PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: PODSTAWY FIZJOTERAPII KLINICZNEJ W NEUROLOGII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: PODSTAWY FIZJOTERAPII KLINICZNEJ W NEUROLOGII"

Transkrypt

1 Podstawy Fizjoterapii Klinicznej w Neurologii. Data opracowania: Katedra Rehabilitacji Klinicznej Zakład Rehabilitacji w Neurologii i Psychiatrii PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: PODSTAWY FIZJOTERAPII KLINICZNEJ W NEUROLOGII Kierunek Fizjoterapia, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe, Rok III semestr 5 -ty Prowadzący: dr med. Krystyna Longawa, dr Joanna Stożek, dr Urszula Pustułka-Piwnik, dr Elżbieta Mirek, dr Jadwiga Szymura, dr Szymon Pasiut 1.CELE NAUCZANIA: 1. Opanowanie patofizjologii centralnego i obwodowego układu nerwowego. 2. Poznanie podstawowych chorób układu nerwowego (etiologii, przebiegu, objawów klinicznych). 2. ZAGADNIENIA, KTÓRYCH ZNAJOMOŚĆ JEST WYMAGANA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ Znajomość anatomii i fizjologii CSN (mózgowia i rdzenia kręgowego) i obwodowego układu nerwowego 3. UMIEJĘTNOŚCI FIZJOTERAPEUTYCZNE WYMAGANE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ: 4. LITERATURA OBOWIĄZKOWA: 1. Felten D.L., Józefowicz R.F. Netter F.H. Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. Szczudlik A. (red), Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007,. 2. Fuller G. Badanie neurologiczne to proste. PZWL, Warszawa Konturek S.: Fizjologia człowieka tom IV - Neurofizjologia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1998, Kraków. 4. Longstaff A.: Neurobiologia /Krótkie wykłady. PWN, 2006, Warszawa. 5. Jakimowicz W.: Neurologia kliniczna w zarysie., PZWL 1987, Warszawa. 6. Kozubski W., Liberski P.P. Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa, Mazur R., Kozubski W., Prusiński A.: Podstawy kliniczne neurologii., PZWL, 1999, Warszawa. 8. Prusiński A. Neurologia praktyczna. PZWL, Warszawa LITERATURA ZALECANA 1. Bannister R.: Neurologia kliniczna, Brain i Bannister., alfa - medica press, 1992, Bielsko Biała. 2. Bradley W.G., Daroff R.B., Fenichel G.M., Jankovic J.: Neurologia w praktyce klinicznej. Zasady diagnostyki i postępowania. Tom 1-3. Czelej, 2006, Lublin. 3. Duus P. Diagnostyka topograficzna w neurologii. PZWL, Warszawa Dziak A. Bolesny krzyż. Medicina Sportiva, Kraków Dziak A. Bóle szyi, głowy i barków. Medicina Sportiva, Kraków Friedman A. (red.) Choroba Parkinsona - mechanizmy, rozpoznawanie, leczenie. Wyd. Czelej, Warszawa Kiwerski J.(red.) Schorzenia i urazy kręgosłupa. PZWL, Warszawa Lewis P. Rowland, (red. wyd. pol.), Hubert Kwieciński, Anna M. Kamińska Neurologia Merritta, tom 1, 2, 3, Urban & Partner, 2008, Wrocław. 9. Lindsay K.W., Bone I.: Neurologia i Neurochirurgia. Urban & Partner, 2006, Wrocław. 10. Mazur R.: Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny.via Medica, 2005, Gdańsk. 11. Mumenthaler M., Mattle H.: Neurologia. Urban & Partner, wyd.iii, 2001, Wrocław. 12. Mumenthaler M., Schliack H. (red.) Uszkodzenia nerwów obwodowych: rozpoznanie i leczenie. PZWL, Warszawa 1998.

2 13.Warlow Ch.: Neurologia. PZWL, 1996, Warszawa. 6. PLAN I ORGANIZACJA ZAJĘĆ: Zajęcia obejmują 28 godz. wykładów i 28 godzin ćwiczeń seminaryjnych (w grupach dziekańskich). Nauczanie kończy się pisemnym, teoretycznym zaliczeniem z oceną. WYKŁADY Wykład 1: Patofizjologia centralnego systemu nerwowego: droga korowo-rdzeniowa /przebieg, funkcja, objawy uszkodzenia/; układ pozapiramidowy /jądra podkorowe funkcja, objawy uszkodzenia/; móżdżek /budowa, funkcja, objawy uszkodzenia/; Wykład 2: Patofizjologia centralnego systemu nerwowego c.d.: czucie powierzchniowe i głębokie /drogi czucia, funkcja, objawy uszkodzenia/. Wykład 3: Patofizjologia obwodowego układu nerwowego: korzenie, sploty, nerwy obwodowe /przebieg, funkcja, objawy uszkodzenia/. Wykład 4: Objawy uszkodzenia CSN układu nerwowego na różnych poziomach. Objawy uszkodzenia obwodowego układu nerwowego na różnych poziomach. Wykład 5: Podstawowe pojęcia używane w neurologii klinicznej: niedowład porażenie ataksja, ruchy mimowolne, drżenie spoczynkowe, drżenie zamiarowe, spastyczność, plastyczność, afazja, dysartria, apraksja. Wykład 6: Regulacja napięcia mięśniowego. Mechanizmy powstawania spastyczności. Wykład 7: Krążenie mózgowe: unaczynienie mózgu. Koło tętnicze Willisa. Zespoły kliniczne tętnic mózgowych. Wykład 8: Badanie neurologiczne - film. Wykład 9: Udary mózgu: pojęcie udaru mózgu, czynniki ryzyka, podział udarów. Objawy kliniczne udarów niedokrwiennych i krwotocznych. Następstwa i powikłania udarów mózgu: / spastyczność, przykurcze mięśni, zaburzenia mowy, widzenia i poznawcze, odleżyny, zapalenia zakrzepowe żył, zapalenia płuc, zator tętnicy płucnej/ Wykład 10: Choroby centralnego układu nerwowego; stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, zwyrodnienie sznurowe rdzenia, jamistość rdzenia, stwardnienie boczne zanikowe /przyczyny, objawy kliniczne /. /2 godziny/ Wykład 11: Guzy mózgu i rdzenia kręgowego / rodzaje guzów, umiejscowienie, objawy kliniczne/. Urazy mózgu i rdzenia kręgowego /rodzaje, umiejscowienie, objawy kliniczne/. /2 godziny/ Wykład 12: Choroby obwodowego układu nerwowego: zespól Guillain Barre`, polineuropatie, mononeuropatie, kolagenozy, /przyczyny, objawy kliniczne/, miastenia, miotonia, dystrofie mięśniowe /przyczyny, objawy kliniczne/. /2 godziny/ Wykład 13: Zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego: przyczyny, rodzaje zmian zwyrodnieniowych, patofizjologia i etapy wypadania jądra miażdżystego. Dyskopatia i niestabilność kręgosłupa szyjnego. Rwa ramienna /przyczyny, objawy kliniczne/. Wykład 14: Zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego: przyczyny. Dyskopatia kręgosłupa lędźwiowego. Rwa kulszowa i udowa /przyczyny, objawy kliniczne/. Wąski kanał kostny. Osteoporoza /przyczyny, objawy kliniczne/. /2 godziny. ĆWICZENIA SEMINARYJNE Ćwiczenia nr 1-2 godziny. Wymagana znajomość zagadnień: Przebieg drogi korowo-rdzeniowej, łuk odruchowy, obwodowy neuron ruchowy.

3 Problematyka ćwiczeń: Ośrodkowy i obwodowy neuron ruchowy /umiejscowienie, objawy uszkodzenia. Zaburzenia ruchowe wywołane uszkodzeniem dróg korowo-rdzeniowych i obwodowego neuronu ruchowego /porażenia spastyczne, wiotkie/. Reprezentacja ruchowa w korze mózgu. Lokalizacja niedowładów w zależności od poziomu uszkodzenia drogi korowo-rdzeniowej i obwodowego neuronu ruchowego. Nabyte umiejętności: Rozpoznawanie zaburzeń czynności ruchowej spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego i obwodowego neuronu ruchowego. Różnicowanie uszkodzenia drogi korowo-rdzeniowej na różnych poziomach. Ćwiczenia nr 2-2 godziny. Wymagana znajomość zagadnień: Anatomia i fizjologia jąder podkorowych, móżdżku. Problematyka ćwiczeń: Zaburzenia ruchowe wywołane uszkodzeniem układu pozapiramidowego. Zaburzenia ruchowe wywołane uszkodzeniem móżdżku. Nabyte umiejętności: Rozpoznawanie zaburzeń czynności ruchowej spowodowane uszkodzeniem jąder podkorowych i móżdżku. Ćwiczenia nr 3-2 godziny Wymagana znajomość zagadnień: Rodzaje czucia, rodzaje receptorów, drogi czucia powierzchniowego i głębokiego. Problematyka ćwiczeń: Czucie i zaburzenia czucia. Rodzaje czucia, drogi czucia - przebieg. Objawy uszkodzenia dróg czuciowych. Objawy uszkodzenia dróg czuciowych na różnych poziomach. Porównanie ataksji tylnosznurowej i móżdżkowej. Czuciowe unerwienie obwodowe i korzonkowe. Nabyte umiejętności: Rozpoznawanie zaburzeń czucia na poziomie ośrodkowym i obwodowym. Znajomość rodzaju i lokalizacji zaburzeń czucia w zależności od poziomu uszkodzenia dróg czucia. Wpływ zaburzeń czucia na przebieg rehabilitacji. Ćwiczenia nr 4-2 godziny Wymagana znajomość zagadnień: Anatomia i fizjologia układu nerwowego. Problematyka ćwiczeń: Podstawowe pojęcia używane w neurologii klinicznej: niedowład, porażenie, (monoplegia, hemiplegia, paraplegia), ataksja, ruchy mimowolne, drżenie spoczynkowe, drżenie zamiarowe, spastyczność, plastyczność, wiotkość. Mowa i jej zaburzenia: afazja, dysartria. Zaburzenia wyższych czynności psychicznych: apraksja, agnozja. Droga wzrokowa, objawy uszkodzenia drogi wzrokowej. Zaburzenia wegetatywne. Zaburzenia zwieraczy. Nabyte umiejętności: Poznanie i rozumienie podstawowych pojęć klinicznych używanych w neurologii oraz umiejętność posługiwania się nimi. Ćwiczenia nr 5-2 godziny Wymagana znajomość zagadnień: Anatomia, fizjologia i patofizjologia układu nerwowego. Problematyka ćwiczeń: Elementy badania neurologicznego: poszukiwanie objawów klinicznych reprezentujących uszkodzenia poszczególnych struktur ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Teoretyczne poznanie elementów badania neurologicznego: wywiad, badanie zakresu ruchów w stawach, badanie siły mm, ocena napięcia mm, badanie czucia, badanie zborności ruchów, badanie odruchów fizjologicznych i patologicznych /Babińskiego, Rossolimo, Oppenheima/, próba Romberga, ocena chodu i rodzaje zaburzeń chodu w chorobach układu nerwowego, objawy rozciągowe/ objaw Laseque'a, objaw Mackiewicza, objaw Fajersztajna- Krzemickiego, objaw Bikelesa/, objawy oponowe /sztywność karku, Brudzińskiego, Kerniga/.

4 Nabyte umiejętności: Umiejętność zebrania wywiadu i teoretyczna znajomość etapów badania neurologicznego. Ćwiczenia nr 6-2 godziny Wymagana znajomość zagadnień: Prawidłowe krążenie mózgowe: unaczynienie mózgu, lokalizacja tętnic mózgowych i ich rejon ukrwienia, specyficzne właściwości krążenia mózgowego. Pojęcia z zakresu patologii ogólnej: zawał, zator, krwotok, miażdżyca Problematyka ćwiczeń: Patofizjologia krążenia mózgowego. Regulacja przepływu krwi przez mózg, budowa anatomiczna koła tętniczego mózgu, krążenie oboczne, zespoły tętnic mózgowych. Udar mózgu: czynniki ryzyka, etiopatogeneza, podziały udarów, rodzaje udaru, przebieg, objawy kliniczne udaru. Tętniak, naczyniak, krwotok podpajęczynówkowy. Nabyte umiejętności: Znajomość objawów udaru mózgu oraz znajomość orientacyjnej lokalizacji zaburzeń ukrwienia. Ćwiczenia nr 7-2 godziny Wymagana znajomość zagadnień: Anatomia i fizjologia układu nerwowego. Problematyka ćwiczeń: Guzy mózgu / nowotwory mózgu /, objawy kliniczne. Wgłobienia, wklinowacenia. Zaburzenia wyższych czynności psychicznych. Urazy mózgu. Wstrząśnienie mózgu, stłuczenie mózgu, obrzęk pourazowy, zranienie mózgu, objawy kliniczne. Krwiak nadtwardówkowy, krwiak podtwardówkowy: objawy kliniczne. Nabyte umiejętności: Poznanie objawów klinicznych guzów mózgu w zależności od ich lokalizacji. Znajomość najczęstszych nowotworów układu nerwowego. Znajomość objawów klinicznych urazów mózgu. Poznanie wskazań do rehabilitacji w przebiegu guzów mózgu i po urazach czaszkowo-mózgowych. Ćwiczenia nr 8-2 godziny Wymagana znajomość zagadnień: Anatomia, fizjologia i patofizjologia układu pozapiramidowego. Anatomia i fizjologia móżdżku, przebieg drogi czucia głębokiego drogi rdzeniowo - opuszkowej Problematyka ćwiczeń: Choroba Parkinsona. Zespół parkinsonowski. Etiologia, objawy kliniczne /wczesne i późne/. Przyczyny uszkodzenia móżdżku, objawy kliniczne uszkodzenia. Zaburzenia czucia głębokiego: przyczyny, objawy kliniczne. Porównanie ataksji móżdżkowej i ataksji tylnosznurowej. Nabyte umiejętności: Poznanie objawów klinicznych i przebiegu choroby Parkinsona. Rozpoznawanie objawów uszkodzenia móżdżku. Umiejętność odróżnienia ataksji móżdżkowej od tylnosznurowej. Ćwiczenia nr 9-2 godziny Wymagana znajomość zagadnień: Anatomia, fizjologia i patofizjologia układu nerwowego. Problematyka ćwiczeń: Choroby i uszkodzenia rdzenia kręgowego. Zespoły uszkodzeń rdzenia. Charakter i rozległość porażeń w zależności od poziomu uszkodzenia rdzenia. Urazy rdzenia kręgowego. Guzy kanału kręgowego. Choroby uszkadzające rdzeń poprzecznie: jamistość rdzenia, rozmiękanie rdzenia, poprzeczne zapalenie rdzenia. Patologia uszkodzeń rdzenia. Nabyte umiejętności: Rozpoznawanie objawów klinicznych uszkodzenia rdzenia kręgowego. Ćwiczenia nr 10-2 godziny Wymagana znajomość zagadnień: Anatomia, fizjologia i patofizjologia układu nerwowego. Przygotowanie teoretyczne z zakresu jednostek chorobowych, które będą omawiane na ćwiczeniach. Problematyka ćwiczeń: Choroby rdzenia układowe i wybiórcze: choroba neuronu ruchowego (MND, stwardnienie boczne zanikowe, SLA); zwyrodnienie sznurowe.

5 Choroby ośrodkowego układu nerwowego: Stwardnienie rozsiane - etiopatogeneza, przebieg, postacie, objawy kliniczne, rokowanie. Nabyte umiejętności: Rozpoznawanie objawów klinicznych MND i zwyrodnienia sznurowego rdzenia. Znajomość objawów klinicznych i przebiegu sm. Ćwiczenia kliniczne nr 11-2 godziny Wymagana znajomość zagadnień: Zdolność do regeneracji włókien obwodowych. Przebieg nerwu twarzowego (VII). Problematyka ćwiczeń: Zespoły uszkodzenia nerwu obwodowego. Polineuropatie, zespół Guillain - Barre: przyczyny, objawy kliniczne. Uszkodzenie nerwu twarzowego: przyczyny, objawy kliniczne. Porażenie ośrodkowe a obwodowe nerwu twarzowego. Nabyte umiejętności: Poznanie przyczyn i objawów klinicznych polineuropatii. Umiejętność oceny chorego z porażeniem nerwu twarzowego i znajomość przyczyn, objawów klinicznych porażenia nerwu twarzowego. Poznanie zespołów uszkodzeń nerwów obwodowych. Ćwiczenia kliniczne nr 12-2 godziny Wymagana znajomość zagadnień: Anatomia, fizjologia i patofizjologia układu nerwowego. Dyskopatia. Problematyka ćwiczeń: Rwa kulszowa, rwa udowa, rwa barkowa. Przyczyny, objawy kliniczne, okresy choroby. Nabyte umiejętności: Umiejętność rozpoznawania objawów klinicznych zespołów korzeniowych kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego. Ćwiczenia kliniczne nr 13-2 godziny Wymagana znajomość zagadnień: Anatomia splotu ramiennego i włókien nerwowych kończyn górnych. Anatomia splotów (lędźwiowy, krzyżowy) i włókien nerwowych kończyn dolnych. Problematyka ćwiczeń: Przyczyny uszkodzenia splotu ramiennego, lędźwiowego i krzyżowego oraz nerwów obwodowych kończyny górnej i dolnej, objawy kliniczne. Choroby mięśni - objawy kliniczne, przebieg. Nabyte umiejętności: Znajomość objawów uszkodzenia splotów i nerwów obwodowych. Znajomość objawów klinicznych chorób mięśni. Ćwiczenia nr 14 2 godziny Zaliczenie ćwiczeń i semestru. Wymagane pomoce do ćwiczeń seminaryjnych: atlas anatomiczny układu nerwowego, schematy graficzne dróg nerwowych ruchowych i czuciowych Wymagany ubiór na ćwiczenia seminaryjnych: nie są wymagane Dodatkowych wskazówek i konsultacji dotyczących przygotowania do zajęć udzielać będą: dr Joanna Stożek w Zakładzie Rehabilitacji w Neurologii i Psychiatrii w pok.105 paw. III, tel

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W TRYBIE ZAOCZNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W TRYBIE DZIENNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr

Bardziej szczegółowo

BADANIE NEUROLOGICZNE

BADANIE NEUROLOGICZNE Anna Cisowska-Maciejewska Andrzej Głąbiński BADANIE NEUROLOGICZNE Wywiad (Badanie podmiotowe). Właściwie zebrany wywiad może mieć decydujące znaczenie dla postawienia trafnego rozpoznania. W przypadku

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII Znajomość mian anatomicznych w języku polskim i angielskim. Osie i płaszczyzny ciała człowieka. Narządy bierne

Bardziej szczegółowo

A Choroby układu nerwowego

A Choroby układu nerwowego A Choroby układu nerwowego A01 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu e wymagane wskazanie procedury z listy procedur A02 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań A01 S06.0 Wstrząśnienie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne I rok studiów i dalsze od roku 2012/2013 Kierunek: Fizjoterapia Tarnów czerwiec

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Anatomia prawidłowa człowieka KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: studia niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA III ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII JEDNOLITE STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE Łódź 2007 REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Kujawa

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA III ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 2010 10 01 1 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE UCZELNI.3 2. HISTORIA UCZELNI.....3 3. WŁADZE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO..

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI Liliana Jędrzejec, Mateusz Pelc, Paweł Kalinowski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Koło Naukowe Fizjoterapeutów Radiatus Opiekun

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia PATOLOGIA.

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia PATOLOGIA. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

BADANIE NEUROLOGICZNE

BADANIE NEUROLOGICZNE BADANIE NEUROLOGICZNE WYWIAD : -w przypadku gdy pacjent sam nie jest w stanie podać wszystkich szczegółów należy zebrać wywiad od innych np. rodziny, świadków główna skarga chorego : początek choroby :

Bardziej szczegółowo

MagnetON MAX MMEM-01

MagnetON MAX MMEM-01 MagnetON MAX MMEM-01 www.instytutvolla.pl, tel. 12-3070360, 3070502, 531408 833 Instytut Badawczo-Rozwojowy im. dr. R. Volla & Noma Medica Volla Warszawa, Kraków, Katowice, Kalisz, Rzeszów, Szczecin, Poznań,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Kierunek: Pielęgniarstwo STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA NAUKI PODSTAWOWE Przedmiot ANATOMIA symbol NP- A Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji w terminie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA

OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsza umowa dodatkowa stanowi integralną część Umowy Podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Seminarium 10. Neuroradiologia

Seminarium 10. Neuroradiologia Seminarium 10 Neuroradiologia Metody badania OUN Zdjęcie przeglądowe czaszki i kręgosłupa Tomografia komputerowa TK - tradycyjna - angio-tk - badania perfuzyjne Rezonans magnetyczny MR - techniki standardowe

Bardziej szczegółowo