Kontrola oczyszcza szpital

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrola oczyszcza szpital"

Transkrypt

1 Kontrola oczyszcza szpital Pod takim tytułem 22 października w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł informujący o wyniku kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie martwo urodzonego noworodka. Zdarzenie to miało miejsce w lutym tego roku i odbiło się głośnym echem nie tylko w mieście ale także, dzięki mediom, w całym kraju. Kontrola z ramienia MZ przeprowadzona została przez konsultantów wojewódzkich w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz w dziedzinie pielęgniarstwa położniczoginekologicznego. W jej wyniku ustalono, że postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne przeprowadzone przez personel szpitala należy ocenić jako prawidłowe i zgodne z aktualnie obowiązującymi standardami i rekomendacjami. Przyczyną śmierci dziewczynki było niedotlenienie spowodowane być może owinięciem pępowiny wzdłuż rączki lub jej rozciągnięciem przez dziecko. To tragiczne zdarzenie poruszyło wszystkich pracowników szpitala i wielu mieszkańców naszego kraju ale, jak wynika z wyników kontroli, było nieszczęśliwym wypadkiem, a nie wynikiem zaniedbania przez personel. DJM W roku bieżącym w naszym ZOZ mamy nowych lekarzy: Dr n. med. Joanna Bartlewicz-Wójcik ŚCChNiA Dr n. med. Krzysztof Staroń ŚCChNiA Lek. Joanna Augustyniak Podgórska - O. Wewnętrzny Lek. Boroń Karolina Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Leczenia Uzależnień Lek. Beata Mazur Dział Rehabilitacji Lek. Justyna Plicner Dział RTG Lek Karolina Rutkowska O. Dermatologii Lek Janusz Stec ŚCChNiA Lek. Janusz Zdziebło ŚCChNiA Po krótkiej przerwie wróciła do nas Pani dr Hanna Łukomska. Większość z Państwa już pewnie wie,, że od 1 września b.r. mamy nowego kapelana szpitalnego ks. Artura Kowalczyka. DJM Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich Końskie, ul. Gimnazjalna 41B tel , faks Przygotowanie do druku: Dział Jakości i Marke ngu tel , , , B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y Nr 3(49) październik 2014 Nasza misja KWARTALNIK Pragniemy zapewnić wszystkim mieszkańcom w rejonie działania poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, a pacjentom świadczyć usługi medyczne najlepszej jakości na wysokim poziomie etycznym Wyborcza jesień W listopadzie, w samym środku miesiąca udamy się kolejny raz do wyborów. Tym razem wybierać będziemy władze gmin, powiatu i województwa. Jak mówią politycy - są to wybory władz w naszych lokalnych ojczyznach. Gorączkę przedwyborczą odczuwamy już od kilku miesięcy. Tworzą się komitety, listy wyborcze ale mało mówi się o programach i zamierzeniach. Już teraz niektórzy dzielą stanowiska we władzach i w jednostkach samorządowych. Już teraz wykorzystuje się różne lokalne sytuacje w narracji wyborczej i pseudopolitycznej walce. Tak jak 4 lata temu wplątuje się nasz szpital do politycznych rozgrywek, maskując to tzw. troską o pacjenta. Od lipca trwały dziwne działania lekarzy z naszego oddziału naczyniowego. Zgłosili, że nie przyjmują nowych warunków wynagrodzeń związanych z nowym regulaminem prac. Ich żądania płacowe przekraczały możliwości finansowe naszej jednostki, a kompromisowa propozycja zwiększająca ich wynagrodzenia w ramach umów cywilno-prawnych o prawie 50%, łącznie ze zmianami w organizacji i kierowaniu oddziałem została odrzucona. Tak więc, z ich inicjatywy z dniem 1.09 br. umowy o pracę zostały rozwiązane. Byli świadomi konsekwencji takiej decyzji łącznie z zagrożeniem zamknięcia oddziału i braku pracy dla pozostałych lekarzy i ok. 20 pielęgniarek oraz 2 statystyków medycznych. Jednocześnie, pod koniec sierpnia inny szpital (Włoszczowa) zgłosił do NFZ wolę przejęcia naszego kontraktu, bo miał oferty naszych chirurgów naczyniowych na prowadzenie działalności na ich terenie. W tym samym czasie włączono burmistrza Końskich w problem chirurgii naczyniowej, a 15 września poinformowano media oraz starostę o zarzutach wobec kierownika oddziału. Znowu o naszym szpitalu było głośno ale, niestety w negatywnym aspekcie. Lekarze, którzy zdobyli wiedzę i doświadczenie w naszej placówce i pozyskali dzięki temu pacjentów do swoich gabinetów uderzyli w wizerunek zakładu i jego pracowników. Jak to ocenić? Pozostawiam to pytanie każdemu pracownikowi do osobistego przemyślenia. Wojciech Przybylski 12

2 Leczenie ran przewlekłych i odleżyn Wiele chorób cywilizacyjnych, przewlekłych, długotrwałe unieruchomienie osób, zwłaszcza starszych może skutkować powstaniem trudno gojących się ran i odleżyn. Ich leczenie to ogromne wyzwanie terapeutyczne dla pielęgniarek, ze względu na ryzyko rozwoju infekcji. Przewlekłe rany, odleżyny są źródłem stresu, cierpienia, powikłań oraz czynnikiem obniżającym jakość opieki. Przedłużają pobyt w szpitalu, zmniejszają szansę uzyskania dobrego wyniku leczenia. Przez wiele lat uważało się odleżyny za skutek niewłaściwej pielęgnacji, kiedy jednak poznano ich e ologię, stwierdzono, że powstają w wyniku przedłużającego się ucisku na tkanki i zatrzymania przepływu krwi. Istnieje wiele czynników sprzyjających tworzeniu się odleżyn, do najważniejszych i najczęściej spotykanych należą: zaburzenia świadomości, unieruchomienie, porażenia, niedowłady, nietrzymanie moczu i stolca, zły stan odżywiania, wychudzenie, otyłość, odwodnienie, gorączka, podeszły wiek itp. Od wielu lat oceniamy odleżyny nowopowstałe w ZOZ w Końskich jako zdarzenia niepożądane. Wiedza i doświadczenie pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu pozwala wyciągnąć wnioski, że potrafimy skutecznie zapobiegać, a także leczyć rany i odleżyny. Stosujemy właściwe metody p/odleżynowe, zwłaszcza u pacjentów nowoprzyjętych do szpitala z czynnikami ryzyka. Leczymy rany i odleżyny zgodnie z obowiązującymi w szpitalu procedurami, stosując najnowsze lavaseptyki, antyseptyki i opatrunki specjalistyczne. Na bieżąco monitorujemy stosowane procedury. Zgłaszamy celem konsultacji trudno gojące się rany i odleżyny do Zespołu Kontroli Zakażeń Zakładowych. Edukujemy pacjentów, rodziny i opiekunów w zakresie prawidłowego postępowania z raną i odleżyną w środowisku domowym. Te działania dają szpitalowi możliwość przystąpienia do Programu Kompleksowego Leczenia Ran Przewlekłych, opracowanego przez środowisko medyczne, a zaopiniowanego pozytywnie przez prof. Arkadiusza Jawienia, prezesa Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. W związku z powyższym w ZOZ w Końskich rozpoczęto realizację 2 edycji kursu specjalistycznego Leczenia ran dla pielęgniarek. Organizatorem kursu jest Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach. Wykładowcami są specjalistki ds. epidemiologii mgr A. Wójcik i mgr J. Marczak. DP W Polsce celem propagowania, rozpowszechniania oraz zwiększenia świadomości społecznej na temat przeszczepień rodzinnych nerki powstał program realizowany ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego na lata pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Patronat nad realizacją projektu sprawuje fundacja Centrum Rozwoju Medycyny z siedzibą w Warszawie. Założenia projektu- żywy dawca nerki: 1. Zapoczątkowanie trwałych, systemowych rozwiązań organizacyjnych. 2. Ułatwienie dostępu pacjentów i ich rodzin do ośrodka kwalifikacyjnego i transplantacyjnego (promocja rodzinnego dawstwa nerek). 3. Propagowanie idei przeszczepiania nerek od dawców żywych w okresie przeddializacyjnym (pre emp ve). 4. Utworzenie stanowisk koordynatora transplantacyjnego (lokalnego) przeszczepiania nerek od dawcy żywego. W naszym szpitalu rolę koordynatora transplantacyjnego w zakresie,,przeszczepiania nerek od dawcy żywego pełnią dwie wyszkolone w ramach w/w programu pielęgniarki pracujące w Oddziale Nefrologii ze Stacją Dializ (Nina Maciejska i Ta ana Sykuła). Poprzez te osoby realizowane są założenia projektu oraz kontynuowana jest ścisła współpraca z koordynatorem regionalnym projektu,,żywy dawca nerki i pracownikami Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Warszawie. W ramach takiej współpracy dnia r. w naszym szpitalu odbyło się po raz kolejny otwarte spotkanie (konferencja) dla pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek i ich rodzin promujące ideę żywego dawstwa tego narządu, pierwsze tego typu spotkanie miało miejsce roku. Organizatorami byli pracownicy Oddziału Nefrologicznego, a zaproszonymi gośćmi specjaliści w dziedzinie transplantologii ze Szpitala Klinicznego im. Dzieciątka Jezus w Warszawie. Obecnie w naszym Ośrodku Dializ przewlekle leczonych nerkozastępczo jest 80 osób (65 hemodializowanych i 15 dializowanych otrzewnowo). Aktualnie spośród tej grupy, na Krajowej Liście oczekujących na przeszczepienie nerki znajduje się kilkunastu pacjentów. Nasz ośrodek dializ posiada duże doświadczenie w dziedzinie przygotowywania do kwalifikacji celem zabiegu przeszczepienia nerki. W ciągu ostatnich 10 lat, kilkudziesięciu naszych pacjentów otrzymało nowy narząd, w tym dwóch od dawców rodzinnych. Zainteresowani, którzy przybyli na w/w spotkanie zdobyli wiedzę na temat możliwości przeszczepienia od żywego dawcy, oraz jego zaletach i przebiegu procedury kwalifikacyjnej jak również zabiegu transplantacji. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, nie brakowało również wzruszeń, szczególnie po relacji Pani Doroty Sobczak, która oddała nerkę swojemu siostrzeńcowi i szczegółowo opowiedziała o swoich przeżyciach. Zarówno pacjenci, ich rodziny i wszyscy zainteresowani tą tematyką zadawali wykładowcom szereg pytań dot. przeszczepień nerki, wspólne rozmowy w przerwie wykładów spowodowały w dużej mierze zmianę nastawienia do rodzinnego dawstwa nerki, oraz rozważanie takiej ewentualności wśród rodzin osób oczekujących na przeszczepienie tego narządu. Ponadto każdy przybyły na spotkanie otrzymał materiały edukacyjne i informacyjne dot. w/w zagadnienia. Nina Maciejska, Ewa Wydra 2 11

3 Żywy Dawca Nerki (..) oprócz faktów powszechnie znanych, istnieje jeszcze heroizm dnia codziennego, na który składają się małe lub wielkie gesty bezinteresowności, umacniające autentyczną kulturę życia. Pośród tych gestów na uznanie zasługuje oddawanie organów, zgodnie z wymogami etyki, w celu ratowania zdrowia, a nawet życia chorym, pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei. Oddanie nerki osobie bliskiej jest pięknym gestem i największym darem bliźniego dowodem miłości, co podkreślał papież Jan Paweł II. Dzięki takim dowodom miłości, wiele osób z niewydolnością narządową uniknęło niepotrzebnej śmierci. Nerka była pierwszym narządem przeszczepionym od żywego dawcy. Pierwsze udane przeszczepienie nerki pobranej od żywego dawcy w Polsce: 1967 nerka pobrana od matki 1974 nerka pobrana od bliźniaka jednojajowego 1999 pobranie od dawcy spokrewnionego emocjonalnie W 2010 r. wykonano w Polsce 999 przeszczepień nerek, z czego 50 od żywego dawcy. Dzięki temu dwukrotnie w stosunku do lat poprzednich wzrosła liczba biorców, którzy otrzymali nerkę dzięki takiej metodzie. Aspekty prawne przeszczepiania nerek od dawców żywych w Polsce reguluje Ustawa Transplantacyjna nowelizowana w lipcu 2005 rozdział 3. Zgodnie z artykułem 12 tejże ustawy dawcą żywym może być krewny w linii prostej, rodzeństwo, osoba przysposobiona lub małżonek. Ustawa w artykule 13 dopuszcza także inne osoby do ubiegania się o tytuł dawcy żywego, z tymże osoby te wymagają dodatkowo zgody sądu rejonowego Nerkę można pobrać od żywego dawcy wtedy, kiedy badania laboratoryjne, radiologiczne i kliniczne potwierdzą, że oddanie nerki nie spowoduje u niego pogorszenia stanu zdrowia. Narząd ten można oddać osobie spokrewnionej, bądź też niespokrewnionej, z którą pozostaje się w silnym związku emocjonalnym. Osoba, która chce zostać dawcą musi działać świadomie i dobrowolnie (co potwierdza badanie psychologiczne). Decyzja o oddaniu narządu nie może być podyktowana chęcią zysku, a zgoda na transplantację musi być wyrażona na piśmie. Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przeszczepienia udziela zespół lekarzy mających go dokonać. Liczba przeszczepień nerki od dawcy żywego w Polsce rok Rok Liczba przeszczepień od dawcy żywego Co z ta wodą?! Głośna ostatnie w całym mieście sprawa skażonej wody w szpitalnej sieci zakończyła się zwycięstwem nad bakterią escherichia coli. Poniżej przedstawiamy informacje o podjętych działach. Po uzyskaniu informacji o obecności w sieci wodociągowej bakterii coli, podjęto czynności związane z chlorowaniem wody. O fakcie tym poinformowano wszystkich odbiorców wody, tj. pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej, pacjentów oraz pracowników firm prowadzących działalność na terenie naszego Zespołu, a także mieszkańców budynku przy ul. Gimnazjalnej 41C, stanowiącego własność Gminy Końskie, do którego dostarczamy wodę. Po wykonaniu czynności chlorowania zbadano próbę kontrolną pobraną w pomieszczeniu Działu Technicznego, która nie wykazała obecności bakterii. Jej obecności nie wykazywały również próby wody pobranej z ujęcia wody oraz zbiorników, badane na obecność bakterii, a wykonywane w laboratorium tutejszego szpitala. Bakteria pojawiła się ponownie w próbie wody pobranej w kuchni tutejszego szpitala, dzierżawionej przez firmę zewnętrzną i na jej zlecenie analizowanej, a także w próbie pobranej w dniu r. przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kielcach w Stacji łóżek. Po konsultacji z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich wykonano następujące czynności: 1. czyszczenie zbiorników wodnych i ponowne chlorowanie sieci wodociągowej, 2. podjęto decyzję o wymianie chloratora na nowy i złoża w filtrach, 3. podjęto decyzję o wymianie włazów do zbiorników. W dniu r. pobrano próby z 5-ciu oddziałów w budynku łóżkowym szpitala. Analiza na obecność bakterii nie wykryła jej. W dniu r. próby wody zostały pobrane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Końskich i dostarczone do zbadania do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Skarżysku. Wyniki badań wykazały, że woda nadaje się do spożycia. Fakt ten potwierdziło ponowne badanie wody wykonane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach. Po uzyskaniu informacji o obecności bakterii coli w wodzie personelowi ZOZ-u oraz pacjentom, którzy potrzebowali wody do bezpośredniego spożycia np. przy zażywaniu leków dostarczana była woda w 5-litrowych butelkach. Pozostałym odbiorcom zabezpieczono wodę do spożycia z cysterny podstawionej przez Konecką Spółdzielnię Mleczarską. Również z tej cysterny pobierana była woda do sporządzania posiłków i napojów przez dzierżawcę kuchni. Ze względu na dużą uciążliwość dla mieszkańców budynków przy ul. Gimnazjalnej 41C, związaną z odległością miejsca zamieszkania od lokalizacji cysterny (ok. 200 m) od dnia również tym osobom wydawana była woda w 5-litrowych butelkach. Jerzy Grodzki 3

4 Podziękowania dla pracowników Szpitala od wdzięcznych pacjentów i ich rodzin 1. Dla całego personelu Oddziału Chirurgii Ogólnej za miłą, fachową i życzliwą opiekę podziękowanie przekazane w formie pisemnej z dnia r. od wdzięcznego pacjenta. 2. Całemu personelowi Działu Rehabilitacji za świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie - podziękowanie przekazane w formie pisemnej z dnia r. od wdzięcznego pacjenta. 3. Podziękowanie od Pani Małgorzaty S. oraz jej męża dla pracowników Transportu Sanitarnego, w szczególności dla Pana Kierownika A. Pękacza, Pana D. Kosmala oraz wszystkich kierowców Transportu Sanitarnego za okazaną pomoc podczas transportu do ZOZ w Końskich i Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - pisemne podziękowanie z dnia r. 4. Dla Kierownika Transportu Sanitarnego za okazaną pomoc, Panu Dariuszowi Kosmal za życzliwość, punktualność i zawsze dobrą radę - podziękowanie w formie pisemnej z dnia r. od wdzięcznego pacjenta. 5. Dla pracowników Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji i Fizykoterapii: Pani Małgorzacie Skrobisz, Pani Annie Przepióra za fachowo wykonywany masaż, uprzejmość i życzliwość - podziękowanie pisemne z dnia r. od wdzięcznej pacjentki. 6. Podziękowanie dla całego personelu Działu Ratownictwa Medycznego za profesjonalizm, fachowość oraz cierpliwość, Pani mgr Małgorzacie Komarewicz, Panu lek. med. Markowi Chałubińskiemu za pomoc i szybką diagnostykę w SOR - podziękowanie pisemne z dnia r. od wdzięcznego pacjenta. 7. Personelowi Oddziału Urologii za profesjonalną i fachową pomoc, Panu dr n. med. Lechowi Lipcowi i lek. med. Michałowi Lipowskiemu za wyśmienicie przeprowadzony zabieg i dalsze leczenie w Oddziale Urologii - podziękowanie pisemne z dnia r. od wdzięcznego pacjenta. 8. Pani lek. med. Monice Kowalczyk za miłą, bezbolesną i fachową opiekę anestezjologiczną podziękowanie z dnia r. 9. Podziękowanie pisemne od wdzięcznej pacjentki dla Pani Danuty Siwczyk pielęgniarki DRM za stworzenie miłej atmosfery, troskliwą opiekę, życzliwość, serdeczność, udzielenie wskazówek w czasie 5 godzinnej obserwacji w SOR, za uśmiech na twarzy oraz postawę, która wzbudziła chęć do walki z chorobą. 10. Podziękowanie przekazane drogą ową z dnia r. od zadowolonego pacjenta dla całego personelu Działu Ratownictwa Medycznego za profesjonalizm, fachowość, dbałość o wygląd i czystość pomieszczeń. Pacjent podkreślił, że Szpital św. Łukasza w Końskich śmiało może rywalizować ze Szpitalem w Leśnej Górze. 11. Dla całego zespołu lekarsko-pielęgniarskiego Oddziału Nefrologii ze Stacją Dializ za troskliwą opiekę medyczną, życzliwość i wsparcie, które daje szansę na powrót do normalnego funkcjonowania, zaangażowanie i fachowość, z jakim personel Oddziału wykonuje swoją pracę, w ocenie pacjenta stanowi wzór do naśladowania. Szczególne podziękowania Kierownikowi Oddziału lek. med. Urszuli Chonin, której wielka determinacja, odważne decyzje i profesjonalizm uratowały życie pacjenta podziękowania z dnia r. 4 Zdarzenie masowe oby to zawsze były tylko ćwiczenia 16 października 2014 r. ponownie zostały przeprowadzone ćwiczenia sprawdzające w praktyce skuteczność działań opisanych w procedurze PO/M/32 Postepowanie w zdarzeniach masowych i katastrofach. Coroczne przeprowadzanie takich ćwiczeń jest jednym w wymogów akredytacyjnych. Ćwiczenia przeprowadzono w Szpitalnym Oddziale Ratunkowych, gdzie zgłosiło się 16 ofiar wypadku samochodowego. Obrażenia poszkodowanych były bardzo różne, stwierdzono m.in. połamane kończyny, obrażenia klatki piersiowej, głowy, urazy wewnętrzne. Poszkodowani zostali zbadani, przeprowadzono wstępną segregację pacjentów. 2 osoby w stanie ciężkim, oznaczone wg procedury kolorem czerwonym pozostały w SOR w części reanimacyjno-zabiegowej, pod opieką lekarzy i pielęgniarek SOR. Pacjenci oznaczeni kolorem żółtym zostali przewiezieni bezpośrednio do wyznaczonych oddziałów przez pielęgniarki wezwane z innych oddziałów zgodnie z opracowanym schematem. Pozostali, najlżej ranni, pacjenci oznaczeni kolorem zielonym pozostali w części obserwacyjnej SOR pod opieką pielęgniarek. Byli oni sukcesywnie badani przez lekarzy, którzy decydowali o ewentualnych dodatkowych badaniach diagnostycznych oraz o pozostawieniu pacjenta w szpitalu celem dalszego leczenia lub o odesłaniu do domu z zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania. O zdarzeniu został poinformowany Zastępca Dyrektora, który przybył na miejsce działań, a sposób postępowania obserwowali także przedstawiciele Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz nasza służba BHP i P.poż. DJM 9

5 W roku bieżącym, kończącym mijającą kadencję, a jednocześnie zamykającym kadencyjny program działania na lata , w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej również miały miejsce istotne wydarzenia, o których należy choćby wspomnieć. Wydarzenia dotyczące jakości świadczonych usług: lutego audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na Normie ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004, lutego 2014 wizyta akredytacyjna Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia, 11 czerwca 2014 przyznanie certyfikatu Akredytacyjnego Ministerstwa Zdrowia i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (89% spełnienia standardów akredytacyjnych), czerwiec 2014 certyfikat EURO-PARTNER przyznany przez Fundację Gospodarczą Euro-Partner, ZOZ został zaliczony do grona najlepszych przedsiębiorstw w kraju spełniających standardy Unii Europejskiej, lipiec Złote Godło Najwyższa Jakość Quality Interna onal 2014 w kategorii QI SERVICES usługi najwyższej jakości (konkurs pod patronatem: Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Klubu Polskie Forum ISO 9000). Ponadto w ZOZ prowadzono także remonty, inwestycje i zmiany organizacyjne (w okresie styczeń sierpień 2014): remont kapitalny Działu Rehabilitacji Szpitalnej, remont i adaptacja 1 sali chorych na Oddziale Nefrologicznym dla potrzeb Stacji Dializ 2 dodatkowe miejsca dializacyjne. Zwiększono liczbę miejsc w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej z 30 do 40 w celu umożliwienia dzieciom do 18 roku życia korzystania z rehabilitacji w warunkach oddziału dziennego. W związku z powyższym zmniejszono liczbę łóżek w Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej z 15 na 5 (niskie zapotrzebowanie na rehabilitację stacjonarną dzieci). Przeprowadzona została także adaptacja lądowiska dla śmigłowców ratunkowych koszt ,00 złotych. Zakupiono nowy sprzęt medyczny: destylator elektryczny dla potrzeb Apteki Szpitalnej kwota 4435,18 zł, macerator dla potrzeb Oddziału Nefrologicznego kwota ,00 zł, wózek do przewożenia chorych dla potrzeb Oddziału Pediatrycznego - wiertarka ortopedyczna dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej kwota ,88 zł, aparat do hemodializ dla potrzeb Stacji Dializ 2 sztuki kwota ,00 zł, aparat elektromiograficzny dla potrzeb Oddziału Neurologicznego kwota ,00 zł, aparat do elektrokoagulacji dla potrzeb Poradni Dermatologicznej kwota 6.048,00 złotych. Podsumowując mijające cztery lata kadencji, można śmiało powiedzieć, że były one niezwykle pracowite, jak również obfitujące w bardzo wiele istotnych przedsięwzięć zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i organizacyjnym. Dla dyrekcji, jak również całej załogi koneckiego Zespołu Opieki Zdrowotnej, mijające cztery lata były okresem ciężkiej, jednak dającej wymierne, namacalne wręcz efekty pracy. Pracy będącej odzwierciedleniem i realizacją zapisów programu kadencyjnego na lata Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że dla koneckiego ZOZ-u mijająca kadencja była najbardziej efektywna i co za tym idzie efektowna pod względem organizacyjnoinwestycyjnym ze wszystkich dotychczasowych, pod rządami samorządu powiatowego Podziękowanie z dnia r. od wdzięcznej pacjentki dla lek. med. Andrzeja Króla za okazaną życzliwość i świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie. 13. Dla całego personelu Oddziału Okulistycznego za profesjonalizm, zaangażowanie bardzo dobrą opiekę podczas pobytu w Oddziale. Lek. med. Danucie Mejnartowicz za fachowość, wydane zalecenia do dalszego leczenia, życzliwość i serdeczność, lek med. Ewie Pękacz za dużą cierpliwość i zaangażowanie w wykonywaniu swojej pracy. 14. Serdeczne podziękowania dla całego personelu Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej za mistrzowsko wykonaną operację oraz opiekę. Szczególne podziękowania dla personelu pielęgniarskiego na czele z Panią mgr Ewą Pasieką, Paniom salowym za cierpliwość sympa ę i uśmiech. Panu Dyrektorowi ZOZ w Końskich za stworzenie w Końskich wzorcowej placówki medycznej - podziękowanie z dnia r. od wdzięcznej pacjentki. 15. Personelowi Oddziału Chorób Wewnętrznych z wyróżnieniem Pani lek. med. Joanny Augustyniak-Podgórskiej, lek. med. Jadwigi Mizgal-Figiel, lek. med. Ewy Frączyk, całemu zespołowi pielęgniarskiemu ze szczególnym wyróżnieniem Pani piel. Beaty Posłusznej za świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie, opiekę i życzliwość. Oddział, w którym pacjentki przebywały porównują do serialu Na dobre i na złe - podziękowanie pisemne z dnia r. 16. Panu Dyrektorowi ZOZ w Końskich dr n. med. Wojciechowi Przybylskiemu za dotychczasową współpracę w zakresie edukacji prozdrowotnej oraz Pani mgr Joannie Marczak specjaliście ds. epidemiologii za przeprowadzenie wykładu z zakresu Programów Edukacyjnych pt. Prawidłowa higiena rąk u dzieci i młodzieży jako czynnik zapobiegania chorobom zakaźnym. w Szkole Podstawowej w Królewcu. Ogółem prelekcji wysłuchało 146 uczniów z klas od I do VI. Wygłoszona prelekcja wzbudziła duże zainteresowanie uczniów i grona pedagogicznego, którzy byli pod wrażeniem medialnych umiejętności Pani J. Marczak. 17. Serdeczne podziękowania dla Pana dr n med. Lecha Lipca, całego zespołu Oddziału Urologii oraz lek. med. Janusza Pobochy za szybką, profesjonalną i pomyślną interwencję w dniu r. u pacjentki - podziękowanie z dnia r. od rodziny. 18. Podziękowanie przekazane drogą ową z dnia r. od wdzięcznej pacjentki skierowane do całego personelu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego za bardzo dobrą opiekę oraz świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie, z wyróżnieniem położnej Ewy Cichackiej. 19. Personelowi Oddziału Chirurgii Naczyń i Angiologii pod kierownictwem lek. med. Janusza Stępnia szczere podziękowanie za ogromny wysiłek, ciężką pracę, pełen profesjonalizm i ogromne starania w walce o ratowanie życia i zdrowia pacjenta. podziękowanie pisemne. 20. Serdeczne podziękowania dla Kierownika Oddziału Chirurgii Naczyń i Angiologii lek. med. Janusza Stępnia, zespołowi lekarskiemu, pielęgniarskiemu oraz personelowi pomocniczemu za życzliwość i cierpliwość, profesjonalizm w realizacji świadczeń zdrowotnych. Za szacunek i ludzkie podejście - podziękowanie pisemne od wdzięcznych pacjentów. 5 Katarzyna Serek

6 Kadencja w służbie zdrowia Na najbliższej sesji Rady Powiatu w dniu 30 października b.r. przedstawiona zostanie informacja dotycząca działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w latach Poniżej przedstawiamy sporządzony w tym celu dokument: W trakcie mijającej kadencji, działalność koneckiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w głównej mierze opierała się na dorocznie negocjowanych kontraktach ze Świętokrzyskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach. Realizując zapisy Kadencyjnego Programu Rady Powiatu na lata , dyrekcja i załoga koneckiego Zespołu Opieki Zdrowotnej systematycznie prowadziły działania mające na celu przystosowanie szpitala do wymogów i standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, kontynuowały działania w zakresie dostosowania lecznictwa szpitalnego i specjalistycznego do zmieniających się uwarunkowań zdrowotnych społeczności powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem dalszego rozwoju usług medycznych z zakresu kardiologii oraz specjalności zabiegowych, jednocześnie prowadząc dalszy rozwój opieki długoterminowej. W ciągu minionych czterech lat, uzyskując za 2013 rok dodatni wynik finansowy, konecki ZOZ funkcjonował w niezmienionej formie prawnej, gdyż zarówno dyrekcja, jak i władze powiatu nie podjęły decyzji o przekształceniu placówki. W ciągu dwunastu miesięcy 2011 roku w działalności koneckiego szpitala miało miejsce kilka znaczących przedsięwzięć o charakterze organizacyjnym i inwestycyjnym. W dniach stycznia odbyła się wizyta Komisji Akredytacyjnej, efektem której było przyznanie szpitalowi Certyfikatu Akredytacyjnego. Z końcem lutego przeprowadzono zewnętrzny audit kontrolny w zakresie norm 9001 i 14001, zakończony wynikiem pozytywnym. Ponadto, również w tym roku dokonano podsumowania przeprowadzonego jeszcze w pierwszym półroczu 2010 roku badania satysfakcji pacjentów z usług świadczonych w oddziałach szpitalnych, Izbie Przyjęć, Przychodni Specjalistycznej, Działu RTG oraz Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji i Fizykoterapii. Do pacjentów wysłano w sumie około 850 ankiet, a w wyniku analizy tych które wróciły, podjęto plan poprawy jakości świadczonych usług polegającej na: skróceniu czas oczekiwania na usługi medyczne, zwiększeniu ilość personelu pielęgniarskiego, przeprowadzeniu szkolenia wewnętrznego z zakresu komunikacji interpersonalnej, zwiększeniu zainteresowania pacjentem, zatrudnieniu dodatkowego lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W dniu 4 października w Dziale Rentgenodiagnostyki koneckiego szpitala, odbyło się uroczyste otwarcie nowej i nowoczesnej Pracowni Wielorzędowej Tomografii Komputerowej. Dzięki temu, wysokiej klasy nowoczesny tomograf zastąpił stare wysłużone urządzenie, co w efekcie pozwoliło na znaczące podniesienie jakości badań tomograficznych, przeprowadzanych w koneckim szpitalu. Ponieważ nie wszyscy pacjenci w dniu zgłoszenia do Zespołu Opieki Zdrowotnej mogli być przyjęci z powodu ograniczonego kontraktu z NFZ, wprowadzone zostały rejestry oczekujących na usługi medyczne. Rejestry prowadzone były z przeznaczeniem na oddziały niezabiegowe, oddziały zabiegowe (procedury wysokospecjalistyczne), poradnie specjalistyczne, na wybrane badania. Również w 2012 roku w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej nastąpiły istotne wydarzenia. I tak, z oddziału Wewnętrznego z pododdziałem Diabetologicznym i Gastroenterologicznym wyodrębniono samodzielnie działający Oddział Gastroenterologiczny. Warto dodać, iż jest to jedyny działający w województwie świętokrzyskim ośrodek leczący pacjentów ze schorzeniami gastroenterologicznymi. 6 Dwudziestego piątego czerwca 2012 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w nowo wybudowanym pawilonie, dysponującym 38 łóżkami. Pozwoliło to na znaczące zwiększenie ilości przyjmowanych pacjentów. W rankingu Bezpieczny Szpital konecki ZOZ zajął pierwsze miejsce w województwie świętokrzyskim oraz dziewiętnaste w kraju. Ranking organizowany był przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie oraz Redakcję Rzeczpospolitej. Pierwszego października 2012 r. została uruchomiona nowoczesna pracownia rezonansu magnetycznego. Pracownię zorganizowała i wyposażyła firma TMS Diagnostyka sp. z o.o., która podpisała z ZOZ w Końskich wieloletnią umowę na świadczenie usług rezonansu magnetycznego. Dzięki temu rocznie pracownia może przyjmować około tysiąca pacjentów. Ponadto w 2012 r. przeprowadzono remonty Świętokrzyskiego Centrum Chirurgii Naczyń i Angiologii i Oddziału Urologicznego, kontynuowano rozbudowę i modernizację Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wykonano drobne prace remontowe takie jak malowanie sal chorych, pokoi zabiegowych, remonty sanitariatów w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Nefrologicznym. Remontowano budynek kuchni i pralni dla potrzeb archiwum. Aby dostosować resortowe kody identyfikacyjne do wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. zmieniono nazwę Poradni Pulmonologicznej dla Dzieci na Poradnię Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci. Podobnie w roku 2013 w koneckim Zespole Opieki Zdrowotnej nie zabrakło istotnych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym i organizacyjnym. I tak, już dwudziestego drugiego marca uroczyście otwarto nowoczesny Oddział Urologiczny, dysponujący 25 łóżkami. Przekazanie do użytku nowego oddziału pozwoliło na zwiększenie liczby przyjmowanych pacjentów, a co za tym idzie także znaczące zwiększenie ilości wysoko opłacanych procedur i zabiegów medycznych. W kwietniu natomiast szpital poddał się recertyfikacji i otrzymał na następne trzy lata certyfikat Szpital bez Bólu, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Ponadto Szpital znalazł się na dziesiątym miejscu w kraju pośród najlepszych szpitali pod względem jakości opieki medycznej. Piętnastego listopada Szpital św. Łukasza obchodził jubileusz 30-lecia działalności połączony z uroczystym otwarciem Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii po generalnym remoncie i modernizacji dofinansowanym ze środków UE i Starostwa Powiatowego. Do większych prac remontowych, jakie zostały przeprowadzone w 2013 r. należały: remont kapitalny Oddziału Dermatologicznego, dokończenie rozbudowy i modernizacji Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, instalacja windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających z usług Przychodni Specjalistycznej, rozpoczęcie przebudowy lądowiska dla helikopterów dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W listopadzie i grudniu 2013 roku przeprowadzono badanie satysfakcji pacjentów, którym objęto między innymi pacjentów oddziałów szpitalnych, Izby Przyjęć, Przychodni Specjalistycznej, Działu RTG oraz Przychodni Rehabilitacji i Fizykoterapii. Wyniki z przeprowadzonej analizy wykazały, że ogólna ocena pracy w wymienionych jednostkach organizacyjnych kształtuje się na poziomie dobrym. Około 92% ankietowanych stwierdziło, że są zadowoleni z poprawy zdrowia uzyskanego w trakcje pobytu w szpitalu. Na pytanie,,czy w razie konieczności ponownego leczenia pacjent wybrałby nasz szpital, ponad 90% ankietowanych odpowiedziało twierdząco. 7

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r.

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r. za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok Olsztyn 25.03.2014r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

Od Dyrektora Naczelnego

Od Dyrektora Naczelnego Od Dyrektora Naczelnego Rozpoczęliśmy czas zmian. Początek jest bardzo dobry. Jednak dużo ważniejsze od tego jak się zaczyna, jest to, jak się koń czy. Po pełnej mobilizacji wszystkich pracowników ACK

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu NY IST YCZ IZ IEK OP DR EJ OT N OW PU BLIC ZN YS PEC JAL ŁAD ZAK Q CERTYFIKAT 2010/15 W INOWROCŁAWIU Projekt: Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury

Bardziej szczegółowo

W numerze: grudzień 2012r. - styczeń 2013r.

W numerze: grudzień 2012r. - styczeń 2013r. W numerze: Kalendarium Wybrane zagadnienia z działalności Rady Opolski Hipokrates 2012 Konferencja - Odpowiedzialność Zawodowa Pielęgniarek i Położnych, Realizacja Praw Pacjenta Szpital bez bólu Kierownicza

Bardziej szczegółowo

Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! Koleżanki i Koledzy!

Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! Koleżanki i Koledzy! W numerze: Kalendarium Opieka długoterminowa... ZOL w Brzegu Nadzór nad DPS i ZOL... Zakażenia w placówkach opieki długoterminowej Projekt edukacyjny Damy Radę... Jakość w opiece zdrowotnej - nowy standard

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII 71-730 Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) 42-51-410 e-mail: szpital@onkologia.szczecin.pl www.onkologia.szczecin.pl, DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA SZCZECIN -

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA SZPITALI

AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALI Akredytacja organizacji opieki zdrowotnej to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 Wspomnienia z wakacji... fot. 6 fot. 4 fot. 1 fot. 7 fot. 2 fot. 8 fot. 5 fot. 3 W numerze m.in.: Sprawy Samorządu, Z Naczelnej Rady, Warto przeczytać,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM

SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM Biulet yn Szpit ala Miejskiego im. J. Brudzińskiego nr 16/2011 W numerze: Wstępniak s. 1 Rozwój infrastruktury s. 2-4 Dbając o jakość s. 5-6 Transplantologia s. 7-8 Zakład Medycyny

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 INFORMACJA ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Cztery wymiary człowieka Rozmowa z Krystyną Kosińską, psychologiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Cztery wymiary człowieka Rozmowa z Krystyną Kosińską, psychologiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie 2 PULS SZPITALA sierpień październik 2007 Cztery wymiary człowieka Rozmowa z Krystyną Kosińską, psychologiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie Gdy myślimy o zdrowiu, zazwyczaj przychodzi

Bardziej szczegółowo

Konto: PKO BP S.A. II o/gorzów Wlkp. nr 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Konto: PKO BP S.A. II o/gorzów Wlkp. nr 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249 r BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Gorzowie Wlkp. WYDAWCA: Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp. (do uŝytku wewnętrznego) ul. Obrońców Pokoju 60/1-2, 66-400 Gorzów Wlkp., tel.: (0-95) 729

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH

Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE Nr ewid. 9/2009/P08141/LKR Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH marzec 2009 r. Misją Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu ISSN 1899-97-86 www.nowoczesna-klinika.pl maj-czerwiec (5-6) 2013 Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu W NUMERZE WYDARZENIA 4-13 WYWIAD 14-19 Oddziały

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 ISSN 1509-4421. Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kiełbowicz. Wicestarosta Przeworski dr Leszek Kisiel

Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 ISSN 1509-4421. Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kiełbowicz. Wicestarosta Przeworski dr Leszek Kisiel ISSN 1509-4421 Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 W ten błogosławiony czas Bożego Narodzenia, gdy Bóg zamieszkuje pośród nas, życzymy radosnego i pogodnego przeżycia Świąt w rodzinnym gronie.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 100-lecie Szpitala Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie. Nagrody

Bardziej szczegółowo

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. LIPIEC Nr 3 (16)2015

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. LIPIEC Nr 3 (16)2015 NASZ SZPITAL Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy LIPIEC Nr 3 (16)2015 www.jurasza.pl Przychodzi Baba do lekarza a lekarz z NASA :) Jesteśmy u progu wakacji, a

Bardziej szczegółowo