WYTYCZNE ZANIECHANIA WENTYLACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE ZANIECHANIA WENTYLACJI"

Transkrypt

1 lgmd.andreovia.pl WYTYCZNE ZANIECHANIA WENTYLACJI Wstrzymanie lub wycofanie się z procesu mechanicznej wentylacji pacjenta jest ważnym, klinicznym problemem. Pacjenci są zwykle zaintubowani i podłączeni do mechanicznego respiratora wówczas, kiedy ich możliwości wentylacji i / lub wymiany gazowej są mniejsze niż wymagania stawiane przez aktualną sytuację kliniczną. Wentylacja mechaniczna jest również wymagana, gdy własny napęd oddechowy pacjenta nie jest w stanie inicjować aktywności oddechowej z powodu choroby, procesów degeneracyjnych czy narkotyków. Chociaż ten proces często jest określany jako odstawienie od respiratora (rozumiane jako proces stopniowy), proponujemy używanie bardziej kompleksowego terminu zaprzestanie wentylacji. Opóźnienia w tym procesie powodują wzrost odsetka powikłań wentylacji mechanicznej jak i wzrost kosztów leczenia. Agresja w odłączaniu respiratora, musi jednak być zrównoważona w stosunku do możliwości pacjenta. Przedwczesne przerwanie wentylacji niesie zestaw problemów, w tym trudności w przywróceniu funkcjonalności sztucznych dróg oddechowych i zaburzenie wymiany gazowej. Ocenia się, że podczas przerywania procesu wentylacji aż 42% czasu pacjent spędza podłączony do respiratora. Odsetek ten może być znacznie wyższy u pacjentów z wolniej przebiegającym procesem leczenia choroby płuc. Istnieje szereg ważnych kwestii związanych z opieką nad mechanicznie wentylowanymi pacjentami, których proces chorobowy zaczyna się stabilizować, kiedy to rozważane jest zaprzestanie wentylacji mechanicznej. Po pierwsze, konieczne jest zrozumienie wszystkich powodów, dla których uważaliśmy, że dany pacjent wymagał mechanicznej wentylacji. Po drugie, wszystkie techniki oceny muszą być wykorzystane do identyfikacji pacjentów, którzy są w stanie podjąć proces odstawienia od respiratora. Skale idealnej oceny powinny łatwo i bezpiecznie odróżnić pacjentów potrzebujących szybkiego przerwania wentylacji od tych, którzy nadal będą wymagać wspomagania oddychania. Po trzecie, strategia prowadzenia wentylacji musi uwzględniać chorych, którzy nadal będą wymagali pewnego poziomu wspomagania oddychania. Strategie te muszą dążyć do zminimalizowania powikłań i zużycia zasobów. Po czwarte, rozszerzony plan opieki powinien brać pod uwagę pacjentów długoterminowo zależnych od respiratora. Po dokonaniu przeglądu dostępnej literatury powstało szereg opartych na dowodach naukowych opinii, na podstawie których, opracowano wiele zaleceń. Każde zalecenie analizowano poprzez ocenę dowodów, w tym ocenę siły dowodów (tab. 1). Tabela 1. Dowody klasa A B C opis klasy Naukowe dowody dostarczone przez dobrze zaprojektowane, wieloośrodkowe, kontrolowane badania kliniczne (randomizowane * i bez randomizacji) ze statystycznie istotnymi wynikami, które konsekwentnie wspierały powstawanie wytycznych Dowody naukowe dostarczone przez badania obserwacyjne lub kontrolowane badania kliniczne z mniej spójnymi wynikami prowadzącymi do tworzenia wytycznych Opinie eksperckie popierające zalecane wytyczne, w których brak dowodów naukowych lub prawidłowo przeprowadzonych prac *Randomizacja (ang. random - przypadkowy): W metodologii nauki termin oznaczający losowy rozdział badanych obiektów do grup porównawczych, stosowany w celu zniwelowania wpływu niekontrolowanych zmiennych na wyniki eksperymentu. Pacjenci wymagają wentylacji mechanicznej, gdy ich zdolność do oddychania i / lub możliwości wymiany gazowej są nieefektywne. Ta sytuacja może być wynikiem procesów zarówno w płucach, jak również w innych organach, zwłaszcza w układzie nerwowym i sercowo-naczyniowym. Pacjenci mogą być zależni od wentylacji w krótkim okresie czasu np. znieczulenia lub wymagać wentylacji mechanicznej powyżej 24 h. W tych okolicznościach klinicznych należy skupić się nie tylko na kontrolowaniu wentylacji, ale również poszukiwać przyczyn które mogą prowadzić do zależności pacjenta od respiratora. Zalecenie 1: U chorych wymagających mechanicznej wentylacji powyżej 24 h, wyszukać wszystkie przyczyny, które mogą przyczyniać się do uzależnienia od respiratora. Jest to szczególnie ważne u pacjentów, którzy przebyli kilka nieudanych prób wycofania wentylacji mechanicznej. Odwrócenie wszystkich możliwych przyczyn wentylacyjnych i niewentylacyjnych powinno stanowić integralną część przerwania procesu wentylacji.

2 Wytyczne zaniechania wentylacji 2 Istnieje szereg konkretnych powodów, dla których pacjenci mogą być zależni od respiratora. Określanie jaki czynnik lub czynniki mogą być zaangażowane u danego pacjenta wymaga zarówno klinicznej świadomości tych czynników, jak również koncentruje ocenę kliniczną na ich występowaniu. Problemy neurologiczne: Ośrodek wentylacji w pniu mózgu, który jest generatorem rytmu i wzoru oddychania, otrzymuje informacje zwrotne z kory mózgowej, oraz chemoreceptorów i mechanoreceptorów. Nieprawidłowe działanie tego ośrodka może wynikać z kilku czynników. Te czynniki mogą być zarówno strukturalne (np. udary mózgu albo centralny bezdech senny), metaboliczne (np. zaburzenia elektrolitowe lub sedacja / narkotyki). Uszkodzenie nerwów obwodowych również może być wynikiem zarówno strukturalnych czynników lub metabolicznych. Unikalnym zaburzeniem neurologicznym, które również może powodować uzależnienie od respiratora jest postać obturacyjna bezdechu sennego, w którym wytworzenie sztucznych dróg oddechowych może być niezbędne do utrzymania drożności dróg oddechowych pacjenta. Układ oddechowy: Jest wiele dowodów na to, że wydajność wentylacji może być zaburzona i zależna od respiratora, ponieważ osłabione są mięśnie oddechowe.. Może to być konsekwencją zaniku i przebudowy mięśni jak również może być następstwem urazu lub nadużywania leków i związanych z tym krytycznych neuropatii i miopatii (np. aminoglikozydy i kortykosteroidy). Wreszcie, dynamiczna hiperinflacja może doprowadzić do niekorzystnych zmian w mięśniach. Wyniki uzyskane w badaniach u pacjentów, które dotyczyły grupy zmienności siły mięśni oddechowych był zbyt rozrzucone, aby formułować wnioski ogólne. Zmęczenie mięśni wentylacją również może przyczynić się do obniżonej wydajności mięśni. Jednak rola zmęczenia mięśni w zależności od respiratora nie jest dobrze opisana i brak konkretnych, dobrze przeprowadzonych badań. Praca oddychania mięśni jest funkcją potrzeb wentylacji i mechaniki oddychania. Praca oddychania może się zwiększyć w wyniku zwiększenia zużycia tlenu u pacjentów z posocznicą lub poprzez zwiększenie przestrzeni martwych u pacjentów z obturacyjną chorobą płuc. Pogorszenie wentylacji może być skutkiem obrzęku płuc, zakażenia, zapalenia lub zwłóknienie i nieprawidłowości ściany klatki piersiowej, takich jak obrzęk lub opatrunków chirurgicznych. Dodatkowe obciążenia mogą być również nałożone przez wąską tchawicę (zbyt mały rozmiar rurki) i respirator niewrażliwy lub słabo reagujący na aktywność pacjenta. Czynniki metaboliczne: Odżywianie, elektrolity, hormony i transport tlenu są czynnikami metabolicznymi, które mogą wpływać na funkcję mięśni oddechowych. Nieodpowiednie odżywianie prowadzi do katabolizmu białek i utraty masy mięśniowej. Przekarmienie ma negatywny wpływ na proces wycofania respiratora, prowadząc do nadmiernej produkcji CO 2, która może jeszcze bardziej zwiększyć wentylację i obciążenie mięśni oddechowych. Publikowane prace sugerują, że odpowiednie wsparcie żywieniowe może zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu wycofania się z wentylacji. Zaburzenia równowagi elektrolitowej również mogą upośledzać funkcję mięśni oddechowych. Niedobór fosforanów wiąże się z osłabieniem mięśni oddechowych i utrudnia wycofanie respiratora. Niedobór magnezu również zostały opisany jako związany z osłabieniem mięśni oddechowych, chociaż jego związek z uzależnieniem od respiratora nie został szczegółowo wyjaśniony. Wreszcie, wodorowęglanów z moczem z niewłaściwego overventilation (często występujących w POChP u pacjentów z przewlekłą podstawowych hiperkapnia) może osłabić wysiłki wycofania respirator jako pacjent zmniejsza zdolność do kompensacji hiperkapnia. Ciężka niedoczynność tarczycy i obrzęk gruczołu mogą bezpośrednio wpłynąć na funkcję przepony i obniżenie odpowiedzi wentylacyjnej na hiperkapnię i hypoxię. Inne czynniki hormonalne, które są ważne dla optymalnego funkcjonowania mięśni oddechowych to insulina, glukagon i kortykosteroidy nadnerczy. Podobnie jak w innych narządach, odpowiednie dostarczanie tlenu i pobór tlenu przez mięśnie oddechowe są konieczne dla właściwego funkcjonowania tych mięśni. Upośledzenie dostarczania tlenu może być wynikiem niedostatecznej zawartości tlenu w mieszaninie gazów lub niewłaściwego wykorzystania tlenu. Wymiana gazowa: Zaburzenia wymiany gazów mogą rozwinąć się w czasie oddychania. Różne choroby płuc prowadzą do nierównowagi wentylacji i perfuzji. Czynniki sercowo-naczyniowe: Kilka grup badaczy zwróciło uwagę na reakcje układu sercowo-naczyniowego na wentylację u pacjentów uzależnionych. Podkreślano większą potencjalnie zdolność do niedokrwienia i niewydolności serca u podatnych pacjentów z ograniczoną rezerwą sercową. Domniemane mechanizmy obejmują następujące czynniki : (1) wzrost potrzeb metabolicznych, a tym samym wymagań dla krążenia, które są związane z przejściem od wentylacji mechanicznej do spontanicznego oddychania u chorych z ograniczoną rezerwą sercową, (2) wzrost powrotu żylnego z jamy brzusznej do klatki piersiowej, i (3) wzrost pracy lewej komory, która jest nałożona przez negatywne wahania ciśnienia w opłucnej. Lemaire wskazał na dysfunkcję lewej komory w czasie nieudanych prób wycofania respiratora u pacjentów z PO- ChP. Po wymuszeniu diurezy u 60% pacjentów udało się wycofać respirator. Czynniki psychologiczne: Czynniki psychologiczne mogą być jednymi z najważniejszych czynników prowadzących do uzależnienia od respiratora. Strach przed utratą widocznego systemu podtrzymywania życia, jak również społeczne, rodzinne i ekonomiczne kwestie mogą odgrywać ważną rolę. Stres może być zminimalizowany poprzez częstą komunikację zespołu medycznego z pacjentem i jego rodziną. Środowiskowa stymulacja za pomocą telewi-

3 Wytyczne zaniechania wentylacji 3 zji, radia, czy książki prowadzi również do poprawy psychicznego funkcjonowania. Opieka prowadzona za pomocą przenośnego respiratora wykazuje korzyści w korygowaniu postaw i perspektywy długoterminowych u pacjentów zależnych od respiratora. Zaburzenia snu mogą powodować zaburzenia systemu kontroli układu oddechowego. KRYTERIA OCENY ZALEŻNOŚCI OD RESPIRATORA Proces odstawiania wentylacji mechanicznej zaczyna się od uzyskania odpowiedniego stopnia opanowania niewydolności oddechowej. Następnie, wymagana jest kliniczna ocena pacjenta w celu określenia jego gotowości do przerwania wspomagania oddychania i ostatecznie, ekstubacji. Aby ułatwić ten proces, badacze koncentrują się na identyfikacji obiektywnych kryteriów określających odpowiedzi na następujące pytania: 1. Kiedy można rozpocząć działania na rzecz zaprzestania wentylacji? 2. Jakie kryteria oceny przyjąć aby najlepiej zidentyfikować pacjentów gotowych do przerwania wentylacji mechanicznej? Kiedy należy ekstubować pacjenta i jak wynik ekstubacji przewidzieć? Odpowiedzi na te pytania są w dużej mierze zależne od badań obserwacyjnych, w których pewien parametr (lub zestaw parametrów) jest w porównany w grupie pacjentów, którzy albo skutecznie lub bezskutecznie zostali odłączeni od respiratora. Ogólnym celem tych badań jest znalezienie zwiastunów wyników. Ocena wyników tego typu badań może być trudna. Po pierwsze agresywność klinicysty / badacza znacznie wpływa na uzyskiwane wyniki. Natomiast mniej agresywne podejście może również niepotrzebnie przedłużać wentylację. Niestety, nie ma dobrych danych, aby pomóc lekarzom w ustaleniu najlepszego bilansu między przedwczesnym i opóźnionym przerwaniem leczenia respiratorem. Oczywiście, nieskutecznej ekstubacji należy unikać w miarę możliwości, ponieważ potrzeba reintubacji prowadzi 8-krotnie częściej do szpitalnych pneumonii i 6-krotnie do 12-krotne zwiększa ryzyko śmierci. Mimo, że optymalny wskaźnik reintubacji nie jest znany, wydaje się że powinien wynosić od 5% do 15%. Po drugie, w dostępnych badaniach istnieje wiele problemów metodologicznych, na przykład wybór grupy pacjentów rekrutowanych do tych badań, kryteria wejścia często zawierają jakąś formę oceny klinicznej lub intuicji, dzięki czemu wyniki z badania są trudne do porównania. Inne problemy metodologiczne - badania obejmują różne techniki pomiarowe danego parametru z badania na badanie. Po trzecie, oceny wyników różnią się ze względu na efekt końcowy prowadzonych badań. Mimo, że okres 24 do 48 godzin samodzielnego oddychania często uważa się za sukces i możliwość zaprzestania wspomagania oddechu, wiele badań stosowało krótsze okresy czasu i często nie zgłaszano kolejnej reintubacji lub potrzeby mechanicznego wspomagania wentylacji. Po czwarte, na wiele sposobów zostały użyte te same wskaźniki diagnostyczne do wyrażania wydajności przeprowadzonych działań i dla wielu lekarzy może to być mylące lub wprowadzające w błąd. Zalecenie 2: U pacjentów wentylowanych mechanicznie powinniśmy przerwać wentylację, jeżeli następujące kryteria są spełnione: 1. Dowody na pewne odwrócenie przyczyny niewydolności oddechowej 2. Odpowiednie natlenienie, wymagające pozytywnego ciśnienia końcowo-wydechowego[peep] maksymalnie od5 do 8 cmh2o, przy FIO2 0,4 do 0,5; dla uzyskania ph> 7, Hemodynamiczna stabilność, którą określono jako brak aktywnego niedokrwienia mięśnia sercowego i brak klinicznie istotnego niedociśnienia tętniczego (tj. brak przesłanek do terapii lekami wazopresyjnymi 4. Możliwość wykonania wysiłku wdechowego przez pacjenta. Decyzja o zastosowaniu tych kryteriów musi być zindywidualizowana. Niektórzy pacjenci nie spełnią wszystkich powyższych kryteriów (np. pacjenci z przewlekłą hipoksemią poniżej progów proponowanych mogą być gotowy do próby przerwania wentylacji mechanicznej. Chociaż niektórzy badacze twierdzą, że proces przerwania wentylacji rozpoczyna się z intubacją pacjenta, to wydaje się uzasadnione, że odpowiedni poziom wsparcia wentylacji powinien być utrzymany do momentu likwidacji przyczyny ostrej niewydolności oddechowej i do uzyskania oznak odwrócenia działania czynników wywołujących. Rzeczywiście, jeśli agresywnie redukujemy wsparcie u pacjentów z niewydolnością oddechową, którzy wymagają wysokiego poziomu wspomagania wentylacji, nieuniknione jest prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka zmęczenia mięśni oddechowych (i w konsekwencji przedłużenie potrzeby wentylacji mechanicznej). Kryteria stosowane przez lekarzy do określenia zakończenia choroby lub odwrócenie działań czynników chorobotwórczych nie zostały jednak precyzyjnie zdefiniowane ani prospektywnie ocenione w randomizowanym, kontrolowanym badaniu. Zastosowano różne kombinacje subiektyw-

4 Wytyczne zaniechania wentylacji 4 nych ocen i obiektywnych kryteriów, które mogą służyć jako zastępcze markery. Kryteria stosowane w odłączeniu / przerwaniu wentylacji: odpowiednie natlenienie (np. PO 2 60 mmhg przy FIO 2 0,4; PEEP 5-10 cm H 2O; lub PO 2/FIO 2 > ), stabilny układu sercowo-naczyniowy (np. HR <140; stabilny BP), pacjent niegorączkujący (temperatura < 38 C), nie stwierdzono istotnej kwasicy oddechowej, odpowiednie stężenie hemoglobiny (np. Hgb > 10/8 g/dl), odpowiedni poziom świadomości (np. GCS > 13, bez ciągłego wlewu leków uspokajających), stabilny stan metabolicznych, efektywny kaszel i odkrztuszanie wydzieliny. Należy jednak zauważyć, że niektórzy pacjenci, którzy nie spełniali jednego lub więcej z tych kryteriów okazali się zdolni do ostatecznego odłączenia od respiratora. Jak widać oceny kliniczne stanu pacjenta w niewydolności oddechowej jednak nie są wystarczające do podejmowania decyzji o zaprzestaniu wsparcia. Można więc dojść do wniosku, że pewne dowody kliniczne stabilności lub odwrócenia procesu chorobowego mają kluczowe znaczenie dla wykonania kroku w kierunku potencjalnego zaprzestania wentylacji ale bardziej konkretne skale oceny potrzebne są przed podjęciem decyzji o kontynuacji lub o przerwaniu wspomagania oddychania. Zalecenie 3: Ocenę pacjentów odstawianych od wentylacji mechanicznej j należy wykonać przy spontanicznym oddychaniu, a nie, gdy pacjent nadal otrzymuje znaczne wspomaganie oddychania. Początkowy okres spontanicznego oddychania może być stosowana do oceny możliwości kontynuowania zaprzestania wentylacji. Kryteriami oceny tolerancji oddechu spontanicznego przez pacjenta są wzór oddechowy, adekwatność wymiany gazowej, hemodynamiczna stabilność i subiektywny komfort. Dobra tolerancja 30 do 120 min spontanicznej wentylacji może sugerować możliwość odstawienia od respiratora. Dowody (klasa A) Znaleziono dowody z literatury potwierdzające możliwą rolę 66 parametrów w przewidywaniach powodzenia zaprzestania wentylacji. Określono ostatecznie osiem parametrów, które są znaczące do przewidzenia sukces przerwania wentylacji. Pomiary wykonane w czasie wspomagania oddychania lub podczas krótkiego okresu spontanicznego oddychania, które okazały się statystycznie istotne do przewidzenia powodzenia w zaprzestaniu wentylacji: - wentylacja minutowa l/min - ujemne ciśnienie wdechu cmh 2O - maksymalne ciśnienie wdechowe cmh 2O - ciśnienie okluzji jamy ustnej 0,1 Mierzone w krótkim okresie oddechu spontanicznego: - RR oddechów/min - V T ml (4-6 ml/kg) - f / V T stosunek /l Można też przyjąć, że czynniki jatrogenne, takie jak rurki intubacyjne, dyskomfort lub ciągłe dodatnie ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP) powodują brak reakcji pacjenta, a nie prawdziwe uzależnienie od respiratora. Zalecenie 4: Usunięcie sztucznej drogi oddechowej u pacjenta, którego z powodzeniem odłączono od wspomagania wentylacji powinno być oparte na ocenie drożności dróg oddechowych i zdolność pacjenta do utrzymania drożnych dróg oddechowych. Kryteria obiektywne: wymiana gazowa: o SpO %; o PO mmhg; o PH > 7,32; o wzrost PaCO 2 < 10 mmhg; hemodynamiczne stabilność: o HR uderzeń/min; o HR nie zmieniło się o więcej niż 20%; o ciśnienie skurczowe <180; o BP nie zmieniło się o więcej niż 20%) Stabilna wentylacja: o RR oddechów/min; o RR nie zmieniło o więcej niż 50%) Subiektywna ocena klinicznej wskazująca na nietolerancję: zmiana stanu psychicznego (np. senność, śpiączka, pobudzenie, niepokój); wystąpienie lub nasilenie dolegliwości; obfite pocenie się; oznaki większej pracy oddechowej (korzystanie z dodatkowych mięśni oddechowych i oddech paradoksalny). Dowody(klasa C) Ryzyko poekstubacyjnej niedrożności górnych dróg oddechowych zwiększa: płeć żeńska, urazy i powtarzające się lub traumatyczne intubacje. Wykładnikiem zdolności pacjenta do ochrony dróg oddechowych i usuwania wydzieliny jest efektywny kaszel, wydaje się też być niezbędny dla sukcesu w ekstubacji. OPIEKA NAD PACJENTEM, KTÓREMU NIE UDAŁO SIĘ ODŁĄCZYĆ RESPIRATORA Niepowodzenie zaprzestania wentylacji mechanicznej pacjenta, podnosi dwa ważne pytania. Po pierwsze, co było przyczyną niepowodzenia, i czy są łatwo odwracalne czyn-

5 Wytyczne zaniechania wentylacji 5 niki, które mogą być poprawione? Po drugie, jak należy prowadzić kolejne próby odłączenia pacjentów od mechanicznej wentylacji? Jeśli tak, to kiedy? Jaką formę wentylacji prowadzić do podjęcia kolejnej próby odłączenia lub jak zmniejszać poziom wsparcia stopniowo? Oceny dowodów adresowania mechanicznej wentylacji strategii wsparcia jest szczególnie problematyczna. To dlatego, że próby porównania dwóch lub więcej podejść do respiratora zarządzanie porównywać nie tylko z trybów wentylacji ale także, jak te tryby są używane. Idealnie, próby konstrukcja powinna być taka, filozofii zarządzania i agresywności zmniejszenie wsparcia są podobne w każdym strategia oceny. Niestety, często nie jest przypadku, ponieważ doświadczenie badacza z jednym podejście tendencję do wyniku w bardziej korzystne zasady wspierania redukcji dla tego podejścia w stosunku do innych. Zalecenie 5: U pacjentów wentylowanych mechanicznie z powodu niewydolności oddechowej u których odstawienie od respiratora zakończyło się niepowodzeniem, przyczyny niepowodzenia są korygowane, a jeśli pacjent nadal spełnia kryteria, kolejne próby należy wykonywać co 24 h. Dowody (klasa A) Chociaż trudności w odłączeniu od respiratora są często odzwierciedleniem trwałych zaburzeń układu oddechowego, nie powinniśmy zaprzestać poszukiwania innych przyczyn lub czynników komplikujących. Szczegółowe zagadnienia obejmują adekwatność kontroli bólu, poziom sedacji, stan nawodnienia, potrzeba leków rozszerzających oskrzela, kontrolę niedokrwienia mięśnia sercowego i obecności innych procesów chorobowych, które albo mogą być łatwo rozwiązane lub nie, przed podjęciem decyzji o zaprzestaniu dalszego leczenia respiratorem. Zakładając, że tok medycznego postępowania jest zoptymalizowany i że pacjent, który nie dał się odłączyć, nadal spełnia kryteria, powstają następujące dwa pytania: Po pierwsze, czy ponowić próbę odłączenia od respiratora czy też zastosować inną strategię wycofania się ze wsparcia oddechowego? Po drugie, jeśli podejmujemy próbę ponownie, kiedy powinna się odbyć? Liczne prace wskazują, że najlepszym rozwiązaniem jest podejmowanie kolejnych prób nie częściej niż raz na dobę. Zalecenie 6: Pacjenci wentylowani mechaniczne, których nie udało się odłączyć od respiratora, powinni otrzymywać stabilną, nie męczącą, wygodną w formie wentylację wsparcia. Istnieje wiele sposobów wentylacji, które mogą zapewnić właściwe wspomaganie oddychania, jak również oznaczają zmniejszenie wspomagania oddechu u pacjentów którzy nie dali się odłączyć od respiratora. Kluczowym pytaniem jest jednak, czy próby stopniowego zmniejszania poziomu wsparcia oferują przewagę nad bardziej stabilnym, niezmiennym poziomem wsparcia pomiędzy kolejnymi próbami odłączenia. Argumenty przemawiające za stopniową redukcją wsparcia (1), że może wystąpić w mięśniach proces przyzwyczajenia, jeśli obciążenie wentylacją znacznie wpływa na mięśnie oddechowe pacjenta i (2), że przejście do ekstubacji lub odłączenia może być łatwiejsze z niskiego poziomu wsparcia niż z wysokiego poziomu wsparcia. Utrzymanie stabilnego poziomu wsparcia między odłączeniami zmniejsza ryzyko przeciążenia mięśni przy zbyt agresywnej redukcji wsparcia. To również znacznie zmniejsza wykorzystanie zasobów, ponieważ wymaga znacznie mniej czasu pracy lekarza. Badanie przeprowadzone przez Esteban częściowo rozwiązało ten problem, porównano codzienne odłączanie pacjenta (ze stabilnym poziomem wsparcia u tych pacjentów, którzy nie dali się odłączyć w pierwszej próbie), z dwoma innymi podejściami przy stopniowej redukcji wsparcia (tj. odstawienie przy pomocy ciśnienia lub okresowej obowiązkowej wentylacji [IMV]) i wykazano, że codziennie odłączanie z stabilnym wsparciem między próbami daje najszybsze przerwanie wentylacji. Nie rozwiązano jednak problemu, czy stopniowe zmniejszanie wsparcia w połączeniu z codziennymi próbami odłączania oferuje jakieś zalety. W ostatnich latach odnotowano wzrost zainteresowania wykorzystaniem metod nieinwazyjnych z zastosowaniem dodatniego ciśnienia wentylacji (NPPV). Chociaż NPPV było używane głównie jako sposób, aby uniknąć intubacji, zostało również wykorzystane jako technika w celu ułatwienia przerwania stosowania metod inwazyjnych wspomagania oddychania. Uzyskane dane z puli wyników dwóch prospektywnych, randomizowanych i kontrolowanych triali, u pacjentów z przewlekłą chorobą układu oddechowego wskazują na możliwość redukcji czasu trwania wentylacji mechanicznej, skrócony pobyt w OIOM, zmniejszenie śmiertelności oraz zmniejszenie częstości występowania szpitalnych zapaleń płuc związanych z pointubacyjnym zastosowaniem NPPV. Zalecenie 7: Po znieczuleniu u pacjentów chirurgicznych spokojna strategia kontroli wentylacji, powinna być ukierunkowana na wczesną ekstubacji. Dowody(klasa A) Pacjent chirurgiczny stanowi mniejszy problem przy odstawieniu respiratora. U tych pacjentów depresja układu oddechowego i problemy z bólem są głównymi powodami, dla stosowania respiratora. Optymalna opieka, uspokojenie, leczenie bólu oraz strategia wentylacji gwarantują duże możliwości skrócenia czasu trwania wentylacji mechanicznej. Agresywna redukcja wsparcia oddechowego doprowadza do wcześniejszego przerwania leczenia wentylacją.

6 Wytyczne zaniechania wentylacji 6 ROLA TRACHEOTOMII W WENTYLACJI PACJENTÓW Tracheotomia jest powszechnie wykonywanym zabiegiem, u pacjentów w stanie krytycznym, w celu zapewnienia długoterminowego dostępu do dróg oddechowych. Korzyści powszechnie przypisywane tracheotomii w porównaniu do długotrwałej intubacji, to większy komfort pacjenta, bardziej efektywne odsysanie dróg oddechowych, zmniejszenie oporów w drogach oddechowych, zwiększona mobilność pacjentów, zwiększone możliwości mowy, możliwość żywienia doustnego i większe bezpieczeństwo dróg oddechowych. Zasadniczą korzyścią jest też mniejsza ilość powikłań wentylacji (np. zapalenia płuc), przyspieszone odstawienie od wentylacji mechanicznej, oraz zdolność do przeniesienia zależnych od respiratora pacjentów poza OIOM. Wpływ tracheotomii na czas trwania wentylacji mechanicznej i czas pobytu w OIOM był oceniany w różnych badaniach, z których większość stanowiły badania retrospektywne a kilka prospektywnych. Poważnym problemem jest to, że prace te mają różną metodologię. W badaniach porównano pacjentów poddanych tracheotomii i nie poddanych tracheotomii; pacjentów poddawanych wczesnej tracheotomii i poddawanych późnej tracheotomii. Definicja wczesnej tracheotomii waha się od 2 dni do 10 dni po rozpoczęciu wentylacji mechanicznej. Populacje pacjentów zawarte w badaniach także znacznie się różnią między sobą. Zalecenie 8: Tracheotomię należy rozważyć po początkowym okresie stabilizacji pacjenta, gdy okaże się, że pacjent będzie wymagał długotrwałego wsparcia respiratorem. Tracheotomia powinna być wykonana, gdy pacjent może uzyskać jedną lub więcej korzyści przypisywanych do procedury. Pacjentami, którzy mogą uzyskać szczególne korzyści z wczesnej tracheotomii są: Osoby wymagające wysokiego poziomu sedacji dla uzyskania tolerancji rurki intubacyjnej Osoby z dużymi zaburzeniami mechaniki oddychania (często objawia się jako przyspieszenie oddechu), u których rurka tracheostomijna o niższej odporności może zmniejszyć ryzyko przeciążenia mięśni; Osoby, które mogą czerpać korzyści psychologiczne ze zdolności do jedzenia, komunikowania się i zwiększonej mobilności oraz Osoby, u których zwiększona mobilność może pomóc w pokonaniu fizycznego wysiłku związanego z terapią. Problemy związane z tracheotomią obejmują powikłania okołooperacyjne związane z długotrwałym uszkodzeniem dróg oddechowych i koszty postępowania. Sugerowano, że tracheotomia ma duże ryzyko okołooperacyjne i odległe powikłania oddechowe, takie jak zwężenia tchawicy. Nowsze badania jednak wykazały, że chirurgiczne tracheotomie mogą być wykonywane z akceptowalnie niskim ryzykiem powikłań okołooperacyjnych. Jeśli chodzi o ryzyko długoterminowe, analizy sugerują, że ryzyko zwężenia tchawicy po tracheotomii nie jest wyraźnie wyższe niż ryzyko podgłośniowego zwężenia w wyniku długotrwałego intubacji. Wreszcie, koszty tracheotomii mogą być obniżone, jeżeli jest ona wykonywana na oddziale intensywnej terapii, a nie na sali operacyjnej. Potencjalnie najważniejszym korzystnym rezultatem tracheotomii byłoby ułatwienie wcześniejszego zakończenia mechanicznej wentylacji. Badania ogólnej populacji zależnych od respiratora pacjentów przy użyciu zatwierdzonych narzędzi pomiarowych wykazały, że tracheotomia wpływa na większy komfort pacjenta i jego mobilność, w porównaniu z przedłużoną intubacją. Zmniejszenie oporów w drogach oddechowych Chociaż rurki tracheotomijne mają małą średnicę i zwiększają zaburzenia przepływu powietrza i opór w drogach oddechowych, to jednak krótki odcinek rurki tracheostomijnej powoduje obniżenie ogólnego oporu w drogach oddechowych (a tym samym zmniejszenie obciążenia mięśni pacjenta), w porównaniu do standardowej rurki dotchawiczej. Istniejące dane wskazują zatem, że w drogach oddechowych opór i obciążenia mięśni można zmniejszyć u niektórych pacjentów po wykonaniu tracheotomii, ale znaczenie kliniczne tej poprawy mechaniki płuc w zaprzestaniu wentylacji nie zostało ustalone. Wpływ tracheotomii na czas trwania wentylacji mechanicznej: Analizując wyniki wielu badań stwierdzono, że istniały wystarczające dowody do wsparcia twierdzenia, że czas tracheotomii zmienia czas trwania wentylacji mechanicznej u chorych w stanie krytycznym. Wydaje się kliniczne ważnym, że czas tracheotomii promuje przerwanie wentylacji mechanicznej u niektórych pacjentów zależnych od respiratora, ale nie u wszystkich. WENTYLACJA DŁUGOTERMINOWA Pacjent, który pozostaje zależy od respiratora, mimo

7 Wytyczne zaniechania wentylacji 7 maksymalnie agresywnych prób zaprzestania wentylacji staje się coraz większym wyzwaniem dla praktyków opieki medycznej. Przed 1980 rokiem pacjent po prostu pozostawał OIOM i był prowadzony według ogólnie przyjętych zasad. Jedyną możliwością trwałego wspomagania wentylacji jest pobyt pacjenta we własnym domu lub w domu opieki. Presja finansowa w połączeniu z koncepcją, że agresywna intensywna opieka może nie być optymalna dla wolniej odzyskującego siły pacjenta, doprowadziły do powstania jednostek opieki, które są potencjalnie bardziej opłacalne i lepiej dostosowane do potrzeb tych pacjentów. Dowody (klasa C) Codzienne próby odstawienia od respiratora stają się stopniowo niezbyt częste, ponieważ pacjenci mają już ugruntowaną wiedzę jak bardzo mało prawdopodobne, jest aby zaprzestać wentylacji w 24 h. Zamiast tego, wentylacja jest stopniowo zmniejszana przy użyciu trybów częściowego wsparcia oddychania. Zalecenie 9: O ile nie ma dowodów na nieodwracalną chorobę (np. wysokie uszkodzenie rdzenia kręgowego lub zaawansowane stwardnienie zanikowe boczne), i pacjent wymaga długotrwałej wentylacji mechanicznej jest traktowany jako stale zależny od respiratora wtedy gdy trzymiesięczne próby odłączenia nie powiodły się. Krytycznym problemem klinicznym jest określenie, czy pacjent wymagający wsparcia oddechowego ma szansę przerwania wentylacji czy też zostanie je na całe życie zależny od respiratora. Pacjenci w pierwszej kategorii w sposób oczywisty wymagają prób przerwania wentylacji, podczas gdy u pacjentów drugiej kategorii jest tylko podejmowanie niepotrzebnych epizodów pogorszenia oddychania..konieczne są kilkumiesięczne próby zakończenia wentylacji mechanicznej aby uznać pacjenta za stale zależnego od respiratora. Zalecenie 10: Lekarz prowadzący intensywną opiekę medyczną powinien być zorientowany w organizacji opieki nad pacjentami wymagającymi długoterminowej wentylacji mechanicznej i znać jej zasady. Dowody (klasa C) Istnieje ponad 30 badań o odstawieniu pacjenta od wentylacji mechanicznej. Większość z tych badań to badania obserwacyjne. Z wielu tych badań płynie wniosek, że u pacjentów OIOM wentylowanych mechanicznie, można skutecznie i bezpiecznie przerwać z wentylację, jeżeli są oni przekazywani do jednostek przeznaczonych do tego działania. Jednostki te charakteryzują się mniejszym zatrudnieniem personelu, mają mniej kosztowne systemy monitorujące, a tym samym generują mniejsze koszty na jednego pacjenta niż OIOM. Zalecenie 12: Strategia odstawienia od respiratora w ośrodku powinna być powolna i obejmować stopniowe wydłużenie oddechu spontanicznego pacjenta.

BiPAP Vision. z PAV (Proportional Assist Ventilation)

BiPAP Vision. z PAV (Proportional Assist Ventilation) BiPAP Vision z PAV (Proportional Assist Ventilation) P A V nowa generacja nieinwazyjnej wentylacji PAV nowy tryb wentylacji asystującej - różnica w koncepcji - wspomaganie ciśnieniowe proporcjonalne do

Bardziej szczegółowo

Wanda Siemiątkowska - Stengert

Wanda Siemiątkowska - Stengert Wanda Siemiątkowska - Stengert Wpływ zabiegu odsysania z tchawicy na ciśnienie śródczaszkowe i układ krążenia noworodków wymagających wentylacji zastępczej, po zastosowaniu różnej premedykacji farmakologicznej.

Bardziej szczegółowo

Przewlekła obturacyjna choroba płuc w wieku podeszłym. Maria Korzonek Wydział Nauk o Zdrowiu PAM

Przewlekła obturacyjna choroba płuc w wieku podeszłym. Maria Korzonek Wydział Nauk o Zdrowiu PAM Przewlekła obturacyjna choroba płuc w wieku podeszłym Maria Korzonek Wydział Nauk o Zdrowiu PAM Występowanie POCHP u ludzi starszych POCHP występuje u 46% osób w wieku starszym ( III miejsce) Choroby układu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NIV U PACJENTÓW GERIATRYCZNYCH Z POChP

ZASTOSOWANIE NIV U PACJENTÓW GERIATRYCZNYCH Z POChP ZASTOSOWANIE NIV U PACJENTÓW GERIATRYCZNYCH Z POChP Marta Golis-Gucwa, Robert Foryś Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA

Bardziej szczegółowo

Kaniula donosowa wysokiego przepływu dla dzieci PRZEWODNIK KIESZONKOWY VAPOTHERM

Kaniula donosowa wysokiego przepływu dla dzieci PRZEWODNIK KIESZONKOWY VAPOTHERM Kaniula donosowa wysokiego przepływu dla dzieci PRZEWODNIK KIESZONKOWY VAPOTHERM Wybór pacjenta Diagnozy OBJAWY: DIAGNOZY: Oznaki i symptomy: Pacjent wykazuje jeden lub więcej z następujących objawów:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik i najlepsze praktyki dotyczące terapii wysokim przepływem Vapotherm PRZEWODNIK KIESZONKOWY NICU

Przewodnik i najlepsze praktyki dotyczące terapii wysokim przepływem Vapotherm PRZEWODNIK KIESZONKOWY NICU Przewodnik i najlepsze praktyki dotyczące terapii wysokim przepływem Vapotherm PRZEWODNIK KIESZONKOWY NICU Wybór pacjenta OBJAWY: Pacjent wykazuje jeden lub więcej z następujących objawów: DIAGNOZY: Objawy

Bardziej szczegółowo

Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii

Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii Dr n. med. Krzysztof Powała-Niedźwiecki Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 1. Do OIT będą

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

RAM Cannula. Nieinwazyjne wsparcie oddechowe od sali porodowej do wypisu. konsultacja medyczna dr n. med Krzysztof Truszkowski

RAM Cannula. Nieinwazyjne wsparcie oddechowe od sali porodowej do wypisu. konsultacja medyczna dr n. med Krzysztof Truszkowski RAM Cannula Nieinwazyjne wsparcie oddechowe od sali porodowej do wypisu konsultacja medyczna dr n. med Krzysztof Truszkowski Rozwój neonatologii: Zastosowanie wczesnego CPAP jest bezpieczną i skuteczną

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 RESPIRATORY DLA DZIECI I DOROSŁYCH 2 szt, w tym 1 szt z kompresorem. WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE

Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 RESPIRATORY DLA DZIECI I DOROSŁYCH 2 szt, w tym 1 szt z kompresorem. WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 RESPIRATORY DLA DZIECI I DOROSŁYCH 2 szt, w tym 1 szt z kompresorem. WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE Parametry opisane muszą odpowiadać respiratorowi

Bardziej szczegółowo

2. Etiopatogeneza astmy... 14 2.1. Układ oddechowy... 14 2.2. Układ krążenia... 16

2. Etiopatogeneza astmy... 14 2.1. Układ oddechowy... 14 2.2. Układ krążenia... 16 INTENSYWNA TERAPIA STANU ASTMATYCZNEGO 1. Definicja... 13 2. Etiopatogeneza astmy... 14 2.1. Układ oddechowy... 14 2.2. Układ krążenia... 16 3. Obraz kliniczny... 17 3.1. Rozpoznanie... 17 3.2. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Leczenie ciężkich zakażeń. Propozycje zmian w finansowaniu. Dariusz Lipowski

Leczenie ciężkich zakażeń. Propozycje zmian w finansowaniu. Dariusz Lipowski Leczenie ciężkich zakażeń. Propozycje zmian w finansowaniu Dariusz Lipowski Definicja Ciężkie zakażenie zakażenie prowadzące do dysfunkcji lub niewydolności jednolub wielonarządowej zakażenie powodujące

Bardziej szczegółowo

Respirator do oddechu zastępczego

Respirator do oddechu zastępczego Respirator do oddechu zastępczego WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE Parametry opisane muszą odpowiadać respiratorowi w oferowanej konfiguracji! Lp PARAMETR/WARUNEK /NIE I INFORMACJE O PRODUKCIE 1. Producent

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 42 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Definicja NS to zespół kliniczny, w którym wskutek dysfunkcji serca jego pojemność minutowa jest zmniejszona w stosunku do zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Leczenie bezdechu i chrapania

Leczenie bezdechu i chrapania Leczenie bezdechu i chrapania Bezdech senny, to poważna i dokuczliwa choroba, dotykająca ok. 4% mężczyzn i 2% kobiet. Warto więc wykonać u siebie tzw. BADANIE POLISOMNOGRAFICZNE, które polega na obserwacji

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 719 Poz. 27 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem

Bardziej szczegółowo

Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej

Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej Resuscytacja Szpitale Uniwersyteckie Coventry i Warwickshire NHS Trust Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej Informacje przeznaczone dla pacjentów szpitali Coventry and Warwickshire, ich

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

Odrębności znieczulenia pacjentów otyłych do zabiegów laparoskopowych

Odrębności znieczulenia pacjentów otyłych do zabiegów laparoskopowych 66 Zasady postępowania anestezjologicznego Odrębności znieczulenia pacjentów otyłych do zabiegów laparoskopowych Coraz więcej zabiegów u osób otyłych jest wykonywanych metodą laparoskopową. Jest to związane

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE TERAPII W PRAKTYCE Pierwsze doświadczenia kliniczne z zastosowaniem Wytycznych

OGRANICZANIE TERAPII W PRAKTYCE Pierwsze doświadczenia kliniczne z zastosowaniem Wytycznych OGRANICZANIE TERAPII W PRAKTYCE Pierwsze doświadczenia kliniczne z zastosowaniem Wytycznych Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Śląskie Centrum

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ Przedmiot : Respirator stacjonarny ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ /NIE 1. Oferent/Producent 2. Nazwa i typ respiratora 3. 4. I 5. 6. 7. 8. Kraj pochodzenia Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2.1. Podsumowanie korzyści wynikających z leczenia Co to jest T2488? T2488

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon VI.2 VI.2.1 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon Omówienie rozpowszechnienia choroby Deksametazonu sodu fosforan w postaci roztworu do wstrzykiwań stosowany jest

Bardziej szczegółowo

Jakość życia nie zależy wyłącznie od dobrostanu fizycznego, bo stan zdrowia ma wpływ na wiele aspektów życia.

Jakość życia nie zależy wyłącznie od dobrostanu fizycznego, bo stan zdrowia ma wpływ na wiele aspektów życia. Jakość życia w chorobie nowotworowej Krzysztof G. Jeziorski Warszawa Definicja jakości życia WHO (1993) Poczucie jednostki co do jej pozycji życiowej w ujęciu kulturowym oraz systemu wartości, w którym

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE 1 Załącznik nr 4 Nr: SPSW/NZ-2268-74/PN/2009 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: Respirator z pełnym wyposażeniem 1 sztuka. /NIE I INFORMACJE O PRODUKCIE 1. Oferent / Producent Podać

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 18/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zasadności finansowania leku Myozyme (alglukozydaza alfa) w ramach

Bardziej szczegółowo

Trudne drogi oddechowe

Trudne drogi oddechowe Trudne drogi oddechowe Tryb planowy. Tryb ratunkowy: Miejsce wypadku. Miejsce zdarzenia: Izba Przyjęć/ Szpitalny Oddział Ratunkowy. Oddziały szpitalne sala chorych. Diagnostyka pracownie. Trudne drogi

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) Wymagania graniczne TAK/NIE. Odpowiedź oferenta TAK/NIE

Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) Wymagania graniczne TAK/NIE. Odpowiedź oferenta TAK/NIE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE /NIE I INFORMACJE O PRODUKCIE 1. Oferent / Producent Podać 2. Model / Typ Podać 3. Kraj pochodzenia Podać 4. Rok produkcji 2012 Fabrycznie nowy II CERTYFIKATY JAKOŚCI 5. Wpis/zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 62, Tel. 032 3934 299

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 62, Tel. 032 3934 299 Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa dr n. biol. Grażyna Kruk- Kupiec Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 62, Tel. 032 3934 299 Piekary Śląskie

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 731 Poz. 66 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia

Bardziej szczegółowo

Przewlekła obturacyjna choroba płuc. II Katedra Kardiologii

Przewlekła obturacyjna choroba płuc. II Katedra Kardiologii Przewlekła obturacyjna choroba płuc II Katedra Kardiologii Definicja Zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe.

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka różnicowa omdleń

Diagnostyka różnicowa omdleń Diagnostyka różnicowa omdleń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Omdlenie - definicja Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Karta Praska (The Prague Charter) Dlaczego jest to ważne. Prawo do opieki paliatywnej

Karta Praska (The Prague Charter) Dlaczego jest to ważne. Prawo do opieki paliatywnej Karta Praska (The Prague Charter) Dlaczego jest to ważne Prawo do opieki paliatywnej Dostęp do opieki paliatywnej stanowi prawny obowiązek, potwierdzony przez konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia.. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych (Dz..) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka System opieki długoterminowej w Polsce Świadczenia w zakresie opieki długoterminowej zapewnia w Polsce ochrona zdrowia i pomoc społeczna cześć świadczeń (usług)

Bardziej szczegółowo

Całościowe sprawozdanie końcowe. Monitoring postmarketingowy urządzenia medycznego BIOSYNCHRON 1000 Anti Dekubitus (wersja aktywna i pasywna)

Całościowe sprawozdanie końcowe. Monitoring postmarketingowy urządzenia medycznego BIOSYNCHRON 1000 Anti Dekubitus (wersja aktywna i pasywna) Całościowe sprawozdanie końcowe Monitoring postmarketingowy urządzenia medycznego BIOSYNCHRON 1000 Anti Dekubitus (wersja aktywna i pasywna) 1 Opis: Otwarte badania kliniczne z udziałem użytkowników oceniające

Bardziej szczegółowo

Resuscytacja noworodka. Dorota i Andrzej Fryc

Resuscytacja noworodka. Dorota i Andrzej Fryc Resuscytacja noworodka Dorota i Andrzej Fryc Dlaczego szkolić położne? - Statystyki wewnątrzszpitalne, - Alternatywne miejsca porodu, - Kierunek samodzielność 09:55 2 Źródła zasad dotyczących resuscytacji

Bardziej szczegółowo

układu krążenia Paweł Piwowarczyk

układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie Badanie przedmiotowe EKG Pomiar ciśnienia tętniczego Pomiar ciśnienia w tętnicy płucnej Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego Echokardiografia

Bardziej szczegółowo

Astma oskrzelowa. Zapalenie powoduje nadreaktywność oskrzeli ( cecha nabyta ) na różne bodźce.

Astma oskrzelowa. Zapalenie powoduje nadreaktywność oskrzeli ( cecha nabyta ) na różne bodźce. Astma oskrzelowa Astma jest przewlekłym procesem zapalnym dróg oddechowych, w którym biorą udział liczne komórki, a przede wszystkim : mastocyty ( komórki tuczne ), eozynofile i limfocyty T. U osób podatnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Historyczne aspekty wentylacji mechanicznej... 1 Piśmiennictwo... 6

Spis treści. 1 Historyczne aspekty wentylacji mechanicznej... 1 Piśmiennictwo... 6 1 Historyczne aspekty wentylacji mechanicznej................... 1 Piśmiennictwo............................................ 6 2 Wskazania do wentylacji mechanicznej........................ 8 2.1 Niedotlenienie..........................................

Bardziej szczegółowo

Wysiłek krótkotrwały o wysokiej intensywności Wyczerpanie substratów energetycznych:

Wysiłek krótkotrwały o wysokiej intensywności Wyczerpanie substratów energetycznych: Zmęczenie Zmęczenie jako jednorodne zjawisko biologiczne o jednym podłożu i jednym mechanizmie rozwoju nie istnieje. Zmęczeniem nie jest! Zmęczenie po dniu ciężkiej pracy Zmęczenie wielogodzinną rozmową

Bardziej szczegółowo

D-76317-2013. Decyzja z przyszłością. DRÄGER EVITA INFINITY V500

D-76317-2013. Decyzja z przyszłością. DRÄGER EVITA INFINITY V500 D-76317-2013 Decyzja z przyszłością. DRÄGER EVITA INFINITY V500 2 W jaki sposób mogę przygotować się na przyszłość? D-76319-2013 D-76325-2013 Decyzja o leczeniu z zastosowaniem respiratora najwyższej jakości

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy utraty ciepła

Mechanizmy utraty ciepła HIPOTERMIA Mechanizmy utraty ciepła Promieniowanie 55-65 % Parowanie - oddychanie 20-30 % Konwekcja 12-15% na wietrze Kondukcja 5 razy w mokrym ubraniu, 25-30 x w zimnej wodzie Hipotermia Spadek temperatury

Bardziej szczegółowo

Intensywna Opieka Pulmonologiczna spojrzenie intensywisty

Intensywna Opieka Pulmonologiczna spojrzenie intensywisty Intensywna Opieka Pulmonologiczna spojrzenie intensywisty Wojciech Gaszyński Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 ZARYS HISTORII ANESTEZJOLOGII I JEJ PRZYSZŁOŚĆ Janusz Andres, Bogdan Kamiński, Andrzej Nestorowicz... 13

ROZDZIAŁ 1 ZARYS HISTORII ANESTEZJOLOGII I JEJ PRZYSZŁOŚĆ Janusz Andres, Bogdan Kamiński, Andrzej Nestorowicz... 13 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 ZARYS HISTORII ANESTEZJOLOGII I JEJ PRZYSZŁOŚĆ Janusz Andres, Bogdan Kamiński, Andrzej Nestorowicz...... 13 ROZDZIAŁ 2 CELE ZNIECZULENIA I MOŻLIWOŚCI WSPÓŁCZESNEJ ANESTEZJOLOGII

Bardziej szczegółowo

HIPOTERMIA definicje, rozpoznawanie, postępowanie

HIPOTERMIA definicje, rozpoznawanie, postępowanie HIPOTERMIA definicje, rozpoznawanie, postępowanie dr med. Maciej Sterliński Szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego WOPR Województwa Mazowieckiego Zegrze, 19.02.2006 Główne cele działania zespołów ratowniczych

Bardziej szczegółowo

Inwazyjne monitorowanie hemodynamiczne u pacjentów w do operacji torakochirurgicznych z wysokim ążeniowych

Inwazyjne monitorowanie hemodynamiczne u pacjentów w do operacji torakochirurgicznych z wysokim ążeniowych Marcin Pachucki Inwazyjne monitorowanie hemodynamiczne u pacjentów w do operacji torakochirurgicznych z wysokim ryzykiem powikłań krąż ążeniowych Opiekun ITS: drr n. med. Waldemar Machała Studenckie Koło

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ECMO POZAUSTROJOWE UTLENOWANIE KRWI. Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ECMO POZAUSTROJOWE UTLENOWANIE KRWI. Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję... Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ECMO POZAUSTROJOWE UTLENOWANIE KRWI Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję... Rodzaje ECMO 1. ECMO V-V żylno - żylne Kaniulacja żyły udowej i szyjnej lub żyły

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA Data wypełnienia: FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA NAZWISKO i IMIĘ PESEL ADRES TELEFON Nazwisko i imię opiekuna/osoby upoważnionej do kontaktu: Telefon osoby upoważnionej do kontaktu: ROZPOZNANIE LEKARSKIE

Bardziej szczegółowo

URAZY KLATKI PIERSIOWEJ

URAZY KLATKI PIERSIOWEJ URAZY KLATKI PIERSIOWEJ URAZY KLATKI PIERSIOWEJ W 25 % są przyczyną zgonów MECHANIZM URAZU Bezpośrednie (przenikające, tępe, miażdżące) Pośrednie (deceleracja, podmuch) Najczęściej bez widocznych uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH Respirator stacjonarny 5szt. Lp. Parametr/warunek Wartość wymagana 1. Parametry ogólne Aparat fabrycznie nowy, 2015 rok produkcji 2. Producent

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej

Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej 17 Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej Tabela 17.1. Ocena stopnia zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej ph krwi tętniczej Równowaga kwasowo-zasadowa Stężenie jonu wodorowego (nmol/l) < 7,2 Ciężka kwasica

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL

PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: INSTANYL, AEROZOL DO NOSA LEK STOSOWANY W LECZENIU PRZEBIJAJĄCEGO BÓLU NOWOTWOROWEGO Szanowny Farmaceuto, Należy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 lutego 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 lutego 1998 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i

Bardziej szczegółowo

PLACEBO JAKO PROBLEM ETYCZNY PRZY OCENIE BADAŃ KLINICZNYCH

PLACEBO JAKO PROBLEM ETYCZNY PRZY OCENIE BADAŃ KLINICZNYCH PLACEBO JAKO PROBLEM ETYCZNY PRZY OCENIE BADAŃ KLINICZNYCH W badaniach nowych leków placebo - nieomal standardem. zasady dopuszczające jego stosowanie u ludzi por. Deklaracja Helsińska dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DOBRY ODDECH, SPOKOJNY SEN

DOBRY ODDECH, SPOKOJNY SEN Wspomaganie oddychania u pacjentów z chorobami nerwowo mięśniowymi w warunkach domowych DOBRY ODDECH, SPOKOJNY SEN Oddychanie to podstawowa czynność fizjologiczna dzięki której Ŝyjemy. Pierwszy oddech

Bardziej szczegółowo

Krystian Stachoń Wojciech Rychlik. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym SPSZK nr 7 SUM GCM w Katowicach

Krystian Stachoń Wojciech Rychlik. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym SPSZK nr 7 SUM GCM w Katowicach Krystian Stachoń Wojciech Rychlik Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym SPSZK nr 7 SUM GCM w Katowicach Przywrócenie spontanicznego krążenia (ROSC) to tylko pierwszy krok

Bardziej szczegółowo

12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenowe, kurz domowy; Kod ATC: V01AA03

12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenowe, kurz domowy; Kod ATC: V01AA03 SUBSTANCJA CZYNNA (INN) GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC) PODMIOT ODPOWIEDZIALNY NAZWA HANDLOWA PRODUKTU LECZNICZEGO, KTÓREGO DOTYCZY PLAN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna:

Bardziej szczegółowo

D-60415-2012. Nowe oblicze anestezji DRÄGER ZEUS INFINITY EMPOWERED

D-60415-2012. Nowe oblicze anestezji DRÄGER ZEUS INFINITY EMPOWERED D-60415-2012 Nowe oblicze anestezji DRÄGER ZEUS INFINITY EMPOWERED 02 Czy możemy zrobić więcej? Tak ze znieczuleniem TCA D-60694-2012 D-60768-2012 CIĘŻKIE CZASY Nowoczesna anestezjologia staje dzisiaj

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne.

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Żywienie kliniczne Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA K_W01 Zna definicje,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Powikłania cukrzycy Retinopatia

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Powikłania cukrzycy Retinopatia AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Powikłania cukrzycy Retinopatia PRZEWLEKŁE POWIKŁANIA CUKRZYCY Cukrzyca najczęściej z powodu wieloletniego przebiegu może prowadzić do powstania tak zwanych

Bardziej szczegółowo

ODZWYCZAJANIE OD RESPIRATORA

ODZWYCZAJANIE OD RESPIRATORA ODZWYCZAJANIE OD RESPIRATORA Stanisław Zieliński Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM we Wrocławiu Uzależnienie pacjenta od respiratora ważny problem kliniczny? 40% - 92% czasu leczenia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH CUKRZYCA.? cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynika

Bardziej szczegółowo

D-64708-2012. Witaj na wyższym poziomie DRÄGER PRIMUS INFINITY EMPOWERED

D-64708-2012. Witaj na wyższym poziomie DRÄGER PRIMUS INFINITY EMPOWERED D-64708-2012 Witaj na wyższym poziomie DRÄGER PRIMUS INFINITY EMPOWERED 02 Większa wydajność procesów na Sali operacyjnej D-64712-2012 D-64709-2012 SKOMPLIKOWANE WYZWANIA Wraz z coraz większą zachorowalnością

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA IMIĘ I NAZWISKO PESEL. 1. Czy leczy się Pan/Pani? Jeśli tak to na jakie schorzenie? TAK / NIE 2. Jakie leki przyjmuje Pan/Pani obecnie? TAK / NIE 3. Czy był/a Pan/Pani operowana?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH Student w ramach realizacji praktyki klinicznej w danej specjalizacji dostępnej w wybranej placówce medycznej, powinien odbywać ją w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę.

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aneks III Poprawki do odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Patofizjologia resuscytacji krążeniowo - oddechowej

Patofizjologia resuscytacji krążeniowo - oddechowej Patofizjologia resuscytacji krążeniowo - oddechowej Resuscytacja krążeniowo - oddechowa Optymalizacja krążenia wieńcowego i mózgowego Układ nerwowy: Średni przepływ krwi: 70ml/100g/min Przepływ krwi w

Bardziej szczegółowo

Opieka pielęgniarska nad pacjentem w oddziale chirurgii ogólnej, po zabiegu operacyjnym, w wybranych jednostkach chorobowych.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem w oddziale chirurgii ogólnej, po zabiegu operacyjnym, w wybranych jednostkach chorobowych. Opieka pielęgniarska nad pacjentem w oddziale chirurgii ogólnej, po zabiegu operacyjnym, w wybranych jednostkach chorobowych. Aby ujednolicić opis opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po zabiegu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0)

LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0) Załącznik B.22. LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0) WIADCZENIOBIORCY Kwalifikacji świadczeniobiorców do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich powoływany przez Prezesa Narodowego

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. nazwa, typ,... rok produkcji..., producent...

Zadanie 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. nazwa, typ,... rok produkcji..., producent... Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH znak sprawy: Z/6/PN/15 Przedmiot zamówienia: Respirator wg specyfikacji R1-1 szt. nazwa, typ,... rok produkcji..., producent... SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Hipoglikemia Hipoglikemia Hipoglikemia, zwana inaczej niedocukrzeniem, oznacza obniżanie stężenia glukozy we krwi do wartości poniżej 55 mg/dl (3,1 mmol/l) Niekiedy objawy hipoglikemii mogą wystąpić przy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins Spis treści Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware 1 Badanie układu krążenia 2 2 Badania dodatkowe stosowane w chorobach układu krążenia 8 3 Leczenie zastoinowej niewydolności serca 29 4 Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica

Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica Słowa kluczowe: rehabilitacja uzdrowiskowa, dysfunkcje narządu ruchu, ból, jakość życia Zdrowie na podstawie definicji prezentowanej, przez WHO oznacza całkowity brak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz

Spis treści. 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz Spis treści 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz 1.1. Wstęp.... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej 1.2. Znaczenie rehabilitacji w chirurgii...

Bardziej szczegółowo

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Moc Postać farmaceutyczna Droga podania

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Moc Postać farmaceutyczna Droga podania ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA, MOC PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DROGA PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 1 Państwo Członkowskie

Bardziej szczegółowo

Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia

Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego może być stosowana łącznie z leczeniem operacyjnym chemioterapią. Na podstawie literatury anglojęzycznej

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE Wstęp: Celem pracy Materiały i metody:

STRESZCZENIE Wstęp: Celem pracy Materiały i metody: STRESZCZENIE Wstęp: Dzięki poprawie wyników leczenia przeciwnowotworowego u dzieci i młodzieży systematycznie wzrasta liczba osób wyleczonych z choroby nowotworowej. Leczenie onkologiczne nie jest wybiórcze

Bardziej szczegółowo

Środki stosowane do znieczulenia ogólnego

Środki stosowane do znieczulenia ogólnego Środki stosowane do znieczulenia ogólnego Znieczulenie ogólne - elementy Anestezia głęboki sen (Hypnosis-sen) Analgesio-zniesienie bólu Areflexio-zniesienie odruchów Atonia - Relaxatio musculorumzwiotczenie

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k18-2012-S Pozycja planu: B18 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

DZIECKO Z ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA

DZIECKO Z ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA DZIECKO Z ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA Odżywianie jest ważną sferą w życiu każdego człowieka. Różnorodne przeżywane przez nas stresy są częstym powodem utraty apetytu, podjadania lub nadmiernego apetytu. Różne

Bardziej szczegółowo

PostępowaniP anpstpzjologicznp W urazach czaszkowo-mózgowych MózgMwy przepływ krwi CBF = 50 ml/100g/min CBF = CPP / Mpór naczyń mózgu Zależy Md RR, pco2, po2 i zapmtrzebmwania metabmlicznegm mózgu Ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej.

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej. Aneks II Zmiany dotyczące odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz ulotki dla pacjenta przedstawione przez Europejską Agencję Leków (EMA) Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego.

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego. Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego. Konferencja otwierająca realizację projektu. Wieruszów, 28.04.2015 DLACZEGO PROFILAKTYKA?

Bardziej szczegółowo

Anatomia i fizjologia układu krążenia. Łukasz Krzych

Anatomia i fizjologia układu krążenia. Łukasz Krzych Anatomia i fizjologia układu krążenia Łukasz Krzych Wytyczne CMKP Budowa serca RTG Unaczynienie serca OBSZARY UNACZYNIENIA Układ naczyniowy Układ dąży do zachowania ośrodkowego ciśnienia tętniczego

Bardziej szczegółowo

KLINICZNE ZASADY PROWADZENIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH Konspekt

KLINICZNE ZASADY PROWADZENIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH Konspekt Prof. dr hab. med. Tomasz Kostka KLINICZNE ZASADY PROWADZENIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH Konspekt Sprawność fizyczna (fitness) 1. Siła, moc i wytrzymałość mięśniowa (muscular fitness) 2. Szybkość 3. Wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Prof. Karina Jahnz-Różyk Wojskowy Instytut Medyczny

Prof. Karina Jahnz-Różyk Wojskowy Instytut Medyczny Prof. Karina Jahnz-Różyk Wojskowy Instytut Medyczny Przewlekła choroba układu oddechowego przebiegająca z dusznością Około 2 mln chorych w Polsce, ale tylko 1/3 jest zdiagnozowana (400-500 tys) Brak leczenia

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Jarosław Czerwioski

dr n. med. Jarosław Czerwioski dr n. med. Jarosław Czerwioski Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wzory pozyskiwania narządów

Bardziej szczegółowo

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym farmaceuta współpracuje z pacjentem oraz innym personelem medycznym,

Bardziej szczegółowo

Mechanizm odpowiedzi krążeniowej na ciężki uraz czaszkowo-mózgowy. Izabela Duda

Mechanizm odpowiedzi krążeniowej na ciężki uraz czaszkowo-mózgowy. Izabela Duda Mechanizm odpowiedzi krążeniowej na ciężki uraz czaszkowo-mózgowy Izabela Duda 1 Krążeniowe Systemowe powikłania urazu czaszkowomózgowego Oddechowe: pneumonia, niewydolność oddechowa, ARDS, zatorowość,

Bardziej szczegółowo

Wzornictwo i wydajność

Wzornictwo i wydajność 2 3 Wzornictwo i wydajność Dobre rzeczy można zawsze jeszcze bardziej poprawić. Mając to na celu opracowaliśmy całkowicie nową generację respiratorów. bellavista gwarantuje wszystkim użytkownikom zgodnie

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Dulsevia przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Dulsevia przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Dulsevia przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Częstość i rozpowszechnienie (prewalencja)

Bardziej szczegółowo