Badanie przedmiotowe OGLĄDANIE OBMACYWANIE OPUKIWANIE OSŁUCHIWANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie przedmiotowe OGLĄDANIE OBMACYWANIE OPUKIWANIE OSŁUCHIWANIE"

Transkrypt

1 Badanie przedmiotowe OGLĄDANIE OBMACYWANIE OPUKIWANIE OSŁUCHIWANIE

2 1. Oglądanie Stan ogólny (dobry, średni, ciężki, bardzo ciężki) Stan przytomności świadomości Zaburzenia jakościowe świadomości - ocena kontaktu słownego (logiczny, nielogiczny) Zaburzenia ilościowe świadomości - Splątanie - Stupor - Śpiączka

3 Śpiączki Mocznicowa zapach amoniaku, skóra sucha, szorstka, źrenice bardzo wąskie, oddech kwasiczy (Kussmaula) Cukrzycowa oddech kwasiczy, skóra sucha, ciepła, zaczerwieniona, napięcie gałek ocznych zmniejszone, zapach acetonu Hipoglikemiczna - skóra chłodna, wilgotna, źrenice szerokie, drgawki, nie czuć acetonu, brak oddechu Kussmaula Zatrucie CO jasnoczerwone zabarwienie skóry Wątrobowa objawy chorób wątroby (wodobrzusze, żółtaczka, foetor hapaticus).

4 Położenie ciała: dowolne/przymusowe (astma oskrzelowa, niewydolność krążenia, zapalenie opłucnej, otrzewnej) Budowa ciała, stan odżywienia (niedożywienie/otyłość) Skóra zaczerwieniona: zatrucie CO, czerwienica, alkoholicy, udar cieplny, choroby zakaźne blada krwotok, niedokrwistość, wstrząs sinica miejscowa (utrudniony odpływ żylny - zakrzepica); uogólniona: co najmniej 5 g% hemoglobiny odtlenowanej (sinicze wady serca) Żółtaczka białkówki, podniebienie, skóra zażółcone Wysypki, wybroczyny, sińce, rozstępy, blizny.

5 Obrzęki płyn w tkance śródmiąższowej Obrzęk miękki/twardy Położenie najniżej położone części ciała, luźna tkanka podskórna (twarz, powieki) Przekrwienne przewlekła niewydolność krążenia (symetryczność, zasinienie, inne objawy zastoju żylnego: hepatomegalia, poszerzenie żył szyjnych, stwardnienie, zmniejszenie po poprawie krążenia) - miejscowe utrudnienie odpływu krwi żylnej (zespół żyły głównej górnej) Wodniste blade, miękkie, ciastowate, związane z hipoalbuminemią: zespół nerczycowy, niedożywienie Naczynioruchowe nagle się pojawiają i nagle znikają, związane z reakcją alergiczną (o. Quinckego) Zapalne zaczerwienienie, ucieplenie (ostre zapalenie żyły) Nerkowe w schyłkowej niewydolności nerek, zatrzymanie sodu i wody w organizmie (oporne na leki moczopędne i nasercowe)

6 Węzły chłonne (symetryczność, wielkość, twardość, bolesność, ruchomość) Stan nawodnienia (skóra, gałki oczne, błony śluzowe, wypełnienie żył szyjnych) Głowa symetryczność, wielkość, ruchomość gałek ocznych, wytrzeszcz, kształt i symetria źrenic, reakcja na światło; drożność nosa; jama ustna kolor, wybroczyny, nadżerki, wykwity; język wilgotność, kolor, nalot, gardło, zęby, migdałki; Szyja węzły chłonne, tarczyca wole = powiększenie tarczycy (w. miąższowe ch. Gravesa/guzkowe Kończyny kształt, symetryczność, ruchomość, zniekształcenia stawów, paznokcie szkiełka zegarkowe (zaburzenia utlenowania w chorobach płuc, wady serca)

7 Klatka piersiowa symetryczność, ruchomość powłóczenie Asymetria odma, płyn w jamie opłucnej Klatka rozedmowa beczkowata, krótka i szeroka, żebra ustawione poziomo, szerokie m-żebrza (w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc) Tor oddychania piersiowy/brzuszny Oddechy patologiczne: Cheyne a-stokesa obniżenie pobudliwości ośr. oddechowego (mocznica, niewydolność krążenia, ch. mózgu)

8 O. Kussmaula o. zgonionego psa, o. kwasiczy, kwasica ketonowa w śpiączce cukrzycowej Częstość oddechów 16-18/min; bezdech 10s Drżenia piersiowe: osłabione (między ręką a płucem jest ciało źle przewodzące dźwięk odma, wysięk w jamie opłucnej, guz w ścianie klatki; zatkane oskrzele zapalenie oskrzeli) wzmożone nacieki zapalne w płucach dobrze przewodzące dźwięk i drożne oskrzele Tarcie opłucnej - suche zapalenie opłucnej

9 Opukiwanie klatki piersiowej orientacyjne/szczegółowe Odgłos opukowy jawny środek II lewego m-żebrza Stłumienie bezpowietrzność pewnych części płuc lub jamy bezpowietrzne (zapalenia płatowe, nowotwory, marskość, zawał płuca) lub przeszkoda w przewodzeniu drgań (płyn w opłucnej, duże zrosty, ropniak, nowotwory opłucnej, odma opłucnowa zastawkowa i zamknięta z dużą prężnością powietrza) Odgłos bębenkowy obecność dużej jamy przylegającej do ściany klatki (pęcherz rozedmowy, duże oskrzele) lub wynik rozluźnienia (mniejszej powietrzności) płuca (zwężenie oskrzeli, zapalenie oskrzeli, odoskrzelowe zapalenie płuc, obrzęk, niedodma)

10 Osłuchiwanie płuc porównawcze/szczegółowe Szmery podstawowe Pęcherzykowy prawidłowy jak przy wymawianiu f, wdechowy i wydechowy (1/5 wdechowego), wydłużony przy zwężeniu oskrzeli (napad astmy oskrzelowej), rozedmie P. zaostrzony (głośny) szybszy prąd powietrza w nieznacznie zwężonych drogach (zapalenie oskrzeli, oskrzelików, rozedma) P. osłabiony (cichy) obniżenie prądu powietrza w znacznie zwężonych drogach (spastyczne zapalenia oskrzeli, napad astmy, ciało obce), pogorszenie przewodzenia powietrza (miejsca niedodmy, choroby opłucnej zrosty, wysięk, odma) P. zniesiony brak szmeru

11 Szmer oskrzelowy przechodzenie powietrza przez tchawicę i duże oskrzela, dłuższy i głośniejszy w czasie wydechu, dźwięk h (górna część mostka, między łopatkami po prawej stronie Th3 - fizjologiczny) patologiczny nad ogniskiem bezpowietrznej tkanki płuca, gdy oskrzele doprowadzające jest drożne (zapalenie, zwłóknienie, nowotwór)

12 Szmery dodatkowe Rzężenia suche obrzmienie błony śluzowej oskrzeli i gęsta wydzielina; furczenia (duże oskrzela) i świsty (małe oskrzela) zapalenia oskrzeli, napad astmy Rzężenia wilgotne wydzielina w drogach odd. jest płynna lub półpłynna, zależnie od kalibru oskrzeli grubo-, średnio- i drobnobańkowe; zapalenia płuc, obrzęk płuc Trzeszczenia na szczycie wdechu, rozklejanie pęcherzyków (zapalenia płuc, niedodma, niewydolność krążenia) Tarcie opłucnej zapalenie opłucnej suche (boczna część klatki)

13 Badanie serca Uderzenie koniuszkowe V lewe m-ż, 1,5 cm przyśrodkowo od linii środkowej obojczykowej, pokrywa się opuszką palca Przesunięcie w lewo i ku dołowi powiększenie lewej komory serca Przesunięcie w lewo powiększenie prawej komory serca P. ku dołowi i do wewnątrz rozległa rozedma płuc Tętnienia (wady zastawek), koci mruk (wady serca) Opukiwanie granice względnego stłumienia serca górna: III m-ż., prawa: prawa linia mostkowa, dolna po stronie lewej do koniuszka serca, dolna prawa stłumienie wątroby (przyczep IV ż do mostka)

14 Osłuchiwanie serca zastawka mitralna na koniuszku serca z. trójdzielna - przyczep V prawej chrząstki żebra do mostka z. aortalna II prawe m-ż. przy mostku z. pnia płucnego II lewe m-ż. przy mostku Tony serca - I ton powstaje w czasie skurczu serca, uderzenie prądu krwi o zamykane zastawki trójdzielną i mitralną głośniejszy nad koniuszkiem, jest równoczesny z uderzeniem koniuszkowym oraz falą tętna na t. szyjnej II ton w czasie rozkurczu, zamknięcie zastawek pnia płucnego i aorty przez powrotną falę krwi, głośniejszy u podstawy serca Odstęp między I a II tonem jest krótszy niż między II a I Zjawiska akustyczne między I a II tonem - np. szmery - skurczowe Między II a I szmery rozkurczowe

15 1. Częstość skurczów serca 60-90/min. < 60 bradykardia (sen, u sportowców, polekowa, zespół chorej zatoki, hyperkaliemia, guzy mózgu, niedoczynność tarczycy) > 90 tachykardia (gorączka, nadczynność tarczycy, niedokrwistość, wstrząs, niewydolnośc krążenia) 2. Miarowość niemiarowość zatokowa (oddechowa (u dzieci); niemiarowość zupełna migotanie przedsionków; niemiarowość związana ze skurczami przedwczesnymi 3. Głośność, dźwięczność, akcentuacja tonów. Rytm cwałowy obecność III tonu poza I i II; do 18 r.ż. fizjologia, później związany z uszkodzeniem lewej komory serca

16 Szmery serca Przygodne drgania struktur wewnątrzsercowych (u dzieci), niestałe, nie promieniują, zanikanie w pozycji leżącej Organiczne zwężenie lub niedomykalność zastawek, patologiczne otory w sercu Nieorganiczne czynnościowe, w nadczynności tarczycy, niedokrwistości, zapaleniu wsierdzia Nad zastawkami mitralną i trójdzielną - szmery skurczowe w niedomykalności, rozkurczowe w stenozie. Nad zastawkami pnia płucnego i aorty szmery skurczowe w stenozie, rozkurczowe w niedomykalności. Tracie osierdzia suche zapalenie osierdzia

17 Tętno Zgodne z czynnością serca/niezgodne (deficyt tętna) w zaburzeniach rytmu serca Na tętnicach jednoimiennych symetryczne Napięcie zależy od wypełnienia tętnic Wysokość zależy od ciśnienia krwi Chybkie duża amplituda (niedomykalność aortalna) Nitkowate słabo napięte w niewydolności krążenia

18 Topografia brzucha (nadbrzusze, śródbrzusze, podbrzusze) Kszałt, wysklepienie względem klatki piersiowej, wygląd pępka, naczyń nabrzusznych, blizn. Obmacywanie: Napięcie powłok b. miękki, napięty, twardy (deskowaty) w rozlanym zapaleniu otrzewnej, wzdęty Bolesność umiejscowienie, przy ucisku, przy puszczaniu rąk (dodatni objaw Blumberga) Chełbotanie obecność płynu (wodobrzusze) Obecność patologicznych oporów przy obmacywaniu orientacyjnym Opukiwanie prawidłowo odgłos bębenkowy, stłumienia nad narządami miąższowymi (wątroba, śledziona), przy wodobrzuszu

19 Badanie wątroby Stłumienie 6-12 cm, dolny brzeg może wystawać do1,5cm spod łuku żebrowego w linii środkowej obojczykowej Brak stłumienia wątrobowego przy wolnym powietrzu w jamie otrzewnej: perforacja przewodu pokarmowego Ruchomość oddechowa, ocena brzegu dolnego (ostry, zaokrąglony, równy, nierówny, twardy) Wstrząsanie o. Chełmońskiego w kamicy pęcherzyka żółciowego Hepatomegalia: zapalenia wątroby, zapalenia dróg żółciowych, niewydolność krążenia, stłuszczenie, skrobiawica, białaczki, nowotwory wątroby, niedokrwistość hemolityczna, choroby spichrzeniowe Wątroba powiększa się w kierunku prawego dołu biodrowego Mała wątroba ostra martwica np. w piorunującym zapaleniu wirusowym, późne stadium marskości wątroby

20 Badanie śledziony obmacywanie Prawidłowo śledziona niemacalna; gdy jest wyczuwalna = powiększona Ruchomość oddechowa, wręby na powierzchni, nie daje się oddzielić od łuku, powiększa się w stronę prawego kolca górnego k. biodrowej Splenomegalia: białaczki, ostre zakażenia, posocznica, zapalenie wsierdzia (ropnie śledziony), w marskości wątroby (nadciśnienie wrotne), zakrzepicy żyły śledzionowej

21 Zapalenie wyrostka robaczkowego Bolesność punktu McBurneya 1,5 2 palce od przedniego, górnego kolca prawej kości biodrowej na linii kolcowo-pepkowej Bolesność punktu Lanza w 1/3 od strony prawej w linii międzykolcowej Objaw Rovsinga ból w prawym dole biodrowym w czasie uciskania brzucha w rzucie okrężnicy zstępującej

22 Badanie trzustki obmacywanie; bolesność i opór w nadbrzuszu, głównie lewym (ostre zapalenie trzustki) Badanie nerek Mogą być wyczuwalne u osób szczupłych, kształt podłużny, w podżebrzach, prawidłowo niebolesne przy ucisku. Wielkość powiększają się do przodu i ku dołowi Powierzchnia powiększone, nerki o nierównej powierzchni w zwyrodnieniu wielotorbielowatym nerek Nerki powiększone bolesne przy wstrząsaniu w ostrym odmiedniczkowym zapaleniu nerek dodatni objaw Goldflama

23 Dziękuję za uwagę

Badanie przedmiotowe

Badanie przedmiotowe Prof. UM dr hab. n. med. Magdalena Figlerowicz Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Badanie przedmiotowe Badanie przedmiotowe dziecka

Bardziej szczegółowo

Układ sercowo-naczyniowy

Układ sercowo-naczyniowy 17 Układ sercowo-naczyniowy 17.1. Diagnostyka różnicowa chorób układu sercowo-naczyniowego 17.1.1. Zasady badania fizykalnego układu krążenia Zasady badania fizykalnego układu krążenia są przykładem budowanego

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

I KLASYCZNA MEDYCYNA SĄDOWA

I KLASYCZNA MEDYCYNA SĄDOWA 1. Śmierć: definicje, rodzaje, przyczyny I KLASYCZNA MEDYCYNA SĄDOWA 1. Definicje: - tradycyjna: trwałe tj. nieodwracalne ustanie czynności życiowych człowieka - nowoczesna: śmiercią człowieka jest śmierć

Bardziej szczegółowo

Stany nagłe i reanimacja

Stany nagłe i reanimacja Stany nagłe i reanimacja Dr med. Herbert Renz-Polster.1 Główne objawy.......................................... 455.2 Diagnostyka i opieka w medycynie ratunkowej.................. 456.3 Leki...................................................

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 15 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 15 września 2011 r. 5 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 września 0 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19.1. Definicja pierwszej pomocy 19.2. Organizacja akcji ratunkowej 19.2.1. Wezwanie pomocy 19.2.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 19.2.3. Apteczka pierwszej

Bardziej szczegółowo

BADANIE NEUROLOGICZNE

BADANIE NEUROLOGICZNE BADANIE NEUROLOGICZNE WYWIAD : -w przypadku gdy pacjent sam nie jest w stanie podać wszystkich szczegółów należy zebrać wywiad od innych np. rodziny, świadków główna skarga chorego : początek choroby :

Bardziej szczegółowo

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione)

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Urszula Cisoń-Apanasewicz Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII Znajomość mian anatomicznych w języku polskim i angielskim. Osie i płaszczyzny ciała człowieka. Narządy bierne

Bardziej szczegółowo

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum 1 Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum Iwona Wiśniewska Raszyn 2009 2 SPIS TREŚCI 1. Stanowisko człowieka w przyrodzie 4 2. Podobieństwa i różnice w budowie człowieka i innych ssaków...

Bardziej szczegółowo

Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02

Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Olga Bielan Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

BADANIE NEUROLOGICZNE

BADANIE NEUROLOGICZNE Anna Cisowska-Maciejewska Andrzej Głąbiński BADANIE NEUROLOGICZNE Wywiad (Badanie podmiotowe). Właściwie zebrany wywiad może mieć decydujące znaczenie dla postawienia trafnego rozpoznania. W przypadku

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 Pojęcie nieszczęśliwego wypadku 2 Pojęcie uszczerbku na zdrowiu 3 ZASADY OKREŚLANIA USZCZERBKU NA

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Nr 41

Zeszyty Naukowe Nr 41 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Seria: Zeszyty Naukowe Nr 41 Łomża 2009 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA KOMITET REDAKCYJNY Dr inż. Piotr Ponichtera Dr

Bardziej szczegółowo

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK BYDGOSZCZ 2010 Zapamiętaj! Algorytmy udzielania pomocy osobie poszkodowanej, ulegają zmianie (średnio co 5 lat). Celem zmian

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Załącznik do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Zycie Pracowników ich Rodzin Hestia Rodzina SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Część

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Ile czasu potrzeba na wytworzenie mostu zębinowego po bezpośrednim przykryciu miazgi wodorotlenkiem wapnia? A. 2 dni. B. 2-3 tygodnie. C. 2-3 miesiące. D. 6 miesięcy. E. 1 rok.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO redakcja Jan Szewieczek Jan Duława Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w urazach

Pierwsza pomoc w urazach Sylwia Roda Pierwsza pomoc w urazach Algorytmy postępowania Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji w Słupsku do użytku wewnętrznego Policji może być reprodukowany

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej

Bardziej szczegółowo

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy;

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy; STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ CIĄŻY, FIZJOLOGICZNEGO PORODU, POŁOGU ORAZ OPIEKI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 187 14053 Poz. 1259 1259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Na etapie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej NAWET NAJLEPSZY SPRZĘT NIE ZASTĄPI UMIEJĘTNOŚCI! Każdy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy Od naszej reakcji na wypadek

Bardziej szczegółowo

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO. Michu Wrocław 2011 wersja 1.1

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO. Michu Wrocław 2011 wersja 1.1 GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO Michu Wrocław 2011 wersja 1.1 2 SPIS TREŚCI 1. C. o przebiegu prawidłowym zapłodnienie, płód i popłód, imm. aspekty c., zmiany ustrojowe w przebiegu c., rozpoznanie c. i TP, organizacja

Bardziej szczegółowo

5. Wybrane badania diagnostyczne

5. Wybrane badania diagnostyczne 5. Wybrane badania diagnostyczne Katarzyna Bieganowska, Tomasz Mroczek Badanie krwi Morfologia krwi Morfologia jest jednym z najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych, gdyż w przypadku dzieci z wadami

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo