Wartość prognostyczno-terapeutyczna limfadenektomii w onkologii ginekologicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wartość prognostyczno-terapeutyczna limfadenektomii w onkologii ginekologicznej"

Transkrypt

1 Wartość prognostyczno-terapeutyczna limfadenektomii w onkologii ginekologicznej Therapeutic and prognostic value of lymphadenectomy in gynecological oncology II Katedra i Klinika Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska Streszczenie Limfadenektomia jest integralną częścią zabiegów chirurgicznych wykonywanych u pacjentek chorych na nowotwory ginekologiczne, brak jest jednak standaryzacji w używanej terminologii oraz jednoznacznego określenia zakresu procedury w konkretnych sytuacjach klinicznych. Limfadenektomia miedniczna systemowa to usunięcie całej tkanki limfatycznej z regionów o największym prawdopodobieństwie występowania przerzutów, natomiast okołoaortalna to usunięcie węzłów chłonnych z okolicy aorty. W każdym z nowotworów ginekologicznych w zależności od zaawansowania procesu nowotworowego obowiązuje odmienny sposób postępowania. Jednoznacznie możemy stwierdzić, że limfadenektomia systemowa wydłuża czas przeżycia u pacjentek w zaawansowanym stadium raka jajnika oraz że można jej nie wykonywać jedynie u pacjentek w stopniu G1 raka śluzowego. W przypadku raka sromu niewskazane jest usuwanie węzłów chłonnych miednicy mniejszej, biodrowych i zasłonowych. We wczesnym stadium, gdy zmiana zlokalizowana jest bocznie (dotyczy jednej z warg sromowych), można wykonywać powierzchowną, jednostronną limfadenektomię węzłów pachwinowych; w przypadku gdy zmiana pierwotna zlokalizowana jest centralnie należy wykonać limfadenektomię pachwinową po obu stronach. Głęboka limfadenektomia pachwinowa powinna być wykonana w przypadku, zarówno gdy zmiana pierwotna zlokalizowana jest centralnie w przypadku raka we wczesnym stadium, jak również w zaawansowanym stadium oraz u pacjentów z przerzutami w węzłach powierzchownych. Limfadenektomia w raku endometrium przynosi korzyści w stopniu I jedynie w stadium G3, oraz w stopniu II i III. W stopniu I G1 i I G2 nie wykazano, aby zwiększała czas przeżycia. Przy rozpoznaniu raka surowiczego endometrium zawsze powinno się wykonywać limfadenktomię. W raku szyjki macicy w stopniu IB-IIA usunięcie węzłów okołoaortalnych jest wskazane u pacjentek z dużym guzem i podejrzewaną lub znaną chorobą w węzłach miednicy. Słowa kluczowe: / rak szyjki macicy / rak m ri m / /rak jajnika / rak sromu / Adres do korespondencji: Tomasz Rechberger, II Katedra i Klinika Ginekologii, Polska, Lublin, ul. Jaczewskiego 8; tel./fax , Otrzymano: Zaakceptowano do druku:

2 Abstract Lymphadenectomy is an integral part of gynecological cancer surgery, however there is still lack of standardization in the terminology used. In the current literature several types of surgical procedures for pelvic lymph nodes dissection are recognized. Complete pelvic lymphadenectomy is defined as the removal of all fatty lymphatic tissue from the predicted areas of high incidence of lymph nodes with possible metastatic involvement. Para-aortic lymphadenectomy is defined as the removal of all lymphatic tissue from the aortic region. The latter is divided into two levels: the lower - up to the inferior mesenteric artery and the upper - up to the left renal vein. Another classification divided pelvic and aortic lymphadenectomy into three classes. Class I is defined as the removal of the chosen lymph nodes, class II as the removal of lymph nodes located ventrally and laterally to the large retroperitoneal pelvic vessels, obturator nerves and laterally to the aorta and the inferior vena cava, whereas class III as the complete removal of lymphatic tissue surrounding the iliac vessels, obturator pits, dorsally to the obturator nerve and the presacral lymph tissue around the aorta and the inferior vena cava. In each gynecological cancer, depending on the severity of the disease different procedures are applied concerning lymphadenectomy. In patients with advanced ovarian cancer systematic lymphadenectomy prolongs the survival rate. Omission of systematic lymphadenectomy can be considered only for patients with mucinous carcinoma G1 level. In the case of vulvar cancer, removal of pelvic, iliac and obturator lymph nodes is inappropriate as it has not been proven to result in an increased survival rate. Inguinal lymphadenectomy in this cancer depends on the stage and location of the primary tumor - at an early stage vulvar cancer located laterally a superficial, unilateral inguinal lymphadenectomy can be performed, if the primary lesion is located centrally an inguinal lymphadenectomy should be performed on both sides. Deep inguinal lymphadenectomy should be performed only in cases where: primary tumor is located centrally in case of cancer in the early stages, in advanced stage and in patients with metastases in the superficial nodes. Sentinel lymph node biopsy is an alternative method that can be offered to patients with early-stage vulvar cancer located laterally. Lymphadenectomy in endometrial cancer is beneficial in stages I G3, II and III. In stages I G1 and G2 an increase in the survival time has not been shown. The cervical cancer stage IB -IIA removal of para-aortic lymph nodes (to the mesenteric artery) is indicated in patients with large tumors and suspected or known disease in the pelvic nodes. In patients in whom diagnostic imaging studies have not shown metastasis in para-aortic and pelvic lymph nodes or distant metastasis, para-aortic lymphadenectomy can be omitted. Further randomized studies are needed to elucidate the necessity and extent of lymphadenectomy in given gynecological cancers. Key words: ym a n c omy / cervical cancer / en ome rial cancer / ovarian cancer / / vulvar cancer / na, n n na n ana a, n a n, n n a n, a n a a na, a n a a n a a a na n n n a na a a n a na nn n n n n a a n a n a a n, a, a na na a a a n a, n a nan n, n, n a a na a n n a a n a n a n n n a a n na a a a n an nn, a a n nn na n n n n na a n n n, n a n n a n n, a a an an a n na, a n a Nr 07/2013 Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 631

3 Ginekol Pol. 2013, 84, n a n, a an a n a n n a n n n a n aa an an a n nn an a a a n Rak jajnika a a n a a n a na n a n a n a a n na a a n n na n nn n n a n an a a a n na n a a n a an a ana a a, a a a n a a a a a an a a a n, a nn n a a n n a a a na n a a a n a n nn n a n n a n an n n a a ana n a a a, a a n an a nn na a n a an, na n a n a n n n n na n n aa, a a n aana a a an an a n na n a a n a a n an na, nan a n na a n, n n na a nych, n na n cy na a a nych, n na n c nych na a a nych yn aana y a a y, y nan a n y y a c a yc a aa an any a na n a a a n a n c n n na n nac n y n n c n c a n c nych a ach n a an y ny cy ac n c ny a na n a a a n a, an a y a n ch c n, c a n, c a n n a a nych y cy n cy, n y an ach n c nych ac n, a c n a y a ch nny cy n cy, y a a n y y a a, ac n a an y y a an,, n a a, aa an a n a n c n, n c an a h c n nan, y h c ny a a c y nan, y an an nach c ynn a, a y na y an ach ch nnych y y a y, ac n n, n ch y y a any a an n n an a c, ac n y ana y a a a na nach, a c ch nnych y ac n y a a a c y y y an a y na y nan nnych y, n ach ch nnych y a a a n a n nac c c c y an n a, n a an nn, ach a a nych, ych n n n a nn ana a a cych ac n n a a na n a n a, an a y y a n n c n cy a a nych n, y ach y y, ch ych y a aa an an a n c n n ach y n c an h c ny y y a y na a yc y y, ac n, c c,, na c c na a n n y h c n na c y ac n a c y, a na n a y yc n n, a n y na n yn ac n n a a nny a an, cy ac n n c a a na n a n a anych ch a n a an, y nan y a n n c n c nych a a nych a c n ac cy cy n, a a n na n yn n y y ach y ac n y ch a a c ny c n ch c ny ac n anych a n y n n ch nnych, c a y n a c a n ych n n yn a n y a n cy c, a n c n ch a y, a ac n a n n y a n na a y a n c y ch c n, a y y a n c a n nych y a na ach an a n y na n, n n, n a c a nych h a c n n nych ach nan, a ac yn n cy n, n yc a ac n yn, a a c n y n y an na ac n y n n, a n n a y, y y a n c n y y n a y yc n an a n n c a ac yn n nan n n n, y y y n ac n y a a cych an, n n, y an ach ch nnych ac n ch a a anych ach n yc n c y n, a n a c a n ac cy cy n aa an any a a a a n a y n a ac n y y y y a acy n a a n cy ac n n a a a n a, a acy ny n c a a nych n cy n y nan ac n, ych 632

4 a a n ac cy cy n yn a c ac n n an ch nnych, n a a a y a c y ac n an a y ch a ac n n y an ach n nac c y ac n n nan n, y a n n c a, a n a n a na a n y c ynn n yc ny na y y na c a yc a n a a a n a Rak sromu c n a c aa an an a a a a any n a a c ach n ych ych ch nnych y nan a a a ych a a y n a n cy a an c a, y any n ac a c a a n y y y ach ch nnych c n a a yc c any n n a n y nan a n na y a a n y a a a n c a c an na ny a ch nny na a n y c ynn, y y a n n n c c ny a a a y ac nc a aa an an a a nac an c a n ny c n na y y y a y an a ach ch nnych y n n y n a nych ach ch nnych ach n ych n c an ch nnych n cy n, ych a n ych n a an, n a n n n, y y nan c y a n y a n c y an cy y nan a n nn c n a a nac an a n n n, c a na n a ch nnych ach n ych ac n a aa an any n y a a n c a ach n ych c ny a a n c h c na c na ch nnych ach n ych n n a c a a an a a nych c n a, y n a n ch a an n n an ana an yc c y ac n a a any n n n cn ach ach n ych n, y ac, y y y n c n n a n, a a n a ch n any ac n y a an n, yny n a ny c ynn y y a a c a ch nnych c n n ca a c a a ych ch n nych n any a n na an c y a n n nn y n n na cych a n ana a cha a n n y, a ana c na n c c n n, n c c n a n, a a acy n yc a n a n a ach ach n ych, n na n ach a n, c ana na y y ac y y y an a n c n n n a n a nna y ny ana y a a anych n, y na n y ach a anych a n c ana na a c y ny an a n nn a y, y ch a n y y y n y na y a y nan a a n a a a n c a y an y a a an a ac n an a an c n, ych a a acy n yc a nych an ach ch nnych n ch y ac ac n an a an n a n c y n n y c n ny nach y n a c n a a n c, na y y na a n ach n a a n, y y a ac n a c, a n c y c n ny y cy a nac n a a n a an a n c y a n y ny an c a, y y n y y ny, y n a c n c n ac n ach ach n ych yn,, a n c a yc a an y y a n c ny a a n c c ac n, y a an n n c n c y cy na n, n a na y y a a c y an a a n n any n, a ach n ych n c nych ch nnych y a ych c y a ch a a, a a a n n yc c a y a n c n a c n a a a anych ch nnych na y na a n nn n ch c n a an n cy a can, y y c n a, a cn a c n anac yn ych a an y nan, na c n c n y ac n n ch n yn n y ch nn, c a y y nan nn a n ach n n c n y y a ach y nan acy n na an a cy n cy yn a an a a a y, a n yc a a ny n y ach ach n ych y y ac n y Rak endometrium a y ac a a a n a a a n ch c ny, y c n y an a ach ch nnych n cy a a nych a na n, c y a n a ca n c a a nych nna y y nana y ch ac n ch ych na a a n an an a a n a a, a n a y nana ac n c ny a a a n n a an y c an n y a c a n y n a an a n nac n n c n, y y a an, y nan a n y ny y y a Nr 07/2013 Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 633

5 Ginekol Pol. 2013, 84, Tabela I. Podział limfadenektomii w zależności od jej zakresu. Typ limfadenektomii Zakres Tabela II. Zakres limfadenktomii w zależności od rodzaju nowotworu (SLN- węzeł wartowniczy, SL- systemowa limfadenektomia, USL- niesystemowa limfadenektomia). Nowotwór topie aawansowania nowotwor Zakres limfadenektomii tor ak srom Rak jajnika Rak szyjki macicy Rak endometri m 634

6 acy nych, y a nac n c a an a a a a y y y n a a yc nych yn, a n a n a a yc n y nan ac n n a a n n a a n n a an a n ay y a a y, ac n, ych y n y y n y y an a ach ch nnych na n y ny a a n n c n, na a y ch a ych nna y y nana a n a a y c n c n ych a c ac an n y a, a n n y n, y n an c ny n ac cy a y a y n a ny n a a, a n ca n a n c, y n a ny n a n a n a n c n a n a an a, ac n a a, a n a yn y c n a a n yn a, a n n n y a an, a y c a a a a c a yc a a y a a, y a nan a a a c n a nn y ny a a n Rak szyjki macicy a y ac a a a y ac cy n y a a n a n a a c a ch nnych, na c y n a n y a c c n a n n a n a a yc ny y yc ach a a nych a a cy c a a y a a c a n an y na n an c a n cy n a a ny ychc a y an y y a n a y a c n c c n a n a a c a ch nnych yn a y nych yn a y yc na c y aha a ch n y n n a a ch nnych y a c a n ch c ny ac n c ny a a a y ac cy yn a an a n n c n y a a n a yn, y n n a an a acy ny y a y an ach n c nych a c acy nych a a a ych na a a a, ych a ac n a y ac cy n, ych an a y a n a a n n c n ych a a a, y ach a a nych y y, ac n, a ach n c nych, ac n a y a n c ny, ch ych a y ach a a nych, a an y ach a a nych a c a n c nych na a a a a, y ach ch nnych y y c c ac n a y ac cy, y y aa an an a y a an, n n c a a nych a an ac n y an nan a an a y ch n cy n a n a y y a nna y an c na n cy n ac n n, a n a n ch a a, a na an a a any n n a a c a cy a a n y cy a a a ych ac n, ych y cy a ych n y an yn ach n cy, na a y y n y ny an a n a yc c a ac cy, a a n c n cy n, c n a c y n a a ny a y n, n c a a nych a an y y a, y y n c n a nn a n cy n y y yc n a a n a a n a c n c nych ac n n Wnioski n nac n y, a n a y a y a c a yc a ac n aa an any a a a a n a a c y na y n ac n, ych nan a a n an a ych a ach c y y n y a a a an ch nnych n cy n, ych a n ych n a an, n n n, y a n y a n c y nan a n ach n y a a y n a aa an an a a ac any n c ny a a a a an c n na y ny a ch n, n nn a n ach n ych y a y ana na a ana c n a n na y y na a n ach n nach a a n a ach n a nna y y nana y a y ana na a ana c n a n y a a a c ny aa an any a a ac n a ach ch nych a a a n c a na y n, a y a ana ac n c ny a a a a an c n a n a a n yn y c n yn a, a n n n y a an, a y a c a a a c a yc a a c y a n a n a n c c acy n a y ac cy n n c a a nych n cy n a an ac n y an nan ch ach n cy n c n a a an a, n nac n y a y ny an a a n Piśmiennictwo 1. Cibula D, Abu-Rustum N. Pelvic lymphadenectomy in cervical cancer-surgical anatomy and proposal for a new classification system. Gynecol Oncol. 2010, 116, Bidziński M. Endoskopia w onkologii ginekologicznej. Nowa Med. 2004, 1, Skręt A, Skręt-Magierło J, Obrzut B. Klasyfikacja limfadenektomii miednicznej i aortalnej u pacjentek z rakiem szyjki macicy. Ginekol Pol. 2008, 79, Nr 07/2013 Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 635

7 Ginekol Pol. 2013, 84, Chan J, Urban R, Hu J, [et al.].the potential therapeutic role of lymph node resection in epithelial ovarian cancer: a study of patients. Br J Cancer. 2007, 96, Kim H, Ju W, Jee B, [et al.]. Systematic lymphadenectomy for survival in epithelial ovarian cancer. A Meta-Analysis. Int J Gynecol Cancer. 2010, 20, Ditto A, Martinelli F, Reato C, [et al.]. Systematic para-aortic and pelvic lymphadenectomy in early stage ovarian cancer: a prospective study. Ann Surg Oncol. 2012, 19, Kleppe M, Wang T, Van Gorp T, [et al.]. Lymph node metastasis in stages I and II ovarian cancer: a review. Gynecol Oncol. 2011, 123, Fagotti A, De Iaco P, Fahfani F, [et al.]. Systematic pelvic and aortic lymphadenectomy in advanced ovarian cancer patients at the time of interval debulking surgery: A double-institution case control study. Ann Surg Oncol. 2012, 19, Bachmann C, Bachmann S, Fehm T, [et al.]. Nodal status-its impact on prognosis in advanced ovarian cancer. J Cancer Res Clin Oncol. 2012, 138, Hacker N, Van der Velden J. Conservative management of early vulvar cancer. Cancer. 1993, 71, Stehman F, Bundy F, Dvoretsky P, Creasman W. Early stage I carcinoma of the vulva treated with ipsilateral superficial inguinal lymphadenectomy and modified radical hemivulvectomy: a prospective study of the Gynecologic Oncology Group. Obstet Gynecol. 1992, 79, Iversen T, Aas M. Lymph drainage from the vulva. Gynecol Oncol. 1983, 16, Van der Zee A, Oonk M, De Hullu J, [et al.]. Sentinel node dissection is safe in the treatment of early-stage vulvar cancer. J Clin Oncol. 2008, 26, Hyde S, Valmadre S, Hacker N, [et al.]. Squamous cell carcinoma of the vulva with bulky positive groin nodes-nodal debulking versus full groin dissection prior to radiation therapy. Int J Gynecol Cancer. 2007, 17, ASTEC study group, Kitchener H, Swart AM, Qian Q, [et al.]. Efficacy of systematic pelvic lymphadenectomy in endometrial cancer (MRC ASTEC trial): a randomized study. Lancet. 2009, 373, Boronow R, Morrow C, Creasman W, [et al.]. Surgical staging in endometrial cancer: clinicalpathologic findings of a prospective study. Obstet Gynecol. 1984, 63, Bendifallah S, Koskas M, Ballester M, [et al.]. The survival impact of systematic lymphadenectomy in endometrial cancer with the use of propensity score matching analysis. Am J Obstet Gynecol. 2012, 206, 500.e Ouldamer L, Fichet-Djavadian S, Merret H, [et al.]. Upper margin of para-aortic lymphadenectomy in cervical cancer. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012, 91,

Limfadenektomia w leczeniu raka jajnika pro? czy KONTRA! Jan Kornafel

Limfadenektomia w leczeniu raka jajnika pro? czy KONTRA! Jan Kornafel Limfadenektomia w leczeniu raka jajnika pro? czy KONTRA! Jan Kornafel PO CO?? PO CO?? Znaczenie diagnostyczne Cel terapeutyczny Wartość rokownicza Nieoperacyjne metody oceny węzłów chłonnych Ultrasonografia

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres limfadenektomii w raku pęcherza moczowego

Rola i zakres limfadenektomii w raku pęcherza moczowego Tomasz Borkowski Department of Urology Medical University of Warsaw Rola i zakres limfadenektomii w raku pęcherza moczowego VII Pomorskie spotkanie Uroonkologiczne Rak pęcherza moczowego Henry Gray (1825

Bardziej szczegółowo

Analizą retrospektywną objęto 86 chorych na raka płaskonabłonkowego szyjki macicy po leczeniu operacyjnym, które otrzymały uzupełniającą radio-

Analizą retrospektywną objęto 86 chorych na raka płaskonabłonkowego szyjki macicy po leczeniu operacyjnym, które otrzymały uzupełniającą radio- Współczesna Onkologia (2009) vol. 13; 4 (191 195) Cel pracy: W pracy przedstawiono ocenę skuteczności radykalnego i prostego wycięcia macicy u chorych na raka szyjki macicy, które otrzymały uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Mikroprzerzuty w wartowniczym węźle chłonnym u chorych na raka endometrium

Mikroprzerzuty w wartowniczym węźle chłonnym u chorych na raka endometrium P R A C E O R Y G I N A L N E Mikroprzerzuty w wartowniczym węźle chłonnym u chorych na raka endometrium Micrometastases in sentinel lymph node in endometrial cancer patients 1 1 1 2 1 1 Katedra i Klinika

Bardziej szczegółowo

LIMFADENEKTOMIA W LECZENIU RAKA TRZONU MACICY. Andrzej Bieńkiewicz Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi

LIMFADENEKTOMIA W LECZENIU RAKA TRZONU MACICY. Andrzej Bieńkiewicz Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi LIMFADENEKTOMIA W LECZENIU RAKA TRZONU MACICY Andrzej Bieńkiewicz Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi II Kongres PTGO, POZNAŃ 2011 ARGUMENTY "ZA" ARGUMENTY "PRZECIW"

Bardziej szczegółowo

The role of HE4 in differentiating benign and malignant endometrial pathology

The role of HE4 in differentiating benign and malignant endometrial pathology The role of HE in differentiating benign and malignant endometrial pathology Rola HE w różnicowaniu złośliwych i niezłośliwych patologii endometrium 1 1 1 2, 1 1 Department of Gynecology, Obstetrics and

Bardziej szczegółowo

Zmiany klasyfikacji zaawansowania nowotworów narządu płciowego u kobiet stan na 2009 rok

Zmiany klasyfikacji zaawansowania nowotworów narządu płciowego u kobiet stan na 2009 rok P R A C E P O G L Ñ D O W E Ginekol Pol. 2010, 81, 778-782 Zmiany klasyfikacji zaawansowania nowotworów narządu płciowego u kobiet stan na 2009 rok Revised FIGO staging systems for gynecologic malignancies

Bardziej szczegółowo

Kliniczne znaczenie mikroprzerzutów w węzłach chłonnych w raku szyjki macicy

Kliniczne znaczenie mikroprzerzutów w węzłach chłonnych w raku szyjki macicy Kliniczne znaczenie mikroprzerzutów w węzłach chłonnych w raku szyjki macicy Clinical significance of lymph node micrometastases in cervical cancer 1 1 2 1 1 1 Katedra i Klinika Ginekologii, Ginekologii

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość histologiczna raka błony śluzowej trzonu macicy. Analiza kliniczna i patomorfologiczna

Dojrzałość histologiczna raka błony śluzowej trzonu macicy. Analiza kliniczna i patomorfologiczna P R A C E O R Y G I N A L N E Ginekol Pol. 2015, 86, 340-345 Dojrzałość histologiczna raka błony śluzowej trzonu macicy. Analiza kliniczna i patomorfologiczna Histological grading of endometrial carcinoma.

Bardziej szczegółowo

Typ histopatologiczny

Typ histopatologiczny Typ histopatologiczny Wiek Stopieo zróżnicowania nowotworu Typ I (hormonozależny) Adenocarcinoma Adenoacanthoma Naciekanie przestrzeni naczyniowych Wielkośd guza Typ II (hormononiezależny) Serous papillary

Bardziej szczegółowo

Joanna Terlikiewicz. Streszczenie. Abstract. Received: Accepted: Published:

Joanna Terlikiewicz. Streszczenie. Abstract. Received: Accepted: Published: Curr Gynecol Oncol 2017, 15 (1), p. 54 67 Joanna Terlikiewicz Received: 31.01.2017 Accepted: 19.05.2017 Published: 31.05.2017 Analiza niepowodzeń leczenia chorych na raka płaskonabłonkowego szyjki macicy

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolska Konferencja Nowości w Położnictwie i Ginekologii Warszawa

II Ogólnopolska Konferencja Nowości w Położnictwie i Ginekologii Warszawa II Ogólnopolska Konferencja Nowości w Położnictwie i Ginekologii Warszawa 18-19.04.2015 Prof. dr hab. n med. Jan Kotarski I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii UM w Lublinie 200 000

Bardziej szczegółowo

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych.

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Lek. Ewelina Anna Dziedzic Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych Promotor: Prof. dr hab. n. med. Marek Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem i stroną, po której umiejscawia się ciąża ektopowa jajowodowa?

Bardziej szczegółowo

RAK SZYJKI MACICY INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGIC CANCER - 2013

RAK SZYJKI MACICY INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGIC CANCER - 2013 INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGIC CANCER - 2013 RAK SZYJKI MACICY Andrzej Bieńkiewicz Uniwersytet Medyczny w Łodzi Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej WSS im. M. Kopernika HOT TOPICS, 2014 Significance

Bardziej szczegółowo

Pozaotrzewnowe, zmodyfikowane wytrzewienie tylne (radykalna ooforektomia typu II) jako część ultraradykalnej chirurgii raka jajnika opis przypadku

Pozaotrzewnowe, zmodyfikowane wytrzewienie tylne (radykalna ooforektomia typu II) jako część ultraradykalnej chirurgii raka jajnika opis przypadku Ginekol Pol. 2013, 84, 465-470 P R A C E K A Z U I S T Y C Z N E Pozaotrzewnowe, zmodyfikowane wytrzewienie tylne (radykalna ooforektomia typu II) jako część ultraradykalnej chirurgii raka jajnika opis

Bardziej szczegółowo

Czy ponawiane leczenie chirurgiczne przynosi korzyść chorym na raka jajnika?

Czy ponawiane leczenie chirurgiczne przynosi korzyść chorym na raka jajnika? Czy ponawiane leczenie chirurgiczne przynosi korzyść chorym na raka jajnika? 1 1,2 1,2 Jan Kornafel, Marcin Jędryka, Marcin Ekiert, 2 Barbara Rossochacka-Rostalska 1 2 Katedra Onkologii, Klinika Onkologii

Bardziej szczegółowo

Conization and radical vaginal trachelectomy with laparoscopic lymphadenectomy in fertility-sparing surgical treatment of cervical cancer

Conization and radical vaginal trachelectomy with laparoscopic lymphadenectomy in fertility-sparing surgical treatment of cervical cancer ! " # $ % $ & ' ( ) * +, - +,. Konizacja i radykalna pochwowa trachelektomia z laparoskopową limfadenektomią w leczeniu chirurgicznym kobiet z rakiem szyjki macicy pozwalającym na zachowanie płodności

Bardziej szczegółowo

Nawrotowy rak jajnika kwalifikacja i wyniki leczenia operacyjnego

Nawrotowy rak jajnika kwalifikacja i wyniki leczenia operacyjnego Ginekol Pol. 01, 86, 90-906 Nawrotowy rak jajnika kwalifikacja i wyniki leczenia operacyjnego Recurrent ovarian cancer qualification and results of surgical treatment 1 II Katedra i Klinika Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Pułapki (bardzo) wczesnej diagnostyki nowotworów układu rozrodczego

Pułapki (bardzo) wczesnej diagnostyki nowotworów układu rozrodczego Pułapki (bardzo) wczesnej diagnostyki nowotworów układu rozrodczego Radosław Mądry i Janina Markowska Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań 17-10-2014

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU. Lek. med. Ali Akbar Hedayati

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU. Lek. med. Ali Akbar Hedayati UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU Lek. med. Ali Akbar Hedayati starszy asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze Analiza wyników operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WTÓRNE OPERACJE CYTOREDUKCYJNE - ZASADY KWALIFIKACJI

WTÓRNE OPERACJE CYTOREDUKCYJNE - ZASADY KWALIFIKACJI WTÓRNE OPERACJE CYTOREDUKCYJNE - ZASADY KWALIFIKACJI Paweł Basta Klinika Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Uniwersyteckie Centrum Leczenia Chorób Piersi I Katedra Chirurgii Ogólnej

Bardziej szczegółowo

Nowy system klasyfikacji zaawansowania nowotworów jajnika, jajowodu i otrzewnej stan na 2014 rok

Nowy system klasyfikacji zaawansowania nowotworów jajnika, jajowodu i otrzewnej stan na 2014 rok PRACA PRZEGLĄDOWA Kamil Zalewski 1, 2, Marcin Misiek 1, Stanisław Góźdź 1, Mariusz Bidziński 3, 4 1 Klinika Ginekologii Onkologicznej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach 2 Katedra i Klinika Położnictwa,

Bardziej szczegółowo

Dr hab. n. med. Paweł Blecharz

Dr hab. n. med. Paweł Blecharz BRCA1 zależny rak piersi i jajnika odmienności diagnostyczne i kliniczne (BRCA1 dependent breast and ovarian cancer clinical and diagnostic diversities) Paweł Blecharz Dr hab. n. med. Paweł Blecharz Dr

Bardziej szczegółowo

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl 0100 Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets 0100 0110 10 0200 Pud a klapowe sà to pude ka z o one zasadniczo z jednej cz Êci, których brzeg jest klejony, szyty, albo które majà

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

CHEMIOTERAPIA I RZUTU: IP vs DOSE DENSE?

CHEMIOTERAPIA I RZUTU: IP vs DOSE DENSE? CHEMIOTERAPIA I RZUTU: IP vs DOSE DENSE? Dr n. med. Anita Chudecka-Głaz Prof. zw. dr hab. n. med. Izabella Rzepka-Górska Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie CA125 po I linii Pro i kontra. Krzysztof Sodowski vs Radosław Mądry Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Oznaczanie CA125 po I linii Pro i kontra. Krzysztof Sodowski vs Radosław Mądry Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Oznaczanie CA125 po I linii Pro i kontra Krzysztof Sodowski vs Radosław Mądry Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Early treatment of relapsed ovarian cancer based on CA125 level alone

Bardziej szczegółowo

Evaluation of upper limb function in women after mastectomy with secondary lymphedema

Evaluation of upper limb function in women after mastectomy with secondary lymphedema IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Aniologicznego Bydgoszcz, 21-22 maj 2014 r. Ocena sprawności funkcjonalnej kończyny górnej u kobiet z wtórnym obrzękiem

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Rak błony śluzowej trzonu macicy u chorych po przebytej chorobie nowotworowej aspekty kliniczne i molekularne

Rak błony śluzowej trzonu macicy u chorych po przebytej chorobie nowotworowej aspekty kliniczne i molekularne Ginekol Pol. 2016, 87, 88-93 Rak błony śluzowej trzonu macicy u chorych po przebytej chorobie nowotworowej aspekty kliniczne i molekularne Endometrial cancer in patients after previous neoplastic disease

Bardziej szczegółowo

RAK PŁUCA A CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE

RAK PŁUCA A CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE Beata Brajer-Luftmann Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej UM w Poznaniu TPT 30.11.2013r. Najczęstszy nowotwór na świecie (ok. 1,2 mln zachorowań i ok. 1,1ml zgonów)

Bardziej szczegółowo

Тазовая и околоаортальная лимфаденэктомия в случае рака эндометрия

Тазовая и околоаортальная лимфаденэктомия в случае рака эндометрия Marcin Opławski 1, Zbigniew Kojs 2, Radosław Kosobucki 2, Magdalena Smoczyńska 3 Curr. Gynecol. Oncol. 2013, 11 (2), p. 151 158 Received: 17.06.2013 Accepted: 01.07.2013 Published: 31.07.2013 Limfadenektomia

Bardziej szczegółowo

Odmienności podejścia terapeutycznego w rzadszych podtypach raka jajnika

Odmienności podejścia terapeutycznego w rzadszych podtypach raka jajnika Odmienności podejścia terapeutycznego w rzadszych podtypach raka jajnika Rak jajnika: nowe wyzwania diagnostyczno - terapeutyczne Warszawa, 15-16.05.2015 Dagmara Klasa-Mazurkiewicz Gdański Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

GIN ONKOL, 2005, 3 (2), p

GIN ONKOL, 2005, 3 (2), p Mariusz Bidziñski, Leszek J. Gmyrek, Anna Dañska-Bidziñska, Waldemar Wierzba Gin Onkol, 2005, 3 (2), p. 91-97 Received: 05.04.2005 Accepted: 19.05.2005 Published: 30.06.2005 The therapeutic value of the

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH EPIDEMIOLOGIA prof. dr hab. med. Jan Kornafel Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM we Wrocławiu Mierniki epidemiologiczne Mierniki epidemiologiczne

Bardziej szczegółowo

Artykuł oryginalny Original article

Artykuł oryginalny Original article Artykuł oryginalny Original article NOWOTWORY Journal of Oncology 2016, volume 66, number 2, 103 108 DOI: 10.5603/NJO.2016.0019 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem )

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem ) Publikacje naukowe: ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem 7.03.2013) Stosowanie larw Lucilia sericata jako metoda leczenia przewlekłych ran kończyn. Inne publikacje: 1.

Bardziej szczegółowo

Udział czynników demograficznych w kształtowaniu wyników leczenia raka jajnika na podstawie materiału Gdyńskiego Centrum Onkologii

Udział czynników demograficznych w kształtowaniu wyników leczenia raka jajnika na podstawie materiału Gdyńskiego Centrum Onkologii Lek. med. Andrzej Kmieć Udział czynników demograficznych w kształtowaniu wyników leczenia raka jajnika na podstawie materiału Gdyńskiego Centrum Onkologii Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Zakład

Bardziej szczegółowo

Analiza wczesnych wyników leczenia chorych na czerniaka skóry poddanych biopsji węzła wartowniczego

Analiza wczesnych wyników leczenia chorych na czerniaka skóry poddanych biopsji węzła wartowniczego Artykuł oryginalny Original article NOWOTWORY Journal of Oncology 24, volume 64, number 5, 9 95 DOI:.56/NJO.24.6 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 29 54X www.nowotwory.viamedica.pl Analiza wczesnych

Bardziej szczegółowo

Algorytmy postępowania w raka szyjki macicy oparto na istniejących wytycznych w ramach ESGO a przygotował je Komitet Edukacyjny ESGO jako narzędzie

Algorytmy postępowania w raka szyjki macicy oparto na istniejących wytycznych w ramach ESGO a przygotował je Komitet Edukacyjny ESGO jako narzędzie Algorytm postępowania Rak szyjki macicy Algorytmy postępowania w raka szyjki macicy oparto na istniejących wytycznych w ramach ESGO a przygotował je Komitet Edukacyjny ESGO jako narzędzie nauczania dla

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeñ leczenia chorych na raka trzonu macicy poddanych pooperacyjnej radioterapii

Przyczyny niepowodzeñ leczenia chorych na raka trzonu macicy poddanych pooperacyjnej radioterapii Przyczyny niepowodzeñ leczenia chorych na raka trzonu macicy poddanych pooperacyjnej radioterapii Causes of treatment failure in patients with endometrial cancer treated with postoperative radiotherapy

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

The 18th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO 2013), Liverpool, England, 19-22 Października 2013

The 18th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO 2013), Liverpool, England, 19-22 Października 2013 The 18th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO 2013), Liverpool, England, 19-22 Października 2013 RAK SZYJKI MACICY Andrzej Bieńkiewicz Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Marcin Opławski 1, Tomasz Bieda 2, Marcin Zarawski 1, Zbigniew Kojs 2. Streszczenie. Abstract

Marcin Opławski 1, Tomasz Bieda 2, Marcin Zarawski 1, Zbigniew Kojs 2. Streszczenie. Abstract Curr Gynecol Oncol 2015, 13 (2), p. 99 105 Marcin Opławski 1, Tomasz Bieda 2, Marcin Zarawski 1, Zbigniew Kojs 2 Received: 26.05.2015 Accepted: 16.06.2015 Published: 31.07.2015 Rozległość limfadenektomii

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary. Leszek Jarosław Gmyrek 1, Joanna Jońska-Gmyrek 2, Mariusz Bidziński 1, Piotr Sobiczewski 1, Anna Dańska-Bidzińska 1

Streszczenie. Summary. Leszek Jarosław Gmyrek 1, Joanna Jońska-Gmyrek 2, Mariusz Bidziński 1, Piotr Sobiczewski 1, Anna Dańska-Bidzińska 1 Leszek Jarosław Gmyrek, Joanna Jońska-Gmyrek, Mariusz Bidziński, Piotr Sobiczewski, Anna Dańska-Bidzińska Curr. Gynecol. Oncol. 00, 8 (), p. 7-33 Received: 6..009 Accepted: 08.0.00 Published: 3.03.00 Ocena

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Apokrynowy rak piersi w materiale Centrum Onkologii w Krakowie. Cechy kliniczne i wyniki leczenia chorych w latach

Apokrynowy rak piersi w materiale Centrum Onkologii w Krakowie. Cechy kliniczne i wyniki leczenia chorych w latach Apokrynowy rak piersi w materiale Centrum Onkologii w Krakowie. Cechy kliniczne i wyniki leczenia chorych w latach 952-2002 Apocrine breast cancer in the material from Cancer Centre in Krakow. Clinical

Bardziej szczegółowo

Dr hab. med. Mirosław Dziuk, prof. nadzw. Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM Warszawa

Dr hab. med. Mirosław Dziuk, prof. nadzw. Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM Warszawa Dr hab. med. Mirosław Dziuk, prof. nadzw. Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM Warszawa ROZPOZNAWANIE: PET - CT W ONKOLOGII poszukiwanie ognisk choroby - wczesne wykrywanie różnicowanie zmian łagodnych

Bardziej szczegółowo

Zapobiec rakowi szyjki macicy

Zapobiec rakowi szyjki macicy Zapobiec rakowi szyjki macicy http:// Iechyd Cyhoeddus Cymru Public Health Wales Celem tej broszury jest przekazanie informacji, które mogą zapobiec zachorowaniu na raka szyjki macicy. Regularne poddawanie

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus

Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Bardziej szczegółowo

ESMO CONSENSUS CONFERECE on ENDOMETRIAL CANCER we współpracy z ESGO i ESTRO

ESMO CONSENSUS CONFERECE on ENDOMETRIAL CANCER we współpracy z ESGO i ESTRO ESMO CONSENSUS CONFERECE on ENDOMETRIAL CANCER we współpracy z ESGO i ESTRO Andrzej Roszak Spotkanie po ASTRO Łódź 2015 Trendy zachorowalności na nowotwory trzonu macicy w Polsce w latach 1980-2010 5125

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Rak trzonu macicy u kobiet po 65. roku ycia. Analiza kliniczna i patomorfologiczna

Rak trzonu macicy u kobiet po 65. roku ycia. Analiza kliniczna i patomorfologiczna Rak trzonu macicy u kobiet po 65. roku ycia. Analiza kliniczna i patomorfologiczna Endometrial carcinoma in women aged 65 and older. Clinical and pathological analysis Jerzy Korczyński, Leszek Gottwald,

Bardziej szczegółowo

Ciąża i poród u kobiet po oszczędzającym chirurgicznym leczeniu raka szyjki macicy

Ciąża i poród u kobiet po oszczędzającym chirurgicznym leczeniu raka szyjki macicy P R A C E O R Y G I N A L N E Ginekol Pol. 2015, 86, 700-705 Ciąża i poród u kobiet po oszczędzającym chirurgicznym leczeniu raka szyjki macicy Pregnancy and labor after fertility-sparing surgical management

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa na wypadek nowotworu Ona nr OWU/ONA1/1/2015

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa na wypadek nowotworu Ona nr OWU/ONA1/1/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa na wypadek nowotworu Ona nr OWU/ONA1/1/2015 Umowa dodatkowa Ona jest zawierana na podstawie Warunków oraz Ogólnych warunków ubezpieczenia Umowy dodatkowej na

Bardziej szczegółowo

Ocena zdarzeń molekularnych, zakres chirurgii i terapia w guzach o granicznej złośliwości. Prof. Mariusz Bidziński

Ocena zdarzeń molekularnych, zakres chirurgii i terapia w guzach o granicznej złośliwości. Prof. Mariusz Bidziński Ocena zdarzeń molekularnych, zakres chirurgii i terapia w guzach o granicznej złośliwości Prof. Mariusz Bidziński Definicja guzów granicznych jajnika Po raz pierwszy opisał Taylor w roku 1929 Obecnie wydzielone

Bardziej szczegółowo

Liverpool, UK 19-22, Oct2013 The 18th ESGO International Meeting

Liverpool, UK 19-22, Oct2013 The 18th ESGO International Meeting HOT TOPICS 2014 W GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ WARSZAWA, 01 marzec 2014 r. NOWOTWORY TRZONU MACICY Liverpool, UK 19-22, Oct2013 The 18th ESGO International Meeting Paweł Knapp Klinika Ginekologii i Ginekologii

Bardziej szczegółowo

Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; kierownik Pracowni: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; kierownik Pracowni: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz Czy zamienne stosowanie klasyfikacji zaawansowania nowotworów endometrium wed³ug Miêdzynarodowej Federacji Ginekologów i Po³o ników z 1988 roku i z 2009 roku mo e prowadziæ do istotnych pomy³ek klinicznych?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Multimedialna Katedry Anatomii UJ CM

Pracownia Multimedialna Katedry Anatomii UJ CM Main intraembryonic and extraembryonik arteries (red) and veins (blue) in a 4-mm embryo (end of the fourth week). Only the vessels on the left side of the embryo are shown Pracownia Multimedialna Katedry

Bardziej szczegółowo

Wartości SUVmax mierzone za pomocą 18F FDG PET/CT w guzie pierwotnym a cechy kliniczno-patologiczne endometrioidalnego raka endometrium

Wartości SUVmax mierzone za pomocą 18F FDG PET/CT w guzie pierwotnym a cechy kliniczno-patologiczne endometrioidalnego raka endometrium Wartości SUVmax mierzone za pomocą 18F FDG PET/CT w guzie pierwotnym a cechy kliniczno-patologiczne endometrioidalnego raka endometrium SUVmax measured by 18F FDG PET/CT in the primary tumor in relation

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kryniewska 1, Jacek Jan Sznurkowski 2. Streszczenie. Received: Accepted: Published:

Katarzyna Kryniewska 1, Jacek Jan Sznurkowski 2. Streszczenie. Received: Accepted: Published: Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (3), p. 145 155 Katarzyna Kryniewska 1, Jacek Jan Sznurkowski 2 Received: 17.10.2016 Accepted: 03.11.2016 Published: 30.11.2016 Kluczowe problemy procesu leczenia raka błony

Bardziej szczegółowo

Rak jajnika w ciąży opisy trzech przypadków oraz aktualne algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

Rak jajnika w ciąży opisy trzech przypadków oraz aktualne algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego DOI: 10.17772/gp/59267 Rak jajnika w ciąży opisy trzech przypadków oraz aktualne algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego Ovarian cancer during pregnancy presentation of three cases and current

Bardziej szczegółowo

ETIOLOGIA/ETIOPATOGENEZA (1) Współcześnie wyróżniamy dwie główne grupy

ETIOLOGIA/ETIOPATOGENEZA (1) Współcześnie wyróżniamy dwie główne grupy Jacek Jan Sznurkowski, Lubomir Bodnar, Mariusz Bidziński, Andrzej Bieńkiewicz, Paweł Blecharz, Robert Jach, Paweł Knapp, Zbigniew Kojs, Jan Kotarski, Janina Markowska, Radosław Mądry, Marcin Misiek, Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Artykuł oryginalny Original article

Artykuł oryginalny Original article Artykuł oryginalny Original article NOWOTWORY Journal of Oncology 2013, volume 63, number 3, 227 233 DOI: 10.5603/NJO.2013.0003 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne

Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne Świerblewski M. 1, Kopacz A. 1, Jastrzębski T. 1 1 Katedra i

Bardziej szczegółowo

Beata Kotowicz, 2016 załącznik nr 2. Autoreferat

Beata Kotowicz, 2016 załącznik nr 2. Autoreferat Autoreferat 1. Imię i Nazwisko: Beata Urszula Kotowicz 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 1991 Wydział Farmacji Akademii

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Maciej Bodzek 1, Wiktor Szatkowski 2, Marek Jasiówka 2, Kazimierz Karolewski 2, Małgorzata Klimek 2, Paweł Blecharz 2. Streszczenie.

Maciej Bodzek 1, Wiktor Szatkowski 2, Marek Jasiówka 2, Kazimierz Karolewski 2, Małgorzata Klimek 2, Paweł Blecharz 2. Streszczenie. Curr Gynecol Oncol 207, 5 (), p. 68 77 Maciej Bodzek, Wiktor Szatkowski 2, Marek Jasiówka 2, Kazimierz Karolewski 2, Małgorzata Klimek 2, Paweł Blecharz 2 Received: 25.0.207 Accepted: 06.05.207 Published:

Bardziej szczegółowo

GIN ONKOL 2007, 5 (1), p

GIN ONKOL 2007, 5 (1), p Pawe³ Blecharz 1, Krzysztof Urbañski 1, Kazimierz Karolewski 1, Ma³gorzata Klimek 1, Jacek Pude³ek 1, Tomasz Bieda 1, Ewelina Kojs 2 Gin Onkol 2007, 5 (1), p. 22-28 Received: 14.03.2007 Accepted: 14.03.2007

Bardziej szczegółowo

Wybrane parametry zachorowalności na nowotwory żeńskich narządów płciowych w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1963-2003

Wybrane parametry zachorowalności na nowotwory żeńskich narządów płciowych w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1963-2003 NOWOTWORY Journal of Oncology 211 volume 61 Number 2 114 125 Wybrane parametry zachorowalności na nowotwory żeńskich narządów płciowych w regionie Polski południowo-wschodniej w latach - Jan Gawełko 1,

Bardziej szczegółowo

Marcin Demkow Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca

Marcin Demkow Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca Zapobieganie powikłaniom oraz postępowanie w przypadku powikłań okołozabiegowych (zamknięcie uszka LP) Marcin Demkow Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca Powikłania Embolizacja implantu

Bardziej szczegółowo

Gramatyka i słownictwo

Gramatyka i słownictwo WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 4 a/b SP4 Gramatyka i słownictwo uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych (czasownik to be - w formie pełnej i skróconej, zaimki

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

Ocena użyteczności oznaczeń białka HE4 i algorytmu ROMA w przedoperacyjnej diagnostyce guzów przydatków

Ocena użyteczności oznaczeń białka HE4 i algorytmu ROMA w przedoperacyjnej diagnostyce guzów przydatków Ocena użyteczności oznaczeń białka HE4 i algorytmu ROMA w przedoperacyjnej diagnostyce guzów przydatków Evaluation of applicability of HE4 and ROMA in the preoperative diagnosis of adnexal masses 1 2 1

Bardziej szczegółowo

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA Celem tego zadania jest podanie prostej teorii, która tłumaczy tak zwane chłodzenie laserowe i zjawisko melasy optycznej. Chodzi tu o chłodzenia

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Grażyna Szypuła, Magdalena Rusin Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. R. Liszki w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Leczenie neurochirurgiczne i napromienianie przerzutów do mózgu u chorych na raka piersi analiza przeżyć i czynników prognostycznych

Leczenie neurochirurgiczne i napromienianie przerzutów do mózgu u chorych na raka piersi analiza przeżyć i czynników prognostycznych NOWOTWORY Journal of Oncology 2007 volume 57 Number 2 40 45 Lecze neurochirurgiczne i napromienia przerzutów do mózgu u chorych na raka piersi analiza przeżyć i czynników prognostycznych Anna Niwińska,

Bardziej szczegółowo

Nowotwory kobiecego układu płciowego

Nowotwory kobiecego układu płciowego Nowotwory kobiecego układu płciowego Redakcja: Jan Kornafel, Radosław Mądry Zespół autorski: Jan Kornafel, Radosław Mądry, Mariusz Bidziński, Jan Bręborowicz, Krzysztof Gawrychowski, Aleksandra Łacko,

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe jajnika - ryzyko zachorowania, zaawansowanie, rokowanie pięcioletnie.

Nowotwory złośliwe jajnika - ryzyko zachorowania, zaawansowanie, rokowanie pięcioletnie. Nowotwory złośliwe jajnika - ryzyko zachorowania, zaawansowanie, rokowanie pięcioletnie. Dolny Śląsk, Europa, świat Przygotował Komitet ds. Epidemiologii: Beata Hawro, Maria Wolny-Łątka, Jerzy Błaszczyk,

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Przydatność oznaczeń stężenia osteopontyny (OPN) u chorych na raka jajnika poddanych chemioterapii I rzutu

Przydatność oznaczeń stężenia osteopontyny (OPN) u chorych na raka jajnika poddanych chemioterapii I rzutu Przydatność oznaczeń stężenia osteopontyny (OPN) u chorych na raka jajnika poddanych chemioterapii I rzutu Usefulness of osteopontin (OPN) determinations in ovarian cancer patients who underwent first-line

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Koszty leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy w Polsce w latach na przykładzie województwa śląskiego

Koszty leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy w Polsce w latach na przykładzie województwa śląskiego Koszty leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy w Polsce w latach 2011-2012 na przykładzie województwa śląskiego Treatment costs of malignant cervical cancer in Poland in 2011-2012 the case of Silesian

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Anna Ratajska 1 2 1 1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Czyli czemu Marcin spóźnił się na ostatnie koło

Czyli czemu Marcin spóźnił się na ostatnie koło Czyli czemu Marcin spóźnił się na ostatnie koło Adam Ostrowski SKN przy Katedrze i Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej Gabinet Pacjentka lat 46 zgłosiła się

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

ETIOLOGIA/ETIOPATOGENEZA (1,2) Etiopatogenetycznie raka błony śluzowej trzonu

ETIOLOGIA/ETIOPATOGENEZA (1,2) Etiopatogenetycznie raka błony śluzowej trzonu Jacek Jan Sznurkowski, Paweł Knapp, Lubomir Bodnar, Mariusz Bidziński, Robert Jach, Marcin Misiek, Andrzej Bieńkiewicz, Paweł Blecharz, Zbigniew Kojs, Jan Kotarski, Janina Markowska, Radosław Mądry, Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

diagnostyka różnicowa złośliwych i niezłośliwych zmian w jajnikach nie tylko CA 125 i HE4, ale również wybrane wykładniki gospodarki lipidowej

diagnostyka różnicowa złośliwych i niezłośliwych zmian w jajnikach nie tylko CA 125 i HE4, ale również wybrane wykładniki gospodarki lipidowej diagnostyka różnicowa złośliwych i niezłośliwych zmian w jajnikach nie tylko CA 125 i HE4, ale również wybrane wykładniki gospodarki lipidowej Pracownia Markerów Nowotworowych Zakładu Patologii i Diagnostyki

Bardziej szczegółowo