Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 4 lutego 2015r. w akcji 2.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 4 lutego 2015r. w akcji 2."

Transkrypt

1 Erasmus+ Młodzież Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk (termin składania wniosków: ) 17 kwietnia 2015r. ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 4 lutego 2015r. w akcji 2. Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu wniosków wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny, są sukcesywnie wysłane drogą mailową na adresy wnioskodawców podane we wniosku o dofinansowanie. W przypadku organizacji, których wnioski zostały zatwierdzone, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami: 1) Podpisanie umowy finansowej gwarantującej przyznanie zaakceptowanego dofinansowania może poprzedzić badanie wiarygodności finansowo-operacyjnej. Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania w przypadku konieczności przeprowadzenia takiego badania zostaną przekazane w indywidualnych powiadomieniach. 2) Płatności zaliczkowe zostaną zrealizowane w terminie gwarantowanym w umowie pomiędzy NA a Beneficjentem. 3) Organizacje, którym przyznano dofinansowanie beneficjenci otrzymają drogą mailową informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej. Wyniki konkursu Pozycja na liście rankingowej Numer projektu Tytuł projektu Nazwa organizacji Ulica PL01-KA PL01-KA NEW FILM TOOLS IN YOUTH WORK Create a film, create a future! Kod pocztow y Miejscowość Decyzja Przyznane dofinansowa nie RAZEM Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej Banderii 4/ Warszawa Zatwierdzony ,00 APERTO Somalijskie w Rzeczpospolitej Polskiej PL01-KA Design your life Dziurawa Skarpeta na PL01-KA Emigracji Human Lex Instytut Centrum Inicjatyw PL01-KA Traces of identity UNESCO PL01-KA Design yourself Fundacja Arte Ego Piłsudskiego 6/ Koszalin Zatwierdzony ,00 Al. Jerozolimskie 51 m. 3A Warszawa Zatwierdzony ,00 Matki Teresy z Kalkuty 3/ Ełk Zatwierdzony ,00 al. Wiśniowa Wrocław Zatwierdzony ,00 Strycharska 24/ Łódź Zatwierdzony ,00

2 PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA "Jak być przedsiębiorczy m nie będąc przedsiębiorcą - mocne zapotrzebowanie na miękkie kompetencje" Strategic cooperation for better p education Shake up Start ups Liderzy w organizacji mniejszościowej. Podnoszenie standardów działania organizacji pracujących na rzecz aktywizacji młodych przedstawicieli środowisk polonijnych Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi Plewki Długosiodło Zatwierdzony ,00 Centrum Zrównowżzonego Rozwoju HORYZONTY Obryte 105A Obryte Zatwierdzony ,00 Gmina Kielce/Kielecki Park Technologiczny Olszewskiego Kielce Zatwierdzony ,00 Fundacja Szkoła Liderów Wiejska 12a Warszawa Zatwierdzony ,00 Living memory beyond borders Centrum Inicjatyw UNESCO al. Wiśniowa Wrocław Odrzucony 0,00 TYI: Żywa Biblioteka: Dyskryminacja Krowoderskich Wielokrotna Europe 4 Youth Zuchów 12/ Kraków Odrzucony 0,00 Get inspired. Take the Action. Fundacja Sempre a TIM Frente Nasutów 162A Niemce Odrzucony 0,00 Chance to the young early school leavers and NEETs POSTIS Fieldorfa 7/ Lublin Odrzucony 0,00 Wake-up! Intensyfikacja edukacji pozaformalnej młodzieży w Gminie Łobez poprzez strategiczne partnerstwa międzynarodowe Fundacja Bonin Bonin Bonin Odrzucony 0,00 Developing Curricula for Youth Work Studies - Strategic knowledge partnerships forinnovative *LAB Design and education Research Group sp. models z o.o. Duńska Wrocław Odrzucony 0,00

3 PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA Integracja przez Inspiracje. Pozaformalne metody edukacji narzędziem wyrównywania szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. PolaCzek - jdeme do toho! Women in action VCC network - shared experiences in youth employment Youth Social p Development Nowa Droga. Modelowe rozwiązania dla publicznych i prywatnych instytucji współpracującyc h na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej młodocianych więźniów Youth Internet Safety Practical business model of a research and technology incubator for teenage scientists (14-20) Play Your Future- Board-gamebased method for p training Cyber Violence Folk Power Rozwój cech przywódczych wśród młodzieży Fundacja In Posterum Strzegomska Wrocław Odrzucony 0,00 Centrum Inicjatyw al. Wiśniowa UNESCO Wrocław Odrzucony 0,00 Demokracji Douzelage Ludowej 2/ Chojna Odrzucony 0,00 SYNTEA SPÓŁKA AKCYJNA Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji Sp. z o.o. Wojciechowsk a 9A Lublin Odrzucony 0,00 Plac Matejki 10/ Kraków Odrzucony 0,00 POSTIS Fieldorfa 7/ Lublin Odrzucony 0,00 Fundacja "Centrum Badań i Innowacji w Edukacji" Czecha 13/ Częstochowa Odrzucony 0,00 Fundacja Zaawansowanych Technologii Aleje Jerozolimskie 51/ Warszawa Odrzucony 0,00 ORANGE HILL Sp. z o.o. Poznańska 6/ KRAKÓW Odrzucony 0,00 INSTYTUT NOWYCH Sienkiewicza TECHNOLOGII Łódź Odrzucony 0,00 Fundacja Instytut Równowagi Społeczno Ekonomicznej Fundacja Pro Futuro Gryfa Pomorskiego 48c/ Gdynia Odrzucony 0,00 Sierpińskiego 1a lok Warszawa Odrzucony 0,00

4 PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA COopeRation between education and p in the field of european youth as growth path for mature Europe Roboedukacja sposobem na rozwój przedsiębiorczoś ci wśród młodzieży - Robotics and logic games as the key for youth to the p and success in the labour market Europejski Program Przedsiębiorczoś ci na rzecz wspierania NEETs Clubbing Europe Liderzy na start innowacyjne metody nauki i pracy z młodzieżą IN CHARGE - Supporting methods for youth workers in non-formal education Świadoma Młodzież na Rynku Pracy Youth Agricultural Enterprise Jump into Creative p Zone Pole Exlporers Camps Migrant EuroLeader in Work Abroad Start-Up Academy Youth for p, Employability and Education Danmar Computers sp z o.o. Integracja i Rozwój Euro-Forum Agnieszka Gudków, Marek Gudków Spolka Jawna POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Hoffmanowej Rzeszów Odrzucony 0,00 Śniadeckich 30/ Kielce Odrzucony 0,00 Graniczna 4/7, Lublin Odrzucony 0,00 Al.. Ujazdowskie 7/ Warszawa Odrzucony 0,00 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Garbary Bydgoszcz Odrzucony 0,00 EUROPEJSKIE FORUM MŁODZIEŻY Centrum Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych Parnas Plac Wolności 5/ Bystrzyca Kłodzka Odrzucony 0,00 Wałbrzyska 15 / Warszawa Odrzucony 0,00 Fundacja "Zielony Słoń" Struga Lublin Odrzucony 0,00 ESTEKA Fundacja Marka Kaminskiego Signa Sp. z o.o. FUNDACJA MLODZIPROAKTYW NI POLSKA SEMPER AVANTI 11 Listopada 8A Tarnobrzeg Odrzucony 0,00 Grunwaldzka Gdańsk Odrzucony 0,00 Sienkiewicza Łódź Odrzucony 0,00 Potockich 116/ Warszawa Odrzucony 0,00 Pl. Św. Macieja Wrocław Odrzucony 0,00

5 PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA The Open Heritage Hubs: fostering the creative talents of youth "Famous sports people promote grassroot sport" PRZESTRZEŃ DLA KULTURY Acquiring of Competences and Techniques for Implementing them in Voluntary Education on the Non-formal Ground by the Organisations MENTOR innowacyjny program aktywizacji i usamodzielnienia młodzieży w trudnej sytuacji życiowej Federacja dla młodych Young Businessmen Film education now! new strategies in teaching for children and youth Gmin i Powiatów Małopolski Pl. Wszystkich Świętych Kraków Odrzucony 0,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chorzowie 3-go Maja Chorzów Odrzucony 0,00 Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie Mariacka Radlin Odrzucony 0,00 Fundacja na rzecz rozwiązywania problemow społecznych Societatis Targowa Rzeszów Odrzucony 0,00 Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr Spółdzielcza Białystok Odrzucony 0,00 Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturoweg o Faveo Kmicica Wrocław Odrzucony 0,00 Fundacja Warto Zyć Nowowiejska Zawiercie Odrzucony 0,00 Instytucja Filmowa SILESIA FILM Górnicza Katowice Odrzucony 0,00 INSTYTUT NOWYCH Sienkiewicza TECHNOLOGII Łódź Odrzucony 0,00 Academy of Young Trainer Virtual walk Around the Neighborhood - comic strips in the promotion of Kaszyńskiego rural areas Ludzi Aktywnych 15/ Łódź Odrzucony 0,00 na Rzecz Edukacji Mission Possible Pomost Moniuszki Świebodzin Odrzucony 0,00 Opieka nad niepełnosprawny mi - maltańska inicjatywa młodzieżowa Together for children Flip Teaching Lab Fundacja Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska Slużba Medyczna - Pomoc Maltańska Powstańców Katowice Odrzucony 0,00 Fundacja Dobra wola Cicha Lublin Odrzucony 0,00 INNEO - Studio Twórczego Strzelnicza Rozwoju 23/ Rzeszów Odrzucony 0,00

6 PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA PL01-KA Trzy ulice Magazyn Sztuk Wojska Polskiego Świecie Odrzucony 0,00 Control Watchdog Rynek Główny Factcheck Klub Jagielloński Kraków Odrzucony 0,00 Fundacja po Well Done! DRUGIE Wiązana 22B Warszawa Odrzucony 0,00 Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Orlat Bukowskiego Lwowskich Koszalin Odrzucony 0,00 UDANY START W DOROSŁE ŻYCIE Mobile youth successful on integrated European labour Nałęczowska market Fundacja VCC Lublin Odrzucony 0,00 Compass for Związek Młodzieży Youth Wiejskiej Chmielna 6/ Warszawa Odrzucony 0,00 European Lawyers Support Fundacja "Zielony Network Słoń" Struga Lublin Odrzucony 0,00 Innovative Fundacja "Centrum Badan i Innowacji p Laboratory w Edukacji" Czecha 13/ Częstochowa Odrzucony 0,00 FUNDACJA UNIWERSYTETU Network - Forum IM. ADAMA for youth activity MICKIEWICZA W in the Baltic Sea POZNANIU Rubież Poznań Odrzucony 0,00 Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Platforma Rozwoju "Perła Kompetencji TIK Galicji" Terleckiego Przemyśl Odrzucony 0,00 Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski NEETS in NEED Spółka Jawna Mysłowicka Warszawa Odrzucony 0,00 WIND OF CHANGE Uwolnij Marzenia Wysoka Libiąż Odrzucony 0,00 Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami W zdrowym ciele Integracyjnymi w zdrowy duch. Zduńskiej Woli Kilińskiego Zduńska Wola Odrzucony 0,00 Fundacja Dobra Graffiti in the city wola Cicha Lublin Odrzucony 0,00 Profilaktyka Młodzieżowego Bezrobocia. Prevention of Youth Fundacja Sempre a Unemployment. Frente Nasutów 162A Niemce Odrzucony 0,00 Młodzież i wartości - odpowiedzialnie ku dorosłości Young, active and health 'Herbs and Flowers Around Us' (TIM - Transnarodowa Inicjatywa Młodzieżowa)'Zi oła i kwiaty wokół nas' Sztuka nie tylko dla sztuki Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Reja 5/ Radom Odrzucony 0,00 Uczniowski Klub Sportowy Conrad Chałubińskiego Gdańsk Odrzucony 0,00 8 Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nalkowskiej w Lublinie Słowicza Lublin Odrzucony 0,00 Fundacja Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży Piaskowa 42/ Police Odrzucony 0,00

7 PL01-KA PL01-KA PL01-KA Youth Ice Breaker FIT for girls football - manual for girls football clubs. Carpathian Youth p Projektanci Kariery Dawid Seifert Drzymały 20/ Opole Odrzucony 0,00 Max-tool Project, Rafał Nocoń Projektów Międzynarodowyc h "INPRO" Wyzwolenia Gogolin Odrzucony 0,00 Bohaterów 44/ Rzeszów Odrzucony 0, ,00

Erasmus+ Edukacja szkolna

Erasmus+ Edukacja szkolna Erasmus+ Edukacja szkolna Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+ w roku 2015 (termin składania wniosków: 04.03.2015) 15 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe:

Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe: Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe: Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w programie Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 1/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 1/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów Liczba przyznanych punktów Wnioskowane Proponowane Lp. Nr wniosku w KSI Nazwa Beneficjenta Siedziba Beneficjenta Tytuł projektu Status wniosku ogółem dofinansowanie w PLN dofinansowanie w PLN 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Województwo Kujawsko-Pomorskie 3 Miasto Łódź 4 Województwo Łódzkie 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność Mobility i rozwijania kompetencji od juniora do seniora

as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność Mobility i rozwijania kompetencji od juniora do seniora Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora Mobility as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs nr POKL 8.1.1/IC/10 od dnia 01.03.2010r. do dnia 01.04.2010r.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs nr POKL 8.1.1/IC/10 od dnia 01.03.2010r. do dnia 01.04.2010r. Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs nr POKL 8.1.1/IC/10 od dnia 01.03.2010r. do dnia 01.04.2010r. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Grafika i Animacja 2D i 3D z językiem angielskim - druga edycja dla osób powyżej 50 lat

Grafika i Animacja 2D i 3D z językiem angielskim - druga edycja dla osób powyżej 50 lat Załącznik nr 1.1 do Uchwały nr 1748/163/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego LISTA RANKINGOWA wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Skorygowana lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 2/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów

Skorygowana lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 2/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Skorygowana lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 2/POKL//2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów z dnia... 2010

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Skrócony raport po 79 konkursach

Skrócony raport po 79 konkursach Skrócony raport po 79 konkursach Opracowane przez: Zespół Analiz i Statystyk KPK PB UE Warszawa, 25. marca 205 r. Spis treści Jak interpretować przedstawione w raporcie informacje?... 3 Dane zbiorcze na

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education

Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education Młodzież w działaniu to program Unii Europejskiej, dzięki któremu młodzi

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1984/282/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1984/282/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 września 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1984/282/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 września 2013 r. Lista rankingowa wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r. UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do międzyregionalnego Porozumienia o współpracy w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012 AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT

PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012 AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012 AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT EDITO «Klucz do integracji» Niniejsza broszura zawiera kilka

Bardziej szczegółowo