Po zakończeniu instalacji Narzędzia będziesz musiał regularnie uaktualniać dane. W celu odświeżenia danych podążaj według następujących kroków.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Po zakończeniu instalacji Narzędzia będziesz musiał regularnie uaktualniać dane. W celu odświeżenia danych podążaj według następujących kroków."

Transkrypt

1 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW 1 Wstęp MIESIĘCZNE UAKTUALNIENIA (UPGRADES) Po zakończeniu instalacji Narzędzia będziesz musiał regularnie uaktualniać dane. W celu odświeżenia danych podążaj według następujących kroków. 1] Otwórz Narzędzie (do pobrania uaktualnień będzie potrzebne połączenie z internetem) 2] Po uruchomieniu urządzenia kliknij Data w pasku narzędzi 3] Kliknij Start Data Update. Pojawi się okno A data update progress Kiedy urządzenie zasygnalizuje prawidłowe wykonanie aktualizacji zamknij okno. Jeśli nie korzystasz z urządzenia dłużej niż miesiąc a nowe dane będą dostępne wyświetli się następująca informacja: Aby uaktualnić dane po okresie jednego miesiąca podążaj według powyższych kroków. 2 Funkcjonalność FUNDS ANALYSIS TOOL oferuje użytkownikowi różnorodne funkcje. Obszary kluczowe zawierają dostęp do danych każdego z funduszy Franklin Templeton luksemburskiej spółki SICAV dostępnych na rynku w sprzedaży; wykres funkcjonalności każdego z funduszy; ranking funkcjonalności do porównywania funduszy i możliwość tworzenia przykładowych portfeli dla różnych klas uczestnictwa. 2.1 WYMOGI FUNKCJONALNOŚCI Informacja o funduszu Po uruchomieniu Narzędzia informacje można znaleźć w następujący sposób: 1] W głównym menu, na pasku narzędzi kliknij Products 2] Kliknij Funds 3] Kliknij dwa razy aby wyświetlić wymagany zakres funduszu 4] Kliknij jeden z funduszy a następnie przycisk informacyjny (lub kliknij dwukrotnie) w celu otwarcia strony informacyjnej z danymi funduszu, jak w przykładzie po prawej stronie

2 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW 2 1] Ze strony danych funduszu możesz przejść do następnej zakładki Overview, gdzie znajdziesz kluczowe argumenty, dla których warto zainteresować się funduszem 2] Kolejna zakładka Growth ukazuje rozwój funduszu growth w przeciągu czasu 3] Następna zakładka ilustruje wykres Relative Growth ukazując względny zysk bądź stratę 4] Następujący wykres zwraca uwagę na Rolling Investment Period (okres inwestycji) 5] Kolejna zakładka odnosi się do wyceny historycznej Price History (z punktem granicznym)

3 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW 3 6] Następnie możemy odnaleźć informacje o podziale funduszy Fund Breakdowns, które są wyświetlane według Asset Type typu aktywów, Sector sektora, Country kraju i przedstawiają 10 największych pozycji Top 10 Holdings. Przykłady poniżej Asset Type (przykład = 100% akcji) Sector Country Top 10 Holdings 7] Ostatnia z zakładek Statistics ukazuje średni wzrost / wahania cenowe / skumulowany wzrost i bieżące notowania funduszy (podane zawsze w Euro, plus w każdej innej walucie podstawowej funduszu)

4 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW Najlepszy / Najgorszy / Przeciętny okres inwestycyjny (w okresie kroczącym) Z pozycji Informacja o funduszu kliknij na przycisk wykresu, ukaże się wykres Single Investment podobny do przykładu obok. W celu oszacowania analizy kliknij na przycisk the rolling period. Na ekranie pojawi się okno opcji analizy wykresu Chart Analysis Options (standard) : Poniżej znajdują się opcje ustawiania szczegółów okresu kroczącego rolling period (okres inwestycji period invested, wartość inwestycji value invested i inne opcje jak wybór odpowiedniej waluty funduszu selecting the correct fund currencies ). Dokonaj wyboru we wszystkich zakładkach i kliknij OK. Ukaże się wykres rolling period, podobny do tego obok (w zależności od dokonanego wyboru). Po wybraniu zakładki Table, zobaczysz tabelę podobną do tej obok, pokazującą najlepszy/ najgorszy/przeciętny okres inwestycyjny (aby obejrzeć całość trzeba będzie przewinąć do ostatnich 3 rzędów tabeli).

5 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW Wykresy i tabele Kiedy Narzędzie jest otwarte, klikając na poszczególne zakładki, widoczne są następujące wykresy: 1] Kliknij na, Products w pasku zadań menu głównego 2] Kliknij na Funds 3] Otworzy się lista FTIF Funds 4] W celu rozwinięcia listy kliknij podwójnie 5] Kliknij na klasę tytułów uczestnictwa w celu ich zaznaczenia, później kliknij na przycisk chart. W ten sposób tworzy się standardową pojedynczą tabelę/wykres inwestycji Dodatkowe opcje na wykresie staną się dostępne: Single Investment (Pojedyncza inwestycja) Savings Plan (Program oszczędnościowy) Savings Plan + Single Investment (Program oszczędnościowy + Pojedyncza inwestycja) Withdrawal Plan (Program rentierski) Individual Investment Plan (Indywidualny program inwestycyjny) Podczas gdy oryginalny / standardowy wykres jest otwarty, możesz kliknąć na któryś z tych przycisków w celu zmiany Twojej analizy i sprawdzenia opcji dla każdego z funduszy lub klasy tytułów uczestnictwa. Scenariusz dla Planu Inwestycyjnego w oparciu o dane historyczne znajduje się poniżej: 1] Klikając na ten przycisk, ukaże się następujący ekran 2] Zmień komponenty analizy, takie jak: przedział czasowy; stopy oprocentowania i częstotliwość wpłat (np. 250 USD miesięcznie); lub zmień walutę, której chcesz użyć do obliczania historycznych wycen 3] Kliknij OK, okno z opcjami się zamknie a w jego miejscu pojawi się nowy wykres. Możesz również kliknąć na zakłądkę Table w celu zmiany widoku na format tabeli Te same kroki mogą być podjęte podczas tworzenia Withdrawal Plan lub Single Investment + Savings Plan lub dla dowolnie zdefiniowanego planu, gdzie masz kilka opcji na raz do wyboru. Wykonuj po kolei kroki według standardowego wykresu i kliknij na odpowiedni przycisk. Single Investment Savings Plan Withdrawal Plan Individual Investment Plan Savings Plan + Single Investment

6 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW Wykresy i tabele dodawanie Benchmarków Możesz dodać odpowiedni Benchmark do analizy funduszy poprzez następujące czynności: 1] Zakładając, że masz otwarty wykres wybranego funduszu na swoim komputerze kliknij przycisk dodaj Benchmark Add Benchmark, który znajduje się na górze wykresu 2] W celu upewnienia się, że pojawia się kliknij w kolumnę Select. Po wybraniu OK wzdłuż funduszu i grupy akcji pojawi się odpowiedni Benchmark Możesz również dodawać Benchmarki lub inne wskaźniki do każdego tworzonego wykresu poprzez przeciągnięcie. Aby to zrobić wykonaj następujące czynności: 1] W celu przeciągnięcia dodatkowych Benchmarków kliknij dwa razy okno Product List, następnie Products. Aby rozwinąć listę Benchmarków kliknij dwa razy w Benchmarks, a następnie podwójnie w folder Indices. Ukaże się ekran podobny do tego obok a) Dla późniejszego porównania możesz wybrać dodatkowy indeks i dodać go do swojego wykresu. Aby to zrobić, kliknij Benchmark pokazany na liście, przytrzymaj lewy przycisk myszki i przeciągnij zaznaczony indeks na górę wykresu. Wykres zmieni się wraz z naniesieniem nowego Benchmarku b) Przy każdym porównaniu na wykresie może być widocznych 12 Benchmarków jednocześnie

7 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW Przeciąganie dodatkowych klas tytułów uczestnictwa Możesz przeciągnąć każdy fundusz na uprzednio utworzonym wykresie. Śledząc poniższy wykres wykonaj następujące kroki: 1] Z zakładki Product List otwartej po lewej stronie listy, kliknij dwa razy na opcję FTIF Funds, która rozwinie folder Fund. Podwójne kliknięcie spowoduje rozwinięcie folderu Fund zobaczysz ekran podobny do tego obok 2] Teraz dla porównania wybierz klasę funduszu (według funduszu i Benchmarka dostępnych na wykresie). Aby to wykonać, kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszki na funduszu pokazanym na liście później przeciągnij wybrany element na górę listy i puść myszkę. Wykres zmieni się w celu dostosowania do nowo wybranego funduszu 3] Dodatkowo jeśli klikniesz w zakładkę Table po prawej stronie okienka pojawią się dodatkowe zakładki Single Investment, Comparison oraz Results. Jeśli wybierzesz zakładkę Single Investment zobaczysz tabelę ukazującą kwotę zainwestowaną i otrzymany wzrost patrz przykład obok 4] Możesz również kliknąć w zakładkę Comparison. Jeśli ją wybierzesz zobaczysz tabelę ukazującą kwoty zainwestowane w każdy z funduszy i otrzymany wzrost 5] Jeśli klikniesz w zakładkę Results zobaczysz Przyrost wartości kapitału / wyniki / zmienność i kursy walut

8 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW Dodawanie walut do wykresu poprzez przeciągnięcie Możesz przeciągnąć jakąkolwiek walutę dostępną w Narzędziu na wykres, wykonując kolejne kroki: 1] Zakładając, że wykres wyświetla się na ekranie komputera 2] Kliknij na opcję Products w celu rozwinięcia listy 3] Kliknij dwa razy na opcję Currencies, aby rozszerzyć listę 4] Kliknij raz na walutę, przytrzymaj lewy przycisk myszki, przeciągnij na górę wykresu. Ekran zacznie się zmieniać w celu dostosowania do nowej waluty Tworzenie raportów rankingowych Funkcjonalność opcji Ranking ukazuje szczegółowe wyniki oraz inne informacje o funduszach w postaci przejrzystej tabelki. W ten sposób fundusze mogą być szybko porównane przy różnym wyborze kryteriów. Po wybraniu odpowiedniej klasy tytułów uczestnictwa (poprzez Products, Funds i odpowiednią klasę funduszy) kliknij na listę rankingową w pasku menu (obok Fund Info i Chart buttons). [Wykres ten pokazuje wybrany fundusz w porównaniu z frankiem szwajcarskim]. Przykład (podstawowej) listy rankingowej, dla pojedynczej klasy funduszu: [Tabelkę przewija się poziomo aby pokazać wszystkie zaznaczone kryteria]. W celu utworzenia listy rankingowej i porównania różnych klas tytułów możesz użyć funkcji przeciągania (opisanej powyżej). Alternatywnie zaznaczając cały katalog z funduszami Fund Folder lub katalog Sector podświetlasz cały pasek na Liście Rankingowej. To pozwoli dodać klasy funduszy pod folderem. Po utworzeniu listy rankingowej, tabela może zostać posortowana według różnych kryteriów poprzez kliknięcie na mały trójkącik w każdym nagłówku kolumny. W ten sposób uporządkujemy dane w kolumnie w kolejności rosnącej lub malejącej. Uwaga: kolumna wybrana w celu posortowania ukaże się tłustym drukiem. (W powyższym przykładzie kolumna dla 1 roku jest wytłuszczona ).

9 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW 9 3 Wyniki i opcje drukowania WYNIKI I OPCJE DRUKOWANIA DLA PAŃSTWA KLIENTÓW (a) Drukuj (b) Podgląd wydruku (c) Zachowaj wynik w formie pliku PDF (d) Wyślij wynik em (e) Eksportuj informacje do pliku.csv (pliki oddzielone przecinkami) (f) Eksportuj informacje do prezentacji Microsoft Powerpoint (jako mapa bitowa) (g) Zachowaj jako kalkulację (do wielokrotnego użytku) (a) Jeśli wybierzesz opcje Drukuj, zobaczysz na ekranie opcje wyboru danych klienta. Później wybierz opcję drukowania. Trzeba będzie uzupełnić potrzebne informacje, kliknij OK Jeśli wybierzesz Pokaż/Drukuj Factsheet, jak powyżej, zostanie utworzona karta funduszu Możesz również wybrać Drukuj/Pokaż widok ekranu [zaznaczony fragment], kliknij OK Klikając na następujące okienka możesz wybrać, które wyniki Cię interesują, kliknij OK

10 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW 10 (b) Jeśli wybierzesz podgląd drukowania Print Preview, ukaże się ponownie okienko z tym nazwiskiem/adresem jednak zobaczysz wyłącznie podgląd następnego wydruku (nie opcję drukowania) (c) Jeśli wybierzesz Zapisz Wynik w formacie pliku PDF, pokaże się to samo okno z nazwiskiem/adresem, oraz pojawi się opcja zapisania dokumentu w dowolnie wybranej lokalizacji (d) Jeśli wybierzesz Wyślij Wynik przez , ponownie pojawi się okno z nazwiskiem/ adresem lecz tym razem automatycznie wypełnionym mailem jak ten (w którym można zmieniać tekst) (e) Jeśli chcesz wygenerować dane w formacie pliku.csv musisz postępować według poniższych wskazówek Otwórz informację o funduszu, jak w punkcie i wybierz odpowiednią zakładkę, którą chcesz wyciągnąć, np. Growth. Z menu głównego na górze ekranu kliknij na Data później na Export. Pojawi się takie okno: Export: Cumulative Performance Wybierz Text/Raw Data (csv), upewnij się, że zaznaczona jest opcja File, kliknij OK Zostaniesz poproszony o wybranie docelowej lokalizacji pliku. Stąd będziesz mógł w przyszłości wyświetlać plik (f) Przenieś informacje do prezentacji Microsoft Powerpoint (jako mapa bitowa) Otwórz tabelę z informacjami o Funduszu, wybierz odpowiednią zakładkę, którą chcesz dodać do prezentacji np. zakładkę Growth (jak opisano w 2.1.1), kliknij na Data w Menu Głównym na górze ekranu, po czym kliknij na Export. Ukaże się takie okno: Tu wybierz Bitmap (bmp), i Clipboard. Później kliknij OK. W ten sposób zostaną skopiowane dane otwórz prezentację Microsoft Powerpoint i wybierz Edit, Paste w celu obejrzenia wykresu w prezentacji Powerpoint

11 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW 11 (g) Zapisz jako kalkulacja (do wielokrotnego użytku) Po wyborze wykresu upewnij się, że kliknąłeś na niego jednokrotnie (to pokazuje, że wykres jest gotowy do zapisania). 1. Kliknij na Data z menu głównego na górze ekranu, wybierz Zapisz jako i ukaże się miejsce do zapisania kalkulacji 2. W okno Name of Analysis wpisz nazwę pod jaką chcesz zapisać kalkulację. Kliknij OK, okno się zamknie Kalkulacja została zapisana. W celu ponownego otworzenia kalkulacji wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij Data 2. Kliknij Open, ukaże się zapisana kalkulacja. Przykład znajduje się obok 3. Kliknij na kalkulację, aby ją otworzyć lub dokonać zmian kliknij OK

12 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW 12 4 Przykładowe portfele TWORZENIE DODATKOWYCH PORTFELI Kliknij na Manage Sample Portfolios (zarządzaj przykładowymi portfelami), po czym kliknij podwójnie na Own (własne), ukaże się następujący ekran Następnie kliknij New Portfolio, wpisz nazwę w okno Name. Z opcji w menu, jako podstawę portfela wybierz preferowaną Walutę. Z tego samego menu wybierz najbardziej adekwatną Klasę ryzyka. Następnie przejdź do zakładki podziału funduszy, kliknij New Item. Kliknij dwa razy na folder FTIF Funds. Zaznacz / Wybierz klasę funduszu i kliknij OK, aby dodać swój portfel. Możesz również kliknąć Sort (sortowanie) gdzie wyświetli się okno Search for Funds (szukaj funduszy). Ekran powinien wyglądać tak: W tym miejscu możesz wejść w wybrany przez siebie fundusz. Kliknij OK Fundusz zostanie dodany do portfela jak wspomniano wyżej. Następnie kliknij na Adapt Initial Charges (Dostosuj opłaty wstępne) Kliknij, aby wstawić w kolumnę Adapt i wstaw odpowiedni wynik % pod wybraną klasę funduszu / wybór klienta.

13 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW DODAWANIE FUNDUSZY DO PRZYKŁADOWEGO PORTFELA (a) Możesz dodać kolejne fundusze za pomocą procesu dodawania nowej pozycji New Item w sekcji lub za pomocą otwarcia przykładowych portfeli Sample Portfolios i kliknięcia Products. Otworzy się Product List Przesuń ekran z Sample Portfolios na prawą stronę ekranu (tak by zobaczyć pełną listę funduszy). Aby rozwinąć listę kliknij dwa razy Products i FTIF Funds. Ponownie kliknij dwa razy aby rozwinąć grupę funduszy. Kliknij na wybrany fundusz, przeciągnij go do nowo utworzonego pliku (ukaże się pod nowym plikiem zaraz po przeciągnięciu). Opcjonalnie: Kliknij na Manage Sample Portfolios, później kliknij na Own, później na New Portfolio, ponownie pojawi się ekran: Kliknij w nowo utworzony folder po lewej stronie ekranu. Następnie prawym przyciskiem myszki kliknij w nowy portfel, znajdujący się po lewej stronie tabelki Sample Portfolio. Wybierz Add Portfolio Item : Możesz poszerzyć listę funduszy, wybrać jeden z nich i kliknąć OK lub kliknąć Sort jak w rozdziale 4.1.1

14 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PODZIAŁ FUNDUSZY Po dodaniu kilku funduszy do portfela musisz sprecyzować procentowy udział funduszy w całości przykładowego portfela. W oknie Allocations (alokacje) możesz zmieniać procentową ilość zainwestowanej kwoty w kolumnie Proportion in % (proporcja w %), która musi wynosić 100% faktycznej kwoty. Następnie kliknij Accept (akceptuj). Pamiętaj o x w kolumnie Charge in % (opłaty w %) jeśli chcesz zawrzeć opłaty. Później kliknij w ikonkę Save Sample Portfolio po czym zamknij okno, klikając na czerwony x w oknie Sample Portfolio. Aby wyświetlić Twoje nowe portfele w formie karty z danymi kliknij na Product, Sample Portfolios lub Own. Otworzą się Twoje wszystkie modele portfeli. Kliknij dwa razy aby zobaczyć kartę z danymi USUWANIE PORTFELA W celu usuniecia przykładowego portfela kliknij w Manage Sample Portfolio później prawym przyciskiem myszki kliknij na portfel, który chcesz usunąć. Wybierz Delete Portfolio. Zostaniesz zapytany czy na pewno chcesz usunąć portfel. Kliknij OK

15 FUNDS ANALYSIS TOOL PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW 15 5 Kontakt W razie jakichkolwiek problemów z instalacją/pobraniem aplikacji, prosimy o kontakt z lokalnym Działem Sprzedaży i Marketingu w celu uzyskania pomocy. Użytkownicy zewnętrzni mogą zainstalować FUNDS ANALYSIS TOOL poprzez sekcję dla Dystrybutorów znajdującą się na lokalnej stronie Franklin Templeton. Austria: Cypr: Niemcy: Grecja: Węgry: Środkowy Wschód: Polska: Południowa Afryka: Można także skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą/producentem aplikacji EDIsoft: Tel: W związku z faktem, iż siedziba producenta aplikacji znajduje się w Monachium (Niemcy) i można się z nim skontaktować wyłącznie w europejskich godzinach pracy, oczekiwanie na odpowiedź może zająć więcej niż 24 godziny. Wszystkie telefony wykonywane na powyższą linię będą podlegały standardowej opłacie połączenia z Niemcami. Komunikacja możliwa jest w języku niemieckim lub angielskim Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. FTIFPL FATUG 01/15

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Wprowadzenie 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Spis treści 1 Witamy w systemie W1SE 4 Style 5 Czego potrzebujesz aby korzystać z systemu W1SE? 5 Helpdesk systemu W1SE 6 2 Instalacja 7 Czym jest

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 Instrukcja korzystania z systemu 1. Bezpieczeństwo systemu System (SIDOMA) zapewnia kompleksową obsługę klientów Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas przez

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 1

Podręcznik użytkownika 1 Podręcznik użytkownika 1 User Podręcznik Manual użytkownika Version: Wersja: 1.5.0.2 Data: Date: kwiecień April 2010 2010 r. Podręcznik użytkownika 2 Spis treści Dok 2 Karty doku 2 Układy 4 Aplikacje 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader

Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader (wcześniej BRE TRADER ECN) Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1 O platformie... 5 1.1 System bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 3 Wyszukiwanie tagów serwera Proficy Historian... 5 Szybka analiza pojedynczego taga i analiza wielu tagów...

Spis treści Wstęp... 3 Wyszukiwanie tagów serwera Proficy Historian... 5 Szybka analiza pojedynczego taga i analiza wielu tagów... Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent Platforms Ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice tel.: + 48 (32) 358 20 20, fax: +48 (32) 358 20 29 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Mobile Windows Mobile z ekranem dotykowym Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 4 1) Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu.

Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu. Tytuł DB.IntraSTAT instrukcja obsługi wersji 1.0 Autor Maciej Kujawa Wersja 1.00.0714 Nazwa pliku DB.IntraSTAT - instrukcja obslugi wersji 1_0 Ostatnie zmiany 2006-12-18 08:58:00 Projekt DB.IntraSTAT Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DealBook FX

Instrukcja obsługi DealBook FX Instrukcja obsługi DealBook FX Witaj w programie DealBook FX - potężnej platformie transakcyjnej pozwalającej szybko i bezpiecznie przeprowadzać operacje na rynku Forex w czasie rzeczywistym. Za pomocą

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu MT4

Pomoc do programu MT4 Pomoc do MT4 w języku polskim Spis treści: Rozpoczęcie pracy 1 Konfiguracja Terminalu Klienta 4 Interfejs użytkownika 13 Praca z wykresami 31 Pomoc do programu MT4 Rozpoczęcie pracy Narzędzia analityczne

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy ADONIS - Szkolenie Zadania Przykład bankowy BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 109/26 02-011 Warszawa Tel: +48-22-628 00 15 Fax: +48-22-621 66 88 e-mail: boc@boc-pl.com

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 37 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 37 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona www.belisama4crm.pl Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Spis treści: Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat...1 1. Instalacja...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 2.1. Rejestracja programu...3 2.2. Uruchomienie programu...4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy 3.2. dane firmy,

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po serwisie transakcyjnym

Przewodnik po serwisie transakcyjnym Przewodnik po serwisie transakcyjnym 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Pierwsze logowanie do serwisu transakcyjnego... 4 2. Pierwsze kroki w nowym serwisie transakcyjnym... 6 3. Informacje o rachunku

Bardziej szczegółowo