BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE"

Transkrypt

1 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / Przemysław Żurawski vel Grajewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Policja na świecie / Brunon Hołyst. - Warszawa : LexisNexis, Terroryzm / Brunon Hołyst. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : LexisNexis, 2011 T. 1,2 4. Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku / Raul Andrzej Kosta. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, Współpraca policyjna a System Informacyjny Schengen II / Piotr Wawrzyk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski / Andrzej Wawrzusiszyn. - Warszawa : Difin, Wysadzić Rosję / Aleksander Litwinienko, Jurij Felsztinski. - Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2012 Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi 1. Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : Zagadnienia prawno-ustrojowe / Andrzej Misiuk. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Bezpieczeństwo społeczne : podstawy teoretyczne i praktyczne / Aleksandra Skrabacz. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Andrzej Urban. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie : materiał dydaktyczny / Stefan Filary. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo wewnętrzne : europejskie i globalne czynniki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski / Paweł Tyrała. - Rzeszów : Wydawnictwo Amelia Aneta Siewiorek, 2011

2 6. Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku / red. Sebastian Wojciechowski, Artur Wejkszner. - Warszawa : Difin, Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie / Zdzisław Kowalczyk, Jacek Zabielski. - Wyd Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Kryminalistyka : przewodnik / pod red. Dariusza Wilka. - Toruń : Dom Organizatora, Kryminalistyka : wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej / Mariusz Kulicki, Violetta Kwiatkowska- Wójcikiewicz, Leszek Stępka. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Kryminalistyka / Brunon Hołyst. - Wyd. 12 zm. - Warszawa : LexisNexis, Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 10 zm. i rozsz. - Warszawa : LexisNexis, Kryminologia / Kamil Bułat [i in.]. - Stan prawny na 1 kwietnia 2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kryminologia / Małgorzata Kuć. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Ochrona osób i mienia / Waldemar Bejgier, Bolesław Grzegorz Stanejko. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego / pod red. Grzegorza Sobolewskiego. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego / Janusz Gierszewski. - Warszawa : Difin, Prewencyjno-edukacyjne działania policji w systemie bezpieczeństwa publicznego / Marek Stefański. Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Przestępczość zorganizowana / pod red. nauk. Emila W. Pływaczewskiego. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Przestrzenne aspekty przestępczości : metoda identyfikacji czynników zagrożeń w przestrzeni miejskiej / Bartosz Czarnecki. - Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Społeczna odpowiedzialność Policji : teoria i praktyka / Dominik Hryszkiewicz. - Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych / Marian Liwo. - Warszawa : LexisNexis, Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych / Michał Substyk. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2012

3 23. Warunki techniczne i usytuowanie budynków : zagadnienia administracyjnoprawne / Mikołaj Bojarski. - Warszawa : LexisNexis, Współczesne determinanty bezpieczeństwa : praca zbiorowa / pod red. Izabeli Bieńkowskiej, Jarosława Szymczyka, Rafała Kochańczyka. - Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Współczesne zagrożenia społeczne : bezpieczeństwo w środowisku lokalnym - zarys problematyki / Stanislav Szabo, Antoni Olak. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka, Edukacja, Rozwój", Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców / red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Anna Tunia. - Lublin : Wydawnictwo KUL, Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty materialne i formalne / Mirosław Karpiuk. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni : teoria, badania, praktyka / pod red. Janiny Czapskiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym / Marek Lisiecki. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej / Andrzej Żebrowski. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Zorganizowane grupy przestępcze : studium kryminalistyczne / Olga Krajnik. - Stan prawny na 15 stycznia 2011 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011 Menedżer BHP 1. Co każdy pracodawca wiedzieć powinien o zasadach BHP w swoim zakładzie pracy w świetle znowelizowanych przepisów Kodeksu Pracy : poradnik dla wszystkich pracodawców / Grażyna Zdziennicka-Kaczocha. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r. - Skierniewice : Wydawnictwo "SIGMA", 2013

4 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 1. Budżetowanie jako instrument zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego / Artur Kożuch. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej / red. nauk. Piotr Albiński. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Finanse jednostek samorządu terytorialnego / Maria Jastrzębska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Finanse publiczne i prawo finansowe : realia i perspektywy zmian / red. Leonard Etel, Marcin Tyniewicki. - Białystok : Temida 2, Finanse publiczne i prawo finansowe : zagadnienia egzaminacyjne i seminaryjne / Cezary Kosikowski. - Stan prawny na 1 listopada 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Humanistyczny wymiar świata finansów / Janusz Czerny, Paweł Mrowiec. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata / Artur Paździor. - Warszawa : Difin, Kryzys finansów publicznych : przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia / red. Leokadia Oręziak, Dariusz Rosati. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Kryzys i przyszłość strefy euro / Marta Gotz. - Warszawa : Difin, Międzynarodowa analiza kursów walutowych : forex, złoto, ropa i globalne rynki finansowe / Ashraf Laidi. - Warszawa : Linia, Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce / Anna Bartoszewicz. - Warszawa : CeDeWu, Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym / Joanna Rutecka. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2012 Bankowość i innowacje finansowe 1. Bankowość / red. nauk. Małgorzata Zaleska. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Bankowość korporacyjna : podręcznik akademicki / red. nauk. Maciej S. Wiatr. - Warszawa : Difin, 2012

5 3. Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza cyfrowego / Artur Borcuch. - Warszawa : CeDeWu, Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce / red. nauk. Grzegorz Kotliński, Krzysztof Waliszewski. - Warszawa : CeDeWu, Lean banking : zastosowanie Six Sigma w świecie finansowym z przykładami / Fabrizio Majorana, Alessandro Morelli. - Kraków : Wydawnictwo M, Ochrona konsumentów na rynku usług bankowych i telekomunikacyjnych / Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Pieniądz i banki na Śląsku / red. Witold Garbaczewski, Roman Macyra. - Poznań : Muzeum Narodowe w Poznaniu, Ryzyko dużych banków : perspektywa Polski / Piotr Masiukiewicz. - Warszawa : CeDeWu, Współczesny system bankowy : ujęcie instytucjonalne / red. nauk. Joanna Świderska. - Warszawa : Difin, Zarządzanie instytucjami kredytowymi / Paweł Mrowiec. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, Zawieranie umów w praktyce bankowej : parafia Kościoła katolickiego / Justyna Gliszczyńska-Gniewek, Magdalena Śliwińska. - Stan prawny na dzień 15 października 2012 r. - Poznań : Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji, 2012 International Business and Finance 1. Analysis of investment & management of portfolios / Frank K. Reilly, Keith C. Brown. - 10th ed. - [S.l.] : South-Western Cengage Learning, Applied strategic planning : an introduction / Timothy M. Nolan, Leonard D. Goodstein, Jeanette Goodstein. - New York : John Wiley & Sons, Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice / Michael Armstrong. - 12th ed. - London ; Philadelphia : Kogan Page, Bonds & bridges : facing the challenges of the globalizing world with the use of simulation and gaming / [ed. Witold Tomasz Bielecki et al.]. - Warszawa : Poltext, Clusters : politics, management, good clustering practices in the world / ed. by Ewa Bojar. - Toruń : Dom Organizatora, Company's value : financial and marketing aspects / ed. by Wiesław Janik, Stanisław Skowron. - Toruń : Dom Organizatora, 2009

6 7. Contemporary problems in enterprise management / ed. by Jerzy Lewandowski, Maciej Bielecki. - Łódź : Politechnika Łódzka, Corporate finance law : principles and policy / Louise Gullifer, Jennifer Payne. - Oxford ; Portland : Hart Publishing, Corporate Social Responsibility in Value Based Management / Adam Jabłoński. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Creating entrepreneurship in contemporary organizations / ed. by Włodzimierz Sitko, Anna Rakowska. - Toruń : Dom Organizatora, Eco-management for sustainable regional development / ed. by Ewa Bojar. - Toruń : Dom Organizatora, Fundamentals of management in modern small and medium-sized enterprises / ed. by Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Global and Regional Challenges for the 21st Centrury Economies / sci. ed.: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Global Business Today : global edition / Charles W.L. Hill. - 7th ed. - New York : McGraw-Hill/Irwin, Influence of socio-economic environment on the development of small and medium-sized enterprises / ed. by Anna Adamik, Marek Matejun, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Integration in management / ed. Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, International Finance : global edition / Cheol S. Eun, Bruce G. Resnick, Sanjiv Sabherwal. - 6th ed. - New York : McGraw- Hill/Irwin, International Financial Management / Cheol S. Eun, Bruce G. Resnick. - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill/Irwin, Investment on the real estate market / ed. Ewa Siemińska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Knowledge, economy, society : challenges of the contemporary world / ed. by Renata Oczkowska, Bogusz Mikuła. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Methods and concepts of small and medium-sized enterprises management / ed. by Anna Adamik, Stefan Lachiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, More Than You Know : finding financial wisdom in unconventional places / Michael J. Mauboussin. - New York : Columbia University Press, 2006

7 23. New methods in industrial engineering and production management / ed. by Jerzy Lipski, Antoni Świć, Agnieszka Bojanowska. - Lublin : Politechnika Lubelska, Process control in management / ed. by Tadeusz Banek. - Toruń : Dom Organizatora, The determinants of entrepreneurship development in SME sector companies / ed. by Stefan Lachiewicz, Katarzyna Szymańska, Magdalena Kurowska. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, The International Banking System : capital adequacy, core businesses and risk management / Felix Lessambo. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2013 Inwestycje i transakcje giełdowe 1. Alienacja rynków finansowych a globalny kryzys finansowy / Jakub Borowski, Dobiesław Tymoczko, Wiktor Wojciechowski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Alienacja rynków finansowych a perspektywa gospodarki światowej / Sławomir Miklaszewicz, Katarzyna Sum, Aneta Waszkiewicz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Analiza inwestycji : wybrane zagadnienia / Kamil Liberadzki, Marcin Liberadzki. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce / Dorota Starzyńska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Finanse behawioralne : zachowania inwestorów i rynku / Monika Czerwonka, Bartłomiej Gorlewski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Forex : rynek walutowy dla początkujących inwestorów / Marcin Milewski. - Warszawa : Samo Sedno, Giełda : zasady działania, inwestorzy, rynki giełdowe / Zbigniew Dobosiewicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym / Sławomir Antkiewicz. - Warszawa : CeDeWu, Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki / Wiesław Dębski. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Rynek finansowy w przykładach i zadaniach / Tomasz Nawrocki. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012

8 11. System nadzoru i bezpieczeństwa na rynku finansowym w Polsce / red. nauk. Dorota Ostrowska. - Warszawa : Difin, Wielcy inwestorzy : o ludziach, którzy na swoich inwestycjach zarobili miliony / Anna Grodecka. - Warszawa : Trend Edukacja Finansowa, 2012 Podatki i doradztwo podatkowe 1. Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób fizycznych / Anna Maria Panasiuk. - Stan prawny na 1 października 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Optymalizacja podatkowa / red. Łukasz Mazur. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Polityka akcyzowa w odniesieniu do wyrobów tytoniowych w Polsce w latach i jej skutki ekonomiczne / Andrzej Jagiełło. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Polskie prawo podatkowe / Agnieszka Olesińska. - Toruń : Dom Organizatora, Raje podatkowe w zmniejszeniu obciążeń podatkowych / Iwa Kuchciak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych / Urszula Lewińska, Tomasz Lenart. - Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, VAT : podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości / Katarzyna Zasiewska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej / Izabela Andrzejewska-Czernek. - Stan prawny na 2 listopada 2012 r.. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Zarządzanie podatkami osób fizycznych / Joanna Szlęzak-Matusewicz. - Stan prawny na 18 stycznia 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów : obowiązkowa korekta kosztów od nie terminowo regulowanych zobowiązań : nowelizacja ustawy CIT i PIT - likwidacja zatorów płatniczych : Cz. 1 / Jacek Czernecki, Ewa Piskorz-Liskiewicz, Monika Beliczyńska. - Kraków : Wszechnica Podatkowa, 2013 Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie / red. Magdalena Jerzemowska. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego / Beata Filipiak, Marek Dylewski, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj. - Warszawa : MUNICIPIUM, 2011

9 3. Analiza i kształtowanie sytuacji finansowej polskiego sektora przedsiębiorstw / Czesław Skowronek, Bożena Piechowicz. - Siedlce : Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, Dostosowanie sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / Hanna Czaja-Cieszyńska. - Warszawa : CeDeWu, Finanse i rachunkowość / Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Koszty w rachunkowości finansowej / Tadeusz Naumiuk. - Warszawa : INFOR, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego / Małgorzata Zaleska. - Wyd. 2 popr. i rozsz. 8. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie / Artur Maciąg, Roman Pietroń, Sławomir Kukla. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Rachunkowość handlowa : Cz. 1 : Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, aktywa trwałe, inwestycje krótkoterminowe, kredyty bankowe / Bożena Padurek. - Wyd. zm. ; Stan prawny na 1 stycznia 2011 roku. - Wrocław : Wydawnictwo Bożena Padurek, Rachunkowość handlowa : Cz. 2 : rozrachunki, obrót towarowy, inwentaryzacja, koszty handlowe / Bożena Padurek. - Wyd. zm. ; Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku. - Wrocław : Wydawnictwo Bożena Padurek, Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach / red. Teresa Martyniuk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Zamknięcie ksiąg na koniec 2011 roku w sektorze budżetowym i samorządowych zakładach budżetowych / Anna Zysnarska. - Wyd. 5 uakt. i rozsz. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2012 INFORMATYKA I EKONOMETRIA Nauki matematyczne, metody ilościowe 1. Demografia : współczesne zjawiska i teoria / Marek Okólski, Agnieszka Fihel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2012

10 2. Statystyka matematyczna w zarządzaniu : (teoria, przykłady, zadania) / Marian Duczmal, Agnieszka Tłuczak. - Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji ; Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu / pod red. nauk. Stefana Forlicza. - Warszawa : CeDeWu ; Wrocław : Wyższa Szkoła Bankowa, Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach / pod red. Stefana Forlicza. - Warszawa : CeDeWu ; Wrocław : Wyższa Szkoła Bankowa, 2012 LOGISTYKA Logistyka i spedycja 1. Ekonomika logistyki : gospodarka magazynowa / Jan Figurski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i) : teoria i praktyka / Andrzej Szymonik. - Warszawa : Difin, Logistyka usług / Grzegorz Biesok (red.). - Warszawa : CeDeWu, Logistyka w przedsiębiorstwie / Iwona Pisz, Tadeusz Sęk, Władysław Zielecki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Podręcznik spedytora / pod red. Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera. - Wyd Gdynia : Polska Izba Spedycji i Logistyki, 2011 T. 1,2 6. Wybrane zagadnienia logistyki / Igor Liberko, Andrzej Pacana, Andrzej Gazda. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie ryzykiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw / Artur Świerczek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012 Logistyka międzynarodowa 1. Logistyka : Infrastruktura techniczna na świecie / pod red. Macieja Mindura. - Wyd Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej / red. nauk. Elżbieta Gołembska, Zbigniew Bentyn

11 Logistyka i inżynieria transportu 1. Podstawy transportu lotniczego / Sumeer Chakuu, Piotr Kozłowski, Michał Nędza. - Kraków ; Rzeszów ; Zamość : Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Transport lotniczy : ekonomika i organizacja / Danuta Rucińska, Andrzej Ruciński, Dariusz Tłoczyński. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012 Projektowanie i eksploatacja inteligentnych systemów transportowych 1. System Logistyczny Polski : uwarunkowania techniczno-technologiczne komodalności transportu / pod red. Marianny Jacyny. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 1. Brazylia jako mocarstwo wschodzące / red. nauk. Marcin Florian Gawrycki. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Europa w obliczu końca / Marcin Król. - Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Global governance : ład międzynarodowy po zakończeniu stulecia Ameryki / Małgorzata Zachara. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward Molendowski. - Warszawa : Difin, Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu : wnioski dla Polski / Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Państwo i naród w dziejach Europy / Hagen Schulze. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Prawo i ekonomia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej / Artur Nowak-Far. - Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, Strategiczna wizja : Ameryka a kryzys globalnej potęgi / Zbigniew Brzeziński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, Szlak Norden : modernizacja po skandynawsku / Włodzimierz Anioł. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, U podstaw polskiej polityki wschodniej : historia i teraźniejszość = At the source of Polish eastern policy : history and present / pod red. Stanisław Jerzy Włodowski. - Toruń : Wydawnictwo Toruńskiej Szkoły Wyższej, Ukraina w XXI wieku : kultura, gospodarka, polityka / red. nauk. Adam Lelonek. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły

12 Cła i Logistyki, 2012 Biznes międzynarodowy 1. Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego : implikacje dla Polski / red. Stanisław Wydymus, Elżbieta Bombińska, Bożena Pera. - Warszawa : CeDeWu, Integracja handlowa w Nowych Państwach Członkowskich (UE-10) : doświadczenia i wnioski dla innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Edward Molendowski. - Warszawa : Difin, Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej / red. nauk. Jan L. Bednarczyk, Wiesława Przybylska-Kapuścińska. - Warszawa : CeDeWu, Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT : analiza praktyczna / Paweł Selera. - Stan prawny na 30 września 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny / red. nauk. Janusz Bilski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012 Dyplomacja i negocjacje międzynarodowe 1. Kiedy związane ręce zapewniają przewagę : siła przetargowa Unii Europejskiej w negocjacjach międzynarodowych / Klaus Bachmann. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Negocjacje międzynarodowe : zarys wykładu / Izabela Podobas. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, 2011 Historia 1. Cywilizacja : Zachód i reszta świata / Niall Ferguson. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, Odkłamana historia Związku Radzieckiego / Peter Kenez. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2008 Religia 1. Buddyzm - dżinizm - religie ludów pierwotnych / Andre Bareau, Walter Schubring, Christoph von Furer-Haimendorf. - Komorów : Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, Islam jako system społeczno-gospodarczy / Rafał Krawczyk. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2013

13 TURYSTYKA I REKREACJA 1. Anatomia dla studentów fizjoterapii : repetytorium / Jacek Lorkowski. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Brazylia / red. Joanna Cieślewska [i in.]. - Warszawa : New Media Concept, Chicago / red. Lorraine Johnson, John Ryan. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Życie, Dolina Loary / red. Jack Tresidder. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Życie, Florencja / red. Jean-Louis Malroux, Laure Raffaelli. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, Francja / David Abram [i in.]. - Warszawa : Global PWN, Geografia turystyczna Polski : zagadnienia wybrane : materiał pomocniczy dla kandydatów na pilotów wycieczek / Dariusz Doktór. - Warszawa : Riposta, Geoturystyka / Piotr Migoń. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Grecja / Furio Durando. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, Kraina Zalewu Wiślanego : vademecum turysty : turystyka przyrodniczo-kulturowa / Marian Tomaszewski, Krzysztof Mieczkowski. - Elbląg : Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych, Leksykon wiedzy o Turcji / pod red. nauk. Tadeusza Majdy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, Lhasa / red. Barbara Faron. - Warszawa : Mediaprofit, Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego / Patrycja Litwicka. - Wyd Kraków : Wydawnictwo Proksenia, Nordic walking : rozruszaj swoje ciało / Tim Arem. - Warszawa : Wydawnictwo MT Biznes, Paryż / Martina Padberg. - Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, Peru / red. Joanna Cieślewska [i in.]. - Warszawa : New Media Concept, Planowanie przestrzeni turystycznej / Anna Pawlikowska-Piechotka. - Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, Podstawy geografii turystycznej / Wacław Cabaj, Zygmunt Kruczek. - Wyd. 3 zaktual. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, Polska : geografia atrakcji turystycznych / Zygmunt Kruczek. - Wyd. 9 zaktual. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, Problemy turystyki morskiej i regionów nadmorskich / pod red. Mariana Turka. - Sopot : Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości Szkoła Wyższa, [2009]

14 21. Regionalne szlaki tematyczne : idea, potencjał, organizacja / Armin Mikos von Rohrscheidt. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy / Justyna Majewska. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Rynek niskokosztowych przewozów lotniczych a rozwój sektora turystyki / Joanna Hawlena. - Radom : Instytut Naukowo- Wydawniczy "SPATIUM", Santiago de Compostela : przewodnik / Andrzej Kołaczkowski-Bochenek, Zbigniew Iwański. - Kraków : Wydawnictwo WAM, Stambuł / Rosie Ayliffe [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Życie, Stany Zjednoczone : przewodnik dla podróżujących w interesach i nie tylko / Mary Murray Bosrock. - Warszawa : WIG-Press, Tureckie wybrzeże / Lindsay Bennett, Kevin Gould. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych : wybrane zagadnienia / pod red. Ireny Ozimek. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce / red. nauk. Dominik Orłowski, Elżbieta Puchnarewicz. - Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, USA : część wschodnia : Nowy Jork, Nowa Anglia, Wielkie Jeziora, Waszyngton, Floryda, Luizjana i inne stany południowe / Deborah Bosley [i in.]. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, Weekendowe trasy po Małopolsce. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, Wenecja / red. Amir Shichor. - Wrocław : Wydawnictwo EUROPA, Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko-Częstochowskiej / Robert Sypek. - Warszawa : Agencja Wydawnicza CB Andrzej Zasieczny, Związki polskiego dziedzictwa kulturowego z turystyką / red. nauk. Dominik Orłowski, Joanna Wyleżałek. - Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2011 Hotelarstwo 1. Leksykon podatkowy hotelarza : PIT, CIT, VAT / Rafał Styczyński, Joanna Pozorska. - Kołobrzeg : Kancelaria Doradztwa Podatkowego, 2013

15 2. Organizacja przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich / red. Hanna Górska-Warsewicz, Beata Sawicka. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, Podatki w hotelarstwie / red. nauk. Małgorzata Dankowska. - Stan prawny na 31 października Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013 Obsługa ruchu turystycznego 1. Kompendium rezydenta biura podróży / Radosław Szafranowicz-Małozięć. - Warszawa : Sowa, Metodyka i technika pracy pilota imprez narciarskich / Ryszard Nowak. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, Nowoczesne biuro w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelarskim / Bożena Alejziak. - Kraków : Albis, Regionalne badania konsumentów usług turystycznych / red. Ewa Dziedzic. - Warszawa : Polska Organizacja Turystyczna, Turystyka biznesowa : determinanty rozwoju / red. nauk. Bolesław Iwan, Marzena Kacprzak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2012 Turystyka międzynarodowa 1. Działania Unii Europejskiej na rzecz rozwoju turystyki z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / Karolina Julia Helnarska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk / pod red. Eugeniusz Rydz. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Regiony turystyczne świata / red. Włodzimierz Kurek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 Cz Turystyka w Europie w XXI wieku / pod red. Mirosława Boruszczaka. - Gdańsk : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, 2012 Turystyka uzdrowiskowa, SPA & Wellness 1. Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy / red. Mirosław Boruszczak. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2009 Zarządzanie w turystyce 1. Kreowanie wartości dla klienta przez obszar recepcji turystycznej / Renata Seweryn. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Marketing turystyczny : (elementy norm postępowania i etyki dla zarządzających) / Cezary Marcinkiewicz, Sławomir Kowalski. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Marketing w agroturystyce : ujęcie segmentacyjne / Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz. - Warszawa : Difin, 2013

16 4. Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata / Bartłomiej Walas [i in.]. - Warszawa : Polska Organizacja Turystyczna, Metody badania i modele rozwoju organizacji / red. Adam Stabryła, Sławomir Wawak. - Kraków : Mfiles.pl, Metody zarządzania zintegrowanego / pod red. Elżbiety Skrzypek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach / Małgorzata Bednarczyk. - Warszawa : CeDeWu, 2011 Kultura i sztuka 1. Botticelli / Alberto Busignani. - Florencja : Amg Flammarion, Degas / Franco Russoli. - Milano : Rizzoli Editore, Pędzel Tycjana : francuscy malarze i krytycy XIX wieku wobec weneckiego Cinquecenta / Marek Zgórniak. - Kraków : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, To ja byłem Vermeerem : narodziny i upadek największego fałszerza XX wieku / Frank Wynne. - Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, W kręgu Panoramy Racławickiej / pod red. Bożeny Steinborn. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985 ZARZĄDZANIE 1. Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu / Tadeusz Gospodarek. - Wałbrzych : Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Biznes a ochrona konkurencji / Anna Fornalczyk. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Biznes nowych możliwości : czterolistna koniczyna - nowy paradygmat biznesu / Robert Kozielski. - Wyd Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Rozwój teorii organizacji : od systemu do sieci / Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi / red. Marek Wirkus, Anna Lis. - Warszawa : Difin, Zarządzanie w ochronie zdrowia : finanse i zasoby ludzkie / pod red. Romana Lewandowskiego, Ryszarda Walkowiaka. - Olsztyn : Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego, 2011

17 7. Zarządzanie w ochronie zdrowia : problemy wybrane / pod red. Romana Lewandowskiego, Ryszarda Walkowiaka. - Olsztyn : Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego, Zintegrowany system zarządzania w usługach / pod red. Elżbiety Skrzypek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Zyskowne zarządzanie projektami / Joe Knight, Roger Thomas, Bard Angus. - Warszawa : Wydawnictwo MT Biznes, 2012 Gospodarowanie nieruchomościami 1. Przykłady wyceny nieruchomości / Mieczysław Cyran [i in.]. - Wyd. 8 rozsz. - Warszawa : Instytut Doradztwa Majątkowego, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce : doświadczenia i kierunki zmian / Gabriel Główka. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe / pod red. Jerzego Dydenki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012 Marketing i Public relations 1. Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej / Wiesława Kuźniar. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Badania marketingowe : teoria i praktyka / Vytautas Pranas Pranulis, Rafał Drewniak. - Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa ; Wilno : Vilnius University, Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy : uwarunkowania, procesy, pomiar / Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Marketing produktów systemowych / red. nauk. Leszek Żabiński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Marketing relacji na rynku business to business : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. Macieja Mitręgi. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007 Zarządzanie przedsiębiorstwem 1. Assessment/Development Center : poznaj najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy / Katarzyna Wąsowska-Bąk, Dorota Górecka, Marzena Mazur. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, Determinanty potencjału rozwojowego organizacji / red. Adam Stabryła, Krzysztof Woźniak. - Kraków : Mfiles.pl, Jakościowe aspekty integracji zarządzania / pod red. Elżbiety Skrzypek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012

18 4. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania / pod red. Jana Pyki. - Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki / Dorota Grego- Planer, Wojciech Popławski, Maciej Zastempowski. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Nowoczesne zarządzanie projektami / red. Michał Trocki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Przewodnik praktycznego zarządzania / Małgorzata Rozkwitalska, Bożena Dancewicz, Henryk Szmidt. - Warszawa : Difin, Realizacja strategii / Andrzej Kaleta. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwie / Elżbieta Urbanowska-Sojkin. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Starbucks : sztuka wyciągania wniosków z porażek czyli rewolucyjny przepis Schultza na wielki sukces / Howard Schultz, Joanne Gordon. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce / pod red. Mariana Hopeja, Zygmunta Krala. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Zarządzanie jakością : podstawy, systemy i narzędzia / Slawomir Wawak. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem / Zofia Zymonik, Adam Hamrol, Piotr Grudowski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach / red. nauk. Marek Matejun. - Warszawa : Difin, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie : aspekty teoretyczno-praktyczne / Agnieszka Bitkowska [i in.]. - Warszawa : Difin, 2011 Zarządzanie zasobami ludzkimi 1. Skończ z okresową oceną pracowników! / Samuel A. Culbert, Lawrence Rout. - Warszawa : Wydawnictwo MT Biznes, Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy przedsiębiorstwa / Anna Ciernik-Emerych. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wynagrodzenia : praktyczne sposoby rozwiązywania problemów / red. nauk. Stanisława Borkowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012

19 EKONOMIA, POLITYKA GOSPODARCZA, ROZWÓJ REGIONALNY, RYNEK PRACY 1. Agrobiznes / Franciszek Kapusta. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : Difin, Aspekty i przejawy przedsiębiorczości regionalnej w Polsce / red. nauk. Anita Richert-Kaźmierska. - Gdańsk : Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska, Dobrobyt dla wszystkich / Ludwig Erhard. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Dylematy rozwoju regionu ekonomicznego w świetle wyzwań XXI wieku / Katarzyna Miszczak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Ekonomia rozwoju / Ryszard Bartkowiak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Ekonomia starzejącego się społeczeństwa / Łukasz Jurek. - Warszawa : Difin, Gospodarka Polski : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej / Michał G. Woźniak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 T. 2,3 8. Gospodarka Polski w latach / Marian Kozaczka. - Lublin : Norbertinum, Keynes kontra Hayek : spór, który zdefiniował współczesną ekonomię / Nicholas Wapshott. - Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy współczesności / pod red. nauk. Stefana Marciniaka. - Wyd. 5 zm.. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Makroekonomia / Paul R. Krugman, Robin Wells. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikroekonomia / Paul R. Krugman, Robin Wells. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Państwo w gospodarce / Katarzyna Szarzec. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : analiza uwarunkowań i ocena realizacji / red. nauk. Piotr Niedzielski, Robert Stanisławski, Edward Stawasz. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Polska polityka imigracyjna a rynek pracy / Maciej Duszczyk. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Priorytety i wyzwania polityki rozwoju obszarów wiejskich / Małgorzata Michalewska-Pawlak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013

20 17. Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości / Magdalena Campion. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Trzy fale globalizacji : rozwój, nadzieje i rozczarowanie / Gabriela Ziewiec. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku / pod red. Henryka Ćwiklińskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. Andrzej Wojtyna. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013 PRAWO I ADMINISTRACJA 1. Dynamika procesu karnego : podręcznik do konwersatoriów / red. nauk. Anna Gerecka-Żołyńska, Hanna Paluszkiewicz. - Stan prawny na 1 listopada 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Prawo cywilne : Podstawy prawa rzeczowego i prawa zobowiązań / Zdzisław Gawlik, Piotr Pełczyński. - Wyd. 4 ; Stan prawny na dzień 15 stycznia 2013 r. - Przemyśl : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Prawo karne / Andrzej Marek. - Wyd. 10 zm. i uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Prawo pracy i prawo urzędnicze / Andrzej Kisielewicz. - Wyd. 3 zm. - Przemyśl : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Prawo własności intelektualnej / pod red. Joanny Sieńczyło-Chlabicz. - Wyd Warszawa : LexisNexis, Public relations w jednostce samorządu terytorialnego / red. nauk. Anna Adamus-Matuszyńska, Agata Austen. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Repetytorium z publicznego prawa gospodarczego / Bożena Wieczorska, Ewa Wierzbicka. - Stan prawny kwiecień 2012 r. - Przemyśl ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzecz o państwach i prawie międzynarodowym / Lech Antonowicz. - Lublin : Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce : teoria i praktyka / Krzysztof Surówka. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Samorząd terytorialny : System prawnofinansowy / Andrzej Borodo. - Wyd Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2012

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Longman preparation course for the TOEFL Test : ibt / Deborah Phillips. White Plains, NY : Pearson Education, 2007. Biblioteka Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK;

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK; 1. B.105016 3. rozwiązanie / Stephen R. Covey [oraz] Breck England ; przeł. Klaudia Stefaniak i Jacek Środa. - Poznań : Dom Wydaw. REBIS, 2012. - 525, [1] s. : il. ; 23 cm. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Gdańsk, dn. 09.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2015/I Zapytanie ofertowe na zakup książek w ramach projektu Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości- program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, Zadanie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny 3430 Mucha Janusz, Pactwa Bożena [red.] "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych Socjologia 1205 Stanisława Rączkowskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE;

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE; 1. A.70859 41 najważniejszych wskaźników finansowych na przykładach polskich firm / [Andrzej Cwynar i in.]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop.2005. - 84 s. : wykr. ; 21 cm. ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej WSCiL WRZESIEŃ 2012 r.

Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej WSCiL WRZESIEŃ 2012 r. Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej WSCiL WRZESIEŃ r. 1. Abrahamian Ervand, Historia współczesnego Iranu, Książka i Wiedza, Warszawa 2011 2. Abramowicz-Gerigk Teresa, Bezpieczeństwo manewrów krytycznych

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 0/B NAUKA I KULTURA Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo. - Warszawa : Wydaw. Naukowe

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW listopad 2013 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a Poz. 20387-20820 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

8. Socjologia designu / Magdalena Piłat-Borcuch. Warszawa : CeDeWu, 2014. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 659/174480

8. Socjologia designu / Magdalena Piłat-Borcuch. Warszawa : CeDeWu, 2014. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 659/174480 Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. The handbook for quality management : a complete guide to operational excellence / Thomas Pyzdek, Paul Keller. New York [etc.] : McGraw-Hill,

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo