Moduł 1 Prowadzenie i wspomaganie małych grup Moduł 2 Praca z trudnym rezydentem Moduł 4 Plan nauczania dla programu kształcenia...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł 1 Prowadzenie i wspomaganie małych grup... 7. Moduł 2 Praca z trudnym rezydentem... 27. Moduł 4 Plan nauczania dla programu kształcenia..."

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI: Wstęp... 5 Moduł 1 Prowadzenie i wspomaganie małych grup... 7 Moduł 2 Praca z trudnym rezydentem Moduł 3 Nauczanie poprzez konsultację Moduł 4 Plan nauczania dla programu kształcenia Materiały dla nauczycieli Publikacja powstała przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci (nr projektu PL1-LEO ): Framework for Continuing Educational Development of Trainers in General Practice in Europe (CEDinGP) Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

3 Wstęp Kurs zaawansowany (poziom 2) skierowany jest do nauczycieli medycyny rodzinnej, którzy ukończyli kurs podstawowy (poziom 1) i są czynnie zaangażowani w proces nauczania. Zastosowane metody dydaktyczne są aktywne, stawiające na wykorzystanie doświadczenia i zaangażowania uczestników. Kurs składa się z czterech obszernych i dogłębnie analizujących dane zagadnienie modułów: Moduł 1 Prowadzenie i wspomaganie małych grup Moduł 2 Praca z trudnym rezydentem Moduł 3 Nauczanie poprzez konsultację Moduł 4 Plan nauczania dla programu kształcenia Kurs został opracowany jako część Projektu Leonardo da Vinci Ramy rozwoju zawodowego nauczycieli medycyny rodzinnej w Europie (Nr Projektu: PL1-LEO ) 5

4 Moduł 1 Prowadzenie i wspomaganie małych grup 7

5 MODUŁ 1 Prowadzenie i wspomaganie małych grup Zawartość: Sesja Temat Metoda Czas 270 M 1.1 Wprowadzenie Ćwiczenie 15 M 1.2 Co to jest mała grupa? Burza mózgów 15 M 1.3 Dynamika małych grup Prezentacja/dyskusja 30 M 1.4 Rozwiązywanie problemów w grupie Gra symulacyjna 60 M 1.5 Gdzie jesteśmy? Dyskusja 15 Przerwa M 1.6 Wybierz cytat Ćwiczenie refl eksyjne 30 M 1.7 Moderowanie małych grup Prezentacja/dyskusja 30 M 1.8 Rozkład ról w grupie Ćwiczenie interaktywne 60 M 1.9 Podsumowanie modułu Dyskusja grupowa 15 Cele: 1. Zrozumienie idei małych grup, ich celów i zadań 2. Poznanie zasad funkcjonowania małych grup i poziomów ich dynamiki 3. Poznanie problemów, jakie mogą pojawić się w grupie, ich możliwych przyczyn i sposobów rozwiązywania 4. Zrozumienie podstawowych zasad i zadań prowadzenia małych grup 5. Poznanie i zrozumienie zasad wspomagania małych grup Metody: Ćwiczenie relaksacyjne Dyskusja bezpośrednia, burza mózgów Praca w małych grupach Prezentacja/dyskusja Ćwiczenia interaktywne Gra symulacyjna 8

6 Opis: Moduł jest podzielony na dwie części, trwające łącznie 5 godz. Pierwsza część zaczyna się krótkim wprowadzeniem członków grupy i ćwiczeniem relaksacyjnym (M 1.1). Po niej ma miejsce burza mózgów dotycząca tematu co to jest mała grupa, dlaczego pracujemy w małych grupach, jakie są wady i zalety pracy w małych grupach, przykłady własnych doświadczeń z małymi grupami etc. (M 1.2). Prezentacja wyjaśni zasady funkcjonowania małych grup, ich dynamikę, wspólne problemy i rozwój grup. Po prezentacji krótka dyskusja (M 1.3). Następnym elementem jest gra symulacyjna, której zadaniem jest ukazanie wpływu pracy grupowej na proces podejmowania decyzji przez pojedynczych członków i całą grupę (M 1.4). Po tym ćwiczeniu nastąpi krótka dyskusja, podsumowująca pierwszą część modułu (M 1.5). Po przerwie szkolenie rozpocznie się od ćwiczenia refl eksyjnego (M 1.6). Uczestnicy zobaczą kilka planszy z cytatami związanymi z tematem warsztatów i będą musieli wybrać jeden z nich, stając przy tym, który najlepiej oddaje ideę dobrego przywództwa. Osoby stojące przy każdym cytacie będą musiały wyjaśnić, dlaczego uważają, że ten cytat odzwierciedla wspomaganie, co charakteryzuje lub opisuje. Kolejny element modułu to prezentacja na temat małych grup, krótko podsumowująca główne teorie wsparcia grupy, style, zadania i problemy dotyczące tych zagadnień (M 1.7). Celem kolejnego ćwiczenia interaktywnego jest identyfi kacja ról i omówienie procesów, jakie zachodzą w grupie, a także zasad przywództwa i wspierania grupy w trakcie rozwiązywania problemów (M 1.8). Wyznaczeni członkowie grupy powinni wskazać, jaki rodzaj przywództwa zaobserwowali w grupie, jaki typ wsparcia został zaprezentowany i jakie pojawiły się techniki i zasady komunikacji. Cały moduł zostanie podsumowany krótką dyskusją plenarną (M 1.9). Ocena: Formularz ewaluacyjny Bibliografia: 1. Hoper C., Kutzleb U., Stobble A., Weber B. (1974) Awareness Games. Personal Growth through Group Interaction. 2. Kaner S. et al. (1996) Facilitator s Guide to Participatory Decision-Making. 3. Heron J. (1993) Group Facilitation. Theories and Models for Practice. Kogan Page Ltd. Rekomendowana literatura: 1. Elwyn G., Greenhalgh T., Macfarlane F. (2000) Groups: A Guide to Small Group Work. Radcliffe Medical Press. 2. Newble D., Cannon R. (1983) A Handbook for Clinical Teachers. MTP Press. 3. Cameron E. (2005) Facilitation Made Easy. Practical Tips to Improve Meetings and Workshops. Kogan Page Ltd. 4. Kaner S. et al. (1996) Facilitator s Guide to Participatory Decision-Making. 9

7 Materiały: Kopie slajdów Materiał 1 Ćwiczenie wprowadzające (M 1.1) Materiał 2 Sztuka wyprowadzania małej grupy na manowce uzupełnienie do prezentacji (M 1.3) Materiał 3 Katastrofa lotnicza gra symulacyjna (M 1.4) Materiał 4 Ćwiczenie refl eksyjne (M 1.6) Materiał 5 Ćwiczenie interaktywne (M 1.8) Pomieszczenia i wyposażenie: Sala plenarna wyposażona w zestaw komputerowy do prezentacji multimedialnej i tablicę typu fl ipchart 10

8 General Practice/Family Medicine Kurs Leonardo-EURACT EURACT European Academy of Teachers in Kurs Leonardo-EURACT Co to jest mała grupa? Kurs Leonardo EURACT poziom drugi Dynamika małych grup Burza mózgów Co to jest mała grupa? Dlaczego pracujemy w małych grupach? Jakie są plusy i minusy pracy w małych grupach? Kurs Leonardo EURACT Kurs Leonardo-EURACT Co to jest mała grupa? Definicja Grupa to dwie lub więcej osób połączonych wzajemnie ze sobą relacjami społecznymi Forsyth, D.R. (2006) Group Dynamics Kurs Leonardo-EURACT Ponieważ wzajemnie oddziaływają i wpływają na siebie, grupy rozwijają wiele dynamicznych form, które odróżniają je od przypadkowej zbiorowości osób. Te formy zawierają normy, role, relacje, rozwój, potrzeby przynależności, wpływy społeczne i uwarunkowania środowiskowe. Kurs Leonardo-EURACT Rozwój grupy Kurs Leonardo-EURACT Schematy rozwoju grupy Drabina Cog Poziomy Poziom uprzejmy Etap dlaczego tu jesteśmy Etap mocy Etap współpracy Esprit de corps (poziom ducha bojowego;-)) George O. Charrier Cog's Ladder: A Model of Group Growth, 1972 Drabina Cog Grzeczny Dlaczego tu jesteśmy Moc Współpraca Duch Poziomy Tuckmana Formowanie Sztormowanie Normowanie Wykonywanie Przerwa (wygaszanie) 11

9 General Practice/Family Medicine Kurs Leonardo-EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej Poziom 2 EURACT European Academy of Teachers in Kurs Leonardo EURACT poziom drugi Dynamika małych grup Kurs Leonardo EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej!oziom " Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers ingeneral Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least onemonth prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted.

10 General Practice/Family Medicine Kurs Leonardo-EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej Poziom 2 EURACT European Academy of Teachers in Moderowanie e małych grup Kurs Leonardo EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej!oziom " Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers ingeneral Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least onemonth prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted.

11 MODUŁ 1 Materiał 1 Ćwiczenie wprowadzające (M 1.1) Prowadzący sesję wyjaśnia, że ćwiczenie ma ułatwić wzajemne poznanie się i pierwsze przełamanie lodów. Prowadzący odczytuje kolejne pytania z poniższej listy (lista 20 pytań może być przygotowana konkretnie dla danej grupy), prosząc, aby osoby mogące udzielić twierdzącej odpowiedzi wstępowały do środka kręgu, przybijając piątkę. Należy zachować stosowną ostrożność, aby nie wywoływać zażenowania lub drwin. 1. Czy kiedykolwiek wspiąłeś się na najwyższy szczyt w swoim kraju? 2. Czy żyłeś kiedyś za granicą dłużej niż jeden rok? 3. Czy śpiewałeś kiedyś karaoke? 4. Czy zdarzyło ci się kiedyś obyć przez dwa tygodnie bez prysznica? 5. Czy masz brata i siostrę? 6. Czy jeździłeś kiedyś konno? 7. Czy jadłeś kiedyś żabie udka? 8. Czy mówisz trzema lub więcej językami? 9. Czy byłeś kiedyś zakochany w kimś, kto był wegetarianinem? 10. Czy przepłynąłeś trzy lub więcej mórz? 11. Czy leciałeś kiedyś samolotem? 12. Czy złamałeś kiedyś sobie trzy lub więcej kości? 13. Czy pracowałeś jako wolontariusz w ciągu ostatniego miesiąca? 14. Czy miałeś w swojej rodzinie kogoś, kto dożył 100 lat lub więcej? 15. Czy przygotowywałeś kiedyś posiłek dla 20 lub więcej osób? 16. Czy hodowałeś kiedyś w domu świnkę morską? 17. Czy skakałeś kiedyś ze spadochronem lub na bungee? 18. Czy pływałeś kiedyś z delfi nami? 19. Czy kiedyś nurkowałeś? 20. Czy wygrałeś kiedyś zawody sportowe? Po ćwiczeniu grupa powinna przedyskutować, co jest w nim istotnego. Co uzyskano dzięki wprowadzeniu tego ćwiczenia? 19

12 MODUŁ 1 Materiał 2 Sztuka sprowadzania małej grupy na manowce uzupełnienie do prezentacji (M 1.3) I. Zdominuj grupę od samego początku. Ustal siebie jako autorytet we wszystkich kwestiach, jakie nasuną się grupie. Wszystkie ważne decyzje podejmuj sam, stwarzając jedynie pozory demokracji. II. Nie zwracaj uwagi na potrzeby i interesy członków grupy. Większość ludzi i tak nie wie, co jest dla nich najlepsze. III. Utrzymuj dyskusję na teoretycznym poziomie, zwłaszcza w sferze teologii i fi lozofi i. Przywołując od czasu do czasu takie nazwiska jak Kant, Schleiermacher i Tillich, wpędzisz innych w kompleksy. IV. Jeśli to możliwe, wyznacz siebie jako nauczyciela grupy i wygłaszaj wykład na każdym spotkaniu (możemy się założyć o każde pieniądze, że w ten sposób grupa nie przetrwa trzech miesięcy). V. Nie pozwól na pojawienie się złudnego wrażenia, że ktoś z członków grupy może przejąć prowadzenie w dyskusji. Inni członkowie grupy mogą być odpowiedzialni i zainteresowani istnieniem i funkcjonowaniem grupy wbrew twoim wysiłkom. VI. Nigdy nie dopuszczaj do dzielenia się czymś osobistym w grupie. Zmieniaj temat na przyjemną, bezpieczną, intelektualną rozmowę, kiedy coś takiego się dzieje. W ten sposób ludzie nie poczują się związani ze sobą. W przeciwnym wypadku, jeśli to nastąpi, grupa staje się bardzo trudna do zniszczenia. VII. W żadnym wypadku nie zachęcaj wszystkich członków grupy do aktywności. Ogranicz udział do gadatliwych intelektualistów, utrzymujących dyskusję na wysokim poziomie skomplikowania. Zanudzą wszystkich na amen. VIII. Nie namawiaj milczących do mówienia. Mogą rzucić lepszy pomysł niż twój. Potem będzie trudno ich zniechęcić. IX. Pozwól jednej lub dwóm osobom zdominować dyskusję. Reszta będzie złościć się po cichu i grupa nigdy nie zacznie działać prawidłowo. Mimo wszystko nie pokazuj dominującym, co robią. To może prowadzić do urażenia osobistych uczuć. Osobisty rozwój również nie jest wartością, jeśli trzeba rozbić grupę. X. Utrzymuj małą grupę na tyle liczną, aby wszyscy dobrze się nie poznali. Wydaje się, że dwudziestu dwudziestu pięciu członków wystarczy, aby właśnie tak się stało. XI. Włącz długie spotkanie biznesowe do każdej sesji grupy i zanudź wszystkich na śmierć. XII. Ustaw krzesła w równych rzędach jak w klasie. Nie pozwalaj na pojawienie się swobody poprzez zasiadanie w przyjacielskim kręgu. W takiej sytuacji członkowie grupy mogą czuć się zachęceni do aktywnego udziału i nie zechcą porzucić grupy. XIII. Sam odpowiadaj na wszystkie pytania. Nie pozwalaj członkom grupy na rozmowy między sobą i odpowiadanie na pytania innych. Czyż mogą wiedzieć coś, czego ty nie powiedziałbyś lepiej? 20

13 XIV. Mimo wszystko nie pozwalaj okazywać żadnych animozji, jakie mogą czuć do siebie członkowie grupy. Możesz okazać im zrozumienie i wynikiem tego może być utrwalenie tego stanu w grupie. XV. Narzekaj na każdym spotkaniu, jak mało ludzi przybyło. Może to dać członkom grupy poczucie winy z powodu jej rozmiaru. Przestaną przychodzić albo zaczną przyprowadzać swoich przyjaciół i mała grupa urośnie ponad miarę. Stanie się dużą grupą. Clyde Reid, Groups Alive Church Alive. The Effective Use of Small Groups in the Local Church, Harper & Row

14 MODUŁ 1 Materiał 3 Katastrofa lotnicza gra symulacyjna (M 1.4) Scenariusz Ty i twoi towarzysze właśnie przeżyliście katastrofę małego samolotu. Obaj piloci, kapitan i drugi pilot, zginęli w katastrofi e. Jest środek stycznia i jesteście w północnej Kanadzie. W ciągu dnia jest 25 stopni poniżej zera, w nocy minus 40. Leży śnieg, okolica jest zadrzewiona, z kilkoma potokami przecinającymi teren. Najbliższe miasto jest 30 km stąd. Jesteście ubrani jak na spotkanie biznesowe. Twoja grupa rozbitków uratowała następujące rzeczy: 1. Laminowana mapa topografi czna 2. Duże batony czekoladowe (po jednym dla każdego) 3. Litrowa butelka whisky 4. Kompas 5. Zapalniczka (bez paliwa) 6. Mocna plandeka 7x7 m 7. Dodatkowa koszula i spodnie dla każdego rozbitka 8. Gazety (po jednej dla każdego) 9. Duża metalowa puszka łoju 10. Załadowany pistolet kaliber Kłąb stalowej wełny 12. Mała siekiera Krok 1. Każdy indywidualnie powinien dokonać punktacji przydatności przedmiotów na arkuszu wyników, bez konsultowania się z innymi. Najważniejszy 1 punkt, najmniej ważny 12 punktów (5 10 min). Krok 2. Kiedy każdy dokona indywidualnego wyboru i zanotuje to na arkuszu wyników, można polecić członkom grupy przeprowadzenie wspólnej dyskusji nad odpowiedziami, aby razem uczyli się mądrości zbiorowej (tutaj małej grupy). Dyskusja powinna być metodą znalezienia wspólnego rozwiązania problemu (czas na dyskusję minut). Nie wolno stosować wyliczanki ani głosowania w celu osiągnięcia wspólnego stanowiska. Po osiągnięciu porozumienia każdy wpisuje wyniki w kolumnę drugą arkusza. Krok 3. Uczestnicy otrzymują ranking eksperta i wpisują w odpowiednią kolumnę. Krok 4. Każdy z uczestników oblicza wyniki indywidualne i grupy na arkuszu wyników. Ignorujemy znaki plus lub minus, sumujemy różnicę końcową własną oraz grupy (krok 5). Krok 6. Zapisujemy wszystkie zyski i straty i obserwujemy, jak mądrość grupowa poprawia (lub nie) wyniki. 22

15 Laminowana mapa topografi czna Duże batony czekoladowe Litrowa butelka whisky Kompas Zapalniczka bez paliwa Mocna plandeka 7x7 m Dodatkowa koszula i spodnie dla każdego rozbitka Gazety Duża metalowa puszka łoju Załadowany pistolet kaliber 45 Kłąb stalowej wełny Mała siekiera KROK 1 Ranking indywidualny KROK 2 Ranking grupy KROK 3 Ranking eksperta Różnica całkowita pomiędzy krokiem 4 i 5.. (Im mniejszy wynik, tym lepszy) KROK 4 Różnica w rankingu (1 3) Twój wynik KROK 5 Różnica w rankingu (2 3) Wynik grupy 23

16 MODUŁ 1 Materiał 4 Ćwiczenie refl eksyjne (M 1.6) Stań przy swoim cytacie przywództwo i jego świadomość Opis działań: Umieść odnoszące się do przywództwa cytaty na ścianie. Pozostaw dużo miejsca między cytatami i upewnij się, że litery są wystarczająco duże. Najlepiej jest wybrać cytaty dotyczące różnych aspektów wspomagania, ewentualnie mieć różnorodne cytaty. Poproś uczestników, aby wstali z krzeseł i obeszli pokój, czytając każdy cytat (kolejność nie jest ważna). Następnie powinni stanąć przy cytacie, który według nich najlepiej opisuje dobrego przywódcę i jest najbliższy ich przekonaniom. Kiedy wszyscy uczestnicy wybiorą cytat (może być więcej niż jedna osoba przy cytacie), każdy powinien wytłumaczyć grupie, dlaczego wybrany cytat jest dla niej/niego ważny, co pozwoli poznać różne poglądy na temat wspomagania grup. a. Podejdźcie do krawędzi, powiedział. Oni odpowiedzieli: Boimy się. Podejdźcie do krawędzi, powiedział. Podeszli. Popchnął ich a oni wzlecieli. Guillaume Apollinaire b. Mistrz Zen pewnego razu zapytał zachodnią publiczność, jakie jest jej zdaniem najważniejsze słowo. Dał słuchaczom szansę na wymyślenie takich oczywistości jak miłość, prawda, niepowodzenie itd. Nie, powiedział: to jest pięcioliterowe słowo: niech. Niech będzie, niech się stanie Timothy Gallwey, autor amerykański (ur. 1938) c. Są dwie drogi do bycia kreatywnym. Jedna to śpiewać i tańczyć. Druga to stwarzać środowisko, w którym śpiewacy i tancerze mogą się rozwijać. Warren Bennis, psycholog amerykański (ur. 1925) d. Prawdziwymi nauczycielami są ci, którzy używają siebie jako mostów. Zapraszając swoich uczniów do przechodzenia, ułatwiają im przejście. Następnie radośnie je burzą, zachęcając uczniów do budowy własnych. Nikos Kazantzakis 24

17 e. Nigdy nie mów ludziom, jak mają coś zrobić. Powiedz, co jest do zrobienia, a zaskoczą cię swoją pomysłowością. George Patton f. Traktuj ludzi tak, jak gdyby byli tym, czym być powinni, a pomożesz im stać się tym, czym mogliby być. g. Jeśli nasienie sałaty nie rośnie, nie obwiniaj sałaty. W rzeczywistości błąd leży w nas, bo nie uprawiamy nasienia prawidłowo. Goethe Przysłowie buddyjskie h. Do ludzi nigdy nie trafi a to, co im się mówi, muszą odkrywać to sami. Paulo Coelho 25

18 MODUŁ 1 Materiał 5 Ćwiczenie interaktywne (M 1.8) Obelisk Zin Cichy pokój, w którym członkowie grupy siedzą w kręgu. Uczestnicy zapoznają się z zamieszczoną poniżej instrukcją ćwiczenia. Mogą posiadać papier i ołówek. Po przeczytaniu przez uczestników instrukcji prowadzący losowo rozdaje karty informacyjne Obelisk Zin pomiędzy członków grupy. Zespół rozpoczyna zadanie zgodnie z zapisami w instrukcji. Prowadzący przerywa ćwiczenie po upływie 25 min, niezależnie od tego, czy uczestnikom udało się znaleźć odpowiedź na zadane pytanie. Prowadzący omawia doświadczenie z zespołem według załączonego arkusza oceny i jeśli to potrzebne, przedstawia odpowiedź na zadane pytanie wraz z uzasadnieniem. Odmiany W przypadku dużej liczebnie grupy można podzielić ją na dwa zespoły pracujące oddzielnie. W takim przypadku należy każdej grupie dostarczyć odrębny zestaw kart informacyjnych Obelisk Zin. OBELISK ZIN INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW W starożytnym mieście Atlantyda został zbudowany masywny prostopadłościenny obelisk, nazwany Zin, dla uczczenia bogini Tiny. Budowa całego obelisku trwała mniej niż dwa tygodnie. Zadaniem waszej grupy jest wydedukować, w którym dniu tygodnia budowa obelisku została zakończona. Macie na to zadanie 25 min. Nie wybierajcie formalnego lidera grupy. Każdy z was otrzyma kartki zawierające informacje związane z zadaniem. Każdy może podzielić się ustnie informacją, którą ma na kartkach, zabronione jest jednak pokazywanie kartek pozostałym uczestnikom. 26

19 Moduł 2 Praca z trudnym rezydentem 27

20 MODUŁ 2 Praca z trudnym rezydentem Zawartość: Sesja Temat Metoda Czas 260 M 2.1 Wprowadzenie Ćwiczenie relaksacyjne 20 M 2.2 Napotkane problemy Praca w parach / grupowa burza mózgów M 2.3 Problem z rezydentem Prezentacja/dyskusja 30 M 2.4 Rozpoznanie problemu Ćwiczenia z podziałem na role M 2.5 Dotychczasowe refl eksje Dyskusja plenarna 20 M 2.6 Jakie znamy sposoby interwencji? Przerwa Dyskusja w podgrupach 25 M 2.7 Praca z trudnym rezydentem Prezentacja/dyskusja 20 M 2.8 Rola nauczyciela Dyskusja plenarna 20 M 2.9 Prawa i obowiązki rezydenta Prezentacja 30 M 2.10 Podsumowanie sesji Dyskusja plenarna 30 Cele: 1. Poznanie przeszkód, jakie mogą zaistnieć w pracy nauczyciela 2. Zrozumienie potrzeby dokładnej i właściwej oceny tych problemów 3. Poznanie roli nauczyciela w pomaganiu uczącym się w pokonywaniu trudności 4. Poznanie technik radzenia sobie z trudnymi rezydentami w atmosferze wsparcia Metody: Ćwiczenie relaksacyjne Dyskusja w parach Praca w małej grupie Prezentacja/dyskusja Odgrywanie ról 28

21 Opis: Moduł jest podzielony na dwie części. Pierwsza część dotyczy potencjalnych problemów, jakie może napotkać nauczyciel w procesie kształcenia problematycznych rezydentów. Na początku ma miejsce krótkie wprowadzenie, można zastosować ćwiczenie relaksacyjne (M 2.1). Następnie odbędzie się burza mózgów z uwzględnieniem własnych doświadczeń z trudnymi rezydentami (M 2.2). Uczestnicy najpierw będą pracować w parach, następnie w grupach czteroosobowych, na koniec plenarnie. Potem przedstawiona zostanie interaktywna prezentacja podstaw teoretycznych dotyczących zidentyfi kowania rodzajów problemów, jakie może sprawić nauczycielowi rezydent (M 2.3). W następnej części modułu uczestnicy zostaną podzieleni na trzyosobowe grupy, które będą pracować według kilku scenariuszy, wykorzystując wiedzę z prezentacji na temat problematycznych uczących się (M 2.4). Ta część sesji kończy się podsumowaniem (M 2.5). W drugiej części praca koncentruje się na potencjalnych interwencjach w sytuacjach, kiedy pojawi się problem. Ta część rozpocznie się dyskusją w podgrupach na temat interwencji, jakich doświadczyli uczestnicy (M 2.6). Potem zostanie przedstawiona prezentacja dotycząca praktycznych interwencji, z uwzględnieniem ich mocnych stron i ograniczeń (M 2.7), z plenarną dyskusją na ten temat (M 2.8). Następnie odbędzie się prezentacja na temat praw i obowiązków rezydenta oraz roli kierownika specjalizacji i ośrodka kształcenia w rozwiązywaniu problemów (M 2.9). Moduł kończy się ogólnymi refl eksjami na temat zagadnień poruszanych w trakcie szkolenia (M 2.10). Ocena: Formularz ewaluacyjny Bibliografia: 1. Ikkos G. (2000) Responding to trainee doctors in diffi culty. Hospital Medicine (London) 61(5): Kolb D.A. (1984) Experiential Learning. Prentice Hall, New Jersey. 3. Neighbour R. (1996) The Inner Apprentice. Petroc Press, Newbury. 4. Panja A. (2003) Failures can be pillars of success. BMJ 327: Steinert Y. (2008) The problem junior: whose problem is it? BMJ 336: ; 6. Shapiro J., Pristin M.D., Larsen K.M., Lenahan P.M. (1987) Working with the resident in diffi culty. Family Medicine 19(5): Yao D.C., Wright S.M. (2000) National Survey of internal medicine residency program directors regarding problem residents. JAMA 284(9): Yao D.C., Wright S.M. (2001) The challenge of problem residents. J Gen Intern Med 16(7): Lehner s Ground rules for feedback ; GIVING%20AND%20 RECEIVING%20FEEDBACK.htm 29

22 Rekomendowana literatura: 1. Lukas W., Teslar E. (eds) (2005) Training in Family Practice. Zdrowie i Zarządzanie, Kraków. Materiały: Kopie slajdów Scenariusze Pomieszczenia i wyposażenie: Duża sala, umożliwiająca prowadzenie zajęć plenarnych oraz w małych grupach, wyposażona w komputer z projektorem multimedialnym 30

23 General Practice/Family Medicine General Practice/Family Medicine Kurs Leonardo-EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej Poziom 2 EURACT European Academy of Teachers in EURACT European Academy of Teachers in Problem z rezydentem czyli... problem dla nauczyciela l Kurs Leonardo EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej!oziom " Kurs Leonardo EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej!oziom " Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers ingeneral Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least onemonth prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted.

24 General Practice/Family Medicine Kurs Leonardo-EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej Poziom 2 EURACT European Academy of Teachers in Praca z trudnym rezydentemd Kurs Leonardo EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej!oziom " Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers ingeneral Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least onemonth prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted.

25 MODUŁ 2 Scenariusze do ćwiczeń (M 2.4) i sesji (M 2.7) Scenariusz 1 Twoja 30-letnia rezydentka będąca na ostatnim roku specjalizacji z reguły dobrze sobie radzi z każdym problemem, ale zawsze wydaje się trochę zdezorganizowana w pracy i w życiu osobistym. Ma tendencję do spóźniania się, a ostatnio przyjechała tak późno do praktyki, że pacjenci zaczęli się skarżyć i kierownik praktyki zwrócił na to uwagę. Rezydentka była w twojej praktyce dwa miesiące, co było częścią ostatnich sześciu miesięcy szkolenia. Oceny z wcześniejszych miejsc szkolenia wychwalały ją jako rezydenta, ale ty jesteś świadomy, że początkowo pozornie utalentowana i towarzyska rezydentka nie zaangażowała się w życie waszej praktyki. Umówiłeś się z nią na specjalne spotkanie w celu omówienia skarg złożonych na nią przez członków zespołu praktyki. Scenariusz 2 Jesteś organizatorem programu szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w medycynie rodzinnej. Rezydent umówił się na pilną rozmowę z tobą, a twoja sekretarka powiedziała, że był bardzo zdenerwowany tym, iż został wyrzucony z praktyki swojego nauczyciela. Zadzwoniłeś do jego nauczyciela, który przedstawił powody zwolnienia rezydenta: 1. Rezydent nie przychodził na zajęcia w praktyce i był nieuczciwy w tłumaczeniu swojej nieobecności. 2. Nie pojechał na wizytę domową. 3. Robił zakupy internetowe, korzystając z komputera w praktyce. Podczas tej rozmowy twoja sekretarka miała telefon od jego matki (specjalista pediatrii w innym mieście), z prośbą o rozmowę telefoniczną w jak najszybszym czasie. Scenariusz 3 Jesteś odpowiedzialny za szkolenie rezydentów w praktyce, którą dzielisz z lekarzem starszym od ciebie o 15 lat. To była twoja decyzja, aby wasza praktyka uzyskała status jednostki szkolącej. Twój wspólnik jest w najlepszym razie niechętny, a w najgorszym zadeklarowanym wrogiem tej zmiany. 41

26 Twój rezydent jest w okresie ostatnich sześciu miesięcy szkolenia i zawsze dobrze radzi sobie ze wszystkimi problemami. Wydaje się dobrze przygotowany i kompetentny i nie miałeś z nim dotychczas problemów. Byłeś więc bardzo zdziwiony, kiedy twój wspólnik wpadł do twojego gabinetu i powiedział: Ten rezydent ma być zwolniony! Był bezczelny wobec mnie i nie poszedł na wizytę. Następnie ogólnie opisał, że poprosił rezydenta o wizytę domową u pacjenta w DPS z infekcją dróg oddechowych, a on odmówił twierdząc, że ma za dużo pracy. Twój wspólnik jest wyraźnie zdenerwowany i wzburzony tym, że będzie musiał sam pójść na wizytę. Po tym zdarzeniu powiedział rezydentowi, że musi się spotkać z tobą w czasie lunchu, bo ta sytuacja wymaga rozwiązania. 42

27 General Practice/Family Medicine Kurs Leonardo-EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej Poziom 2 EURACT European Academy of Teachers in Prawa i obowiązki kierownika k specjalizacji l Kurs Leonardo EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej!oziom " Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers ingeneral Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least onemonth prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted.

28 Moduł 3 Nauczanie poprzez konsultację 49

29 MODUŁ 3 Nauczanie poprzez konsultację Zawartość: Sesja Temat Metoda Czas 270 M 3.1 Wprowadzenie do sesji Prezentacja 5 M 3.2 Jaka jest wartość konsultacji w nauczaniu? Burza mózgów / odgrywanie ról 40 M 3.3 Koncepcje nauczania i jego cele Prezentacja 20 M 3.4 Jak mogę wykorzystać konsultację w nauczaniu? Praca w grupach 40 M 3.5 Podsumowanie pracy w grupach Dyskusja plenarna 10 M 3.6 Metody nauczania Prezentacja 20 Przerwa M 3.7 Konsultacja w praktyce Analiza nagrania wideo 45 M 3.8 Jak oceniać konsultację? Prezentacja 15 M 3.9 Ocena konsultacji Praca w grupach / odgrywanie ról 30 M 3.10 Praktyczne problemy Praca w grupach 30 M 3.11 Podsumowanie Dyskusja plenarna 15 Cele: 1. Wyjaśnienie zasad nauczania poprzez konsultację 2. Pogłębienie wiedzy na temat różnych celów w nauczaniu poprzez konsultację 3. Wyjaśnienie metod kształcenia w nauczaniu poprzez konsultację i ich ograniczeń 4. Przedstawienie i praktyczne ćwiczenie różnych metod oceny konsultacji 5. Zgłębienie różnych problemów praktycznych, z którymi spotykamy się, organizując nauczanie poprzez konsultację 50

30 Metody: Burza mózgów Odgrywanie ról Prezentacja Praca w grupach Dyskusja plenarna Opis: Moduł składa się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy wartości konsultacji w procesie nauczania, a druga oceny konsultacji i najczęściej spotykanych problemów praktycznych. Na początku pierwszej części przedstawiona zostanie prezentacja na temat roli konsultacji w medycynie rodzinnej (M 3.1). Następnie odbędzie się burza mózgów (M 3.2). Uczestnicy zostaną poproszeni o zdefi niowanie, jakie wartości widzą w zastosowaniu konsultacji do nauczania. Potem w prezentacji przedstawiony zostanie przegląd celów nauczania poprzez konsultację wraz z wyjaśnieniem koncepcji teoretycznych (M 3.3). W następnej części sesji uczestnicy, w grupach, zostaną poproszeni o podzielenie się swoimi doświadczeniami w wykorzystaniu konsultacji do nauczania (M 3.4). Później te doświadczenia będą przedstawione na sesji plenarnej i podsumowane na fl ipcharcie (M 3.5). Następnie zostanie przedstawiona prezentacja z przeglądem najważniejszych metod nauczania (M 3.6). Druga część modułu rozpocznie się przedstawieniem nagrania z konsultacji w praktyce (M 3.7). Uczestnicy zostaną poproszeni o obejrzenie konsultacji i skomentowanie jej faz. Potem przedstawiona zostanie krótka prezentacja na temat różnie skonstruowanych metod oceny konsultacji (M 3.8). Następnie uczestnicy zostaną poproszeni o odegranie konsultacji (metodą odgrywania ról) i przekazanie oceny zwrotnej osobie wcielającej się w uczącego się (M 3.9). Końcowa część modułu będzie ukierunkowana na wymianę poglądów na temat problemów i ich rozwiązań związanych z nauczaniem poprzez konsultację. Uczestnicy będą pracować w grupach, tworząc listę najczęściej spotykanych problemów oraz propozycji ich rozwiązania (M 3.10). Wypracowane rozwiązania zostaną zaprezentowane na fl ipchartach i omówione w trakcie dyskusji plenarnej (M 3.11). Sesję zakończy podsumowanie modułu. Ocena: Formularz ewaluacyjny Uwagi 51

EDUKACJA DIABETOLOGICZNA

EDUKACJA DIABETOLOGICZNA 6/I/2009 ISSN 1689-8435 Kwartał I 2009 EDUKACJA DIABETOLOGICZNA TERAŹNIEJSZOŚĆ A WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI MATERIAŁY Z KONFERENCJI PFED ZNACZENIE EDUKACJI PACJENTA Z CUKRZYCĄ DLA PROMOWANIA ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

PACT. Profesjonaliści przeciwko przemocy domowej Materiały szkoleniowe

PACT. Profesjonaliści przeciwko przemocy domowej Materiały szkoleniowe Profesjonaliści przeciwko przemocy domowej szkoleniowe Autorzy: Diana Basinskaite Margarete Berg Assunta Bigelli Joëlle Blache Lucia Ferilli Antoine Gambin Sylwia Kurszewska Liudmila Mecajeva Sandra Paulos

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Wersja tekstowa kursu online Wersja online dostępna: http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=23 Autorzy: evet2edu Projekt: Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo