dziecko czasopisma Mieszkania remont czasopisma Mieszkania wyposażenie czasopisma Można uogólnić do tematu Mieszkania - czasopisma Oczywiście może być tak, że czasopismo zawiera porady wyłącznie z zakresu wyposażenia wnętrz, wtedy zastosujemy temat węższy. Podatki i Prawo w Praktyce / red. nacz. Mira Malicka. Warszawa, Czasopisma ekonomiczne polskie Czasopisma prawnicze polskie Podatki czasopisma czy też Podatki prawo - czasopisma Inne przykłady, kiedy warto przyjąć ustalenia, to fachowe czasopisma handlowe dla handlowców AGD RTV Polska : miesięcznik branżowy dla handlowców : organ prasowy PI AGD / [red. nacz. Tomasz Charążka]. - [Warszawa], Handel - czasopisma Artykuły gospodarstwa domowego - czasopisma 5 Biuletyn JHP BN 6/2003.

6 Nafta & Gaz Biznes : wiadomości z kraju i ze świata / red. nacz. Ryszard Cygan. Kraków, Czasopisma ekonomiczne polskie Gaz ziemny handel - czasopisma Nafta handel - czasopisma 6 Przykłady przedstawiają dwa wzory. Jeżeli zastosujemy wzór pierwszego przykładu, pod tematem Handel czasopisma wyszukamy wszystkie czasopisma dotyczące handlu, i te ogólne, i te poświęcone określonej branży. Natomiast pod tematem Nafta czasopisma znajdziemy czasopisma handlowe, fachowe i techniczne. Wiadomości Naftowe i Gazownicze / Stowarzyszenie Naukowo- Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; red. nacz. Jacek Munia. Kraków, Czasopisma techniczne polskie Nafta - czasopisma Gaz ziemny - czasopisma Jeżeli natomiast zastosujemy drugi wzór, pod tematem Samochody handel, Nafta handel, itd. zgromadzimy publikacje dotyczące handlu samochodami, naftą itd., nie tylko czasopisma. To rozwiązanie wydaje się lepsze. Auto Import. Kraków, Niereg. Czasopisma poradnikowe polskie Samochody handel - czasopisma Konsekwentne stosowanie wzorów ważne jest także w opracowaniu biuletynów, zwłaszcza, że w charakterystyce występuje temat korporatywny 6, który zgodnie z metodyką JHP BN wymaga współwystępowania tematów ogólnych. Temat Nauka organizacje Polska czasopisma powinien być konsekwentnie dodawany do wszystkich biuletynów towarzystw naukowych, por. Łódzkie Towarzystwo Naukowe czasopisma Nauka organizacje Polska - czasopisma Łódź (woj. łódzkie) nauka organizacje - czasopisma Bywa też drugi wzór, a mianowicie temat określający grupy zawodowe z określnikiem organizacje Adwokaci organizacje Ekonomiści organizacje Lekarze samorząd Postępowanie w tych przypadkach powinno być zgodne z ogólnymi zasadami JHP BN. 6 Tematy korporatywne, wskazujące instytucję lub partię polityczną, której biuletyn, rocznik itp. dotyczy. Jest to duża grupa czasopism obejmująca biuletyny instytucji, zeszyty/ roczniki naukowe określonych wydziałów, czasopisma akademickie, szkolne, wspomniane zeszyty muzeów, czasopisma polityczne określonych partii, czasopisma kombatanckie a także czasopisma związkowe. Zasady tworzenia haseł korporatywnych podane zostały podręczniku W. Klenczon i A. Stolarczyk: Hasło korporatywne w opracowaniu przedmiotowym. Tam też można znaleźć zasady tworzenia rekordów kartoteki haseł przedmiotowych dla nazw korporatywnych.

7 7 Następny wzór do ustalenia, czy temat Biblioteki publiczne Polska czasopisma powinien zbierać wszystkie publikacje dotyczące bibliotek publicznych w Polsce, tzn. biuletyny, roczniki bibliotek i przeglądowe tytuły bibliotekarskie, np. Bibliotekarz Bydgoski, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, itd. Przy okazji opracowania czasopism bibliotekarskich dyskusję wywołał zapis w Biuletynie JHP BN, zalecający dodawanie tematu Czasopisma regionalne i lokalne polskie do wszystkich rodzajów czasopisma o zasięgu lokalnym. Ponieważ dodawany jest temat geograficzny z o. bibliotekarstwo, czytelnik wśród publikacji dotyczących bibliotekarstwa w Lesznie znajdzie także czasopismo. Zakładając, że wszystkie czasopisma regionalne powinny być zgromadzone razem, powstaje pytanie, czy w temacie geograficznym zastosować tylko określnik formalny, czy, jak w przykładzie niżej bibliotekarstwo czasopisma, a zdarza się, że są zastosowane 2 tematy geograficzne, lub pomijany jest o. bibliotekarstwo. To samo dotyczy czasopism lokalnych sportowych, społeczno-kulturalnych, czy muzealnych. Varia : pismo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie. Leszno, Niereg. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka (Leszno) - czasopisma Czasopisma bibliotekarskie polskie Leszno (woj. wielkopolskie ; okręg) bibliotekarstwo - czasopisma Tematy geograficzne, wskazujące obszar geograficzny, miejscowość, którego / której dotyczy treść danego wydawnictwa ciągłego, np.: Radomsko (woj. łódzkie ; okręg) czasopisma, Ukraina historia czasopisma W określnikach występujących po tematach geograficznych powinna zostać zachowana zasada ich stosowania. Zausznik : informator przyrodniczy gminy Przygodzice : [biuletyn informacyjny Kartoteki Przyrodniczej Gminy Przygodzice (KPGP)] / red. Mateusz Matysiak. Przygodzice, Czasopisma przyrodnicze polskie Czasopisma regionalne i lokalne polskie Barycz (dolina) - fauna i flora - czasopisma Przygodzice (woj. wielkopolskie ; okręg) czasopisma Jak ważne jest ujednolicenie wzorów opracowania różnych typów czasopism można wskazać na przykładach czasopism związkowych. Nie chodzi o błędy w opracowaniu, chodzi stale o wybór modelu opracowania czasopism odnoszących się do grup zawodowych (także odbiorców). W poniższych przykładach podobne publikacje opracowane zostały w różny sposób. Warto dla nich przyjąć spójne wzory opracowania. Nasze Pismo : organ Stowarzyszenia Urzędników Państwowych / red. Józef Ciembroniewicz. - Warszawa, Stowarzyszenie Urzędników Państwowych - czasopisma Czasopisma związkowe polskie r. Urzędnicy organizacje Polska r. - czasopisma Głos Niższych Funkcjonarjuszów i Pracowników Państwowych / [Zarz. Gł. Związku Niższych Funkc. Państw. Rzplitej Pol. ; red. Karol Mozgała]. Warszawa, Czasopisma związkowe polskie r.

8 Urzędnicy organizacje Polska r. - czasopisma 8 Biuletyn Instytutu Chemii UJ : pismo członków NSZZ Solidarność. - [Kraków], Niereg. NSZZ "Solidarność" - czasopisma Czasopisma związkowe polskie Kraków (woj. małopolskie) - szkolnictwo wyższe - organizacje - czasopisma Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" (Uniwersytet Jagielloński. Instytut Chemii). Biuletyn Informacyjny Solidarność MPK. - Kraków -Niereg. NSZZ "Solidarność". Komisja Zakładowa przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym (Kraków) - czasopisma Czasopisma związkowe polskie Kraków (woj. małopolskie) r. - czasopisma Biuletyn Strajkowy /Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kraków, NSZZ "Solidarność" - czasopisma Czasopisma związkowe polskie Strajki Polska r. - czasopisma Kraków (woj. małopolskie) - szkolnictwo wyższe - organizacje - czasopisma 710 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków). Komunikat Izby Rzemieślniczej w Krakowie / Wyd. Izba Rzemieślnicza w Krakowie ; red. W. Szydłowski. - Kraków, Izba Rzemieślnicza (Kraków) - czasopisma r. Rzemiosło - organizacje - Polska r. - czasopisma Kraków (woj. małopolskie) rzemiosło organizacje r. - czasopisma Rzemieślnik Śląski : dwutygodnik poświęcony zagadnieniom życia gospodarczego i zawodowego rzemiosła i drobnego przemysłu na Śląsku / Izba Rzemieślnicza Woj[ewództwa] Śląsk[iego]. - Katowice Rzemiosło - Polska - czasopisma Śląsk, Górny - rzemiosło - czasopisma Rzemiosło : miesięcznik / wydawany przez Radę Izb Rzemieślniczych Rzeczpospolitej Polskiej przy współudziale Izb Rzemieślniczych ; red. Mieczysław Grzybowski. Warszawa, Rzemiosło - organizacje - Polska - 20 w. czasopisma 710 a Rada Izb Rzemieślniczych RP (Warszawa) 710 a Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej. 710 a Samorząd Gospodarczy Rzemiosła (Warszawa) Pytanie, czy w przypadkach, gdy nie podajemy w charakterystyce hasła korporatywnego (tu trzy instytucje sprawcze), temat ogólny Rzemiosło powinien wystąpić z określnikiem organizacje, czy po prostu Rzemiosło czasopisma. Określniki chronologiczne

9 9 Jak wynika z Biuletynu JHP BN, stosujemy pewne uogólnienia w zakresie chronologii czasopism ukazujących się od wielu lat lub w okresie powojennym, niezależnie od chronologii tematy geograficzne występujące w charakterystyce czasopisma nie zawierają określnika chronologicznego, Warszawa szkolnictwo wyższe czasopisma Warszawa służba zdrowia czasopisma, Dla publikacji starszych, okresu przedwojennego można stosować określniki chronologiczne. Warszawa służba zdrowia r. czasopisma. Dla wydawnictw urzędowych i statystycznych określniki chronologiczne są konieczne. W związku z tym warto ustalić, czy temat ogólny występujący w charakterystyce powinien mieć dostosowane określniki chronologiczne. C.O.P. : pismo Centralnego Okręgu Przemysłowego / Centralny Okręg Przemysłowy ; red. S. Piotrowski. Sandomierz, Czasopisma ekonomiczne polskie r. Polska gospodarka r. - czasopisma Tematy zestawiane za pomocą spójnika "a" Przy czasopismach ogólnych można zastosować zasadę, że charakter czasopisma określa temat etniczny, któremu towarzyszą dwa tematy Austria-Polska : czasopismo gospodarczo-kulturalne / [Towarzystwo Austriacko-Polskie w Wiedniu ; red. nacz. Theodor Kanitzer]. Wiedeń, Czasopisma społeczno-kulturalne polskie Austria - a Polska - czasopisma Polska - a Austria czasopisma Istnieją też czasopisma opracowane inaczej Begegnung mit Polen : Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung / [red.] Paul Wolf [et al.]. Düsseldorf, Czasopisma polityczne niemieckie Niemcy polityka Polska - czasopisma Polska polityka Niemcy - czasopisma Biuletyn Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej /Polsko-Amerykańska Izba Handlowa ; red. Michał Kwapiszewski.Warszawa [R.1], [R.2], Czasopisma ekonomiczne polskie r. Polska - a Stany Zjednoczone handel r. czasopisma Stany Zjednoczone - a Polska handel r. czasopisma Ameryka : miesięcznik Amerykańsko-Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce. - Warszawa : Amerykańsko-Polska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce, R.1 (1923)-R.2 (1924). Czasopisma ekonomiczne polskie r. Polska - a Stany Zjednoczone gospodarka r. czasopisma Stany Zjednoczone - a Polska gospodarka r. - czasopisma

10 Inter Finitimos : informator naukowy do badań nad stosunkami polsko-niemieckimi. Wyd. polskie]. - Kraków, Równol. podtyt.: wissenschaftlicher Informationsdienst deutschpolnische Beziehungen. Czasopisma historyczne niemieckie Niemcy - a Polska historiografia - czasopisma Polska - a Niemcy historiografia - czasopisma 10 Warto ustalić, czy można opracowywać czasopisma podwójnie, mieszając wzory opracowania lub inaczej łącząc w charakterystyce tematy z określnikiem czasopisma i inne. Czy do cyklicznych sprawozdań dodawać temat czasopisma, czy nie? Wystąpienia Generalne Rzecznika Praw Dziecka. - Warszawa, Czasopisma prawnicze polskie Rzecznik praw dziecka - Polska Prawa dziecka - Polska - od 2001 r. Komunikat z Badań / Centrum Badania Opinii Społecznej. - Warszawa, Niereg. Opinia publiczna - Polska - od 1989 r. Polska - socjologia - od 1989 r. Annual Bulletin of Statistics of World Trade in Steel / Economic Commission for Europe = Bulletin Annuel de Statistiques du Commerce Mondial de l'acier / Commision Economique pour l'europe = Ežegodnyj Blleten' Statistika Mirovoj Torgovli Stal' / Evropejskaâ Ekonomičeskaâ Komissiâ. - New York ; Geneva. Opis na podstawie: Czasopisma ekonomiczne Stal handel - czasopisma Stal handel - od 1989 r. - statystyka Powyższe przykłady nie wyczerpują listy pytań do rozstrzygnięcia. Ustalenia metodyczne ze strony Biblioteki Narodowej mogą nam w tej trudnej pracy bardzo pomóc.

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (15-21.11.2013) Powód usunięcia: użycie określnika rzeczowego niezgodne z notą stosowania 1 010 a p 2004509729 150 a Bibliotekarstwo

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (24-30.01.2014) Powód usunięcia: dublet 1 010 a p 2012015287 151 a Borysław (Ukraina) x Tustanowice x górnictwo y 1918-1939 r.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (29.11-5.12.2013) Powód usunięcia: nieprawidłowe zastosowanie określników po temacie formalnym Bezpośrednio po tematach formalnych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŁOBRZEGU ROK

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŁOBRZEGU ROK INFORMATOR O PRASIE BIEŻĄCEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŁOBRZEGU ROK 2016 Informator prezentuje czasopisma zaprenumerowane na rok 2016. Czasopisma są dostępne w Czytelni Prasy oraz innych placówkach

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (21-27.02.2014) Powód usuniecia: błędne zastosowanie określnika chronologicznego 1 010 a p 2004543265 151 a Polska x granice x

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (28.02-6.03.2014) Powód usunięcia: dublet 1 010 a p 2014001664 100 1. a Góralczyk, Józef Andrzej d (1924-2006) Należy stosować

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (25-31.01.2013) 1 010 a p 2004433389 111 2. a Międzynarodowy Festiwal Oratoryjno-Kantatowy Wratislavia Cantans" n (17 ; d 1982)

Bardziej szczegółowo

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Hasłem opisu bibliograficznego jest wyrażenie o sformalizowanej postaci, służące do porządkowania zbiorów informacji o dokumentach. 1 Hasłem opisu bibliograficznego powinno

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (18-24.04.2014) Powód usunięcia: dublet 1. p 2004701429. García Márquez, Gabriel (1928- ). Cien a{u00f1}os de soledad. Należy stosować

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (17-23.01.2014) Powód usunięcia: dublet 1 010 a p 2004415205 100 1. a Privšin, Michail Michajlovič d (1873-1954) Należy stosować

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie rzeczowe wydawnictw ciągłych. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Jolanta Szewczak 21.05.2012 r.

Opracowanie rzeczowe wydawnictw ciągłych. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Jolanta Szewczak 21.05.2012 r. Opracowanie rzeczowe wydawnictw ciągłych Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Jolanta Szewczak 21.05.2012 r. Wydawnictwa ciągłe Czasopisma Dzienniki Inne: katalogi handlowe katalogi aukcyjne sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011. Katalog NUKAT bieżące informacje

I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011. Katalog NUKAT bieżące informacje I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011 Katalog NUKAT bieżące informacje Dane statystyczne rekordy bibliograficzne Wydawnictwa ciągłe 68895 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (18-24.02.2011) 1 010 a p 2004513750 150 a Budownictwo x czasopisma z Polska y 1918-1939 r. 2 010 a p 2004513751 150 a Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT

Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT Magdalena Rowioska Beata Kowaleczko Centrum NUKAT BUW Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT problematyka opracowania dokumentów okiem administratora Konferencja Opracowanie czasopism ukazujących

Bardziej szczegółowo

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu:

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŝliwości współpracy Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1970 Pr II 307 1983 1990 Aura 1979 2006 Pr III 115 Auxilium Sociale 2003 2006 Pr

Bardziej szczegółowo

Chronologia jako element opisu rzeczowego w JHP BN

Chronologia jako element opisu rzeczowego w JHP BN Chronologia jako element opisu rzeczowego w JHP BN Wanda Klenczon Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej 2011 Biblioteka Narodowa 8-10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r.

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r. Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Marzena Andrzejewska kilka słów

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie BN w zakładce dla Bibliotekarzy UKD do linku: Odpowiedzi na pytania użytkowników UKD. Propozycje i problemy dołączono Ankietę.

1. Na stronie BN w zakładce dla Bibliotekarzy UKD do linku: Odpowiedzi na pytania użytkowników UKD. Propozycje i problemy dołączono Ankietę. AKTUALNOŚCI 1. Na stronie BN w zakładce dla Bibliotekarzy UKD do linku: Odpowiedzi na pytania użytkowników UKD. Propozycje i problemy dołączono Ankietę. Podświetlony link Ankieta kieruje do przygotowanej

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie. JHP KABA w Deskryptory Biblioteki Narodowej. Maria Nasiłowska. Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Przekształcenie. JHP KABA w Deskryptory Biblioteki Narodowej. Maria Nasiłowska. Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej Przekształcenie JHP KABA w Deskryptory Biblioteki Narodowej Maria Nasiłowska Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej 1 Co wyrażają Deskryptory BN? Przedmiot Ujęcie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA CZASOPISMA BIEŻĄCE. 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6 Czytelnia Czasopism.

CZASOPISMA CZASOPISMA BIEŻĄCE. 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6 Czytelnia Czasopism. TYTUŁ CZASOPISMA FILIA CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Angora, F 2, 4, 5, 6 Aura Bibliotekarz Bravo Filia nr 1 Charaktery Chorzowianin, F.1,2,3,4,5,9,14,18,19 Claudia, F. 5 Cogito Do Rzeczy Dobre Rady Filia

Bardziej szczegółowo

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011 Katowice, 26 listopada 2010r znak sprawy BI/I/ 323/108 /10 Wszyscy Wykonawcy Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (28.03-3.04.2014) Powód usunięcia: dublet 1 010 a p 2004519807 150 a Czas pracy x przemysł x badanie Należy stosować hasło nr p

Bardziej szczegółowo

Wytyczne redakcyjne dla autorów

Wytyczne redakcyjne dla autorów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wytyczne redakcyjne dla autorów Przypisy Bibliografia załącznikowa przykłady Opracowanie Małgorzata Pronobis Dorota Parkita Kielce 2011 Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism CZASOPISMA TYTUŁ FILIA CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Angora, F 2, 4, 5, 6 Aura Bibliotekarz Bravo Filia nr 1 Chorzowianin, F.1,2,3,4,5,9,14,18,19 Claudia, F. 5 Cogito Dialog Do Rzeczy Dobre Rady Filia nr

Bardziej szczegółowo

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek Słowniki i inne przydatne adresy oprac. dr Aneta Drabek Encyklopedia PWN Internetowa encyklopedia PWN zawiera wybór 80 tysięcy haseł i 5tysięcy ilustracji ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej

Bardziej szczegółowo

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę)

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę) Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/V. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (11-17.04.2014) Powód usunięcia: dublet 1. p 2004594883. Nacjonalizm historia Niemcy 1918-1945 r. Należy stosować hasło nr p 2004314741.

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (4-10.03.2011) 1 010 a p 2004436659 110 2. a Galeria Pod Rejtanem" (Kraków) 2 010 a p 2004525220 150 a Duchowieństwo katolickie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie rzeczowe książek z dziedziny edukacji. Wpływ zmian w JHP BN na metody opracowania c.d. Aldona Borowska

Opracowanie rzeczowe książek z dziedziny edukacji. Wpływ zmian w JHP BN na metody opracowania c.d. Aldona Borowska Opracowanie rzeczowe książek z dziedziny edukacji. Wpływ zmian w JHP BN na metody opracowania c.d. Aldona Borowska Podstawa programowa -podstawa programowa Temat i określnik 150 Podstawa programowa 360

Bardziej szczegółowo

III Tablice skrócone i kartoteka wzorcowa UKD III.1 Tablice skrócone UKD

III Tablice skrócone i kartoteka wzorcowa UKD III.1 Tablice skrócone UKD III Tablice skrócone i kartoteka wzorcowa UKD III.1 Tablice skrócone UKD Biblioteka Narodowa publikuje cyklicznie skrócone wydania tablic UKD 1 dla potrzeb narodowej bibliografii bieżącej oraz bibliotek

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (25.02-3.03.2011) 1 010 a p 2004426095 110 2. a Wrocławskie Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex" 2 010 a p 2004505044 150 a Architektura

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015)

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015) Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015) Aura miesięcznik poświęcony ochronie środowiska. Biblioteka Centrum Informacji kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Strony WWW Biuletyn maturalny Arkusze maturalne Omega, Internet. Wykaz pojęć. Podręczniki, Vademecum, dowolne materiały

Strony WWW Biuletyn maturalny Arkusze maturalne Omega, Internet. Wykaz pojęć. Podręczniki, Vademecum, dowolne materiały PRZYGOTOWANIE DO MATURY 2008 Zagadnienia należy opracowywać wcześnie samodzielnie, aby być przygotowanym do dyskusji i do sprawdzenia wiadomości! PS praca samodzielna do oddania P materiał do wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu Państwa.. Angora Auto Kurier Płock i Region Auto Świat

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość

Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość Aleksandra Zawadzka Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu CZYM JEST UNIWERSYTET według ustaw o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (14-20.02.2014) Powód usuniecia: błędne zastosowanie określnika chronologicznego 1 010 a p 2004543267 151 a Niemcy x granice x

Bardziej szczegółowo

Anna Stolarczyk Pracownia JHP BN

Anna Stolarczyk Pracownia JHP BN Anna Stolarczyk Pracownia JHP BN Melioracje Rezerwaty i parki narodowe Województwa z okresu międzywojennego Określniki chronologiczne po tematach z dziedziny prawa i określniku prawo, po określniku podział

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. Załącznik nr 10 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej Informacja w świecie cyfrowym Dąbrowa Górnicza, 3 marca 2008 r. Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Śląska Biblioteka Cyfrowa Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R. Załącznik nr 10 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R. Część Wojew. Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (6-12.05.2011) 1 010 a p 2004306405 150 a Żegluga x muzealnictwo 2 010 a p 2004308949 150 a Żegluga x muzealnictwo z Szwecja 3

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2014) Aura miesięcznik poświęcony ochronie środowiska. Biblioteka Centrum Informacji kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie określników formy w językach haseł przedmiotowych KABA i Biblioteki Narodowej

Zagadnienie określników formy w językach haseł przedmiotowych KABA i Biblioteki Narodowej Małgorzata Serafin Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie Biblioteka Główna Zagadnienie określników formy w językach haseł przedmiotowych KABA i Biblioteki Narodowej Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Trudności i wątpliwości bibliotekarzy uczestniczących. Z doświadczeń nowej biblioteki

Trudności i wątpliwości bibliotekarzy uczestniczących. Z doświadczeń nowej biblioteki Spotkanie pt. Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT, 23-24.05.12, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Trudności i wątpliwości bibliotekarzy uczestniczących w Tytuł programie prezentacji współkatalogowania.

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek ZASÓB CZASOPISM BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE Drama Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania Kwartalnik 2006-2010, 2011-2015

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. zdnia 14 sierpnia 1997 r. z dnia 25 lipca 1997 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. zdnia 14 sierpnia 1997 r. z dnia 25 lipca 1997 r. Monitor Polski Nr 52-1012 - Poz. 498 i 499 498 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO zdnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Podręczniki dla dzieci Podręczniki do nauczania początkowego Podręczniki dla szkół podstawowych Podręczniki dla szkół średnich Podręczniki dla szkół

Podręczniki dla dzieci Podręczniki do nauczania początkowego Podręczniki dla szkół podstawowych Podręczniki dla szkół średnich Podręczniki dla szkół Podręczniki dla dzieci Podręczniki do nauczania początkowego Podręczniki dla szkół podstawowych Podręczniki dla szkół średnich Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych Podręczniki dla szkół zawodowych

Bardziej szczegółowo

Lokalne systemy klasyfikacji zbiorów funkcjonujące w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego

Lokalne systemy klasyfikacji zbiorów funkcjonujące w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego Lokalne systemy klasyfikacji zbiorów funkcjonujące w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego Danuta Szewczyk-Kłos XV Ogólnopolskie Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Lp. Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Archiwalnych Bieżących Uwagi o brakujących rocznikach i ich kompletności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 3 W TCZEWIE. Regulamin biblioteki szkolnej. Funkcje biblioteki szkolnej:

Załącznik nr 5 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 3 W TCZEWIE. Regulamin biblioteki szkolnej. Funkcje biblioteki szkolnej: Załącznik nr 5 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 3 W TCZEWIE Regulamin biblioteki szkolnej Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Samorząd gospodarczy. dr Karol Dąbrowski

Samorząd gospodarczy. dr Karol Dąbrowski Samorząd gospodarczy wykład nr 4 i 5: - instytucje samorządu gospodarczego na ziemiach polskich - zadania samorządu gospodarczego - geneza i ewolucja samorządu gospodarczego w Europie - modele izb handlowych

Bardziej szczegółowo

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie:

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie: TRADYCYJNE BIBLIOGRAFIE PRAWNICZE Pod pojęciem bibliografii najczęściej rozumie się "uporządkowany spis (wykaz, zestawienie) dokumentów, dobranych według pewnych kryteriów, spełniający określone zadania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Obsługa użytkowników w bibliotece

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 30 listopada 2015 r.

Aktualizacja z 30 listopada 2015 r. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym,

Bardziej szczegółowo

Ilość godzin Rodzaj zajęć /Szczegółowe określenie zajęć i tematyki. KARTA OBSERWACJI LEKCJI (przykład) Lekcja:.. (przedmiot)

Ilość godzin Rodzaj zajęć /Szczegółowe określenie zajęć i tematyki. KARTA OBSERWACJI LEKCJI (przykład) Lekcja:.. (przedmiot) I N S T R U K C J A w sprawie organizacji, programu i przebiegu praktyk pedagogicznych studentów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach I. Zadania praktyki pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W WARIANTY Wydają Autonomiczne Związki Zawodowe - Warszawa Rok 1985 nr 6 WARSZAWIANKA Solidarność - Warszawa Rok 1982 nr 10 WĘGIELKI WAŁBRZYSKIE Pismo członków i sympatyków

Bardziej szczegółowo

Fałszywa koordynacja w wyszukiwaniu fasetowym Mit czy rzeczywistość?

Fałszywa koordynacja w wyszukiwaniu fasetowym Mit czy rzeczywistość? Fałszywa koordynacja w wyszukiwaniu fasetowym Mit czy rzeczywistość? Marta Wojciechowska Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ Propozycja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW MODYFIKOWANYCH (7-13.09.2012) 1 010 a p 2004300550 150 a Bombardowanie lotnicze 2 010 a p 2004300934 155 a Czasopisma regionalne i lokalne

Bardziej szczegółowo

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 000 921 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić?

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2010 KULTURA I TURYSTYKA razem, ku przyszłości 2011 KULTURA

Bardziej szczegółowo

Działalność informacyjna - kwerenda

Działalność informacyjna - kwerenda 1. Korzystając z encyklopedii, słowników rzeczowych czy kompendiów, należy dokładnie zapoznać się z zakresem pojęciowym zagadnienia, będącego przedmiotem poszukiwanej informacji. Przykłady: Temat: Nazwy

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania Bazy Edukacyjnej Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania Bazy Edukacyjnej Scenariusz warsztatów doskonalących Zawartość i możliwości wykorzystania Bazy Edukacyjnej Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci pierwszego roku różnych kierunków Cele ogólne: - zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA Z 099653-OOZ BABIK WIESŁAW Słowa kluczowe / Wiesław Babik Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - 241 s. ; 24 cm ISBN 83-233-2866-7

Bardziej szczegółowo

Geriatria. Choroby przewlekłe

Geriatria. Choroby przewlekłe WT Geriatria. Choroby przewlekłe Klasyfikuj: Pielęgniarstwo geriatryczne w WY 152. WT 1-39 Wydawnictwa informacyjne WT 100-166 Geriatria WT 500 Choroby przewlekłe Wydawnictwa informacyjne WT 1 Organizacje.

Bardziej szczegółowo

Projekt wybrany do dofinansowania (tak/nie) Kwota wnioskowanego dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Numer wniosku o dofinansowanie

Projekt wybrany do dofinansowania (tak/nie) Kwota wnioskowanego dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Numer wniosku o dofinansowanie Lista projektów podlegających ocenie w ramach konkursu nr IP.09-00-002/16, typ projektu 1 Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Bibliograficzne bazy on-line. Beata Symbor konsultant ds. informacji naukowej

Bibliograficzne bazy on-line. Beata Symbor konsultant ds. informacji naukowej Bibliograficzne bazy on-line Beata Symbor konsultant ds. informacji naukowej Elementy składowe informacji bibliograficznej zapotrzebowanie na informację warsztat informacyjny i jego narzędzia zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz prasy i czasopism. częstotliwość

Wykaz prasy i czasopism. częstotliwość Wykaz prasy i czasopism Lp. tytuł ISSN/INDEX częstotliwość ilość miejsce dostawy 1 Abecadło 1506-5511 miesięcznik 2 F. 3 ul. Głogowska 75 2 Aura 0137-3668 miesięcznik 2 3 Auto Świat 33071X tygodnik 1 4

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Dane GUS skorygowane zgodnie z definicją dzienników i czasopism 99.6 98.2 99.5 80.0 99.5

Uwaga: Dane GUS skorygowane zgodnie z definicją dzienników i czasopism 99.6 98.2 99.5 80.0 99.5 Trendy na polskim rynku prasowym Polski rynek prasowy w statystyce - na podstawie danych wydawniczo-kolportażowych Opracowanie: Stanisław Nowicki (Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego),

Bardziej szczegółowo

Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska

Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska Terytorium współczesnej Ukrainy zamieszkały przez liczne grupy nieukraińców Radziecki spadek - to spadek niepodległej Ukrainy i niepodległej Polski Ludność polska

Bardziej szczegółowo

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Materiał pomocniczy do kursu e-learningowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu CZĘŚĆ 3 Kurs dostępny na: www.wbp.poznan.ekursy.eu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych

PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych Koordynator - Alina Rodak TREŚCI KSZTAŁCENIA CELE EDUKACYJNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (5-11.08.2011) 1 010 a p 2004313128 150 a Ciepło x stosowanie x medycyna 2 010 a p 2004512269 150 a Boże Narodzenie x muzyka 3

Bardziej szczegółowo

Prasa codzienna i wydawnictwa kolorowe. Strona 1

Prasa codzienna i wydawnictwa kolorowe. Strona 1 Prasa codzienna i wydawnictwa kolorowe Załącznik Nr 1 a L.p. Tytuł Częstotliwość Zamawiana ilość Cena 1 egz. Wartość brutto ukazywania się egz. (rocznika) (rocznika) brutto 1 2 3 4 5 6 1. ADMINISTRATOR

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej ISSN 2080-7759 Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej R. 7 Nr 3 (39) Maj-czerwiec 2014 r. Hasła indeksowe w kartotece UKD dział 34 Prawo Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa

Bardziej szczegółowo

Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności

Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni I. Czytelnia Naukowa 81-402 Gdynia ul. Bpa Dominika 17, tel. 58 622-10-99 1. 2+3D 2. 30 dni 3. Akcent

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2016)

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2016) Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2016) Aura miesięcznik poświęcony ochronie środowiska. Biblioteka Centrum Informacji kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost komórka organizacyjna Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad Sekretarz Stanu Jan Bury Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski tytuł

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

Spis Czasopism L.P. TYTUŁ CZASOPISMA ROCZNIKI CZASOPISM. - Górowskie ABC Kościańskie ABC Wschowskie ABC

Spis Czasopism L.P. TYTUŁ CZASOPISMA ROCZNIKI CZASOPISM. - Górowskie ABC Kościańskie ABC Wschowskie ABC Spis Czasopism L.P. TYTUŁ CZASOPISMA ROCZNIKI CZASOPISM 1 ABC - Gostyńskie ABC 1990 1997 - Górowskie ABC 1997 2005 - Kościańskie ABC 1997 2014 - Rawickie ABC 1996 - Wschowskie ABC 1997 1998 2 ABC 1990

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW MODYFIKOWANYCH (6-12.06.2015) 1. p 2004400047 Kraków (wojmałopolskie) Podgórze Kraków Kraków (wojmałopolskie) Podgórze 2. p 2004404041 Tallin

Bardziej szczegółowo

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Przeszłość Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej (1925-1939)

Bardziej szczegółowo