CNP-WF511. Bezprzewodowa karta PCI INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CNP-WF511. Bezprzewodowa karta PCI INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 CNP-WF511 Bezprzewodowa karta PCI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1

2 Spis Treści WPROWADZENIE...3 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...3 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...4 WYGLĄD URZĄDZENIA...4 ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA...4 PODŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM...5 INSTALOWANIE STEROWNIKA URZĄDZENIA...6 PODSTAWOWE OPERACJIE...7 KREATOR KONFIGURACJI POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO...7 KONFIGURACJA URZĄDZENIA...10 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...20 ZAŁĄCZNIK...21 DANE TECHNICZNE

3 Dziękujemy za zakup urządzenia CANYON CNP-WF511. Chcielibyśmy życzyć Ci udanego korzystania z bezprzewodowej karty PCI b/g. Jest to łatwe w instalacji urządzenie, które podłączane jest do PC (w trybie Ad-Hoc dla dzielenia plików peer-to-peer) lub do rutera bezprzewodowego/punktu dostępowego (dla połączenia z internetem). Aby w pełni wykorzystać funkcje i cechy urządzenia CANYON CNP-WF511, prosimy zapoznać się z instrukcją użytkownika instrukcji, przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Wprowadzenie Środki bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z wszystkimi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa. Prosimy wykonać wszystkie procedury wymienione w instrukcji obsługi, aby użytkować urządzenie w sposób prawidłowy. Prosimy nie próbować demontować lub zamieniać jakiejkolwiek części urządzenia, która nie została opisana w niniejszej instrukcji. Nie należy umieszczać urządzenia w kontakcie z wodą lub jakimikolwiek innymi płynami. Urządzenie to NIE jest zaprojektowane jako w jakikolwiek sposób wodoodporne. W przypadku dostania się płynów do wnętrza urządzenia, należy natychmiast odłączyć urządzenie od komputera. Kontynuowanie korzystania z urządzenia może mieć skutek w postaci pożaru lub porażenia elektrycznego. Prosimy skonsultować się z Twoim dystrybutorem produktu lub najbliższym centrum wsparcia serwisowego. Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego, nie podłączaj i nie odłączaj urządzenia przy użyciu mokrych rąk. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródła ciepła i nie narażaj na działanie płomieni. Nie umieszczaj nigdy urządzenia w sąsiedztwie przedmiotów generujących silne pole elektromagnetyczne. Narażenie na silne pole magnetyczne może spowodować awarię lub uszkodzenie i utratę danych. Wszystkie grafiki umieszczone w instrukcji obsługi są jedynie pomocą dla użytkownika. Faktycznie, produkty mogą różnić się w niewielkim stopniu od zdjęć tu opublikowanych. 3

4 Zawartość Opakowania Wygląd produktu Nazwa elementu Urządzenie Główne CNP-WF511 KARTA GWARANCYJNA Skrócona Instrukcja Użytkowania Płyta CD z sterownikami Wygląd Urządzenia Antenna PWR LED LINK/ACT LED Dioda LED PWR Zapala się, gdy urządzenie jest włączone Dioda LED LINK / Miga w trakcie czynności sieciowych ACT Rozpoczęcie Korzystania z Urządzenia 4

5 Przed użyciem urządzenia CANYON CNP-WF511, prosimy upewnić się, że komputer PC oraz urządzenie są w zasięgu punktu dostępowego (802.11b, g lub b/g). Podłączenie z urządzeniem 1. Wyłączenie zasilania PC. 2. Otwórz obudowę PC i zlokalizuj wolne gniazdo PCI na płycie głównej. 3. Włóż bezprzewodową kartę PCI do gniazda PCI. Użyj odpowiedniej siły na kartę, aby zapewnić, że żadne złącze nie zostanie uszkodzone. 4. Zabezpiecz urządzenie śrubą a następnie zamknij obudowę komputera. 5. Przykręć antenę zewnętrzną do urządzenia. 6. Włącz zasilanie PC. UWAGA: Zalecane jest zainstalowanie sterownika przy użyciu Driver Installation Wizard (Kreatora instalacji sterownika), który zainstaluje zarówno sterownik urządzenia, jak i program użytkowy. 5

6 Instalowanie Sterownika Urządzenia 1. Po włożeniu płyty CD z sterownikiem, menu konfiguracji powinno wyświetlić się automatycznie. 2. Wykonuj polecenia Kreatora Instalacji Sterownika, aby zainstalować sterownik. 3. Kliknij na Install Driver &Utility for Wireless PCI Adapter (Zainstaluj sterownik i program narzędziowy dla karty PCI), aby kontynuować. UWAGA: Kiedy wyświetli się komunikat o Sterowniku Niepodpisanym kliknij Ok. Jest to komunikat ostrzegawczy systemu Windows, który wskazuje że dany sterownik nie został certyfikowany przez Windows. 4. Wybierz preferowany język instalacji. 5. Kliknij Next aby kontynuować lub Cancel, aby wyjść. 6. Kliknij Next ponownie na stronie Kreatora InstallShield lub Cancel, aby wyjść. 6

7 7. Kliknij Install, aby uruchomić proces instalacji, lub Cancel, aby wyjść. 8. Kliknij Finish, aby zakończyć instalację sterownika. Podstawowe Operacjie Przed ustawieniem urządzenia, prosimy upewnić się czy sieć bezprzewodowa jest uruchomiona, a punkt dostępowy/ruter bezprzewodowy działa prawidłowo. Kreator Konfiguracji Połączenia Internetowego 1. Kliknij ikonę skrótu na pulpicie 11bg Wireless LAN PCI Utility (Program narzędziowy sieci bezprzewodowej), aby uruchomić program narzędziowy. UWAGA: Program narzędziowy będzie dostępny tylko podczas instalacji sterownika z Płyty CD. 7

8 2. Wyświetli się główna strona programu narzędziowego. 3. Aby ustawić podstawowe połączenie bezprzewodowe z istniejącym punktem dostępowym lub routerem bezprzewodowym, Kliknij Set Wizard (kreator ustawień) w menu paska narzędziowego. 4. Wybierz tryb połączenia. Station (infrastructure) (stały (infrastruktura), tryb ten jest zalecany dla dostępu do internetu. 5. Kliknij Next aby kontynuować lub Cancel, aby wyjść. UWAGA: Urządzenie zostanie ponownie uruchomione po wybraniu opcji AP. 8

9 6. Wybierz oczekiwane połączenie bezprzewodowe, a następnie kliknij Next, aby kontynuować lub Cancel, aby wyjść. 7. Kliknij na przycisk Refresh, aby odświerzyć listę połączeń bezprzewodowych. 8. Sprawdź ustawienia sieci bezprzewodowej. 9. Wprowadź Passphrase (hasło) lub Network Key (klucz sieciowy), jeśli to wymagane. 10. Kliknij Ok, aby kontynuować lub Cancel, aby wyjść. 11. Wybierz Obtain an IP address automatically (pobierz adres IP automatycznie) oraz Obtain DNS server address automatically (pobierz adres serwera DNS automatycznie), jeśli usługa DNS jest nieaktywna w sieci bezprzewodowej. 12. Wybierz Use the following IP address (użyj następującego 9

10 adresu IP), jeśli jest to wymagane przez administratora sieci. 13. Kliknij Finish, aby zakończyć instalację sterownika. Konfiguracja Urządzenia Kliknij ikonę skrótu na pulpicie 11bg Wireless LAN PCI Utility (Program narzędziowy sieci bezprzewodowej), aby uruchomić program narzędziowy. UWAGA: Program narzędziowy będzie dostępny tylko podczas instalacji sterownika z Płyty CD. 10

11 1. Informacje Ogólne Zakładka General (Informacje ogólne) wyświetla aktualne informacje o połączeniu bezprzewodowym. Kliknij ReNew IP (odnów IP), aby zwolnić i odnowić adres IP. Informacje Ogólne: Status: Tryb sieci bezprzewodowej Associated, tryb AD-HOC lub Not Associated. : Współczynnik transferu danych dla aktualnego połączenia. : Typ aktualnego połączenia bezprzewodowego, Infrastructure, AD-HOC. : Aktualnie używana metoda szyfrowania danych. SSID: Unikalna nazwa sieci bezprzewodowej. Signal Strength: Jakość sygnału aktualnego połączenia bezprzewodowego. Link Quality: Jakość połączenia aktualnego połączenia bezprzewodowego. Internet Protocol (TCP/IP): MAC Address: MAC Address karty sieciowej. IP Address: Adres IP karty sieciowej. Subnet Mask: Maska podsieci dla karty sieciowej. Gateway: Adres bramy domyślnej dla karty sieciowej. 11

12 Inne: Show Tray Icon: Pokazuj ikonę programu narzędziowego sieci bezprzewodowej w obszarze powiadomień systemu Windows. Disable Adapter: Wyłącza kartę bezprzewodową. Radio off: Wyłącz czynności nadawania/odbierania sygnałów dla bezprzewodowej karty sieciowej. Windows Zero Config: Włącz tę funkcję, jeśli chcesz skonfigurować połączenie bezprzewodowe za pomocą programu konfiguracyjnego systemu Windows. 2. Profile Zakładka Profile (Profil) pozwala dodawać, usuwać, edytować, kopiować oraz ustanawiać domyślne profile sieci bezprzewodowej. Kliknij na każdy przycisk, aby rozpocząć konfigurację profilu. UWAGA: Wykonuj poniższe instrukcje, aby skonfigurować łączenie urządzenia z siecią 12

13 bezprzewodową zapewniającą dostęp do internetu komputerom PC (tryb Infrastructure) oraz bezpośrednie podłączenie do innego komputera PC (tryb AD-HOC). Proszę pamiętać, że przełączanie się pomiędzy dwoma trybami wymaga ponownego uruchomienia urządzenia, dlatego połączenie urządzenia będzie chwilowo niedostępne. Add: 1. Tworzy nowy profil trybu Infrastruktury. 1. Wpisz Profile Name (nazwa profilu zdefiniowana przez użytkownika) oraz SSID (faktyczna nazwa sieci na podstawie routera bezprzewodowego). 2. Wybierz metodę Network Authentication (uwierzytelniania sieciowego) i wprowadź metodę Data Encryption (szyfrowania danych) z menu rozwijanego. Ustawienia te muszą odpowiadać ustawieniom rutera bezprzewodowego. 3. Wprowadź Passphrase (hasło WEP) lub Network Key (klucz sieciowy WPA/WPA2), jeśli to konieczne. 4. Wybierz i wpisz odpowiednie elementy, jeśli certyfikacja 802.1x będzie włączona. 5. Kliknij OK, aby kontynuować lub Cancel, aby wyjść. Tworzenie nowego profil trybu AD-HOC. 13

14 1. Kliknij na pokazaną powyżej opcję, aby utworzyć profil AD-HOC. 2. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z instrukcjami z poprzedniego punktu. Remove: Wybierz profil i kliknij Remove (Usuń), aby go usunąć. Edit: Wybierz profil i kliknij Edit (edytuj), aby go zmodyfikować. Prosimy zapoznać się z częścią dotyczącą komendy Add, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje. Duplicate: Wybierz profil i kliknij Duplicate (powiel), aby go powielić. Wpisz nazwę nowego profilu a następnie kliknij OK, aby utworzyć duplikat. Kliknij Cancel, aby anulować działanie. Set Default: 14

15 Wybierz profil i kliknij Set Default (ustaw jako domyślny), aby ustawić specyficzny profil jako domyślne połączenie bezprzewodowe. 3. Available Network Zakładka Available Network (dostępne sieci) wyświetla listę sieci typu infrastruktura oraz AD-HOC dostępnych dla połączenia sieciowego. 1. Wybierz połączenie na liście i kliknij Add to Profile (dodaj do profilu), aby dołączyć do sieci. 2. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z instrukcjami z poprzedniego punktu. 15

16 4. Advanced Zakładka Advanced (Zaawansowane) wyświetla różne opcje zaawansowane. 1. Power Save: Wybierz częstotliwość dla czasu reakcji komunikatu. 2. Wireless Mode: Wybierz standard działania łącza bezprzewodowego. 3. Channel Plan: Wybierz kanał w sposób zgodny z standardem bezprzewodowym. 4. RTS Threshold: Wciśnij i przesuwaj suwaki, aby wyregulować wartości graniczne zgodnie z wymaganiami. 5. Set Default: Kliknij, aby przywrócić ustawienia fabryczne. 6. Apply: Kliknij Apply (Zastosuj), aby potwierdzić modyfikacje. 16

17 5. Status Zakładka Status wyświetla szczegółowe informacje dotyczące aktualnego urządzenia oraz połączenia bezprzewodowego. 17

18 6. Statistics Zakładka Statistics (statystyka) wyświetla szczegółowe informacje dotyczące Tx i Rx aktualnego połączenia bezprzewodowego. Kliknij na przycisk Reset (uruchom ponownie), aby zresetować ustawienia i wyzerować liczniki. 18

19 7. Wi-Fi Protected Setup (WPS) Zakładka Wi-Fi Protected Setup (Chronione ustawienia Wi-Fi) zapewniają łatwiejszy sposób dla połączenia się z istniejącą siecią bezprzewodową. Pin Input Config (PIN): Kliknij na Pin Input Config (PIN) (konfiguracja wprowadzania PIN), aby utworzyć kod PIN. Wprowadź kod PIN na odpowiednim routerze bezprzewodowym, aby ustanowić sieć bezprzewodową. Push Button: Kliknij Push Button Config (PBC) (konfiguracja przycisku push) poprzez wciśnięcie przycisku fizycznego lub kliknięcie na odpowiedni przycisk wirtualny na routerze bezprzewodowym, aby ustanowić połączenie sieci bezprzewodowej. 19

20 Rozwiązywanie Problemów Wykonaj poniżej opisane procedury, jeśli urządzenie CNP-WF511 nie funkcjonuje w sposób prawidłowy. Należy pamiętać, że poniższe instrukcje mają na celu zlikwidowanie jedynie prostych błędów. W celu otrzymania dalszego wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów innego typu oraz wsparcia technicznego, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lokalnym. Urządzenie nie działa w sposób prawidłowy. 1. Włóż ponownie bezprzewodową kartę sieciową PCI w sposób opisany w sekcji Podłączanie Urządzenia. 2. Prosimy upewnić się, że sterowniki urządzenia, które są zainstalowane odpowiadają włożonemu urządzeniu. 3. Sprawdź status urządzenia w menadżerze urządzeń. Jeśli obok nazwy urządzenia wyświetlony zostanie znak zapytania, prosimy odinstalować sterownik w sposób opisany w sekcji Instalowanie Sterownika Urządzenia. Brak możliwości ustanowienia połączenia z innymi komputerami PC połączonymi siecią, przy konfiguracji typu Infrastruktura. 1. Prosimy upewnić się, że komputer PC połączony z bezprzewodową kartą USB jest włączony. 2. Prosimy również upewnić się, że urządzenie jest skonfigurowane, jako pracujące w tym samym kanale oraz przy tych samych opcjach bezpieczeństwa, jak w innych komputerach PC w ramach tego samego połączenia typu Insfrastruktura. Nie można się połączyć z siecią bezprzewodową/uzyskać dostępu do internetu za pośrednictwem zainstalowanego urządzenia. 1. Prosimy sprawdzić modem szerokopasmowy w zakresie normalnego działania poprzez sprawdzenie wskaźników LED. 2. Prosimy również zbadać router bezprzewodowy w zakresie jego poprawnego funkcjonowania. Sprawdź, czy kabel zasilacza oraz przewód sieciowy są dobrze podłączone. 3. Sprawdź czy adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną oraz ustawienia DNS są skonfigurowane w sposób wymagany przez router bezprzewodowy. 20

21 4. Upewnij się, że numer SSID (Service Set Identifier) na urządzeniu jest ustawiony w sposób zgodny z ruterem bezprzewodowym w trybie infrastruktury. 5. Upewnij się, że numery SSID są identyczne w urządzeniach w trybie AD-HOC. Zalecane jest ustanowienie BSS(Basic Service Set) i odczekanie kilku chwil przed podłączeniem do innego urządzenia, w celu zapobiegnięcia nałożenia się na siebie różnych pojedynczych BSS. 6. Prosimy upewnić się, że ustawienia bezpieczeństwa na urządzeniu pasują do ustawień routera bezprzewodowego/punktu dostępowego. Załącznik Dane Techniczne Standardy IEEE g, IEEE802.11b Kanały 13 Kanałów Interfejs PCI Protokół Sieciowy TCP/IP, IPX, NDIS 4, NDIS 5, NDIS 5.1, NetBEUI Siła transmisji 15 dbm Czułość -80 dbm Klucze bitowe WEP 64 bit, 128 bit Temperatura Wilgotność Wymiary Robocza: 0 do 40 C Przechowywania: -20 do 70 C Robocza: 10% do 85 % bez kondensacji pary Przechowywania: 5% do 90 % bez kondensacji pary 120mm(L) X 45mm(W) (bez stopek) Masa 50g Zasilanie 3.3V 21

22 22

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...7 Przygotowanie do pracy...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WUSB-150/WUSB-150A Karta bezprzewodowa USB Lite N / 150Mbps V1.1_20110309 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez wysyłania powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router EZ N RT-N11

Bezprzewodowy router EZ N RT-N11 Bezprzewodowy router EZ N RT-N11 Podręcznik użytkownika PL3813 / Lipiec 2008 Informacje kontaktowe producenta ASUSTeK COMPUTER INC. (Region Azji i Pacyfiku) Adres firmy: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6805] 2015-04-11 Ważne informacje Środki ostrożności Unikaj używania oraz przechowywania urządzenia w miejscach silnie zapylonych, o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Macintosh OS X (wersja 10.2.x lub nowsza). Przed rozpoczęciem Karta USB do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6341 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.ue 2009-10-08 UWAGA! Wszystkie informacje i dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści

Instrukcja obsługi. Spis treści (PL) Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja sterownika i programu konfiguracyjnego w systemie Windows...2 2. Program konfiguracyjny opis i sposób pracy z programem w systemie Windows...3 2.1 Automatyczna

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... - 3 - Część 1 Przegląd produktu... - 4 - 1.1 Funkcje... - 4 - 1.2 Specyfikacja... - 4 -

Spis treści. Wprowadzenie... - 3 - Część 1 Przegląd produktu... - 4 - 1.1 Funkcje... - 4 - 1.2 Specyfikacja... - 4 - Spis treści Wprowadzenie... - 3 - Część 1 Przegląd produktu... - 4-1.1 Funkcje... - 4-1.2 Specyfikacja... - 4 - Część 2 Instalacja hardware... - 6-2.1 Opis urządzenia... - 6-2.1.1 Panel przedni... - 6-2.1.2

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Punkty Dostępowe. Instrukcja użytkownika język polski

Bezprzewodowe Punkty Dostępowe. Instrukcja użytkownika język polski Bezprzewodowe Punkty Dostępowe Standard / Pro / Advanced / Advanced+ Instrukcja użytkownika język polski Wersja: 2.9 Oświadczenie Federalnej Komisji Komunikacji (FCC - Federal Communication Commission)

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika 2 www.tracer.eu Bezprzewodowy Router

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi etgear WN3000RP-100GRS, N300, 1 x J45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi etgear WN3000RP-100GRS, N300, 1 x J45 (LAN) Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Netgear WN3000RP-100GRS, N300, 1 x RJ45 (LAN) Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi etgear WN3000RP-100GRS, N300, 1 x J45 (LAN) Nr produktu 975573 Strona 1 z 21 Sprzęt:

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo