Wsparcie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Enterprise Europe Network. Jadwiga Widziszewska,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Enterprise Europe Network. Jadwiga Widziszewska, 15.06.2015"

Transkrypt

1 Wsparcie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Enterprise Europe Network Jadwiga Widziszewska,

2 Title of the presentation Date #

3 Enterprise Title of the Europe presentation Network Date # Enterprise Europe Network to: sieć ośrodków działających głównie na rzecz umiędzynarodowienia przedsiębiorstw sektora MŚP doradztwo zakresu międzynarodowego biznesu i transferu technologii wyszukiwanie partnerów zagranicznych promocja oferty biznesowej i technologicznej klientów pomoc we wdrażaniu innowacji pomocy w pozyskiwaniu finansowania

4 Title of the presentation Date # konsultantów

5 Sieć Enterprise Europe Network w Polsce Title of the presentation Date # 30 PARTNERÓW 4 KONSORCJA

6 Konsorcjum Title of the Polska presentation Południowa Date #

7

8

9 Współpraca z Enterprise Europe Network Title of the presentation Date # Współpraca technologiczna i biznesowa : codziennie docierają do nas z całej Europy oferty i zapytania dotyczące nowych technologii i współpracy biznesowej, zaproszenia do udziału we wspólnych międzynarodowych projektach zamieszczamy podobne informacje i oferty pochodzące od polskich firm i instytucji pomagamy sformułować oferty i nawiązać kontakt

10 Enterprise Title Europe of the presentation Network Date # W ramach działania sieci Enterprise Europe Network posiadamy dostęp do baz danych, osób oraz instytucji zajmujących się biznesem oraz transferem wiedzy i technologii. ~ ofert

11 Wyszukiwarka ofert / projektów Title zagranicznych of the presentation Date on-line #

12 Poszukiwanie partnera do współpracy I m Title of looking the presentation for Date forum #

13 Baza Enterprise Title of the presentation Europe Date Network # Przykładowe oferty / zapytania Tytuł: An English company that has developed innovative fashion footwear is seeking manufacturing services (subcontractors) in Europe or Eastern Europe. POD Reference: Tytuł: A Romanian company specialized in the production of an innovative type of water filters is interested in finding distributors for its products, as well as in carrying out subcontracting activities. POD Reference: Tytuł: Portuguese company, acting commercially on renewable energy and energy efficiency innovative products field, is looking for partners POD Reference:BRPT

14 Title of the presentation Date # Spotkania brokerskie i misje gospodarcze: Ich celem jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy podmiotami oferującymi i poszukującymi technologii określonej branży oraz ułatwianie nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami, a także jednostkami naukowobadawczymi z całej Europy.

15 Spotkania brokerskie Hannover Title of the presentation Date # TARGI CEBIT , Hannover, Niemcy Największe targi IT na świecie spotkania brokerskie targi 5 firm z Małopolski, 52 spotkania z firmami zagranicznymi, 17 spotkań z firmami krajowymi z innych regionów kraju

16 Spotkania brokerskie - OSTRAVA Title of the presentation Date # BROKERAGE EVENT HORIZON , OSTRAVA 290 jednostek, 30 z Małopolski, ok. 700 spotkań,

17 Title of the presentation Date # Wspieramy w nawiązywaniu: międzynarodowych kontaktów biznesowych międzynarodowej współpracy technologicznej międzynarodowej współpracy badawczo-rozwojowej budowanie międzynarodowych konsorcjów badawczorozwojowych

18 Title of the presentation Date # Usługi specjalistyczne Audyt technologiczny Profile technologiczne i biznesowe firm Wdrażanie innowacji Prawo własności intelektualnej Finansowanie działalności firm Zachowujemy najwyższe standardy poufności

19 Title of the presentation Date # Informacje i doradztwo polityk, ustawodawstwa oraz programów wsparcia dotyczących innowacji wsparcia ze środków unijnych dla zainteresowanych wysyłamy skrojone na miarę NEWSLETERY z informacją o aktualnych konkursach, ofertach technologicznych, poszukiwanych partnerów do współpracy

20 Title of the presentation Date # Szkolenia Warsztaty Konferencje

21

22 Zwiększenie zdolności MŚP do zarządzania innowacjami Title of the presentation Date # Uznane przez Komisję Europejską oraz Europejską Agencję Standaryzacji narzędzie badania poziomu innowacyjności przedsiębiorstw opracowane we współpracy z międzynarodową firmą konsultingową A.T. Kearney. 7 dniowy pakiet usług - bezpłatne wsparcie EEN

23 holistyczne podejście do tematyki zarządzania innowacjami, którego celem jest dostarczanie usług pozwalających na zwiększenie konkurencyjności MŚP. Title of the presentation Date #

24 Title of the presentation Date # Narzędzia 1. benchmarking, 2. doradztwo, 3. ponowna weryfikacja dla zwiększenia trwałości oddziaływania.

25

26 Title of the presentation Date # Logika interwencji w Horyzont 2020 CEL : wypełnienie luki finansowej w przedsięwzięciach o wysokim ryzyku i na wczesnym etapie, tak by stymulować powstawanie przełomowych innowacji

27 Title of the presentation Date # Wdrażanie Instrumentu dla MŚP Article 22(2) Regulation [ ] tworzy się specjalny instrument przeznaczony dla MŚP, ukierunkowany na wszystkie rodzaje MŚP posiadające potencjał w zakresie innowacji w szerokim sensie; instrument ten tworzy się w ramach jednego scentralizowanego systemu zarządzania i jest on wdrażany głownie w sposób oddolny poprzez stale otwarte zaproszenie do składania wniosków dostosowanych do potrzeb MŚP [ ] Wdrażany centralnie przez agencję EASME;

28 Instrument dla MŚP Title of the presentation Date # Zamówienia przedkonkurencyjne I. POMYSŁ STUDIUM WYKONALNOŚCI II. DEMONSTRACJA REPLIKACJA PRACE B+R III. KOMERCJALIZACJA Coaching biznesowy i usługi wspierające Europejskie Okienko MŚP Ułatwienia finansowe Idea Wsparcie Rynek

29 BUDŻET na Title of the presentation Date # Całkowity budżet ~ 3 miliardy I Faza II Faza Coaching Faza 1 ~ 5200 projektów % 10% Faza 2 ~ 1700 projektów ~ (średnio) 88%

30 Beneficjenci Instrumentu Title of the presentation Date # Start-upy, Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane w UE ( 28 państw) oraz krajach stowarzyszonych Regulation 2003/361/EC <250 pracowników Roczny obrót < 50 mln Euro Bilans < 43 mln Euro Zależność pomiędzy firmami Instrument dla MŚP: jedno MŚP konsorcjum MŚP

31 Beneficjenci Instrumentu Title of the presentation Date # Szybko rozwijające się, wysoko innowacyjne firmy, mające globalne ambicje, chcące zrewolucjonizować rynek Pomysł innowacyjny przełomowy, będzie miał wartość dodaną na poziomie europejskim lub światowym Firmy mogące się wykazać doświadczeniem w działalności na rynku są aktywne i inwestują w innowacje oraz potencjałem wzrostu

32 Instrument dla MŚP - terminy Title of the presentation Date # Ogłoszenie konkursu: 11 grudnia 2013 Otwarcie konkursu 1 marca 2014 Nabór ciągły z datami ustalania list rankingowych (cut off): Faza 1: Faza 2: 17 czerwca 2015; 17 czerwca 2015; 17 września 2015; 17 września 2015; 16 grudnia grudnia 2015

33 TEMATY (TOPICS) Title of the presentation Date # Innowacje ICT wysokiego ryzyka Nanotechnologia, lub inna zaawansowana technologia związana z produkcją i materiałami Badania kosmiczne i rozwój technologii kosmicznych Badania kliniczne mające na celu weryfikację urządzeń diagnostycznych i biomarkerów Zrównoważona produkcja i przetwarzanie żywności Niebieski wzrost (zrównoważony wzrost w sektorze morskim) Niskoemisyjne systemy energii Bardziej ekologiczny i zintegrowany transport Innowacje ekologiczne i zrównoważony dostęp do surowców Miejska infrastruktura krytyczna Procesy przemysłowe oparte na biotechnologii Mobilne aplikacje administracji elektronicznej (tylko w 2015 roku) Innowacyjne modele MŚP (tylko 2015 roku)

34 POZIOM GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ Title of the presentation Date # TECHNOLOGY READINESS LEVELS (TRLs) 1 zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii (ang. proof of concept) zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych (ang. proof of design) zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii (ang. proof of manufacturing) sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt

35 Faza I Ocena koncepcji i wykonalności Title of the presentation Date # Cel: sfinansowanie i oszacowanie technicznej i technologicznej wykonalności i rynkowych możliwości : nowych produktów, metod, usług, technologii lub nowe zastosowanie rynkowe istniejących technologii Zweryfikowanie prawdopodobieństwa rewolucyjnej innowacji lub konceptu Przykładowe działania: prace związane z przygotowaniem studium wykonalności, oceną ryzyka, badaniami rynkowymi, poszukiwaniem partnerów, pracami pilotażowymi, kwestiami prawa własności intelektualnej, rozwojem strategii, weryfikacją przekształcenia pomysłu w przedsiębiorstwo o europejskiej skali działania

36 Faza I Title of the presentation Date # Rezultat Fazy I - opracowany biznes plan, będący wkładem do Fazy II (ok. 30 stron), pokazujący że przedsięwzięcie jest innowacyjne i jest zapotrzebowanie rynkowe Time to grant 3 miesiące (2 +1) Realizacja w ciągu 6 m-cy. Dotacja do maksymalnie 70 % całkowitych kwalifikowalnych kosztów działań innowacyjnych. przedsiębiorstwo może otrzymać max ryczałt

37 Aplikacja projektowa Title of the presentation Date # Formularz wniosku aplikacyjnego składa się z dwóch części: - Części administracyjnej Administrative forms Elektroniczny kwestionariusz zintegrowany z Participants Portal określenie czy firma spełnia kryteria małego i średniego przedsiębiorstwa + oświadczenie ze strony firmy - Biznes planu Technical annex zawierającej opis projektu ok. 10 stron call-pt-sme-1_en.pdf

38 Faza II Prezentacja produktu, badania rynku Title of the presentation Date # i rozwoju, dojrzewanie koncepcji do gotowości rynkowej Cel: sfinansowanie innowacyjnych projektów o wysokim potencjale rynkowym, które ostało oszacowane w fazie I Możliwość bezpośredniego aplikowania do fazy II Faza II powinna bazować na studium wykonalności fazy I i zawierać rozwinięty, szczegółowy biznes plan Time to grant 6 miesięcy Realizacja w ciągu m-cy

39 REALIZACJA fazy II Title of the presentation Date # Rezultat fazy II : produkt gotowy do wprowadzenia na rynek, ostateczna wersja biznesplanu taka jakiej wymagają profesjonalni inwestorzy typu fundusze kapitału zalążkowego/venture oraz gotowy produkt / usługa. dofinansowanie może zostać wykorzystane na demonstrację, pilotaż innowacyjnych procesów, produktów, usług, miniaturyzację, planowanie, skalowanie i powielanie rynkowe. Kwalifikowane są wszelkie koszty niezbędne do opracowania produktu finalnego, w tym koszty prac badawczych i rozwojowych, które mogą być realizowane przez naukowców czy jednostki naukowe. Dofinansowanie 500 tys. 2,5 mln Euro 70 % kosztów kwalifikowanych (wartości projektu), w tym 25% koszty pośrednie

40 Ocena wniosków czynniki sukcesu Title of the presentation Date # Potencjał komercjalizacyjny i oddziaływanie gospodarcze IMPACT Zapotrzebowanie rynkowe Wdrożenie jakość i efektywność IMPLEMENTATION Potencjał firmy do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów EUROPEJSKA WARTOŚĆ DODANA Rozwiązanie technicznie wykonalne i lepsze od istniejących Doskonałość w zakresie innowacji EXCELLENCE

41 Punktacja Title of the presentation Date # HORIZON 2020 Progi/Max. punktów Progi/Max. Punktów I FAZA II FAZA Excellence 4/5 3/5 Impact 4/5 4/5 Implementation 4/5 3/5 TOTAL 13/15 12/15 Lista rankingowa : Impact waga 1,5

42 Title of the presentation Date #

43 Udział MŚP z Polski Title of the presentation Date # Faza I 13 MŚP - dofinansowanie Faza II 4 MŚP - dofinansowanie

44 Dlaczego startować? Title of the presentation Date # Wejście do klubu najlepszych europejskich MŚP champions league Promocja i prestiż rozpoznawalność międzynarodowa Finansowanie i wprowadzenie pomysłu/produktu na rynek Wsparcie dla pozyskania dalszego finansowania Wejście na rynki międzynarodowe zainteresowanie i dostęp do inwestorów i klientów

45 Coaching EEN Title of the presentation Date # EEN - na etapie przygotowywania wniosku, - na etapie realizacji projektu. Coaching W przygotowaniu biznes planu wnioskodawca może skorzystać z pomocy coach ów, wyselekcjonowanych przez KE. ( W czerwcu 2014 zostało wybranych ok. 250 coachów). Korzystanie z usług coach a jest bezpłatne dla wnioskodawcy.

46 Title of the presentation Date # Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu! Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, Kraków tel.: fb: Enterprise Europe Network Polska Południowa

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020 Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Wyniki oceny oddziaływania 7.PR - poniżej 50% partnerów przemysłowych strategicznie wykorzystuje finansowanie

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne

Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne www.pwc.pl Subskrypcja newslettera na http://www.taxonline.pl Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne Program Horyzont 2020 to największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców. XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska

Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców. XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska Konspekt Uwagi ogólne Działanie 1.1.1 PO Inteligentny

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej 1. Założenia ogólne Podstawą do ustanowienia Przedsięwzięcia pilotażowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw

- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw dr inż. Małgorzata Skibska Zielińska Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Marek Makowiec * Tomasz Kusio ** Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Streszczenie W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo