OD REDAKCJI. Drodzy Czytelnicy!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OD REDAKCJI. Drodzy Czytelnicy!"

Transkrypt

1

2 MATIO 3/1998 Zespół redakcyjny: Stanisław Sitko, Paweł Wójtowicz, Włodzimierz Juchniewicz konsultacja medyczna: lek. med. Bogumiła Jodłowska Adres redakcji: Kraków, os. Słoneczne 11/35 tel./fax (012) http: //www.friko2.onet.pl/wa/matio/ http: //www.dtm.lublin.pl/ngo/org/matio/ Opracowanie graficzne: Jacek Zieliński Druk: Drukarnia Technet, Kraków Dystrybucja: Medycyna Praktyczna, Kraków Wydawca: Fundacja MATIO (nakład: 5000 egz.) Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam OD REDAKCJI Drodzy Czytelnicy! Ponieważ ten numer jest ostatnim numerem w roku 1998, chcemy na Wasze ręce złożyć, z głębi serca płynące, życzenia wielu radości, bardzo dużo zdrowia dla Was i Waszych dzieci, i oby w tym nadchodzącym 1999 roku liczba Waszych trosk zmniejszyła się do zera. Mamy nadzieję, że Fundacja MATIO będzie Wam w tym pomocna. Przepraszamy wszystkich Czytelników za opóźnienie w druku numeru 3. Zostało ono spowodowane niezależnymi od nas czynnikami (problemy zdrowotne jednego z autorów). Mam nadzieję, że lektura tego numeru wynagrodzi Wam ten czas oczekiwania. (P.W.) W imieniu Fundacji Prezes Fundacji Stanisław Sitko Boże, użycz mi pogody ducha, abym pogodził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę, i mądrości, bym odróżniał jedno od drugiego. Drodzy Czytelnicy! W imieniu Fundacji MATIO chciałem Wam podziękować za liczne listy, które nadeszły do redakcji naszego kwartalnika. Świadczy to o dużym zainteresowaniu tą formą naszej działalności, co utwierdza nas w przekonaniu o ważnej roli, jaką odgrywa informacja o mukowiscydozie, a zwłaszcza o prowadzonych współcześnie badaniach i stosowaniu terapii w jej leczeniu. Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem list pani Anny z Inowrocławia. Pani Anna proponuje, aby w naszym piśmie było miejsce,... gdzie mogliby pisać rodzice dzieci chorych lub sami chorzy o swoich konkretnych problemach i jak sobie z nimi dają radę.... Od początku istnienia gazety przewidziana jest rubryka dla wypowiedzi rodziców i opiekunów dzieci chorych na mukowiscydozę, na łamach której będą poruszali problemy, którymi żyją na codzień. Zapraszamy. Piszących do nas prosimy tylko o wyraźne zaznaczenie, że wyrażają zgodę na ewentualną publikację (nie będziemy drukować nazwisk ani miejscowości). Zdajemy sobie sprawę, że poruszacie (w listach) bardzo osobiste problemy, dlatego bez wyraźnej zgody nie będziemy ich publikować. Następną propozycją pani Anny jest rubryka prowadzona przez psychologa pracującego z chorymi dziećmi. Jest to bardzo cenna uwaga. Dołożymy wszelkich starań, by taki kącik powstał jak najszybciej. Na zakończenie jeszcze jeden pomysł z tego samego listu. Kącik z przepisami wieloenergetycznych dań dla chorych. Wychodząc naprzeciw tej inicjatywie, ogłaszamy konkurs na najciekawsze danie dla chorego (patrz str. 12). Życząc miłej lektury, serdecznie pozdrawiam. Stanisław Sitko 2 MATIO 3/98

3 Mariusz Ołtarzewski Pracownia Badań Przesiewowych i Hormonalnych Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Matki i Dziecka Kierownik prof. dr hab. Janusz Szymborski Nadzieje na przyszłość wiązane są z genoterapią somatyczną, polegającą na wprowadzeniu prawidłowego genu CFTR do komórek nabłonka oddechowego adenowirusem AAY (adenoassociated virus), oraz leczeniem liposomami Rys. 1. Organizacja badań przesiewowych BADANIA PRZESIEWOWE NOWORODKÓW W POLSCE Badania przesiewowe noworodków umożliwiają wykrycie tych chorób, które nie dają charakterystycznych objawów klinicznych nie tylko w pierwszych tygodniach, ale nawet w ciągu wielu miesięcy życia, a nie leczone wcześnie prowadzą do zaburzeń rozwoju, trwałej choroby i(lub) ciężkiego upośledzenia umysłowego. Pierwsze w świecie badania przesiewowe noworodków przeprowadził w Stanach Zjednoczonych Robert Guthrie. W 1962 r. wprowadził test mikrobiologiczny służący do wykrywania fenyloketonurii na podstawie oznaczenia stężenia fenyloalaniny we krwi pobranej na bibułę. Test ten nazywany jest testem Guthriego. Wysuszona próbka krwi stała się standardowym materiałem służącym do badań przesiewowych w przypadku wielu chorób, takich jak wrodzona niedoczynność tarczycy (hipotyreoza), galaktozemia, wrodzony przerost kory nadnerczy i szereg wad metabolicznych. W ostatnich latach coraz więcej ośrodków próbuje wprowadzać masowe badania przesiewowe w kierunku mukowiscydozy (cystic fibrosis). W Polsce badania przesiewowe w kierunku fenyloketonurii rozpoczęto w Instytucie Matki i Dziecka w 1964 r. (i stopniowo objęto nimi cały kraj). Masowy przesiew w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy (hipotyreozy) rozpoczęto w IMiD w 1983 r. Dopiero od maja 1994 r. wszystkie noworodki w Polsce objęte są obligatoryjnie tymi dwoma testami przesiewowymi. Częstość występowania fenyloketonurii w Polsce wynosi ok. 1:7000, hipotyreozy natomiast ok. 1:4000. Oznacza to, że każdego roku rodzi się ok. 170 dzieci z hipotyreozą i fenyloketonurią. Badania przesiewowe w kierunku hipotyreozy oraz fenyloketonurii wykonywane są we wszystkich krajach rozwiniętych, choroby te spełniają bowiem wszystkie kryteria stawiane testom przesiewowym, takie jak: znaczna częstość występowania choroby w populacji, ciężkie zaburzenie rozwoju (prowadzą do głębokiego upośledzenia umysłowego), leczenie jest skuteczne jedynie wtedy, gdy zostanie rozpoczęte w pierwszych tygodniach życia, zanim choroba zostanie rozpoznana klinicznie, dostępny jest specyficzny, selektywny i niedrogi test służący do odróżnienia dzieci chorych od zdrowych, korzystny jest rachunek koszt zysk (koszt wykrycia i leczenia jednego dziecka w badaniu przesiewowym jest niższy od kosztów utrzymania i leczenia dziecka trwale chorego w tym przypadku upośledzonego umysłowo). Poza tymi dwoma testami przesiewowymi wykonywane są inne, rzadko jednak obejmują one całą populację noworodków; najczęściej wprowadzane są z funduszy regionalnych lub nawet jako dobrowolna usługa odpłatna. Badania przesiewowe to zintegrowany, wieloetapowy system obejmujący oddziały noworodkowe, położne środowiskowe, pocztę, personel administracyjny, laboratoria analityczne oraz lekarzy pediatrów (rys. 1.). Organizacja badań przesiewowych musi zapewnić sprawne działanie całej procedury, objęcie wszystkich noworodków badaniem przesiewowym oraz maksymalne wyeliminowanie błędów technicznych tak, aby nie zgubić dziecka chorego. W Polsce badania przesiewowe oparte są na systemie opracowanym w Instytucie Matki i Dziecka. Opiera się on na komputerowej kontroli wszystkich etapów MATIO 3/98 3

4 Rys. 2. Bibuła do pobrań i etykieta z kodem paskowym Rys. 3. Badanie przesiewowe noworodków w kierunku mukowiscydozy przesiewu, od pobrania próbek krwi na bibułę począwszy, a na ostatecznym rozpoznaniu ustalonym przez lekarza prowadzącego diagnostykę potwierdzającą skończywszy. Podstawą bezpieczeństwa systemu jest wprowadzenie potrójnych etykiet z kodem paskowym oraz standardowych bibuł do pobrań (rys. 2.). Etykiety z kolejnymi numerami rejestrowane są w laboratorium przesiewowym, tak jak druki ścisłego zarachowania, i przypisywane poszczególnym oddziałom noworodkowym przed ich wysłaniem z ośrodka przesiewowego. Etykieta składa się z 3 części. Pierwszą, z kodem paskowym, po wpisaniu danych dziecka nakleja się na bibułę bezpośrednio przed pobraniem krwi, drugą wkleja do książeczki zdrowia dziecka (zamiast tradycyjnego wpisu; stanowi ona dowód pobrania próbki dla rodziców, lekarza lub pielęgniarki, która w czasie wizyty patronażowej sprawdza, czy pobrano próbkę do testu). Trzeci odcinek pozostaje wklejony do rejestru szpitalnego pobrań krwi do badań przesiewowych. Wszystkie dalsze operacje z próbką krwi dziecka pobraną na bibułę odbywają się pod kontrolą komputera z automatycznym odczytem kodów paskowych. Rejestr komputerowy etykiet oraz bibuł z próbkami krwi umożliwia kontrolę wszystkich etapów badań przesiewowych, w tym pobrania krwi od noworodków, wykonania testów, powiadomienia rodziców oraz wykonania diagnostyki potwierdzającej przez lekarza. Badanie przesiewowe uznaje się za zakończone dopiero z chwilą zarejestrowania informacji o rozpoznaniu. System umożliwił objęcie wszystkich noworodków badaniami przesiewowymi i praktyczne wyeliminowanie błędów tzw. technicznych, w tym błędów ludzkich. W odniesieniu do badania przesiewowego w kierunku mukowiscydozy opinie w świecie naukowym są nadal podzielone, nie wszystkie bowiem kryteria stawiane populacyjnym testom przesiewowym zostają w tym przypadku spełnione lub jednoznacznie udokumentowane. W Stanach Zjednoczonych na przykład test ten nie uzyskał, jak dotąd, rekomendacji do powszechnego wprowadzenia; wykonywany jest tylko w 4 stanach. W Europie najbardziej zaawansowana jest Francja, w pozostałych krajach prowadzone są badania pilotażowe lub obejmujące część populacji. Od ubiegłego roku trwają przygotowania do wprowadzenia tego testu w Anglii. Dla wielu osób zaskakujący będzie fakt, że w jednym z pierwszych krajów, w którym od ponad 10 lat znaczna część populacji została objęta badaniem, jest Australia. Kamieniem milowym dla badań przesiewowych noworodków w kierunku mukowiscydozy było wprowadzenie prostego i dość taniego testu przesiewowe- 4 MATIO 3/98

5 Kilka informacji praktycznych Na zakończenie opisu badań przesiewowych kilka informacji praktycznych zarówno dla rodziców, jak i dla lekarzy. 1. Badanie przesiewowe nie jest diagnozą choroby, jedynie określeniem podejrzenia lub znacznego prawdopodobieństwa występowania choroby u danego dziecka. Zależnie od rodzaju choroby, dalsza diagnostyka potwierdza ją u 1 na 2 4 dzieci. Dotyczy to dzieci wzywanych do poradni. Prośba o nową próbkę wysyłana jest do rodziców wtedy, gdy wynik testu nie pozwala na jednoznaczne wykluczenie choroby, ale ze względu na wagę ryzyka zgubienia dziecka i stratę szansy jego leczenia konieczne jest powtórzenie badania. W tej grupie prawdopodobieństwo choroby jest niskie (zwykle poniżej 1%). 2. Wykonanie badania przesiewowego nie oznacza jeszcze, że wykryte zostaną wszystkie przypadki zachorowania. Nie należy więc lekceważyć możliwości ujawnienia się choroby w późniejszym wieku. Przyczyną tego bywa prawidłowe stężenie oznaczanej substancji w dniu pobierania próbki (tzw. błąd biologiczny) może ono stać się patologiczne po kilku dniach lub nawet tygodniach życia. W przypadku hipotyreozy choroba może rozwinąć się samoistnie w każdym wieku. Należy się też liczyć z tzw. błędem technicznym. 3. Ze względów finansowych i technicznych niemożliwe jest powiadamianie wszystkich rodziców o wyniku testu przesiewowego (w Polsce bada się ponad noworodków rocznie). Listy kierowane są jedynie w przypadku uzyskania nieprawidłowego wyniku. Wynik jest dostępny średnio w ciągu 7 dni od pobrania próbki. Wezwanie następuje natychmiast (w Polsce w 90% w tygodniu życia). Po wezwaniu rodzice powinni bezzwłocznie zgłosić się na wizytę. 4. Ponieważ wczesna diagnoza oznacza wczesne leczenie, matki noworodków powinny pytać, czy od ich dziecka pobrano krew i kiedy zostanie wysłana do laboratorium, zdarza się bowiem, że w szpitalu brakuje pieniędzy nawet na znaczki pocztowe, a próbki powinny być wysyłane codziennie. go opartego o oznaczanie immunoreaktywnej trypsyny (IRT) we krwi pobranej na bibułę, a następnie wspartego badaniem genetycznym (badaniem mutacji genu CFTR). Równolegle obserwuje się znaczny postęp efektywności leczenia mukowiscydozy, której dotychczas nie można niestety wyleczyć. Wczesne wykrycie choroby i rozpoczęcie leczenia znacznie podnosi jakość życia, wiele dzieci prowadzi prawie normalny tryb życia: chodzi do szkoły, bierze udział w grach ruchomych i niektórych zajęciach sportowych. Nadzieje na przyszłość wiązane są z genoterapią somatyczną, polegającą na wprowadzeniu prawidłowego genu CFTR do komórek nabłonka oddechowego adenowirusem AAY (adenoassociated virus), oraz leczeniem liposomami. W Instytucie Matki i Dziecka w drugiej połowie 1998 roku rozpoczęto program badawczy, którego podstawowym celem jest opracowanie metody badań przesiewowych w kierunku mukowiscydozy oraz postępowania diagnostycznego i leczniczego z dziećmi wyselekcjonowanymi podczas badania przesiewowego. Pilotażowe badanie obejmie w ciągu dwóch lat ok noworodków, co powinno umożliwić określenie warunków prowadzenia tych badań oraz umożliwić MZiOS podjęcie decyzji, czy w Polsce zostanie wprowadzony masowy przesiew w kierunku mukowiscydozy jako postępowanie profilaktyczne, analogicznie do dwóch prowadzonych już badań. Program finansowany jest przez Komitet Badań Naukowych oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Badanie przesiewowe prowadzi się na podstawie oznaczania IRT w wysuszonej kropli krwi. Do badania wykorzystuje się próbki pobrane w dobie życia w celu wykonania testów w kierunku hipotyreozy oraz fenyloketonurii. W przypadku dodatniego wyniku (podwyższonego stężenia IRT) przeprowadza się ponowną analizę stężenia IRT, a po ponownym uzyskaniu wyniku dodatniego pacjenta kieruje się na badanie genetyczne, obejmujące wybrane najczęściej występujące w populacji polskiej mutacje genu CFTR. Wykrycie 2 mutacji jest jednoznaczne z rozpoznaniem mukowiscydozy (dotyczy to ok. 30% chorych). U ok. 30% wykrywa się jedną mutację w tym przypadku konieczna jest diagnostyka kliniczna poparta tzw. testem potowym (określenie zawartości jonów chlorków w pocie dziecka za pomocą jontoforezy pilokarpinowej lub znacznie wygodniejszego aparatu typu Vescor ). Ogólny schemat postępowania w przypadku wykonywania testu przesiewowego przedstawia rys. 3. U dzieci, u których nie stwierdzono mutacji, test IRT należy powtórzyć z nowej próbki krwi; w przypadku uzyskania dodatniego wyniku wykonywany jest test potowy. W różnych rejonach świata typ i częstość występowania poszczególnych mutacji są bardzo zróżnicowane. Wykonywanie badania próbki krwi na niemal tysiąc obecnie mutacji genu CFTR nie jest technicznie możliwe. Wprowadzane na świecie ograniczenia do kilku lub kilkunastu (a czasem zaledwie jednej) mutacji powoduje, że negatywny wynik badania genetycznego (brak mutacji genu) nie oznacza braku choroby. Ze względu na stosunkowo niską częstość występowania w populacji mutacji delta F508 w Polsce specyficzność badania genetycznego w badaniu przesiewowym można oszacować na ok. 60%. Ponieważ badania te są w Polsce w fazie wstępnej, należy oczekiwać, że dane z badania pilotażowego (m.in. statystyka zachorowań noworodków) będą dostępne najwcześniej za rok. Dotychczasowe dane na temat chorych na mukowiscydozę bazują na wynikach badań chorych zdiagnozowanych klinicznie w różnym wieku. Po zakończeniu badań pilotażowych poinformujemy o ich wynikach również czytelników MATIO. MATIO 3/98 5

6 Włodzimierz Juchniewicz właściciel Biura Rachunkowego w Warszawie Listy w sprawie porad podatkowych prosimy kierować pod adresem: Biuro Warszawskie Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO ul. Grochowska 175 / Warszawa z dopiskiem Prawo PORADNIK PRAWNY Jest to nasze ostatnie spotkanie w tym roku na łamach naszego kwartalnika i chciałbym przypomnieć, jakie ulgi podatkowe przysługują za rok Będzie to ważne przy wypełnianiu PIT-ów. Zasady korzystania z ulg podatkowych w zasadzie się nie zmieniły (przedstawiłem je w poprzednich numerach), dlatego pozwolę sobie w skrócie przypomnieć tylko niektóre ulgi związane z naszą chorobą i podać kilka praktycznych rad. Osoba sprzedająca (umowa kupna- -sprzedaży) nie płaci żadnego podatku, ponieważ przy sprzedaży rzeczy używanych ponad pół roku nie występuje dochód Odliczenia może dokonać tylko podatnik, który jest osobą niepełnosprawną lub który ma na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Zgodnie z par. 8 rozp MF (Dz.Us. Nr 35/95 poz. 173 z późniejszymi zmianami), pkt. 3: Za wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych osobom niepełnosprawnym. Co to oznacza? W swej praktyce spotykam się często z następującą sytuacją: osoba niepełnosprawna lub jej rodzic kupuje od znajomego lub osoby obcej potrzebny sprzęt (np. flutter, deskę do oklepywania, butlę z tlenem) i nie odlicza sobie tego wydatku z powodu braku rachunku. Otóż przy tego rodzaju zakupie wystarczy sporządzić umowę kupna-sprzedaży, zarejestrować ją w Urzędzie Skarbowym, wnieść opłatę skarbową w wysokości 2% wartości wykazanej w umowie. Jest to dowód poniesienia wydatku. Uwaga! Osoba sprzedająca nie płaci żadnego podatku, ponieważ przy sprzedaży rzeczy używanych ponad pół roku nie występuje dochód. Nie ma limitu ponoszonych wydatków. Pkt. 4: Zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności rachunek lub umowa kupna- -sprzedaży. Pkt. 5: Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym rachunek, pokwitowanie. Pkt. 6: Odpłatność za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo- -opiekuńczych i szkolno-wychowawczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjno-usprawiające rachunek, pokwitowanie. Pkt. 11: Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej rachunek, pokwitowanie Pkt. 12 ulga została szerzej omówiona w nr 2 naszego kwartalnika. Pkt. 13: Odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo- -rehabilitacyjne: a) osoby niepełnosprawnej karetką transportu sanitarnego, b) osoby niepełnosprawnej, zaliczanej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 również innymi środkami transportu. I tu moja rada! Większość taksówkarzy rozlicza się za pomocą karty podatkowej, więc mogą wydać rachunek w dowolnym momencie. Najlepiej być umówionym z jednym taksówkarzem, który za dowożenie na zabiegi w szpitalu lub przychodni wystawi jeden rachunek na koniec roku, zaznaczając w nim np. przewóz dziecka do szpitala wg zlecenia od stycznia do grudnia 98. Nie ma limitu. 6 MATIO 3/98

7 Warunkiem odliczeń jest to, że nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek innej formie Wszystkim zainteresowanym podajemy adres naszego biura w Warszawie: Fundacja MATIO ul. Grochowska 175 / Warszawa kontakt z Włodzimierzem Juchniewiczem tel. (022) w godz kontakt z Jerzym Kęsikiem tel. (022) Pkt.13 a: Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczaną do I lub II gr. inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, do wysokości 1350 zł w roku Żadnych rachunków dowód rejestracyjny na daną osobę. Odliczenia stosujemy pod warunkiem, że poniesione wydatki nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. Warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: 1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub 2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową, albo 3) orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia. Poniższe przepisy stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe jeżeli w roku podatkowym nie przekraczającym 12-krotności kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników z grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. kwoty 12 x 450 zł = 5400 zł. Na zakończenie wiadomość, która zmartwi: otóż wszystkie znaki na niebie i ziemi oraz w Sejmie wskazują na likwidację renty uczniowskiej od r. Co w zamian? Znając polskie realia dobre słowo i to nie zawsze, my Wam pomożemy, ale najpierw pomóżcie sobie, co też czynię, namawiając Państwa do wykorzystania w pełni przysługujących ulg podatkowych, póki jeszcze są. Kończąc, życzę wesołych, zbliżających się Świąt i udanych odpisów podatkowych. Włodzimierz Juchniewicz Lista ośrodków (cd.) Ośrodki leczenia chorych na mukowiscydozę w Polsce (cd.) Pomoc i specjalistyczną opiekę mogą Państwo znaleźć (oprócz ośrodków zamieszczonych w MATIO 2/98) również w: klinikach akademii medycznych na oddziałach: pediatrycznych, pneumonologicznych, gastroenterologicznych; oddziałach pediatrycznych szpitali wojewódzkich; wojewódzkich poradniach pneumonologicznych; specjalistycznych ośrodkach pneumonologicznych w Karpaczu, Istebnej oraz Otwocku. W następnych numerach postaramy się podać dalsze ośrodki wraz z dokładniejszymi adresami. MATIO 3/98 7

8 Wiadomości ze świata CF News (No. 2, 1998) KOMPUTEROWA BAZA DANYCH Po naciśnięciu klawisza komputera lekarz miałby na monitorze całą historię chorego Dopóki nie ma bazy danych! Dopóki nie ma bazy danych, możemy pomóc sobie i swoim dzieciom, prowadząc zwykły zeszyt choroby, który zawsze należy mieć ze sobą, w podróży, na wakacjach i podczas wizyt lekarskich. Do takiego zeszytu lekarz wpisywałby przebieg leczenia, wyniki badań, diety, stosowane leki itp. Ta prosta rzecz zaoszczędzi mnóstwo cennego czasu naszego i lekarza. Pomoże, gdy nie pamiętamy wszystkich nazw i dawek leków albo wyników badań. W drugim numerze CF News przeczytałem interesujący artykuł o powstawaniu komputerowej bazy danych chorych na mukowiscydozę w Wielkiej Brytanii. Osiem lat temu dr Anil Mehta rozpoczął tworzenie takiej bazy. Utworzył system, w którym każdy pacjent oznaczony jest numerem identyfikacyjnym kluczem do danych chorego (osoby postronne nie mogą korzystać z danych, nie znając numeru identyfikacyjnego). Lekarze (ośrodki medyczne) stwierdzający chorobę, prowadzący oraz udzielający pomocy, wprowadzają do bazy wyczerpujący komplet danych o pacjencie i przebiegu leczenia czy też rodzaju udzielonej pomocy (wiek, płeć, mutacja genotypu, przyrost wagi, przyjmowane leki, tolerancja na wysiłek fizyczny, zakażenie Pseudomonas itp.) Specjalny program porządkuje i analizuje dane. Korzyści płynące z takiej bazy to usystematyzowanie danych o chorych na terenie całego kraju oraz możliwość uzyskania informacji o pacjencie i sposobach leczenia w każdym ośrodku medycznym, do którego zgłosiłby się chory, bez względu na rejon kraju. Wyobraźmy sobie sytuację, w której wyjeżdżamy z dzieckiem, np. do rodziny mieszkającej na drugim końcu Polski. W trakcie pobytu dziecko zapada na infekcję. Pozostaje nam wracać do lekarza prowadzącego nasze dziecko lub jechać do najbliższego szpitala, w którym lekarz zamiast skoncentrować się na leczeniu, straci wiele cennego czasu na przeprowadzenie dokładnego wywiadu lub będzie próbował skontaktować się telefonicznie z lekarzem prowadzącym dziecko. W przypadku istnienia komputerowej bazy danych lekarz spytałby nas o numer identyfikacyjny dziecka i po naciśnięciu klawisza miałby na monitorze całą historię chorego i wszystko, co potrzebne do zaaplikowania odpowiedniego leku. Jak wiele czasu zaoszczędziłoby to lekarzom i zatroskanym rodzicom! Nie ukrywam radości z powodu tego, iż w Polsce czynione są kroki mające na celu stworzenie takiej bazy danych wzorem innych krajów w Europie. Czyn, choć chwalebny, napotyka niestety na trudności. Aby stworzyć taką bazę, potrzebna jest zgoda rodziców każdego dziecka (ustawa o ochronie danych osobowych). Następną trudnością jest gotowość i rzetelność przesyłania danych przez lekarzy (ośrodki); zarówno tych, którzy jako pierwsi zdiagnozują mukowiscydozę u dziecka, jak i tych, którzy udzielili jednorazowej pomocy (bez zaangażowania wszystkich lekarzy i ośrodków medycznych tworzenie bazy nie miałoby sensu). Wielkim krokiem w tym kierunku jest opisywany projekt badań przesiewowych prowadzony przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Jeśli mogę wyrazić opinię Zarządu Fundacji, to organizacja nasza jest gorącym zwolennikiem przeprowadzenia takiego projektu w Polsce. Będziemy wspierać takie inicjatywy, gdyż korzyści płynące z takiego rejestru byłyby nie do przecenienia, zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. P.W. 8 MATIO 3/98

9

10

11 Podziękowania R E K L A M A Za wpłaty na rzecz Fundacji Panu Włosowiczowi z firmy AS PRINT za dofinansowanie pobytu opiekunów na turnusie rehabilitacyjnym w Krynicy; Beacie Szalkowskiej i Bożenie Nowak z firmy BWA 2; Maciejowi Kękusiowi; Mieczysławowi Dudziakowi; Akademii Kształcenia Zawodowego w Szczecinie Za przekazane dary (firmom) POLFA KUTNO S.A. producentowi WIBOWIT Junior; FERROSAN importerowi witamin MULTI-TABS; WHITEHALL importerowi witamin CENTRUM Junior; Hipermarketowi ALLKAUF Za pomoc w innej formie Panu Tadeuszowi Mękarskiemu, dyr. Oddziału Krakowskiego PFRON; Panu dr. Andrzejowi Pogorzelskiemu Internet Zachęcamy do korespondowania z nami za pomocą poczty elektronicznej, Mamy przyjemność poinformować, że można nas szukać także na stronie http: //www.friko2.onet.pl/wa/matio/ (odwiedziło ją już 420 osób). MATIO 3/98 11

12 Z działalności Fundacji Najbliższe plany Wolontariusze Zarząd Fundacji poszukuje wolontariuszy do współpracy. Chętnych prosimy o kontakt listowny (adres: Fundacja MATIO, Kraków, os. Słoneczne 11/35) lub telefoniczny: (0-12) z prezesem Stanisławem Sitko, (0-12) z Panią Alicją Rostocką, dyrektorem Fundacji. Nasza Fundacja rozpoczęła już przygotowania do realizacji programu BOŻE NARODZENIE 98, który ma na celu obdarowanie dzieci przebywających w okresie świątecznym na oddziałach szpitalnych. Jeśli uda nam się pozyskać wystarczającą liczbę sponsorów, nasz program obejmie w tym roku cztery ośrodki zdrowia na terenie Polski. W założeniach są to: Rabka, Warszawa, Gdańsk oraz Poznań. Mamy nadzieję, że wzorem ubiegłego roku zrealizujemy założone cele. Zachęcamy do wzięcia udziału przy organizacji tego przedsięwzięcia. Konkurs Zapraszamy do nadsyłania listów z przepisami wieloenergetycznych dań dla naszych milusińskich. Naciekawsze z nich nagrodzimy. Poezja Wiesław Janusz Mikulski laureat ogólnopolskich konkursów literackich, autor kilku zbiorów wierszy, publikuje w wielu pismach krajowych i polonijnych. Dziękujemy Autorowi za zgodę na bezpłatną publikację. Wiesław Janusz Mikulski Prośba o miłość (z cyklu Tańczący pegaz ) oczyść mnie przytul choć jestem tak daleko od Twojej czystej miłości choć dobro które czynię zabrudzone jest ziemią i nie jest czystym choć miłość która wyrzuca z siebie lawy pamięci i szuka szuka swego *** rzucasz na me drogi garście miłości jak okruszynki chleba stopą zmęczoną dotykam gorącej ziemi napój słońca bolesny puchar chwytam w swoją dłoń... *** Ziemia rosi swoje oczy z tęsknoty za Tobą człowiek wznosi swoje serce z tęsknoty za Tobą wśród rosy gdy słońce przenika noc MATIO 3/98

13 Z działalności Fundacji Fot. arch. Fund. W domu na tarasie (w środku z brodą dr Pogorzelski) WAKACJE W KRYNICY W poprzednim numerze przedstawiliśmy wyniki ankiety przeprowadzonej wśród chorych (i ich rodzin), która miała na celu poznanie najistotniejszych potrzeb, co było bardzo przydatne przy opracowaniu planu działania Fundacji. Jednym z punktów ankiety był wypoczynek rodzica (opiekuna) z dzieckiem (ok.15,5% respondentów). Zarząd Fundacji opracował projekt Wczasy 98 i przystąpił do jego realizacji. Dzięki zaangażowaniu i pomocy ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Oddział Kraków, a zwłaszcza dyrektora tego oddziału, Pana Tadeusza Mękarskiego, udało sią w dniach zorganizować jeden turnus wypoczynkowy w Krynicy Górskiej. Zamiast opisywać przebieg turnusu, publikujemy list przysłany do redakcji przez jednego z uczestników. List drukujemy w całości, bez skrótów, ilustrując go fotografiami wykonanymi w czasie turnusu. Pragniemy dodać tylko, że na stronie z podziękowaniami dla darczyńców wymieniono firmy, które pomogły nam umilić pobyt dzieci w Krynicy. Mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować więcej podobnych wakacji. W pijalni Zabawa na nowo otwartym lodowisku MATIO 3/98 13

14 Z działalności Fundacji Fot. arch. Fund. Szanowna Redakcjo! Jestem serdecznie wdzięczny Fundacji za zorganizowanie Wczasów 98 w Krynicy Górskiej dla naszych chorych dzieci wraz z opiekunami. Dzięki Fundacji mogliśmy oderwać się od codziennych trosk, obowiązków, zmienić klimat, przyjemnie odpocząć w super warunkach. Mimo niesprzyjającej pogody, dzieci nasze czuły się świetnie. Czas mieliśmy wspaniale urozmaicony częstymi wycieczkami. Zwiedziliśmy pasiekę w Kamiannej, kilka zabytkowych kościółków i cerkwi, jechaliśmy linową kolejką gondolową, podziwialiśmy panoramę z Góry Parkowej. Na ognisku piekliśmy kiełbaski, słuchając góralskich piosenek i tańcząc przy dźwiękach akordeonu. Apetyt dopisywał wszystkim, co było widać na uśmiechniętych buziach dzieci, a klimat sprawił, że ucichło pokasływanie. W górę, na Jaworzynę......i zejście do schroniska Kamianna Specjalne podziękowania za bezinteresowną opiekę składamy Panu dr. nauk med. Andrzejowi Pogorzelskiemu, który kilkakrotnie dojeżdżał z Rabki na konsultację z leczonymi dziećmi. Nadzwyczajne podziękowania składamy szefowej turnusu rehabilitacyjnego, Pani Alicji Rostockiej, za duży wkład pracy, dobrą organizację i mile spędzony czas. Słowa uznania należą się właścicielowi oraz kierownikowi pensjonatu Henryk II za pomoc, wyrozumiałość i dbanie o nasze podniebienie. Mam nadzieję, że Fundacja MATIO w roku przyszłym zorganizuje następne wczasy rehabilitacyjne dla naszych dzieci. Pozdrawiam Zarząd Fundacji Wycieczka do Tylicza, zakończona ogniskiem u stóp Jaworzyny 14 MATIO 3/98

15 Z działalności Fundacji Fot. arch. Fund. Góra Parkowa P.S. Wśród rodziców nie spotkałem osób niezadowolonych z wczasów. Z przeprowadzonych dyskusji i wymiany poglądów na temat choroby muko część rodziców dowiedziała się o błędnym domowym postępowaniu w leczeniu. (Nazwisko i adres znane redakcji) Na Jaworzynie R E K L A M A MATIO 3/98 15

OD REDAKCJI MATIO 3/2000 (10) Sponsor 2000 Fundacji MATIO 3/2000 3

OD REDAKCJI MATIO 3/2000 (10) Sponsor 2000 Fundacji MATIO 3/2000 3 MATIO 3/2000 (10) Zespół redakcyjny: Stanisław Sitko, Lidia Wójtowicz, Paweł Wójtowicz, Alicja Rostocka, Włodzimierz Juchniewicz konsultacja medyczna: lek. med. Bogumiła Jodłowska lek. med. Piotr Dziadek

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla rodziców

Biuletyn dla rodziców Biuletyn dla rodziców 1/2007 1 Drodzy Rodzice! Mamy ogromną przyjemność przekazać w Wasze ręce pierwszy numer Biuletynu dla Rodziców. Powstał on z myślą o Was rodzicach dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

OD REDAKCJI Z GŁĘBI SERCA

OD REDAKCJI Z GŁĘBI SERCA MATIO 4/2002 (18) Zespół redakcyjny: Stanisław Sitko, Lidia Wójtowicz, Paweł Wójtowicz, Alicja Rostocka, Małgorzata Kaczmarek Konsultacja medyczna: lek. med. Piotr Dziadek Adres redakcji: 30-507 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

LIFE. Wyniki Finansowe Pramerica. Life Planner. Korzystne zmiany. magazyn wszystkich ubezpieczonych

LIFE. Wyniki Finansowe Pramerica. Life Planner. Korzystne zmiany. magazyn wszystkich ubezpieczonych LIFE Zawód Life Planner Ubezpieczenia po japońsku Wyniki Finansowe Pramerica Korzystne zmiany w ofercie produktowej KAMPANIA BILLBOARDOWA Profesjonalizm w każdym detalu SPIS TREŚCI firma 01 Słowo wstępu

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE

PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE F u n d a c j a MY Pa c j e n c i Ewa Borek Maria Libura Agnieszka Chwiałkowska Magdalena Kołodziej Joanna Turkiewicz PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE Z PERSPEKTYWY RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Ewa Borek Maria

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, wiosną 2009 roku weszła w życie ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Mimo iż ustawa funkcjonuje od roku, wydaje się, że jej znajomość jest niewielka zarówno

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi LUBLINIEC WYDANIE

Bardziej szczegółowo

II Lubuski Różowy Marsz

II Lubuski Różowy Marsz W NUMERZE M.IN.: II Lubuski Różowy Marsz - str. 6 III Lubuski Kongres Kobiet - str. 7 Z poradnika Orzecznika - str. 8 Najsilniejszy pojedyńczy kiler - str. 10 Historia Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia MAJ 2014, WYDANIE PIĘTNASTE Koordynacja projektów e-zdrowie Szanowni Państwo, W tym numerze: Ranking jakości

Bardziej szczegółowo

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców Aktualizacja: Agnieszka Niedźwiedzka, Warszawa 2012 1 Od autorek Prezentowany informator powstał głównie

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Drodzy Czytelnicy,

Od redakcji. Drodzy Czytelnicy, Spis treści Cukrzyca w mukowiscydozie... 3 Problemy laryngologiczne u ludzi chorych na mukowiscydozę... 7 Oddziały Terenowe - być albo nie być... 11 Kilka refleksji... 13 Telefoniczna informacja lekarska...

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

Obywatelski poradnik rodzica

Obywatelski poradnik rodzica Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis sum Obywatelski poradnik rodzica Opracował: zespół doradców zielonogórskiego Biura Porad Obywatelskich Konsultacja prawna: Joanna Jasnosz-Nowak

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Od Dyrektora Naczelnego

Od Dyrektora Naczelnego Od Dyrektora Naczelnego Rozpoczęliśmy czas zmian. Początek jest bardzo dobry. Jednak dużo ważniejsze od tego jak się zaczyna, jest to, jak się koń czy. Po pełnej mobilizacji wszystkich pracowników ACK

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88568-42-8

ISBN 978-83-88568-42-8 Publikację sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego FIO ISBN 978-83-88568-42-8 Publikacja została opracowana przez Małgorzatę Dziewanowską Konsultacja prawna : mec. Monika Gąsiorowska, Karolina Więckiewicz

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię NR 3 (20) ZIMA 2004/05 Numer otwiera relacja dr. Zdzisława Grzelaka, wiceprezesa naszego Stowarzyszenia, z kongresu Światowej Federacji

Bardziej szczegółowo

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty/marzec 2012 nr 190 ISSN 1232-8693 Internet w medycynie str. 21 Protest lekarzy kalendarium str. 2 Przed XXXI Okręgowym Zjazdem Lekarzy str. 5 O prywatyzacji

Bardziej szczegółowo