Moduł 1 Prowadzenie i wspomaganie małych grup Moduł 2 Praca z trudnym rezydentem Moduł 4 Plan nauczania dla programu kształcenia...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł 1 Prowadzenie i wspomaganie małych grup... 7. Moduł 2 Praca z trudnym rezydentem... 27. Moduł 4 Plan nauczania dla programu kształcenia..."

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI: Wstęp... 5 Moduł 1 Prowadzenie i wspomaganie małych grup... 7 Moduł 2 Praca z trudnym rezydentem Moduł 3 Nauczanie poprzez konsultację Moduł 4 Plan nauczania dla programu kształcenia Materiały dla nauczycieli Publikacja powstała przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci (nr projektu PL1-LEO ): Framework for Continuing Educational Development of Trainers in General Practice in Europe (CEDinGP) Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

3 Wstęp Kurs zaawansowany (poziom 2) skierowany jest do nauczycieli medycyny rodzinnej, którzy ukończyli kurs podstawowy (poziom 1) i są czynnie zaangażowani w proces nauczania. Zastosowane metody dydaktyczne są aktywne, stawiające na wykorzystanie doświadczenia i zaangażowania uczestników. Kurs składa się z czterech obszernych i dogłębnie analizujących dane zagadnienie modułów: Moduł 1 Prowadzenie i wspomaganie małych grup Moduł 2 Praca z trudnym rezydentem Moduł 3 Nauczanie poprzez konsultację Moduł 4 Plan nauczania dla programu kształcenia Kurs został opracowany jako część Projektu Leonardo da Vinci Ramy rozwoju zawodowego nauczycieli medycyny rodzinnej w Europie (Nr Projektu: PL1-LEO ) 5

4 Moduł 1 Prowadzenie i wspomaganie małych grup 7

5 MODUŁ 1 Prowadzenie i wspomaganie małych grup Zawartość: Sesja Temat Metoda Czas 270 M 1.1 Wprowadzenie Ćwiczenie 15 M 1.2 Co to jest mała grupa? Burza mózgów 15 M 1.3 Dynamika małych grup Prezentacja/dyskusja 30 M 1.4 Rozwiązywanie problemów w grupie Gra symulacyjna 60 M 1.5 Gdzie jesteśmy? Dyskusja 15 Przerwa M 1.6 Wybierz cytat Ćwiczenie refl eksyjne 30 M 1.7 Moderowanie małych grup Prezentacja/dyskusja 30 M 1.8 Rozkład ról w grupie Ćwiczenie interaktywne 60 M 1.9 Podsumowanie modułu Dyskusja grupowa 15 Cele: 1. Zrozumienie idei małych grup, ich celów i zadań 2. Poznanie zasad funkcjonowania małych grup i poziomów ich dynamiki 3. Poznanie problemów, jakie mogą pojawić się w grupie, ich możliwych przyczyn i sposobów rozwiązywania 4. Zrozumienie podstawowych zasad i zadań prowadzenia małych grup 5. Poznanie i zrozumienie zasad wspomagania małych grup Metody: Ćwiczenie relaksacyjne Dyskusja bezpośrednia, burza mózgów Praca w małych grupach Prezentacja/dyskusja Ćwiczenia interaktywne Gra symulacyjna 8

6 Opis: Moduł jest podzielony na dwie części, trwające łącznie 5 godz. Pierwsza część zaczyna się krótkim wprowadzeniem członków grupy i ćwiczeniem relaksacyjnym (M 1.1). Po niej ma miejsce burza mózgów dotycząca tematu co to jest mała grupa, dlaczego pracujemy w małych grupach, jakie są wady i zalety pracy w małych grupach, przykłady własnych doświadczeń z małymi grupami etc. (M 1.2). Prezentacja wyjaśni zasady funkcjonowania małych grup, ich dynamikę, wspólne problemy i rozwój grup. Po prezentacji krótka dyskusja (M 1.3). Następnym elementem jest gra symulacyjna, której zadaniem jest ukazanie wpływu pracy grupowej na proces podejmowania decyzji przez pojedynczych członków i całą grupę (M 1.4). Po tym ćwiczeniu nastąpi krótka dyskusja, podsumowująca pierwszą część modułu (M 1.5). Po przerwie szkolenie rozpocznie się od ćwiczenia refl eksyjnego (M 1.6). Uczestnicy zobaczą kilka planszy z cytatami związanymi z tematem warsztatów i będą musieli wybrać jeden z nich, stając przy tym, który najlepiej oddaje ideę dobrego przywództwa. Osoby stojące przy każdym cytacie będą musiały wyjaśnić, dlaczego uważają, że ten cytat odzwierciedla wspomaganie, co charakteryzuje lub opisuje. Kolejny element modułu to prezentacja na temat małych grup, krótko podsumowująca główne teorie wsparcia grupy, style, zadania i problemy dotyczące tych zagadnień (M 1.7). Celem kolejnego ćwiczenia interaktywnego jest identyfi kacja ról i omówienie procesów, jakie zachodzą w grupie, a także zasad przywództwa i wspierania grupy w trakcie rozwiązywania problemów (M 1.8). Wyznaczeni członkowie grupy powinni wskazać, jaki rodzaj przywództwa zaobserwowali w grupie, jaki typ wsparcia został zaprezentowany i jakie pojawiły się techniki i zasady komunikacji. Cały moduł zostanie podsumowany krótką dyskusją plenarną (M 1.9). Ocena: Formularz ewaluacyjny Bibliografia: 1. Hoper C., Kutzleb U., Stobble A., Weber B. (1974) Awareness Games. Personal Growth through Group Interaction. 2. Kaner S. et al. (1996) Facilitator s Guide to Participatory Decision-Making. 3. Heron J. (1993) Group Facilitation. Theories and Models for Practice. Kogan Page Ltd. Rekomendowana literatura: 1. Elwyn G., Greenhalgh T., Macfarlane F. (2000) Groups: A Guide to Small Group Work. Radcliffe Medical Press. 2. Newble D., Cannon R. (1983) A Handbook for Clinical Teachers. MTP Press. 3. Cameron E. (2005) Facilitation Made Easy. Practical Tips to Improve Meetings and Workshops. Kogan Page Ltd. 4. Kaner S. et al. (1996) Facilitator s Guide to Participatory Decision-Making. 9

7 Materiały: Kopie slajdów Materiał 1 Ćwiczenie wprowadzające (M 1.1) Materiał 2 Sztuka wyprowadzania małej grupy na manowce uzupełnienie do prezentacji (M 1.3) Materiał 3 Katastrofa lotnicza gra symulacyjna (M 1.4) Materiał 4 Ćwiczenie refl eksyjne (M 1.6) Materiał 5 Ćwiczenie interaktywne (M 1.8) Pomieszczenia i wyposażenie: Sala plenarna wyposażona w zestaw komputerowy do prezentacji multimedialnej i tablicę typu fl ipchart 10

8 General Practice/Family Medicine Kurs Leonardo-EURACT EURACT European Academy of Teachers in Kurs Leonardo-EURACT Co to jest mała grupa? Kurs Leonardo EURACT poziom drugi Dynamika małych grup Burza mózgów Co to jest mała grupa? Dlaczego pracujemy w małych grupach? Jakie są plusy i minusy pracy w małych grupach? Kurs Leonardo EURACT Kurs Leonardo-EURACT Co to jest mała grupa? Definicja Grupa to dwie lub więcej osób połączonych wzajemnie ze sobą relacjami społecznymi Forsyth, D.R. (2006) Group Dynamics Kurs Leonardo-EURACT Ponieważ wzajemnie oddziaływają i wpływają na siebie, grupy rozwijają wiele dynamicznych form, które odróżniają je od przypadkowej zbiorowości osób. Te formy zawierają normy, role, relacje, rozwój, potrzeby przynależności, wpływy społeczne i uwarunkowania środowiskowe. Kurs Leonardo-EURACT Rozwój grupy Kurs Leonardo-EURACT Schematy rozwoju grupy Drabina Cog Poziomy Poziom uprzejmy Etap dlaczego tu jesteśmy Etap mocy Etap współpracy Esprit de corps (poziom ducha bojowego;-)) George O. Charrier Cog's Ladder: A Model of Group Growth, 1972 Drabina Cog Grzeczny Dlaczego tu jesteśmy Moc Współpraca Duch Poziomy Tuckmana Formowanie Sztormowanie Normowanie Wykonywanie Przerwa (wygaszanie) 11

9 General Practice/Family Medicine Kurs Leonardo-EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej Poziom 2 EURACT European Academy of Teachers in Kurs Leonardo EURACT poziom drugi Dynamika małych grup Kurs Leonardo EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej!oziom " Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers ingeneral Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least onemonth prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted.

10 General Practice/Family Medicine Kurs Leonardo-EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej Poziom 2 EURACT European Academy of Teachers in Moderowanie e małych grup Kurs Leonardo EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej!oziom " Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers ingeneral Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least onemonth prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted.

11 MODUŁ 1 Materiał 1 Ćwiczenie wprowadzające (M 1.1) Prowadzący sesję wyjaśnia, że ćwiczenie ma ułatwić wzajemne poznanie się i pierwsze przełamanie lodów. Prowadzący odczytuje kolejne pytania z poniższej listy (lista 20 pytań może być przygotowana konkretnie dla danej grupy), prosząc, aby osoby mogące udzielić twierdzącej odpowiedzi wstępowały do środka kręgu, przybijając piątkę. Należy zachować stosowną ostrożność, aby nie wywoływać zażenowania lub drwin. 1. Czy kiedykolwiek wspiąłeś się na najwyższy szczyt w swoim kraju? 2. Czy żyłeś kiedyś za granicą dłużej niż jeden rok? 3. Czy śpiewałeś kiedyś karaoke? 4. Czy zdarzyło ci się kiedyś obyć przez dwa tygodnie bez prysznica? 5. Czy masz brata i siostrę? 6. Czy jeździłeś kiedyś konno? 7. Czy jadłeś kiedyś żabie udka? 8. Czy mówisz trzema lub więcej językami? 9. Czy byłeś kiedyś zakochany w kimś, kto był wegetarianinem? 10. Czy przepłynąłeś trzy lub więcej mórz? 11. Czy leciałeś kiedyś samolotem? 12. Czy złamałeś kiedyś sobie trzy lub więcej kości? 13. Czy pracowałeś jako wolontariusz w ciągu ostatniego miesiąca? 14. Czy miałeś w swojej rodzinie kogoś, kto dożył 100 lat lub więcej? 15. Czy przygotowywałeś kiedyś posiłek dla 20 lub więcej osób? 16. Czy hodowałeś kiedyś w domu świnkę morską? 17. Czy skakałeś kiedyś ze spadochronem lub na bungee? 18. Czy pływałeś kiedyś z delfi nami? 19. Czy kiedyś nurkowałeś? 20. Czy wygrałeś kiedyś zawody sportowe? Po ćwiczeniu grupa powinna przedyskutować, co jest w nim istotnego. Co uzyskano dzięki wprowadzeniu tego ćwiczenia? 19

12 MODUŁ 1 Materiał 2 Sztuka sprowadzania małej grupy na manowce uzupełnienie do prezentacji (M 1.3) I. Zdominuj grupę od samego początku. Ustal siebie jako autorytet we wszystkich kwestiach, jakie nasuną się grupie. Wszystkie ważne decyzje podejmuj sam, stwarzając jedynie pozory demokracji. II. Nie zwracaj uwagi na potrzeby i interesy członków grupy. Większość ludzi i tak nie wie, co jest dla nich najlepsze. III. Utrzymuj dyskusję na teoretycznym poziomie, zwłaszcza w sferze teologii i fi lozofi i. Przywołując od czasu do czasu takie nazwiska jak Kant, Schleiermacher i Tillich, wpędzisz innych w kompleksy. IV. Jeśli to możliwe, wyznacz siebie jako nauczyciela grupy i wygłaszaj wykład na każdym spotkaniu (możemy się założyć o każde pieniądze, że w ten sposób grupa nie przetrwa trzech miesięcy). V. Nie pozwól na pojawienie się złudnego wrażenia, że ktoś z członków grupy może przejąć prowadzenie w dyskusji. Inni członkowie grupy mogą być odpowiedzialni i zainteresowani istnieniem i funkcjonowaniem grupy wbrew twoim wysiłkom. VI. Nigdy nie dopuszczaj do dzielenia się czymś osobistym w grupie. Zmieniaj temat na przyjemną, bezpieczną, intelektualną rozmowę, kiedy coś takiego się dzieje. W ten sposób ludzie nie poczują się związani ze sobą. W przeciwnym wypadku, jeśli to nastąpi, grupa staje się bardzo trudna do zniszczenia. VII. W żadnym wypadku nie zachęcaj wszystkich członków grupy do aktywności. Ogranicz udział do gadatliwych intelektualistów, utrzymujących dyskusję na wysokim poziomie skomplikowania. Zanudzą wszystkich na amen. VIII. Nie namawiaj milczących do mówienia. Mogą rzucić lepszy pomysł niż twój. Potem będzie trudno ich zniechęcić. IX. Pozwól jednej lub dwóm osobom zdominować dyskusję. Reszta będzie złościć się po cichu i grupa nigdy nie zacznie działać prawidłowo. Mimo wszystko nie pokazuj dominującym, co robią. To może prowadzić do urażenia osobistych uczuć. Osobisty rozwój również nie jest wartością, jeśli trzeba rozbić grupę. X. Utrzymuj małą grupę na tyle liczną, aby wszyscy dobrze się nie poznali. Wydaje się, że dwudziestu dwudziestu pięciu członków wystarczy, aby właśnie tak się stało. XI. Włącz długie spotkanie biznesowe do każdej sesji grupy i zanudź wszystkich na śmierć. XII. Ustaw krzesła w równych rzędach jak w klasie. Nie pozwalaj na pojawienie się swobody poprzez zasiadanie w przyjacielskim kręgu. W takiej sytuacji członkowie grupy mogą czuć się zachęceni do aktywnego udziału i nie zechcą porzucić grupy. XIII. Sam odpowiadaj na wszystkie pytania. Nie pozwalaj członkom grupy na rozmowy między sobą i odpowiadanie na pytania innych. Czyż mogą wiedzieć coś, czego ty nie powiedziałbyś lepiej? 20

13 XIV. Mimo wszystko nie pozwalaj okazywać żadnych animozji, jakie mogą czuć do siebie członkowie grupy. Możesz okazać im zrozumienie i wynikiem tego może być utrwalenie tego stanu w grupie. XV. Narzekaj na każdym spotkaniu, jak mało ludzi przybyło. Może to dać członkom grupy poczucie winy z powodu jej rozmiaru. Przestaną przychodzić albo zaczną przyprowadzać swoich przyjaciół i mała grupa urośnie ponad miarę. Stanie się dużą grupą. Clyde Reid, Groups Alive Church Alive. The Effective Use of Small Groups in the Local Church, Harper & Row

14 MODUŁ 1 Materiał 3 Katastrofa lotnicza gra symulacyjna (M 1.4) Scenariusz Ty i twoi towarzysze właśnie przeżyliście katastrofę małego samolotu. Obaj piloci, kapitan i drugi pilot, zginęli w katastrofi e. Jest środek stycznia i jesteście w północnej Kanadzie. W ciągu dnia jest 25 stopni poniżej zera, w nocy minus 40. Leży śnieg, okolica jest zadrzewiona, z kilkoma potokami przecinającymi teren. Najbliższe miasto jest 30 km stąd. Jesteście ubrani jak na spotkanie biznesowe. Twoja grupa rozbitków uratowała następujące rzeczy: 1. Laminowana mapa topografi czna 2. Duże batony czekoladowe (po jednym dla każdego) 3. Litrowa butelka whisky 4. Kompas 5. Zapalniczka (bez paliwa) 6. Mocna plandeka 7x7 m 7. Dodatkowa koszula i spodnie dla każdego rozbitka 8. Gazety (po jednej dla każdego) 9. Duża metalowa puszka łoju 10. Załadowany pistolet kaliber Kłąb stalowej wełny 12. Mała siekiera Krok 1. Każdy indywidualnie powinien dokonać punktacji przydatności przedmiotów na arkuszu wyników, bez konsultowania się z innymi. Najważniejszy 1 punkt, najmniej ważny 12 punktów (5 10 min). Krok 2. Kiedy każdy dokona indywidualnego wyboru i zanotuje to na arkuszu wyników, można polecić członkom grupy przeprowadzenie wspólnej dyskusji nad odpowiedziami, aby razem uczyli się mądrości zbiorowej (tutaj małej grupy). Dyskusja powinna być metodą znalezienia wspólnego rozwiązania problemu (czas na dyskusję minut). Nie wolno stosować wyliczanki ani głosowania w celu osiągnięcia wspólnego stanowiska. Po osiągnięciu porozumienia każdy wpisuje wyniki w kolumnę drugą arkusza. Krok 3. Uczestnicy otrzymują ranking eksperta i wpisują w odpowiednią kolumnę. Krok 4. Każdy z uczestników oblicza wyniki indywidualne i grupy na arkuszu wyników. Ignorujemy znaki plus lub minus, sumujemy różnicę końcową własną oraz grupy (krok 5). Krok 6. Zapisujemy wszystkie zyski i straty i obserwujemy, jak mądrość grupowa poprawia (lub nie) wyniki. 22

15 Laminowana mapa topografi czna Duże batony czekoladowe Litrowa butelka whisky Kompas Zapalniczka bez paliwa Mocna plandeka 7x7 m Dodatkowa koszula i spodnie dla każdego rozbitka Gazety Duża metalowa puszka łoju Załadowany pistolet kaliber 45 Kłąb stalowej wełny Mała siekiera KROK 1 Ranking indywidualny KROK 2 Ranking grupy KROK 3 Ranking eksperta Różnica całkowita pomiędzy krokiem 4 i 5.. (Im mniejszy wynik, tym lepszy) KROK 4 Różnica w rankingu (1 3) Twój wynik KROK 5 Różnica w rankingu (2 3) Wynik grupy 23

16 MODUŁ 1 Materiał 4 Ćwiczenie refl eksyjne (M 1.6) Stań przy swoim cytacie przywództwo i jego świadomość Opis działań: Umieść odnoszące się do przywództwa cytaty na ścianie. Pozostaw dużo miejsca między cytatami i upewnij się, że litery są wystarczająco duże. Najlepiej jest wybrać cytaty dotyczące różnych aspektów wspomagania, ewentualnie mieć różnorodne cytaty. Poproś uczestników, aby wstali z krzeseł i obeszli pokój, czytając każdy cytat (kolejność nie jest ważna). Następnie powinni stanąć przy cytacie, który według nich najlepiej opisuje dobrego przywódcę i jest najbliższy ich przekonaniom. Kiedy wszyscy uczestnicy wybiorą cytat (może być więcej niż jedna osoba przy cytacie), każdy powinien wytłumaczyć grupie, dlaczego wybrany cytat jest dla niej/niego ważny, co pozwoli poznać różne poglądy na temat wspomagania grup. a. Podejdźcie do krawędzi, powiedział. Oni odpowiedzieli: Boimy się. Podejdźcie do krawędzi, powiedział. Podeszli. Popchnął ich a oni wzlecieli. Guillaume Apollinaire b. Mistrz Zen pewnego razu zapytał zachodnią publiczność, jakie jest jej zdaniem najważniejsze słowo. Dał słuchaczom szansę na wymyślenie takich oczywistości jak miłość, prawda, niepowodzenie itd. Nie, powiedział: to jest pięcioliterowe słowo: niech. Niech będzie, niech się stanie Timothy Gallwey, autor amerykański (ur. 1938) c. Są dwie drogi do bycia kreatywnym. Jedna to śpiewać i tańczyć. Druga to stwarzać środowisko, w którym śpiewacy i tancerze mogą się rozwijać. Warren Bennis, psycholog amerykański (ur. 1925) d. Prawdziwymi nauczycielami są ci, którzy używają siebie jako mostów. Zapraszając swoich uczniów do przechodzenia, ułatwiają im przejście. Następnie radośnie je burzą, zachęcając uczniów do budowy własnych. Nikos Kazantzakis 24

17 e. Nigdy nie mów ludziom, jak mają coś zrobić. Powiedz, co jest do zrobienia, a zaskoczą cię swoją pomysłowością. George Patton f. Traktuj ludzi tak, jak gdyby byli tym, czym być powinni, a pomożesz im stać się tym, czym mogliby być. g. Jeśli nasienie sałaty nie rośnie, nie obwiniaj sałaty. W rzeczywistości błąd leży w nas, bo nie uprawiamy nasienia prawidłowo. Goethe Przysłowie buddyjskie h. Do ludzi nigdy nie trafi a to, co im się mówi, muszą odkrywać to sami. Paulo Coelho 25

18 MODUŁ 1 Materiał 5 Ćwiczenie interaktywne (M 1.8) Obelisk Zin Cichy pokój, w którym członkowie grupy siedzą w kręgu. Uczestnicy zapoznają się z zamieszczoną poniżej instrukcją ćwiczenia. Mogą posiadać papier i ołówek. Po przeczytaniu przez uczestników instrukcji prowadzący losowo rozdaje karty informacyjne Obelisk Zin pomiędzy członków grupy. Zespół rozpoczyna zadanie zgodnie z zapisami w instrukcji. Prowadzący przerywa ćwiczenie po upływie 25 min, niezależnie od tego, czy uczestnikom udało się znaleźć odpowiedź na zadane pytanie. Prowadzący omawia doświadczenie z zespołem według załączonego arkusza oceny i jeśli to potrzebne, przedstawia odpowiedź na zadane pytanie wraz z uzasadnieniem. Odmiany W przypadku dużej liczebnie grupy można podzielić ją na dwa zespoły pracujące oddzielnie. W takim przypadku należy każdej grupie dostarczyć odrębny zestaw kart informacyjnych Obelisk Zin. OBELISK ZIN INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW W starożytnym mieście Atlantyda został zbudowany masywny prostopadłościenny obelisk, nazwany Zin, dla uczczenia bogini Tiny. Budowa całego obelisku trwała mniej niż dwa tygodnie. Zadaniem waszej grupy jest wydedukować, w którym dniu tygodnia budowa obelisku została zakończona. Macie na to zadanie 25 min. Nie wybierajcie formalnego lidera grupy. Każdy z was otrzyma kartki zawierające informacje związane z zadaniem. Każdy może podzielić się ustnie informacją, którą ma na kartkach, zabronione jest jednak pokazywanie kartek pozostałym uczestnikom. 26

19 Moduł 2 Praca z trudnym rezydentem 27

20 MODUŁ 2 Praca z trudnym rezydentem Zawartość: Sesja Temat Metoda Czas 260 M 2.1 Wprowadzenie Ćwiczenie relaksacyjne 20 M 2.2 Napotkane problemy Praca w parach / grupowa burza mózgów M 2.3 Problem z rezydentem Prezentacja/dyskusja 30 M 2.4 Rozpoznanie problemu Ćwiczenia z podziałem na role M 2.5 Dotychczasowe refl eksje Dyskusja plenarna 20 M 2.6 Jakie znamy sposoby interwencji? Przerwa Dyskusja w podgrupach 25 M 2.7 Praca z trudnym rezydentem Prezentacja/dyskusja 20 M 2.8 Rola nauczyciela Dyskusja plenarna 20 M 2.9 Prawa i obowiązki rezydenta Prezentacja 30 M 2.10 Podsumowanie sesji Dyskusja plenarna 30 Cele: 1. Poznanie przeszkód, jakie mogą zaistnieć w pracy nauczyciela 2. Zrozumienie potrzeby dokładnej i właściwej oceny tych problemów 3. Poznanie roli nauczyciela w pomaganiu uczącym się w pokonywaniu trudności 4. Poznanie technik radzenia sobie z trudnymi rezydentami w atmosferze wsparcia Metody: Ćwiczenie relaksacyjne Dyskusja w parach Praca w małej grupie Prezentacja/dyskusja Odgrywanie ról 28

21 Opis: Moduł jest podzielony na dwie części. Pierwsza część dotyczy potencjalnych problemów, jakie może napotkać nauczyciel w procesie kształcenia problematycznych rezydentów. Na początku ma miejsce krótkie wprowadzenie, można zastosować ćwiczenie relaksacyjne (M 2.1). Następnie odbędzie się burza mózgów z uwzględnieniem własnych doświadczeń z trudnymi rezydentami (M 2.2). Uczestnicy najpierw będą pracować w parach, następnie w grupach czteroosobowych, na koniec plenarnie. Potem przedstawiona zostanie interaktywna prezentacja podstaw teoretycznych dotyczących zidentyfi kowania rodzajów problemów, jakie może sprawić nauczycielowi rezydent (M 2.3). W następnej części modułu uczestnicy zostaną podzieleni na trzyosobowe grupy, które będą pracować według kilku scenariuszy, wykorzystując wiedzę z prezentacji na temat problematycznych uczących się (M 2.4). Ta część sesji kończy się podsumowaniem (M 2.5). W drugiej części praca koncentruje się na potencjalnych interwencjach w sytuacjach, kiedy pojawi się problem. Ta część rozpocznie się dyskusją w podgrupach na temat interwencji, jakich doświadczyli uczestnicy (M 2.6). Potem zostanie przedstawiona prezentacja dotycząca praktycznych interwencji, z uwzględnieniem ich mocnych stron i ograniczeń (M 2.7), z plenarną dyskusją na ten temat (M 2.8). Następnie odbędzie się prezentacja na temat praw i obowiązków rezydenta oraz roli kierownika specjalizacji i ośrodka kształcenia w rozwiązywaniu problemów (M 2.9). Moduł kończy się ogólnymi refl eksjami na temat zagadnień poruszanych w trakcie szkolenia (M 2.10). Ocena: Formularz ewaluacyjny Bibliografia: 1. Ikkos G. (2000) Responding to trainee doctors in diffi culty. Hospital Medicine (London) 61(5): Kolb D.A. (1984) Experiential Learning. Prentice Hall, New Jersey. 3. Neighbour R. (1996) The Inner Apprentice. Petroc Press, Newbury. 4. Panja A. (2003) Failures can be pillars of success. BMJ 327: Steinert Y. (2008) The problem junior: whose problem is it? BMJ 336: ; 6. Shapiro J., Pristin M.D., Larsen K.M., Lenahan P.M. (1987) Working with the resident in diffi culty. Family Medicine 19(5): Yao D.C., Wright S.M. (2000) National Survey of internal medicine residency program directors regarding problem residents. JAMA 284(9): Yao D.C., Wright S.M. (2001) The challenge of problem residents. J Gen Intern Med 16(7): Lehner s Ground rules for feedback ; GIVING%20AND%20 RECEIVING%20FEEDBACK.htm 29

22 Rekomendowana literatura: 1. Lukas W., Teslar E. (eds) (2005) Training in Family Practice. Zdrowie i Zarządzanie, Kraków. Materiały: Kopie slajdów Scenariusze Pomieszczenia i wyposażenie: Duża sala, umożliwiająca prowadzenie zajęć plenarnych oraz w małych grupach, wyposażona w komputer z projektorem multimedialnym 30

23 General Practice/Family Medicine General Practice/Family Medicine Kurs Leonardo-EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej Poziom 2 EURACT European Academy of Teachers in EURACT European Academy of Teachers in Problem z rezydentem czyli... problem dla nauczyciela l Kurs Leonardo EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej!oziom " Kurs Leonardo EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej!oziom " Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers ingeneral Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least onemonth prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted.

24 General Practice/Family Medicine Kurs Leonardo-EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej Poziom 2 EURACT European Academy of Teachers in Praca z trudnym rezydentemd Kurs Leonardo EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej!oziom " Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers ingeneral Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least onemonth prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted.

25 MODUŁ 2 Scenariusze do ćwiczeń (M 2.4) i sesji (M 2.7) Scenariusz 1 Twoja 30-letnia rezydentka będąca na ostatnim roku specjalizacji z reguły dobrze sobie radzi z każdym problemem, ale zawsze wydaje się trochę zdezorganizowana w pracy i w życiu osobistym. Ma tendencję do spóźniania się, a ostatnio przyjechała tak późno do praktyki, że pacjenci zaczęli się skarżyć i kierownik praktyki zwrócił na to uwagę. Rezydentka była w twojej praktyce dwa miesiące, co było częścią ostatnich sześciu miesięcy szkolenia. Oceny z wcześniejszych miejsc szkolenia wychwalały ją jako rezydenta, ale ty jesteś świadomy, że początkowo pozornie utalentowana i towarzyska rezydentka nie zaangażowała się w życie waszej praktyki. Umówiłeś się z nią na specjalne spotkanie w celu omówienia skarg złożonych na nią przez członków zespołu praktyki. Scenariusz 2 Jesteś organizatorem programu szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w medycynie rodzinnej. Rezydent umówił się na pilną rozmowę z tobą, a twoja sekretarka powiedziała, że był bardzo zdenerwowany tym, iż został wyrzucony z praktyki swojego nauczyciela. Zadzwoniłeś do jego nauczyciela, który przedstawił powody zwolnienia rezydenta: 1. Rezydent nie przychodził na zajęcia w praktyce i był nieuczciwy w tłumaczeniu swojej nieobecności. 2. Nie pojechał na wizytę domową. 3. Robił zakupy internetowe, korzystając z komputera w praktyce. Podczas tej rozmowy twoja sekretarka miała telefon od jego matki (specjalista pediatrii w innym mieście), z prośbą o rozmowę telefoniczną w jak najszybszym czasie. Scenariusz 3 Jesteś odpowiedzialny za szkolenie rezydentów w praktyce, którą dzielisz z lekarzem starszym od ciebie o 15 lat. To była twoja decyzja, aby wasza praktyka uzyskała status jednostki szkolącej. Twój wspólnik jest w najlepszym razie niechętny, a w najgorszym zadeklarowanym wrogiem tej zmiany. 41

26 Twój rezydent jest w okresie ostatnich sześciu miesięcy szkolenia i zawsze dobrze radzi sobie ze wszystkimi problemami. Wydaje się dobrze przygotowany i kompetentny i nie miałeś z nim dotychczas problemów. Byłeś więc bardzo zdziwiony, kiedy twój wspólnik wpadł do twojego gabinetu i powiedział: Ten rezydent ma być zwolniony! Był bezczelny wobec mnie i nie poszedł na wizytę. Następnie ogólnie opisał, że poprosił rezydenta o wizytę domową u pacjenta w DPS z infekcją dróg oddechowych, a on odmówił twierdząc, że ma za dużo pracy. Twój wspólnik jest wyraźnie zdenerwowany i wzburzony tym, że będzie musiał sam pójść na wizytę. Po tym zdarzeniu powiedział rezydentowi, że musi się spotkać z tobą w czasie lunchu, bo ta sytuacja wymaga rozwiązania. 42

27 General Practice/Family Medicine Kurs Leonardo-EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej Poziom 2 EURACT European Academy of Teachers in Prawa i obowiązki kierownika k specjalizacji l Kurs Leonardo EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej!oziom " Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers ingeneral Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least onemonth prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted.

28 Moduł 3 Nauczanie poprzez konsultację 49

29 MODUŁ 3 Nauczanie poprzez konsultację Zawartość: Sesja Temat Metoda Czas 270 M 3.1 Wprowadzenie do sesji Prezentacja 5 M 3.2 Jaka jest wartość konsultacji w nauczaniu? Burza mózgów / odgrywanie ról 40 M 3.3 Koncepcje nauczania i jego cele Prezentacja 20 M 3.4 Jak mogę wykorzystać konsultację w nauczaniu? Praca w grupach 40 M 3.5 Podsumowanie pracy w grupach Dyskusja plenarna 10 M 3.6 Metody nauczania Prezentacja 20 Przerwa M 3.7 Konsultacja w praktyce Analiza nagrania wideo 45 M 3.8 Jak oceniać konsultację? Prezentacja 15 M 3.9 Ocena konsultacji Praca w grupach / odgrywanie ról 30 M 3.10 Praktyczne problemy Praca w grupach 30 M 3.11 Podsumowanie Dyskusja plenarna 15 Cele: 1. Wyjaśnienie zasad nauczania poprzez konsultację 2. Pogłębienie wiedzy na temat różnych celów w nauczaniu poprzez konsultację 3. Wyjaśnienie metod kształcenia w nauczaniu poprzez konsultację i ich ograniczeń 4. Przedstawienie i praktyczne ćwiczenie różnych metod oceny konsultacji 5. Zgłębienie różnych problemów praktycznych, z którymi spotykamy się, organizując nauczanie poprzez konsultację 50

30 Metody: Burza mózgów Odgrywanie ról Prezentacja Praca w grupach Dyskusja plenarna Opis: Moduł składa się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy wartości konsultacji w procesie nauczania, a druga oceny konsultacji i najczęściej spotykanych problemów praktycznych. Na początku pierwszej części przedstawiona zostanie prezentacja na temat roli konsultacji w medycynie rodzinnej (M 3.1). Następnie odbędzie się burza mózgów (M 3.2). Uczestnicy zostaną poproszeni o zdefi niowanie, jakie wartości widzą w zastosowaniu konsultacji do nauczania. Potem w prezentacji przedstawiony zostanie przegląd celów nauczania poprzez konsultację wraz z wyjaśnieniem koncepcji teoretycznych (M 3.3). W następnej części sesji uczestnicy, w grupach, zostaną poproszeni o podzielenie się swoimi doświadczeniami w wykorzystaniu konsultacji do nauczania (M 3.4). Później te doświadczenia będą przedstawione na sesji plenarnej i podsumowane na fl ipcharcie (M 3.5). Następnie zostanie przedstawiona prezentacja z przeglądem najważniejszych metod nauczania (M 3.6). Druga część modułu rozpocznie się przedstawieniem nagrania z konsultacji w praktyce (M 3.7). Uczestnicy zostaną poproszeni o obejrzenie konsultacji i skomentowanie jej faz. Potem przedstawiona zostanie krótka prezentacja na temat różnie skonstruowanych metod oceny konsultacji (M 3.8). Następnie uczestnicy zostaną poproszeni o odegranie konsultacji (metodą odgrywania ról) i przekazanie oceny zwrotnej osobie wcielającej się w uczącego się (M 3.9). Końcowa część modułu będzie ukierunkowana na wymianę poglądów na temat problemów i ich rozwiązań związanych z nauczaniem poprzez konsultację. Uczestnicy będą pracować w grupach, tworząc listę najczęściej spotykanych problemów oraz propozycji ich rozwiązania (M 3.10). Wypracowane rozwiązania zostaną zaprezentowane na fl ipchartach i omówione w trakcie dyskusji plenarnej (M 3.11). Sesję zakończy podsumowanie modułu. Ocena: Formularz ewaluacyjny Uwagi 51

Od różnorodności do efektywnej współpracy

Od różnorodności do efektywnej współpracy Od różnorodności do efektywnej współpracy Opis Praktyka biznesowa, poparta licznymi badaniami pokazuje, że kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji (obok rozwijania kreatywności i innowacyjności) jest

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Jak rozmawiać o chorobie i śmierci z pacjentami terminalnie chorymi i ich rodzinami szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego

Jak rozmawiać o chorobie i śmierci z pacjentami terminalnie chorymi i ich rodzinami szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Jak rozmawiać o chorobie i śmierci z pacjentami terminalnie chorymi i ich rodzinami szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie lekarzy i personelu medycznego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne Efekty kształcenia Kierunek Ratownictwo Medyczne Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych

SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych Strona1 SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych WPROWADZENIE: W jednostce szkoleniowej Kształcenie osób dorosłych wprowadzono podstawowe pojęcia dotyczące uczenia się w późniejszym wieku odwołujące się

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Etap I - Integralne Studium Rozwoju Osobistego (160 godzin) 1. Trening interpersonalny (40 godzin) 2. Podstawy Komunikacji opartej na Empatii (24

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Szkolenie finansowane ze środków Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Szkolenie finansowane ze środków Wojewody Kujawsko - Pomorskiego SCENARIUSZ ZAJĘĆ 1. Temat zajęć: Sztuka komunikacji i negocjacji 2. Czas trwania warsztatów/zajęć: 5godzin (2 h wykład + 2h warsztaty + 1 h dyskusja) 3. Cel główny: Zrozumienie znaczenia komunikacji 4.

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Podstawy teorii edukacji i oceny... 17. Moduł 3 Metody nauczania i ocena zwrotna... 45. Moduł 5 Nauczanie poprzez odgrywanie ról...

Moduł 2 Podstawy teorii edukacji i oceny... 17. Moduł 3 Metody nauczania i ocena zwrotna... 45. Moduł 5 Nauczanie poprzez odgrywanie ról... SPIS TREŚCI: Wstęp... 5 Moduł 1 Wstęp jak być dobrym nauczycielem... 7 Moduł 2 Podstawy teorii edukacji i oceny... 17 Moduł 3 Metody nauczania i ocena zwrotna... 45 Moduł 4 Style i indywidualne plany uczenia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH DLA PRZEDSTAWICIELI/PRZEDSTAWICIELEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH DLA PRZEDSTAWICIELI/PRZEDSTAWICIELEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH DLA PRZEDSTAWICIELI/PRZEDSTAWICIELEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 1. Adresaci szkolenia Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli/ek organizacji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Biuletyn Wydanie 7 Lipiec 2010 Drogi czytelniku, Prezentujemy z przyjemnością siódme wydanie biuletynu LearnIT. W tym wydaniu chcielibyśmy poinformować Cię o przebiegu

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego PRACA Z GRUPĄ Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego Cele pracy grupowej: - zaspokajanie potrzeb rozwojowych związanych z różnymi rodzajami aktywności,

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ. Podręcznik metodologiczny dla personelu medycznego i paramedycznego

NOWY MODEL PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ. Podręcznik metodologiczny dla personelu medycznego i paramedycznego PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA Leo Barić, Halina Osińska NOWY MODEL PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ Podręcznik metodologiczny dla personelu medycznego i paramedycznego Wydanie I Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Szanowni Państwo Nic tak nie łączy łudzi jak wspólna droga pokonania trudności, problemów i wyzwań.

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Calowanie pokoju gościnnego Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektem

ĆWICZENIE Calowanie pokoju gościnnego Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektem ĆWICZENIE Calowanie pokoju gościnnego Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektem Opis ćwiczenia Ty i trójka Twoich przyjaciół decydujecie się przemalować Wasz salon. Aby zrealizować ten projekt, musicie

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego

Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Cele szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie lekarzom i personelowi medycznemu technik właściwej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ GRY NR 5. DLA OSÓB W WIEKU 16+

SCENARIUSZ GRY NR 5. DLA OSÓB W WIEKU 16+ SCENARIUSZ GRY NR 5. DLA OSÓB W WIEKU 16+ Gra symulacyjna nr 5: AUTOPREZENTACJA pt. Moja kariera zawodowa Cel gry: obserwacja i rozpoznanie świadomości obrazu samego siebie (autorefleksji), a także przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych

Program szkolenia. Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych Program szkolenia Tytuł sesji: Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych Grupa docelowa: pracownicy państwowych jednostek budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konspekt projektu K-81 Temat: O myśleniu na przyszłość czyli dlaczego przezorny zawsze ubezpieczony? Cel główny projektu Kształtowanie postawy odpowiedzialności za przyszłość własną i swoich najbliższych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA ZESPOŁÓW WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

ROLA I ZADANIA ZESPOŁÓW WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA ROLA I ZADANIA ZESPOŁÓW WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA mgr Anna Gawryluk Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Białymstoku Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Zagadnienia Cele

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zamawiane szkolenia: Lp. Temat Liczba godzin. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci praca w szkole. 10 Wykłady i warsztaty.

Najczęściej zamawiane szkolenia: Lp. Temat Liczba godzin. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci praca w szkole. 10 Wykłady i warsztaty. www.pracowniaterapeutyczna.pl kontakt telefoniczny 501 640 703 OGÓLNE WARUNKI SZKOLEŃ Organizujemy szkolenia z naboru indywidualnego oraz przyjmujemy zamówienia dla grup. Realizacja szkoleń następuje po

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ zwiększenie umiejętności efektywnego komunikowania się rozwijanie technik

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD Szanowni Państwo, w imieniu firmy Betterfield zapraszamy serdecznie do udziału w warsztacie szkoleniowym: Metoda Projektów jak pracować tą metodą w

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Czym jest PBL? mgr Alina Stryjak Nauczanie problemowe (Problem Based Learning, PBL) To nauczanie

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji Trenerskiej Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej

System Certyfikacji Trenerskiej Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej System Certyfikacji Trenerskiej Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej przyjęty uchwałą Zarządu nr Z/11/2015 z dn. 28 sierpnia 2015 r. ZAŁOŻENIA 1. Certyfikat jakości prowadzenia szkoleń antydyskryminacyjnych

Bardziej szczegółowo

OBSERWACJA FILMU - Nauka na świeżym powietrzu

OBSERWACJA FILMU - Nauka na świeżym powietrzu OBSERWACJA FILMU - Nauka na świeżym powietrzu Jakość kształcenia nauczycieli (ITQ) Obserwacja filmu - Nauka na świeżym powietrzu Nauka na świeżym powietrzu Zabawy na świeżym powietrzu od wczesnego dzieciństwa

Bardziej szczegółowo

Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej

Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej JEDNOSTKA MODUŁOWA: 322[17].Z3.01 Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej Wymagania wstępne : Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz Konspekt INtheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. PRACA ZA GRANICĄ Język (w kontekście wykonywania danego zawodu) Nazwisko STUDENTA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA:

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści Planowanie metody, ćwiczenia, czas, zasoby przestrzeń, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Ocena w jakim stopniu zostały zaspokojone

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku:

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Opis ćwiczenia ĆWICZENIE Czy biznes jest opłacalny? Ent-teach Rozdział 3 Analiza Rynku To ćwiczenie skierowane jest do studentów wszystkich obszarów kształcenia zawodowego, którzy biorą udział w projekcie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Dębołęce W OBSZARZE: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Dębołęce W OBSZARZE: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia potrzeb Dr Monika Wróblewska Uniwersytet w Białymstoku 10 czerwca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL 1. Specyfika potrzeb

Bardziej szczegółowo

Dylematy zarządzania - wszystko, co chcielibyście wiedzieć o zarządzaniu, ale boicie się zapytać. Wiesław Biernacki

Dylematy zarządzania - wszystko, co chcielibyście wiedzieć o zarządzaniu, ale boicie się zapytać. Wiesław Biernacki Dylematy zarządzania - wszystko, co chcielibyście wiedzieć o zarządzaniu, ale boicie się zapytać Wiesław Biernacki Prezes Zarządu Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o The inventor of modern skin care

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Scenariusz warsztatu diagnostycznego z zespołem zadaniowym. (W oparciu o własne doświadczenia oraz materiały szkoleniowe ORE /Moduł II Rola wspomagania na etapie diagnozowania potrzeb/ opracowała Hanna

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Mayday Mayday. Najlepsze szkolenie na świecie wg PMI w 2009 roku. Informacje o grze szkoleniowej z zarządzania ryzykiem w projektach Mayday Mayday

Mayday Mayday. Najlepsze szkolenie na świecie wg PMI w 2009 roku. Informacje o grze szkoleniowej z zarządzania ryzykiem w projektach Mayday Mayday Informacje o grze szkoleniowej z zarządzania ryzykiem w projektach Mayday Mayday Na dzisiejszym rynku szkoleń jest wiele ofert proponujących rozwój kompetencji merytorycznych z zarządzani projektami. Rozwój

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Integracja społeczna Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Temat: Co może zagrażać naszemu zdrowiu i życiu w szkole - część I"

Temat: Co może zagrażać naszemu zdrowiu i życiu w szkole - część I BEZPIECZNE ZACHOWANIE W SZKOLE LEKCJA 1 Temat: Co może zagrażać naszemu zdrowiu i życiu w szkole - część I" Rośnie liczba wypadków wśród dzieci i ludzi dorosłych, ich przyczyną jest brak ostrożności, nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra SCENARIUSZ 1 Temat zajęć: Zawody w zawody kobiety i mężczyźni w pracy - eliminowanie stereotypów związanych z płcią - zainteresowanie własną przyszłością w kontekście wyboru zawodu - kształcenie spostrzegawczości

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

MĄDRA ADOPCJA. Autorzy. Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia. Paweł Fortuna. Katarzyna Ługowska. Jan Borowiec

MĄDRA ADOPCJA. Autorzy. Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia. Paweł Fortuna. Katarzyna Ługowska. Jan Borowiec MĄDRA ADOPCJA Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia Autorzy Paweł Fortuna Koncepcja, opis przypadku, instrukcje Katarzyna Ługowska Opis przypadku, instrukcje Jan Borowiec Opis przypadku, realizacja

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA TOTALNA. czyli jak prezentować aby osiągać swój cel

PREZENTACJA TOTALNA. czyli jak prezentować aby osiągać swój cel PREZENTACJA TOTALNA czyli jak prezentować aby osiągać swój cel Każdy z nas chyba uczestniczył w nudnej prezentacji W czasie takich prezentacji, tylko jedna myśl ciśnie się słuchaczowi na usta... WTF!?!

Bardziej szczegółowo

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych)

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) Aktywizujące metody nauczania na przykładzie tematu: Dyskusja nad liczbą rozwiązań równania liniowego z wartością bezwzględną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników Motywowanie pracowników Terminy szkolenia Cele szkolenia Celem szkolenia jest dostarczenie narzędzi oraz praktyczne przećwiczenie aspektów związanych z tworzeniem efektywnych zespołów oraz motywowania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasku

Szkoła Podstawowa w Piasku Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w SkillSoft Leadership Advantage 2.0

Nawigacja w SkillSoft Leadership Advantage 2.0 jest wyjątkową platformą edukacyjną koncentrującą się na rozwoju kompetencji przywódczych. Jej niewątpliwym atutem, stanowiącym o jej unikatowości, jest dostępność różnorodnych w swojej formie materiałów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9c do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III 1) Zadanie nr 1 Trening samooceny i poczucia własnej wartości 1. Liczba uczestników: 7 osób mniej niż 5 i nie

Bardziej szczegółowo

Opracował: Rafał Górniak Gra symulacyjna Budujemy wiatraki

Opracował: Rafał Górniak Gra symulacyjna Budujemy wiatraki Gra symulacyjna Budujemy wiatraki Cele gry - poznanie interesów różnych grup społecznych, których dotyczy budowa farmy wiatrowej - poznanie/ lepsze zrozumienie zalet i wad elektrowni wiatrowych - rozwój

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia - materiał prezentowany na spotkaniach szkoleniowych dyrektora poradni z radami pedagogicznymi szkół. Podpisane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Teambuilding budowanie zespołu

Teambuilding budowanie zespołu Teambuilding budowanie zespołu Opis szkolenia: Praca zespołowa jest to jedna z najbardziej cenionych i potrzebnych umiejętności pracowników w większości firm. Zgrany i zaangażowany zespół nie może pracować

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Wyszkowie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Wyszkowie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Wyszkowie 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 12/1A tel. 29 742 95 65 tel/fax 29 742 50 05 cdntwpwyszkow@wp.pl www.twpwyszkow.pl SCENARIUSZ SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun.

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów oraz szkoleń w zakresie umiejętności

Bardziej szczegółowo

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org SASMA Make your world a safer place SASMA Make your world a safer place COACHING - CO TO WŁAŚCIWIE OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014 (Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie)

STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014 (Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie) STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014 (Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie) Edycja wiosenna w Sopocie. "Szkolenie adresowane jest do osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Terapeuta zajęciowy; symbol 325907 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

CELE SZKOLENIA POZNAJMY SIĘ!

CELE SZKOLENIA POZNAJMY SIĘ! Człowiek najlepsza inwestycja CELE SZKOLENIA JAK UCZĄ SIĘ DOROŚLI? Magdalena Bergmann Falenty, 14-16 listopada 2012 r. podniesienie świadomości czynników warunkujących uczenie się osoby dorosłej poznanie

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DYDAKTYKI DOROSŁYCH DYDAKTYKA TECHNOLOGICZNA DYDAKTYKA HUMANISTYCZNA DYDAKTYKA KRYTYCZNA

ELEMENTY DYDAKTYKI DOROSŁYCH DYDAKTYKA TECHNOLOGICZNA DYDAKTYKA HUMANISTYCZNA DYDAKTYKA KRYTYCZNA ELEMENTY DYDAKTYKI DOROSŁYCH DYDAKTYKA TECHNOLOGICZNA DYDAKTYKA HUMANISTYCZNA DYDAKTYKA KRYTYCZNA Warunki uczenia się Słuchacze odczuwają potrzebę uczenia się Zasady nauczania 1. Nauczyciel ujawnia studentom

Bardziej szczegółowo

33. NIE TYLKO WORECZKI CZYLI O ROZUMIENIU SYSTEMU DZIESIĘTNEGO, CZ. I

33. NIE TYLKO WORECZKI CZYLI O ROZUMIENIU SYSTEMU DZIESIĘTNEGO, CZ. I 150 Mirosław Dąbrowski 33. NIE TYLKO WORECZKI CZYLI O ROZUMIENIU SYSTEMU DZIESIĘTNEGO, CZ. I Cele ogólne w szkole podstawowej: zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Moduł I - Podejmowanie decyzji Autor scenariusza: Aneta Gąsiewska

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Moduł I - Podejmowanie decyzji Autor scenariusza: Aneta Gąsiewska SCENARIUSZ ZAJĘĆ Moduł I - Podejmowanie decyzji Autor scenariusza: Aneta Gąsiewska SCENARIUSZ ZAJĘĆ Moduł I Podejmowanie decyzji Autor scenariusza: Aneta Gąsiewska Cel zajęć: Uczniowie poznają czynniki

Bardziej szczegółowo