Wymagania Student powinien Warunkiem zaliczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania Student powinien Warunkiem zaliczenia"

Transkrypt

1 Wymagania Program zaj studiów dziennych przewiduje 14 wicze po dwie godziny lekcyjne. Na studiach zaocznych i wieczorowych ze wzgldu na mniejszy wymiar godzinowy realizuje si o trzy wiczenia mniej. Student powinien przychodzi na laboratorium przygotowany. Zna składnie komend oraz zagadnienia poruszone w module na ostatnim wykładzie. Podczas laboratorium powinien umie poprawnie skonfigurowa router wg wskazówek prowadzcego. W trakcie konfiguracji routera, programu, student zgłasza prowadzcemu problemy i otrzymuje od niego pomoc. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest zaliczenie kompletu wicze. Podstaw do zaliczenia wiczenia laboratoryjnego jest obecno na zajciach i okazanie prowadzcemu wykonanego zadania. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnoci lub braku zaliczenia, prowadzcy moe na nastpnych zajciach zaliczy studentowi zaległe i biece wiczenie. Niemono zaliczenia wiczenia spowodowana zawinion blokad konta jest traktowana jak brak przygotowania. Dopuszczalne jest opuszczenie jednego zajcia (nieobecno nieusprawiedliwiona) oraz w sumie 2 zaj, jeeli istnieje usprawiedliwienie. 1

2 wiczenie 1. Zapoznanie si ze sprztem w pracowni CISCO 1. wiczenia z zagniatania kabli 1. Kabel prosty 2. Kabel z przeplotem 2. Zapoznanie si ze sprztem w pracowni (router, okablowanie) 1. Prezentacja routerów dostpnych w pracowni 2. Prezentacja interfejsów dostpnych w routerze a. Ethernet b. Serial (Smart Serial / DB-60) c. Console d. AUX 3. Prezentacja okablowania a. kabel typu rollover (RJ45 -> DB-9) b. kabel typu serial ( Smart Serial -> V.35) i. DCE (eski) ii. DTE (mski) c. kable Ethernetowe i. prosty ii. z przeplotem crossover 4. Prezentacja sposobu podłczania okablowania a. kable portu konsoli rollover b. kable Ethernetowe z przeplotem crossover c. kable szeregowe 2

3 wiczenie 2. Wprowadzenie do routerów. 1. Podłczanie do routera przy uyciu HyperTerminal a 2. Konfiguracja routera przy uyciu setupu 1. Uruchamianie setupu a. w przypadku czystej konfiguracji routera b. komend: Router# setup c. w przypadku skonfigurowanego routera komendami i. Router# erase startup-config ii. Router# reload 2. Konfiguracja routera z uyciem setupu a. Continue with configuration dialog? [yes/no] b. Would you like to enter basic management setup? [yes/no] 3. Wywietlanie podsumowania interfejsów a. First, would you like to see the current interface summary? [yes] 4. Konfigurowanie globalnych parametrów 5. Konfiguracja interfejsów 6. Zapisywanie konfiguracji 3. Podstawy wiersza polece 1. Logowanie do routera 2. Sprawdzanie dostpnych polece dla trybu nieuprzywilejowanego a. Router>? 3. Przechodzenie do trybu uprzywilejowanego a. Router> enable 4. Sprawdzanie dostpnych polece dla trybu uprzywilejowanego a. Router#? 5. Zapoznanie si uzupełnianiem komend przy uyciu klawisza Tab. 6. Zapoznanie z działaniem komendy Router# show? 7. Zapoznanie z działaniem komendy Router# show running-config 8. Posługiwanie si histori komend a. Ctrl-p b. Ctrl-n c. Kursorami (góra/dół) 9. Ustawienie iloci linii w historii a. Router# terminal history size xxx 10. Ustawienie aktualnej godziny i daty oraz jej wywietlenie a. Router# clock set hh:mm:ss dzie miesic rok b. Router# show clock 11. Opuszczanie trybu uprzywilejowanego a. Router# disable 12. Wylogowanie si z routera a. exit 3

4 4. Zestaw komend, które student powinien zna po zakoczeniu modułu Komenda Opis Składnia enable Pozwala wej do uprzywilejowanego trybu edycji [15], bd innego poziomu bezpieczestwa ustawionego przez administratora systemu [1-15]. exit Wychodzi z wiersza polece. exit? Uruchamia system pomocy (pokazuje dostpne komendy dla danego trybu, bd składnie aktualnie wpisanej komendy).? disable show version show flash copy tftp flash setup enable secret enable password Wychodzi z trybu uprzywilejowanego do trybu uytkownika [1], bd niszego poziomu bezpieczestwa. Pokazuje konfiguracje sprztow, wersje softwareu, nazw i ciek pliku konfiguracyjnego, obraz IOS u. Pokazuje zawarto pamici Flash routera. Kopiuje obraz IOS przechowywany na serwerze TFPT to pamici flash routera. Uruchamia program do podstawowej konfiguracji routera. Do zaawansowane konfiguracji naley uywa wiersza polece. Komenda setup działa w uprzywilejowanym trybie. Umoliwia ustawienie dodatkowego poziomu bezpieczestwa oraz zmian/ustawienie haseł dla poszczególnych poziomów bezpieczestwa. Umoliwia ustawienie dodatkowego poziomu bezpieczestwa oraz zmian/ustawienie haseł dla poszczególnych poziomów bezpieczestwa. (Niezalecane do uywania) enable [privilege-level] disable [privilege-level] show version copy tftp {file-id flash config} setup enable secret [level level] {password [encryption-type] encrypted-password} enable password [level level] {password [encryption-type] encrypted-password} clock Ustawia zegar i dat systemow. clock set hh:mm:ss day month year clock set hh:mm:ss month day year Ctrl-P Powtarza ostatnio wpisan komend. Ctrl-P Ctrl-N Przywraca komend po wczeniejszym Ctrl-N uyciu Ctrl+P. Tab Uzupełnia komendy w trybie polece. Tab Ctrl-A Przesuwa kursor na pocztek wiersza Ctrl-A polece. Esc-B Przesuwa kursor o jedno słowo wstecz. Esc-B Ctrl-B Przesuwa kursor o jedn liter wstecz. Ctrl-B Ctrl-E Przesuwa kursor na koniec wiersza Ctrl-E polece. Ctrl-F Przesuwa kursor jedn liter do przodu. Ctrl-F Esc-F Przesuwa kursor jedno słowo do przodu. Esc-F Ctrl-Z Wychodzi z trybu konfiguracji. Ctrl-Z terminal history Zmienia ilo linii zapamitywanych size podczas sesji terminalowej. terminal no editing Wyłcza zaawansowany tryb edycji w uprzywilejowanym trybie. show running-config Pokazuje aktualnie działajc konfiguracj routera. terminal history size number-of-lines terminal no editing show running-config 4

5 wiczenie 3. Konfiguracja routera. 1. Po zakoczeniu wicze studenci powinni potrafi: 1. Nada nazw routera. 2. Ustawi hasło dostpu do routera. 3. Przebada komend show. 4. Skonfigurowa interfejs serialowy. 5. Skonfigurowa interfejs ethernetowy. 6. Wprowadzi zmiany do routera. 7. Zapisa zmiany konfiguracji. 8. Nada opis interfejsom. 9. Skonfigurowa message-of-the-day. 10. Skonfigurowa tabel hostów. 2. Tryby komend oraz identyfikacja routera 1. Logowanie do routera. 2. Przejcie do trybu uprzywilejowanego a. Router> enable 3. Przejcie do globalnej konfiguracji routera a. Router# configure terminal 4. Ustawienie nazwy routera a. Router(config)# hostname GAD 5. Wejcie i wyjcie z trybu konfiguracji interfejsu serialowego. a. GAD(config)# interface serial 0 b. GAD(config-if)# exit 5

6 6. Wejcie i wyjcie z trybu konfiguracji routera a. GAD(config)# router rip b. GAD(config-router)# exit 7. Wyjcie z globalnego trybu konfiguracji a. GAD(config)# Ctrl+Z b. GAD(config)# exit 3. Konfigurowanie haseł routera 1. Przejcie do globalnej konfiguracji routera a. GAD# configure terminal 2. Konfiguracja hasła na konsoli a. GAD(config)# line console 0 b. GAD(config-line)# password cisco c. GAD(config-line)# login d. GAD(config-line)# exit e. GAD(config)# 3. Konfiguracja hasła wirtualnych terminali a. GAD(config)# line vty 0 4 b. GAD(config-line)# password cisco c. GAD(config-line)# login d. GAD(config-line)# exit e. GAD(config)# 4. Konfiguracja nieszyfrowanego hasła do uprzywilejowanego trybu a. GAD(config)# enable password cisco b. GAD(config)# exit 5. Powrót do nieuprzywilejowanego trybu a. GAD# disable 6. Przejcie do uprzywilejowanego trybu (Uwaga! Zapyta o wczeniej nadane hasło!) a. GAD> enable b. Password: cisco c. GAD# 7. Powrót do globalnego trybu konfiguracji a. GAD# configure terminal 8. Konfiguracja szyfrowanego hasła do uprzywilejowanego trybu a. GAD(config)# enable secret class b. GAD(config)# exit Uwaga! Szyfrowane hasło ma wyszy priorytet i to o nie poprosi router przy nastpnym logowaniu! 9. Powrót do nieuprzywilejowanego trybu a. GAD# disable b. GAD> 10. Przejcie do uprzywilejowanego trybu a. GAD> enable b. Password: class c. GAD# 11. Analiza pliku running-config a. GAD# show running-config 6

7 4. Zapoznanie z komendami show 1. Opuszczenie trybu uprzywilejowanego a. GAD# disable b. GAD> 2. Zapoznanie z komend help a. GAD> help 3. Zapoznanie z komend show? a. GAD> show? 4. Wywietlanie wersji ISO oraz innych wanych informacji przy uyciu show version a. GAD> show version 5. Wywietlanie czasu i daty routera a. GAD> show clock 6. Wywietlanie zachowanej listy nazw hostów i ich adresów a. GAD> show hosts 7. Wywietlanie informacji o uytkownikach podłczonych do routera a. GAD> show users 8. Wywietlanie historii komend a. GAD> show history 9. Wejcie do uprzywilejowanego trybu a. GAD> enable b. Password: class c. GAD# 10. Badanie komendy show? w uprzywilejowanym trybie a. GAD# show? 11. Wywietlanie tablicy ARP a. GAD# show arp 12. Wywietlanie informacji o pamici Flash a. GAD# show flash 13. Wywietlanie aktywnej konfiguracji a. GAD# show running-config lub b. GAD# sh run 14. Wywietlanie konfiguracji startowej a. GAD# show startup-config lub b. GAD# sh start 15. Wywietlanie informacji o skonfigurowanych interfejsach na routerze a. GAD# show interfaces 16. Wywietlanie protokołów skonfigurowanych na routerze a. GAD# show protocols 7

8 5. Konfiguracja interfejsu Serial 1. Wejcie do globalnego trybu konfiguracji a. GAD# configure terminal 2. Konfiguracja interfejsu Serial 0 na routerze 1 bdcym DCE a. GAD(config)# interface serial 0 b. GAD(config-if)# ip address c. GAD(config-if)# clock rate d. GAD(config-if)# no shutdown e. GAD(config-if)# exit 3. Konfiguracja tabeli hostów a. GAD(config)# ip host BHM b. GAD(config)# exit 4. Zapisanie konfiguracji a. GAD# copy running-config startup-config 5. Wywietlenie informacji o interfejsie Serial 0 a. GAD# show interface serial 0 6. Wywietlanie tabeli hostów a. GAD# show hosts 7. Konfiguracja interfejsu Serial 0 na routerze 2 bdcym DTE a. BHM(config)# interface serial 0 b. BHM(config-if)# ip address c. BHM(config-if)# no shutdown d. BHM(config-if)# exit 8. Konfiguracja tabeli hostów a. BHM(config)# ip host GAD b. BHM(config)# exit 8

9 9. Zapisanie konfiguracji a. BHM# copy running-config startup-config 10. Wywietlenie informacji o interfejsie Serial 0 a. BHM# show interface serial Wywietlanie tabeli hostów a. GAD# show hosts 12. Testy połczenia a. BHM# ping b. BHM# ping GAD c. GAD# ping d. GAD# ping BHM 6. Konfiguracja interfjesu FastEthernet0 1. Wejcie do trybu globalne konfiguracji a. GAD# configure terminal 2. Konfiguracja interfejsu FastEthernet 0 a. GAD(config)# interface fastethernet 0 b. GAD(config-if)# ip address c. GAD(config-if)# no shutdown 9

10 7. Konfiguracja opisu interfejsu 1. Konfiguracja opisu interfejsu FastEthernet 0 a. GAD(config-fi)# description Opis interfejsu b. GAD(config-fi)# exit c. GAD(config)# exit 2. Wywietlenie informacji o interfejsie a. GAD# show interface fastethernet 0 8. Ustawianie MOTD routera 1. Wejcie do trybu globalne konfiguracji a. GAD# configure terminal 2. Ustawienie MOTD a. GAD(config)# banner motd # wiadomosc # b. GAD(config)# Ctrl+Z 3. Wywietlenie pliku konfiguracji a. GAD# show running-config 9. Zestaw komend, które student powinien zna po zakoczeniu modułu Komenda Opis Składnia configure terminal Wchodzi w tryb globalnej konfiguracji. configure terminal Komendy w trybie configure terminal. hostname Komenda słuca do nadania routerowi hostname hostname router rip unikalnej nazwy. Wchodzi w tryb konfiguracji protokołu routing RIP (Routing Information Protocol) router rip interface serial 0 Wchodzi w tryb konfiguracji interfejsu. interface type number line console 0 Wchodzi w tryb konfiguracji portu line [aux console konsoli. tty vty ] line-number line vty 0 4 Wchodzi w tryb konfiguracji wirtualnych terminali (podczas połczenia telnet). Numery oznaczaj odpowiednio pierwszy wirtualny terminal oraz ostatni. [ending-line-number] line [aux console tty vty ] line-number [ending-line-number] Komendy w trybie line [aux console tty vty ] password Ustawia hasło na urzdzeniach line. password password login Włcza sprawdzanie hasła podczas login logowania na urzdzenia line. show startup-config Wywietla zawarto pliku konfiguracyjnego startup-config znajdujcego si w NVRAM. show startup-config service passwordencryption show? show interfaces Włcza słaby mechanizm szyfrowania na wszystkie niezaszyfrowane hasła. Komendy show Pokazuje list wszystkich dostpnych komend show dla danego trybu. Wywietla w trybie uprzywilejowanym statystyki wszystkich interfejsów na routerze. service passwordencryption show? show interfaces {type number} 10

11 show controllers serial show hosts Wywietla w trybie uprzywilejowanym informacje sprztowe interfejsu. Wywietla domyln domen, sposób wyszukiwania nazw, list serwerów nazw oraz zawarto cache hostów wraz z adresami IP. show controllers serial [slot/port] show hosts show clock Wywietla ustawienia zegara. show clock show users Wywietla uytkowników zalogowanych show users na routerze show history Wywietla historie wprowadzonych show history komend. show arp Wywietla tablice arp. show arp show protocols Wywietla protokoły skonfigurowane na show protocols routerze (tryb uprzywilejowany). Komendy w trybie interface type number. ip address <ip address> <netmask> Przypisuje adres IP wraz z mask podsieci do interfejsu. ip address ip-address mask [secondary] clock rate Ustawia prdko interfejsu z bps. clock rate speed-inbits-per-second no shutdown Aktywuje interfejs (domylnie interfejsy no shutdown s nieaktywne). erase startup-config Kasuje plik konfiguracyjny startupconfig z pamici NVRAM (tryb erase {filesystem: start-up config} uprzywilejowany). copy running-config startup-config Kopiuje aktywn konfiguracj z pamici RAM do pliku startup-config w pamici NVRAM. copy {flash ftp nvram running-config startup-config system tftp} {flash ftp nvram runningconfig startup-config system tftp} shutdown Dezaktywuje interfejs. shutdown interface fastethernet 0/0 Wchodzi w tryb konfiguracji interfejsu. interface type slot/port Description Dodaje opis do interfejsu. description string banner motd # # Ustawia message-of-the-day banner motd d message d (MOTD). clock timezone Ustawia stref czasow zegara. clock timezone zone hours [minutes] ip host Przypisuje statyczn nazw do podanego adresu IP. Aby usn mapowanie, naley uy słowa kluczowego no, przed komend. ip host name-of-host [tcp-port-number] ipaddress [ip-address2... address8] 11

12 wiczenie 4. Cisco Discovery Protocol, Ping, Traceroute 1. Po zakoczeniu wicze studenci powinni potrafi: 1. Włczy i wyłczy CDP 2. Uywa komendy show cdp neighbors 3. Okreli, które urzdzenia s dostpne na lokalnych interfejsach 4. Ustanowi sesj Telnet 5. Zweryfikowa sesj Telnet 6. Rozłczy sesje Telnet 7. Zawiesi sesj Telnet 8. Wykona testy połczenia 2. Schemat połcze 12

13 3. Uywanie komend CDP 1. Konfiguracja adresów IP stacji roboczych 2. Logowanie do routera. 3. Konfiguracja routera (interfejsy, nazwa hosta, hasła) 4. Zapoznanie z komendami show cdp a. GAD> show cdp? 5. Wywietlanie timerów CDP, statusu interfejsu oraz uytej enkapsulacji a. GAD> show cdp interface 6. Wywietlanie informacji o ssiednich urzdzeniach a. GAD> show cdp neighbors 7. Wywietlanie detali o aktualizacjach CDP a. GAD> show neighbors detail 8. Obserwacja pakietów CDP wysyłanych i otrzymywanych przez router a. GAD> enable b. GAD# debug cdp packets 9. Obserwacja ruchu pakietów CDP a. GAD# show cdp traffic b. GAD# clear cdp counters c. GAD# show cdp traffic 4. Ustanawianie i weryfikacja połcze telnet 1. Badanie komendy telnet a. GAD> telnet? b. GAD# enable c. GAD# telnet? 2. Ustawienie tablicy hostów 3. Połczenie z routerem zdalnym a. GAD> telnet nazwa_routera z tabeli b. GAD> telnet ip_routera c. GAD> nazwa_routera d. GAD> ip_routera 4. Wykonanie polece na zdalnym routerze a. BHM> show interface b. BHM> show protocols c. BHM> enable d. BHM# show running-config e. BHM# show startup-config f. BHM# show cdp neighbors 5. Zawieszenie sesji telnetowej a. BHM# Ctrl + Shift+6, x 6. Wywietlenie aktywnych sesji a. GAD> show session 13

14 7. Wznowienie sesji a. GAD> resume nr_sesji, bd b. GAD> nacinicie klawisza Enter 8. Rozłczenie ze zdalnego routera a. PHX> disconnect 5. Ping 1. Zalogowa si na router 2. Wywietlenie tabeli hostów a. GAD> show hosts 3. Zapoznanie komendy ping a. GAD> ping? 4. Testowanie połczenia midzy routerami a. GAD> ping BHM (bd adres ip) 5. Dialog polecania ping a. GAD> ping 6. Testowanie połcze ze stacji roboczych a. C:\ > ping adres_ip_routera b. C:\ > ping adres_ip_routera n Traceroute 1. Zapoznanie komendy traceroute a. GAD> traceroute? 2. Badanie trasy midzy routerami oraz stacjami roboczymi a. GAD> traceroute BHM b. GAD> traceroute ip_stacji_roboczej 3. Badanie trasy ze stacji roboczych a. C:\> tracert ip_routera b. C:\> tracert ip_innej_stacji_roboczej 7. Zestaw komend, które student powinien zna po zakoczeniu modułu Komenda Opis Składnia show cdp neighbors Aby uzyska informacje o ssiednich urzdzeniach, uyj komendy show cdp neighbors w uprzywilejowanym trybie polece.. cdp run cdp enable Aby uaktywni CDP, uyj komendy cdp run w globalnym trybie konfiguracji. Aby wyłczy CDP, naley uy słowa no przed komend. CDP jest domylnie włczone. Aby aktywowa CDP na interfejsie, uyj komendy cdp enable w trybie konfiguracji interfejsu.. show cdp neighbors [type number] [detail] cdp run cdp enable clear cdp counters Resetuje liczniki CDP do zera. clear cdp counters 14

15 show cdp show cdp entry device-name [protocol version] show cdp interface [type number] no cdp run no cdp enable clear cdp table show cdp traffic show debugging cdp holdtime debug cdp adjacency debug cdp ip debug cdp packets connect telnet Wywietla informacje o CDP, włczajc informacje o timer ach oraz hold-time. Wywietla informacje o ssiednim urzdzeniu, które jest wylistowane w tablicy CDP. Wywietla informacje o interfejsach, na których jest aktywne CDP. Wyłcza działanie CDP (tryb globalnej konfiguracji). Wyłcza działanie CDP na interfejsie (tryb konfiguracji interfejsu). Kasuje informacje o ssiednich urzdzeniach. Wywietla liczniki CDP, włczajc liczb wysłanych oraz odebranych pakietów oraz błdy. Wywietla informacje o włczonych debug ach. Definiuje czas wysyłania pakietów aktualizacyjnych CDP. Uywany do monitorowania lub troubleshootingu informacji o ssiednich urzdzeniach. Uywany do monitorowania lub troubleshootingu informacji o IP. Uywany do monitorowania lub troubleshootingu pakietów CDP. Aby zalogowa si na urzdzenie, które obsługuje Telnet, rlogin lub LAT, uyj polecenia connect w uprzywilejowanym trybie. Tworzy połczenie ze zdalnym urzdzeniem. show cdp show cdp entry {* device-name [*] [protocol version]} show cdp interface [type number] no cdp run no cdp enable clear cdp table show cdp traffic show debugging cdp holdtime debug cdp adjacency debug cdp ip debug cdp packets connect [ip-address hostname] telnet {hostname ipaddress} [port] [keyword] exit Wychodzi z danego trybu. Exit logout Koczy sesj Telnet. Logout Ctrl-Shift-6, X Zawiesza sesje Telnet. Ctrl-Shift-6, X show sessions Wywietla otwarte sesje Telnet. show sessions session-limit. Okrela limit otwartych na raz sesji Telnet. session-limit sessionnumber resume Wznawia połczenie Telnet. resume traceroute Testuje drog oraz pakiety do traceroute [protocol] docelowego hosta. destination ping Słuy do diagnozowania połcze w ping [protocol] {ipaddress sieciach opartych o protokoły hostname} Apollo, AppleTalk, Connectionless Network Service (CLNS), DECnet, IP, Novell IPX, VINES oraz XNS. show ip route Wywietla tablice routingu. show ip route [address [mask] [longerprefixes]] [protocol [process-id]] [list access-list-number access-list-name] 15

16 wiczenie 5. Zarzdzanie Cisco IOS 1. Po zakoczeniu wicze studenci powinni potrafi: 1. Uywa komendy boot system 2. Uywa TFTP oraz metody kopiuj/wklej w celu zachowania oraz przywracania konfiguracji routera 3. Uywa TFTP w celu załadowania obrazu IOS na router 4. Uywa protokołu XModem w celu załadowania obrazu IOS na router 5. Posługiwa si komendami show, w celu weryfikacji plików systemowych 2. Schemat połcze 3. Komendy odpowiedzialne za start systemu 1. Logowanie do routera 2. Przejcie do trybu uprzywilejowanego 3. Analiza konfiguracji routera a. GAD# show running-config 4. Analiza polecenia show version a. GAD# show version 5. Przejcie do trybu konfiguracji globalnej a. GAD# configure terminal 16

17 6. Analiza polecenia boot a. GAD(config)# boot? 7. Zmiany ustawie polecenia boot a. GAD(config)# boot system flash nazwa_pliku_ios b. GAD(config)# boot system tftp nazwa_pliku_ios IP_serwera_tftp c. GAD(config)# boot system rom d. GAD(config)# Ctrl + Z 8. Zapisanie konfiguracji routera a. GAD# copy running-config startup-config 9. Przeładowanie routera i sprawdzenie wyników a. GAD# reload 4. Konfiguracja rejestru 1. Logowanie do routera 2. Przejcie do trybu uprzywilejowanego 3. Przejcie do trybu konfiguracji globalnej 4. Badanie komendy config-register a. GAD(config)# config-register? 5. Zmiana konfiguracji rejestru a. GAD(config)# config-register 0x Zapisanie konfiguracji routera 7. Przeładowanie routera i sprawdzenie wyników 8. Badanie komendy show version oraz nadanie nazwy routerowi a. Router> show version b. Router> enable c. Router# configure terminal d. Router(config)# hostname GAD 9. Zmiana konfiguracji rejestru na właciw a. Router(config)# configure-register 0x2102 b. Router(config)# Ctrl + Z 10. Zapisanie konfiguracji routera 11. Przeładowanie routera i obserwacja wyników 5. Zarzdzanie plikami konfiguracyjnymi oraz IOS przy pomocy tftp 1. Logowanie do routera 2. Konfiguracje interfejsu fastethernet 0 oraz adresów IP stacji roboczych 3. Uruchomienie na stacji roboczej serwera tftp 4. Kopiowanie konfiguracji routera na serwer tftp a. GAD# copy startup-config tftp Address or name of remote host []? Destination filename [gad-confg]? startup-config!! 667 bytes copied in secs (18528 bytes/sec) 5. Zmiana nazwy routera na Router 17

18 6. Kopiowanie konfiguracji routera z serwera tftp a. Router# copy tftp running-config Address or name of remote host []? Source filename []? startup-config Destination filename [running-config]? [Enter] Accessing tftp:// /startup-config... Loading startup-config from (via FastEthernet0):! [OK bytes] 667 bytes copied in secs (70 bytes/sec) GAD# 7. Test nowej konfiguracji b. GAD# show running-config 8. Zapisanie konfiguracji 9. Kopiowanie IOS na serwer tftp c. GAD# copy flash tftp 10. Kopiowanie IOS z serwera tfp d. GAD# copy tftp flash 11. Sprawdzenie wersji IOS e. GAD# show version 6. Procedura odzyskiwania hasła 2. Wymuszenie podczas startu routera wejcia do ROM Monitora a. naciska Ctr+Break podczas startu routera 3. Badanie pomocy ROM Monitora a. rommon 1>? 4. Zmiana config-register z poziomu ROM Monitora oraz restart urzdzenia a. rommon 2> confreg 0x2142 b. rommon 2> reset 5. Konfiguracja routera i nadanie nowego hasła 6. Zmiana config-register na 0x Zapisanie konfiguracji 8. Restart routera w celu sprawdzenia zmian 7. Zarzdzanie obrazami IOS przy pomocy ROM Monitora oraz Xmodem 1. Wejcie do ROM Monitora a. naciska Ctr+Break podczas startu routera 2. Sprawdzenie dostpnych obrazów IOS w pamici flash routera a. rommon 3 > dir flash: 3. Ustawienie obrazu, z którego ma si odby start routera a. rommon 5 > boot flash:nazwa_obrazu_ios 4. Analiza polecenia show version (naley zwróci uwag na pola System image file oraz Configuration register) a. Router> show version 18

19 5. Ustawienie config-register w celu wymuszenia wejcia do ROM Monitora a. Router> enable b. Router# configure terminal c. Router(config)# config-register 0x0 d. Router(config)# Ctrl+Z e. Router# reload 6. Zmiana szybkoci portu konsoli w celu przesłania obrazu IOS a. rommon 2> confreg Configuration Summary (Virtual Configuration Register: 0x1820) enabled are: break/abort has effect console baud: 9600 boot: the ROM Monitor do you wish to change the configuration? y/n [n]: y enable "diagnostic mode"? y/n [n]:[enter] enable "use net in IP bcast address"? y/n [n]: [Enter] enable "load rom after netboot fails"? y/n [n]: [Enter] enable "use all zero broadcast"? y/n [n]: [Enter] disable "break/abort has effect"? y/n [n]: y enable "ignore system config info"? y/n [n]: [Enter] change console baud rate? y/n [n]: y enter rate: 0 = 9600, 1 = 4800, 2 = 1200, 3 = = 19200, 5 = 38400, 6 = 57600, 7 = [0]: 7 change the boot characteristics? y/n [n]: [Enter] Configuration Summary (Virtual Configuration Register: 0x1920) enabled are: console baud: boot: the ROM Monitor do you wish to change the configuration? y/n [n]: n You must reset or power cycle for new config to take effect b. rommon 3 >reset 7. Uycie komendy xmodem w celu pobrania pliku a. rommon 2 > xmodem b. rommon 3 > xmodem nazwa_pliku_ios 8. Uycie programu HyperTerminal w celu wysłania IOS 9. Przywrócenie config-register do wartoci 0x Przywrócenie standartowej szybkoci portu konsoli a. Router(config)# line con 0 b. Router(config-line)# speed 9600 c. Router(config-line)# ^Z d. HyperTerminal przestanie odpowiada. Naley mu zmieni szybko portu na Zachowanie pliku konfiguracji. 19

20 8. Zestaw komend, które student powinien zna po zakoczeniu modułu Komenda Opis Składnia boot system Wskazuje obraz systemu, który boot system file-url ma zosta uyty podczas startu routera. config-register Komenda słuca do ustawienia rejestru konfiguracji, który jest hexdecymaln wartoci w zakresie od 0x0 do 0xFFFF. config-register register-value copy running-config tftp copy flash tftp dir flash: boot flash: confreg Kopiuje aktualn konfiguracje na serwer tftp. Kopiuje zawarto pamici flash na serwer tftp. Wywietla zawarto pamici flash (tryb uprzywilejowany). Komenda mówi routerowi, aby uruchomił si z pamici flash. Zmienia rejestr konfiguracji z poziomu ROM monitora. copy {flash ftp nvram running-config startup-config system tftp} {flash ftp nvram runningconfig startup-config system tftp} copy {flash ftp nvram running-config startup-config system tftp} {flash ftp nvram runningconfig startup-config system tftp} dir [/all] [filesystem: file-url] boot flash [flash-fs:] [partition-number:] [filename] confreg [value] xmodem tftpdnld set IP_ADDRESS IP_SUBNET_MASK DEFAULT_GATEWAY TFTP_SERVER TFTP_FILE Słuy do kopiowania obrazu IOS do rotuera z poziomu ROM monitora przy uyciu protokołu Xmodem lub Ymodem. Narzdzie do cigania obrazów. Ustawia zmienne rodowiskowe. Adres IP routera w trybie ROMmon. Maska podsieci routera w trybie ROMmon. Brama domylna routera w trybie ROMmon. Adres serwera tftp w trybie ROMmon. Nazwa pliku, który router ma pobra z serwera tftp. xmodem [-c][-y][-e][- f][-r][-x][-s datarate] [filename] 20

21 wiczenie 6. Statyczny routing. 1. Po zakoczeniu wicze studenci powinni potrafi: 1. Skonfigurowa statyczny routing oraz bramy domylne 2. Przeprowadzi weryfikacje oraz troubleshooting statycznych wpisów routingu oraz bram domylnych 2. Schemat połcze 21

22 3. Konfiguracja statycznego routingu. 1. Logowanie do routera. 2. Konfiguracja routera (hasła, interfejsy itd.) 3. Konfiguracja stacji roboczych 4. Testowanie komunikacji midzy stacjami roboczymi za pomoc polece ping oraz tracert 5. Sprawdzenie stanu interfejsów routera a. GAD> show ip interface brief b. BHM> show ip interface brief 6. Sprawdzenie tabeli routingu a. GAD> show ip route b. BHM> show ip route 7. Dodatnie statycznych routingów a. GAD(config)# ip route b. BHM(config)# ip route Sprawdzenie tabeli routingu a. GAD> show ip route b. BHM> show ip route 9. Testowanie komunikacji midzy stacjami roboczymi za pomoc polece ping oraz tracert 10. Wyłczenie statycznych routingów a. GAD(config)# no ip route b. BHM(config)# no ip route Ustawienie bramy domylnej dla routera a. GAD(config)# ip route b. BHM(config)# ip route Testowanie komunikacji midzy stacjami roboczymi za pomoc polece ping oraz tracert 4. Zestaw komend, które student powinien zna po zakoczeniu modułu Komenda Opis Składnia ip route Ustawia statyczne wpisy routingu. W celu usunicia wpisu, naley posłuy si słowem no przed komend. ip route prefix mask {address interface} [distance] [tag tag] [permanent] ip route [next-hopaddress outgoing interface] Ustawia bram domyln. ip route prefix mask {address interface} [distance] [tag tag] [permanent] ip default-network Ustawia domyln sie. ip default-network show ip route Wywietla tablice routingu (tryb uprzywilejowany). network-number show ip route [address [mask] [longerprefixes]] [protocol [process-id]] [list access-list-number access-list-name] 22

23 wiczenie 7. RIP 1. Po zakoczeniu wicze studenci powinni potrafi: 1. Skonfigurowa protokół RIP 2. Skonfigurowa statyczne wpisy routingu dla RIP 3. Zweryfikowa działanie protokołu RIP 4. Przeprowadzi troubleshooting protokołu RIP 2. Schemat połcze 3. Konfiguracja RIP 1. Logowanie do routera 2. Konfiguracja routera, interfejsów itd. wg schematu połcze. 3. Konfiguracja RIP na Routerze GAD a. GAD# configure terminal b. GAD(config)# router rip c. GAD(config-router)# network d. GAD(config-router)# network

24 4. Ustawienie pasywnego interfejsu dla GAD a. GAD(config-router)# passive-interface fastethernet 0 b. GAD(config-router)# Ctrl +Z 5. Konfiguracja RIP na routerze BHM a. BHM# configure terminal b. BHM(config)# router rip c. BHM(config-router)# network d. BHM(config-router)# network Ustawienie pasywnego interfejsu dla BHM a. BHM(config-router)# passive-interface fastethernet 0 b. BHM(config-router)# Ctrl +Z 7. Sprawdzenie tabeli routingu a. GAD> show ip route b. BHM> show ip route 8. Sprawdzenie tabeli routingu RIP a. GAD> show ip route rip b. BHM> show ip route rip 9. Sprawdzenie protokołów na routerze a. GAD> show ip protocols b. BHM> show ip protocols 10. Sprawdzenie bazy RIP a. GAD> show ip rip database b. BHM> show ip rip database 11. Zapoznanie z komend debug ip rip a. GAD# debug ip rip? b. BHM# debug ip rip? 12. Obserwacja działania protokołu a. GAD# debug ip rip b. BHM# debug ip rip 13. Ustawienie pasywnego interfejsu Serial 0 na routerze GAD a. GAD(config-router)# passive-interface Serial Testowanie komunikacji midzy stacjami roboczymi za pomoc polece ping oraz tracert oraz obserwacja wyników debugowania. 15. Obserwacja komendy show ip route 16. Poniewa BHM nie otrzymuje aktualizacji o tabeli routingu z routera GAD, naley dopisa statyczny routing dla tego routera a. BHM(config)# ip route Testy komunikacji midzy stacjami roboczymi za pomoc polece ping oraz tracert 18. Wyłczenie debugowania a. GAD# no debug all b. BHM# no debug all 24

Polecenia edycyjne: ? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:?

Polecenia edycyjne: ? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:? Polecenia edycyjne:? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:? access-list - Aby zdefiniowa list kontroli dostpu, naley uy polecenia access-list w trybie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Wprowadzenie do routerów 2 Router Router to specjalny typ komputera. Składa się z takich elementów jak procesor, pamięć, magistralę systemową oraz

Bardziej szczegółowo

Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1)

Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1) Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1) 1. Podłączenie konsoli zarządzania routerem: Ustawienia dla programu HyperTerminal (a) oraz TeraTerm Pro (b): a) b) 2.

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routera

Podstawowa konfiguracja routera Podstawowa konfiguracja routera Konfigurując router, wykonujemy pewne proste zadania, w tym: nazwanie routera, ustawienie haseł, skonfigurowanie interfejsów, skonfigurowanie banera, zapisanie zmian na

Bardziej szczegółowo

Routing w sieciach IP

Routing w sieciach IP Routing w sieciach IP Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Routing w sieciach IP Karol Kuczyński Rafał Stęgierski Lublin 2011 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie routerem CISCO

Zarządzanie routerem CISCO Zarządzanie routerem CISCO Routery Cisco podobnie jak to się ma z normalnymi komputerami są wyposażone w procesor, płytę główną a także pamięć a ich działaniem steruje system operacyjny. Systemem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 11.5.2 Zarządzenie konfiguracją urządzenia

Laboratorium 11.5.2 Zarządzenie konfiguracją urządzenia Topologia sieci Cele nauczania Konfiguracja łączności w sieci Zachowywanie i przywracania konfiguracji Cisco IOS z wykorzystaniem serwera TFTP. Wprowadzenie Sprzęt Liczba Opis Router Cisco 1 Część zestawu

Bardziej szczegółowo

Quick Start nr 11 lipiec 2007 2

Quick Start nr 11 lipiec 2007 2 Quick Start Huawei Spis treści: 1. HUAWEI Konfiguracja 3 2. Pierwsze uruchomienie Huawei 3 a) Terminal VT-100 3 b) Klawisze funkcyjne 3 c) Przeglądanie duŝych ilości tekstu 4 d) Ustawienie nazwy routera

Bardziej szczegółowo

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do wyłącznego użytku przez instruktorów w ramach kursu CCNA 4:

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routera CISCO

Konfiguracja routera CISCO Konfiguracja routera CISCO Dostęp do urządzenia Aby uzyskać dostęp do konfiguracji routera lub przełącznicy firmy Cisco, należy podłączyć port konsoli urządzenia do portu seryjnego komputera specjalnym

Bardziej szczegółowo

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Sieci komputerowe Laboratorium 8

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Sieci komputerowe Laboratorium 8 Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Sieci komputerowe Laboratorium 8 Budowa routera, tryby pracy, składnia i podstawowe komendy 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP.

1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Podstawowa konfiguracja modułu Scalance W788-1PRO 1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Pierwszym krokiem w konfiguracji modułu Scalance W788-1PRO jest przypisanie adresu IP, poniewa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS 5. Konfigurowanie routerów z poziomu IOS W tym rozdziale zajmiemy się konfiguracją routerów CISCO z poziomu systemu IOS. Będzie to typowym odpowiednikiem

Bardziej szczegółowo

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Rok akademicki 2014/2015 Prowadzący mgr inż. Dariusz Żelasko Spis laboratoriów: 1. Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX1) 2. Siemens UMX2MS UMX WAN (UMX2) 3. Ericsson

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawy porządkowe

Rozdział 1. Sprawy porządkowe 1 z 119 2007-07-24 12:29 (nieoficjalne) Cisco FAQ PL czyli najczęściej zadawane pytania o Cisco z odpowiedziami po polsku Łukasz Bromirski (koordynator) v0.99(4) 30/01/2006 23:53:21

Bardziej szczegółowo

(nieoficjalne) Cisco FAQ PL

(nieoficjalne) Cisco FAQ PL (nieoficjalne) Cisco FAQ PL czyli najczęściej zadawane pytania o Cisco z odpowiedziami po polsku Łukasz Bromirski lukasz@bromirski.net (koordynator) (nieoficjalne) Cisco FAQ PL: czyli najczęściej zadawane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej WebPower SNMP/HTTP

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej WebPower SNMP/HTTP 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.: 61 6500 400 www.ever.eu 1 AT, IBM są zarejestrowanymi znakami towarowymi International Business Machines Corporation. NetWare jest zarejestrowanym znakiem handlowym Novell,

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

OSBRiDGE 5XLi / 5GXi. Instrukcja Konfiguracji. Oprogramowanie w wersji 3.30R

OSBRiDGE 5XLi / 5GXi. Instrukcja Konfiguracji. Oprogramowanie w wersji 3.30R OSBRiDGE 5XLi / 5GXi Instrukcja Konfiguracji Oprogramowanie w wersji 3.30R 1. Ustawienia domyślne i konfiguracja. Urządzenia OSBRiDGE 5XLi konfiguruje się poprzez stronę www. Każde urządzenie jest wstępnie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieci WAN

Wprowadzenie do sieci WAN Wprowadzenie do sieci WAN Wide Area Network (WAN) Sieć obejmująca obszary większe niŝ sieci LAN Najczęściej udostępniana przez firmy telekomunikacyjne, specjalizowanych ISP Wykorzystuje inne technologie

Bardziej szczegółowo