Czwarta ogólnopolska konferencja w regionie pn. KLASTRY SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czwarta ogólnopolska konferencja w regionie pn. KLASTRY SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONU"

Transkrypt

1 2011 Czwarta ogólnopolska konferencja w regionie pn. KLASTRY SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONU Konferencja została zorganizowana w ramach przedsięwzięcia PARP Polskie klastry i polityka klastrowa. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu systemowego Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie Przedsięwzięcie Polskie klastry i polityka klastrowa realizowane jest pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

2 Agenda konferencji 9:30-10:00 Rejestracja uczestników 10:00 10:20 Otwarcie konferencji - przedstawienie głównych założeń przedsięwzięcia: Przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Przedstawiciel Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Moderator konferencji Marcin Jabłoński (Connectionpoint Sp. z o.o.) 10:20 11:00 Klastry - szansą rozwoju przedsiębiorstw Lilita Sparane - Latvian Information Technologies Cluster, Łotwa 11:00 11:20 Przerwa kawowa Sesja dobrych praktyk prezentacja dobrych praktyk z zagranicy dotyczących współpracy międzynarodowej i internacjonalizacji działań klastra 12:20 12:30 Pytania do gości zagranicznych 12:30 13:15 Klastry czas na jakość Marcin Jabłoński 13:15 14:00 Lunch / wystawa 14:00 14:30 Działania Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Anna Kowalska - Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 14:30 15:00 Panel dyskusyjny rozwój klasteringu w województwie kujawsko-pomorskim oczekiwania, bariery, korzyści. Moderator: Marcin Jabłoński 15:00 16:00 Przerwa kawowa wystawa

3 2011 Grażyna Buczyńska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polskie klastry i polityka klastrowa Bydgoszcz, 8 września 2011r. Przedsięwzięcie PARP jest realizowane pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki Przedsięwzięcie realizowane przez PARP jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 2.1.3, projekt systemowy Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji ).

4 Cel przedsięwzięcia PARP Wzmocnienie polskich klastrów, podniesienie ich konkurencyjności i zdolności innowacyjnej poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz poprzez podniesienie efektywności kształtowania polityki klastrowej: - promocja roli klastrów i ich znaczenia w gospodarce - poszerzenie praktycznej wiedzy o klastrach działających w Polsce i na świecie oraz ich osiągnięciach - promowanie informacji i wiedzy o klastrach - wzrost świadomości podmiotów funkcjonujących w klastrach - zwiększenie zaangażowania partnerów centralnych i regionalnych w dialog dotyczący polityki klastrowej zadanie Grupy roboczej do spraw Polityki klastrowej - zwiększenie wykorzystania doświadczeń oraz dobrych praktyk krajowych i zagranicznych w projektowaniu działań wspierających klastry

5 Grupa docelowa przedsięwzięcia koordynatorzy i animatorzy klastrów podmioty funkcjonujące w klastrach i współpracujące z klastrami, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców instytucje otoczenia biznesu jednostki naukowe specjalne strefy ekonomiczne administracja rządowa i samorządowa

6 Główne działania przedsięwzięcia Działanie 1: Wsparcie rozwoju klastrów w Polsce 16 konferencji promujących klastry i ich osiągnięcia 16 wystaw produktów towarzyszących konferencjom w regionach 16 katalogów promujących klastry w regionach katalog zbiorczy promujący polskie klastry 6 ponadregionalnych paneli dyskusyjnych, raport końcowy 11 publikacji drukowanych 10 artykułów sponsorowanych, materiały informacyjne Działanie 2: Wsparcie instytucji kształtujących politykę klastrową 6 spotkań grupy roboczej ds. polityki klastrowej raport grupy roboczej ds. polityki klastrowej

7 Konferencje promujące klastry i ich osiągnięcia Cele działania: budowanie pozytywnego wizerunku polskich klastrów poszerzenie wiedzy o stanie klastrów i ich osiągnięciach rozpowszechnienie dobrych praktyk (w szczególności dotyczących zwiększania innowacyjności i konkurencyjności) znalezienie partnerów i nawiązanie współpracy z innymi klastrami w Polsce i za granicą (w tym również współpracy badawczej i technologicznej) zainteresowanie inwestorów Rezultaty: 2011 rok - 8 konferencji wraz z wystawami klastrów oraz wydanymi katalogami poszerzenie wiedzy na temat klastrów

8 Wystawy towarzyszące konferencjom w regionach Cele działania: promocja klastrów oraz pokazanie ich potencjału prezentacja osiągnięć klastrów, w tym w szczególności osiągnięć technologicznych nawiązanie kontaktów i współpracy z partnerami kreowanie pozytywnego wizerunku polskich klastrów w kraju i za granicą Rezultaty: prezentacja co najmniej 80 klastrów, 40 w 2011 r.

9 Katalogi promujące klastry w regionach Cele działania: przedstawienie klastrów działających w regionach przedstawienie ofert handlowych klastrów oraz ofert współpracy, w tym w szczególności w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji (B+R+I) dystrybucja katalogów w trakcie konferencji i wystaw w regionach oraz przy okazji innych imprez dotyczących klastrów zarówno w kraju jak i za granicą Rezultaty: druk i dystrybucja łacznie 16 tys. katalogów w wersji polsko-angielskiej (nakład 1000 szt. każdy) - 8 tys. katalogów w 2011 r.,

10 Katalog zbiorczy promujący polskie klastry Cel działania: prezentacja klastrów działających w Polsce i ich ofert Rezultaty: druk katalogu w 5 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej i rosyjskiej dystrybucja katalogu: polskie misje handlowe za granicą (ok. 100 adresatów) centralne, regionalne i zagraniczne instytucje w Polsce (np. PAIiIZ, MG, MRR, ARP, ambasady, misje handlowe, izby handlowe) wybrane imprezy krajowe i zagraniczne związane z tematyką klastrów prezentacja co najmniej 80 klastrów

11 Ponadregionalne panele dyskusyjne Cele działania: popularyzacja specjalistycznej wiedzy eksperckiej identyfikacja konkretnych problemów zgłoszonych przez koordynatorów oraz wypracowanie praktycznych rozwiązań dyskusja postulatów, oczekiwań i sugestii sformułowanych na konferencjach w regionach i zidentyfikowanych w ramach prac grupy roboczej Rezultaty: wypracowanie rozwiązań omawianych problemów przy udziale ekspertów i uczestników klastrów, w ramach cyklu 6 paneli (4 w 2011 r.) raport w formie publikacji zawierający specjalistyczną wiedzę oraz konkretne propozycje rozwiązań

12 11 publikacji tematycznych Cel działania: rozpowszechnienie w formie publikacji praktycznej wiedzy z zakresu działania klastrów Rezultaty: 4 publikacje w formie praktycznych poradników na tematy związane z rozwojem klastrów i ich funkcjonowaniem 2 publikacje w 2011 r., 4 tłumaczenia gotowych pozycji o tematyce związanej z klastrami zawierające m.in. opisy dobrych praktyk z innych krajów 2 pozycje w 2011 r., uaktualnienie i druk 3 istniejących publikacji PARP wszystkie w 2011 r.: Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji.

13 Grupa robocza ds. polityki klastrowej Cel działania: wypracowanie kierunków i założeń polityki klastrowej do 2020 roku, na podstawie wniosków i rekomendacji wynikających z obecnie realizowanej polityki z uwzględnieniem doświadczeń i dobrych praktyk zagranicznych oraz zaleceń Komisji Europejskiej Skład grupy: 18 osób reprezentujących m.in. : MG, MRR, MNiSW, PARP, PAIiIZ, Konwent Marszałków, NCBiR, ZDS przy Prezesie Rady Ministrów, PKPP, BCC, KIG, Związek Województw, ZMP, Pracodawcy RP oraz koordynatorów klastrów. Rezultaty: 6 spotkań Grupy roboczej 3 spotkania w 2011 r. raport: Zalecenia i wnioski dotyczące kierunków polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku (przed drukiem konsultacje społeczne, m.in. za pośrednictwem Portalu Innowacji)

14 Promocja działania Cel działania: promocja i upowszechnianie informacji o realizowanym działaniu Rezultaty: 3 konferencje prasowe 10 artykułów sponsorowanych podnoszących świadomość znaczenia klastrów wszystkie artykuły w 2011 r. promocja działania na co najmniej 7 konferencjach/seminariach w kraju i za granicą udział w co najmniej 4 imprezach w 2011 r. promocja wiedzy nt. klastrów na Portalu Innowacji - depesze, wywiady, reportaże na PI

15

16 2011 Informacje o przedsięwzięciu Polskie klastry i polityka klastrowa Informacje nt. realizacji przedsięwzięcia, osiągniętych rezultatów są umieszczane na bieżąco na Portalu Innowacji: Osoba do kontaktu: Grażyna Buczyńska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, PARP tel.: (22)

17 2011 Cluster New Challenge for Lilita Sparane Executive Director Latvian IT Cluster Bydgoszcz, Poland September 8, 2011 Companies The undertaking Polish clusters and cluster policy is co-financed from the European Social Fund, Human Capital Operational Program (Measure 2.1.3, systemic project Development of human resources through the promotion of knowledge, transfer and dissemination of innovation ). The undertaking Polish clusters and cluster policy activity is being implemented under the honorary auspices of the Minister of Economy.

18 Latvia Location: Eastern Europe, bordering the Baltic Sea, between Estonia and Lithuania Capital: RIGA Area: 64,589 sq km (slightly larger than West Virginia) 2nd EU Top 5 countries by renewables 8th World s greenest country (after New Zealand) 10th in the world-broadband distribution speed Natural resouces: peat, limestone, dolomite, amber, hydropower, timber, arable land Population: 2,2 mil. GDP per capita: $14,300 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lg.html 18

19 A Business Cluster A business cluster is a geographic concentration of interconnected businesses, suppliers, and associated institutions in a particular field Clusters are considered to increase the productivity with which companies can compete, nationally and globally (http://en.wikipedia.org/wiki/business_cluster) Arjeplog Winter Car Testing 19

20 Cluster Defined by: a product/product range (same or similar) a place (name of a city, town, village, region) Does not involve a compleate industry or sector Must not be equated to an industrial park development concept 20

21 If you have an apple and I have an apple and we exchange apples, then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas! George Bernhard Shaw Resource: Clusterland UpperAustria 21

22 Why have Clusters? Sustainable growth of a sector/industry Create an environment of cooperation for a defined sector and geography Champion the sector Catalyse opportunities Make connections 22

23 WHY Cluster Development? Enables to reach out to many units at a time Provides environment for mutual learning Emerging from the felt-needs of the beneficiaries Self-sustainability for continuous support Provides unique opportunity to address specific needs with specific solutions Increases impact and widening support from other support institutions Satisfies the needs of foreign buyers 23

24 Top-down vs. bottom-up approach SET-UP top-down OPERATIONS bottom-up Resource: Clusterland UpperAustria 24

25 CLUSTER is a TOOL to improve international competitiveness make better use of knowledge resources facilitating development and implementation to build critical mass for joint projects of common interest to foster inter-sector operations to develop new products and services 25

26 CROSS-SECTORAL APPROACH INTEGRATION RECIPROCITY COMMON LANGUAGE SHARED VISION & VALUES SHARED FINANCIAL RESOURCES NEGOTIATION JOINT DECISION-MAKING TRUST & RESPECT BRIDGES CROSS-SECTORAL TOLERANCE CONFLICT RESOLUTION CO-ORDINATION COLLABORATION COMMUNICATION CO-OPERATION CONSULTATION INFORMING NETWORKING LIAISON CONTACT FRAGMENTATION Sectoral approach Level of engagement between the sectors increases in the direction of the arrow 26

27 Building successful crosssectoral partnerships require Time Long-term commitment Equal partnership from each sector at the table Jointly developing and setting goals Appropriately aligning interests of each sector so that each party s self-interest merges with community interests 27

28 Dynamic co-opetition 28

29 Important! If we don t know, we can t help you! Clearly defined process and results Involvement of major stakeholder groups About effectiveness visibility and take up Larger project groups may in some cases be more effective than lots of individual projects Must show the ambition to result in significant change or improvement in the whole or large parts of the Region or the World 29

30 Case Study LATVIAN IT CLUSTER...IT helps to save and to reduce costs... 30

31 IT applications can help to manage our natural resources better monitor and prevent natural disasters spread environmental awareness...and much more... IT should be regarded more as a solution, rather than a problem! 31

32 Just a few points were we are... RIGA 32

33 We are also proud of systems developed for... NATO 33

34 History Top IT companies, universities, R&D institutions in Latvia Operates from 2000, legal form 2007 Agreement (co-operation, collaboration, co-opetition) Code of Ethics Monthly Fee, Administrative staff 34

35 About us Founded November 4, 2005 (1st basic stone in 2000, legal form ) Agreement (co-operation, collaboration, co-opetition) Code of Ethics Founded by 10 IT companies (20 companies and 12 R&D institutions now) Monthly Fee Administrative staff Open for new international members & partners! 35

36 Our PRIORITIES Role of IT sector in the country and beyond Networking Development of innovative products collaboration with scientists (R&D) resource consolidation Cooperation with HE establishments Socializing activities Export oriented marketing Recognition of common needs and priorities - training International exhibitions, seminars, conferences PR and marketing 36

37 WE GO FOR Main are the Collaboration Quality and Reliability R & D VALUES! Innovation Competencies 37

38 Latvian IT Cluster companies 2010 Turnover ~ 118 mlj.euro 38% - export ~ 2100 employees 38

39 Co-operation Partners LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Belarusian High Technologies Park 39

40 ICT Education Primary and Secondary schools European Computer Driver s Licence (ECDL) program University level ICT professional education In 2009: 2359 ICTE students enrolled 1189 graduated with diploma Continuous professional skills upgrading courses Assisted by MoE, LIDA, ESF Computer literacy education for the general public eskills initiative people acquired basic eskills (LIKTA) Next level Microsoft Unlimited Potential courses Specialized courses for SME s, families, NGO leaders 40

41 IT Cluster Highlights Good brain-pool from various local universities Cost based salaries Demanding customers require high competence Good competence in CIS markets A number of the local IT developers operate worldwide We offer a full basket, not a single berry 41

42 IT Cluster Highlights (cont.) Qualified IT personnel available: Software developers ~1500 Testing professionals ~ 240 certified professionals (ISTQB & others) IT Project management ~ 250 System analysts ~ 120 Computer graphics & web design ~ 100 User support ~ 150 Other competences: quality control, security solutions, business analysis, functionality audit, etc... 42

43 WHY TRUST LATVIA? Came for cost, stayed for quality! Quality certificates: ISO 9001; ISO 14001; CMMI level5, ISTQB etc. Industry certificates: Microsoft, Cisco, Oracle, LINUX, HP, IBM, etc... in areas of - Project management (PMI; Project+...), Security solutions, Voice solutions, Network equipment configuration & maintenance, Database administration & maintenance, Visual Studio programming, SQL development & maintenance,... 43

44 Key industry segments with Finance Payments (card, micro-, online) Anti-fraud Automated decision making Insurance Introduction of online policies IT expertise IT development Custom-made or adaptation of international products Competence in servicing public institutions (state, municipal, specialised) DB management systems Linguistic systems IT consultations ERP (SAP), CRM, accounting Business process outsourcing IT infrastructure Data centres E-governance Support to users of PCs and peripherals in different languages E-health 44

45 Common International Projects 45

46 «IT Demo Center LV-EE project «ICT DemoNet» 46

47 During 6 years Have common understanding Widely recognised 5 local (ESF, ERDF, government) projects implemented 6 projects are under implementation (international + local) Attracted funds - coming close to 2 M EUR 47

48 Banking & Finance Latvia Card Suite users worldwide 369 institutions on 4 continents* Acknowledged by industry analysts as one of the world leading multinational card management systems Americas - 11 Europe Middle East - 15 Asia - 23 Africa - 72 *directly or through multi-institution processors 48

49 FMS Writeback Plugin is an integrated solution that enables closed-loop functionality for the MicroStrategy BI (business intelligence) platform Product launched at: 49

50 Benefits: frees financial resources for each buyer reduce suppliers expenditures on preparation of proposals for tenders does not discriminate small and medium enterprises system users can save time and money by using standardised processes in business performance Overview of transaction amounts in 2010 (% by e-catalogues) State Electronic Procurement System 50

51 e-health: Smart Medical: automated payments system for health insurance clients 51

52 E-POLICE: Integrated Solution (+GIS) 52

53 Data Center and Hosting Services Underground Data Center - as secure as can be especially adjusted nuclear bombs bunker, previously used by the Soviet military, now offers a full range of server management services (http://www.youtube.com/watch?v=hdaslvvdrnu) Brand new Data Center Riga : Biggest in Baltics >600 m2 Space for more than 8400 servers Safe & secure 24x7 supervision (http://www.youtube.com/watch?v=qk7mkuwyuge) 53

54 LANGUAG E SHORE Global Partnershi p R&D 54

55 Investment Case Study: Clusterpoint (United Kingdom/Latvia) Clusterpoint is a software development company which was founded in 2006 and today employs 20 employees. Company was founded with assistance of financial partner from UK as a result of successful R&D activities done by Latvian scientific institutions when new promising product Clusterpoint Server was developed. Currently Clusterpoint has its international business development office in London, with a software development centre in Riga. Clusterpoint develops and supports IT infrastructure software and systems, specially developing new and innovative database management systems. Their top product, Clusterpoint Server, is 100 times than a traditional database and 3 times more powerful, thus allowing higher productivity and growth at a reduced costs. 55

56 Collaboration models (1) Custom-made software (separate projects) Medium-to-large Latvian IT companies ready to provide price estimates and discuss technical capacities Continuous service (outsourcing, regular batch-work) Integration of Latvian partner possible and not resourceconsuming Detailed cooperation agreement still suggested Joint applications E.g.,technologically challenging international or state-level projects - a big challange for IT companies 56

57 Collaboration models (2) Consumer market is open for new products Localization is not an issue, in case partnering with a local company B2B market very diverse, companies with modern management & IT systems ERP and CRM already offered widely 57

58 We can develop things together! Latvian IT Cluster (www.itbaltic.com) Professional IT association LIKTA Latvian Information and Communication Technology Association (www.likta.lv) Latvian Investment and Developmnet Agency (www.liaa.gov.lv) Latvian Chamber of Commerce and Industry (www.chamber.lv)...and others... 58

59 2011 Dziękuję za uwagę! IT Cluster ready to facilitate and support, maximizing your gain from working with Latvian IT companies Ph: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, ul. Pańska 81/83 Tel (22) ; Fax + 48 (22) Infolinia: + 48 (22) /92/93 ww.pi.gov.pl

60 2011 Przerwa kawowa

61 2011 Latvian Supply Chain Cluster Andris Spulis, LSCC Cluster facilitator, Bydgoszcz, September 8 th, The undertaking Polish clusters and cluster policy is co-financed from the European Social Fund, Human Capital Operational Program (Measure 2.1.3, systemic project Development of human resources through the promotion of knowledge, transfer and dissemination of innovation ). The undertaking Polish clusters and cluster policy activity is being implemented under the honorary auspices of the Minister of Economy.

62 We have born from turbulence and change both Andris Spulis, LSCC Cluster facilitator, Project Polskie klastry i polityka klastrowa Conference Cluster as development tool for the region Bydgoszcz, September 8 th, 2011.

63 AGENDA 1. About us: LLA and LSCC. 2. LSCC mission, objectives and activities. 3. Partners. 4. Projects run by the Cluster. 5. Approach to transnational cooperation 6. SCOR model as a LSCC current focus

64 LATVIAN LOGISTICS ASSOCIATION LLA is a NGO in the fields of logistics and customs brokerage with the main goal to promote international trade, ensure safe and reliable cargo flow trough Latvia and develop logistics and customs brokers activities in Latvia.

65 LSCC is a branch and long term strategic initiative of LLA established with financial support of Ministry of Economics of Latvia. LSCC is a consortium of leading manufacturers, logistics and R&D institutions, LSCC is established with the primary goal of value creation for all supply chain partners, including manufacturers, suppliers, distributors, customers, and customers customers. LSCC is positioned as Maritime infrastructure related Supply Chain Cluster particularly.

66 LSCC mission To facilitate Latvia s participation in global supply chains in order to create high added value.

67 LSCC objectives 1. Competitiveness improvement. 2. Export volume increase. 3. New products and service development by applying innovations and productivity increase.

68 LSCC activities 1. Coordination and conducting. 2. Networking and cooperation: local and international 3. Participation in different fund-raising programs 4. Marketing and indirect sales promotion 5. Training and cooperation with education & RD institutions 6. Support for new technologies and new products

69 LSCC partners LSCC is a Triple Helix Model based consortium of leading manufacturers, logistics and R&D institutions from Latvia.

70 LLA &LSCC PROJECTS PORTFOLIO National projects: Clusters development support program managed by LLA members and partners employees training support program managed by Unemployed persons training support program managed by International projects: BSR STARDUS MARCHAIN, BSR Programme , 34 partners from 12 BSR countries. Nordic-Baltic Mobility and Network Programme for Business and Industry Project Experience exchanges on best practices of BSR maritime clusters cooperation. Project partners: Swedish Marine Technology Forum, University of Turku, Centre for Maritime Studies GermanyAmber Coast LogisticsMulti-modal freight transport connections in the southern Baltic Sea Region. BSR Programme

71 Transnational cooperation Cross - border programs as priority ( e.g. FP7-REGIONS Transnational cooperation between regional research-griven clusters ). Step-by step approach: potential partner's competence and capacity evaluation at first ; 2-3 dedicated local partners and leading partner are must: cash flow and co-financing issue

72 LSCC way of thinking Real competition is not company against company but rather SC against SC* You're Only As Strong As Your Weakest Link *M. Christopher

73 Ours assumptions Business cluster in general and each cluster s member separately is interested to be competitive : to develop and increase the competitive advantage; To be a part of business cluster is an option to be competitive for the company in a long run; Global supply chains are open for the companies comply with certain performance preconditions; The performance is defined by processes, recourses and competencies.

74 LSCC business concept: Transit and postponed production facilitation as a common driving forces for the future development

75 Current challenges

76 Future challenges To facilitate smart, sustainable and inclusive economic growth for all Cluster partners and Cluster organization. To be familiar with Cluster s member needs, competencies and capacities. To be well prepared apply for different fund-raising programs in order to utilise Cluster s member needs; See The Copenhagen Cluster Excellence Declaration 2011 for more ideas and details.

77 LSCC current focus LSCC current focus is facilitation of the productivity of business and network processes by using SCOR model(*), as the cross-industry standard diagnostic tool for supply-chain management. *) SCOR is a process reference model endorsed by the Supply-Chain Council (http://supply-chain.org/) as the cross-industry de facto standard diagnostic tool for supply chain management

78 SCOR model* Plan-Source-Make-Deliver-Return Plan Deliver Source Make Deliver Source Make Deliver Source Make Deliver Source Return Return Return Return Return Return Supplier s Supplier Supplier (Internal or External) Your Company Customer (Internal or External) Customer s Customer *Plan-Source-Make-Deliver-Return provide the organizational structure of the SCOR-model developed by

79 Standard processes SCOR model as set of tools 5 main processes (Plan, Source, Make, Deliver, Return, Enable), 26 process categories 185 process elements Unlimited number of processes on implementation level

80 Performance attributes SCOR model as set of tools External (Customer) Internal (Company) Reliability Responsivene ss Agility Costs Assets Perfect Order Fulfillment Order Fulfillment Cycle Time Upside Supply Chain Flexibility Supply Chain Adaptability (Upside & Downside Cost Supply Chain Management Cost Cost of Goods Sold Assets Cash-to-Cash Cycle Time Return on Supply Chain Fixed Assets Return on Working Capital

81 Best practices SCOR model as set of tools Over 430 executable practices derived from the experience of SCC members are available. The SCOR model defines a best practice as a current, structured, proven and repeatable method for making a positive impact on desired operational results. Current - Must not be emerging Structured - Has clearly stated Goal, Scope, Process, and Procedure Proven - Success has been demonstrated in a working environment. Repeatable - The practice has been proven in multiple environments.

82 People SCOR model as set of tools The key elements of the People section are Skills, Experiences, Aptitudes and Trainings. The People section of SCOR introduces standards for managing talent in the supply chain. Baseline skills necessary for the overall process area (e.g., Sourcing, or Planning) and for the individual process. Critical skills that differentiate leaders in a particular process area from those who only perform at a baseline level. Performance measures through SCOR metrics that relate to continuous assessment of job performance in each process area. Credentialing of supply chain skills, including training or certification programs, related to the specific process areas that end to indicate superior job.

83 Please ask your qestions! What is yours cluster s goal?

84 2011 Dziękuję za uwagę! Welcome to Latvia! Andris Spulis, Cluster Facilitator Latvian Supply Chain Cluster Mob skype: andris.spulis Latvian Logistics Association Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, ul. Pańska 81/83 Tel (22) ; Fax + 48 (22) Infolinia: + 48 (22) /92/93 ww.pi.gov.pl

85 2011 Austria Thermland Styria Marlies Windisch Bydgoszcz, September 8 th, The undertaking Polish clusters and cluster policy is co-financed from the European Social Fund, Human Capital Operational Program (Measure 2.1.3, systemic project Development of human resources through the promotion of knowledge, transfer and dissemination of innovation ). The undertaking Polish clusters and cluster policy activity is being implemented under the honorary auspices of the Minister of Economy.

86 Thermenland Styria The Austrian spa world

87 What s Thermenland Styria? Connects 6 Thermal Spas: Bad Radkersburg Bad Gleichenberg Loipersdorf Bad Blumau Bad Waltersdorf Sebersdorf

88 Where s Thermenland Styria? Southeastern part of Styria. About 65 km from Graz (the state capital) about 170 km from Vienna (the capital city of Austria)

89 Business Model Tourismusregionalverband Steirisches Thermenland regional tourism association: Members: 73 municipalities which belong to 8 regional branches Steirisches Thermenland Marketing GmbH corporation for operative business (owner Tourismusregionalverband Steirisches Thermenland) Branch Model: 8 branches (6 Spa Regions + 2 recreation areas)

90 Facts & Figures Markets: Austria, (South) Germany, (North) Italy, Hungary Focusing on: Health/Recreation, Activity/Sports, Culinary delights, Scenery/Culture Main Target Group: Best Agers : Jahre Overnight stays 2010: in all 6 Spas Day guests 2010: in all 6 Spas Total overnight stays in Thermenland Styria: ca. 2 Millionen Average length of stay: 2,96 days

91 Facts & Figures Tourism in the region generates: 6000 Jobs Beds 250 Million tourism turnover in the region 120 Million indirect profitability

92 Fields of acitivity 1. Marketing in Austria, Germany and Italy 2. Voucher Thermenlandgutschein (Valid in the 6 spas, 28 hotels, 4 and 5 star hotels and 6 culinary partners 3. Genusscard Enables overnight guests to visit tourist attractions during their visit for free 4. Offer development through partnership and innovation

93 Offer development Offer development through partnership and innovation: Projects with Austrian and international partners (Slovenia, Hungary) Possibilities for Cooperation with Polish partners Existing Projects with Slovenian and Hungarian Partners: Regio Vitalis inter company offer strategies and qualification belonging to it Vino Cool Forster cooperation of tourism and wine business Klima aktiv - Environment friendly mobility in the fields of public transport and cycling Öko Velo - Cross boarder Cycling to our neighbours Generation of interconnected cycling offers

94 Bad Radkersburg 700 years old historic town at the Slovenian border Parktherme with 50-msports-swimming-pool Adventure facilities for children (Slide ) Curative treatments focused on mobility

95 Bad Gleichenberg 175 years cure-tradition Unique park with a Mammutbaum Curative treatments: stomach and bowel Inhalations Curative treatments: Skin diseases (Psoriasis, Neurodermitis)

96 Loipersdorf Spa for familys with 101 m Multi Media-Slide, wavingbath, Acapulco-pool, Baby-Beach Schaffelbad with it s own sauna area and pools Treatments like Watsu, Wata, La Stone...

97 Bad Blumau Designed by the famous austrian artist Friedensreich Hundertwasser Unique building on 40 ha including the hotel- spa- and sauna-area Garden of the 4 elements Holistic health centre with extraordinary treatments

98 Bad Waltersdorf 7 pools (28 - to 36 C) Underwater- Fitnessbicycles Wellbeing park with Yin und Yang energy path Feng Shui Beauty-Center Sauna village with 12 cabins

99 Sebersdorf Wave pool with Acapulco Beach Colorado River, Biggest waterslide in Austria Sauna facilities

100 Specialities Culinary specialities: Pumpkin seed oil Wines especially white wines Typical Styrian: Buschenschank Sport facilities: Over km biking-tracks 5 golf courts Hiking tracks with special themes Horseriding Nordic walking, running Castle routes: 16 castles and fortresses along the castle road in Styria and Burgenland Exhibitions Hotel-castles

101 Thank you for your attention.

102 2011 Thermenland Styria Radersdorf 75, 8263 Großwilfersdorf, Austria Tel.:

103 2011 Emilio Rull Bydgoszcz, September 8 th, The undertaking Polish clusters and cluster policy is co-financed from the European Social Fund, Human Capital Operational Program (Measure 2.1.3, systemic project Development of human resources through the promotion of knowledge, transfer and dissemination of innovation ). The undertaking Polish clusters and cluster policy activity is being implemented under the honorary auspices of the Minister of Economy.

104 Clusters across Andalucia ADESVA, THE AGROBUSINESS TECHNOLOGY CENTRE. Adesva, the Agrobusiness Technology Centre s aim is to deal with the technological needs of businesses in the agribusiness industry and promote business cooperation and the transfer of technology, thereby improving the competitive ability of this strategic Andalusian economic industry. Adesva is a non-profit making organization that unites the companies that are most representative of the agribusiness industry and its associated services with the new agriculture in Huelva. Its main objective is to boots a collective process stimulus that brings about the improvement of the competitive position of those companies that make up and are enlarging the production industry in those activities that have business opportunities.

105 Lepeplas Sta. Gema Verdtech Alquimia Hudisa Ayto. Lepe Ayto. Cartaya Cítricos del Andévalo Clusters across Andalucia Agrogal IG4 Grupo Transonuba Rio Tinto Fruit Accoda B.S. Agrométodos Viveros California Agencia IDEA SGS; IMP Universidad Huelva Fundacion Caja Rural del Sur LarorSur Agrocalidad Tegnos Grufesa Asescom Freshuelva Flor de Doñana Hispatec Agrocolor

106 Our association: 44 members / 90 % SME

107 107

108 projects 2010

109 Improvement projects In Adesva Technology Center graduates are working now on staff 11, including 3 doctors. We completed these resources through agreements with public institutions providing center 6 or doctoral students each year. The share of private contracts with companies in the sector continues to grow. These companies, most SMEs, we handle projects using existing knowledge, where investment risks are lower and the return is more agile and more assured. Within each area of work we specialize in certain technical areas. Agronomic: Testing of engineering plastics for mulching or cover. Efficiency assessment tools or conventional biological control. Pomme granate as an alternative to strawberry and citrus. Machining: Design, construction and evaluation of changes in agricultural machinery, planters, combines citrus and berries in the sector. Food: industrial processes in aseptic pasteurization alternatives, fruits IV-V range, nutrition and health. Sensory analysis. In 2010, we explored new policy on demand in the sector: Post harvest: new conservation alternatives, cost reduction in power handling, longer shelf life of fresh produce.

110 Strawberry: Harvesting development support -Adaptation project of strawberry crop to mechanical action - To reduce harvesting cost - To validate new options for adapting the harvesting machine to the fruit and viceversa Strawberry: Biodegradable plastic (III) - To reduce environmental impact, reduce CO2 balance: grams emitted. - Comparative analysis: conventional plastic mulch versus bio degradable plastic mulch. - Avoid plastic waste. Evaluate performance of different thicknesses Strawberry: plastic for cover, sun protection (II) Strawberry: Byological war - To reduce temperature exposure in summer months, maintaining access to light for vegetative growth. - To facilitate planting (frigo) for autumn harvest To replace the use of chemical pesticides by using biological agents. To improve existing knowledge with new field tests. To Improve existing protocol To increase sales value of the fruit. Titular: Agrobot Public funds : none Private funds: Titular: Novamont Public funds : none Private funds: Titular: Novogenio Public funds : none Private funds: Titular: Adesva Public Funds: Junta Andalucía Strawberry Machine Duration: 1 year Start date: September 2009 Responsible: M Torres FINISHED Strawberry Plastic Duration: 3 years Start date : August 2008 Responsible: M Torres FINISHED Strawberry Plastic Duration: 2 years Start date: september 2008 Responsible: M Torres FINISHED Strawberry Natural enemies of insect pests Duration: 2 years Start date: August 2009 Responsible: M Torres FINISHED

111 Pomme granate : third year - Evaluate profitable alternative to berries and citrus production in the province of Huelva. - Assess the adequacy of pomegranate to the province with different techniques. Strawberry : Hidroponis Varieties Evaluate performance of different varieties in soilless culture. IFAPA commissioned as part of a Network Essays: RAEA. Titular: Adesva Public funds : none Private funds: Titular: IFAPA Public Funds: IFAPA Primary sector : woody Auxiliary industry : nursery Duration: 3 years Start date: january2008 Responsible : M Torres FINISHED Primary sector : strawberry Duration: 1 year Start date: August 2010 Responsible: M Torres STARTED Strawberry : biodegradable plastic Primary sector : FRESA: organic compounds European consortium of companies, universities and farmers Tests in different countries and different cultures. To reduce environmental impact, reduce waste Use of aquaculture products as organic soil amendment. Comparative analyses new product vs conventional practices Titular: Silvex Public Funds: EU: 7º Framework Programme Titular: CT aqua Private Funds: strawberry Auxiliary industry : Plastic Duration: 3 years Start date: september 10 Responsible: M Torres STARTED Primary sector : strawberry Auxiliary industry: fertilizer Duration: 1 year Start date: Agosto 2010 Responsible: M Torres STARTED

112 Strawberry : Water needed in Huelva Rigorously determine the amount of water required for profitable strawberry production. Comparative analysis with different culture techniques (several tapes of irrigation.) Strawberry : Biodegradable plastic To reduce environmental impact, reduce CO2 balance: grams emitted. Comparative analysis: conventional plastic mulch versus bio degradable plastic mulch. Avoid plastic waste. Evaluate performance of different thicknesses Strawberry : Biodegradable plastic To reduce environmental impact, reduce CO2 balance: grams emitted. Comparative analysis: conventional plastic mulch versus bio degradable plastic mulch. Avoid plastic waste. Evaluate performance of different thicknesses Strawberry : new products development Rate by tasting the fruit produced by different processes. Select positioning in the market and its legal implications, label design and sales channels. Presentation to clients. Titular: Adesva Public Funds: none Private funds: Titular: Sphere Spain Public Funds: none Private Funds Titular: Biosources Public Funds: none Private Funds Titular: SCA Private Funds Primary sector : strawberry Auxiliary: irrigation Duration: 1 year Start date: August 2010 Responsible: M Torres STARTED Primary sector : strawberry Auxiliary: plastic Duration: 1 year Start date: August 2010 Responsible: M Torres STARTED Primary sector : strawberry Auxiliary industry : plastic Duration: 1 year Start date: Septerber 2010 Responsible: M Torres STARTED Primary sector : strawberry Duration: 1 year Start date: December 2010 Responsible: J. Palanco STARTED

113 MACHINERY: combine design support Design engineering prototype and first commercial machine. Reviews own engineering and construction. CE Compliance. MACHINERY: feasibility study planter Evaluate the conceptual design of prototype machinery for planting strawberries in soil. Technical and economic feasibility analysis and surveillance. Visit other similar technologies and monitoring.intellectual Property Protection of the idea. PROCESSES : washed and cutted Strawberry, improving life Design, develop and test strawberries as a ready to eat food (cut and washed) for potential use as school lunch. Determine longer life with less investment. Trials with different stabilization technologies derivatives strawberry industry. Assess impact on color, flavor and shelf life Titular: Agrobot Public Funds: none Private funds: Titular: Adesva Public Funds: none Private funds: Titular: Adesva Public Funds: Junta Andalucía PROCESSES : strawberry puree alternative development Titular: Adesva Public Funds: Junta Andalucía Primary sector : strawberry Auxiliary industry : machinery Duration: 1 year Start date: Septerber 2010 Responsible : A Gómez STARTED Primary sector : strawberry Duration: 1 year Start date : August 2009 Responsible : A Gómez FINISHED Primary sector : strawberry Auxiliary industry : machinery Duration : 3 months Inicio: septiembre 2010 Responsible: C Pérez FINISHED Primary sector : strawberry Auxiliary industry : industry Duration: 2 months Start date: August 2010 Responsible: C Pérez FINISHED

114 STUDIES: determine operating costs, campaing Determine agronomic evolution of expenditure in the farms of Huelva province and write one chapter of the report Titular: Foundation Studies Cajamar Private Funds: Cajamar Primary sector : all Duration: 1 month Start date: january 2010 Responsible: A López FINISHED STUDIES: Logistic analysis Determine the current state, trends and challenges in food logistics and write one chapter of the report Titular: Fundation Caja Rural del Sur Public Funds: none Primary sector : all Duration: 1 month Start date: january 2010 Responsible: A López FINISHED STUDIES: technical watch for transformation process Alternatives to a transformation process. The following aspects were analyzed: - Scientific publications - Applicable legislation in force - State of the competitors and market STUDIES: good agricultural practice Share best practices in technology transfer methods in the agro. Explore ways to strengthen the knowledge in the european agricultural sector. Titular: J García Carrión Public Funds: none Private Funds: Titular: Adesva Private Funds: Primary sector : citrus Auxiliary industry : transformation Duration: 4 months Start date: january 2010 Responsible: J Palanco FINISHED Duration: 3 years Start date : august 2010 Responsible: D Lourido STARTED

115 XIC of -MRM (10 pairs): 137.0/93.0 amu from Sample 1 (Mix 1 ppm acn) of MS-A002.wiff (Turbo Spray) Max cps Time, min Optimization of woody crops production Data collection, training and analysis for monitoring tests. Maximize the productive potential of citrus while minimizing water consumption. Savia sensor-based technology and knowledge management. Quality and production Optimization of olive oil Nutrional labelling of berries In te n s ity, c p s Maximize the productive potential of Spanish olive culture minimizing water consumption. Sensor-based technology. Determining oil quality and the influence of irrigation on chemical and organoleptic characteristics Design, write and present a nutritional claims dossier to the EFSA for: blackberries, blueberries and raspberries Assess developments of nutrients after cooking process. Titular: Lida, Efyasa, Primary sector : Woody NRPiedras, Trisasur, crops Valderrama, Valdepusa Auxiliary industry : Private Funds. IRRIGATION Fondo Tecnológico CDTI Duration: 3 years Start date: january 2008 Responsible: M Rodriguez STARTED Titular: Cesma, Cortijo Guadiana, Sat gobernadora, La losa, Olivos naturales Private Funds. Fondo Tecnológico CDTI Field test of new strawberries varieties for an european company Field tests. Experimental design. Statistical analysis data Titular: CT Adesva Public Funds: Consejería Economía For: Private Funds. Plant production Duration: 3 years Start date: june 2009 Responsible: María Rodríguez STARTED Differentation Duration: 2 years Start date: february 2008 Responsible: A. Arias FINISHED Primary sector : strawberry Auxiliary industry : nursery Duration: 3 years Start date: september 2010 Responsible: M Torres STARTED

116 AGRICULTURAL PRODUCTION 72 projects developed in Adesva since October collaborative projects bridging SMEs and research bodies Nearly 5 MM financial support for private SME projects Experts on fruit production: oranges, pommegranates, berries,... Novel greenhouse technologies, nonchemical pesticides and fertilizers, biological fight, biodegradable plastic mulch and cover plastic, optimization of the irrigation and fertilization, humidity tests. MAIN PROJECTS AUTOMATION AND MACHINERY 1 st utility model in strawberry planting in Spain Working with international machinery suppliers for developing 1 st orange harvester Cooperation in a novel artificial vision assisted robot for strawberry harvesting ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY Biomass, biofuels and biogas Bioplastics Design of efficiency models in fertirrigation labelling: CO 2 footprint / water footprint NUTRITION AND FOOD INDUSTRY Nutritional and health labelling in fruits RTE fruits and extraction of bioactive molecules Members of Food for Life Spain Platform

117 PROJECTS LIST OF MAIN PROJECTS Biological control of strawberry crop in soil and substrate base Effectiveness tests of phytosanitaries products in tests field New irrigate systems test in intensive crops Development of new crop and fertirrigation protocols Design and development of citric combine harvester Viability study of strawberries planting Adaptaptation project of strawberry crop to mechanical action Study of technologies in order to improve the strawberry shelf-life Nutritional properties of strawberry and other berries for marketing claim Beneficial effects analysis of strawberry consumption on sick people. Design of clinical trials Regional transformationpilot plant for minimally processed and ready to eat foods Viability study and demonstration of biogas pilot plant Design and building of biogas factory NIR methodology to detect pesticides in strawberry Tests and cost studies of new degradable and biodegradable mulch films Improvement of olive oil production and quality through sustanible management system EU CO-FUNDED PROJECTS Development of customized biodegradable plastics for agricultural activities in Southwest Europe (AGROBIOFILM) VII FP-SME Knowledge and innovation targeted dissemination framework KnowInTarget. MED programme

118 Cross-Border Cooperation Operational Programme Spain-Portugal (POCTEP), cofinanced by the European Union through the European Regional Develo International projects European projects (partners): Agrobiofilm FP7 SME-2010: Development of customized biodegradable plastics for agricultural activities in Southwest Europe 181 k en 5 M KNOWINTARGET Framework MED 2009: KNOWledge and INnovation TARGETed Dissemination Framework 170 k en 1,7 M Cross-Border Cooperation Operational Programme Spain-Portugal (POCTEP), cofinanced by the European Union through the European Regional Development Fund. International customers: Jiffy, Limberry, Novamont, etc. Conferences and scientific poster: Fruitlogistic 2008 IHC Lisbon 2010 Visits: California, Milan, Brussels, Athens, Valence,...

119 Our human resources & facilities 23 core team 8 University graduated technicians / 2 Ph. D. / 3 students trained every year Up to 12 low-qualified employees working in the orchards Offices Laboratory Tests field Pilot plants ,100 m2 surface for fairs and meetings 12 events celebrated per year and more than 3,000 visitors since EiBT s hosted in our offices (ICT, agricultural chemistry, consulting, ecological agriculture, ) ISO certified laboratory for analytical chemistry (food, water, soil, waste, ) NIR, UV-visible & mass spectroscopy, liquid & gas chromatography, potentiometry, 30,000 m2 surface test field on berries A total of 22 greenhouses, 2 of them under hydroponic culture Computer assisted irrigation system, humidity and temperature sensors, 100 m3 capacity composting equipment, 38,000 m2 dry-land crops for 2nd generation biofuels 500 m2 MP & RTE food pilot plant. Under construction. 1 MW Biogas Pilot plant designed. Looking for financial support. 2 R&D projects on novel non-thermal pasteurization technologies (HPP), nutritional labeling, clinical trials.

120 Parque Empresarial "La Gravera" Avda. La Dehesa del Piorno,1. Apdo. Correos 394. C.P Lepe (Huelva) Tlf: ; F: /61

121 2011 Klastry- czas na jakość Jabłoński Marcin Connectionpoint Sp. z o. o. 8 września 2011 Bydgoszcz Konferencja organizowana jest w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Polskie klastry i polityka klastrowa. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu systemowego: Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie Przedsięwzięcie Polskie klastry i polityka klastrowa realizowane jest pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Przedsięwzięcie Polskie klastry i polityka klastrowa realizowane jest pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

122 122 Współpraca! W dzisiejszych czasach właściwie żadna organizacja nie dokonuje innowacji w pojedynkę. Firmy nawiązują różnego rodzaju współpracę z wieloma partnerami zewnętrznymi, a wszystko to w dążeniu do stworzenia nowych technologii, produktów i usług. Zważywszy na strategię firmy, jak dalece otwarta bądź zamknięta powinna być sieć jej partnerów zewnętrznych? Kto będzie decydować, jakie problemy ta grupa współpracujących ze sobą organizacji ma rozwiązywać i które z powstałych rozwiązań wdrażać? Każde z rozwiązań pociąga za sobą inne konsekwencje dla strategii firmy. Wybierając spośród nich, organizacja musi rozważyć, jakie mają zalety i jakie niosą wyzwania, oraz ocenić, które modele są najlepiej dopasowane do jej strategii, kompetencji, struktury i zasobów. Gary P. Pisano, Roberto Verganti, What Kind of Collaboration is Right for You, HBR 2010

123 123

124 124 Czym jest klaster? definicja klasyczna Klaster - geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych, stowarzyszeń handlowych oraz instytucji finansowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Klastry osiągające masę krytyczną (niezbędną liczbę firm i innych instytucji tworzących efekt aglomeracji) i odnoszące niezwykłe sukcesy konkurencyjne w określonych dziedzinach działalności, są uderzającą cechą niemal każdej gospodarki narodowej, regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo rozwiniętych. Źródło: (M. E. Porter -Konkurencyjna przewaga narodów-, 1990 oraz -Porter o konkurencji-, 2001, PWE, Warszawa).

125 125 Nowe ujęcie world-class cluster 1. Klastry światowej klasy są rozpoznawane na podstawie dwóch podstawowych celów: Tworzenie nowych możliwości biznesowych (New Business Creation) Tworzenie nowych miejsc pracy (New Job Creation) 2. Dodatkowo ich działalność musi być łatwa do jakościowej oceny (measuring key, but not sufficient), 3. Klaster musi mieć silną identyfikację w światowej (perception by others) nie tylko formalną, ale przede wszystkim merytoryczną (jakość). Źródło: Martin Schuurmaans, EIT, Bruksela 2009

126 126 Źródło: prezentacja - Christian Ketels, Budapest 2010

127 Diament Portera

128 Klastry strategia trójstronnej współpracy

129 Dotychczasowe problemy Tworzenie klastrów jako cel sam w sobie. Niski poziom świadomości wszystkich aktorów klastra. Brak strategii rozwoju w wielu firmach sektora MŚP. Brak rzeczywistej polityki wspierania klastrów przez regiony ograniczanie się do konkursów w ramach RPO czy PO KL. Opieranie się na wskaźnikach ilościowych, a nie jakościowych.

130 5 KROKÓW KLASTERINGU Jak założyć dobry klaster?

131 Identyfikacja Znalezienie potencjalnych założycieli i pozyskanie ich wsparcia! Działać odgórnie czy oddolnie? (top-down vs. Bottom-up) Wyznaczenie granic klastra (np. jednej dziedziny) Zapisanie krótkiej listy priorytetów ważnych do szybkiego startu Krótki benchmarking do kogo mamy równać?

132 Przywództwo Założenie grupy inicjatywnej lokomotywy procesu. Jeśli to możliwe ustanowienie partnerstwa publiczno prywatnego z samorządem samorząd jako katalizator procesu start-up. Włączenie osób kluczowych dla procesu klastrowego. Wciągnięcie osób i instytucji, które mogą przyspieszyć proces i zwiększyć szanse jego powodzenia.

133 Strategia Zdefiniowanie wizji i misji przyszłego klastra. Wskazanie łatwych celów do osiągnięcia w krótkim czasie. Stworzenie rankingu priorytetów. Wskazanie kamieni milowych procesu.

134 Założenie klastra Dokonanie benchmarkingu procesu. Wybranie właściwej struktury organizacyjnej. Wyłonienie i wdrożenie zespołu animatorów klastra. Przeprowadzenie zebrania założycielskiego. Zapewnienie finansowania składki własne, źródła zewnętrzne. Przygotowanie portfolio inicjatyw realizowanych przez klaster. Identyfikacja możliwej współpracy z klastrami w Polsce i zagranicą.

135 Odświeżenie strategii! Spójrz na strategię na nowo! Zatrzymanie wolno idących i pochłaniających zasoby działań. Zapewnienie spójności strategii klastra ze strategią rozwoju regionalnego. Wskazanie celów do osiągnięcia na poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Wyznaczenie ścieżki kariery klastra od regionalnego do World Class Cluster.

136 Fazy procesu rozwoju klastrów I II III Kooperacja Firmy poszukują prostych możliwości współpracy. Innowacja Firmy poszukują innowacyjnych projektów możliwych do realizacji dzięki współpracy w ramach klastra. Systemowe i systematyczne podtrzymywanie procesów innowacji aktorów klastra. Charakterystyczne dla dojrzałych, silnych klastrów.

137 Marcin Kompetencje Czynniki wzrostu klastra Wizja Networking

138 10 złotych zasad menadżera klastrowego [tbce.ch]

139 Rekomendacje Kreatywność nie zamieniona w innowacyjność jest zwykłą halucynacją. Innowacyjności nie buduje się w konkursach. Innowacyjność jest efektem systematycznych, często długotrwałych, działań. Polegaj przede wszystkim na zasobach własnych: wkład własnej pracy, składki członkowskie. Środki unijne traktuj zawsze jako wsparcie, a nie cel działalności.

140 2011 Dziękuję za uwagę! Jabłoński Marcin Connectionpoint Sp. z o.o. Konferencja organizowana jest w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Polskie klastry i polityka klastrowa. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu systemowego: Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie Przedsięwzięcie Polskie klastry i polityka klastrowa realizowane jest pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

141 2011 LUNCH Konferencja organizowana jest w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Polskie klastry i polityka klastrowa. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu systemowego: Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie Przedsięwzięcie Polskie klastry i polityka klastrowa realizowane jest pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

142 2011 Działania Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Anna Kowalska Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 8 września 2011 Bydgoszcz Konferencja organizowana jest w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Polskie klastry i polityka klastrowa. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu systemowego: Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie Przedsięwzięcie Polskie klastry i polityka klastrowa realizowane jest pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Przedsięwzięcie Polskie klastry i polityka klastrowa realizowane jest pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

143 Działania Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

144 Oprac.: K-PCOIE Wsparcie przedsiębiorczości w Kujawsko-Pomorskiem Zakres działań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz przedsiębiorców w regionie jest zapisany w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

145 Oprac.: K-PCOIE Wsparcie przedsiębiorczości w Kujawsko-Pomorskiem Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim: Dotacje dla firm jako instrumenty finansowe: Rozwojowi przedsiębiorczości w regionie niewątpliwe najbardziej sprzyjają dostępne finansowe instrumenty wsparcia działalności przedsiębiorstw realizujących swoje projekty w Kujawsko-Pomorskiem (w tym firm z udziałem kapitału zagranicznego). Usługi okołobiznesowe jako instrumenty niefinansowe: Władze województwa wspierają tworzenie i rozwój instytucji otoczenia (IOB) biznesu świadczących usługi informacyjne i szkoleniowe dla przedsiębiorców, którzy zamierzają spróbować własnych sił w biznesie (w tym, w międzynarodowym), bądź już się w nim specjalizują.

146 Oprac.: K-PCOIE Finansowe instrumenty wsparcia przedsiębiorczości w Kujawsko-Pomorskiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Środki finansowe z RPO WK-P na lata stanowią główne źródło dofinansowania działalności przedsiębiorców (w tym firm z udziałem kapitału zagranicznego) realizujących swoje projekty w Kujawsko- Pomorskiem. Dzięki nim jest możliwe zarówno wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w naszym regionie, jak i dofinansowanie kolejnych etapów ich działalności, ukierunkowanej m.in. na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, promocję markowych produktów w kraju i na arenie międzynarodowej oraz dostosowanie standardów przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Samorząd województwa stworzył dla przedsiębiorców dodatkowe formy pomocy w postaci Kujawsko- Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. oraz Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Są one korzystne szczególnie dla mikro, małych i średnich firm, które z punktu widzenia banku, nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń kredytu.

147 Oprac.: K-PCOIE Niefinansowe instrumenty wsparcia przedsiębiorczości w Kujawsko-Pomorskiem Wsparcie działalności lokalnych przedsiębiorstw odbywa się także w sposób pośredni. Z jednej strony poprzez tworzenie kolejnych jednostek w regionie świadczących nowe usługi dla biznesu. Z drugiej strony poprzez wsparcie dla instytucji już istniejących - na realizację projektów przez organizacje gospodarcze, inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe i technologiczne. Rezultat: Dzięki temu regionalne IOB mogą zapewnić przedsiębiorcom szeroką paletę usług okołobiznesowych, ofertę dobrze przygotowanych infrastrukturalnie działek inwestycyjnych oraz dostęp do pomieszczeń odpowiednio przystosowanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

148 Oprac.: K-PCOIE Niefinansowe instrumenty wsparcia przedsiębiorczości w Kujawsko-Pomorskiem Najnowsza inicjatywa wspierająca biznes w Kujawsko-Pomorskiem: utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Jednostka powstała na podstawie porozumienia ramowego zawartego pomiędzy Ministrem Gospodarki i Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie funkcjonowania na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)

149 Oprac.: K-PCOIE Projekt systemowy Ministra Gospodarki Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Główne cele projektu ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i inwestycji poza granicami Polski, wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez zwiększenie udziału firm aktywnych na rynku międzynarodowym wśród ogółu podmiotów gospodarczych działających w regionie, poprawa wizerunku Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego oraz miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, zwiększenia poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, zapewnienie bliższej współpracy regionu z placówkami zagranicznymi MG, tj. z WPHI Ambasad RP, zapewnienie większej efektywność wydatkowania środków z funduszy strukturalnych.

150 Oferta dla biznesu COIE pomoże rozwinąć skrzydła COIE świadczy 2 typy usług informacyjnych: usługi informacyjne tzw. pro-eksport w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu (sprzedaży na JRE) i inwestycji poza granicami Polski. Skierowane są do wszystkich przedsiębiorców z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (a w przypadku osób fizycznych - posiadających miejsce zamieszkania na terenie RP); usługi informacyjne tzw. pro-biz informowanie o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce. W tym zakresie COIE wspiera w działaniach Centrum Obsługi Inwestora (COI) partnerem PAIiIZ S.A. Adresatami są wszyscy inwestorzy zagraniczni, zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej (inwestycyjnej) w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim. Oprócz informacji na temat możliwości eksportowych i inwestycyjnych na świecie przedsiębiorcy mogą zapoznać się w COIE z zagranicznymi ofertami współpracy oraz wziąć udział w organizowanych przez centrum spotkaniach informacyjnych i matchmakingowych, seminariach, konferencjach i misjach gospodarczych.

151 Oprac.: K-PCOIE Działania Kujawsko-Pomorskiego COIE w 2011 roku 16 marca 2011 r. Konferencja inaugurująca działalność Kujawsko-Pomorskiego COIE "Informacja kluczem do świata eksportu Współorganizatorzy: Ministerstwo Gospodarki, Bank Gospodarstwa Krajowego 13 maja 2011 Fot. A. r. Goioski Fot. A. Goioski Seminarium dla inwestorów i eksporterów poświęcone zagadnieniom podatkowo-prawnym Współorganizatorzy: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

152 Fot. W. Szabelski / freepress Fot. W. Szabelski / freepress Oprac.: K-PCOIE Działania Kujawsko-Pomorskiego COIE w 2011 roku 15 czerwca 2011 r. Spotkanie informacyjne dla eksporterów "Praktyczne podejście do eksportu" Współorganizatorzy: Ministerstwo Gospodarki, Agencja Celna Deep-Set sp.j. Białkowska-Danielak i Krzeszewska 20 czerwca 2011 r. Spotkanie kujawsko-pomorskich eksporterów z przedsiębiorcami z Kazachstanu oraz z Pierwszym Sekretarzem Ambasady Kazachstanu w RP Współorganizatorzy: Polsko-Kazachstańska Izba Przemysłowo-Handlowa

153 Oprac.: K-PCOIE Działania Kujawsko-Pomorskiego COIE w 2011 roku Dalsze planowane działania: 07 września 2011 r. Spotkanie informacyjne dla eksporterów/ importerów :"Co powinien wiedzieć importer/ eksporter towarów poza UE? Współorganizatorzy: Ministerstwo Gospodarki, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. październik 2011 r. Spotkanie informacyjne dla eksporterów na temat dostępu do rynków wschodnich listopad 2011 r. Spotkanie kujawsko-pomorskich eksporterów z przedsiębiorcami z Tajwanu listopad 2011 r. Spotkanie informacyjne dla eksporterów na temat odzyskiwania należności za granicą

154 Oprac.: K-PCOIE Kontakt z Kujawsko-Pomorskim COIE Informacje pro-eksport : Joanna Gasek Joanna Wiśniewska Tel Faks Informacje pro-biz : Cezar Buczyński Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Departament Rozwoju Gospodarczego ul. Marii Skłodowskiej-Curie Toruń Tel Faks

155 Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz wsparcia inwestorów zagranicznych Opracowanie: Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora (COI)

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 1(13) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2011 SPIS TREŚCI 1. Nina STĘPNICKA Nowoczesne formy współpracy przedsiębiorstw handlowych w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej

Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej dr inż. Wiesław Barcikowski Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna Poznań, 16 grudzień 2011r. Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Composition of the Scientific Papers Council of the Faculty of Management of

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Strengthening sustainable value creation development at regional level

Strengthening sustainable value creation development at regional level Strengthening sustainable value creation development at regional level Strengthening sustainable value creation development at regional level TABLE OF CONTENTS Part 1 The FRESH good practices Part 2 Policy

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

The Final Report. Development Alternatives, Inc. (DM) Business Information Center @IC) Project

The Final Report. Development Alternatives, Inc. (DM) Business Information Center @IC) Project The Final Report Submitted by Development Alternatives, Inc. (DM) for Contract No.: 181-0023-3-00-5202 Business Information Center @IC) Project Warsaw, June 30,1997 Final Report Business Information Center

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND Eleventh Quarterly Report January - March, 1994 Volume 1 BEST AVAILABLE DaCU ENT CENTER ON EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT The Ohio State University Columbus

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo