BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE"

Transkrypt

1 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / Przemysław Żurawski vel Grajewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Policja na świecie / Brunon Hołyst. - Warszawa : LexisNexis, Terroryzm / Brunon Hołyst. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : LexisNexis, 2011 T. 1,2 4. Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku / Raul Andrzej Kosta. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, Współpraca policyjna a System Informacyjny Schengen II / Piotr Wawrzyk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski / Andrzej Wawrzusiszyn. - Warszawa : Difin, Wysadzić Rosję / Aleksander Litwinienko, Jurij Felsztinski. - Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2012 Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi 1. Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : Zagadnienia prawno-ustrojowe / Andrzej Misiuk. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Bezpieczeństwo społeczne : podstawy teoretyczne i praktyczne / Aleksandra Skrabacz. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Andrzej Urban. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie : materiał dydaktyczny / Stefan Filary. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo wewnętrzne : europejskie i globalne czynniki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski / Paweł Tyrała. - Rzeszów : Wydawnictwo Amelia Aneta Siewiorek, 2011

2 6. Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku / red. Sebastian Wojciechowski, Artur Wejkszner. - Warszawa : Difin, Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie / Zdzisław Kowalczyk, Jacek Zabielski. - Wyd Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Kryminalistyka : przewodnik / pod red. Dariusza Wilka. - Toruń : Dom Organizatora, Kryminalistyka : wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej / Mariusz Kulicki, Violetta Kwiatkowska- Wójcikiewicz, Leszek Stępka. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Kryminalistyka / Brunon Hołyst. - Wyd. 12 zm. - Warszawa : LexisNexis, Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 10 zm. i rozsz. - Warszawa : LexisNexis, Kryminologia / Kamil Bułat [i in.]. - Stan prawny na 1 kwietnia 2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kryminologia / Małgorzata Kuć. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Ochrona osób i mienia / Waldemar Bejgier, Bolesław Grzegorz Stanejko. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego / pod red. Grzegorza Sobolewskiego. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego / Janusz Gierszewski. - Warszawa : Difin, Prewencyjno-edukacyjne działania policji w systemie bezpieczeństwa publicznego / Marek Stefański. Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Przestępczość zorganizowana / pod red. nauk. Emila W. Pływaczewskiego. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Przestrzenne aspekty przestępczości : metoda identyfikacji czynników zagrożeń w przestrzeni miejskiej / Bartosz Czarnecki. - Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Społeczna odpowiedzialność Policji : teoria i praktyka / Dominik Hryszkiewicz. - Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych / Marian Liwo. - Warszawa : LexisNexis, Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych / Michał Substyk. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2012

3 23. Warunki techniczne i usytuowanie budynków : zagadnienia administracyjnoprawne / Mikołaj Bojarski. - Warszawa : LexisNexis, Współczesne determinanty bezpieczeństwa : praca zbiorowa / pod red. Izabeli Bieńkowskiej, Jarosława Szymczyka, Rafała Kochańczyka. - Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Współczesne zagrożenia społeczne : bezpieczeństwo w środowisku lokalnym - zarys problematyki / Stanislav Szabo, Antoni Olak. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka, Edukacja, Rozwój", Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców / red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Anna Tunia. - Lublin : Wydawnictwo KUL, Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty materialne i formalne / Mirosław Karpiuk. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni : teoria, badania, praktyka / pod red. Janiny Czapskiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym / Marek Lisiecki. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej / Andrzej Żebrowski. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Zorganizowane grupy przestępcze : studium kryminalistyczne / Olga Krajnik. - Stan prawny na 15 stycznia 2011 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011 Menedżer BHP 1. Co każdy pracodawca wiedzieć powinien o zasadach BHP w swoim zakładzie pracy w świetle znowelizowanych przepisów Kodeksu Pracy : poradnik dla wszystkich pracodawców / Grażyna Zdziennicka-Kaczocha. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r. - Skierniewice : Wydawnictwo "SIGMA", 2013

4 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 1. Budżetowanie jako instrument zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego / Artur Kożuch. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej / red. nauk. Piotr Albiński. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Finanse jednostek samorządu terytorialnego / Maria Jastrzębska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Finanse publiczne i prawo finansowe : realia i perspektywy zmian / red. Leonard Etel, Marcin Tyniewicki. - Białystok : Temida 2, Finanse publiczne i prawo finansowe : zagadnienia egzaminacyjne i seminaryjne / Cezary Kosikowski. - Stan prawny na 1 listopada 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Humanistyczny wymiar świata finansów / Janusz Czerny, Paweł Mrowiec. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata / Artur Paździor. - Warszawa : Difin, Kryzys finansów publicznych : przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia / red. Leokadia Oręziak, Dariusz Rosati. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Kryzys i przyszłość strefy euro / Marta Gotz. - Warszawa : Difin, Międzynarodowa analiza kursów walutowych : forex, złoto, ropa i globalne rynki finansowe / Ashraf Laidi. - Warszawa : Linia, Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce / Anna Bartoszewicz. - Warszawa : CeDeWu, Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym / Joanna Rutecka. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2012 Bankowość i innowacje finansowe 1. Bankowość / red. nauk. Małgorzata Zaleska. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Bankowość korporacyjna : podręcznik akademicki / red. nauk. Maciej S. Wiatr. - Warszawa : Difin, 2012

5 3. Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza cyfrowego / Artur Borcuch. - Warszawa : CeDeWu, Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce / red. nauk. Grzegorz Kotliński, Krzysztof Waliszewski. - Warszawa : CeDeWu, Lean banking : zastosowanie Six Sigma w świecie finansowym z przykładami / Fabrizio Majorana, Alessandro Morelli. - Kraków : Wydawnictwo M, Ochrona konsumentów na rynku usług bankowych i telekomunikacyjnych / Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Pieniądz i banki na Śląsku / red. Witold Garbaczewski, Roman Macyra. - Poznań : Muzeum Narodowe w Poznaniu, Ryzyko dużych banków : perspektywa Polski / Piotr Masiukiewicz. - Warszawa : CeDeWu, Współczesny system bankowy : ujęcie instytucjonalne / red. nauk. Joanna Świderska. - Warszawa : Difin, Zarządzanie instytucjami kredytowymi / Paweł Mrowiec. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, Zawieranie umów w praktyce bankowej : parafia Kościoła katolickiego / Justyna Gliszczyńska-Gniewek, Magdalena Śliwińska. - Stan prawny na dzień 15 października 2012 r. - Poznań : Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji, 2012 International Business and Finance 1. Analysis of investment & management of portfolios / Frank K. Reilly, Keith C. Brown. - 10th ed. - [S.l.] : South-Western Cengage Learning, Applied strategic planning : an introduction / Timothy M. Nolan, Leonard D. Goodstein, Jeanette Goodstein. - New York : John Wiley & Sons, Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice / Michael Armstrong. - 12th ed. - London ; Philadelphia : Kogan Page, Bonds & bridges : facing the challenges of the globalizing world with the use of simulation and gaming / [ed. Witold Tomasz Bielecki et al.]. - Warszawa : Poltext, Clusters : politics, management, good clustering practices in the world / ed. by Ewa Bojar. - Toruń : Dom Organizatora, Company's value : financial and marketing aspects / ed. by Wiesław Janik, Stanisław Skowron. - Toruń : Dom Organizatora, 2009

6 7. Contemporary problems in enterprise management / ed. by Jerzy Lewandowski, Maciej Bielecki. - Łódź : Politechnika Łódzka, Corporate finance law : principles and policy / Louise Gullifer, Jennifer Payne. - Oxford ; Portland : Hart Publishing, Corporate Social Responsibility in Value Based Management / Adam Jabłoński. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Creating entrepreneurship in contemporary organizations / ed. by Włodzimierz Sitko, Anna Rakowska. - Toruń : Dom Organizatora, Eco-management for sustainable regional development / ed. by Ewa Bojar. - Toruń : Dom Organizatora, Fundamentals of management in modern small and medium-sized enterprises / ed. by Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Global and Regional Challenges for the 21st Centrury Economies / sci. ed.: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Global Business Today : global edition / Charles W.L. Hill. - 7th ed. - New York : McGraw-Hill/Irwin, Influence of socio-economic environment on the development of small and medium-sized enterprises / ed. by Anna Adamik, Marek Matejun, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Integration in management / ed. Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, International Finance : global edition / Cheol S. Eun, Bruce G. Resnick, Sanjiv Sabherwal. - 6th ed. - New York : McGraw- Hill/Irwin, International Financial Management / Cheol S. Eun, Bruce G. Resnick. - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill/Irwin, Investment on the real estate market / ed. Ewa Siemińska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Knowledge, economy, society : challenges of the contemporary world / ed. by Renata Oczkowska, Bogusz Mikuła. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Methods and concepts of small and medium-sized enterprises management / ed. by Anna Adamik, Stefan Lachiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, More Than You Know : finding financial wisdom in unconventional places / Michael J. Mauboussin. - New York : Columbia University Press, 2006

7 23. New methods in industrial engineering and production management / ed. by Jerzy Lipski, Antoni Świć, Agnieszka Bojanowska. - Lublin : Politechnika Lubelska, Process control in management / ed. by Tadeusz Banek. - Toruń : Dom Organizatora, The determinants of entrepreneurship development in SME sector companies / ed. by Stefan Lachiewicz, Katarzyna Szymańska, Magdalena Kurowska. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, The International Banking System : capital adequacy, core businesses and risk management / Felix Lessambo. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2013 Inwestycje i transakcje giełdowe 1. Alienacja rynków finansowych a globalny kryzys finansowy / Jakub Borowski, Dobiesław Tymoczko, Wiktor Wojciechowski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Alienacja rynków finansowych a perspektywa gospodarki światowej / Sławomir Miklaszewicz, Katarzyna Sum, Aneta Waszkiewicz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Analiza inwestycji : wybrane zagadnienia / Kamil Liberadzki, Marcin Liberadzki. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce / Dorota Starzyńska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Finanse behawioralne : zachowania inwestorów i rynku / Monika Czerwonka, Bartłomiej Gorlewski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Forex : rynek walutowy dla początkujących inwestorów / Marcin Milewski. - Warszawa : Samo Sedno, Giełda : zasady działania, inwestorzy, rynki giełdowe / Zbigniew Dobosiewicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym / Sławomir Antkiewicz. - Warszawa : CeDeWu, Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki / Wiesław Dębski. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Rynek finansowy w przykładach i zadaniach / Tomasz Nawrocki. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012

8 11. System nadzoru i bezpieczeństwa na rynku finansowym w Polsce / red. nauk. Dorota Ostrowska. - Warszawa : Difin, Wielcy inwestorzy : o ludziach, którzy na swoich inwestycjach zarobili miliony / Anna Grodecka. - Warszawa : Trend Edukacja Finansowa, 2012 Podatki i doradztwo podatkowe 1. Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób fizycznych / Anna Maria Panasiuk. - Stan prawny na 1 października 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Optymalizacja podatkowa / red. Łukasz Mazur. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Polityka akcyzowa w odniesieniu do wyrobów tytoniowych w Polsce w latach i jej skutki ekonomiczne / Andrzej Jagiełło. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Polskie prawo podatkowe / Agnieszka Olesińska. - Toruń : Dom Organizatora, Raje podatkowe w zmniejszeniu obciążeń podatkowych / Iwa Kuchciak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych / Urszula Lewińska, Tomasz Lenart. - Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, VAT : podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości / Katarzyna Zasiewska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej / Izabela Andrzejewska-Czernek. - Stan prawny na 2 listopada 2012 r.. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Zarządzanie podatkami osób fizycznych / Joanna Szlęzak-Matusewicz. - Stan prawny na 18 stycznia 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów : obowiązkowa korekta kosztów od nie terminowo regulowanych zobowiązań : nowelizacja ustawy CIT i PIT - likwidacja zatorów płatniczych : Cz. 1 / Jacek Czernecki, Ewa Piskorz-Liskiewicz, Monika Beliczyńska. - Kraków : Wszechnica Podatkowa, 2013 Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie / red. Magdalena Jerzemowska. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego / Beata Filipiak, Marek Dylewski, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj. - Warszawa : MUNICIPIUM, 2011

9 3. Analiza i kształtowanie sytuacji finansowej polskiego sektora przedsiębiorstw / Czesław Skowronek, Bożena Piechowicz. - Siedlce : Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, Dostosowanie sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / Hanna Czaja-Cieszyńska. - Warszawa : CeDeWu, Finanse i rachunkowość / Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Koszty w rachunkowości finansowej / Tadeusz Naumiuk. - Warszawa : INFOR, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego / Małgorzata Zaleska. - Wyd. 2 popr. i rozsz. 8. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie / Artur Maciąg, Roman Pietroń, Sławomir Kukla. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Rachunkowość handlowa : Cz. 1 : Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, aktywa trwałe, inwestycje krótkoterminowe, kredyty bankowe / Bożena Padurek. - Wyd. zm. ; Stan prawny na 1 stycznia 2011 roku. - Wrocław : Wydawnictwo Bożena Padurek, Rachunkowość handlowa : Cz. 2 : rozrachunki, obrót towarowy, inwentaryzacja, koszty handlowe / Bożena Padurek. - Wyd. zm. ; Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku. - Wrocław : Wydawnictwo Bożena Padurek, Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach / red. Teresa Martyniuk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Zamknięcie ksiąg na koniec 2011 roku w sektorze budżetowym i samorządowych zakładach budżetowych / Anna Zysnarska. - Wyd. 5 uakt. i rozsz. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2012 INFORMATYKA I EKONOMETRIA Nauki matematyczne, metody ilościowe 1. Demografia : współczesne zjawiska i teoria / Marek Okólski, Agnieszka Fihel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2012

10 2. Statystyka matematyczna w zarządzaniu : (teoria, przykłady, zadania) / Marian Duczmal, Agnieszka Tłuczak. - Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji ; Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu / pod red. nauk. Stefana Forlicza. - Warszawa : CeDeWu ; Wrocław : Wyższa Szkoła Bankowa, Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach / pod red. Stefana Forlicza. - Warszawa : CeDeWu ; Wrocław : Wyższa Szkoła Bankowa, 2012 LOGISTYKA Logistyka i spedycja 1. Ekonomika logistyki : gospodarka magazynowa / Jan Figurski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i) : teoria i praktyka / Andrzej Szymonik. - Warszawa : Difin, Logistyka usług / Grzegorz Biesok (red.). - Warszawa : CeDeWu, Logistyka w przedsiębiorstwie / Iwona Pisz, Tadeusz Sęk, Władysław Zielecki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Podręcznik spedytora / pod red. Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera. - Wyd Gdynia : Polska Izba Spedycji i Logistyki, 2011 T. 1,2 6. Wybrane zagadnienia logistyki / Igor Liberko, Andrzej Pacana, Andrzej Gazda. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie ryzykiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw / Artur Świerczek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012 Logistyka międzynarodowa 1. Logistyka : Infrastruktura techniczna na świecie / pod red. Macieja Mindura. - Wyd Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej / red. nauk. Elżbieta Gołembska, Zbigniew Bentyn

11 Logistyka i inżynieria transportu 1. Podstawy transportu lotniczego / Sumeer Chakuu, Piotr Kozłowski, Michał Nędza. - Kraków ; Rzeszów ; Zamość : Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Transport lotniczy : ekonomika i organizacja / Danuta Rucińska, Andrzej Ruciński, Dariusz Tłoczyński. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012 Projektowanie i eksploatacja inteligentnych systemów transportowych 1. System Logistyczny Polski : uwarunkowania techniczno-technologiczne komodalności transportu / pod red. Marianny Jacyny. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 1. Brazylia jako mocarstwo wschodzące / red. nauk. Marcin Florian Gawrycki. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Europa w obliczu końca / Marcin Król. - Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Global governance : ład międzynarodowy po zakończeniu stulecia Ameryki / Małgorzata Zachara. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward Molendowski. - Warszawa : Difin, Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu : wnioski dla Polski / Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Państwo i naród w dziejach Europy / Hagen Schulze. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Prawo i ekonomia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej / Artur Nowak-Far. - Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, Strategiczna wizja : Ameryka a kryzys globalnej potęgi / Zbigniew Brzeziński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, Szlak Norden : modernizacja po skandynawsku / Włodzimierz Anioł. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, U podstaw polskiej polityki wschodniej : historia i teraźniejszość = At the source of Polish eastern policy : history and present / pod red. Stanisław Jerzy Włodowski. - Toruń : Wydawnictwo Toruńskiej Szkoły Wyższej, Ukraina w XXI wieku : kultura, gospodarka, polityka / red. nauk. Adam Lelonek. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły

12 Cła i Logistyki, 2012 Biznes międzynarodowy 1. Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego : implikacje dla Polski / red. Stanisław Wydymus, Elżbieta Bombińska, Bożena Pera. - Warszawa : CeDeWu, Integracja handlowa w Nowych Państwach Członkowskich (UE-10) : doświadczenia i wnioski dla innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Edward Molendowski. - Warszawa : Difin, Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej / red. nauk. Jan L. Bednarczyk, Wiesława Przybylska-Kapuścińska. - Warszawa : CeDeWu, Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT : analiza praktyczna / Paweł Selera. - Stan prawny na 30 września 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny / red. nauk. Janusz Bilski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012 Dyplomacja i negocjacje międzynarodowe 1. Kiedy związane ręce zapewniają przewagę : siła przetargowa Unii Europejskiej w negocjacjach międzynarodowych / Klaus Bachmann. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Negocjacje międzynarodowe : zarys wykładu / Izabela Podobas. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, 2011 Historia 1. Cywilizacja : Zachód i reszta świata / Niall Ferguson. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, Odkłamana historia Związku Radzieckiego / Peter Kenez. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2008 Religia 1. Buddyzm - dżinizm - religie ludów pierwotnych / Andre Bareau, Walter Schubring, Christoph von Furer-Haimendorf. - Komorów : Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, Islam jako system społeczno-gospodarczy / Rafał Krawczyk. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2013

13 TURYSTYKA I REKREACJA 1. Anatomia dla studentów fizjoterapii : repetytorium / Jacek Lorkowski. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Brazylia / red. Joanna Cieślewska [i in.]. - Warszawa : New Media Concept, Chicago / red. Lorraine Johnson, John Ryan. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Życie, Dolina Loary / red. Jack Tresidder. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Życie, Florencja / red. Jean-Louis Malroux, Laure Raffaelli. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, Francja / David Abram [i in.]. - Warszawa : Global PWN, Geografia turystyczna Polski : zagadnienia wybrane : materiał pomocniczy dla kandydatów na pilotów wycieczek / Dariusz Doktór. - Warszawa : Riposta, Geoturystyka / Piotr Migoń. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Grecja / Furio Durando. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, Kraina Zalewu Wiślanego : vademecum turysty : turystyka przyrodniczo-kulturowa / Marian Tomaszewski, Krzysztof Mieczkowski. - Elbląg : Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych, Leksykon wiedzy o Turcji / pod red. nauk. Tadeusza Majdy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, Lhasa / red. Barbara Faron. - Warszawa : Mediaprofit, Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego / Patrycja Litwicka. - Wyd Kraków : Wydawnictwo Proksenia, Nordic walking : rozruszaj swoje ciało / Tim Arem. - Warszawa : Wydawnictwo MT Biznes, Paryż / Martina Padberg. - Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, Peru / red. Joanna Cieślewska [i in.]. - Warszawa : New Media Concept, Planowanie przestrzeni turystycznej / Anna Pawlikowska-Piechotka. - Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, Podstawy geografii turystycznej / Wacław Cabaj, Zygmunt Kruczek. - Wyd. 3 zaktual. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, Polska : geografia atrakcji turystycznych / Zygmunt Kruczek. - Wyd. 9 zaktual. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, Problemy turystyki morskiej i regionów nadmorskich / pod red. Mariana Turka. - Sopot : Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości Szkoła Wyższa, [2009]

14 21. Regionalne szlaki tematyczne : idea, potencjał, organizacja / Armin Mikos von Rohrscheidt. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy / Justyna Majewska. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Rynek niskokosztowych przewozów lotniczych a rozwój sektora turystyki / Joanna Hawlena. - Radom : Instytut Naukowo- Wydawniczy "SPATIUM", Santiago de Compostela : przewodnik / Andrzej Kołaczkowski-Bochenek, Zbigniew Iwański. - Kraków : Wydawnictwo WAM, Stambuł / Rosie Ayliffe [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Życie, Stany Zjednoczone : przewodnik dla podróżujących w interesach i nie tylko / Mary Murray Bosrock. - Warszawa : WIG-Press, Tureckie wybrzeże / Lindsay Bennett, Kevin Gould. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych : wybrane zagadnienia / pod red. Ireny Ozimek. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce / red. nauk. Dominik Orłowski, Elżbieta Puchnarewicz. - Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, USA : część wschodnia : Nowy Jork, Nowa Anglia, Wielkie Jeziora, Waszyngton, Floryda, Luizjana i inne stany południowe / Deborah Bosley [i in.]. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, Weekendowe trasy po Małopolsce. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, Wenecja / red. Amir Shichor. - Wrocław : Wydawnictwo EUROPA, Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko-Częstochowskiej / Robert Sypek. - Warszawa : Agencja Wydawnicza CB Andrzej Zasieczny, Związki polskiego dziedzictwa kulturowego z turystyką / red. nauk. Dominik Orłowski, Joanna Wyleżałek. - Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2011 Hotelarstwo 1. Leksykon podatkowy hotelarza : PIT, CIT, VAT / Rafał Styczyński, Joanna Pozorska. - Kołobrzeg : Kancelaria Doradztwa Podatkowego, 2013

15 2. Organizacja przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich / red. Hanna Górska-Warsewicz, Beata Sawicka. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, Podatki w hotelarstwie / red. nauk. Małgorzata Dankowska. - Stan prawny na 31 października Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013 Obsługa ruchu turystycznego 1. Kompendium rezydenta biura podróży / Radosław Szafranowicz-Małozięć. - Warszawa : Sowa, Metodyka i technika pracy pilota imprez narciarskich / Ryszard Nowak. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, Nowoczesne biuro w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelarskim / Bożena Alejziak. - Kraków : Albis, Regionalne badania konsumentów usług turystycznych / red. Ewa Dziedzic. - Warszawa : Polska Organizacja Turystyczna, Turystyka biznesowa : determinanty rozwoju / red. nauk. Bolesław Iwan, Marzena Kacprzak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2012 Turystyka międzynarodowa 1. Działania Unii Europejskiej na rzecz rozwoju turystyki z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / Karolina Julia Helnarska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk / pod red. Eugeniusz Rydz. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Regiony turystyczne świata / red. Włodzimierz Kurek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 Cz Turystyka w Europie w XXI wieku / pod red. Mirosława Boruszczaka. - Gdańsk : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, 2012 Turystyka uzdrowiskowa, SPA & Wellness 1. Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy / red. Mirosław Boruszczak. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2009 Zarządzanie w turystyce 1. Kreowanie wartości dla klienta przez obszar recepcji turystycznej / Renata Seweryn. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Marketing turystyczny : (elementy norm postępowania i etyki dla zarządzających) / Cezary Marcinkiewicz, Sławomir Kowalski. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Marketing w agroturystyce : ujęcie segmentacyjne / Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz. - Warszawa : Difin, 2013

16 4. Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata / Bartłomiej Walas [i in.]. - Warszawa : Polska Organizacja Turystyczna, Metody badania i modele rozwoju organizacji / red. Adam Stabryła, Sławomir Wawak. - Kraków : Mfiles.pl, Metody zarządzania zintegrowanego / pod red. Elżbiety Skrzypek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach / Małgorzata Bednarczyk. - Warszawa : CeDeWu, 2011 Kultura i sztuka 1. Botticelli / Alberto Busignani. - Florencja : Amg Flammarion, Degas / Franco Russoli. - Milano : Rizzoli Editore, Pędzel Tycjana : francuscy malarze i krytycy XIX wieku wobec weneckiego Cinquecenta / Marek Zgórniak. - Kraków : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, To ja byłem Vermeerem : narodziny i upadek największego fałszerza XX wieku / Frank Wynne. - Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, W kręgu Panoramy Racławickiej / pod red. Bożeny Steinborn. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985 ZARZĄDZANIE 1. Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu / Tadeusz Gospodarek. - Wałbrzych : Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Biznes a ochrona konkurencji / Anna Fornalczyk. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Biznes nowych możliwości : czterolistna koniczyna - nowy paradygmat biznesu / Robert Kozielski. - Wyd Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Rozwój teorii organizacji : od systemu do sieci / Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi / red. Marek Wirkus, Anna Lis. - Warszawa : Difin, Zarządzanie w ochronie zdrowia : finanse i zasoby ludzkie / pod red. Romana Lewandowskiego, Ryszarda Walkowiaka. - Olsztyn : Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego, 2011

17 7. Zarządzanie w ochronie zdrowia : problemy wybrane / pod red. Romana Lewandowskiego, Ryszarda Walkowiaka. - Olsztyn : Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego, Zintegrowany system zarządzania w usługach / pod red. Elżbiety Skrzypek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Zyskowne zarządzanie projektami / Joe Knight, Roger Thomas, Bard Angus. - Warszawa : Wydawnictwo MT Biznes, 2012 Gospodarowanie nieruchomościami 1. Przykłady wyceny nieruchomości / Mieczysław Cyran [i in.]. - Wyd. 8 rozsz. - Warszawa : Instytut Doradztwa Majątkowego, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce : doświadczenia i kierunki zmian / Gabriel Główka. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe / pod red. Jerzego Dydenki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012 Marketing i Public relations 1. Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej / Wiesława Kuźniar. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Badania marketingowe : teoria i praktyka / Vytautas Pranas Pranulis, Rafał Drewniak. - Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa ; Wilno : Vilnius University, Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy : uwarunkowania, procesy, pomiar / Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Marketing produktów systemowych / red. nauk. Leszek Żabiński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Marketing relacji na rynku business to business : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. Macieja Mitręgi. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007 Zarządzanie przedsiębiorstwem 1. Assessment/Development Center : poznaj najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy / Katarzyna Wąsowska-Bąk, Dorota Górecka, Marzena Mazur. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, Determinanty potencjału rozwojowego organizacji / red. Adam Stabryła, Krzysztof Woźniak. - Kraków : Mfiles.pl, Jakościowe aspekty integracji zarządzania / pod red. Elżbiety Skrzypek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012

18 4. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania / pod red. Jana Pyki. - Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki / Dorota Grego- Planer, Wojciech Popławski, Maciej Zastempowski. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Nowoczesne zarządzanie projektami / red. Michał Trocki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Przewodnik praktycznego zarządzania / Małgorzata Rozkwitalska, Bożena Dancewicz, Henryk Szmidt. - Warszawa : Difin, Realizacja strategii / Andrzej Kaleta. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwie / Elżbieta Urbanowska-Sojkin. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Starbucks : sztuka wyciągania wniosków z porażek czyli rewolucyjny przepis Schultza na wielki sukces / Howard Schultz, Joanne Gordon. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce / pod red. Mariana Hopeja, Zygmunta Krala. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Zarządzanie jakością : podstawy, systemy i narzędzia / Slawomir Wawak. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem / Zofia Zymonik, Adam Hamrol, Piotr Grudowski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach / red. nauk. Marek Matejun. - Warszawa : Difin, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie : aspekty teoretyczno-praktyczne / Agnieszka Bitkowska [i in.]. - Warszawa : Difin, 2011 Zarządzanie zasobami ludzkimi 1. Skończ z okresową oceną pracowników! / Samuel A. Culbert, Lawrence Rout. - Warszawa : Wydawnictwo MT Biznes, Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy przedsiębiorstwa / Anna Ciernik-Emerych. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wynagrodzenia : praktyczne sposoby rozwiązywania problemów / red. nauk. Stanisława Borkowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012

19 EKONOMIA, POLITYKA GOSPODARCZA, ROZWÓJ REGIONALNY, RYNEK PRACY 1. Agrobiznes / Franciszek Kapusta. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : Difin, Aspekty i przejawy przedsiębiorczości regionalnej w Polsce / red. nauk. Anita Richert-Kaźmierska. - Gdańsk : Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska, Dobrobyt dla wszystkich / Ludwig Erhard. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Dylematy rozwoju regionu ekonomicznego w świetle wyzwań XXI wieku / Katarzyna Miszczak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Ekonomia rozwoju / Ryszard Bartkowiak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Ekonomia starzejącego się społeczeństwa / Łukasz Jurek. - Warszawa : Difin, Gospodarka Polski : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej / Michał G. Woźniak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 T. 2,3 8. Gospodarka Polski w latach / Marian Kozaczka. - Lublin : Norbertinum, Keynes kontra Hayek : spór, który zdefiniował współczesną ekonomię / Nicholas Wapshott. - Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy współczesności / pod red. nauk. Stefana Marciniaka. - Wyd. 5 zm.. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Makroekonomia / Paul R. Krugman, Robin Wells. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikroekonomia / Paul R. Krugman, Robin Wells. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Państwo w gospodarce / Katarzyna Szarzec. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : analiza uwarunkowań i ocena realizacji / red. nauk. Piotr Niedzielski, Robert Stanisławski, Edward Stawasz. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Polska polityka imigracyjna a rynek pracy / Maciej Duszczyk. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Priorytety i wyzwania polityki rozwoju obszarów wiejskich / Małgorzata Michalewska-Pawlak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013

20 17. Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości / Magdalena Campion. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Trzy fale globalizacji : rozwój, nadzieje i rozczarowanie / Gabriela Ziewiec. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku / pod red. Henryka Ćwiklińskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. Andrzej Wojtyna. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013 PRAWO I ADMINISTRACJA 1. Dynamika procesu karnego : podręcznik do konwersatoriów / red. nauk. Anna Gerecka-Żołyńska, Hanna Paluszkiewicz. - Stan prawny na 1 listopada 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Prawo cywilne : Podstawy prawa rzeczowego i prawa zobowiązań / Zdzisław Gawlik, Piotr Pełczyński. - Wyd. 4 ; Stan prawny na dzień 15 stycznia 2013 r. - Przemyśl : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Prawo karne / Andrzej Marek. - Wyd. 10 zm. i uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Prawo pracy i prawo urzędnicze / Andrzej Kisielewicz. - Wyd. 3 zm. - Przemyśl : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Prawo własności intelektualnej / pod red. Joanny Sieńczyło-Chlabicz. - Wyd Warszawa : LexisNexis, Public relations w jednostce samorządu terytorialnego / red. nauk. Anna Adamus-Matuszyńska, Agata Austen. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Repetytorium z publicznego prawa gospodarczego / Bożena Wieczorska, Ewa Wierzbicka. - Stan prawny kwiecień 2012 r. - Przemyśl ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzecz o państwach i prawie międzynarodowym / Lech Antonowicz. - Lublin : Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce : teoria i praktyka / Krzysztof Surówka. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Samorząd terytorialny : System prawnofinansowy / Andrzej Borodo. - Wyd Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2012

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew :

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew : BANKOWOŚĆ 1. ABC... bankowości: samodzielny pracownik bankowy: pr. zb. / red. nauk. Krzysztof Opolski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania; "Olympus", 1998 Sygn. 106078 2. Baka

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 2016 Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2016/17 wersja z: 8 VI

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2016/17 wersja z: 8 VI Wt, 11:30-13:00 2017-06-06 Śr, 12:59-13:31 2017-06-07 Czw, 10:00-11:15 2017-06-08 Systemy logistyczne Woźniak (Prof. dr h Henryk) 3 ETiL SS1 EK Uwagi: 742 Komunikacja w biznesie międzynarodowym C 2 Wykładowcy:

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

WSZELKIE ZMIANY W SESJI EGZAMINACYJNEJ ZAZNACZONE SĄ KOLOREM CZERWONYM PROWADZĄCY ZAJĘCIA PROWADZĄCY ZAJĘCIA DATA GODZINA SALA

WSZELKIE ZMIANY W SESJI EGZAMINACYJNEJ ZAZNACZONE SĄ KOLOREM CZERWONYM PROWADZĄCY ZAJĘCIA PROWADZĄCY ZAJĘCIA DATA GODZINA SALA HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI POPRAWKOWEJ NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA w roku akademickim 2014/2015 (I termin, II termin, tryb poprawkowy - 1.09.2015 r. - 21.09.2015 r.) WSZELKIE ZMIANY W SESJI EGZAMINACYJNEJ ZAZNACZONE

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne

Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne I rok studiów, 1 semestr Moduły dla wszystkich specjalności: Lp. Nazwa modułu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH GRUDZIEŃ 2016 r.

Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH GRUDZIEŃ 2016 r. Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH GRUDZIEŃ 2016 r. Finanse. Bankowość Rachunkowość Ekonomia Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF: metody i korekty konsolidacyjne, zbycia i nabycia, sytuacje

Bardziej szczegółowo

Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH MARZEC 2015 r.

Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH MARZEC 2015 r. Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH MARZEC 2015 r. Finanse Bankowość Rachunkowość Ekonomia 1. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza : studium przypadku, red. nauk. Barbara Gumińska, Kamilla Marchewka-Bartkowiak,

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Program kształcenia na specjalności Biznes międzynarodowy (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Zarządzanie Plan i programy specjalności Biznes międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI VIII KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI redakcja naukowa Zofia Barbara Liberda Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od Wydawcy 5 Zofia Barbara Liberda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

XXXI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY KRYNICA 2014 KLASYFIKACJA OFICJALNA. Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Grupa IZBA Czas Strata

XXXI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY KRYNICA 2014 KLASYFIKACJA OFICJALNA. Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Grupa IZBA Czas Strata Kategoria : Dzieci 1 213 Masiak Mikołaj gość Gdańsk 36.48 2 42 Szkaradek Emilia gość Kraków 55.15 18.67 3 41 Karkowska Józefina gość Warszawa 59.51 23.03 4 43 Karkowska Klementyna gość Warszawa 1:17.56

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI 1 WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rokity, Wojciecha Czakona i Adama Samborskiego Katowice 2009 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 9

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne

Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne 1 Jacek K. Puławy 2 Katarzyna G. Kraków 3 Katarzyna K. Puławy 4 Marta K. Sosnowiec 5 Zofia K. Dąbrowa Górnicza 6 Ryszard

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska : Polska Prezydencja 2011 (bibliografia w wyborze)

Unia Europejska : Polska Prezydencja 2011 (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Unia Europejska : Polska Prezydencja 2011 (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski 1990-2015. Kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju PROGRAM KONFERENCJI

Gospodarka Polski 1990-2015. Kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju PROGRAM KONFERENCJI Gospodarka Polski 1990-2015 Kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju PROGRAM KONFERENCJI Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 9-10 czerwca 2015 r. 1 Dzień pierwszy wtorek, 9 czerwca,

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE HISTORIA XV wiek zalążki towarzystw naukowych w Polsce 1800 r. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk aktywne uczestnictwo badaczy społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kierunek ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja rok akademicki 2017/2018. Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja rok akademicki 2017/2018. Studia stacjonarne i niestacjonarne WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja rok akademicki 2017/2018 Kierunek ZARZĄDZANIE Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA v Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. Wiktora Krawczyka

Bardziej szczegółowo

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40 Terminy konsultacji pracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania, semestr letni 2013/ 2014 Lp. tytuł Nazwisko Pokój tel. 320 Pn Wt Śr Czw Pt Sobota Niedziela Z-1 Zakład Badań Operacyjnych i Zastosowań

Bardziej szczegółowo

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW)

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Imię i nazwisko Kandydat do: Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Pozycja na liście Komitet wyborczy adw. Piotr

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ETS na rok akademicki 2009/2010 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2013/2014

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2013/2014 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2013/2014 Przedmiot J. POLSKI HISTORIA JĘZYK NIEMIECKI Gr. Początkująca JĘZYK ANGIELSKI Kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej MATEMATYKA Numer dopuszczenia 95/1/2009

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r.

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ MANAGEMENT 2015 Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 4 Liczba punktów : 122 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo