Alina Grochowska. Charakterystyka treściowa wydawnictw ciągłych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alina Grochowska. Charakterystyka treściowa wydawnictw ciągłych"

Transkrypt

1 1 Alina Grochowska Charakterystyka treściowa wydawnictw ciągłych W opracowaniu przedmiotowym wydawnictw ciągłych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy stosujemy język haseł przedmiotowych BN 1. Hasła przedmiotowe nadawane są czasopismom opracowywanym na bieżąco a także, w miarę możliwości czasowych, starszym czasopismom znajdującym się w Katalogu czytelni czasopism oraz katalogach poszczególnych działów specjalnych. Po kilku miesiącach pracy nad różnorodnymi rodzajami wydawnictw mam już pewną orientację, co do trudności tego przedsięwzięcia. Podane w referacie przykłady powielają schematy opracowania czasopism w katalogu BN, często jednak ich przytoczenie jest potwierdzeniem wzoru wybranego z kilku różnych sposobów opracowania podobnych dokumentów. Wydaje się, że warto podjąć próbę dalszego ujednolicania zasad opracowania czasopism tym razem chodzi o przyjęcie ustaleń w zakresie charakterystyki treściowej dokumentów. Najważniejszym i obowiązkowym elementem charakterystyki treściowej wydawnictwa ciągłego jest temat ogólny etniczny, któremu towarzyszyć mogą tematy ogólne, wskazujące dziedzinę lub treść czasopisma, tematy korporatywne (w przypadku biuletynów, roczników określonych instytucji lub partii politycznych) oraz tematy geograficzne wskazujące obszar geograficzny, którego dotyczy treść danego wydawnictwa ciągłego. Tematy ogólne etniczne wskazujące rodzaj i przynależność etniczną lub państwową wydawnictwa ciągłego, stanowią swego rodzaju klasyfikację czasopism. Lista obejmuje ponad 80 rodzajów czasopism oraz wielokrotnie większą liczbę tematów etnicznych, np. Czasopisma filologiczne amerykańskie, Czasopisma komputerowe polskie, Czasopisma matematyczne polskie itd. Lista ta nie jest skończona, wprowadzane są nowe tematy, por. Czasopisma edytorskie, Czasopisma policyjne, Czasopisma księgarskie. Przystępując do opracowania przedmiotowego należy zaklasyfikować dane czasopismo, tzn. zgodnie z jego zawartością (czasopisma matematyczne, społeczno-kulturalne) lub przeznaczeniem (czasopisma młodzieżowe, poradnikowe, ludowe) przyporządkować je do określonej grupy tematycznej. Jeżeli czasopismo zawiera różnorodne treści, zgodnie z metodyką JHP BN, budujemy charakterystykę treściową z kilku tematów, por. Ziemia Raciborska : miesięcznik historyczno-przyrodniczy / [red. nacz. Grzegorz Wawoczny]. Racibórz, Czasopisma regionalne i lokalne polskie Czasopisma historyczne polskie Czasopisma przyrodnicze polskie Racibórz (woj. śląskie ; okręg) czasopisma 2 Przy wyborze odpowiedniego tematu ogólnego etnicznego mogą pojawić się trudności, stąd warto wprowadzić pewne ustalenia we własnym katalogu. Trudności dotyczą m.in. dwóch tematów: Czasopisma społeczno-kulturalne oraz Czasopisma ludowe. Definicji tych terminów nie znalazłam w Encyklopedii wiedzy o prasie. Wpisanie terminów do wyszukiwarki, kieruje nas do bazy MAK i Słownika języka haseł przedmiotowych BN. Poza Słownikiem JHP BN terminy te wykorzystywane są w klasyfikowaniu czasopism w bibliografiach 3. W Słowniku Zasady ogólne opracowania wydawnictw ciągłych ujęte zostały w Biuletynie JHP BN nr 6/2003 oraz nr 14/2005. W Biuletynie 27/2007 znaleźć można wskazówki dotyczące opracowania czasopism naukowych i fachowych. 2 Biuletyn JHP BN 3 Kolasa W.M., Jarowiecki J. Polska bibliografia prasoznawcza Kraków, 2005.

2 potrzebnych słów J. Bralczyka przymiotnik społeczno-kulturalny oznacza "związany ze społeczeństwem i jego kulturą" 4. Intuicyjnie zaliczamy do grupy Czasopism społecznokulturalnych tygodniki i miesięczniki takie, jak Polityka, Wprost, Odra i in. Pytanie, czy uzasadnione jest stosowanie tego tematu do czasopism o treści społecznej, np. publikacji dotyczących opieki społecznej, obrony konsumentów, ubezpieczeń, por. 2 Posłaniec Świętego Brata Alberta / [Fundacja im. Brata Alberta]. - Radwanowice, Fundacja im. Brata Alberta (Radwanowice) - czasopisma Czasopisma społeczno-kulturalne polskie Niepełnosprawni - opieka społeczna Polska - czasopisma Radwanowice (woj. małopolskie) - czasopisma Twoja Praca / [red. nacz. Zbigniew Biskupski]. - Warszawa, Czasopisma społeczno-kulturalne polskie Praca - czasopisma Wieczory Świetlicowe : czasopismo poświęcone zajęciom praktycznym w świetlicy / Poleski Związek Teatrów i Chórów Ludowych w Brześciu nad Bugiem; [red. Ferdynand Peszek]. - Brześć n/b, Czasopisma społeczno-kulturalne polskie r. Praca kulturalno-oświatowa - czasopisma Tematy społeczne mogą być poruszane przez czasopisma fachowe, por. Wspólne Tematy : pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego / [red. nacz. Agnieszka Smrokowska-Reichmann]. Krynica, Opieka społeczna - czasopisma Do grupy Czasopism społeczno-kulturalnych zaliczonych zostało część zeszytów muzealnych o charakterze ogólnym. Wyszukujemy je pod dodatkowymi tematami, por. Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa. Kraków, Muzeum Narodowe (Kraków) - czasopisma Czasopisma historyczne polskie Muzealnictwo - Polska - czasopisma Kraków (woj. małopolskie) - muzealnictwo - czasopisma Należą tu zeszyty towarzystw kulturalnych, towarzystw przyjaźni między narodami i in. Austria w Słowie i Ilustracji = Polen in Wort und Bild. - [Wiedeń : s.n.]. - Opis na podstawie: 1965, Nr. 2. Czasopisma społeczno-kulturalne austriackie 4 Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów / pod red. Jerzego Bralczyka. Warszawa 2005; Por. też definicję Ignacego S. Fiuta "Przez PSK [pismo społeczno-kulturalne] w szerokim sensie rozumie się periodyk prezentujący przede wszystkim różne formy kultury, sztuki, myśli społeczno-politycznej i szeroko pojmowanej kultury masowej", Zesz. Prasozn nr ¾ s. 64.

3 Czasopisma społeczno-kulturalne polskie Austria - a Polska - czasopisma Polska - a Austria czasopisma 3 Czasopisma przeznaczone dla konsumentów mogą mieć charakter poradnikowy lub społeczny, por. Prawda : tygodnik konsumenta / [red. nacz. Jan Bielski]. Poznań, Konsumenci (ekon.) - czasopisma Czasopisma społeczno-kulturalne polskie WiW Wiem i Wybieram : poradnik konsumenta / [Fundacja "Dom Dostępny" ; red. nacz. Beata Czuma-Banecka]. Warszawa, Czasopisma poradnikowe polskie Konsumenci (ekon.) czasopisma Biuletyn Federacji Konsumentów. Warszawa, Federacja Konsumentów czasopisma Konsumenci (ekon.) ochrona - czasopisma Termin Czasopisma ludowe też może nasuwać wątpliwości, zwłaszcza w stosunku do czasopism przeznaczonych dla chłopów, wydawanych przez Związek Młodzieży Wiejskiej lub Polskie Stronnictwo Ludowe. Głos Wsi : wychodzi w każdą niedzielę / [red. odpowiedzialny Mieczysław Korczyński]. - Radom, Czasopisma ludowe polskie r. Chłopskie życie Gospodarcze : pismo zawodowe i społeczne : Łódź, Poznań / [red. odpowiedzialny Stefan Ignar]. - Łódź, Czasopisma ludowe polskie r. Myślę, że w tym przypadku dobrym rozwiązaniem jest podanie obu tematów, tzn. dodanie do tematu Czasopisma ludowe tematu Czasopisma polityczne polskie, jeżeli czasopismo jest organem partii politycznej. Wieści : tygodnik społeczno polityczny poświęcony sprawom wsi. Kraków, Czasopisma ludowe polskie 710 Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. 710 Polskie Stronnictwo Ludowe "Odrodzenie". Czasopisma zoologiczne zaliczone zostały w katalogu BN do Czasopism biologicznych, natomiast czasopisma kynologiczne, ornitologiczne zaliczone zostały do Czasopism przyrodniczych. Cztery Łapy i Ogon : dla miłośników zwierząt. Warszawa, Czasopisma przyrodnicze polskie Kot domowy - czasopisma Pies domowy - czasopisma

4 4 Do jakich czasopism zaliczyć biuletyny PCK? Ze względu na część działalności określić je można jako czasopisma medyczne, ze względu na pozostałą również jako społeczne. Ze względu na przynależność do określonej instytucji, zaliczone zostały do czasopism fachowych. Jestem na Stanowisku w Czasie Pokoju i Wojny : ilustrowany miesięcznik Polskiego Czerwonego Krzyża / Zarząd Główny P.C.K.Warszawa, Polski Czerwony Krzyż czasopisma Nie rozstrzygnięto jeszcze ostatecznie, czy czasopisma związane z milicją zaliczyć do czasopism fachowych, czy policyjnych? Milicjant : organ Związku Zawodowego M[ilicji] m. st. Warszawy / Związek Zawodowy Milicjantów m. st. Warszawy ; red. Misiewicz. - Warszawa, Czasopisma związkowe polskie r. Milicja - Polska - czasopisma 785 Policjant 710 Związek Zawodowy Milicji m. st. Warszawy Biuletyn Informacyjny / Wojewódzki Sztab Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Lublinie. - Lublin, Milicja - Polska - czasopisma Warto uświadomić, że czasopisma naukowe dotyczące sportu, turystyki nie mogą mieć tematu Czasopisma sportowe, Czasopisma turystyczne, lecz Czasopisma naukowe + temat określający przedmiot badań. Zeszyty Dydaktyczno-Naukowe WSHGiT / Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki ; [Łukasz Szymański red. nacz.]. Warszawa, Czasopisma naukowe Hotelarstwo czasopisma Turystyka czasopisma [= Czasopisma turystyczne] Gastronomia - czasopisma Tu należy dodać określnik -zarządzanie, bo w gruncie rzeczy artykuły dotyczą ruchu turystycznego, usług, organizacji turystyki i spraw ekonomicznych związanych z turystyką. To samo można też powiedzieć o hotelarstwie i gastronomii. Nie powtarzamy tematu Czasopisma naukowe przy zeszytach naukowych z zakresu pedagogiki, socjologii, techniki (zeszytów naukowe Politechnik). Czasopisma pedagogiczne, Czasopisma prawnicze, Czasopisma socjologiczne czy Czasopisma techniczne są czasopismami naukowymi. Prace Naukowe. Transport / Politechnika Radomska [im. Kazimierza Pułaskiego ; red. nauk. Jan Kacprzak]. - Radom, Czasopisma techniczne polskie Transport - czasopisma

5 Podsumowując, warto w zakresie stosowania tematów etnicznych przyjąć ustalenia co do sposobu opracowania omawianych czasopism, podobnie jak w zakresie charakterystyki rzeczowej czasopisma, tzn. przyjąć określone wzory dla poszczególnych typów czasopism. 5 Wzory opracowania czasopism Jak ważne jest wypracowanie wzorów warto sobie uświadomić na przykładach czasopism o zbliżonej tematyce. Występujące w charakterystyce treściowej tematy ogólne określające dziedzinę lub treść czasopisma, stosowane są na zasadach ogólnych JHP BN 5. Nie mniej i tu trzeba przyjąć pewne ustalenia, co do stopnia szczegółowości opracowania i stosowania tematów rozwiniętych, por. Encyklopedia : mamo to ja / [red. nacz. Marzena Mróz]. Warszawa. - Niereg. - Opis na podstawie: [19]99, nr 5. Czasopisma poradnikowe polskie Dziecko higiena - czasopisma Dziecko żywienie - czasopisma Mam Dziecko : magazyn dla rodziców. - Warszawa, Czasopisma poradnikowe polskie Dziecko - higiena - czasopisma Dziecko - żywienie - czasopisma Dziecko rozwój fizyczny czasopisma Wydaje się, że w przypadku czasopism poradnikowych można użyć ogólnego tematu Dziecko czasopisma Mieszkania remont czasopisma Mieszkania wyposażenie czasopisma Można uogólnić do tematu Mieszkania - czasopisma Oczywiście może być tak, że czasopismo zawiera porady wyłącznie z zakresu wyposażenia wnętrz, wtedy zastosujemy temat węższy. Podatki i Prawo w Praktyce / red. nacz. Mira Malicka. Warszawa, Czasopisma ekonomiczne polskie Czasopisma prawnicze polskie Podatki czasopisma czy też Podatki prawo - czasopisma Inne przykłady, kiedy warto przyjąć ustalenia, to fachowe czasopisma handlowe dla handlowców AGD RTV Polska : miesięcznik branżowy dla handlowców : organ prasowy PI AGD / [red. nacz. Tomasz Charążka]. - [Warszawa], Handel - czasopisma Artykuły gospodarstwa domowego - czasopisma 5 Biuletyn JHP BN 6/2003.

6 Nafta & Gaz Biznes : wiadomości z kraju i ze świata / red. nacz. Ryszard Cygan. Kraków, Czasopisma ekonomiczne polskie Gaz ziemny handel - czasopisma Nafta handel - czasopisma 6 Przykłady przedstawiają dwa wzory. Jeżeli zastosujemy wzór pierwszego przykładu, pod tematem Handel czasopisma wyszukamy wszystkie czasopisma dotyczące handlu, i te ogólne, i te poświęcone określonej branży. Natomiast pod tematem Nafta czasopisma znajdziemy czasopisma handlowe, fachowe i techniczne. Wiadomości Naftowe i Gazownicze / Stowarzyszenie Naukowo- Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; red. nacz. Jacek Munia. Kraków, Czasopisma techniczne polskie Nafta - czasopisma Gaz ziemny - czasopisma Jeżeli natomiast zastosujemy drugi wzór, pod tematem Samochody handel, Nafta handel, itd. zgromadzimy publikacje dotyczące handlu samochodami, naftą itd., nie tylko czasopisma. To rozwiązanie wydaje się lepsze. Auto Import. Kraków, Niereg. Czasopisma poradnikowe polskie Samochody handel - czasopisma Konsekwentne stosowanie wzorów ważne jest także w opracowaniu biuletynów, zwłaszcza, że w charakterystyce występuje temat korporatywny 6, który zgodnie z metodyką JHP BN wymaga współwystępowania tematów ogólnych. Temat Nauka organizacje Polska czasopisma powinien być konsekwentnie dodawany do wszystkich biuletynów towarzystw naukowych, por. Łódzkie Towarzystwo Naukowe czasopisma Nauka organizacje Polska - czasopisma Łódź (woj. łódzkie) nauka organizacje - czasopisma Bywa też drugi wzór, a mianowicie temat określający grupy zawodowe z określnikiem organizacje Adwokaci organizacje Ekonomiści organizacje Lekarze samorząd Postępowanie w tych przypadkach powinno być zgodne z ogólnymi zasadami JHP BN. 6 Tematy korporatywne, wskazujące instytucję lub partię polityczną, której biuletyn, rocznik itp. dotyczy. Jest to duża grupa czasopism obejmująca biuletyny instytucji, zeszyty/ roczniki naukowe określonych wydziałów, czasopisma akademickie, szkolne, wspomniane zeszyty muzeów, czasopisma polityczne określonych partii, czasopisma kombatanckie a także czasopisma związkowe. Zasady tworzenia haseł korporatywnych podane zostały podręczniku W. Klenczon i A. Stolarczyk: Hasło korporatywne w opracowaniu przedmiotowym. Tam też można znaleźć zasady tworzenia rekordów kartoteki haseł przedmiotowych dla nazw korporatywnych.

7 7 Następny wzór do ustalenia, czy temat Biblioteki publiczne Polska czasopisma powinien zbierać wszystkie publikacje dotyczące bibliotek publicznych w Polsce, tzn. biuletyny, roczniki bibliotek i przeglądowe tytuły bibliotekarskie, np. Bibliotekarz Bydgoski, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, itd. Przy okazji opracowania czasopism bibliotekarskich dyskusję wywołał zapis w Biuletynie JHP BN, zalecający dodawanie tematu Czasopisma regionalne i lokalne polskie do wszystkich rodzajów czasopisma o zasięgu lokalnym. Ponieważ dodawany jest temat geograficzny z o. bibliotekarstwo, czytelnik wśród publikacji dotyczących bibliotekarstwa w Lesznie znajdzie także czasopismo. Zakładając, że wszystkie czasopisma regionalne powinny być zgromadzone razem, powstaje pytanie, czy w temacie geograficznym zastosować tylko określnik formalny, czy, jak w przykładzie niżej bibliotekarstwo czasopisma, a zdarza się, że są zastosowane 2 tematy geograficzne, lub pomijany jest o. bibliotekarstwo. To samo dotyczy czasopism lokalnych sportowych, społeczno-kulturalnych, czy muzealnych. Varia : pismo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie. Leszno, Niereg. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka (Leszno) - czasopisma Czasopisma bibliotekarskie polskie Leszno (woj. wielkopolskie ; okręg) bibliotekarstwo - czasopisma Tematy geograficzne, wskazujące obszar geograficzny, miejscowość, którego / której dotyczy treść danego wydawnictwa ciągłego, np.: Radomsko (woj. łódzkie ; okręg) czasopisma, Ukraina historia czasopisma W określnikach występujących po tematach geograficznych powinna zostać zachowana zasada ich stosowania. Zausznik : informator przyrodniczy gminy Przygodzice : [biuletyn informacyjny Kartoteki Przyrodniczej Gminy Przygodzice (KPGP)] / red. Mateusz Matysiak. Przygodzice, Czasopisma przyrodnicze polskie Czasopisma regionalne i lokalne polskie Barycz (dolina) - fauna i flora - czasopisma Przygodzice (woj. wielkopolskie ; okręg) czasopisma Jak ważne jest ujednolicenie wzorów opracowania różnych typów czasopism można wskazać na przykładach czasopism związkowych. Nie chodzi o błędy w opracowaniu, chodzi stale o wybór modelu opracowania czasopism odnoszących się do grup zawodowych (także odbiorców). W poniższych przykładach podobne publikacje opracowane zostały w różny sposób. Warto dla nich przyjąć spójne wzory opracowania. Nasze Pismo : organ Stowarzyszenia Urzędników Państwowych / red. Józef Ciembroniewicz. - Warszawa, Stowarzyszenie Urzędników Państwowych - czasopisma Czasopisma związkowe polskie r. Urzędnicy organizacje Polska r. - czasopisma Głos Niższych Funkcjonarjuszów i Pracowników Państwowych / [Zarz. Gł. Związku Niższych Funkc. Państw. Rzplitej Pol. ; red. Karol Mozgała]. Warszawa, Czasopisma związkowe polskie r.

8 Urzędnicy organizacje Polska r. - czasopisma 8 Biuletyn Instytutu Chemii UJ : pismo członków NSZZ Solidarność. - [Kraków], Niereg. NSZZ "Solidarność" - czasopisma Czasopisma związkowe polskie Kraków (woj. małopolskie) - szkolnictwo wyższe - organizacje - czasopisma Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" (Uniwersytet Jagielloński. Instytut Chemii). Biuletyn Informacyjny Solidarność MPK. - Kraków -Niereg. NSZZ "Solidarność". Komisja Zakładowa przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym (Kraków) - czasopisma Czasopisma związkowe polskie Kraków (woj. małopolskie) r. - czasopisma Biuletyn Strajkowy /Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kraków, NSZZ "Solidarność" - czasopisma Czasopisma związkowe polskie Strajki Polska r. - czasopisma Kraków (woj. małopolskie) - szkolnictwo wyższe - organizacje - czasopisma 710 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków). Komunikat Izby Rzemieślniczej w Krakowie / Wyd. Izba Rzemieślnicza w Krakowie ; red. W. Szydłowski. - Kraków, Izba Rzemieślnicza (Kraków) - czasopisma r. Rzemiosło - organizacje - Polska r. - czasopisma Kraków (woj. małopolskie) rzemiosło organizacje r. - czasopisma Rzemieślnik Śląski : dwutygodnik poświęcony zagadnieniom życia gospodarczego i zawodowego rzemiosła i drobnego przemysłu na Śląsku / Izba Rzemieślnicza Woj[ewództwa] Śląsk[iego]. - Katowice Rzemiosło - Polska - czasopisma Śląsk, Górny - rzemiosło - czasopisma Rzemiosło : miesięcznik / wydawany przez Radę Izb Rzemieślniczych Rzeczpospolitej Polskiej przy współudziale Izb Rzemieślniczych ; red. Mieczysław Grzybowski. Warszawa, Rzemiosło - organizacje - Polska - 20 w. czasopisma 710 a Rada Izb Rzemieślniczych RP (Warszawa) 710 a Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej. 710 a Samorząd Gospodarczy Rzemiosła (Warszawa) Pytanie, czy w przypadkach, gdy nie podajemy w charakterystyce hasła korporatywnego (tu trzy instytucje sprawcze), temat ogólny Rzemiosło powinien wystąpić z określnikiem organizacje, czy po prostu Rzemiosło czasopisma. Określniki chronologiczne

9 9 Jak wynika z Biuletynu JHP BN, stosujemy pewne uogólnienia w zakresie chronologii czasopism ukazujących się od wielu lat lub w okresie powojennym, niezależnie od chronologii tematy geograficzne występujące w charakterystyce czasopisma nie zawierają określnika chronologicznego, Warszawa szkolnictwo wyższe czasopisma Warszawa służba zdrowia czasopisma, Dla publikacji starszych, okresu przedwojennego można stosować określniki chronologiczne. Warszawa służba zdrowia r. czasopisma. Dla wydawnictw urzędowych i statystycznych określniki chronologiczne są konieczne. W związku z tym warto ustalić, czy temat ogólny występujący w charakterystyce powinien mieć dostosowane określniki chronologiczne. C.O.P. : pismo Centralnego Okręgu Przemysłowego / Centralny Okręg Przemysłowy ; red. S. Piotrowski. Sandomierz, Czasopisma ekonomiczne polskie r. Polska gospodarka r. - czasopisma Tematy zestawiane za pomocą spójnika "a" Przy czasopismach ogólnych można zastosować zasadę, że charakter czasopisma określa temat etniczny, któremu towarzyszą dwa tematy Austria-Polska : czasopismo gospodarczo-kulturalne / [Towarzystwo Austriacko-Polskie w Wiedniu ; red. nacz. Theodor Kanitzer]. Wiedeń, Czasopisma społeczno-kulturalne polskie Austria - a Polska - czasopisma Polska - a Austria czasopisma Istnieją też czasopisma opracowane inaczej Begegnung mit Polen : Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung / [red.] Paul Wolf [et al.]. Düsseldorf, Czasopisma polityczne niemieckie Niemcy polityka Polska - czasopisma Polska polityka Niemcy - czasopisma Biuletyn Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej /Polsko-Amerykańska Izba Handlowa ; red. Michał Kwapiszewski.Warszawa [R.1], [R.2], Czasopisma ekonomiczne polskie r. Polska - a Stany Zjednoczone handel r. czasopisma Stany Zjednoczone - a Polska handel r. czasopisma Ameryka : miesięcznik Amerykańsko-Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce. - Warszawa : Amerykańsko-Polska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce, R.1 (1923)-R.2 (1924). Czasopisma ekonomiczne polskie r. Polska - a Stany Zjednoczone gospodarka r. czasopisma Stany Zjednoczone - a Polska gospodarka r. - czasopisma

10 Inter Finitimos : informator naukowy do badań nad stosunkami polsko-niemieckimi. Wyd. polskie]. - Kraków, Równol. podtyt.: wissenschaftlicher Informationsdienst deutschpolnische Beziehungen. Czasopisma historyczne niemieckie Niemcy - a Polska historiografia - czasopisma Polska - a Niemcy historiografia - czasopisma 10 Warto ustalić, czy można opracowywać czasopisma podwójnie, mieszając wzory opracowania lub inaczej łącząc w charakterystyce tematy z określnikiem czasopisma i inne. Czy do cyklicznych sprawozdań dodawać temat czasopisma, czy nie? Wystąpienia Generalne Rzecznika Praw Dziecka. - Warszawa, Czasopisma prawnicze polskie Rzecznik praw dziecka - Polska Prawa dziecka - Polska - od 2001 r. Komunikat z Badań / Centrum Badania Opinii Społecznej. - Warszawa, Niereg. Opinia publiczna - Polska - od 1989 r. Polska - socjologia - od 1989 r. Annual Bulletin of Statistics of World Trade in Steel / Economic Commission for Europe = Bulletin Annuel de Statistiques du Commerce Mondial de l'acier / Commision Economique pour l'europe = Ežegodnyj Blleten' Statistika Mirovoj Torgovli Stal' / Evropejskaâ Ekonomičeskaâ Komissiâ. - New York ; Geneva. Opis na podstawie: Czasopisma ekonomiczne Stal handel - czasopisma Stal handel - od 1989 r. - statystyka Powyższe przykłady nie wyczerpują listy pytań do rozstrzygnięcia. Ustalenia metodyczne ze strony Biblioteki Narodowej mogą nam w tej trudnej pracy bardzo pomóc.

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

ISSN 2083-6953 RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LIX:2013 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2015 RUCH WYD. 59:2013. Biblioteka Narodowa

ISSN 2083-6953 RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LIX:2013 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2015 RUCH WYD. 59:2013. Biblioteka Narodowa ISSN 2083-6953 RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LIX:2013 POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 59:2013 Warszawa 2015 Biblioteka Narodowa Uwagi wstępne Olga Dawidowicz-Chymkowska Opracowanie danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII:2012 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2013. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 2083-6953

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII:2012 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2013. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 2083-6953 ISSN 2083-6953 RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII: POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 58: Warszawa 2013 Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw BIBLIOTEKA NARODOWA ZAKŁAD STATYSTYKI WYDAWNICTW

Bardziej szczegółowo

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6 EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6 (2012) INSTRUKCJA DLA ANKIETERA (PAPI) 1. INFORMACJE O BADANIU........................................................... 2 2. NARZĘDZIE BADAWCZE.............................................................

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych

Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kielce 2009 Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. Organ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Archeion nr 64 (s. 307) ukazał się przy końcu 1976 roku.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH ISSN 1426-3777 FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH Nr 1/2 (26/27) 2008 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Kraków Redaguje: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Redaktor naczelny: ks. Jan Bednarczyk

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Wyższa Szkoła Gospodarki Bożena Sowińska Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Bydgoszcz 2009 2 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Rodzaje prac seminaryjnych... 4 2. Tytuł pracy... 4 3. Słowa kluczowe... 4 4.

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Edukacja prawna możliwości, szanse, bariery

Edukacja prawna możliwości, szanse, bariery Edukacja prawna możliwości, szanse, bariery Dagmara Woźniakowska-Fajst WSPÓŁPRACA Monika Stec, Joanna Śliwa Realizacja badania była możliwa dzięki dotacji uzyskanej od Instytutu Spraw Publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY ANETA DRABEK BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH PRACA DOKTORSKA NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. DR HAB. IRENY MARSZAKOWEJ-SZAJKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

info euro Marketing internetowy Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy polskiego eksportu na Wschód ISSN 1505-781X

info euro Marketing internetowy Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy polskiego eksportu na Wschód ISSN 1505-781X lipiec (153) 2014 ISSN 1505-781X euro info Marketing internetowy Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw www.een.org.pl Perspektywy polskiego eksportu na Wschód Zachodniopomorskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r Dialog na regionalnym rynku pracy. Przegląd i analiza możliwych rozwiązań w kontekście znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ewa Flaszyńska (red.) Lech Antkowiak Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi

Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Autorzy: Kamila Hernik Marek Solon-Lipiński

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Działalność PKA w procesie doskonalenia systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Z prof. Markiem Rockim, przewodniczącym Państwowej Komisji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

DEGEN. Organizacja polskiego czasopiśmiennictwa naukowego w świetle Ankiety w sprawie czasopism naukowych Ministerstwa Oświaty z 30 lipca 1947 roku

DEGEN. Organizacja polskiego czasopiśmiennictwa naukowego w świetle Ankiety w sprawie czasopism naukowych Ministerstwa Oświaty z 30 lipca 1947 roku T. XII (2009) Z. 2 (24) ISSN 1509-1074 ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ Organization of Polish Periodicals in the Light of the Ministry of Education's 'Questionnaire Survey on Scientific Periodicals' of

Bardziej szczegółowo