Podsumowanie miesiąca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie miesiąca"

Transkrypt

1 Biuro Analiz Makroekonomicznych Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista Urszula Kryńska Ekonomistka Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych PRZEGLĄD GOSPODARCZY... 2 POLITYKA PIENIĘŻNA... 6 POLITYKA FISKALNA... 7 KRAJOWY RYNEK WALUTOWY... 8 KRAJOWY RYNEK PAPIERÓW DŁUŻNYCH... 9 RYNKI ZAGRANICZNE PRZEGLĄD DANYCH DANE I PROGNOZY KALENDARIUM kwietnia 2015 Podsumowanie miesiąca Opublikowane dane miesięczne sugerują, że oczekiwane przez nas spowolnienie gospodarcze w Q1 2015r., o ile nastąpiło, to było nieznaczne. Z badania menadżerów logistyki wynika, że koniunktura w przemyśle była na początku roku bardzo dobra. Indeks PMI spadł co prawda w marcu do 54,8 pkt. z 55,1 pkt. w lutym, jednak średnia za Q1 była najwyższa od roku i druga najwyższa od Q4 2010r. O optymizmie przedsiębiorców świadczy też fakt, że producenci zwiększają zatrudnienie w tempie, które jest jednym z najwyższych w historii badań. Eksport pozostaje motorem wzrostu produkcji, pomimo utrudnionego dostępu do rynków wschodnich. Nominalna sprzedaż detaliczna jest pod znaczącym negatywnym wpływem spadku cen towarów, a jej deflator jest znacznie niższy niż wskaźnik CPI. Dane o sprzedaży detalicznej obrazują tylko wycinek konsumpcji, ponieważ nie obejmują usług i sprzedaży w małych sklepach. Luty to ósmy z rzędu miesiąc deflacji, która pogłębiła się do minus 1,6% r/r z minus 1,4% r/r w styczniu. W naszej ocenie deflacja osiągnęła dno i w kolejnych miesiącach wskaźnik CPI powinien stopniowo się zwiększać. Okres deflacji będzie jednak dłuższy, a jej zakres głębszy od wcześniejszych oczekiwań. Ze względu na efekt bazy statystycznej korzystny wpływ sytuacji na rynku surowców będzie stopniowo ustępował. Pomimo zwyżki wskaźnik CPI pozostawać będzie wyraźnie poniżej celu banku centralnego, a do trzeciego kwartału br. utrzymywać się będzie poniżej zera. Rada Polityki pieniężnej obniżyła w marcu stopy procentowe o 50 bps, ze stopą referencyjną na nowym rekordowo niskim poziomie 1,50%. Głębszemu od oczekiwań cięciu stóp procentowych towarzyszyła deklaracja RPP, iż marcowa decyzja oznacza zakończenie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Marzec był trzecim z rzędu miesiącem aprecjacji złotego względem euro. Na koniec pierwszego kwartału kurs EUR/PLN zniżkował do ponad 2-letniego minimum na poziomie 4,0650 choć jeszcze na początku marca wynosił 4,17 a w połowie stycznia aż 4,34. Siła polskiej waluty w tym czasie to w głównej mierze efekt słabości euro. W pierwszy kwartale tego roku wspólna waluta należała bowiem do trzech najsłabszych spośród 32 głównych walut, na co wpływ miał rozszerzony program skupu aktywów ogłoszony przez EBC w styczniu, a uruchomiony w 9 marca. Spośród czynników krajowych w ubiegłym miesiącu pozytywnie na wartości polskiej waluty przełożyły komentarze prezesa NBP, który na posiedzeniu RPP zakończonym silniejszą od oczekiwań obniżką stóp procentowych przyznał, że Rada nie przewiduje dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Tabela 1. Terminy posiedzeń banków centralnych Aktualny poziom Data kolejnego posiedzenia Oczekiwana decyzja FED - Federal Funds Rate 0%-0,25% 29 kwi 0-0,25% SNB LIBOR target rate (przedział i cel) -1, ,25% (-0,75%) 18 cze -1, ,25% (-0,75%) ECB stopa referencyjna 0,05% 15 kwi 0,05% NBP stopa referencyjna 1,50% kwi 1,50% Źródło: Narodowy Bank Polski, Swiss National Bank, Federal Reserve, European Central Bank Makro i rynek raport miesięczny kwiecień 2015 str. 1

2 Opublikowane dane miesięczne sugerują, że oczekiwane spowolnienie gospodarcze w Q1 2015r., o ile nastąpiło, było nieznaczne. Eksport pozostaje motorem wzrostu produkcji, pomimo utrudnionego dostępu do rynków wschodnich PRZEGLĄD GOSPODARCZY Opublikowane dane miesięczne sugerują, że oczekiwane przez nas spowolnienie gospodarcze w Q1 2015r., o ile nastąpiło, to było nieznaczne. Z badania menadżerów logistyki wynika, że koniunktura w przemyśle była na początku roku bardzo dobra. Indeks PMI spadł co prawda w marcu do 54,8 pkt. z 55,1 pkt. w lutym, jednak średnia za Q1 była najwyższa od roku i druga najwyższa od Q4 2010r. O optymizmie przedsiębiorców świadczy też fakt, że producenci zwiększają zatrudnienie w tempie, które jest jednym z najwyższych w historii badań. Najnowsze dane z sektora przemysłowego dotyczą lutego, kiedy w cenach stałych, produkcja sprzedana w wzrosła o 4,9% r/r po wzroście o 1,6% r/r w styczniu. Przyśpieszenie dynamiki w porównaniu z poprzednim miesiącem wynikało z ustąpienia negatywnego efektu liczby dni roboczych. Po odsezonowaniu produkcja była o 4,7% wyższa niż przed rokiem oraz o 0,7% wyższa w stosunku do stycznia. W stosunku do lutego ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu, w tym najsilniejsze w działach o znaczącym udziale eksportu w sprzedaży co potwierdza że pozostaje on motorem wzrostu produkcji, pomimo utrudnionego dostępu do rynków wschodnich. Najgłębszy spadek, o 16,5% r/r, odnotowano w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego, co odzwierciedla głęboki kryzys w branży potęgowany przez sytuację na rynkach globalnych. Kondycja przetwórstwa jest znacznie lepsza niż innych gałęzi przemysłu a jego produkcja wzrosła w lutym o 6,6% r/r. Szacujemy, że m.in. ze względu na jeden dzień roboczy więcej niż przed rokiem produkcja sprzedana przemysłu przyspieszyła w marcu do 7,3% r/r, tendencja wzrostowa zostanie zapewne utrzymana w dalszej części roku. Nadal nie najlepiej wygląda sytuacja w budownictwie. Produkcja budowlanomontażowa była w lutym o 0,3% niższa niż przed rokiem po wzroście o 1,3% r/r w styczniu. Z tego w jednostkach wykonujących głównie roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej odnotowano wzrost poziomu wykonanych robót o 17,8% r/r, o 9,9% spadła natomiast produkcja w podmiotach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi, 0 4,1% w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków. Szacujemy, że w marcu produkcja zwiększyła się o 3,4% r/r, kolejne miesiące powinny pokazać jej dalsze wzrosty, ze względu na efekty bazowe tzn. fakt, że druga połowa roku była dla branży gorsza niż początek 2014r. Wykres 1 Produkcja przemysłowa [%, r/r] oraz indeks PMI [pkt.] Wykres 2 Dynamika sprzedaży detalicznej [%, r/r] Źródło: GUS, Reuters Źródło: GUS Nominalna sprzedaż detaliczna jest pod znaczącym negatywnym wpływem spadku cen towarów, a jej deflator jest znacznie niższy niż wskaźnik CPI Nominalna sprzedaż detaliczna jest pod znaczącym negatywnym wpływem spadku cen towarów, a jej deflator jest znacznie niższy niż wskaźnik CPI. W lutym sprzedaż spadła w ujęciu nominalnym o 1,3% r/r. realnie była jednak o 2,4% wyższa niż przed rokiem po wzroście o 3,6% r/r w styczniu. W ujęciu realnym spadek sprzedaży wykazały podmioty handlujące pojazdami samochodowymi, motocyklami i częściami (o 2,9 %) jak również podmioty z grupy pozostałe (o 10,4%). Niemal nie zmieniła się sprzedaż paliw, a pozostałe jednostki handlowe odnotowały solidne wzrosty sprzedaży. Dane o sprzedaży detalicznej obrazują tylko wycinek konsumpcji, ponieważ nie obejmują usług i sprzedaży w małych sklepach. Gorsze od oczekiwań dane nie oznaczają w naszej ocenie wyhamowania dynamiki spożycia gospodarstw domowych. Szacujemy, że w marcu sprzedaż detaliczna wzrosła nominalnie o 1,9%, wspierana m.in. przez efekt Wielkanocy. Makro i rynek raport miesięczny kwiecień 2015 str. 2

3 Rachunek obrotów bieżących wykazał w styczniu 2015r. zaskakującą nadwyżkę Decydującym czynnikiem, który wpłynął na zmniejszenie się importu był spadek wartości importowanej ropy naftowej Rachunek obrotów bieżących wykazał w styczniu 2015r. zaskakującą nadwyżkę równą 56 mln EUR wobec zrewidowanego po publikacji danych kwartalnych deficytu 1,414 mld EUR w grudniu. Głównym źródłem niespodzianki jest saldo wymiany towarowej, które w styczniu było dodatnie, równe 1,021 mld EUR, wobec deficytu 791 mln EUR w grudniu. Wynika to w głównej mierze z niskiego szacunku importu, który spadł o 1,5% r/r i był to pierwszy roczny spadek w tej kategorii od listopada 2013r. Decydującym czynnikiem, który wpłynął na zmniejszenie się importu był spadek wartości importowanej ropy naftowej. Wynikał on ze znacznego obniżenia się jej cen na rynkach światowych, który został zapoczątkowany w październiku. Z naszych analiz wynika, że ceny ropy naftowej przekładają się na import towarów do Polski z trzymiesięcznym opóźnieniem, co zapewne odzwierciedla strukturę transakcji terminowych. Wynika z tego, że prawdopodobnie w całym pierwszym kwartale import będzie pod negatywnym wpływem cen ropy naftowej. W kolejnych miesiącach wpływ zmian cen ropy naftowej powinien być mniejszy, ponieważ jej wrażone w złotych ceny od styczniowego minimum wzrosły już o ponad 25%. Wzrostom importu będzie sprzyjało też postępujące ożywienia popytu krajowego. Eksport towarów zwiększył się w styczniu o 5,7% r/r po wzroście o 4,3% w grudniu. Eksport rośnie pomimo utrudnionego dostępu do rynków wschodnich, co potwierdza dużą elastyczność eksporterów i skuteczność w poszukiwaniu nowych rynków zbytów. W styczniu zaobserwowano dalszy wzrost znaczenia Niemiec, których udział w eksporcie wyniósł 28,2% wobec 26,5% w styczniu 2014r. Udział całej UE zwiększył się do 80,6% wobec 78,3% w pierwszym miesiącu 2014r. Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach dodatkowym wsparciem dla eksportu będzie stopniowo poprawiająca się koniunktura w strefie euro. Podtrzymujemy przy tym naszą ocenę, że wpływ umocnienia złotego wobec euro nie będzie znaczący, a w naszych warunkach mocny kurs walutowy przekłada się na bilans handlowy raczej za pośrednictwem wzrostu konkurencyjności importu. Wykres 3 Eksport, import i deficyt na rachunku bieżącym [mln EUR] Wykres 4 Saldo rachunku bieżącego i napływ FDI [mln EUR] Źródło: NBP Źródło: NBP W 2015r. spodziewamy się niewielkiego, cyklicznego pogorszenia salda wymiany towarowej Stabilizacja na rynku pracy W całym 2014r. deficyt bieżący stanowił 1,4% PKB, znajduje się więc na bezpiecznym z punktu widzenia nierównowagi zewnętrznej poziomie. Nie ma też kłopotów z jego finansowaniem, ponieważ łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego jest dodatnie, w 2014r. równe 1,0% PKB. W 2015r. spodziewamy się niewielkiego, cyklicznego pogłębienia deficytu bieżącego, głównie za sprawą pogorszenia salda wymiany towarowej. Na rynku pracy luty nie przyniósł istotnych zmian. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,0%, stabilizując się na poziomie ze stycznia. W stosunku do lutego 2014 oznacza to jej spadek o 1,9 pt. proc. Przepływy na rynku pracy były mniejsze niż przed rokiem, jednak skala ich spadku wyhamowała w stosunku do stycznia. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych była w lutym o 2,5% niższaniż przed rokiem, natomiast liczba wyrejestrowań spadła o 5,2% r/r, choć liczba wyrejestrowanych bezrobotnych z tytuł podjęcia pracy była zaledwie 0,7% niższa niż przed rokiem. Nieznacznie wzrosła dynamika ofert pracy (-0,8% r/r wobec -5,8% r/r w styczniu), choć w dalszym ciągu jest znacznie niższa w stosunku do roku ubiegłego, kiedy była dwucyfrowa. Pogorszenie statystyk ofert pracy to w głównej mierze efekt spadku zapotrzebowania na pracowników ze strony sektora publicznego, który w lutym zgłosił do urzędów pracy 19,1% mniej ofert pracy niż przed rokiem. Liczba ofert pracy z sektora prywatnego wzrosła natomiast o 6,5% r/r. Stopniowy wzrost popytu na pracę potwierdzają też dane z sektora przedsiębiorstw, gdzie zatrudnienie wzrosło w lutym o 1,2% r/r, podobnie jak Makro i rynek raport miesięczny kwiecień 2015 str. 3

4 w styczniu. Najsilniejsze wzrosty zatrudnienia zanotowały branże, które osiągają wysokie dynamiki produkcji i zwiększają inwestycje. Są to m.in. produkcja mebli, pojazdów mechanicznych, urządzeń elektrycznych, czy też magazynowanie i działalność wspomagająca transport. Wykres 5 Stopa bezrobocia rejestrowanego i BAEL [%] Wykres 6 Dynamika płac i zatrudnienia w sektorze przeds. [%] Źródło: GUS, obliczenia własne Źródło: GUS W kolejnych miesiącach oczekujemy stopniowego spadku stopy bezrobocia i w miesiącach letnio-jesiennych powinna przyjąć ona wartości jednocyfrowe Dynamika płac pozostaje na umiarkowanym poziomie Nowy rekord deflacji w Polsce W lutym stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła tegoroczny szczyt. W kolejnych miesiącach oczekujemy stopniowego spadku bezrobocia, czemu sprzyjać będą czynniki cykliczne, ale także sezonowe i większe zapotrzebowanie na pracowników do prac w budownictwie i rolnictwie. W marcu, według naszych szacunków, stopa bezrobocia obniżyła się do 11,7%, natomiast w miesiącach jesiennych może przyjąć wartości jednocyfrowe. Wzrost popytu na pacę sugerują też wyniki badań koniunktury. W ramach badania PMI przedsiębiorcy w przetwórstwa przemysłowego wskazywali w marcu na jedno z najszybszych w historii badań tempo wzrostu zatrudnienia. W marcu tempo tworzenia nowych miejsc pracy wzrosło czwarty miesiąc z rzędu i wyrównało rekord badań zarejestrowany w styczniu 2014 roku, a zatrudnienie w sektorze przemysłowym rośnie nieprzerwanie od sierpnia 2013 roku. Na poprawę perspektyw zatrudnienia wskazały też wyniki badania koniunktury przeprowadzone przez GUS. Presja płacowa utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lutym o 3,2% r/r wobec zwyżki o 3,6% r/r w styczniu. Częściowo jest to efekt mniejszych bonusów w kopalniach węgla kamiennego, których wyniki ucierpiały na fali spadków cen surowca. W przetwórstwie przemysłowym dynamika płac nieznacznie wyhamowała do 3,4% r/r z 3,8% r/r miesiąc wcześniej. Pogłębienie się deflacji wspiera natomiast dochody realne. W lutym realna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 4,9% r/r, natomiast fundusz płac, stanowiący połączenia zmian zatrudnienia i wynagrodzeń wzrósł w lutym realnie o 6,2% r/r. Jest to dynamika nieznacznie niższa w porównaniu do stycznia, jednak wciąż rynek pracy stanowi wsparcie dla konsumpcji i sprzyja wzrostowi spożycia prywatnego. Szacujemy, że w marcu roczna dynamika zatrudnienia i płac w sektorze przedsiębiorstw ustabilizowały się w stosunku do lutego i wyniosły odpowiednio 1,2% i 3,2%. Luty to ósmy z rzędu miesiąc deflacji, która pogłębiła się do minus 1,6% r/r z minus 1,4% r/r w styczniu. Podobnie jak w poprzednich miesiącach ujemnym odczytom wskaźnika CPI sprzyjał spadek cen paliw, który w samym lutym wyniósł 2,2%/ W ujęciu rocznym natomiast ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły aż o 17,6%. Nieco głębszej od oczekiwań deflacji sprzyjała coroczna rewizja koszyka inflacyjnego przez GUS, w wyniku której w dół zrewidowany został odczyt inflacji za styczeń, który wyniósł minus 1,4% r/r, a nie 1,3% r/r jak szacowano wstępnie. Deflacji pomaga też sytuacja na rynku żywności. W lutym ceny żywności były o4,1% niższe niż przed rokiem, choć w skali miesiąca pozostały niezmienione w stosunku do stycznia. Brak presji cenowej widać także w pozostałych elementach koszyka inflacyjnego. W rezultacie obniżyła się większość liczonych przez NBP miar inflacji bazowej. Główna z nich, wskaźnik CPI po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w lutym 0,4% r/r wobec 0,6% r/r w styczniu. Pozostałe trzy miary inflacji bazowej są ujemne, a najniżej znajduje się wskaźnik CPI po wyłączeniu cen kontrolowanych i wynosi -2,1% r/r. Trudno zatem mówić o presji cenowej w gospodarce, choć częściowo za tę sytuację odpowiadają korzystne szoki podażowe na rynku żywności o paliw. Makro i rynek raport miesięczny kwiecień 2015 str. 4

5 W lutym wskaźnik CPI osiągnął w naszej ocenie minimum i w kolejnych miesiącach będzie się zwiększał W lutym deflacja osiągnęła w naszej ocenie dno i w kolejnych miesiącach wskaźnik CPI powinien stopniowo się zwiększać. Okres deflacji będzie jednak dłuższy, a jej zakres głębszy od wcześniejszych oczekiwań. Ze względu na efekt bazy statystycznej korzystny wpływ sytuacji na rynku surowców będzie stopniowo ustępował. Od dołka w połowie stycznia cena ropy Brent wzrosła o ok. 25% w ujęciu dolarowym i o 31% w przeliczeniu na złote. Przełożyło się to na korektę cen paliw także na stacjach benzynowych. Aktualne scenariusze wskazują na stabilizację cen ropy Brent w okolicach 60 USD za baryłkę, co by oznaczało, że w drugiej połowie tego roku czynniki bazowe będą podbijały roczny wskaźnik CPI. Pomimo zwyżki wskaźnik CPI pozostawać będzie wyraźnie poniżej celu banku centralnego, a do trzeciego kwartału br. utrzymywać się będzie poniżej zera. Wykres 7 Inflacja CPI i bazowa oraz cel inflacyjny[%,r/r] Wykres 8 Ceny ropy Brent w PLN i ceny detaliczne benzyny [%, r/r] Źródło: GUS, NBP Źródło: EcoWin Stabilizacja deflacji cen producenta Korekta na rynku ropy naftowej widoczna była także we wskaźniku cen producenta. Co prawda roczny wskaźnik PPI kolejny miesiąc z rzędu był ujemny i wyniósł minus -2,7% wobec minus 2,8% w styczniu, to w skali miesięcznej najsilniej wzrosły ceny w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (+6,5% m/m). w przetwórstwie przemysłowy ogółem natomiast ceny spadły o 0,1% m/m, a wyraźnie zniżki widoczne były w branżach eksportowych. Wysoka presja konkurencyjna, a także wciąż relatywnie niskie ceny surowców to wciąż główne czynniki wspierające deflację cen producenta. Makro i rynek raport miesięczny kwiecień 2015 str. 5

6 POLITYKA PIENIĘŻNA Rada Polityki pieniężnej obniżyła w marcu stopy procentowe o 50 bps, ze stopą referencyjną na nowym rekordowo niskim poziomie 1,50% Nie spodziewamy się jednak obniżki stóp w reakcji na notowania złotego Rada Polityki pieniężnej obniżyła w marcu stopy procentowe o 50 bps, ze stopą referencyjną na nowym rekordowo niskim poziomie 1,50%. Głębszemu od oczekiwań cięciu stóp procentowych towarzyszyła deklaracja RPP, iż marcowa decyzja oznacza zakończenie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. W związku z Wielkanocą kolejne posiedzenie odbędzie się dopiero w dniach kwietnia. Główną przesłanką przesądzającą o cięciu kosztu pieniądza w marcu było wydłużenie się okresu deflacji i wyraźny wzrost ryzyka pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie, na co wskazała projekcja przygotowana przez ekspertów NBP. W nowej projekcji inflacji wskaźnik CPI nie osiągnie dolnej granicy celu do 2017r. Po decyzji, powszechne stało się przekonanie, że do końca kadencji obecnej RPP na początku 2016r. stopy procentowe utrzymane zostaną na niezmienionym poziom Z opisu dyskusji na posiedzeniu wynika, że w ocenie większości członków RPP, stwierdzenie o zakończeniu obecnego cyklu łagodzenia polityki pieniężnej nie uniemożliwia dostosowania stóp NBP w razie wystąpienia nieoczekiwanych, silnych wstrząsów w polskiej gospodarce lub jej otoczeniu. W podobnym tonie wypowiadali się członkowie Rady po marcowym posiedzeniu. Jarzy Osiatyński ocenił, że Rada mogłaby wznowić cięcia stóp, aby chronić gospodarkę przed nadmierną aprecjacją złotego, podobnej ewentualności nie wykluczył Andrzej Glapiński. Andrzej Kaźmierczak nie wykluczył jednak reakcji na ekstremalne wydarzenie, jakim mogłoby być osłabienie złotego w wyniku ewentualnej eskalacji kryzysu na wschodzie. Wygląda jednak na to, ze w obecnej sytuacji przestrzeń do luzowania polityki pieniężnej wyczerpała się, o czym mówiła Anna Zielińska-Głębocka i Elżbieta Chojna-Duch. Obserwowane w ostatnich dniach szybkie umocnienie złotego, które przy niezmienionych stopach procentowych zwiększa restrykcyjność polityki monetarnej jest testem dla Rady. Nie spodziewamy się jednak obniżki stóp w reakcji na notowania złotego. Andrzej Bratkowski stwierdził, że dalsze wzmocnienie złotego nie jest argumentem za powrotem do obniżek stóp procentowych, szczególnie w sytuacji, gdy RPP obiecała zakończyć obniżki, a ceny paliw i żywności stabilizują się, dzięki czemu w najbliższych miesiącach inflacja miesiąc do miesiąca powinna osiągnąć wartości dodatnie. W jego ocenie przy obecnym scenariuszy poprawy koniunktury korzyści z cięcia stop byłyby ograniczone. Prezes NBP Marek Belka podkreślił natomiast, że deklaracji RPP o zamknięciu cyklu łagodzenia polityki pieniężnej towarzyszyła obniżka stóp procentowych, która przybliżyła je do stóp obowiązujących w strefie euro, co zmniejsza presję aprecjacyjną na złotego. Wykres 9 Stopa procentowa NBP oraz 3- miesięczny Wibor [%] Wykres 10 Indeks restrykcyjności polityki pieniężnej [MCI, pkt.] Wzrost restrykcyjności Spadek restrykcyjności ci Źródło: NBP Źródło: Reuters, GUS, obliczenia własne Podtrzymujemy nasz scenariusz, że kolejnym ruchem na stopach będzie podwyżka, która będzie jednak dokonana dopiero przez nową Radę Naszym zdaniem w przypadku szybkiej aprecjacji złotego RPP najpierw będzie próbowała wykorzystywać interwencje słowne. W skrajnym przypadku NBP mógłby bezpośrednio zainterweniować na rynku. Podtrzymujemy nasz scenariusz, że kolejnym ruchem na stopach będzie podwyżka, która będzie jednak dokonana dopiero przez nową Radę. Makro i rynek raport miesięczny kwiecień 2015 str. 6

7 Wg wstępnych danych Ministerstwa Finansów deficyt budżetu państwa po lutym wyniósł 11,3 mld PLN, zgodnie z harmonogramem Po lutym wpływy z VAT były nadal wyraźnie niższe niż przed rokiem, co wiążemy z niska inflacja ograniczająca bazę podatkową POLITYKA FISKALNA Wg wstępnych danych Ministerstwa Finansów deficyt budżetu państwa po lutym wyniósł 11,3 mld PLN, stanowił 24,6% planu na 2015r. W samym lutym deficyt wyniósł 10,8 mld PLN wobec 9 mld PLN w lutym 2014r. Deficyt był zgodny z harmonogramem, chociaż prawdopodobnie, ministerstwo finansów jak co roku, planowało pozytywną niespodziankę. Wydatki państwa po lutym stanowiły 17% rocznego planu, dochody wykonano w 15,9- procentach. Zarówno dochody jak i wydatki było o 3,2% niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dochody podatkowe spadły o 5,6% r/r, dochody niepodatkowe były natomiast o 29,9% wyższe niż w analogicznym okresie 2014r. Dochody z tytułu podatków dochodowych były o 7-8% wyższe niż przed rokiem. Spadek wpływów podatkowych dotyczył natomiast przede wszystkim VAT i podatku od gier, które po dwóch miesiącach przyniosły o 11,8% mniej wpływów niż w ubiegłym roku. Jest to częściowo związane ze spadkiem cen detalicznych (podczas gdy zakładano średnioroczną inflację 1,2%), który ogranicza bazę podatkową. Z nieoficjalnych informacji prasowych wynika jednak, że negatywna tendencja mogła być odwrócona w marcu kiedy dochody z VAT wzrosły o blisko 19%. Powodem tego może być przesunięcie płatności VAT związane z tym, że część firm rozlicza się kwartalnie. Jest za wcześnie, by mówić o zmianie trendu, bo bardzo dobre dane dotyczą na razie tylko jednego miesiąca. Wykres 11 Wykonanie deficytu budżetu centralnego [mld PLN] Wykres 12 Deficyt sektora finansów publicznych [% PKB] Źródło: MinFin Źródło: GUS, Komisja Europejska Minister finansów Mateusz Szczurek przyznał, że deficyt sektora finansów publicznych za 2014r. będzie bliżej 3,6% PKB niż 3,3% PKB co resort sugerował wcześniej. Nowy szacunek deficytu jest zgodny z przedstawionym w niedawnej prognozie Komisji Europejskiej. Ta sama prognoza zakłada spadek deficytu do 2,9% PKB w 2015r. i 2,7% w 2016r., co umożliwi zdjęcie z naszego kraju procedury nadmiernego deficytu. Scenariusz przedstawiony przez Komisję jest zgodny z nasza prognozą. Makro i rynek raport miesięczny kwiecień 2015 str. 7

8 KRAJOWY RYNEK WALUTOWY Wykres 13 Kursy walutowe [zmiana miesięczna, %] Źródło: Reuters Marzec był trzecim z rzędu miesiącem aprecjacji złotego względem euro. Na koniec pierwszego kwartału kurs EUR/PLN zniżkował do ponad 2-letniego minimum na poziomie 4,0650 choć jeszcze na początku marca wynosił 4,17 a w połowie stycznia aż 4,34. Siła polskiej waluty w tym czasie to w głównej mierze efekt słabości euro. W pierwszy kwartale tego roku wspólna waluta należała bowiem do trzech najsłabszych spośród 32 głównych walut, na co wpływ miał rozszerzony program skupu aktywów ogłoszony przez EBC w styczniu, a uruchomiony w 9 marca. Spośród czynników krajowych w ubiegłym miesiącu pozytywnie na wartości polskiej waluty przełożyły komentarze prezesa NBP, który na posiedzeniu RPP zakończonym silniejszą od oczekiwań obniżką stóp procentowych przyznał, że Rada nie przewiduje dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Marzec był natomiast miesiącem dynamicznych zmian w notowaniach pary USD/PLN. Na początku omawianego okresu wycena złotego względem dolara z poziomu 3,70 w dwa tygodnie zwyżkowała do 3,97 tj. blisko 11- letniego maksimum, by w drugiej połowie marca przejściowo zniżkować do 3,69. Ruchy na parze USD/PLN były efektem dynamicznie zmieniających się oczekiwań, co do możliwego terminu rozpoczęcia zacieśniania polityki pieniężnej w USA, jak i skali podwyżek stóp procentowych. Ubiegły miesiąc był także okresem dynamicznych zmian w notowaniach pozostałych walut regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Po optymistycznej dla wyceny czeskiej korony pierwszej połowie marca w drugiej części miesiąca kurs EUR/CZK zawrócił z najniższego od listopada 2013 roku poziomu zwyżkując o niemal 2%. Warto przy tym zauważyć, że amplituda wahań dla tej pary z ostatnich dwóch lat wynosi około 4%. W marcu, po raz pierwszy od wielu miesięcy, na wartości względem euro zyskiwała także ukraińska hrywna. Kurs EUR/UAH od końca lutego do połowy marca obniżył się o 40%. Ukraińska waluta zyskiwała na wartości wspierana wypracowaniem rozejmu w walkach na wschodzie kraju. Nie bez znaczenia były także działania jakie zarekomendował, udzielający Ukrainie finansowego wsparcia, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Na jego polecenie bank centralny Ukrainy wprowadził kontrolę kapitału i podwyższył stopę referencyjną do najwyższego na świecie poziomu 30%. W pierwszych trzech miesiącach 2015 roku pozytywnie wyróżniał się izraelski szekel, który względem euro umocnił się w marcu o ponad 6%, a w pierwszym kwartale tego o blisko 11%. W rezultacie waluta Izraela była, obok rosyjskiego rubla, najsilniej zyskującą na wartości walutą w tej części świata w pierwszym kwartale 2015 roku. Wykres 14 Notowania kursu EUR/PLN i USD/PLN [w groszach] Wykres 15 Notowania indeksu dolarowego Potencjał aprecjacyjny złotego uległ zwiększeniu Źródło: Reuters Źródło: Reuters Tak jak wskazywaliśmy w poprzednim raporcie zakończenie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej przez RPP na posiedzeniu w marcu sprawiło, że wartość złotego w nadchodzących miesiącach w zdecydowanym stopniu uzależniona będzie od wydarzeń zewnętrznych aniżeli czynników krajowych. Wyjątkiem pozostanie możliwość interwencji werbalnych, bądź walutowych. Mimo, iż ostatnie wypowiedzi przedstawicieli RPP wskazują na niechęć części członków Rady do reakcji banku centralnego, by przeciwdziałać umocnieniu złotego, to obserwując tempo aprecjacji złotego na początku kwietnia nie można całkowicie wykluczyć interwencji ze strony Makro i rynek raport miesięczny kwiecień 2015 str. 8

9 NBP. W nadchodzących tygodniach podstawowym źródłem zmienności polskiej waluty pozostanie jednak globalny sentyment inwestycyjny. Rozpoczęcie na początku ubiegłego miesiąca rozszerzonego programu skupu aktywów przez ECB było jednym z podstawowych czynników dla których oczekiwaliśmy spadku notowań kursu EUR/PLN do poziomu 4,05 w pierwszej połowie roku. Pod koniec pierwszego kwartału potencjał aprecjacyjny złotego uległ jednak zwiększeniu. Źródłem umocnienia walut regionu emerging markets była bowiem bardziej gołębia od oczekiwań retoryka wypowiedzi prezes J.Yellen na posiedzeniu Fed w połowie marca. Zmniejszenie dość agresywnych oczekiwań rynkowych zakładających pierwszą podwyżkę kosztu pieniądza w czerwcu pozytywnie wpłynęło na globalny apetyt na ryzyko, a tym samym wycenę bardziej ryzykownych aktywów. Z tych powodów nie wykluczamy, iż w drugim kwartale 2015 roku kurs EUR/PLN krótkotrwale może zniżkować do poziomu 3,95 wykorzystując coraz bardziej łagodną politykę pieniężną w EMU oraz oddalającą się perspektywę podwyżek kosztu pieniądza w USA. Mimo, iż dopuszczamy czasowe głębsze od pierwotnych oczekiwań obniżenie się kursu EUR/PLN, to nie zmieniamy jednak naszej średnioterminowej prognozy zakładającej zwyżkę kursu EUR/PLN do poziomu 4,15 na koniec tego roku. Argumentem przemawiającym za spadkiem wartości złotego w drugiej połowie roku będzie, poza prawdopodobnym rozpoczęciem zaostrzania polityki pieniężnej w USA, możliwy odpływ kapitału zagranicznego z polskiego rynku długu w związku z poprawiającą się koniunkturą. W ślad za łagodniejszą od oczekiwań retoryką komunikatu Fed powróciło zainteresowanie polskimi obligacjami W ślad za łagodniejszą od oczekiwań retoryką komunikatu Fed powróciło zainteresowanie polskimi obligacjami Tabela 2. Kalendarz oraz wyniki przetargów SPW w roku 2014 i 2015 Data przetargu Rodzaj papieru WZ0119/ DS Źródło: MinFin OK0716/ PS1016/ PS0718 IV 2014 IV 2015 Sprzedaż mld zł 5,8 11,5 Rodzaj papieru DS0725/ WZ0124 zależny od sytuacji rynkowej Podaż mld zł 3,8 KRAJOWY RYNEK PAPIERÓW DŁUŻNYCH Mimo, iż dochodowość obligacji wzdłuż całej krzywej pozostała na koniec marca niemal na niezmienionym poziomie w stosunku do początku ubiegłego miesiąca, to w ciągu tego okresu podlegała dość dynamicznym wahaniom. Miniony miesiąc to przede wszystkim głębsze od oczekiwań, bo 50 bps, cięcie stóp procentowych oraz ogłoszenie zakończenia przez RPP cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Ze względu na fakt, iż przed posiedzeniem rynek zakładał cięcie stóp o bps w perspektywie sześciu miesięcy reakcją rynku na decyzję Rady był dynamiczny wzrost dochodowości, po których 2-latki znalazły się na najwyższym w tym roku poziomie 1,75%. Kolejne tygodnie to dominacja globalnego sentymentu inwestycyjnego w notowaniach polskich SPW. W ślad za łagodniejszą od oczekiwań retoryką komunikatu Fed powróciło zainteresowanie polskimi obligacjami. Rosły ceny papierów wzdłuż całej krzywej dochodowości, jednak najsilniej zyskały obligacje o dłuższych terminach zapadalności, których rentowności spadły o ok. 20 bps. Z tego powodu marzec, po zmniejszeniu złotowego portfela zagranicznych inwestorów w lutym o 0,4 mld PLN, zakończył się wzrostem zaangażowania nierezydentów. Warto jednak podkreślić, iż odpływ kapitału w lutym niemal w całości został zrekompensowany zakupami ze strony banków centralnych i instytucji publicznych z Azji i Bliskiego Wschodu. Potwierdza to wcześniejsze obserwacje, iż polski rynek długu staje się coraz bardziej atrakcyjny dla długoterminowych inwestorów, co zwiększa jego odporność na krótkoterminowe szoki. Przemiana dotyczy także struktury geograficznej kapitału. Odpływ inwestorów ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii tj. państw, które prawdopodobnie wkrótce rozpoczną zacieśnienie polityki pieniężnej, niemal w pełni bilansowany jest napływami ze strony azjatyckich banków centralnych. Wykres 16 Miesięczna zmiana rentowności polskich obligacji [%] Wykres 17 Struktura posiadaczy SPW po lutym 2015 roku [%] Źródło: Reuters, opracowanie własne Źródło: MinFin, opracowanie własne Makro i rynek raport miesięczny kwiecień 2015 str. 9

10 Rentowność euroobligacji na poziomie 1,022% była najniższa w historii Polski dług pozostanie wrażliwy na nastawienie Fed do kwestii podwyżek stóp procentowych w 2015 roku Kurs EUR/USD zniżkował do minimum z 2003 roku Pierwszy kwartał 2015 roku zakończył się rekordowymi zwyżkami giełd Istotnym wydarzeniem ubiegłego miesiąca była pierwsza od ponad roku emisja obligacji denominowanych w euro. Ministerstwo Finansów wykorzystało sprzyjające warunki rynkowe i wyceniło 12-letnią emisję o wartości 1,0 mld EUR. Popyt wyniósł 1,7 mld EUR. Spread wobec średniej stawki swap wyniósł 35 bps, co oznaczało rentowność obligacji na poziomie 1,022%, czyli najniżej w historii. Dla porównania w 2014 roku sprzedawano 10-letnią serię w EUR z rentownością 3,032%, a premia wynosiła 87 bps powyżej stawki mid-swaps. Przykład polskiej emisji w walucie obcej potwierdza trendy obserwowane w całej Europie, gdzie pod wpływem programu QE rozpoczętego przez ECB, państwa emitujące dług, aby wygenerować 1% rentowności zmuszone są znacząco wydłużać termin zapadalności obligacji. Powyższe trendy dobrze obrazuje także przykład z początku kwietnia, gdy na aukcji hiszpańskich obligacji sprzedawanych z rentownością 2,068% termin wykupu przypadał na koniec października 2044 roku. Ogłoszenie zakończenia przez RPP cyklu łagodzenia polityki pieniężnej w marcu wraz z realizacją tegorocznych potrzeb pożyczkowych na poziomie 57% po pierwszym kwartale sprawia, że wycena polskiego długu znajduje się pod dominującą presją czynników zewnętrznych. O ile wpływ rozpoczętego 9 marca przez ECB programu skupu obligacji skarbowych państw strefy euro nie musi mieć już silnego przełożenia na wartość polskich SPW, o tyle w naszej ocenie kluczowe dla krajowego długu pozostanie nastawienie amerykańskiej Rezerwy Federalnej w kwestii podwyżek stóp procentowych w 2015 roku. Uważamy zatem, iż wrażliwość notowań polskich obligacji może w znacznej mierze ograniczać się do informacji napływających ze Stanów Zjednoczonych, w szczególności tych kształtujących konsensus w sprawie terminu podwyżki stóp procentowych. Podtrzymujemy przy tym naszą prognozę zawartą we wcześniejszych raportach, iż najbliższe miesiące mają szansę utrzymywać rentowności w ramach łagodnie nachylonego trendu spadkowego, jako efekt weryfikacji rynkowych oczekiwań pod wpływem łagodniejszej od konsensusu wymowy marcowego posiedzenia FOMC i ostatniego raportu z rynku pracy USA. Docelowo jednak oczekujemy, iż od połowy drugiego kwartału dochodowość obligacji 5- i 10-letnich zacznie stopniowo rosnąć. W rezultacie w związku z wysoce prawdopodobnym utrzymaniem obecnego poziomu kosztu pieniądza w Polsce i strefie euro wystromieniu ulec powinna krzywa SPW, a rozszerzeniu spreadu pomiędzy polską 10-latką, a niemieckim odpowiednikiem. Na początku przyszłego roku zwyżkę dochodowości obligacji wspierać będą próby dyskontowania podwyżek stóp procentowych przez RPP. Mimo, iż w naszej ocenie dojdzie do nich najwcześniej w ostatnich miesiącach 2016 roku, to systematycznie poprawiające się wyniki polskiej gospodarki mogą budować konsensus na nieco wcześniejszą podwyżkę kosztu pieniądza. RYNKI ZAGRANICZNE Marzec rozpoczął się od zdecydowanego umocnienia amerykańskiej waluty względem euro. Kurs EUR/USD zniżkował w pierwszej połowie ubiegłego miesiąca o blisko 7 centów ustanawiając najniższy od 2003 roku poziom 1,0450. Czynnikiem przemawiającym za spadkiem eurodolara były, podobnie jak w poprzednich miesiącach, rozbieżne perspektywy polityki pieniężnej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a strefą euro. Na początku marca ECB rozpoczął bowiem rozszerzony program skupu aktywów, podczas gdy w USA aktualne w tamtym czasie były oczekiwania, iż Rezerwa Federalna jeszcze w pierwszej połowie roku zdecyduje się na zacieśnianie polityki pieniężnej. Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie marca, gdy kurs EUR/USD wzrósł o 5 centów w reakcji na bardziej gołębi od oczekiwań wynik posiedzenia Rezerwy Federalnej w marcu. Mimo, iż Fed, tak jak wskazywał rynkowy konsensus, porzucił w swoim komunikacie słowo cierpliwość określające nastawienie Rezerwy Federalnej do podwyżek stóp procentowych, to wymowa marcowego posiedzenia była bardziej gołębia od oczekiwań. Źródłem przeceny amerykańskiej waluty były nowe projekcje oczekiwanych przez członków FOMC stóp procentowych na koniec 2015 roku, które zostały wyraźnie zredukowane w porównaniu z grudniową prognozą. Łagodne nastawienie największych banków centralnych sprawiło, iż pierwszy kwartał 2015 roku na giełdach zakończył się rekordowymi zwyżkami i ustanowieniem historycznych maksimów zarówno przez największe indeksy w Stanach Zjednoczonych, Europie i Japonii. Pierwsze trzy miesiące tego roku zakończyły się największymi od 17 lat zwyżkami europejskich indeksów akcji. Indeks EuroStoxx zakończył kwartał wzrostem o niemal 19% tj. najwyższym od 1998 roku. Jeszcze silniej wzrósł niemiecki Makro i rynek raport miesięczny kwiecień 2015 str. 10

11 DAX, który od początku roku wzrósł o ponad 22% i osiągnął najwyższy wzrost w pierwszym kwartale od czasu jego powstania w 1988 roku. Wykres 18 Kurs EUR/USD oraz dzienna zmienność notowań Wykres 19 Notowania wybranych indeksów giełdowych Źródło: Reuters Źródło: Reuters W połowie lutego 6-letnie maksimum osiągnęły notowania pary EUR/SEK Konsekwentnie podtrzymujemy naszą prognozę, iż bieżący rok, podobnie jak 2014, przyniesie dominację dolara względem pozostałych walut. Postępująca poprawa kondycji amerykańskiej gospodarki, w tym optymistyczne, pomimo marcowego wyhamowania, dane z rynku pracy, będą uzasadniać potrzebę podwyżek stóp procentowych w drugiej połowie roku. Normalizacja polityki pieniężnej w USA będzie kontrastować z polityką pieniężną w strefie euro, Japonii, czy Szwajcarii. przyczyniając się do wzrostu wartości dolara względem głównych walut. Czynnikiem dodatkowo napędzającym spadek kursu EUR/USD pozostanie także wciąż niestabilna sytuacja Grecji. W naszej ocenie będzie to kolejny, obok rozbieżnych perspektyw polityki pieniężnej pomiędzy USA, a strefą euro, czynnik napędzający przecenę euro do dolara. Z tego powodu uważamy, iż zakres spadku pary EUR/USD może w tym roku sięgnąć parytetu, choć prawdopodobnie dopiero w drugiej połowie roku. Na horyzoncie rysuje się ponadto kilka dodatkowych zagrożeń mogących w skuteczny sposób wpłynąć na wzrost awersji do ryzyka, która w naturalny sposób wspierać będzie amerykańską walutę. Z tego powodu niepokojące informacje dotyczące sytuacji we wschodniej Ukrainie, Iranie, Jemenie mogą w silny sposób wpływać na rynki finansowe. Wykres 20 Notowania i spread amerykańskich i niemieckich 10-latek [%] Wykres 21 Miesięczna zmiana rentowności Bundów i Treasury sów Źródło: Reuters, opracowanie własne Źródło: Reuters Wydłużeniu, do ośmiu lat, uległ termin zapadalności niemieckiej obligacji dającej dodatnią rentowność Rozpoczęcie 9 marca przez ECB rozszerzonego programu skupu aktywów było impulsem, który zadecydował o wyznaczeniu przez dochodowość niemieckich obligacji rekordowo niskich poziomów wzdłuż całej krzywej. Zakupy obligacji państw strefy euro o wartości 60 mld EUR miesięcznie sprawiły, że rentowność 2-letnich Schatzów pogłębiła, w stosunku do lutego, ujemne poziomy. W rezultacie na początku kwietnia Niemcy sprzedały 2-letnie obligacje skarbowe z historycznie niską rentownością - 0,28%. Zniżka nie ominęła ponadto dochodowości, które jeszcze na koniec stycznia, generowały dodatnią dochodowość, a obecnie należy dopłacać do ich posiadania. Wydłużeniu, do ośmiu lat, uległ natomiast termin zapadalności niemieckiej obligacji dysponującej dodatnią rentownością na poziomie zaledwie 0,004%. Z kolei dochodowość Bunda wynosiła na początku kwietnia 0,14%. Makro i rynek raport miesięczny kwiecień 2015 str. 11

12 W trzy tygodnie od marcowego szczytu dochodowość Treasuries zmalała o 35 bps Oczekujemy rozszerzenie się spreadu pomiędzy Bundem, a amerykańskim odpowiednikiem Na rynku obligacji amerykańskich marzec rozpoczął się od zwyżki dochodowości i wyznaczeniu najwyższych w tym roku poziomów tj. 0,72% w przypadku 2-latek i 2,24% dla 10-letniego tenoru. W kolejnych tygodniach jednak rentowność wzdłuż całej krzywej dynamicznie zawróciła. W trzy tygodnie od marcowego szczytu dochodowość Treasuries zmalała o 35 bps, a 5-latki aż o 44 bps odpowiednio do poziomu 1,89% i 1,29%. Podobnie jak w przypadku dolara, tak i wśród amerykańskiego długu o przecenie zadecydowała łagodniejsza od rynkowego konsensusu wymowa posiedzenia Fed. Ostudzeniu oczekiwań na szybkie podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych sprzyjał także okres słabszych danych z amerykańskiej gospodarki. Uważamy, iż w perspektywie najbliższych tygodni należy oczekiwać dalszego, choć już niewielkiego spadku dochodowości Bundów. Źródłem wzrostu cen niemieckiego długu pozostanie coraz bardziej łagodna polityka pieniężna ECB, w szczególności rozpoczęty w marcu program skupu obligacji skarbowych. Nie bez znaczenia będzie ponadto powrót obaw o przyszłość Grecji, która by uniknąć bankructwa do końca kwietnia musi otrzymać kolejną pomoc finansową. Związana z tym faktem podwyższona awersja do ryzyka będzie wspierać zainteresowanie bardziej bezpiecznymi aktywami, w tym Bundami. W przypadku obligacji amerykańskich oczekujemy, iż obecne oczekiwania inwestorów zakładające dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej w drugiej połowie roku przyczynią się do stopniowego wzrostu dochodowości Treasuries. W szczególności, jeśli dane dotyczące inflacji i rynku pracy okażą się wyższe od oczekiwań. Rozszerzeniu ulegnie zatem spread pomiędzy niemieckimi, a amerykańskimi papierami. Makro i rynek raport miesięczny kwiecień 2015 str. 12

13 PRZEGLĄD DANYCH Wykres 22 Dekompozycja wzrostu gospodarczego w Polsce [%, r/r] Wykres 23 Zaanualizowana zmiana PKB w USA i strefie euro [%] Źródło: GUS Źródło: EcoWin, obliczenia własne Wykres 24 Indeksy koniunktury w przemyśle [pkt.] Wykres 25 Stawka EURIBOR 3M i stopa procentowa ECB [%] Źródło: EcoWin Źródło: Reuters Wykres 26 Notowania stawek WIBOR, LIBOR i EURIBOR [bps] Wykres 27 Notowania stawki LIBOR USD oraz Fed fund rate Źródło: EcoWin, Reuters Źródło: Reuters Makro i rynek raport miesięczny kwiecień 2015 str. 13

14 DANE I PROGNOZY DANE I PROGNOZY KRÓTKÓTERMINOWE lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar-15 kwi-15 Inflacja CPI (% r/r) -0,2-0,3-0,3-0,6-0,6-1,0-1,4-1,6-1,3-1,0 Inflacja bazowa (% r/r) 0,4 0,5 0,7 0,2 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 Ceny producenta - PPI (% r/r) -2,1-1,5-1,6-1,3-1,6-2,7-2,8-2,7-2,8-2,6 Podaż pieniądza M3 (% r/r) 6,0 7,4 7,9 7,7 8,4 8,2 8,6 8,7 8,4 8,3 Produkcja przemysłowa (% r/r) 2,4-1,9 4,2 1,7 0,3 8,1 1,6 4,9 7,3 3,5 Sprzedaż detaliczna (% r/r) 2,1 1,7 1,6 2,3-0,2 1,8 0,1-1,3 1,9-0,5 Saldo obrotów bieżących (mln EUR) Eksport (EUR, % r/r) 6,4-1,2 5,8 4,7 3,5 4,3 5,7 11,4 - - Import (EUR, % r/r) 7,7 0,7 7,0 5,6 5,0 9,8-1,5 6,0 - - Płace, sek. przeds. (% r/r) 3,5 3,5 3,4 3,8 2,7 3,7 3,6 3,2 3,2 3,4 Zatrudnienie, sek. przeds. (% r/r) 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 Stopa bezrobocia (%) 11,8 11,7 11,5 11,3 11,4 11, ,7 11,2 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar-15 kwi-15 Stopa referencyjna (koniec okresu) 2,50 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 WIBOR 1M (koniec okresu) 2,62 2,62 2,61 2,60 2,59 2,40 2,00 2,08 1,64 1,64 WIBOR 3M (koniec okresu) 2,72 2,72 2,68 2,67 2,59 2,28 1,96 2,06 1,65 1,65 Obligacja 2-letnia (koniec okresu) 2,45 2,20 2,02 1,75 1,73 1,77 1,56 1,61 1,62 1,65 Obligacja 5-letnia (koniec okresu) 2,86 2,56 2,38 2,01 1,98 2,15 1,68 1,89 1,93 1,95 Obligacja 10-letnia (koniec okresu) 3,42 3,13 3,07 2,56 2,40 2,54 2,00 2,17 2,33 2,31 Kurs EUR/PLN (koniec okresu) 4,18 4,21 4,18 4,23 4,18 4,29 4,18 4,15 4,07 4,09 Kurs USD/PLN (koniec okresu) 3,12 3,20 3,31 3,37 3,36 3,54 3,70 3,71 3,80 3,83 Kurs EUR/USD (koniec okresu) 1,34 1,31 1,26 1,25 1,25 1,21 1,13 1,12 1,07 1,07 DANE I PROGNOZY ŚREDNIOTERMINOWE P 2015P PKB (mld PLN) 1277,3 1361,8 1437,4 1553,6 1615,9 1662,1 1724,7 1791,1 PKB (wzrost realny, %) 3,9 2,6 3,7 4,8 1,8 1,7 3,3 3,5 Popyt krajowy (wzrost realny, %) 5,0-0,3 4,2 3,8-0,4 0,2 4,6 4,0 Spożycie prywatne (wzrost realny, %) 6,1 3,3 2,5 3,0 1,0 1,1 3,0 3,3 Inwestycje (wzrost realny, %) 8,4-1,9-0,4 9,3-1,5 0,9 9,4 7,4 Stopa bezrobocia 9,5 12,1 12,3 12,5 13,4 13,4 11,5 10,6 Saldo obrotów bieżących (% PKB) -6,6-3,9-5,5-5,2-3,5-1,3-1,4-2,1 Inflacja CPI (średnio w roku, %) 4,2 3,5 2,6 4,3 3,7 0,9 0,0-0,2 Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii (koniec okresu, % r/r) 2,8 2,8 1,6 3,1 1,4 1,0 0,5 0,8 Saldo sektora general government (% PKB) -3,7-7,4-7,6-4,9-3,7-4,0-3,6-2,9 Stopa referencyjna (koniec okresu) 5,00 3,50 3,50 4,50 4,25 2,50 2,00 1,50 WIBOR 3M (koniec okresu) 5,88 4,20 3,95 4,99 4,14 2,71 2,07 1,70 Kurs EUR/PLN (koniec okresu) 4,12 4,10 3,95 4,47 4,08 4,15 4,19 4,15 Kurs USD/PLN (koniec okresu) 2,96 2,86 2,97 3,44 3,09 3,02 3,39 3,95 Źródło: GUS, NBP, Reuters, prognozy Banku Millennium Makro i rynek raport miesięczny kwiecień 2015 str. 14

15 KALENDARIUM Kwiecień / Maj Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 13 PL: rachunek obrotów bieżących 14 EZ: produkcja przemysłowa PL: podaż pieniądza M3 US: sprzedaż detaliczna, PPI 15 GE: CPI EZ: bilans handlowy, decyzja w sprawie stóp procentowych US: liczba wniosków o kredyt hipoteczny MBA US: produkcja przemysłowa, Beżowa Księga PL: decyzja w sprawie stóp procentowych, CPI 16 US: liczba nowych bezrobotnych, liczba nowych budów PL: inflacja bazowa 17 EZ: CPI, inflacja bazowa PL: płace, zatrudnienie US: CPI, indeks uniwersytetu Michigan 20 GE: PPI 21 GE: ZEW 22 US: sprzedaż domów na 23 GE: wstępny PMI 24 GE: IFO PL: produkcja przemysłowa, PPI, sprzedaż detaliczna US: indeks Chicago Fed rynku wtórnym EZ: wstępny PMI PL: opis posiedzenia banku centralnego US: sprzedaż nowych domów PL: stopa bezrobocia US: zamówienia na dobra trwałego użytku 27 GE: sprzedaż detaliczna 28 US: indeks CaseShiller, 29 EZ: podaż pieniądza M3 Conference Board US: liczba wniosków o kredyt hipoteczny MBA, PKB, decyzja w sprawie stóp procentowych GE: CPI 30 EZ: stopa 01 US: indeks bezrobocia, szacunki uniwersytetu Michigan inflacji CPI, inflacja bazowa US: dochody i wydatki Amerykanów, liczba nowych bezrobotnych 04 PL: PMI w przemyśle GE: PMI w przemyśle EZ: PMI w przemyśle, indeks Sentix US: zamówienia fabryczne, indeks ISM 05 US: bilans handlowy 06 GE: PMI w usługach EZ: PMI w usługach, sprzedaż detaliczna US: liczba wniosków o kredyt hipoteczny MBA, raport ADP PL: decyzja w sprawie stóp procentowych 07 US: raport Challengera, liczba nowych bezrobotnych PL: stan rezerw NBP 08 GE: produkcja przemysłowa, bilans handlowy US: zmiana zatrudnienia poza sektorem rolniczym, stopa bezrobocia PL Polska; GE Niemcy; US Stany Zjednoczone; EZ strefa euro; HU - Węgry; CZ Czechy; SZ Szwajcaria, CH Chiny, JN - Japonia Źródło: Reuters, Bloomberg, MinFin, PAP Makro i rynek raport miesięczny kwiecień 2015 str. 15

16 Zespół BIURA ANALIZ MAKROEKONOMICZNYCH Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista Urszula Kryńska Ekonomistka Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych Bank Millennium SA ul. Stanisława Żaryna 2a Warszawa Niniejsza analiza jest publikacją marketingową i została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ), w oparciu o dane pochodzące z różnych serwisów informacyjnych, wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi ona (ani zawarte w niej informacje) rekomendacji, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych cen instrumentów finansowych lub wyników finansowych. Bank dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Bank i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność jak również za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Makro i rynek raport miesięczny kwiecień 2015 str. 16

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 14 kwietnia 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w publikacje krajowych danych. Uwaga

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 17 marca 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja Oczekujemy przyspieszenia wzrostu produkcji przemysłowej w lutym do 6,1% r/r z

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Dr Mirosław Budzicki Starszy

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Grecja na pierwszym planie. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 22 czerwca 2015 r. 7 stron

CitiWeekly. Grecja na pierwszym planie. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 22 czerwca 2015 r. 7 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 22 czerwca 21 r. 7 stron CitiWeekly Grecja na pierwszym planie W rozpoczynającym się tygodniu wszelkie publikacje danych zejdą na drugi plan, a uwaga inwestorów będzie skoncentrowana

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 51 (374), 09.04.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 51 (374), 09.04.2015 r. -gru- 7-sty-5 -sty-5 -sty-5 8-sty-5 -lut-5 -lut-5 8-lut-5 5-lut-5 -mar-5 -mar-5 8-mar-5 5-mar-5 -kwi-5 8-kwi-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. RPP i EBC bez zmiany polityki. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 5 maja stron

CitiWeekly. RPP i EBC bez zmiany polityki. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 5 maja stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 5 maja 2014 5 stron CitiWeekly RPP i EBC bez zmiany polityki Oczekujemy, że na majowym posiedzeniu RPP nie zmieni parametrów polityki pieniężnej. Jednocześnie nie spodziewamy

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 3 sierpnia 2015 r. 5 stron CitiWeekly Dobre dane o aktywności Początek tygodnia stoi pod znakiem publikacji indeksów aktywności PMI. Indeks dla przemysłu, dla Polski nieoczekiwanie

Bardziej szczegółowo

/$ NBP EBC WIBOR 3M 10Y

/$ NBP EBC WIBOR 3M 10Y Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 2 stycznia 214 7 stron CitiWeekly Coraz szybszy wzrost, a inflacja wciąż niska Najbliższe dni przyniosą już ostatnią serię publikacji danych potrzebnych do oceny wzrostu

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja wciąż niska. Gospodarka i Rynki Finansowe. Polska. 9 grudnia stron

CitiWeekly. Inflacja wciąż niska. Gospodarka i Rynki Finansowe. Polska. 9 grudnia stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 9 grudnia 2013 6 stron CitiWeekly Inflacja wciąż niska W tym tygodniu poznamy kolejny odczyt inflacji - naszym zdaniem wzrost cen konsumentów ustabilizował się w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego rynku FX w dalszej części 2013 roku część analityków oczekuje trendu bocznego na EUR/PLN, część aprecjacji złotego

Perspektywy dla polskiego rynku FX w dalszej części 2013 roku część analityków oczekuje trendu bocznego na EUR/PLN, część aprecjacji złotego Perspektywy dla polskiego rynku FX w dalszej części 2013 roku część analityków oczekuje trendu bocznego na EUR/PLN, część aprecjacji złotego W I kwartale złoty w miarę stabilny wobec euro, słabnący wobec

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat obecnej i przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 października 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 października 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 28 lipca 2014 6 stron CitiWeekly Druga połowa będzie lepsza? Pod koniec tygodnia poznamy najnowszy wynik indeksu koniunktury w przemyśle (PMI). Zachowanie wskaźników

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 23 (345), 16.02.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 23 (345), 16.02.2015 r. 5-lis-4 -lis-4 9-lis-4 6-lis-4 -gru-4 -gru-4 7-gru-4 4-gru-4 -gru-4 7-sty-5 4-sty-5 -sty-5 8-sty-5 4-lut-5 -lut-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. PMI prawdopodobnie w górę. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 kwietnia 2014 7 stron

CitiWeekly. PMI prawdopodobnie w górę. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 kwietnia 2014 7 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 28 kwietnia 2014 7 stron CitiWeekly PMI prawdopodobnie w górę Ze względu na przypadające na 1 maja święto, rozpoczynający się tydzień powinien minąć pod znakiem mniejszej

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 09-16.09.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według finalnych danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w sierpniu 2016 r. ukształtował się na poziomie minus

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r.

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 31 sierpnia 2015 r. 6 stron CitiWeekly Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA Biorąc pod uwagę oczekiwany przez nas wzrost inflacji i wciąż wysoki wzrost gospodarczy w 2016

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów podczas czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje skarbowe OK0717 i PS0420 za 4-6 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XII 2014 XI 2015 XII 2015 Referencyjna stopa procentowa 2,00 % 1,50 % 1,50 % Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r. 8-lis-4 -gru-4 -gru-4 9-gru-4 6-gru-4 -sty- 9-sty- 6-sty- -sty- -sty- 6-lut- -lut- -lut- 7-lut- 6-mar- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 10 (333), 23.01.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 10 (333), 23.01.2015 r. -paź- -paź- 8-paź- -lis- -lis- 8-lis- -lis- -gru- 9-gru- 6-gru- -gru- -gru- 6-sty- -sty- -sty- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu:

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara Raport dzienny FX Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15 Wciąż dobre warunki dla dolara Rentowności amerykańskich obligacji rządowych dalej idą w górę. Widać wyraźnie, ze rynek próbuje rozegrać temat

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Stopy spadną jeszcze o 50pb. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 12 stycznia 2015 6 stron

CitiWeekly. Stopy spadną jeszcze o 50pb. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 12 stycznia 2015 6 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 12 stycznia 2015 6 stron CitiWeekly Stopy spadną jeszcze o 50pb Rozpoczynający się tydzień przyniesie serię publikacji danych o inflacji w Europie Środkowej. W Polsce spodziewamy

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Oczekujemy lepszych danych o sprzedaży. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 24 listopada stron

CitiWeekly. Oczekujemy lepszych danych o sprzedaży. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 24 listopada stron Gospodarka i Rynki Finansowe 24 listopada 2014 6 stron CitiWeekly Oczekujemy lepszych danych o sprzedaży W tym tygodniu uwaga uczestników rynku będzie koncentrować się na wtorkowej publikacji danych o

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek Raport miesięczny

Makro i rynek Raport miesięczny Makro i rynek Raport miesięczny 12 czerwca 2014 BIURO ANALIZ MAKROEKONOMICZNYCH research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski główny ekonomista +48 (0) 22 598 22 38 grzegorz.maliszewski@bankmillennium.pl

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 157 (282), 14.10.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 157 (282), 14.10.2014 r. 8-lip- -lip- -lip- 9-lip- -sie- -sie- 9-sie- 6-sie- -wrz- 9-wrz- 6-wrz- -wrz- -wrz- 7-paź- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 181 (306), 01.12.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 181 (306), 01.12.2014 r. -sie- -wrz- 8-wrz- -wrz- -wrz- 9-wrz- 6-paź- -paź- -paź- 7-paź- -lis- -lis- 7-lis- -lis- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 31 (354), 05.03.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 31 (354), 05.03.2015 r. -lis- -gru- 9-gru- 6-gru- -gru- -gru- 6-sty- -sty- -sty- 7-sty- -lut- -lut- 7-lut- -lut- -mar- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 15 (338), 03.02.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 15 (338), 03.02.2015 r. -paź-4 -paź-4 6-lis-4 -lis-4 -lis-4 7-lis-4 4-gru-4 -gru-4 8-gru-4 5-gru-4 -sty-5 8-sty-5 5-sty-5 -sty-5 9-sty-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ;

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. EBC przemówił i tym razem nie rozczarował. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 9 czerwca 2014 7 stron

CitiWeekly. EBC przemówił i tym razem nie rozczarował. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 9 czerwca 2014 7 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 9 czerwca 2014 7 stron CitiWeekly EBC przemówił i tym razem nie rozczarował W rozpoczynającym się tygodniu opublikowane zostaną dane o inflacji w maju oraz bilansie

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 1 czerwca 2015 r. 6 stron CitiWeekly Zrównoważony mocny wzrost W tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie pozostawi stopy procentowe bez zmian. Przy tej okazji

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Bez zmian w polityce pieniężnej. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 4 maja stron

CitiWeekly. Bez zmian w polityce pieniężnej. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 4 maja stron Gospodarka i Rynki Finansowe 4 maja 2015 6 stron CitiWeekly Bez zmian w polityce pieniężnej W tym tygodniu uwaga inwestorów będzie się koncentrowała na czwartkowym posiedzeniu EBC oraz środowej decyzji

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 31 sierpnia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 31 sierpnia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej w

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych STRATEGIE INWESTYCYJNE NA MARZEC 2014 R. Sprzedaj DS1023 Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t: 22 521 87 94 Sprzedaj spread: IRS 2Y10Y Horyzont inwestycyjny: III 2014 r. SPW Bieżące

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Czy RPP obniży ponownie stopy? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut

CitiWeekly. Czy RPP obniży ponownie stopy? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 3 czerwca 2013 7 stron CitiWeekly Czy RPP obniży ponownie stopy? W kraju w tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Spodziewamy

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Czas na lepsze dane? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 17 sierpnia 2015 r. 7 stron

CitiWeekly. Czas na lepsze dane? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 17 sierpnia 2015 r. 7 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 17 sierpnia 21 r. 7 stron CitiWeekly Czas na lepsze dane? Na najbliższe dni zaplanowano serię publikacji istotnych danych z polskiej gospodarki. W porównaniu z oczekiwaniami

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Ton RPP i EBC wciąż łagodny. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 13 stycznia 2014 6 stron

CitiWeekly. Ton RPP i EBC wciąż łagodny. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 13 stycznia 2014 6 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 stycznia 2014 6 stron CitiWeekly Ton RPP i EBC wciąż łagodny W tym tygodniu poznamy pierwsze w tym roku dane z krajowej gospodarki. Oczekujemy niewielkiego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 131 (256), 01.09.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 131 (256), 01.09.2014 r. -maj- -cze- 9-cze- -cze- -cze- -cze- 7-lip- -lip- -lip- 8-lip- -sie- -sie- 8-sie- -sie- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8 8

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Ton RPP może złagodnieć. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 1 września stron

CitiWeekly. Ton RPP może złagodnieć. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 1 września stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 1 września 2014 6 stron CitiWeekly Ton RPP może złagodnieć Nie spodziewamy się, aby na posiedzeniu w tym tygodniu RPP podjęła decyzję o zmianie stóp procentowych. Sądzimy

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych *

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Karolina Konopczak karolina.konopczak@ises.edu.pl Instytut Studiów Ekonomiczno Społecznych (ISES) Polska

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek Raport miesięczny

Makro i rynek Raport miesięczny Makro i rynek Raport miesięczny 11 kwietnia 2014 BIURO ANALIZ MAKROEKONOMICZNYCH research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski główny ekonomista +48 (0) 22 598 22 38 grzegorz.maliszewski@bankmillennium.pl

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 183 (308), 03.12.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 183 (308), 03.12.2014 r. 7-sie- -wrz- -wrz- 7-wrz- -wrz- -paź- 8-paź- -paź- -paź- 9-paź- -lis- -lis- 9-lis- 6-lis- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek Raport miesięczny

Makro i rynek Raport miesięczny Makro i rynek Raport miesięczny 10 lipca 2014 BIURO ANALIZ MAKROEKONOMICZNYCH research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski główny ekonomista +48 (0) 22 598 22 38 grzegorz.maliszewski@bankmillennium.pl

Bardziej szczegółowo

Market Alert: Czarny poniedziałek

Market Alert: Czarny poniedziałek Market Alert: Czarny poniedziałek Spowalniająca gospodarka chińska Za powszechna przyczynę spadków na giełdach dzisiaj uznaje się spowalniająca gospodarkę chińską i dewaluacja chińskiej waluty. Niemniej

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Już po wyborach, wciąż jeszcze przed decyzją Fed. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut

CitiWeekly. Już po wyborach, wciąż jeszcze przed decyzją Fed. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut Gospodarka i Rynki Finansowe 26 października 2015 r. 6 stron CitiWeekly Już po wyborach, wciąż jeszcze przed decyzją Fed Według szacunków Ipsos Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w wyborach parlamentarnych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 14 (337), 29.01.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 14 (337), 29.01.2015 r. -paź- 7-paź- -lis- -lis- 7-lis- -lis- -gru- 8-gru- -gru- -gru- 9-gru- -sty- -sty- 9-sty- 6-sty- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu:

Bardziej szczegółowo