Wymagania Student powinien Warunkiem zaliczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania Student powinien Warunkiem zaliczenia"

Transkrypt

1 Wymagania Program zaj studiów dziennych przewiduje 14 wicze po dwie godziny lekcyjne. Na studiach zaocznych i wieczorowych ze wzgldu na mniejszy wymiar godzinowy realizuje si o trzy wiczenia mniej. Student powinien przychodzi na laboratorium przygotowany. Zna składnie komend oraz zagadnienia poruszone w module na ostatnim wykładzie. Podczas laboratorium powinien umie poprawnie skonfigurowa router wg wskazówek prowadzcego. W trakcie konfiguracji routera, programu, student zgłasza prowadzcemu problemy i otrzymuje od niego pomoc. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest zaliczenie kompletu wicze. Podstaw do zaliczenia wiczenia laboratoryjnego jest obecno na zajciach i okazanie prowadzcemu wykonanego zadania. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnoci lub braku zaliczenia, prowadzcy moe na nastpnych zajciach zaliczy studentowi zaległe i biece wiczenie. Niemono zaliczenia wiczenia spowodowana zawinion blokad konta jest traktowana jak brak przygotowania. Dopuszczalne jest opuszczenie jednego zajcia (nieobecno nieusprawiedliwiona) oraz w sumie 2 zaj, jeeli istnieje usprawiedliwienie. 1

2 wiczenie 1. Zapoznanie si ze sprztem w pracowni CISCO 1. wiczenia z zagniatania kabli 1. Kabel prosty 2. Kabel z przeplotem 2. Zapoznanie si ze sprztem w pracowni (router, okablowanie) 1. Prezentacja routerów dostpnych w pracowni 2. Prezentacja interfejsów dostpnych w routerze a. Ethernet b. Serial (Smart Serial / DB-60) c. Console d. AUX 3. Prezentacja okablowania a. kabel typu rollover (RJ45 -> DB-9) b. kabel typu serial ( Smart Serial -> V.35) i. DCE (eski) ii. DTE (mski) c. kable Ethernetowe i. prosty ii. z przeplotem crossover 4. Prezentacja sposobu podłczania okablowania a. kable portu konsoli rollover b. kable Ethernetowe z przeplotem crossover c. kable szeregowe 2

3 wiczenie 2. Wprowadzenie do routerów. 1. Podłczanie do routera przy uyciu HyperTerminal a 2. Konfiguracja routera przy uyciu setupu 1. Uruchamianie setupu a. w przypadku czystej konfiguracji routera b. komend: Router# setup c. w przypadku skonfigurowanego routera komendami i. Router# erase startup-config ii. Router# reload 2. Konfiguracja routera z uyciem setupu a. Continue with configuration dialog? [yes/no] b. Would you like to enter basic management setup? [yes/no] 3. Wywietlanie podsumowania interfejsów a. First, would you like to see the current interface summary? [yes] 4. Konfigurowanie globalnych parametrów 5. Konfiguracja interfejsów 6. Zapisywanie konfiguracji 3. Podstawy wiersza polece 1. Logowanie do routera 2. Sprawdzanie dostpnych polece dla trybu nieuprzywilejowanego a. Router>? 3. Przechodzenie do trybu uprzywilejowanego a. Router> enable 4. Sprawdzanie dostpnych polece dla trybu uprzywilejowanego a. Router#? 5. Zapoznanie si uzupełnianiem komend przy uyciu klawisza Tab. 6. Zapoznanie z działaniem komendy Router# show? 7. Zapoznanie z działaniem komendy Router# show running-config 8. Posługiwanie si histori komend a. Ctrl-p b. Ctrl-n c. Kursorami (góra/dół) 9. Ustawienie iloci linii w historii a. Router# terminal history size xxx 10. Ustawienie aktualnej godziny i daty oraz jej wywietlenie a. Router# clock set hh:mm:ss dzie miesic rok b. Router# show clock 11. Opuszczanie trybu uprzywilejowanego a. Router# disable 12. Wylogowanie si z routera a. exit 3

4 4. Zestaw komend, które student powinien zna po zakoczeniu modułu Komenda Opis Składnia enable Pozwala wej do uprzywilejowanego trybu edycji [15], bd innego poziomu bezpieczestwa ustawionego przez administratora systemu [1-15]. exit Wychodzi z wiersza polece. exit? Uruchamia system pomocy (pokazuje dostpne komendy dla danego trybu, bd składnie aktualnie wpisanej komendy).? disable show version show flash copy tftp flash setup enable secret enable password Wychodzi z trybu uprzywilejowanego do trybu uytkownika [1], bd niszego poziomu bezpieczestwa. Pokazuje konfiguracje sprztow, wersje softwareu, nazw i ciek pliku konfiguracyjnego, obraz IOS u. Pokazuje zawarto pamici Flash routera. Kopiuje obraz IOS przechowywany na serwerze TFPT to pamici flash routera. Uruchamia program do podstawowej konfiguracji routera. Do zaawansowane konfiguracji naley uywa wiersza polece. Komenda setup działa w uprzywilejowanym trybie. Umoliwia ustawienie dodatkowego poziomu bezpieczestwa oraz zmian/ustawienie haseł dla poszczególnych poziomów bezpieczestwa. Umoliwia ustawienie dodatkowego poziomu bezpieczestwa oraz zmian/ustawienie haseł dla poszczególnych poziomów bezpieczestwa. (Niezalecane do uywania) enable [privilege-level] disable [privilege-level] show version copy tftp {file-id flash config} setup enable secret [level level] {password [encryption-type] encrypted-password} enable password [level level] {password [encryption-type] encrypted-password} clock Ustawia zegar i dat systemow. clock set hh:mm:ss day month year clock set hh:mm:ss month day year Ctrl-P Powtarza ostatnio wpisan komend. Ctrl-P Ctrl-N Przywraca komend po wczeniejszym Ctrl-N uyciu Ctrl+P. Tab Uzupełnia komendy w trybie polece. Tab Ctrl-A Przesuwa kursor na pocztek wiersza Ctrl-A polece. Esc-B Przesuwa kursor o jedno słowo wstecz. Esc-B Ctrl-B Przesuwa kursor o jedn liter wstecz. Ctrl-B Ctrl-E Przesuwa kursor na koniec wiersza Ctrl-E polece. Ctrl-F Przesuwa kursor jedn liter do przodu. Ctrl-F Esc-F Przesuwa kursor jedno słowo do przodu. Esc-F Ctrl-Z Wychodzi z trybu konfiguracji. Ctrl-Z terminal history Zmienia ilo linii zapamitywanych size podczas sesji terminalowej. terminal no editing Wyłcza zaawansowany tryb edycji w uprzywilejowanym trybie. show running-config Pokazuje aktualnie działajc konfiguracj routera. terminal history size number-of-lines terminal no editing show running-config 4

5 wiczenie 3. Konfiguracja routera. 1. Po zakoczeniu wicze studenci powinni potrafi: 1. Nada nazw routera. 2. Ustawi hasło dostpu do routera. 3. Przebada komend show. 4. Skonfigurowa interfejs serialowy. 5. Skonfigurowa interfejs ethernetowy. 6. Wprowadzi zmiany do routera. 7. Zapisa zmiany konfiguracji. 8. Nada opis interfejsom. 9. Skonfigurowa message-of-the-day. 10. Skonfigurowa tabel hostów. 2. Tryby komend oraz identyfikacja routera 1. Logowanie do routera. 2. Przejcie do trybu uprzywilejowanego a. Router> enable 3. Przejcie do globalnej konfiguracji routera a. Router# configure terminal 4. Ustawienie nazwy routera a. Router(config)# hostname GAD 5. Wejcie i wyjcie z trybu konfiguracji interfejsu serialowego. a. GAD(config)# interface serial 0 b. GAD(config-if)# exit 5

6 6. Wejcie i wyjcie z trybu konfiguracji routera a. GAD(config)# router rip b. GAD(config-router)# exit 7. Wyjcie z globalnego trybu konfiguracji a. GAD(config)# Ctrl+Z b. GAD(config)# exit 3. Konfigurowanie haseł routera 1. Przejcie do globalnej konfiguracji routera a. GAD# configure terminal 2. Konfiguracja hasła na konsoli a. GAD(config)# line console 0 b. GAD(config-line)# password cisco c. GAD(config-line)# login d. GAD(config-line)# exit e. GAD(config)# 3. Konfiguracja hasła wirtualnych terminali a. GAD(config)# line vty 0 4 b. GAD(config-line)# password cisco c. GAD(config-line)# login d. GAD(config-line)# exit e. GAD(config)# 4. Konfiguracja nieszyfrowanego hasła do uprzywilejowanego trybu a. GAD(config)# enable password cisco b. GAD(config)# exit 5. Powrót do nieuprzywilejowanego trybu a. GAD# disable 6. Przejcie do uprzywilejowanego trybu (Uwaga! Zapyta o wczeniej nadane hasło!) a. GAD> enable b. Password: cisco c. GAD# 7. Powrót do globalnego trybu konfiguracji a. GAD# configure terminal 8. Konfiguracja szyfrowanego hasła do uprzywilejowanego trybu a. GAD(config)# enable secret class b. GAD(config)# exit Uwaga! Szyfrowane hasło ma wyszy priorytet i to o nie poprosi router przy nastpnym logowaniu! 9. Powrót do nieuprzywilejowanego trybu a. GAD# disable b. GAD> 10. Przejcie do uprzywilejowanego trybu a. GAD> enable b. Password: class c. GAD# 11. Analiza pliku running-config a. GAD# show running-config 6

7 4. Zapoznanie z komendami show 1. Opuszczenie trybu uprzywilejowanego a. GAD# disable b. GAD> 2. Zapoznanie z komend help a. GAD> help 3. Zapoznanie z komend show? a. GAD> show? 4. Wywietlanie wersji ISO oraz innych wanych informacji przy uyciu show version a. GAD> show version 5. Wywietlanie czasu i daty routera a. GAD> show clock 6. Wywietlanie zachowanej listy nazw hostów i ich adresów a. GAD> show hosts 7. Wywietlanie informacji o uytkownikach podłczonych do routera a. GAD> show users 8. Wywietlanie historii komend a. GAD> show history 9. Wejcie do uprzywilejowanego trybu a. GAD> enable b. Password: class c. GAD# 10. Badanie komendy show? w uprzywilejowanym trybie a. GAD# show? 11. Wywietlanie tablicy ARP a. GAD# show arp 12. Wywietlanie informacji o pamici Flash a. GAD# show flash 13. Wywietlanie aktywnej konfiguracji a. GAD# show running-config lub b. GAD# sh run 14. Wywietlanie konfiguracji startowej a. GAD# show startup-config lub b. GAD# sh start 15. Wywietlanie informacji o skonfigurowanych interfejsach na routerze a. GAD# show interfaces 16. Wywietlanie protokołów skonfigurowanych na routerze a. GAD# show protocols 7

8 5. Konfiguracja interfejsu Serial 1. Wejcie do globalnego trybu konfiguracji a. GAD# configure terminal 2. Konfiguracja interfejsu Serial 0 na routerze 1 bdcym DCE a. GAD(config)# interface serial 0 b. GAD(config-if)# ip address c. GAD(config-if)# clock rate d. GAD(config-if)# no shutdown e. GAD(config-if)# exit 3. Konfiguracja tabeli hostów a. GAD(config)# ip host BHM b. GAD(config)# exit 4. Zapisanie konfiguracji a. GAD# copy running-config startup-config 5. Wywietlenie informacji o interfejsie Serial 0 a. GAD# show interface serial 0 6. Wywietlanie tabeli hostów a. GAD# show hosts 7. Konfiguracja interfejsu Serial 0 na routerze 2 bdcym DTE a. BHM(config)# interface serial 0 b. BHM(config-if)# ip address c. BHM(config-if)# no shutdown d. BHM(config-if)# exit 8. Konfiguracja tabeli hostów a. BHM(config)# ip host GAD b. BHM(config)# exit 8

9 9. Zapisanie konfiguracji a. BHM# copy running-config startup-config 10. Wywietlenie informacji o interfejsie Serial 0 a. BHM# show interface serial Wywietlanie tabeli hostów a. GAD# show hosts 12. Testy połczenia a. BHM# ping b. BHM# ping GAD c. GAD# ping d. GAD# ping BHM 6. Konfiguracja interfjesu FastEthernet0 1. Wejcie do trybu globalne konfiguracji a. GAD# configure terminal 2. Konfiguracja interfejsu FastEthernet 0 a. GAD(config)# interface fastethernet 0 b. GAD(config-if)# ip address c. GAD(config-if)# no shutdown 9

10 7. Konfiguracja opisu interfejsu 1. Konfiguracja opisu interfejsu FastEthernet 0 a. GAD(config-fi)# description Opis interfejsu b. GAD(config-fi)# exit c. GAD(config)# exit 2. Wywietlenie informacji o interfejsie a. GAD# show interface fastethernet 0 8. Ustawianie MOTD routera 1. Wejcie do trybu globalne konfiguracji a. GAD# configure terminal 2. Ustawienie MOTD a. GAD(config)# banner motd # wiadomosc # b. GAD(config)# Ctrl+Z 3. Wywietlenie pliku konfiguracji a. GAD# show running-config 9. Zestaw komend, które student powinien zna po zakoczeniu modułu Komenda Opis Składnia configure terminal Wchodzi w tryb globalnej konfiguracji. configure terminal Komendy w trybie configure terminal. hostname Komenda słuca do nadania routerowi hostname hostname router rip unikalnej nazwy. Wchodzi w tryb konfiguracji protokołu routing RIP (Routing Information Protocol) router rip interface serial 0 Wchodzi w tryb konfiguracji interfejsu. interface type number line console 0 Wchodzi w tryb konfiguracji portu line [aux console konsoli. tty vty ] line-number line vty 0 4 Wchodzi w tryb konfiguracji wirtualnych terminali (podczas połczenia telnet). Numery oznaczaj odpowiednio pierwszy wirtualny terminal oraz ostatni. [ending-line-number] line [aux console tty vty ] line-number [ending-line-number] Komendy w trybie line [aux console tty vty ] password Ustawia hasło na urzdzeniach line. password password login Włcza sprawdzanie hasła podczas login logowania na urzdzenia line. show startup-config Wywietla zawarto pliku konfiguracyjnego startup-config znajdujcego si w NVRAM. show startup-config service passwordencryption show? show interfaces Włcza słaby mechanizm szyfrowania na wszystkie niezaszyfrowane hasła. Komendy show Pokazuje list wszystkich dostpnych komend show dla danego trybu. Wywietla w trybie uprzywilejowanym statystyki wszystkich interfejsów na routerze. service passwordencryption show? show interfaces {type number} 10

11 show controllers serial show hosts Wywietla w trybie uprzywilejowanym informacje sprztowe interfejsu. Wywietla domyln domen, sposób wyszukiwania nazw, list serwerów nazw oraz zawarto cache hostów wraz z adresami IP. show controllers serial [slot/port] show hosts show clock Wywietla ustawienia zegara. show clock show users Wywietla uytkowników zalogowanych show users na routerze show history Wywietla historie wprowadzonych show history komend. show arp Wywietla tablice arp. show arp show protocols Wywietla protokoły skonfigurowane na show protocols routerze (tryb uprzywilejowany). Komendy w trybie interface type number. ip address <ip address> <netmask> Przypisuje adres IP wraz z mask podsieci do interfejsu. ip address ip-address mask [secondary] clock rate Ustawia prdko interfejsu z bps. clock rate speed-inbits-per-second no shutdown Aktywuje interfejs (domylnie interfejsy no shutdown s nieaktywne). erase startup-config Kasuje plik konfiguracyjny startupconfig z pamici NVRAM (tryb erase {filesystem: start-up config} uprzywilejowany). copy running-config startup-config Kopiuje aktywn konfiguracj z pamici RAM do pliku startup-config w pamici NVRAM. copy {flash ftp nvram running-config startup-config system tftp} {flash ftp nvram runningconfig startup-config system tftp} shutdown Dezaktywuje interfejs. shutdown interface fastethernet 0/0 Wchodzi w tryb konfiguracji interfejsu. interface type slot/port Description Dodaje opis do interfejsu. description string banner motd # # Ustawia message-of-the-day banner motd d message d (MOTD). clock timezone Ustawia stref czasow zegara. clock timezone zone hours [minutes] ip host Przypisuje statyczn nazw do podanego adresu IP. Aby usn mapowanie, naley uy słowa kluczowego no, przed komend. ip host name-of-host [tcp-port-number] ipaddress [ip-address2... address8] 11

12 wiczenie 4. Cisco Discovery Protocol, Ping, Traceroute 1. Po zakoczeniu wicze studenci powinni potrafi: 1. Włczy i wyłczy CDP 2. Uywa komendy show cdp neighbors 3. Okreli, które urzdzenia s dostpne na lokalnych interfejsach 4. Ustanowi sesj Telnet 5. Zweryfikowa sesj Telnet 6. Rozłczy sesje Telnet 7. Zawiesi sesj Telnet 8. Wykona testy połczenia 2. Schemat połcze 12

13 3. Uywanie komend CDP 1. Konfiguracja adresów IP stacji roboczych 2. Logowanie do routera. 3. Konfiguracja routera (interfejsy, nazwa hosta, hasła) 4. Zapoznanie z komendami show cdp a. GAD> show cdp? 5. Wywietlanie timerów CDP, statusu interfejsu oraz uytej enkapsulacji a. GAD> show cdp interface 6. Wywietlanie informacji o ssiednich urzdzeniach a. GAD> show cdp neighbors 7. Wywietlanie detali o aktualizacjach CDP a. GAD> show neighbors detail 8. Obserwacja pakietów CDP wysyłanych i otrzymywanych przez router a. GAD> enable b. GAD# debug cdp packets 9. Obserwacja ruchu pakietów CDP a. GAD# show cdp traffic b. GAD# clear cdp counters c. GAD# show cdp traffic 4. Ustanawianie i weryfikacja połcze telnet 1. Badanie komendy telnet a. GAD> telnet? b. GAD# enable c. GAD# telnet? 2. Ustawienie tablicy hostów 3. Połczenie z routerem zdalnym a. GAD> telnet nazwa_routera z tabeli b. GAD> telnet ip_routera c. GAD> nazwa_routera d. GAD> ip_routera 4. Wykonanie polece na zdalnym routerze a. BHM> show interface b. BHM> show protocols c. BHM> enable d. BHM# show running-config e. BHM# show startup-config f. BHM# show cdp neighbors 5. Zawieszenie sesji telnetowej a. BHM# Ctrl + Shift+6, x 6. Wywietlenie aktywnych sesji a. GAD> show session 13

14 7. Wznowienie sesji a. GAD> resume nr_sesji, bd b. GAD> nacinicie klawisza Enter 8. Rozłczenie ze zdalnego routera a. PHX> disconnect 5. Ping 1. Zalogowa si na router 2. Wywietlenie tabeli hostów a. GAD> show hosts 3. Zapoznanie komendy ping a. GAD> ping? 4. Testowanie połczenia midzy routerami a. GAD> ping BHM (bd adres ip) 5. Dialog polecania ping a. GAD> ping 6. Testowanie połcze ze stacji roboczych a. C:\ > ping adres_ip_routera b. C:\ > ping adres_ip_routera n Traceroute 1. Zapoznanie komendy traceroute a. GAD> traceroute? 2. Badanie trasy midzy routerami oraz stacjami roboczymi a. GAD> traceroute BHM b. GAD> traceroute ip_stacji_roboczej 3. Badanie trasy ze stacji roboczych a. C:\> tracert ip_routera b. C:\> tracert ip_innej_stacji_roboczej 7. Zestaw komend, które student powinien zna po zakoczeniu modułu Komenda Opis Składnia show cdp neighbors Aby uzyska informacje o ssiednich urzdzeniach, uyj komendy show cdp neighbors w uprzywilejowanym trybie polece.. cdp run cdp enable Aby uaktywni CDP, uyj komendy cdp run w globalnym trybie konfiguracji. Aby wyłczy CDP, naley uy słowa no przed komend. CDP jest domylnie włczone. Aby aktywowa CDP na interfejsie, uyj komendy cdp enable w trybie konfiguracji interfejsu.. show cdp neighbors [type number] [detail] cdp run cdp enable clear cdp counters Resetuje liczniki CDP do zera. clear cdp counters 14

15 show cdp show cdp entry device-name [protocol version] show cdp interface [type number] no cdp run no cdp enable clear cdp table show cdp traffic show debugging cdp holdtime debug cdp adjacency debug cdp ip debug cdp packets connect telnet Wywietla informacje o CDP, włczajc informacje o timer ach oraz hold-time. Wywietla informacje o ssiednim urzdzeniu, które jest wylistowane w tablicy CDP. Wywietla informacje o interfejsach, na których jest aktywne CDP. Wyłcza działanie CDP (tryb globalnej konfiguracji). Wyłcza działanie CDP na interfejsie (tryb konfiguracji interfejsu). Kasuje informacje o ssiednich urzdzeniach. Wywietla liczniki CDP, włczajc liczb wysłanych oraz odebranych pakietów oraz błdy. Wywietla informacje o włczonych debug ach. Definiuje czas wysyłania pakietów aktualizacyjnych CDP. Uywany do monitorowania lub troubleshootingu informacji o ssiednich urzdzeniach. Uywany do monitorowania lub troubleshootingu informacji o IP. Uywany do monitorowania lub troubleshootingu pakietów CDP. Aby zalogowa si na urzdzenie, które obsługuje Telnet, rlogin lub LAT, uyj polecenia connect w uprzywilejowanym trybie. Tworzy połczenie ze zdalnym urzdzeniem. show cdp show cdp entry {* device-name [*] [protocol version]} show cdp interface [type number] no cdp run no cdp enable clear cdp table show cdp traffic show debugging cdp holdtime debug cdp adjacency debug cdp ip debug cdp packets connect [ip-address hostname] telnet {hostname ipaddress} [port] [keyword] exit Wychodzi z danego trybu. Exit logout Koczy sesj Telnet. Logout Ctrl-Shift-6, X Zawiesza sesje Telnet. Ctrl-Shift-6, X show sessions Wywietla otwarte sesje Telnet. show sessions session-limit. Okrela limit otwartych na raz sesji Telnet. session-limit sessionnumber resume Wznawia połczenie Telnet. resume traceroute Testuje drog oraz pakiety do traceroute [protocol] docelowego hosta. destination ping Słuy do diagnozowania połcze w ping [protocol] {ipaddress sieciach opartych o protokoły hostname} Apollo, AppleTalk, Connectionless Network Service (CLNS), DECnet, IP, Novell IPX, VINES oraz XNS. show ip route Wywietla tablice routingu. show ip route [address [mask] [longerprefixes]] [protocol [process-id]] [list access-list-number access-list-name] 15

16 wiczenie 5. Zarzdzanie Cisco IOS 1. Po zakoczeniu wicze studenci powinni potrafi: 1. Uywa komendy boot system 2. Uywa TFTP oraz metody kopiuj/wklej w celu zachowania oraz przywracania konfiguracji routera 3. Uywa TFTP w celu załadowania obrazu IOS na router 4. Uywa protokołu XModem w celu załadowania obrazu IOS na router 5. Posługiwa si komendami show, w celu weryfikacji plików systemowych 2. Schemat połcze 3. Komendy odpowiedzialne za start systemu 1. Logowanie do routera 2. Przejcie do trybu uprzywilejowanego 3. Analiza konfiguracji routera a. GAD# show running-config 4. Analiza polecenia show version a. GAD# show version 5. Przejcie do trybu konfiguracji globalnej a. GAD# configure terminal 16

17 6. Analiza polecenia boot a. GAD(config)# boot? 7. Zmiany ustawie polecenia boot a. GAD(config)# boot system flash nazwa_pliku_ios b. GAD(config)# boot system tftp nazwa_pliku_ios IP_serwera_tftp c. GAD(config)# boot system rom d. GAD(config)# Ctrl + Z 8. Zapisanie konfiguracji routera a. GAD# copy running-config startup-config 9. Przeładowanie routera i sprawdzenie wyników a. GAD# reload 4. Konfiguracja rejestru 1. Logowanie do routera 2. Przejcie do trybu uprzywilejowanego 3. Przejcie do trybu konfiguracji globalnej 4. Badanie komendy config-register a. GAD(config)# config-register? 5. Zmiana konfiguracji rejestru a. GAD(config)# config-register 0x Zapisanie konfiguracji routera 7. Przeładowanie routera i sprawdzenie wyników 8. Badanie komendy show version oraz nadanie nazwy routerowi a. Router> show version b. Router> enable c. Router# configure terminal d. Router(config)# hostname GAD 9. Zmiana konfiguracji rejestru na właciw a. Router(config)# configure-register 0x2102 b. Router(config)# Ctrl + Z 10. Zapisanie konfiguracji routera 11. Przeładowanie routera i obserwacja wyników 5. Zarzdzanie plikami konfiguracyjnymi oraz IOS przy pomocy tftp 1. Logowanie do routera 2. Konfiguracje interfejsu fastethernet 0 oraz adresów IP stacji roboczych 3. Uruchomienie na stacji roboczej serwera tftp 4. Kopiowanie konfiguracji routera na serwer tftp a. GAD# copy startup-config tftp Address or name of remote host []? Destination filename [gad-confg]? startup-config!! 667 bytes copied in secs (18528 bytes/sec) 5. Zmiana nazwy routera na Router 17

18 6. Kopiowanie konfiguracji routera z serwera tftp a. Router# copy tftp running-config Address or name of remote host []? Source filename []? startup-config Destination filename [running-config]? [Enter] Accessing tftp:// /startup-config... Loading startup-config from (via FastEthernet0):! [OK bytes] 667 bytes copied in secs (70 bytes/sec) GAD# 7. Test nowej konfiguracji b. GAD# show running-config 8. Zapisanie konfiguracji 9. Kopiowanie IOS na serwer tftp c. GAD# copy flash tftp 10. Kopiowanie IOS z serwera tfp d. GAD# copy tftp flash 11. Sprawdzenie wersji IOS e. GAD# show version 6. Procedura odzyskiwania hasła 2. Wymuszenie podczas startu routera wejcia do ROM Monitora a. naciska Ctr+Break podczas startu routera 3. Badanie pomocy ROM Monitora a. rommon 1>? 4. Zmiana config-register z poziomu ROM Monitora oraz restart urzdzenia a. rommon 2> confreg 0x2142 b. rommon 2> reset 5. Konfiguracja routera i nadanie nowego hasła 6. Zmiana config-register na 0x Zapisanie konfiguracji 8. Restart routera w celu sprawdzenia zmian 7. Zarzdzanie obrazami IOS przy pomocy ROM Monitora oraz Xmodem 1. Wejcie do ROM Monitora a. naciska Ctr+Break podczas startu routera 2. Sprawdzenie dostpnych obrazów IOS w pamici flash routera a. rommon 3 > dir flash: 3. Ustawienie obrazu, z którego ma si odby start routera a. rommon 5 > boot flash:nazwa_obrazu_ios 4. Analiza polecenia show version (naley zwróci uwag na pola System image file oraz Configuration register) a. Router> show version 18

19 5. Ustawienie config-register w celu wymuszenia wejcia do ROM Monitora a. Router> enable b. Router# configure terminal c. Router(config)# config-register 0x0 d. Router(config)# Ctrl+Z e. Router# reload 6. Zmiana szybkoci portu konsoli w celu przesłania obrazu IOS a. rommon 2> confreg Configuration Summary (Virtual Configuration Register: 0x1820) enabled are: break/abort has effect console baud: 9600 boot: the ROM Monitor do you wish to change the configuration? y/n [n]: y enable "diagnostic mode"? y/n [n]:[enter] enable "use net in IP bcast address"? y/n [n]: [Enter] enable "load rom after netboot fails"? y/n [n]: [Enter] enable "use all zero broadcast"? y/n [n]: [Enter] disable "break/abort has effect"? y/n [n]: y enable "ignore system config info"? y/n [n]: [Enter] change console baud rate? y/n [n]: y enter rate: 0 = 9600, 1 = 4800, 2 = 1200, 3 = = 19200, 5 = 38400, 6 = 57600, 7 = [0]: 7 change the boot characteristics? y/n [n]: [Enter] Configuration Summary (Virtual Configuration Register: 0x1920) enabled are: console baud: boot: the ROM Monitor do you wish to change the configuration? y/n [n]: n You must reset or power cycle for new config to take effect b. rommon 3 >reset 7. Uycie komendy xmodem w celu pobrania pliku a. rommon 2 > xmodem b. rommon 3 > xmodem nazwa_pliku_ios 8. Uycie programu HyperTerminal w celu wysłania IOS 9. Przywrócenie config-register do wartoci 0x Przywrócenie standartowej szybkoci portu konsoli a. Router(config)# line con 0 b. Router(config-line)# speed 9600 c. Router(config-line)# ^Z d. HyperTerminal przestanie odpowiada. Naley mu zmieni szybko portu na Zachowanie pliku konfiguracji. 19

20 8. Zestaw komend, które student powinien zna po zakoczeniu modułu Komenda Opis Składnia boot system Wskazuje obraz systemu, który boot system file-url ma zosta uyty podczas startu routera. config-register Komenda słuca do ustawienia rejestru konfiguracji, który jest hexdecymaln wartoci w zakresie od 0x0 do 0xFFFF. config-register register-value copy running-config tftp copy flash tftp dir flash: boot flash: confreg Kopiuje aktualn konfiguracje na serwer tftp. Kopiuje zawarto pamici flash na serwer tftp. Wywietla zawarto pamici flash (tryb uprzywilejowany). Komenda mówi routerowi, aby uruchomił si z pamici flash. Zmienia rejestr konfiguracji z poziomu ROM monitora. copy {flash ftp nvram running-config startup-config system tftp} {flash ftp nvram runningconfig startup-config system tftp} copy {flash ftp nvram running-config startup-config system tftp} {flash ftp nvram runningconfig startup-config system tftp} dir [/all] [filesystem: file-url] boot flash [flash-fs:] [partition-number:] [filename] confreg [value] xmodem tftpdnld set IP_ADDRESS IP_SUBNET_MASK DEFAULT_GATEWAY TFTP_SERVER TFTP_FILE Słuy do kopiowania obrazu IOS do rotuera z poziomu ROM monitora przy uyciu protokołu Xmodem lub Ymodem. Narzdzie do cigania obrazów. Ustawia zmienne rodowiskowe. Adres IP routera w trybie ROMmon. Maska podsieci routera w trybie ROMmon. Brama domylna routera w trybie ROMmon. Adres serwera tftp w trybie ROMmon. Nazwa pliku, który router ma pobra z serwera tftp. xmodem [-c][-y][-e][- f][-r][-x][-s datarate] [filename] 20

21 wiczenie 6. Statyczny routing. 1. Po zakoczeniu wicze studenci powinni potrafi: 1. Skonfigurowa statyczny routing oraz bramy domylne 2. Przeprowadzi weryfikacje oraz troubleshooting statycznych wpisów routingu oraz bram domylnych 2. Schemat połcze 21

22 3. Konfiguracja statycznego routingu. 1. Logowanie do routera. 2. Konfiguracja routera (hasła, interfejsy itd.) 3. Konfiguracja stacji roboczych 4. Testowanie komunikacji midzy stacjami roboczymi za pomoc polece ping oraz tracert 5. Sprawdzenie stanu interfejsów routera a. GAD> show ip interface brief b. BHM> show ip interface brief 6. Sprawdzenie tabeli routingu a. GAD> show ip route b. BHM> show ip route 7. Dodatnie statycznych routingów a. GAD(config)# ip route b. BHM(config)# ip route Sprawdzenie tabeli routingu a. GAD> show ip route b. BHM> show ip route 9. Testowanie komunikacji midzy stacjami roboczymi za pomoc polece ping oraz tracert 10. Wyłczenie statycznych routingów a. GAD(config)# no ip route b. BHM(config)# no ip route Ustawienie bramy domylnej dla routera a. GAD(config)# ip route b. BHM(config)# ip route Testowanie komunikacji midzy stacjami roboczymi za pomoc polece ping oraz tracert 4. Zestaw komend, które student powinien zna po zakoczeniu modułu Komenda Opis Składnia ip route Ustawia statyczne wpisy routingu. W celu usunicia wpisu, naley posłuy si słowem no przed komend. ip route prefix mask {address interface} [distance] [tag tag] [permanent] ip route [next-hopaddress outgoing interface] Ustawia bram domyln. ip route prefix mask {address interface} [distance] [tag tag] [permanent] ip default-network Ustawia domyln sie. ip default-network show ip route Wywietla tablice routingu (tryb uprzywilejowany). network-number show ip route [address [mask] [longerprefixes]] [protocol [process-id]] [list access-list-number access-list-name] 22

23 wiczenie 7. RIP 1. Po zakoczeniu wicze studenci powinni potrafi: 1. Skonfigurowa protokół RIP 2. Skonfigurowa statyczne wpisy routingu dla RIP 3. Zweryfikowa działanie protokołu RIP 4. Przeprowadzi troubleshooting protokołu RIP 2. Schemat połcze 3. Konfiguracja RIP 1. Logowanie do routera 2. Konfiguracja routera, interfejsów itd. wg schematu połcze. 3. Konfiguracja RIP na Routerze GAD a. GAD# configure terminal b. GAD(config)# router rip c. GAD(config-router)# network d. GAD(config-router)# network

24 4. Ustawienie pasywnego interfejsu dla GAD a. GAD(config-router)# passive-interface fastethernet 0 b. GAD(config-router)# Ctrl +Z 5. Konfiguracja RIP na routerze BHM a. BHM# configure terminal b. BHM(config)# router rip c. BHM(config-router)# network d. BHM(config-router)# network Ustawienie pasywnego interfejsu dla BHM a. BHM(config-router)# passive-interface fastethernet 0 b. BHM(config-router)# Ctrl +Z 7. Sprawdzenie tabeli routingu a. GAD> show ip route b. BHM> show ip route 8. Sprawdzenie tabeli routingu RIP a. GAD> show ip route rip b. BHM> show ip route rip 9. Sprawdzenie protokołów na routerze a. GAD> show ip protocols b. BHM> show ip protocols 10. Sprawdzenie bazy RIP a. GAD> show ip rip database b. BHM> show ip rip database 11. Zapoznanie z komend debug ip rip a. GAD# debug ip rip? b. BHM# debug ip rip? 12. Obserwacja działania protokołu a. GAD# debug ip rip b. BHM# debug ip rip 13. Ustawienie pasywnego interfejsu Serial 0 na routerze GAD a. GAD(config-router)# passive-interface Serial Testowanie komunikacji midzy stacjami roboczymi za pomoc polece ping oraz tracert oraz obserwacja wyników debugowania. 15. Obserwacja komendy show ip route 16. Poniewa BHM nie otrzymuje aktualizacji o tabeli routingu z routera GAD, naley dopisa statyczny routing dla tego routera a. BHM(config)# ip route Testy komunikacji midzy stacjami roboczymi za pomoc polece ping oraz tracert 18. Wyłczenie debugowania a. GAD# no debug all b. BHM# no debug all 24

Polecenia edycyjne: ? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:?

Polecenia edycyjne: ? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:? Polecenia edycyjne:? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:? access-list - Aby zdefiniowa list kontroli dostpu, naley uy polecenia access-list w trybie

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego Podstawowa konfiguracja routerów Interfejsy sieciowe routerów Sprawdzanie komunikacji w sieci Podstawy routingu statycznego Podstawy routingu dynamicznego 2 Plan prezentacji Tryby pracy routera Polecenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Tryby wprowadzania poleceń... 2 Uzyskanie pomocy... 2 Polecenia interfejsu użytkownika... 4 Wyświetlanie banerów (komunikatów)... 4 System

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Tryby poleceń Użytkownika (user mode) Router> Przejście do trybu: Dostępny bezpośrednio po podłączeniu konsoli. Opuszczenie trybu: Polecenia:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Tryby poleceń Użytkownika (user mode) Router> Przejście do trybu: Dostępny bezpośrednio po podłączeniu konsoli. Opuszczenie trybu: Polecenia:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1)

Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1) Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1) 1. Podłączenie konsoli zarządzania routerem: Ustawienia dla programu HyperTerminal (a) oraz TeraTerm Pro (b): a) b) 2.

Bardziej szczegółowo

Część I: Podstawowa konfiguracja routera

Część I: Podstawowa konfiguracja routera Zakład Cyberbezpieczeństwa IT PW LABORATORIUM SIECI Instrukcja do ćwiczenia: Podstawy konfiguracji routerów Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Autor: Wojciech Mazurczyk Aktualizacja: Artur Janicki wersja 1.1

Bardziej szczegółowo

Interfejsy: Ethernet do połączenia z siecią LAN Serial do połączenia z siecią WAN. pełną konfigurację urządzenia. Zadanie.01-2 -

Interfejsy: Ethernet do połączenia z siecią LAN Serial do połączenia z siecią WAN. pełną konfigurację urządzenia. Zadanie.01-2 - Wybrane urządzenia Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego Przełącznik sieciowy. Dostępny sprzęt: Cisco modele 1900, 2900, 2950, 2960. Interfejsy: technologia Ethernet, szybkość 10/100/1000 Mb/s. Medium: kabel

Bardziej szczegółowo

Administracja sieciami LAN/WAN. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole

Administracja sieciami LAN/WAN. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole Administracja sieciami LAN/WAN Konfigurowanie routerów i budowanie sieci dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Nie moŝna wyświetlić

Bardziej szczegółowo

Topologia sieci. Cele nauczania.

Topologia sieci. Cele nauczania. Laboratorium 2 Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco. WSTKT 2010 Topologia sieci. Cele nauczania. Podstawowa konfiguracja ustawień globalnych routerów Cisco. Konfiguracja haseł dostępu na routerach Cisco.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd

Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Konfigurowanie interfejsu Ethernet Przygotowanie stanowiska Należy zestawid sied podobną do przedstawionej na powyższych rysunkach. Do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.02 Cisco.&.Juniper Podstawy konfiguracji (interfejsy) Zarządzanie konfiguracjami 1,5h

ZADANIE.02 Cisco.&.Juniper Podstawy konfiguracji (interfejsy) Zarządzanie konfiguracjami 1,5h Imię Nazwisko ZADANIE.02 Cisco.&.Juniper Podstawy konfiguracji (interfejsy) Zarządzanie konfiguracjami 1,5h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Podstawowe informacje dotyczące obsługi systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy konfiguracji urządzeń firmy Cisco. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl

Podstawy konfiguracji urządzeń firmy Cisco. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl Podstawy konfiguracji urządzeń firmy Cisco Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl ROUTER zadania i budowa Zadania routera segmentacja sieci wybór trasy 3 Zadania routera (segmentacja sieci) duże możliwości

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium.

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. PBS Wykład 1 1. Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Wprowadzenie do routerów 2 Router Router to specjalny typ komputera. Składa się z takich elementów jak procesor, pamięć, magistralę systemową oraz

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. dr inż. Łukasz Sturgulewski dr inż. Artur Sierszeń

ZiMSK. dr inż. Łukasz Sturgulewski  dr inż. Artur Sierszeń ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl ZiMSK - 2011 1 Wykład Zarządzanie konfiguracją: switch router firewall Obsługa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Sieci komputerowe Laboratorium 8

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Sieci komputerowe Laboratorium 8 Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Sieci komputerowe Laboratorium 8 Budowa routera, tryby pracy, składnia i podstawowe komendy 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI

Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Wojciech Mazurczyk Warszawa, kwiecień 2008 ZTiT. Zakład Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routera

Podstawowa konfiguracja routera Podstawowa konfiguracja routera Konfigurując router, wykonujemy pewne proste zadania, w tym: nazwanie routera, ustawienie haseł, skonfigurowanie interfejsów, skonfigurowanie banera, zapisanie zmian na

Bardziej szczegółowo

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do wyłącznego użytku przez instruktorów w ramach kursu CCNA 4:

Bardziej szczegółowo

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do wyłącznego użytku przez instruktorów w ramach kursu CCNA 3:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Rozsyłanie domyślnych tras w domenie OSPF

Ćwiczenie Rozsyłanie domyślnych tras w domenie OSPF Ćwiczenie 2.3.6 Rozsyłanie domyślnych tras w domenie OSPF Cele Opanowanie umiejętności konfigurowania schematu adresowania IP dla obszaru routingu OSPF. Opanowanie umiejętności konfigurowania i sprawdzania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie zmiany haseł. Zmiana sekwencji testu POST. Wymuszenie na routerze rozruchu oprogramowania IOS z pamięci NVRAM.

Monitorowanie zmiany haseł. Zmiana sekwencji testu POST. Wymuszenie na routerze rozruchu oprogramowania IOS z pamięci NVRAM. 1 Jakie są niektóre z powodów zmiany ustawień rejestru konfiguracji? (Wybierz dwie odpowiedzi). Zmuszenie systemu do ignorowania pliku konfiguracyjnego przechowywanego w pamięci NVRAM. Monitorowanie zmiany

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 11.5.2 Zarządzenie konfiguracją urządzenia

Laboratorium 11.5.2 Zarządzenie konfiguracją urządzenia Topologia sieci Cele nauczania Konfiguracja łączności w sieci Zachowywanie i przywracania konfiguracji Cisco IOS z wykorzystaniem serwera TFTP. Wprowadzenie Sprzęt Liczba Opis Router Cisco 1 Część zestawu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd

Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Konfigurowanie tras statycznych Cel dwiczenia Opanowanie umiejętności konfigurowania tras statycznych pomiędzy routerami w celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend...

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... 4 Historia komend... 4 Wywołanie komend operacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemem komendy

Zarządzanie systemem komendy Zarządzanie systemem komendy Nazwa hosta set system host name nazwa_hosta show system host name delete system host name Nazwa domeny set system domain name nazwa_domeny show system domain name delete system

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8

Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8 Tematyka Konsola Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8 Wprowadzenie do budowy sieci z wykorzystaniem ruterów Cisco. Opracował: Konrad Kawecki Do fizycznego połączenia z konsolą rutera

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI. Zakład Cyberbezpieczeństwa IT PW. Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN)

LABORATORIUM SIECI. Zakład Cyberbezpieczeństwa IT PW. Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Zakład Cyberbezpieczeństwa IT PW LABORATORIUM SIECI Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Autor: Wojciech Mazurczyk Aktualizacja: Artur Janicki wersja 1.3 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 18.03.2010r. WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Laboratorium TECHNOLOGIE SIECI TELEINFORMATYCZNYCH Prowadzący: Autorzy: Marek Wichtowski Elżbieta Oknińska Kamil Piersa Krzysztof Piotrowski Grzegorz Pol Marcin

Bardziej szczegółowo

1) Skonfiguruj nazwę hosta na ruterze zgodną z przyjętą topologią i Tabelą adresacji.

1) Skonfiguruj nazwę hosta na ruterze zgodną z przyjętą topologią i Tabelą adresacji. ROUTER a. Połącz się z ruterem konsolowo i przejdź do trybu uprzywilejowanego. Router> enable Router# b. Ustaw właściwy czas na ruterze. Router# clock set 10:40:30 6 February 2013 Router# c. Przejdź do

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Laboratorium 08 OSPF

Sieci Komputerowe Laboratorium 08 OSPF Sieci Komputerowe Laboratorium 08 OSPF Rafał Chodarcewicz Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytet Jagielloński Kraków, 2015 1.0.0.0/24 2.0.0.0/24 3.0.0.0/24 4.0.0.0/24 5.0.0.0/24 R1.2.3.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium 1. Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching)

Instrukcja do laboratorium 1. Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching) Instrukcja do laboratorium 1 Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching) Przed zajęciami proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją i materiałami pomocniczymi dotyczącymi laboratorium.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Protokoły

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wendell Odom, Rick McDonald - Akademia sieci Cisco CCNA. Semestr 2

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wendell Odom, Rick McDonald - Akademia sieci Cisco CCNA. Semestr 2 Księgarnia PWN: Wendell Odom, Rick McDonald - Akademia sieci Cisco CCNA. Semestr 2 Spis treúci Informacje o autorach...11 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego...11 Podziękowania...12

Bardziej szczegółowo

CISCO Skrypt Teleinformatyka WEKA v0.5 maj 2014 lukaszjok PWR

CISCO Skrypt Teleinformatyka WEKA v0.5 maj 2014 lukaszjok PWR CISCO Skrypt Teleinformatyka WEKA v0.5 maj 2014 lukaszjok PWR Też się uczę przed użyciem skonsultuj się z książką lub Internetami, jeśli zauważysz błąd zgłoś to. Opracowywane na podstawie książek i strony

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routera CISCO

Konfiguracja routera CISCO Konfiguracja routera CISCO Dostęp do urządzenia Aby uzyskać dostęp do konfiguracji routera lub przełącznicy firmy Cisco, należy podłączyć port konsoli urządzenia do portu seryjnego komputera specjalnym

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Podstawy budowy i konfiguracji sieci (w oparciu o rozwiązania firmy CISCO)

Technologie Informacyjne Podstawy budowy i konfiguracji sieci (w oparciu o rozwiązania firmy CISCO) Technologie Informacyjne Podstawy budowy i konfiguracji sieci (w oparciu o rozwiązania firmy CISCO) Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl Rafał Wojciechowski rwojcie@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Warsztaty z Sieci komputerowych Lista 3

Warsztaty z Sieci komputerowych Lista 3 Warsztaty z Sieci komputerowych Lista 3 Uwagi ogólne Topologia sieci na te zajęcia została przedstawiona poniżej; każda czwórka komputerów jest osobną strukturą niepołączoną z niczym innym. 2 2 3 4 0 3

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z urządzeniem

1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z urządzeniem SIECI KOMPUTEROWE ĆWICZENIE 6 PODSTAWY KONFIGURACJI PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO PRZEGLĄD KONFIGURACJI PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO: 1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z

Bardziej szczegółowo

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2.1. Cele stosowania oprogramowania Cisco IOS Podobnie jak komputer, ani router, ani przełącznik nie mogą działać bez systemu operacyjnego. W oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie.05-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside security- level 0 192. 168.1.0/24. inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1 10.0.0.

Zadanie.05-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside security- level 0 192. 168.1.0/24. inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1 10.0.0. VLAN, trunking, inter-vlan routing, port-security Schemat sieci OUTSIDE 200. 200. 200.0/24 dmz security- level 50 outside security- level 0 192. 168.1.0/24 inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1

Bardziej szczegółowo

Packet Tracer - Konfiguracja ustawień początkowych przełącznika

Packet Tracer - Konfiguracja ustawień początkowych przełącznika Topologia Cele Część 1: Sprawdzenie domyślnej konfiguracji przełącznika. Część 2: Konfiguracja podstawowych ustawień przełącznika. Część 3: Konfiguracja wiadomości MOTD. Część 4: Zapisanie plików konfiguracyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS 5. Konfigurowanie routerów z poziomu IOS W tym rozdziale zajmiemy się konfiguracją routerów CISCO z poziomu systemu IOS. Będzie to typowym odpowiednikiem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium sieci. Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015

Laboratorium sieci. Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Laboratorium sieci Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 ZTiT. Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń

Spis treúci. Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń Spis treúci O autorze... 11 O recenzentach technicznych... 11 Dedykacja... 12 Podziękowania... 12 Ikony użyte w tej książce...

Bardziej szczegółowo

Switching, VLAN & Trunking 2

Switching, VLAN & Trunking 2 Zakład Cyberbezpieczeństwa IT PW LABORATORIUM SIECI Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Autor: Wojciech Mazurczyk Aktualizacja: Artur Janicki wersja 1.1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Vigor Cisco ISDN PPP (CHAP)

Vigor Cisco ISDN PPP (CHAP) Vigor Cisco ISDN PPP (CHAP) Cisco 1721+ WIC BRI S/T, IOS ver. 12.2 Vigor 2200X, firmware ver. 2.3.6 192.168.4.1 Cisco ISDN: 30 ISDN ISDN: 20 Vigor 192.168.5.1 192.168.4.10 192.168.5.10 I. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Routing dynamiczny konfiguracja CISCO

Routing dynamiczny konfiguracja CISCO Routing dynamiczny konfiguracja CISCO Spis treści Podstawowa konfiguracja RIP... 2 Włączenie OSPF... 3 Konfiguracja parametrów interfejsu OSPF... 3 Diagnostyka OSPF... 4 1 Podstawowa konfiguracja RIP enable

Bardziej szczegółowo

Urządzenia aktywne sieci

Urządzenia aktywne sieci Urządzenia aktywne sieci Konfiguracja routerów i switchy Protokoły routingu Routery w sieciach X25, Frame Relay i ISDN Routery działają równocześnie z różnymi protokołami łączą sieci lokalne (LAN) i rozległe

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.01 Cisco.&.Juniper Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h

ZADANIE.01 Cisco.&.Juniper Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h Imię Nazwisko ZADANIE.01 Cisco.&.Juniper Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Rozpocząć konfigurację urządzeń

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Laboratorium 10. Redystrybucja_OSPF_EIGRP_RIP

Sieci Komputerowe Laboratorium 10. Redystrybucja_OSPF_EIGRP_RIP Sieci Komputerowe Laboratorium 10 Redystrybucja_OSPF_EIGRP_RIP Rafał Chodarcewicz Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytet Jagielloński Kraków, 2015 RIP 1.0.0.0/24 2.0.0.0/24 3.0.0.0/24

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 11.5.1: Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco

Laboratorium 11.5.1: Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco Laboratorium 11.5.1: Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco Topologia sieci Cele nauczania Podstawowa konfiguracja ustawień globalnych routerów Cisco. Konfiguracja haseł dostępu na routerach Cisco. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP

Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP Urządzenie Nazwa hosta Interfejs Adres IP Maska podsieci R1 R1 Serial 0/0/0 (DCE) 172.17.0.1 255.255.255.224 Fast Ethernet 0/0 172.16.0.1

Bardziej szczegółowo

Administracja sieciami LAN/WAN Komunikacja między sieciami VLAN

Administracja sieciami LAN/WAN Komunikacja między sieciami VLAN Administracja sieciami LAN/WAN Komunikacja między sieciami VLAN dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Protokół Dynamic Trunking Portocol

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Usuwanie konfiguracji sieci VLAN

Ćwiczenie Usuwanie konfiguracji sieci VLAN Ćwiczenie 8.2.6 Usuwanie konfiguracji sieci VLAN Cele Zapoznanie się ze sposobem tworzenia podstawowej konfiguracji przełącznika i sprawdzanie jej poprawności. Zapoznanie się ze sposobem tworzenia dwóch

Bardziej szczegółowo

Packet Tracer - Podłączanie routera do sieci LAN

Packet Tracer - Podłączanie routera do sieci LAN Topologia Tabela adresacji Urządz enie Interfejs Adres IP Maska podsieci Brama domyślna Cele G0/0 192.168.10.1 255.255.255.0 Nie dotyczy R1 G0/1 192.168.11.1 255.255.255.0 Nie dotyczy S0/0/0 (DCE) 209.165.200.225

Bardziej szczegółowo

Laboratorium sieci. Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński v.3.02, grudzień Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji

Laboratorium sieci. Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński v.3.02, grudzień Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Laboratorium sieci Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński v.3.02, grudzień 2014 ZTiT. Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Instytut

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Akademia sieci Cisco CCNA : pełny przegląd poleceń / Scott Empson. wyd. 1, dodr. 2. Warszawa, Spis treści

Akademia sieci Cisco CCNA : pełny przegląd poleceń / Scott Empson. wyd. 1, dodr. 2. Warszawa, Spis treści Akademia sieci Cisco CCNA : pełny przegląd poleceń / Scott Empson. wyd. 1, dodr. 2. Warszawa, 2013 Spis treści O autorze 11 O recenzentach technicznych 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Ikony uŝyte w tej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium sieci. Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015

Laboratorium sieci. Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Laboratorium sieci Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 ZTiT. Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji

Bardziej szczegółowo

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont...

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... 5 Podzielony horyzont z zatruciem wstecz... 5 Vyatta i RIP...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME Nr dwiczenia: PT-02 Nr wersji dwiczenia: 2 Temat dwiczenia: PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PACKET TRACER CZĘŚD 2 Orientacyjny czas wykonania dwiczenia: 1 godz. Wymagane oprogramowanie: 6.1.0 Spis treści 0.

Bardziej szczegółowo

* konfiguracja routera Asmax V.1501 lub V.1502T do połączenia z Polpakiem-T lub inną siecią typu Frame Relay

* konfiguracja routera Asmax V.1501 lub V.1502T do połączenia z Polpakiem-T lub inną siecią typu Frame Relay * konfiguracja routera Asmax V.1501 lub V.1502T do połączenia z Polpakiem-T lub inną siecią typu Frame Relay Połączenie poprzez konsolę (użyj dowolnego edytora konsoli, np. HyperTerminal): 9600,8,N,1,

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład 3. 1. Podstawy zabezpieczeń routerów

PBS. Wykład 3. 1. Podstawy zabezpieczeń routerów PBS Wykład 3 1. Podstawy zabezpieczeń routerów mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl Procesy Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Listy dostępu systemu Cisco IOS

Listy dostępu systemu Cisco IOS Listy dostępu systemu Cisco IOS 1. Obsługa routera Cisco Konsola zarządzania routera firmy Cisco pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego IOS może pracować w trybie zwykłym lub uprzywilejowanym, sygnalizowanymi

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa sieciowego

Systemy bezpieczeństwa sieciowego WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Instytut Teleinformatyki i Automatyki Przedmiot: Systemy bezpieczeństwa sieciowego Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego. TEMAT: Konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

WSGK, Kutno, 2012. Dr inż. Robert Banasiak 1

WSGK, Kutno, 2012. Dr inż. Robert Banasiak 1 WSGK, Kutno, 2012 Dr inż. Robert Banasiak 1 KUS - gryplan Zaliczenie: o Case Study w PacketTracer na 4 spotkaniu (70% oceny) o Test/Egzamin 10 pytań na dodatkowym zjeździe (30% oceny) A poza tym: - Spotkanie

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA DWICZENIE 3 BUDOWA SIECI LOKALNEJ SYMULATOR DYDAKTYCZNY 1 SYMULATOR DYDAKTYCZNY PACKET TRACER Zainstaluj aplikację Packet Tracer, a następnie zapznaj się z jej funkcjnwaniem.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1.Okno główne serwera Cisco TFTP Server. Rys.2.Okno opcji serwera Cisco TFTP Server

Rys. 1.Okno główne serwera Cisco TFTP Server. Rys.2.Okno opcji serwera Cisco TFTP Server Zasady aktualizowania oprogramowania urządzeń sieciowych ZAGADNIENIA Jaki protokół jest wykorzystywany do sporządzania kopii zapasowych plików konfiguracyjnych i systemów operacyjnych urządzeń sieciowych?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością Usług w Sieciach Teleinformatycznych

Zarządzanie Jakością Usług w Sieciach Teleinformatycznych Zarządzanie Jakością Usług w Sieciach Teleinformatycznych do sieci R. Krzeszewski 1 R. Wojciechowski 1 Ł. Sturgulewski 1 A. Sierszeń 1 1 Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej http://www.kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Przyjrzyj się zamieszczonemu powyżej schematowi. Host A chce uzyskać dostęp do usługi e- mail. Jaki numer portu docelowego będzie użyty do komunikacji

Przyjrzyj się zamieszczonemu powyżej schematowi. Host A chce uzyskać dostęp do usługi e- mail. Jaki numer portu docelowego będzie użyty do komunikacji 1 Która z wymienionych poniżej masek umożliwi zaadresowanie 2040 hostów w każdej z utworzonych, możliwie najmniejszych podsieci w sieci o adresie IP 10.0.0.0? 255.255.0.0 255.255.254.0 255.255.252.0 x

Bardziej szczegółowo

Tak wygląda taki kabel

Tak wygląda taki kabel 1. Połączenie komputera z routerem/switchem Domyślnie wszystkie porty sieciowe są wyłączone. Aby się połączyć z urządzeniem należy wybrać kabel konsolowy i podłączyć do wejścia oznaczonego console na switchu

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Monitorowanie Sieci Komputerowych v.2010b ZADANIE.01

Zarządzanie i Monitorowanie Sieci Komputerowych v.2010b ZADANIE.01 ZADANIE.01 Imię Nazwisko ZADANIE.01 Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Rozpocząć konfigurację urządzeń (poprzez

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wiesław Alex Kaczmarek Certyfikacja CCNA

Księgarnia PWN: Wiesław Alex Kaczmarek Certyfikacja CCNA Księgarnia PWN: Wiesław Alex Kaczmarek Certyfikacja CCNA Wstęp 13 Rozdział 1. Droga do CCNA 21 Historia Cisco Systems 21 Przegląd certyfikacji Cisco 24 Egzamin CCNA 27 Po egzaminie... co dalej? 33 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.06 Zarządzanie konfiguracją urządzeń (tryb tekstowy i graficzny) 2,5h

ZADANIE.06 Zarządzanie konfiguracją urządzeń (tryb tekstowy i graficzny) 2,5h Imię Nazwisko ZADANIE.06 Zarządzanie konfiguracją urządzeń (tryb tekstowy i graficzny) 2,5h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Czynności wstępne 3. Zarządzanie konfiguracją urządzeń (tryb tekstowy: konsola)

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Podstawy działania routerów i routingu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.07. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego v.2011alfa ZADANIE.07. VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 -

ZADANIE.07. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego v.2011alfa ZADANIE.07. VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 - Imię Nazwisko ZADANIE.07 VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 - 212.191.89.192/28 ISP LDZ dmz security-level 50 ISP BACKBONE 79.96.21.160/28 outside security-level 0 subinterfaces,

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Protokół

Bardziej szczegółowo

KROK 1. KONFIGURACJA URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH (SERWERÓW)

KROK 1. KONFIGURACJA URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH (SERWERÓW) PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH WSTĘP 1) Cel ćwiczenia uczenie się: prawidłowego łączenia i konfiguracji urządzeń za pomocą okablowania Ethernet i kabli szeregowych, prawidłowej konfiguracji:

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie profili programu dzwoniącego

Ćwiczenie Konfigurowanie profili programu dzwoniącego Ćwiczenie 4.3.7 Konfigurowanie profili programu dzwoniącego Cel Opanowanie umiejętności konfigurowanie profili programu dzwoniącego ISDN, aby możliwe było nawiązywanie połączeń DDR jednocześnie z dwóch

Bardziej szczegółowo

7. ACL, NAT, PAT, DHCP

7. ACL, NAT, PAT, DHCP 7. ACL, NAT, PAT, DHCP 7.1. ACL (Access Control List) Listy ACL są listami warunków używanych do sprawdzania ruchu w sieci, który jest kierowany przez interfejs routera. Listy te informują router, jakie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfiguracja podstawowych ustawień przełącznika

Ćwiczenie Konfiguracja podstawowych ustawień przełącznika Ćwiczenie Konfiguracja podstawowych ustawień przełącznika Topologia Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Brama domyślna S1 VLAN 99 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 PC-A NIC

Bardziej szczegółowo

Laboratorium sieci komputerowych

Laboratorium sieci komputerowych Laboratorium sieci komputerowych opracowanie: mgr inż. Wojciech Rząsa Katedra Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej Wstęp Opracowanie zawiera ćwiczenia przygotowane do przeprowadzenia podczas

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Zadanie.09-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside 192. 168.1.0/24. security- level 50 176.16.0.0/16

Zadanie.09-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside 192. 168.1.0/24. security- level 50 176.16.0.0/16 ASDM - Adaptive Security Device Manager (pix) HTTP Device Manager (switch) SSH (pix), TELNET (switch) Schemat sieci OUTSIDE 200. 200. 200.0/24 outside security- level 0 192. 168.1.0/24 dmz security- level

Bardziej szczegółowo

Cisco IOS WYKŁAD 2 111

Cisco IOS WYKŁAD 2 111 Cisco IOS WYKŁAD 2 111 Zarządzanie plikami konfiguracyjnymi Modyfikacja bieżącej konfiguracji od razu wpływa na działanie urządzenia. Po dokonaniu zmian w konfiguracji, jako następne działanie należy rozważyć

Bardziej szczegółowo

Tutorial 7 Testowanie sieci

Tutorial 7 Testowanie sieci 1 Tutorial 7 Testowanie sieci 1. Weryfikacja łączności 1.1. Testowanie stosu Polecenie ping jest efektywnym sposobem testowania łączności. Test ten często określany jest mianem testu stosu protokołów,

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.03 Cisco.&.Juniper Routing dynamiczny i statyczny (OSPF, trasa domyślna) 1,5h

ZADANIE.03 Cisco.&.Juniper Routing dynamiczny i statyczny (OSPF, trasa domyślna) 1,5h Imię Nazwisko ZADANIE.03 Cisco.&.Juniper Routing dynamiczny i statyczny (OSPF, trasa domyślna) 1,5h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Czynności wstępne 3. Włączyć i skonfigurować routing dynamiczny 4.

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco

4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco 4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco 4.1. Wstępna konfiguracja protokołu RIP Aby włączyć protokół RIP, należy w trybie konfiguracji globalnej użyć następujących poleceń: Router(config)#router

Bardziej szczegółowo

Laboratorium sieci. Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński v.2.03a, styczeń Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji

Laboratorium sieci. Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński v.2.03a, styczeń Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Laboratorium sieci Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński v.2.03a, styczeń 2012 ZTiT. Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Instytut

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo