WSTRZĄS HIPOWOLEMICZNY U DZIECI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTRZĄS HIPOWOLEMICZNY U DZIECI"

Transkrypt

1 Beata Rybojad Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie Katedra Ratownicwa Medycznego WSNS w Lublinie WSTRZĄS HIPOWOLEMICZNY U DZIECI Kraków X.2011

2 Odrębności anatomiczne u dzieci UKŁAD ODDECHOWY Krótka szyja, duży język Wąskie drogi oddechowe Często przerost migdałków podniebiennych i gardłowego Wysoko ustawiona krtań ze zwężeniem podgłośniowym do ok. 8 r.ż. Długa nagłośnia Stosunkowo krótka tchawica Większa podatność klp

3 Odrębności anatomiczne u dzieci Odrębności anatomiczne u dzieci Tchawica jest krótka: ok. 4cm u noworodka i ok. 5,7cm u 8- letniego dziecka Prawe i lewe oskrzela główne odchodzą od tchawicy pod kątem 55 stopni Podatność ścian klp jest wysoka a płuc niska: w 32 hbd- 1,5; w 40 hbd- 5; u dorosłego- 100 ml/cm H2O.

4 ODRĘBNOŚCI ANATOMICZNO- FIZJOLOGICZNE Słabo rozwinięte mięśnie międzyżebrowe, płasko położona przepona z małą powierzchnią przylegania do klp, więc Wentylacja spontaniczna jest przeponowa i zależy od liczby oddechów. Rozdęcie j. brzusznej może spowodować pęknięcie przepony i NO

5 Odrębności fizjologiczne REGULACJA ODDYCHANIA słabsza odpowiedź na hiperkapnię hipoksja powoduje krótkotrwałą hiperwentylację, a następnie depresję oddechową. Niedojrzałość układu immunologicznego: pełna dojrzałość po r.ż.

6 ODRĘBNOŚCI ANATOMICZNO- FIZJOLOGICZNE WENTYLACJA MINUTOWA NOWORODKI (M.C. 3kg) 1 l/min MAŁE DZIECI (M.C. 13kg) 2,5 l/min (wartości średnie) OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA nie zmienia się z wiekiem: 7-8 ml/kg NOWORODKI (M.C. 3kg) 20 ml MAŁE DZIECI (M.C. 13kg) 110 ml

7 ODRĘBNOŚCI ANATOMICZNO- FIZJOLOGICZNE CZYNNOŚCIOWA POJEMNOŚĆ ZALEGAJĄCA (FRC) NOWORODKI (M.C. 3kg) 80 ml MAŁE DZIECI (M.C. 13kg) 490 ml NOWORODKI (M.C. 3kg) 60-90mm Hg MAŁE DZIECI (M.C. 13kg) 80-97mm Hg

8 ODRĘBNOŚCI ANATOMICZNO- FIZJOLOGICZNE Podwyższony opór w drogach oddechowych do 8 r.ż. Małe dzieci oddychają wyłącznie przez nos, a na opór jamy nosowej-gardłowej przypada 50 % całkowitego oporu dróg oddechowych. Prawo Hagena-Poiseuille'a

9 Opór cd. Zgodnie z prawem Hagena-Poiseulle a, opór przepływu gazu jest odwrotnie proporcjonalny do czwartej potęgi promienia przewodu, co oznacza, że spadek średnicy dróg oddechowych o połowę powoduje 16 krotny wzrost oporu. Prawdziwe tylko dla przepływu laminarnego w dystalnych drogach oddechowych Przy przepływie turbulentnym opór jest wprost proporcjonalny do kwadratu prędkości przepływu w drogach oddechowych.

10 Opór Noworodek cm H 2 O/l/s Niemowlę Małe dziecko 20 Dziecko w wieku szkolnym 1-3 Dorosły % oporu dróg oddechowych opór nosa i jamy ustnej Od 6 miesiąca życia dziecko zaczyna oddychać przez usta Rurka intubacyjna opór dróg oddechowych, co oznacza wysiłku oddechowego. WAŻNE! U zaintubowanego dziecka konieczne jest stosowanie przynajmniej wentylacji wspomaganej.

11 Odrębności fizjologiczne u dzieci Częstość oddechów z wiekiem (od u noworodka, 5 r.ż.: 20 ) Akcja serca z wiekiem ( u noworodka, 5 r.ż.: ok.100 ) Ciśnienie tętnicze (BP) z wiekiem (BP sk.u noworodka: mmhg), dolna granica BP skurczowego dla 1. m.ż. 1. r.ż. spadek < 70 mm Hg 1-10rż : 70+2 x wiek w latach powyżej 10. r.ż. spadek < 90 mm Hg

12 Prawidłowa częstość oddechów u dzieci Grupa wiekowa Liczba oddechów na minutę Noworodek: miesiący: lata: lata: lat: lat: 13-19

13 Blumer JL, Reed MD; in: Yaffe & Aranda: Pediatric Pharmacology, WM Saunders 1992 Zmiany rozdziału płynów ustrojowych 100 Pozakomórkowy Wewnątrzkomórkowy PROCENT MASY CIA A Płód 3/12 Noworodek 4/12-6/12 1 rok Nastolatek Dorosły

14 Podstawowe zapotrzebowanie na wodę masa ciała (kg) Noworodek ml/kg/dobę 60 od I d.ż. o 20 ml do 150 < 10 kg 100 ml kg 50 ml >20 kg 25 ml

15 Definicja wstrząsu Jest to stan, w którym w następstwie załamania się przepływu tkankowego, dochodzi do niedotlenienia i niewystarczającego odżywiania komórki oraz usuwania z niej produktów przemiany materii. Prowadzi do metabolizmu beztlenowego, kumulacji kwasu mlekowego, uszkodzenia i śmierci komórek.

16 Zgodnie z definicją Odpowiedni przepływ tkankowy wymaga: ciągłości naczyń prawidłowej wymiany gazowej prawidłowej pracy pompy sercowej odpowiedniej objętości krwi krążącej w łożysku naczyniowym.

17 Wstrząs Hipowolemiczny (u dzieci najczęstszy) Dystrybucyjny- względnie hipowolemiczny (septyczny, anafilaktyczny, neurogenny) Kardiogenny / obstrukcyjny

18 Wstrząs hipowolemiczny Charakteryzuje się objętości krwi krążącej w wyniku znacznej utraty płynów: - krwotok / krwawienie (nie zawsze urazowe!) - biegunka z odwodnieniem - oparzenia - utrata płynów przez nerki - kwasica ketonowa w cukrzycy

19 Patofizjologia wypełniania komór serca rzutu (CO) Odruchy z baroreceptorów dużych naczyń aktywności ukł.współczulnego wyrzutu adrenaliny z rdzenia nadnerczy HR obkurczenie naczyń i SVR (Systemic Vascular Resistance)

20 Patofizjologia Centralizacja krążenia- redystrybucja krwi do narządów decydujących o przetrwaniu warunków krytycznych: mózgu, serca, nadnerczy, przepony. Obkurczenie naczyń skórnych, nerkowych, trzewnych i mięśni szkieletowych. ośrodkowe ciśnienie żylne CO= HR x SV (stroke volume) BP= CO x SVR

21 Patofizjologia Gdy mechanizmy kompensacyjne nie są w stanie dłużej utrzymać wolemii ( obj. krwi krążącej o 35-40%), dochodzi do hipotonii. Tachykardia obserwowana jest do momentu wyczerpania stymulującego działania KA na serce.

22 Objawy U małych dzieci (ze względu na dużą rezerwę sercowo-naczyniową) objawy wstrząsu nie występują, dopóki utrata objętości krwi krążącej nie przekroczy 25% jej prawidłowej objętości.

23 Klasyfikacja wstrząsu I II III IV <15% >40% HR, BP Wzrost 10-20%, BP w normie Tachykardia, BP obniżone Tachykardia, BP znacznie obniżone Tachy/ bradykardia, BP nieoznacz. F / min. W normie Przyspieszone Przyspieszone Zmniejszone Skóra W normie Chłodny obwód, zimna i lepka CUN Przytomny Drażliwy, splątany, agresja Zimna, lepka, marmurkowa Letarg Blada (sina), zimna Śpiączka Reperfuzja 2-3 sek >3 sek >7 sek Nieoznacz.

24 Objawy kliniczne Wstrząs skompensowany: Wczesna faza z prawidłowym ciśnieniem tętniczym, obecne zaburzenia perfuzji (bladość skóry), tachykardia, słabo wyczuwalne tętno na obwodzie, tachypnoë, oliguria. HR może pomóc w utrzymaniu prawidłowego rzutu, gdy SV. Skurcz naczyń ( SVR) pomaga utrzymać BP, gdy CO.

25 Objawy kliniczne Wstępne rozpoznanie zagrażającego wstrząsu opiera się u dzieci na wyglądzie skóry, ciepłocie kończyn, reperfuzji i stanie świadomości. Systemowy opór naczyniowy: nawrót włośniczkowy, temperatura ciała i ciśnienie tętnicze rozkurczowe. W przeciążeniu płynowym- rzężenia nad płucami.

26 Objawy kliniczne Wstrząs zdekompensowany: Hipotensja, upośledzenie perfuzji serca i mózgu. CPP= MAP- ICP U dzieci starszych czas nawrotu kapilarnego badamy na płytce paznokciowej, a u noworodków i dzieci młodszych na skórze klatki piersiowej lub czoła (uciśnięcie przez 5s). Tachykardia może być wynikiem bólu, strachu, niekoniecznie hipowolemii.

27 Objawy kliniczne U dzieci starszych zauważalne jest zapadnięcie się żył szyjnych zewnętrznych. U noworodków i małych dzieci objaw ten jest niewidoczny ze względu na krótką szyję. Hipotensja jest groźnym objawem późnego wstrząsu, nie może być więc wyczekiwanym, różnicującym. Objętość krwi krążącej < 40%!

28 Objawy kliniczne Tachykardia- wczesny, ale niespecyficzny objaw wstrząsu Hipotensja- specyficzny, ale (za)późny objaw; Palpacyjne badanie amplitudy tętna (t. szyjna, pachowa, udowa). Obrazuje ona różnicę między ciśn. skurcz. i rozk. Tętno nitkowate, potem niewyczuwalne. Na tt. obwod. niespecyficzne (obkurczenie naczyń z zimna, temp. lub strachu).

29 Ocena wstępna Wywiad (podstawowy dotyczący okoliczności i mechanizmu zdarzenia). Prawidłowe rozpoznanie i ustalenie priorytetu poszczególnych działań jest możliwe pod warunkiem postępowania wg ustalonego schematu (z uwzględnieniem różnic anatomicznych i fizjologicznych u dzieci). Szacunkowa masa ciała (1-10 r.ż.)= [wiek (lata)+4] x 2

30 Ocena wstępna- kompleksowa 1. (Bezpieczeństwo) 2. Szybka ocena wg schematu ABCD: A. Drożność dróg oddechowych- Drożne i zabezpieczone Zagrożone Niedrożne Sztuczna droga oddechowa B. Ocena oddychania- Częstość oddechów Objętość oddechowa Wysiłek oddechowy Natlenienie

31 Wentylacja mechaniczna U dzieci o m.c.< 20 kg należy używać układów o zredukowanej do minimum przestrzeni martwej. Nastawiona na respiratorze TV musi być > 7 ml/kg ze względu na elastyczność rur (podatność wewn. respiratora).

32 (nie)wydolność oddechowa Utrzymanie drożności metodą najlepiej opanowaną przez ratownika! Jeśli intubacja to Pamiętaj: głebokość rurki intubacyjnej: 12+ ½ wieku (lata) Rozmiar rurki: (16+wiek) 4

33 Ocena wstępna PAMIĘTAJ! Badając pacjenta we wstrząsie hipowolemicznym urazowym na miejscu zdarzenia wg schematu musisz leczyć najpierw to, co zabija jako pierwsze!

34 C. Krążenie Ocena wstępna Czynność serca/częstość Ciśnienie tętnicze Amplituda tętna: centralne, obwodowe Perfuzja obwodowa (nawrót włośniczkowy, temperatura, kolor skóry) Obciążenie wstępne (wypełnienie żył szyjnych, brzeg wątroby, wilgotne rzężenia w płucach) Perfuzja nerkowa- diureza.

35 Ocena wstępna D. Stan świadomości Czy rozpoznaje rodziców, kontakt z otoczeniem, napięcie mięśni, wielkość źrenic Skala AVPU: A- Action (reaguje) V-Voice (na głos) P- Pain (na ból) U- unresponsive (nie reaguje)

36 Ocena wstępna E. Ekspozycja (badanie całego pacjenta) Rozebrać dziecko, aby ocenić wszystkie możliwe obrażenia. Ostrożnie przetoczyć całe ciało z boku na bok. Pamiętać o szybkim wyziębianiu (duża powierzchnia ciała w stosunku do jego masy). W przetaczaniu powinno uczestniczyć 4-5 osób, jedynie w przypadku niemowlęcia wystarczą 3 osoby. Najważniejsze jest unieruchomienie kręgosłupa szyjnego w osi, gdy podejrzewamy jego uraz.

37 Ocena wstępna A- Alergie Wywiad (pełny) M- Medykamenty (przyjmowane leki) P- Przeszłość medyczna (przebyte choroby) L- Lunch (ostatni posiłek) E- Ewentualne zdarzenia (okoliczności wypadku, mechanizm doznanych obrażeń).

38 Monitorowanie podstawowe- bezprzyrządowe Bezpośrednia obserwacja: stan świadomości, wygląd skóry (zabarwienie, stan wilgotności), Palpacyjne- porównanie tętna na dużych tętnicach (szyjnych, udowych, a u niemowląt na ramiennych) z obwodowym- napięcie, brak tętna, badanie powrotu włośniczkowego (reperfuzji mikrokrążenia)- bardzo ważny wskaźnik wstrząsu hipowolemicznego. Uwaga: we wstrząsie neurogennym nieprzydatny, bo porażone naczynia nie obkurczają się.

39 Monitorowanie podstawoweprzyrządowe Żadna aparatura nie zastąpi badania bezpośredniego!...ale jest oczywiście pomocna pod warunkiem, że pamięta się o zafałszowaniu odczytów we wstrząsie! Pulsoksymetria- zaniżony lub brak odczytu, gdy b. słaba perfuzja obwodowa i chłodna skóra (alternatywne miejsce położenia czujnika- płatek uszny)

40 Monitorowanie podstawowe Kardiomonitoring. Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego. Dobrany właściwie rozmiar mankietu: szerokość mankietu powinna wynosić 2/3 długości ramienia dziecka, a długość powinna być przynajmniej o 20% większa od obwodu ramienia dziecka. Można mankiet założyć na kończynę dolną.

41 Monitorowanie podstawowe Temperatura centralna i obwodowa z jednoczesnym obliczaniem różnicy, która w prosty sposób ocenia wydolność układu krążenia- różnicy świadczy o centralizacji. Diureza godzinowa (cewnik w pęcherzu moczowym założony aseptycznie). Gazometria krwi tętniczej, ew. włośniczkowej.

42 Monitorowanie rozszerzone- Inwazyjne pomiary hemodynamiczne Pomiar mleczanów o osoczu Inne badania laboratoryjne.

43 Leczenie wstępne 1. Minimalizacja zużycia tlenu (ogrzać, uspokoić, zapobiegać niewydolności oddechowej) 2. Maksymalizacja dostawy tlenu do tkanek (normowolemia, poprawa kurczliwości m.sercowego- tlenoterapia bierna lub IPPV, korekcja zaburzeń metabolicznych, KA; sedacja, analgezja, normotermia)

44 Pierwsze działania Utrzymanie prawidłowej temperatury ciała we wstrząsie hipowolemicznym jest niezbędne dla zapobiegania zaburzeniom krzepnięcia. W porównaniu z dorosłymi dzieci mają wyższy wskaźnik powierzchni ciała do masy, są więc bardziej narażone na utratę ciepła.

45 Pierwsze działania na miejscu zdarzenia Kontrola krwawienia rozpoznanie krwawienia niewidocznego. Przywrócenie objętości krwi krążącej Krystaloidy (bolus wstępny 20 ml/kg pod kontrolą BP, w razie potrzeby- powtórzyć). Farmakoterapia: KA (do jak największego dostępu iv) po wstępnym uzupełnieniu łożyska naczyniowego.

46 Postępowanie Zabezpieczenie co najmniej 2 dostępów naczyniowych W warunkach szpitalnych jednoczesne pobranie krwi na badania laboratoryjne : grupa, próba krzyżowa i inne. Każde widoczne krwawienie z naczynia tamować uciskiem. Unieruchomić złamanie otwarte kończyny.

47 Dostępy naczyniowe u dzieci Żyły obwodowe (I wybór) Jama szpikowa kości (II wybór) Dostęp do żyły głównej (wenopunkcja, wenesekcja)- w warunkach szpitalnych! Linia tętnicza

48 Kaniule obwodowe: Rozmiary kaniul 24G 22G 20G 18G żółta (0,7x19 mm) niebieska (0,9x25 mm) różowa (1,1x32 mm) zielona (1,3x1,77 mm) Przepływ (ml/min) Dostępy naczyniowe

49 Dostęp doszpikowy. U dzieci miejscem z wyboru jest bliższy lub dalszy koniec kości piszczelowej. Na końcu bliższym igłę należy wprowadzić około 2 cm poniżej guzowatości piszczeli na powierzchni przednio-przyśrodkowej, na końcu dalszym 2 cm powyżej kostki przyśrodkowej (kość leży w tych miejscach blisko skóry i jest łatwa do zlokalizowania). Przy braku możliwości wkłucia do piszczeli zalecanym miejscem dostępu jest koniec dalszy kości udowej

50 Dostęp do żyły centralnej Wymaga doświadczenia, aseptycznych warunków i sedacji w przypadku przytomnego dziecka. U dziecka z urazem kręgosłupa szyjnego p/wsk. dostęp przez ż.szyjną wewnętrzną. U dziecka z obrażeniami miednicy i złamaniami kkd- p/wsk dostęp przez żyłę udową. Powikłania

51 Sprzęt Maska tlenowa Rozmiary sprzętu wg wieku 0-6 m (1-6 kg) 6-12 m (4-9 kg) 1-3 lata (10-15 kg) 4-7 lat (16-20 kg) 8-11 lat (22-33 kg) 0 0 / / 2 2 / 3 (dla dorosłych) Rurka U-G 000 / 00 0 / 1 0 / 1 1 / 2 2 Respirator Dziecięcy Dziecięcy Dzicięcy Rurka dot. (bez mank) Sonda nosowożołądkowa /dorosły. Dla dorosłych Dla dorosłych 2,5-3,5 3,5-4,0 4,5-5,0 5,0-6,0 5,5-7, Cewnik do odsysania (FG)

52 Rozmiary sprzętu wg wieku Sprzęt 0-6 m (1-6 kg) 6-12 m (4-9 kg) 1-3 lata (10-15 kg) 4-7 lat (16-20 kg) 8-11 lat (22-33 kg) Kaniula iv (G) Kaniula do OCŻ 24 / / /16 18 / Kaniula tętnicza (G) 24 / Cewnik do pęcherza (FG) Zgłębnik dożołądko 5 lub Foley 6 Zgłębnik dożołądko 5 lub Foley 8 Foley 8 Foley 10 Foley 10-12

53 Ocena powtórna Za każdym razem, gdy stan chorego dziecka ulega zmianie (zwłaszcza, gdy pogarsza się), należy go zbadać od początku. Pacjent w nowej sytuacji medycznej powinien być traktowany jak NOWY PACJENT!

54 Resuscytacja płynowa Cele Przywrócenie prawidłowej objętości łożyska naczyniowego Przywrócenie lub utrzymanie prawidłowej równowagi wodno elektrolitowej. Zapewnienie prawidłowej funkcji mikro i makrokrążenia w celu zapewnienia adekwatnego przepływu narządowego.

55 Resuscytacja płynowa Płyny izotoniczne lub hipertoniczne TAK! Płyny hipotoniczne NIE! (np.5% Glukoza, 1:1, 1:2 0,9% NaCl z 5% Glukozą) Osmolarność osocza= osmololaność osocza- 288±5 mmosm/kg H mmosm/l 0,9 % NaCl: osmolarność- 308 mmosm/l osmolalność- 286 mmosm/kg H20 Mleczan Ringera- osmolarność 274 mmosm/l osmolalność- 256 mmosm/kg H20

56 Dlaczego płyny hipotoniczne NIE? Woda łatwo wnika wtedy do komórek powodując ich obrzęk Groźne po urazie głowy- wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego- ICP:1 ml wzrostu objętości powoduje wzrost ICP o 2 mm Hg

57 Resuscytacja płynowa: bolus krystaloidu iv, io 20 ml/kg (w czasie < 15 minut) Oczekiwany efekt: tachykardii, poprawa nawrotu kapilarnego i napięcia tętna, BP i diurezy (1ml/kg/godz.>1 r.ż.; 2ml/kg/godz.< 1 r.ż) Postępowanie

58 Obserwacja Podczas agresywnej resuscytacji płynowej uważnie obserwuj dziecko pod kątem przewodnienia i obrzęku płuc: rzężenia nad płucami, przepełnienie żył szyjnych, tachykardia, hepatomegalia.

59 Resuscytacja płynowa Jeśli brak odpowiedzi ze strony układu krążenia, drugi i trzeci bolus 20 ml/kg (do 60 ml/kg) W przypadku krwotoku i wstrząsu III-IV, przetacza się KKCz natychmiast po jego uzyskaniu (bez krzyżówki), najlepiej przez Hot-Line Ht masy erytrocytarnej to ok %. Przetoczenie 1ml masy erytrocytarnej/1 kg masy ciała powinien podnieść hematokryt pacjenta o ok. 1-1,5%. ME przetacza się, jeśli Ht<30%

60 Podstawa optymalnego postępowania w przypadku pacjenta z obrażeniami wielonarządowymi podejście multidyscyplinarne European Society of Anaesthesiology (ESA) European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), European Shock Society (ESS) European Society of Trauma and Emergency Surgery (ESTES) European Society for Emergency Medicine (EuSEM). Management of bleeding following major trauma: an updated European guideline Rossaint et al. Critical Care 2010, 14:R52

61 Przetaczanie płynów Docelowa wartość skurczowego ciśnienia tętniczego do czasu opanowania krwawienia 80 mm Hg (o ile nie ma uszkodzenia OUN) [1C] Przetaczanie płynów: Początkowa resuscytacja roztwory krystaloidów [1B] Rozważyć stosowanie roztworów hipertonicznych [2B] Dodatek koloidów u chorych niestabilnych hemodynamicznie [2C]

62 Resuscytacja płynowa cd. Koloidy: naturalne (albuminy) i syntetyczne (żelatyny, dekstrany, preparaty skrobi). Roztwór stężonej soli 7,2% NaCl 4 ml/kg Hyper HAES- 6% HAES (200,0,5) Krystaloidy a koloidy?

63 6% HAES 130/ 0,4 Poprawia przepływ tkankowy i trzewny Nie powoduje hiperglikemii Nie kumuluje się w osoczu Nie przenika przez uszkodzoną barierę krew-mózg Podaż max.: 30 ml /kg/ dobę (dzieci)

64 Reguła dziewiątek X

65 Postępowanie- wstrząs hipowolemiczny oparzeniowy Wyrównywanie objętości krwi krążącej wg wzoru Baxtera/ Parklanda: 4 ml/kg x % powierzchni oparzonej/ 24 h W ciągu pierwszych 8 godzin po oparzeniu, należy przetoczyć połowę wyliczonego zapotrzebowania Jeśli diureza 1 ml/kg/h powyżej 1 r.ż. i 2 ml/kg/h do 1 r.ż, to uznajemy pacjenta za wyrównanego płynowo. Rozważyć inwazyjny pomiar ciśnienia tętn.

66 Wstrząs septyczny Wywiad! Nie tylko leukocytoza, ale też leukopenia! Prokalcytonina >10 ng/ml, ale nawet > 2200! Posiewy (PMR lub krew tl/beztl do CORUN) Badania dodatkowe, w tym prokalcytonina PMR tylko przy Tr> 50 tys/mm3 Antybiotyki Katecholaminy Ceprotin- AKTYWNE BIAŁKO C: W celu ustalenia stopnia odzyskania i biologicznego okresu półtrwania zaleca się podanie dawki wstępnej wynoszącej od 60 do 80 j.m./kg mc.

67 Postępowanie we wstrząsie 1.Przed zaopatrzeniem chirurgicznym: W kontrolowanym wstrząsie (można mechanicznie opanować krwawienie)- przetaczać płyny do stabilizacji hemodynamicznej. W innym przypadku agresywna terapia płynowa może tylko nasilić krwawienie.

68 Novo-seven nie należy do leków pierwszego rzutu w leczeniu krwawienia pourazowego można rozważyć u pacjentów po urazie tępym z uporczywym krwawieniem pomimo standardowego leczenia i przetaczania składników krwi [2C] dla skutecznego działania konieczna wystarczająca liczba płytek i stężenie fibrynogenu, ponieważ rfviia działa poprzez układ krzepnięcia pacjenta dawkowanie przedmiot dyskusji; w wieloośrodkowym badaniu randomizowanym wstępna dawka 200 μg/kg, następnie 2 dawki po 100μg/kg po 1 i 3 godz*. * Boffard KD et al: Recombinant factor VIIa as adjunctive therapy for patients: two parallel randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trials bleeding control in severely injured trauma. J Trauma 2005, 59:8-15

69 Novo-seven- Wytyczne Konsultanta Krajowego AiIT Definicja masywnego krwotoku: Utrata 150 ml/ kg mc. Utrata krwi 1,5 ml/ kg/ min. 20 minut. Przetoczenie jednej objętości krwi krążącej w ciągu 24 godz. Przetoczenie 50% objętości krwi krążącej w ciągu 3 godz.

70 Leki przeciwbólowe Nienarkotyczne: paracetamol: 15 mg/kg iv ew. ketonal: 1 mg/kg iv, im., p.r. (>12 r.ż.) Narkotyczne: morfina: mg/kg s.c. lub i.v. (miareczkowanie z uwzględnieniem czasu rozpoczęcia efektywnego działania), fentanyl: 1-5 mcg/kg (bezpieczny, gdy pacjent zaintubowany- powoduje depresję oddechową): Ketamina: mg/kg iv, ew. 5-7 mg/kg i.m; BP

71 Transport dziecka we wstrząsie Zawiadomić szpital, do którego trasportujemy dziecko!!! Bezpieczeństwo Lęk przytomnego dziecka Presja ze strony rodziny Właściwe zabezpieczenie wszelkich medycznych ciał obcych - rurki intubacyjnej, kaniul dożylnych Ochrona przed wychłodzeniem- folia, materace podgrzewane (uważać na przegrzanie dziecka gorączkującego) Kiddy, Pedimate (specjalne nakładki na nosze)

72 Transport dziecka we wstrząsie Rozważyć sedację/ analgezję w razie konieczności Monitorowanie, sprzęt medyczny. Najlepszy sprzęt nie zastąpi obserwacji bezpośredniej! Leki, sedacja, analgezja -preferowana droga podania iv, pr, io

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia Waldemar Machała Intensywna Terapia. Ciężkie obrażenia czaszkowo-mózgowe. Intensywna terapia w neurochirurgii. Wykład nr 3 Intensywna Terapia II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Stany nagłe i reanimacja

Stany nagłe i reanimacja Stany nagłe i reanimacja Dr med. Herbert Renz-Polster.1 Główne objawy.......................................... 455.2 Diagnostyka i opieka w medycynie ratunkowej.................. 456.3 Leki...................................................

Bardziej szczegółowo

OPARZENIA. oraz ODMROŻENIA

OPARZENIA. oraz ODMROŻENIA OPARZENIA oraz ODMROŻENIA Oparzeniem (combustio) nazywamy miejscowe uszkodzenie tkanek spowodowane działaniem czynnika termicznego bądź chemicznego. Przyczyną oparzeń termicznych mogą być: otwarty płomień,

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w urazach

Pierwsza pomoc w urazach Sylwia Roda Pierwsza pomoc w urazach Algorytmy postępowania Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji w Słupsku do użytku wewnętrznego Policji może być reprodukowany

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Nr 41

Zeszyty Naukowe Nr 41 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Seria: Zeszyty Naukowe Nr 41 Łomża 2009 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA KOMITET REDAKCYJNY Dr inż. Piotr Ponichtera Dr

Bardziej szczegółowo

udrożnianie górnych dróg oddechowych w stanach zagrożenia życia u dzieci The management of upper respiratory tract in paediatric emergencies

udrożnianie górnych dróg oddechowych w stanach zagrożenia życia u dzieci The management of upper respiratory tract in paediatric emergencies Mariusz Goniewicz 1, Patryk Rzońca 1, Daniel Sieniawski 1, Marcin Rybakowski 2, Magdalena Witt 2, Krzysztof Goniewicz 1 Pediatr Med Rodz 2012, 8 (4), p. 342-350 Received: 10.12.2012 Accepted: 20.12.2012

Bardziej szczegółowo

Competency based Training in Intensive Care Medicine Syllabus Version 1.0, September 1, 2006 The CoBaTrICE Collaboration

Competency based Training in Intensive Care Medicine Syllabus Version 1.0, September 1, 2006 The CoBaTrICE Collaboration Orginal title Competency based Training in Intensive Care Medicine Syllabus Version 1.0, September 1, 2006 The CoBaTrICE Collaboration Polish Language version Program CoBaTrICE Program szkolenia specjalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19.1. Definicja pierwszej pomocy 19.2. Organizacja akcji ratunkowej 19.2.1. Wezwanie pomocy 19.2.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 19.2.3. Apteczka pierwszej

Bardziej szczegółowo

5.1.1. Brak czynności półkul mózgu

5.1.1. Brak czynności półkul mózgu Neurologiczne kryteria śmierci 101 Tabela 3 Zalecany czas obserwacji w różnych sytuacjach klinicznych Przyczyna uszkodzenia mózgu Zalecany czas obserwacji [h] Rozległy zabieg neurochirurgiczny > 4 Uraz

Bardziej szczegółowo

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy;

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy; STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ CIĄŻY, FIZJOLOGICZNEGO PORODU, POŁOGU ORAZ OPIEKI

Bardziej szczegółowo

5. Wybrane badania diagnostyczne

5. Wybrane badania diagnostyczne 5. Wybrane badania diagnostyczne Katarzyna Bieganowska, Tomasz Mroczek Badanie krwi Morfologia krwi Morfologia jest jednym z najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych, gdyż w przypadku dzieci z wadami

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 187 14053 Poz. 1259 1259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE MAŁOPOLSKIE Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie ISSN 2300-2093 Kraków, nr 9, maj-czerwiec 2014 Szanowni Państwo! Miesiąc maj w sposób świąteczny

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi- ecmo

Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi- ecmo I INTENSYWNA OPIEKA ANESTEZJOLOGIA Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi- ecmo Analiza pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia przyjmowanych na oddział intensywnej terapii

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zalecenia Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy 2009 Poznań Warszawa Rzeszów Jarosław Walkowiak, Andrzej Pogorzelski, Dorota Sands, Wojciech Skorupa, Andrzej

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2005 1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK BYDGOSZCZ 2010 Zapamiętaj! Algorytmy udzielania pomocy osobie poszkodowanej, ulegają zmianie (średnio co 5 lat). Celem zmian

Bardziej szczegółowo

I KLASYCZNA MEDYCYNA SĄDOWA

I KLASYCZNA MEDYCYNA SĄDOWA 1. Śmierć: definicje, rodzaje, przyczyny I KLASYCZNA MEDYCYNA SĄDOWA 1. Definicje: - tradycyjna: trwałe tj. nieodwracalne ustanie czynności życiowych człowieka - nowoczesna: śmiercią człowieka jest śmierć

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych

Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych SPIS TREŚCI AUTORZY, KONSULTANCI, REDAKCJA NAUKOWA WYDANIA POLSKIEGO...2 WPROWADZENIE DO WYDANIA

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok ZALECENIA Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Zespół redagujący: Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione)

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Urszula Cisoń-Apanasewicz Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1 Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC Jerry P. Nolan a, *, Jasmeet Soar b, David A. Zideman c, Dominique Biarent d, Leo L. Bossaert e, Charles Deakin f, Rudolph W. Koster g, Jonathan Wyllie h, Bernd Böttiger

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

WĘGLOWODANY. Glukoza prawidłowo: 60-110 mg/dl; Stan przedcukrzycowy: 110 126 mg/dl;

WĘGLOWODANY. Glukoza prawidłowo: 60-110 mg/dl; Stan przedcukrzycowy: 110 126 mg/dl; Glukoza prawidłowo: 60-110 mg/dl; Stan przedcukrzycowy: 110 126 mg/dl; WĘGLOWODANY Cukrzyca 126 mg/dl (/18) 7 mmol/l (tylko gdy oznaczenie zostało dokonane w osoczu); Hipoglikemia < 40 (50) mg/dl; Fluorek

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZPOZNAWANIA I LECZENIA MUKOWISCYDOZY

ZASADY ROZPOZNAWANIA I LECZENIA MUKOWISCYDOZY ZASADY ROZPOZNAWANIA I LECZENIA MUKOWISCYDOZY Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy Karpacz Warszawa, maj październik 00 Wydanie II Andrzej Milanowski, Andrzej Pogorzelski, Teresa Orlik, Robert

Bardziej szczegółowo