Szpital Lipno Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szpital Lipno Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Numery telefonów Lp. Jednostka / Oddział Nr telefonu 1. Pracownia Endoskopowa EKG i EEG Tomograf Komputerowy Pracownia Serologii z Bankiem Krwi Laboratorium - Kierownik Pracownia Rehabilitacji Poradnie - rejestracja SOR Pielęgniarka Oddziałowa Prosektorium Dział Statystyki Medycznej i Analiz Kosztów Sekretariat Główny Oddział Intensywnej Opieki Medycznej Oddział Chirurgiczny Oddział Dziecięcy Oddział Ginekologiczno Położniczy Oddział Neonatologiczny Oddział Neurologiczny Oddział Rehabilitacyjny Oddział Wewnętrzny I Oddział Wewnętrzny II Oddział Psychiatryczny I Oddział Psychiatryczny II Oddział Psychiatryczny III Zakład Opiekuńczo Leczniczy I Zakład Opiekuńczo Leczniczy II Oddział Psychiatryczny - ZOL CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH i innych usług realizowanych w Szpital Lipno Sp. z o.o. OBOWIĄZUJĄCY OD 1 stycznia 2010 r. /

2 Prosektorium Lp. Świadczenie Cena 1. Przechowanie zwłok w Prosektorium Szpital Lipno Sp. z o. o. (1 doba) 50,00 zł Spis treści Badania endoskopowe 1 Badania ultrasonograficzne, elektrokardiograficzne 2 i EEG Badania elektroradiologiczne 3 Tomografia komputerowa 6 Pracownia serologii z bankiem krwi 7 Laboratorium analityczne 8 Laboratorium mikrobiologiczne 11 Rehabilitacja 12 Poradnie 13 Badania profilaktyczne 14 Sterylizacja materiałów medycznych i sprzętu 15 medycznego Świadczenia wykonywane w Szpitalnym Oddziale 16 Ratunkowym Hospitalizacja 17 Usługi dodatkowe Prosektorium 19

3 Badania endoskopowe Usługi dodatkowe Lp. Badanie Cena Lp. Cennik usług dodatkowych nie finansowanych przez NFZ 1. Gastrofiberoskopia 130,00 zł 2. Gastrofiberoskopia z testem urazowym 170,00 zł 3. Gastrofiberoskopia + badanie histopatologiczne 200,00 zł 1. Orzeczenie lekarskie dla celów rentowych ZUS i KRUS oraz dla Zespołów Orzekających o Stopniu Niepełnosprawności (wypełnienie wniosku, przygotowanie dokumentacji) 50,00 zł 4. Kolonoskopia diagnostyczna 325,00 zł 5. Kolonoskopia diagnostyczna z pobraniem materiału na badanie histopatologiczne 390,00 zł Zaświadczenie lekarskie kwalifikujące zdolność do dalszej nauki lub celem dalszego doskonalenia zawodowego Epikryza komercyjne firmy ubezpieczeniowe 30,00 zł 150,00 zł 6. Kolonoskopia z polipektomią 580,00 zł 7. Znieczulenie ogólne do kolonoskopii 200,00 zł 8. Kolonoskopia z premedykacją 30,00 zł 4. Epikryza ksero dokumentacji z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem 5. Nieuzasadnione wezwanie Pogotowia Ratunkowego pod wpływem upojenia alkoholowego 20,00 zł 500,00 zł 1 18

4 Hospitalizacja Lp. Oddział Oddział chirurgiczny Oddział neurologiczny Oddział wewnętrzny Oddział położniczo ginekologiczny Cena liczba punktów * cena za punkt NFZ +20% liczba punktów * cena za punkt NFZ +20% liczba punktów * cena za punkt NFZ +20% liczba punktów * cena za punkt NFZ +20% liczba punktów Oddział noworodkowy * cena za punkt 5. NFZ +20% liczba punktów Oddział pediatryczny * cena za punkt 6. NFZ +20% 7. Zakład Opiekuńczo Leczniczy osobodzień 100,00 zł 8. Całodobowy pobyt rodziców lub opiekunów w oddziale pediatrycznym Dokumentacja medyczna - opłata zgodna z obowiązującym rozporządzeniem. 10,00 zł * ceny powyższe nie zawierają kosztów badao diagnostycznych, w przypadku wykonania diagnostyki należy badania te doliczyd do rachunku 17 Badania ultrasonograficzne, elektrokardiograficzne i EEG Lp. Badanie Cena 1. EKG spoczynkowe z opisem 20,00 zł 2. EKG z próbą wysiłkową z opisem 70,00 zł 3. USG zmian powierzchniowych 50,00 zł 4. USG szyi (węzły chłonne, ślinianki) 50,00 zł 5. USG położnicze, ginekologiczne 50,00 zł 6. USG układu moczowego (z oceną zalegania moczu) 50,00 zł 7. USG sutków 50,00 zł 8. USG jamy brzusznej 50,00 zł 9. USG moszny (jąder, najądrzy) 50,00 zł 10. USG jamy brzusznej + układ moczowy 60,00 zł 11. USG opłucnej 50,00 zł 12. USG dopochwowe 55,00 zł 13. USG tarczycy 50,00 zł 14. USG tętnic szyjnych 70,00 zł 15. USG tętnic kk. dolnych 100,00 zł 16. USG żył kk. dolnych 100,00 zł 17. USG tętnic nerkowych 100,00 zł 18. EEG 100,00 zł 2

5 Badania elektroradiologiczne Lp BADANIE Cena 1 Zdjęcie klatki piersiowej w 1 projekcji 25,00 zł 2 Zdjęcie klatki piersiowej boczne 25,00 zł 3 Zdjęcie klatki piersiowej u dzieci do 5 roku życia 25,00 zł 4 Badanie rtg przełyku (w cenie badania zawarty kontrast) 80,00 zł 5 Badanie rtg przełyku, żołądka, dwunastnicy (w cenie badania 150,00 zł zawarty kontrast) 6 Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej 30,00 zł 7 Urografia ( w cenie badania zawart kontrast) 200,00 zł 8 Zdjęcie czaszki w 2 projekcjach 35,00 zł 9 Zdjęcie siodełka tureckiego (każda projekcja) 20,00 zł 10 Zdjęcie oczodołów w 2 projekcjach (uraz) 31,00 zł 11 Zdjęcie zatok w 1 projekcji 25,00 zł 12 Zdjęcie żuchwy 25,00 zł 13 Zdjęcie stawów żuchwowych 25,00 zł 14 Zdjęcie kości twarzoczaszki w 1 projekcji / zdjęcie łuków 30,00 zł jarzmowych 15 Zdjęcie kości nosowej 21,00 zł 16 Zdjęcie kanałów nerwu wzrokowego 35,00 zł 17 Zdjęcie uszu met. Schullera 35,00 zł 18 Zdjęcie zęba 1 klisza 18,00 zł 19 Zdjęcie kręgosłupa odcinka szyjnego w 2 projekcjach 28,00 zł 20 Zdjęcie kręgosłupa- piersiowego w 2 projekcjach 35,00 zł 21 Zdjęcie kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego w 2 35,00 zł projekcjach 22 Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego 25,00 zł 23 Zdjęcie kości ogonowej 25,00 zł 24 Zdjęcie stawu skokowego w 2 projekcjach 31,00 zł 25 Zdjęcie całego kręgosłupa w pozycji stojącej w 1 projekcji 30,00 zł 26 Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych w 1 projekcji 26,00 zł 27 Zdjęcie (porównawcze) stawów biodrowych w 1 projekcji 35,00 zł 28 Zdjęcie stawów biodrowych - dzieci 35,00 zł 29 Zdjęcie kości krzyżowej AP + bok 35,00 zł 30 Zdjęcie żeber w 1 projekcji 35,00 zł 31 Zdjęcie mostka 35,00 zł 32 Zdjęcie obojczyka 26,00 zł 3 Świadczenia wykonywane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Lp. Badanie Cena 1. Wyjazd do chorego 300,00 zł + km 2. Porada ogólna 50,00 zł 3. Porada położniczo ginekologiczna 50,00 zł 4. Konsultacja chirurgiczna 40,00 zł 5. Konsultacja neurologiczna 40,00 zł 6. Konsultacja pulmonologiczna 40,00 zł 7. Konsultacja dermatologiczna 40,00 zł 8. Konsultacja chorób płuc i gruźliczy 40,00 zł 9. Konsultacja psychiatryczna 40,00 zł 10. Konsultacja internistyczna 40,00 zł 11. Protokół badania lekarskiego 30,00 zł 16

6 Sterylizacja materiałów medycznych i sprzętu medycznego Lp. Rodzaj usługi Cena 1 Materiał do sterylizacji pakowany w puszki małe. 10,00 zł 2 Materiał do sterylizacji pakowany w pakiety duże 30,00 zł o szer. folii 270mm x 200mm. 3 Materiał do sterylizacji pakowany w pakiety średnie o szer. folii 270mm x 200mm 4 Materiał do sterylizacji pakowany w pakiety średnie o szer. folii 150mm x 75mm 5 Materiał do sterylizacji pakowany w pakiety małe o szer. folii 150mm x 75mm 20,00 zł 16,00 zł 6,00 zł 6 Pakiet duży pakowany w papier do sterylizacji 30,00 zł 7 Pakiet średni pakowany w papier do sterylizacji 16,00 zł 8 Pakiet mały pakowany w papier do sterylizacji 6,00 zł 9 Worek z ligniną 35,00 zł 10 Kontener do laparoskopu 35,00 zł 11 Pakiet duży pakowany w folię bez sterylizacji 8,00 zł 12 Pakiet średni pakowany w folię bez sterylizacji 6,00 zł 13 Pakiet mały pakowany w folię bez sterylizacji 4,00 zł 14 Woda destylowana 1 litr 2,00 zł 15 Składanie i pakowanie w papier serwetek z gazy i gazików 0,50 zł 16 Składanie i pakowanie w papier wkładek z ligniny 1 pakiet 0,50 zł 17 Papier 1 arkusz 2,00 zł. 33 Zdjęcie stawu barkowego w 1 projekcji 26,00 zł 34 Zdjęcie kości ramieniowej w 2 projekcjach 35,00 zł 35 Zdjęcie łokcia w 2 projekcjach 28,00 zł 36 Zdjęcie przedramienia w 2 projekcjach 35,00 zł 37 Zdjęcie nadgarstka / ręki w 2 projekcjach 28,00 zł 38 Zdjęcie stopy w 2 projekcjach 28,00 zł 39 Zdjęcie palców w 2 projekcjach 28,00 zł 40 Zdjęcie łopatki w 1 projekcji 28,00 zł 41 Zdjęcie kości uda w 2 projekcjach 35,00 zł 42 Zdjęcie stawu kolanowego w 2 projekcjach 35,00 zł 43 Zdjęcie kości podudzia w 2 projekcjach 35,00 zł 44 Zdjęcie (porównawcze) stawów barkowych w 1 projekcji 35,00 zł 45 Zdjęcie kości piętowej w 2 projekcjach 28,00 zł 46 Wlew doodbytniczy (w cenie badania zawarty kontrast) 200,00 zł 47 Zdjęcie klatki piersiowej w 2 projekcjach z kontrastem - dorośli 50,00 zł 48 Zdjęcie klatki piersiowej w 2 projekcjach z kontrastem - dzieci 50,00 zł 49 Zdjęcie porównawcze stóp lub rąk 30,00 zł 50 Zdjęcie (porównawcze) stawów kolanowych w 1 projekcji 35,00 zł 51 Zdjęcie kości piętowej w 1 projekcji 20,00 zł 52 Zdjęcie porównawcze stawów kolanowych w 2 projekcjach 55,00 zł 53 Cystografia u dzieci (do 14 roku życia) 200,00 zł 54 Zdjęcie klatki piersiowej w 2 projekcjach 45,00 zł 55 Zdjęcie skośne żuchwy 30,00 zł 56 Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa (w każdym odcinku) 60,00 zł 57 Zdjęcie skośne kręgosłupa lędźwiowego 60,00 zł 58 Zdjęcie kości miednicy w 1 projekcji 35,00 zł 59 Zdjęcie kości potylicznej 30,00 zł 60 Zdjęcie rzepki w 2 projekcjach 28,00 zł 61 HSG 200,00 zł 62 Zdjęcie stawów skroniowo - żuchwowych 45,00 zł 63 Zdjęcie porównawcze stawów skokowych 35,00 zł 64 Zdjęcie całego kręgosłupa w 2 projekcjach 60,00 zł 65 Zdjęcie celowane 30,00 zł 66 Zdjęcie dna jamy ustnej 30,00 zł 67 Zdjęcie czaszki w 1 projekcji 25,00 zł 68 Zdjęcie czaszki w 3 projekcjach 55,00 zł 15 4

7 . 69 Zdjęcie oczodołów w więcej niż 2 projekcjach (ciało obce) 70 Zdjęcie stawów mostkowoobojczykowych 71 Zdjęcie stawu barkowego w 2 projekcjach 72 Zdjęcie (porównawcze) stawów barkowych w 2 projekcjach 73 Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych w 2 projekcjach 55,00 zł 30,00 zł 35,00 zł 55,00 zł 50,00 zł 74 Zdjęcie stawu biodrowego w 1 projekcji 28,00 zł 75 Zdjęcie (porównawcze) stawów 35,00 zł łokciowych w 1 projekcji 76 Zdjęcie łopatki w 2 projekcjach 40,00 zł 77 Cystografia (w cenie badania zawarty 200,00 zł kontrast) 78 Zdjęcie nadgarstka / ręki w 1 projekcji 22,00 zł 79 Zdjęcie nadgarstka / ręki w 3 projekcjach 40,00 zł 80 Urografia z kontrastem niejonowym 200,00 zł (dzieci, osoby uczulone) 81 Zdjęcie żeber w 2 projekcjach 40,00 zł 82 Zdjęcie stawu biodrowego w 2 38,00 zł projekcjach 83 Zdjęcie (porównawcze) stawów 50,00 zł łokciowych w 2 projekcjach 84 Zdjęcie palców w 1 projekcji 25,00 zł 5 Badania profilaktyczne Lp. Badanie 1 Badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia Cena 45,00 zł 2 Badanie laryngologiczne 30,00 zł 3 Badanie neurologiczne 30,00 zł 4 EKG 20,00 zł 5 Spirometria 30,00 zł 6 RTG płuc 25,00 zł 7 Audiometria 30,00 zł 8 Morfologia z rozmazem 7,50 zł 9 Poziom cukru w surowicy krwi 6,00 zł 10 ASPAT 6,00 zł 11 ALAT 6,00 zł 12 Cholesterol 6,00 zł 13 Audiometr z badaniem laryngologicznym 60,00 zł 14 Badanie sanitarno epidemiologiczne 30,00 zł 15 Kreatynina 6,00 zł 16 Przepisanie zaświadczenia lekarskiego 30,00 zł 14

8 Poradnie Lp. Świadczenie 1 Porada w poradni przeciwgruźliczej / pulmonologicznej Cena 90,00 zł 2 Porada w poradni ginekologicznej 90,00 zł Tomografia komputerowa Lp. Badanie Cena 1 TK głowy bez środka kontrastowego 250,00 zł 2 TK badanie głowy bez i ze środkiem kontrastowym [łącznie]. 350,00 zł 3 Porada w poradni laryngologicznej 90,00 zł 4 Porada w poradni neurologicznej / neurochirurgicznej 90,00 zł 3 TK badanie innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego. 300,00 zł 5 Porada w poradni dermatologicznej 90,00 zł 6 Porada w poradni zdrowia psychicznego 90,00 zł 7 Porada w poradni gastroenterologicznej 90,00 zł 8 Porada w poradni chirurgicznej 90,00 zł 9 Porada w poradni diabetologicznej 90,00 zł 10 Porada w poradni reumatologicznej 90,00 zł 11 Porada w poradni alergologicznej 90,00 zł 12 Porada internistyczna 90,00 zł 13 Badanie spirometryczne 30,00 zł 14 Badanie audiometryczne 30,00 zł 15 Gastrofiberoskopia 130,00 zł 4 TK innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym [łącznie]. 5 TK badanie wielofazowe innej okolicy anatomicznej. 6 TK badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez i ze środkiem kontrastowym [łącznie] 450,00 zł 550,00 zł 700,00 zł 7 Angiografia 600,00 zł 8 Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa(1 film). 12,00 zł 13 6

9 Pracownia serologii z bankiem krwi Lp BADANIE Obowiązujące ceny 7 oo 14 oo 14 oo 7 oo oraz dni wolne od 1 Oznaczenie grupy krwi z układu 25,00 zł 35,00 zł ABO 2 Oznaczenie Rh 12,00 zł 16,00 zł 3 Wykrywanie przeciwciał odpornościowych na trzech 27,00 zł 36,00 zł rodzajach krwinek 4 Wykrywanie BTA 20,00 zł 30,00 zł 5 Test papainowy 27,00 zł 36,00 zł 6 Próba zgodności serologicznej: - dla 1 donacji - dla 2 donacji - dla 3 donacji 39,00 zł 45,00 zł 51,00 zł pracy 52,00 zł 60,00 zł 68,00 zł 7 Badanie matki i dziecka w kierunku konfliktu serologicznego 141,00 zł 188,00 zł 8 Konflikt serologiczny matka/dziecko w układzie Rh 210,00 zł 280,00 zł 9 Konflikt serologiczny matka/dziecko w układzie ABO 180,00 zł 240,00 zł 10 Miano przeciwciał 28,50 zł 38,00 zł Rehabilitacja Lp. NAZWA ZABIEGU Cena 1 Galwanizacja 5,00 zł 2 Jonoforeza 5,00 zł 3 Elektrostymulacja 5,00 zł 4 Tonoliza 5,00 zł 5 Prądy diadynamiczne 5,00 zł 6 Prądy interferencyjne 5,00 zł 7 Prądy TENS 5,00 zł 8 Ultradźwięki 5,00 zł 9 Pole magnetyczne 7,00 zł 10 Sollux UV 5,00 zł 11 Laseroterapia 5,00 zł 12 Krioterapia 12,00 zł 13 Dwiczenia ogólnousprawniające 15,00 zł 14 Dwiczenia bierne 15 minut 15,00 zł 15 Dwiczenia w obciążeniu 10,00 zł 16 Wyciągi 9,00 zł 17 Kąpiel wirowa duża 12,00 zł 18 Kąpiel wirowa mała 10,00 zł 19 Terapuls 7,00 zł 20 Parafina 10,00 zł 21 Dwiczenia korekcyjne 10,00 zł 22 Dwiczenia na przyrządach 10,00 zł 23 Dwiczenia przyłóżkowe w oddziałach szpitalnych 30 minut 30,00 zł 24 Logoterapia 30 minut 20,00 zł Badania kompleksowe Użyte procedury Cena Badanie grupy krwi (ABO + Rh + p/c) np. ciężarne, badanie grupy krwi + wpis ,00 zł Uwaga! Dwa zabiegi po 10 razy dziesiąty zabieg GRATIS 12

10 Laboratorium mikrobiologiczne Lp BADANIE Obowiązujące ceny 7 oo 14 oo 14 oo 7 oo oraz dni wolne od pracy 1 Badanie sporali (1 sporal) 7,50 zł 10,00 zł 2 Posiew moczu 12,00 zł 16,00 zł 3 Posiew z gardła 15,00 zł 20,00 zł 4 Posiew z jamy ustnej 15,00 zł 20,00 zł 5 Posiew z nosa 15,00 zł 20,00 zł 6 Posiew ze skóry 15,00 zł 20,00 zł 7 Posiew plwociny 15,00 zł 20,00 zł 8 Posiew z ran i odleżyn 15,00 zł 20,00 zł 9 Posiew z ucha 15,00 zł 20,00 zł 10 Posiew z worka spojówkowego 15,00 zł 20,00 zł 11 Czystość pochwy 4,50 zł 6,00 zł 12 Biocenoza pochwy 15,00 zł 20,00 zł 13 Posiew kału 22,50 zł 30,00 zł 14 Posiew z cewników i drenów 15,00 zł 20,00 zł 15 Posiew krwi 45,00 zł 60,00 zł 16 Posiew płynu mózgowo 45,00 zł 60,00 zł rdzeniowego 17 Antybiogram 30,00 zł 40,00 zł 18 Wykrywanie rota i Adenowirusów 22,50 zł 30,00 zł w kale 19 Identyfikacja pałeczek G (-) 37,50 zł 50,00 zł 20 Identyfikacja ziarniaków G (+) 22,50 zł 30,00 zł 21 Wykrywanie wirusa RSV w drogach oddechowych. 37,50 zł 50,00 zł 11 Laboratorium analityczne Lp BADANIE Obowiązujące ceny 7 oo 14 oo 14 oo 7 oo oraz dni wolne od pracy 1 Morfologia pełna (22 parametry) 6,00 zł 8,00 zł 2 Morfologia krwi z rozmazem liczonym 7,50 zł 10,00 zł 3 Morfologia z płytkami krwi liczonymi 7,50 zł 10,00 zł 4 OB. 4,00 zł 6,00 zł 5 Retikulocyty 3,00 zł 4,00 zł 6 Opornośd osmotyczna 7,50 zł 10,00 zł 7 Czas krwawienia 3,00 zł 4,00 zł 8 Czas krzepnięcia 3,00 zł 4,00 zł 9 Czas protrombinowy (wskaźnik, INR) 10,00 zł 14,00 zł 10 Czas kaolinowo kefalinowy 9,00 zł 15,00 zł 11 Fibrynogen 12,00 zł 16,00 zł 12 D-Dimery 30,00 zł 40,00 zł 13 Mocz - pełna analiza 6,00 zł 8,00 zł 14 Mocz - białko 4,50 zł 6,00 zł 15 Mocz - magnez 4,50 zł 6,00 zł 16 Mocz - mocznik 4,50 zł 6,00 zł 17 Mocz - wapo 4,50 zł 6,00 zł 18 Mocz - kreatynina 4,50 zł 6,00 zł 19 Mocz kwas moczowy 4,50 zł 6,00 zł 20 Mocz - fosfor 4,50 zł 6,00 zł 21 Mocz - glukoza 5,25 zł 7,00 zł 22 Białko Bence Jonesa 6,00 zł 8,00 zł 23 Liczba Addisa 9,00 zł 14,00 zł 24 Kał krew utajona 15,00 zł 20,00 zł 25 HCG w surowicy 30,00 zł 40,00 zł 26 Nasienie badanie ogólne 22,50 zł 30,00 zł 27 Test ciążowy w moczu 12,00 zł 16,00 zł 28 Płyny z jam ciała 52,50 zł 70,00 zł 29 Płyn mózgowo-rdzeniowy 37,50 zł 50,00 zł 30 Elektrolity w moczu (Na, K, Cl) 15,00 zł 20,00 zł 31 Mikroalbumina w moczu 15,00 zł 20,00 zł 32 Elektrolity w surowicy (Na, K, Cl) 13,50 zł 18,00 zł 33 Lit 30,00 zł 40,00 zł 34 Wapo 6,00 zł 8,00 zł 35 Magnez 6,00 zł 8,00 zł 36 Żelazo 6,00 zł 8,00 zł 8

11 37 TIBC 12,00 zł 16,00 zł 38 Fosfor 6,00 zł 8,00 zł 39 Glukoza 6,00 zł 8,00 zł 40 Test u ciężarnych glukoza (50g) 15,00 zł 20,00 zł 41 Doustny test obciążenia glukozą (75g) 20,00 zł 25,00 zł 42 Mocznik 6,00 zł 8,00 zł 43 Kreatynina 6,00 zł 8,00 zł 44 Kwas moczowy 6,00 zł 8,00 zł 45 Białko 6,00 zł 8,00 zł 46 Proteinogram 15,00 zł 20,00 zł 47 Albumina 6,00 zł 8,00 zł 48 Bilirubina całkowita 6,00 zł 8,00 zł 49 Bilirubina bezpośrednia 6,00 zł 10,00 zł 50 Cholesterol 6,00 zł 8,00 zł 51 HDL Cholesterol 7,50 zł 10,00 zł 52 Lipidogram (4 parametry) 15,00 zł 20,00 zł 53 Trójglicerydy 6,00 zł 8,00 zł 54 Kineza Kretynowa 9,00 zł 12,00 zł 55 CKMB 15,00 zł 20,00 zł 56 Amylaza 7,50 zł 10,00 zł 57 AspAT 6,00 zł 8,00 zł 58 AlAT 6,00 zł 8,00 zł 59 Dehydrogeneza mleczanowa 6,00 zł 8,00 zł 60 Fosfataza alkaliczna 6,00 zł 8,00 zł 61 Fosfataza kwaśna 9,00 zł 12,00 zł 62 Fosfataza sterczowa 12,00 zł 16,00 zł 63 GGTP 6,00 zł 8,00 zł 64 RKZ 18,00 zł 24,00 zł 65 ASO 12,00 zł 16,00 zł 66 CRP 17,00 zł 22,00 zł 67 RF 17,00 zł 22,00 zł 68 Odczyn Waalera Rossego 12,00 zł 16,00 zł 69 WR 15,00 zł 20,00 zł 70 AgHBs 18,00 zł 24,00 zł 71 Helicobacter pylori 22,50 zł 30,00 zł 72 Mononukleoza 17,00 zł 22,00 zł 73 Benzodiazepiny w moczu 12,00 zł 16,00 zł 74 Barbiturany w moczu 12,00 zł 16,00 zł 75 Amfetamina w moczu 12,00 zł 16,00 zł 76 Marihuana w moczu 12,00 zł 16,00 zł 77 Troponina 45,00 zł 60,00 zł 78 Hemoglobina A 1C 30,00 zł 40,00 zł 79 TSH 20,00 zł 30,00 zł 9 80 FT3 20,00 zł 30,00 zł 81 FT4 20,00 zł 30,00 zł 82 PSA 30,00 zł 40,00 zł 83 HIV 27,00 zł 35,00 zł 84 HCV 70,00 zł 90,00 zł 85 IgE - całkowite 37,50 zł 50,00 zł 86 CEA 37,50 zł 50,00 zł 87 CA ,50 zł 50,00 zł 88 CA ,50 zł 50,00 zł 89 CA ,50 zł 50,00 zł 90 Lipaza 30,00 zł 40,00 zł Pobranie krwi z palca i żyły nieodpłatnie. 10

12 Podstawy prawne uwzględniane przy opracowywaniu cennika. 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn r. (Dz. U. z 2004r. nr 281 poz. 2790). 2. Ustawa z dnia r. (Dz. U. z 2004r. nr 210 poz ). 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. (Dz. U. z 2003r. nr 139 poz. 1328). 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. (Dz. U. z 2001r. nr 83 poz. 903). 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. (Dz. U. z 2004r. nr 219, poz. 2230).

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH Strona1 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH obowiązujący od dnia 02.01.2013 I. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 2 Hematologia.. 2 Serologia.. 2 Biochemia.. 2 Analityka

Bardziej szczegółowo

Cennik Lp. Wyszczególnienie Cena zł. 1 2 3

Cennik Lp. Wyszczególnienie Cena zł. 1 2 3 Cennik Lp. Wyszczególnienie Cena zł. 1 2 3 PORADY, ZABIEGI I INNE 1 Porada lekarska: a) lekarz p.o.z. 50,00 b) lekarz specjalista 70,00 c) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny pracy 70,00 d) lekarz

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Medycznych WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach obowiązujących od 1.05.2015 r.

Cennik Usług Medycznych WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach obowiązujących od 1.05.2015 r. I. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 2 Hematologia.. 2 Serologia.. 2 Biochemia.. 3 Analityka ogólna.. 5 Markery nowotworowe. 5 Badania hormonalne. 6 Diagnostyka infekcji. 6 Bakteriologia.. 7 Badania wykonywane

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE CENNIK PODSTAWOWY CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01.01.

CENNIK BADAŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE CENNIK PODSTAWOWY CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01.01. SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE CENNIK BADAŃ 2015 CENNIK PODSTAWOWY CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01.01.2015 ROKU SAMODZIELNY PUBLICZNY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Zakładowy cennik usług zdrowotnych i badań diagnostycznych

Załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Zakładowy cennik usług zdrowotnych i badań diagnostycznych Załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Zakładowy cennik usług zdrowotnych i badań diagnostycznych 1. Cennik opłat badań laboratoryjnych: l.p. Rodzaj badania

Bardziej szczegółowo

Cennik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Obowiązujący od 01.07.2013r.

Cennik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Obowiązujący od 01.07.2013r. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej Cennik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Obowiązujący od 01.07.2013r. Kod kasy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2013 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dn. 05.06.2013r. CENNIK SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2013 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dn. 05.06.2013r. CENNIK SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2013 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dn. 05.06.2013r. CENNIK SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE 1. PORADNIA CHIRURGICZNA 1 Porada lekarska 50,00 zł 2 Opatrunek zwykły lub

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej LP RODZAJ BADANIA CENA Zakład Diagnostyki Obrazowej 1. RTG zęba 8 zł 2. RTG klatki piersiowej a-p 21 zł 3. RTG boczne klatki piersiowej 21 zł 4. RTG boczne klatki piersiowej z barytem 21 zł 5. RTG czaszki

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie obowiązuje od 1 lipca 2014 roku Lp. Kod Usługa Cena netto

Cennik usług Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie obowiązuje od 1 lipca 2014 roku Lp. Kod Usługa Cena netto Lp. Kod Usługa Cena netto I Koszty hotelowe jednego osobodnia w oddziale szpitalnym 1 4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2 4500 Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Bardziej szczegółowo

I. Porady i zabiegi. II. Chirurgia. L p. Wyszczególnienie Cena

I. Porady i zabiegi. II. Chirurgia. L p. Wyszczególnienie Cena Cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla osób nieubezpieczonych oraz innych osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów L p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity)

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr14/2015 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dn. 11.03.2015r. CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH SPZOZ w KRAŚNIKU

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH SPZOZ w KRAŚNIKU CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH SPZOZ w KRAŚNIKU I. BADANIA LABORATORYJNE 1. Badanie ogólne moczu 5,00 zł 2. Badanie moczu na cukier i aceton 5,00 zł 3. Badanie moczu na białko 5,00 zł 4. OB. 3,00 zł 5. Morfologia

Bardziej szczegółowo

pieczątka Zakładu Zał nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego z dnia 31.03.2014r Nr 4/2014 Dyrektora SPZOZ im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyślu

pieczątka Zakładu Zał nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego z dnia 31.03.2014r Nr 4/2014 Dyrektora SPZOZ im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyślu CENNIK ŚWIADCZEŃ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu obowiązujący od 0.04.204r. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH LABORATORIUM OGÓLNE Analityka Ogólna

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 Indeks Opis J.M. Cena brutto 1 Hospitalizacja na oddziale szpitalnym pobyt NFZ* 2 Pobyt opiekuna osoby hospitalizowanej na oddziale

CENNIK 2015 Indeks Opis J.M. Cena brutto 1 Hospitalizacja na oddziale szpitalnym pobyt NFZ* 2 Pobyt opiekuna osoby hospitalizowanej na oddziale CENNIK 2015 Indeks Opis J.M. Cena brutto 1 Hospitalizacja na oddziale szpitalnym pobyt NFZ* 2 Pobyt opiekuna osoby hospitalizowanej na oddziale szpitalnym doba 10,00 zł 3 Pobyt pacjenta w ZOL doba 100,00

Bardziej szczegółowo

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie L. p. Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ( dla pacjentów nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym) Wyszczególnienie 2008 rok I. Porady i zabiegi

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH

CENNIK USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH Diagnostyka Obrazowa - RTG, USG - ENDOSKOPIA, - PRACOWNIA KARDIOLOGICZNA - TK Telefony kontaktowe: Punkt Pobrań w Piszu przy ul. Sienkiewicza 4 pok 15, w godz. 7:30-11:00 oraz 13:30-14:45 Punkt Pobrań

Bardziej szczegółowo

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł.

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł. CENNIK OPŁAT za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych a także opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Cennik Procedur i Usług Medycznych Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Cennik Procedur i Usług Medycznych Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach Cennik Procedur i Usług Medycznych Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach Obowiązuje od 01.01.2015r. 1 Cennik procedur i usług medycznych. Rodzaj cena Konsultacja specjalistyczna bez

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA LABORATORYJNE ANALITYKA OGÓLNA

I. BADANIA LABORATORYJNE ANALITYKA OGÓLNA I. BADANIA LABORATORYJNE ANALITYKA OGÓLNA 1 Mocz badanie ogólne 5,00 2 Mikroolbuminuria 15,00 3 Glukoza w moczu ( oznaczenie ilościowe ) 5,00 4 Białko w moczu ( oznaczenie ilościowe ) 5,00 5 Kał na pasożyty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 z dnia 11.01.2011

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 z dnia 11.01.2011 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 z dnia 11.01.2011 CENNIK USŁUG REALIZOWANYCH POZA MEDYCYNĄ PRACY VAT 23 W ZOZ MSWiA w Lublinie LP. RODZAJ I ZAKRES BADANIA Cena badania w PLN UWAGI 1. Badanie i wydanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego (Aneks 3) Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im.

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń zdrowotnych

Cennik świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie Cennik świadczeń zdrowotnych I. Laboratorium 1. BADANIA LABORATORYJNE. Badanie 1.

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 r.

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 r. CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 r. Lp. Rodzaj badania / usługi Cena w zł B A D A N I A L A B O R A T O R Y J N E I. Badania biochemiczne: 1. Albuminy

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK Spis treści 1. Ceny konsultacji w poradniach specjalistycznych lub na oddziałach szpitalnych...3 2. Ceny świadczeń wykonywanych w Gabinecie Zabiegowym Izby Przyjęć

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ Rodzaj badania Czas oczekiwania na wynik Cena brutto (zł) PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ Badanie ogólne moczu (pasek testowy +badanie osadu + ilościowe ozn. glukozy i białka)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O.

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Sosnowiec, 11.02.2015r. Strona 1 z 28 PRACOWNIA MR Kod art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK. Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK. Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie Czerwiec 2014 Lp. Nazwa badania / usługi Cena brutto w zł CZĘŚĆ A. BADANIA LABORATORYJNE 1. Morfologia

Bardziej szczegółowo