Udział polskiego przemysłu w budowie elektrowni jądrowych w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Udział polskiego przemysłu w budowie elektrowni jądrowych w Polsce"

Transkrypt

1 Udział polskiego przemysłu w budowie elektrowni jądrowych w Polsce

2 Globalny renesans w energetyce jądrowej Przychylne otoczenie polityczne i regulacyjne Rosnące poparcie społeczne Sprawdzone, bezpieczne technologie Ameryka 5 reaktory w budowie: 2 w Kanadzie, 1 w USA, Argentynie i Brazylii Europa 4 reaktory w budowie: 2 na Słowacji i na Ukrainie, 1 w Finlandii i Francji Azja 54 reaktory w budowie: 27 w Chinach, 10 w Rosji, 6 w Indiach i 5 w Korei Południowej, 2 w Japonii, i na Tajwanie 1 w Pakistanie i Iranie. Liczba wiarygodnych dostawców Brak emisji CO 2 Niskie koszty operacyjne Dywersyfikacja źródeł energii Konieczność budowy nowych mocy w celu zastąpienia starzejących się Renesans energetyki jądrowej Świat Reaktory Liczba Moc [GW] Pracujące W budowie Planowane Zaproponowane Dane WNA na dzień 1 stycznia

3 Polityka energetyczna Polski Polityka energetyczna Polski do roku 2030 Główne cele Państwa Wzrost bezpieczeństwa dostaw energii między innymi poprzez budowę nowych mocy wytwórczych w elektrowniach jądrowych Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej przez wprowadzenie energetyki jądrowej Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko, w tym redukcja emisji gazów cieplarnianych (głównie CO 2 ) Rozwój potencjału polskich przedsiębiorstw oraz instytucji naukowych poprzez ich udział w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce Struktura produkcji energii elektrycznej Inne Gaz 3% ziemny 3% OZE 6% Węgiel brunatny 35% Węgiel kamienny 53% Rok 2010 Energetyka jądrowa 16% Węgiel brunatny 21% Węgiel kamienny 35% Rozwój energetyki jądrowej w Polsce Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale będzie również impulsem dla rozwoju całej polskiej gospodarki. Inne 2% Gaz ziemny 7% OZE 19% Rok

4 Prace Ministerstwa Gospodarki Główne działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz energetyki jądrowej Ramowy harmonogram działań dla energetyki jądrowej opracowany przez Ministerstwo Gospodarki Model Polskiej Energetyki Jądrowej opracowany przy współpracy PGE S.A. oraz Ernst&Young Program Polskiej Energetyki Jądrowej przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. Obecnie na etapie oceny oddziaływania na środowisko. Założenia do ustaw dla sektora energetyki jądrowej opracowane przy współpracy z PGE S.A. oraz Ernst&Young 3

5 PGE S.A. inwestor pierwszych EJ PGE S.A. została wskazana decyzją Rządu RP jako inwestor pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce. Wybrane działania inwestora Rozpoznanie najlepszych praktyk w zakresie przygotowania i realizacji projektów budowy elektrowni jądrowych projekt zrealizowany przez Ernst&Young, w którym zwróciliśmy między innymi uwagę na istotę oraz możliwy sposób zaangażowania polskich podmiotów w realizację projektu. Opracowanie zarysu procesu inwestycyjnego wykonane przy wparciu Ernst&Young Doradztwo Ernst&Young dla PGE S.A. w pracach nad Modelem Polskiej Energetyki Jądrowej Doradztwo Ernst&Young dla PGE S.A. w pracach nad założeniami do ustaw energetyki jądrowej 4

6 Potencjalne nakłady Dla pierwszej elektrowni jądrowej Szacunkowe nakłady ~3 mln EUR/MW* Zakładana moc pierwszej elektrowni ~3 000 MW Szacowane nakłady ~9 mld EUR, tj. ~36 mld PLN Okres ponoszenia nakładów Do około 2022 roku Ponadto prawie ~860 mln PLN zaplanowano w Projekcie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej jako przewidywane wydatki administracji państwowej. Przykładowy rozkład nakładów dla projektu Flamanville mln EUR * Projekt Programu PEJ Okres przygotowań do budowy i budowy 5

7 Perspektywy rozwoju sektora energetyki jądrowej na świecie Wiele krajów powraca do budowy elektrowni jądrowych, Nowe kraje (w tym Polska) zainteresowane są, w różnym stopniu, wykorzystaniem energetyki jądrowej do bezemisyjnejprodukcji taniej energii elektrycznej Dotychczasowy zastój w zakresie budowy elektrowni jądrowych skutkuje niewystarczającą liczbą dostawców mogących sprostać rosnącym zamówieniom sektora jądrowego, Ograniczona podaż na rynku usług dla energetyki jądrowej stwarza możliwości dla nowych podmiotów do rozwoju w tym obszarze, Jednak wejście na rynek usług dla sektora jądrowego wymaga osiągnięcia wysokiego poziomu kultury technicznej oraz jakości świadczonych usług. To wymaga nakładów i czasu. Ale zdobyte doświadczenia mogą owocować też na innych rynkach, Pożądane jest wsparcie Państwa dla udziału polskich podmiotów w realizacji projektu budowy pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce. Watchlist: Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Indonesia, Jordan, Lithuania, Pakistan and Slovakia 6

8 I kto to wszystko zbuduje? Tak duży rozwój energetyki jądrowej nie będzie możliwy bez zwiększenia liczby dostawców usług dla tego sektora. Jest to szansa dla polskich podmiotów dla poszerzenia swojej działalności na rynki międzynarodowe i wykorzystania pozytywnej koniunktury na rynku. 7

9 8

10 Kilka słów o Ernst&Young w Polsce i na świecie 9

11 Globalna sieć Ernst & Young Ernst & Young pracuje dla 70% podmiotów z listy Fortune 1000 electric and gas companies in the US Ernst & Young pracuje dla 82% podmiotów z listy Fortune Global 500 utilities and energy companies Ernst & Young pracuje dla 90 % podmiotów z listy Top 10 Fortune Global 500 Utilities Ernst & Young jest liderem rynku audytorskiego w Japonii, gdzie audytujemy 24% podmiotów utilities. Ernst & Young pracuje dla 73% podmiotów z listy Dow Jones Top 15 Utilities (US) Ernst & Young jest audytorem 23% podmiotów sektora utilities z listy Fortune Global

12 Działalność Ernst & Young na rzecz rozwoju energetyki jądrowej w Polsce Ernst & Young nie tylko realizuje projekty komercyjne. Aktywnie wspieramy również inicjatywy edukacyjne organizowane przez inne podmioty. Jesteśmy sponsorem Szkoły Energetyki Jądrowej organizowanej przez Instytut Energii Atomowej POLATOM. Wspieramy organizacyjnie organizatorów studium podyplomowego Energetyka Jądrowa realizowanego na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Nasz pracownik dr inż. Przemysław Żydak jest jednym z wykładowców Studium. 11

13 Ernst & Young na świecie Ernst & Young jest globalnym liderem w zakresie usług audytorskich, podatkowych, transakcyjnych i doradczych. Na całym świecie naszych pracowników jednoczą wspólne wartości i świadczenie wysokiej jakości usług. Zmieniamy rzeczywistość, pomagając naszym pracownikom, naszym klientom oraz naszej coraz szerszej społeczności w wykorzystaniu ich potencjału. Nieustannie inwestujemy w metodyki, szkolenia i technologie, aby zapewniać naszym klientom nienaganne, spójne, wysokiej jakości usługi na całym świecie. Dzięki globalnej strukturze zarządzania, w której nasze biura na całym świecie funkcjonują w obrębie kilku obszarów geograficznych, możemy lepiej dobierać pracowników i działania do wymagań klientów, świadcząc spójne jakościowo usługi na całym świecie, jednocześnie przestrzegając wszelkich prawnych regulacji w każdym z krajów. Zadowolenie naszych klientów sprawdzamy za pomocą narzędzia Assessment of Service Quality (ASQ). Informacje otrzymane od naszych klientów służą nam do nieustannego doskonalenia procesu świadczenia usług. Nasze globalne branżowe ośrodki kompetencyjne funkcjonują w oparciu o zespoły specjalistów z różnych państw, dysponujących gruntowną wiedzą techniczną i branżową. Pomagają naszym klientom, przewidując trendy i ich konsekwencje oraz formułując opinie na temat istotnych zagadnień branżowych. Zatrudniamy najwybitniejszych, uznanych specjalistów, których zadaniem jest dostarczanie naszym klientom cennych i wnikliwych informacji. Po raz dwunasty z rzędu znaleźliśmy się w rankingu organizacji najlepiej zarządzających wiedzą -Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE). Nasze globalne działania komunikacyjne seminaria i konferencje dają naszym klientom okazję regularnego omawiania na forum obecnych i przyszłych zagadnień związanych z ich środowiskiem biznesowym. Współpracujemy z organami regulacyjnymi we wszystkich krajach w celu współtworzenia efektywnej i zrównoważonej struktury przepisów prawnych. Dzięki naszym inwestycjom w światowej klasy programy szkoleniowe i rozwojowe nasi pracownicy w trakcie swojej kariery zawodowej zdobywają odpowiednie umiejętności merytoryczne i przywódcze, aby skutecznie pomagać klientom w osiąganiu sukcesów. Nasze nieustanne zaangażowanie w kontrolę jakości i zarządzanie ryzykiem znajduje odzwierciedlenie w różnorodnych strategiach, procedurach i narzędziach. Dzięki temu klienci mogą być pewni wysokiej jakości naszych usług. Bieżące kontakty z instytucjami rządowymi na całym świecie pozwalają nam wspierać klientów w podejmowaniu szybkich i skutecznych kroków w odpowiedzi na nowe przepisy i interpretacje oraz w pracach nad wyzwaniami z nich wynikającymi. Przyczyniamy się do dialogu pomiędzy dużymi korporacjami i firmami zajmującymi się innowacyjnymi formami rozwoju. Pomagamy im w poszukiwaniach najefektywniejszych form współpracy. Przykładem tych działań jest coroczny globalny raport na temat czystych technologii, prezentujący dane o światowych trendach i osiągnięciach w tym zakresie. 12

14 Doradztwo Biznesowe w Polsce Pomagamy naszym klientom rozwiązywać ich problemy biznesowe. Pokazujemy, jak usprawnić działalność według najlepszych, światowych wzorców, dostosować się do wymogów prawnych i uzyskać przewagę konkurencyjną. Świadczymy usługi dla wielu największych polskich przedsiębiorstw znajdujących się w rankingu 500 Rzeczpospolitej. Jesteśmy najlepiej ocenianą uniwersalną firmą doradczą na polskim rynku według rankingu przeprowadzonego przez Manager Magazin wśród 150 największych spółek w 2008 roku. Zatrudniamy ponad 150 konsultantów. Zdobywali oni doświadczenie i kwalifikacje pracując w wielu firmach z branży doradczej i audytorskiej oraz w dużych, międzynarodowych korporacjach, a także w sektorze publicznym. Posiadają liczne certyfikaty i dyplomy, uznawane na świecie i w Polsce, potwierdzające ich kwalifikacje. Są to między innymi: MBA, PMP, CFA, CIA, CISA czy ACCA. Nasi klienci korzystają z inwestycji, które czynimy w wiedzę ludzi, metodyki, technologię, systemy nauki. Wspólnie z klientami stawiamy czoła wyzwaniom związanym z ryzykiem na szybko zmieniającym się globalnym rynku. Świadczymy usługi doradcze w obszarach: zarządzania ryzykiem gospodarczym, zarządzania ryzykiem finansowym, zarządzania ryzykiem nadużyć, zarządzania efektywnością, doradztwa informatycznego, doradztwa marketingowego i sprzedażowego, doradztwa ekonomicznego. Świadczymy usługi doradcze dla sektorów: energetycznego, telekomunikacyjnego, wysokich technologii, rządowego i publicznego, ochrony zdrowia, obronnego, paliwowego i chemicznego, finansowego, infrastrukturalnego, transportowego. 13

15 Doradztwo Biznesowe w Polsce Naszą misją jest pomaganie klientom w realizacji ich strategii biznesowych poprzez udoskonalanie procesów zarządzania ryzykiem oraz zwiększanie efektywności. Realizujemy ten cel dzięki najwyższej klasy merytorycznym zespołom o przekrojowych kompetencjach doradczych, zdolnym zapewnić naszym klientom rozwiązania na najwyższym, światowym poziomie. Ograniczanieryzyka Zarządzanie ryzykiem gospodarczym: korporacyjne systemy zarządzania ryzykiem, audyt wewnętrzny, systemy kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem projektowym, zarządzanie ryzykiem kontraktowym, audyty projektów finansowanych z UE i MIF, planowanie ciągłości działalności, audyt organizacyjny, nadzór korporacyjny. Zarządzanie ryzykiem finansowym: zarządzanie ryzykiem rynkowym, zarządzanie ryzykiem płynności, zarządzanie ryzykiem kredytowym, zarządzanie ryzykiem operacyjnym, doradztwo regulacyjne w sektorze usług finansowych, działalność departamentów skarbu, instrumenty finansowe, modele scoringowe/ratingowe, systemy IT do zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem nadużyć: dochodzenia w sprawach gospodarczych, doradztwo w sprawach spornych, programy zapobiegania nadużyciom, programy zapewnienia zgodności, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, informatyka śledcza. Zwiększanieefektywności Zarządzanie efektywnością: zarządzanie strategiczne, zarządzanie łańcuchem dostaw, restrukturyzacje i przekształcenia, fuzje i przejęcia, optymalizacja funkcji finansowej, centra usług wspólnych, zwiększanie efektywności operacyjnej, doradztwo regulacyjne w sektorach telekomunikacyjnym i energetycznym, rozwiązania organizacyjne i zarządzanie zmianą, programy redukcji kosztów, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami i programami, systemy wspomagające podejmowanie decyzji. Doradztwo informatyczne: efektywność IT, zarządzanie projektami i programami IT, bezpieczeństwo informacji oraz infrastruktury krytycznej, architektura korporacyjna i systemowa infrastruktury. Doradztwo marketingowe i sprzedażowe: strategie biznesowe i rynkowe, zarządzanie sprzedażą i kanałami dystrybucji, zarządzanie obsługą klienta. Doradztwo ekonomiczne: analizy strategiczne sektorów i branż, modele makro i mikro-ekonomiczne, uwarunkowania makroekonomiczne przedsięwzięć, uwarunkowania instytucjonalne gospodarki, uwarunkowania klimatyczno-energetyczne gospodarki. 14

16 Zarządzanie ryzykiem gospodarczym O nas Dział Doradztwa Biznesowego Grupa Zarządzania Ryzykiem Gospodarczym oferuje usługi dla różnorodnych gałęzi biznesu, polegające na ocenie i optymalizacji procesów, w tym procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem i kontrolą wewnętrzną oraz na wdrażaniu, usprawnianiu i wspomaganiu funkcji audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwach. Nasze usługi Świadczymy usługi doradcze w następujących obszarach: korporacyjne systemy zarządzania ryzykiem, audyt wewnętrzny, systemy kontroli wewnętrznej, w tym zgodne z Sarbanes-Oxley Act (również J-SOX i inne regulacje) wsparcie wdrożenia, przeglądy regulacyjne i przeglądy zgodności, zarządzanie ryzykiem projektowym, zarządzanie ryzykiem kontraktowym, audyty projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i Międzynarodowych Instytucji Finansowych, planowanie ciągłości działalności, audyt organizacyjny, nadzór korporacyjny (corporate governance). Nasze kompetencje Nasz zespół składa się z ponad 20 konsultantów, którzy posiadają następujące, uznane na świecie i w Polsce, certyfikaty oraz dyplomy: Project Management Professional(PMP), Certified Internal Auditor(CIA), Biegły Rewident, Association of Chartered Certified Accountants(ACCA), Master of Business Administration (MBA). 15

17 Zarządzanie ryzykiem finansowym O nas Dział Doradztwa Biznesowego Grupa Zarządzania Ryzykiem Finansowym pomaga szybko reagować na wydarzenia na rynkach finansowych wykorzystując bogatą wiedzę o przepisach (obowiązujących i planowanych), technologiach i metodach analitycznych. Nasze usługi Świadczymy usługi doradcze oraz prowadzimy szkolenia w następujących obszarach: zarządzanie ryzykiem rynkowym i ryzykiem płynności, zarządzanie ryzykiem kredytowym, zarządzanie ryzykiem operacyjnym, doradztwo regulacyjne, doradztwo w zakresie działalności departamentów skarbu, instrumenty finansowe (inwestycje, hedging, trading, płynność), analizy (modele scoringowe/ratingowe, parametry ryzyka, modele portfelowe), systemy informatyczne przeznaczone do zarządzania ryzykiem. Nasze kompetencje Nasz zespół składa się z około 25 konsultantów specjalizujących się w zakresie metod ilościowych i jakościowych, rozwiązań regulacyjnych, systemów IT wspierających zarządzanie ryzykiem oraz wyceny instrumentów finansowych i pomiaru ryzyka finansowego. Nasi konsultanci posiadają następujące, uznane na świecie i w Polsce certyfikaty oraz dyplomy: Financial Risk Manager (FRM), Chartered Financial Analyst (CFA), PRINCE2, TOGAF. Ponadto, kilku naszych konsultantów posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych. 16

18 Zarządzanie ryzykiem nadużyć O nas Dział Doradztwa Biznesowego Grupa Zarządzania Ryzykiem Nadużyć zapewnia kompleksową strategię zarządzania i ograniczania ryzyk związanych z nadużyciami gospodarczymi. Bada nadużycia księgowe, oszustwa popełniane przez pracowników, przestępstwa finansowe oraz inne podejrzane działania. Posiada sprawdzone metody dokładnego i rzetelnego kalkulowania strat oraz sporządzania ekspertyz finansowych. Ma bogate doświadczenie we współpracy z kancelariami prawnymi i działami prawnymi firm. Nasze usługi Świadczymy usługi doradcze w następujących obszarach: prowadzenie dochodzeń w sprawach gospodarczych, informatyka śledcza, doradztwo w sprawach spornych, wprowadzanie i realizacja programów zapobiegania nadużyciom, wdrażanie programów zapewnienia zgodności (compliance), doradztwo w obszarze związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Nasze kompetencje Nasz zespół składa się z kilkunastu doświadczonych konsultantów. Zdobywali oni doświadczenie i kwalifikacje pracując w wielu firmach z branży audytorskiej i doradczej oraz w dużych, międzynarodowych korporacjach, m. in. w działach audytu zewnętrznego i wewnętrznego, zarządzania ryzykiem biznesowym i informatycznym. Nasi konsultanci posiadają następujące, uznane na świecie i w Polsce, certyfikaty oraz dyplomy: Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Internal Auditor (CIA), Certified Forensics Analyst (CFA), Biegły Rewident, Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Project Management Professional (PMP). 17

19 Zarządzanie efektywnością O nas Dział Doradztwa Biznesowego Grupa Zarządzania Efektywnością pomaga klientom zwiększać efektywność operacyjną, w szczególności w obszarze funkcji finansów oraz łańcucha dostaw. Doradza w planowaniu, organizacji, doskonaleniu i kontrolowaniu efektów działania organizacji klienta. Pomaga również w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych, wspierających planowanie i kontrolę działalności. Nasze usługi Świadczymy usługi doradcze w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne, zarządzanie łańcuchem dostaw, restrukturyzacja i przekształcenia, fuzje i przejęcia, optymalizacja funkcji finansowej, w tym projektowanie i wdrażanie centrum usług wspólnych, zwiększanie efektywności operacyjnej funkcji i procesów biznesowych, doradztwo regulacyjne, projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych, projektowanie i wdrażanie programów redukcji kosztów, zarządzanie zmianą, dużymi projektami, programami i portfelem projektów, projektowanie i wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie i podejmowanie decyzji. Nasze kompetencje Nasz zespół składa się z ponad 40 doświadczonych konsultantów posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte w wielu firmach z branży doradczej oraz w dużych, międzynarodowych korporacjach. Wśród projektów zrealizowanych przez nasz zespół znajdują się m.in. projekty dotyczące: zmian prawa w Polsce, jak również przygotowanie programów dotyczących całych gałęzi gospodarki, opracowania i wdrażania strategii korporacyjnej oraz strategii w poszczególnych obszarach funkcjonalnych, restrukturyzacji największych grup kapitałowych (zarówno kapitałowej, jak i procesowej), projektowania i wdrażania modeli biznesowych oraz struktur organizacyjnych, projektowania i wdrażania centrów usług wspólnych, zarządzania procesami konsolidacji, w tym przygotowywania wycen oraz integracji po procesie konsolidacji, zwiększania efektywności procesów zarówno z obszarów biznesowych, jak i obszarów wsparcia. 18

20 Doradztwo informatyczne O nas Dział Doradztwa Biznesowego Grupa Doradztwa Informatycznego pomaga przedsiębiorstwom by ich systemy informatyczne oraz działy IT przyczyniały się do wzrostu wartości biznesu, zwiększenia efektywności działania, a także ograniczania ryzyka. Nasze usługi Świadczymy usługi doradcze w następujących obszarach: efektywność IT, zarządzanie projektami i programami IT, bezpieczeństwo informacji oraz infrastruktury krytycznej, architektura korporacyjna i systemowa infrastruktury. Nasze kompetencje Nasz zespół składa się z ponad 30 konsultantów, którzy łączą znajomość technologii z wiedzą ekonomiczną i doświadczeniem biznesowym. Nasi konsultanci posiadają następujące, uznane na świecie i w Polsce, certyfikaty oraz dyplomy: Project Management Professional (PMP), Association for Project Management (APM), PRINCE, TOGAF, ITIL, Service Oriented Architecture (SOA), Certified Incident Handler (CIH), Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM), Certified Information Systems Security Professional (CISSP), International Systems Security Professional Certification Scheme (ISSPCS), SABSA Chartered Achitect, Unified Modeling Language (UML). 19

21 Doradztwo marketingowe i sprzedażowe O nas Dział Doradztwa Biznesowego Grupa Doradztwa Marketingowego i Sprzedażowego podchodzi do zagadnień związanych z optymalizacją i zwiększeniem efektywności w sprzedaży, pozyskiwaniu klienta i zarządzaniu relacjami z klientem w sposób całościowy. Pomaga w kreowaniu strategii biznesowych, przekładaniu ich na działania sprzedażowe, marketingowe i proklienckie oraz w optymalizacji funkcji i procesów biznesowych wspierających działania rynkowe. Nasze usługi Świadczymy usługi doradcze w następujących obszarach: strategie biznesowe i rynkowe: segmentacja rynku, strategie marketingowe, zarządzanie wartością klienta (segmentacja, profil klienta, wartość życiowa klienta), opracowywanie ofert i optymalizacja cen, wdrażanie nowych produktów, zarządzanie sprzedażą i kanałami dystrybucji, w tym planowanie strategiczne, wdrożenia operacyjne i optymalizacja w zakresie: funkcji sprzedaży, systemów prowizyjnych, kanałów dystrybucji i sieci sprzedaży, zarządzanie obsługą klienta, w tym planowanie strategiczne, wdrożenia operacyjne i optymalizacja w zakresie: procesów obsługi klienta, procesów utrzymania klienta, ośrodka kontaktowego (call-center), programów lojalnościowych. Nasze kompetencje Nasz zespół składa się z kilkunastu konsultantów posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte w wielu firmach z branży doradczej oraz w dużych, międzynarodowych korporacjach. Wśród projektów zrealizowanych przez nasz zespół znajdują się m.in.: opracowanie strategii biznesowej na lata dla jednego z wiodących operatorów telekomunikacyjnych, zdefiniowanie operacyjnych działań projektowych w oparciu o strategię firmy ubezpieczeniowej, opracowanie oferty produktowej dla operatora telekomunikacyjnego, wdrożenie systemu motywacyjnego dla procesów sprzedaży u operatora telefonii komórkowej oraz firmy ubezpieczeniowej, zdefiniowanie segmentacji i standardów obsługi klientów dla grupy telekomunikacyjnej, usprawnienie organizacji call-center oraz procesów obsługi klienta w spółce produkcyjnohandlowej oraz dla jednego z największych ubezpieczycieli w kraju, definicja oferty lojalnościowej dla klientów operatora telefonii komórkowej. 20

22 Doradztwo ekonomiczne O nas Dział Doradztwa Biznesowego Zespół Doradztwa Ekonomicznego odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na usługi doradcze wymagające wiedzy z zakresu makroekonomii, globalnych rynków finansowych, polityki monetarnej i fiskalnej oraz doświadczenia w dziedzinie modelowania ekonometrycznego i międzynarodowych badań porównawczych. Nasze usługi Świadczymy usługi doradcze w obszarach: analiza strategiczna sektorów i branż, modele makro i mikro-ekonomiczne, uwarunkowania makroekonomiczne przedsięwzięć, uwarunkowania instytucjonalne gospodarki, uwarunkowania klimatyczno-energetyczne gospodarki. Organizacje z sektora prywatnego wspieramy w: identyfikowaniu ryzyk makroekonomicznych i regulacyjnych związanych z działaniami biznesowymi oraz opracowywaniu strategii zabezpieczania się przed tymi ryzykami, analizach porównawczych czynników instytucjonalnych i makroekonomicznych określających atrakcyjność inwestycyjną poszczególnych krajów. Instytucjom publicznym oferujemy wsparcie w: ocenie skutków stosowania instrumentów polityki gospodarczej (zachęt podatkowych, podatków środowiskowych, prawa pracy), tworzeniu strategii i planów działania dla realizacji celów ekonomicznych i społecznych (rozwój społeczeństwa informacyjnego, ułatwianie dostępu MSP do finansowania). Nasze kompetencje Nasz zespół składa się z kilku konsultantów specjalizujących się w zakresie ekonomii i posiadających kompetencje w zakresie: analiz makroekonomicznych, polityki monetarnej, polityki banku centralnego, polityki fiskalnej, modelowania ekonometrycznego i analiz statystycznych, oceny jakości funkcjonowania instytucji i ich wpływu na wzrost gospodarczy. 21

23 Ernst & Young Audyt Doradztwo podatkowe Doradztwo transakcyjne Doradztwo biznesowe Informacje o Ernst & Young Ernst & Young jest globalnym liderem w zakresie usług audytorskich, podatkowych, transakcyjnych i doradczych. Na całym świecie naszych pracowników jednoczą wspólne wartości i świadczenie wysokiej jakości usług. Zmieniamy rzeczywistość, pomagając naszym pracownikom, naszym klientom oraz naszej coraz szerszej społeczności w wykorzystaniu ich potencjału. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Ernst & Young wszelkie prawa zastrzeżone. 22

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Specialists in finance & accounting recruitment www.michaelpage.pl 2 3 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Najważniejsze informacje o Emitencie 1.1. Specyfika działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej rozpoczął działalność

Bardziej szczegółowo

Aktualne trendy na rynku pracy

Aktualne trendy na rynku pracy 26 Dyrektor finansowy Roku Aktualne trendy na rynku pracy Analizując obszar rynku pracy w sektorze finansowym w Polsce, należy podkreślić, że od dłuższego już czasu większość instytucji finansowych realizuje

Bardziej szczegółowo

Business Process Outsourcing

Business Process Outsourcing Analiza Sektorowa Aglomeracji Wrocławskiej Business Process Outsourcing BPO City of Perspectives BPO City of Perspectives SPIS TREŚCI 01 02 03 04 05 06 07 Sektor BPO w Polsce Dolny Śląsk i aglomeracja

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo