Immunoonkologia: ramy działań politycznych Opracowanie strategii umożliwiających pacjentom dostęp do innowacyjnych metod leczenia chorób nowotworowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Immunoonkologia: ramy działań politycznych Opracowanie strategii umożliwiających pacjentom dostęp do innowacyjnych metod leczenia chorób nowotworowych"

Transkrypt

1 Piśmiennictwo Luengo-Fernandez R i wsp. Economic burden of cancer across the European Union: a population-based cost analysis. Lancet 03; 4: Surveillance EaERPS. SEER Stat Fact Sheets: All Cancer Sites Couzin-Frankel J. Cancer Immunotherapy. Science 0 Dec 03; vol. 34: Science 03; 343(0 Dec): American Association for Cancer Research. AACR Cancer Progress Report 03 Making Research Count for Patients: A Continual Pursuit Hoos A, et al. Facilitating the development of immunotherapies: intermediate endpoints for immune checkpoint modulators. Conference on Clincial Cancer Research.Issue Brief Cancer Research Institute. What is cancer immunotherapy? Hodi FS, et al. Improved survival with ipilimumab in patients with metastatic melanoma. N Engl J Med 00; 363: U.S.Food and Drug Administration (FDA). Pembrolizumab. Press Release Kantoff PW, et al., IMPACT Study Investigators. Sipuleucel-T immunotherapy for castration-resistant prostate cancer. N Engl J Med 00; 363: Morgensztern D, et al. Improving Survival for Stage IV Non-small Cell Lung Cancer A Surveillance, Epidemiology, and End Results Survey from 990 to 005. Journal of Thoracic Oncology 009; : National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology Non Small Cell Lung Cancer. Version Shrump DS. Non-small cell lung cancer. Cancer. Principles and Practice of Oncology Assessing the burden of caregiving for patients with lung cancer in Europe Vasekar M, Lu X, Zheng H, Belani CP. Targeted immunotherapy for non-small cell lung cancer. World J Clin Oncol 04; 5: Reck M. What future opportunities may immuno-oncology provide for improving the treatment of patients with lung cancer? Annals of Oncology 0; 3 Suppl 8:viii8-viii34. 6 Ellis LM, et al. American Society of Clinical Oncology Perspective: raising the bar for clinical trials by defi ning clinically meaningful outcomes. JCO 04; epub 0.00/JCO Wolchok JD, et al. Guidelines for the evaluation of immune therapy activity in solid tumors: immune-related response criteria. Clinical Cancer Research: an offi cial journal of the American Association for Cancer Research 009; 5: Hoos A, Britten CM. The immuno-oncology framework. Enabling a new era of cancer therapy. OncoImmunology 0; : Ribas A, et al. New challenges in endpoints for drug development in advanced melanoma. Clin Cnacer Res 0; 8: Kantarjian H, Fojo T, Mathisen M, Zwelling LA. Cancer Drugs in the United States: Justum Pretium The Just Price. JCO 03; 3: Stewart DJ, Kurzrock R. Cancer: The Road to Amiens. JCO 009; 7: Hoos A, et al. Development of ipilimumab: contribution to a new paradigm for cancer immunotherapy. Semin Oncol 00; 37: European Medicines Agency (EMA). Pilot project on adaptive licensing. EMA/54350/ Eichler H-L. Adaptive Licensing: Taking the Next Step in the Evolution of Drug Approval. Nature 0; 9: Fox BA, et al. Defi ning the critical hurdles in cancer immunotherapy. Journal of Translational Medicine 0; 9:4. 6 Jackson DB. Personalized cancer medicine advances and socio-economic challenges. Nat Rev Clin Oncology 0; 8: The Melanoma Taskforce cbsjm. Commissioning toolkit The Melanoma Taskforce cbsjm. Quality in melanoma care: a best practice pathway. 0. Immunoonkologia: ramy działań politycznych Opracowanie strategii umożliwiających pacjentom dostęp do innowacyjnych metod leczenia chorób nowotworowych Europejska Grupa Ekspertów ds. Immunoonkologii* *Europejska Grupa Ekspertów ds. Immunoonkologii stanowi niezależną sieć, w skład której wchodzą: Francesco de Lorenzo (European Cancer Patient Coalition (ECPC)); Philippe de Backer, MEP; Cristian Silviu Busoi, MEP; Cedrik M. Britten (Association for Cancer Immunotherapy (CIMT); Marc van den Bulcke (Institute of Public Health, Belgia); Szymon Chrostowski (Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Polska); Christoph Huber (CIMT); Burgak Karaca (Turkish Immuno-Oncology Society); James Larkin (Royal Marsden Hospital, Wielka Brytania); Cilia Linssen (Lung Cancer Europe (LUCE)); Olivier Michielin (European Society for Medical Oncology (ESMO)); Mihaela Militaru (ECPC); Ingrid van den Neucker (European Cancer Organisation (ECCO)); Francisco Ventura Ramos (Portuguese Institute of Oncology, Lizbona) ONCPL5NP Styczeń 05 Zalecenia ekspertów zostały zebrane i wydane przez SHW Health Ltd. przy wsparciu fi nansowym i organizacyjnym ze strony fi rmy Bristol-Myers Squibb w celu pokrycia kosztów, opracowania szaty grafi cznej i wydrukowania niniejszego dokumentu. Sponsor przedstawił uwagi na temat dokumentu, jednak jego treść odzwierciedla konsensus członków grupy ekspertów, którzy mieli pełną kontrolę redakcyjną nad dokumentem.

2 Streszczenie Rak w UE wciąż niepokonana choroba,45 miliona nowych przypadków rocznie,3 miliona zgonów rocznie Immunoonkologia: prawdziwa innowacja dla chorych na raka Europa przeżywa bezprecedensową epidemię chorób nowotworowych, co wynika ze starzenia się populacji. Pomimo istotnego postępu w zakresie profi laktyki, badań przesiewowych i leczenia wielu nowotworów, znalezienie ostatecznego lekarstwa na raka wciąż pozostaje nieuchwytnym celem. Jednak najnowsze doniesienia na temat immunoonkologii, która wykorzystuje układ odpornościowy do walki z rakiem, po raz pierwszy budzą nadzieję na długotrwałe przeżycia z utrzymaniem satysfakcjonującej jakości życia dla pacjentów z różnymi zaawansowanymi choróbami nowotworowymi. Co to oznacza dla decydentów? 6 miliardów euro bezpośrednich kosztów opieki zdrowotnej 75 miliardów euro kosztów pośrednich Obecnie na 3 osoby z chorobą nowotworową nie przeżywa więcej niż 5 lat Uwaga: dane dotyczą wszystkich typów i stadiów zaawansowania nowotworów Terapie immunoonkologiczne oferują znaczny potencjał dla pacjentów chorych na raka, ponieważ już teraz umożliwiły ważny przełom w leczeniu wielu rodzajów nowotworów Profesor Francesco de Lorenzo, Prezes Europejskiej Koalicji Pacjentów z Rakiem (ECPC) Przewiduje się, że terapie immunoonkologiczne staną się jedną z podstaw leczenia nowotworów w najbliższych latach, a decydenci odegrają ważną rolę w zapewnieniu, aby najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze z tych ważnych terapii zostały możliwie szybko udostępnione pacjentom w całej Europie. W 04 roku utworzono Europejską Grupę Ekspertów ds. immunoonkologii jako niezależną sieć proponującą działania dla europejskich i krajowych decydentów w celu szybkiego dostępu pacjentów do immunoonkologicznych terapii w całej Europie. Jako pacjenci, specjaliści w dziedzinie onkologicznej opieki zdrowotnej, naukowcy, badacze i politycy proponujemy tworzenie kompleksowej polityki działań wokół pięciu priorytetowych obszarów: Promować lepsze zrozumienie unikatowych cech immunoonkologii wśród samych decydentów, organów regulacyjnych, osób z fachowego personelu medycznego oraz pacjentów Zagwarantować, aby decyzje regulacyjne dotyczące wartości metod immunoonkologicznych były oparte na tym, co najbardziej liczy się dla pacjentów: na długotrwałych przeżyciach oraz utrzymaniu wysokiej jakości życia Zapewnić elastyczność procedur rejestracyjnych w celu umożliwienia pacjentom szybkiego dostępu do immunoonkologii Inwestować w badania, aby zrozumieć, jak działa immunoonkologia u pacjentów Włączyć innowacyjne terapie do krajowych planów onkologicznych, schematów leczenia oraz fi nansowania Wprowadzanie innowacyjnych metod leczenia w sposób szybki i bezpieczny dla pacjenta ma kluczowe znaczenie. Dlatego UE powinna promować badnia oraz umożliwić wprowadzanie na rynek nowych metod leczenia bez zbędnej zwłoki. Może to poprawić jakość życia tysięcy pacjentów Philippe de Backer, poseł do Parlamentu Europejskiego 5 Kompleksowe fi nansowanie innowacyjnych metod leczenia nowotworów 4 Większa motywacja do badań Lepsze zrozumienie unikatowych cech immunoonkologii Szybki dostęp do terapii immunoonkologicznych 3 Elastyczne procedury rejestracyjne Określenie priorytetów dla pacjentów 3

3 Co jest wyjątkowego w immunoonkologii? W 03 roku czasopismo Science uznało immunoonkologię za przełom roku 03 metody te mogą zrewolucjonizować sposób leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi. 4 Co sprawia, że terapie immunoonkologiczne są wyjątkowe? 5;6 Metody te są ukierunkowane na układ odpornościowy, a nie na sam nowotwór Umożliwiają one selektywne rozpoznawanie i niszczenie komórek nowotworowych z oszczędzeniem komórek zdrowych Zapewniają długotrwałą pamięć układu immunologicznego, dzięki czemu mogą stale dostosowywać się do zmian biologii nowotworu w czasie, umożliwiając długookresową odpowiedź przeciwnowotworową. Co więcej, immunoterapie mogą być skuteczne w wielu rodzajach nowotworów, ponieważ ich działanie polega na aktywowaniu własnej odpowiedzi immunologicznej pacjenta w odróżnieniu od działania bezpośrednio na guz. Terapie immunologiczne są już dostępne dla pacjentów z zaawansowanym czerniakiem 7,8 i rakiem gruczołu krokowego w USA, 9 jak też są oceniane w wielu innych nowotworach trudnych do leczenia. 6 Możliwość skutecznego leczenia nowotworów obarczonych najwyższą śmiertelnością: przykład raka płuca Rak płuca jest główną przyczyną zgonów wśród nowotworowów na całym świecie zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Osiemdziesiąt procent pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca umiera w ciągu jednego roku od chwili rozpoznania. 0 Pacjent, u którego dzisiaj rozpoznano raka płuca, ma takie same szanse przeżycia jak 40 lat temu., Rak płuca jest też przyczyną największych kosztów ekonomicznych spośród wszystkich nowotworów w Europie, jak też powoduje olbrzymie obciążenie dla opiekunów pacjentów. 3 Obecnie w badaniach fazy III dotyczących raka płuca ocenianych jest szereg metod immunoonkologicznychi, 4,5 które są z niecierpliwością wyczekiwane przez pacjentów. Dla pacjentów z rakiem płuca dostępne opcje leczenia są bardzo ograniczone i każde nowe leczenie może oznaczać duży postęp. Czas ma tu podstawowe znaczenie, ponieważ nasi pacjenci zazwyczaj mają go niewiele. Chodzi o czas wprowadzenia leku na rynek, a także utworzenia struktur, które umożliwią właściwe leczenie. Należy szybko zapewnić pełny dostęp do leczenia, gdy tylko pojawi się nowy bezpieczny i skuteczny lek. Cilia Linssen, Wiceprezes Lung Cancer Europie Lepsze zrozumienie przez decydentów, organy regulacyjne, specjalistów i pacjentów, na czym polega immunoonkologia i jaka jest jej rola w leczeniu raka. Zapewnić, aby immunoonkologia znalazła się w plananach leczenia onkologicznego, na przykład poprzez Wspólne Działanie na rzecz Kompleksowego Zwalczania Nowotworów (CANCON) Zachęcać do otwartej dyskusji naukowej na temat nowych osiągnięć w dziedzinie immunoonkologii z ekspertami HTA, agencji oceny technologii medycznych (AOTM) i podmiotów odpowiedzialnych za refundację leczenia Wyasygnować osobne fundusze na specjalistyczne szkolenia dotyczące immunoonkologii Zapewnić wsparcie i fi nansowanie organizacji pacjentów w celu przekazywania zrozumiałych i aktualnych informacji pacjentom z chorobami nowotworowymi na temat immunoonkologii 4 5

4 Co jest ważne dla pacjentów: długotrwałe przeżycia przy utrzymaniu wysokiej jakości życia Długotrwałe przeżycie: a co mówią wykresy Poniższe ryciny ilustrują różnicę w efektach leczenia pomiędzy metodami immunoonkologicznymi i tradycyjnymi metodami leczenia. ESMO i inne towarzystwa naukowe od dawna uznają, że długotrwałe przeżycia przy utrzymaniu wysokiej jakości życia jest tym, co liczy się najbardziej dla pacjentów z chorobami nowotworowymi wyzwanie polega na dostosowaniu metod oceny korzyści w badaniach klinicznych, abyśmy byli pewni, że dokładnie je mierzymy. 6 Profesor Rolf Stahel, Prezes Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO) A. Terapia tradycyjna: Choć dla wielu tradycyjnych metod leczenia wykazano dotychczas obiecujące działania przeciwnowotworowe, to jednak w większości przypadków efekt ten nie jest długotrwały i w związku z tym nie przekłada się na wzrost długotrwałego przeżycia. Jest to zilustrowane poniżej: występuje wczesna poprawa krzywej przeżycia (w miejscu wskazanym strzałką), lecz krzywe stopniowo zbliżają się do siebie, co sugeruje, że metody te nie oferują korzyści związanych z długotrwałym przeżyciem. B. Terapia Immunoonkologiczna: Dla tych metod wykazano trwałe działania przeciwnowotworowe, które może przekładać się na długotrwałe przeżycie. Krzywe rodzielają się później, lecz plateau sugeruje, że większy odsetek pacjentów nadal pozostaje przy życiu po kilku latach od rozpoczęcia leczenia (w miejscu wskazanym strzałką). 7 Terapie immunoonkologiczne dają szanse na długotrwałego przeżycia przy utrzymaniu wysokiej jakości życia Terapie immunoonkologiczne dają sznse na długotrwałe przeżycia przy utrzymaniu wysokiej jakości życia wielu pacjentom, u których dotychczas opcje leczenia były bardzo ograniczone. 6,7,9 Pacjenci ci mogliby wrócić do pracy, jak i zdrowo i aktywnie żyć przez wiele lat (patrz historie pacjentów na stronie Uzyskanie dowodów na długotrwałe przeżycie może wymagać wielu lat; dlatego ważne jest zidentyfi kowani pośrednich punktów końcowych, które będą wskazywały na długotrwałe przeżycia dzięki zastosowaniu terapii immunoonkologicznych. 7 Te punkty końcowe mogą ułatwić przyspieszoną ocenę lub rejestrację. 5 Niestety tradycyjne badania kliniczne w onkologii są zazwyczaj oparte na pomiarach krótkoterminowych, które nie zawsze przekładają się na długotrwałe przeżycia. Badania te opracowano dla konwencjonalnych metod leczenia, takich jak chemioterapia i wymagają one dostosowania do efektów obserwowanych w immunoonkologii. 8 A. Terapia tradycyjna Odsetek pacjentów przeżywających 0 3 Lata czerwona krzywa leczenie kontrolne Długotrwałe przeżycia przy utrzymaniu wysokiej jakości życia lub pośrednie punkty końcowe wskazujące na długotrwałe przeżycia są podstawą do podejmowania decyzji mających na celu udostępnienie terapii immunoonkologicznych pacjentom B. Terapia immunoonkologiczna Odsetek pacjentów przeżywających 0 3 Lata Zaadaptowano z: Ribas i wsp. 0 9 Uzgodnić pomiędzy organami regulacyjnymi i władzami odpowiedzialnymi za refundację, w jaki sposób należy mierzyć korzyści ze stosowania immunoonkologii Zachęcać agencje oceny technologii medycznych (AOTM) do oceny pełnej wartości długotrwałego przeżycia po leczeniu immunoonkologicznym, pod względem jakości życia, wpływu na produktywność oraz czas i koszty opieki. 6 7

5 3 Elastyczne procedury rejestracyjne To, czego potrzebujemy, to elastyczne, ale bezpieczne, podejście do procedur rejestracji metod leczenia przeciwnowotworowego. Biurokratyczne przeszkody i ograniczenia budżetowe nie powinny powodować niepotrzebnych opóźnień w udostępnianiu najbardziej obiecujących leków pacjentom, którzy ich najbardziej potrzebują Marc van den Bulcke, Belgia Kosztowne i długotrwałe ścieżki rozwoju leków Procedury rejestracyjne muszą określać bardzo ścisłe wymagania dotyczące danych na temat nowych metod leczenia; wymagania te często powodują jednak, że ścieżki rozwoju leków są długotrwałe i kosztowne. Koszt na jednego pacjenta w badaniu klinicznym zwiększył się z szacowanej kwoty USD na pacjenta w roku 000 do nawet USD w roku 0. 0 Zróżnicowane wymagania dotyczące danych pomiędzy krajowymi instytucjami rejestracyjnymi i agencjami oceny technologii medycznych dodatkowo zwiększają koszty zarówno dla podmiotów opracowujących leki, jak i dla organów regulacyjnych w związku z koniecznością wielokrotnej oceny tych samych danych. Ścieżki adaptacyjne mogą zapewnić szybki dostęp do nowych technologii 3;4 W przypadku ścieżek adaptacyjnych decyzje zatwierdzające nie są jednorazowe, lecz są oparte na zmieniającym się zbiorze danych, przy czym gromadzenie danych i ocena rejestracyjna są powtarzane. Poprzez umożliwienie ciągłego generowania dowodów, celem ścieżek adaptacyjnych jest zapewnienie pacjentom i specjalistom dostępu do aktualnych informacji w celu podejmowania najlepszych świadomych indywidualnych decyzji dotyczących leczenia w świetle ewoluujących dowodów. 4 Wczesna współpraca pomiędzy podmiotami opracowującymi leki, organami regulacyjnymi (EMA), agencjami oceny technologii medycznych oraz płatnikami ma kluczowe znaczenie, gdyż muszą one uzgodnić kompleksowy plan rozwoju i rejestracji na wczesnym etapie (rejestracja adaptacyjna), w sposób dopasowany do adaptacyjnych procedur refundacyjnych oraz decyzji agencji oceny technologii medycznych. Równoważenie potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa danych i dostępu do innowacji Zwiększenie wymagań rejestracyjnych, zwłaszcza w przypadku danych dotyczących bezpieczeństwa, także może prowadzić do opóźnienia lub ograniczenia dostępu pacjentów do korzystnych innowacji. W związku z tym pacjenci, badacze i branża farmaceutyczna proponują zwiększenie elastyczności procedur związanych z podejmowaniem decyzji rejestracyjnych. Jednym z możliwych rozwiązań byłoby umożliwienie podejmowania decyzji rejestracyjnych dotyczących warunkowego i ułatwionego dostępu do rynku w oparciu o jeszcze niekompletny zbiór danych. Procedury rejestracyjne będą ewoluowały na podstawie doświadczeń zgromadzonych w związku z opracowywaniem klinicznym niedawno zarejestrowanych metod leczenia. 8, Obiecującym przykładem takiego elastycznego podejścia są ścieżki adaptacyjne realizowane pilotażowo przez Europejską Agencję Leków. Elastyczność procedur rejestracyjnych w celu umożliwienia szybkiego opracowywania leków oraz udostępniania pacjentom metod immunoonkologicznych wykazujących wczesne korzyści istotne klinicznie Ułatwiać wczesny dialog pomiędzy organami regulacyjnymi i podmiotami opracowującymi metody terapii immunoonkologicznych w celu dodatkowej oceny możliwości wprowadzenia elastycznych procedur Zapewnić, że wytyczne rejestracyjne będą uwzględniały odpowiednią równowagę pomiędzy koniecznością uzyskania odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności oraz dostępem do innowacji Promować współpracę pomiędzy państwami członkowskimi w celu zapewnienia spójności w stosowaniu wytycznych w całej Europie 8 9

6 4 Inwestycje w badania Europa potrzebuje dalszych działań w celu stymulowania wysiłków na rzecz badań i rozwoju w celu udostępnienia pacjentom najbardziej innowacyjnych metod leczenia, które stanowią prawdziwą różnicę. Lepsze zrozumienie tego, jak terapie te działają u pacjentów w warunkach świata rzeczywistego umożliwi dobieranie poszczególnym pacjentom odpowiedniego leczenia, jak również identyfikację odpowiednich pacjentów do danego leczenia dr Cedrik M. Britten i profesor Christoph Huber, CIMT Platforma interdyscyplinar - nej współpracy badawczej w celu dokładniejszego określenia, którzy pacjenci mogą odnosić największe korzyści z leczenia (tj. dobranie odpowiedniego leczenia dla danego pacjenta) Wspierać rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w celu określenie mechanizmów działania terapii immunoonkologicznych u pacjentów Zapewnić fundusze celowe na badania immunoonologiczne, np. w ramach programu Horyzont 00 prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowacji, a także w ramach krajowych grantów badawczych Potrzeba dodatkowych badań naukowych wczesnej fazy Barierą o krytycznym znaczeniu dla rozwoju immunoonkologii w Europie jest ograniczona ilość środków fi nansowych na przełożenie wyników badań naukowych na opiekę medyczną nad pacjentami. 5 Potrzebne są dodatkowe, ukierunkowane środki, aby rozumienieć jak immunoonkologia działa u pacjentów od stołu laboratoryjnego do łóżka pacjenta ) a także w celu przeniesienia tych wyników z powrotem do laboratorium w celu ułatwienia przyszłego opracowywania metod immunoonkologii ( od łóżka pacjenta do stołu laboratoryjnego ). Badania w tym zakresie mają kluczowe znaczenie, ponieważ w tej chwili brakuje nam dokładnego zrozumienia tego, jakie czynniki biologiczne powodują, że dana terapia immunoonkologiczna jest skuteczna u konkretnego pacjenta. Bez tej wiedzy będziemy leczyli pacjentów bardziej na zasadzie przypadku niż w oparciu o dane biologiczne. 6 Partnerstwo publiczno-prywatne W celu jak najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów, bardzo ważne jest dobieranie do metod immunoonkologii pacjentów, u których prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedzi na leczenie jest najwyższe. Wspólne działania badawcze z udziałem naukowców, podmiotów opracowujących leki oraz instytutów badawczych może umożliwić połączenie wyników badań klinicznych dotyczących immunoonkologii w duże bazy danych,aby określić które cechy pacjentów powodują, że prawdopodobieństwo wystąpienia odpowiedzi na konkretne metody leczenia będzie większe. Wiedzę tę można wykorzystać do identyfi kacji wiarygodnych narzędzi takich jak biomarkery do wybierania pacjentów, u których prawdopodobieństwo odniesienia korzyści z tych metod leczenia będzie największe, jak też zdefi niowania najbardziej efektywnych schematów leczenia. 0

7 5 Kompleksowe fi nansowanie innowacyjnych metod leczenia nowotworów Zapewnienie dostępu do innowacji w opiece onkologicznej Aby jakakolwiek nowa metoda leczenia mogła zostać udostępniona pacjentom, wymaga ona integracji z krajowymi planami opieki onkologicznej i została uwzględniona w plnach fi nansowych. Pierwszym krokiem w kierunku zapewnienia dostępności nowych metod leczenia są zalecenia kliniczne i rekomendacje,jak to miało miejsce w Wielkiej Brytanii w przypadku czerniaka. Jednak presja fi nansowa na systemy opieki zdrowotnej w całej Europie tworzy trudne środowisko dla nowych metod leczenia. Stowarzyszenia naukowe, takie jak Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, wzywają do stosowania metody łącznych kosztów opieki do oceny ekonomicznej nowych metod leczenia nowotworów czyli do określania pełnego ekonomicznego wpływu nowej metody leczenia, w przeciwieństwie do podejmowania decyzji na podstawie samego kosztu leków (tak zwane fi nansowanie silosowe d ). Przykład szybkiego i równego dostępu do metod immunoonkologicznych wdrożonego przez Grupę Roboczą ds. Czerniaka w Wielkiej Brytanii 7 What is needed Grupa Robocza ds. Czerniaka to brytyjski panel, w skład którego wchodzą lekarze, czołowi Collaborative, multidisciplinary research platforms to klinicyści, eksperci oraz przedstawiciele pacjentów zainteresowani kwestią raka skóry. Celem tej grupy roboczej była pomoc lokalnym komisarzom odpowiedzialnym za fi nansowanie opieki help improve our understanding of which patients are most zdrowotnej w zapewnieniu szybkiego i odpowiedniego dostępu do pełnego zakresu zatwierdzonych metod leczenia dla osób z zaawansowanym czerniakiem. likely to benefi t (ie. fi nding 8 the right treatment for a given patient) Dedykowana edukacja specjalistyczna dla całego zespołu interdyscyplinarnego Co ważne, immunoonkologia stanowi dziedzinę, która stale się rozwija, dlatego edukacja w tym zakresi będzie miała krytyczne znaczenie dla zapewnienia najbardziej korzystnych metod leczenia. Ponadto potrzebny jest dialog, wsparcie i informowanie pacjentów na temat nowych metod leczenia. d Finansowanie silosowe oznacza podejmowanie decyzji refundacyjnych wyłącznie w oparciu o wpływ na jedną kategorię kosztów na przykład kosztu leku oraz jego wpływu na budżet, zamiast szerszej oceny z uwzględnieniem wszystkich rodzajów kosztów (hospitalizacji, wizyt lekarskich itp.) Integracja opieki zdrowotnej, wspierana przez kompleksowe plany opieki onkologicznej oraz odpowiednie źródła fi nansowania Zapewnić, że pacjenci onkologiczni w całej Europie będą mieli jednakowy dostęp do innowacyjnych terapii, bez zbędnych opóźnień i różnic geografi cznych. Promować strategie fi nansowania, które będą uwzględniały całkowity koszt choroby nowotworowej dla społeczeństwa 3

8 6 Wnioski Terapie immunoonkologiczne są bardzo obiecujące dla pacjentów z chorobami nowotworowymi, jednak konieczne jest podjęcie właściwych działań przez decydentów, aby stały się dostepne. Kluczowe zalecenia co decydenci mogą zrobić: Promować lepsze zrozumienie unikatowego charakteru immunoonkologii. Zapewnić, aby terapie immunoonkologiczne zostały zintegrowane z planami leczenia onkologicznego. Zachęcać do otwartej dyskusji naukowej na temat nowych osiągnięć w dziedzinie immunoonkologii z ekspertami z instytucji rejestracyjnych, agencji oceny technologii medycznych (AOTM) i podmiotów odpowiedzialnych za refundację leczenia Wyasygnować osobne fundusze na specjalistyczne szkolenia dotyczące immunoterapii w ramach standardowych schematów edukacji onkologicznej w całej Europie Zapewnić wsparcie i fi nansowanie organizacji pacjentów w celu przekazywania zrozumiałych i aktualnych informacji pacjentom z chorobami nowotworowymi na temat immunoterapii Mierzyć to, co jest najważniejsze dla pacjentów: długotrwałe przeżycie przy utrzymaniu wysokiej jakości życia Zapewnić uzgodnienie pomiędzy organami regulacyjnymi i władzami odpowiedzialnymi za refundację, w jaki sposób należy mierzyć korzyści ze stosowania metod immunoonkologii Zachęcać agencje oceny technologii medycznych i inne podobne agencje do rozważenia pełnej wartości długookresowego przeżycia dla społeczeństwa w ich ocenie terapii przeciwnowotworowych, pod względem ich wpływu na jakość życia, produktywność i czas poświęcany przez opiekunów Zapewnić elastyczność procedur rejestracyjnych w celu umożliwienia pacjentom szybkiego dostępu do immunoonkologii Ułatwiać wczesny dialog pomiędzy organami regulacyjnymi i podmiotami odpowiedzialnymi za leki. Zapewnić, że wytyczne rejestracyjne będą uwzględniały odpowiednią równowagę pomiędzy koniecznością uzyskania odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności oraz dostępem do innowacji Promować współpracę pomiędzy państwami członkowskimi w celu zapewnienia spójnego stosowania wytycznych w całej Europie oraz możliwie jak najszybszego udostępniania pacjentom innowacyjnych metod leczenia nowotworów Inwestować w badania, aby zrozumieć, jak działa immunoonkologia Wspierać badania w celu ułatwienia określenia, którzy pacjenci mogą odnosić największe korzyści z leczenia (tj. dobranie odpowiedniego leczenia dla danego pacjenta) Zapewnić fundusze celowe na wczesne badania Włączyć innowacyjne terapie do krajowych planów onkologicznych i schematów leczenia Zapewnić, że pacjenci onkologiczni w całej Europie będą mieli jednakowy dostęp do innowacyjnych terapii, bez zbędnych opóźnień i różnic geografi cznych. Finansować całkowity koszt leczenia choroby nowotworowej Wprowadzanie innowacyjnych i nowych metod leczenia w sposób szybki i bezpieczny dla pacjenta ma kluczowe znaczenie. Dlatego UE powinna utworzyć ramy, które umożliwią promowanie doskonałych badań oraz wprowadzanie na rynek nowych metod leczenia bez zbędnej zwłoki. Może to poprawić jakość życia tysięcy pacjentów Philippe de Backer, poseł do Parlamentu Europejskiego 4 5

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Pulmonologia 2015, PAP, Warszawa, 26 maja 2015 1 Epidemiologia raka płuca w Polsce Pierwszy nowotwór w Polsce pod względem umieralności. Tendencja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Breast Units (skoordynowane leczenie raka piersi) w Polsce i na świecie. Jacek Jassem Gdański Uniwersytet Medyczny

Koncepcja Breast Units (skoordynowane leczenie raka piersi) w Polsce i na świecie. Jacek Jassem Gdański Uniwersytet Medyczny Koncepcja Breast Units (skoordynowane leczenie raka piersi) w Polsce i na świecie Jacek Jassem Gdański Uniwersytet Medyczny Odsetek 5-letnich przeżyć w raku piersi w krajach Unii Europejskiej 100 90 80

Bardziej szczegółowo

Poprawa zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego w Europie

Poprawa zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego w Europie Poprawa zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego w Europie Raport dotyczący zaleceń Zapewnianie optymalnej opieki nad osobami cierpiącymi na chorobę zwyrodnieniową stawów i reumatoidalne zapalenie stawów

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 139/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Giotrif,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii

Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii experience makes the difference Magdalena Władysiuk, lek. med., MBA Cel terapii w onkologii/hematologii Kontrola rozwoju choroby Kontrola objawów

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII INFARMA, Katarzyna Połujan Prawo i finanse 2015 Warszawa 08.12.2014 PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ RESORTU ZDROWIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI

Bardziej szczegółowo

Obraz raka płuca w Polsce

Obraz raka płuca w Polsce Obraz raka płuca w Polsce Leczenie farmakologiczne dziś i jutro Ewelina Słomska Witold Wrona Maciej Niewada 28 kwietnia 2016 r., Warszawa Cel raportu Analiza farmakologicznego leczenia rakapłucaw Polsce.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR NOWOTWORÓW ZINTEGROWANY SYSTEM REJESTRACJI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W POLSCE

KRAJOWY REJESTR NOWOTWORÓW ZINTEGROWANY SYSTEM REJESTRACJI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W POLSCE KRAJOWY REJESTR NOWOTWORÓW ZINTEGROWANY SYSTEM REJESTRACJI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W POLSCE Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Krajowy Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA

Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA Telemedycyna i farmakoterapia jak stymulować postęp? Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny GlaxoSmithKline w Polsce Kongres Innowacyjnej Gospodarki Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce Warszawa, 22 maja 2012 r. Seminarium edukacyjne pt.: Podsumowanie Seminarium 22 maja 2012 r. miało miejsce w Warszawie ósme z kolei seminarium Fundacji Watch Health Care pt.: " - ocena dostępności w Polsce".

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Dokument z posiedzenia 2009 30.11.2007 B6-0000/2007 PROJEKT REZOLUCJI w odpowiedzi na pytanie wymagające ustnej odpowiedzi B6-0000/2007 zgodnie z art. 108 ust. 5 regulaminu złożyli

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH EPIDEMIOLOGIA prof. dr hab. med. Jan Kornafel Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM we Wrocławiu Mierniki epidemiologiczne Mierniki epidemiologiczne

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII Ból PRZYWRACANIE ZDROWIA W SZCZEGÓLNY SPOSÓB 2 Krążenie Zapalenie Naprawa tkanek Większość z nas uważa zdrowie za pewnik. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy organizm traci

Bardziej szczegółowo

Zasadność Stosowania, a finansowanie farmakoterapii on label, of label i soft label use. Katarzyna Kolasa, doktor nauk ekonomicznych

Zasadność Stosowania, a finansowanie farmakoterapii on label, of label i soft label use. Katarzyna Kolasa, doktor nauk ekonomicznych Zasadność Stosowania, a finansowanie farmakoterapii on label, of label i soft label use Katarzyna Kolasa, doktor nauk ekonomicznych Rejestracja REFUNDACJA 30 out of 100 (rare diease s) patients across

Bardziej szczegółowo

Terapie dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce

Terapie dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce Warszawa, 27.01.2016 Seminarium naukowe: Terapie przełomowe w onkologii i hematoonkologii a dostępność do leczenia w Polsce na tle Europy Terapie dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce Dr n.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Krzemieniecki. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej. Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Krzysztof Krzemieniecki. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej. Szpital Uniwersytecki w Krakowie Nowotwory wyzwanie globalne Krzysztof Krzemieniecki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej Szpital Uniwersytecki w Krakowie 1 Dlaczego onkologia jest tak ważna? Nowotwory zjawisko masowe

Bardziej szczegółowo

PL 1 PL. Konkluzja pokonferencyjna. Uczestnicy Konferencji z zadowoleniem przyjmują:

PL 1 PL. Konkluzja pokonferencyjna. Uczestnicy Konferencji z zadowoleniem przyjmują: 1st European Day of the Brain. Ageing, Stroke, and Alzheimer s Disease - Finding Innovative Solutions - Experts Conference during Polish Presidency of the European Union Council (18 November 2011, Learning

Bardziej szczegółowo

Czy wiemy jak u chorych na raka gruczołu krokowego optymalnie stosować leczenie systemowe w skojarzeniu z leczeniem miejscowym?

Czy wiemy jak u chorych na raka gruczołu krokowego optymalnie stosować leczenie systemowe w skojarzeniu z leczeniem miejscowym? Czy wiemy jak u chorych na raka gruczołu krokowego optymalnie stosować leczenie systemowe w skojarzeniu z leczeniem miejscowym? Piotr Potemski Klinika Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

POZA KLASYCZNYM DOSSIER I SPEŁNIANIEM WYMOGÓW FORMALNYCH WYKORZYSTANIE REAL WORLD DATA, PRZEGLĄDY BURDEN OF ILLNESS I UNMET NEED.

POZA KLASYCZNYM DOSSIER I SPEŁNIANIEM WYMOGÓW FORMALNYCH WYKORZYSTANIE REAL WORLD DATA, PRZEGLĄDY BURDEN OF ILLNESS I UNMET NEED. POZA KLASYCZNYM DOSSIER I SPEŁNIANIEM WYMOGÓW FORMALNYCH WYKORZYSTANIE REAL WORLD DATA, PRZEGLĄDY BURDEN OF ILLNESS I UNMET NEED Izabela Pieniążek Klasyczne dossier? Rozporządzenie MZ w sprawie MINIMALNYCH

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu. Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu Dr n med. Urszula Wojciechowska Rak gruczołu krokowego na świecie Rak gruczołu krokowego jest drugim najczęściej diagnozowanym rakiem i piątą co do częstości

Bardziej szczegółowo

Badania. przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka jelita grubego. zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Badania. przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka jelita grubego. zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Badania przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka jelita grubego zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Badania przesiewowe stosowane w celu wykrycia raka jelita grubego Ocena

Bardziej szczegółowo

Niekomercyjne badania kliniczne w onkologii proces aplikacyjny i przygotowanie dokumentacji

Niekomercyjne badania kliniczne w onkologii proces aplikacyjny i przygotowanie dokumentacji Niekomercyjne badania kliniczne w onkologii proces aplikacyjny i przygotowanie dokumentacji Dr Agnieszka Byszek, Dr Iwona Skoneczna Polskie Biuro ds. Współpracy z EORTC European Organization for Research

Bardziej szczegółowo

Badania. przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka szyjki macicy. zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Badania. przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka szyjki macicy. zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Badania przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka szyjki macicy zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Zalecenia dotyczące badań przesiewowych stosowanych w celu wczesnego wykrycia

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, najnowsze wyniki badań

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, najnowsze wyniki badań Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, najnowsze wyniki badań Łukasz Adamkiewicz Health and Environment Alliance (HEAL) 10 Marca 2014, Kraków HEAL reprezentuje interesy Ponad 65 organizacji członkowskich

Bardziej szczegółowo

RAK PŁUCA A CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE

RAK PŁUCA A CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE Beata Brajer-Luftmann Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej UM w Poznaniu TPT 30.11.2013r. Najczęstszy nowotwór na świecie (ok. 1,2 mln zachorowań i ok. 1,1ml zgonów)

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. med. Leszek Pączek

Prof. dr hab. med. Leszek Pączek Prof. dr hab. med. Leszek Pączek Rada Naukowa Ministerstwa Zdrowia 16 marca 2011 roku 1 Znaczenie niekomercyjnych rejestrów medycznych w monitorowaniu jakości usług w Polsce: Wprowadzenie prof. Leszek

Bardziej szczegółowo

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Bardziej szczegółowo

WZW typu C KOSZTY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPOŁECZNE, OPŁACALNOŚĆ

WZW typu C KOSZTY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPOŁECZNE, OPŁACALNOŚĆ Robert Plisko WZW typu C KOSZTY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPOŁECZNE, OPŁACALNOŚĆ Konferencja Innowacje w leczeniu HCV ocena dostępności w Polsce 5 stycznia 2015 roku Naturalny przebieg infekcji WZW typu

Bardziej szczegółowo

Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów

Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów Trafna diagnoza i właściwe leczenie Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów Oferta specjalna dla najlepszych klientów Avivy i ich rodzin Dziękujemy, że są Państwo z nami Upewnij się, kiedy chodzi

Bardziej szczegółowo

Pragmatyczne badania III fazy w procesie decyzyjnym projekt GET REAL. Mateusz Nikodem

Pragmatyczne badania III fazy w procesie decyzyjnym projekt GET REAL. Mateusz Nikodem Pragmatyczne badania III fazy w procesie decyzyjnym projekt GET REAL Mateusz Nikodem > WP 2 To provide different possible options of designs for preauthorization studies to assess Relative Effectiveness

Bardziej szczegółowo

SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI

SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI PACJENT NA RYNKU PRACY 43 lata, stan wolny, wykształcenie średnie Pierwsze objawy w wieku 29 lat. Średnio 1 rok mija od momentu pierwszych

Bardziej szczegółowo

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje Polska Liga Walki z Rakiem Międzynarodowe inspiracje Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (ECL) www.europeancancerleagues.org Bruksela, Belgia info@europeancancerleagues.org ECL WIZJA: Europa

Bardziej szczegółowo

Badania. przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka sutka. zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Badania. przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka sutka. zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Badania przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka sutka zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Cel wykonywania badań przesiewowych Jak powinna postępować każda kobieta? U jakich

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE PRZEGLĄD NOWEGO PODPROGRAMU LIFE DOTYCZĄCEGO DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU NA LATA 2014 2020 Czym jest nowy podprogram LIFE dotyczący działań

Bardziej szczegółowo

Bezstronna informacja o lekach Najlepsze praktyki europejskie

Bezstronna informacja o lekach Najlepsze praktyki europejskie Bezstronna informacja o lekach Najlepsze praktyki europejskie Teresa Leonardo Alves Polska, listopad 2009 Health Action International (HAI) jest niezależną, globalną siecią starającą się zwiększyć dostęp

Bardziej szczegółowo

QALY, RSS i inne składowe wpływające na decyzje refundacyjne. Doktor nauk o zdrowiu Radunka Cvejić

QALY, RSS i inne składowe wpływające na decyzje refundacyjne. Doktor nauk o zdrowiu Radunka Cvejić QALY, RSS i inne składowe wpływające na decyzje refundacyjne Doktor nauk o zdrowiu Radunka Cvejić Warszawa, 27.10.2015 Kryteria podejmowania decyzji Art. 12 Minister właściwy do spraw zdrowia, mając na

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook. PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.com KONCEPCJA SZPITALA DOMOWEGO Analiza chorób przewlekłych w Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Wyniki zasadniczego badania fazy III u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami:

Wyniki zasadniczego badania fazy III u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami: Informacja prasowa Bayer HealthCare Public Relations Al.Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa Polska Wyniki zasadniczego badania fazy III u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami: Pozytywne dane z

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Biotechnologia

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Problemy dostępu do leczenia

Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Problemy dostępu do leczenia Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych Problemy dostępu do leczenia Warszawa, 26 kwietnia 2012 1. CIĄGŁOŚĆ LECZENIA ONKOLOGICZNEGO 2. REGULACJA DOSTĘPU DO LECZENIA NA POZIOMIE ROZPORZĄDZEŃ/ZARZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

Ewolucja i kierunki rozwoju badań klinicznych u dzieci

Ewolucja i kierunki rozwoju badań klinicznych u dzieci Ewolucja i kierunki rozwoju badań klinicznych u dzieci Co się stało w latach 1997 2006? Kto korzysta z badań klinicznych w pediatrii Dlaczego naleŝy tworzyć sieci ośrodków pediatrycznych? Wyzwania związane

Bardziej szczegółowo

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi Piotr Potemski Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi VI Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy, Warszawa, 10-12.08.2016 1 Obserwowane są samoistne regresje zmian przerzutowych

Bardziej szczegółowo

Medycyna bez granic Best Doctors

Medycyna bez granic Best Doctors 2016 Gdy pojawia się choroba, zaczynają się pojawiać bardzo ważne pytania Czy diagnoza jest prawidłowa? Gdzie można otrzymać najlepsze leczenie? Skąd wziąć na nie pieniądze? 2 Czy pytania i wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w zakresie badań naukowych. dr Monika Urbaniak

Regulacje prawne w zakresie badań naukowych. dr Monika Urbaniak Regulacje prawne w zakresie badań naukowych dr Monika Urbaniak Badania naukowe mogą przyjąć postać badań interwencyjnych i eksperymentów medycznych Pojęcie: badanie nieinterwencyjne oznacza, że wybór terapii

Bardziej szczegółowo

Karta Praska (The Prague Charter) Dlaczego jest to ważne. Prawo do opieki paliatywnej

Karta Praska (The Prague Charter) Dlaczego jest to ważne. Prawo do opieki paliatywnej Karta Praska (The Prague Charter) Dlaczego jest to ważne Prawo do opieki paliatywnej Dostęp do opieki paliatywnej stanowi prawny obowiązek, potwierdzony przez konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 2010-12-17 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie

Bardziej szczegółowo

www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu

www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu Rejestracja a refundacja zbiory logiczne tylko częściowo nakładające się Ratio legis a praktyka stanowienia prawa w zakresie refundacji i ustalania cen w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Ile kosztuje pacjentki zaawansowana choroba nowotworowa rak piersi? Seminarium Innowacje w leczeniu raka piersi ocena dostępności w Polsce.

Ile kosztuje pacjentki zaawansowana choroba nowotworowa rak piersi? Seminarium Innowacje w leczeniu raka piersi ocena dostępności w Polsce. Ile kosztuje pacjentki zaawansowana choroba nowotworowa rak piersi? Seminarium Innowacje w leczeniu raka piersi ocena dostępności w Polsce. Warszawa, 17 stycznia 2014 ZAAWANSOWANY RAK PIERSI Badanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka. Magdalena Władysiuk, MD, MBA

Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka. Magdalena Władysiuk, MD, MBA Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka Magdalena Władysiuk, MD, MBA Wydatki NFZ w hematonkologii Wydatki 2010 Onkologia Hematologia JGP 1 411 500 000 zł

Bardziej szczegółowo

Rak gruczołu krokowego - znaczący postęp czy niespełnione nadzieje?

Rak gruczołu krokowego - znaczący postęp czy niespełnione nadzieje? Rak gruczołu krokowego - znaczący postęp czy niespełnione nadzieje? Elżbieta Senkus-Konefka Klinika Onkologii i Radioterapii Gdański Uniwersytet Medyczny Gdzie jesteśmy??? http://eco.iarc.fr/eucan Dokąd

Bardziej szczegółowo

DEFERAZYROKS W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO OBCIĄŻENIA ŻELAZEM W WYNIKU TRANSFUZJI KRWI U DOROSŁYCH

DEFERAZYROKS W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO OBCIĄŻENIA ŻELAZEM W WYNIKU TRANSFUZJI KRWI U DOROSŁYCH DEFERAZYROKS W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO OBCIĄŻENIA ŻELAZEM W WYNIKU TRANSFUZJI KRWI U DOROSŁYCH ANALIZA WPŁYWU NA SYSTEM OCHRONY ZDROWIA Wersja 1.1 Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/33 02-516 Warszawa

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSCY LEKARZE ZASTOSOWALI NOWĄ METODĘ LECZENIA RAKA JAJNIKA

WARSZAWSCY LEKARZE ZASTOSOWALI NOWĄ METODĘ LECZENIA RAKA JAJNIKA WARSZAWSCY LEKARZE ZASTOSOWALI NOWĄ METODĘ LECZENIA RAKA JAJNIKA..,WWW.MONEY.PL ( 00:00:00) www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/warszawscy;lekarze;zastosowali;nowa;metode;leczenia;raka;j

Bardziej szczegółowo

ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU

ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU 14 czerwca 2012 r dr n. med. Piotr Tomczak Klinika Onkologii U.M. Poznań Epidemiologia raka nerki RCC stanowi 2 3% nowotworów złośliwych

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce. Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED

Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce. Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED INNOWACYJNE TECHNOLOGIE OPIEKI ZDROWOTNEJ skracają czas leczenia i rekonwalescencji,

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa refundacyjna.

Nowa ustawa refundacyjna. Nowa ustawa refundacyjna. Co nowego dla pacjenta onkologicznego? Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych - Warszawa, 26 kwietnia 2012 Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO USTAWA

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 182/2013 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie oceny leku Iressa (gefitynib) we wskazaniu leczenie niedrobnokomórkowego

Bardziej szczegółowo

badania obserwacyjne

badania obserwacyjne bioscience Wysoka jakość naszych usług została wielokrotnie potwierdzona przez międzynarodowe audyty 2 www.bioscience.pl kompleksowość Oferujemy wszechstronną obsługę projektu od zaplanowania badania do

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i leczenie czerniaka. Dr n. med. Jacek Calik

Profilaktyka i leczenie czerniaka. Dr n. med. Jacek Calik Profilaktyka i leczenie czerniaka Dr n. med. Jacek Calik Czerniaki Czerniaki są grupą nowotworów o bardzo zróżnicowanej biologii, przebiegu i rokowaniu. Nowotwory wywodzące się z melanocytów. Pochodzenie

Bardziej szczegółowo

Jak długo pacjenci w Polsce czekają na diagnozę i leczenie onkologiczne? II edycja badania co zmieniło wejście w życie pakietu onkologicznego?

Jak długo pacjenci w Polsce czekają na diagnozę i leczenie onkologiczne? II edycja badania co zmieniło wejście w życie pakietu onkologicznego? ŚCIEŻKA PACJENTA Jak długo pacjenci w Polsce czekają na diagnozę i leczenie onkologiczne? II edycja badania co zmieniło wejście w życie pakietu onkologicznego? Fundacja Onkologia 2025 Sierpień 2016 O badaniu

Bardziej szczegółowo

Ustalanie ceny leku w oparciu o jego wartość (value based pricing, VBP)

Ustalanie ceny leku w oparciu o jego wartość (value based pricing, VBP) Lek. med. Krzysztof Łanda Landa@htaaudit.eu Ustalanie ceny leku w oparciu o jego wartość (value based pricing, VBP) Czynniki wpływające na ceny EKONOMICZNE Rynkowe Konkurencja firm Analiza wpływu na budżet

Bardziej szczegółowo

Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy

Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy Prof. Andrzej Hellmann Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Gdański Uniwersytet Medyczny Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy Seminarium Edukacyjne Innowacje

Bardziej szczegółowo

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline Realizacja misji firmy poprzez działania CSR Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline O GlaxoSmithKline Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie - ponad 100 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED PLAN PREZENTACJI 1. Krótki opis Programu 2. Cele i zakres ewaluacji 3. Kryteria ewaluacji 4. Metodologia badania 5. Wnioski 6.Analiza SWOT 7.Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Protokół. z 50 posiedzenia Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych z dnia 16 grudnia 2013 r.

Protokół. z 50 posiedzenia Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych z dnia 16 grudnia 2013 r. Protokół z 50 posiedzenia Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych z dnia 16 grudnia 2013 r. Posiedzenie Rady odbyło się w dniu 16 grudnia 2013 r. w Sali Mauretańskiej w Ministerstwie Zdrowia. W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

immunoonkologii. Przewodnik dla pacjenta dotyczący Co powinieneś wiedzieć o immunoterapii nowotworów.

immunoonkologii. Przewodnik dla pacjenta dotyczący Co powinieneś wiedzieć o immunoterapii nowotworów. Przewodnik dla pacjenta dotyczący immunoonkologii. Co powinieneś wiedzieć o immunoterapii nowotworów. Możliwe, że znasz już niektóre z dostępnych opcji leczenia nowotworów, takie jak leczenie operacyjne,

Bardziej szczegółowo

Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia

Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego może być stosowana łącznie z leczeniem operacyjnym chemioterapią. Na podstawie literatury anglojęzycznej

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

ONKONAWIGATOR. Kompleksowa opieka onkologiczna dla Ciebie i Twoich bliskich

ONKONAWIGATOR. Kompleksowa opieka onkologiczna dla Ciebie i Twoich bliskich ONKONAWIGATOR Kompleksowa opieka onkologiczna dla Ciebie i Twoich bliskich Grupa LUX MED sprawdzony wybór w leczeniu onkologicznym! Zdrowie to najcenniejszy skarb każdego z nas. Grupa LUX MED dzięki połączeniu

Bardziej szczegółowo

Efektywność leczenia onkologicznego Europejski Kongres Medyczny. 27 czerwca 2015

Efektywność leczenia onkologicznego Europejski Kongres Medyczny. 27 czerwca 2015 Efektywność leczenia onkologicznego Europejski Kongres Medyczny 27 czerwca 215 Przeżycia 5-letnie dla chorób nowotworowych pozostają na zbliżonym poziomie od kliku lat Przeżycia 5-letnie dla chorób nowotworowych

Bardziej szczegółowo

Jak w Polsce leczymy raka? Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii

Jak w Polsce leczymy raka? Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii Jak w Polsce leczymy raka? Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii Warszawa, sierpień 2015 Fundacja Alivia - kim jesteśmy? Alivia

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne terapie lekowe wartość inwestycji w nowoczesne leczenie. Katarzyna Połujan, INFARMA

Innowacyjne terapie lekowe wartość inwestycji w nowoczesne leczenie. Katarzyna Połujan, INFARMA Innowacyjne terapie lekowe wartość inwestycji w nowoczesne leczenie Katarzyna Połujan, INFARMA GŁOSUJĘ NA ZDROWIE to rozpoczęcie merytorycznej dyskusji na temat poprawy efektywności funkcjonowania systemu

Bardziej szczegółowo

Lek. med. Krzysztof Łanda. Niekonstytucyjna nierówność dostępu do chemioterapii niestandardowej na obszarze Polski

Lek. med. Krzysztof Łanda. Niekonstytucyjna nierówność dostępu do chemioterapii niestandardowej na obszarze Polski Lek. med. Krzysztof Łanda Niekonstytucyjna nierówność dostępu do chemioterapii niestandardowej na obszarze Polski GENEZA: ch/ns i zapomnianej już (?) f/ns 1. Wentyl bezpieczeństwa systemu (tak jak ID wyjątkowe,

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE RADY. z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie badań przesiewowych w kierunku raka (2003/878/WE)

ZALECENIE RADY. z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie badań przesiewowych w kierunku raka (2003/878/WE) ZALECENIE RADY z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie badań przesiewowych w kierunku raka (2003/878/WE) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego Gladiator Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Rakiem z Chorobami

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego Gladiator Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Rakiem z Chorobami Postulaty organizacji wspierających pacjentów onkologicznych wobec ustawy refundacyjnej oraz innych regulacji wpływających na dostępność terapii przeciwnowotworowych W debacie publicznej poświęconej projektowanym

Bardziej szczegółowo

Czy chore na raka piersi z mutacją BRCA powinny otrzymywać wstępną. Klinika Onkologii i Radioterapii

Czy chore na raka piersi z mutacją BRCA powinny otrzymywać wstępną. Klinika Onkologii i Radioterapii Czy chore na raka piersi z mutacją BRCA powinny otrzymywać wstępną chemioterapię z udziałem cisplatyny? Jacek Jassem Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego ń Uniwersytetu t Medycznego Jaka jest siła

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Zasad Dobrej Praktyki Badań Klinicznych (Good Clinical Practice - GCP)

Streszczenie Zasad Dobrej Praktyki Badań Klinicznych (Good Clinical Practice - GCP) Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK)- Sekcja Naukowa: Polska Grupa Badawcza Chłoniaków (PGBCh) Streszczenie Zasad Dobrej Praktyki Badań Klinicznych (Good Clinical Practice - GCP) Zasady GCP

Bardziej szczegółowo

Elotuzumab jest pierwszym w swojej klasie przeciwciałem immunostymulującym

Elotuzumab jest pierwszym w swojej klasie przeciwciałem immunostymulującym Europejska Agencja Leków przyznała tryb przyspieszonej oceny wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu elotuzumab w leczeniu szpiczaka plazmocytowego u pacjentów, którzy wcześniej otrzymali jedną lub więcej

Bardziej szczegółowo

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DLACZEGO DRUGA OPINIA MEDYCZNA? Coraz częściej pacjenci oraz ich rodziny poszukują informacji o przyczynach chorób oraz sposobach ich leczenia w różnych źródłach.

Bardziej szczegółowo

Propozycja nowej ścieżki pacjenta onkologicznego

Propozycja nowej ścieżki pacjenta onkologicznego Propozycja nowej ścieżki pacjenta onkologicznego 2 Szybkie skierowanie Szybka Szybkie leczenie Skoordynowana opieka długofalowa Podejrzenie raka Pogłębiona Pierwsza terapia Kolejne terapie Monitoring Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

1

1 Plan prezentacji 1. 2. Procedura PIP Aktualności z Europejskiej Agencji Leków Warszawa, 6-7 marca 2013 3. Wnioski PUMA 4. Nowości z Agencji Prezentujący: Piotr Kozarewicz Administrator Naukowy l Jakość

Bardziej szczegółowo

Odległe następstwa różnych scenariuszy polityki zdrowotnej w zakresie kontroli zakażeń HCV Robert Flisiak

Odległe następstwa różnych scenariuszy polityki zdrowotnej w zakresie kontroli zakażeń HCV Robert Flisiak Odległe następstwa różnych scenariuszy polityki zdrowotnej w zakresie kontroli zakażeń HCV Robert Flisiak Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Fundacja TAM I Z POWROTEM

Fundacja TAM I Z POWROTEM Fundacja TAM I Z POWROTEM NASZE ZADANIA Wspieranie finansowe polskiej onkologii poprzez rozmaite formy zbiórki pieniędzy i realizacje niezbędnych projektów. Szeroko pojęte działanie informacyjno promocyjne,

Bardziej szczegółowo

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem?

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna Choroba Zakrzepowo-Zatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny ny, interdyscyplinarny problem współczesnej medycyny Zakrzepica żył głębokich (ZŻG) (Deep

Bardziej szczegółowo

1. Kontekst i cel Strategii Badań Naukowych. 2. Priorytety naukowe i działania do ich realizacji. Priorytety naukowe

1. Kontekst i cel Strategii Badań Naukowych. 2. Priorytety naukowe i działania do ich realizacji. Priorytety naukowe Streszczenie 1. Kontekst i cel Strategii Badań Naukowych Choroby zwyrodnieniowe centralnego układu nerwowego (ND) są upośledzającymi i nieuleczalnymi chorobami związanymi z wiekiem. Wśród tych chorób największe

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści 1 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Badania medyczne zrobiły tak niebywały postęp, że dziś praktycznie nie ma już ani jednego zdrowego

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 161/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Choroby ultra-rzadkie. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Choroby ultra-rzadkie. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Choroby ultra-rzadkie Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Definicje, częstość występowania Podstawą definicji chorób rzadkich są dane epidemiologiczne dotyczące występowania choroby w całej populacji

Bardziej szczegółowo

April 17 19, 2013. Euromedic Michał Skiba Euromedic Polska (Poland) Forum is part financed by Podlaskie Region

April 17 19, 2013. Euromedic Michał Skiba Euromedic Polska (Poland) Forum is part financed by Podlaskie Region Suwałki, POLAND April 17 19, 2013 Euromedic Michał Skiba Euromedic Polska (Poland) Forum is part financed by Podlaskie Region Euromedic International MIĘDZYNARODOWY KONCERN MEDYCZNY O Euromedic Euromedic

Bardziej szczegółowo

Finansowanie technologii sierocych bariery systemowe w Polsce

Finansowanie technologii sierocych bariery systemowe w Polsce Karolina Skóra Finansowanie technologii sierocych bariery systemowe w Polsce znaczenie dla ekonomiki zdrowia oraz sens oceny technologii sierocych względem progu opłacalności Choroby rzadkie i ultrarzadkie

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ

KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2009 REZOLUCJA RADY EUROPEJSKICH LEKARZY DENTYSTÓW (CED) KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ WPROWADZENIE Lekarz dentysta jest podstawowym świadczeniodawcą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 INSTRUMENTY FINANSOWE W POLITYCE SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA PLATFORMA ZBIERANIA DANYCH RZECZYWISTYCH

ELEKTRONICZNA PLATFORMA ZBIERANIA DANYCH RZECZYWISTYCH ELEKTRONICZNA PLATFORMA ZBIERANIA DANYCH RZECZYWISTYCH KATEGORIE DANYCH Internet i media społecznościowe Pozostałe dane Urządzenia Dane biometryczne i ilościowe Zakupy Dane osobowe 1400 1200 Media Badania

Bardziej szczegółowo