W, 2 godz. Ignatianum Wprowadzenie do zajęć. Czym jest psychoonkologia?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W, 2 godz. Ignatianum Wprowadzenie do zajęć. Czym jest psychoonkologia?"

Transkrypt

1 Data Godziny Rodzaj zajęć (Wykład/ Seminarium /) Miejsce prowadzenia zajęć Temat Prowadzący PSYCHOONKOLOGIA KLINICZNA - 60 godz. 11 październik 6 godz*. W, 2 godz. Ignatianum Wprowadzenie do zajęć. Czym jest psychoonkologia? dr med. Marcin Jabłoński Model badań klinicznych w psychoonkologii. Założenia Evidence Based Medicine. W, 1 godz. Ignatianum Psychoonkolog jako członek zespołu interdyscyplinarnego. Kształcenie, zadania zawodowe i odpowiedzialność psychoonkologa. S, 3 godz. Ignatianum Czynniki psychologiczno-społeczne a rozwój i przebieg chorób nowotworowych. Wielowymiarowa koncepcja zdrowia i kontinuum zdrowie-choroba. Podejście salutogeniczne. Promocja zdrowia. 1 z 12

2 S Ignatianum Sposoby zdobywania wiarygodnej wiedzy psychoonkologicznej, przeglądu i analizy baz danych. dr Tomasz Grzegorek 18 październik W, 2 godz. Ignatianum Kształtowanie postaw zdrowotnych, profilaktyka, prewencja, rodzaje i możliwości badań przesiewowych w chorobach nowotworowych. W, 2 godz. Ignatianum Pojęcie i metody pomiarowe jakości życia. Jakość życia pacjentów w chorobie i po wyleczeniu. dr med. Piotr Brandys dr med. Marcin Jabłoński S, 2 godz. Ignatianum Aspekty psychologiczne choroby nowotworowej o różnej lokalizacji. Narzędzia diagnostyczne przydatne w pracy psychoonkologa. dr med. Marcin Jabłoński S Ignatianum Psychologiczne aspekty leczenia onkologicznego. mgr Halina Lebiedowicz 25 październik 2 z W, 1 godz. Ignatianum Etiologia i patogeneza nowotworów. dr n. med. Joanna Niemiec W, 2 godz. Igantianum Podział nowotworów, objawy zwiastunowe i związane z chorobą. Podstawowe pojęcia związane z oceną wyniku leczenia: remisja, choroba resztkowa, nawrót, progresja. Skuteczność i objawy uboczne leczenia zachowawczego (radioterapia, chemioterapia, leczenie celowane). Prof. nadzw. dr hab. med. Beata Sas-Korczyńska

3 godz. S, 2 godz. Igantianum Podstawy diagnostyki onkologicznej. Rola badań screeningowych. Ocena zaawansowania nowotworów. Rodzinne zachorowanie na nowotwory. Badania genetyczne, badania prenatalne aspekt medyczny i psychologiczne. dr med. Piotr Brandys W, 1 godz. Igantianum Skuteczność i objawy uboczne leczenia chirurgicznego. dr n. med. Wojciech Wysocki W/S Ignatianum Historia i przyszłość polskiej psychoonkologii (WYKŁAD OTWARTY) prof. Krystyna de Walden-Gałuszko, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego godz. 3 z 12

4 15 listopada W/S Ignatianum CHOROBA NOWOTWOROWA DZIECI I MŁODZIEŻY cz. I. Pojmowanie choroby, reakcje emocjonalne i sposoby radzenia sobie u dzieci i młodzieży w różnym wieku - na wszystkich etapach leczenia, aspekty psychologiczne. Rodzina i bliscy w sytuacji choroby nowotworowej dzieci i młodzieży na wszystkich etapach leczenia aspekt psychologiczny. Rodzina i pacjent (dziecko, nastolatek) wyleczony, w sytuacji nawrotu choroby, w sytuacji zakończenia leczenia przyczynowego (przekazanie do hospicjum) problemy psychologiczne. mgr Aleksandra Tobota 4 z 12

5 W/S Ignatianum CHOROBA NOWOTWOROWA DZIECI I MŁODZIEŻY cz. II. Komunikacja z pacjentem (dziecko, nastolatek), rodziną, mgr Aleksandra Tobota lekarzem i bliskimi pacjenta na wszystkich etapach leczenia choroby nowotworowej; Choroba nowotworowa dzieci i młodzieży jako sytuacja trudna dla całej rodziny praca z kryzysem/ obniżonym nastrojem/ lękiem; Rola rodziny i rola społeczna w adaptacji dziecka i nastolatka do choroby nowotworowej; Praktyczne sposoby wsparcia psychologicznego dzieci chorych na nowotwór i ich rodzin 22 listopad W, 1 godz. Ignatianum Najczęstsze objawy uboczne leczenia zachowawczego oraz ich wpływ na jakość życia. Prof. nadzw. dr hab. med. Beata Sas-Korczyńska W, 1 godz. Igantianum Najczęstsze objawy ubocze leczenia chirurgicznego i ich wpływ na jakość życia. dr n. med. Wojciech Wysocki S, 2 godz. Ignatianum Działania w kierunku poprawy jakości życia u chorych dr med. Piotr Brandys. na nowotwory, zagadnienia pielęgnacyjne, dietetyczne i rehabilitacyjne godz. W Ignatianum Specyfika nowotworów hematologicznych i postępowania z pacjentami po przeszczepie szpiku. Prof. dr hab. med. A.B. Skotnicki. 5 z 12

6 S Ignatianum Psychologiczne aspekty opieki i wsparcia pacjentów onkologicznych cz. 1. Pacjent onkologiczny. mgr H. Lebiedowicz. 29 listopad W/S Ignatianum Zaburzenia psychiczne u chorych na raka. Znaczenie konsultacji psychiatrycznej dr med. Marcin Jabłoński w psychoonkologii. BLOK PSYCHOLOGICZNY I - Z ELEMENTAMI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ - 80 godz. 6 grudnia godz. W tym przerwa obiadowa W/S Ignatianum Przewartościowanie perspektywy krótkoterminowej i długoterminowej u pacjenta z chorobą nowotworową, Komunikowanie się z pacjentem. Wsparcie społeczne (rodzinne i pozarodzinne ) Prof. S. Frydrychowicz w chorobie nowotworowej. 6 z 12

7 13 grudnia W/S Ignatianum Ból w chorobie nowotworowej. Problemy diagnostyczne i terapia psychosomatycznych dr med. Marcin Jabłoński zespołów bólowych na przykładzie fibromyalgii. COOK Zajęcia w grupach wg. osobnego rozpisu w Centrum Onkologii ul. Garncarska 11 i Hospicjum Św. 10 stycznia W/S Ignatianum Zagadnienia efektywnej komunikacji między pacjentem a lekarzem, pacjentem a jego rodziną i między lekarzem a rodziną chorego. Prof. Maria Kielar- Turska W/S Ignatianum Komunikowanie wiadomości negatywnych. mgr Jadwiga Berezowska-Pogoń 17 stycznia 31 stycznia godz. W tym przerwa obiadowa W/S Ignatianum Psychologiczne aspekty opieki i wsparcia pacjentów onkologicznych cz. 2. Pacjent onkologiczny cd., Rodzina i bliscy chorego. W/S Ignatianum Rodzina i chory w sytuacji niekorzystnego przebiegu choroby: nawrotu, wznowy, śmierci. Żałoba ujęcie psychologiczne. mgr H. Lebiedowicz. Prof. Barbara Pilecka. 14 luty W/S Igantianum Możliwości różnych podejść terapeutycznych. Podejście interpersonalne i psychodynamiczne. dr Jacek Prusak 7 z 12

8 21 luty 28 luty godz. W tym przerwa obiadowa S Interwencja kryzysowa. mgr Jadwiga Berezowska-Pogoń W/S Igantianum Kryzys psychiczny wywołany chorobą nowotworową cz. 1. Teoria i praktyka kryzysu psychologicznego. Strategie radzenia sobie ze stresem ostrym i przewlekłym. W/S Ignatianum Psychoonkolog w mediach (profesjonalna komunikacja), Znaczenie środków masowego przekazu w profilaktyce chorów nowotworowych - zadania psychoonkologa. Prof. Barbara Pilecka Prof. S. Frydrychowicz BLOK PSYCHOLOGICZNY II POMOC PSYCHOLOGICZNA I PODSTAWY PSYCHOTERAPII - 80 godz. 7 marzec W/S Ignatianum Kryzys psychiczny wywołany chorobą cz. 2. Medyczne i społeczne problemy pacjenta wyleczonego. Problemy rodziny chorych i możliwości pomocy. Profilaktyka samobójstw. Prof. Barbara Pilecka 8 z 12

9 14 marzec godz godz. W/S Ignatianum Problemy personelu medycznego w onkologii. Praca w zgranym zespole zadania psychoonkologa. Zapobieganie zespołowi wypalenia zawodowego personelu medycznego, w szczególności lekarzy i pielęgniarek. W/S Igantianum Podstawowe objawy somatyczne w przebiegu choroby i leczenia. mgr Jadwiga Berezowska-Pogoń dr hab. med. Beata Sas- Korczyńska W/S Ignatianum Patomechanizm objawów somatycznych. dr n. med. Joanna Niemiec 21 marzec W/S Ignatianum Choroba nowotworowa w specyficznych grupach pacjentów. Problemy pacjentów onkologicznych w wieku podeszłym. dr med. Piotr Brandys W/S Ignatianum Problemy kobiet z chorobą nowotworową w okresie rozrodczym i w ciąży. Zachowanie płodności u osób z chorobą nowotworową. dr hab. med. Robert Jach 10 kwiecień PIATEK W/S Ignatianum Wybrane problemy w pracy terapeutycznej z pacjentem onkologicznym: dr med. Sławomir Murawiec 1. pacjent wyobrażony 2. lek wyobrażony. 9 z 12

10 11 kwiecień SOBOTA S Igantianum Grupa Balinta - teoria i zajęcia praktyczne. dr med. Sławomir Murawiec W/S Ignatianum Wybrane problemy seksuologiczne pacjentów onkologicznych. mgr Marzena Gmiterek W/S Ignatianum Podstawy Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) mgr Paulina Zielińska 25 kwiecień W/S/Ć Ignatianum Terapia wspomagająca1. Arteterapia, muzykoterapia. Praktyczne warsztaty szkoleniowe muzykoterapeutyczne. mgr Agnieszka Łuciuk- Wojczuk. W/S Ignatianum Terapia wspomagająca 2. Medycyna chińska, akupunktura, ziołolecznictwo i inne. Jak krytycznie korzystać z oferty medycyny niekonwencjonalnej? dr med. Wiesław Nowak 16 maja W/S Ignatianum Kryzys psychiczny wywołany chorobą cz. 3. Medyczne i społeczne problemy pacjenta wyleczonego. Problemy rodziny chorych i możliwości pomocy. Profilaktyka samobójstw. Prof. Barbara Pilecka 23 maja W/S Ignatinum Zagadnienia opieki hospicyjnej. mgr Iwona Pieniążek 10 z 12

11 ZAGANIENIA ETYCZNE I PRAWNE W PSYCHOONKOLOGII 30 godzin. 30 maja godz. W tym przerwa obiadowa W/S Ignatianum Podmiotowość i godność chorego i umierającego. Wartość a jakość życia. Postawy wobec choroby i śmierci. Lęk i możliwości jego przezwyciężania. Medycyna terapeutyczna i potrzeba medycyny paliatywnej. Prof. T. Biesaga / dr Jarosław Kucharski 13 czerwiec godz. W tym przerwa obiadowa W/S Ignatianum Walka z chorobą a opieka paliatywna i hospicyjna. Uśmierzanie bólu i prawo do świadomego przeżywania choroby. W poszukiwaniu sensu cierpienia antropologia i religia wobec cierpienia. Uporczywa terapia, środki proporcjonalne i nieproporcjonalne leczenia. Odstąpienie od uporczywej terapii a eutanazja. Prof. T. Biesaga / dr Jarosław Kucharski 11 z 12

12 20 czerwiec godz. W tym przerwa obiadowa W/S Ignatianum Czy chemioterapia może się stać uporczywą terapią? Czy można odstąpić od nawadniania i odżywiania wegetatywnie chorego? Definicji śmierci a wybudzanie z głębokiej śpiączki. Etyczne warunki transplantacji. Potrzeba żałoby aspekt antropologiczny i religijny. Prof. T. Biesaga / dr Jarosław Kucharski 27 czerwca egzamin końcowy ORGANIZATORZY STUDIÓW ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ W HARMONOGRAMIE ZAJĘĆ * godzina zajęć rozumiana jest jako godzina lekcyjna = 45 minut. 12 z 12

PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015. www.p-i-e.pl. idź do spisu treści. www.p-i-e.pl

PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015. www.p-i-e.pl. idź do spisu treści. www.p-i-e.pl PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015 1 Polski Instytut Ericksonowski powstał w 1993 roku. Współpracuje z kilkudziesięcioma innymi instytutami ericksonowskimi na świecie, wspierając indywidualny rozwój osób i zespołów.

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2014

Studium w DCP Jesień 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2014 Studium w DCP Jesień 2014 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z PSYCHIATRII Dla lekarzy, lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z psychiatrii i lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS 2012-2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2015

Studium w DCP Jesień 2015 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2015 Studium w DCP Jesień 2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie XLII Zjazd Psychiatrów Polskich Miejsce psychiatrii

Bardziej szczegółowo

Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci WYTYCZNE DLA LEKARZY

Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci WYTYCZNE DLA LEKARZY Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci WYTYCZNE DLA LEKARZY Polskie Towarzystwo Pediatryczne 2011 Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU SPECJALISTYCZNEGO KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO opracowane w ramach projektu systemowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WARSZAWA 2008 1 Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ul. A. Pawińskiego 5A 02-106 Warszawa tel.: (022) 592 34 50 fax:

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med.

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med. Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony Dr n med. Sławomir Murawiec Jacek Wciórka: Perspektywy rozwoju opieki psychiatrycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : PSYCHIATRIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w psychiatrii Warszawa

Bardziej szczegółowo

Opieka paliatywna wobec pacjentów dializowanych w polskich realiach obowiązek czy możliwość?

Opieka paliatywna wobec pacjentów dializowanych w polskich realiach obowiązek czy możliwość? Forum Nefrologiczne 2012, tom 5, nr 3, 254 258 Copyright 2012 Via Medica ISSN 1899 3338 AKTUALNOŚCI W PIELĘGNIARSTWIE NEFROLOGICZNYM www.fn.viamedica.pl Anna Kliś Stacja Dializ Szpitala Wojewódzkiego w

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ DROGA DO SIEBIE Choroba afektywna dwubiegunowa, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA III ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 2010 10 01 1 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE UCZELNI.3 2. HISTORIA UCZELNI.....3 3. WŁADZE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO..

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Marta Stolarska. Rok: Wydawnictwo: Miejsce wydania:

Wstęp. Marta Stolarska. Rok: Wydawnictwo: Miejsce wydania: Marta Stolarska Rok: Wydawnictwo: Miejsce wydania: Wstęp Na początek chciałabym postawić pytanie: po co badać jakość życia? Zwłaszcza u pacjentów onkologicznych, narażając ich na dodatkowe i może niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki

Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa Prorektor - dr Bożena Piechowicz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOTERAPII

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOTERAPII Karolina Redzimska Podyplomowe Studium Seksuologii UAM karolina.redzimska@adres.pl SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOTERAPII W dniu 6 października 2006 roku

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 54 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo