Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE"

Transkrypt

1 1 Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE Szanowne Koleżanki i Koledzy, Sympatycy Polskiej Sekcji IEEE: Polecając Państwu lekturę wiosennego numeru Newslettera chciałbym poinformować o następujących wydarzeniach z działalności Polskiej Sekcji IEEE w pierwszym półroczu 2005: Nowi członkowie Zarządu PS IEEE Posiedzenie Zarządu Regionu 8 IEEE w Paryżu Zatwierdzenie dwóch nowych Chapterów PS IEEE PS IEEE Wilga Student Branch Symposium Wizyta prezydenta Computer Society w Warszawie Nowi członkowie Zarządu PS IEEE Na posiedzeniu w dniu zatwierdzono formalnie następujących nowych członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE: Prof. Stanisław Osowski Member-ship Development, Mgr inż. Wojciech Kołomyjski Website Administrator, Mgr inż. Patryk Antoniewicz Newsletter Editor. Jednocześnie chciałbym w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowanie ustępującym Kolegom: Prof. Romualdowi Beckowi (Membership Development) oraz Dr inż. Jackowi Misiurewiczowi (Newsletter Editor), którzy przez wiele lat pracy w Zarządzie PS IEEE przyczynili się do wzrostu popularności i prestiżu Naszej organizacji. Życzymy Im dużo satysfakcji z przynależności do IEEE oraz liczymy na dalszą współpracę! Stanisław Osowski urodził się w 1948r. Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej otrzymał tytuł magistra (1972r.), doktora (1975r.) oraz habilitację (1981r.). Obecnie jest Profesorem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych. Zakres Jego zainteresowań obejmuje: sztuczne sieci neuronowe, techniki optymalizacyjne, symulacje komputerowe obwodów elektrycznych. Jest autorem i współautorem ponad 150 artykułów oraz 8 książek. Wojciech Kołomyjski urodził się w 1976r. Absolwent 39 LO im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie. W 2003 roku obronił pracę magisterską pt: "Adaptacyjny modulator szerokości impulsów dla falownika PWM zasilającego silnik indukcyjny". Obecnie doktorant w ISEP na Wydziale Elektrycznym PW. Patryk Antoniewicz urodził się w 1980r. Absolwent II LO im. Marii Konopnickiej w Radomiu. W 2004r. uzyskał tytuł magistra inżyniera o specjalności Automatyka i Inżynieria Komputerowa o kierunku Energoelektronika. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Zakres Jego zainteresowań obejmuje układy sterowania prostowników PWM oraz falowników.

2 2 Posiedzenie Zarządu Regionu 8 IEEE w Paryżu W dniach kwietnia 2005 odbyło się w Paryżu kolejne regularne posiedzenie Zarządu Regionu 8 poszerzone o udział IEEE Board Directors. Organizatorem była Francuska Sekcja IEEE z jej Przewodniczącym Prof. Gerardem Capolino na czele. Warto odnotować dwa ważne dla Polskiej Sekcji fakty: Marian P. Kaźmierkowski został wybrany członkiem R8 Nomination Committee na kadencję Zatwierdzono i dofinansowano organizowany przez Polską Sekcję IEEE Volunteers Training Workshop w dniach w Rydze, Łotwa. Zatwierdzenie dwóch nowych Chapterów PS IEEE Dnia 4 maja 2005 oficjalnie zatwierdzone zostały dwa nowe Chaptery Polskiej Sekcji: Electromagnetic Compatibility Society Organizator i Przewodniczący: Dr Andrzej Karwowski z Politechniki Śląskiej, Gliwice Komputer Society/Gdańsk - Organizator i Przewodniczący: Prof. Józef Woźniak z Politechniki Gdańskiej. Oba Chaptery mają 28 marzec 2005 jako datę rejestracji (złożenia petycji) i rozpoczęcie działalności. Serdecznie gratulujemy nowym Przewodniczącym i życzymy dużo satysfakcji i sukcesów w ich dalszej działalności! PS IEEE Wilga Student Branch Symposium W dniach odbyło się XVI już Poland Section Student Branch Symposium w Ośrodku Politechniki Warszawskiej w Wildze. Pomysłodawcą i Przewodniczącym Sympozjum jest Dr hab. Ryszard R. Romaniuk. W tegorocznej imprezie wzięło udział ponad 300 uczestników ze wszystkich uczelni technicznych w Polsce. Głównie byli to młodzi badacze dyplomanci i doktoranci. Sympozjum było dofinansowane przez Polską Sekcję IEEE oraz Prorektora ds. Nauki Politechniki Warszawskiej Prof. Piotra Wolańskiego. Więcej informacji na stronie :

3 3 Można śmiało powiedzieć, że Sympozjum Studenckie w Wildze stanowi niezwykle udany i przede wszystkim stały akcent spotkań młodych członków IEEE. Wizyta prezydenta Computer Society w Warszawie W czerwcu 2005 roku na zaproszenie Instytutu Badań Systemowych PAN przebywał w Warszawie Prof. Gerald L. Engel z University of Connecticut, Stamford, aktualny Prezydent Computer Society. Dnia spotkał się On z przedstawicielami Zarządu Polskiej Sekcji IEEE oraz władzami Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Politechniki Warszawskiej. Inicjatorem spotkania był przewodniczący nowego Chapteru Polskiej Sekcji Computer Society/Gdańsk Prof. J. Woźniak. Wizyta w Laboratorium Robotyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Od lewej: Prof. Andrzej Pacut zastępca przewodniczącego Polskiej Sekcji IEEE, Prof. Cezary Zieliński Prodziekan ds. Nauki WEiTI, Prof. Gerald L. Engel Prezydent Computer Society, Prof. Marian P. Kaźmierkowski przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE, Prof. Józef Woźniak przewodniczący Communication Chapter / Gdańsk. Kończąc życzę Wszystkim Członkom I Sympatykom Polskiej Sekcji IEEE pogodnych wakacji 2005 roku. Marian P. Kaźmierkowski Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE

4 4 Wiadomości z Chapterów Power Electronics / Industial Electronics W dniu na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej odbył się Tutorial Prof. Henryka Tuni pt. Electromagnetic Systems in Line- Commuted Converters - Analysis and Performance. Prof. Tunia obchodził jubileusz 80 urodzin i w kręgach naukowych jest powszechnie uznawany jako twórca polskiej szkoły energoelektroniki (wypromował ponad 50 doktorów, 6 profesorów). Tutorial wysłuchało ponad 30 osób, w tym 8 członków Chapteru IES/PELS. Działalność Naszego Chapteru w pierwszym półroczu 2005 zdominowały prace organizacyjne Międzynarodowej Konferencji PELINCEC 05, która odbędzie się w dniach października 2005 w Warszawie. Zgłoszono już ponad 200 referatów z 15 krajów. Konferencja obejmuje sześć głównych Grup kierowanych przez czołowych specjalistów z Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej: Power Quality (Prof. Roman Barlik), New Topologies and Components (Dr Mieczysław Nowak), Intelligent Control and Signal Processing (Prof. Bartłomiej Beliczyński), Industrial Information Technology (Prof. Andrzej Dzieliński), Renewable Energy Systems (Prof. Włodzimierz Koczara), Hybrid Energy Systems (Prof. Lech M. Grzesiak). W ramach Konferencji PELINCEC 05 organizowane będą Tutoriale dla doktorantów oraz Plenary Lectures prowadzone przez wybitnych profesorów ze znanych uniwersytetów światowych. Tutorials 1. José Rodríguez, University Federico Santa María in Valparaíso, Chile: Multilevel Converters 2. Domenico Casadei, Universitá di Bologna, Italy: Matrix Converters 3. Giovanni Serra, Universitá di Bologna, Italy: Direct Torque Control of Induction Motors 4. Frede Blaabjerg, Aalborg University, Denmark: Wind Energy 5. Marek Zielinski, Nicolas Copernicus University in Torun, Poland: Programmable Devices and their Applications in Measurement and Control Systems Plenary lectures 1. Steffen Bernet, Berlin University of Technology, Germany: Medium Voltage Drive Topologies for Industry - An Overview 2. Cheolhwan Oh, Stefen Hui, and Stanislaw H. Zak, Purdue University, USA: The Generalized Brain-State-in-a-Box (gbsb) Neural Network: Model, Analysis, and Applications Zapraszamy do udziału w tej obiecującej imprezie! Referaty można jeszcze zgłaszać do 05 września 2005! (patrz: Prof. Marian P. Kaźmierkowski przewodniczący Chapteru EMC Society V Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej, które odbywały się od 29 czerwca do 1 lipca w Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej zostały zorganizowane przez Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP) oraz Fundację Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. Patronat nad konferencją objął prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witold Graboś. Honorowym przewodniczącym Warsztatów był prof. Daniel J. Bem, komitetowi programowemu przewodniczył prof. Tadeusz

5 5 Więckowski, a komitetowi organizacyjnemu mgr inż. Jerzy Borowiec. Z inicjatywy prof. Andrzeja Karwowskiego z Politechniki Śląskiej odbyło się także inauguracyjne spotkanie Polskiego Oddziału (Poland Chapter) IEEE EMC Society. Spotkanie odbyło się na Politechnice Wrocławskiej jako jedno z wydarzeń towarzyszących V Krajowym Warsztatom Kompatybilności Elektromagnetycznej Spotkanie miało dwie części. Na pierwszą techniczną złożyły się dwa znakomite referaty wygłoszone tego dnia na porannej sesji plenarnej Warsztatów, otwartej zarówno dla ich uczestników, jak i dla członków IEEE EMC-S niebędących uczestnikami Warsztatów. Pierwszy referat pt. Frequently Asked EMC Questions (and Answers) wygłosił Pan Elya B. Joffe, Vice President IEEE EMC Society, natomiast drugi pt. Zastosowanie współczesnych symulatorów elektromagnetycznych do projektowania struktur pasywnych w.cz. pan prof. Wojciech Gwarek z Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej, IEEE Fellow, Distinguished Lecturer MTT Society i członek EMC Society. Sesja odbyła się w pięknie odnowionej i zmodernizowanej, głównej Auli Politechniki Wrocławskiej, a referatów wysłuchało około 70 osób. Członkowie Polskiego Oddziału (Poland Chapter) IEEE EMC Society przed budynkiem im. prof. Mariana Suskiego. W pierwszym rzędzie od lewej stoją: prof. Wojciech Gwarek (PW), Elya B. Joffe, prof. Daniel Bem (PWr), prof. Andrzej Karwowski (PŚl), dr hab. Maciej Walkowiak, prof. UZ. Z tyłu (od lewej): dr Krzysztof Sieczkarek (ILiM Poznań), dr hab. Wojciech Bandurski, prof. PP, dr hab. Ryszard Zieliński, dr hab. Andrzej Sowa, prof. PB, dr Mirosław Zielenkiewicz, prof. Marian Soiński, dr Wojciech Pluta (PCz), dr Fryderyk Lewicki (TPSA), dr hab. Andrzej A. Kucharski (PWr) Druga część inauguracyjnego spotkania Chapteru miała charakter krótkiego, około godzinnego posiedzenia o charakterze organizacyjnym. Posiedzenie IEEE EMC Society Poland Chapter Posiedzenie miało miejsce po obiedzie i odbyło się w budynku ITTiA. W posiedzeniu wzięło udział 15 członków EMC Society. Gośćmi honorowymi posiedzenia byli wymieniony już wyżej p. Elya B. Joffe, VP IEEE EMC-S, który przyjechał do Wrocławia specjalnie na inauguracje naszego Chapteru, oraz pan prof. Daniel J. Bem, członek PAN, przewodniczący Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej KEiT PAN. Dr Andrzej Karwowski przewodniczący Chapteru Computer Society W roku 2005 członkowie chapteru komputerowego brali udział w pracach komitetu programowego i sterującego (Steering Com.) międzynarodowej konferencji IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop (DDECS 2005), która odbyła się w Sopron na Węgrzech w dniach kwietnia 2005 roku. Miło nam poinformować, że przewodniczący naszego Chapteru był także generalnym przewodniczącym (general chairman) tej konferencji a Profesorowie Andrzej Kraśniewski oraz Edward Hrynkiewicz byli aktywnymi współpracownikami w ww. komitetach wspieranymi pomocą Profesora Janusza Sosnowskiego w pracach komitetu programowego. Konferencja była współsponsorowana przez IEEE Computer Society Test Technology Technical Council (IEEE CS TTTC).

6 6 Sesje tematyczne konferencji: 1. Techniki projektowania ułatwiającego testowanie. 2. Specyfikacja i weryfikacja. 3. Testowanie rekonfigurowalnych systemów sekwencyjnych. 4. Diagnostyka systemów i ich wiarygodność. 5. Projektowanie analogowe i cyfrowe. 6. Architektura i metody projektowania. Tutoriale: 1. Generacja testów hierarchicznych. 2. Samotestowanie w modułach logicznych. 3. Samotestowanie uszkodzeń w sieciach połączeń. 4. Testowanie uszkodzeń opóźnieniowych. Zainteresowanym dostępem do materiałów konferencyjnych polecamy następujący adres pod którym znajduje się główny organizator konferencji: Institute of Informatics University of West Hungary Bajcsy-Zs. U Sopron, Hungary (fax: ) Prof. Andrzej Hławiczka przewodniczący Chapteru Communications W dniach września 2005 w Poznaniu, w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyło się Polskie Sympozjum Ruchu Telekomunikacyjnego. Sympozjum organizowane było przez Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej przy współudziale IEEE Communications Chapter Poznań i Warszawa. Przyszłoroczne Sympozjum będzie organizowane wspólnie z Polish-German Teletraffic Sympodium we Wrocławiu w dniach września 2006 r. W dniach 8-9 grudnia 2005 Chapter będzie współorganizatorem, wspólnie z Instytutem Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, Poznańskich Warsztatów Telekomunikacyjnych w Poznaniu. Informacja na stronie W dniach czerwca 2005 roku gościł w Poznaniu prof. Stefano Bregni. Wizyta odbyła się w ramach Distinguished Lecturer Tour, a uczestniczyły w niech Chartery z Poznania, Krakowa i Warszawy. Prof. Bregni zaprezentował wykłady na temat synchronizacji sieci telekomunikacyjnych Synchronization of Digital Telecommunications Networks. Wizyta ta umożliwiła wszystkim pracownikom naukowym spotkanie z wysokiej klasy specjalistą i wykładowcą. Poza wykładem odbyły się także różne spotkania w laboratoriach Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. W dniach 7-9 czerwca 2006 w Poznaniu odbędzie się Workshop on High Performance Switching and Routing. Jest to cykliczna konferencja co-sponsorowana przez IEEE Communications Society, a organizowana przez Communications Switching and Routing Technical Committee. W roku 2006 warsztaty będą gościły w Poznaniu, a współorganizatorami będą Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej oraz IEEE Communications Chapter Poznań. Prof. Wojciech Kabaciński przewodniczący Chapteru Magnetics W maju i czerwcu 2005 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej odbył się cykl seminariów Chapteru Magnetics poświęcony tematowi nadużywania magnesów pierwiastków ziem rzadkich (neodymowych), mających negatywny wpływ na poprawne wskazania m.in. liczników energii elektrycznej. Tak więc tematem spotkań były zagadnienia zapobiegania fałszowaniu wskazań liczników i ich zabezpieczenia poprzez wykorzystanie rozwiązań teleinformatycznych. Temat ten jest ostatnio dość często poruszany na łamach forum internetowych oraz gazet, wywołując dość burzliwą dyskusję tak i konsumentów, jak i dystrybutorów energii elektrycznej. Cykl spotkań obejmował:

7 7 1. Kierunki ochrony liczników energii elektrycznej od wpływu zewnętrznych pól magnetycznych, Udział w spotkaniu wzięło 27 osób, głównie będących przedstawicielami firm z całego kraju, zajmujących się produkcją indukcyjnych oraz elektronicznych liczników energii elektrycznej. 2. Protection directions of Watt-hour meters from influence of external magnetic fields w języku angielskim W gronie 7 osób omówiono techniczne i organizacyjne aspekty przeciwdziałania temu zjawisku. 3. Zakłócenia wybranej klasy sygnałów zewnętrznym stałym polem magnetycznym na przykładzie liczników energii elektrycznej udział wzięło 51 osób, będących pracownikami spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej oraz ich oddziałów z całego kraju, zajmujących się na co dzień poruszanymi tematami. Podczas trwania obrad wywiązała się żarliwa dyskusja pomiędzy uczestnikami spotkania na temat prawnych aspektów zaproponowanych metod ochrony liczników energii elektrycznej. Niezależnie od powyższych spotkań, w dniu odbyło się Seminarium w ramach programu Distinguish Lecture IEEE p.t. Dynamics in magnetic micro- and nanostructures. Gościem był Profesor Burkard Hillebrands z Fachbereich Physik, Technische Universitaet Kaiserslautern. W spotkaniu udział wzięło liczne grono pracowników naukowych oraz studentów. Wszystkie powyższe Seminaria opatrzone były logo IEEE Magnetics Society Polish Chapter oraz Instytutu Metrologii, Kompatybilności Elektromagnetycznej i Podstaw Telekomunikacji Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, prowadząc do ściślejszej współpracy środowisk przemysłowego i naukowego. Prof. Marian Soiński przewodniczący Chapteru Zapraszamy do odwiedzenia strony www Polskiej Sekcji IEEE: oraz Regionu 8 Redakcja Newslettera: Website Administrator: mgr inż. Wojciech Kołomyjski Newsletter Editor: mgr inż. Patryk Antoniewicz, tel. (0-22) Materiały przeznaczone do zamieszczenia prosimy przesyłać Redakcji do końca lutego lub września. Zarząd Polskiej Sekcji IEEE Przewodniczący - Prof. Marian P. Kaźmierkowski wiceprzewodniczący - Prof. Andrzej Pacut skarbnik - Dr inż. Andrzej Miękina sekretarz - Dr inż. Mariusz Malinowski sekretariat - p. Katarzyna Brzozowska tel. (0-22) Adres Polskiej Sekcji IEEE Polska Sekcja IEEE Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW ul.koszykowa 75, Warszawa Newsletter Polskiej Sekcji IEEE ukazuje się 2 razy w roku, wiosną i jesienią.

8 Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne PWT 2005 są organizowane przez I n s t y t u t E l e k t r o n i k i i T e l e k o m u n i k a c j i P o l i t e c h n i k i P o z n a ń s k i e j oraz I E E E C o m m u n i c a t i o n s S o c i e t y Chapter Communications - Poznań K o m i t e t P r o g r a m o w y : Marek Amanowicz Wojskowa Akademia Techniczna Daniel Józef Bem Politechnika Wrocławska Anna Cysewska-Sobusiak Politechnika Poznańska Andrzej Dobrogowski (przewodniczący) Politechnika Poznańska Adam Dąbrowski Politechnika Poznańska Marek Domański Politechnika Poznańska Janusz Filipiak Akademia Górniczo-Hutnicza Wojciech Kabaciński Politechnika Poznańska Józef Lubacz Politechnika Warszawska Zdzisław Papir Akademia Górniczo-Hutnicza Wojciech Sobczak Politechnika Gdańska Paweł Szulakiewicz Politechnika Poznańska Zbigniew Szymański Politechnika Poznańska Krzysztof Wesołowski Politechnika Poznańska Marian Zientalski Politechnika Gdańska K o m i t e t O r g a n i z a c y j n y : Andrzej Dobrogowski Robert Kotrys Włodzimierz Mankiewicz Zbigniew Szymański Paweł Szulakiewicz przewodniczący Krzysztof Wesołowski A d r e s d o k o r e s p o n d e n c j i : Komitet Organizacyjny PWT 2005 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Instytut Elektroniki i Telekomunikacji ul. Piotrowo 3A, POZNAŃ NIP: www: fax.: (61) tel.: (61) Copyright , IEiT - Politechnika Poznańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Robert Kotrys.

9 HPSR Committees 7-9 June 2006, Poznan, Poland 2006 Technical Co-Sponsor Call for Papers 2006 Workshop on High Performance Switching and Routing Poznan, Poland June 7-9, Organized by Poznan University of Technology Institute of Electronics and Telecommunications The wide deployment of broadband access for end-user based on current DSL technologies and future subscriber optical access, and new broadband services like IPTV, IPHDTV, videoconferencing and high-speed data transmission imposes new requirements on IP networks. Transmission technologies based on DWDM systems allow to transmit information with speed of Tb/s on one fiber. High-capacity and high-speed routers become a inevitable in the network. On the other hand switching and routing devices are being introduced not only in Internet networks but also in Storage Area Networks and multiprocessor architectures and embedded systems. The scope of the High Performance Switching and Routing (HPSR) Workshop is focused on the technology of highspeed switches and routers, including the architectural and algorithmic aspects of high-speed IP networks, possibly adopting optical technologies and wireless user accesses. HPSR 2006 will comprise of technical sessions for presentation of novel research results, panel sessions for discussion of hot topics, and tutorials by leading experts. Submitted papers will undergo three independent reviews, and accepted papers will appear in the conference proceedings. Original papers are invited on such topics as (but not limited): High performance switch and router architectures o Analysis and simulation o Application routers o Electronic and optical switching fabrics o Field trials o Impact on higher layer protocols o Implementations o Innovative switch and router architectures o Measurements o Optical packet switches o Prototypes o Securing routers and switches o System development MPLS and GMPLS IP over optical networks Routing protocols WDM switching and routing Quality of service Performance measurement and evaluation Network management and operations Tariffing, accounting, and charging Traffic engineering and control High-speed packet processors Metering and monitoring Traffic measurement Protection and recovery Interconnects architectures Switching and routing in wireless networks Switches for Storage Area Networks Networks for grid computing Multiprocessor architectures and switching Important dates: Papers due: December 20, 2005 Notification of acceptance: February 15, 2006 Final camera-ready manuscript due: March 30, 2006 Tutorial submission: December 20, 2005 Instructions for Authors: High-quality original papers are solicited. Papers must be unpublished and must not be submitted for publication elsewhere. All papers will be reviewed by Technical Program Committee members and other experts to ensure high quality and relevance to the conference. Authors of accepted papers must attend the conference to present their contributions. Paper length should be 4-6 pages in two-columns IEEE Transactions style, 10pt. PDF format only is accepted. Submitted papers will undergo three independent reviews. Details on submission will be announced later. Tutorials: Tutorials provide overviews of current high interest topics. Proposal can be half or full day tutorials, and should be sent to Tutorials Chair HPSR 2006

10 Committees General Chair Wojciech Kabaciński, Poznan University of Technology, Poland Technical Program Co-Chairs Prosper Chemouil, France Telecom, France Eiji Oki, NTT, Japan Richard A Thompson. University of Pittsburgh, USA Finance Chair Publications Chair Tutorials Chair Organizing Chair Information Systems Chair Andrzej Dobrogowski, Poznan University of Technology, Poland Mariusz Żal, Poznan University of Technology, Poland Andrzej Jajszczyk, AGH University of Science and Technology, Poland Janusz Kleban, Poznan University of Technology, Poland Marek Michalski, Poznan University of Technology, Poland Advisory Committee Marco Ajmone Marsan, Italy Augusto Casaca, Portugal Tom Chen, USA Bijan Jabari, USA Andrzej Jajszczyk, Poland Ken Ichi Kitami, Japan Hussein Mouftah, Canada Chunming Qiao, USA Heinrich Stüttgen, Germany Steve Weinstein, USA Naoaki Yamanaka, Japan Technical Program Committee M. Aida, Japan N. Ansari, USA M. Atiquzzaman, USA A. Bianco, Italy J. Bowers, USA T. Braun, Switzerland P. Brown, France C.-J. Chang, Taiwan J. Chao, USA P. Chatzimisios, Greece J. Cheng, Taiwan T. Cicic, Norway M. Collier, Ireland G. Danilewicz, Poland P. De Sousa, Belgium P. Demeester, Belgium J. Duato, Spain M. Głąbowski, Poland M. Hamdi, China H. Harai, Japan J. Hui, USA Z. Hulicki, Poland A. Jamalipour, Australia S. Kaczmarek, Poland M. Karol, USA S. Kasahara, Japan D. Kofman, France V. Kumar, India G.-S. Kuo, Taiwan C.-T. Lea, China H.-H. Lee, Korea Y.-S. Lee, Korea F. Liotopoulos, Greece P. Lorenz, France C. Minkenberg, Switzerland M. Murata, Japan H. Nakamura, Japan H. Ngo, USA M. S. Nunes, Portugal S. Oueslati, France A. Pakstas, UK A. Pattavina, Italy E. Rathgeb, Germany L. Reynaud, France R. Rojas-Cessa, USA D. Serpanos, Greece A. Smiljanic, USA M. Song, USA M. Stasiak, Poland D. H. K. Tsang, China A. Wolisz, Germany G. Xue, USA M. Zitterbart, Germany P. Zwierzykowski, Poland HPSR 2006

11 International Conference on POWER ELECTRONICS AND INTELLIGENT CONTROL FOR ENERGY CONSERVATION Warsaw, October, 2005 General Co-chairmen Prof. Marian P. Kaźmierkowski Prof. Włodzimierz Koczara Technical Program Committee TPC-1 Power Quality: Prof. Roman Barlik Poland TPC-2 Components and Converters D.Sc. Mieczysław Nowak Poland TPC-3 Intelligent Control and Signal Processing D.Sc. Bartłomiej Beliczyński - Poland TPC-4 Industrial Information Technology D.Sc. Andrzej Dzieliński - Poland TPC-5 Renewable Energy Prof. Włodzimerz Koczara Poland TPC-6 Hybrid Energy Systems Prof. Lech M. Grzesiak - Poland International Advisory Board Prof. Drago Ban Prof. Frede Blaabjerg Prof. Ion Boldea Prof. Giuseppe Buja Prof. Zdenek Cerovsky Prof. Valery Chrisanov Prof. Carlos Cuoto Prof. Rik DeDoncker Prof. Joachim Holtz Prof. Viliam Fedak Prof. Vladimir Kucera Prof. Gil Marques Prof. Vladimir V. Pilinski Prof. Francesco Profumo Prof. Andreas Steimel Prof. Tore Undeland Prof. Ralph Kennel Prof. Steffen Bernet CR DK RO IT CZ RU PT DE DE SL CZ PT UA IT DE NO DE DE Scope of the conference: promotion of research and dissemination of knowledge on multi-disciplinary areas of power electronic semiconductor devices, converter topologies and control systems with special emphasis on novel intelligent control and information technology issues for energy conservation. The Conference will be a technological bridge between countries of Eastern, Central and Western Europe. Technical topics: TPC-1 Power Quality: measurement and identification of power quality, harmonic and inter-harmonic distortions, series and parallel compensators, active filters, power conditioners - topologies and control, active power leveling based on energy storage, power quality and EMC standards and regulations, distributed generation power quality problems. TPC-2 Components and Converters: multilevel and modular converters for medium voltage applications, FACTS, converters as interfaces to energy storage and distributed generation, line converters with improved power factor, medium voltage power conditioners, UPS. TPC-3 Intelligent Control and Signal Processing: identification and system parameter estimation; nonlinear system modeling, adaptive systems; neural based modeling, real-time process control; real-time systems, diagnostics, uncertain systems; fuzzy systems, rough systems, pattern recognition, machine vision, understanding images, optimization methods; genetic and evolutionary algorithms, modeling and control of electric machines, modeling and stability analysis of power electronics systems, visual feedback. TPC-4 Industrial Information Technology: artificial intelligence, image processing, color image processing, pattern recognition, simulation techniques allowing the fast and accurate decision making in the branch of logistics processes, advanced control and estimation algorithms for mobile robots. TPC-5 Renewable Energy: methods and systems for maximum photovoltaic energy capturing, power electronic systems for photovoltaic energy conditioning, wind turbine variable speed systems, power electronic systems for wind energy conversion and conditioning, water turbines for variable speed power generation, power electronic systems for wind energy conversion and conditioning, energy storages for renewable energy conditioning, hybrid renewable energy systems, application of Internet or control of renewable sources. TPC-6 Hybrid Energy Systems: hybrid energy sources; modeling and analysis of diesel engine, modeling and analysis of fuel cell, modeling of AC generators, control of diesel engine, control and modeling of hybrid energy system, energy storage systems chemical battery, ultra-capacitors, super-conductance; battery management and monitoring systems; intelligent control of hybrid energy system neural networks, fuzzy logic, genetic algorithms; topology and control method of power electronics system - AC/DC, DC/DC and DC/AC converters, modeling and control of multi sources system. Deadlines: Extended abstracts: May 16 th, 2005 Authors notification: June 25 th, 2005 Final manuscripts: September 5 th, 2005 PELINCEC Conference web page: Institute of Control and Industrial Electronics, Warsaw University of Technology ul. Koszykowa 75, Warszawa, POLAND phone: (+48 22) , fax: (+48 22)

12 THE 1 ST IEEE CONFERENCE ON INDUSTRIAL ELECTRONICS AND APPLICATIONS May 2006 Marina Mandarin Hotel, Singapore, 'AS ~. ~ - Organisers -IEEE Industrial Electronics (IE) Chapter -IEEE Industry Applications/Power Electronics (IA/PEL) Chapter -IEEE Singapore Section Technical Sponsor -IE Society International Advisory Committee Bhat, Ashoka, Victoria Univ Chan, C C" Hong Kong Univ Chang, John, Taiwan Univ. Forsyth, Andrew, Birmingham Univ. Franquelo, Leopoido, Sevilla Univ. Gang, Tao, Univ. of Virginia Ge, Shuzhi Sam, National Univ of Singapore Habetler, Thomas G" Georgia Inst. Technology Han, Ying Duo, Tsinghua Univ. Harashima, Fumio, Tokyo Univ. Hill, David J" Australian National Univ. Holtz, Joachim" Univ. of Wuppertal loinovici, Adrian, Holon Acad. Instit. of Tech. Israel Jahns, Thomas, Univ of Wisconsin Jiang, Zhong-Ping" Polytechnic Univ. Ji, Zhi Cheng, Southern Vangtze Univ Kassakian, John, Massachusetts Insl of Tech. Kaynak, Okyay, Bogazici Univ. Kazmierkowski, Marian p" Warsaw Univ. of Tech. Kelley, Arthur, North Carolina State Univ. Lee, Fred, Virginia State Univ Lipo, Thomas, Univ. of Wisconsin Lock, Kai Sang, Institution of Engineers, Singapore Middleton, Richard, Univ. of Newcastle Ooi, Boon- Teck, McGill Univ Pan, Jun Ming, Shanghai Jiaotong Univ. Patterson, Dean, Univ of South Carolina Rahman, Muhammad A" New Funderland Univ. Rashid, Muhammad H" Univ. of West Florida Sutanto, Danny, Hong Kong Poly Univ. Wang, Zhao An, Xi'an Jiaotong Univ. Wilamowski, Bogdan M" Auburn Univ Wu, Bin, Ryerson Univ. Canada Wyk, Jacobus Daniei van, Virginia State Univ. Xu, De Hong, Zhejiang Univ. Xu, Longya, Ohio Univ. Vu, Xinghuo, Royal Melbourn Insl of Tech. Zhou, Xiao Xin, Chinese Academic Institute The 1 st IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA 2006) will be held from 241h May to 26th May 2006, Singapore. The Conference is organized by IEEE Industrial Electronics (IE) Chapter and co-organized with IEEE Industry Applications/Power Electronics (IA/PEL) Chapter and IEEE Singapore Section. The purpose of the conference is to create a forum for scientists, engineers and practitioners throughout the world to present the latest techniques in Industrial Electronics. Conference scope covers all practical aspects of the theory and methods of electronics, control, systems, instrumentation for industrial applications. In addition to the technical sessions, there will be plenary sessions. High quality papers containing original contributions within the following areas are solicited: Control Theory and Application: Adaptive and intelligent control, Hybrid control, Digital control theory and development, Robust control, Nonlinear systems and control, Process control, System theory and applications, Cybernetics and new methodologies. Computational Intelligence: Neural networks, fuzzy systems, genetic algorithm, industrial applications of evolutionary computing, industrial applications of intelligent systems, Power Electronics: Power devices and components, Power quality control, FACTS, PFC, Harmonic analysis and compensations, energy systems, high frequency converters and SMPS, switching circuits and power (AC/AC, AC/DC, DC/AC and DC/DC) converters, motors and drives, high performance controls. Mechatronics: Robotics, Sensors and sensor fusion, Industrial vision, Motion control, Micro electromechanical systems, Integrated design and systems. Signal Processing: Signal, image and data processing, Modeling and simulation, Estimation and identification, Instrumentation and transportation electronics, Vision and multi-media. Automation: Instrumentation systems, Flexible manufacturing systems, Process automation, Man-machine interactions, Computer integrated manufacturing, Factory modelling and simulation, Intelligent automation Emerging Technologies: Modeling and simulations of biological systems, Biomedical instrumentation and application, Micro-electromechanical systems, Electric vehicles and intelligent transportation, Industrial applications of internet technologies, Industrial applications of multimedia, Portable electronics, Integrated systems and processes Invited Sessions: The Technical Programme Committee is soliciting proposals for invited sessions focusing on topics of the conference. Prospective organisers should submit proposals to the Technical Co-Chairman, Zhengguo LI, via by 15 October Local Organising Committee Luo, Fang Lin (General Chair) Tseng, King Jet (Advisor) Wen, Changyun (Technical Chair) Li, Zhengguo (Technical Co-chair Rajakaruna, Sumedha (Treasurer) Xie, Wen Xiang (Secretary) Zhu, Xing (Publicity) Singh, Ranjit (Publication) Seow Kang Seng (Sponsorship) Loh, Poh Chiang, Andrew (Local/Social Activity) Contact: Ms Merlin TOH IClEA2006 Secretariat Nanyang Technological University Conference Management Centre/CCE Nanyang Executive Centre # Nanyang View Singapore Tel: +(65) Fax:+(65) URL: hlt~"/wwwjeeeorg/iclea2006

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (51) Grudzień 2014 Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia prosimy przyjąć najgorętsze życzenia

Bardziej szczegółowo

Institute of Control and Computation Engineering. 2006 Annual Report

Institute of Control and Computation Engineering. 2006 Annual Report Institute of Control and Computation Engineering 2006 Annual Report Warsaw University of Technology Faculty of Electronics and Information Technology Institute of Control and Computation Engineering Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006 Redakcja: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski dr inż. Małgorzata Napieralska dr inż. Grzegorz Jabłoński mgr Iwona Mączkowska mgr inż. Piotr J. Podsiadły by DMCS, Łódź 2006 All rights reserved. Żadna

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej

Autoreferat. informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej Załącznik nr 2a Autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej dr inŝ. Adam Słowik Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Bardziej szczegółowo

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja Szczecin, 18-20 września 2013 Konferencje naukowe XV edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18 Curriculum vitae...5 Wniosek skrócony kandydata na członka korespondenta PAN (www.napieralski.dmcs.pl)... 7 Osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej... 9 Streszczenie działalności

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII. i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014

INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII. i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014 B N INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014 Informator wydano dzięki pomocy Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Opracowanie redakcyjne Wiesław Miczulski

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna i ezdrowie 2014

Telemedycyna i ezdrowie 2014 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia www.telemedycyna.org 1998-2014 Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego www.e-zdrowie.pl 24

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

METROLOGIA I PROBIERNICTWO

METROLOGIA I PROBIERNICTWO METROLOGIA I PROBIERNICTWO Mierzymy dla Wszystkich od 1919 r. ISSN 2300-8806 Biuletyn Głównego Urzędu Miar nr 1-2 (8-9)/2015 PROBIERNICTWO Zmiany dyrektyw MID i NAWI str. 59 Special edition Wydanie specjalne

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010 Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Protech 2010 I II Katalog Kongres Protech 2010 Kongres Produkcji

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

50 Central and Eastern European Society

50 Central and Eastern European Society 50 100 B I U L E T Y N B U L L E T I N 2 0 1 3 Language version: Polski English Stowarzyszenie CEESTAHC CEESTAHC Society Sympozjum EBHC Nasze Stowarzyszenie zostało założone w Krakowie w 2003 roku przez

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 Institute of Computer Science (Instytut Informatyki) ul. Nowowiejska 15/19,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ

MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ W dniu 31 sierpnia 2007 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK 2012. Telefon: 071 375 7800, 071 325 1271 Fax: 071 375 7801 E-mail: sekretariat@ii.uni.wroc.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK 2012. Telefon: 071 375 7800, 071 325 1271 Fax: 071 375 7801 E-mail: sekretariat@ii.uni.wroc. II.023.1.2013/MW SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK 2012 Nazwa jednostki Instytut Informatyki Skrócona nazwa jednostki np. akronim: II Uprawiane dyscypliny naukowe : INFORMATYKA Dane adresowe

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WRZESIEŃ / PAŻDZIERNIK 2014 Rok XXIII NR 04 (182) ISSN 1233-5444 Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student Bakteryjna praca zespołowa

Bardziej szczegółowo