Grupy bilansowe. Warszawa, system, który łączy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupy bilansowe. Warszawa, 13.05.2014 system, który łączy"

Transkrypt

1 Grupy bilansowe Warszawa,

2 Grupy bilansowe cel wprowadzenia 1 Zgodnie z postulatami Urzędu Regulacji Energetyki w projekcie IRiESP przedstawiono propozycję wprowadzenia na polskim rynku gazu instytucji grup bilansowych. Celem przygotowania instytucji grupy bilansowej jest umożliwienie poszczególnym ZUP optymalizowania niezbilansowania poprzez rozliczanie niezbilansowania pomiędzy OSP a całą grupą bilansową, nie zaś z poszczególnymi ZUP. Dzięki wprowadzeniu grup bilansowych ZUP będą mogli niwelować swoje niezbilansowanie. Przedstawione propozycje nie wprowadzają żadnych regulacji dotyczących wewnętrznych zasad funkcjonowania grupy bilansowej. IRiESP wprowadza jedynie zasady rozliczeń niezbilansowania pomiędzy grupą bilansową a OSP.

3 Zasady współpracy w ramach grupy bilansowej

4 Podstawowe zasady funkcjonowania grupy bilansowej 3 Jeden ZUP może należeć tylko do jednej grupy bilansowej (wszystkie PWE i PWY tego ZUP należą do tej samej grupy bilansowej). ZUP może być ZUPem bilansującym (ZUP BG ) tylko w jednej grupie bilansowej (tylko w tej do której należy). ZUP BG składa zabezpieczenie finansowe z tytułu bilansowania za całą prowadzoną grupę bilansową. Informacje o niezbilansowaniu są przekazywane przez OSP ZUP BG, a nie poszczególnym uczestnikom grupy. Rozliczenia za niezbilansowanie grupy bilansowej prowadzone są pomiędzy OSP a ZUP BG.

5 Jeden ZUP może należeć tylko do jednej grupy bilansowej. 4 ZUP GRUPA BILANSOWA I GRUPA BILANSOWA III GRUPA BILANSOWA II

6 ZUP może być ZUP BG tylko w jednej grupie bilansowej (tylko w tej do której należy). 5 ZUP BG GRUPA BILANSOWA I GRUPA BILANSOWA III ZUP 1 ZUP 2 ZUP 3 GRUPA BILANSOWA II

7 ZUP BG składa zabezpieczenie finansowe z tytułu bilansowania za całą prowadzoną grupę bilansową. 6 GRUPA BILANSOWA ZUP UG1 Zabezpieczenie 20 OSP ZUP UG2 15 ZUP UG3 40 ZUP BG ZABEZPIECZENIE

8 Poszczególni ZUP nie składają zabezpieczenia finansowego do OSP 7 GRUPA BILANSOWA Zabezpieczenie ZUP UG1 20 Zabezpieczenie ZUP UG2 15 Zabezpieczenie OSP ZUP UG3 40 Zabezpieczenie

9 Informacje o niezbilansowaniu są przekazywane przez OSP do ZUP BG danej grupy bilansowej. 8 ZUP będący uczestnikami grupy nie otrzymują od OSP informacji o niezbilansowaniu dobowym dla poszczególnych dób gazowych oraz o wartości przekroczeń DLN. Informacja o niezbilansowaniu dobowym OSP Informacja o przekroczeniu DLN ZUP BG ZUP UG1 ZUP UG2 GRUPA BILANSOWA

10 Rozliczenia za niezbilansowanie grupy bilansowej prowadzone są pomiędzy OSP a ZUP BG. 9 OSP Rozliczenie niezbilansowania x CRG ZUP BG ZUP UG1 ZUPUG2 GRUPA BILANSOWA

11 Grupy bilansowe zasady bilansowania 10 GRUPA BILANSUJĄCA Niezbilansowanie Przekroczeni e DLN OSP ZUP BG - 20 TAK ZUP UG NIE Rozliczenie niezbilansowania 5 x CRG ZUP UG TAK ZUP BG ŁĄCZNIE +5 NIE Limit niezbilansowania 5% Rozliczenie niezbilansowania jedynie pomiędzy OSP a ZUP BG

12 Zasady bilansowania grupy bilansowej 11 OSP określa dobową ilość niezbilansowania (DIN) grupy bilansowej, dla każdej doby gazowej, dla całej grupy bilansowej. OSP nie określa dobowej ilości niezbilansowania (DIN) poszczególnego ZUP UG. Dobowy limit niezbilansowania (DLN) dla grupy bilansowej, dla każdej doby gazowej, wynosi 5% ilości paliwa gazowego, którą przekazali wszyscy uczestnicy grupy bilansowej do systemu przesyłowego w punktach wejścia w danej dobie gazowej. ZUP BG grupy bilansowej otrzymuje od OSP drogą elektroniczną poprzez SWI do dwudziestego ósmego (28) dnia następnego miesiąca dane rozliczeniowe zagregowane dla całej grupy bilansowej.

13 Zasady organizowania grup bilansowych

14 Utworzenie grupy bilansowej 13 Utworzyć grupę bilansową może jedynie ZUP, który zostanie jej ZUP BG. W takiej sytuacji ZUP, który ma zostać ZUP BG, występuje do OSP z wnioskiem o utworzenie grupy bilansowej nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma zostać utworzona ta grupa. ZUP, który ma zostać ZUP BG, podpisuje z OSP odpowiedni załącznik do umowy przesyłowej, w którym przyjmuje odpowiedzialność za niezbilansowanie ZUP, będących uczestnikami tworzonej grupy bilansowej, których wskaże w trakcie realizacji kontraktu. Grupa bilansowa powstaje z pierwszą godziną miesiąca gazowego następującego po miesiącu, w którym podpisano załącznik.

15 Utworzenie grupy bilansowej 14 Oświadczenie o utworzeniu grupy bilansowej może zostać złożone w dwojaki sposób: I. Jedno oświadczenie podpisane przez ZUP BG i wszystkich pozostałych uczestników grupy bilansowej lub II. Kilka odrębnych oświadczeń podpisanych przez ZUP BG i konkretnego uczestnika grupy bilansowej. OŚWIADCZENIE - podpis ZUP BG podpis ZUP UG 1 - podpis ZUP UG 2 - podpis ZUP UG 3 OSP OŚWIADCZENIE 1 - podpis ZUP BG podpis ZUP UG 1 OŚWIADCZENIE 2 - podpis ZUP BG podpis ZUP UG 2 OSP OŚWIADCZENIE 3 - podpis ZUP BG podpis ZUP UG 3

16 Dołączenie do grupy bilansowej ZUP, który ma zamiar dołączyć do danej grupy powinien przedłożyć do OSP odpowiednie oświadczenie podpisane przez ZUP BG i ZUP o przyjęciu do grupy bilansowej. Przyjęcie do grupy następuje pierwszego dnia wskazanego miesiąca gazowego. Od chwili przyjęcia do grupy bilansowej niezbilansowanie danego ZUP UG jest rozliczanej w ramach grupy bilansowej z ZUP BG. 15 ZUP UG Umowa o wejście w skład grupy bilansowej ZUP BG Oświadczenie podpisane przez ZUP UG i ZUP BG OSP

17 Opuszczenie grupy bilansowej ZUP UG, który ma zamiar opuścić swoją grupę bilansową powinien przedłożyć do OSP odpowiednie oświadczenie podpisane przez ZUP UG i ZUP BG o opuszczeniu grupy bilansowej. Opuszczenie grupy bilansującej następuje od pierwszego dnia wskazanego miesiąca gazowego. Do czasu opuszczenia grupy bilansowej, ZUP UG bilansuje się w ramach grupy bilansowej. 16 ZUP UG1 Oświadczenie o opuszczeniu grupy ZUP BG ZUP UG2 GRUPA BILANSOWA ZUP UG3 Oświadczenie z potwierdzeniem ZUP BG OSP

18 Przejście do innej grupy bilansowej 17 Przejście ZUP UG do innej grupy bilansowej lub utworzenie własnej grupy bilansowej może nastąpić nie wcześniej niż z początkiem miesiąca gazowego. Przejście ZUP UG do innej grupy bilansowej lub utworzenie nowej grupy w trakcie miesiąca gazowego jest niedopuszczalne. Przejście do innej grupy bilansowej należy zgłosić przynajmniej z czternastodniowym (14) wyprzedzeniem. ZUP GRUPA BILANSOWA I GRUPA BILANSOWA II

19 Rozwiązanie grupy bilansowej 18 W celu rozwiązania grupy, ZUP BG powinien przedłożyć OSP oświadczenie o rozwiązaniu grupy bilansowej podpisane przez wszystkich ZUP będących uczestnikami grupy. Oświadczenie powinno zostać złożone OSP nie później niż na czternaście (14) dni przed rozpoczęciem miesiąca gazowego, w którym ma nastąpić rozwiązanie grupy bilansowej. Rozwiązanie grupy bilansowej następuje z pierwszą godziną miesiąca wskazanego w oświadczeniu. Od chwili rozwiązania grupy bilansowej niezbilansowanie poszczególnych ZUP UG jest rozliczane indywidualnie na zasadach ogólnych określonych w IRiESP.

20 Dziękuję za uwagę

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

zmienione. Uwaga częściowo uwzględniona. Wyjaśnienie w komentarzach do uwag szczegółowych. zmienione.

zmienione. Uwaga częściowo uwzględniona. Wyjaśnienie w komentarzach do uwag szczegółowych. zmienione. Nr (Tekst uwagi) 1 w całej IRiESP należy zmienić pjęcie "strefa dystrybucyjna" na "obszar OSD", defincja strefy dystrybucyjnej w IRiESD dotyczy konkretnych sieci i zastosowanie określenia "strefa dystrybucyjna"

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2013 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli krzyżowych programu... 3 2. Cel kontroli krzyżowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy

Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą do systemu prawa pracy jest możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM)

Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM) Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM) przez: 1. Instytut Fizyki PAN, w skrócie: IF PAN 2. Instytut Chemii Fizycznej PAN, w skrócie: IChF PAN 3. Instytut

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo