Po zakończeniu instalacji Narzędzia będziesz musiał regularnie uaktualniać dane. W celu odświeżenia danych podążaj według następujących kroków.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Po zakończeniu instalacji Narzędzia będziesz musiał regularnie uaktualniać dane. W celu odświeżenia danych podążaj według następujących kroków."

Transkrypt

1 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW 1 Wstęp MIESIĘCZNE UAKTUALNIENIA (UPGRADES) Po zakończeniu instalacji Narzędzia będziesz musiał regularnie uaktualniać dane. W celu odświeżenia danych podążaj według następujących kroków. 1] Otwórz Narzędzie (do pobrania uaktualnień będzie potrzebne połączenie z internetem) 2] Po uruchomieniu urządzenia kliknij Data w pasku narzędzi 3] Kliknij Start Data Update. Pojawi się okno A data update progress Kiedy urządzenie zasygnalizuje prawidłowe wykonanie aktualizacji zamknij okno. Jeśli nie korzystasz z urządzenia dłużej niż miesiąc a nowe dane będą dostępne wyświetli się następująca informacja: Aby uaktualnić dane po okresie jednego miesiąca podążaj według powyższych kroków. 2 Funkcjonalność FUNDS ANALYSIS TOOL oferuje użytkownikowi różnorodne funkcje. Obszary kluczowe zawierają dostęp do danych każdego z funduszy Franklin Templeton luksemburskiej spółki SICAV dostępnych na rynku w sprzedaży; wykres funkcjonalności każdego z funduszy; ranking funkcjonalności do porównywania funduszy i możliwość tworzenia przykładowych portfeli dla różnych klas uczestnictwa. 2.1 WYMOGI FUNKCJONALNOŚCI Informacja o funduszu Po uruchomieniu Narzędzia informacje można znaleźć w następujący sposób: 1] W głównym menu, na pasku narzędzi kliknij Products 2] Kliknij Funds 3] Kliknij dwa razy aby wyświetlić wymagany zakres funduszu 4] Kliknij jeden z funduszy a następnie przycisk informacyjny (lub kliknij dwukrotnie) w celu otwarcia strony informacyjnej z danymi funduszu, jak w przykładzie po prawej stronie

2 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW 2 1] Ze strony danych funduszu możesz przejść do następnej zakładki Overview, gdzie znajdziesz kluczowe argumenty, dla których warto zainteresować się funduszem 2] Kolejna zakładka Growth ukazuje rozwój funduszu growth w przeciągu czasu 3] Następna zakładka ilustruje wykres Relative Growth ukazując względny zysk bądź stratę 4] Następujący wykres zwraca uwagę na Rolling Investment Period (okres inwestycji) 5] Kolejna zakładka odnosi się do wyceny historycznej Price History (z punktem granicznym)

3 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW 3 6] Następnie możemy odnaleźć informacje o podziale funduszy Fund Breakdowns, które są wyświetlane według Asset Type typu aktywów, Sector sektora, Country kraju i przedstawiają 10 największych pozycji Top 10 Holdings. Przykłady poniżej Asset Type (przykład = 100% akcji) Sector Country Top 10 Holdings 7] Ostatnia z zakładek Statistics ukazuje średni wzrost / wahania cenowe / skumulowany wzrost i bieżące notowania funduszy (podane zawsze w Euro, plus w każdej innej walucie podstawowej funduszu)

4 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW Najlepszy / Najgorszy / Przeciętny okres inwestycyjny (w okresie kroczącym) Z pozycji Informacja o funduszu kliknij na przycisk wykresu, ukaże się wykres Single Investment podobny do przykładu obok. W celu oszacowania analizy kliknij na przycisk the rolling period. Na ekranie pojawi się okno opcji analizy wykresu Chart Analysis Options (standard) : Poniżej znajdują się opcje ustawiania szczegółów okresu kroczącego rolling period (okres inwestycji period invested, wartość inwestycji value invested i inne opcje jak wybór odpowiedniej waluty funduszu selecting the correct fund currencies ). Dokonaj wyboru we wszystkich zakładkach i kliknij OK. Ukaże się wykres rolling period, podobny do tego obok (w zależności od dokonanego wyboru). Po wybraniu zakładki Table, zobaczysz tabelę podobną do tej obok, pokazującą najlepszy/ najgorszy/przeciętny okres inwestycyjny (aby obejrzeć całość trzeba będzie przewinąć do ostatnich 3 rzędów tabeli).

5 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW Wykresy i tabele Kiedy Narzędzie jest otwarte, klikając na poszczególne zakładki, widoczne są następujące wykresy: 1] Kliknij na, Products w pasku zadań menu głównego 2] Kliknij na Funds 3] Otworzy się lista FTIF Funds 4] W celu rozwinięcia listy kliknij podwójnie 5] Kliknij na klasę tytułów uczestnictwa w celu ich zaznaczenia, później kliknij na przycisk chart. W ten sposób tworzy się standardową pojedynczą tabelę/wykres inwestycji Dodatkowe opcje na wykresie staną się dostępne: Single Investment (Pojedyncza inwestycja) Savings Plan (Program oszczędnościowy) Savings Plan + Single Investment (Program oszczędnościowy + Pojedyncza inwestycja) Withdrawal Plan (Program rentierski) Individual Investment Plan (Indywidualny program inwestycyjny) Podczas gdy oryginalny / standardowy wykres jest otwarty, możesz kliknąć na któryś z tych przycisków w celu zmiany Twojej analizy i sprawdzenia opcji dla każdego z funduszy lub klasy tytułów uczestnictwa. Scenariusz dla Planu Inwestycyjnego w oparciu o dane historyczne znajduje się poniżej: 1] Klikając na ten przycisk, ukaże się następujący ekran 2] Zmień komponenty analizy, takie jak: przedział czasowy; stopy oprocentowania i częstotliwość wpłat (np. 250 USD miesięcznie); lub zmień walutę, której chcesz użyć do obliczania historycznych wycen 3] Kliknij OK, okno z opcjami się zamknie a w jego miejscu pojawi się nowy wykres. Możesz również kliknąć na zakłądkę Table w celu zmiany widoku na format tabeli Te same kroki mogą być podjęte podczas tworzenia Withdrawal Plan lub Single Investment + Savings Plan lub dla dowolnie zdefiniowanego planu, gdzie masz kilka opcji na raz do wyboru. Wykonuj po kolei kroki według standardowego wykresu i kliknij na odpowiedni przycisk. Single Investment Savings Plan Withdrawal Plan Individual Investment Plan Savings Plan + Single Investment

6 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW Wykresy i tabele dodawanie Benchmarków Możesz dodać odpowiedni Benchmark do analizy funduszy poprzez następujące czynności: 1] Zakładając, że masz otwarty wykres wybranego funduszu na swoim komputerze kliknij przycisk dodaj Benchmark Add Benchmark, który znajduje się na górze wykresu 2] W celu upewnienia się, że pojawia się kliknij w kolumnę Select. Po wybraniu OK wzdłuż funduszu i grupy akcji pojawi się odpowiedni Benchmark Możesz również dodawać Benchmarki lub inne wskaźniki do każdego tworzonego wykresu poprzez przeciągnięcie. Aby to zrobić wykonaj następujące czynności: 1] W celu przeciągnięcia dodatkowych Benchmarków kliknij dwa razy okno Product List, następnie Products. Aby rozwinąć listę Benchmarków kliknij dwa razy w Benchmarks, a następnie podwójnie w folder Indices. Ukaże się ekran podobny do tego obok a) Dla późniejszego porównania możesz wybrać dodatkowy indeks i dodać go do swojego wykresu. Aby to zrobić, kliknij Benchmark pokazany na liście, przytrzymaj lewy przycisk myszki i przeciągnij zaznaczony indeks na górę wykresu. Wykres zmieni się wraz z naniesieniem nowego Benchmarku b) Przy każdym porównaniu na wykresie może być widocznych 12 Benchmarków jednocześnie

7 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW Przeciąganie dodatkowych klas tytułów uczestnictwa Możesz przeciągnąć każdy fundusz na uprzednio utworzonym wykresie. Śledząc poniższy wykres wykonaj następujące kroki: 1] Z zakładki Product List otwartej po lewej stronie listy, kliknij dwa razy na opcję FTIF Funds, która rozwinie folder Fund. Podwójne kliknięcie spowoduje rozwinięcie folderu Fund zobaczysz ekran podobny do tego obok 2] Teraz dla porównania wybierz klasę funduszu (według funduszu i Benchmarka dostępnych na wykresie). Aby to wykonać, kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszki na funduszu pokazanym na liście później przeciągnij wybrany element na górę listy i puść myszkę. Wykres zmieni się w celu dostosowania do nowo wybranego funduszu 3] Dodatkowo jeśli klikniesz w zakładkę Table po prawej stronie okienka pojawią się dodatkowe zakładki Single Investment, Comparison oraz Results. Jeśli wybierzesz zakładkę Single Investment zobaczysz tabelę ukazującą kwotę zainwestowaną i otrzymany wzrost patrz przykład obok 4] Możesz również kliknąć w zakładkę Comparison. Jeśli ją wybierzesz zobaczysz tabelę ukazującą kwoty zainwestowane w każdy z funduszy i otrzymany wzrost 5] Jeśli klikniesz w zakładkę Results zobaczysz Przyrost wartości kapitału / wyniki / zmienność i kursy walut

8 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW Dodawanie walut do wykresu poprzez przeciągnięcie Możesz przeciągnąć jakąkolwiek walutę dostępną w Narzędziu na wykres, wykonując kolejne kroki: 1] Zakładając, że wykres wyświetla się na ekranie komputera 2] Kliknij na opcję Products w celu rozwinięcia listy 3] Kliknij dwa razy na opcję Currencies, aby rozszerzyć listę 4] Kliknij raz na walutę, przytrzymaj lewy przycisk myszki, przeciągnij na górę wykresu. Ekran zacznie się zmieniać w celu dostosowania do nowej waluty Tworzenie raportów rankingowych Funkcjonalność opcji Ranking ukazuje szczegółowe wyniki oraz inne informacje o funduszach w postaci przejrzystej tabelki. W ten sposób fundusze mogą być szybko porównane przy różnym wyborze kryteriów. Po wybraniu odpowiedniej klasy tytułów uczestnictwa (poprzez Products, Funds i odpowiednią klasę funduszy) kliknij na listę rankingową w pasku menu (obok Fund Info i Chart buttons). [Wykres ten pokazuje wybrany fundusz w porównaniu z frankiem szwajcarskim]. Przykład (podstawowej) listy rankingowej, dla pojedynczej klasy funduszu: [Tabelkę przewija się poziomo aby pokazać wszystkie zaznaczone kryteria]. W celu utworzenia listy rankingowej i porównania różnych klas tytułów możesz użyć funkcji przeciągania (opisanej powyżej). Alternatywnie zaznaczając cały katalog z funduszami Fund Folder lub katalog Sector podświetlasz cały pasek na Liście Rankingowej. To pozwoli dodać klasy funduszy pod folderem. Po utworzeniu listy rankingowej, tabela może zostać posortowana według różnych kryteriów poprzez kliknięcie na mały trójkącik w każdym nagłówku kolumny. W ten sposób uporządkujemy dane w kolumnie w kolejności rosnącej lub malejącej. Uwaga: kolumna wybrana w celu posortowania ukaże się tłustym drukiem. (W powyższym przykładzie kolumna dla 1 roku jest wytłuszczona ).

9 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW 9 3 Wyniki i opcje drukowania WYNIKI I OPCJE DRUKOWANIA DLA PAŃSTWA KLIENTÓW (a) Drukuj (b) Podgląd wydruku (c) Zachowaj wynik w formie pliku PDF (d) Wyślij wynik em (e) Eksportuj informacje do pliku.csv (pliki oddzielone przecinkami) (f) Eksportuj informacje do prezentacji Microsoft Powerpoint (jako mapa bitowa) (g) Zachowaj jako kalkulację (do wielokrotnego użytku) (a) Jeśli wybierzesz opcje Drukuj, zobaczysz na ekranie opcje wyboru danych klienta. Później wybierz opcję drukowania. Trzeba będzie uzupełnić potrzebne informacje, kliknij OK Jeśli wybierzesz Pokaż/Drukuj Factsheet, jak powyżej, zostanie utworzona karta funduszu Możesz również wybrać Drukuj/Pokaż widok ekranu [zaznaczony fragment], kliknij OK Klikając na następujące okienka możesz wybrać, które wyniki Cię interesują, kliknij OK

10 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW 10 (b) Jeśli wybierzesz podgląd drukowania Print Preview, ukaże się ponownie okienko z tym nazwiskiem/adresem jednak zobaczysz wyłącznie podgląd następnego wydruku (nie opcję drukowania) (c) Jeśli wybierzesz Zapisz Wynik w formacie pliku PDF, pokaże się to samo okno z nazwiskiem/adresem, oraz pojawi się opcja zapisania dokumentu w dowolnie wybranej lokalizacji (d) Jeśli wybierzesz Wyślij Wynik przez , ponownie pojawi się okno z nazwiskiem/ adresem lecz tym razem automatycznie wypełnionym mailem jak ten (w którym można zmieniać tekst) (e) Jeśli chcesz wygenerować dane w formacie pliku.csv musisz postępować według poniższych wskazówek Otwórz informację o funduszu, jak w punkcie i wybierz odpowiednią zakładkę, którą chcesz wyciągnąć, np. Growth. Z menu głównego na górze ekranu kliknij na Data później na Export. Pojawi się takie okno: Export: Cumulative Performance Wybierz Text/Raw Data (csv), upewnij się, że zaznaczona jest opcja File, kliknij OK Zostaniesz poproszony o wybranie docelowej lokalizacji pliku. Stąd będziesz mógł w przyszłości wyświetlać plik (f) Przenieś informacje do prezentacji Microsoft Powerpoint (jako mapa bitowa) Otwórz tabelę z informacjami o Funduszu, wybierz odpowiednią zakładkę, którą chcesz dodać do prezentacji np. zakładkę Growth (jak opisano w 2.1.1), kliknij na Data w Menu Głównym na górze ekranu, po czym kliknij na Export. Ukaże się takie okno: Tu wybierz Bitmap (bmp), i Clipboard. Później kliknij OK. W ten sposób zostaną skopiowane dane otwórz prezentację Microsoft Powerpoint i wybierz Edit, Paste w celu obejrzenia wykresu w prezentacji Powerpoint

11 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW 11 (g) Zapisz jako kalkulacja (do wielokrotnego użytku) Po wyborze wykresu upewnij się, że kliknąłeś na niego jednokrotnie (to pokazuje, że wykres jest gotowy do zapisania). 1. Kliknij na Data z menu głównego na górze ekranu, wybierz Zapisz jako i ukaże się miejsce do zapisania kalkulacji 2. W okno Name of Analysis wpisz nazwę pod jaką chcesz zapisać kalkulację. Kliknij OK, okno się zamknie Kalkulacja została zapisana. W celu ponownego otworzenia kalkulacji wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij Data 2. Kliknij Open, ukaże się zapisana kalkulacja. Przykład znajduje się obok 3. Kliknij na kalkulację, aby ją otworzyć lub dokonać zmian kliknij OK

12 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW 12 4 Przykładowe portfele TWORZENIE DODATKOWYCH PORTFELI Kliknij na Manage Sample Portfolios (zarządzaj przykładowymi portfelami), po czym kliknij podwójnie na Own (własne), ukaże się następujący ekran Następnie kliknij New Portfolio, wpisz nazwę w okno Name. Z opcji w menu, jako podstawę portfela wybierz preferowaną Walutę. Z tego samego menu wybierz najbardziej adekwatną Klasę ryzyka. Następnie przejdź do zakładki podziału funduszy, kliknij New Item. Kliknij dwa razy na folder FTIF Funds. Zaznacz / Wybierz klasę funduszu i kliknij OK, aby dodać swój portfel. Możesz również kliknąć Sort (sortowanie) gdzie wyświetli się okno Search for Funds (szukaj funduszy). Ekran powinien wyglądać tak: W tym miejscu możesz wejść w wybrany przez siebie fundusz. Kliknij OK Fundusz zostanie dodany do portfela jak wspomniano wyżej. Następnie kliknij na Adapt Initial Charges (Dostosuj opłaty wstępne) Kliknij, aby wstawić w kolumnę Adapt i wstaw odpowiedni wynik % pod wybraną klasę funduszu / wybór klienta.

13 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW DODAWANIE FUNDUSZY DO PRZYKŁADOWEGO PORTFELA (a) Możesz dodać kolejne fundusze za pomocą procesu dodawania nowej pozycji New Item w sekcji lub za pomocą otwarcia przykładowych portfeli Sample Portfolios i kliknięcia Products. Otworzy się Product List Przesuń ekran z Sample Portfolios na prawą stronę ekranu (tak by zobaczyć pełną listę funduszy). Aby rozwinąć listę kliknij dwa razy Products i FTIF Funds. Ponownie kliknij dwa razy aby rozwinąć grupę funduszy. Kliknij na wybrany fundusz, przeciągnij go do nowo utworzonego pliku (ukaże się pod nowym plikiem zaraz po przeciągnięciu). Opcjonalnie: Kliknij na Manage Sample Portfolios, później kliknij na Own, później na New Portfolio, ponownie pojawi się ekran: Kliknij w nowo utworzony folder po lewej stronie ekranu. Następnie prawym przyciskiem myszki kliknij w nowy portfel, znajdujący się po lewej stronie tabelki Sample Portfolio. Wybierz Add Portfolio Item : Możesz poszerzyć listę funduszy, wybrać jeden z nich i kliknąć OK lub kliknąć Sort jak w rozdziale 4.1.1

14 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PODZIAŁ FUNDUSZY Po dodaniu kilku funduszy do portfela musisz sprecyzować procentowy udział funduszy w całości przykładowego portfela. W oknie Allocations (alokacje) możesz zmieniać procentową ilość zainwestowanej kwoty w kolumnie Proportion in % (proporcja w %), która musi wynosić 100% faktycznej kwoty. Następnie kliknij Accept (akceptuj). Pamiętaj o x w kolumnie Charge in % (opłaty w %) jeśli chcesz zawrzeć opłaty. Później kliknij w ikonkę Save Sample Portfolio po czym zamknij okno, klikając na czerwony x w oknie Sample Portfolio. Aby wyświetlić Twoje nowe portfele w formie karty z danymi kliknij na Product, Sample Portfolios lub Own. Otworzą się Twoje wszystkie modele portfeli. Kliknij dwa razy aby zobaczyć kartę z danymi USUWANIE PORTFELA W celu usuniecia przykładowego portfela kliknij w Manage Sample Portfolio później prawym przyciskiem myszki kliknij na portfel, który chcesz usunąć. Wybierz Delete Portfolio. Zostaniesz zapytany czy na pewno chcesz usunąć portfel. Kliknij OK

15 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW 15 5 Kontakt W razie jakichkolwiek problemów z instalacją/pobraniem aplikacji, prosimy o kontakt z lokalnym Działem Sprzedaży i Marketingu w celu uzyskania pomocy. Użytkownicy zewnętrzni mogą zainstalować FUNDS ANALYSIS TOOL poprzez sekcję dla Dystrybutorów znajdującą się na lokalnej stronie Franklin Templeton. Austria: Cypr: Niemcy: Grecja: Węgry: Środkowy Wschód: Polska: Południowa Afryka: Można także skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą/producentem aplikacji EDIsoft: Tel: W związku z faktem, iż siedziba producenta aplikacji znajduje się w Monachium (Niemcy) i można się z nim skontaktować wyłącznie w europejskich godzinach pracy, oczekiwanie na odpowiedź może zająć więcej niż 24 godziny. Wszystkie telefony wykonywane na powyższą linię będą podlegały standardowej opłacie połączenia z Niemcami. Komunikacja możliwa jest w języku niemieckim lub angielskim Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. FTIFPL FATUG 01/15

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi

Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi Nr produktu: 410037 Strona 1 z 5 Instalacja oprogramowania 1. Przed podpięciem czytnika Simflash Express do komputera musisz zainstalować oprogramowanie.

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla użytkownika do systemu STUDIO

Przewodnik dla użytkownika do systemu STUDIO Przewodnik dla użytkownika do systemu STUDIO Projekt egreen JOBS nr. 2013-1-PL1-LEO05-37623 Projekt egreen JOBS nr. 2013-1-PL1-LEO05-37623 Spis treści Flexilab 3 Wstęp 5 Wyjście z systemu 5 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC 1. Podłącz odbiornik 2. Uruchom TurningPoint 3. Sprawdź połączenie (Odbiornik i/lub ResponseWare) 4. Wybierz listę uczestników (opcjonalne) 5. Wybierz głosowanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci?

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Poniższe instrukcje opisują procedury dla programu MapSource w wersji 6.14.1. Jeśli posiadasz starszą wersję możesz dokonać aktualizacji programu pobierając

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK Okno startowe programu Tutaj można pobrać instrukcję do programu W celu kontynucji pracy z programem należy zaakceptować powyższe warunki. Wybór opcji pracy programu

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Aktywacja karty numaps Lifetime

Aktywacja karty numaps Lifetime Proszę kliknąć na link poniżej w celu zalogowania się do konta mygarmin: https://my.garmin.com Upewnij się, że Twoje urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą kabla USB zanim przystąpisz do aktualizacji

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki...

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki... ł ł ść ś ł ę Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Spis treści Wstęp... 3 1. Dostęp... 4 2. Rejestracja... 5 3. Logowanie... 7 4. Wyszukiwanie przesyłki... 9 5. Lista przesyłek... 12 6. Szczegóły przesyłki...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania

Instrukcja uŝytkowania Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 1. Utwórz aplikację ze skoroszytu emp_prac.csv. W tym celu wykonaj poniższe czynności: a. Zaloguj się do systemu APEX jako użytkownik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika GenRap Wydruk Faktury Sprzedaży w języku obcym Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 NAZWA TOWARU (MODUŁ HANDEL PLUS)... 3 2 FORMA PŁATNOŚCI... 5 3 WARTOŚĆ FAKTURY SPRZEDAŻY WYRAŻONA SŁOWNIE...

Bardziej szczegółowo

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie 1 2008-2015 Mariusz Stępień http://mariuszstepien.net/ http://www.facebook.com/mariuszstepien.

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie 1 2008-2015 Mariusz Stępień http://mariuszstepien.net/ http://www.facebook.com/mariuszstepien. ApSIC Xbench jest darmowym i niezwykle przydatnym programem w pracy tłumacza pisemnego korzystającego z narzędzi CAT. Otóż pozwala on przeszukiwać posiadane pamięci tłumaczeniowe (TM) można szukać pojedynczych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI PRZEGLĄDARKI. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI PRZEGLĄDARKI. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA AKTUALIZACJI PRZEGLĄDARKI Wersja dokumentu 1.0 SPIS TREŚCI 1. WYMAGANIA SYSTEMOWE IPKO DEALER... 3 2. JAK ZAINSTALOWAĆ PRZEGLĄDARKĘ?... 3 1. JAK ZAKTUALIZOWAĆ BIEŻĄCĄ WERSJĘ PRZEGLĄDARKI?...

Bardziej szczegółowo

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Forex PitCalculator Forex PitCalculator jest aplikacją służącą do obliczania podatku należnego z tytułu osiągniętych na rynku walutowym zysków. Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie na polskim rynku.

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi programu KALKULACJA

Opis obsługi programu KALKULACJA Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA służy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Edytor Edit+ - dodawanie zdjęć i. załączników. Instrukcja użytkownika

Edytor Edit+ - dodawanie zdjęć i. załączników. Instrukcja użytkownika Edytor Edit+ - dodawanie zdjęć i załączników Instrukcja użytkownika Maj 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Tworzenie zdjęć... 3 Tworzenie załączników... 6 Strona 2 z 10 Tworzenie zdjęć Aby dodać do strony

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Jak przenieść ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przeniesienia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi programu KALKULACJA

Opis obsługi programu KALKULACJA Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA służy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. FlyElectronics Wszelkie prawa zastrzeżone Marzec

SPIS TREŚCI. FlyElectronics Wszelkie prawa zastrzeżone Marzec Instrukcja Obsługi aplikacji Copyright by FlyElectronics Marzec 2012 SPIS TREŚCI Instalacja PPGinfo Diagnostic Tool... - 3 - Pierwsze uruchomienie... - 4 - Opis funkcji programu Data Diagnostic... - 5-1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Prezentacja aplikacji

Prezentacja aplikacji Prezentacja aplikacji Kto tworzy Navigatora? Doświadczeni doradcy inwestycyjni i analitycy od 8 lat oceniający rynki funduszy inwestycyjnych w Polsce i na świecie, Niezależna finansowo i kapitałowo firma,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox.

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Gradient 2014-12- 27 Spis treści Gradient... 2 Opcje narzędzia... 2 Edytor gradientów... 8 Wypełnianie dokumentów i zaznaczeń gradientem... 12 Wykonał gladiatorx1

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie ankiet

Przewodnik... Tworzenie ankiet Przewodnik... Tworzenie ankiet W tym przewodniku dowiesz się jak Dowiesz się, w jaki sposób zadawać pytania tak często, jak potrzebujesz i uzyskiwać informacje pomocne w ulepszeniu Twoich produktów i kampanii

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Joanna Patrzyk Bartłomiej Patrzyk Katarzyna Rycerz jpatrzyk@quide.eu bpatrzyk@quide.eu kzajac@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do danych rynkowych w celu pobrania aktualnych notowań spółek. Możesz to zrobić wybierając opcję Preferencje z menu Narzędzia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC Październik 2007 1 1. WSTĘP Program Plan CPV służy do sporządzania planów zakupów na materiały i usługi dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego według numerów CPV.

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Tutaj znajdziesz Odpowiedź na: Najczęściej Spotykane Problemy Najczęściej zadawane Pytania

Tutaj znajdziesz Odpowiedź na: Najczęściej Spotykane Problemy Najczęściej zadawane Pytania Tutaj znajdziesz Odpowiedź na: Najczęściej Spotykane Problemy Najczęściej zadawane Pytania WAŻNE INFORMACJE Aplikacja PeerNG jest aplikacją typu klient - serwer. Wszystkie dane zapisane po stronie klienta

Bardziej szczegółowo

System Gokart Timing

System Gokart Timing System Gokart Timing 1 Spis treści System Gokart Timing... 1 Wstęp... 3 Słownik pojęć:... 3 Ogólny opis systemu... 3 Wymagania... 3 Aplikacja pomiarowa... 4 Interfejs... 4 Opis funkcji... 5 Aplikacja do

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYTEMU CLIP WERSJA DLA NAUCZYCIELI

SKRÓCONA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYTEMU CLIP WERSJA DLA NAUCZYCIELI SKRÓCONA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYTEMU CLIP WERSJA DLA NAUCZYCIELI Wersja 17112008EMPIK Instruktaż dla nauczycieli zawiera skrócony opis następujących czynności: Tworzenie kursu Wysyłanie zadań domowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Po wybraniu przycisku Zatwierdź pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwość

Bardziej szczegółowo

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania documaster Campus Instrukcja obsługi 1 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus... 3 3. Zakładanie konta... 4 4. Zmiana hasła

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5.

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5. Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3 Sekcje platformy 4 Informacje o platformie 5 Lista obserwowanych 5 Obszar handlu 6 Metoda Classic 7 Otwarte inwestycje 9 Wiadomości 10 Sprawozdania 11

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

WWW.OPIEKUNZYSKU.PL - PORTAL DLA KLIENTÓW PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

WWW.OPIEKUNZYSKU.PL - PORTAL DLA KLIENTÓW PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI OPIEKUN ZYSKU WWW.OPIEKUNZYSKU.PL - PORTAL DLA KLIENTÓW PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI JAK INWESTOWAĆ? CZYLI STRATEGIA INWESTOWANIA To najważniejsza funkcja portalu. Dlatego inwestor odnajdzie ją od razu po

Bardziej szczegółowo

Sortowanie i filtrowanie list

Sortowanie i filtrowanie list Sortowanie i filtrowanie list Program Excel jest doskonałym narzędziem do analizowania liczb, a także świetnie się nadaje do tworzenia list i zarządzania nimi. Na liście można śledzić wszystko, od adresów

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

Email Marketing Automation:

Email Marketing Automation: Email Marketing Automation: Integracja z Google Analytics 1 Aby zintegrować system FreshMail z Google Analytics będziesz potrzebować: 1. Aktywnego konta we FreshMailu. Jeśli jeszcze nie masz swojego, możesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji X-Trade DDE To MetaStock Chart 1.1

Instrukcja obsługi aplikacji X-Trade DDE To MetaStock Chart 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji X-Trade DDE To MetaStock Chart 1.1 Spis treści Spis treści... 2 1. Wymagania sprzętowe... 3 2. Okno główne aplikacji... 4 3. Dodawanie waluty... 5 4. Usunięcie waluty... 6

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w Makra 2 Makra 2... 1 Własne menu z makrami.... 1 Zadanie 1... 1 Zadanie 2... 4 Wskazówki:... 4 Zadanie 3... 4 Scenariusz sytuacji:... 4 Cel:... 4 Umiejętności zdobyte po wykonaniu ćwiczenia:... 4 Proponowane

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo