Przewaga partnerów BG! Hydro BG - innowacyjne systemy odwodnień dla każdego obszaru. FILCOTEN. Beton. Stal CENNIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewaga partnerów BG! Hydro BG - innowacyjne systemy odwodnień dla każdego obszaru. FILCOTEN. Beton. Stal CENNIK 2013 10"

Transkrypt

1 Przewaga partnerów BG! Hydro BG - innowacyjne systemy odwodnień dla każdego obszaru. FILCOTEN Beton Stal CENNIK

2 Ogólne wytyczne i wskazówki montażowe kostka brukowa warstwa żwirowa betonowy fundament nośna warstwa szutrowa wolna od ubytków masa do spoin X 3-5 mm Y Z X bitumiczna taśma dylatacyjna nawierzchnia drobna żwir bitumiczny nośna warstwa bitumiczna Poniższe wytyczne montażowe i przykłady zabudowy przewidziane są dla standardowych zastosowań. Klasy obciążenia, miejsce zabudowy wg normy PN-EN 1433: 2005 i ich dopasowanie do lokalnych warunków leży po stronie projektanta. Należy uwzględnić powszechnie znane w środowisku fachowców, techniczne reguły i przepisy. 1 Korytka betonowe BG należy układać na betonowym fundamencie wg Ö-Norm B lub na jednorodnym betonie wg RVS uważając na spadek korytka w wykopie. Kierunek odpływu korytek betonowych zaznaczony jest strzałką szczegóły patrz tabela i przekroje. bitumiczna taśma uszczelniająca warstwa wierzchnia podłoże bitumiczne bitumiczna warstwa nośna betonowa podbudowa warstwa nośna Y Z 3-5 mm masa zalewowa kostka brukowa podłoże żwirowe warstwa nośna 2 W zależności od obszaru wbudowania, zalecamy stosować dla bezpieczeństwa ruchu kołowego, mocowanie rusztów systemem zatrzaskowym w połączeniu z patentowymi klamrami spinającymi. Od klasy D 400 kn wg normy PN-EN 1433:2005 należy stosować system mocujący np. materiałem śrubowym. X nawierzchnia betonowa betonowa podbudowa warstwa nośna Klasa obciążenia Klasa betonu zgodnie z normą Ö B4710-1* X Y Z Pręty kotwiące A 15 kn C16/20 B 125 kn C 250 kn D 400 kn E 600 kn F 900 kn C20/25 C20/25 C25/30 C25/30 C25/30 > 8 cm > 10 cm > 15 cm > 15 cm > 15 cm > 20 cm wysokość elementu korytka minimalna wysokość -8 cm minimalna wysokość -5 cm > 8 cm > 10 cm > 15 cm > 20 cm > 20 cm > 25 cm Ø = 8 mm na niewymagane każde 20 cm *Klasa betonu jest wymogiem minimalnym i powinna być dostosowana do miejsca zastosowania. Dalsze informacje znajdą Państwo na naszej stronie domowej lub prosimy o kontakt przy innych sytuacjach zabudowy bezpośrednio z naszym doradcą technicznym. UWAGA: siły najazdowe, hamowania i skręcania należy uwzględniać osobno. Należy przestrzegać instrukcji montażu. Zmiany techniczne zastrzeżone. 2 przejście stropowe cm dylatacja pełna > 30 > mm szerokość wew mm założyć pokrywę roboczą przed zalaniem 102 bitumiczna taśma uszczelniająca X > 50 Y Z króciec odpływowy warstwa wierzchnia wzmocnione podłoże bitumiczne warstwa nośna dylatacja robocza żywica epoksydowa masa zalewowa mufa przesuwna klej montażowy punktowo 3 Fugi na styku pomiędzy poszczególnymi korpusami korytek mogą być odpowiednimi masami uszczelnione lub sklejone opis materiału i zużycie ilości patrz BG system uszczelniający. 4 Podczas wykonywania graniczących z odwodnieniem nawierzchni, należy nałożyć ruszty i ewentualnie je przykręcić, tak aby wystarczająco rozeprzeć korytko przed ściśnięciem. Proszę uważać przy zagęszczaniu górnej otuliny i nawierzchni (asfalt, kostka brukowa, beton, itp.) aby nie uszkodzić korytek. 5 Przy występowaniu sił poziomych (np. przy powierzchniach betonowych, nachyleniach nawierzchni, itp.) należy przewidzieć w obszarze połączenia z jezdnią, w odległości cm od korytka, dylatację o wystarczającym rozmiarze. Przebiegające poprzecznie do linii odwodnienia dylatacje powierzchni betonowych należy tak rozmieścić, aby przebiegały w miejscu styku poszczególnych korytek. 6 Wszystkie graniczące nawierzchnie powinny trwale przebiegać 3-5 mm wyżej niż górna krawędź korytka, tak aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych (np. przy odśnieżaniu) i zagwarantować spływ wody. 7 W obszarach, gdzie oczekiwane jest mocne oddziaływanie chemiczne (np. środki odladzające, kwasy, roztwory solne itp.) zalecamy zabudowę korytek odwadniających z krawędzią i pokrywami z najwyższej jakości stali nierdzewnej. 8 Korytka odwadniające nie są przeznaczone do zabudowy na autostradach i drogach szybkiego ruchu w poprzek jezdni. 9 Dla studzienek odpływowych obowiązują te same przepisy zabudowy.

3 PRZYKŁADY ZABUDOWY SK ścianka czołowa skrzynka odpływowa (lub ścianka końcowa) ZABUDOWA 101, nr. 0 z otworem odpływowym Detale i przykłady zabudowy różne obszary zastosowania 101, nr. 5-0 z otworem odpływowym ścianka czołowa ścianka czołowa ścianka czołowa Detale 101, nr z otworem odpływowym SK 101, nr.10-0 z otworem odpływowym i przykłady zabudowy Tutaj zobaczą Państwo zdjęcia zabudowy i układania, pasujące do wskazówek montażowych ze strony 2. Korytka odwadniające BG przeznaczone są do zabudowy na obszarach prywatnych, publicznych i przemysłowych. Stosowane są zarówno w drogownictwie, przemyśle jak i w budownictwie lotniskowym. 101, nr z otworem odpływowym ścianka czołowa ścianka czołowa ścianka końcowa 101, nr z otworem odpływowym OWH SPECJALNE BG-PA BG-TE BG-FA BG-SI BGZ-S SV BGF-Z SV BGU-Z SV BG FILCOTEN 3

4 Klasyfikacja / hydraulika >> Klasyfikacja odpowiadająca wszystkim typom korytek i dla wszystkich rusztów Klasy obciążenia Obciążenie próbne Obszary stosowania wg EN 1433 Typy korytek A kn Obszary ruchu, które mogą być używane wyłącznie przez pieszych i FILCOTEN light/tec, rowerzystów a także porównywalne powierzchnie, takie jak np. obszary zielone. Standard, BG-FA, BG-TE B kn Chodniki, strefy ruchu pieszego i porównywalne nawierzchnie, FILCOTEN light/tec/pro, parkingi samochodów osobowych i parkingi wielopoziomowe. Standard, BGU-Z, BGF-Z, BG-PA Obowiązuje tylko dla stosowania korytek odwadniających w obszarach skrajnych, FILCOTEN light/tec/pro, C kn mierzonych od krawężnika, maksymalnie mogących sięgać 0,5 m w jezdnię i 0,2 m Standard, w chodnik, jak również dla nieprzejezdnych odcinków bocznych ulic. BGU-Z, BGF-Z, BG-PA D kn Jezdnie ulic (także ciągi piesze), boczne odcinki dróg, powierzchnie parkingowe FILCOTEN pro, i porównywalne utwardzone nawierzchnie ruchu. BGU-Z, BGF-Z, BG-PA, BGZ-S E kn Niepubliczne powierzchnie ruchu, które są przejeżdżane z wysokim obciążeniem FILCOTEN pro, kołowym, np. drogi w budownictwie przemysłowym. BGU-Z, BGF-Z, BG-PA, BGZ-S, BG-SI, BG-SL F kn Obszary, które są przejeżdżane z wysokim obciążeniem kołowym, BGZ-S, BG-SI np. nawierzchnie ruchu w portach lotniczych. Korytka odwadniające nie są przeznaczone do zabudowy na autostradach i drogach szybkiego ruchu w poprzek jezdni. >> Korytka stalowe Typ korytka: BG-FA RB 130 BG-FA RB 230 BG-PA 150 Wysokość: 55 mm 70 mm 110 mm 55 mm 70 mm 110 mm 55 mm Pojemność (l/m) 4,5 6,5 11,7 8,1 11,5 23,0 4,5 Qmax (l/s) 0,8 1,3 4,1 1,6 2,4 8,2 0,7 Opad (l/s ha) maksymalny dopuszczalny obszar (m²) >> FILCOTEN light >> BG Korytka standardowe Typ korytka: FCT light mini 100 FCT light 100 FCT light 150 Wysokość: 55 mm Pojemność (l/m) 3,5 6,4 11,4 16,8 Qmax (l/s) 0,6 1,6 4,0 5,9 Opad (l/s ha) maksymalny dopuszczalny obszar (m²) BG 100 BG 150 BG ,4 21,0 17,8 25,3 27,7 47,7 1,6 7,2 6,9 12,1 12,2 28,7 maksymalny dopuszczalny obszar (m²) UWAGA: Obliczenia bazują na odcinku o długości 10 mb i wolnym odpływie, podanym dla typu korytka. Przy korytkach garażowych, z powodu ich niskiej wysokości budowlanej występuje bardzo płaskie lustro wody, które pozwala na niewielką wydajność odwadniania. Dlatego też korytka garażowe stosowane są w pierwszej kolejności jako korytka do zgromadzenia i odparowania wody (decydująca jest pojemność). Możemy chętnie, w każdej chwili sporządzić dokładne, dopasowane do miejscowych warunków, obliczenia hydrauliczne.

5 >> FILCOTEN tec i pro Typ korytka: FCT tec mini 100 >> BGF-Z Korytka niskie i BGU-Z Korytka uniwersalne Typ korytka: BGF-Z SV 100 FCT tec 100 BGF-Z SV 150 BGF-Z SV 200 BGF-Z SV 300 BGU-Z SV 100 BGU-Z SV 150 BGU-Z SV 200 BGU-Z SV 300 Wysokość: 80 mm 100 mm 100 mm 100 mm 140 mm Pojemność (l/m) 3,0 4,0 6,0 8,0 21,0 8,9 13,9 18,9 18,8 26,3 33,0 43,0 60,0 75,0 Qmax (l/s) 0,5 0,8 1,3 1,8 6,9 2,7 5,5 9 7,7 13,1 16, ,6 49,8 Opad (l/s ha) maksymalny dopuszczalny obszar (m²) >> BGZ-S Korytka ciężkie FCT tec 150 Hydraulika FCT tec 200 FCT pro mini 100 FCT pro 100 FCT pro mini 150 FCT pro 150 FCT pro mini 200 FCT pro 200 Wysokość: 60 mm 80 mm BH = mm 80 mm H H Pojemność (l/m) 2,3 4,0 8,9 13,9 19,8 25,1 2,3 4,0 8,3 12,5 11,2 20,3 26, ,6 43,6 Qmax (l/s) 0,3 0,8 2,7 5,5 8,4 10,8 0,3 0,8 2,6 5,2 3, ,5 5 21,6 30,4 Opad (l/s ha) maksymalny dopuszczalny obszar (m²) Typ korytka: BGZ-S SV 100 BGZ-S SV 150 BGZ-S SV 200 BGZ-S SV 300 BGZ-S 400 BGZ-S 500 Wysokość: BH= Pojemność (l/m) 8,9 13,9 18,9 20,0 27,5 35,0 35,7 45,7 55,7 80,3 122,7 138,0 210,0 Qmax (l/s) 2,7 5,5 9,0 8,4 13,8 20,2 18,2 26,8 36,5 53,3 111, Opad (l/s ha) maksymalny dopuszczalny obszar (m²) ZABUDOWA OWH SPECJALNE BG-PA BG-TE BG-FA BG-SI BGZ-S SV BGF-Z SV BGU-Z SV BG FILCOTEN UWAGA: Obliczenia bazują na odcinku o długości 20 mb i wolnym odpływie, podanym dla typu korytka. Możemy chętnie, w każdej chwili sporządzić dokładne, dopasowane do miejscowych warunków, obliczenia hydrauliczne. 5

6 ŚWIATOWA NOWOŚĆ! FILCOTEN light Pierwsze lekkie betonowe korytko Sensacyjnie lekkie i stabilne. FILCOTEN light ) Czas dostawy na zapytanie FILCOTEN light 100 z nakładką szczelinową / 132 NOWOŚĆ NOWOŚĆ wysokość elementu klasy A = 112 mm wysokość elementu klasy C lub D = 132 mm >> FILCOTEN light, szerokość nominalna 100 Korytko z materiału wzmocnionego włóknem, ruszty mocowane bezśrubowo FILCOTEN light NW 100, nr 0 0,0 % 9,2 kg 66 85, FILCOTEN light NW 100, nr 0, L = 500 mm 0,0 % 4,6 kg 68, FILCOTEN light NW 100, nr 5-0 0,0 % 10,7 kg 54 97, FILCOTEN light NW 100, nr ,0 % 12,2 kg 42 97, Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN , FILCOTEN light NW 100, nr 1 do nr 10 0,5 % 9,4-12,1 kg 54 / 42 97,- Art. nr Ruszty Kl. wg EN 1433 Ciężar Szt./pal. Cena zł./szt light ruszt mostkowy 1000/124/2, SW 8/85 A 15 kn 1,6 kg , light ruszt mostkowy 500/124/2, SW 8/85 A 15 kn 0,8 kg 78, light ruszt mostkowy 1000/124/2, SW 5/85, Stal nierdzewna 1) A 15 kn 1,6 kg , light ruszt mostkowy 500/124/2, SW 5/85, Stal nierdzewna 1) A 15 kn 0,8 kg 280-, light ruszt kratowy 1000/124/2, MW 30/10 B 125 kn 2,6 kg , light ruszt kratowy 500/124/2, MW 30/10 B 125 kn 1,3 kg 209, light ruszt kratowy 1000/124/2, MW 30/10, Stal nierdzewna 1) B 125 kn 2,6 kg , light ruszt kratowy 500/124/2, MW 30/10, Stal nierdzewna 1) B 125 kn 1,3 kg 602, light ruszt żeliwny kratowy 500/124/5, MW 15/25 C 250 kn 2,6 kg , light ruszt żeliwny kratowy 500/124/5, MW 15/25, powłoka KTL C 250 kn 2,6 kg ,- Art. nr FILCOTEN asymetryczne nakładki szczelinowe z wyposażeniem Materiał Kl. EN 1433 Ciężar Cena zł./szt Nakładka szczelinowa V NW 100, 1000/126/112/SH 110, SW 18 ocynk A 15 kn 3,1 kg 388, Nakładka szczelinowa V NW 100, 1000/126/132/SH 110, SW 18 ocynk C 250 kn 5,7 kg 534, Wkład szczelinowy z kwadratowymi otworami 8/8 mm, L = 500 mm ocynk 0,1 kg 74, Wkład szczelinowy z kwadratowymi otworami 8/8 mm, ocynk 0,2 kg 111, Ścianka czołowa V NW 100, regulowana wysokość mm ocynk 0,1 kg 70, Studzienka rewizyjna V NW 100, 500/126/112/SH 110, SW 18 ocynk A 15 kn 3,3 kg 959, Studzienka rewizyjna V NW 100, 500/126/132/SH 110, SW 18 ocynk D 400 kn 4,5 kg 1.007, Nakładka szczelinowa E NW 100, 1000/126/112/SH 110, SW 18 Stal nierdzewna A 15 kn 3,1 kg 799, Nakładka szczelinowa E NW 100, 1000/126/132/SH 110, SW 18 Stal nierdzewna C 250 kn 5,7 kg 1.025, Wkład szczelinowy z kwadratowymi otworami 8/8 mm, L = 500 mm Stal nierdzewna 0,1 kg 125, Wkład szczelinowy z kwadratowymi otworami 8/8 mm, Stal nierdzewna 0,2 kg 162, Ścianka czołowa E NW 100, regulowana wysokość mm Stal nierdzewna 0,1 kg 85, Studzienka rewizyjna E NW 100, 500/126/112/SH 110, SW 18 Stal nierdzewna A 15 kn 3,3 kg 1.447, Studzienka rewizyjna E NW 100, 500/126/132/SH 110, SW 18 Stal nierdzewna D 400 kn 4,5 kg 1.603, Pokrywa robocza SW 18, Drewno 0,2 kg 15, Uchwyty do podnoszenia pokrywy studzienki rewizyjnej Tworzywo sztuczne 0,1 kg 47,- FILCOTEN symetryczne nakładki szczelinowe, L = 500 i kl. D 400 kn na zapytanie. Wskazówki montażowe na light skrzynka odpływowa 500/140/500 z mufą KG DN 100 FILCOTEN 24,9 kg , light kosz osadnikowy do skrzynki odpływowej Tworzywo sztuczne 0,2 kg 110, light zasyfonowanie do skrzynki odpływowej do przyłącza DN 100 Tworzywo sztuczne 0,1 kg 45, BG zasyfonowanie do odpływu pionowego DN 100 Tworzywo sztuczne 0,2 kg 78, light ścianka czołowa końcowa ocynk 0,2 kg 25, light ścianka końcowa z odpływem DN 100 ocynk 0,3 kg 110, light ścianka czołowa końcowa 1) Stal nierdzewna 0,2 kg 132, light ścianka końcowa z odpływem DN 100 1) Stal nierdzewna 0,3 kg 240, light klamry patentowe do rusztów kratowych ocynk 0,1 kg 30, light klamry patentowe do kratowych rusztów żeliwnych lakierowane na czarno 0,1 kg 16, light klamry spinające do kratowych rusztów żeliwnych lakierowane na czarno 0,1 kg 34,- FILCOTEN light mini >> FILCOTEN light mini, szerokość nominalna 100 Korytko z materiału wzmocnionego włóknem z wyjątkowo niską wysokością budowlaną FILCOTEN light mini NW 100, H = 55 mm 0,0 % 6,1 kg 78 80, Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN ,- Art. nr Ruszty Kl. wg EN 1433 Ciężar Szt./pal. Cena zł./szt. Ruszty i nakładki szczelinowe patrz FILCOTEN light NW light mini ścianka czołowa końcowa ocynk 0,1 kg 25, light mini ścianka czołowa końcowa 1) Stal nierdzewna 0,1 kg 112, light klamry patentowe do rusztów kratowych ocynk 0,1 kg 30, light klamry patentowe do kratowych rusztów żeliwnych lakierowane na czarno 0,1 kg 16, light klamry spinające do kratowych rusztów żeliwnych lakierowane na czarno 0,1 kg 34,- 6

7 FILCOTEN light Detale FILCOTEN light 150 z nakładką szczelinową ) Czas dostawy na zapytanie ŚWIATOWA NOWOŚĆ! 132 NOWOŚĆ FILCOTEN light Pierwsze lekkie betonowe korytko >> FILCOTEN light, szerokość nominalna 150 Korytko z materiału wzmocnionego włóknem, ruszty mocowane bezśrubowo FILCOTEN light NW 150, nr 0 0,0 % 17,6 kg , FILCOTEN light NW 150, nr 0, L = 500 mm 0,0 % 8,8 kg 110, Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN ,- Art. nr Ruszty Kl. wg EN 1433 Ciężar Szt./pal. Cena zł./szt light ruszt mostkowy 1000/178/3, SW 8/130 A 15 kn 2,9 kg , light ruszt mostkowy 500/178/3, SW 8/130 A 15 kn 1,5 kg 135, light ruszt kratowy 1000/178/2, MW 30/10 B 125 kn 4,6 kg , light ruszt kratowy 500/178/2, MW 30/10 B 125 kn 2,3 kg 195, light ruszt żeliwny kratowy 500/178/5, MW 15/28 C 250 kn 4,6 kg ,- Art. nr FILCOTEN asymetryczne nakładki szczelinowe z wyposażeniem Materiał Kl.. EN 1433 Ciężar Cena zł./szt Nakładka szczelinowa V NW 150, 1000/180/132/SH 110, SW 18 1) ocynk C 250 kn 6,2 kg 875, Wkład szczelinowy z kwadratowymi otworami 8/8 mm, L = 500 mm ocynk 0,1 kg 74, Wkład szczelinowy z kwadratowymi otworami 8/8 mm, ocynk 0,2 kg 111, Ścianka czołowa V NW 100, regulowana wysokość mm ocynk 0,1 kg 70, Studzienka rewizyjna V NW 150, 500/180/132/SH 110, SW 18 1) ocynk D 400 kn 5,2 kg 1.295, Nakładka szczelinowa E NW 150, 1000/180/132/SH 110, SW 18 1) Stal nierdzewna C 250 kn 6,2 kg 1.329, Wkład szczelinowy z kwadratowymi otworami 8/8 mm, L = 500 mm Stal nierdzewna 0,1 kg 125, Wkład szczelinowy z kwadratowymi otworami 8/8 mm, Stal nierdzewna 0,2 kg 162, Ścianka czołowa E NW 100, regulowana wysokość mm Stal nierdzewna 0,1 kg 85, Studzienka rewizyjna E NW 150, 500/180/132/SH 110, SW 18 1) Stal nierdzewna D 400 kn 5,2 kg 2.102, Pokrywa robocza SW 18, Drewno 0,2 kg 15, Uchwyty do podnoszenia pokrywy studzienki rewizyjnej Tworzywo sztuczne 0,1 kg 47,- FILCOTEN symetryczne nakładki szczelinowe, L = 500 i kl. D 400 kn na zapytanie. Wskazówki montażowe na light skrzynka odpływowa 500/195/650 z mufą KG DN 150 FILCOTEN 45 kg , light kosz osadnikowy do skrzynki odpływowej Tworzywo sztuczne 0,3 kg 170, BG zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87 Tworzywo sztuczne 3,9 kg 480, light zasyfonowanie do skrzynki odpływowej do przyłącza DN 100 Tworzywo sztuczne 0,2 kg 73, light ścianka czołowa końcowa ocynk 0,3 kg 58, light ścianka końcowa z odpływem DN 100 ocynk 0,4 kg 172, light ścianka czołowa końcowa Stal nierdzewna 0,3 kg 210, light ścianka końcowa z odpływem DN 100 Stal nierdzewna 0,4 kg 326, light klamry patentowe do rusztów kratowych ocynk 0,1 kg 30, light klamry patentowe do kratowych rusztów żeliwnych lakierowane na czarno 0,1 kg 16, light klamry spinające do kratowych rusztów żeliwnych lakierowane na czarno 0,1 kg 34,- Ruszt mostkowy NW 100 ocynk SW 8/85 / V2A SW 5/85 NW 150 ocynk SW 8/130 Ruszt kratowy MW 30/10 NW 100 ocynk i V2A NW 150 tylko ocynk Ruszt żeliwny kratowy MW 15/25 do NW 100 MW 15/28 do NW 150 NOWOŚĆ: Klamry mocujące dla dodatkowej blokady Dla dobra środowiska... Nakładka szczelinowa SW 18 ocynk lub V2A dla wszystkich NW ZABUDOWA OWH SPECJALNE BG-PA BG-TE BG-FA BG-SI BGZ-S SV BGF-Z SV BGU-Z SV BG FILCOTEN Studzienka rewizyjna z uchwytami do podnoszenia Pokrywa robocza dla optymalnego montażu Ruszt żeliwny kratowy z klamrami mocującymi 7

8 Akcesoria FILCOTEN light 1 1 Odpływ pionowy z rury kanalizacyjnej PVC montowany na budowie (patrz zdjęcie 2a) 2 a) Prefabrykowany otwór odpływowy DN 100 Wymiar X a) b) 2 c) d) a) b) Umiejscowienie otworu odpływowego: Wymiar X = koniec korytka do środka odpływu = 250 mm b) Zasyfonowanie odpływu pionowego składa się z 3 części c) Króciec odpływowy zasyfonowania jest władany od spodu w otwór odpływowy d) Zasyfonowanie jest skompletowany z dwiema pozostałymi częciami gotowe! 3 FILCOTEN light studzienka odpływowa L=500 mm, pasująca do NW 4 a) Zasyfonowanie do studzienki odpływowej do przyłącza DN 100 lub 150 b) Zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC do studzienki odpływowej możliwe dla studzienek odpływowych z przyłączami rurowymi DN 150/200 5 Kosz osadnikowy z tworzywa sztucznego do studzienki odpływowej pasujący do NW służy jako łapacz zanieczyszczeń a+b) a) b) Ścianka czołowa końcowa z odpływem a) FILCOTEN light NW 100 b) FILCOTEN light NW a) 7 Ścianka czołowa końcowa FILCOTEN light mini b) 8 8 Klamry patentowe FILCOTEN light a) do żeliwnych rusztów kratowych b) do rusztów kratowych 9 Klamry spinające do żeliwnych rusztów kratowych 9 10 Blokowanie rusztów kratowych klamrami patentowymi FILCOTEN Wkład nakładki szczelinowej. Nakładki szczelinowe znajdują zastosowanie, szczególnie przy wymagających architektonicznie powierzchniach, na których odwodnienie i wygląd grają równie ważną rolę. Dzięki wąskiej szczelinie o szerokości 18 mm, idealnie nadają się do rozdzielania różnych powierzchni i dostosowują się do wyglądu dylatacji nawierzchni. Asymetryczna nakładka szczelinowa pozwala na jednostronne połączenie z wyniesionymi elementami budowlanymi (schody, krawężniki, murki, ). 8

9 Referencje. FILCOTEN light Niesamowicie lekkie korytko odwadniające z betonu z wysoką zawartością włókien jest mimo niewielkiej wagi wysoce stabilne. W zależności od wymaganego obciążenia (od klasy A do klasy C) system odwadniający może być oferowany z przeróżnymi wariantami pokryw. Ruszty mostkowe, kratowe i żeliwne są nakładane na korpusy korytek i mogą być zablokowane za pomocą klamer patentowych i spinających. FILCOTEN light proste i korzystne cenowo korytko przydomowe dla wielu dziedzin zastosowania, np. prywatne budownictwo mieszkaniowe, budowa ogrodu i krajobrazu, budynki biurowe, tarasy, itp. Referencje. FILCOTEN light z nakładką szczelinową Dzięki wąskiej szczelinie o szerokości tylko 18 mm, nakładki szczelinowe przedstawiają optycznie niewymagający i prawie niewidoczny wariant odwodnienia, który wypełnia w tle swój cel. Elementy do wyboru ocynkowane lub ze stali nierdzewnej mogą być połączone z korpusami korytek FILCOTEN light i light mini, i są przy odpowiedniej zabudowie obciążalne do klasy D 400 kn, tak więc odpowiednie dla publicznych powierzchni komunikacyjnych. Poprzez wkład szczelinowy (z kwadratowymi otworami 8/8 mm) unikamy dostawania się materiałów stałych i tym samym gwarantujemy czystszy przebieg odcinka korytek. ZABUDOWA OWH SPECJALNE BG-PA BG-TE BG-FA BG-SI BGZ-S SV BGF-Z SV BGU-Z SV BG FILCOTEN 9

10 ŚWIATOWA NOWOŚĆ! FILCOTEN tec Pierwsze lekkie betonowe korytko Sensacyjnie lekkie i stabilne. >> FILCOTEN tec z krawędzią ocynkowaną, NW 100 Korytko z materiału wzmocnionego włóknem ze zintegrowaną ocynkowaną krawędzią do klasy C FILCOTEN tec V NW 100, nr 0 0,0 % 13,1 kg , FILCOTEN tec V NW 100, nr 0, L = 500 mm 0,0 % 6,6 kg 185, FILCOTEN tec V NW 100, nr 5-0 0,0 % 15,0 kg , FILCOTEN tec V NW 100, nr ,0 % 16,9 kg , Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN , FILCOTEN tec V NW 100, nr 1 do nr 10 0,5 % 13,3-16,7 kg 42 / ,- FILCOTEN tec 100 z krawędzią nierdzewną lub ocynkowaną >> FILCOTEN tec z krawędzią ze stali nierdzewnej, NW 100 Korytko z materiału wzmocnionego włóknem ze zintegrowaną nierdzewną V2A krawędzią do klasy C 1) FILCOTEN tec E NW 100, nr 5-0 1) 0,0 % 15,0 kg , Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN , ) Czas dostawy na zapytanie 2) Brak możliwości zastosowania mocowania Antywandal FILCOTEN tec mini / /80 NOWOŚĆ >> Ruszty i akcesoria dla korytka ze zintegrowaną krawędzią ocynkowaną lub nierdzewną Art. nr Ruszty Kl. wg EN 1433 Ciężar Szt./pal. Cena zł./szt tec ruszt mostkowy 1000/122/20, SW 8/85 2) A 15 kn 1,5 kg , tec ruszt mostkowy 500/122/20, SW 8/85 2) A 15 kn 0,8 kg 81, tec ruszt mostkowy 1000/122/20, SW 5/85, Stal nierdzewna 1+2) A 15 kn 1,5 kg , tec ruszt mostkowy 500/122/20, SW 5/85, Stal nierdzewna 1+2) A 15 kn 0,8 kg 356, tec ruszt kratowy 1000/122/20, MW 30/10 B 125 kn 2,8 kg , tec ruszt kratowy 500/122/20, MW 30/10 B 125 kn 1,4 kg 202, tec ruszt kratowy 1000/122/20, MW 30/10 C 250 kn 3,3 kg , tec ruszt kratowy 500/122/20, MW 30/10 C 250 kn 1,6 kg 235, tec ruszt kratowy 1000/122/20, MW 30/10, Stal nierdzewna 1) C 250 kn 3,3 kg , tec ruszt kratowy 500/122/20, MW 30/10, Stal nierdzewna 1) C 250 kn 1,6 kg 837, tec ruszt żeliwny prętowy wzdłużny 500/122/20, MW 29/13 C 250 kn 3,2 kg , tec ruszt dziurkowany 1000/122/20, Ø 6,5 mm A 15 kn 1,9 kg , tec ruszt dziurkowany 1000/122/20, Ø 6,5 mm, Stal nierdzewna 1) A 15 kn 1,9 kg ,- tec ruszty Design różne wykonania 1) tec skrzynka odpływowa V 500/144/500 z mufą KG DN 100 FILCOTEN 24 kg , tec skrzynka odpływowa E 500/144/500 z mufą KG DN 100 FILCOTEN 24 kg , tec kosz osadnikowy do skrzynki odpływowej Tworzywo sztuczne 0,2 kg 110, BG zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87 Tworzywo sztuczne 3,9 kg 480, tec zasyfonowanie do skrzynki odpływowej do przyłącza DN 100 Tworzywo sztuczne 0,1 kg 45, BG zasyfonowanie do odpływu pionowego DN 100 Tworzywo sztuczne 0,2 kg 78, tec ścianka czołowa końcowa ocynk 0,2 kg 25, tec ścianka końcowa z odpływem DN 100 ocynk 0,3 kg 110, tec ścianka czołowa końcowa 1) Stal nierdzewna 0,2 kg 132, tec ścianka końcowa z odpływem DN 100 1) Stal nierdzewna 0,3 kg 240, tec blokada rusztu zabezpieczająca przed wandalizmem i kradzieżą NW 100 0,1 kg 30,- >> FILCOTEN tec mini, NW 100 Korytko z materiału wzmocnionego włóknem ze zintegrowaną krawędzią i wyjątkowo niską wysokością FILCOTEN tec V mini NW 100, H = 60 mm 0,0 % 7,1 kg , FILCOTEN tec E mini NW 100, H = 60 mm 1) 0,0 % 7,1 kg , FILCOTEN tec V mini NW 100, H = 80 mm 0,0 % 8,8 kg , FILCOTEN tec E mini NW 100, H = 80 mm 1) 0,0 % 8,8 kg , Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN ,- Art. nr Ruszty Kl. wg EN 1433 Ciężar Szt./pal. Cena zł./szt. Ruszty patrz FILCOTEN tec NW tec mini ścianka czołowa końcowa ocynk 0,1 kg 25, tec mini ścianka czołowa końcowa 1) Stal nierdzewna 0,1 kg 112,- 10

11 FILCOTEN tec 150 z krawędzią nierdzewną lub ocynkowaną ) Czas dostawy na zapytanie ŚWIATOWA NOWOŚĆ! System zatrzaskowy do zablokowania rusztów. A 192 NOWOŚĆ FILCOTEN tec Pierwsze lekkie betonowe korytko >> FILCOTEN tec z krawędzią ocynkowaną, NW 150 Korytko z materiału wzmocnionego włóknem ze zintegrowaną ocynkowaną krawędzią do klasy C FILCOTEN tec V NW 150, nr 0 0,0 % 23,0 kg , FILCOTEN tec V NW 150, nr 0, L = 500 mm 0,0 % 11,5 kg 286, Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN ,- >> FILCOTEN tec z krawędzią ze stali nierdzewnej, NW 150 Korytko z materiału wzmocnionego włóknem ze zintegrowaną nierdzewną V2A krawędzią do klasy C 1) FILCOTEN tec E NW 150, nr 0 1) 0,0 % 23,0 kg , FILCOTEN tec E NW 150, nr 0, L = 500 mm 1) 0,0 % 11,5 kg 729, Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN ,- >> Ruszty i akcesoria dla korytka ze zintegrowaną krawędzią ocynkowaną lub nierdzewną Art. nr Ruszty Kl. wg EN 1433 Ciężar Szt./pal. Cena zł./szt tec ruszt kratowy 1000/172/20, MW 30/10 B 125 kn 4,6 kg , tec ruszt kratowy 500/172/20, MW 30/10 B 125 kn 2,4 kg 390, tec ruszt kratowy 1000/172/20, MW 30/10 C 250 kn 6,9 kg , tec ruszt kratowy 500/172/20, MW 30/10 C 250 kn 3,6 kg 393, tec ruszt kratowy 1000/172/20, MW 30/10, Stal nierdzewna 1) C 250 kn 6,9 kg , tec ruszt kratowy 500/172/20, MW 30/10, Stal nierdzewna 1) C 250 kn 3,6 kg 982, tec ruszt żeliwny prętowy wzdłużny 500/172/20, MW 29/13 C 250 kn 4,9 kg , tec skrzynka odpływowa V 500/199/650 z mufą KG DN 150 FILCOTEN 40 kg , tec skrzynka odpływowa E 500/199/650 z mufą KG DN 150 FILCOTEN 40 kg , tec kosz osadnikowy do skrzynki odpływowej Tworzywo sztuczne 0,3 kg 170, BG zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87 Tworzywo sztuczne 3,9 kg 480, tec zasyfonowanie do skrzynki odpływowej do przyłącza DN 150 Tworzywo sztuczne 0,2 kg 73, tec ścianka czołowa końcowa ocynk 0,3 kg 58, tec ścianka końcowa z odpływem DN 100 ocynk 0,4 kg 172, tec ścianka czołowa końcowa 1) Stal nierdzewna 0,3 kg 210, tec ścianka końcowa z odpływem DN 100 1) Stal nierdzewna 0,4 kg 326, tec blokada rusztu zabezpieczająca przed wandalizmem i kradzieżą NW 150 0,1 kg 35,- B Dla dobra środowiska... Innowacyjny system zatrzaskowy pozwala na szybkie zamykanie i otwieranie korytka FILCOTEN. Ruszty są najpierw nakładane na jedną stronę korytka a następnie poprzez proste dociśnięcie ruszty są blokowane. Należy zwrócić przy tym uwagę na otwory w krawędzi (patrz A). Jest tu miejsce na zabezpieczenia przesuwu, które jest umiejscowione na spodniej stronie rusztów. System zamknięcia zatrzaskowego (patrz B) mocuje pokrywę z ramą krawędzi. Szarpnięcie i pokrywa jest z powrotem oddzielona. Dodatkowe mocowanie rusztu zabezpiecza pokrywę przed wandalizmem i kradzieżą. ZABUDOWA OWH SPECJALNE BG-PA BG-TE BG-FA BG-SI BGZ-S SV BGF-Z SV BGU-Z SV BG FILCOTEN Obowiązuje tak samo dla rusztów żeliwnych i kratowych. 11

12 ŚWIATOWA NOWOŚĆ! FILCOTEN tec Pierwsze lekkie betonowe korytko Sensacyjnie lekkie i stabilne. >> FILCOTEN tec z krawędzią ocynkowaną, NW 200 Korytko z materiału wzmocnionego włóknem ze zintegrowaną ocynkowaną krawędzią do klasy C FILCOTEN tec V NW 200, H = 195 mm 0,0 % 28 kg , FILCOTEN tec V NW 200, H = 195 mm, L = 500 mm 0,0 % 14 kg 345, Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN ,- FILCOTEN tec 200 z krawędzią nierdzewną lub ocynkowaną >> FILCOTEN tec z krawędzią ze stali nierdzewnej, NW 200 Korytko z materiału wzmocnionego włóknem ze zintegrowaną nierdzewną V2A krawędzią do klasy C 1) FILCOTEN tec E NW 200, H = 195 mm 1) 0,0 % 28 kg , FILCOTEN tec E NW 200, H = 195 mm, L = 500 mm 1) 0,0 % 14 kg 888, Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN ,- 1) 232 Czas dostawy na zapytanie NOWOŚĆ >> Ruszty i akcesoria dla korytka ze zintegrowaną krawędzią ocynkowaną lub nierdzewną Art. nr Ruszty Kl. wg EN 1433 Ciężar Szt./pal. Cena zł./szt tec ruszt kratowy 1000/222/20, MW 30/10 B 125 kn 6,0 kg , tec ruszt kratowy 500/222/20, MW 30/10 B 125 kn 3,1 kg 376, tec ruszt kratowy 1000/222/20, MW 30/10 C 250 kn 8,8 kg , tec ruszt kratowy 500/222/20, MW 30/10 C 250 kn 4,5 kg 459, tec ruszt kratowy 1000/222/20, MW 30/10, Stal nierdzewna 1) C 250 kn 8,8 kg , tec ruszt kratowy 500/222/20, MW 30/10, Stal nierdzewna 1) C 250 kn 4,5 kg 1.428, tec ruszt żeliwny prętowy wzdłużny 500/222/20, MW 29/13 C 250 kn 7,3 kg , tec skrzynka odpływowa V 500/260/650 z mufą KG DN 200 FILCOTEN 48 kg 6 958, tec skrzynka odpływowa E 500/260/650 z mufą KG DN 200 1) FILCOTEN 48 kg , tec kosz osadnikowy do skrzynki odpływowej Tworzywo sztuczne 0,4 kg 209, BG zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 200/87 Tworzywo sztuczne 7,4 kg 645, tec ścianka czołowa końcowa ocynk 0,4 kg 62, tec ścianka końcowa z odpływem DN 150 ocynk 0,5 kg 174, tec ścianka czołowa końcowa 1) Stal nierdzewna 0,4 kg 188, tec ścianka końcowa z odpływem DN 150 1) Stal nierdzewna 0,5 kg 408, tec blokada rusztu zabezpieczająca przed wandalizmem i kradzieżą NW 200 0,1 kg 40,- Ruszt mostkowy kl. A ocynk SW 8/85 - V2A SW 5/85 dla NW 100 Ruszt kratowy MW 30/10, kl. B ocynk., kl. C ocynk i V2A, dla wszystkich NW Ruszt żeliwny prętowy wzdłużny MW 29/13, kl. C dla wszystkich NW Ruszt dziurkowany Ø 6,5 mm, kl. A, ocynk lub V2A, dla NW 100 Termin dostawy nazapytanie! Ruszty Design (np. Rallye) Termin dostawy i cena na zapytanie! dla NW 100 Referencje. 12

13 ŚWIATOWA NOWOŚĆ! FILCOTEN pro Pierwsze lekkie betonowe korytko Dla dobra środowiska... ZABUDOWA FILCOTEN pro 100 z krawędzią nierdzewną lub ocynkowaną / NOWOŚĆ do klasye 600 kn ) Czas dostawy na zapytanie 2) Brak możliwości zastosowania mocowania Antywandal FILCOTEN pro mini / /80 >> FILCOTEN pro z krawędzią ocynkowaną, NW 100 Korytko z materiału wzmocnionego włóknem ze zintegrowaną ocynkowaną krawędzią do klasy E FILCOTEN pro V NW 100, nr 0 0,0 % 17,6 kg , FILCOTEN pro V NW 100, nr 0, L = 500 mm 0,0 % 8 kg 205, FILCOTEN pro V NW 100, nr 5-0 0,0 % 17,9 kg , FILCOTEN pro V NW 100, nr ,0 % 21,9 kg , Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN , FILCOTEN pro V NW 100, nr 1 do nr 10 0,5 % 18,1-21,7 kg 25 / ,- >> FILCOTEN pro z krawędzią ze stali nierdzewnej, NW 100 Korytko z materiału wzmocnionego włóknem ze zintegrowaną nierdzewną V2A krawędzią do klasy E 1) FILCOTEN pro E NW 100, nr 5-0 1) 0,0 % 17,5 kg , Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN ,- >> Ruszty i akcesoria dla korytka ze zintegrowaną krawędzią ocynkowaną lub nierdzewną Art. nr Ruszty Kl. wg EN 1433 Ciężar Szt./pal. Cena zł./szt pro ruszt kratowy 1000/122/20, MW 30/10 B 125 kn 2,8 kg , pro ruszt kratowy 500/122/20, MW 30/10 B 125 kn 1,4 kg 202, pro ruszt kratowy 1000/122/20, MW 30/10 C 250 kn 3,3 kg , pro ruszt kratowy 500/122/20, MW 30/10 C 250 kn 1,6 kg 235, pro ruszt kratowy 1000/122/20, MW 30/10, Stal nierdzewna 1) C 250 kn 3,3 kg , pro ruszt kratowy 500/122/20, MW 30/10, Stal nierdzewna 1) C 250 kn 1,6 kg 837, pro ruszt kratowy 1000/122/20, MW 25/16 2) D 400 kn 7,4 kg , pro ruszt kratowy 500/122/20, MW 25/16 2) D 400 kn 3,8 kg 332, pro ruszt żeliwny prętowy wzdłużny 500/122/20, MW 29/13 C 250 kn 3,2 kg , pro ruszt żeliwny prętowy wzdłużny 500/122/20, MW 29/13 D 400 kn 3,4 kg , pro ruszt żeliwny mostkowy 500/122/20, SW 14/100 E 600 kn 4,3 kg , pro skrzynka odpływowa V 500/145/600 z mufą KG DN 100 FILCOTEN 32,4 kg , pro skrzynka odpływowa E 500/145/600 z mufą KG DN 100 FILCOTEN 32,4 kg , pro kosz osadnikowy do skrzynki odpływowej Tworzywo sztuczne 0,2 kg 110, BG zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87 Tworzywo sztuczne 3,9 kg 480, pro zasyfonowanie do skrzynki odpływowej do przyłącza DN 100 Tworzywo sztuczne 0,1 kg 45, BG zasyfonowanie do odpływu pionowego DN 100 Tworzywo sztuczne 0,2 kg 78, pro ścianka czołowa końcowa ocynk 0,2 kg 40, pro ścianka końcowa z odpływem DN 100 ocynk 0,3 kg 110, pro ścianka czołowa końcowa 1) Stal nierdzewna 0,2 kg 132, pro ścianka końcowa z odpływem DN 100 1) Stal nierdzewna 0,3 kg 240, pro blokada rusztu zabezpieczająca przed wandalizmem i kradzieżą NW 100 0,1 kg 30,- >> FILCOTEN pro mini, NW 100 Korytko z materiału wzmocnionego włóknem ze zintegrowaną krawędzią i wyjątkowo niską wysokością FILCOTEN pro V mini NW 100, H = 60 mm 0,0 % 8,5 kg , FILCOTEN pro E mini NW 100, H = 60 mm 1) 0,0 % 8,5 kg , FILCOTEN pro V mini NW 100, H = 80 mm 0,0 % 10,2 kg , FILCOTEN pro E mini NW 100, H = 80 mm 1) 0,0 % 10,2 kg , Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN ,- Art. nr Ruszty Kl. wg EN 1433 Ciężar Szt./pal. Cena zł./szt. Ruszty patrz FILCOTEN pro NW pro mini ścianka czołowa końcowa ocynk 0,1 kg 25, pro mini ścianka czołowa końcowa 1) Stal nierdzewna 0,1 kg 112,- 1) Czas dostawy na zapytanie OWH SPECJALNE BG-PA BG-TE BG-FA BG-SI BGZ-S SV BGF-Z SV BGU-Z SV BG FILCOTEN 13

14 ŚWIATOWA NOWOŚĆ! FILCOTEN pro Pierwsze lekkie betonowe korytko Sensacyjnie lekkie i stabilne. >> FILCOTEN pro z krawędzią ocynkowaną, NW 150 Korytko z materiału wzmocnionego włóknem ze zintegrowaną ocynkowaną krawędzią do klasy E FILCOTEN pro V NW 150, nr 0 0,0 % 28,9 kg , FILCOTEN pro V NW 150, nr 0, L = 500 mm 0,0 % 14,5 kg 317, FILCOTEN pro V NW 150, nr 5-0 0,0 % 33,5 kg , FILCOTEN pro V NW 150, nr ,0 % 38 kg , Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN , FILCOTEN pro V NW 150, nr 1 do nr 10 0,5 % 29,7-37,2 kg 20 / ,- FILCOTEN pro 150 z krawędzią nierdzewną lub ocynkowaną >> FILCOTEN pro z krawędzią ze stali nierdzewnej, NW 150 Korytko z materiału wzmocnionego włóknem ze zintegrowaną nierdzewną V2A krawędzią do klasy E 1) FILCOTEN pro E NW 150, nr 5-0 1) 0,0 % 33,5 kg , Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN ,- >> Ruszty i akcesoria dla korytka ze zintegrowaną krawędzią ocynkowaną lub nierdzewną 174 NOWOŚĆ dostępny od lipiec do klasy E 600 kn Art. nr Ruszty Kl. wg EN 1433 Ciężar Szt./pal. Cena zł./szt pro ruszt kratowy 1000/172/20, MW 30/10 B 125 kn 4,6 kg , pro ruszt kratowy 500/172/20, MW 30/10 B 125 kn 2,4 kg 390, pro ruszt kratowy 1000/172/20, MW 30/10 C 250 kn 6,9 kg , pro ruszt kratowy 500/172/20, MW 30/10 C 250 kn 3,6 kg 393, pro ruszt kratowy 1000/172/20, MW 30/10, Stal nierdzewna 1) C 250 kn 6,9 kg , pro ruszt kratowy 500/172/20, MW 30/10, Stal nierdzewna 1) C 250 kn 3,6 kg 982, pro ruszt kratowy 1000/172/20, MW 25/16 2) D 400 kn 12,2 kg , pro ruszt kratowy 500/172/20, MW 25/16 2) D 400 kn 6,4 kg 553, pro ruszt żeliwny prętowy wzdłużny 500/172/20, MW 29/13 C 250 kn 4,9 kg , pro ruszt żeliwny prętowy wzdłużny 500/172/20, MW 29/13 D 400 kn 5,2 kg , pro ruszt żeliwny mostkowy 500/172/20, SW 14/150 E 600 kn 7,8 kg 245,- Art. nr Akcesoria Materiał Ciężar. Szt./pal. Cena zł./szt pro skrzynka odpływowa V 500/200/670 z mufą KG DN 150 FILCOTEN 44,5 kg 8 997, pro skrzynka odpływowa E 500/200/670 z mufą KG DN 150 FILCOTEN 44,5 kg , pro kosz osadnikowy do skrzynki odpływowej Tworzywo sztuczne 0,3 kg 170, BG zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87 Tworzywo sztuczne 3,9 kg 480, pro zasyfonowanie do skrzynki odpływowej do przyłącza DN 150 Tworzywo sztuczne 0,2 kg 73, pro ścianka czołowa końcowa ocynk 0,5 kg 58, pro ścianka końcowa z odpływem DN 150 ocynk 0,7 kg 172, pro ścianka czołowa końcowa 1) Stal nierdzewna 0,5 kg 210, pro ścianka końcowa z odpływem DN 150 1) Stal nierdzewna 0,7 kg 326, pro blokada rusztu zabezpieczająca przed wandalizmem i kradzieżą NW 150 0,1 kg 35,- 1) Czas dostawy na zapytanie 2) Brak możliwości zastosowania mocowania Antywandal >> FILCOTEN pro mini, NW 150 Korytko z materiału wzmocnionego włóknem ze zintegrowaną krawędzią i wyjątkowo niską wysokością FILCOTEN pro mini FILCOTEN pro V mini NW 150, H = 120 mm 0,0 % 18 kg , FILCOTEN pro V mini NW 150, H = 170 mm 0,0 % 22,3 kg , Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN ,- Art. nr Ruszty Kl. wg EN 1433 Ciężar Szt./pal. Cena zł./szt. Ruszty patrz FILCOTEN pro NW pro mini ścianka czołowa - końcowa ocynk 0,1 kg 58, / /170 1) Czas dostawy na zapytanie

15 FILCOTEN pro 200 z krawędzią nierdzewną lub ocynkowaną NOWOŚĆ dostępny od październik do klasy E 600 kn 1) Czas dostawy na zapytanie 2) Brak możliwości zastosowania mocowania Antywandal FILCOTEN pro mini ŚWIATOWA NOWOŚĆ! / /200 FILCOTEN pro Pierwsze lekkie betonowe korytko >> FILCOTEN pro z krawędzią ocynkowaną, NW 200 Korytko z materiału wzmocnionego włóknem ze zintegrowaną ocynkowaną krawędzią do klasy E FILCOTEN pro V NW 200, nr 0 0,0 % 43,2 kg , FILCOTEN pro V NW 200, nr 0, L = 500 mm 0,0 % 21,6 kg 356, FILCOTEN pro V NW 200, nr 5-0 0,0 % 47,6 kg 9 476, FILCOTEN pro V NW 200, nr ,0 % 52 kg 9 476, Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN , FILCOTEN pro V NW 200, nr 1 do nr 10 0,5 % 43,6-51,6 kg 12 / 9 476,- >> FILCOTEN pro z krawędzią ze stali nierdzewnej, NW 200 Korytko z materiału wzmocnionego włóknem ze zintegrowaną nierdzewną V2A krawędzią do klasy E 1) FILCOTEN pro E NW 200, nr 5-0 1) 0,0 % 47,6 kg , Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN ,- >> Ruszty i akcesoria dla korytka ze zintegrowaną krawędzią ocynkowaną lub nierdzewną Art. nr Ruszty Kl. wg EN 1433 Ciężar Szt./pal. Cena zł./szt pro ruszt kratowy 1000/222/20, MW 30/10 B 125 kn 6,0 kg , pro ruszt kratowy 500/222/20, MW 30/10 B 125 kn 3,1 kg 376, pro ruszt kratowy 1000/222/20, MW 30/10 C 250 kn 8,8 kg , pro ruszt kratowy 500/222/20, MW 30/10 C 250 kn 4,5 kg 459, pro ruszt kratowy 1000/222/20, MW 30/10, Stal nierdzewna 1) C 250 kn 8,8 kg , pro ruszt kratowy 500/222/20, MW 30/10, Stal nierdzewna 1) C 250 kn 4,5 kg 1.428, pro ruszt kratowy 1000/222/20, MW 25/16 2) D 400 kn 16,0 kg , pro ruszt kratowy 500/222/20, MW 25/16 2) D 400 kn 8,0 kg 612, pro ruszt żeliwny prętowy wzdłużny 500/222/20, MW 29/13 C 250 kn 7,3 kg , pro ruszt żeliwny prętowy wzdłużny 500/222/20, MW 29/13 D 400 kn 9,9 kg , pro ruszt żeliwny mostkowy 500/222/20, SW 14/200 E 600 kn 10,3 kg 323, pro skrzynka odpływowa V 500/268/670 z mufą KG DN 200 FILCOTEN 48 kg , pro skrzynka odpływowa E 500/268/670 z mufą KG DN 200 FILCOTEN 48 kg , pro kosz osadnikowy do skrzynki odpływowej Tworzywo sztuczne 0,4 kg 209, BG zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 200/87 Tworzywo sztuczne 7,4 kg 645, pro ścianka czołowa końcowa ocynk 0,7 kg 62, pro ścianka końcowa z odpływem DN 200 ocynk 1,1 kg 174, pro ścianka czołowa końcowa 1) Stal nierdzewna 0,7 kg 188, pro ścianka końcowa z odpływem DN 200 1) Stal nierdzewna 1,1 kg 408, pro blokada rusztu zabezpieczająca przed wandalizmem i kradzieżą NW 200 0,1 kg 40,- >> FILCOTEN pro mini, NW 200 Korytko z materiału wzmocnionego włóknem ze zintegrowaną krawędzią i wyjątkowo niską wysokością FILCOTEN pro V mini NW 200, H = 120 mm 0,0 % 21 kg , FILCOTEN pro V mini NW 200, H = 200 mm 0,0 % 28,5 kg , Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN ,- Art. nr Ruszty Kl. wg EN 1433 Ciężar Szt./pal. Cena zł./szt. Ruszty patrz FILCOTEN pro NW pro mini ścianka czołowa końcowa ocynk 0,1 kg 62,- 1) Czas dostawy na zapytanie Dla dobra środowiska... ZABUDOWA OWH SPECJALNE BG-PA BG-TE BG-FA BG-SI BGZ-S SV BGF-Z SV BGU-Z SV BG FILCOTEN

16 Akcesoria FILCOTEN tec i pro 1 1 Odpływ pionowy z rury kanalizacyjnej PVC montowany na budowie (patrz zdjęcie 2a) 2 a) Prefabrykowany otwór odpływowy DN 100 Wymiar X 2 a) b) c) d) Umiejscowienie otworu odpływowego: Wymiar X = koniec korytka do środka odpływu = 250 mm b) Zasyfonowanie odpływu pionowego składa się z 3 części c) Króciec odpływowy zasyfonowania jest wkładany od spodu w otwór odpływowy d) Zasyfonowanie jest skompletowany z dwiema pozostałymi częciami gotowe! 3 FILCOTEN tec studzienka odpływowa L=500 mm, pasująca do NW FILCOTEN pro studzienka odpływowa L=500 mm, pasująca do NW Kosz osadnikowy z tworzywa sztucznego do studzienki odpływowej pasujący do NW służy jako łapacz zanieczyszczeń 5 a) Zasyfonowanie do studzienki odpływowej do przyłącza DN 100 lub 150 b) Zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC do studzienki odpływowej możliwe dla studzienek odpływowych z przyłączami rurowymi DN 150/200 5 a) b) 6 6 Ścianka czołowa końcowa FILCOTEN tec mini i pro mini 7 Ścianka czołowa końcowa z odpływem FILCOTEN tec i pro Blokada rusztu zabezpieczająca przed wandalizmem i kradzieżą - do wszystkich pokryw systemu FILCOTEN tec i pro - z wyjątkiem rusztów mostkowych (tec) i rusztów kratowych klasy D (pro) FILCOTEN zabezpieczenie Antywandal. Krok 1: Montaż zabezpieczenia na ruszt. Wcisnąć zabezpieczenie Antywandal w przewidziane do tego klamry w ruszcie aż do zatrzaśnięcia. Krok 1 Krok 2 Krok 2: Położyć ruszt na korytku FILCOTEN tec/pro. Krok 3: Docisnąć mocno ruszt do korytka aż się zatrzaśnie, a zabezpieczenie Antywandal się zablokuje. Krok 4: Poprzez dokręcenie śruby zaryglować zabezpieczenie Antywandal. Zastosowanie video na: 16 Krok 3 Krok 4

17 Referencje. FILCOTEN tec Technika odwodnień, która wyznacza nowe horyzonty Jedyny w swoim rodzaju system korytek FILCOTEN tec jest dostępny ze zintegrowaną krawędzią ocynkowaną lub ze stali nierdzewnej. Poprzez innowacyjną konstrukcję korpusu korytka jest ono bardzo lekkie i poręczne nie tracąc przy tym potrzebnej stabilności. Przylegające warstwy nawierzchni mogą być szybko i czysto opracowane do krawędzi korytka odwadniającego. Różne warianty rusztów takie jak ruszty mostkowe, kratowe i żeliwne, jak również ruszty dziurkowane i Design do klasy C 250 kn, czynią produkt strukturalnie atrakcyjny i do różnorodnych zastosowań. Referencje. FILCOTEN pro Wysoce obciążalny ogromnie lekki Poprzez zabudowę korpusu korytka FILCOTEN pro ze zintegrowaną masywną krawędzią z ocynkowanej lub nierdzewnej stali, możliwe jest obciążanie do klasy E i to przy lekkim ciężarze elementu. Ruszte kratowe lub żeliwne oferowane są z systemem zatrzaskowym. Dodatkowo można zastosować blokadę rusztu. Ruszty FILCOTEN tec i pro są mocowane do korpusów korytek za pomocą innowacyjnego systemu zatrzaskowego. Dodatkowe mocowanie zapobiega zdejmowaniu rusztów (zabezpieczenie Antywandal!) szczegółowy opis, patrz strona 16. ZABUDOWA OWH SPECJALNE BG-PA BG-TE BG-FA BG-SI BGZ-S SV BGF-Z SV BGU-Z SV BG FILCOTEN 17

18 BG Korytka standardowe BG >> BG Korytka standardowe, szerokość nominalna 100 Korytka z betonu bez krawędzi do klasy C, przykrywane rusztami kratowymi lub żeliwnymi BG Korytka standardowe NW 100, nr 0 0,0 % 59 kg , BG Korytka standardowe NW 100, nr 5-0, nr ,0 % 71 / 83 kg 20 / , Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN , BG Korytka standardowe NW 100, nr 1 do nr 10 1 % kg 20 / ,- Art. nr Ruszty Kl. wg EN 1433 Ciężar Szt./pal. Cena zł./szt BG ruszt kratowy 1000/140/40, MW 30/30 B 125 kn 4,3 kg , BG ruszt kratowy 500/140/40, MW 30/30 B 125 kn 2,2 kg 153, BG ruszt kratowy 1000/140/40, MW 30/10 C 250 kn 4,9 kg , BG ruszt kratowy 500/140/40, MW 30/10 C 250 kn 2,3 kg 241, BG ruszt kratowy 1000/140/40, MW 30/30 C 250 kn 5,6 kg , BG ruszt kratowy 500/140/40, MW 30/30 C 250 kn 2,8 kg 331, BG ruszt żeliwny 500/140/40, SW 16/100 D 400 kn 5,8 kg , BG pokrywa betonowa 500/140/40, SW 25/55 1) A 15 kn 4,9 kg , BG skrzynka odpływowa 500/214/560 Beton 84 kg , BG kosz osadnikowy do skrzynki odpływowej Tworzywo sztuczne 0,4 kg 110, BG zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87 Tworzywo sztuczne 3,9 kg 480, BG zasyfonowanie do odpływu pionowego DN 100 Tworzywo sztuczne 0,2 kg 78, BG ścianka czołowa Beton 4,5 kg 65, BG ścianka końcowa Beton 4,5 kg 65, BG ścianka końcowa z odpływem DN 100 Beton 5,4 kg 119, BG klamry patentowe do rusztów kratowych MW 30/30 ocynk 0,1 kg 20, BG klamry patentowe do rusztów żeliwnych lakierowane na czarno 0,1 kg 20, BG klamry spinające do rusztów kratowych MW 30/30 ocynk 0,3 kg 45, BG klamry spinające do rusztów żeliwnych lakierowane na czarno 0,3 kg 37,- 1) BG Czas dostawy na zapytanie >> BG Korytka standardowe, szerokość nominalna 150 Korytka z betonu bez krawędzi do klasy C, przykrywane rusztami kratowymi lub żeliwnymi BG Korytka standardowe NW 150, nr 0 0,0 % 89 kg , BG Korytka standardowe NW 150, nr 5-0, nr ,0 % 96 /103 kg 16 / , Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN , BG Korytka standardowe NW 150, nr 1 do nr 10 0,5 % kg 16 / ,- Art. nr Ruszty Kl. wg EN 1433 Ciężar Szt./pal. Cena zł./szt BG ruszt kratowy 1000/190/40, MW 30/30 B 125 kn 5,5 kg , BG ruszt kratowy 500/190/40, MW 30/30 B 125 kn 2,8 kg 199, BG ruszt kratowy 1000/190/40, MW 30/10 C 250 kn 6,0 kg , BG ruszt kratowy 500/190/40, MW 30/10 C 250 kn 3,1 kg 330, BG ruszt kratowy 1000/190/40, MW 30/30 C 250 kn 7,1 kg , BG ruszt kratowy 500/190/40, MW 30/30 C 250 kn 3,6 kg 422, BG ruszt żeliwny 500/192/40, SW 18/145 B 125 kn 6,1 kg , BG ruszt żeliwny 500/192/40, SW 18/145 D 400 kn 8,1 kg , BG pokrywa betonowa 500/190/40, SW 9/90, wąska szerokość szczeliny 1) A 15 kn 6,7 kg , BG pokrywa betonowa 500/190/40, SW 26/90 1) A 15 kn 6,6 kg , BG skrzynka odpływowa 500/274/570 Beton 101 kg 8 639, BG kosz osadnikowy do skrzynki odpływowej ocynk 1,6 kg 245, BG zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87 Tworzywo sztuczne 3,9 kg 480, BG ścianka czołowa Beton 6,2 kg 97, BG ścianka końcowa Beton 6,2 kg 97, BG ścianka końcowa z odpływem DN 150 Beton 6,3 kg 168, BG klamry patentowe do rusztów kratowych MW 30/30 ocynk 0,1 kg 20, BG klamry patentowe do rusztów żeliwnych lakierowane na czarno 0,1 kg 20, BG klamry spinające do rusztów kratowych MW 30/30 ocynk 0,3 kg 45, BG klamry spinające do rusztów żeliwnych lakierowane na czarno 0,3 kg 37,- 18

19 BG ) Czas dostawy na zapytanie BG Korytka standardowe 160/ / Ruszt kratowy MW 30/30, kl. B lub C, dla wszystkich NW Referencje. BG Korytka standardowe >> BG Korytka standardowe, szerokość nominalna 200 Korytka z betonu bez krawędzi do klasy C, przykrywane rusztami kratowymi lub żeliwnymi BG Korytka standardowe NW 200, nr 0, wysokość 270 mm 0,0 % 126 kg , BG Korytka standardowe NW 200, nr 10-0, wysokość 370 mm 0,0 % 158 kg 9 393, Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN ,- Art. nr Ruszty Kl. wg EN 1433 Ciężar Szt./pal. Cena zł./szt BG ruszt kratowy 1000/260/40, MW 30/30 B 125 kn 7,3 kg , BG ruszt kratowy 500/260/40, MW 30/30 B 125 kn 3,6 kg 384, BG ruszt kratowy 1000/260/40, MW 30/30 C 250 kn 12,4 kg , BG ruszt kratowy 500/260/40, MW 30/30 C 250 kn 7,0 kg 473, BG ruszt żeliwny 500/260/40, SW 18/215 D 400 kn 9,6 kg , BG ruszt silosów zbożowych 1000/261/37, Ø 1,5 mm 1) nacisk kołowy 6 t 14,0 kg , BG skrzynka odpływowa 500/344/600 Beton 119 kg 6 766, BG kosz osadnikowy do skrzynki odpływowej ocynk 2,0 kg 289, BG zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 200/87 Tworzywo sztuczne 7,4 kg 645, BG ścianka czołowa Beton 8,5 kg 119, BG ścianka końcowa Beton 8,5 kg 119, BG ścianka końcowa z odpływem DN 200 Beton 7,9 kg 202, BG klamry patentowe do rusztów kratowych MW 30/30 ocynk 0,1 kg 20, BG klamry patentowe do rusztów żeliwnych lakierowane na czarno 0,1 kg 20, BG klamry spinające do rusztów kratowych MW 30/30 ocynk 0,3 kg 45, BG klamry spinające do rusztów żeliwnych lakierowane na czarno 0,3 kg 37,- Ruszt kratowy MW 30/10, kl. C, dla NW 100 i 150 Ruszt żeliwny kl. B 125 kn dla NW 150 lub kl. D 400 kn dla wszystkich NW Pokrywa betonowa kl. A, SW 25/55 - NW 100 SW 9/90 i SW 26/90 - NW 150 Ruszt silosów zbożowych - dla NW 200 Masywny korpus korytka z rusztami kratowymi lub żeliwnymi do klasy obciążenia C 250 kn (wg EN 1433). Nadają się optymalnie do garaży samochodów osobowych, warsztatów, placów parkingowo-magazynowych, stref pieszych, dróg dojazdowych, ramp i podobnych powierzchni. Do korytek standardowych BG opracowaliśmy klamry patentowe i spinające, którymi można szybko i pewnie połączyć ruszty. ZABUDOWA OWH SPECJALNE BG-PA BG-TE BG-FA BG-SI BGZ-S SV BGF-Z SV BGU-Z SV BG FILCOTEN 19

20 BGU-Z Korytka uniwersalne SV >> BGU-Z SV G z krawędzią żeliwną, NW 100 Korytko ze zintegrowanymi krawędziami żeliwnymi do klasy E, z systemem zatrzaskowym BGU-Z Korytka uniwersalne SV G NW 100, nr 0 0,0 % 37 kg , BGU-Z Korytka uniwersalne SV G NW 100, nr 0, L = 500 mm 0,0 % 19 kg 218, BGU-Z Korytka uniwersalne SV G NW 100, nr 5-0, nr ,0 % 41 / 45 kg 35 / , BGU-Z Korytka uniwersalne SV G NW 100, nr 15-0, nr ,0 % 48 / 52 kg , Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN , BGU-Z Korytka uniwersalne SV G NW 100, nr 1 do nr 20 0,5 % kg 35 / ,- >> BGU-Z SV V z krawędzią ocynkowaną, NW 100 Korytko ze zintegrowanymi krawędziami ocynkowanymi do klasy D, z systemem zatrzaskowym BGU-Z Korytka uniwersalne SV V NW 100, nr 0 0,0 % 36 kg , BGU-Z Korytka uniwersalne SV V NW 100, nr 0, L = 500 mm 0,0 % 18 kg 205, BGU-Z Korytka uniwersalne SV V NW 100, nr 5-0, nr ,0 % 40 / 43 kg 35 / , Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN , BGU-Z Korytka uniwersalne SV V NW 100, nr 1 do nr 10 0,5 % kg 35 / ,- BGU-Z SV 100 z krawędzią żeliwną >> BGU-Z SV E z krawędzią nierdzewną, NW 100 Korytko ze zintegrowanymi krawędziami nierdzewnymi V2A do klasy D, z systemem zatrzaskowym 1) BGU-Z Korytka uniwersalne SV E NW 100, nr 5-0 1) 0,0 % 40 kg , BGU-Z Korytka uniwersalne SV E NW 100, nr 5-0, L = 500 mm 1) 0,0 % 20 kg 515, Dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN , BGU-Z SV 100 z krawędzią nierdzewną lub ocynkowaną NOWOŚĆ 1) Czas dostawy na zapytanie 2) Przy krawędziach żeliwnych można zastosować ruszty z SV lub 4-krotnie mocowane śrubowo. Przy krawędziach ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej nie jest możliwe mocowanie śrubowe. 3) Niemożliwe mocowanie śrubowe >> Ruszty i akcesoria do korytek ze zintegrowanymi żeliwnymi, ocynkowanymi lub nierdzewnymi krawędziami Art. nr Ruszty z systemem zatrzaskowym Kl. wg EN 1433 Ciężar Szt./pal. Cena zł./szt BG-SV ruszt kratowy 1000/147/25, MW 30/10 B 125 kn 3,9 kg , BG-SV ruszt kratowy 500/147/25, MW 30/10 B 125 kn 2,0 kg 202, BG-SV ruszt kratowy 1000/147/25, MW 30/10 C 250 kn 4,1 kg , BG-SV ruszt kratowy 500/147/25, MW 30/10 C 250 kn 2,2 kg 235, BG-SV ruszt kratowy 1000/147/25, MW 30/10 D 400 kn 6,4 kg , BG-SV ruszt kratowy 500/147/25, MW 30/10 D 400 kn 3,3 kg 332, BG-SV ruszt kratowy 1000/147/25, MW 30/10, Stal nierdzewna 1) C 250 kn 5,2 kg , BG-SV ruszt kratowy 500/147/25, MW 30/10, Stal nierdzewna 1) C 250 kn 2,6 kg 837, BG-SV ruszt dziurkowany 1000/147/25, Ø 8 mm, Stal nierdzewna 1+3) C 250 kn 4,7 kg , BG-SV ruszt dziurkowany 500/147/25, Ø 8 mm, Stal nierdzewna 1+3) C 250 kn 2,5 kg 1.040, BG-SV ruszt żeliwny 500/147/25, SW 16/120 C 250 kn 3,9 kg , BG-SV ruszt żeliwny 500/147/25, SW 6/120, wąska szerokość szczeliny 1) C 250 kn 4,7 kg , BG-SV ruszt żeliwny 500/147/25, SW 18/120 D 400 kn 4,0 kg , BG-SV ruszt żeliwny kratowy 500/147/25, MW 24/24 1+2) E 600 kn 4,7 kg , BG-SV ruszt żeliwny prętowy wzdłużny 500/147/25, MW 27/13 2) E 600 kn 4,3 kg , BGU-Z skrzynka odpływowa SV G 500/201/510 z RDS DN 150 Beton 49 kg , BGU-Z skrzynka odpływowa SV V 500/201/510 z RDS DN 150 Beton 48 kg , BGU-Z skrzynka odpływowa SV E 500/201/510 z RDS DN 150 Beton 48 kg , BG kosz osadnikowy do skrzynki odpływowej Tworzywo sztuczne 0,4 kg 110, BG zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87 Tworzywo sztuczne 3,9 kg 480, BG zasyfonowanie do odpływu pionowego DN 100 Tworzywo sztuczne 0,2 kg 78, BG-SV ścianka czołowa końcowa ocynk 0,4 kg 25, BG-SV ścianka końcowa z odpływem DN 100 ocynk 0,5 kg 110, BG-SV ścianka czołowa końcowa Stal nierdzewna 0,3 kg 132, BG-SV ścianka końcowa z odpływem DN 100 Stal nierdzewna 0,3 kg 240, BG-SV materiał mocujący do rusztów kratowych (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki) 15, BG-SV materiał mocujący do rusztów żeliwnych (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki) 15, BG-SV materiał mocujący ze stali nierdzewnej do rusztów kratowych (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki) 38,- (przy rusztach do klasy D potrzebne 4 szt. na m./ przy rusztach żeliwnych klasy E potrzebne 8 szt. na m.) Wszystkie ruszty do klasy D 400 kn można dodatkowo przykręcić niezależnie od systemu SV!

Kompetencja pod każdym względem

Kompetencja pod każdym względem Budynek Lombardia, Mediolan, Włochy Kompetencja pod każdym względem Lista cenowa 2015 Obowiązuje od 1.07.2015r. PL «Technologia służy ludziom, ale tylko wtedy, gdy chroni również środowisko» Już od lat

Bardziej szczegółowo

Kompetencja pod każdym względem

Kompetencja pod każdym względem Erste Campus, Wiedeń Optigrün Kompetencja pod każdym względem Lista cenowa 2017 Obowiązuje od 5.07.2017r. PL «U nas każdy rok to rok zrównoważonego rozwoju i innowacji» Znacie słynne powiedzenie jakość

Bardziej szczegółowo

Schemat systemu 52. Szerokość w świetle

Schemat systemu 52. Szerokość w świetle ACO Schemat systemu 52 Szerokość w świetle 52 Główne elementy systemu 52 Zalety systemu 52 TYPOWE ZASTOSOWANIA 53 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 54 Karty katalogowe 56 Szerokość w świetle

Bardziej szczegółowo

Najlepsze rozwiązania

Najlepsze rozwiązania Najlepsze rozwiązania dla najwyższych wymagań. Korytka stalowe - Program Hightech. Know-how. Bezpieczeństwo. Innowacja. Kompletny pakiet BG-Graspointner. System z jednej ręki. Korzyści i zalety. Nasze

Bardziej szczegółowo

Odwodnienia liniowe e w io ia lin ien n d o w d O

Odwodnienia liniowe e w io ia lin ien n d o w d O 4.1 W 83 Komfort SLR NW 100 klasa obciążenia D i F Zabudowa w nawierzchni brukowej Zabudowa w nawierzchni asfaltowej Zabudowa w nawierzchni betonowej klasa D Komfort SLR NW 100 Z krawędzią (7 mm) i rusztem

Bardziej szczegółowo

Schemat systemu 52. Szerokość w świetle

Schemat systemu 52. Szerokość w świetle ACO Schemat systemu 52 Szerokość w świetle 52 Główne elementy systemu 52 Zalety systemu 52 TYPOWE ZASTOSOWANIA 53 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 54 Karty katalogowe 56 Szerokość w świetle

Bardziej szczegółowo

ACO Drain - kanały niskie

ACO Drain - kanały niskie ACO Drain - kanały niskie Schemat systemu 64 Szerokość w świetle 64 Główne elementy systemu 64 Zalety systemu 64 TYPOWE ZASTOSOWANIA 65 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 66 Karty katalogowe

Bardziej szczegółowo

Kanały z polimerobetonu z krawędzią ocynkowaną

Kanały z polimerobetonu z krawędzią ocynkowaną STORA-RAIN PARKING Kanały z polimerobetonu z krawędzią ocynkowaną PARKING A15 125 250 400 E600 F900 zięki małej wadze, dużej wytrzymałości mechanicznej, odporności chemicznej i zintegrowanemu profilowi

Bardziej szczegółowo

ACO Drain - kanały niskie

ACO Drain - kanały niskie ACO Drain - kanały niskie Schemat systemu 76 Główne elementy systemu 76 Zalety systemu 76 TYPOWE ZASTOSOWANIA 77 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 78 Karty katalogowe 84 Szerokość w świetle

Bardziej szczegółowo

ACO Drain - kanały niskie

ACO Drain - kanały niskie ACO Drain - kanały niskie Schemat systemu 60 Szerokość w świetle 60 Główne elementy systemu 60 Zalety systemu 60 Typowe zastosowania 61 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 62 Karty katalogowe

Bardziej szczegółowo

Schemat systemu 12. Szerokość w świetle. Główne elementy systemu 12 Zalety systemu 12

Schemat systemu 12. Szerokość w świetle. Główne elementy systemu 12 Zalety systemu 12 ACO Drain Schemat systemu 12 Szerokość w świetle 12 Główne elementy systemu 12 Zalety systemu 12 owe zastosowania 13 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 15 Karty katalogowe 18 Szerokość w świetle

Bardziej szczegółowo

ACO SlotDrain - kanały szczelinowe

ACO SlotDrain - kanały szczelinowe ACO SlotDrain - kanały szczelinowe Schemat systemu 74 Szerokość w świetle 74 Główne elementy systemu 74 Zalety systemu 74 Typowe zastosowania 75 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 76 Karty katalogowe

Bardziej szczegółowo

Schemat systemu 146. Szerokość w świetle. Główne elementy systemu 146 Zalety systemu 146. Karty katalogowe 148 G C

Schemat systemu 146. Szerokość w świetle. Główne elementy systemu 146 Zalety systemu 146. Karty katalogowe 148 G C ACO Gala G 100 Schemat systemu 146 Szerokość w świetle 146 Główne elementy systemu 146 Zalety systemu 146 Typowe zastosowania 147 Karty katalogowe 148 Szerokość w świetle Maksymalna klasa obciążenia G

Bardziej szczegółowo

Schemat systemu 164. Szerokość w świetle. Główne elementy systemu 164 Zalety systemu 164 TYPOWE ZASTOSOWANIA 165 Karty katalogowe 166

Schemat systemu 164. Szerokość w świetle. Główne elementy systemu 164 Zalety systemu 164 TYPOWE ZASTOSOWANIA 165 Karty katalogowe 166 ACO Gala G 100 Schemat systemu 164 Szerokość w świetle 164 Główne elementy systemu 164 Zalety systemu 164 TYPOWE ZASTOSOWANIA 165 Karty katalogowe 166 Szerokość w świetle Maksymalna klasa obciążenia G

Bardziej szczegółowo

MAXI OPIS SYSTEMU C250 D400 F900. ryglowanie MAXI. korytko specjalne do montażu krzyżowego

MAXI OPIS SYSTEMU C250 D400 F900. ryglowanie MAXI. korytko specjalne do montażu krzyżowego MAXI OPIS SYSTEMU C250 D400 F900 korytko specjalne do montażu krzyżowego Korytka MAXI dzięki swym doskonałym właściwościom stanowią optymalne rozwiązanie w przypadku dużych obciążeń drogowych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Schemat systemu 134 Szerokość w świetle 134 Główne elementy systemu 134 Zalety systemu 134

Schemat systemu 134 Szerokość w świetle 134 Główne elementy systemu 134 Zalety systemu 134 ACO Schemat systemu 134 Szerokość w świetle 134 Główne elementy systemu 134 Zalety systemu 134 Typowe zastosowania 135 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 136 Karty katalogowe 138 Szerokość w

Bardziej szczegółowo

GAL ABAU SP O RTBAU TI E FBAU AQ UA B A U TOP X. Nowość. Odwodnienia liniowe dla stref przydomowych, dziedzińców, patio i ogrodów. WYDANIE

GAL ABAU SP O RTBAU TI E FBAU AQ UA B A U TOP X. Nowość. Odwodnienia liniowe dla stref przydomowych, dziedzińców, patio i ogrodów. WYDANIE TI E FBAU GAL ABAU AQ UA B A U SP O RTBAU Nowość Odwodnienia liniowe dla stref przydomowych, dziedzińców, patio i ogrodów. WYDANIE 001-05.15PL 1 Odwodnienia liniowe dla stref przydomowych, dziedzińców,

Bardziej szczegółowo

ACO SlotDrain - kanały szczelinowe

ACO SlotDrain - kanały szczelinowe ACO SlotDrain - kanały szczelinowe Schemat systemu 102 Szerokość w świetle 102 Główne elementy systemu 102 Zalety systemu 102 TYPOWE ZASTOSOWANIA 103 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 104 Karty

Bardziej szczegółowo

ACO Drain Monoblock RD

ACO Drain Monoblock RD ACO Drain Schemat systemu 92 Szerokość w świetle 92 Główne elementy systemu 92 Zalety systemu 92 TYPOWE ZASTOSOWANIA 93 Instrukcje zabudowy i realizacje 94 Karty katalogowe 96 Szerokość w świetle Maksymalna

Bardziej szczegółowo

ACO SELF Euroline. Odwodnienia liniowe

ACO SELF Euroline. Odwodnienia liniowe ACO SELF Euroline Odwodnienia liniowe ACO SELF Euroline dla domu, podwórza i ogrodu ACO SELF Euroline z nowym profilem ACO V oraz wolnym przekrojem kanału www.aco.pl Produkty ACO SELF Kontynuacja historii

Bardziej szczegółowo

LISTA CENOWA 2009 ważna od marca '09. Dom i Ogród ODWODNIENIA LINIOWE

LISTA CENOWA 2009 ważna od marca '09. Dom i Ogród ODWODNIENIA LINIOWE LISTA CENOWA 2009 ważna od marca '09 Dom i Ogród ODWODNIENIA LINIOWE Spis treści Strona MEAEASY 100 3 Korytko NW 100 z rusztem ocynkowanym lub żeliwnym, akcesoria MEARIN 160 5 Korpus korytka NW 160, ruszty

Bardziej szczegółowo

ACO Drain Monoblock RD

ACO Drain Monoblock RD ACO Drain Schemat systemu 110 Szerokość w świetle 110 Główne elementy systemu 110 Zalety systemu 110 TYPOWE ZASTOSOWANIA 111 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 112 Karty katalogowe 114 Szerokość

Bardziej szczegółowo

Szerokość w świetle V E V E V E V E V E V E

Szerokość w świetle V E V E V E V E V E V E ACO Drain Schemat systemu 12 Szerokość w świetle 12 Główne elementy systemu 12 Zalety systemu 12 TYPOWE ZASTOSOWANIA 13 Przegląd rusztów 15 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 17 Karty katalogowe

Bardziej szczegółowo

TOP X. Nowość. Odwodnienia liniowe dla prywatnych dróg dojazdowych, dziedzińców, patio i ogrodów. WYDANIE PL SP O RTBAU GAL ABAU TI E FBAU

TOP X. Nowość. Odwodnienia liniowe dla prywatnych dróg dojazdowych, dziedzińców, patio i ogrodów. WYDANIE PL SP O RTBAU GAL ABAU TI E FBAU TI E FBAU GAL ABAU TOP X AQ UA B A U SP O RTBAU Nowość Odwodnienia liniowe dla prywatnych dróg dojazdowych, dziedzińców, patio i ogrodów. WYDANIE 002-11.15PL 1 TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU TOP X Odwodnienia

Bardziej szczegółowo

ProSale ODWODNIENIA LINIOWE EDYCJA 2012_03

ProSale ODWODNIENIA LINIOWE EDYCJA 2012_03 ProSale ODWODNIENIA LINIOWE ODWODNIENIA LINIOWE 2013 EDYCJA 2012_03 PE-HD - POLIETYLEN WYSOKIEJ GĘSTOŚCI ZALETY SYSTEMU:» PŁYNNOŚĆ GŁADKA I NIEPRZEPUSZCZALNA POWIERZCHNIA UŁATWIA PRZEPŁYW WODY I NIE POZWALA

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 ISO ODWODNIENIA LINIOWE

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 ISO ODWODNIENIA LINIOWE ODWODNIENIA LINIOWE ODWODNIENIA LINIOWE ODWODNIENIA LINIOWE SYSTEM HYDROTEC MINI MINI 100A 100B HYDROline HYDROLINE F900 TOP TOP 100 MAXI MAXI 100 150 200 MAXI F1 MAXI F1 100 150 200 300 HYDROblock HYDROBLOCK

Bardziej szczegółowo

DACHFIX. Systemy odwadniające przeznaczone do odprowadzania wody z powierzchni dachów płaskich i tarasów WYDANIE PL

DACHFIX. Systemy odwadniające przeznaczone do odprowadzania wody z powierzchni dachów płaskich i tarasów WYDANIE PL DACHFIX Systemy odwadniające przeznaczone do odprowadzania wody z powierzchni dachów płaskich i tarasów WYDANIE 002.01.17PL DACHFIX Odwodnienie dachów płaskich i tarasów. Skuteczne odprowadzanie wody z

Bardziej szczegółowo

Szerokość w świetle V E V E V E V E V E V E

Szerokość w świetle V E V E V E V E V E V E ACO Drain Schemat systemu 12 Szerokość w świetle 12 Główne elementy systemu 12 Zalety systemu 12 TYPOWE ZASTOSOWANIA 13 Przegląd rusztów 14 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 17 Karty katalogowe

Bardziej szczegółowo

Korytka szerokości 150, 200 i 300 mm są dostępne bez spadku. Stosunkowo niewielka waga i system łączenia pióro-wpust ułatwia montaż.

Korytka szerokości 150, 200 i 300 mm są dostępne bez spadku. Stosunkowo niewielka waga i system łączenia pióro-wpust ułatwia montaż. Kanały z polimerobetonu PARKING A5 B5 C5 D4 E6 F9 Dzięki małej wadze, dużej wytrzymałości mechanicznej, odporności chemicznej i zintegrowanemu profilowi zabezpieczającemu ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej,

Bardziej szczegółowo

Schemat systemu 112 Szerokość w świetle 112 Główne elementy systemu 112 Zalety systemu 112

Schemat systemu 112 Szerokość w świetle 112 Główne elementy systemu 112 Zalety systemu 112 ACO Drain Schemat systemu 112 Szerokość w świetle 112 Główne elementy systemu 112 Zalety systemu 112 Typowe zastosowania 113 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 114 Karty katalogowe 116 Szerokość

Bardziej szczegółowo

KORYTKA SZCZELINOWE SKUTECZNE ODWODNIENIE, ESTETYCZNY WYGLĄD. ATRAKCYJNE, NIE RZUCAJĄCE SIĘ W OCZY ROZWIĄZANIE.

KORYTKA SZCZELINOWE SKUTECZNE ODWODNIENIE, ESTETYCZNY WYGLĄD. ATRAKCYJNE, NIE RZUCAJĄCE SIĘ W OCZY ROZWIĄZANIE. TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU KORYTKA SZCZELINOWE SKUTECZNE ODWODNIENIE, ESTETYCZNY WYGLĄD. ATRAKCYJNE, NIE RZUCAJĄCE SIĘ W OCZY ROZWIĄZANIE. 54 W SKRÓCIE szeroka gama korytek z betonu włóknistego lub

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2012 ODWODNIENIA I ROZSĄCZANIE

CENNIK 2012 ODWODNIENIA I ROZSĄCZANIE Tiefbau galabau aquabau sportbau CENNIK 0 ODWODNIENIA I ROZSĄCZANIE obowiązuje od 0.04.0 Yas Marina, abu dhabi SYSTEM ODWODNIENIA LINIOWEGO FASERFIX HICAP katedra, budapeszt SYSTEM ODWODNIENIA LINIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Odwodnienia liniowe. Cennik Ważny od 1.02.2013 wersja rozszerzona

Odwodnienia liniowe. Cennik Ważny od 1.02.2013 wersja rozszerzona Cennik Ważny od 1.02.2013 wersja rozszerzona Dlaczego kluczowe jest obecnie zrównoważone zarządzanie wodami powierzchniowymi? 40% ewapotranspiracja 30% ewapotranspiracja 10% spływanie 55% spływanie 25%

Bardziej szczegółowo

KANAŁ ODWADNIAJĄCY Z OCHRONNĄ LISTWĄ KRAWĘDZIOWĄ TYP SE,

KANAŁ ODWADNIAJĄCY Z OCHRONNĄ LISTWĄ KRAWĘDZIOWĄ TYP SE, 1. Nazwa wyrobu: KANAŁ ODWADNIAJĄCY Z OCHRONNĄ LISTWĄ, 2. Klasyfikacja wyrobu: 26.61.11-00.00 3. Dokumenty odniesienia: PN-EN 1433:2005/A1:2007 Kanały odwadniające nawierzchnie dla ruchu pieszego i kołowego.

Bardziej szczegółowo

Wpusty ze stali nierdzewnej Ferrofix, System Wpusty ze stali nierdzewnej Ferrofix. Odpływy rynnowe / wanny podłogowe Ferrofix...

Wpusty ze stali nierdzewnej Ferrofix, System Wpusty ze stali nierdzewnej Ferrofix. Odpływy rynnowe / wanny podłogowe Ferrofix... Wpusty Ferrofix Wpusty, System 100... Wpusty, System... Odpływy rynnowe / wanny podłogowe... Odpływy szczelinowe... W 46 W 48 W 49 W 51 W 52 W 53 W 45 Wpusty podłogowe 1.4301 System 100 Wewnątrz budynków

Bardziej szczegółowo

Biosfera, Montreal, Kanada. Zrównoważony rozwój w doskonałości. green. System odwodnienia liniowego z substratem filtrującym

Biosfera, Montreal, Kanada. Zrównoważony rozwój w doskonałości. green. System odwodnienia liniowego z substratem filtrującym Hydro BG Biosfera, Montreal, Kanada Zrównoważony rozwój w doskonałości green System odwodnienia liniowego z substratem filtrującym Kanał z substratem green FILCOTEN green filtruje organiczne i nieorganiczne

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie. 1 Stora-Drain Odwodnienia liniowe z polimerobetonu. Przechowywanie odwodnień liniowych z elementami ocynkowanymi.

Przechowywanie. 1 Stora-Drain Odwodnienia liniowe z polimerobetonu. Przechowywanie odwodnień liniowych z elementami ocynkowanymi. Przechowywanie Przechowywanie odwodnień liniowych z elementami ocynkowanymi. Oliwienie i pasywowanie rusztów ocynkowanych stanowi zabezpieczenie przed utlenianiem się cynku jedynie na czas transportu.

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie. Charakterystyka rozwiązania

Odwodnienie. Charakterystyka rozwiązania Charakterystyka rozwiązania Korytka wykonane z polimerobetonu. Korytka charakteryzują się pełną odpornością na cykle zamarzania i odmarzania (dzięki nasiąkliwości materiału bliskiej zeru), a także odpornością

Bardziej szczegółowo

Cennik Obowiązujący od

Cennik Obowiązujący od Odwadnianie systemowe Odwodnienie liniowe i punktowe dla klas obciążeń od A15 do F900 Odwodnienie i obramowanie boczne obiektów sportowych Cennik Obowiązujący od 01.01.2016 www.anrin.com ANRIN Odwadnianie

Bardziej szczegółowo

ACO MARKANT - system doświetlaczy piwnicznych

ACO MARKANT - system doświetlaczy piwnicznych ACO MARKANT - system doświetlaczy piwnicznych Głębokość [cm]: 40, 50, 60, 70 4 2 3 Główne elementy systemu Korpusy 1 Elementy systemu - legenda 1 Korpus 2 Nadstawka 3 Rama wzmacniająca 4 Ruszt 5 Odpływ

Bardziej szczegółowo

Cennik Obowiązujący od

Cennik Obowiązujący od Odwadnianie systemowe Odwodnienie liniowe i punktowe dla klas obciążeń od A15 do F900 Odwodnienie i obramowanie boczne obiektów sportowych Cennik Obowiązujący od 01.01.2017 www.anrin.com ANRIN Odwadnianie

Bardziej szczegółowo

MEARIN Plus 100.1RW MEARIN Plus MEARIN Plus 100.0

MEARIN Plus 100.1RW MEARIN Plus MEARIN Plus 100.0 Plus 100 / Expert 100 Dane techniczne 136 1000 100 Plus 100.1RW Plus 100.1 Plus 100.0 158 184 184 Właściwości materiału Korpus korytka odwadniającego Kompozyt PS (poliestrowo-szklany): żywica poliestrowa,

Bardziej szczegółowo

DACHFIX ODWODNIENIE DACHÓW PŁASKICH I TARASÓW. ZDOLNE DO ODPROWADZANIA WODY Z POWIERZCHNI I WARSTWY WODONOŚNEJ.

DACHFIX ODWODNIENIE DACHÓW PŁASKICH I TARASÓW. ZDOLNE DO ODPROWADZANIA WODY Z POWIERZCHNI I WARSTWY WODONOŚNEJ. TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU DACHFIX ODWODNIENIE DACHÓW PŁASKICH I TARASÓW. ZDOLNE DO ODPROWADZANIA WODY Z POWIERZCHNI I WARSTWY WODONOŚNEJ. 86 W SKRÓCIE skuteczna ochrona fasad przed spiętrzoną wodą

Bardziej szczegółowo

Program FILCOTEN. Pierwsze na świecie lekkie korytko betonowe. FILCOTEN light. FILCOTEN tec - Nowość! Kanał ze wzmocnioną krawędzią

Program FILCOTEN. Pierwsze na świecie lekkie korytko betonowe. FILCOTEN light. FILCOTEN tec - Nowość! Kanał ze wzmocnioną krawędzią Pierwsze na świecie lekkie korytko betonowe. Najnowsza innowacyjna technologia Sensacyjnie lekkie i stabilne light tec - Nowość! Kanał ze wzmocnioną krawędzią Program - Najbardziej innowacyjna mieszanka

Bardziej szczegółowo

FASERFIX SUPER KS FASERFIX SUPER

FASERFIX SUPER KS FASERFIX SUPER TIEFBAU GAL ABAU AQUABAU SPORTBAU FASERFIX SUPER KS FASERFIX SUPER DUŻA WYDAJNOŚĆ ODWADANIANIA, DUŻA STABILNOŚĆ. WYTRZYMAŁE NA DUŻE OBCIĄŻENIA. STOSOWANE NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

Bardziej szczegółowo

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy Pomost podstawowy. Podłoga z kraty stalowej z dwiema konsolami. Poręcze po stronie wzdłużnej i czołowej. Pomost dodatkowy. Podłoga z kratki stalowej z dwiema konsolami. Poręcz po stronie wzdłużnej. Pomosty

Bardziej szczegółowo

Wpusty ze stali nierdzewnej Ferrofix

Wpusty ze stali nierdzewnej Ferrofix Ferrofix Ferrofix, System Ferrofix, System...... W 46 W 49 W 50 W 5 Odpływy rynnowe / wanny podłogowe Ferrofix... Nasadki ze stali nierdzewnej... W 53 W 54 W 54 W 45 Wpusty podłogowe Ferrofix ze stali

Bardziej szczegółowo

Warunki gruntowe. Zbrojenie

Warunki gruntowe. Zbrojenie Plac budowy informacje ogólne Klasy obciążenia Warunki gruntowe Klasy obciążenia są określone w normie PN-EN 1433:2002*. Norma definiuje sześć grup instalacyjnych. Dla każdej grupy instalacyjnej określona

Bardziej szczegółowo

ACO Profiline. Liniowy system odwodnień tarasowych. ACO Profiline. Katalog Produktów

ACO Profiline. Liniowy system odwodnień tarasowych. ACO Profiline. Katalog Produktów ACO Profiline Katalog Produktów Liniowy system odwodnień tarasowych ACO Profiline ACO Profiline Schemat systemu 4 Szerokość w świetle 4 Główne elementy systemu 4 Zalety systemu 4 Typowe zastosowania 5

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ! TECEdrainpoint S - odwodnienia punktowe System modułowy kompaktowy, indywidualny, uniwersalny

NOWOŚĆ! TECEdrainpoint S - odwodnienia punktowe System modułowy kompaktowy, indywidualny, uniwersalny NOWOŚĆ! TECEdrainpoint S - odwodnienia punktowe System modułowy kompaktowy, indywidualny, uniwersalny 2 TECEdrainpoint S TECEdrainpoint S system modułowy zasady działania TECEdrainpoint S: prosta alternatywa

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie liniowe dla klas obciążenia A 15 do E 600

Odwodnienie liniowe dla klas obciążenia A 15 do E 600 Odwadnianie systemowe KE-100, KE-150, KE-200 Odwodnienie liniowe dla klas obciążenia A 15 do E 600 Spis treści 04 Systemy ANRIN do ochrony krawędzi Materiał / budowa / właściwości 06 Zastosowania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów Ważny od wersja rozszerzona

Katalog produktów Ważny od wersja rozszerzona Katalog produktów Ważny od 1.02.2013 wersja rozszerzona Dlaczego kluczowe jest obecnie zrównoważone zarządzanie wodami powierzchniowymi? 40% ewapotranspiracja 30% ewapotranspiracja 10% spływanie 55% spływanie

Bardziej szczegółowo

ACO DRAIN Monoblock RD+

ACO DRAIN Monoblock RD+ Odwodnienia w centrach logistycznych i obszarach przemysłowych ACO DRAIN Monoblock RD+ ACO Drain Monoblock RD+ Schemat systemu 4 Szerokość w świetle 4 Główne elementy systemu 4 Zalety systemu 4 TYPOWE

Bardziej szczegółowo

75 P/V 125 P/V 175 P/V 275 P

75 P/V 125 P/V 175 P/V 275 P ACO DRAIN Powerdrain Odwodnienia liniowe ACO DRAIN Powerdrain Wąskie, ciche i niezwykle efektywne ACO DRAIN Powerdrain Kanały odwadniające ze zintegrowaną wkładką wyciszającą V 75 P/V 125 P/V 175 P/V 275

Bardziej szczegółowo

SKRZYNEK ULICZNYCH. Nr kat

SKRZYNEK ULICZNYCH. Nr kat Dokumentacja techniczno-ruchowa SKRZYNEK ULICZNYCH Nr kat. 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 Nieprzestrzeganie przez użytkownika wskazówek i przepisów zawartych w niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej

Bardziej szczegółowo

BETONOWE ZBIORNIKI RETENCYJNE ZRB STALOWE ZBIORNIKI RETENCYJNE ZRS

BETONOWE ZBIORNIKI RETENCYJNE ZRB STALOWE ZBIORNIKI RETENCYJNE ZRS Aquabau BETONOWE ZBIORNIKI RETENCYJNE ZRB STALOWE ZBIORNIKI RETENCYJNE ZRS Wydanie 01.06.13PL 1 AQUAFIX zbiorniki retencyjne Zagadnienie Zasoby wodne Polski w porównaniu z innymi krajami europejskimi są

Bardziej szczegółowo

3.3 Wpusty ze stali nierdzewnej Ferrofix

3.3 Wpusty ze stali nierdzewnej Ferrofix . Wpusty ze stali nierdzewnej Ferrofix Ferrofix, System 5 Ferrofix, System 00 Odpływy rynnowe /wanny podłogowe Ferrofix Nasadki ze stali nierdzewnej 0 0 05 07 08 09 09 0 Wpusty podłogowe Ferrofix ze stali

Bardziej szczegółowo

galabau aquabau sportbau Podwójna pojemność przy wykorzystaniu małej przestrzeni pod zabudowę.

galabau aquabau sportbau Podwójna pojemność przy wykorzystaniu małej przestrzeni pod zabudowę. Tiefbau galabau aquabau sportbau DRAINFIX TWIN Podwójna pojemność przy wykorzystaniu małej przestrzeni pod zabudowę. Stosowane na obszarach narożnych na ruch samochodów osobowych. Zagospodarowując wodę

Bardziej szczegółowo

ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMEROBETONU.

ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMEROBETONU. OWONIENIA INIOWE Z POIMEROETONU www.stora-drain.eu Gama produktów TORA-RAIN KANAŁY Z POIPROPYENU TORA-IGT Odwodnienia przydomowe str. 3 KANAŁY Z POIMEROETONU TORA-OME Klasa A15 str. 4 TORA-EF Klasa A15-125

Bardziej szczegółowo

3ZYBCIEJ GRMAGIC 1 GRMAGIC

3ZYBCIEJ GRMAGIC 1 GRMAGIC GRMAGIC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Typ Szerokość Ø drutu Długość Przekrój użyt. Obciążenie 1,0 m 1,5 m 2,0 m Waga Nr Kat. mm mm mm cm 2 kn/m kn/m kn/m kg/m 50 3.9 3,000 16 0.25 0.12 0.08 67.000

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna Zbiorniki podziemne BlackLine II BlackLine II DOSG0005 21.03.2013 1/12 1 Lokalizacja 1.1 Położenie zbiornika względem budynków Wykop, w którym zostanie umieszczony zbiornik nie

Bardziej szczegółowo

RECYFIX PRO TERAZ Z NOWYM RUSZTEM FIBRETEC NOWOŚĆ

RECYFIX PRO TERAZ Z NOWYM RUSZTEM FIBRETEC NOWOŚĆ TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU RECYFIX PRO NOWOŚĆ INNOWACYJNY SYSTEM ODWODNIEŃ WYKONANYCH Z TWORZYWA PE-PP I PA-GF DO ZASTOSOWAŃ DOMOWYCH I KOMERCYJNYCH, KLASA OBCIĄŻENIA DO C 250 TERAZ Z NOWYM RUSZTEM

Bardziej szczegółowo

FILCOTEN pro NOWOŚĆ! FILCOTEN pro - Katalog Produktów. Korytka dla wysokich obciążeń. Systemy odwodnień

FILCOTEN pro NOWOŚĆ! FILCOTEN pro - Katalog Produktów. Korytka dla wysokich obciążeń. Systemy odwodnień NOWOŚĆ! FILCOTEN pro Korytka dla wysokich obciążeń. w 100% podlega recyklingowi sensacyjnie lekki obciążenie do kl. E FILCOTEN pro - Katalog Produktów. Hydro BG Systemy odwodnień FILCOTEN - innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SUPER. STORA-DRAIN SUPER Kanały z polimerobetonu STORA-DRAIN SUPER SUPER A15 B125 C250 D400 E600 F900

SUPER. STORA-DRAIN SUPER Kanały z polimerobetonu STORA-DRAIN SUPER SUPER A15 B125 C250 D400 E600 F900 TORA-RAIN UPER UPER TORA-RAIN UPER Kanały z polimerobetonu UPER A5 5 C50 400 E600 Ze względu na solidne wykończenie, wysoką wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną oraz dzięki zintegrowanym profilom

Bardziej szczegółowo

ODWODNIENIE LINIOWE AB050, AB053

ODWODNIENIE LINIOWE AB050, AB053 ODWODNIENIE LINIOWE AB050, AB053 CHARAKTERYSTYKA: wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 (AISI304), w formie szczelnego, spawanego korytka ze spawanymi studzienkami do bocznych ścianek zamontowane są śruby

Bardziej szczegółowo

Odpływ ścienny Scada.

Odpływ ścienny Scada. Odpływ ścienny Scada Kreatywne odwadnianie łazienki www.kessel.pl 2 Scada Odpływ ścienny Scada Technika i design Górna krawędź płytek Wysokość zabudowy kołnierza Optymalny przy wykonywaniu remontów Odpływ

Bardziej szczegółowo

Wpusty podłogowe / łazienkowe / stropowe / liniowe prysznicowe wewnątrz budynków System W 19

Wpusty podłogowe / łazienkowe / stropowe / liniowe prysznicowe wewnątrz budynków System W 19 Wpusty podłogowe / łazienkowe / stropowe / liniowe prysznicowe System Wpusty podłogowe / łazienkowe / stropowe / liniowe prysznicowe wewnątrz budynków System 4.1 W 19 Wpusty podłogowe/stropowe Ecoguss

Bardziej szczegółowo

Korytko odwadniające kl. A-15

Korytko odwadniające kl. A-15 Korytko kl. A-15 Korytka te mają zastosowanie wówczas gdy istnieje ograniczona ilość miejsca na zabudowę: garaże, balkony, miejsca ograniczone przez płytę betonową. Można je też stosować do odwadniania

Bardziej szczegółowo

WPUST ULICZNY RAINSPOT INSTRUKCJA MONTAŻU. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

WPUST ULICZNY RAINSPOT INSTRUKCJA MONTAŻU. Budownictwo Motoryzacja Przemysł WPUST ULICZNY RAINSPOT INSTRUKCJA MONTAŻU www.rehau.pl Ważna od listopada 2015 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Budownictwo Motoryzacja Przemysł INSTRUKCJA MONTAŻU WPUSTU ULICZNEGO Wpust uliczny

Bardziej szczegółowo

Schemat systemu 166 Szerokość w świetle 166 Główne elementy systemu 166 Zalety systemu 166. Karty katalogowe 168. Maksymalna klasa obciążenia

Schemat systemu 166 Szerokość w świetle 166 Główne elementy systemu 166 Zalety systemu 166. Karty katalogowe 168. Maksymalna klasa obciążenia ACO TRAM Schemat systemu 166 Szerokość w świetle 166 Główne elementy systemu 166 Zalety systemu 166 Typowe zastosowania 167 Karty katalogowe 168 Maksymalna klasa obciążenia kanały: 340, 165, ACO Drain

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Odwodnienia MEA

Wskazówki montażowe. Odwodnienia MEA Uwagi wstępne: Przedstawione tu wskazówki montażowe należy rozumieć jako ogólne wskazówki do montażu i eksploatacji systemów korytek MEA. Zaleca się, aby podczas montażu korzystać z rad fachowca, który

Bardziej szczegółowo

Schemat systemu 204 Szerokość w świetle 204 Główne elementy systemu 204 Zalety systemu 204 TYPOWE ZASTOSOWANIA 205 Karty katalogowe 206

Schemat systemu 204 Szerokość w świetle 204 Główne elementy systemu 204 Zalety systemu 204 TYPOWE ZASTOSOWANIA 205 Karty katalogowe 206 ACO TRAM Schemat systemu 204 Szerokość w świetle 204 Główne elementy systemu 204 Zalety systemu 204 TYPOWE ZASTOSOWANIA 205 Karty katalogowe 206 Maksymalna klasa obciążenia Kanały: 340, 165 D 400 206 ACO

Bardziej szczegółowo

FASERFIX TRAM SPECJALISTYCZNE ROZWIĄZANIE TECHNICZNE. KOMPLETNY SYSTEM SŁUŻĄCY DO ODWADNIANIA TOROWISK I SZYN.

FASERFIX TRAM SPECJALISTYCZNE ROZWIĄZANIE TECHNICZNE. KOMPLETNY SYSTEM SŁUŻĄCY DO ODWADNIANIA TOROWISK I SZYN. TIEFBAU GAL ABAU AQUABAU SPORTBAU FASERFIX TRAM ZAGADNIENIE Zanieczyszczenia oraz osady odkładające się w szynach w ekstremalnych przypadkach mogą doprowadzić do wykolejenia się pojazdów szynowych. Woda

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1 1. Dostawa kompletnych skrzynek oraz pokryw (ze sworzniem) do zasuw i hydrantów, włazów żeliwnych kanałowych, w tym: LP Nazwa materiału JM Szacunkowa Skrzynki do zasuw

Bardziej szczegółowo

Z-100, Z-150. Odwodnienie liniowe dla projektu dekoracyjnej nawierzchni

Z-100, Z-150. Odwodnienie liniowe dla projektu dekoracyjnej nawierzchni Z-100, Z-150 Odwodnienie liniowe dla projektu dekoracyjnej nawierzchni Spis treści 04 Systemy nakładek szczelinowych ANRIN Materiał / budowa / właściwości 06 Zastosowania Przegląd klas obciążeń 08 Korytko

Bardziej szczegółowo

AQ UAB AU RECYFIX PRO. System odwodnień wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do zastosowań domowych i komercyjnych. WYDANIE

AQ UAB AU RECYFIX PRO. System odwodnień wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do zastosowań domowych i komercyjnych. WYDANIE T I E FB AU GA L AB AU AQ UAB AU S P O R TB AU RECYFIX PRO System odwodnień wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do zastosowań domowych i komercyjnych. WYDANIE 002.07.16PL TI E FBAU GALABAU

Bardziej szczegółowo

MEADRAIN. Traffic System MEAKERB. Dane techniczne. Właściwości materiału. Opis i wymiary. Przykrywa korytka. Korpus korytka i części budowlanej

MEADRAIN. Traffic System MEAKERB. Dane techniczne. Właściwości materiału. Opis i wymiary. Przykrywa korytka. Korpus korytka i części budowlanej MEADRAIN Traffic System MEAKERB Dane techniczne Właściwości materiału Korpus korytka i części budowlanej polimerobeton na bazie żywicy poliestrowej wytrzymałość na ściskanie: 95 N/mm 2 wytrzymałość na

Bardziej szczegółowo

Kreatywne odwadnianie łazienki

Kreatywne odwadnianie łazienki Informacje o produkcie KESSEL Odpływy ścienne Scada Kreatywne odwadnianie łazienki DESIGN I FUNKCJONALNOŚĆ Cztery pokrywu do wyboru. Wersja z podświetleniem LED zapewnia ciekawy wygląd (rys. 1, 3). RGB

Bardziej szczegółowo

System odwodnienia liniowego ACO Drain Deckline P z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock

System odwodnienia liniowego ACO Drain Deckline P z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock Odwodnienia liniowe ACO Drain Deckline P Maksymalna klasa obciążenia korytka C250, ruszty w klasie obciążenia A 15 C 250, Typ I, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005+A1 Typ Wymiary Dług. bud. Szer. bud. Wys.

Bardziej szczegółowo

Wpusty podłogowe Practicus / Der Ultraflache. System 125

Wpusty podłogowe Practicus / Der Ultraflache. System 125 und überwacht und überwacht und überwacht Wpusty podłogowe Practicus / Der Ultraflache. System Wewnątrz budynków y kompletne Rys. przedstawia art. nr 45210.11 Przepustowość 1,8 l/s Wybranie 1 x 1 mm 1

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE 1.1. Podstawa opracowania Opracowanie sporządzono na podstawie: Uzgodnień z inwestorem, Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

MEFA-elementy ślizgowe

MEFA-elementy ślizgowe Elementy ślizgowe MEFA-elementy ślizgowe Elementy ślizgowe Płytki ślizgowe strona 4/2 Prowadnice Z, ślizgi PA 6.6 strona 4/3 Ślizgi szynowe dwuosiowe strona 4/4 BI-ucho z przyłączem gwintowanym strona

Bardziej szczegółowo

Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli

Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli Drabiny pionowe Drabiny pionowe są idealnym rozwiązaniem w zakresie pokonywania wysokości, zapewniającym bezpieczny i stały dostęp do budynków i budowli

Bardziej szczegółowo

Odwadnianie systemowe Elementy budowlane SELF

Odwadnianie systemowe Elementy budowlane SELF Odwadnianie systemowe Elementy budowlane SELF Korytka odwadniające, wycieraczka do butów, wloty na dziedzińcu domu, dziedziniec i ogród Spis treści 04 Elementy budowlane ANRIN SELF Materiał / zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kanały odwadniające z polimerobetonu

Kanały odwadniające z polimerobetonu ważny od 01.04.2011 r. STORARAIN SEF Kanały odwadniające z polimerobetonu SEF zięki dużej wytrzymałości i niewielkiej wadze kanały STORASEF są idealnym rozwiązaniemdo odprowadzania wody deszczowej wokół

Bardziej szczegółowo

Odwodnienia liniowe Monoblok B

Odwodnienia liniowe Monoblok B www.kan.net.pl Sp. z o. o. Odwodnienia liniowe Monoblok B KAN Sp. z o.o. 97-410 KLESZCZÓW ul. Główna 142 tel. +48 44 731 33 33 fax +48 44 731 33 35 NIP 769-220-75-99 www.kan.net.pl WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW

Bardziej szczegółowo

Osprzęt. Studzienka przeciwzalewowa LW 1000 według normy PN EN 752. Studzienka przeciwzalewowa KESSEL LW 1000

Osprzęt. Studzienka przeciwzalewowa LW 1000 według normy PN EN 752. Studzienka przeciwzalewowa KESSEL LW 1000 przeciwzalewowa LW 1000 według normy PN EN 752 Rodzaje kinet: Kierunek przepływu Wysokość : nr art. 860 122 / 860 116 razem z pokrywą ochronną na czas zabudowy 1166 DN 150/200 1180 mm 881 005 1680 mm 881

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zbiorniki: 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki 2 zbiornik wody deszczowej. Tubus + ET30-65 DORW / 16

Przykładowe zbiorniki: 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki 2 zbiornik wody deszczowej. Tubus + ET30-65 DORW / 16 Instrukcja montażu i instalacji Zbiorniki na wodę deszczową: Torus ET 30, ET 35, ET 65 Zbiorniki bezodpływowe na ścieki: Tubus/Flat 1000L, 1500L, 3000L, 3500L 1 1 1 1 2 2 2 Przykładowe zbiorniki: 1 zbiornik

Bardziej szczegółowo

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM INSTRUKCJA ZABUDOWY INSTRUKCJA ZABUDOWY Grupa ACO ACO jest globalnym - - - - - - - - - - - Syfon 6 7 8 9 6 - Syfon 6 7 7 Syfon 6 7 8 Faza 9 Faza 0 Faza Faza Faza 6 - - - - - - 6 Syfon 7 8 9 0 Faza Faza

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów Cennik systemów odwadniających

Katalog produktów Cennik systemów odwadniających www.scaladachy.pl Katalog produktów Cennik systemów odwadniających OWONIENIA Z POIMEROBETONU OWONIENIA Z PE- STUZIENKI I OSANIKI Cennik obowiązuje od 1 maja 2014 roku Niniejszy cennik ma charakter informacji

Bardziej szczegółowo

Odwodnienia przydomowe

Odwodnienia przydomowe Odwodnienia przydomowe www.aco.pl Odwodnienia przydomowe: ACO GALA ACO SELF Euroline NOWOŚĆ ACO SELF Mini ACO HexaLine NOWOŚĆ Wpust podwórzowy ACO GALA Wpust podwórzowy ACO SELF Odwodnienia przydomowe

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne prefabrykaty dla zagospodarowania wód opadowych produkcji HABA-BETON

Innowacyjne prefabrykaty dla zagospodarowania wód opadowych produkcji HABA-BETON Innowacyjne prefabrykaty dla zagospodarowania wód opadowych produkcji HABA-BETON Lokalizacje Zakład w Großsteinberg Odwodnienie liniowe Pfuhler Rinne Ogólne informacje o odwodnieniach Odwodnienie liniowe

Bardziej szczegółowo

16 ZACISKI I AKCESORIA

16 ZACISKI I AKCESORIA 16 ZACISKI I AKCESORIA 558 siegmund 16 Zaciski 560 Strona Professional Zacisk śrubowy 562 Zacisk śrubowy Professional45 /90 564 Szybkościsk Professional 566 Zacisk śrubowy z prętem okrągłym 568 Zacisk

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Odwodnienia liniowe. Funkcjonalne. Łatwe w montażu. Estetyczne. ACO Self Systemy odwodnień dla domu i ogrodu

Odwodnienia liniowe. Funkcjonalne. Łatwe w montażu. Estetyczne. ACO Self Systemy odwodnień dla domu i ogrodu Odwodnienia liniowe Funkcjonalne. Łatwe w montażu. Estetyczne. ACO Self Systemy odwodnień dla domu i ogrodu Funkcjonalne. Łatwe w montażu. Estetyczne. Nieprawidłowo odprowadzana deszczówka może spowodować

Bardziej szczegółowo

ACO DRAIN. Systemy odwodnienia liniowego dla obszarów o dużych obciążeniach dla klas obciążeń od A 15 do F 900 ACO DRAIN S 100 K do S 300 K

ACO DRAIN. Systemy odwodnienia liniowego dla obszarów o dużych obciążeniach dla klas obciążeń od A 15 do F 900 ACO DRAIN S 100 K do S 300 K Systemy odwodnienia liniowego dla obszarów o dużych obciążeniach dla klas obciążeń od A 15 do F 900 ACO DRAIN S 100 K do S 300 K ACO DRAIN S 100 K do S 300 K Bezpieczeństwo najważniejszy wymóg 2 Kanał

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna 1. Zakres zastosowania Filtr Maxi stosowany jest do mechanicznego oczyszczania dopływającej wody deszczowej w instalacjach wod

Dokumentacja techniczna 1. Zakres zastosowania Filtr Maxi stosowany jest do mechanicznego oczyszczania dopływającej wody deszczowej w instalacjach wod Instrukcja montażu filtra wstępnego Maxi Strony 2 5 Filtr wstępny Maxi DORW3106 14.01.2010 1/6 Dokumentacja techniczna 1. Zakres zastosowania Filtr Maxi stosowany jest do mechanicznego oczyszczania dopływającej

Bardziej szczegółowo

PRIVANT SPECYFIKACJA. ISTOTNE DANE O ŚCIANACH OPOROWYCH: Klasa betonu C30/37 (standard); C30/37 (LP) lub C35/45 na życzenie.

PRIVANT SPECYFIKACJA. ISTOTNE DANE O ŚCIANACH OPOROWYCH: Klasa betonu C30/37 (standard); C30/37 (LP) lub C35/45 na życzenie. PRIVANT PRIVANT ściana oporowa, strona licowa zewnętrzna lub wewnętrzna. krawędzie pionowe strony licowej standardowo fazowane. Powierzchnia strony nielicowej (od strony gruntu) standardowo chropowata,

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń. Normy/zalecenia dot. drabin pionowych

Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń. Normy/zalecenia dot. drabin pionowych Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń Drabiny pionowe Drabiny pionowe są idealnym rozwiązaniem w zakresie pokonywania wysokości, zapewniającym bezpieczny i stały dostęp do budynków i budowli

Bardziej szczegółowo

Odpływ ścienny Scada. Nowe trendy eleganckiego odwadniania łazienki.

Odpływ ścienny Scada. Nowe trendy eleganckiego odwadniania łazienki. Odpływ ścienny Scada Nowe trendy eleganckiego odwadniania łazienki www.kessel.pl 2 Scada Odpływ ścienny Scada Technika i design Górna krawędź płytek Wysokość zabudowy kołnierza 80 mm min 115 mm 15 Odpływ

Bardziej szczegółowo