Podręcznik instalacji routera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik instalacji routera"

Transkrypt

1 Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA USA Lipiec 2008 r v1.0

2 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo NETGEAR są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a RangeMax i Smart Wizard są znakami towarowymi firmy NETGEAR. Inc. Microsoft, Windows i Windows NT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Pozostałe nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli. Oświadczenia i warunki W celu ulepszenia konstrukcji, działania i/lub niezawodności firma NETGEAR może bez uprzedzenia wprowadzić zmiany w produkcie opisanym w niniejszym dokumencie. Firma NETGEAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania lub zastosowania produktów lub obwodów opisanych w niniejszym dokumencie. ii

3 Spis treści Poznaj swój router bezprzewodowy... 1 Rozpakowanie nowego Routera... 1 Co jest potrzebne przed rozpoczęciem... 5 Dwie metody konfiguracji: przy użyciu kreatora Smart Wizard lub ręcznie... 6 Konfiguracja przy użyciu kreatora Smart Wizard... 6 Konfiguracja ręczna... 7 Dostęp do routera bezprzewodowego po instalacji Uaktualnienia oprogramowania sprzętowego Wprowadzanie i testowanie podstawowych ustawień łączności bezprzewodowej Wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń sieci bezprzewodowej Rejestracja, dokumentacja i pomoc techniczna dla produktu Pomoc w rozwiązywaniu problemów...19 Rozwiązywanie prostych problemów Rozwiązywanie problemów z połączeniami przy użyciu narzędzia ping Domyślna konfiguracja Domyślna konfiguracja ustawień Przywracanie domyślnego hasła i ustawień konfiguracyjnych Dokumenty pokrewne iii

4 iv

5 Poznaj swój router bezprzewodowy Gratulujemy zakupu routera NETGEAR WGR614v9 Wireless-G. Przed rozpoczęciem instalacji routera sprawdź zawartość pakietu (patrz Rozpakowanie nowego Routera). Zapoznaj się z przednim i tylnym panelem routera (szczególnie ze znaczeniem wskaźników stanu) oraz ważnymi informacjami umieszczonymi na etykiecie routera (patrz Etykieta na spodzie na str. 5). Rozpakowanie nowego Routera W opakowaniu produktu powinny znajdować się następujące przedmioty: router mocowana na zatrzask podstawka routera zasilacz sieciowy (typ zależy od regionu) żółty kabel sieci Ethernet płyta Resource CD zawierająca: program Smart Wizard Installation Assistant (plik Autorun.exe) niniejszy podręcznik w formacie PDF łącze do internetowej wersji dokumentu Instrukcja obsługi karta gwarancyjna i karta z informacjami na temat pomocy technicznej Jeśli którykolwiek z tych elementów jest niewłaściwy, uszkodzony lub brakuje go w opakowaniu, skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj pudełko, łącznie z oryginalnymi materiałami opakowaniowymi, na wypadek konieczności zwrotu produktu do naprawy. Poznaj swój router bezprzewodowy 1

6 Przygotowanie routera do instalacji: 1. Starannie odklej folię ochronną znajdującą się na bocznych ściankach obudowy routera. 2. Wybierz odpowiednie miejsce do zainstalowania urządzenia (w pobliżu powinno być gniazdko elektryczne; muszą być tam także dostępne kable sieci Ethernet do podłączenia komputerów wykorzystujących połączenia przewodowe). 3. Zamontuj router, wykonując jedną z poniższych czynności: Ustaw router w pozycji pionowej poprzez umieszczenie go na dołączonej do zestawu podstawce (niewidoczna na ilustracji). Ustaw urządzenie w pozycji poziomej (jak na ilustracji Rysunek 1). Rysunek 1 2 Poznaj swój router bezprzewodowy

7 Przedni panel Routera Rysunek Wskaźniki stanu na przednim panelu routera pozwalają ocenić jego działanie. Tabela 1. Opisy wskaźników stanu Element Funkcja Zachowanie Opis 1 Zasilanie Świeci Do routera jest dostarczane zasilanie. Powolne miganie Oprogramowanie sprzętowe jest uszkodzone. Aby uzyskać instrukcje na temat przywracania oprogramowania sprzętowego routera, patrz rozdział Nie działają podstawowe funkcje na str. 20. Nie świeci Do routera nie jest dostarczane zasilanie. 2 Test Świeci Trwa inicjalizacja systemu. Miga Trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego lub przywracanie jego ustawień fabrycznych. Nie świeci System jest w stanie gotowości i działa. 3 Sieć Świeci Sygnalizuje włączenie komunikacji radiowej routera bezprzewodowego. Nie świeci Komunikacja radiowa routera bezprzewodowego jest wyłączona. 4 Internet Świeci (na pomarańczowo) Kabel Ethernet jest podłączony, ale router nie uzyskał adresu internetowego. Świeci (na zielono) Omawiany router ma adres internetowy. Miga Trwa przesyłanie danych przez port internetowy. Poznaj swój router bezprzewodowy 3

8 Tabela 1. Opisy wskaźników stanu (ciąg dalszy) Element Funkcja Zachowanie Opis 5 LAN (sieć lokalna) Tylny panel Routera Świeci (na zielono) Port sieci LAN jest połączony z urządzeniem obsługującym transfer z prędkością 100 Mb/s. Miga na zielono Trwa transmisja danych z szybkością 100 Mb/s. Świeci (na pomarańczowo) Miga (na pomarańczowo) Nie świeci Port sieci LAN wykrył połączenie z urządzeniem obsługującym transfer z prędkością 10 Mb/s. Trwa transmisja danych z szybkością 10 Mb/s. Na tym porcie LAN nie wykryto połączenia. Na tylnym panelu routera WGR614v9 znajdują się elementy wymienione w spisie zgodnie z ilustracją. Rysunek Na tylnym panelu routera znajduje się: 1. Gniazdo zasilacza sieciowego 2. Cztery porty sieci lokalnej (LAN) Ethernet 10/100 Mb/s służące do łączenia routera z komputerami 4 Poznaj swój router bezprzewodowy

9 3. Port internetowy (sieci WAN) Ethernet do łączenia routera z modemem kablowym lub modemem DSL 4. Przycisk przywracania ustawień fabrycznych 5. Antena bezprzewodowa Etykieta na spodzie Etykieta na spodzie routera pomaga określić numer seryjny, porty, wskaźniki stanu i domyślne dane logowania. Rysunek 4 Co jest potrzebne przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem do konfigurowania routera należy dysponować: Usługą dostępu do Internetu. Danymi konfiguracyjnymi przekazanymi przez usługodawcę internetowego (ISP). Wzależności od sposobu skonfigurowania konta internetowego uzyskanie dostępu do Internetu przez router może wymagać jednego lub kilku spośród następujących ustawień: nazwa hosta i domeny, nazwa i hasło logowania do Internetu (często jest to adres i hasło poczty ), adresy serwerów DNS, stały adres IP. Poznaj swój router bezprzewodowy 5

10 Usługodawca internetowy powinien dostarczyć wszystkie informacje niezbędne do łączenia się z Internetem. W przypadku problemów z odszukaniem tych informacji można poprosić usługodawcę internetowego o ich podanie. Jeśli korzystasz z dostępu przez modem kablowy, użyj komputera, który posłużył do skonfigurowania usługi dostępowej po raz pierwszy. Dwie metody konfiguracji: przy użyciu kreatora Smart Wizard lub ręcznie Omawiany router można skonfigurować na dwa sposoby: Konfiguracja przy użyciu kreatora Smart Wizard. Jest to najłatwiejsza opcja. Kreator prowadzi użytkownika przez cały proces instalacji, automatyzuje wiele czynności i sprawdza, czy spełnione są konieczne warunki oraz czy czynności zostały wykonane poprawnie. Ta opcja wymaga komputera z systemem Microsoft Windows. Konfiguracja ręczna. Ta opcja stanowi najlepszy wybór, jeśli nie można użyć kreatora na płycie CD, następuje wymiana dotychczasowego routera lub użytkownik ma sporą wiedzę techniczną. Aby skonfigurować router, postępuj zgodnie z poleceniami zamieszczonymi w niniejszym podręczniku. Wybierz najbardziej odpowiednią opcję konfiguracji. Konfiguracja przy użyciu kreatora Smart Wizard Konfiguracja przy użyciu kreatora zajmuje około 20 minut. 1. Włóż płytę NETGEAR do napędu w komputerze z systemem Windows. Płyta zostanie automatycznie uruchomiona i wykryje język używany w systemie Windows. Zaakceptuj wybór lub wybierz inny język. Jeśli płyta nie zostanie zainicjowana automatycznie, odszukaj na niej ikonę i kliknij ją dwukrotnie. 2. Gdy pojawi się ekran powitalny, kliknij przycisk Setup (Instaluj). Zostanie uruchomiony kreator Smart Wizard. Wykonaj polecenia wyświetlane w kreatorze. Przy zakończeniu instalacji kreator Smart Wizard umieszcza na pulpicie komputera plik Router_Setup.html, aby można było wyświetlić ustawienia routera. Na pulpicie umieszczany jest także skrót do logowania na routerze, który umożliwia dostęp do menu głównego urządzenia. 6 Poznaj swój router bezprzewodowy

11 Konfiguracja ręczna Skonfigurowanie routera przebiega dwuetapowo: 1. Podłącz router do modemu ADSL lub modemu kablowego, a następnie podłącz do routera komputer (patrz Podłączanie Routera ). 2. Skonfiguruj router do korzystania z usługi dostępu do Internetu (patrz Dostęp do routera bezprzewodowego po instalacji na str. 10). Podłączanie Routera Aby podłączyć router: Komputer musi być ustawiony tak, aby automatycznie pobierać ustawienia sieci TCP/IP z routera za pośrednictwem usługi DHCP. Komputery zazwyczaj są skonfigurowane w ten sposób. Jeśli nie masz pewności co do tych ustawień, skorzystaj z kreatora na płycie CD, który zajmie się ich wprowadzeniem, lub zapoznaj się z dokumentacją komputera. 1. Połącz router, komputer oraz modem. a. Wyłącz komputer. b. Wyłącz szerokopasmowy modem kablowy lub modem ADSL i odłącz jego przewód. c. Znajdź kabel Ethernet (1) łączący komputer z modemem. 1 2 Rysunek 5 d. Odłącz ten kabel od modemu (2). Poznaj swój router bezprzewodowy 7

12 e. Wolny koniec kabla (1) podłącz starannie do portu LAN w routerze, np. portu LAN nr 4 (3). 1 3 Rysunek 6 f. Żółty kabel (5) dostarczony wraz z routerem podłącz starannie do żółtego portu internetowego routera (4), a drugi koniec do modemu (2) Rysunek 7 Po wykonaniu tych czynności kable sieciowe będą już podłączone i będzie można uruchomić sieć. 8 Poznaj swój router bezprzewodowy

13 2. Uruchom sieć, zachowując prawidłową kolejność. Uruchomienie lub ponowne uruchomienie sieci w nieprawidłowej kolejności może spowodować brak dostępu do Internetu. a. Najpierw podłącz i włącz modem kablowy lub DSL. Poczekaj 2 minuty. b. Następnie podłącz zasilacz do routera i do gniazdka elektrycznego. Poczekaj 1 minutę. c. Włącz komputer. Użytkownicy łączy DSL nie powinni uruchamiać oprogramowania logującego ich do Internetu, jeśli zostało zainstalowane. Może być potrzebne przejście do menu Narzędzia w programie Internet Explorer, wybranie pozycji Opcje internetowe i zaznaczenie opcji Nigdy nie wybieraj połączenia na karcie Połączenia. Rysunek d. Sprawdź wskaźniki stanu routera, aby określić, czy następujące elementy działają prawidłowo: Zasilanie. Wskaźnik zasilania (1) powinien świecić na zielono. Test. Wskaźnik testu (2) powinien zaświecić na pomarańczowo po pierwszym włączeniu routera, a następnie po 2 minutach wyłączyć się. Poznaj swój router bezprzewodowy 9

14 Łączność bezprzewodowa. Wskaźnik łączności bezprzewodowej (3) powinien być włączony. Internet. Wskaźnik portu internetowego (4) powinien być włączony. Jeśli nie jest, sprawdź, czy kabel Ethernet jest prawidłowo podłączony do portu internetowego routera, a modem jest włączony. LAN. Wskaźnik sieci LAN (5) powinien być włączony. Zielony kolor oznacza, że komputer komunikuje się z prędkością 100 Mb/s, a pomarańczowy oznacza 10 Mb/s. Jeśli wskaźnik LAN nie świeci, sprawdź, czy kabel Ethernet biegnący od komputera do routera jest po obu końcach prawidłowo podłączony i czy komputer jest włączony. Ogólne informacje o wskaźnikach stanu można znaleźć w części Przedni panel Routera na str. 3. Aby uzyskać pomoc w przypadku, gdy wskaźniki różną się od opisu, zobacz Nie działają podstawowe funkcje na str. 20. Dostęp do routera bezprzewodowego po instalacji Po ręcznej instalacji routera należy uruchomić przeglądarkę i zalogować się na router w celu dokończenia konfigurowania połączeń bezprzewodowych. Nawet jeśli do instalacji użyto płyty Resource CD, na router trzeba logować się za każdym razem, gdy ustawienia mają być zmienione. Aby uzyskać dostęp do routera przy użyciu jego nazwy logowania i hasła: 1. W polu adresu przeglądarki wpisz i naciśnij klawisz Enter. Rysunek 9 Połącz się z routerem, wpisując w polu adresu przeglądarki jeden z poniższych adresów URL i naciskając klawisz Enter: Poznaj swój router bezprzewodowy

15 Zostanie wyświetlone okno logowania podobne do ukazanego na ilustracji Rysunek 10: Rysunek W odpowiedzi na wyświetlony monit w polu nazwy użytkownika wpisz admin, a w polu hasła password, oba wyrażenia małymi literami (ze względów bezpieczeństwa router posiada własną nazwę użytkownika i hasło). Nazwa użytkownika i hasło routera różnią się od wszelkich nazw użytkowników ihaseł, za pomocą których użytkownik loguje się do połączenia z Internetem. Zostanie wyświetlona strona główna routera. W przypadku braku działań, lub jeśli użytkownik nie wyloguje się, router automatycznie wyloguje użytkownika po upływie 5 minut braku aktywności. 3. Jeśli później zmienisz nazwę użytkownika i hasło na inne niż domyślne, używaj ustawionych przez siebie danych. W przypadku problemów z zalogowaniem się zobacz Nie można zalogować się na Routerze na str. 22. Aby wyświetlić informacje z zakresu pomocy technicznej lub dokument Instrukcja obsługi routera, kliknij pozycję Knowledge Base (Baza wiedzy) lub Dokumentation (Dokumentacja) w sekcji Web Support (Pomoc techniczna online) menu głównego. Poznaj swój router bezprzewodowy 11

16 Uaktualnienia oprogramowania sprzętowego Firma NETGEAR stale dąży do udoskonalenia działania i zakresu funkcji routera. Firma NETGEAR oferuje szereg sposobów uaktualniania produktu, aby zapewnić jego posiadaczom łatwy dostęp do najlepszych i najnowszych funkcji routera. Asystent instalacji Smart Wizard pozwala w ramach konfigurowania produktu sprawdzić dostępność aktualizacji i zastosować je. Router jest wyposażony w funkcję uaktualniania, która pozwala sprawdzić dostępność aktualizacji i zainstalować je. W celu skorzystania z tej funkcji należy zalogować się na router. Jeśli wymienione opcje są zaznaczone (ustawienia domyślne), to po każdym zalogowaniu się na router urządzenie sprawdzi dostępność nowego oprogramowania sprzętowego: Check for Updated Firmware Upon Log-in (Sprawdź dostępność nowego oprogramowania sprzętowego podczas logowania) na ekranie Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) Check for New Version Upon Log-in on (Sprawdź dostępność nowej wersji podczas logowania) na ekranie Router Upgrade (Uaktualnianie routera) Usuń zaznaczenie pól wyboru, aby wyłączyć te funkcje. Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe po skonfigurowaniu routera: 1. Zaloguj się na router (patrz Dostęp do routera bezprzewodowego po instalacji na str. 10). Zostanie wyświetlone okno podziękowań i ekran Firmware Update Assistant (Asystent aktualizacji oprogramowania sprzętowego). Rysunek Poznaj swój router bezprzewodowy

17 2. Omawiany router sprawdzi dostępność pliku obrazu nowego oprogramowania sprzętowego w bazie danych firmy NETGEAR. Jeśli nowa wersja oprogramowania sprzętowego będzie niedostępna, zostanie wyświetlony komunikat No New Firmware Version Available (Brak nowych wersji oprogramowania sprzętowego). W przypadku wybrania opcji Cancel (Anuluj) dostępność nowego oprogramowania sprzętowego będzie można sprawdzić później. Zobacz punkt Aby ręcznie sprawdzić dostępność nowego oprogramowania sprzętowego dla routera: na str Jeśli nowe oprogramowanie sprzętowe jest dostępne i chcesz je pobrać, kliknij przycisk Yes (Tak) i zapisz plik w wybranym miejscu na dysku twardym. Plik obrazu oprogramowania sprzętowego ma zazwyczaj rozszerzenie.img (lub.chk) i nie wymaga dekompresji przed użyciem do zaktualizowania routera. Jeśli jednak plik ma rozszerzenie.zip, obraz jest skompresowany. Aby możliwe było skorzystanie z niego, należy go rozpakować. Na komputerach z systemem Windows można w tym celu użyć programu WinZip. Aby zainstalować zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe na routerze: 1. Jeśli ekran Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) nie zostanie wyświetlony automatycznie, wybierz pozycję Router Upgrade (Uaktualnianie routera) w sekcji Maintenance (Konserwacja) menu głównego. Zostanie wyświetlony ekran Router Upgrade (Uaktualnianie routera). 2. Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) i znajdź rozpakowany plik obrazu oprogramowania sprzętowego, który został pobrany do komputera (ma rozszerzenie.img lub.chk). 3. Po wybraniu pliku kliknij przycisk Upload (Wczytaj), aby przekazać oprogramowanie do routera. Proces wczytywania może potrwać kilka minut. Po jego zakończeniu router uruchomi się ponownie. Do zakończenia ponownego uruchamiania routera nie próbuj korzystać z Internetu, wyłączać routera, wyłączać komputera ani wykonywać żadnych innych czynności dotyczących routera! Gdy wskaźnik testu przestanie migać, odczekaj jeszcze kilka sekund przed rozpoczęciem korzystania z routera. 4. Gdy ponowne uruchamianie routera zostanie zakończone, wybierz pozycję Router Status (Stan routera) w sekcji Maintenance (Konserwacja) menu głównego. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego, aby potwierdzić, że w urządzeniu router jest teraz zainstalowana jego nowa wersja. Jeśli podczas instalacji został zaznaczony przycisk opcji No (Nie) i chcesz później sprawdzić dostępność nowego oprogramowania sprzętowego, wykonaj następną procedurę. Firma NETGEAR zaleca, aby określić aktualną wersję oprogramowania sprzętowego działającego na routerze przed sprawdzeniem dostępności aktualizacji w witrynie NETGEAR. Następnie należy przejść do witryny firmy NETGEAR i wybrać numer modelu odpowiadający posiadanemu routerowi. Jeśli nowsza wersja oprogramowania sprzętowego będzie dostępna, pobierz je do komputera i zaktualizuj router. Aby ręcznie sprawdzić dostępność nowego oprogramowania sprzętowego dla routera: 1. Zaloguj się na router (patrz Dostęp do routera bezprzewodowego po instalacji na str. 10). Poznaj swój router bezprzewodowy 13

18 2. Wybierz pozycję Router Status (Stan routera) w sekcji Maintenance (Konserwacja) menu głównego. Po wyświetleniu ekranu Router Status (Stan routera) zanotuj numer wersji oprogramowania sprzętowego routera. 3. Na stronie wybierz pozycję Downloads (Pobieranie) na pasku menu. 4. Z menu rozwijanego Product Selection (Wybór produktów) wybierz pozycję WGR614v9. Zostanie wyświetlona strona pomocy technicznej dla routera. 5. W sekcji Downloads (Pobieranie) wybierz najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego w odniesieniu do wersji podanej na ekranie Router Status (Stan routera). 6. Jeśli wersja na stronie firmy NETGEAR jest nowsza, kliknij jej numer. Następnie kliknij przycisk Right-click and Save to Download (Kliknij prawym klawiszem i zapisz, aby pobrać plik) i zapisz plik w wybranym miejscu na dysku twardym. 7. Wykonaj procedurę opisaną w punkcie Aby zainstalować zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe na routerze: na str. 13, aby dokończyć proces aktualizacji. Jeśli nie można przeprowadzić aktualizacji przy użyciu opisanych metod, skorzystaj z internetowej Instrukcji obsługi, aby uzyskać dodatkowe informacje. Instrukcja obsługi jest dostępna po kliknięciu łącza Dokumentation (Dokumentacja) w menu głównym routera (lub łącza na płycie Resource CD). Wprowadzanie i testowanie podstawowych ustawień łączności bezprzewodowej Wykonaj poniższe instrukcje, aby wprowadzić i przetestować podstawowe ustawienia łączności bezprzewodowej. Po ustanowieniu podstawowej funkcjonalności łączności bezprzewodowej można włączyć odpowiadające indywidualnym potrzebom zabezpieczenia. Aby skonfigurować i przetestować podstawowe ustawienia łączności bezprzewodowej: 1. Zaloguj się na router (patrz Dostęp do routera bezprzewodowego po instalacji na str. 10). Jeśli router jest skonfigurowany do automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji oprogramowania sprzętowego (ustawienie domyślne), czynność ta będzie wykonywana za każdym razem, gdy zalogujesz się na niego. Aby wyłączyć tę funkcję, usuń zaznaczenie jednej z poniższych opcji: Check for Updated Firmware Upon Log-in (Sprawdź dostępność nowego oprogramowania sprzętowego podczas logowania) na ekranie Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) Check for New Version Upon Log-in on (Sprawdź dostępność nowej wersji podczas logowania) na ekranie Router Upgrade (Uaktualnianie routera) 14 Poznaj swój router bezprzewodowy

19 2. Aby wyświetlić kreatora instalacji, w menu głównym wybierz opcję Setup Wizard (Kreator instalacji). Rysunek Wykonaj jedną z czynności: Kliknij opcję Yes (Tak). Kreator poprowadzi Cię przez proces wprowadzania podstawowych ustawień (przejdź do punktu 8). Kliknij opcję No. I Want To Configure the Router Myself (Nie. Chcę samodzielnie skonfigurować router), a następnie przejdź do kolejnego punktu. 4. Wybierz pozycję Wireless Settings (Ustawienia komunikacji bezprzewodowej) w sekcji Setup (Konfiguracja) w menu głównym. 5. Należy pamiętać, że domyślny identyfikator SSID to NETGEAR. Identyfikator SSID kart sieciowych musi być taki sam, jak identyfikator określony w ustawieniach routera. W przeciwnym razie nie będzie można nawiązać połączenia bezprzewodowego. 6. Wybierz region, w którym będzie pracować interfejs sieci bezprzewodowej. 7. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Jeśli router jest konfigurowany z komputera bezprzewodowego i zostanie zmieniony identyfikator SSID, kanał lub ustawienia zabezpieczeń routera, kliknięcie przycisku Zastosuj spowoduje utratę połączenia bezprzewodowego. Należy wówczas zmienić ustawienia łączności bezprzewodowej w komputerze tak, aby odpowiadały nowym ustawieniom routera. 8. Skonfiguruj łączność bezprzewodową na komputerach i przetestuj jej działanie. Poznaj swój router bezprzewodowy 15

20 9. W ustawieniach kart bezprzewodowych komputerów wprowadź taką samą nazwę sieci bezprzewodowej (SSID), jak używana w routerze. Sprawdź, czy wszystkie komputery nawiązały połączenie bezprzewodowe i mogą uzyskać adres IP z routera za pośrednictwem usługi DHCP. Wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń sieci bezprzewodowej W granicach budynków komputery mogą łączyć się poprzez sieci bezprzewodowe standardu g na odległość ponad 90 m. Rodzi to niebezpieczeństwo uzyskania dostępu do sieci przez nieuprawnione osoby z zewnątrz. W odróżnieniu od danych przesyłanych w sieciach przewodowych transmisje bezprzewodowe wychodzą poza obręb Twojego obiektu i mogą zostać odebrane przez każdą osobę, która dysponuje odpowiednią kartą sieciową. Z tego powodu należy korzystać z funkcji zabezpieczeń, w jakie są wyposażone urządzenia bezprzewodowe. Omawiany router oferuje skuteczne zabezpieczenia, które omawia szczegółowo Instrukcja obsługi dostępna po kliknięciu łącza na płycie Resource CD lub łącza w menu głównym routera. Aby zastosować odpowiadające potrzebom zabezpieczenia, wykonaj polecenia zamieszczone w niniejszym podręczniku oraz na ekranach pomocy routera. Aby włączyć zabezpieczenia sieci bezprzewodowej: 1. Zaloguj się na router (patrz Dostęp do routera bezprzewodowego po instalacji na str. 10). 2. Wybierz pozycję Wireless Settings (Ustawienia komunikacji bezprzewodowej) w sekcji Setup (Konfiguracja) w menu głównym. 3. Wybierz zabezpieczenia: None (Brak). (Opcja niezalecana). WEP. Ta opcja zapewnia zabezpieczenia zgodne z posiadanym sprzętem (nie jest zalecana jako niezawodna). WPA-PSK (TKIP). Ta opcja zapewnia zabezpieczenia o najwyższym stopniu niezawodności, zgodne z posiadanym sprzętem. WPA2-PSK (AES). Ta opcja zapewnia zabezpieczenia o najwyższym stopniu niezawodności, zgodne z posiadanym sprzętem. WPA-PSK (TKIP) + WPA2-PSK (AES) lub tryb mieszany. Ta opcja zapewnia zabezpieczenia o najwyższym stopniu niezawodności i jest najłatwiejsza do wdrożenia, ale może nie być zgodna ze starszymi kartami sieciowymi. 16 Poznaj swój router bezprzewodowy

21 Jeśli będzie potrzebna pomoc w konfigurowaniu zabezpieczeń odpowiadających Twoim potrzebom, wykonaj polecenia zamieszczone w dokumencie Instrukcja obsługi lub na ekranach pomocy routera. 4. Aby zapisać ustawienia, kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Rejestracja, dokumentacja i pomoc techniczna dla produktu Produkt można zarejestrować na stronie Rejestracja jest wymagana, aby można było korzystać z telefonicznego centrum obsługi dla produktu NETGEAR. Aktualizacje produktu i pomoc internetowa są dostępne pod adresem support. Dokumentacja jest umieszczona na płycie CD, w witrynie pomocy technicznej oraz w witrynie dokumentacji. Gdy router będzie połączony z Internetem, kliknij łącze Knowledge Base (Baza wiedzy) lub Dokumentation (Dokumentacja) w sekcji Web Support (Pomoc techniczna online), aby wyświetlić informacje pomocy technicznej lub dokumentację routera. Poznaj swój router bezprzewodowy 17

22 18 Poznaj swój router bezprzewodowy

23 Pomoc w rozwiązywaniu problemów Ta sekcja zawiera informacje dotyczące rozwiązywania problemów z routerem. Można tu znaleźć pomoc przy rozwiązywaniu następujących problemów: Typowe problemy Nie działają podstawowe funkcje na str. 20 Nie można zalogować się na Routerze na str. 22 Połączenie z usługą dostępu do Internetu nie działa na str. 22 Testowanie ścieżki od komputera do routera na str. 25 Testowanie ścieżki od komputera do Internetu na str. 26 Rozwiązywanie prostych problemów Oto kilka wskazówek pomocnych w rozwiązywaniu prostych problemów, które możesz napotkać. Typowe problemy Sprawdź, czy nie wystąpił jeden z opisanych poniżej typowych problemów. Kolejność uruchamiania sieci powinna zawsze być następująca: 1. Wyłącz modem i odłącz go od gniazdka zasilającego, a następnie wyłącz router i komputer. 2. Włącz modem i poczekaj dwie minuty. 3. Włącz router i poczekaj jedną minutę. 4. Włącz komputer. Sprawdź, czy kable sieci Ethernet są odpowiednio podłączone: 1. Sprawdź, czy po prawidłowym podłączeniu routera i modemu za pomocą kabla Ethernet wskaźnik portu internetowego na obudowie routera świeci, a także, czy modem i router są włączone (patrz Przedni panel Routera na str. 3). 2. Sprawdź, czy w przypadku każdego włączonego komputera, który podłączono prawidłowo do routera za pomocą kabla Ethernet, świeci odpowiedni wskaźnik stanu portu sieci LAN na obudowie routera (patrz Przedni panel Routera na str. 3). Oznaczenia w dolnej części routera określają numery poszczególnych portów sieci LAN (patrz Etykieta na spodzie na str. 5). Pomoc w rozwiązywaniu problemów 19

24 Upewnij się, że ustawienia sieciowe w komputerze są prawidłowe. 1. Sprawdź, czy podłączone do sieci LAN komputery zostały skonfigurowane do automatycznego uzyskiwania adresu IP z serwera DHCP. Aby uzyskać pomoc przy wprowadzaniu tych ustawień, zapoznaj się z dokumentacją komputera lub Dokumenty pokrewne na str Sprawdź, czy potrzebny jest adres MAC. W przypadku niektórych usług dostarczonych przy użyciu modemu kablowego jest wymagane użycie zarejestrowanego dla danego konta adresu MAC karty sieciowej w komputerze. W takim przypadku należy wybrać opcję Use this Computer s MAC Address (Użyj adresu MAC komputera) w sekcji Router MAC Address (Adres MAC routera) na ekranie Basic Settings (Ustawienia podstawowe). Aby zapisać ustawienia, kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Uruchom ponownie sieć, zachowując prawidłową kolejność. Aby stwierdzić prawidłowe działanie routera, sprawdź stan wskaźników: Jeśli wskaźnik zasilania nie zacznie świecić zielonym światłem ciągłym w ciągu 2 minut od włączenia routera, zresetuj router zgodnie z instrukcjami z punktu Przywracanie domyślnego hasła i ustawień konfiguracyjnych na str. 28. Nie działają podstawowe funkcje Po włączeniu zasilania routera sprawdź wymienione wskaźniki stanu: 1. Gdy urządzenie zostanie po raz pierwszy podłączone do prądu, sprawdź, czy świeci wskaźnik zasilania: a. Upewnij się, że kabel zasilający jest poprawnie podłączony do routera, a zasilacz do działającego gniazdka sieciowego. b. Upewnij się, że używasz zasilacza dołączonego przez firmę NETGEAR do tego produktu. Jeśli błąd wciąż występuje, nastąpiła awaria urządzenia. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej. 2. Po kilku sekundach sprawdź, czy jest włączony wskaźnik testu, którego świecenie oznacza trwającą procedurę autotestu. 3. Po około 30 sekundach sprawdź, czy: a. Wskaźnik testu wyłączył się. b. Świecą wskaźniki wszystkich portów sieci LAN, do których są podłączone komputery. c. Port internetowy jest połączony i świeci jego wskaźnik. d. Świeci wskaźnik portu bezprzewodowego. 20 Pomoc w rozwiązywaniu problemów

25 Świecenie wskaźnika portu oznacza, iż zostało nawiązane poprawne połączenie z urządzeniem po drugiej stronie. Jeśli port sieci LAN jest połączony z urządzeniem mogącym przesyłać dane z szybkością 100 Mb/s, jego wskaźnik powinien mieć kolor zielony. Jeśli port współpracuje z urządzeniem o przepustowości 10 Mb/s, wskaźnik będzie świecił na pomarańczowo. Więcej informacji o wskaźnikach stanu można znaleźć w części Przedni panel Routera na str. 3. Jeśli wskaźnik zasilania powoli miga na zielono: Oprogramowanie sprzętowe routera jest uszkodzone. 1. Upewnij się, że router jest włączony i podłączony do komputera. 2. Umieść dostarczoną wraz z routerem płytę Resource CD w napędzie komputera. Jeśli płyta nie zostanie zainicjowana automatycznie, odszukaj na niej i kliknij dwukrotnie ikonę lub plik Autorun, którego nazwa rozpoczyna się wielką literą A. 3. W menu płyty CD kliknij opcję Supporting Software (Oprogramowanie pomocnicze), anastępnie Netgear Firmware Recovery Utility (Narzędzie do odzyskiwania oprogramowania sprzętowego firmy NETGEAR) i postępuj zgodnie ze wskazówkami procesu odzyskiwania. Po zainstalowaniu narzędzia, na pulpicie pojawi się skrót Router Recovery. do programu NETGEAR 4. Po zakończeniu procesu odzyskiwania oprogramowania sprzętowego wykonaj wyświetlane instrukcje przywracania konfiguracji. Jeśli wskaźnik testu nie włącza się lub świeci cały czas: Gdy router zostanie włączony, wskaźnik testu włącza się na ok. 30 s, a następnie wyłącza się. Jeśli wskaźnik testu nie włącza się lub świeci cały czas, oznacza to problem z routerem. 1. Jeśli po minucie od włączenia urządzenia wszystkie wskaźniki, łącznie ze wskaźnikiem testu, są nadal włączone, wyłącz router i włącz go ponownie, aby sprawdzić, czy powróci do normalnego stanu. 2. Przywróć fabryczną konfigurację routera. Operacja spowoduje ustawienie na routerze adresu Procedurę przywracania domyślnych ustawień omówiono w punkcie Przywracanie domyślnego hasła i ustawień konfiguracyjnych na str. 28. Jeśli błąd wciąż występuje, nastąpiła awaria urządzenia. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej. Pomoc w rozwiązywaniu problemów 21

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB Instrukcja obsługi F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00 Polski Spis treści Pierwsze kroki.... 1 Zawartość opakowania... 1 Przygotowania... 1 Przygotowanie do pracy...

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 300N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TD-W8951ND Bezprzewodowy router/modem ADSL2+ Standard N, 150Mb/s Rev: 1.0.0 1910010744 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Router WiFi Nighthawk X4 AC2350 Smart Model R7500. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk X4 AC2350 Smart Model R7500. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Instrukcje i opisy zawarte w tej instrukcji użytkownika mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Linksys jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco Systems Inc. i/lub

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1 Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1,3 Informacje dodatkowe 4 1,4 Nomenklatura 4 2 Bezpieczeństwo 2,1 Sposób użytkowania 5 2.1.1 Obsługiwane praodukty 6 2.2

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo