Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania."

Transkrypt

1 P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A

2 Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz mniej zależą od decyzji podejmowanych w oparciu o rekomendacje wywodzące się ze znanej, szeroko dostępnej wiedzy oraz analizy zjawisk przeprowadzonych z wykorzystaniem powszechnie stosowanych narzędzi do diagnozowania rzeczywistości. W erze globalizacji i Internetu wiedza jest łatwo dostępna dla wszystkich, a większość absolwentów posiada wykształcenie, na które składają się te same teorie, narzędzia, zbiory przyjętych prawd, zdefiniowanych zasad i wyznaczonych procedur. Pożądane cechy przywódcy: wizjonerstwo, odwaga w podejmowaniu decyzji, determinacja oraz umiejętności takie jak: krytycyzm, kreatywność wymagają formowania, kształtowania, rozwijania. Do tego potrzebne jest środowisko, w którym można te cechy rozwijać. Studia Executive MBA prowadzone przez POU poszerzają horyzonty myślenia i uczą wychodzenia poza utarte schematy działania. Pozwalają na spoglądanie na te same sytuacje z różnych punktów widzenia. Inspirują, wskazują ciekawe ścieżki rozwiązań, rozwijają interdyscyplinarną wiedzę, kształtują nowe postawy tak ważne przy podejmowaniu strategicznych decyzji. W Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University nie dajemy recept. Uczymy jak nawigować wśród praktyki i teorii zarządzania, problemów strategicznych, z którymi spotykają się współcześni menedżerowie. Jeżeli są Państwo gotowi do podjęcia tych wyzwań, gorąco zapraszam na studia Executive MBA w Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University. Dr Zuzanna Kalisiak Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania / Polish Open University

3 Program studiów Executive MBA w Wyższej Szkole Zarządzania Polish Open University posiada akredytację Association od MBAs. AKREDYTACJE Executive MBA w POU to unikalne studia dostosowane do potrzeb polskich menedżerów, które posiadają akredytację Association of MBAs instytucji zrzeszającej najlepsze uczelnie biznesowe na świecie, prowadzące studia MBA. Association of MBAs (Londyn) to renomowana międzynarodowa komisja akredytująca programy MBA. POU jest pierwszą polską uczelnią, która została członkiem tego stowarzyszenia i tym samym dołączyła do grona najlepszych szkół biznesu na świecie Członkostwo w Association of MBAs dla tów i słuchaczy POU absolwenoznacza: Przynależność do społeczności najlepiej wykształconych liderów biznesu Możliwość komunikowania się i współpracy z wspierającymi się członkami klubu Association of MBAs Pomoc w kształtowaniu kariery zawodowej poprzez ułatwienie wyboru i dostępu do najlepszych firm rekrutacyjnych i szkoleniowych na świecie Możliwość udziału na preferencyjnych warunkach w licznych seminariach i konferencjach

4 Oznacza to, że absolwenci POU otrzymują dwa dyplomy: Dyplom Executive MBA wydawany przez Wyższą Szkołę Zarządzania / Polish Open University brytyjski wydawany przez Association of MBAs DWA DYPLOMY M B A

5 6 unikalnych cech wyróżniających studia Executive MBA w POU UNIKALNE CECHY 1zintegrowane podejście do wiedzy Program studiów EMBA został tak skonstruowany, aby ściśle korespondował z rzeczywistością biznesową oraz zadaniami, które musi realizować funkcjonujący w niej menedżer. Umożliwia zatem zdobycie gruntownej wiedzy w wielu dziedzinach zarządzania, przy jednoczesnym wskazywaniu wzajemnych powiązań, które muszą być brane pod uwagę na etapie podejmowania decyzji menedżerskich. przepływ wiedzy między biznesem a światem akademickim (warsztaty strategiczne) Doświadczenie praktyków biznesu jest tak samo ważne, jak wiedza akademicka. Wielką zaletą POU jest umiejętność połączenia tych światów.2

6 inspiracja atmosfera zrób to sam 3 Wykładowcy POU to specjaliści doskonale przygotowani, zarówno pod względem merytorycznym, jak i w zakresie umiejętności dydaktycznych. Motywowanie i budowanie zaangażowania studentów oraz tworzenie inspirującej atmosfery, to tylko niektóre sprawdzone sposoby wychodzenia poza utarte schematy i standardowe rozwiązania. POU nie uczy prostych reguł i teorii. Wykorzystuje potencjał studentów, ich kreatywność oraz doświadczenie. Wykładowcy POU są przewodnikami i doradcami, a nie tradycyjnymi nauczycielami akademickimi. 4narzędzia on-line POU od wielu lat tworzy i wdraża specjalistyczne narzędzia dydaktyczne, wykorzystujące najnowsze technologie informatyczne. Warsztaty z wykorzystaniem narzędzi on-line dotyczą analizy zagadnień gospodarczych i zjawisk ekonomicznych. Pozwalają na współpracę z najlepszymi teoretykami oraz praktykami ekonomii i biznesu. międzynarodowa kadra Wybrane warsztaty, seminaria strategiczne oraz zajęcia on-line prowadzone są przez wy- kładowców oraz specjalistów z zagranicy.5 angielski język biznesu Część zajęć prowadzona jest w języku 6angielskim.

7 DLACZEGO WARTO? Dlaczego warto wybrać studia Executive MBA w POU? Odpowiadają na potrzeby firm wiedza pozyskiwana podczas studiów jest bezpośrednio przekładana na konkretne rozwiązania praktyczne. Dzięki temu inwestycja w studia Executive MBA jest opłacalna również z punktu widzenia pracodawców. Uczestnicy zyskują konkretne umiejętności projektowania i wdrażania nowych rozwiązań, które zwiększają efektywność ich firm. Pomagają uczestnikom spojrzeć na firmy, w których pracują z szerszej, strategicznej perspektywy. Pozwalają na dogłębne zrozumienie wszystkich istotnych aspektów funkcjonowania firmy. Poszerzają horyzonty i uczą wychodzenia poza utarte schematy działania. Oparte są na autorskim programie POU, dostosowanym do realiów polskiej gospodarki. Warsztaty prowadzone są zarówno przez praktyków biznesu, jak i przez nauczycieli akademickich, którzy dzięki odpowiedniemu przygotowaniu dydaktycznemu pełnią rolę doradców. Charakteryzują się indywidualnym podejściem do uczestników zajęć.

8 Studia Executive MBA adresowane są do: właścicieli firm, członków zarządu, którzy poszukują nowych narzędzi pomocnych w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz efektywnym zarządzaniu ludźmi menedżerów zarządzających działami lub zespołami, którzy poszukują szerszego spojrzenia na biznes osób zarządzających firmami bez formalnego wykształcenia menedżerskiego (specjalistów innych dziedzin, np. inżynierów, lekarzy) młodszych menedżerów dynamicznie rozwijających swoją karierę zawodową Osoby nieposiadające tytułu magistra mogą w trakcie studiów Executive MBA realizować studia magisterskie na Specjalności Zarządzanie Biznesem. Proces kwalifikacji na studia magisterskie przebiega oddzielnie, niezależnie od kwalifikacji na studia Executive MBA. DLA KOGO?

9 Studia Executive MBA w POU są podzielone na dwa poziomy: PROGRAM STUDIÓW Pierwszy daje możliwość gruntownego poznania aktualnych problemów zarządzania, rozwija zdolności analityczne i kompetencje menedżerskie Na drugim poziomie dominuje problematyka strategii, omawiane są procesy podejmowania decyzji strategicznych i wprowadzania zmian w organizacjach semestr I Zarządzanie Organizacją Globalne Środowisko Ekonomiczne semestr III Komunikacja Strategiczna Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstw Przywództwo a Zmiana Dysertacja poziom 1 PK 30* 10* poziom 2 PK 10* 10* 10* Dynamika Rynków Wschodzących semestr II Projekt Innowacyjny Strategie Przedsiębiorstw semestr IV IT a Wartość Przedsiębiorstwa Moduł(y) do wyboru: Dysertacja Odpowiedzialne Zarządzanie w Warunkach Globalizacji Marketing Strategiczny Finanse Strategiczne moduły do wyboru PK 20* 20* PK 10* 20* lub 10* 40* PK 20* 10* 10* 10* Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Strategiczne Zarządzanie Operacjami 10* 10* * punkty kredytowe

10 Opisy modułów Zarządzanie Organizacją Współczesne zarządzanie jest nierozerwalnie związane z uwzględnianiem wpływu wysoce konkurencyjnego i zmiennego otoczenia. Stawia to wyzwania tradycyjnym standardom i praktykom w planach i działaniach organizacji. Tradycyjnie biznes organizowano i zarządzano nim w oparciu o takie obszary funkcjonalne jak: finanse, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie operacyjne, systemy informacyjne itd. Stąd celem modułu jest zrozumienie tych podstawowych funkcji. Z drugiej zaś strony, nowe standardy zarządzania podkreślają znaczenie procesów w działalności biznesowej. Dlatego też dyskutowane są szczegółowo problemy i wyzwania związane z zarządzaniem procesowym. Moduł dostarcza wiedzy i umiejętności umożliwiających menedżerom ocenę potencjału przedsiębiorstwa oraz zrozumienie procesu opracowania i wdrożenia strategii, w kontekście wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia organizacji. Wiedza z tego modułu daje solidne podstawy (bez względu na charakter wcześniejszych doświadczeń słuchaczy w biznesie) do gruntownego poznania problematyki zarządzania strategicznego. Program modułu Marketing Przewaga konkurencyjna, redefinicja marketingu Nowe podejście do strategii marketingowej oraz doskonałości marketingowej Marketing relacji Twarde i miękkie aspekty rynku (klientów, konkurencji) Zarządzanie rozszerzonym marketingiem mix Rola i funkcja marki Znaczenie Public Relations w tworzeniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa OPISY MODUŁÓW

11 Finanse Sprawozdawczość finansowa: analiza oraz interpretacja sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa Budżet i kontrola budżetowa Rachunek kosztów (struktura kosztów, koszty ogólne, koszty marginalne, koszty standardowe) Analiza punktu zrównania Źródła finansowania Ocena inwestycji i szacowanie ryzyka Zarządzanie zasobami ludzkimi PROGRAM STUDIÓW Główne trendy w ZZL Rozwój ZZL przyczyny tworzenia nowych modeli i teorii Kultura organizacji (typologia, tworzenie) Główne funkcje ZZL (rekrutacja i selekcja, rozwój pracowników, zarządzanie wynagrodzeniami, w tym finansowe i pozafinansowe elementy wynagrodzeń, ocena pracowników, zarządzanie wynikami) Planowanie zasobów ludzkich (rozwój i wykorzystanie zasobów ludzkich, elastyczne metody zatrudnienia) Zarządzanie kapitałem intelektualnym Zarządzanie operacyjne Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Zarządzanie procesami biznesowymi organizacji Zależność między strukturą organizacji, a efektywnością operacyjną Zarządzanie produktywnością Łańcuch wartości Tworzenie wartości dodanej w organizacji Zarządzanie strategiczne Przegląd głównych koncepcji i modeli zarządzania strategicznego Zmienne otoczenie organizacji: czynniki ekonomiczne, społeczne, polityczne i technologiczne oraz zmiany struktury przemysłu i rynku Potencjał organizacji: analiza zasobów i potencjału strategicznego, kluczowe kompetencje, misja i cele organizacji, kultura i wartości organizacji Źródła przewagi konkurencyjnej Formułowanie strategii: techniki i modele służące tworzeniu i ocenie strategii, analizo-

12 wanie opcji strategicznych, proces podejmowania decyzji strategicznych Wdrażanie strategii: zarządzanie zasobami oraz ich kontrola, monitorowanie osiągnięć i wpływu struktury i systemów organizacyjnych na strategię Strategie Przedsiębiorstw Moduł rozpoczyna się od przeglądu teorii dotyczących strategii przedsiębiorstw i zarysowania racjonalnego modelu strategii, który jest często stosowany w praktyce organizacji. Tradycyjne planowanie strategiczne, zakładające przewidywalne zmiany w otoczeniu i konkurencji nie jest już skuteczne w obecnych warunkach. Jednak w warunkach polskich, gdzie umiejętności zarządzania strategicznego są jeszcze dość rzadkie, ten prosty, racjonalny model strategii jest ciągle przydatny. Tworzy on bowiem podstawowe ramy umożliwiające integrację poznanych już obszarów wiedzy i doskonalenie myślenia strategicznego. Kolejnym celem modułu jest dokonanie przeglądu wyzwań wynikających z burzliwego rozwoju otoczenia biznesowego i powiązanie ich z praktyką zarządzania strategicznego. Oznacza to m.in. krytyczne podejście do istniejących modeli i narzędzi służących do analizy i wyboru opcji strategicznych. Strategie przedsiębiorstw są rozważane w kontekście polskim, europejskim i globalnym. Program modułu Specyfika zarządzania na poziomie strategicznym Modele i teorie zarządzania strategicznego Źródła przewagi konkurencyjnej Identyfikacja szans i zagrożeń rozwoju branży i firmy Przyczyny porażek i sukcesów strategicznych, strategie naprawcze Dobór rozwiązań strategicznych dla firm o różnym potencjale Społeczna odpowiedzialność biznesu Globalne alianse strategiczne i joint ventures PROGRAM STUDIÓW

13 Projekt Innowacyjny Moduł umożliwia słuchaczom tworzenie i ocenę projektów jako przedsięwzięć, których celem jest wprowadzenie znaczących i innowacyjnych zmian w organizacji. Formułowanie praktycznie zorientowanych strategii zmian odbywa się w ramach pracy specjalnie w tym celu powołanych zespołów. Grupy składają się z nie więcej niż pięciu osób, dobranych losowo. Ich pierwszym zadaniem jest wynegocjowanie takich zasad, które umożliwią powstanie wspólnoty działań i celów oraz stworzenie zaangażowanego zespołu. PROGRAM STUDIÓW Każdy słuchacz pracuje nad koncepcją i realizacją swojego projektu, starając się wykorzystać inwencję i kompetencje pozostałych członków zespołu. Stwarza to warunki do poznania złożoności i specyfiki pracy grupowej, której celem jest poprawa efektywności realizacji celów indywidualnych poprzez wykorzystanie efektu synergii. Wykładowca przekazuje słuchaczom niezbędne instrukcje ogólne, dając im tym samym swobodę budowania struktury i kreowania twórczych koncepcji. Podstawowym celem każdego zespołu jest stworzenie warunków, wyzwalających maksymalną wydajność i zapewniających najlepsze wyniki, dzięki kreatywności i niekonwencjonalnemu myśleniu. Program modułu Projekt a strategia definicje, ustalanie celów, kreowanie efektu synergii w ramach pracy zespołowej, ocena wyników i ich weryfikacja Stymulowanie kreatywności; znaczenie innowacyjności i wprowadzania zmian Zarządzanie informacją (zbieranie i analiza danych) Dynamika pracy grupowej Zarządzanie procesem planowania, przydziału zasobów i realizacją projektu

14 Komunikacja Strategiczna We współczesnym świecie stale zwiększa się rola komunikacji. Zróżnicowane oczekiwania i nowe technologie wymuszają weryfikację tradycyjnego modelu komunikacji w celu sprostania nowym wyzwaniom. Profesjonalista w zakresie komunikacji musi analizować oczekiwania odbiorców i rozumieć wady i zalety sposobów komunikacji. Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy z elementami teoretycznymi oraz rozwinięcie umiejętności ułatwiających planowanie, wdrażanie i zarządzanie strategiami komunikacji w kontekście lokalnym i międzynarodowym. Program modułu Teoria komunikacji Korporacyjne strategie komunikacji Funkcje komunikacji korporacyjnej Zarządzanie wizerunkiem, tożsamością i reputacją Zarządzanie reklamą korporacyjną Zarządzanie relacjami z mediami Komunikacja z pracownikami Zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych Przywództwo a Zmiana Typową reakcją na niepewność, kryzys lub potrzebę radykalnej zmiany jest zwiększenie kontroli, koncentracja na szczegółach oraz centralizacja przywództwa. Celem tego modułu jest pokazanie innego spojrzenia na te kwestie, z uwzględnieniem szczególnej roli przywództwa, rozumianego jako proces wsparcia i wykorzystania istniejących strategicznych możliwości rozwoju, potencjału pracowników i całej firmy. Wdrożenie i realizacja strategii traktowane jest jako zintegrowany dwukierunkowy proces, w którym struktura organizacyjna i jej interakcje z otoczeniem są postrzegane jako czynniki krytyczne. W ramach tego modułu skupiono uwagę na ludzkim aspekcie procesu zmian tj. na podejściu pracowników do zmian, umiejętności dostosownia się do nowych rozwiązań i uczenia się oraz na kwestii dopasowanego do danej sytuacji przywództwa. PROGRAM STUDIÓW

15 Program modułu Główne teorie i koncepcje zmian w organizacjach Przegląd i ocena metod stosowanych w procesie wdrażania zmian Problemy i wyzwania związane z zarządzaniem zmianami w różnego typu strukturach organizacyjnych Rola liderów w procesie zmian wykorzystywanie potencjału ludzi i organizacji; pokonywanie ograniczeń Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstw PROGRAM STUDIÓW Organizacje mogą się rozwijać i przetrwać tylko wtedy, gdy tworzą wartość dla udziałowców (shareholders) i innych interesariuszy (stakeholders). W programie modułu dokonano połączenia najnowszych teorii z analizą przypadku w celu określenia czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa. Prezentowane zagadnienia koncentrują się na: zrozumieniu czynników kształtujących wartość biznesu dla klientów, związku budowania wartości z realizowaną strategią, pomiaru wartości dla interesariuszy i udziałowców. Analiza koncentruje się na identyfikowaniu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, mających znaczenie dla budowania wartości i biznesu. Dotyczy zasobów, procesów oraz produktów. Moduł wymaga od słuchaczy interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem wiedzy z zakresu strategii, rachunkowości i negocjacji. Program modułu Zasady tworzenia wartości dla udziałowców Czynniki tworzące wartości na poziomie organizacji, poszczególnych obszarów biznesowych oraz operacyjnym i strategicznym Zarządzanie wartościami strategicznymi Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa Modele wyceny EVA i MVA Wartość rynkowa i jej determinanty Dopasowanie procesów wewnętrznych organizacji do wymagań rynkowych Procesy podejmowania decyzji przez menedżerów, wierzycieli, inwestorów, udziałowców, dostawców, konsultantów, doradców finansowych

16 IT a Wartość Przedsiębiorstwa Wzajemne powiązania pomiędzy IT a strategią organizacji wydają się już dzisiaj oczywiste. Technologia informacyjna nie tylko wspiera strategię przedsiębiorstwa, lecz może również tworzyć strategię i wybory strategiczne. Odgrywa także główną rolę w tworzeniu nowych kanałów dystrybucji, zwiększaniu efektywności łańcuchów dostaw oraz rozwoju rynków elektronicznych. Doświadczenie jednak wskazuje, że skuteczne wykorzystanie IT w tym zakresie może być trudne. W trakcie studiowania modułu słuchacze dowiedzą się, dlaczego tak się dzieje oraz jak konstruktywnie podchodzić do tych kwestii. Moduł dotyczy nie tyle istoty technologii IT, co korzyści biznesowych, które technologia pozwala uzyskiwać. Program modułu IT jako strategiczny zasób organizacji Potencjalna wartość IT Powiązanie strategii IT ze strategią biznesową Transformacja wartości IT: wdrożenia, cele, korzyści i ryzyko Koncentracja na wynikach Zarządzanie portfolio IT Ład korporacyjny w obszarze IT Przywództwo i zarządzanie w obszarze IT PROGRAM STUDIÓW

17 Moduły do wyboru Dynamika Rynków Wschodzących PROGRAM STUDIÓW Moduł dotyczy politycznych, prawnych, ekonomicznych, marketingowych, finansowych i kulturowych uwarunkowań podejmowania decyzji biznesowych na rynkach wschodzących, głównie Europy Środkowo-Wschodniej. Podkreśla znaczenie dostrzegania przez liderów biznesu i inwestorów podobieństw występujących na tych rynkach oraz, co równie istotne, potrzebę zrozumienia różnic w działalności biznesowej w poszczególnych krajach tego regionu. Celem modułu jest wyposażenie słuchaczy w narzędzia i wiedzę niezbędne do przeprowadzenia analiz strategicznych, a zwłaszcza: analizy konkurencji w celu określenia potencjału rynku; wyboru krajów najbardziej odpowiednich dla planowanych działań; oceny czynników ryzyka inwestycyjnego oraz wyboru metod jego zmniejszenia.

18 Program modułu Rynki wschodzące we współczesnym świecie Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach wschodzącego rynku Finanse rynków wschodzących Praktyczne aspekty podejmowania decyzji o inwestycjach bezpośrednich Konkurencyjna przewaga narodów a rola klastrów przemysłowych Odpowiedzialne Zarządzanie w Warunkach Globalizacji Moduł składa się z dwóch części. Pierwsza część koncentruje się na indywidualnym procesie podejmowania decyzji oraz stosowaniu zasad etyki w organizacji. Część druga skupia się na procesie wprowadzania etyki do strategii organizacji, jako przejaw odpowiedzialności za i wobec interesariuszy. Program modułu Teorie ładu korporacyjnego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu Modele wspierające etyczne podejmowanie decyzji Kodeksy dobrych praktyk na świecie Odpowiedzialność społeczna, zrównoważony rozwój oraz obywatelstwo korporacyjne Wpływ kultury na etykę Marketing Strategiczny Marketing jako funkcja zarządzania jest kluczowy dla każdego typu organizacji. Rozwój międzynarodowego środowiska biznesu stworzył firmom nowe, unikalne możliwości szybkiego wzrostu, a nową generację polskich menedżerów skłonił do podjęcia wyzwania jakim jest praca w takim otoczeniu. Moduł przedstawia istotę marketingu strategicznego i jego rolę w kontekście gwałtownie zmieniającego się środowiska konkurencyjnego. Pokazuje proces marketingu strategicznego, jako ciągłe poszukiwanie przewagi strategicznej i próby odnalezienia dróg tworzenia wartości dodanej dla firmy. PROGRAM STUDIÓW

19 Program modułu Istota marketingu strategicznego Analiza sytuacji Przygotowanie strategii marketingowej Strategie marketingowe dla różnych środowisk Przygotowanie programu marketingowego Implementacja strategii i zarządzanie marketingiem strategicznym Finanse Strategiczne PROGRAM STUDIÓW Każdy aspekt zarządzania wymaga od menedżerów analizy i sporządzania sprawozdań z wyników finansowych. Zdolność do interpretacji, przetwarzania i wdrażania danych finansowych wpływa na umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Moduł koncentruje się na zagadnieniach strategicznych związanych z finansowymi konsekwencjami funkcjonowania organizacji. Program modułu Moduł dotyczy trzech powiązanych ze sobą części: źródeł finansowania, zarządzania ryzykiem i podejmowania decyzji inwestycyjnych i obejmuje: Rynek kapitałowy. Racjonalne i nieracjonalne zachowania uczestników rynków finansowych, strategie finansowania, źródła informacji Długoterminowe źródła finansowania. Determinanty wyboru struktury kapitału, koszt kapitału, dźwignia finansowa, leasing i leasing zwrotny, oczekiwania akcjonariuszy, teorie dywidendy, finansowanie fuzji i przejęć Fuzje i przejęcia. Motywy i skutki. Podstawowe metody wyceny przedsiębiorstwa Zarządzanie ryzykiem. Hedging, transakcje terminowe forward i futures, opcje, ubezpieczenie, dopasowanie aktywów i pasywów pod względem czasu trwania i waluty, transakcje swapowe, podatki, dywersyfikacja Zarządzanie portfelowe, inwestycje międzynarodowe

20 Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Moduł obejmuje kluczowe zagadnienia z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Centralnym zagadnieniem jest tworzenie strategii wpływających na wzrost kapitału ludzkiego organizacji, osiągany poprzez rozwój kompetencji oraz zaangażowania pracowników i elastyczne wykorzystywanie posiadanych zasobów ludzkich. Głównym celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i narzędzi do rozpoznawania czynników determinujących skuteczność strategii ZZL, a także przygotowanie do stosowania w praktyce koncepcji i modeli, służących do realizowania funkcji personalnych, które umożliwiają skuteczne reagowanie na zmiany i efektywne funkcjonowanie organizacji w dynamicznym otoczeniu. Program modułu Współczesne rozumienie roli SZZL Koncepcje przewodnie dla strategii personalnych Analiza strategii personalnej według wybranych modeli Elastyczność zarządzania zasobami ludzkimi (outsourcing, wirtualne firmy, organizacje projektowe) Zaangażowanie pracowników w proces i wyniki pracy; jego znaczenie i źródła; rola zasobów ludzkich i zaangażowania pracowników w warunkach zmian PROGRAM STUDIÓW

21 Kadra dydaktyczna Na studiach Executive MBA, oprócz guest speakers wykładają m.in.: MBA Gregory Ward KADRA DYDAKTYCZNA Gregory Ward completed an undergraduate degree in Political Science and a Masters of International Business Administration. Gregory began his career in real estate development and property management and obtained GRI certification from the National Association of Realtors, headquartered in Washington D.C. He went on to work as a consultant to the Rassemblement Pour La Republique (RPR) for five years, in the field of direct marketing and campaign contribution solicitation, and traveled to Washington D.C. on behalf of the RPR to do a study of political communication practices. He later served as a Client Service Director in the Publicis Group, before founding the advertising agency, VA Strategic Communications and the interactive marketing company, Genero. dr Magdalena Kaczkowska - Serafińska Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Praca doktorska z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi dotyczyła weryfikacji i wielopłaszczyznowej analizy poziomu satysfakcji z pracy i czynników na nią wpływających w firmach w Polsce oraz we Włoszech. Kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w strukturach biznesowych oraz we współpracy ze środowiskami biznesu i nauki. Obecnie HRM konsultant, trener biznesu, wykładowca m.in. na studiach MBA w Polsce, za granicą np, w Portugalii, kierownik Katedry Zarządzania na jednej z wiodących warszawskich uczelni

22 biznesowych, kierownik zespołu ds. wdrażania Systemu Ocen i Rozwoju Pracowników, kierownik zespołu ds. wdrażana Księgi Jakości. Posiada doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami w opracowywaniu i osobistym całościowym przeprowadzaniu międzynarodowych badań opinii pracowników, tworzeniu autorskich kwestionariuszy badawczych dostosowanych do specyfiki badanej organizacji i zatrudnionych pracowników oraz współpracy z pracownikami i menedżerami w kraju i za granicą. Prof. dr hab. Roman Skarżyński Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania w POU, wykładowca na studiach Executive MBA. W latach pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Był odpowiedzialny za nadzorowanie statystyki pieniężnej dla grupy krajów z Europy, Afryki i Azji. Prowadził indywidualne misje dla wdrożenia metodologii statystyki pieniężno-kredytowej dla centralnych banków Gruzji (2009), Mołdawii (2008), Rosji (2007), Białorusi (2000, 2005), Nigerii (2001, 2006, 2007), Namibii (2003, 2005), Mauritiusa (2002, 2006), Mongolii (2001), Lesoto (2000), Brunei Darussalam (1998), Tajlandii (1998 i 1999), Chin (1997). Prowadził kursy Monetary and Financial Statistics w IMF Institute w Waszyngtonie, w Joint Vienna Institute w Wiedniu, CEMLA na Arubie, Arab Montary Fund w Abu Dhabi, STI w Singapurze i wiele innych. Był członkiem zespołów przygotowujących raporty o przestrzeganiu standardów rozpowszechniania danych (ROSC) w Namibii, Polsce, Mongolii, Kenii, na Mauritiusie i Białorusi. Wcześniej w Wydziale Finansów Publicznych MFW nadzorował statystykę fiskalną oraz pracował jako ekspert przy wdrożeniach metodologii fiskalnej dla Ministerstw Finansów Polski, Rosji, Słowacji, Czech i Mongolii. Do 1989 pracował jako docent w Instytucie Finansów w Warszawie. KADRA DYDAKTYCZNA

23 Dr Ryszard Gambin Doktor nauk organizacji i zarządzania. Pracownik naukowy Centralnego Ośrodka Badawczego Normalizacji, Centralnego Biura Jakości Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakości oraz Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Założyciel i prezes Centrum Badań Rynku Fundacji Twojego Stylu oraz Konsumenckiego Instytutu Jakości. Autor wielu haseł do Wielkiej Encyklopedii PWN na temat zarządzania. KADRA DYDAKTYCZNA Mgr Jacek Barcikowski Absolwent Wydziału Elektroniki PW oraz podyplomowych studiów w Wydziale Socjologii i Filozofii UW. W latach współwłaściciel oraz V-ce Prezes Zarządu grupy kapitałowej S.D. Pack Plast International (spółki w Polsce i Czechach prowadzące działalność w zakresie dystrybucji FMCG, produkcji oraz usług logistycznych, księgowych i doradztwa finansowego). Od 2003 roku właściciel firmy doradczej PRAXE zajmującej się usprawnianiem procesów biznesowych, optymalizacją źródeł i struktury finansowania przedsiębiorstw. W latach m.in. jako doradca Zarządu Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. kierował szeregiem projektów związanych z optymalizacją rachunkowości zarządczej, kontrolingu, restrukturyzacją źródeł finansowania, analizą efektywności inwestycji i ryzyka. W latach przewodniczył zespołom specjalistów spółek obrotu Polskiej Grupy Energetycznej biorących udział w konsolidacji PGE (optymalizacja efektywności kosztowej, informacji zarządczej, analiza korzyści wynikających z procesu konsolidacji spółek obrotu). Od kilku lat prelegent szeregu konferencji dla kadry menedżerskiej. Katarzyna Chwalbińska - Kusek Członek UK s Chartered Institute of Marketing, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Westminster Business School w Londynie. Ma ponad ośmioletnie doświadczenie zawodowe w marketingu strategicznym oraz rozwoju biznesu w firmach doradczych. Aktywnie promuje zrównoważony rozwój oraz CSR w sektorze budowlanym oraz branży nie-

24 ruchomości komercyjnych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Posiada doświadczenie we wprowadzaniu strategii zrównoważonego rozwoju obejmującego wszystkie strategiczne obszary w organizacjach oraz w raportowaniu opartym na wytycznych Global Reporting Initiative (GRI). Jest założycielką Construction Marketing Group, wykładowcą na studiach MBA oraz prelegentem na konferencjach i panelach dyskusyjnych. Dr Agnieszka Knap-Stefaniuk Doktor nauk ekonomicznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Dziekan Oddziału Małopolskiego Polish Open University. Prowadziła szkolenia i projekty konsultingowe m.in. dla takich firm jak: Lexmark, Galeria-Ogród, Biprocemwap. Prowadziła wykłady na wielu kongresach, m.in.: Ogólnopolskim Kongresie Personelu i Zarządzania, Ogólnopolskim Kongresie Pierwsze Kadry Rzeczpospolitej. Ma na swoim koncie wiele publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, kultury organizacyjnej, rozwiązywania konfliktów. Specjalizuje się w strategii i polityce przedsiębiorstw, systemach zarządzania i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dr Andrzej Chrzanowski Dyrektor Instytutu Zarządzania Operacyjnego i Systemów Informacyjnych. Od 1994 r. wykładowca Polish Open University. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym oraz w budowaniu wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT. Autor wielu prac z tej dziedziny, w tym dwóch książek. MBA Jan Gasparski Partner w Interim Marketing Solutions. Specjalista w zakresie marketingu z ponad 15-letnią praktyką zawodową zdobytą m.in. na rynkach brytyjskim i polskim na stanowiskach menedżerskich. Zarządzał działaniami marketingowymi m.in. takich przedsiębiorstw jak United Biscuits w UK, Wedel (PepsiCo), Citibank Handlowy, UPC, Wizja TV, Cyfrowy Polsat. Prowadził lokal- KADRA DYDAKTYCZNA

Executive Development

Executive Development Executive Development Zawartość oferty: I. WSTĘP II. METODY KSZTAŁCENIA III. WARUNKI REKRUTACJI IV. PROGRAM V. OSOBY PROWADZĄCE WARSZTATY VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ VII. CENA VIII. AKTUALNY HARMONOGRAM WARSZTATÓW

Bardziej szczegółowo

Studia Post-MBA. Post-MBA. Zawartość oferty:

Studia Post-MBA. Post-MBA. Zawartość oferty: Studia Zawartość oferty: I. WSTĘP II. METODY KSZTAŁCENIA III. WARUNKI REKRUTACJI IV. PROGRAM V. LISTA MODUŁÓW VI. KADRA DYDAKTYCZNA VII. ORGANIZACJA ZAJĘĆ VIII. CENA I. WSTĘP to studia, które mają na celu

Bardziej szczegółowo

Studia Master of Science

Studia Master of Science Zawartość oferty: I. WSTĘP II. METODY KSZTAŁCENIA III. PROGRAM IV. KADRA DYDAKTYCZNA V. ORGANIZACJA ZAJĘĆ VI. REKRUTACJA VII. CENA I. WSTĘP Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University (POU) od września

Bardziej szczegółowo

Studia Master of Science

Studia Master of Science Zawartość oferty: I. WSTĘP II. METODY KSZTAŁCENIA III. PROGRAM IV. KADRA DYDAKTYCZNA V. ORGANIZACJA ZAJĘĆ VI. REKRUTACJA VII. CENA I. WSTĘP Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University (POU) od września

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMP (PMP Prep)* Zarządzanie Projektami zgodnie ze standardami PMI Zawartość oferty: I. WSTĘP II. EFEKTY SZKOLENIA III. METODY KSZTAŁCENIA IV. TRENERZY V. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech Po czym poznać lidera? Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University we współpracy z brytyjskim partnerem, Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), już od września 2011 roku uruchamia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna - studia podyplomowe w WSB w Toruniu W praktyce controlling

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia 1. Cel: Podstawowym celem ABSL Academy jest przygotowanie uczestników do objęcia stanowisk pracy oferowanych przez firmy sektora usług biznesowych, będących partnerami

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW

FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW SZKOLENIE FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW Często można spotkać się z opinią, że finanse, a szerzej ekonomia i prawa nią rządzące są skomplikowane i trudne. Nic bardziej mylnego. Zasady są proste, spójne

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami Badawczymi udział jest bezpłatny Misja programu kształcenia Misją studiów podyplomowych Zarządzanie projektami badawczymi prowadzonych w Uczelni Łazarskiego w

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

CIMA. Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU

CIMA. Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU CIMA - TWOJA DROGA DO SUKCESU Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów Dowiedz się więcej: www.cimaglobal.com/unipoland CIMA Chartered Institute

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Akademia Telewizyjna TVP we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Wartościowanie i opisy stanowisk pracy

Wartościowanie i opisy stanowisk pracy Wartościowanie i opisy stanowisk pracy Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/18/5728/1535 Cena netto 1 490,00 zł Cena brutto 1 832,70 zł Cena netto za godzinę 93,13 zł Cena brutto za godzinę 114,54

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Efektywny Controlling Personalny

Efektywny Controlling Personalny Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Efektywny Controlling Personalny praktyczne warsztaty Ekspert: Monika Kulikowska-Pawlak Trener z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Skuteczna oferta handlowa

Skuteczna oferta handlowa Skuteczna oferta handlowa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/17/7120/6365 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Akademia Telewizyjna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 412416 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 18-26 Kwiecień Łódź, Centrum

Bardziej szczegółowo

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Zadbaj o swoją przyszłość zawodową i stań się liderem na rynku pracy. Nowy zawód EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych KTO MOŻE APLIKOWAĆ NA SZKOLENIE EFG? W Studium mogą

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r. PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Studia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej

Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej - studia na WSB w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo