KSIĄŻECZKA ZDROWIA DZIECKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĄŻECZKA ZDROWIA DZIECKA"

Transkrypt

1 Ministerstwo Zdrowia I Opieki Społecznej KSIĄŻECZKA ZDROWIA DZIECKA Polskie Towarzystwo Pediatryczne

2 Szanowni Rodzice! Wręczona Wam po narodzinach Waszego dziecka Książeczka Zdrowia jest dokumentem szczególnej wagi. Ma ona charakter dokumentu osobistego i służy obserwacji rozwoju i stanu zdrowia każdego młodego człowieka od chwili jego urodzenia do 18 roku życia. Obowiązek wypełniania Książeczki należy do lekarzy opiekujących się dzieckiem, oraz do rodziców. Informacje zapisywane w poszczególnych rozdziałach Książeczki pozwalają na ocenę prawidłowości wzrastania i rozwoju psychoruchowego dziecka w kolejnych okresach jego życia, od niemowlęctwa aż do okresu dojrzewania. Książeczka Zdrowia Dziecka jest najważniejszym, pozostającym w dyspozycji rodziców źródłem informacji o wykonanych szczepieniach ochronnych, o przebytych chorobach i ich leczeniu, oraz szczególnie ważnych badaniach pomocniczych (na przykład - badaniach radiologicznych). Polska Książeczka Zdrowia Dziecka jest dokumentem porównywalnym z paszportami zdrowia dziecka w krajach wspólnoty europejskiej i w innych rozwiniętych krajach świata. W miarę doskonalenia systemu opieki zdrowotnej Książeczka może stać się wkrótce niezbędną częścią dokumentacji w postępowaniu dotyczącym refundacji kosztów leczenia i usprawnienia leczenia. Zwracamy się do wszystkich Rodziców i Opiekunów z gorącym apelem o własnoręczne zamieszczanie w Książeczce obserwacji dotyczących dzieci do 18 miesiąca życia, oraz o występowanie do lekarzy domowych o wpisanie fachowych informacji odnośnie rozwoju i zdrowia dziecka. Książeczka Zdrowia znalazła już swoje miejsce wśród osobistych dokumentów dzieci. Nie zawsze jest jednak dokładnie wypełniana, co prowadzi do bezpowrotnej utraty informacji ważnych nie tylko w dzieciństwie, ale i później - w wieku dojrzałym. Polskie Towarzystwo Pediatryczne

3 KSIĄŻECZKA ZDROWIA DZIECKA

4 oprac. Polskie Towarzystwo Pediatryczne przy współpracy Instytutu Matki i Dziecka Druk: BWA B-stok, ul. Bohaterów Getta 5, tel./fax

5 DRODZY RODZICE W książeczce, którą przekazujemy Waszemu dziecku w pierwszych dniach po urodzeniu, spisywana będzie historia rozwoju i zdrowia przez cały okres jego dzieciństwa i młodości, tzn. do roku życia. Książeczka jest dokumentem, z którym dziecko zgłasza się na każde badanie lekarskie, niezależnie gdzie ma ono miejsce. Znajdujące się w niej informacje ułatwią lekarzowi lepsze poznanie dziecka i udzielenie mu właściwej pomocy. Informacje te pozwolą także: - rodzicom lepiej zrozumieć problemy zdrowotne dziecka i zalecenia lekarskie, - dziecku, gdy dorośnie zainteresować się swoim zdrowiem, lepiej poznać siebie, i troszczyć się o własne zdrowie Książeczka ta jest własnością dziecka. Zachęcamy do korzystania z niej! We własnym interesie chrońcie ją przed zgubieniem lub zniszczeniem. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Instytut Matki i Dziecka 1 rok życia 7 rok życia 14 rok życia tu można wkleić zdjęcie tu można wkleić zdjęcie tu można wkleić zdjęcie

6

7 DANE DZIECKA 1 Nazwisko... Imię (imiona)... Data urodzenia dzień... mies.... rok... Miejsce urodzenia... Adres(y) Numer ewidencyjny (PESEL) Grupa krwi i czynnik Rh dziecka* grupa krwi... Rh... data badania (pieczęć laboratorium) (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wpisu) * Grupa krwi może być wpisana do legitymacji zdrowia po dwukrotnym jej oznaczeniu w laboratoium

8 2 DANE O RODZINIE Rodzice (opiekunowie) Imiona rodziców Rok urodzenia Wykształcenie Zawód Rodzeństwo Płeć Rok urodzenia Stan zdrowia i inne informacje Choroby, które występują lub występowały u rodziców i / lub rodzeństwa* otyłość nadciśnienie cukrzyca choroba wieńcowa zawał serca i udar mózgowy padaczka uczulenia chor. metaboliczne i genetyczne inne przewlekłe choroby palenie tytoniu przez osoby zamieszkujące z dzieckiem * Wstawić X w odpowiedniej kratce

9 OKRES PRENATALNY (CIĄŻA) 3 Matka: wiek... lat. Grupa krwi matki... Miano przeciwciał anty - D... Antygen HBs... Szkodliwości zawodowe, środowiskowe Przebieg ciąży* krwawienie przed 28 tyg. krwawienie po 28 tyg. łożysko przodujące niewydolność szyjkowa przedwczesne skurcze niewydolność łożyska wielowodzie małowodzie hypotrofia płodu ciąża mnoga nieprawidłowe położenie płodu niedokrwistość zakażenie dróg moczowych upławy konflikt serologiczny nadciśnienie białkomocz duże obrzęki cukrzyca choroby serca różyczka toksoplazmoza choroby gorączkowe palenie tytoniu, inne używki inne * Wstawić X w odpowiedniej kratce Używki Leki... (podpis i pieczęć położnika)

10 4 PORÓD Data dzień... miesiąc... rok... Miejsce urodzenia*: szpital, ambulatorium, dom, inne... (pieczęć szpitala) Poród w... tygodniu ciąży. Pojedynczy, bliźniaczy*, bliźnię z kolei... Czas trwania I okresu... godz., II okresu... min. Pękniecie pęcherza płodowego*: w czasie porodu, przed porodem -. - liczba godz.... Płyn owodniowy*: przejrzysty, mętny, zielony, krwisty. Rodzaj porodu*: siłami natury, kleszcze, VE, pomoc ręczna Cięcie cesarskie, wskazania... Zastosowano znieczulenie... Leki w czasie I i II okresu porodu.... Nieprawidłowy przebieg porodu*: objawy zagrożenia płodu, nieprawidłowa czynność skurczowa macicy, krwawienie w I okresie, stan septyczny, poród przedłużony, nieprawidłowe położenie / ułożenie płodu, nieprawidłowe usytułowanie łożyska, inne nieprawidłowości łożyska Opis powikłań * Właściwe podkreślić... (podpis i pieczęć położnika)

11 STAN NOWORODKA PO URODZENIU 5... (pieczęć zakładu) Masa urodzeniowa... g Obwód głowy... cm Ocena według Apgar parametr czas oceny (min.) czynność serca oddech napięcie mięśni odruchy zabarwienie skóry Suma Postępowanie z noworodkiem po urodzeniu* odśluzowano osuszono zaopatrzono pępowinę podano tlen stosowano intubację cewnikowano żyłę pępowinową stosowano masaż serca stosowano sztuczną wentylację stosowano leki długość... cm obwód klatki piersiowej... cm Noworodek urodzony: - w stanie dobrym - z objawami niedotlenienia - w zamartwicy - bez oznak życia Urazy okołoporodowe Opis nieprawidłowości (wad wrodzonych) tak, nie (od... do... min.) tak, nie (od... do... min.) tak, nie (od... do... min.) tak, nie (od... do... min.) tak, nie (od... do... min.) tak, nie (od... do... min.) tak, nie (od... do... min.) tak, nie (od... do... min.) tak, nie... * Właściwe podkreślić... (podpis i pieczęć pediatry neonatologa)

12 6 OBSERWACJE W ODDZIALE NOWORODKOWYM OD... DO... DNI... Zachowanie noworodka*: - spokojny: spokojne czuwanie, sen lekki, sen głęboki - niespokojny: krzyk, aktywne czuwanie, ruchy niezborne Stan przedmiotowy** głowa szyja skóra oddech czynność serca tony serca tętno na kończynach brzuch narządy płciowe napięcie mięśni kończyny stawy biodrowe P N Rodzaj nieprawidłowości Żółtaczka* tak, nie od... doby do... doby maksymalne stężenie bilirubiny... w... dobie Postępowanie i leczenie zachowawcze: Transfuzja wymienna: Spadek masy ciała: najniższa masa... w dobie... Karmienie* naturalne, sztuczne, mieszane * Właściwe podkreślić ** Wstawić X w odpowiednim miejscu (P=prawidłowe, N=nieprawidłowe)... (podpis i pieczęć pediatry - neonatologa)

13 WYPISOWE BADANIE NOWORODKA 7 Data wypisu... dzień życia... Testy przesiewowe: data, wynik fenyloketonuria... hipotyreoza... wrodzona dysplazja stawów biodrowych... narząd wzroku... narząd słuchu... inne... Szczepienia: 1. Przeciw WZW typ B*: tak, nie (wpis str. 29) 2. BCG*: tak, nie (wpis str. 30) przyczyna nieszczepienia... Konsultacje specjalistyczne: kardiolog, okulista, chirurg, inne. Czy występowały**: bezdech, sinica, zwolnienie czynności serca < 80 min wiotkość, drgawki, inne objawy - jakie WYPISANY*: do domu, na żądanie rodziców, do domu dziecka, do innego oddziału... Stan noworodka w chwili wypisu*: zdrowy bez zastrzeżeń, wymaga opieki poradni specjalistycznej, konieczna hospitalizacja, wypisany w stanie zagrożenia życia. Masa ciała w dniu wypisu... kg. Obwód głowy... cm, ciemiączko... cm Uwagi... WIZYTA PATRONAŻOWA dnia... w... dobie życia Ocena stanu zdrowia noworodka, w tym wyniki testów przesiewowych (j.w.) Zalecenia (podpis i pieczęć lekarza) * Właściwe podkreślić ** Wstawić X w odpowiedniej kratce... (podpis i pieczęć lekarza)

14 8 WIZYTY PATRONAŻOWE Data Doba życia Stan zdrowia i zalecenia, podpis i pieczęć

15 (PIELĘGNIARKI, LEKARZA) 9 Data Doba życia Stan zdrowia i zalecenia, podpis i pieczęć

16 10 BADANIE PROFILAKTYCZNE (rozwój fizyczny Data Wiek (mies.) Masa Długość ciała ciała (kg/centyl) (cm/centyl) głowy (cm/centyl) Obwód kl. piers. (cm/centyl) Ciemiączko przednie (cm)

17 W OKRESIE NIEMOWLĘCYM i stan zdrowia) 11 Liczba zębów Stan zdrowia i sposób żywienia, zalecenia, witaminy, leczenie, podpis i pieczęć lekarza

18 12 BADANIE PROFILAKTYCZNE (rozwój fizyczny Data Wiek (mies.) Masa Długość ciała ciała (kg/centyl) (cm/centyl) głowy (cm/centyl) Obwód kl. piers. (cm/centyl) Ciemiączko przednie (cm) Czy występowały*: bezdech, sinica, zwolnienie czynności serca < 70 min, wiotkość, drgawki, inne objawy - jakie * Wstawić X w odpowiedniej kratce

19 W OKRESIE NIEMOWLĘCYM i stan zdrowia) 13 Liczba zębów Stan zdrowia i sposób żywienia, zalecenia, witaminy, leczenie, podpis i pieczęć lekarza Uwagi:

20 14 KARTA ROZWOJU W KOLEJNYCH Oczekiwane osiągnięcia dziecka w kolejnych miesiącach życia Stwierdzane osiągnięcia W pozycji na brzuchu unosi głowę chwiejnie 1 Skupia wzrok na twarzy badającego przez chwilę Wydaje dźwięki gardłowe Utrzymuje głowę przy podciąganiu do pozycji siedzącej 2 Śledzi wzrokiem osobę poruszają się Reaguj mimiką na kontakt z badanym W pozycji na brzuchu opiera się na przedramieniu 3 Utrzymuje głowę prosto w pozycji siedzącej Bawi się rękami, odpowiada uśmiechem na uśmiech W pozycji na brzuchu nogi proste lub pół wyprostowane 4 Podciąganie do pozycji siedzącej unosi głowę i ramiona W odpowiedzi śmieje się głośno i gaworzy W pozycji na brzuchu opiera się na dłoniach 5 Chwyta grzechotkę leżącą w zasięgu ręki i obraca nią Wydaje okrzyki radości Odwraca się z pleców na brzuch i na odwrót 6 Trzymane pionowo utrzymuje częściowo ciężar ciała Siedząc z oparciem, chwyta pewnie grzechotkę jedną ręką Siedzi przez moment bez podtrzymywania 7 Pełza okrężnie i do tyłu Gaworzy, wymawiając sylaby * Wstawić X w odpowiedniej kratce

21 PSYCHORUCHOWEGO DZIECKA MIESIĄCACH ŻYCIA 15 w kolejnych miesiącach życia* Ocena rozwoju zalecenia

22 16 KARTA ROZWOJU W KOLEJNYCH Oczekiwane osiągnięcia dziecka w kolejnych miesiącach życia Stwierdzane osiągnięcia Siedzi prawie bez podparcia, początki samodzielnego siadania 8 Pełza do przodu Szuka przedmiotu, który upadł, patrzy za nim Stoi postawione przy poręczy 9 Trzymane pod pachy wykonuje ruchy chodzenia, raczkuje Wymawia pierwsze słowa dwusylabowe Staje samo, chodzi bokiem, trzymając się poręczy 10 Wyjmuje mały przedmiot z dużego Naśladuje takie czynności jak kosi-kosi, pa-pa itp Chodzi trzymane za dwie ręce 11 Staje samodzielnie, sprawnie trzymając się poręczy Na prośbę popartą gestem podaje przedmiot, nie wypuszczając go Chodzi trzymane za jedną rękę 12 Wkłada mały przedmiot do dużego Wymawia pierwsze trzy słowa dwusylabowe Chodzi samodzielnie, nie przechodzi już na czworaki 15 Podpiera się rękami, wchodząc po schodkach Mówi pięć słów dwusylabowych (np. mama, tata, baba, papa, lala) Wchodzi po schodach trzymane za jedną rękę 18 Sygnalizuje w dzień o swoich potrzebach fizjologicznych Mówi przynajmniej osiem słów, w tym zniekształcone i dźwiękonaśladowcze * Wstawić X w odpowiedniej kratce

23 PSYCHORUCHOWEGO DZIECKA MIESIĄCACH ŻYCIA 17 w kolejnych miesiącach życia* Ocena rozwoju zalecenia

24 18 INNE BADANIA 1. Badania przesiewowe Wykrywanie nieprawidłowości Data Wiek (mies.) Wynik badania, zalecenia Wrodzona dysplazja stawów biodrowych Wnętrostwo Zaburzenia słuchu (3, 6 i 12 mis.) Zaburzenia wzroku (3, 6 i 12 mies.) 2. Badania okulistyczne (u dzieci urodzonych przedwcześnie, z wewnętrzmacicznym opóźnieniem rozwoju płodu po urazie okołoporodowym, z ciąży wysokiego ryzyka, z zakażeniem matki podczas ciąży i innych, oraz z rodzin, w których występują choroby metaboliczne i / lub genetyczne) Data Wiek. (mies.) Wynik badania, podpis i pieczęć lekarza

25 W OKRESIE NIEMOWLĘCYM Inne badania specjalistyczne i laboratoryjne Data Wiek. (mies.) Rodzaj i wynik badania

26 20 BADANIA PROFILAKTYCZNE W WIEKU 2 LAT 1. Testy przesiewowe Wysokość ciała... cm... centyl Masa ciała... kg... centyl Wykrywanie zeza: - wywiad*: zez zauważony u dziecka, występowanie zeza u rodzeństwa, u rodziców - zez*: widoczny, niewidoczny - odbicie światła na rogówkach*: symetryczne, niesymetryczne Słuch (badanie orientacyjne)*: prawidłowy, nieprawidłowy** Badanie lekarskie Rozwój fizyczny*: prawidłowy, niskorosłość, otyłość, niedobór masy ciała, inne odchylenia**... Jądra w mosznie*: tak, nie**... Rozwój psychoruchowy*: odpowiedni do wieku, opóźniony, inne zaburzenia**.. Układ ruchu*: chód prawidłowy, nieprawidłowy**... długość kończyn dolnych: równa, nierówna**... inne odchylenia... Uzębienie*: pełne mleczne, zdrowe, zęby z próchnicą: pojedyncze, liczne Układ krążenia*: prawidłowy, nieprawidłowy** RR... mmhg Pozostałe układy*: prawidłowe, nieprawidłowe ** Problem zdrowotny - rozpoznanie i zalecenia * Właściwe podkreślić ** Wpisać rodzaj odchyleń... (data badania)... (podpis i pieczęć lekarza)

27 BADANIA PROFILAKTYCZNE W WIEKU 4 LAT Testy przesiewowe Wysokość ciała... cm... centyl Masa ciała... kg... centyl Ostrość wzroku*: bez okularów, w okularach: OP... OL... wada refrakcji**... Wykrywanie zeza: - wywiad*: zez zauważony u dziecka, występowanie zeza u rodzeństwa u rodziców - zez*: widoczny, niewidoczny - cover test*: ujemny, dodatni - odbicie światła na rogówkach*: symetryczne, niesymetryczne Słuch: test słowny*: prawidłowy, nieprawidłowy 2. Badanie lekarskie Rozwój fizyczny*: prawidłowy, niskorosłość, otyłość, niedobór masy ciała, inne odchylenia**... Jądra w mosznie*: tak, nie**... Rozwój psychoruchowy*: prawidłowy, nieprawidłowy**... Układ ruchu*: prawidłowy, nieprawidłowy**, skolioza... koślawość kolan, stopy płasko-koślawe, inne odchylenia... Uzębienie*: pełne, zdrowe, wyleczone, zęby z próchnicą: pojedyncze, liczne Układ krążenia*: prawidłowy, nieprawidłowy** RR... mmhg Pozostałe układy*: prawidłowe, nieprawidłowe **... rodzaj odchyleń... Problem zdrowotny - rozpoznanie i zalecenia... * Właściwe podkreślić ** Wpisać rodzaj odchyleń... (data badania)... (podpis i pieczęć lekarza)

28 22 BADANIA PROFILAKTYCZNE W WIEKU 6 LAT 1. Testy przesiewowe Wysokość ciała... cm... centyl Masa ciała... kg... centyl Ostrość wzroku*: bez okularów, w okularach: OP... OL... wada refrakcji**... - zez*: widoczny, niewidoczny - cover test*: ujemny, dodatni - odbicie światła na rogówkach*: symetryczne, niesymetryczne Słuch: test*: słowny, audiometryczny*: prawidłowy, nieprawidłowy 2. Badanie lekarskie Rozwój fizyczny*: prawidłowy, niskorosłość, otyłość, niedobór masy ciała, inne odchylenia**... Jądra w mosznie*: tak, nie**... Rozwój psychospołeczny*: prawidłowy, nieprawidłowy**... Układ ruchu*: prawidłowy, skolioza**... kolana koślawe, stopy płasko-koślawe, inne odchylenia**... Uzębienie*: wyleczone, zęby z próchnicą*: pojedyncze, liczne... Pozostałe układy*: prawidłowe, nieprawidłowe** RR... mmhg Zdrowotna gotowość szkolna* pełna, niepełna**... Grupa na zajęciachwf:a,a s, B, B k, C, C1 - zalecenia... Problem zdrowotny - rozpoznanie... Zalecenia... * Właściwe podkreślić ** Wpisać rodzaj odchyleń... (data badania)... (podpis i pieczęć lekarza)

29 BADANIA PROFILAKTYCZNE UCZNIA KLASY III Testy przesiewowe Wysokość ciała... cm... centyl Masa ciała... kg... centyl Ostrość wzroku*: bez okularów, w okularach: OP... OL... - wada refrakcji**... - widzenie barw*: prawidłowe, nieprawidłowe... - inne zaburzenia*:... Słuch: test*: słowny, audiometryczny: prawidłowy, nieprawidłowy* Ciśnienie tętnicze krwi: Badanie lekarskie Wzrastanie*: prawidłowe, niskorosłość, otyłość, niedobór masy ciała, inne odchylenia**... Układ ruchu (ujednolicony) prawidłowy*: skolioza**... Nadmierna, kifoza piersiowa, inne odchylenia**... Uzębienie*: zdrowe, wyleczone, zęby z próchnicą*, pojedyncze, liczne Pozostałe układy*: prawidłowe, nieprawidłowe ** RR... mmhg Grupa na zajęciachwf:a,a s, B, B k, C, C1 - zalecenia... Może uczestniczyć w zawodach sportowych*: tak, nie Problem zdrowotny - rozpoznanie... Zalecenia... * Właściwe podkreślić ** Wpisać rodzaj odchyleń... (wiek dziecka)... (data badania)... (podpis i pieczęć lekarza)

30 24 BADANIA PROFILAKTYCZNE UCZNIA KLASY II GIMNAZJUM 1. Testy przesiewowe Wysokość ciała... cm... centyl Masa ciała... kg... centyl Ostrość wzroku*: bez okularów, w okularach: OP... OL... - wada refrakcji**... - widzenie barw*: prawidłowe, nieprawidłowe... - inne zaburzenia*:... Słuch: test*: słowny, audiometryczny: prawidłowy, nieprawidłowy* Badanie lekarskie Wzrastanie*: prawidłowe, niskorosłość, otyłość, niedobór masy ciała, inne odchylenia**... Stadia rozwoju wtórnych cech płciowych: piersi... genitalia... owłosienie łnowe... wiek menarche:... lat,... mies., przebieg miesiączkowania:... Dojrzewanie płciowe*: przeciętne, wczesne, późne, stwierdzone nieprawidłowości**... Tarczyca*: prawidłowa, wole**... Rozwój psychospołeczny*: prawidłowy, nieprawidłowy**... Układ ruchu*: prawidłowy, skolioza**... Nadmierna, kifoza piersiowa, inne odchylenia**... Uzębienie*: wyleczone, zęby z próchnicą*, pojedyncze, liczne Pozostałe układy*: prawidłowe, nieprawidłowe ** RR... mmhg Grupa na zajęciachwf:a,a s, B, B k, C, C1 - zalecenia... Problem zdrowotny - rozpoznanie... Zalecenia... Może uczestniczyć w zawodach sportowych*: tak, nie Orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu* 1. Może podjąć kształcenie w dowolnym typie szkoły i zawodzie 2. Przeciwwskazania praca w zawodzie wymagającym:... * Właściwe podkreślić ** Wpisać rodzaj odchyleń... (wiek dziecka)... (data badania)... (podpis i pieczęć lekarza)

31 BADANIA PROFILAKTYCZNE ucznia kończącego szkołę ponadgimnazjalną Testy przesiewowe Wysokość ciała... cm... centyl Masa ciała... kg... centyl Ostrość wzroku*: bez okularów, w okularach: OP... OL... - wada refrakcji**... - widzenie barw*: prawidłowe, nieprawidłowe... - inne zaburzenia*:... Słuch: test*: prawidłowy, nieprawidłowy* Badanie lekarskie Stan somatyczny: prawidłowy, otyłość, niedobór masy ciała, inne odchylenia**... Wiek menarche:... lat,... mies., przebieg miesiączkowania:... Tarczyca*: prawidłowa, wole**... Układ moczowo płciowy*: prawidłowy, nieprawidłowy**... Stan psychiczny*: prawidłowy, nieprawidłowy**... Układ ruchu*: prawidłowy, skolioza**... Nadmierna, kifoza piersiowa, inne odchylenia**... Uzębienie*: wyleczone, zęby z próchnicą*: pojedyncze, liczne Pozostałe układy*: prawidłowe, nieprawidłowe ** RR... mmhg Problem zdrowotny - rozpoznanie... Zalecenia... Orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu* 1. Może podjąć kształcenie w dowolnym typie szkoły (kierunku studiów, zawodzie) 2. Przeciwwskazania praca w zawodzie wymagającym:... * Właściwe podkreślić ** Wpisać rodzaj odchyleń... (wiek dziecka)... (data badania)... (podpis i pieczęć lekarza)

32 26 UCZULENIA Stwierdzono uczulenia na*: leki (jakie) objawy... pokarmy i inne substancje WSTRZYKNIĘCIA SUROWICY, GAMMA GLOBULINY I SZCZEPIONEK ODCZULAJĄCYCH Data podania Rodzaj preparatu Objawy uboczne TRANSFUZJE KRWI I PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH Data Rodzaj preparatu Dawka Objawy uboczne * Właściwe podkreślić

33 PRZEBYTE CHOROBY ZAKAŹNE 27 Nazwa choroby Data zachorowania Podpis i pieczęć lekarza Odra Ospa wietrzna Krztusiec Nagminne zapalenie przyusznic (świnka) Różyczka Wirusowe zapalenie wątroby: A,B, C Płonica

34 28 STAN JAMY USTNEJ Okresowe profilaktyczne badanie stomatologiczne Wiek 6 lat Liczba zębów z: próchnicą usuniętych wypełnionych Zęby stałe Liczba PUW Zęby mleczne Liczba PUW Zgryz*: prawidłowy, wyraźne zniekształcenia, wyraźne ograniczenie funkcji żucia lub gryzienia. Stan przyzębia:... Zalecenia... Data badania (pieczęć i podpis lekarza stomatologa) Liczba zębów z: próchnicą usuniętych wypełnionych Zgryz*: Stan przyzębia Zalecenia Data badania, podpis pieczęć lekarza stomatologa * Właściwe podkreślić Wiek 12 lat 18 lat Liczba PUW prawidłowy wyraźne zniekształcenie wyraźne ograniczenie funkcji żucia lub gryzienia Liczba PUW prawidłowy wyraźne zniekształcenie wyraźne ograniczenie funkcji żucia lub gryzienia

35 SZCZEPIENIA OCHRONNE 29 Szczepienie Data wykonania, nazwa szczepionki WZW typu B Błonica tężec, ksztusiec Błonica tężec Poliomyelitis Odra Odra, świnka różyczka Różyczka Inne

36 30 SZCZEPIENIA OCHRONNE Szczepienia przeciw gruźlicy Data Test tuberkulinowy Wynik testu lub ocena blizny Szczepienie BCG data wykonania Stałe przeciwwskazania do szczepień Niepożądane odczyny poszczepienne Data wystąpienia Nazwa szczepionki Objawy, rozpoznanie kliniczne podpis lekarza

37 PORADY AMBULATORYJNE I DOMOWE 31 Data Wiek mies. Rozpoznanie: zalecenia, podpis i pieczęć lekarza

38 32 PORADY AMBULATORYJNE I DOMOWE Data Wiek mies. Rozpoznanie: zalecenia, podpis i pieczęć lekarza

39 PORADY AMBULATORYJNE I DOMOWE 33 Data Wiek mies. Rozpoznanie: zalecenia, podpis i pieczęć lekarza

40 34 PORADY AMBULATORYJNE I DOMOWE Data Wiek mies. Rozpoznanie: zalecenia, podpis i pieczęć lekarza

41 PORADY AMBULATORYJNE I DOMOWE 35 Data Wiek mies. Rozpoznanie: zalecenia, podpis i pieczęć lekarza

42 36 PORADY AMBULATORYJNE I DOMOWE Data Wiek mies. Rozpoznanie: zalecenia, podpis i pieczęć lekarza

43 PORADY AMBULATORYJNE I DOMOWE 37 Data Wiek mies. Rozpoznanie: zalecenia, podpis i pieczęć lekarza

44 38 PORADY AMBULATORYJNE I DOMOWE Data Wiek mies. Rozpoznanie: zalecenia, podpis i pieczęć lekarza

45 PORADY AMBULATORYJNE I DOMOWE 39 Data Wiek mies. Rozpoznanie: zalecenia, podpis i pieczęć lekarza

46 40 PORADY AMBULATORYJNE I DOMOWE Data Wiek mies. Rozpoznanie: zalecenia, podpis i pieczęć lekarza

47 PORADY AMBULATORYJNE I DOMOWE 41 Data Wiek mies. Rozpoznanie: zalecenia, podpis i pieczęć lekarza

48 42 LECZENIE SZPITALNE Pieczęć oddziału Okres leczenia od do Rozpoznanie

49 LECZENIE SZPITALNE 43 Zalecenia Pieczęć i podpis lekarza

50 44 LECZENIE SZPITALNE Pieczęć oddziału Okres leczenia od do Rozpoznanie

51 LECZENIE SZPITALNE 45 Zalecenia Pieczęć i podpis lekarza

52 46 UWAGI I NOTATKI

53 kg SIATKA CENTYLOWA MASY CIAŁA CHŁOPCÓW wiek (mies.) kg wiek (lata) Opracowane dla dzieci warszawskich I. Palczewska, Z. Niedźwiecka Zakład Rozwoju Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka Warszawa 1999

54 cm SIATKA CENTYLOWA WYSOKOŚCI CIAŁA CHŁOPCÓW cm wiek (lata) wiek (mies.) Opracowane dla dzieci warszawskich I. Palczewska, Z. Niedźwiecka Zakład Rozwoju Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka Warszawa 1999

55 cm SIATKA CENTYLOWA OBWODU GŁOWY CHŁOPCÓW cm wiek (lata) wiek (mies.) Opracowane dla dzieci warszawskich I. Palczewska, Z. Niedźwiecka Zakład Rozwoju Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka Warszawa 1999

56 kg SIATKA CENTYLOWA MASY CIAŁA DZIEWCZĄT wiek (mies.) kg wiek (lata) Opracowane dla dzieci warszawskich I. Palczewska, Z. Niedźwiecka Zakład Rozwoju Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka Warszawa 1999

57 cm SIATKA CENTYLOWA WYSOKOŚCI CIAŁA DZIEWCZĄT wiek (lata) cm wiek (mies.) Opracowane dla dzieci warszawskich I. Palczewska, Z. Niedźwiecka Zakład Rozwoju Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka Warszawa 1999

58 cm SIATKA CENTYLOWA OBWODU GŁOWY DZIEWCZĄT cm wiek (lata) wiek (mies.) Opracowane dla dzieci warszawskich I. Palczewska, Z. Niedźwiecka Zakład Rozwoju Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka Warszawa 1999

4) profilaktyczne badania stomatologiczne, profilaktykę próchnicy zębów i profilaktykę ortodontyczną;

4) profilaktyczne badania stomatologiczne, profilaktykę próchnicy zębów i profilaktykę ortodontyczną; Dz.U.04.282.2814 2007.04.01 zm. Dz.U.2007.56.379 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Propozycje dokumentacji medycznej pacjenta prowadzonej przez pielęgniarki i położne

NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Propozycje dokumentacji medycznej pacjenta prowadzonej przez pielęgniarki i położne NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Propozycje dokumentacji medycznej pacjenta prowadzonej przez pielęgniarki i położne Warszawa, 35 grudnia 2007 NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NACZELNA RADA

Bardziej szczegółowo

Dz.U.04.282.2814 Dz.U.07.56.379 1

Dz.U.04.282.2814 Dz.U.07.56.379 1 Dz.U.04.282.2814 Dz.U.07.56.379 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą (Dz. U. z dnia 30

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą Dz.U. z 2004r. Nr282, poz.2814 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 56, poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej

Bardziej szczegółowo

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy;

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy; STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ CIĄŻY, FIZJOLOGICZNEGO PORODU, POŁOGU ORAZ OPIEKI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 187 14053 Poz. 1259 1259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Informator dla przyszłych mam

Informator dla przyszłych mam Informator dla przyszłych mam Ciąża, poród, połóg Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne Suplementacje Świadczenia profilaktyczne i działania z zakresu promocji zdrowia Pozycja Badania, suplementacje,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZYSZŁEJ MATKI. Co powinna wiedzieć kobieta w ciąży. i jakie są jej prawa związane z porodem. (projekt)

INFORMATOR DLA PRZYSZŁEJ MATKI. Co powinna wiedzieć kobieta w ciąży. i jakie są jej prawa związane z porodem. (projekt) INFORMATOR DLA PRZYSZŁEJ MATKI Co powinna wiedzieć kobieta w ciąży i jakie są jej prawa związane z porodem (projekt) Istnieją liczne foldery, poradniki dotyczące różnych zagadnień związanych z ciążą, głównie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po polskim systemie opieki zdrowotnej

Przewodnik po polskim systemie opieki zdrowotnej 52007 EDYCJA POLSKA ISSN 1896-2734 Zdrowie W numerze: Wielu uchodźców, którzy przyjeżdżają do Polski, narzeka na trudności w uzyskaniu pomocy medycznej. Dlatego piąty numer refugee.pl poświęcamy sprawom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 208 14837 Poz. 1376 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 października 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 208 14837 Poz. 1376 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 208 14837 Poz. 1376 Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Rodzenia

Program Szkoły Rodzenia Program Szkoły Rodzenia Szkoła Rodzenia jest kursem dokształcającym, przygotowującym do porodu i macierzyństwa. Nie tak rzadko słyszy się głosy, że szkoła rodzenia jest nikomu niepotrzebnaprzecież kobiety

Bardziej szczegółowo

DLA RODZICÓW i OPIEKUNÓW (0-3 LAT)

DLA RODZICÓW i OPIEKUNÓW (0-3 LAT) INFORMATOR DLA RODZICÓW POZNAń I POWIAT POZNAŃSKI DLA RODZICÓW i OPIEKUNÓW (0-3 LAT) rodzina na starcie wychowanie to wyzwanie 2 INFORMATOR RODZINA NA STARCIE NA STARCIE Wydawca: Terenowy Komitet Ochrony

Bardziej szczegółowo

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA Pielęgnowanie wykorzystujące podejście tradycyjne model opieki zadaniowy, funkcyjny (task allocation) Pielęgnowanie wykorzystujące proces pielęgnowania model

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ TURNERA. Dr n. med. Andrzej Wiśniewski. Przewodnik dla chorych i ich rodzin. Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem Turnera

ZESPÓŁ TURNERA. Dr n. med. Andrzej Wiśniewski. Przewodnik dla chorych i ich rodzin. Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem Turnera ZESPÓŁ TURNERA Przewodnik dla chorych i ich rodzin Dr n. med. Andrzej Wiśniewski Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem Turnera Publikacja wydana dzięki pomocy firmy SANDOZ Stowarzyszenie Pomocy Chorym

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia uczniów warszawskich szkół podstawowych Seminarium ZDROWIE DZIECI NASZĄ TROSKĄ Warszawa, 24 marca 2008 roku Katarzyna Paczek Dyrektor Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zespół Downa. Dorosłość i medycyna

Zespół Downa. Dorosłość i medycyna Zespół Downa. Dorosłość i medycyna Publikacja dla rodziców i opiekunów Zespół Downa. Dorosłość i medycyna Publikacja dla rodziców i opiekunów Publikacja dofinansowana przez Ministra Zdrowia. W ramach programu:

Bardziej szczegółowo

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem WROCŁAW, 03 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SPONSORZY:

Bardziej szczegółowo

Jestem mamą w Polsce. Informator dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce

Jestem mamą w Polsce. Informator dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce Jestem mamą w Polsce Informator dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce Jestem mamą w Polsce. Informator dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce. Redakcja: Agnieszka Kosowicz, Marta Piegat-Kaczmarczyk

Bardziej szczegółowo

Choroby przewlekłe LECZYĆ PO LUDZKU AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ WWW.WYBORCZA.

Choroby przewlekłe LECZYĆ PO LUDZKU AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ WWW.WYBORCZA. P O R A D N I K P A C J E N T A LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC Choroby przewlekłe FOT. EAST NEWS P A R T N E R D O D A T K U AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

System obiegu informacji o pacjencie

System obiegu informacji o pacjencie Załącznik Nr 2 System obiegu informacji o pacjencie 1 Funkcjonalności Ogólne... 3 2 e - Rejestracja... 5 3 Rejestracja... 7 4 Poradnia... 12 5 Izba Przyjęć/SOR... 15 6 Oddział... 22 7 Anestezjologia...

Bardziej szczegółowo

Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie ginekologicznym Moda na świadome macierzyństwo Rady położnej

Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie ginekologicznym Moda na świadome macierzyństwo Rady położnej NR 1 (1) WIOSNA 2013 PO PIERWSZE PACJENT MAGAZYN PACJENTA CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE Temat numeru ZDROWIE KOBIETY Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin Styczeń 2005 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego

Bardziej szczegółowo

zdrowia Szczepienia starannie zaplanowanes. 10 Onkonawigator kampania na rzecz czujności onkologicznej s. 14

zdrowia Szczepienia starannie zaplanowanes. 10 Onkonawigator kampania na rzecz czujności onkologicznej s. 14 nr 3/57 rok XV kwartalnik lato 2013 bliskoissn 2081-1039 zdrowia Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED www.luxmed.pl Onkonawigator kampania na rzecz czujności onkologicznej s. 14 Dietetyczno-

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Rozwój dziecka

Rozwój dziecka. Rozwój dziecka Rozwój dziecka dr n. med. Jolanta Meller Rozwój dziecka Rozwój fizyczny - całokształt procesów biologicznych (biochemicznych i biofizycznych, bez sfery życia psychicznego) zachodzących od chwili poczęcia

Bardziej szczegółowo