OD REDAKCJI. Drodzy Czytelnicy!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OD REDAKCJI. Drodzy Czytelnicy!"

Transkrypt

1

2 MATIO 3/1998 Zespół redakcyjny: Stanisław Sitko, Paweł Wójtowicz, Włodzimierz Juchniewicz konsultacja medyczna: lek. med. Bogumiła Jodłowska Adres redakcji: Kraków, os. Słoneczne 11/35 tel./fax (012) http: //www.friko2.onet.pl/wa/matio/ http: //www.dtm.lublin.pl/ngo/org/matio/ Opracowanie graficzne: Jacek Zieliński Druk: Drukarnia Technet, Kraków Dystrybucja: Medycyna Praktyczna, Kraków Wydawca: Fundacja MATIO (nakład: 5000 egz.) Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam OD REDAKCJI Drodzy Czytelnicy! Ponieważ ten numer jest ostatnim numerem w roku 1998, chcemy na Wasze ręce złożyć, z głębi serca płynące, życzenia wielu radości, bardzo dużo zdrowia dla Was i Waszych dzieci, i oby w tym nadchodzącym 1999 roku liczba Waszych trosk zmniejszyła się do zera. Mamy nadzieję, że Fundacja MATIO będzie Wam w tym pomocna. Przepraszamy wszystkich Czytelników za opóźnienie w druku numeru 3. Zostało ono spowodowane niezależnymi od nas czynnikami (problemy zdrowotne jednego z autorów). Mam nadzieję, że lektura tego numeru wynagrodzi Wam ten czas oczekiwania. (P.W.) W imieniu Fundacji Prezes Fundacji Stanisław Sitko Boże, użycz mi pogody ducha, abym pogodził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę, i mądrości, bym odróżniał jedno od drugiego. Drodzy Czytelnicy! W imieniu Fundacji MATIO chciałem Wam podziękować za liczne listy, które nadeszły do redakcji naszego kwartalnika. Świadczy to o dużym zainteresowaniu tą formą naszej działalności, co utwierdza nas w przekonaniu o ważnej roli, jaką odgrywa informacja o mukowiscydozie, a zwłaszcza o prowadzonych współcześnie badaniach i stosowaniu terapii w jej leczeniu. Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem list pani Anny z Inowrocławia. Pani Anna proponuje, aby w naszym piśmie było miejsce,... gdzie mogliby pisać rodzice dzieci chorych lub sami chorzy o swoich konkretnych problemach i jak sobie z nimi dają radę.... Od początku istnienia gazety przewidziana jest rubryka dla wypowiedzi rodziców i opiekunów dzieci chorych na mukowiscydozę, na łamach której będą poruszali problemy, którymi żyją na codzień. Zapraszamy. Piszących do nas prosimy tylko o wyraźne zaznaczenie, że wyrażają zgodę na ewentualną publikację (nie będziemy drukować nazwisk ani miejscowości). Zdajemy sobie sprawę, że poruszacie (w listach) bardzo osobiste problemy, dlatego bez wyraźnej zgody nie będziemy ich publikować. Następną propozycją pani Anny jest rubryka prowadzona przez psychologa pracującego z chorymi dziećmi. Jest to bardzo cenna uwaga. Dołożymy wszelkich starań, by taki kącik powstał jak najszybciej. Na zakończenie jeszcze jeden pomysł z tego samego listu. Kącik z przepisami wieloenergetycznych dań dla chorych. Wychodząc naprzeciw tej inicjatywie, ogłaszamy konkurs na najciekawsze danie dla chorego (patrz str. 12). Życząc miłej lektury, serdecznie pozdrawiam. Stanisław Sitko 2 MATIO 3/98

3 Mariusz Ołtarzewski Pracownia Badań Przesiewowych i Hormonalnych Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Matki i Dziecka Kierownik prof. dr hab. Janusz Szymborski Nadzieje na przyszłość wiązane są z genoterapią somatyczną, polegającą na wprowadzeniu prawidłowego genu CFTR do komórek nabłonka oddechowego adenowirusem AAY (adenoassociated virus), oraz leczeniem liposomami Rys. 1. Organizacja badań przesiewowych BADANIA PRZESIEWOWE NOWORODKÓW W POLSCE Badania przesiewowe noworodków umożliwiają wykrycie tych chorób, które nie dają charakterystycznych objawów klinicznych nie tylko w pierwszych tygodniach, ale nawet w ciągu wielu miesięcy życia, a nie leczone wcześnie prowadzą do zaburzeń rozwoju, trwałej choroby i(lub) ciężkiego upośledzenia umysłowego. Pierwsze w świecie badania przesiewowe noworodków przeprowadził w Stanach Zjednoczonych Robert Guthrie. W 1962 r. wprowadził test mikrobiologiczny służący do wykrywania fenyloketonurii na podstawie oznaczenia stężenia fenyloalaniny we krwi pobranej na bibułę. Test ten nazywany jest testem Guthriego. Wysuszona próbka krwi stała się standardowym materiałem służącym do badań przesiewowych w przypadku wielu chorób, takich jak wrodzona niedoczynność tarczycy (hipotyreoza), galaktozemia, wrodzony przerost kory nadnerczy i szereg wad metabolicznych. W ostatnich latach coraz więcej ośrodków próbuje wprowadzać masowe badania przesiewowe w kierunku mukowiscydozy (cystic fibrosis). W Polsce badania przesiewowe w kierunku fenyloketonurii rozpoczęto w Instytucie Matki i Dziecka w 1964 r. (i stopniowo objęto nimi cały kraj). Masowy przesiew w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy (hipotyreozy) rozpoczęto w IMiD w 1983 r. Dopiero od maja 1994 r. wszystkie noworodki w Polsce objęte są obligatoryjnie tymi dwoma testami przesiewowymi. Częstość występowania fenyloketonurii w Polsce wynosi ok. 1:7000, hipotyreozy natomiast ok. 1:4000. Oznacza to, że każdego roku rodzi się ok. 170 dzieci z hipotyreozą i fenyloketonurią. Badania przesiewowe w kierunku hipotyreozy oraz fenyloketonurii wykonywane są we wszystkich krajach rozwiniętych, choroby te spełniają bowiem wszystkie kryteria stawiane testom przesiewowym, takie jak: znaczna częstość występowania choroby w populacji, ciężkie zaburzenie rozwoju (prowadzą do głębokiego upośledzenia umysłowego), leczenie jest skuteczne jedynie wtedy, gdy zostanie rozpoczęte w pierwszych tygodniach życia, zanim choroba zostanie rozpoznana klinicznie, dostępny jest specyficzny, selektywny i niedrogi test służący do odróżnienia dzieci chorych od zdrowych, korzystny jest rachunek koszt zysk (koszt wykrycia i leczenia jednego dziecka w badaniu przesiewowym jest niższy od kosztów utrzymania i leczenia dziecka trwale chorego w tym przypadku upośledzonego umysłowo). Poza tymi dwoma testami przesiewowymi wykonywane są inne, rzadko jednak obejmują one całą populację noworodków; najczęściej wprowadzane są z funduszy regionalnych lub nawet jako dobrowolna usługa odpłatna. Badania przesiewowe to zintegrowany, wieloetapowy system obejmujący oddziały noworodkowe, położne środowiskowe, pocztę, personel administracyjny, laboratoria analityczne oraz lekarzy pediatrów (rys. 1.). Organizacja badań przesiewowych musi zapewnić sprawne działanie całej procedury, objęcie wszystkich noworodków badaniem przesiewowym oraz maksymalne wyeliminowanie błędów technicznych tak, aby nie zgubić dziecka chorego. W Polsce badania przesiewowe oparte są na systemie opracowanym w Instytucie Matki i Dziecka. Opiera się on na komputerowej kontroli wszystkich etapów MATIO 3/98 3

4 Rys. 2. Bibuła do pobrań i etykieta z kodem paskowym Rys. 3. Badanie przesiewowe noworodków w kierunku mukowiscydozy przesiewu, od pobrania próbek krwi na bibułę począwszy, a na ostatecznym rozpoznaniu ustalonym przez lekarza prowadzącego diagnostykę potwierdzającą skończywszy. Podstawą bezpieczeństwa systemu jest wprowadzenie potrójnych etykiet z kodem paskowym oraz standardowych bibuł do pobrań (rys. 2.). Etykiety z kolejnymi numerami rejestrowane są w laboratorium przesiewowym, tak jak druki ścisłego zarachowania, i przypisywane poszczególnym oddziałom noworodkowym przed ich wysłaniem z ośrodka przesiewowego. Etykieta składa się z 3 części. Pierwszą, z kodem paskowym, po wpisaniu danych dziecka nakleja się na bibułę bezpośrednio przed pobraniem krwi, drugą wkleja do książeczki zdrowia dziecka (zamiast tradycyjnego wpisu; stanowi ona dowód pobrania próbki dla rodziców, lekarza lub pielęgniarki, która w czasie wizyty patronażowej sprawdza, czy pobrano próbkę do testu). Trzeci odcinek pozostaje wklejony do rejestru szpitalnego pobrań krwi do badań przesiewowych. Wszystkie dalsze operacje z próbką krwi dziecka pobraną na bibułę odbywają się pod kontrolą komputera z automatycznym odczytem kodów paskowych. Rejestr komputerowy etykiet oraz bibuł z próbkami krwi umożliwia kontrolę wszystkich etapów badań przesiewowych, w tym pobrania krwi od noworodków, wykonania testów, powiadomienia rodziców oraz wykonania diagnostyki potwierdzającej przez lekarza. Badanie przesiewowe uznaje się za zakończone dopiero z chwilą zarejestrowania informacji o rozpoznaniu. System umożliwił objęcie wszystkich noworodków badaniami przesiewowymi i praktyczne wyeliminowanie błędów tzw. technicznych, w tym błędów ludzkich. W odniesieniu do badania przesiewowego w kierunku mukowiscydozy opinie w świecie naukowym są nadal podzielone, nie wszystkie bowiem kryteria stawiane populacyjnym testom przesiewowym zostają w tym przypadku spełnione lub jednoznacznie udokumentowane. W Stanach Zjednoczonych na przykład test ten nie uzyskał, jak dotąd, rekomendacji do powszechnego wprowadzenia; wykonywany jest tylko w 4 stanach. W Europie najbardziej zaawansowana jest Francja, w pozostałych krajach prowadzone są badania pilotażowe lub obejmujące część populacji. Od ubiegłego roku trwają przygotowania do wprowadzenia tego testu w Anglii. Dla wielu osób zaskakujący będzie fakt, że w jednym z pierwszych krajów, w którym od ponad 10 lat znaczna część populacji została objęta badaniem, jest Australia. Kamieniem milowym dla badań przesiewowych noworodków w kierunku mukowiscydozy było wprowadzenie prostego i dość taniego testu przesiewowe- 4 MATIO 3/98

5 Kilka informacji praktycznych Na zakończenie opisu badań przesiewowych kilka informacji praktycznych zarówno dla rodziców, jak i dla lekarzy. 1. Badanie przesiewowe nie jest diagnozą choroby, jedynie określeniem podejrzenia lub znacznego prawdopodobieństwa występowania choroby u danego dziecka. Zależnie od rodzaju choroby, dalsza diagnostyka potwierdza ją u 1 na 2 4 dzieci. Dotyczy to dzieci wzywanych do poradni. Prośba o nową próbkę wysyłana jest do rodziców wtedy, gdy wynik testu nie pozwala na jednoznaczne wykluczenie choroby, ale ze względu na wagę ryzyka zgubienia dziecka i stratę szansy jego leczenia konieczne jest powtórzenie badania. W tej grupie prawdopodobieństwo choroby jest niskie (zwykle poniżej 1%). 2. Wykonanie badania przesiewowego nie oznacza jeszcze, że wykryte zostaną wszystkie przypadki zachorowania. Nie należy więc lekceważyć możliwości ujawnienia się choroby w późniejszym wieku. Przyczyną tego bywa prawidłowe stężenie oznaczanej substancji w dniu pobierania próbki (tzw. błąd biologiczny) może ono stać się patologiczne po kilku dniach lub nawet tygodniach życia. W przypadku hipotyreozy choroba może rozwinąć się samoistnie w każdym wieku. Należy się też liczyć z tzw. błędem technicznym. 3. Ze względów finansowych i technicznych niemożliwe jest powiadamianie wszystkich rodziców o wyniku testu przesiewowego (w Polsce bada się ponad noworodków rocznie). Listy kierowane są jedynie w przypadku uzyskania nieprawidłowego wyniku. Wynik jest dostępny średnio w ciągu 7 dni od pobrania próbki. Wezwanie następuje natychmiast (w Polsce w 90% w tygodniu życia). Po wezwaniu rodzice powinni bezzwłocznie zgłosić się na wizytę. 4. Ponieważ wczesna diagnoza oznacza wczesne leczenie, matki noworodków powinny pytać, czy od ich dziecka pobrano krew i kiedy zostanie wysłana do laboratorium, zdarza się bowiem, że w szpitalu brakuje pieniędzy nawet na znaczki pocztowe, a próbki powinny być wysyłane codziennie. go opartego o oznaczanie immunoreaktywnej trypsyny (IRT) we krwi pobranej na bibułę, a następnie wspartego badaniem genetycznym (badaniem mutacji genu CFTR). Równolegle obserwuje się znaczny postęp efektywności leczenia mukowiscydozy, której dotychczas nie można niestety wyleczyć. Wczesne wykrycie choroby i rozpoczęcie leczenia znacznie podnosi jakość życia, wiele dzieci prowadzi prawie normalny tryb życia: chodzi do szkoły, bierze udział w grach ruchomych i niektórych zajęciach sportowych. Nadzieje na przyszłość wiązane są z genoterapią somatyczną, polegającą na wprowadzeniu prawidłowego genu CFTR do komórek nabłonka oddechowego adenowirusem AAY (adenoassociated virus), oraz leczeniem liposomami. W Instytucie Matki i Dziecka w drugiej połowie 1998 roku rozpoczęto program badawczy, którego podstawowym celem jest opracowanie metody badań przesiewowych w kierunku mukowiscydozy oraz postępowania diagnostycznego i leczniczego z dziećmi wyselekcjonowanymi podczas badania przesiewowego. Pilotażowe badanie obejmie w ciągu dwóch lat ok noworodków, co powinno umożliwić określenie warunków prowadzenia tych badań oraz umożliwić MZiOS podjęcie decyzji, czy w Polsce zostanie wprowadzony masowy przesiew w kierunku mukowiscydozy jako postępowanie profilaktyczne, analogicznie do dwóch prowadzonych już badań. Program finansowany jest przez Komitet Badań Naukowych oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Badanie przesiewowe prowadzi się na podstawie oznaczania IRT w wysuszonej kropli krwi. Do badania wykorzystuje się próbki pobrane w dobie życia w celu wykonania testów w kierunku hipotyreozy oraz fenyloketonurii. W przypadku dodatniego wyniku (podwyższonego stężenia IRT) przeprowadza się ponowną analizę stężenia IRT, a po ponownym uzyskaniu wyniku dodatniego pacjenta kieruje się na badanie genetyczne, obejmujące wybrane najczęściej występujące w populacji polskiej mutacje genu CFTR. Wykrycie 2 mutacji jest jednoznaczne z rozpoznaniem mukowiscydozy (dotyczy to ok. 30% chorych). U ok. 30% wykrywa się jedną mutację w tym przypadku konieczna jest diagnostyka kliniczna poparta tzw. testem potowym (określenie zawartości jonów chlorków w pocie dziecka za pomocą jontoforezy pilokarpinowej lub znacznie wygodniejszego aparatu typu Vescor ). Ogólny schemat postępowania w przypadku wykonywania testu przesiewowego przedstawia rys. 3. U dzieci, u których nie stwierdzono mutacji, test IRT należy powtórzyć z nowej próbki krwi; w przypadku uzyskania dodatniego wyniku wykonywany jest test potowy. W różnych rejonach świata typ i częstość występowania poszczególnych mutacji są bardzo zróżnicowane. Wykonywanie badania próbki krwi na niemal tysiąc obecnie mutacji genu CFTR nie jest technicznie możliwe. Wprowadzane na świecie ograniczenia do kilku lub kilkunastu (a czasem zaledwie jednej) mutacji powoduje, że negatywny wynik badania genetycznego (brak mutacji genu) nie oznacza braku choroby. Ze względu na stosunkowo niską częstość występowania w populacji mutacji delta F508 w Polsce specyficzność badania genetycznego w badaniu przesiewowym można oszacować na ok. 60%. Ponieważ badania te są w Polsce w fazie wstępnej, należy oczekiwać, że dane z badania pilotażowego (m.in. statystyka zachorowań noworodków) będą dostępne najwcześniej za rok. Dotychczasowe dane na temat chorych na mukowiscydozę bazują na wynikach badań chorych zdiagnozowanych klinicznie w różnym wieku. Po zakończeniu badań pilotażowych poinformujemy o ich wynikach również czytelników MATIO. MATIO 3/98 5

6 Włodzimierz Juchniewicz właściciel Biura Rachunkowego w Warszawie Listy w sprawie porad podatkowych prosimy kierować pod adresem: Biuro Warszawskie Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO ul. Grochowska 175 / Warszawa z dopiskiem Prawo PORADNIK PRAWNY Jest to nasze ostatnie spotkanie w tym roku na łamach naszego kwartalnika i chciałbym przypomnieć, jakie ulgi podatkowe przysługują za rok Będzie to ważne przy wypełnianiu PIT-ów. Zasady korzystania z ulg podatkowych w zasadzie się nie zmieniły (przedstawiłem je w poprzednich numerach), dlatego pozwolę sobie w skrócie przypomnieć tylko niektóre ulgi związane z naszą chorobą i podać kilka praktycznych rad. Osoba sprzedająca (umowa kupna- -sprzedaży) nie płaci żadnego podatku, ponieważ przy sprzedaży rzeczy używanych ponad pół roku nie występuje dochód Odliczenia może dokonać tylko podatnik, który jest osobą niepełnosprawną lub który ma na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Zgodnie z par. 8 rozp MF (Dz.Us. Nr 35/95 poz. 173 z późniejszymi zmianami), pkt. 3: Za wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych osobom niepełnosprawnym. Co to oznacza? W swej praktyce spotykam się często z następującą sytuacją: osoba niepełnosprawna lub jej rodzic kupuje od znajomego lub osoby obcej potrzebny sprzęt (np. flutter, deskę do oklepywania, butlę z tlenem) i nie odlicza sobie tego wydatku z powodu braku rachunku. Otóż przy tego rodzaju zakupie wystarczy sporządzić umowę kupna-sprzedaży, zarejestrować ją w Urzędzie Skarbowym, wnieść opłatę skarbową w wysokości 2% wartości wykazanej w umowie. Jest to dowód poniesienia wydatku. Uwaga! Osoba sprzedająca nie płaci żadnego podatku, ponieważ przy sprzedaży rzeczy używanych ponad pół roku nie występuje dochód. Nie ma limitu ponoszonych wydatków. Pkt. 4: Zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności rachunek lub umowa kupna- -sprzedaży. Pkt. 5: Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym rachunek, pokwitowanie. Pkt. 6: Odpłatność za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo- -opiekuńczych i szkolno-wychowawczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjno-usprawiające rachunek, pokwitowanie. Pkt. 11: Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej rachunek, pokwitowanie Pkt. 12 ulga została szerzej omówiona w nr 2 naszego kwartalnika. Pkt. 13: Odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo- -rehabilitacyjne: a) osoby niepełnosprawnej karetką transportu sanitarnego, b) osoby niepełnosprawnej, zaliczanej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 również innymi środkami transportu. I tu moja rada! Większość taksówkarzy rozlicza się za pomocą karty podatkowej, więc mogą wydać rachunek w dowolnym momencie. Najlepiej być umówionym z jednym taksówkarzem, który za dowożenie na zabiegi w szpitalu lub przychodni wystawi jeden rachunek na koniec roku, zaznaczając w nim np. przewóz dziecka do szpitala wg zlecenia od stycznia do grudnia 98. Nie ma limitu. 6 MATIO 3/98

7 Warunkiem odliczeń jest to, że nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek innej formie Wszystkim zainteresowanym podajemy adres naszego biura w Warszawie: Fundacja MATIO ul. Grochowska 175 / Warszawa kontakt z Włodzimierzem Juchniewiczem tel. (022) w godz kontakt z Jerzym Kęsikiem tel. (022) Pkt.13 a: Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczaną do I lub II gr. inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, do wysokości 1350 zł w roku Żadnych rachunków dowód rejestracyjny na daną osobę. Odliczenia stosujemy pod warunkiem, że poniesione wydatki nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. Warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: 1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub 2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową, albo 3) orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia. Poniższe przepisy stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe jeżeli w roku podatkowym nie przekraczającym 12-krotności kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników z grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. kwoty 12 x 450 zł = 5400 zł. Na zakończenie wiadomość, która zmartwi: otóż wszystkie znaki na niebie i ziemi oraz w Sejmie wskazują na likwidację renty uczniowskiej od r. Co w zamian? Znając polskie realia dobre słowo i to nie zawsze, my Wam pomożemy, ale najpierw pomóżcie sobie, co też czynię, namawiając Państwa do wykorzystania w pełni przysługujących ulg podatkowych, póki jeszcze są. Kończąc, życzę wesołych, zbliżających się Świąt i udanych odpisów podatkowych. Włodzimierz Juchniewicz Lista ośrodków (cd.) Ośrodki leczenia chorych na mukowiscydozę w Polsce (cd.) Pomoc i specjalistyczną opiekę mogą Państwo znaleźć (oprócz ośrodków zamieszczonych w MATIO 2/98) również w: klinikach akademii medycznych na oddziałach: pediatrycznych, pneumonologicznych, gastroenterologicznych; oddziałach pediatrycznych szpitali wojewódzkich; wojewódzkich poradniach pneumonologicznych; specjalistycznych ośrodkach pneumonologicznych w Karpaczu, Istebnej oraz Otwocku. W następnych numerach postaramy się podać dalsze ośrodki wraz z dokładniejszymi adresami. MATIO 3/98 7

8 Wiadomości ze świata CF News (No. 2, 1998) KOMPUTEROWA BAZA DANYCH Po naciśnięciu klawisza komputera lekarz miałby na monitorze całą historię chorego Dopóki nie ma bazy danych! Dopóki nie ma bazy danych, możemy pomóc sobie i swoim dzieciom, prowadząc zwykły zeszyt choroby, który zawsze należy mieć ze sobą, w podróży, na wakacjach i podczas wizyt lekarskich. Do takiego zeszytu lekarz wpisywałby przebieg leczenia, wyniki badań, diety, stosowane leki itp. Ta prosta rzecz zaoszczędzi mnóstwo cennego czasu naszego i lekarza. Pomoże, gdy nie pamiętamy wszystkich nazw i dawek leków albo wyników badań. W drugim numerze CF News przeczytałem interesujący artykuł o powstawaniu komputerowej bazy danych chorych na mukowiscydozę w Wielkiej Brytanii. Osiem lat temu dr Anil Mehta rozpoczął tworzenie takiej bazy. Utworzył system, w którym każdy pacjent oznaczony jest numerem identyfikacyjnym kluczem do danych chorego (osoby postronne nie mogą korzystać z danych, nie znając numeru identyfikacyjnego). Lekarze (ośrodki medyczne) stwierdzający chorobę, prowadzący oraz udzielający pomocy, wprowadzają do bazy wyczerpujący komplet danych o pacjencie i przebiegu leczenia czy też rodzaju udzielonej pomocy (wiek, płeć, mutacja genotypu, przyrost wagi, przyjmowane leki, tolerancja na wysiłek fizyczny, zakażenie Pseudomonas itp.) Specjalny program porządkuje i analizuje dane. Korzyści płynące z takiej bazy to usystematyzowanie danych o chorych na terenie całego kraju oraz możliwość uzyskania informacji o pacjencie i sposobach leczenia w każdym ośrodku medycznym, do którego zgłosiłby się chory, bez względu na rejon kraju. Wyobraźmy sobie sytuację, w której wyjeżdżamy z dzieckiem, np. do rodziny mieszkającej na drugim końcu Polski. W trakcie pobytu dziecko zapada na infekcję. Pozostaje nam wracać do lekarza prowadzącego nasze dziecko lub jechać do najbliższego szpitala, w którym lekarz zamiast skoncentrować się na leczeniu, straci wiele cennego czasu na przeprowadzenie dokładnego wywiadu lub będzie próbował skontaktować się telefonicznie z lekarzem prowadzącym dziecko. W przypadku istnienia komputerowej bazy danych lekarz spytałby nas o numer identyfikacyjny dziecka i po naciśnięciu klawisza miałby na monitorze całą historię chorego i wszystko, co potrzebne do zaaplikowania odpowiedniego leku. Jak wiele czasu zaoszczędziłoby to lekarzom i zatroskanym rodzicom! Nie ukrywam radości z powodu tego, iż w Polsce czynione są kroki mające na celu stworzenie takiej bazy danych wzorem innych krajów w Europie. Czyn, choć chwalebny, napotyka niestety na trudności. Aby stworzyć taką bazę, potrzebna jest zgoda rodziców każdego dziecka (ustawa o ochronie danych osobowych). Następną trudnością jest gotowość i rzetelność przesyłania danych przez lekarzy (ośrodki); zarówno tych, którzy jako pierwsi zdiagnozują mukowiscydozę u dziecka, jak i tych, którzy udzielili jednorazowej pomocy (bez zaangażowania wszystkich lekarzy i ośrodków medycznych tworzenie bazy nie miałoby sensu). Wielkim krokiem w tym kierunku jest opisywany projekt badań przesiewowych prowadzony przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Jeśli mogę wyrazić opinię Zarządu Fundacji, to organizacja nasza jest gorącym zwolennikiem przeprowadzenia takiego projektu w Polsce. Będziemy wspierać takie inicjatywy, gdyż korzyści płynące z takiego rejestru byłyby nie do przecenienia, zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. P.W. 8 MATIO 3/98

9

10

11 Podziękowania R E K L A M A Za wpłaty na rzecz Fundacji Panu Włosowiczowi z firmy AS PRINT za dofinansowanie pobytu opiekunów na turnusie rehabilitacyjnym w Krynicy; Beacie Szalkowskiej i Bożenie Nowak z firmy BWA 2; Maciejowi Kękusiowi; Mieczysławowi Dudziakowi; Akademii Kształcenia Zawodowego w Szczecinie Za przekazane dary (firmom) POLFA KUTNO S.A. producentowi WIBOWIT Junior; FERROSAN importerowi witamin MULTI-TABS; WHITEHALL importerowi witamin CENTRUM Junior; Hipermarketowi ALLKAUF Za pomoc w innej formie Panu Tadeuszowi Mękarskiemu, dyr. Oddziału Krakowskiego PFRON; Panu dr. Andrzejowi Pogorzelskiemu Internet Zachęcamy do korespondowania z nami za pomocą poczty elektronicznej, Mamy przyjemność poinformować, że można nas szukać także na stronie http: //www.friko2.onet.pl/wa/matio/ (odwiedziło ją już 420 osób). MATIO 3/98 11

12 Z działalności Fundacji Najbliższe plany Wolontariusze Zarząd Fundacji poszukuje wolontariuszy do współpracy. Chętnych prosimy o kontakt listowny (adres: Fundacja MATIO, Kraków, os. Słoneczne 11/35) lub telefoniczny: (0-12) z prezesem Stanisławem Sitko, (0-12) z Panią Alicją Rostocką, dyrektorem Fundacji. Nasza Fundacja rozpoczęła już przygotowania do realizacji programu BOŻE NARODZENIE 98, który ma na celu obdarowanie dzieci przebywających w okresie świątecznym na oddziałach szpitalnych. Jeśli uda nam się pozyskać wystarczającą liczbę sponsorów, nasz program obejmie w tym roku cztery ośrodki zdrowia na terenie Polski. W założeniach są to: Rabka, Warszawa, Gdańsk oraz Poznań. Mamy nadzieję, że wzorem ubiegłego roku zrealizujemy założone cele. Zachęcamy do wzięcia udziału przy organizacji tego przedsięwzięcia. Konkurs Zapraszamy do nadsyłania listów z przepisami wieloenergetycznych dań dla naszych milusińskich. Naciekawsze z nich nagrodzimy. Poezja Wiesław Janusz Mikulski laureat ogólnopolskich konkursów literackich, autor kilku zbiorów wierszy, publikuje w wielu pismach krajowych i polonijnych. Dziękujemy Autorowi za zgodę na bezpłatną publikację. Wiesław Janusz Mikulski Prośba o miłość (z cyklu Tańczący pegaz ) oczyść mnie przytul choć jestem tak daleko od Twojej czystej miłości choć dobro które czynię zabrudzone jest ziemią i nie jest czystym choć miłość która wyrzuca z siebie lawy pamięci i szuka szuka swego *** rzucasz na me drogi garście miłości jak okruszynki chleba stopą zmęczoną dotykam gorącej ziemi napój słońca bolesny puchar chwytam w swoją dłoń... *** Ziemia rosi swoje oczy z tęsknoty za Tobą człowiek wznosi swoje serce z tęsknoty za Tobą wśród rosy gdy słońce przenika noc MATIO 3/98

13 Z działalności Fundacji Fot. arch. Fund. W domu na tarasie (w środku z brodą dr Pogorzelski) WAKACJE W KRYNICY W poprzednim numerze przedstawiliśmy wyniki ankiety przeprowadzonej wśród chorych (i ich rodzin), która miała na celu poznanie najistotniejszych potrzeb, co było bardzo przydatne przy opracowaniu planu działania Fundacji. Jednym z punktów ankiety był wypoczynek rodzica (opiekuna) z dzieckiem (ok.15,5% respondentów). Zarząd Fundacji opracował projekt Wczasy 98 i przystąpił do jego realizacji. Dzięki zaangażowaniu i pomocy ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Oddział Kraków, a zwłaszcza dyrektora tego oddziału, Pana Tadeusza Mękarskiego, udało sią w dniach zorganizować jeden turnus wypoczynkowy w Krynicy Górskiej. Zamiast opisywać przebieg turnusu, publikujemy list przysłany do redakcji przez jednego z uczestników. List drukujemy w całości, bez skrótów, ilustrując go fotografiami wykonanymi w czasie turnusu. Pragniemy dodać tylko, że na stronie z podziękowaniami dla darczyńców wymieniono firmy, które pomogły nam umilić pobyt dzieci w Krynicy. Mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować więcej podobnych wakacji. W pijalni Zabawa na nowo otwartym lodowisku MATIO 3/98 13

14 Z działalności Fundacji Fot. arch. Fund. Szanowna Redakcjo! Jestem serdecznie wdzięczny Fundacji za zorganizowanie Wczasów 98 w Krynicy Górskiej dla naszych chorych dzieci wraz z opiekunami. Dzięki Fundacji mogliśmy oderwać się od codziennych trosk, obowiązków, zmienić klimat, przyjemnie odpocząć w super warunkach. Mimo niesprzyjającej pogody, dzieci nasze czuły się świetnie. Czas mieliśmy wspaniale urozmaicony częstymi wycieczkami. Zwiedziliśmy pasiekę w Kamiannej, kilka zabytkowych kościółków i cerkwi, jechaliśmy linową kolejką gondolową, podziwialiśmy panoramę z Góry Parkowej. Na ognisku piekliśmy kiełbaski, słuchając góralskich piosenek i tańcząc przy dźwiękach akordeonu. Apetyt dopisywał wszystkim, co było widać na uśmiechniętych buziach dzieci, a klimat sprawił, że ucichło pokasływanie. W górę, na Jaworzynę......i zejście do schroniska Kamianna Specjalne podziękowania za bezinteresowną opiekę składamy Panu dr. nauk med. Andrzejowi Pogorzelskiemu, który kilkakrotnie dojeżdżał z Rabki na konsultację z leczonymi dziećmi. Nadzwyczajne podziękowania składamy szefowej turnusu rehabilitacyjnego, Pani Alicji Rostockiej, za duży wkład pracy, dobrą organizację i mile spędzony czas. Słowa uznania należą się właścicielowi oraz kierownikowi pensjonatu Henryk II za pomoc, wyrozumiałość i dbanie o nasze podniebienie. Mam nadzieję, że Fundacja MATIO w roku przyszłym zorganizuje następne wczasy rehabilitacyjne dla naszych dzieci. Pozdrawiam Zarząd Fundacji Wycieczka do Tylicza, zakończona ogniskiem u stóp Jaworzyny 14 MATIO 3/98

15 Z działalności Fundacji Fot. arch. Fund. Góra Parkowa P.S. Wśród rodziców nie spotkałem osób niezadowolonych z wczasów. Z przeprowadzonych dyskusji i wymiany poglądów na temat choroby muko część rodziców dowiedziała się o błędnym domowym postępowaniu w leczeniu. (Nazwisko i adres znane redakcji) Na Jaworzynie R E K L A M A MATIO 3/98 15

ULGA REHABILITACYJNA *

ULGA REHABILITACYJNA * ULGA REHABILITACYJNA * WYJAŚNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Co musisz wiedzieć zanim skorzystasz z ulgi? 1. Kto może skorzystać z ulgi:

Co musisz wiedzieć zanim skorzystasz z ulgi? 1. Kto może skorzystać z ulgi: Będąc osobą niepełnosprawną lub mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, ponosisz spore wydatki finansowe. Warto wiedzieć, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA

ULGA REHABILITACYJNA ULGA REHABILITACYJNA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA REHABILITACYJNa 1 Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez

Bardziej szczegółowo

Warunkiem odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, której dotyczy wydatek:

Warunkiem odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, której dotyczy wydatek: Odliczeniu mogą podlegać określone w zamkniętym katalogu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Zasady dotyczące możliwości skorzystania i

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA

ULGA REHABILITACYJNA ULGA REHABILITACYJNA Warunki uprawniające do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej: podatnik posiada status osoby niepełnosprawnej (art. 26 ust. 7d i 7g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwanej

Bardziej szczegółowo

1. Warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej

1. Warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej Wszystkie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne przysługujące w roku podatkowym należy zsumować i odliczyć jedną kwotę, wykazując ją w załączniku PIT/O. Ulga rehabilitacyjna wynika z ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl

ULGA REHABILITACYJNA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl ULGA REHABILITACYJNA Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA REHABILITACYJNa 1 Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną,

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R

IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R DOTYCZĄCY ULGI REHABILITACYJNEJ BROSZURA STANOWI JEDYNIE MATERIAŁ INFORMACYJNY. ZAINTERESOWANY WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE STOSOWNYMI AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Ulga rehabilitacyjna Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Lorem Ulga rehabilitacyjna* ipsum dolor Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2011

Nowe zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2011 Nowe zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2011 W zeznaniu za 2011 r. podatnik ponownie ma prawo skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Dotyczy ona odliczania od dochodu kwoty wydatkowanej na cele

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga rehabilitacyjna Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga rehabilitacyjna* ipsum dolor Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną

Bardziej szczegółowo

ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D

ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D 1 ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D Każda osoba, która

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi - odliczenia Ubezpieczenie społeczne - krajowe. Podstawa prawna Art. 26 ust 1 pkt 2 PIT PIT-36 PIT-36L PIT-37 PIT-28. współpracujących, w

Rodzaj ulgi - odliczenia Ubezpieczenie społeczne - krajowe. Podstawa prawna Art. 26 ust 1 pkt 2 PIT PIT-36 PIT-36L PIT-37 PIT-28. współpracujących, w Rodzaj ulgi - odliczenia Ubezpieczenie społeczne - krajowe Ubezpieczenie społeczne - zagraniczne Zwrócone nienależnie pobrane świadczenia Cele Podstawa prawna pkt 2 PIT pkt 2a PIT pkt 5 PIT pkt 6 PIT Odliczenia

Bardziej szczegółowo

- Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora?

- Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora? - Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora? Jacek Czernecki Centrum Seniora Droginia 1.Problem VAT a zwolnienie z podatku VAT a/ na etapie zakupu działki czy adaptacji b/ na etapie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

Badania przesiewowe z kropli krwi dla twojego dziecka

Badania przesiewowe z kropli krwi dla twojego dziecka Badania przesiewowe z kropli krwi dla twojego dziecka W pierwszym tygodniu po porodzie zaproponujemy Ci badanie przesiewowe z kropli krwi Twojego dziecka (test bibułkowy). Dlaczego powinnam poddać moje

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia

Zasady udzielania wsparcia Zasady udzielania wsparcia FUNDACJA TVN 31.05.2001 ROK Fundacja to most pomiędzy tymi, którzy potrzebują pomocy i tymi, których serca są otwarte na dawanie nadziei Bożena Walter Prezes Fundacji TVN 1 PROFIL

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r.

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Jarosław Niebrzydowski. Jak leczyć reumatoidalne zapalenie stawów Poradnik dla chorych

Jarosław Niebrzydowski. Jak leczyć reumatoidalne zapalenie stawów Poradnik dla chorych Jarosław Niebrzydowski Jak leczyć reumatoidalne zapalenie stawów Poradnik dla chorych Wydawnictwo Psychoskok, 2012 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2012 Copyright by Jarosław Niebrzydowski, 2012 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

I. WAśNE TERMINY ZWIĄZANE Z ROCZNYM ROZLICZENIEM PODATKOWYM ZA 2014 ROK

I. WAśNE TERMINY ZWIĄZANE Z ROCZNYM ROZLICZENIEM PODATKOWYM ZA 2014 ROK I. WAśNE TERMINY ZWIĄZANE Z ROCZNYM ROZLICZENIEM PODATKOWYM ZA 2014 ROK Podatnicy zobowiązani są złoŝyć w urzędzie skarbowym swoje roczne rozliczenie: Do 2 lutego 2015 r. : PIT-16A karta podatkowa PIT-19A

Bardziej szczegółowo

Program leczenia głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów implantów ślimakowych i pniowych.

Program leczenia głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów implantów ślimakowych i pniowych. MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ Program polityki zdrowotnej pn.: Program leczenia głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów implantów ślimakowych i pniowych. ŚRODKI BUDŻETOWE NA REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: W rozliczeniu składanym za 2011 r. podatnicy mogą pomniejszyć swój dochód m.in. o wydatki internetowe, rehabilitacyjne lub przekazane darowizny. Podatek można zmniejszyć, m.in. korzystając z ulgi na dzieci

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie oraz sprzedaż mieszkania rozlicza się w PIT-37.Ryczałt to odrębne źródło dochodu.

Umowa zlecenie oraz sprzedaż mieszkania rozlicza się w PIT-37.Ryczałt to odrębne źródło dochodu. Jeżeli jeszcze nie rozliczylismy sie z fiskusem, to jeszcze możemy skorzystać z porady fachowców! W najbliższy czwartek,23 kwietnia, dyżur w redakcji plus50.pl będą pełnić eksperci III Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka Paweł Sacha specjalista psychiatra Idea psychiatrycznego leczenia środowiskowego, a codzienna

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj! W przypadku braku oświadczeń ubezpieczyciel może nam odmówić zwrotu tego kosztu!

Pamiętaj! W przypadku braku oświadczeń ubezpieczyciel może nam odmówić zwrotu tego kosztu! Wypadek i co dalej? - I ETAP - LECZENIE Wypadki są przyczyną poważnych urazów. Poszkodowany trafia na oddział ratunkowy, gdzie robione są badania diagnostyczne, stawiane jest rozpoznanie, a następnie jest

Bardziej szczegółowo

Badanie w ramach programu pt. Audyt społeczny leczenia w AMD w Polsce realizowanego przez Stowarzyszenie Retina AMD Polska

Badanie w ramach programu pt. Audyt społeczny leczenia w AMD w Polsce realizowanego przez Stowarzyszenie Retina AMD Polska Dane demograficzne: Badanie w ramach programu pt. Audyt społeczny leczenia w AMD w Polsce realizowanego przez Stowarzyszenie Retina AMD Polska Opracowanie: dr n. med. Anna Kieszkowska-Grudny 1. Inicjały

Bardziej szczegółowo

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Ulga na dziecko w tym na dziecko niepełnosprawne p czyli odliczenie od podatku dochodowego z tytułu wychowywania y dziecka Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi podatku

Bardziej szczegółowo

Badania przesiewowe z krwi włośniczkowej noworodka

Badania przesiewowe z krwi włośniczkowej noworodka Badania przesiewowe z krwi włośniczkowej noworodka W pierwszym tygodniu życia Twojego dziecka, zostanie Ci zaproponowane przeprowadzenie badania przesiewowego z jego krwi włośniczkowej. Dlaczego należy

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty chorób rzadkich. Maria Libura Instytut Studiów Interdyscyplinarnych

Społeczne aspekty chorób rzadkich. Maria Libura Instytut Studiów Interdyscyplinarnych Społeczne aspekty chorób rzadkich Maria Libura Instytut Studiów Interdyscyplinarnych Narodowe Plany w EU - zabezpieczenie społeczne Koordynacja pomiędzy sektorem ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego.

Bardziej szczegółowo

Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Warunki finansowania programu profilaktyki raka piersi I. Część A. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 23% wszystkich zachorowań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

Choroby ultra-rzadkie. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Choroby ultra-rzadkie. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Choroby ultra-rzadkie Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Definicje, częstość występowania Podstawą definicji chorób rzadkich są dane epidemiologiczne dotyczące występowania choroby w całej populacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BĘDZIE ROZPATRYWANY WYŁĄCZNIE WTEDY, GDY ZOSTANIE DOŁĄCZONY DO NIEGO KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW data wysłania wniosku (rok - miesiąc - dzień) IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PROSZĄCEJ O

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz.

KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami) określone w ustawach: z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Płacę składki, więc mi się należy! Nie wszystko Nie od razu Świadczeniodawca też ma obowiązki Obowiązki świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI ADNOTACJE URZĘDOWE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) Nr sprawy: / Uwaga! Pola w rubrykach należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, dużymi

Bardziej szczegółowo

ANKIETA PODOPIECZNEGO. I Wstęp

ANKIETA PODOPIECZNEGO. I Wstęp 1 ANKIETA PODOPIECZNEGO Numer ankiety * Data otrzymania ankiety * Data przyjęcia do Fundacji * * Pola na szarym tle wypełnia przedstawiciel Fundacji I Wstęp Zadaniem Fundacji Pomocy Dzieciom Pomagamy z

Bardziej szczegółowo

Co się dzieje ze skierowaniem?

Co się dzieje ze skierowaniem? Leczenie uzdrowiskowe to coś i dla ducha i dla ciała. Może mieć ono formę terapii w szpitalu uzdrowiskowym, sanatorium lub przychodni uzdrowiskowej (leczenie ambulatoryjne). A wszystko to w najatrakcyjniejszych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYPEŁNIAĆ DOKŁADNIE (WSZYSTKIE POZYCJE) DRUKOWANYMI LITERAMI, W RAZIE NIE UZUPEŁNIENIA KTÓREJKOLWIEK POZYCJI WNIOSEK ZOSTANIE ODESŁANY W CELU UZUPEŁNIENIA WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE Polski system gwarantuje obywatelom kraju dostęp do opieki długoterminowej w ramach ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Z opieki tej mogą korzystać osoby przewlekle i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPELNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby która ukończyła 18 rok życia) Nr sprawy:...

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPELNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby która ukończyła 18 rok życia) Nr sprawy:... WYPEŁNIAĆ DOKŁADNIE (WSZYSTKIE POZYCJE) DRUKOWANYMI LITERAMI, W RAZIE NIE UZUPEŁNIENIA KTÓREJKOLWIEK POZYCJI WNIOSEK ZOSTANIE ODESŁANY W CELU UZUPEŁNIENIA WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 09-402 Płock ul. Kościuszki 28 tel. (024) 64-51-00 fax. (024) 64-51-02 www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wyciąg z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wyciąg z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 6 Podstawa obliczenia i wysokość podatku Art. 26. (375) 1. (376) Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30

Bardziej szczegółowo

odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na pobyt w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym

odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na pobyt w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2010.07.06 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW

MINISTERSTWO FINANSÓW MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/O SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2007 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach.

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ORAZ WARUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH Cel procedury

Bardziej szczegółowo

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle.

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle. Krótka historia o życiu z łosiem w tle. Kim jest Mariusz? Mariusz Kowalczyk - Mario Przystojny 34 letni brunet o niebieskoszarych oczach, pasjonat muzyki i życia W jego życiu liczą się trzy kobiety: żona

Bardziej szczegółowo

Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa

Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa dr Rafał Staszewski mgr Joanna Wieczorek mec. Paweł Węgrzynowski mgr Mariola Stalińska Badania kliniczne w szpitalu akademickim

Bardziej szczegółowo

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu za 2014 r.

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu za 2014 r. Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu za 2014 r. Lp. Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi 1. Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ BADAŃ PRYWATNYCH

KWESTIONARIUSZ BADAŃ PRYWATNYCH KWESTIONARIUSZ BADAŃ PRYWATNYCH Imię i nazwisko... PESEL. Adres:.. Tel. kontaktowy. Koszt badania........ Wskazanie do wykonania badania.... Rodzaj badania... Lekarz kierujący... Płatność: Gotówka Karta

Bardziej szczegółowo

Choroby ultra-rzadkie Warszawa, 12 marca Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Choroby ultra-rzadkie Warszawa, 12 marca Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Choroby ultra-rzadkie Warszawa, 12 marca 2010 Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Definicje, częstość występowania Podstawą definicji chorób rzadkich są dane epidemiologiczne dotyczące występowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA SUBKONCIE

REGULAMIN GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA SUBKONCIE Załącznik nr 1 REGULAMIN GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA SUBKONCIE 1 Niniejszy regulamin określa zasady powstania, prowadzenia i likwidacji subkonta oraz gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2010.01.18 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

S T R O N C.FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY NA OPERACJĘ. Ii. ZLECENIA POOPERACYJNE G. DODATKOWA KARTA CODZIENNYCH OBSERWACJI H. KARTA ZNIECZULENIA

S T R O N C.FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY NA OPERACJĘ. Ii. ZLECENIA POOPERACYJNE G. DODATKOWA KARTA CODZIENNYCH OBSERWACJI H. KARTA ZNIECZULENIA (podpis) LEKARZ PROWADZĄCY DATA Rp. ZALECENIA DLA PACJENTKI (data) DOKUMENTACJĘ INDYWIDUALNĄ ZEWNĘTRZNĄ OTRZYMAŁAM str. 12 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZUS ZLA S. R. P. O. N. M. L. STATYSTYKA MEDYCZNA DOKUMENTACJĘ

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 509 ) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA. Prawo pacjenta do informacji Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

PRAWA PACJENTA. Prawo pacjenta do informacji Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. PRAWA PACJENTA Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego MSZ Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom

Bardziej szczegółowo

ONKONAWIGATOR. Kompleksowa opieka onkologiczna dla Ciebie i Twoich bliskich

ONKONAWIGATOR. Kompleksowa opieka onkologiczna dla Ciebie i Twoich bliskich ONKONAWIGATOR Kompleksowa opieka onkologiczna dla Ciebie i Twoich bliskich Grupa LUX MED sprawdzony wybór w leczeniu onkologicznym! Zdrowie to najcenniejszy skarb każdego z nas. Grupa LUX MED dzięki połączeniu

Bardziej szczegółowo

PIT Last Minute: 9 sposobów na obniżenie podatku

PIT Last Minute: 9 sposobów na obniżenie podatku PIT Last Minute: 9 sposobów na obniżenie podatku Autor: Agata Szymborska-Sutton, Tax Care 28.04.2012. Portal finansowy IPO.pl To już ostatni moment na roczne rozliczenie z fiskusem i jednocześnie ostatnia

Bardziej szczegółowo

Dziecko w systemie opieki zdrowotnej finansowanej przez

Dziecko w systemie opieki zdrowotnej finansowanej przez Dziecko w systemie opieki zdrowotnej finansowanej przez Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzata Koszur, Rzecznik Prasowy ZOW NFZ w Szczecinie Konferencja wojewódzka Szkoła Promująca Zdrowie Bezpieczna Szkoła

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności data... miejscowość... stempel zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Imię

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DLACZEGO DRUGA OPINIA MEDYCZNA? Coraz częściej pacjenci oraz ich rodziny poszukują informacji o przyczynach chorób oraz sposobach ich leczenia w różnych źródłach.

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK LEKARSKI NA TURNUS REHABILITACYJNY. Tak uzasadnienie...

WNIOSEK LEKARSKI NA TURNUS REHABILITACYJNY. Tak uzasadnienie... Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego WNIOSEK LEKARSKI NA TURNUS REHABILITACYJNY Imię i nazwisko... PESEL... Rodzaj schorzenia*: choroby psychiczne narząd wzroku układ krążenia choroby

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko) 1.2.Data urodzenia:.. 1.4 Adres ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania ) 1.5 KONTAKTOWY NR TELEFONU.

(imię i nazwisko) 1.2.Data urodzenia:.. 1.4 Adres ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania ) 1.5 KONTAKTOWY NR TELEFONU. .. (miejscowość, data).. (Pieczątka zakładu kierującego) WNIOSEK O PRZYJECIE DO ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ CENTRUM POMOCOWEGO CARITAS im. Św. Ojca Pio ul. Jęczmienna 8, 81-089 Gdynia tel.

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta Prawa i obowiązki pacjenta Podstawowe unormowania prawne Wynikają one z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz następujących ustaw: z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej 1 SPIS TREŚCI: Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia)

WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia) WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia) Nr sprawy... Uwaga : WSZYSTKIE PUNKTY FORMULARZA NALEŻY DOKŁADNIE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,

Bardziej szczegółowo

Podatki. Zapłacić mniej fiskusowi

Podatki. Zapłacić mniej fiskusowi Podatki Zapłacić mniej fiskusowi Jakie ulgi podatkowe przysługują osobom niepełnosprawnym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy któreś z nich dotyczą samochodu? Co robić w przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia) oraz o stopniu niepełnosprawności (w przypadku

Bardziej szczegółowo

http://www.nfz.gov.pl/new/drukuj.php?artnr=4213&czartnr=0&drukuj=1

http://www.nfz.gov.pl/new/drukuj.php?artnr=4213&czartnr=0&drukuj=1 1 z 6 2012-04-27 19:17 Zarządzenie Nr 55/2010/DSOZ (opublikowano 15.09.2010 r.) Zarządzenie Nr 55/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia warunków

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek

Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek Business Development Manager Konferencja naukowo-szkoleniowa Ryn Badania laboratoryjne w chorobach nerek Wyzwaniem dla współczesnej medycyny jest badanie

Bardziej szczegółowo

POLSKA KARTA PRAW PACJENTA

POLSKA KARTA PRAW PACJENTA POLSKA KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) określone w ustawach *: I. Prawa pacjenta wynikające

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ. Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów Warszawa. RPO-661580- V/l O/AB

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ. Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów Warszawa. RPO-661580- V/l O/AB RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-661580- V/l O/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jan Vincent - Rostowski Minister

Bardziej szczegółowo

Jednoznaczne ODPOWIEDZI na ważne pytania

Jednoznaczne ODPOWIEDZI na ważne pytania Jednoznaczne ODPOWIEDZI na ważne pytania TEST PRENATALNY HARMONY to nowy test DNA z krwi matki określający ryzyko zespołu Downa. Test Harmony jest bardziej dokładny niż tradycyjne testy i można go wykonywać

Bardziej szczegółowo

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga internetowa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga internetowa* ipsum dolor Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych. Zakres zadań pielęgniarki i położnej POZ 1. Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez świadczeniobiorcę planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych, dla chorych na mukowiscydozę w Polsce

Ograniczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych, dla chorych na mukowiscydozę w Polsce Warszawa 12.04.2013 r. Ograniczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych, dla chorych na mukowiscydozę w Polsce Innowacje w leczeniu chorób rzadkich, leki sieroce ocena dostępności w Polsce Fundacja MATIO

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady określają:

Niniejsze zasady określają: Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2 /2014r z dnia 04 lutego 2014r Dyrektora PCPR w Łowiczu Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Zlecenie usługi leczenia. zawarte w dniu - - r.

Zlecenie usługi leczenia. zawarte w dniu - - r. Ort-Medica Sp.z o.o. Ul.Brzozowa 7 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP 622-270-62-67 Regon 301095298 KRS 0000329263 Zlecenie usługi leczenia zawarte w dniu - - r. pomiędzy: Ort-Medica Sp.z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim,

Bardziej szczegółowo

pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data...

pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data... pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data... Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej osobie wymagającej

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna Ulga rehabilitacyjna Podatnik będący osobą niepełnosprawną i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne bądź na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII AKCJI CHARYTATYWNEJ FUNDACJI IM. JULIANA TUWIMA I IRENY TUWIM

REGULAMIN VIII AKCJI CHARYTATYWNEJ FUNDACJI IM. JULIANA TUWIMA I IRENY TUWIM REGULAMIN VIII AKCJI CHARYTATYWNEJ FUNDACJI IM. JULIANA TUWIMA I IRENY TUWIM W ramach VIII Akcji Charytatywnej Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim udzieli pomocy pieniężnej przeznaczonej na leczenie

Bardziej szczegółowo

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI ADNOTACJE URZĘDOWE Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób do 16 roku życia) Nr sprawy: / Uwaga! Pola w rubrykach należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, dużymi literami DANE

Bardziej szczegółowo

PIT 2012 ULGI I ODLICZENIA

PIT 2012 ULGI I ODLICZENIA E-PORADNIK PIT 2012 ULGI I ODLICZENIA Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Małgorzata Niedźwiedzka, Część II: Adam Bartosiewicz, Krzysztof Klimek, Artur Kowalski, Tomasz Krywan, Sławomir

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PRZESIEWOWYCH MOJE DZIECKO NIE CHRAPIE WYKONYWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ ZDROWY SEN. PROGRAM POD PATRONATEM

RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PRZESIEWOWYCH MOJE DZIECKO NIE CHRAPIE WYKONYWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ ZDROWY SEN. PROGRAM POD PATRONATEM RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PRZESIEWOWYCH MOJE DZIECKO NIE CHRAPIE WYKONYWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ ZDROWY SEN. PROGRAM POD PATRONATEM WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Warszawa dnia 2014-05-08 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Mały przewodnik po zdrowiu kobiety

Mały przewodnik po zdrowiu kobiety Mały przewodnik po zdrowiu kobiety Poradnie dla kobiet w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Skåne DOKĄD MAM SIĘ UDAĆ? CZY BĘDĘ MIAŁA BLIŹNIAKI? CZY TO DLA MNIE DOBRE? CZY TO NORMALNE? CZY TO JEST PŁATNE?

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu Niepełnosprawności. Nr sprawy : ZON.433..

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu Niepełnosprawności. Nr sprawy : ZON.433.. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu Niepełnosprawności Nr sprawy : ZON.433....dnia Imię i nazwisko Nazwisko rodowe Data i miejsce urodzenia. Adres zamieszkania.. Tel. Adres pobytu Nr PESEL. Dokument

Bardziej szczegółowo

Genetyka kliniczna nowe wyzwanie dla opieki pediatrycznej. Jacek J. Pietrzyk Klinika Chorób Dzieci Katedra Pediatrii Collegium Medicum UJ

Genetyka kliniczna nowe wyzwanie dla opieki pediatrycznej. Jacek J. Pietrzyk Klinika Chorób Dzieci Katedra Pediatrii Collegium Medicum UJ Genetyka kliniczna nowe wyzwanie dla opieki pediatrycznej Jacek J. Pietrzyk Klinika Chorób Dzieci Katedra Pediatrii Collegium Medicum UJ Kraków, czerwiec 2005 Genetyka kliniczna Kierunki rozwoju Choroby

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2009/DSOZ

Zarządzenie Nr 59/2009/DSOZ Zarządzenie Nr 59/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne Na postawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOVA-MED spółka cywilna ANNA HAWEŁKA

Bardziej szczegółowo

Miejscowość..., dnia...200...r.

Miejscowość..., dnia...200...r. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Uwaga : wszystkie punkty formularza należy dokładnie wypełnić dużymi drukowanymi literami! Nr sprawy... Miejscowość..., dnia...200...r.

Bardziej szczegółowo