SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA"

Transkrypt

1 SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA DWICZENIE 3 BUDOWA SIECI LOKALNEJ SYMULATOR DYDAKTYCZNY 1 SYMULATOR DYDAKTYCZNY PACKET TRACER Zainstaluj aplikację Packet Tracer, a następnie zapznaj się z jej funkcjnwaniem. 2 PODSTAWOWE POLECENIA KONFIGURACYJNE CISCO IOS, PODŁĄCZENIE KONSOLI ZARZĄDZANIA ROUTEREM: 2.1 USTAWIENIA DLA PROGRAMU HYPERTERMINAL (A) ORAZ TERATERM PRO (B): a) b) 2.2 STRUKTURA INTERFEJSU POLECEO ROUTERA: 2.3 KONFIGURACJA NAZWY HOSTA: Ruter(cnfig)# hstname NazwaRutera NazwaRutera(cnfig)#

2 2.4 KONFIGURACJA HASEŁ: Hasł knsli: Ruter(cnfig)#line cnsle Ruter(cnfig-line)#lgin Ruter(cnfig-line)#passwrd hasl Hasł wirtualnych terminali (telnet): Ruter(cnfig)#line vty 0 4 Ruter(cnfig-line)#lgin Ruter(cnfig-line)#passwrd hasl Hasł trybu privilidged : niezaszyfrwane: Ruter(cnfig)#enable passwrd hasl lub zaszyfrwane: Ruter(cnfig)#enable secret hasl w przypadku gdy sknfigurujemy ba hasł aktywne jest hasł zaszyfrwane Zaszyfrwanie wszystkich haseł: Ruter(cnfig)# service passwrd-encryptin 2.5 SHOW SPRAWDZANIE BIEŻĄCEJ KONFIGURACJI: shw? prvides a list f available shw cmmands shw interfaces Displays all the statistics fr all the interfaces n the ruter r Ruter#shw interfaces serial 0/1 shw cntrllers serial Displays infrmatin-specific t the interface hardware shw clck Shws the time set in the ruter shw hsts Displays a cached list f hst names and addresses shw users Displays all users wh are cnnected t the ruter shw histry Displays a histry f cmmands that have been entered shw flash Displays infrmatin abut flash memry and what IOS files are stred there shw versin Displays infrmatin abut the ruter and the IOS that is running in RAM shw ARP Displays the ARP table f the ruter shw prtcl Displays the glbal and interface specific status f any cnfigured Layer 3 prtcls shw startup-cnfiguratin Displays the saved cnfiguratin lcated in NVRAM shw running-cnfiguratin Displays the cnfiguratin currently running in RAM 2.6 KONFIGURACJA INTERFEJSÓW: Knfigurację interfejsów rzpczynamy d wybru trybu knfiguracji dpwiednieg interfejsu w glbalnym trybie knfiguracyjnym: R1(cnfig)#interface typ slt/prt Dla interfejsu szeregweg 0/0 mamy: R1(cnfig)#interface serial 0/ KONFIGURACJA INTERFEJSU SZEREGOWEGO R1(cnfig)#interface Serial0/0 R1(cnfig-if)#ip address adres_interfejsu net_mask R1(cnfig-if)#clckrate wartsc SYGNAŁ ZEGAROWY TYLKO DLA INTERFEJSU DCE!! R1(cnfig-if)#N shutdwn włączenie interfejsu KONFIGURACJA INTERFEJSU FASTETHERNET R1(cnfig)# interface FastEthernet0/0 R1(cnfig-if)#ip address adres_interfejsu net_mask R1(cnfig-if)#N shutdwn włączenie interfejsu

3 2.7 OPISY INTERFEJSÓW Opis interfejsu ułatwia prządkwanie i lgiczne zarządzanie knfiguracją urządze R1(cnfig)# interface typ slt/prt R1(cnfig-if)#descriptin tekst_pisu 2.8 HOSTNAME RESOLUTION R1(cnfig)# ip hst nazwa hst_address1 [hst_address2 ] 2.9 ZAPISYWANIE ZMIAN W KONFIGURACJI POLECENIE COPY Rbczy plik knfiguracyjny p wprwadzeniu zmian przechwywany jest w pamięci RAM rutera bieżącą knfiguracje mżemy sprawdzid pleceniem: R1# shw running-cnfig Knfiguracja jest również zapisana w pamięci nie ultnej NVRAM (knfiguracja startwa) i mżemy ją wyświetlid za pmcą plecenia: R1# shw startup-cnfig W celu zachwania dknanych zmian zapisujemy bieżącą knfigurację d pamięci NVRAM: R1# cpy running-cnfig startup-cnfig Ogólnie plecenie cpy ma pstad: R1# cpy surce destinatin Mżemy także kpiwad pliki d i z serwera tftp: R1# cpy running-cnfig tftp R1# cpy flash tftp R1# cpy tftp startup-cnfig tftp 2.10 KASOWANIE KONFIGURACJI Aby skaswad istniejącą knfiguracje rutera krzystamy z plecenia erase: Ruter# erase startup-cnfig Ruter# relad dla Cisc IOS 10.3: Ruter# write erase Ruter# relad 2.11 KONFIGURACJA ROUTINGU Rdzaje rutingu: Ruting statyczny na stałe wprwadzna trasa wprwadzna przez administratra Ruting dynamiczny trasy ustalane są przez dpwiedni prtkół rutingu, dstswuje się d zmiennych warunków w sieci.

4 2.12 KONFIGURACJE ROUTINGU STATYCZNEGO: Np. : R1(cnfig)#ip rute siec_dcelwa maska_sieci {int_wychdzący next_hp_addres}[distance_metric] R1(cnfig)#ip rute Serial 0/0 Płączenie statyczne mże byd wykrzystywane między innymi jak płączenie zapaswe (w przypadku gdy zawidą płączenia uzyskane dynamicznie). W takim wypadku należy pdad dystans administracyjny (distance_metric) wartści wyższej niż dla uzywanych prtkłów rutingu (dmyślnie dla tras zapisanych statycznie wynsi n 1) np.: R1(cnfig)#ip rute GATEWAY OF LAST RESORT R1(cnfig)#ip rute {int_wychdzący next_hp_addres} 2.14 ROUTING DYNAMICZNY Prtkły rutingu dynamiczneg: Ruting Infrmatin Prtcl (RIP) Interir Gateway Ruting Prtcl (IGRP) Enhanced Interir Gateway Ruting Prtcl (EIGRP) Open Shrtest Path First (OSPF) KONFIGURACJA RIP The ruter cmmand starts a ruting prcess. The netwrk cmmand is required because it enables the ruting prcess t determine which interfaces participate in the sending and receiving f ruting updates. An example f a ruting cnfiguratin is: R1(cnfig)#ruter rip R2(cnfig-ruter)#netwrk

5 2.15 TESTOWANIE DZIAŁANIA ROUTINGU: Plecenia przydatne d testwania działania rutingu i prtkłów rutingu: ping tracerute shw ip ruter debug ip RIP shw ip rip database shw ip prtcls {summary} shw ip rute debug ip rip {events} shw ip interface briej

6 3 MODELOWANIE SIECI LOKALNEJ 1. Krzystając z prgramwania Packet Tracer zamdeluj tplgi pkazanej na Rysunek 1, w tym celu wykrzystaj rutery z serii 2800 raz przełączniki Catalyst Zaprpnwad schemat prywatnej adresacji sieciwej dla klas 'A', 'B' raz 'C'. 3. Wyknad pdstawwą knfigurację ruterów dla jednej z klas adresów, knfiguracja pwinna zawierad przynajmniej: a. nazwę rutera, b. knfigurację haseł (hasła dla knsli i płaczen telnetwych ustawid na "cisc" a hasł d trybu "enabled" na "class") c. knfigurację interfejsów ruterów (zgdnie zaprpnwaną adresacją IP) Rysunek 1. Tplgia sieci d. knfigurację tablicy hstów (Hstables), e. knfigurację rutingu dynamiczneg RIP 4. Zapisad I zarchiwizwad knfiguracje 5. Sknfigurwad stacje kcwe 6. Przetestwad pprawnśd działania mdelu (ping, tracert, shw ip rute) 4 SPRAWOZDANIE W sprawzdaniu należy zamieścid: Wybraną adresację wraz z uzasadnieniem Pliki z wynikami pracy w prgramie Packet Tracer Wyniki symulacji Pliki knfiguracyjne ruterów (shw running cnfig, shw startup cnfig)

Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1)

Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1) Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1) 1. Podłączenie konsoli zarządzania routerem: Ustawienia dla programu HyperTerminal (a) oraz TeraTerm Pro (b): a) b) 2.

Bardziej szczegółowo

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do wyłącznego użytku przez instruktorów w ramach kursu CCNA 4:

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Wprowadzenie do routerów 2 Router Router to specjalny typ komputera. Składa się z takich elementów jak procesor, pamięć, magistralę systemową oraz

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 11.5.2 Zarządzenie konfiguracją urządzenia

Laboratorium 11.5.2 Zarządzenie konfiguracją urządzenia Topologia sieci Cele nauczania Konfiguracja łączności w sieci Zachowywanie i przywracania konfiguracji Cisco IOS z wykorzystaniem serwera TFTP. Wprowadzenie Sprzęt Liczba Opis Router Cisco 1 Część zestawu

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z urządzeniem

1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z urządzeniem SIECI KOMPUTEROWE ĆWICZENIE 6 PODSTAWY KONFIGURACJI PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO PRZEGLĄD KONFIGURACJI PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO: 1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Sieci komputerowe Laboratorium 8

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Sieci komputerowe Laboratorium 8 Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Sieci komputerowe Laboratorium 8 Budowa routera, tryby pracy, składnia i podstawowe komendy 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Polecenia edycyjne: ? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:?

Polecenia edycyjne: ? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:? Polecenia edycyjne:? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:? access-list - Aby zdefiniowa list kontroli dostpu, naley uy polecenia access-list w trybie

Bardziej szczegółowo

Routing w sieciach IP

Routing w sieciach IP Routing w sieciach IP Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Routing w sieciach IP Karol Kuczyński Rafał Stęgierski Lublin 2011 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routera CISCO

Konfiguracja routera CISCO Konfiguracja routera CISCO Dostęp do urządzenia Aby uzyskać dostęp do konfiguracji routera lub przełącznicy firmy Cisco, należy podłączyć port konsoli urządzenia do portu seryjnego komputera specjalnym

Bardziej szczegółowo

Wirtualne laboratorium - Packet Tracer

Wirtualne laboratorium - Packet Tracer UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki 1. Cel ćwiczenia Zasadniczym celem ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami i słabościami środowiska symulacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie routerem CISCO

Zarządzanie routerem CISCO Zarządzanie routerem CISCO Routery Cisco podobnie jak to się ma z normalnymi komputerami są wyposażone w procesor, płytę główną a także pamięć a ich działaniem steruje system operacyjny. Systemem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8

Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8 Tematyka Konsola Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8 Wprowadzenie do budowy sieci z wykorzystaniem ruterów Cisco. Opracował: Konrad Kawecki Do fizycznego połączenia z konsolą rutera

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routera

Podstawowa konfiguracja routera Podstawowa konfiguracja routera Konfigurując router, wykonujemy pewne proste zadania, w tym: nazwanie routera, ustawienie haseł, skonfigurowanie interfejsów, skonfigurowanie banera, zapisanie zmian na

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Quick Start nr 11 lipiec 2007 2

Quick Start nr 11 lipiec 2007 2 Quick Start Huawei Spis treści: 1. HUAWEI Konfiguracja 3 2. Pierwsze uruchomienie Huawei 3 a) Terminal VT-100 3 b) Klawisze funkcyjne 3 c) Przeglądanie duŝych ilości tekstu 4 d) Ustawienie nazwy routera

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO

SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO Wykład I zagadnienia wstępne i definicje podstawowe 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Charakterystyka przedmiotu 1.2. Warunki zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Wykład I pojęcia podstawowe 1. Podział ogólny sieci komputerowych ze względu na obszar: - lokalne sieci komputerowe LAN (Local Area Network),

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/01_02/D Pracwnia internetwa w każdej szkle (edycja Jesień 2007) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (D1) Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Z jakich knt mgą krzystać użytkwnicy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Knfiguracja

Bardziej szczegółowo

Sieci wirtualne VLAN UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO. Laboratorium Sieci Komputerowych. ćwiczenie: 4

Sieci wirtualne VLAN UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO. Laboratorium Sieci Komputerowych. ćwiczenie: 4 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki 1. Cel ćwiczenia Zasadniczym celem ćwiczenia jest zapoznanie z możliwością logicznej segmentacji sieci ethernet.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Cisco. Receptury IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE

Cisco. Receptury IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zakład Informatyki Gospodarczej. Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska KONFIGURACJA LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

Zakład Informatyki Gospodarczej. Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska KONFIGURACJA LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Zakład Informatyki Gospodarczej Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska KONFIGURACJA LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Spis treści Opracowanie Sylwester Pięta Marcin Ścibisz 1. Wstęp... 2 1.1. Internet a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS 5. Konfigurowanie routerów z poziomu IOS W tym rozdziale zajmiemy się konfiguracją routerów CISCO z poziomu systemu IOS. Będzie to typowym odpowiednikiem

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Sieciowe narzędzia konfiguracyjne w systemie Windows

Laboratorium 1 Sieciowe narzędzia konfiguracyjne w systemie Windows Laboratorium 1 Sieciowe narzędzia konfiguracyjne w systemie Windows Konfiguracja interfejsu sieciowego Adres sieciowy dla wybranego interfejsu można przypisad w sposób automatyczny, otrzymany od serwera

Bardziej szczegółowo