Skuteczność i tolerancja nowego żelu dopochwowego na bazie chlorheksydyny w leczeniu zakażeń pochwy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skuteczność i tolerancja nowego żelu dopochwowego na bazie chlorheksydyny w leczeniu zakażeń pochwy"

Transkrypt

1 Skuteczność i tolerancja nowego żelu dopochwowego na bazie chlorheksydyny w leczeniu zakażeń pochwy Bruno Molteni, Antonietta D Antuono, Patrizia Bandini, Giuseppe Sintini, Eliana Barcellona, Antonella Agnello, Massimo Milani Curr Med Res Opin. 2004;20(6) Cel: Ocenialiśmy skuteczność i tolerancję nowego bioadhezyjnego żelu dopochwowego na bazie chlorheksydyny (Clomirex ) u kobiet z zakażeniami pochwy. Plan badania i uczestnicy: Do randomizowanego, kontrolowanego badania, prowadzonego przez 4 tygodnie w wielu ośrodkach, włączono ogółem 90 kobiet nie będących w ciąży, z zakażeniami pochwy pochodzenia zarówno bakteryjnego (bakteryjne zapalenie pochwy bakteryjna waginoza, BV) jak i grzybiczego (kandydoza pochwy, VC). Pacjentki były losowo leczone albo chlorheksydyną w 0,5% żelu dopochwowym (CHX-VG) w dawce 2,5 g, albo metronidazolem w tabletkach dopochwowych po 500 mg (M) lub klotrimazolem (CL) w kremie dopochwowym, zależnie od etiologii zakażenia, podawanymi codziennie przez 7 dni (faza terapeutyczna), w stosunku liczbowym 2:1. Ogółem, 45 kobiet miało rozpoznanie BV i 45 rozpoznanie VC. Sześćdziesiąt kobiet leczono CHX-VG, leczono M i leczono CL. Wszystkie pacjentki obserwowano przez dodatkowe 3 tygodnie bez leczenia (faza obserwacji następczej). W przypadku kobiet z BV, wyleczenie kliniczne było definiowane jako zniknięcie następujących objawów obiektywnych i subiektywnych: jednorodnych upławów; obecności 2 komórek jeżowych w mokrym preparacie mikroskopowym; ph pochwy >4,7 i dodatniego wyniku testu zapachowego. W przypadku kobiet z VC, wyleczenie kliniczne definiowano jako ustąpienie objawów obiektywnych i subiektywnych plus brak strzępków, strzępków rzekomych i blastosporów w mokrym preparacie mikroskopowym traktowanym 10% KOH. Wyleczenie kliniczne było oceniane na zakończenie badania (4 tygodnie) przez badacza nieświadomego przydziału pacjentek do grup terapeutycznych. Wyniki: W tygodniu 4, wśród kobiet z BV, 28 z (93%) kobiet z grupy CHX-VG zostało klinicznie wyleczonych, w porównaniu do 11 z (74%) w grupie M (p = 0,3). U kobiet z VC, 26 spośród pacjentek (86,6%) z grupy CHX-VG zostało klinicznie wyleczonych, w porównaniu do 13 z (86%) z grupy CL (p = 0,5). Tolerancja była dobra i bardzo dobra u 90% pacjentek leczonych CHX-VG. Sześć kobiet (10%) skarżyło się na łagodne przejściowe uczucie pieczenia po dopochwowym zastosowaniu CHX-VG. Nie obserwowano żadnych poważnych działań niepożądanych podczas trwania badania w żadnej leczonej grupie. Żadna kobieta nie miała upławów po leczeniu. Wniosek: Wyniki te wykazują, że krótkoterminowo, CHX-VG stanowi skuteczne leczenie zarówno bakteryjnych, jak i grzybiczych zakażeń pochwy. Niezbędne są dalsze badania kliniczne dla oceny skuteczności i profilu tolerancji tego nowego dopochwowego żelu z chlorheksydyną przy stosowaniu przewlekłym oraz skuteczności w zmniejszaniu częstości nawrotów zakażeń pochwy. W krajach uprzemysłowionych, bakteryjna waginoza (BV) i kandydoza pochwy (VC) są najczęstszymi przyczynami obfitych upławów białych i zakażeń pochwy u kobiet. [1] Miejscowo stosowane leki imidazolowe oraz metronidazol lub klindamycyna są uważane za skuteczne metody leczenia, odpowiednio VC i BV. [2,3 ] Jednakże, współistniejące bakteryjne zakażenia pochwy są często wykrywane u kobiet z grzybiczym zakażeniem sromu i pochwy. [4] Chlorheksydyna (CHX) jest lekiem przeciwbakteryjnym o szerokim zakresie działania oraz substancją przeciwgrzybiczą, stosowaną w celu zapobiegania zakażeniom i ich leczenia [5], zwłaszcza w obrębie błon śluzowych jamy ustnej. Płukanki pochwy z 0,25-0,5% chlorheksydyną mogłyby chronić przed bakteryjnym i grzybiczym zapaleniem pochwy. [6] Jednakże, ich skuteczność mogłaby być ograniczana przed krótki czas kontaktu preparatu z błoną śluzową pochwy. Niedawno opracowano, z zastosowaniem opatentowanej technologii, nowy bioadhezyjny żel dopochwowy (CHX-VG: Clomirex ), (żel na bazie hydroksyetylucelulozy: Miphargel ), zawierający 0,5% glukonian chlorheksydyny do leczenia zakażeń pochwy. Ze względu na swoją charakterystykę bioadhezyjną, preparat ten umożliwia przedłużone uwalnianie CHX.

2 Celem badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa CHX-VG, jako monoterapii, w leczeniu bakteryjnego zapalenia pochwy (BV) i kandydozy pochwy (VC) u kobiet niebędących w ciąży, w porównaniu do standardowych metod leczenia. Clomirex jest zarejestrowaną nazwą handlową Mipharm, Włochy Miphargel jest zarejestrowaną nazwą handlową Mipharm, Włochy Badanie było prospektywną, randomizowaną, kontrolowaną próbą kliniczną z udziałem grup równoległych. W badaniu tym udział wzięły 4 główne Przychodnie Ginekologiczne i jedna Przychodnia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową. Zasadniczym celem było porównanie odsetka wyleczeń klinicznych pomiędzy grupą CHX-VG i grupami leczenia standardowego. Drugorzędnym punktem końcowym tego badania była ocena miejscowej tolerancji metod leczenia, ocenianej jako obecność lub brak pieczenia, świądu lub bolesności po zastosowaniu leków. Główne kryteria włączenia do badania obejmowały: wiek od 20 do 75 lat oraz potwierdzone rozpoznanie ostrego zakażenia pochwy. Z badania wykluczano te kobiety, które były w ciąży lub stosowały miejscowe leczenie przeciwgrzybicze lub antybiotykoterapię w ciągu ostatnich 2 tygodni. BV diagnozowano według obecności co najmniej 3 z 4 poniższych kryteriów Amsela [7] : (1) obecność jednorodnych szarawo-białych upławów; (2) podwyższona wartość ph pochwy >4,7; (3) dodatni wynik testu zapachowego na aminy po dodaniu 10% KOH; (4) obecność komórek jeżowych (>2 HPF) w mokrym preparacie mikroskopowym. Pacjentki diagnozowano jako mające VC, kierując się objawami subiektywnymi (świąd, zaburzenia dyzuryczne, podrażnienie, bolesność, zmiana wydzieliny) oraz obiektywnymi objawami zapalenia sromu i pochwy (obrzęk, rumień i starcie naskórka, tworzenie się szczelin), normalną wartością ph pochwy (<4,5) i dodatnim wynikiem badania mokrego preparatu mikroskopowego (badanie mikroskopowe po dodaniu 10% wodorotlenku potasowego). W przypadku kobiet z BV, wyleczenie kliniczne definiowano jako zniknięcie następujących objawów obiektywnych i subiektywnych: jednorodnych upławów; obecności dwóch lub więcej komórek jeżowych w mokrym preparacie mikroskopowym; ph pochwy >4,7 oraz dodatniego wyniku testu zapachowego. W przypadku kobiet z VC, wyleczenie kliniczne definiowano jako ustąpienie objawów obiektywnych i subiektywnych plus brak strzępków, strzępków rzekomych i blastosporów w badaniu mokrego preparatu mikroskopowego po zastosowaniu 10% KOH. Wyleczenie kliniczne oceniano na zakończenie badania (tydzień 4). Oceny kliniczne były dokonywane w sposób zaślepiony, przez badaczy nieświadomych przydziału pacjentek do grup leczniczych. Miejscową tolerancję metod leczenia oceniano według obecności lub braku pieczenia, świądu lub bolesności po zastosowania leku. Bardzo dobrą tolerancję definiowano jako całkowity brak miejscowych działań niepożądanych po dopochwowym zastosowaniu badanych leków. Dobrą tolerancję określano jako obecność lekkich i przejściowych, wyłącznie miejscowych działań niepożądanych, takich jak uczucie pieczenia lub świąd. Ogółem, do badania włączono 90 kobiet, po uzyskaniu ich świadomej zgody. Pacjentki podzielono według etiologii zakażenia pochwy na dwie grupy: 45 kobiet z BV, i 45 z VC. Łącznie, 60 kobiet ( na grupę) leczono CHX-VG, w dawce 2,5 g dziennie. W grupie BV, kobiet przydzielono do leczenia M w postaci tabletki pochwowej 500 mg dziennie, a w grupie VC kobiet przydzielono do leczenia 2% kremem z CL do stosowania dopochwowego raz dziennie, jako leczenia porównawczego. W naszym kraju dostępny jest tylko klotrimazol w 2% stężeniu do stosowania w kandydozie pochwy. Czas leczenia we wszystkich grupach wynosił 7 kolejnych dni. Protokół badania został zaaprobowany przez miejscowe instytucjonalne komisje rewizyjne. Randomizację przeprowadzono przy użyciu wygenerowanej komputerowo listy randomizacyjnej (Arcus Quickstat, Cambridge, Wielka Brytania) z blokiem 4 pacjentek w stosunku 2:1. Wielkość próbki oparta została o założenie wykazania co najmniej równoważności (non-inferiority) odsetków wyleczeń klinicznych pomiędzy leczeniem CHX-G i leczeniem porównawczym. Przy mocy 80% i błędzie typu I wynoszącym 0,05, trzeba było rekrutować do tego badania ogółem co najmniej 84 pacjentki, aby odrzucić hipotezę zerową, że CHX-VG i lek porównawczy nie są równoważne (tzn.

3 różnica delta, lewostronna, w odsetku wyleczeń klinicznych >12%). Biorąc pod uwagę potencjalny odsetek wypadnięć z badania, wynoszący 8-10%, zdecydowaliśmy o rekrutacji 90 pacjentek. Wielkość próbki obliczono za pomocą programu Studysize (CreoStat HB) wersja Do porównania zmiennych kategorycznych zastosowano dokładny test Fishera a do porównania zmiennych ciągłych użyto testu Wilcoxona i testu t dla par. Za znamienną uznano wartość p <0,05. W odniesieniu do częstości wyleczeń klinicznych, wartości podano z 95% zakresem przedziału ufności (CI). Od lutego 2003 r. do listopada 2003 r., 120 pacjentek ambulatoryjnych z upławami i/lub świądem pochwy jako głównymi dolegliwościami klinicznymi, zostało poddanych badaniom przesiewowym. Trzydziestu kobiet nie włączono do badania z następujących powodów: 8 kobiet odmówiło zgody na udział w badaniu; u 12 kobiet zakażenie pochwy nie zostało potwierdzone badaniem mikroskopowym i i/lub pomiarem ph pochwy; u 10 kobiet rozpoznano zakażenie Trichomonas vaginalis. Kryteria włączenia zostały spełnione przez 90 kobiet, które włączono do badania. BV częściej wykrywano u kobiet rekrutowanych z ośrodka Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, w porównaniu do Przychodni Ginekologicznych, w których najczęstszym rozpoznaniem była VC. Wszystkie pacjentki oceniono pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa w ramach analizy Intencji Leczenia (Rycina 1). W przypadku pacjentek, które chciały przedwcześnie zakończyć udział w badaniu, należało zastosować metodę LOCF (Przeniesienie ostatniej obserwacji do przodu). Ich charakterystyka demograficzna jest przedstawiona. Przy randomizacji, zakażenie pochwy potwierdzono u wszystkich pacjentek (45 z BV i 45 z VC). Jak oczekiwano, wartość ph pochwy u kobiet z BV wyjściowo była wyższa niż ph pochwy u kobiet z VC. Wszystkie rekrutowane pacjentki ukończyły 4-tygodniowe badanie. W tygodniu 4, u kobiet z BV, 28 z pacjentek (93%; 95%CI: 78-98) w grupie CHX-VG zostało klinicznie wyleczonych, w porównaniu do 11 z pacjentek (74%; 95%CI: 48-89) w grupie M (p=0,3). U kobiet z BV, wyjściowa wartość ph pochwy wynosiła 6,1 ± 1 w grupie CHX-VG oraz 6,1 ± 0,9 w grupie M. Obie metody leczenia znamiennie obniżyły wartość ph pochwy w tygodniu 4 do 4,1 ± 0,06 w grupie CHX-VG i do 4,3 ± 0,9 w grupie M (p = 0,001). U kobiet z VC, 26 spośród pacjentek (86,6%; 95%CI: 70-94) w grupie CHX-VG zostało klinicznie wyleczonych. Wyleczenie kliniczne obserwowano u 13 spośród kobiet (86%; 95%CI: 62-96) w grupie CL (p=0,5). Nie stwierdzono statystycznie znamiennych różnic w częstości wyleczeń klinicznych pomiędzy pacjentkami leczonymi CHX-VG a grupami leczenia porównawczego. Tolerancja była dobra i bardzo dobra u 90% pacjentek leczonych CHX-VG. Sześć kobiet spośród 60 (10%) skarżyło się na łagodne, przejściowe uczucie pieczenia po zastosowaniu CHX-VG. Nie obserwowano żadnych poważnych działań niepożądanych podczas trwania badania w żadnej leczonej grupie. Żadna kobieta nie skarżyła się na upławy po leczeniu. Tabela 1. Opis badanej populacji, wyjściowo Pacjentki z BV Pacjentki z VC Grupa CHX-VG (n = ) Grupa metronidazolu (n = ) Grupa CHX-VG (n = ) Grupa klotrimazolu (n = ) Średni wiek (SD) 41 (11) 36 (16) 32 (10) 33 (7) Menopauza: tak ph pochwy 6,1 (1,0) 6,1 (0,9) 4,1 (0,5) 4,0 (0,6) CHX-VG: chlorheksydyna w żelu dopochwowym BV: bakteryjna waginoza VC: kandydoza pochwy

4 Pacjentki poddane badaniom przesiewowym 120 Pacjentki włączone 90 Pacjentki nie spełniające kryteriów włączenia Pacjentki z bakteryjną waginozą 45 Pacjentki z kandydozą pochwy 45 CHX-VG metronidazolu CHX-VG klotrimazolu Schemat badania Bakteryjna waginoza (BV) i kandydoza pochwy (VC) są najczęstszymi przyczynami obfitych upławów białych i zakażeń pochwy u kobiet. [1] Szacuje się, że 50-75% kobiet doświadczy drożdżakowego zapalenia pochwy na pewnym etapie swojego życia. [8] BV może być przyczyną aż do połowy przypadków zapalenia pochwy u wszystkich kobiet i od 10 do % przypadków u kobiet ciężarnych. [9] BV wiąże się ze zwiększonym ryzykiem kilku stanów chorobowych, w tym pooperacyjnych zakażeń po chirurgicznym usunięciu macicy. [10] Miejscowe leki imidazolowe oraz metronidazil lub klindamycyna są uważane za standardowe leczenie, odpowiednio VC i BV [2,3]. Jednakże, równoczesne bakteryjne zakażenia pochwy są wykrywane aż u połowy kobiet z grzybiczym zakażeniem sromu i pochwy. [14] Dlatego stosowanie monoterapii imidazolami lub antybiotykiem było niewłaściwe w przypadkach mieszanego zapalenia pochwy. Chlorheksydyna (CHX) jest substancją o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego i przeciwgrzybiczego. Używana jest w celu zapobiegania zakażeniom i leczenia zakażeń, zwłaszcza jamy ustnej. Badania in vitro oraz in vivo wykazały, że CHX jest bardzo skuteczna wobec zakażeń wywołanych przez Candida albicans. [11,12] W położnictwie, CHX w postaci 0,25-0,5% płukanek dopochwowych jest powszechnie stosowana jako środek antyseptyczny. [13] Wykazano, że stosowanie płukanek z CHX podczas porodu (co 4-6 godzin), zmniejsza częstość zakażeń okołoporodowych i ryzyko przeniesienia zakażenia paciorkowcami grupy B z matki na płód. [14] Jednakże, skuteczność płukanek z CHX mogłaby być ograniczona krótkim czasem kontaktu tej specjalnej postaci leku z błoną śluzową pochwy. Nie ma danych dotyczących skuteczności i tolerancji CHX w leczeniu zakażeń pochwy. Jak dotąd, nie są dostępne żadne dopochwowe preparaty CHX o przedłużonym uwalnianiu. CHX-VG jest nowym preparatem bioadhezyjnego żelu dopochwowego, zawierającym 0,5% chlorheksydyny. Ten innowacyjny preparat charakteryzuje się przedłużonym uwalnianiem CHX w czasie. Żel jest zdolny do ciągłego i przedłużonego uwalniania CHX przez okres do 13 godzin. [] Nasze badania wykazały po raz pierwszy, że stosowanie bioadhezyjnego żelu dopochwowego na bazie chlorheksydyny stanowi skuteczną metodę leczenia zarówno bakteryjnych, jak i grzybiczych zakażeń pochwy. Skuteczność i profil tolerancji tego żelu są porównywalne z terapiami standardowymi, powszechnie stosowanymi w tych stanach chorobowych. Jednakże, niektóre ograniczenia badania powinny być wzięte pod uwagę przy ocenie wyników naszego badania. Po pierwsze, badanie to nie było próbą podwójnie ślepą. Jednakże, oceny kliniczne były dokonywane

5 przez badaczy nieświadomych przydziału pacjentek do grup terapeutycznych. Ponadto, skuteczność badanych metod leczenia oceniano nie tylko klinicznie, tzn. brakiem objawów obiektywnych i subiektywnych, ale także obiektywnymi parametrami, takimi jak ph pochwy i oceny mikroskopowe. Okres obserwacji w tym badaniu wynosił tylko 4 tygodnie. Dlatego, nie jest możliwa ocena skuteczności CHX-VG w dłuższych okresach obserwacji (tzn. skuteczności wpływu tego nowego żelu dopochwowego na częstość nawrotów zakażeń pochwy). Jednakże, w przeciwieństwie do antybiotyków, powszechnie stosowanych w zakażeniach pochwy, dopochwowo podawana chlorheksydyna nie zaburza prawidłowej flory pochwy, w której dominują pałeczki kwasu mlekowego. [16] Ten efekt mógłby być istotny dla zmniejszenia częstości nawrotów zakażeń po leczeniu chlorheksydyną. Jednakże, niezbędne są dalsze badania kliniczne dla oceny skuteczności i tolerancji tego nowego dopochwowego żelu z chlorheksydyną w długim okresie, oraz dla oceny zmniejszania częstości nawrotów zakażeń pochwy. Wyniki tego badania wykazały, że stosowany dopochwowo nowy żel z chlorheksydyną, charakteryzujący się przedłużonym uwalnianiem czynnika aktywnego, stanowi skuteczne i dobrze tolerowane leczenie zakażeń pochwy, zarówno bakteryjnych, jak i grzybiczych. Jednakże, niezbędne są dalsze badania kliniczne na próbce odpowiedniej wielkości, dla oceny skuteczności i profilu tolerancji tego nowego dopochwowego żelu z chlorheksydyną w długim okresie stosowania oraz dla oceny zmniejszania częstości nawrotów zakażeń pochwy. Piśmiennictwo 1. Center for Disease Control and Prevention. Guidelines for treatment of sexually transmitted diseases. MMWR 1998;47 (RR-1): Schmitt C, Sobel JD. Bacterial vaginosis: treatment with clindamycin cream versus oral metronidazole. Obstet Gynecol 1992;79: Sobel JD. Vulvovaginitis. Dermatol Clin 1992;10: Ventolini G, Baggish M. Recurrent fungal vulvovaginitis and their association with bacterial infections. In: The fourth world congress on controversies in obstetrics and gynecology and infertility, Berlin; 2003, p McDonnell G, Russel AD. Antiseptic and disinfectants: activity action and resistance. Clin Microbiol Rev 1999;12: Sweeten KM, Eriksen NL. Chlorhexidine versus sterile water vaginal wash during labor to prevent peripartum infection. Am J Obstet Gynecol 1997;176: Amsel R, Totten PA, Spiegel CA. Nonspecific vaginitis: diagnostic criteria and microbial and epidemiologic association. Am J Med 1983;74: Brocklehurst P, Mindel A. Recurrent genital infections. Br J Sex Med 1991;18: Colli E, Bertulessi C, Landoni M, et al. Bacterial vaginosis in pregnancy and preterm birth:evidence from the literature. J Int Med Res 1996;24: Larsson PG, Platz-Christensen JJ, Fursom U, et al. Clue cells in predicting infections after abdominal hysterectomy. Obstet Gynecol 1991;77: Suci P. Action of chlorhexidine against yeast and filamentous forms in an early stage Candida albicans biofilm. Antimicrob Agents Chemoter 2002;46: Ellepola A, Samaranayake L. Adjunctive use of chlorhexidine in oral candidoses: a review. Oral Diseases 2001;7: Shubair M, Stanek R. Effects of chlorhexidine gluconate douche on normal vaginal flora. Gynecol Obstet Invest 1992;34: Rouse DJ, Cliver S. Clinical trial of chlorhexidine vaginal irrigation to prevent peripartal infection in nulliparous women. Am J Obstet Gynecol 2003;189: Funding information This study was supported by a grant from Mipharm SpA. Reprint Address Address for correspondence: Dr Massimo Milani, R&D Mipharm, Via B. Quaranta 12, Milan, Italy. Tel.: ; Fax: ; Curr Med Res Opin. 2004;20(6) 2004 Librapharm Limited

SCHORZENIA POCHWY I ICH ZAPOBIEGANIE. Poradnik dla pacjentki o diagnozowaniu i leczeniu chorób pochwy

SCHORZENIA POCHWY I ICH ZAPOBIEGANIE. Poradnik dla pacjentki o diagnozowaniu i leczeniu chorób pochwy SCHORZENIA POCHWY I ICH ZAPOBIEGANIE Poradnik dla pacjentki o diagnozowaniu i leczeniu chorób pochwy Praktycznie każda kobieta odczuwa czasami dolegliwości w obrębie intymnych części ciała. Wpływają one

Bardziej szczegółowo

Ocena i interpretacja obrazu mikroskopowego oraz innych czynników określających stopien czystości pochwy

Ocena i interpretacja obrazu mikroskopowego oraz innych czynników określających stopien czystości pochwy 9.5 Stopień czystości pochwy Ocena i interpretacja obrazu mikroskopowego oraz innych czynników określających stopien czystości pochwy Czynnik Liczba/Interpretacja/Uwagi Preparat barwiony metodą Grama Przypadek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MACMIROR COMPLEX 500 (500 mg + 200 000 j.m.) globulki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 globulka dopochwowa zawiera

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej.

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej. Aneks II Zmiany dotyczące odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz ulotki dla pacjenta przedstawione przez Europejską Agencję Leków (EMA) Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

BADANIA KLINICZNE Smart X ide 2 V 2 LR. Zastosowanie leczenia laserem CO2 w atrofii pochwy, rozluźnieniu pochwy oraz nietrzymaniu moczu

BADANIA KLINICZNE Smart X ide 2 V 2 LR. Zastosowanie leczenia laserem CO2 w atrofii pochwy, rozluźnieniu pochwy oraz nietrzymaniu moczu BADANIA KLINICZNE Smart X ide 2 V 2 LR Zastosowanie laserem CO2 w atrofii, rozluźnieniu oraz nietrzymaniu moczu Zastosowanie laserem CO2 w atrofii, rozluźnieniu oraz nietrzymaniu moczu. Dr. Stefano Salvatore

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA UOGÓLNIONE I MIEJSCOWE ORAZ CHOROBY ZAKAŹNE W CIĄŻY. I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie

ZAKAŻENIA UOGÓLNIONE I MIEJSCOWE ORAZ CHOROBY ZAKAŹNE W CIĄŻY. I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie ZAKAŻENIA UOGÓLNIONE I MIEJSCOWE ORAZ CHOROBY ZAKAŹNE W CIĄŻY I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie ZAKAŻENIA najczęstsza przyczyna powikłań w ciąży, porodzie i połogu w 70% przyczyna

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010

Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010 Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010 1. Leczeniem powinni być objęci chorzy z ostrym, przewlekłym zapaleniem wątroby oraz wyrównaną

Bardziej szczegółowo

Ilościowa i jakościowa diagnostyka flory bakteryjnej pochwy. VagiStatus

Ilościowa i jakościowa diagnostyka flory bakteryjnej pochwy. VagiStatus Ilościowa i jakościowa diagnostyka flory bakteryjnej pochwy VagiStatus LACTOBACILLUS SPP. Fizjologiczna mikroflora pochwy odgrywa bardzo ważna rolę w zachowaniu zdrowia kobiety. Wszelkie zmiany mikroflory

Bardziej szczegółowo

Bakterie komensalne bytujące na skórze i błonach

Bakterie komensalne bytujące na skórze i błonach prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek, prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta Ocena skuteczności i wskazań do stosowania produktu leczniczego

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWA BIOCENOZA POCHWY

PRAWIDŁOWA BIOCENOZA POCHWY PRAWIDŁOWA BIOCENOZA POCHWY Bakterie beztlenowe Bakterie tlenowe Mykoplazmy urogenitalne Lactobacillus spp. Ziarenkowce G(+): Peptococcus spp. Ziarenkowce G(-): Veionella spp. Ziarenkowce Staphylococcus

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zineryt 40 mg/ml + 12 mg/ml, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do stosowania na skórę 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

probiotyk o unikalnym składzie

probiotyk o unikalnym składzie ~s~qoy[jg probiotyk o unikalnym składzie ecovag, kapsułki dopochwowe, twarde. Skład jednej kapsułki Lactobacillus gasseri DSM 14869 nie mniej niż 10 8 CFU Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

Celem prezentowanego badania było określenie wskazań

Celem prezentowanego badania było określenie wskazań Wstęp Rola bakterii komensalnych w ludzkim organizmie obejmuje tworzenie bariery zapobiegającej zakażeniom cewki moczowej, zewnętrznych narządów płciowych i pochwy, górnych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego,

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWA BIOCENOZA POCHWY

PRAWIDŁOWA BIOCENOZA POCHWY PRAWIDŁOWA BIOCENOZA POCHWY Bakterie beztlenowe Bakterie tlenowe Mykoplazmy urogenitalne Lactobacillus spp. Ziarenkowce G(+): Peptococcus spp. Ziarenkowce G(-): Veionella spp. Ziarenkowce Staphylococcus

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia zakażenia HIV. Specyfika pacjenta zakażonego.

Epidemiologia zakażenia HIV. Specyfika pacjenta zakażonego. Epidemiologia zakażenia HIV. Specyfika pacjenta zakażonego. dr med. Monika Bociąga-Jasik 1981 stwierdza się liczne przypadki pneumocystozowego zapalenia płuc i mięska Kaposiego u młodych, dotychczas zdrowych

Bardziej szczegółowo

Mefelor 50/5 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu. Metoprololtartrat/Felodipi n AbZ 50 mg/5 mg Retardtabletten

Mefelor 50/5 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu. Metoprololtartrat/Felodipi n AbZ 50 mg/5 mg Retardtabletten ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCÓW, POSIADACZY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH Państwo członkowskie Podmiot

Bardziej szczegółowo

ANEKS II WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO ZMIANY CHARAKTERYSTYK PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTEK DLA PACJENTA PRZEDSTAWIONE PRZEZ EUROPEJSKĄ AGENCJĘ LEKÓW

ANEKS II WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO ZMIANY CHARAKTERYSTYK PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTEK DLA PACJENTA PRZEDSTAWIONE PRZEZ EUROPEJSKĄ AGENCJĘ LEKÓW ANEKS II WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO ZMIANY CHARAKTERYSTYK PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTEK DLA PACJENTA PRZEDSTAWIONE PRZEZ EUROPEJSKĄ AGENCJĘ LEKÓW 108 WNIOSKI NAUKOWE OGÓLNE PODSUMOWANIE OCENY NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO invag kapsułki dopochwowe, twarde. Bakterie kwasu mlekowego: 25% Lactobacillus fermentum 57A, 25% Lactobacillus plantarum 57B, 50% Lactobacillus

Bardziej szczegółowo

ANEKS I. Strona 1 z 5

ANEKS I. Strona 1 z 5 ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA, MOC WETERYNARYJNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH, GATUNKI ZWIERZĄT, DROGA PODANIA, PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności zastosowania urządzenia medycznego Aquatus w leczeniu stanów zapalnych pochwy doniesienie wstępne

Ocena skuteczności zastosowania urządzenia medycznego Aquatus w leczeniu stanów zapalnych pochwy doniesienie wstępne Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 4, zeszyt 4, 231-235, 2011 Ocena skuteczności zastosowania urządzenia medycznego Aquatus w leczeniu stanów zapalnych pochwy doniesienie wstępne MAŁGORZATA

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Szacuje się, że wysokie ciśnienie krwi jest przyczyną

Bardziej szczegółowo

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń Jan Z. Peruga, Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Jednym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Nizoral 20 mg/g krem 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 g kremu zawiera 20 mg ketokonazolu (Ketoconazolum). Pełny wykaz

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Albothyl, 90 mg, globulki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 globulka zawiera 90 mg polikrezulenu (Policresulenum). Pełny wykaz substancji

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Fluomizin, 10 mg, tabletki dopochwowe Dekwaliniowy chlorek

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Fluomizin, 10 mg, tabletki dopochwowe Dekwaliniowy chlorek Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Fluomizin, 10 mg, tabletki dopochwowe Dekwaliniowy chlorek Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Omnisolvan przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Omnisolvan przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Omnisolvan przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Nadmierne wydzielanie śluzu w drogach

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY A. Leczenie infliksymabem 1. Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chlc)

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI ICD 10 D80 w tym D80.0, D80.1, D80.3, D80.4, D80.5,

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie zakażeń przenoszonych drogą płciową w położnictwie i ginekologii.

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie zakażeń przenoszonych drogą płciową w położnictwie i ginekologii. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie zakażeń przenoszonych drogą płciową w położnictwie i ginekologii. Do przygotowania rekomendacji Polskie Towarzystwo Ginekologiczne powołało

Bardziej szczegółowo

Lista rzeczy, które należy sprawdzić przepisując Isoderm ( ) (Kursywą przedstawione są informacje dotyczące wyłącznie kobiet)

Lista rzeczy, które należy sprawdzić przepisując Isoderm ( ) (Kursywą przedstawione są informacje dotyczące wyłącznie kobiet) Broszura dokumentacyjna z wykazem czynności kontrolnych opracowana na podstawie zaleceń Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla produktu leczniczego Isoderm

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Dobenox przeznaczone do publicznej wiadomości.

Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Dobenox przeznaczone do publicznej wiadomości. VI.2 Plan Zarządzania Ryzykiem dla produktów kwalifikowanych jako "Well established use" zawierających Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Dobenox przeznaczone do publicznej

Bardziej szczegółowo

jest zbudowany i które są niezbędne do jego prawidłowej (fizjologicznej pracy) a taką zapewniają mu zgodnie z badaniami nnkt EPA+DHA omega-3.

jest zbudowany i które są niezbędne do jego prawidłowej (fizjologicznej pracy) a taką zapewniają mu zgodnie z badaniami nnkt EPA+DHA omega-3. Opis publikacji Tomasz Pawełczyk, Marta Grancow-Grabka, Magdalena Kotlicka-Antczak, Elżbieta Trafalska, Agnieszka Pawełczyk. A randomized controlled study of the efficacy of six-month supplementation with

Bardziej szczegółowo

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluomizin, 10 mg, tabletki dopochwowe Sformatowano: Lewy: 2,5 cm, Prawy: 2,5 cm, Górny: 2 cm, Dolny: 2 cm, Początek sekcji: ciągły, Szerokość:

Bardziej szczegółowo

U połowy kobiet, które chorowały na grzybicę pochwy, nawrót zakażenia zdarza się co najmniej jeszcze raz.

U połowy kobiet, które chorowały na grzybicę pochwy, nawrót zakażenia zdarza się co najmniej jeszcze raz. 1 Swędzenie pochwy? Jak leczyć grzybicę pochwy. Pevaryl Ekonazol Grzybicę pochwy często uważa się za problem zbyt intymny, aby o nim mówić. Niniejszą broszurkę, opracowaną przez firmę Janssen-Cilag, warto

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SILIKONOWEGO KRĄŻKA SZYJKOWEGO W LECZENIU NIEWYDOLNOŚCI CIEŚNIOWO-SZYJKOWEJ U KOBIET CIĘŻARNYCH. DR MED.

ZASTOSOWANIE SILIKONOWEGO KRĄŻKA SZYJKOWEGO W LECZENIU NIEWYDOLNOŚCI CIEŚNIOWO-SZYJKOWEJ U KOBIET CIĘŻARNYCH. DR MED. OPINIA OPINIA DOTYCZĄCA ZASTOSOWANIA SILIKONOWYCH KRĄŻKÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ SPÓŁKE Z OO HERBICH MICHAEL Z ZIELONEJ GÓRY U CIĘŻARNYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH. W latach 1994 1996 przeprowadzono badania

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 339 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 339 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 339 SECTIO D 5 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego WP i NoZ AM w Lublinie, p.o. kierownika Zakładu: Prof. dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Kandydoza pochwy i sromu

Kandydoza pochwy i sromu Kandydoza pochwy i sromu Vulvovaginal candidiasis dr n. med. Robert Kuthan Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Zakład Mikrobiologii Lekarskiej w Warszawie Oddano do publikacji: 23.04.2014 PDF FULL-TEXT

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Skinoren Rosacea 150 mg/g żel Acidum azelaicum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder

Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Efektywna kontrola ścisła obserwacja po leczeniu

Bardziej szczegółowo

Claritine. Informacje o stosowaniu: Schering-Plough/USA. Claritine' ... Q) '., ::: N

Claritine. Informacje o stosowaniu: Schering-Plough/USA. Claritine' ... Q) '., ::: N Informacje o stosowaniu: Claritine@ - tabletki i syrop Loratadyna - lek przeciwhistaminowy o przedłużonym działaniu, nie wywołujący objawów uspokojenia. Opis: każda tabletka preparatu Claritine'" zawiera

Bardziej szczegółowo

Ryzykowne zachowania seksualne aspekt medyczny

Ryzykowne zachowania seksualne aspekt medyczny Konferencja naukowa Wychowanie seksualne w szkole cele, metody, problemy. Lublin, 10 marca 2014 r. Ryzykowne zachowania seksualne aspekt medyczny dr n.med Ewa Baszak-Radomańska Gabinety TERPA ryzykowne

Bardziej szczegółowo

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Wnioski naukowe Uwzględniając sprawozdanie oceniające PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie (PSUR) dotyczących

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1773451 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2005 05761294.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 31/4745 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Aneks. Wnioski naukowe i podstawy do odmowy przedstawione przez Europejską Agencję Leków

Aneks. Wnioski naukowe i podstawy do odmowy przedstawione przez Europejską Agencję Leków Aneks Wnioski naukowe i podstawy do odmowy przedstawione przez Europejską Agencję Leków Wnioski naukowe i podstawy do odmowy przedstawione przez Europejską Agencję Leków Produkt leczniczy Folotyn roztwór

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie Prezesa UR z dnia 19.03.2015 CCDS March 2014

Zawiadomienie Prezesa UR z dnia 19.03.2015 CCDS March 2014 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta PEVISONE, (10 mg + 1,1 mg)/g, krem Econazoli nitras + Triamcinoloni acetonidum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte na kryteriach

Bardziej szczegółowo

CIBA-GEIGY Sintrom 4

CIBA-GEIGY Sintrom 4 CIBA-GEIGY Sintrom 4 Sintrom 4 Substancja czynna: 3-[a-(4-nitrofenylo-)-0- -acetyloetylo]-4-hydroksykumaryna /=acenocoumarol/. Tabletki 4 mg. Sintrom działa szybko i jest wydalany w krótkim okresie czasu.

Bardziej szczegółowo

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci.

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. dr n. med. Agnieszka Ołdakowska Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Stany zapalne pochwy u kobiet w wieku menopauzalnym

Stany zapalne pochwy u kobiet w wieku menopauzalnym Stany zapalne pochwy u kobiet w wieku menopauzalnym Vaginitis in menopausal women Anna Sobczuk, Marcin Wrona, Tomasz Pertyński Klinika Ginekologii i Chorób Menopauzy Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Omówienie rozpowszechnienia choroby Rosnąca oczekiwana długość życia i starzejące się społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zakażenia bakteryjne układu moczowego u kobiet

Zakażenia bakteryjne układu moczowego u kobiet Jan Peterek Zakażenia bakteryjne układu moczowego u kobiet Klinika Ginekologii i Położnictwa Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie Kierowniki Kliniki: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Stanowisko Rady Przejrzystości nr 95/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zasadności wydawania zgody

Bardziej szczegółowo

Śmiertelność przypisana w tys; całość Ezzatti M. Lancet 2002; 360: 1347

Śmiertelność przypisana w tys; całość Ezzatti M. Lancet 2002; 360: 1347 Nadciśnienie tętnicze Prewencja i leczenie Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytet Jagielloński, Kraków Warszawa.07.04.2013

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Gynoflor 50 mg + 0,03 mg, tabletki dopochwowe (Lactobacillus acidophilus + Estriolum)

Gynoflor 50 mg + 0,03 mg, tabletki dopochwowe (Lactobacillus acidophilus + Estriolum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Gynoflor 50 mg + 0,03 mg, tabletki dopochwowe (Lactobacillus acidophilus + Estriolum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

SLAJDY WYBRANE I ZMODYFIKOWANE POD KĄTEM PREZENTACJI W INTERNECIE

SLAJDY WYBRANE I ZMODYFIKOWANE POD KĄTEM PREZENTACJI W INTERNECIE SUM - WLK 2011 WYKŁAD PIĄTY: BIOSTATYSTYKA C.D. Prof. dr hab. med. Jan E. Zejda! UWAGA! SLAJDY WYBRANE I ZMODYFIKOWANE POD KĄTEM PREZENTACJI W INTERNECIE TREŚĆ WYKŁADU Dokumentowanie efektu (analiza danych

Bardziej szczegółowo

Wpływ dodatniego posiewu z kanału szyjki macicy u rodzącej na przebieg porodu, połogu i stan noworodka

Wpływ dodatniego posiewu z kanału szyjki macicy u rodzącej na przebieg porodu, połogu i stan noworodka Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 1, zeszyt 2, 111-115, 2008 Wpływ dodatniego posiewu z kanału szyjki macicy u rodzącej na przebieg porodu, połogu i stan noworodka EWA ROMEJKO, KATARZYNA WIĘCH,

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka rozwoju odleżyn na podstawie wybranych czynników ryzyka i skali D.Norton Aleksandra Popow, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Elżbieta Kozłowska Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO CROTAMITON FARMAPOL płyn do stosowania na skórę, 100 mg/g 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 g płynu do stosowania

Bardziej szczegółowo

Położnictwo i ginekologia

Położnictwo i ginekologia CRASH COURSE Redaktor serii Daniel Horton-Szar Położnictwo i ginekologia Nick Panay, Ruma Dutta, Audrey Ryan, J. A. Mark Broadbent Wydanie pierwsze polskie pod redakcją Jerzego Florjańskiego Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

4.2 Dawkowanie i sposób podawania CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zovirax Duo, (50 mg +10 mg)/g, krem 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum) i 10 mg hydrokortyzonu

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń krwi Paweł Zwierzewicz

Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń krwi Paweł Zwierzewicz Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń krwi Paweł Zwierzewicz Diagnostyka mikrobiologiczna sepsy oferta firmy biomerieux Automatyczne analizatory do posiewów krwi Automatyczne analizatory do identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Mifepriston Linepharma. Mifepristone Linepharma. Mifepristone Linepharma 200 mg comprimé. Mifepristone Linepharma 200 mg Tafla

Mifepriston Linepharma. Mifepristone Linepharma. Mifepristone Linepharma 200 mg comprimé. Mifepristone Linepharma 200 mg Tafla Aneks I Wykaz nazw, postać farmaceutyczna, moc produktu leczniczego, droga podania, wnioskodawcy / podmioty odpowiedzialne posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w państwach członkowskich 1 Podmiot

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cholinex Intense, 2,5 mg + 1,2 mg, tabletki do ssania 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka do ssania zawiera 2,5 mg heksylorezorcynolu

Bardziej szczegółowo

6.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Mupirocin InfectoPharm przeznaczone do publicznej wiadomości

6.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Mupirocin InfectoPharm przeznaczone do publicznej wiadomości 6.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Mupirocin InfectoPharm przeznaczone do publicznej wiadomości 6.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Infectopharm posiada pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka zakażeń grzybiczych pochwy

Profilaktyka zakażeń grzybiczych pochwy Profilaktyka zakażeń grzybiczych pochwy Prof. dr hab. med. Artur J. Jakimiuk Poradnik dla pacjentki W wydzielinie pochwy zdrowych kobiet w okresie reprodukcyjnym przeważają bakterie z rodzaju Lactobacillus,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gynalgin, 250 mg + 100 mg, tabletki dopochwowe 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka dopochwowa zawiera 250 mg metronidazolu (Metronidazolum)

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Advantan, 1 mg/g, emulsja na skórę (Methylprednisoloni aceponas)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Advantan, 1 mg/g, emulsja na skórę (Methylprednisoloni aceponas) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Advantan, 1 mg/g, emulsja na skórę (Methylprednisoloni aceponas) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

CHARAKTRYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTRYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTRYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Corsodyl, 0,2% w/v, płyn do stosowania w jamie ustnej 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Chlorheksydyny glukonian (Chlorhexidinum gluconatum)

Bardziej szczegółowo

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych imatinibem 1.1 Kryteria kwalifikacji Świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

Dr Jarosław Woroń. BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH Krynica 11.XII.2009

Dr Jarosław Woroń. BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH Krynica 11.XII.2009 Dr Jarosław Woroń BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH Krynica 11.XII.2009 Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ Kraków Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO GYNAZOL, 20 mg/g, krem dopochwowy 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 20 mg azotanu butokonazolu (Butoconazoli nitras),

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA DIKLONAT P, 10 mg/g, żel (Diclofenacum natricum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest

Bardziej szczegółowo

Rodzinna gorączka śródziemnomorska

Rodzinna gorączka śródziemnomorska www.printo.it/pediatric-rheumatology/pl/intro Rodzinna gorączka śródziemnomorska Wersja 2016 2. DIAGNOZA I LECZENIE 2.1 Jak diagnozuje się tę chorobę? Zasadniczo stosuje się następujące podejście: Podejrzenie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tersilat, 10 mg/g, krem 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden gram kremu zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku. Substancja pomocnicza

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa przedmiotu/modułu. Farmakologia Kliniczna. Wydział Lekarski I. Nazwa kierunku studiów. Lekarski. Język przedmiotu

SYLABUS. Nazwa przedmiotu/modułu. Farmakologia Kliniczna. Wydział Lekarski I. Nazwa kierunku studiów. Lekarski. Język przedmiotu Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Wydział Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie stacjonarne polski SYLABUS Farmakologia Kliniczna

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 157/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu

Bardziej szczegółowo

TROSKA O SIEBIE I SWOJE ZDROWIE

TROSKA O SIEBIE I SWOJE ZDROWIE TROSKA O SIEBIE I SWOJE ZDROWIE Troska o siebie i swoje zdrowie Dlaczego powinnam leczyć zakażenie w pochwie? Dlaczego powinnam dbać o siebie? Ponieważ nikt inny tego za mnie nie zrobi. Niektóre nieleczone

Bardziej szczegółowo

Tersilat, 10 mg/g, krem Terbinafini hydrochloridum

Tersilat, 10 mg/g, krem Terbinafini hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tersilat, 10 mg/g, krem Terbinafini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Infekcje układów sterujących pracą serca - podziały, kryteria oceny rozległości infekcji Anna Polewczyk II Klinika Kardiologii Świętokrzyskie Centrum Kardiologii Wydział Nauk o Zdrowiu UJK Kielce Infekcje

Bardziej szczegółowo

Risperidon w leczeniu epizodu manii oraz profilaktyce nawrotu.

Risperidon w leczeniu epizodu manii oraz profilaktyce nawrotu. Risperidon w leczeniu epizodu manii oraz profilaktyce nawrotu. Omówienie artykułu: "Risperidon in acute and continuation treatment of mania." Yatham L. N. i wsp. RIS-CAN Study Group. International Clinical

Bardziej szczegółowo

2 RODZAJE ZAPALENIA SKÓRY SETKI RAS PSÓW 1 ROZWIĄZANIE

2 RODZAJE ZAPALENIA SKÓRY SETKI RAS PSÓW 1 ROZWIĄZANIE 2 RODZAJE ZAPALENIA SKÓRY SETKI RAS PSÓW 1 ROZWIĄZANIE MALASEB JEST PRZEZNACZONY DO LECZENIA DWÓCH RODZAJÓW ZAPALENIA SKÓRY Malaseb jest przeznaczony do leczenia i zwalczania łojotokowego zapalenia skóry

Bardziej szczegółowo

Pradaxa jest lekiem zawierającym substancję czynną eteksylan dabigatranu. Lek jest dostępny w postaci kapsułek (75, 110 i 150 mg).

Pradaxa jest lekiem zawierającym substancję czynną eteksylan dabigatranu. Lek jest dostępny w postaci kapsułek (75, 110 i 150 mg). EMA/47517/2015 EMEA/H/C/000829 Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa eteksylan dabigatranu Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Prof. Karina Jahnz-Różyk Wojskowy Instytut Medyczny

Prof. Karina Jahnz-Różyk Wojskowy Instytut Medyczny Prof. Karina Jahnz-Różyk Wojskowy Instytut Medyczny Przewlekła choroba układu oddechowego przebiegająca z dusznością Około 2 mln chorych w Polsce, ale tylko 1/3 jest zdiagnozowana (400-500 tys) Brak leczenia

Bardziej szczegółowo

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Wpływ rehabilitacji na stopień niedokrwienia kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy.

Wpływ rehabilitacji na stopień niedokrwienia kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy. Marek Ciecierski, Zygmunt Mackiewicz, Arkadiusz Jawień Wpływ rehabilitacji na stopień niedokrwienia kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy. Z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej AM w Bydgoszczy Kierownik

Bardziej szczegółowo

Badania kliniczne jaka jest prawda?

Badania kliniczne jaka jest prawda? Badania kliniczne jaka jest prawda? Nauka oparta na faktach Nauka i medycyna oparta na faktach opiera się na uzyskiwaniu dowodów na skuteczność danej metody na drodze analizowania danych naukowych. Służą

Bardziej szczegółowo

Wpływ zakażenia Ureaplasma urealyticum na występowanie powikłań położniczych oraz stan zdrowia noworodków

Wpływ zakażenia Ureaplasma urealyticum na występowanie powikłań położniczych oraz stan zdrowia noworodków ROZDZIAŁ XV ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2015 DOBROSTAN I ZDROWIE Department of Obstetrics Medical University of Gdansk Klinika Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego DARIUSZ LAUTENBACH, KAROLINA KOZUBOWSKA,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów.

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Program DAL-SAFE /ALFUS_L_01798/ Ocena wyników programu epidemiologicznego.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gyno Pevaryl 50, 10 mg/g, krem dopochwowy 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g kremu zawiera 1,0 g azotanu ekonazolu (Econazoli nitras).

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia HIV: kto, kiedy i dlaczego zakaża się wirusem HIV w Polsce

Epidemiologia HIV: kto, kiedy i dlaczego zakaża się wirusem HIV w Polsce Epidemiologia HIV: kto, kiedy i dlaczego zakaża się wirusem HIV w Polsce Magdalena Rosińska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny Jak powstają statystyki dotyczące HIV? Osoby,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO NIZAX ACTIV, 20 mg/g, szampon leczniczy 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu (Ketoconazolum).

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ (ICD-10 B 18.2)

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ (ICD-10 B 18.2) Załącznik B.71. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ (ICD-10 B 18.2) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Kryteria kwalifikacji: 1) Do programu kwalifikowani są dorośli świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M 45)

LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M 45) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 615 Poz. 27 Załącznik B.36. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M

Bardziej szczegółowo