Podręcznik instalacji routera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik instalacji routera"

Transkrypt

1 Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA USA Lipiec 2008 r v1.0

2 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo NETGEAR są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a RangeMax i Smart Wizard są znakami towarowymi firmy NETGEAR. Inc. Microsoft, Windows i Windows NT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Pozostałe nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli. Oświadczenia i warunki W celu ulepszenia konstrukcji, działania i/lub niezawodności firma NETGEAR może bez uprzedzenia wprowadzić zmiany w produkcie opisanym w niniejszym dokumencie. Firma NETGEAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania lub zastosowania produktów lub obwodów opisanych w niniejszym dokumencie. ii

3 Spis treści Poznaj swój router bezprzewodowy... 1 Rozpakowanie nowego Routera... 1 Co jest potrzebne przed rozpoczęciem... 5 Dwie metody konfiguracji: przy użyciu kreatora Smart Wizard lub ręcznie... 6 Konfiguracja przy użyciu kreatora Smart Wizard... 6 Konfiguracja ręczna... 7 Dostęp do routera bezprzewodowego po instalacji Uaktualnienia oprogramowania sprzętowego Wprowadzanie i testowanie podstawowych ustawień łączności bezprzewodowej Wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń sieci bezprzewodowej Rejestracja, dokumentacja i pomoc techniczna dla produktu Pomoc w rozwiązywaniu problemów...19 Rozwiązywanie prostych problemów Rozwiązywanie problemów z połączeniami przy użyciu narzędzia ping Domyślna konfiguracja Domyślna konfiguracja ustawień Przywracanie domyślnego hasła i ustawień konfiguracyjnych Dokumenty pokrewne iii

4 iv

5 Poznaj swój router bezprzewodowy Gratulujemy zakupu routera NETGEAR WGR614v9 Wireless-G. Przed rozpoczęciem instalacji routera sprawdź zawartość pakietu (patrz Rozpakowanie nowego Routera). Zapoznaj się z przednim i tylnym panelem routera (szczególnie ze znaczeniem wskaźników stanu) oraz ważnymi informacjami umieszczonymi na etykiecie routera (patrz Etykieta na spodzie na str. 5). Rozpakowanie nowego Routera W opakowaniu produktu powinny znajdować się następujące przedmioty: router mocowana na zatrzask podstawka routera zasilacz sieciowy (typ zależy od regionu) żółty kabel sieci Ethernet płyta Resource CD zawierająca: program Smart Wizard Installation Assistant (plik Autorun.exe) niniejszy podręcznik w formacie PDF łącze do internetowej wersji dokumentu Instrukcja obsługi karta gwarancyjna i karta z informacjami na temat pomocy technicznej Jeśli którykolwiek z tych elementów jest niewłaściwy, uszkodzony lub brakuje go w opakowaniu, skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj pudełko, łącznie z oryginalnymi materiałami opakowaniowymi, na wypadek konieczności zwrotu produktu do naprawy. Poznaj swój router bezprzewodowy 1

6 Przygotowanie routera do instalacji: 1. Starannie odklej folię ochronną znajdującą się na bocznych ściankach obudowy routera. 2. Wybierz odpowiednie miejsce do zainstalowania urządzenia (w pobliżu powinno być gniazdko elektryczne; muszą być tam także dostępne kable sieci Ethernet do podłączenia komputerów wykorzystujących połączenia przewodowe). 3. Zamontuj router, wykonując jedną z poniższych czynności: Ustaw router w pozycji pionowej poprzez umieszczenie go na dołączonej do zestawu podstawce (niewidoczna na ilustracji). Ustaw urządzenie w pozycji poziomej (jak na ilustracji Rysunek 1). Rysunek 1 2 Poznaj swój router bezprzewodowy

7 Przedni panel Routera Rysunek Wskaźniki stanu na przednim panelu routera pozwalają ocenić jego działanie. Tabela 1. Opisy wskaźników stanu Element Funkcja Zachowanie Opis 1 Zasilanie Świeci Do routera jest dostarczane zasilanie. Powolne miganie Oprogramowanie sprzętowe jest uszkodzone. Aby uzyskać instrukcje na temat przywracania oprogramowania sprzętowego routera, patrz rozdział Nie działają podstawowe funkcje na str. 20. Nie świeci Do routera nie jest dostarczane zasilanie. 2 Test Świeci Trwa inicjalizacja systemu. Miga Trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego lub przywracanie jego ustawień fabrycznych. Nie świeci System jest w stanie gotowości i działa. 3 Sieć Świeci Sygnalizuje włączenie komunikacji radiowej routera bezprzewodowego. Nie świeci Komunikacja radiowa routera bezprzewodowego jest wyłączona. 4 Internet Świeci (na pomarańczowo) Kabel Ethernet jest podłączony, ale router nie uzyskał adresu internetowego. Świeci (na zielono) Omawiany router ma adres internetowy. Miga Trwa przesyłanie danych przez port internetowy. Poznaj swój router bezprzewodowy 3

8 Tabela 1. Opisy wskaźników stanu (ciąg dalszy) Element Funkcja Zachowanie Opis 5 LAN (sieć lokalna) Tylny panel Routera Świeci (na zielono) Port sieci LAN jest połączony z urządzeniem obsługującym transfer z prędkością 100 Mb/s. Miga na zielono Trwa transmisja danych z szybkością 100 Mb/s. Świeci (na pomarańczowo) Miga (na pomarańczowo) Nie świeci Port sieci LAN wykrył połączenie z urządzeniem obsługującym transfer z prędkością 10 Mb/s. Trwa transmisja danych z szybkością 10 Mb/s. Na tym porcie LAN nie wykryto połączenia. Na tylnym panelu routera WGR614v9 znajdują się elementy wymienione w spisie zgodnie z ilustracją. Rysunek Na tylnym panelu routera znajduje się: 1. Gniazdo zasilacza sieciowego 2. Cztery porty sieci lokalnej (LAN) Ethernet 10/100 Mb/s służące do łączenia routera z komputerami 4 Poznaj swój router bezprzewodowy

9 3. Port internetowy (sieci WAN) Ethernet do łączenia routera z modemem kablowym lub modemem DSL 4. Przycisk przywracania ustawień fabrycznych 5. Antena bezprzewodowa Etykieta na spodzie Etykieta na spodzie routera pomaga określić numer seryjny, porty, wskaźniki stanu i domyślne dane logowania. Rysunek 4 Co jest potrzebne przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem do konfigurowania routera należy dysponować: Usługą dostępu do Internetu. Danymi konfiguracyjnymi przekazanymi przez usługodawcę internetowego (ISP). Wzależności od sposobu skonfigurowania konta internetowego uzyskanie dostępu do Internetu przez router może wymagać jednego lub kilku spośród następujących ustawień: nazwa hosta i domeny, nazwa i hasło logowania do Internetu (często jest to adres i hasło poczty ), adresy serwerów DNS, stały adres IP. Poznaj swój router bezprzewodowy 5

10 Usługodawca internetowy powinien dostarczyć wszystkie informacje niezbędne do łączenia się z Internetem. W przypadku problemów z odszukaniem tych informacji można poprosić usługodawcę internetowego o ich podanie. Jeśli korzystasz z dostępu przez modem kablowy, użyj komputera, który posłużył do skonfigurowania usługi dostępowej po raz pierwszy. Dwie metody konfiguracji: przy użyciu kreatora Smart Wizard lub ręcznie Omawiany router można skonfigurować na dwa sposoby: Konfiguracja przy użyciu kreatora Smart Wizard. Jest to najłatwiejsza opcja. Kreator prowadzi użytkownika przez cały proces instalacji, automatyzuje wiele czynności i sprawdza, czy spełnione są konieczne warunki oraz czy czynności zostały wykonane poprawnie. Ta opcja wymaga komputera z systemem Microsoft Windows. Konfiguracja ręczna. Ta opcja stanowi najlepszy wybór, jeśli nie można użyć kreatora na płycie CD, następuje wymiana dotychczasowego routera lub użytkownik ma sporą wiedzę techniczną. Aby skonfigurować router, postępuj zgodnie z poleceniami zamieszczonymi w niniejszym podręczniku. Wybierz najbardziej odpowiednią opcję konfiguracji. Konfiguracja przy użyciu kreatora Smart Wizard Konfiguracja przy użyciu kreatora zajmuje około 20 minut. 1. Włóż płytę NETGEAR do napędu w komputerze z systemem Windows. Płyta zostanie automatycznie uruchomiona i wykryje język używany w systemie Windows. Zaakceptuj wybór lub wybierz inny język. Jeśli płyta nie zostanie zainicjowana automatycznie, odszukaj na niej ikonę i kliknij ją dwukrotnie. 2. Gdy pojawi się ekran powitalny, kliknij przycisk Setup (Instaluj). Zostanie uruchomiony kreator Smart Wizard. Wykonaj polecenia wyświetlane w kreatorze. Przy zakończeniu instalacji kreator Smart Wizard umieszcza na pulpicie komputera plik Router_Setup.html, aby można było wyświetlić ustawienia routera. Na pulpicie umieszczany jest także skrót do logowania na routerze, który umożliwia dostęp do menu głównego urządzenia. 6 Poznaj swój router bezprzewodowy

11 Konfiguracja ręczna Skonfigurowanie routera przebiega dwuetapowo: 1. Podłącz router do modemu ADSL lub modemu kablowego, a następnie podłącz do routera komputer (patrz Podłączanie Routera ). 2. Skonfiguruj router do korzystania z usługi dostępu do Internetu (patrz Dostęp do routera bezprzewodowego po instalacji na str. 10). Podłączanie Routera Aby podłączyć router: Komputer musi być ustawiony tak, aby automatycznie pobierać ustawienia sieci TCP/IP z routera za pośrednictwem usługi DHCP. Komputery zazwyczaj są skonfigurowane w ten sposób. Jeśli nie masz pewności co do tych ustawień, skorzystaj z kreatora na płycie CD, który zajmie się ich wprowadzeniem, lub zapoznaj się z dokumentacją komputera. 1. Połącz router, komputer oraz modem. a. Wyłącz komputer. b. Wyłącz szerokopasmowy modem kablowy lub modem ADSL i odłącz jego przewód. c. Znajdź kabel Ethernet (1) łączący komputer z modemem. 1 2 Rysunek 5 d. Odłącz ten kabel od modemu (2). Poznaj swój router bezprzewodowy 7

12 e. Wolny koniec kabla (1) podłącz starannie do portu LAN w routerze, np. portu LAN nr 4 (3). 1 3 Rysunek 6 f. Żółty kabel (5) dostarczony wraz z routerem podłącz starannie do żółtego portu internetowego routera (4), a drugi koniec do modemu (2) Rysunek 7 Po wykonaniu tych czynności kable sieciowe będą już podłączone i będzie można uruchomić sieć. 8 Poznaj swój router bezprzewodowy

13 2. Uruchom sieć, zachowując prawidłową kolejność. Uruchomienie lub ponowne uruchomienie sieci w nieprawidłowej kolejności może spowodować brak dostępu do Internetu. a. Najpierw podłącz i włącz modem kablowy lub DSL. Poczekaj 2 minuty. b. Następnie podłącz zasilacz do routera i do gniazdka elektrycznego. Poczekaj 1 minutę. c. Włącz komputer. Użytkownicy łączy DSL nie powinni uruchamiać oprogramowania logującego ich do Internetu, jeśli zostało zainstalowane. Może być potrzebne przejście do menu Narzędzia w programie Internet Explorer, wybranie pozycji Opcje internetowe i zaznaczenie opcji Nigdy nie wybieraj połączenia na karcie Połączenia. Rysunek d. Sprawdź wskaźniki stanu routera, aby określić, czy następujące elementy działają prawidłowo: Zasilanie. Wskaźnik zasilania (1) powinien świecić na zielono. Test. Wskaźnik testu (2) powinien zaświecić na pomarańczowo po pierwszym włączeniu routera, a następnie po 2 minutach wyłączyć się. Poznaj swój router bezprzewodowy 9

14 Łączność bezprzewodowa. Wskaźnik łączności bezprzewodowej (3) powinien być włączony. Internet. Wskaźnik portu internetowego (4) powinien być włączony. Jeśli nie jest, sprawdź, czy kabel Ethernet jest prawidłowo podłączony do portu internetowego routera, a modem jest włączony. LAN. Wskaźnik sieci LAN (5) powinien być włączony. Zielony kolor oznacza, że komputer komunikuje się z prędkością 100 Mb/s, a pomarańczowy oznacza 10 Mb/s. Jeśli wskaźnik LAN nie świeci, sprawdź, czy kabel Ethernet biegnący od komputera do routera jest po obu końcach prawidłowo podłączony i czy komputer jest włączony. Ogólne informacje o wskaźnikach stanu można znaleźć w części Przedni panel Routera na str. 3. Aby uzyskać pomoc w przypadku, gdy wskaźniki różną się od opisu, zobacz Nie działają podstawowe funkcje na str. 20. Dostęp do routera bezprzewodowego po instalacji Po ręcznej instalacji routera należy uruchomić przeglądarkę i zalogować się na router w celu dokończenia konfigurowania połączeń bezprzewodowych. Nawet jeśli do instalacji użyto płyty Resource CD, na router trzeba logować się za każdym razem, gdy ustawienia mają być zmienione. Aby uzyskać dostęp do routera przy użyciu jego nazwy logowania i hasła: 1. W polu adresu przeglądarki wpisz i naciśnij klawisz Enter. Rysunek 9 Połącz się z routerem, wpisując w polu adresu przeglądarki jeden z poniższych adresów URL i naciskając klawisz Enter: Poznaj swój router bezprzewodowy

15 Zostanie wyświetlone okno logowania podobne do ukazanego na ilustracji Rysunek 10: Rysunek W odpowiedzi na wyświetlony monit w polu nazwy użytkownika wpisz admin, a w polu hasła password, oba wyrażenia małymi literami (ze względów bezpieczeństwa router posiada własną nazwę użytkownika i hasło). Nazwa użytkownika i hasło routera różnią się od wszelkich nazw użytkowników ihaseł, za pomocą których użytkownik loguje się do połączenia z Internetem. Zostanie wyświetlona strona główna routera. W przypadku braku działań, lub jeśli użytkownik nie wyloguje się, router automatycznie wyloguje użytkownika po upływie 5 minut braku aktywności. 3. Jeśli później zmienisz nazwę użytkownika i hasło na inne niż domyślne, używaj ustawionych przez siebie danych. W przypadku problemów z zalogowaniem się zobacz Nie można zalogować się na Routerze na str. 22. Aby wyświetlić informacje z zakresu pomocy technicznej lub dokument Instrukcja obsługi routera, kliknij pozycję Knowledge Base (Baza wiedzy) lub Dokumentation (Dokumentacja) w sekcji Web Support (Pomoc techniczna online) menu głównego. Poznaj swój router bezprzewodowy 11

16 Uaktualnienia oprogramowania sprzętowego Firma NETGEAR stale dąży do udoskonalenia działania i zakresu funkcji routera. Firma NETGEAR oferuje szereg sposobów uaktualniania produktu, aby zapewnić jego posiadaczom łatwy dostęp do najlepszych i najnowszych funkcji routera. Asystent instalacji Smart Wizard pozwala w ramach konfigurowania produktu sprawdzić dostępność aktualizacji i zastosować je. Router jest wyposażony w funkcję uaktualniania, która pozwala sprawdzić dostępność aktualizacji i zainstalować je. W celu skorzystania z tej funkcji należy zalogować się na router. Jeśli wymienione opcje są zaznaczone (ustawienia domyślne), to po każdym zalogowaniu się na router urządzenie sprawdzi dostępność nowego oprogramowania sprzętowego: Check for Updated Firmware Upon Log-in (Sprawdź dostępność nowego oprogramowania sprzętowego podczas logowania) na ekranie Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) Check for New Version Upon Log-in on (Sprawdź dostępność nowej wersji podczas logowania) na ekranie Router Upgrade (Uaktualnianie routera) Usuń zaznaczenie pól wyboru, aby wyłączyć te funkcje. Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe po skonfigurowaniu routera: 1. Zaloguj się na router (patrz Dostęp do routera bezprzewodowego po instalacji na str. 10). Zostanie wyświetlone okno podziękowań i ekran Firmware Update Assistant (Asystent aktualizacji oprogramowania sprzętowego). Rysunek Poznaj swój router bezprzewodowy

17 2. Omawiany router sprawdzi dostępność pliku obrazu nowego oprogramowania sprzętowego w bazie danych firmy NETGEAR. Jeśli nowa wersja oprogramowania sprzętowego będzie niedostępna, zostanie wyświetlony komunikat No New Firmware Version Available (Brak nowych wersji oprogramowania sprzętowego). W przypadku wybrania opcji Cancel (Anuluj) dostępność nowego oprogramowania sprzętowego będzie można sprawdzić później. Zobacz punkt Aby ręcznie sprawdzić dostępność nowego oprogramowania sprzętowego dla routera: na str Jeśli nowe oprogramowanie sprzętowe jest dostępne i chcesz je pobrać, kliknij przycisk Yes (Tak) i zapisz plik w wybranym miejscu na dysku twardym. Plik obrazu oprogramowania sprzętowego ma zazwyczaj rozszerzenie.img (lub.chk) i nie wymaga dekompresji przed użyciem do zaktualizowania routera. Jeśli jednak plik ma rozszerzenie.zip, obraz jest skompresowany. Aby możliwe było skorzystanie z niego, należy go rozpakować. Na komputerach z systemem Windows można w tym celu użyć programu WinZip. Aby zainstalować zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe na routerze: 1. Jeśli ekran Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) nie zostanie wyświetlony automatycznie, wybierz pozycję Router Upgrade (Uaktualnianie routera) w sekcji Maintenance (Konserwacja) menu głównego. Zostanie wyświetlony ekran Router Upgrade (Uaktualnianie routera). 2. Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) i znajdź rozpakowany plik obrazu oprogramowania sprzętowego, który został pobrany do komputera (ma rozszerzenie.img lub.chk). 3. Po wybraniu pliku kliknij przycisk Upload (Wczytaj), aby przekazać oprogramowanie do routera. Proces wczytywania może potrwać kilka minut. Po jego zakończeniu router uruchomi się ponownie. Do zakończenia ponownego uruchamiania routera nie próbuj korzystać z Internetu, wyłączać routera, wyłączać komputera ani wykonywać żadnych innych czynności dotyczących routera! Gdy wskaźnik testu przestanie migać, odczekaj jeszcze kilka sekund przed rozpoczęciem korzystania z routera. 4. Gdy ponowne uruchamianie routera zostanie zakończone, wybierz pozycję Router Status (Stan routera) w sekcji Maintenance (Konserwacja) menu głównego. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego, aby potwierdzić, że w urządzeniu router jest teraz zainstalowana jego nowa wersja. Jeśli podczas instalacji został zaznaczony przycisk opcji No (Nie) i chcesz później sprawdzić dostępność nowego oprogramowania sprzętowego, wykonaj następną procedurę. Firma NETGEAR zaleca, aby określić aktualną wersję oprogramowania sprzętowego działającego na routerze przed sprawdzeniem dostępności aktualizacji w witrynie NETGEAR. Następnie należy przejść do witryny firmy NETGEAR i wybrać numer modelu odpowiadający posiadanemu routerowi. Jeśli nowsza wersja oprogramowania sprzętowego będzie dostępna, pobierz je do komputera i zaktualizuj router. Aby ręcznie sprawdzić dostępność nowego oprogramowania sprzętowego dla routera: 1. Zaloguj się na router (patrz Dostęp do routera bezprzewodowego po instalacji na str. 10). Poznaj swój router bezprzewodowy 13

18 2. Wybierz pozycję Router Status (Stan routera) w sekcji Maintenance (Konserwacja) menu głównego. Po wyświetleniu ekranu Router Status (Stan routera) zanotuj numer wersji oprogramowania sprzętowego routera. 3. Na stronie wybierz pozycję Downloads (Pobieranie) na pasku menu. 4. Z menu rozwijanego Product Selection (Wybór produktów) wybierz pozycję WGR614v9. Zostanie wyświetlona strona pomocy technicznej dla routera. 5. W sekcji Downloads (Pobieranie) wybierz najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego w odniesieniu do wersji podanej na ekranie Router Status (Stan routera). 6. Jeśli wersja na stronie firmy NETGEAR jest nowsza, kliknij jej numer. Następnie kliknij przycisk Right-click and Save to Download (Kliknij prawym klawiszem i zapisz, aby pobrać plik) i zapisz plik w wybranym miejscu na dysku twardym. 7. Wykonaj procedurę opisaną w punkcie Aby zainstalować zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe na routerze: na str. 13, aby dokończyć proces aktualizacji. Jeśli nie można przeprowadzić aktualizacji przy użyciu opisanych metod, skorzystaj z internetowej Instrukcji obsługi, aby uzyskać dodatkowe informacje. Instrukcja obsługi jest dostępna po kliknięciu łącza Dokumentation (Dokumentacja) w menu głównym routera (lub łącza na płycie Resource CD). Wprowadzanie i testowanie podstawowych ustawień łączności bezprzewodowej Wykonaj poniższe instrukcje, aby wprowadzić i przetestować podstawowe ustawienia łączności bezprzewodowej. Po ustanowieniu podstawowej funkcjonalności łączności bezprzewodowej można włączyć odpowiadające indywidualnym potrzebom zabezpieczenia. Aby skonfigurować i przetestować podstawowe ustawienia łączności bezprzewodowej: 1. Zaloguj się na router (patrz Dostęp do routera bezprzewodowego po instalacji na str. 10). Jeśli router jest skonfigurowany do automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji oprogramowania sprzętowego (ustawienie domyślne), czynność ta będzie wykonywana za każdym razem, gdy zalogujesz się na niego. Aby wyłączyć tę funkcję, usuń zaznaczenie jednej z poniższych opcji: Check for Updated Firmware Upon Log-in (Sprawdź dostępność nowego oprogramowania sprzętowego podczas logowania) na ekranie Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) Check for New Version Upon Log-in on (Sprawdź dostępność nowej wersji podczas logowania) na ekranie Router Upgrade (Uaktualnianie routera) 14 Poznaj swój router bezprzewodowy

19 2. Aby wyświetlić kreatora instalacji, w menu głównym wybierz opcję Setup Wizard (Kreator instalacji). Rysunek Wykonaj jedną z czynności: Kliknij opcję Yes (Tak). Kreator poprowadzi Cię przez proces wprowadzania podstawowych ustawień (przejdź do punktu 8). Kliknij opcję No. I Want To Configure the Router Myself (Nie. Chcę samodzielnie skonfigurować router), a następnie przejdź do kolejnego punktu. 4. Wybierz pozycję Wireless Settings (Ustawienia komunikacji bezprzewodowej) w sekcji Setup (Konfiguracja) w menu głównym. 5. Należy pamiętać, że domyślny identyfikator SSID to NETGEAR. Identyfikator SSID kart sieciowych musi być taki sam, jak identyfikator określony w ustawieniach routera. W przeciwnym razie nie będzie można nawiązać połączenia bezprzewodowego. 6. Wybierz region, w którym będzie pracować interfejs sieci bezprzewodowej. 7. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Jeśli router jest konfigurowany z komputera bezprzewodowego i zostanie zmieniony identyfikator SSID, kanał lub ustawienia zabezpieczeń routera, kliknięcie przycisku Zastosuj spowoduje utratę połączenia bezprzewodowego. Należy wówczas zmienić ustawienia łączności bezprzewodowej w komputerze tak, aby odpowiadały nowym ustawieniom routera. 8. Skonfiguruj łączność bezprzewodową na komputerach i przetestuj jej działanie. Poznaj swój router bezprzewodowy 15

20 9. W ustawieniach kart bezprzewodowych komputerów wprowadź taką samą nazwę sieci bezprzewodowej (SSID), jak używana w routerze. Sprawdź, czy wszystkie komputery nawiązały połączenie bezprzewodowe i mogą uzyskać adres IP z routera za pośrednictwem usługi DHCP. Wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń sieci bezprzewodowej W granicach budynków komputery mogą łączyć się poprzez sieci bezprzewodowe standardu g na odległość ponad 90 m. Rodzi to niebezpieczeństwo uzyskania dostępu do sieci przez nieuprawnione osoby z zewnątrz. W odróżnieniu od danych przesyłanych w sieciach przewodowych transmisje bezprzewodowe wychodzą poza obręb Twojego obiektu i mogą zostać odebrane przez każdą osobę, która dysponuje odpowiednią kartą sieciową. Z tego powodu należy korzystać z funkcji zabezpieczeń, w jakie są wyposażone urządzenia bezprzewodowe. Omawiany router oferuje skuteczne zabezpieczenia, które omawia szczegółowo Instrukcja obsługi dostępna po kliknięciu łącza na płycie Resource CD lub łącza w menu głównym routera. Aby zastosować odpowiadające potrzebom zabezpieczenia, wykonaj polecenia zamieszczone w niniejszym podręczniku oraz na ekranach pomocy routera. Aby włączyć zabezpieczenia sieci bezprzewodowej: 1. Zaloguj się na router (patrz Dostęp do routera bezprzewodowego po instalacji na str. 10). 2. Wybierz pozycję Wireless Settings (Ustawienia komunikacji bezprzewodowej) w sekcji Setup (Konfiguracja) w menu głównym. 3. Wybierz zabezpieczenia: None (Brak). (Opcja niezalecana). WEP. Ta opcja zapewnia zabezpieczenia zgodne z posiadanym sprzętem (nie jest zalecana jako niezawodna). WPA-PSK (TKIP). Ta opcja zapewnia zabezpieczenia o najwyższym stopniu niezawodności, zgodne z posiadanym sprzętem. WPA2-PSK (AES). Ta opcja zapewnia zabezpieczenia o najwyższym stopniu niezawodności, zgodne z posiadanym sprzętem. WPA-PSK (TKIP) + WPA2-PSK (AES) lub tryb mieszany. Ta opcja zapewnia zabezpieczenia o najwyższym stopniu niezawodności i jest najłatwiejsza do wdrożenia, ale może nie być zgodna ze starszymi kartami sieciowymi. 16 Poznaj swój router bezprzewodowy

21 Jeśli będzie potrzebna pomoc w konfigurowaniu zabezpieczeń odpowiadających Twoim potrzebom, wykonaj polecenia zamieszczone w dokumencie Instrukcja obsługi lub na ekranach pomocy routera. 4. Aby zapisać ustawienia, kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Rejestracja, dokumentacja i pomoc techniczna dla produktu Produkt można zarejestrować na stronie Rejestracja jest wymagana, aby można było korzystać z telefonicznego centrum obsługi dla produktu NETGEAR. Aktualizacje produktu i pomoc internetowa są dostępne pod adresem support. Dokumentacja jest umieszczona na płycie CD, w witrynie pomocy technicznej oraz w witrynie dokumentacji. Gdy router będzie połączony z Internetem, kliknij łącze Knowledge Base (Baza wiedzy) lub Dokumentation (Dokumentacja) w sekcji Web Support (Pomoc techniczna online), aby wyświetlić informacje pomocy technicznej lub dokumentację routera. Poznaj swój router bezprzewodowy 17

22 18 Poznaj swój router bezprzewodowy

23 Pomoc w rozwiązywaniu problemów Ta sekcja zawiera informacje dotyczące rozwiązywania problemów z routerem. Można tu znaleźć pomoc przy rozwiązywaniu następujących problemów: Typowe problemy Nie działają podstawowe funkcje na str. 20 Nie można zalogować się na Routerze na str. 22 Połączenie z usługą dostępu do Internetu nie działa na str. 22 Testowanie ścieżki od komputera do routera na str. 25 Testowanie ścieżki od komputera do Internetu na str. 26 Rozwiązywanie prostych problemów Oto kilka wskazówek pomocnych w rozwiązywaniu prostych problemów, które możesz napotkać. Typowe problemy Sprawdź, czy nie wystąpił jeden z opisanych poniżej typowych problemów. Kolejność uruchamiania sieci powinna zawsze być następująca: 1. Wyłącz modem i odłącz go od gniazdka zasilającego, a następnie wyłącz router i komputer. 2. Włącz modem i poczekaj dwie minuty. 3. Włącz router i poczekaj jedną minutę. 4. Włącz komputer. Sprawdź, czy kable sieci Ethernet są odpowiednio podłączone: 1. Sprawdź, czy po prawidłowym podłączeniu routera i modemu za pomocą kabla Ethernet wskaźnik portu internetowego na obudowie routera świeci, a także, czy modem i router są włączone (patrz Przedni panel Routera na str. 3). 2. Sprawdź, czy w przypadku każdego włączonego komputera, który podłączono prawidłowo do routera za pomocą kabla Ethernet, świeci odpowiedni wskaźnik stanu portu sieci LAN na obudowie routera (patrz Przedni panel Routera na str. 3). Oznaczenia w dolnej części routera określają numery poszczególnych portów sieci LAN (patrz Etykieta na spodzie na str. 5). Pomoc w rozwiązywaniu problemów 19

24 Upewnij się, że ustawienia sieciowe w komputerze są prawidłowe. 1. Sprawdź, czy podłączone do sieci LAN komputery zostały skonfigurowane do automatycznego uzyskiwania adresu IP z serwera DHCP. Aby uzyskać pomoc przy wprowadzaniu tych ustawień, zapoznaj się z dokumentacją komputera lub Dokumenty pokrewne na str Sprawdź, czy potrzebny jest adres MAC. W przypadku niektórych usług dostarczonych przy użyciu modemu kablowego jest wymagane użycie zarejestrowanego dla danego konta adresu MAC karty sieciowej w komputerze. W takim przypadku należy wybrać opcję Use this Computer s MAC Address (Użyj adresu MAC komputera) w sekcji Router MAC Address (Adres MAC routera) na ekranie Basic Settings (Ustawienia podstawowe). Aby zapisać ustawienia, kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Uruchom ponownie sieć, zachowując prawidłową kolejność. Aby stwierdzić prawidłowe działanie routera, sprawdź stan wskaźników: Jeśli wskaźnik zasilania nie zacznie świecić zielonym światłem ciągłym w ciągu 2 minut od włączenia routera, zresetuj router zgodnie z instrukcjami z punktu Przywracanie domyślnego hasła i ustawień konfiguracyjnych na str. 28. Nie działają podstawowe funkcje Po włączeniu zasilania routera sprawdź wymienione wskaźniki stanu: 1. Gdy urządzenie zostanie po raz pierwszy podłączone do prądu, sprawdź, czy świeci wskaźnik zasilania: a. Upewnij się, że kabel zasilający jest poprawnie podłączony do routera, a zasilacz do działającego gniazdka sieciowego. b. Upewnij się, że używasz zasilacza dołączonego przez firmę NETGEAR do tego produktu. Jeśli błąd wciąż występuje, nastąpiła awaria urządzenia. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej. 2. Po kilku sekundach sprawdź, czy jest włączony wskaźnik testu, którego świecenie oznacza trwającą procedurę autotestu. 3. Po około 30 sekundach sprawdź, czy: a. Wskaźnik testu wyłączył się. b. Świecą wskaźniki wszystkich portów sieci LAN, do których są podłączone komputery. c. Port internetowy jest połączony i świeci jego wskaźnik. d. Świeci wskaźnik portu bezprzewodowego. 20 Pomoc w rozwiązywaniu problemów

25 Świecenie wskaźnika portu oznacza, iż zostało nawiązane poprawne połączenie z urządzeniem po drugiej stronie. Jeśli port sieci LAN jest połączony z urządzeniem mogącym przesyłać dane z szybkością 100 Mb/s, jego wskaźnik powinien mieć kolor zielony. Jeśli port współpracuje z urządzeniem o przepustowości 10 Mb/s, wskaźnik będzie świecił na pomarańczowo. Więcej informacji o wskaźnikach stanu można znaleźć w części Przedni panel Routera na str. 3. Jeśli wskaźnik zasilania powoli miga na zielono: Oprogramowanie sprzętowe routera jest uszkodzone. 1. Upewnij się, że router jest włączony i podłączony do komputera. 2. Umieść dostarczoną wraz z routerem płytę Resource CD w napędzie komputera. Jeśli płyta nie zostanie zainicjowana automatycznie, odszukaj na niej i kliknij dwukrotnie ikonę lub plik Autorun, którego nazwa rozpoczyna się wielką literą A. 3. W menu płyty CD kliknij opcję Supporting Software (Oprogramowanie pomocnicze), anastępnie Netgear Firmware Recovery Utility (Narzędzie do odzyskiwania oprogramowania sprzętowego firmy NETGEAR) i postępuj zgodnie ze wskazówkami procesu odzyskiwania. Po zainstalowaniu narzędzia, na pulpicie pojawi się skrót Router Recovery. do programu NETGEAR 4. Po zakończeniu procesu odzyskiwania oprogramowania sprzętowego wykonaj wyświetlane instrukcje przywracania konfiguracji. Jeśli wskaźnik testu nie włącza się lub świeci cały czas: Gdy router zostanie włączony, wskaźnik testu włącza się na ok. 30 s, a następnie wyłącza się. Jeśli wskaźnik testu nie włącza się lub świeci cały czas, oznacza to problem z routerem. 1. Jeśli po minucie od włączenia urządzenia wszystkie wskaźniki, łącznie ze wskaźnikiem testu, są nadal włączone, wyłącz router i włącz go ponownie, aby sprawdzić, czy powróci do normalnego stanu. 2. Przywróć fabryczną konfigurację routera. Operacja spowoduje ustawienie na routerze adresu Procedurę przywracania domyślnych ustawień omówiono w punkcie Przywracanie domyślnego hasła i ustawień konfiguracyjnych na str. 28. Jeśli błąd wciąż występuje, nastąpiła awaria urządzenia. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej. Pomoc w rozwiązywaniu problemów 21

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1750 Smart

Router WiFi AC1750 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu/routera N300 Wireless ADSL2+ DGN2200v4

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu/routera N300 Wireless ADSL2+ DGN2200v4 Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ Firmware v3.40 Wydanie 2, sierpień 2010 Domyślne dane do logowania: Adres IP: http://10.0.0.138 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera Wireless-N 150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji routera Wireless-N 150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji routera Wireless-N 150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Grudzień 2009 208-10556-02 v1.0 2009 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3

Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3 Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Sierpień 2010 208-10671-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 Płyta CD z zasobami (Resource CD) Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect

Bardziej szczegółowo

P-793H. 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006

P-793H. 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006 P-793H 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Informacje

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Numer telefonu lub konta DSL

Numer telefonu lub konta DSL Spis treści Zanim zaczniesz..................................... 2 Instalacja routera z modemem.......................... 3 Wstępnie skonfigurowane zabezpieczenia komunikacji bezprzewodowej.....................................

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału sieci WiFi - charakterystyka.............

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1600 Smart

Router WiFi AC1600 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Szybkie uruchamianie NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Wprowadzenie Dziękujemy za zakup modemu podróżnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Podręcznik instalacji Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN2500RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału charakterystyka..................... 4 Przedni

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

P-791R v2 Router G.SHDSL.bis

P-791R v2 Router G.SHDSL.bis P-791R v2 Router G.SHDSL.bis Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Kwiecień 2007 Wydanie 1 DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP http://192.168.1.1 Hasło administratora 1234 Hasło użytkownika user Copyright 2007.

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Numer produktu 318532 Strona 1 z 12 Funkcje ogólne Wzmacniacz sygnału Huawei WS320, może współpracować routerem Wi-Fi,

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model EX2700 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji

Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera zasięgu Wi-Fi WN2000RPTv2

Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera zasięgu Wi-Fi WN2000RPTv2 Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera zasięgu Wi-Fi WN2000RPTv2 MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ PRZEWODOWYCH BEZPRZEWODOWO ROZSZERZENIE SIECI BEZPRZEWODOWEJ Rozszerzony zasięg sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100 Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego ogólnej

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału

NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału PR2000 Podręcznik instalacji NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

P-2602R/RL-DxA. Szybki start. ADSL2+ VoIP IAD. Wersja 1.00. Wydanie 1

P-2602R/RL-DxA. Szybki start. ADSL2+ VoIP IAD. Wersja 1.00. Wydanie 1 P-2602R/RL-DxA ADSL2+ VoIP IAD Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Maj 2008 Przegląd Zintegrowane urządzenie dostępowe (IAD) Prestige 2602R/RL-DxA to ruter ADSL2+ wyposażony w dwa porty telefoniczne do

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3

Podręcznik instalacji urządzenia N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3 Podręcznik instalacji urządzenia N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Maj 2011 208-10787-02 v1.0 2011 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera WiFi WN3000RP. Zwiększony zasięg bezprzewodowy Zasięg routera

Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera WiFi WN3000RP. Zwiększony zasięg bezprzewodowy Zasięg routera Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera WiFi WN3000RP Zwiększony zasięg bezprzewodowy Zasięg routera 2011 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Uwaga! Nowa wersja oprogramowania, oznaczona numerem 1.04V, jest przeznaczona dla routerów współpracujących ze wszystkimi modemem Cyfrowego Polsatu. W tej wersji uaktualnienia dodano obsługę modemów ZTE

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Dwupasmowy router Wi-Fi 11ac R6200 Podręcznik instalacji

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Dwupasmowy router Wi-Fi 11ac R6200 Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie znajdującej się na spodzie produktu i użyj jej do zarejestrowania wyrobu

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2 Szybkie uruchamianie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600. Model WN3500RP

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600. Model WN3500RP Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN3500RP Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N Instrukcja obsługi DN-70182 Otwarty kod źródłowy Urządzenie wykorzystuje kody oprogramowania opracowane przez osoby trzecie. Kody te podlegają Powszechnej Licencji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozwiązywania problemów

Instrukcja rozwiązywania problemów Instrukcja rozwiązywania problemów Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. WPROWADZENIE 3 2. RESTART URZĄDZEŃ SIECIOWYCH 3 3. SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ROUTERA 4 4. RESET ROUTERA DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 6 5.

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Podręcznik instalacji Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RP Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Combo ZTE. instrukcja instalacji

Combo ZTE. instrukcja instalacji Combo ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis tylnego panelu modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Combo ZTE za pomocą kabla Ethernet...5

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału WiFi AC750 Model EX3800 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g Szybki start Wersja 1.00 12/2005 Polski Oglądanie certyfikatów produktu 1 Przejść pod adres www.zyxel.com. 2 Wybrać produkt z listy rozwijanej na stronie

Bardziej szczegółowo