Kontrola oczyszcza szpital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrola oczyszcza szpital"

Transkrypt

1 Kontrola oczyszcza szpital Pod takim tytułem 22 października w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł informujący o wyniku kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie martwo urodzonego noworodka. Zdarzenie to miało miejsce w lutym tego roku i odbiło się głośnym echem nie tylko w mieście ale także, dzięki mediom, w całym kraju. Kontrola z ramienia MZ przeprowadzona została przez konsultantów wojewódzkich w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz w dziedzinie pielęgniarstwa położniczoginekologicznego. W jej wyniku ustalono, że postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne przeprowadzone przez personel szpitala należy ocenić jako prawidłowe i zgodne z aktualnie obowiązującymi standardami i rekomendacjami. Przyczyną śmierci dziewczynki było niedotlenienie spowodowane być może owinięciem pępowiny wzdłuż rączki lub jej rozciągnięciem przez dziecko. To tragiczne zdarzenie poruszyło wszystkich pracowników szpitala i wielu mieszkańców naszego kraju ale, jak wynika z wyników kontroli, było nieszczęśliwym wypadkiem, a nie wynikiem zaniedbania przez personel. DJM W roku bieżącym w naszym ZOZ mamy nowych lekarzy: Dr n. med. Joanna Bartlewicz-Wójcik ŚCChNiA Dr n. med. Krzysztof Staroń ŚCChNiA Lek. Joanna Augustyniak Podgórska - O. Wewnętrzny Lek. Boroń Karolina Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Leczenia Uzależnień Lek. Beata Mazur Dział Rehabilitacji Lek. Justyna Plicner Dział RTG Lek Karolina Rutkowska O. Dermatologii Lek Janusz Stec ŚCChNiA Lek. Janusz Zdziebło ŚCChNiA Po krótkiej przerwie wróciła do nas Pani dr Hanna Łukomska. Większość z Państwa już pewnie wie,, że od 1 września b.r. mamy nowego kapelana szpitalnego ks. Artura Kowalczyka. DJM Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich Końskie, ul. Gimnazjalna 41B tel , faks Przygotowanie do druku: Dział Jakości i Marke ngu tel , , , B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y Nr 3(49) październik 2014 Nasza misja KWARTALNIK Pragniemy zapewnić wszystkim mieszkańcom w rejonie działania poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, a pacjentom świadczyć usługi medyczne najlepszej jakości na wysokim poziomie etycznym Wyborcza jesień W listopadzie, w samym środku miesiąca udamy się kolejny raz do wyborów. Tym razem wybierać będziemy władze gmin, powiatu i województwa. Jak mówią politycy - są to wybory władz w naszych lokalnych ojczyznach. Gorączkę przedwyborczą odczuwamy już od kilku miesięcy. Tworzą się komitety, listy wyborcze ale mało mówi się o programach i zamierzeniach. Już teraz niektórzy dzielą stanowiska we władzach i w jednostkach samorządowych. Już teraz wykorzystuje się różne lokalne sytuacje w narracji wyborczej i pseudopolitycznej walce. Tak jak 4 lata temu wplątuje się nasz szpital do politycznych rozgrywek, maskując to tzw. troską o pacjenta. Od lipca trwały dziwne działania lekarzy z naszego oddziału naczyniowego. Zgłosili, że nie przyjmują nowych warunków wynagrodzeń związanych z nowym regulaminem prac. Ich żądania płacowe przekraczały możliwości finansowe naszej jednostki, a kompromisowa propozycja zwiększająca ich wynagrodzenia w ramach umów cywilno-prawnych o prawie 50%, łącznie ze zmianami w organizacji i kierowaniu oddziałem została odrzucona. Tak więc, z ich inicjatywy z dniem 1.09 br. umowy o pracę zostały rozwiązane. Byli świadomi konsekwencji takiej decyzji łącznie z zagrożeniem zamknięcia oddziału i braku pracy dla pozostałych lekarzy i ok. 20 pielęgniarek oraz 2 statystyków medycznych. Jednocześnie, pod koniec sierpnia inny szpital (Włoszczowa) zgłosił do NFZ wolę przejęcia naszego kontraktu, bo miał oferty naszych chirurgów naczyniowych na prowadzenie działalności na ich terenie. W tym samym czasie włączono burmistrza Końskich w problem chirurgii naczyniowej, a 15 września poinformowano media oraz starostę o zarzutach wobec kierownika oddziału. Znowu o naszym szpitalu było głośno ale, niestety w negatywnym aspekcie. Lekarze, którzy zdobyli wiedzę i doświadczenie w naszej placówce i pozyskali dzięki temu pacjentów do swoich gabinetów uderzyli w wizerunek zakładu i jego pracowników. Jak to ocenić? Pozostawiam to pytanie każdemu pracownikowi do osobistego przemyślenia. Wojciech Przybylski 12

2 Leczenie ran przewlekłych i odleżyn Wiele chorób cywilizacyjnych, przewlekłych, długotrwałe unieruchomienie osób, zwłaszcza starszych może skutkować powstaniem trudno gojących się ran i odleżyn. Ich leczenie to ogromne wyzwanie terapeutyczne dla pielęgniarek, ze względu na ryzyko rozwoju infekcji. Przewlekłe rany, odleżyny są źródłem stresu, cierpienia, powikłań oraz czynnikiem obniżającym jakość opieki. Przedłużają pobyt w szpitalu, zmniejszają szansę uzyskania dobrego wyniku leczenia. Przez wiele lat uważało się odleżyny za skutek niewłaściwej pielęgnacji, kiedy jednak poznano ich e ologię, stwierdzono, że powstają w wyniku przedłużającego się ucisku na tkanki i zatrzymania przepływu krwi. Istnieje wiele czynników sprzyjających tworzeniu się odleżyn, do najważniejszych i najczęściej spotykanych należą: zaburzenia świadomości, unieruchomienie, porażenia, niedowłady, nietrzymanie moczu i stolca, zły stan odżywiania, wychudzenie, otyłość, odwodnienie, gorączka, podeszły wiek itp. Od wielu lat oceniamy odleżyny nowopowstałe w ZOZ w Końskich jako zdarzenia niepożądane. Wiedza i doświadczenie pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu pozwala wyciągnąć wnioski, że potrafimy skutecznie zapobiegać, a także leczyć rany i odleżyny. Stosujemy właściwe metody p/odleżynowe, zwłaszcza u pacjentów nowoprzyjętych do szpitala z czynnikami ryzyka. Leczymy rany i odleżyny zgodnie z obowiązującymi w szpitalu procedurami, stosując najnowsze lavaseptyki, antyseptyki i opatrunki specjalistyczne. Na bieżąco monitorujemy stosowane procedury. Zgłaszamy celem konsultacji trudno gojące się rany i odleżyny do Zespołu Kontroli Zakażeń Zakładowych. Edukujemy pacjentów, rodziny i opiekunów w zakresie prawidłowego postępowania z raną i odleżyną w środowisku domowym. Te działania dają szpitalowi możliwość przystąpienia do Programu Kompleksowego Leczenia Ran Przewlekłych, opracowanego przez środowisko medyczne, a zaopiniowanego pozytywnie przez prof. Arkadiusza Jawienia, prezesa Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. W związku z powyższym w ZOZ w Końskich rozpoczęto realizację 2 edycji kursu specjalistycznego Leczenia ran dla pielęgniarek. Organizatorem kursu jest Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach. Wykładowcami są specjalistki ds. epidemiologii mgr A. Wójcik i mgr J. Marczak. DP W Polsce celem propagowania, rozpowszechniania oraz zwiększenia świadomości społecznej na temat przeszczepień rodzinnych nerki powstał program realizowany ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego na lata pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Patronat nad realizacją projektu sprawuje fundacja Centrum Rozwoju Medycyny z siedzibą w Warszawie. Założenia projektu- żywy dawca nerki: 1. Zapoczątkowanie trwałych, systemowych rozwiązań organizacyjnych. 2. Ułatwienie dostępu pacjentów i ich rodzin do ośrodka kwalifikacyjnego i transplantacyjnego (promocja rodzinnego dawstwa nerek). 3. Propagowanie idei przeszczepiania nerek od dawców żywych w okresie przeddializacyjnym (pre emp ve). 4. Utworzenie stanowisk koordynatora transplantacyjnego (lokalnego) przeszczepiania nerek od dawcy żywego. W naszym szpitalu rolę koordynatora transplantacyjnego w zakresie,,przeszczepiania nerek od dawcy żywego pełnią dwie wyszkolone w ramach w/w programu pielęgniarki pracujące w Oddziale Nefrologii ze Stacją Dializ (Nina Maciejska i Ta ana Sykuła). Poprzez te osoby realizowane są założenia projektu oraz kontynuowana jest ścisła współpraca z koordynatorem regionalnym projektu,,żywy dawca nerki i pracownikami Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Warszawie. W ramach takiej współpracy dnia r. w naszym szpitalu odbyło się po raz kolejny otwarte spotkanie (konferencja) dla pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek i ich rodzin promujące ideę żywego dawstwa tego narządu, pierwsze tego typu spotkanie miało miejsce roku. Organizatorami byli pracownicy Oddziału Nefrologicznego, a zaproszonymi gośćmi specjaliści w dziedzinie transplantologii ze Szpitala Klinicznego im. Dzieciątka Jezus w Warszawie. Obecnie w naszym Ośrodku Dializ przewlekle leczonych nerkozastępczo jest 80 osób (65 hemodializowanych i 15 dializowanych otrzewnowo). Aktualnie spośród tej grupy, na Krajowej Liście oczekujących na przeszczepienie nerki znajduje się kilkunastu pacjentów. Nasz ośrodek dializ posiada duże doświadczenie w dziedzinie przygotowywania do kwalifikacji celem zabiegu przeszczepienia nerki. W ciągu ostatnich 10 lat, kilkudziesięciu naszych pacjentów otrzymało nowy narząd, w tym dwóch od dawców rodzinnych. Zainteresowani, którzy przybyli na w/w spotkanie zdobyli wiedzę na temat możliwości przeszczepienia od żywego dawcy, oraz jego zaletach i przebiegu procedury kwalifikacyjnej jak również zabiegu transplantacji. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, nie brakowało również wzruszeń, szczególnie po relacji Pani Doroty Sobczak, która oddała nerkę swojemu siostrzeńcowi i szczegółowo opowiedziała o swoich przeżyciach. Zarówno pacjenci, ich rodziny i wszyscy zainteresowani tą tematyką zadawali wykładowcom szereg pytań dot. przeszczepień nerki, wspólne rozmowy w przerwie wykładów spowodowały w dużej mierze zmianę nastawienia do rodzinnego dawstwa nerki, oraz rozważanie takiej ewentualności wśród rodzin osób oczekujących na przeszczepienie tego narządu. Ponadto każdy przybyły na spotkanie otrzymał materiały edukacyjne i informacyjne dot. w/w zagadnienia. Nina Maciejska, Ewa Wydra 2 11

3 Żywy Dawca Nerki (..) oprócz faktów powszechnie znanych, istnieje jeszcze heroizm dnia codziennego, na który składają się małe lub wielkie gesty bezinteresowności, umacniające autentyczną kulturę życia. Pośród tych gestów na uznanie zasługuje oddawanie organów, zgodnie z wymogami etyki, w celu ratowania zdrowia, a nawet życia chorym, pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei. Oddanie nerki osobie bliskiej jest pięknym gestem i największym darem bliźniego dowodem miłości, co podkreślał papież Jan Paweł II. Dzięki takim dowodom miłości, wiele osób z niewydolnością narządową uniknęło niepotrzebnej śmierci. Nerka była pierwszym narządem przeszczepionym od żywego dawcy. Pierwsze udane przeszczepienie nerki pobranej od żywego dawcy w Polsce: 1967 nerka pobrana od matki 1974 nerka pobrana od bliźniaka jednojajowego 1999 pobranie od dawcy spokrewnionego emocjonalnie W 2010 r. wykonano w Polsce 999 przeszczepień nerek, z czego 50 od żywego dawcy. Dzięki temu dwukrotnie w stosunku do lat poprzednich wzrosła liczba biorców, którzy otrzymali nerkę dzięki takiej metodzie. Aspekty prawne przeszczepiania nerek od dawców żywych w Polsce reguluje Ustawa Transplantacyjna nowelizowana w lipcu 2005 rozdział 3. Zgodnie z artykułem 12 tejże ustawy dawcą żywym może być krewny w linii prostej, rodzeństwo, osoba przysposobiona lub małżonek. Ustawa w artykule 13 dopuszcza także inne osoby do ubiegania się o tytuł dawcy żywego, z tymże osoby te wymagają dodatkowo zgody sądu rejonowego Nerkę można pobrać od żywego dawcy wtedy, kiedy badania laboratoryjne, radiologiczne i kliniczne potwierdzą, że oddanie nerki nie spowoduje u niego pogorszenia stanu zdrowia. Narząd ten można oddać osobie spokrewnionej, bądź też niespokrewnionej, z którą pozostaje się w silnym związku emocjonalnym. Osoba, która chce zostać dawcą musi działać świadomie i dobrowolnie (co potwierdza badanie psychologiczne). Decyzja o oddaniu narządu nie może być podyktowana chęcią zysku, a zgoda na transplantację musi być wyrażona na piśmie. Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przeszczepienia udziela zespół lekarzy mających go dokonać. Liczba przeszczepień nerki od dawcy żywego w Polsce rok Rok Liczba przeszczepień od dawcy żywego Co z ta wodą?! Głośna ostatnie w całym mieście sprawa skażonej wody w szpitalnej sieci zakończyła się zwycięstwem nad bakterią escherichia coli. Poniżej przedstawiamy informacje o podjętych działach. Po uzyskaniu informacji o obecności w sieci wodociągowej bakterii coli, podjęto czynności związane z chlorowaniem wody. O fakcie tym poinformowano wszystkich odbiorców wody, tj. pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej, pacjentów oraz pracowników firm prowadzących działalność na terenie naszego Zespołu, a także mieszkańców budynku przy ul. Gimnazjalnej 41C, stanowiącego własność Gminy Końskie, do którego dostarczamy wodę. Po wykonaniu czynności chlorowania zbadano próbę kontrolną pobraną w pomieszczeniu Działu Technicznego, która nie wykazała obecności bakterii. Jej obecności nie wykazywały również próby wody pobranej z ujęcia wody oraz zbiorników, badane na obecność bakterii, a wykonywane w laboratorium tutejszego szpitala. Bakteria pojawiła się ponownie w próbie wody pobranej w kuchni tutejszego szpitala, dzierżawionej przez firmę zewnętrzną i na jej zlecenie analizowanej, a także w próbie pobranej w dniu r. przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kielcach w Stacji łóżek. Po konsultacji z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich wykonano następujące czynności: 1. czyszczenie zbiorników wodnych i ponowne chlorowanie sieci wodociągowej, 2. podjęto decyzję o wymianie chloratora na nowy i złoża w filtrach, 3. podjęto decyzję o wymianie włazów do zbiorników. W dniu r. pobrano próby z 5-ciu oddziałów w budynku łóżkowym szpitala. Analiza na obecność bakterii nie wykryła jej. W dniu r. próby wody zostały pobrane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Końskich i dostarczone do zbadania do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Skarżysku. Wyniki badań wykazały, że woda nadaje się do spożycia. Fakt ten potwierdziło ponowne badanie wody wykonane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach. Po uzyskaniu informacji o obecności bakterii coli w wodzie personelowi ZOZ-u oraz pacjentom, którzy potrzebowali wody do bezpośredniego spożycia np. przy zażywaniu leków dostarczana była woda w 5-litrowych butelkach. Pozostałym odbiorcom zabezpieczono wodę do spożycia z cysterny podstawionej przez Konecką Spółdzielnię Mleczarską. Również z tej cysterny pobierana była woda do sporządzania posiłków i napojów przez dzierżawcę kuchni. Ze względu na dużą uciążliwość dla mieszkańców budynków przy ul. Gimnazjalnej 41C, związaną z odległością miejsca zamieszkania od lokalizacji cysterny (ok. 200 m) od dnia również tym osobom wydawana była woda w 5-litrowych butelkach. Jerzy Grodzki 3

4 Podziękowania dla pracowników Szpitala od wdzięcznych pacjentów i ich rodzin 1. Dla całego personelu Oddziału Chirurgii Ogólnej za miłą, fachową i życzliwą opiekę podziękowanie przekazane w formie pisemnej z dnia r. od wdzięcznego pacjenta. 2. Całemu personelowi Działu Rehabilitacji za świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie - podziękowanie przekazane w formie pisemnej z dnia r. od wdzięcznego pacjenta. 3. Podziękowanie od Pani Małgorzaty S. oraz jej męża dla pracowników Transportu Sanitarnego, w szczególności dla Pana Kierownika A. Pękacza, Pana D. Kosmala oraz wszystkich kierowców Transportu Sanitarnego za okazaną pomoc podczas transportu do ZOZ w Końskich i Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - pisemne podziękowanie z dnia r. 4. Dla Kierownika Transportu Sanitarnego za okazaną pomoc, Panu Dariuszowi Kosmal za życzliwość, punktualność i zawsze dobrą radę - podziękowanie w formie pisemnej z dnia r. od wdzięcznego pacjenta. 5. Dla pracowników Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji i Fizykoterapii: Pani Małgorzacie Skrobisz, Pani Annie Przepióra za fachowo wykonywany masaż, uprzejmość i życzliwość - podziękowanie pisemne z dnia r. od wdzięcznej pacjentki. 6. Podziękowanie dla całego personelu Działu Ratownictwa Medycznego za profesjonalizm, fachowość oraz cierpliwość, Pani mgr Małgorzacie Komarewicz, Panu lek. med. Markowi Chałubińskiemu za pomoc i szybką diagnostykę w SOR - podziękowanie pisemne z dnia r. od wdzięcznego pacjenta. 7. Personelowi Oddziału Urologii za profesjonalną i fachową pomoc, Panu dr n. med. Lechowi Lipcowi i lek. med. Michałowi Lipowskiemu za wyśmienicie przeprowadzony zabieg i dalsze leczenie w Oddziale Urologii - podziękowanie pisemne z dnia r. od wdzięcznego pacjenta. 8. Pani lek. med. Monice Kowalczyk za miłą, bezbolesną i fachową opiekę anestezjologiczną podziękowanie z dnia r. 9. Podziękowanie pisemne od wdzięcznej pacjentki dla Pani Danuty Siwczyk pielęgniarki DRM za stworzenie miłej atmosfery, troskliwą opiekę, życzliwość, serdeczność, udzielenie wskazówek w czasie 5 godzinnej obserwacji w SOR, za uśmiech na twarzy oraz postawę, która wzbudziła chęć do walki z chorobą. 10. Podziękowanie przekazane drogą ową z dnia r. od zadowolonego pacjenta dla całego personelu Działu Ratownictwa Medycznego za profesjonalizm, fachowość, dbałość o wygląd i czystość pomieszczeń. Pacjent podkreślił, że Szpital św. Łukasza w Końskich śmiało może rywalizować ze Szpitalem w Leśnej Górze. 11. Dla całego zespołu lekarsko-pielęgniarskiego Oddziału Nefrologii ze Stacją Dializ za troskliwą opiekę medyczną, życzliwość i wsparcie, które daje szansę na powrót do normalnego funkcjonowania, zaangażowanie i fachowość, z jakim personel Oddziału wykonuje swoją pracę, w ocenie pacjenta stanowi wzór do naśladowania. Szczególne podziękowania Kierownikowi Oddziału lek. med. Urszuli Chonin, której wielka determinacja, odważne decyzje i profesjonalizm uratowały życie pacjenta podziękowania z dnia r. 4 Zdarzenie masowe oby to zawsze były tylko ćwiczenia 16 października 2014 r. ponownie zostały przeprowadzone ćwiczenia sprawdzające w praktyce skuteczność działań opisanych w procedurze PO/M/32 Postepowanie w zdarzeniach masowych i katastrofach. Coroczne przeprowadzanie takich ćwiczeń jest jednym w wymogów akredytacyjnych. Ćwiczenia przeprowadzono w Szpitalnym Oddziale Ratunkowych, gdzie zgłosiło się 16 ofiar wypadku samochodowego. Obrażenia poszkodowanych były bardzo różne, stwierdzono m.in. połamane kończyny, obrażenia klatki piersiowej, głowy, urazy wewnętrzne. Poszkodowani zostali zbadani, przeprowadzono wstępną segregację pacjentów. 2 osoby w stanie ciężkim, oznaczone wg procedury kolorem czerwonym pozostały w SOR w części reanimacyjno-zabiegowej, pod opieką lekarzy i pielęgniarek SOR. Pacjenci oznaczeni kolorem żółtym zostali przewiezieni bezpośrednio do wyznaczonych oddziałów przez pielęgniarki wezwane z innych oddziałów zgodnie z opracowanym schematem. Pozostali, najlżej ranni, pacjenci oznaczeni kolorem zielonym pozostali w części obserwacyjnej SOR pod opieką pielęgniarek. Byli oni sukcesywnie badani przez lekarzy, którzy decydowali o ewentualnych dodatkowych badaniach diagnostycznych oraz o pozostawieniu pacjenta w szpitalu celem dalszego leczenia lub o odesłaniu do domu z zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania. O zdarzeniu został poinformowany Zastępca Dyrektora, który przybył na miejsce działań, a sposób postępowania obserwowali także przedstawiciele Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz nasza służba BHP i P.poż. DJM 9

5 W roku bieżącym, kończącym mijającą kadencję, a jednocześnie zamykającym kadencyjny program działania na lata , w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej również miały miejsce istotne wydarzenia, o których należy choćby wspomnieć. Wydarzenia dotyczące jakości świadczonych usług: lutego audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na Normie ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004, lutego 2014 wizyta akredytacyjna Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia, 11 czerwca 2014 przyznanie certyfikatu Akredytacyjnego Ministerstwa Zdrowia i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (89% spełnienia standardów akredytacyjnych), czerwiec 2014 certyfikat EURO-PARTNER przyznany przez Fundację Gospodarczą Euro-Partner, ZOZ został zaliczony do grona najlepszych przedsiębiorstw w kraju spełniających standardy Unii Europejskiej, lipiec Złote Godło Najwyższa Jakość Quality Interna onal 2014 w kategorii QI SERVICES usługi najwyższej jakości (konkurs pod patronatem: Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Klubu Polskie Forum ISO 9000). Ponadto w ZOZ prowadzono także remonty, inwestycje i zmiany organizacyjne (w okresie styczeń sierpień 2014): remont kapitalny Działu Rehabilitacji Szpitalnej, remont i adaptacja 1 sali chorych na Oddziale Nefrologicznym dla potrzeb Stacji Dializ 2 dodatkowe miejsca dializacyjne. Zwiększono liczbę miejsc w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej z 30 do 40 w celu umożliwienia dzieciom do 18 roku życia korzystania z rehabilitacji w warunkach oddziału dziennego. W związku z powyższym zmniejszono liczbę łóżek w Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej z 15 na 5 (niskie zapotrzebowanie na rehabilitację stacjonarną dzieci). Przeprowadzona została także adaptacja lądowiska dla śmigłowców ratunkowych koszt ,00 złotych. Zakupiono nowy sprzęt medyczny: destylator elektryczny dla potrzeb Apteki Szpitalnej kwota 4435,18 zł, macerator dla potrzeb Oddziału Nefrologicznego kwota ,00 zł, wózek do przewożenia chorych dla potrzeb Oddziału Pediatrycznego - wiertarka ortopedyczna dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej kwota ,88 zł, aparat do hemodializ dla potrzeb Stacji Dializ 2 sztuki kwota ,00 zł, aparat elektromiograficzny dla potrzeb Oddziału Neurologicznego kwota ,00 zł, aparat do elektrokoagulacji dla potrzeb Poradni Dermatologicznej kwota 6.048,00 złotych. Podsumowując mijające cztery lata kadencji, można śmiało powiedzieć, że były one niezwykle pracowite, jak również obfitujące w bardzo wiele istotnych przedsięwzięć zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i organizacyjnym. Dla dyrekcji, jak również całej załogi koneckiego Zespołu Opieki Zdrowotnej, mijające cztery lata były okresem ciężkiej, jednak dającej wymierne, namacalne wręcz efekty pracy. Pracy będącej odzwierciedleniem i realizacją zapisów programu kadencyjnego na lata Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że dla koneckiego ZOZ-u mijająca kadencja była najbardziej efektywna i co za tym idzie efektowna pod względem organizacyjnoinwestycyjnym ze wszystkich dotychczasowych, pod rządami samorządu powiatowego Podziękowanie z dnia r. od wdzięcznej pacjentki dla lek. med. Andrzeja Króla za okazaną życzliwość i świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie. 13. Dla całego personelu Oddziału Okulistycznego za profesjonalizm, zaangażowanie bardzo dobrą opiekę podczas pobytu w Oddziale. Lek. med. Danucie Mejnartowicz za fachowość, wydane zalecenia do dalszego leczenia, życzliwość i serdeczność, lek med. Ewie Pękacz za dużą cierpliwość i zaangażowanie w wykonywaniu swojej pracy. 14. Serdeczne podziękowania dla całego personelu Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej za mistrzowsko wykonaną operację oraz opiekę. Szczególne podziękowania dla personelu pielęgniarskiego na czele z Panią mgr Ewą Pasieką, Paniom salowym za cierpliwość sympa ę i uśmiech. Panu Dyrektorowi ZOZ w Końskich za stworzenie w Końskich wzorcowej placówki medycznej - podziękowanie z dnia r. od wdzięcznej pacjentki. 15. Personelowi Oddziału Chorób Wewnętrznych z wyróżnieniem Pani lek. med. Joanny Augustyniak-Podgórskiej, lek. med. Jadwigi Mizgal-Figiel, lek. med. Ewy Frączyk, całemu zespołowi pielęgniarskiemu ze szczególnym wyróżnieniem Pani piel. Beaty Posłusznej za świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie, opiekę i życzliwość. Oddział, w którym pacjentki przebywały porównują do serialu Na dobre i na złe - podziękowanie pisemne z dnia r. 16. Panu Dyrektorowi ZOZ w Końskich dr n. med. Wojciechowi Przybylskiemu za dotychczasową współpracę w zakresie edukacji prozdrowotnej oraz Pani mgr Joannie Marczak specjaliście ds. epidemiologii za przeprowadzenie wykładu z zakresu Programów Edukacyjnych pt. Prawidłowa higiena rąk u dzieci i młodzieży jako czynnik zapobiegania chorobom zakaźnym. w Szkole Podstawowej w Królewcu. Ogółem prelekcji wysłuchało 146 uczniów z klas od I do VI. Wygłoszona prelekcja wzbudziła duże zainteresowanie uczniów i grona pedagogicznego, którzy byli pod wrażeniem medialnych umiejętności Pani J. Marczak. 17. Serdeczne podziękowania dla Pana dr n med. Lecha Lipca, całego zespołu Oddziału Urologii oraz lek. med. Janusza Pobochy za szybką, profesjonalną i pomyślną interwencję w dniu r. u pacjentki - podziękowanie z dnia r. od rodziny. 18. Podziękowanie przekazane drogą ową z dnia r. od wdzięcznej pacjentki skierowane do całego personelu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego za bardzo dobrą opiekę oraz świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie, z wyróżnieniem położnej Ewy Cichackiej. 19. Personelowi Oddziału Chirurgii Naczyń i Angiologii pod kierownictwem lek. med. Janusza Stępnia szczere podziękowanie za ogromny wysiłek, ciężką pracę, pełen profesjonalizm i ogromne starania w walce o ratowanie życia i zdrowia pacjenta. podziękowanie pisemne. 20. Serdeczne podziękowania dla Kierownika Oddziału Chirurgii Naczyń i Angiologii lek. med. Janusza Stępnia, zespołowi lekarskiemu, pielęgniarskiemu oraz personelowi pomocniczemu za życzliwość i cierpliwość, profesjonalizm w realizacji świadczeń zdrowotnych. Za szacunek i ludzkie podejście - podziękowanie pisemne od wdzięcznych pacjentów. 5 Katarzyna Serek

6 Kadencja w służbie zdrowia Na najbliższej sesji Rady Powiatu w dniu 30 października b.r. przedstawiona zostanie informacja dotycząca działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w latach Poniżej przedstawiamy sporządzony w tym celu dokument: W trakcie mijającej kadencji, działalność koneckiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w głównej mierze opierała się na dorocznie negocjowanych kontraktach ze Świętokrzyskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach. Realizując zapisy Kadencyjnego Programu Rady Powiatu na lata , dyrekcja i załoga koneckiego Zespołu Opieki Zdrowotnej systematycznie prowadziły działania mające na celu przystosowanie szpitala do wymogów i standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, kontynuowały działania w zakresie dostosowania lecznictwa szpitalnego i specjalistycznego do zmieniających się uwarunkowań zdrowotnych społeczności powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem dalszego rozwoju usług medycznych z zakresu kardiologii oraz specjalności zabiegowych, jednocześnie prowadząc dalszy rozwój opieki długoterminowej. W ciągu minionych czterech lat, uzyskując za 2013 rok dodatni wynik finansowy, konecki ZOZ funkcjonował w niezmienionej formie prawnej, gdyż zarówno dyrekcja, jak i władze powiatu nie podjęły decyzji o przekształceniu placówki. W ciągu dwunastu miesięcy 2011 roku w działalności koneckiego szpitala miało miejsce kilka znaczących przedsięwzięć o charakterze organizacyjnym i inwestycyjnym. W dniach stycznia odbyła się wizyta Komisji Akredytacyjnej, efektem której było przyznanie szpitalowi Certyfikatu Akredytacyjnego. Z końcem lutego przeprowadzono zewnętrzny audit kontrolny w zakresie norm 9001 i 14001, zakończony wynikiem pozytywnym. Ponadto, również w tym roku dokonano podsumowania przeprowadzonego jeszcze w pierwszym półroczu 2010 roku badania satysfakcji pacjentów z usług świadczonych w oddziałach szpitalnych, Izbie Przyjęć, Przychodni Specjalistycznej, Działu RTG oraz Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji i Fizykoterapii. Do pacjentów wysłano w sumie około 850 ankiet, a w wyniku analizy tych które wróciły, podjęto plan poprawy jakości świadczonych usług polegającej na: skróceniu czas oczekiwania na usługi medyczne, zwiększeniu ilość personelu pielęgniarskiego, przeprowadzeniu szkolenia wewnętrznego z zakresu komunikacji interpersonalnej, zwiększeniu zainteresowania pacjentem, zatrudnieniu dodatkowego lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W dniu 4 października w Dziale Rentgenodiagnostyki koneckiego szpitala, odbyło się uroczyste otwarcie nowej i nowoczesnej Pracowni Wielorzędowej Tomografii Komputerowej. Dzięki temu, wysokiej klasy nowoczesny tomograf zastąpił stare wysłużone urządzenie, co w efekcie pozwoliło na znaczące podniesienie jakości badań tomograficznych, przeprowadzanych w koneckim szpitalu. Ponieważ nie wszyscy pacjenci w dniu zgłoszenia do Zespołu Opieki Zdrowotnej mogli być przyjęci z powodu ograniczonego kontraktu z NFZ, wprowadzone zostały rejestry oczekujących na usługi medyczne. Rejestry prowadzone były z przeznaczeniem na oddziały niezabiegowe, oddziały zabiegowe (procedury wysokospecjalistyczne), poradnie specjalistyczne, na wybrane badania. Również w 2012 roku w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej nastąpiły istotne wydarzenia. I tak, z oddziału Wewnętrznego z pododdziałem Diabetologicznym i Gastroenterologicznym wyodrębniono samodzielnie działający Oddział Gastroenterologiczny. Warto dodać, iż jest to jedyny działający w województwie świętokrzyskim ośrodek leczący pacjentów ze schorzeniami gastroenterologicznymi. 6 Dwudziestego piątego czerwca 2012 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w nowo wybudowanym pawilonie, dysponującym 38 łóżkami. Pozwoliło to na znaczące zwiększenie ilości przyjmowanych pacjentów. W rankingu Bezpieczny Szpital konecki ZOZ zajął pierwsze miejsce w województwie świętokrzyskim oraz dziewiętnaste w kraju. Ranking organizowany był przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie oraz Redakcję Rzeczpospolitej. Pierwszego października 2012 r. została uruchomiona nowoczesna pracownia rezonansu magnetycznego. Pracownię zorganizowała i wyposażyła firma TMS Diagnostyka sp. z o.o., która podpisała z ZOZ w Końskich wieloletnią umowę na świadczenie usług rezonansu magnetycznego. Dzięki temu rocznie pracownia może przyjmować około tysiąca pacjentów. Ponadto w 2012 r. przeprowadzono remonty Świętokrzyskiego Centrum Chirurgii Naczyń i Angiologii i Oddziału Urologicznego, kontynuowano rozbudowę i modernizację Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wykonano drobne prace remontowe takie jak malowanie sal chorych, pokoi zabiegowych, remonty sanitariatów w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Nefrologicznym. Remontowano budynek kuchni i pralni dla potrzeb archiwum. Aby dostosować resortowe kody identyfikacyjne do wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. zmieniono nazwę Poradni Pulmonologicznej dla Dzieci na Poradnię Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci. Podobnie w roku 2013 w koneckim Zespole Opieki Zdrowotnej nie zabrakło istotnych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym i organizacyjnym. I tak, już dwudziestego drugiego marca uroczyście otwarto nowoczesny Oddział Urologiczny, dysponujący 25 łóżkami. Przekazanie do użytku nowego oddziału pozwoliło na zwiększenie liczby przyjmowanych pacjentów, a co za tym idzie także znaczące zwiększenie ilości wysoko opłacanych procedur i zabiegów medycznych. W kwietniu natomiast szpital poddał się recertyfikacji i otrzymał na następne trzy lata certyfikat Szpital bez Bólu, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Ponadto Szpital znalazł się na dziesiątym miejscu w kraju pośród najlepszych szpitali pod względem jakości opieki medycznej. Piętnastego listopada Szpital św. Łukasza obchodził jubileusz 30-lecia działalności połączony z uroczystym otwarciem Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii po generalnym remoncie i modernizacji dofinansowanym ze środków UE i Starostwa Powiatowego. Do większych prac remontowych, jakie zostały przeprowadzone w 2013 r. należały: remont kapitalny Oddziału Dermatologicznego, dokończenie rozbudowy i modernizacji Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, instalacja windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających z usług Przychodni Specjalistycznej, rozpoczęcie przebudowy lądowiska dla helikopterów dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W listopadzie i grudniu 2013 roku przeprowadzono badanie satysfakcji pacjentów, którym objęto między innymi pacjentów oddziałów szpitalnych, Izby Przyjęć, Przychodni Specjalistycznej, Działu RTG oraz Przychodni Rehabilitacji i Fizykoterapii. Wyniki z przeprowadzonej analizy wykazały, że ogólna ocena pracy w wymienionych jednostkach organizacyjnych kształtuje się na poziomie dobrym. Około 92% ankietowanych stwierdziło, że są zadowoleni z poprawy zdrowia uzyskanego w trakcje pobytu w szpitalu. Na pytanie,,czy w razie konieczności ponownego leczenia pacjent wybrałby nasz szpital, ponad 90% ankietowanych odpowiedziało twierdząco. 7

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający. właśnie robi się coś ważnego i niezwykłego.

Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający. właśnie robi się coś ważnego i niezwykłego. Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający źródło w przekonaniu całego zespołu chirurgów, anestezjologów i pielęgniarek, że oto właśnie robi się coś ważnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Koordynator w zespole transplantacyjnym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Iwona Podlińska

Koordynator w zespole transplantacyjnym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Iwona Podlińska Koordynator w zespole transplantacyjnym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Iwona Podlińska Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Oddziały Szpitalne Izba Przyjęć Oddział Ratunkowy Intensywnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 1 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce.

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Autorzy: dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dyrektor Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. -projekt- Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. ając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce.

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Krótki rys historyczny naszego Szpitala 1908 - rozpoczęcie budowy szpitala miejskiego w połowie drogi między Gdańskiem Głównym, a Gdańskiem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI PACJENTÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH - ODDZIAŁY SZPITALNE

WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI PACJENTÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH - ODDZIAŁY SZPITALNE WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI PACJENTÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH - ODDZIAŁY SZPITALNE Raport dotyczy wyników badań satysfakcji pacjentów przeprowadzonych na przełomie 213/214

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza KIM JESTEŚMY EMC Instytut Medyczny jest największym aktualnie właścicielem prywatnych szpitali i przychodni w Polsce. Spółka powstała w 2000 roku, a od 2005 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /0/DSOZ Prezesa NFZ z dnia stycznia 0 r. TABELA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE POZIOM ĄCY 5 7 Jakość-personel 5 jedna lub co najmniej jedna pielęgniarka posiadająca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu 2012 r. i I kw. 2013 r. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały:

SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały: SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu do konstrukcji tabeli wynagradzania pracowników

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/2012

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. mgr Lucyna Frączek oferta odrzucona ze względu na wysoką cenę. oraz Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej:

OGŁOSZENIE. mgr Lucyna Frączek oferta odrzucona ze względu na wysoką cenę. oraz Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej: OGŁOSZENIE Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informuje, że został rozstrzygnięty konkurs na objęcie funkcji Koordynatora Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach, Kierownika

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 15:41 Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Dz.Urz.MSWiA.04.2.4

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu 1 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą: 1) Szpital Powiatowy 2) Zespół Zakładów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r. UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 12:56 ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA 1 z 108 2014-12-04 09:31 Stan na dzień: 2014-12-04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000018572 Oznaczenie organu: W - 24 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach PROJEKT Uchwała Nr / /2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 2009r. Załącznik do Uchwały Nr XXVI-193/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Szpital Dziecięcy Olsztyn lek.

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz objęcie funkcji Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej w oddziałach szpitalnych, Koordynatora Powiatowej Przychodni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)2) Dz.U.07.138.973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)2) z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO Alicja Szewczyk Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Gdańsk 15 maja 2014r. EDUKACJA jest kluczem do zbudowania relacji terapeutycznej z

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Legenda oznaczeń w kolumnie "okres sprawozdawczy": TAK - otrzymano komunikat i został on poprawnie zaimportowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

Lp. osób 1 2 3 4 5 6. 5 lekarzy. 1 lekarz. 1 lekarz - specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lp. osób 1 2 3 4 5 6. 5 lekarzy. 1 lekarz. 1 lekarz - specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej Przedmiot zakresu świadczeń zdrowotnych Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 1 do Szczegółowych Materiałów Informacyjnych do Konkursu Ofert nr 1/2015 Wymagane kwalifikacje i szczegóły

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PACJENTÓW

INFORMATOR DLA PACJENTÓW INFORMATOR DLA PACJENTÓW Witamy Państwa w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (BCO-SM). Nasz Szpital usytuowany jest w trzech różnych lokalizacjach na terenie

Bardziej szczegółowo

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza KIM JESTEŚMY EMC Instytut Medyczny jest największym aktualnie właścicielem prywatnych szpitali i przychodni w Polsce. Spółka powstała w 2000 roku, a od 2005 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH Załącznik Do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA M. POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI Załącznik nr 2 Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce Istnieje około 80 szpitali publicznych w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/563/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2005 r.

Uchwała Nr XL/563/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2005 r. Uchwała Nr XL/563/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXV/ /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo