Zarząd Powiatu w Pleszewie ul. Poznańska Pleszew

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Powiatu w Pleszewie ul. Poznańska 79 63 300 Pleszew"

Transkrypt

1 Pleszew, dn r Zarząd Powiatu w Pleszewie ul. Poznańska Pleszew Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i Urządzeń teleinformatycznych w ramach projektu pn. Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego. W związku z przetargiem nieograniczonym ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, dotyczącym w.w przedsięwzięcia informujemy, że wpłynęły do zamawiającego zapytania, na które udziela się następujących odpowiedzi: 1. Pytanie nr 1: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Ramowego Planu Projektu, tymczasem dokument ten nie jest wymieniony w Rozporządzeniu określającym jakich dokumentów może wymagać Zamawiający. Wnosimy o wykreślenie tego dokumentu z SIWZ Dokument, o którym mowa w pytaniu nie stanowi elementu przedmiotu zamówienia, lecz stanowi potwierdzenie, że oferowane dostawy i usługi spełniają wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę infrastruktury sprzętowej i urządzeń teleinformatycznych oraz usługi wdrożeniowe i szkoleniowe w zakresie dostarczonego sprzętu komputerowego, przy czym wymagane jest, aby tworzona w ramach realizacji zamówienia dokumentacja była zgodna z ramowymi dokumentami przedstawionymi w ofercie. Opracowana na etapie realizacji projektu dokumentacja musi uwzględniać wszystkie uwarunkowania projektu oraz musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 2. Pytanie nr 2: Czy Zamawiający posiada wiedzę, że dokument ten jest charakterystyczny dla postępowań przygotowywanych przez firmy zaprzyjaźnione z LTC pod rozwiązania tej firmy. Zamawiający nie posiada takiej wiedzy aby Ramowy Plan Projektu był charakterystyczny dla jakiejkolwiek firmy. Realizacja złożonych projektów informatycznych (w naszym przypadku obejmujący 7 podmiotów - jednostek samorządu terytorialnego) wymaga odpowiedniego zaplanowania i realizacji zamówienia. Zamawiający nie wyklucza innych

2 równoważnych metodologii wdrażania projektów informatycznych. 3. Pytanie nr 3: Czy Zamawiający przyzna, że skoro ten dokument nie jest w wykazie w Rozporządzeniu to nie można skutecznie odrzucić oferty która takiego dokumentu nie będzie zawierać. Odp: Jeżeli nie będzie złożony wymagany dokument który jest częścią oferty wówczas zamawiający odrzuci ofertę. 4. Pytanie nr 4 Zamawiający nie określił w specyfikacji co ten dokument ma zawierać, więc po pierwsze nie będzie mógł zweryfikować jego treści, po drugie takie zapisy powodują, że SIWZ jest obarczone błędami z rażącym naruszeniem Ustawy i postępowanie powinno być unieważnione ze względu na niemożliwość zawarcia wiążącej Umowy. Wnosimy o stosowna modyfikacje SIWZ. Zamawiający określił co ten dokument ma zawierać w SIWZ w punkcie XIV Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty w podpunkcie Pytanie nr 5 Czy zamawiający potwierdzi prawidłowość interpretacji zapisów Ustawy PZP w pytaniu 4 Zgodnie z art. 38 ustawy Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, który może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytanie nie ma związku z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Pytanie nr 6 Zamawiający wymaga przeprowadzenia dostawy zgodnie z metodologią Prince2, która przewiduje etap analizy przedwdrożeniowej. Tymczasem w SIWZ nie jest przewidziane przygotowanie analizy. Wnosimy o modyfikację SIWZ i wprowadzenie etapów wdrażania / dostaw z godnie z ideą metodologii Prence2. Brak dokładnego określenia przedmiotu zamówienia stanowi rażące naruszenie Ustawy i postępowanie powinno być unieważnione ze względu na niemożliwość zawarcia wiążącej Umowy. Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia szczegółowo określił przedmiot zamówienia. Projekt realizowany będzie z wykorzystaniem metodyki zarządzania projektami PRINCE2 lub innej równoważnej (Akronim utworzony na podstawie angielskiej nazwy: PRojects IN Controlled Environments Projekty w

3 sterowalnych środowiskach). PRINCE2 jest strukturalną metodyką efektywnego zarządzania projektami. Zgodnie z metodyką realizacja przedmiotu zamówienia jest projektem, którego realizacja ma wytworzyć określone produkty. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest postępować w trakcie realizacji zgodnie z metodyką Prince2 przedstawić wraz z ofertą Ramowy Plan Projektu zgodny z metodyką Prince2 lub inną metodyką równoważną. 7. Pytanie nr 7 Bank pamięci w najnowszych serwerach to 3 sloty pamięci. Czy zamawiający poprzez zapis bank pamięci ma na myśli 1 slot? Pod pojęciem bank pamięci zamawiający rozumie jeden slot pamięci. 8. Pytanie nr 8 Prosimy o określenie co Zamawiający rozumie przez Bank Pamięci. Pod pojęciem bank pamięci zamawiający rozumie jeden slot pamięci. 9. Pytanie nr 9 Do czego Zamawiającemu jest potrzebnych 16 (w domyśle 48 wolnych slotów) wolnych Banków Pamięci? W świetle przepisów dotyczących finansów publicznych, Zamawiający nie może sobie pozwolić na dokonywanie zakupów które czegoś co nie będzie mu potrzebne a jedynie utrudnia Uczciwą Konkurencje. Zamawiający wymaga 16 wolnych banków pamięci (slotów pamięci) ze względu na planowaną późniejszą rozbudowę urządzeń. 10. Pytanie nr 10 Czy dla wymagania: Ilość slotów PCI-E 8x 1 szt.; Ilość slotów PCI-E 16x1 szt Zamawiający uznaje za rozwiązanie równoważne zapis 2 sloty PCI-Express Gen2 x8 typu low profile, możliwość obsadzania w min 2 slotach kart PCIe x16 W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie. Zamawiający uznaje za równoważne rozwiązanie 2 sloty PCI-Express Gen2 x 8 typu low profile, mozliwośćobsadzenia w min 2 slotach kart PCIe x 16

4 11. Pytanie nr 11 Czy dla wymagania: karta graficznej ATI ES MB Zamawiający uznaje za rozwiązanie równoważne zapis: graficzna zintegrowana w jednym module z kontrolerem zdalnego zarządzania i pamięcią 32MB na płycie głównej, rozdzielczość min x W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie. Zamawiający uznaje za równoważne wymagania: karta graficzna zintegrowana w jednym module z kontrolerem zdalnego zarządzania i pamięcią 32 MB na płycie głównej rozdzielczość minimalna 1600 x Pytanie nr 12 Czy dla wymagania: 2x PS/2 Zamawiający uznaje za rozwiązanie równoważne zapis: 2x USB? Aktualnie złącza PS są zastępowane przez złącza USB i w zasadzie wychodzą z użycia. Ceny myszy i klawiatur z jednymi i drugimi złączami są w podobnej cenie. Aktualnie nowoczesny sprzęt nie jest już wyposażany w złącza PS/2, złącza te są zastępowane właśnie przez USB. W przypadku zapisu 2 x PS/2 zamawiający uznaje za równoważne rozwiązanie 2xUSB zastosowanie tego rozwiązania nie może jednak pomniejszać ilości wymaganych gniazd USB. 13. Pytanie nr 13 Port SD w serwerze? Wykonawca nigdy nie spotkał się z potrzebą aby w serwerze wykorzystywać taki port. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu, ewentualnie o potwierdzenie, że Zamawiający przyjmie rozwiązanie równoważne. Odp: Zamawiający wymaga zastosowania portu SD w serwerze. 14. Pytanie nr 14 Do czego Zamawiający ma zamiar wykorzystywać port SD w serwerze? Port SD będzie przeznaczony do przenoszenia danych z kart SD na serwer.

5 15. Pytanie nr 15 Czy Zamawiający zgodzi się z tym, że rozwiązaniem równoważnym będzie zastosowanie wewnętrznej lub zewnętrznej pamięci USB w celu umożliwienia startu serwera z systemu wgranego na tą pamięć? Pamięci na USB są zdecydowanie bardziej popularne. Zastosowanie zewnętrznej lub wewnętrznej pamięci USB nie jest równoważne z zastosowaniem pamięci SD (takie nośniki pamięci obecnie stosujemy) 16. Pytanie nr 16 Moc Zasilaczy w Serwerach. Dlaczego we wszystkich pozycjach dotyczących mocy zasilaczy Zamawiający podaje moc minimalną a tylko w przypadku serwerów moc maksymalną? W przypadku serwerów zamawiający ogranicza moc zasilaczy do 460W/500W z przyczyn ekonomicznych serwery użytkowane będą w pracy ciągłej (24h na dobę, 7 dni w tygodniu). W przypadku stacji roboczych nie określamy maksymalnego poboru mocy, a jedynie minimalne wymagania. 17. Pytanie nr 17 Znani producenci serwerów oferują zasilacze o mocy od 450 do 800 Watt przy czym moc faktycznie pobierana jest zależna od konfiguracji serwera a moc maksymalna tylko cyfrą na tabliczce znamionowej. Wnosimy o wykreślenie punktu dotyczącego maksymalnej mocy zasilaczy. Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące mocy zasilaczy. Zamawiający może wymagać spełnienia minimalnych / maksymalnych parametrów technicznych sprzętu 18. Pytanie nr 18 Czy Zamawiający uważa, że w przypadku dużego obciążenia serwera zasilacz a większej mocy będzie lepszym rozwiązaniem i zapewni poprawna prace urządzenia? Zamawiający uważa, że za poprawną pracę urządzenia (serwera) nie odpowiada tylko moc zasilacza ale odpowiednia konfiguracja wszystkich podzespołów urządzenia.

6 19. Pytanie nr 19 Czy Zamawiający potwierdzi, że wystarczającym wymaganiem byłoby aby Serwer pobierał moc nie większą jak wskazane 460/500 Watt podczas swojej normalnej pracy? Zamawiający nie będzie prowadził pomiaru poboru mocy urządzeń. Dostawca powinien dostarczyć urządzenia zgodne z wymogami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 20. Pytanie nr 20 Dlaczego Zamawiający nie zawarł zapisu aby Zasilacze w serwerach charakteryzowały się wysoką skutecznością przetwarzania energii, np. rzędu 92%? Takie rozwiązanie także pozwoliłoby na oszczędności energii i mniejsze nagrzewanie się sprzętu. Wnosimy o dokonanie zapisu w specyfikacji SIWZ aby Zasilacze w serwerach charakteryzowały się wysoką skutecznością przetwarzania energii, większej jak 92%. Zamawiający dopuszcza dostarczenie zasilaczy o wysokiej skuteczności przetwarzania energii. 21. Pytanie nr 21 Zamawiający wymaga maksymalnej ilości dysków 4, a dalej wymaga 4 wolnych kieszeni na dyski. Wymogi te sa ze sobą sprzeczne. Wnosimy o stosowna modyfikacje SIWZ. Wymaganie zainstalowania maksymalnie 4 dysków i pozostawienie co najmniej 4 wolnych kieszeni nie jest sprzeczne. 22. Pytanie nr 22 Uwzględniając obecne coraz tańsze dyski o pojemności przekraczającej 1000GB (podczas gdy zamawiający wymaga pamięci dysku tylko 160 GB) czy zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie Serwera o wysokości 1U z dwoma dyskami 3,5 cala i dwoma wolnymi kieszeniami na dyski 2,5 cala?. Zamawiający wymaga zainstalowania 4 dysków o minimalnej pojemności 160 GB, zainstalowanie jednego dysku o pojemności 1000 GB (1TB) nie jest równoważne. 23. Pytanie nr 23 Czy dla wymagania: 2x PS/2 Zamawiający uznaje za rozwiązanie równoważne zapis: 2x USB? Aktualnie złącza PS są zastępowane przez złącza USB

7 i w zasadzie wychodzą z użycia. Ceny myszy i klawiatur z jednymi i drugimi złączami są w podobnej cenie. Aktualnie nowoczesny sprzęt nie jest już wyposażany w złącza PS/2, złącza te są zastępowane właśnie przez USB. Dla wymagania 2 x PS/2 zamawiający uznaje za równoważne rozwiązanie 2xUSB, zastosowanie tego rozwiązania nie może jednak pomniejszać ilości wymaganych gniazd USB. 24. Pytanie nr 24 Czy Zamawiającemu wystarczy wsparcie dla Windows Small Business Server 2008 Standard (x64)? Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 StandardEdition praktycznie nie jest już używany. Zamawiający nie posiada wiedzy na dzień dzisiejszy jakie oprogramowanie zostanie zainstalowane na platformach serwerowych dlatego wymaga aby platformy serwerowe obsługiwały systemy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. 25. Pytanie nr 25 Czy na zakupionych serwerach Zamawiający będzie instalował Systemy z rodziny Win 2003 oraz systemy wykorzystujące te wycofywane ze sprzedaży Systemy operacyjne? Prosimy w skazanie nazw aplikacji jakie będą miały być zainstalowane na tych serwerach wykorzystujących Win2003. Zamawiający nie posiada wiedzy na dzień dzisiejszy jakie oprogramowanie zostanie zainstalowane na platformach serwerowych dlatego wymaga aby platformy serwerowe obsługiwały systemy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. 26. Pytanie nr 26 Zamawiający tak dobrał kombinację kilku parametrów (lub przepisał wymagania z Karty katalogowej), że wymagania te spełniają tylko Serwery HP. Prawo PZP jak i rekomendacje MSWiA (zamawiający korzysta z dofinansowania MSWiA) zakazuje opisywania przedmiotu zamówienia w taki sposób aby spełniał je tylko jeden

8 produkt (jeden producent). Świadczy tez o tym Wyrok KIO 251/10. Dlatego wnosimy o stosowną modyfikacje zapisów SIWZ. W pkt 2.2 SIWZ (strona 5) Zamawiający postanawia, że: "Uwaga: Wszystkie parametry podane w niniejszej części należy traktować jako minimalne." Zamawiający nie jest specjalistą w dziedzinie sprzętu informatycznego i nie zaprzecza, że konfigurując treść SIWZ posiłkował się konkretnymi modelami sprzętów i ich specyfikacją biorąc pod uwagę potrzeby i przedmiot zamówienia. Nie jest to zabronione prawem. Zamawiający nie ma prawa ograniczać wolnej konkurencji i dlatego też, Zamawiający taką specyfikację określa jako MINIMALNĄ. Każda inna konfiguracja będąca na tym samym poziomie, bądź lepsza Zamawiającemu odpowiada. Takie stanowisko potwierdza KIO w tym samym wyroku, na który powołuje się Wykonawca cyt: "Izba w tym zakresie wskazuje, że wystarczające w tym zakresie byłoby chociaby wskazanie tych najistotniejszych parametrów brzegowych, czy też funkcjonalności dla oceny i porównywalności złożonych ofert. ". Tak właśnie uczynił Zamawiający w tym przypadku, określił parametry brzegowe i wszyscy Wykonawcy, którzy je spełnią będą traktowani tak samo. W związku z powyższym Zamawiający żądanie Wykonawcy uważa za chybione. 27. Pytanie nr 27 Czy Zamawiający zgodzi się z argumentacja, że w przypadku gdy więcej producentów spełnia wymagania SIWZ to można otrzymać więcej ofert konkurencyjnych? Pytanie nie dotyczy wymagań SIWZ. 28. Pytanie nr 28 Bank pamięci w komputerach to 2 sloty pamięci. Czy zamawiający poprzez zapis bank pamięci ma na myśli 1 slot? Zamawiający poprzez zapis bank pamięci ma na myśli 1 slot. 29. Pytanie nr 29 Zamawiający wymaga 3 slotów PCI, tym czasem złącza te są już wycofywane z użycia. W jakim celu Zamawiający wymaga 3 slotów PCI?

9 Zamawiający będzie wykorzystywał karty rozszerzeń podłączane do portów PCI, dlatego jest taki zapis w SIWZ. 30. Pytanie nr 30 Jakie karty przyszłościowo mają być zamontowane w tych komputerach na 3 slotach PCI? Zamawiający nie musi określać jakie karty zamierza instalować w portach PCI, karty te nie są przedmiotem zamówienia. 31. Pytanie nr 31 Czy Zamawiającemu wystarczyłyby 2 sloty PCI? Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia ilości portów PCI do 2 szt. 32. Pytanie nr 32 Zamawiający wymaga czytnika kart 22 w 1. Czy zamawiający będzie wykorzystywał 22 formaty kart pamięci we wszystkich komputerach? Zamawiający nie jest na tą chwilę przewidzieć jakie karty będą w przyszłości wykorzystywane, dlatego chcąc zachować uniwersalność czytnika wymaga dostarczenia czytnika 22 w Pytanie nr 33 Prosimy o enumeratywne wylistowanie wszystkich rodzajów kart które mają być czytane przez ten czytnik. Brak dokładnego określenia przedmiotu zamówienia stanowi rażące naruszenie Ustawy i postępowanie powinno być unieważnione ze względu na niemożliwość zawarcia wiążącej Umowy. Zamawiający nie jest na tą chwilę przewidzieć jakie karty będą w przyszłości wykorzystywane, założenie, że czytnik będzie obsługiwał 22 standardy kart zapewni wszechstronność urządzenia. 34. Pytanie nr 34

10 Czy Zamawiającemu wystarczyłby czytnik 20 w 1? Nie, najbardziej powszechne są czytnik kart 22 w Pytanie nr 35 Złącze SPDIF służy do podłączenia do komputera kina domowego. Czy Zamawiający we wszystkich komputerach widzi potrzebę podłączenia Kina Domowego? Na dzień dzisiejszy większość producentów sprzętu IT takie złącze standardowo montuje na płytach głównych. 36. Pytanie nr 36 Czy można zaoferować komputery bez SPDiF? Nie można zaoferować komputery bez SPDiF. 37. Pytanie nr 37 Dlaczego w przypadku stacji roboczych Zamawiający wymaga zasilaczy o mocy większej jak 300 W, czyli o dużej mocy a w przypadku serwerów nie więcej jak, czy o mniejszej mocy? W przypadku serwerów zamawiający ogranicza moc zasilaczy z przyczyn ekonomicznych serwery użytkowane będą w pracy ciągłej (24h na dobę, 7 dni w tygodniu). W przypadku stacji roboczych nie określamy maksymalnego poboru mocy, a jedynie minimalne wymagania. 38. Pytanie nr 38 Czy zamawiający uzna za spełnienie swoich wymagań w przypadku zaoferowani Monitora o parametrach: częstotliwość pozioma khz, częstotliwość pionowa Hz, zamiast: Częstotliwość odchylania poziomego khz, częstotliwość odchylenia pionowego Hz,? Jak widać różnica jest minimalna, nie mająca wpływu na użytkowanie. Informujemy, że zamawiający dopuszcza dostawę monitorów wyposażonych w

11 technologię o częstotliwość odchylenia poziomego 30-80kHz oraz możliwość montażu na ścianie (VESA) 100 x 100 mm. 39. Pytanie nr 39 W jakim celu zmawiający chce do wszystkich Monitorów montaż na ścianie (VESA) 75 x 75 mm? Większość wiodących producentów monitorów daje możliwość montowania monitorów na ścianie VESA, dlatego ten parametr znalazł się w SIWZ. 40. Pytanie nr 40 Czy Zamawiający wszystkie te Monitory będzie montował na ścianie? Zamawiający planuje ustawić monitory na biurkach, jednak chce mieć również możliwość ewentualnego montażu ich na ścianach. 41. Pytanie nr 41 Czy za równoważne do VESA 75 x 75 mm Zamawiający uzna VESA 100 x100 mm? Uchwyt 100 na 100 zapewni większa trwałość montażu. Zamawiający uzna możliwość montażu na ścianie (VESA) 100 x 100 mm. 42. Pytanie nr 42 W jakim celu Zamawiający wymaga wyposażenia Laptopa w Kamerkę 2MPx? W celu uzyskania wyższej rozdzielczości obrazu. 43. Pytanie nr 43 Czy Zamawiający będzie korzystał z aplikacji multimedialnych? Prosimy o wskazanie jakich. Zamawiający nie jest na tą chwilę przewidzieć jakie aplikacje multimedialne będą wykorzystywane na urządzeniach. 44. Pytanie nr 44

12 Czy Zamawiającemu wystarczy kamerka 1.3Mpx? Jest to rozdzielczość wystarczająca do korzystania z wideoczatów i telekonferencji. Zamawiającemu nie dopuszcza ofert ze sprzętem wyposażonym w kamerę 1.3Mpx gdyż nie jest na tą chwilę przewidzieć jakie aplikacje multimedialne będą wykorzystywane na urządzeniach. 45. Pytanie nr 45 LightScribe to rozwiązanie charakterystyczne dla firmy HP. To funkcja wykonywania nadruków na płytach CD/DVD Czy Zamawiający zamierza korzystać z tej funkcji na wszystkich komputerach? Metoda ta została opracowana przez firmę Hewlett-Packard, a licencję na jej używanie wykupiło wiele firm produkujących nagrywarki DVD. Zamawiający zamierza korzystać z tej technologii na wszystkich komputerach. 46. Pytanie nr 46 Czy Zamawiający dotychczas korzysta z wykonywania nadruków na płytach? Tak korzystał. 47. Pytanie nr 47 Czy zamawiającemu wystarczą komputery bez LightScribe? Zamawiającemu nie wystarczą komputery wyposażone w napędy bez technologii LightScribe, zamawiający wymaga dostarczenia komputerów wyposażonych w napędy z LightScribe. 48. Pytanie nr 48 Czy za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna DisplayPort zamiast HDMI? DisplayPort i HDMI służą do podłączania do komputerów telewizorów o dużej rozdzielczości. DisplayPort jest rozwiązaniem nowszym i kompatybilnym z HDMI. Nie zamawiający nie uzna za równoważne rozwiązanie DisplayPort zamiast HDMI

13 49. Pytanie nr 49 Czy Zamawiający możliwość czytania kart Memory Stick uzna za rozwiązanie równoważne do czytania kart MMC? Karty MMC wychodzą z użycia i są zastępowane przez inne. Obecnie w sprzedaży są karty MMC o wielkości pamięci do 2 GB, natomiast MS i SD o znacznie większych pojemnościach pamięci, 16 GB i większych. Zamawiający nie uzna za równoważne zastosowanie czytnika kart MMC 50. Pytanie nr 50 Może Zamawiającemu wystarczy zaoferowanie laptopa z czytnikiem kart MS i SD? Zamawiającemu nie wystarczy zaoferowania laptopa z czytnikiem kart MS i SD, wymagania Zamawiającego są opisane w SIWZ 51. Pytanie nr 51 Zamawiający w kilku punktach specyfikacji wymaga wykonania kilku usług. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać tylko te usługi które zostały literalnie opisane w Specyfikacji SIWZ. Zamawiający informuje Wykonawcę, że w świetle prawa jest związany treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający tym samym potwierdza, że postanowienia SIWZ są dla niego wiążące. 52. Pytanie nr 52 W SIWZ Zamawiający określił szkolenie użytkowników EOD, tymczasem przedmiot zamówienia nie obejmuje EOD. Prosimy o szczegółowe przedstawienie zakresu tego szkolenia. W specyfikacji SIWZ Zamawiający nie zawarł określenia szkolenie użytkowników EOD, a jedynie szkolenie uczestników projektu. Przedmiotem usług szkoleniowych nie jest szkolenie w zakresie EOD. Szczegółowe informacje na temat usług szkoleniowych znajdują się w szczegółowym opisie zamówienia pkt Pytanie nr 53

14 Na jakiej podstawie Zamawiający określi czy szkolenia z EOD zostały prawidłowo zrealizowane? Orzecznictwo i prawo PZP zakazuje stosowania uznaniowości. Zamawiający ani nie ogranicza konkurencji ani nie stosuje "uznaniowości". Pomimo to Zamawiający informuje Wykonawców, że dokona oceny prawidłowej realizacji z uszanowaniem prawa o wydatkowaniu finansów publicznych. 54. Pytanie nr 54 W załączniku 1A - formularz cenowy Zamawiający wymaga podania Nazwy, wersji, typu produktu. Ustawa i orzecznictwo PZP pozwala wymagać od wykonawców jedynie takich dokumentów i informacji które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Przedmiotem Zamówienia jest zakup sprzętu o konkretnych parametrach, skoro także w tym załączniku Wykonawcy mają podać szczegółowy opis urządzeń to w jakim celu mają jeszcze podawać nazwę oferowanego urządzenia? Odp: Wykonawca wymaga tej informacji ponieważ chce wiedzieć co konkretnie kupuje. 55. Pytanie nr 55 Czy Zamawiający potwierdzi, że nazwa, wersja i typ produktu mają znaczenie wyłącznie informacyjne? Nazwa, wersja i typ produktu mają znaczenie informacyjne. 56. Pytanie nr 56 Jeśli dane te mają charakter wyłącznie informacyjny to wnosimy o wykreślenie kolumny "Nazwa, wersja, typ produktu" z załącznika numer 1A. Odp: Zamawiający wymaga tej informacji 57. Pytanie nr 57 Wnosimy o umożliwienie złożenia oferty wszystkim czołowym producentów serwerów. Zamawiający powinien wykreślić wymóg aby zasilacz miał moc max 460/500Watt, ewentualnie dopuścić zasilacze o mocy do 800 Watt, ewentualnie zapisać aby serwer nie pobierał więcej mocy jak 460/500 Watów średnio podczas normalnej eksploatacji. Takim zapisem Zamawiający dostanie oszczędne zasilacze i umożliwi uczciwą konkurencje między producentami serwerów.

15 Odp: W przypadku serwerów zamawiający ogranicza moc zasilaczy z przyczyn ekonomicznych serwery użytkowane będą w pracy ciągłej (24h na dobę, 7 dni w tygodniu). Dlatego nie dopuszcza się zastosowanie zasilaczy o mocy powyżej 500W. Jednocześnie informujemy, że w w.w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi: 1. Pytanie nr 1 SIWZ pkt X Całość zadania należy zrealizować w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy Czy zamawiający przewiduje w powyższym terminie realizacje dostawy i szkoleń Użytkowników, Liderów i Administratorów, które mogą być po dostawie i wymagają obecności pracowników Zamawiającego i nie są zależne od Wykonawcy? Na powyższe pytanie odpowiadamy, że w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy należy zrealizować całość zadania. 2. Pytanie nr 2 Załącznik nr 8 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Ppkt Skaner 1 i odpowiednio Skaner 2 Do pierwszego urządzenia zastępczego dołączony jest bezpłatnie nowy zestaw części eksploatacyjnych. Jaki zestaw części eksploatacyjnych ma na myśli Zamawiający w przypadku skanera? Pod pojęciem część eksploatacyjnych zamawiający ma na myśli płyn czyszczący do szyby skanera. W ilości 1 sztuki na skaner, minimalna pojemoność płynu to 250 ml. 3. Pytanie nr 3 Załącznik nr 8 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Ppkt Skaner 1 i odpowiednio Skaner 2 Oferent do oferty dokument potwierdzający możliwość spełnienia powyższego warunku

16 Spełnienie jakich warunków ma zawierać załączony dokument? Czy tylko dotyczy to ostatniego zdania, czy tez całego akapitu zaczynającego się od 36 miesięczna gwarancja Zdanie to dotyczy ostatniego akapitu tj. warunków gwarancji. 4. Pytanie nr 4 Załącznik nr 8 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Ppkt Stacja robocza z monitorem i oprogramowaniem 1 i odpowiednio Stacja robocza z monitorem i oprogramowaniem 2 Oryginalny Windows 7 Professional 32 z możliwością zmiany wersji na niestandardową instalację systemu Windows XP Professional, Jaką niestandardową instalację systemu Windows XP Professional ma na myśli Zamawiający? Czy chodzi o standardowe prawo do downgrade-u, z Windows 7 Professional do Windows XP Professional? Zamawiający ma na myśli standardowe prawo do downgrade-u, z Windows 7 Professional do Windows XP Professional. 5. Pytanie nr 5 Załącznik nr 8 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Ppkt Stacja robocza z monitorem i oprogramowaniem 1 i odpowiednio Stacja robocza z monitorem i oprogramowaniem 2 W zakresie monitora, czy zamawiający przyjmie monitor z częstotliwością odchylania poziomego khz, oraz montaż VESA 100x100mm? Informujemy, że zamawiający dopuszcza dostawę monitorów wyposażonych w technologię o częstotliwość odchylenia poziomego 30-80kHz oraz możliwość montażu na ścianie (VESA) 100 x 100 mm. 6.Pytanie nr 6 Załącznik nr 8 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

17 Ppkt Hot Spot Wymagany protokół IEEE 802.3z definiuje porty światłowodowe (Ethernet over Fiber-Optic ) Czego nie zawiera wymóg liczba portów 10/100 Mbit 16 szt. Czy w związku z tym przełącznik ma obsługiwać Gigabit Ethernet na światłowodzie, jeśli tak to ile portów i jakie? Podobnie protokół 802.3ab definiuje obsługę Gigabit Ethernet poprzez porty RJ45, czy oznacza to, że mają być takie porty? Czy Zamawiający ma myśli 16 portów 10/100/1000MB, czy tez switch musi posiadać osobne porty Gigabite? Jeśli tak to czy zamawiający dopuszcza porty Combo RJ45/SFP? Czy może być przełącznik zarządzalny, który jest lepszy w funkcjonalności niż niezarządzalny Przełącznik nie musi obsługiwać portów Gigabit Ethernet, zamawiający dopuszcza porty Combo oraz switch zarządzalny. 7. Pytanie nr 7 Załącznik nr 8 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Ppkt Hot Spot Akcess Point Co oznacza parametr Temperatura pracy C? Logowanie zdarzeń z ilu dni ma zbierać i przechowywać Access Point w pamięci? W specyfikacji jest oczywista pomyłka dotycząca parametrów temperatury pracy Access Pointa powinno być 40 C. Logowanie zdarzeń - ta funkcjonalność nie jest wymagana. 8. Pytanie nr 8 Załącznik nr 8 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Ppkt Serwer 1 i odpowiednio Serwer 2

18 Sterownik macierzy Smart Array P410i Jakimi parametrami równoważności będzie kierował się Zamawiający? Opis dotyczący równoważności elementów oferty dokładnie opisuje pkt III.3 SIWZ 9. Pytanie nr 9 1. Czy zamawiający dopuści technologię i sprzęt o częstotliwość odchylenia poziomego 30-82kHz oraz możliwość montażu na ścianie (VESA) 100 x 100 mm. Zmiana taka spowodowałaby zwiększenie konkurencyjności poprzez dopuszczenie sprzętu wielu producentów. Informujemy, że zamawiający dopuszcza dostawę monitorów wyposażonych w technologię o częstotliwość odchylenia poziomego 30-80kHz oraz możliwość montażu na ścianie (VESA) 100 x 100 mm. Prosimy o zwrotne potwierdzenie faksem ( ) otrzymania niniejszych odpowiedzi. z.up. Starosty Bogusława Prażucha Sekretarz Powiatu

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 03 sierpnia 2012r. ZP-226-19/12 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

CUI-DOAZ Wrocław, r.

CUI-DOAZ Wrocław, r. Do Wykonawców CUI-DOAZ. 3405.2.2014 Wrocław, 18.02.2014 r. CUI/ZP/PN/2/2014/9 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Dostawa notebooków dla Urzędu Miejskiego Wrocławia. Działając

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Kraków r. PT.II KB

Kraków r. PT.II KB Kraków 29.03.2011 r. PT.II.272.1.2011.KB Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

430000-ILGW.271.3.2015

430000-ILGW.271.3.2015 Toruń, dnia 25 czerwca 2015 r. Izba Celna 430000-ILGW.271.3.2015 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup wyposażenia sprzętowego do modelowania i testowania przebiegu procesów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 05.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 05.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 05.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 7/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia Dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego - serwerów dla aplikacji i bazy danych dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach w ramach projektu pn. Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców OG-3501-5/12. Warszawa dn. 25.05.2012r.

Do Wykonawców OG-3501-5/12. Warszawa dn. 25.05.2012r. OG-3501-5/12 Warszawa dn. 25.05.2012r. Do Wykonawców W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego OG-3501-5/12 na Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTEROWA STACJA ROBOCZA - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny

1. KOMPUTEROWA STACJA ROBOCZA - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/47/2014 ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ CZĘŚĆ I OFEROWANY MODEL Cena netto/1 szt. Potwierdzenie zgodności technicznej oferty 1. KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, 13.02.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-03/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 21.12.2009r.

Zamość, dnia 21.12.2009r. Zamość, dnia 21.12.2009r. Ogłoszenie dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, jako podmiot, który

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Krobia: DOSTAWA SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. WIN. 271.2.6.1.2014 Łomża, dn. 16.06.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r.

ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż w związku z zapytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe Rzeszów, dnia 11.09.2013r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Betad-Leasing Sp. z o.o. Ul. Wita Stwosza 64 35-113 Rzeszów II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Prino-Plast Spółka z ograniczoną Malbork, 12.12.2011 odpowiedzialnością Joint Venture Produkcja Artykułów Higienicznych Al. Wojska Polskiego 48, 82-200 Malbork NIP 7880009496 REGON - 632025730 Firma Prino-Plast

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Racibórz, dnia 27.01.2011 r. Oznaczeni postępowania: UDA POKL.09.04.00-24-038/09-00-PWSZ 2/11 UDA POKL.08.02.01-24-014/09

Racibórz, dnia 27.01.2011 r. Oznaczeni postępowania: UDA POKL.09.04.00-24-038/09-00-PWSZ 2/11 UDA POKL.08.02.01-24-014/09 Oznaczeni postępowania: UDA POKL.09.04.00-24-038/09-00-PWSZ 2/11 UDA POKL.08.02.01-24-014/09 Racibórz, dnia 27.01.2011 r. W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 26.01.2011 r. i 27.01.2011 r. do

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt:

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt: Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 26 lipca2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6,

Bardziej szczegółowo

ZP/W-MBP/1/2011/WND-RPWM.07.02.01-28-001/10

ZP/W-MBP/1/2011/WND-RPWM.07.02.01-28-001/10 Olsztyn, dnia 05-05-2011 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania nr ZP/W-MBP/1/2011/WND-RPWM.07.02.01-28-001/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz Oznaczenie zamówienia: KS.I.4.334-19/10 Kraków dnia 26 stycznia 2011 r. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą przy al. ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie prowadzący postępowanie

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax. FORMULARZ CENOWY Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)

... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax. FORMULARZ CENOWY Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2) ... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax... REGON... NIP Monitor LCD Parametry minimalne*(1) Typ/model należy wskazać > Monitor LCD z wbudowanym komputerem Rozmiar matrycy: 40 Typ Matrycy S-PVA

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014 Wrocław, 11.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014 W związku z realizacją projektu zakupu i wdrożenia Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Braniewo, 25.02.2013 r.

Braniewo, 25.02.2013 r. Braniewo, 25.02.2013 r. W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 30.06.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: numer postępowania: D/84/2016. Na

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Komputer PC Lenovo M57e - Cena netto 2 310,00 zł 1USD = 3,90 zł Kod produktu

Komputer PC Lenovo M57e - Cena netto 2 310,00 zł 1USD = 3,90 zł Kod produktu Komputer PC M57e - Cena netto 2 310,00 zł 1USD = 3,90 zł Nazwa produktu Producent Klasa produktu Typ obudowy komputera Typ zainstalowanego procesora Częstotliwość procesora Częstotliwość szyny FSB Pojemność

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/2/10

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/2/10 Warszawa, dnia października 2010 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA Znak sprawy: PG X F 3820/2/10 Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015 Warszawa, dnia 03 lutego 2016 r. BDG.741.79.2015 / 3 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich uczestników postępowania

Do wszystkich uczestników postępowania CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW Radom, 16.05.2016 r. CPD.ZP.272.5.2016.RZE.2 PN/1/16/RZE Do wszystkich uczestników postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa kalkulacja cenowa

Szczegółowa kalkulacja cenowa Formularz cenowy Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowa kalkulacja cenowa 1. Wszystkie ceny należy podać w złotych (PLN). 2. Podane ceny muszą obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

ZP/PN/38/2013 Załącznik nr 2

ZP/PN/38/2013 Załącznik nr 2 Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/38/2013 Przedmiot postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego. ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ Dostawa komputerów do pełnienia funkcji routera

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Numer sprawy: III/DT/23110/pn-6/2010 Kalisz, dnia 5 lipca 2010 r. Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy : dostawy wraz z montaŝem sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław fax: +48 71 721-58-11 Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: SOP/2021/8998/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2011 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2011 r. Warszawa, dnia 27 maja 2011 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych. Sygnatura postępowania WZP/10/11. Pytania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r..

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ I FORMULARZA OFERTY ZADANIE NR 1: 1. Zestaw komputerowy (14 sztuk)..(należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo