Ekologiczny zbiór leczniczych roślin dziko rosnących

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekologiczny zbiór leczniczych roślin dziko rosnących"

Transkrypt

1 Szkolenie współfinansowane w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25 % przez BudŜet Państwa w ramach projektu pn. Opracowanie innowacyjnego planu rozwoju Gminy sosnowica opartego na posiadanym potencjale i czynnym wykorzystaniu transferu wiedzy Unia Europejska Ekologiczny zbiór leczniczych roślin dziko rosnących

2 Rośliny wskazujące gleby ubogie w wapń (o odczynie kwaśnym) Rumian polny (Anthemis arvensis) Fiołek polny (Viola arvensis) Pięciornik srebrny (Potentilla argentea) Szczaw polny (Rumex acetosella) Czerwiec roczny (Scleranthus annuus)

3 Rośliny wskazujące gleby bogate w wapń (o odczynie zasadowym) Blekot pospolity (Aethusa cynapium) Świerzbnica polna (Knautia arvensis) Gorczyca polna (Sinapis arvensis) Szałwia łąkowa (Salvia pratensis)

4 Rośliny wskazujące gleby piaszczyste: Szczaw polny (Rumex acetosella) Ślaz zaniedbany (Malva neglecta ) Bodziszek drobny(geranium pusillum) Złocień polny (Chrysanthemum segetum) Fiołek polny (Viola arvensis)

5 Rośliny wskazujące gleby gliniaste: Łopian większy (Artium lappa) OstroŜeń polny (Cirsium arvense) Gorczyca polna (Sinapis arvensis) Szałwia łąkowa (Salvia pratensis) Łoboda rozłoŝysta (Atriplex patula)

6 Rośliny wskazujące gleby ilaste: Jaskier rozłogowy (Ranuncullus repens) Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus) OstróŜeczka polna (Delphinum consolida) Pięciornik gęsi (Potentilla anserina)

7 Rośliny wskazujące gleby bogate w związki azotu: Cykoria podróżnik (Cichorium intybus) Pokrzywa zwyczajna (Utrica dioica) Serdecznik pospolity (Leonurus cardiaca) Rdest ostrogorzki (Polygonum hydropiper) Stulicha psia (Descurainia sophia)

8 Siedliska z waŝniejszymi gatunkami roślin leczniczych - STANOWISKA WILGOTNE I PODMOKŁE JEZIORA, BRZEGI I ZALEWY RZEK Lp Gatunek Charakter rośliny surowiec 1. Bobrek trójlistkowy trwała liść 2. Grzybienie trwałe kwiaty, kłącza 3. Szczaw kobylak trwała korzenie 4. Tatarak zwyczajny trwała kłącze

9 TERENY BAGIENNE, TORFOWISKA, TERENY NIEZADRZEWIONE Lp. Gatunek Charakter rośliny surowiec 1. Bagno zwyczajne trwała ziele 2. Bobrek trójlistkowy trwała liść 3. Pięciornik kurze ziele trwała kłącze 4. Rdest ostrogorzki trwała ziele 5. Szczaw kobylak trwała korzeń 6. Uczep trójlistkowy trwała ziele 7. Wiązówka błotna trwała kwiat

10 ŁĄKI I MURAWY ZASOBNE W WILGOĆ Lp Gatunek Charakter rośliny surowiec 1. Biedrzeniec większy trwała korzeń 2. Bobrek trójlistkowy trwała liść 3. Krwawnik pospolity trwała kwiaty, ziele 4. Mniszek lekarski trwała liść, ziele, kwiat, korzeń 5. Rdest węŝownik trwała kłącze 6. Przywrotnik pasterski trwała ziele 7. Pięciornik gęsi trwała ziele 8. Podbiał pospolity trwała liść, kwiatostan 9. Szczaw kobylak trwała korzeń 10 Stokrotka pospolita trwała kwiatostany 11 OstroŜeń warzywny trwała ziele 12 Świetlik łąkowy jednoroczna ziele 13 WilŜyna ciernista trwała korzeń

11 Zbiorowisko ostroŝenia łąkowego OstroŜeń warzywny

12 STANOWISKA SUCHE PASTWISKA, SUCHE UGORY Lp. Gatunek Charakter rośliny surowiec 1. Biedrzeniec mniejszy trwała korzeń 2. Dziurawiec zwyczajny trwałe ziele 3. Jałowiec pospolity trwała szyszkojagody 4. Krwawnik pospolity trwała ziele, kwiat 5. Kocanki piaskowe trwała kwiatostan 6. Macierzanka piaskowa trwała ziele 7. Mydlnica lekarska trwała korzeń, kłącze 8. Nostrzyk Ŝółty jedno lub dwuletnia ziele 9. Przelot pospolity dwuletnia ziele 10. Rozchodnik ostry trwała ziele 11. Rzepik pospolity trwała ziele 12. Wrotycz pospolity trwała kwiatostan 13. WilŜyna ciernista trwała korzeń.

13 Zespół muraw piaskowych z kocankami piaskowymi Zespół muraw piaskowych z jałowcem pospolitym

14 POLA UPRAWNE, MIEDZE. Lp Gatunek Charakter rośliny surowiec 1. Biedrzeniec większy trwała korzeń 2. Chaber bławatek jednoroczna kwiat 3. Krwawnik pospolity trwała ziele, kwiat 4. Fiołek polny jednoroczna ziele 5. OstróŜka polna jednoroczna kwiaty, ziele, nasiona 6. Rdest ptasi trwała ziele 7. Podbiał pospolity trwała liść, kwiat 8. Perz właściwy trwała kłącze 9. Skrzyp polny trwała ziele 10. Tasznik pospolity trwała ziele 11. Mak polny jednoroczna płatki 12. śywokost lekarski trwała kłącze, korzeń

15 . OGRODY, PRZYCHACIA, ROŚLINY RUDERALNE Lp. Gatunek Charakter rośliny surowiec 1 Cykoria podróŝnik trwała ziele, korzeń 2 Glistnik jaskółcze ziele trwała ziele, korzeń 3 Jasnota biała trwała korony kwiatowe 4 Bez czarny trwała kwiat, owoc 5 Bylica pospolita trwała ziele 6 Malina właściwa trwała liść, owoc 7 Rdest ptasi trwała ziele 8 Podbiał pospolity trwała liść, kwiat 9 Perz właściwy trwała kłącze 10 Pokrzywa zwyczajna trwała liść, ziele, kłącze 11 Łopian trwała korzeń.

16 Zbiorowisko maku piaskowego Zbiorowisko porębowe z naparstnicąŝółtą Ślaz zaniedbany

17 LASY MIESZANE, POLANY, ZAROŚLA Lp Gatunek Charakter rośliny surowiec 1 Tysiącznik pospolity dwuletnia ziele 2 Dziurawiec zwyczajny trwała ziele 3 Dąb szypułkowy i bezszyp. trwała (drzewo) kora 4 Janowiec barwierski trwała ziele, kwiat 5 JeŜyna pospolita trwała liść, owoc 6 Kalina koralowa trwałą kora 7 Kopytnik pospolity trwała ziele, korzeń 8 Konwalia majowa trwała ziele, kwiat, kłącze 9 Kruszyna pospolita trwała kora, owoc 10 Mydlnica lekarska trwała korzeń 11 Nawłoć pospolita trwała ziele 12 Poziomka pospolita trwała liść, owoc 13 Przetacznik leśny trwała ziele

18 Dąbrowa niŝowa Kopytnik europejski Zawilec gajowy Zarośla tarninowe

19 Zbiorowisko roślin grupa (skupienie) wielu gatunków występujących na jednej powierzchni, tworzących skomplikowaną strukturę osobników współŝyjących ze sobą i oddziaływujących na siebie wzajemnie oraz na siedlisko, na którym Ŝyją

20 Metodyka badań zbiorowisk roślinnych

21 Zdjęcie fitosocjologiczne Nagłówek (powierzchnia zdjęcia, krótki opis stanowiska, data wykonania zdjęcia, charakterystyka siedliska, pokrycie kaŝdej z osobna warstw roślinności). Dokładny spis gatunków (z podaniem stopnia ilościowości i towarzyskości)

22 Elementy standardowo wykonanego zdjęcia: - powierzchnia zdjęcia 500m 2 - lokalizacja wieś Koryciny, nadleśnictwo Rudka - data wykonania zdjęcia podłoŝe, ogólna charakterystyka 5 cm butwiny, 6 cm piasku zmieszanego z próchnicą, poniŝej Ŝółty piasek. - nachylenie - 4 0, ekspozycja - NNE, - inne uwagi N E sposób uŝytkowania młode nasadzenia dębów - pokrycie warstw: - warstwa A 70% - warstwa B 10% - warstwa C 90%

23 A Fagus silvatica 4 A Picea exelsa + B Fagus silvatica 2 B Corylus avellana + B Evonymus europaea + C Abies alba + C Viburnum opulus + C Sambucus racemosa + C Oxalis acetosella 1 C Viola silvestris 1 C Asarum europaeum 2 C Asperula odorata 2 C Ajuga reptans + C Hepatica nobilis + C Luzula silvatica + C Festuca ovina + C Fragaria vesca +

24 Dlaczego więcej roślin leczniczych zbiera się ze stanowisk naturalnych? Tradycja zbioru i stosowania roślin dziko rosnących Pozyskiwanie surowca jest mniej kosztowne W niektórych regionach waŝne źródło dochodu ludności W przypadku niektórych gatunków niewielkie zapotrzebowanie na surowiec Przekonanie, Ŝe surowiec ze stanowiska naturalnego jest skuteczniejszy w działaniu

25 Najważniejsze zasady racjonalnego zbioru ziół to: - zbiór danego gatunku należy prowadzić jedynie w miejscach masowego jego występowania - część zbieranych roślin należy pozostawić na stanowisku w celu ich rozmnożenia - surowiec należ zbierać w taki sposób, aby jak najmniej uszkodzić rośliny - w przypadku zbioru organów podziemnych (kłączy, korzeni) roślin, które rozmnażają się tylko drogą wegetatywną, część z nich pozostawia się w miejscu zbioru, aby rośliny mogły odrosnąć - przy zbiorze określonych gatunków ziół nie należy niszczyć i zadeptywać innych roślin. - pączki i kory zbiera się tylko z gałęzi ściętych ( nigdy z krzewów i drzew) - w przypadku zbioru roślin znajdujących się pod częściową ochroną należy posiadać zezwolenie na zbiór, odpowiednich organów administracyjnych regionu, w którym prowadzony jest zbiór nie wolno zbierać roślin znajdujących się pod całkowitą ochroną.

26 Zasady zbioru surowców ekologicznych z dziko rosnących roślin leczniczych

27 Opracowane zasady uwzględniają obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony roślin i ekologicznej produkcji rolniczej, w tym: ustawę z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880), rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. 2004, Nr 168, poz. 1764), ustawę z dn. 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2004, Nr 93, poz. 898), wynikającą z rozporządzenia Rady Ministerialnej Wspólnoty Europejskiej Nr 2092/91 z 24 czerwca 1991, rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych (Dz. U. 1999, Nr 6, poz. 42, z późn. zm.).

28 Nadzór nad zbiorem roślin leczniczych ze stanu naturalnego sprawują: na terenie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz lasów stanowiących własność prywatną odpowiednie Dyrekcje Lasów Państwowych, na terenach uŝytkowanych rolniczo, na nieuŝytkach i innych terenach odpowiednie Urzędy Administracji Państwowej.

29 Wyznaczanie obszarów do ekologicznego zbioru surowców powinno się odbywać przy udziale zarządzającego terenem, jednostki certyfikującej oraz przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej zajmującej się skupem tych surowców. Dyrekcje Lasów Państwowych powinny przedstawić dokument świadczący o tym, Ŝe na obszarze przeznaczonym do ekologicznego zbioru w okresie ostatnich trzech lat nie stosowano niedozwolonych środków, a w szczególności insektycydów i herbicydów. Na terenach rolniczych rośliny lecznicze moŝna zbierać tylko na obszarach, gdzie prowadzone są gospodarstwa w systemie ekologicznym oraz na obszarach wyłączonych z tradycyjnej uprawy co najmniej trzy lata wcześniej. Stan taki powinien być potwierdzony przez właściciela terenu.

30 Obszar przeznaczony do zbioru surowców ekologicznych powinien być corocznie szczegółowo umiejscowiony geograficznie i obszarowo przez zarządzającego terenem i instytucję skupującą surowce, a takŝe zaakceptowany przez jednostkę certyfikującą. Dla obszarów przeznaczonych do zbioru surowców ekologicznych zarządzający terenem powinien corocznie przygotować wykaz zbieranych roślin, podać terminy i sposoby ich zbioru oraz górne limity masy pozyskiwanych surowców. Szczególnego traktowania wymaga zbiór surowców leczniczych z drzew i krzewów rosnących naturalnie lub sadzonych przy drogach (np. lipa, kasztanowiec, dzika róŝa). Na takich stanowiskach szczególnie starannie powinny być wykonane badania na obecność niedozwolonych związków w glebie i zbieranych surowcach. Surowce pozyskiwane z takich stanowisk powinny być specjalnie oznakowane.

31 Zbiór przy uŝyciu nawet prostych urządzeń mechanicznych (grzebienie, szpadle itp.) lub innych maszyn moŝe być prowadzony wyłącznie za zgodą zarządzającego terenem. Zbiór powinien być przeprowadzony w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie równowagi fitocenotycznej uŝytkowanych obszarów. Dotyczy to szczególnie roślin objętych częściową ochroną gatunkową oraz stanowisk, na których rośliny te występują. W wypadku wyraźnego zanikania roślin leczniczych na naturalnych stanowiskach, zarządzający terenem uprawnieni są do wprowadzenia okresowego zakazu zbioru surowców na określonym obszarze. Zakaz ten moŝe dotyczyć zbioru wszystkich lub pojedynczych roślin. Przy szczególnie szybkim zanikaniu populacji zbieranych roślin, zarządzający terenem powinien wyłączyć zagroŝone obszary z uŝytkowania i wykonać podsiewy lub korekcyjne nasadzenia, obciąŝając częścią poniesionych kosztów instytucje i osoby zajmujące się komercyjnym zbiorem surowców.

32 Skup surowców pozyskanych z dziko rosnących roślin leczniczych i zakwalifikowanych jako ekologiczne moŝe być prowadzony wyłącznie przez przedsiębiorstwa posiadające certyfikat jednostek certyfikujących. W certyfikacie takim określone są gatunki roślin i ich organy oraz ilości surowca przeznaczonego do zbioru. Przedsiębiorstwa te powinny równieŝ zgłosić zamiar pozyskiwania surowców ekologicznych ze stanu naturalnego do Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych. Przedsiębiorstwa zobowiązane są prowadzić ewidencję skupowanych surowców. Na kaŝdej partii skupowanego surowca powinien być podany termin i miejsce jego zbioru. W celu uniknięcia zamieszania z surowcami zbieranymi w sposób konwencjonalny adjustacja surowców ekologicznych powinna odbywać się w oddzielnych pomieszczeniach. Surowce właściwie zapakowane i oznakowane powinny być przechowywane w oddzielnych pomieszczeniach.

33 W celu uniknięcia zamieszania z surowcami zbieranymi w sposób konwencjonalny adjustacja surowców ekologicznych powinna odbywać się w oddzielnych pomieszczeniach. Surowce właściwie zapakowane i oznakowane powinny być przechowywane w oddzielnych pomieszczeniach. Właściciel zakładu skupującego ekologiczne surowce zielarskie ze stanu naturalnego zobowiązany jest do: przeprowadzenia szkolenia zbieraczy ziół, podania wykazu imiennego osób trudniących się zbieraniem ziół na potrzeby zakładu, podania do 15 kwietnia kaŝdego roku spisu planowanych ilości zbioru surowców zielarskich, stanowiących załącznik do zawieranej umowy,

34 zbierania surowców zielarskich z określonych obszarów na terenie nadleśnictwa z uwzględnieniem zapisów dotyczących zasad udostępniania lasów zawartych w rozdziale 5 ustawy z dn. 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 1991, Nr 101, poz. 444, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych (Dz. U. 1999, Nr 6, poz. 42, z późn. zm.), prowadzenia ewidencji ilości zbieranych surowców i miejsca ich zbioru, uzyskania zgody, określonej art. 56 ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880) w przypadku podjęcia zbioru roślin objętych ochroną gatunkową, złoŝenia do końca kaŝdego roku kalendarzowego sprawozdania z zakresu wykorzystania zawartej umowy

35 Nadleśnictwo, jako zarządca lasów w imieniu Skarbu Państwa zobowiązane jest do: bieŝącego informowania o wszelkich ewentualnych zabiegach chemicznych mogących mieć wpływ na jakość surowców zielarskich, promowania zagadnień związanych z rozsądnym pozyskiwaniem płodów runa leśnego, w tym surowców zielarskich.

36 Dziękuję za uwagę Unia Europejska

Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki

Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki Zespó³ Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka ISBN 83-89290-55-3 Œcie ka przyrodnicza Zbiorowiska roœlinne wokó³ jeziora Zielonka

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1 UWAGA: Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Niniejsza ujednolicona wersja tekstu ustawy została opracowana przez PTOP Salamandra i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/90 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Opole czerwiec 2013 r.

Opole czerwiec 2013 r. Zakład InŜynierii Procesowej i Środowiska SYMBOL PRACY: 4J007P13 TYTUŁ PRACY: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 KIEROWNIK TEMATU:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2014 r.

Warszawa, marzec 2014 r. Gmina Małkinia Górna MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MAŁKINIA GÓRNA obszar położony w rejonie istniejącego cmentarza PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ODBUDOWY POPULACJI ZWIERZYNY DROBNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

PROGRAM ODBUDOWY POPULACJI ZWIERZYNY DROBNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego PROGRAM ODBUDOWY POPULACJI ZWIERZYNY DROBNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Toruń 2010 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU ODBUDOWY POPULACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA SIERPC

BURMISTRZ MIASTA SIERPC BURMISTRZ MIASTA SIERPC PROGRAM OCHRONY ŚRODOWIISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKII ODPADAMII MIIASTA SIIERPC TOM I Program Ochrony Środowiska październik 2004 r. ul. Zeylanda 6, 60 808 Poznań tel. (+48 61)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA LATA 2009-2010

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA LATA 2009-2010 RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA LATA 2009-2010 Olkusz 2011 ul. Niemodlińska 79 pok. 22-23 45-864 Opole tel./fax: 77 454-07-10, 077 474-24-57 kom. 605-26-24-27,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTA LIPNA NA LATA 2011-2032

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTA LIPNA NA LATA 2011-2032 Zał. do uchwały Nr XVI/124/2012 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl www.polskabezazbestu.pl NIP: 645-19-95-494 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1101. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki Szanowni Państwo, sanitas animalium pro salute domini ta stara łacińska maksyma przez zdrowie zwierząt do zdrowia ludzi już setki lat nie traci na swej mądrości. Przytaczam ją, gdyż w ramach Wspólnej Polityki

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW CHRONIONYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM: BOLIMOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

STUDIUM UWARUNKOWAŃ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW CHRONIONYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM: BOLIMOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ROZWOJU REGIONALNEGO ================================================================== STUDIUM UWARUNKOWAŃ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW CHRONIONYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/30 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Przeciwerozyjne zagospodarowanie zlewni wyzynnej potoku Grodarza z uwzglednieniem ograniczania wystepowania powodzi

Przeciwerozyjne zagospodarowanie zlewni wyzynnej potoku Grodarza z uwzglednieniem ograniczania wystepowania powodzi Czeslaw Józefaciuk, Anna Józefaciuk, Eugeniusz Nowocien, Rafal Wawer Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach Zaklad Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów Przeciwerozyjne zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul.

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce Tarnów, listopad 2012 r. ZARZĄD MIASTA I GMINY ROPCZYCE [BURMISTRZ

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, W dzisiejszym świecie trudno poruszać się bez dobrej, rzetelnej informacji. Dotyczy to również prowadzenia gospodarstwa rolnego. W nowej perspektywie finansowej na lata

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo

P... 3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO...

P... 3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO... 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO... 7 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 7 2.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA POWIATU... 12 2.3 GOSPODARKA ODPADAMI... 14 3. CHARAKTERYSTYKA I OCENA OBECNEGO STANU ŚRODOWISKA....

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SANDOMIERZ NA LATA 2009-2016

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SANDOMIERZ NA LATA 2009-2016 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SANDOMIERZ NA LATA 2009-2016 SANDOMIERZ, 2009 Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa 1B/2 62-002 Suchy Las www.ekostandard.pl e-mail: ekostandard@ekostandard.pl

Bardziej szczegółowo

Program testowania potomstwa wyłączonych drzewostanów nasiennych, drzew doborowych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych

Program testowania potomstwa wyłączonych drzewostanów nasiennych, drzew doborowych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych Program testowania potomstwa wyłączonych drzewostanów nasiennych, drzew doborowych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych Zespół ds. opracowania programu testowania potomstwa drzew leśnych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE OO.4233.9.2014.AK Kraków, dnia 11.06.2015 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 oraz art. 107 1, art. 108 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo