Graficzna prezentacja danych. Wykresy w programie Microsoft Excel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Graficzna prezentacja danych. Wykresy w programie Microsoft Excel"

Transkrypt

1 Graficzna prezentacja danych Wykresy w programie

2 Arkusz kalkulacyjny umożliwia tworzenie dokumentów w postaci tabel. Można w nich umieszczać dane i zlecać programowi wykonanie skomplikowanych obliczeń np. kalkulacje wydatków, kosztów, obliczenia finansowe.

3 Dane i wyniki można prezentować w postaci wykresów.

4 Rodzaje wykresów Kolumnowy - Pokazuje zmiany w pewnym okresie czasu oraz uwidacznia różnice między elementami.

5 Słupkowy upkowy - pionowa oś kategorii i pozioma oś wartości koncentrują uwagę raczej na różnicach wielkości danych niż na innych parametrach. Stąd mniej nadaje się do prezentacji zmian wynikających z upływu czasu. Wykresy słupkowe można zastosować do ilustracji podsumowania wyników rywalizacji np.. wyborów

6 Liniowy - przedstawia zmiany wielkości zachodzących w równych odstępach czasu. Dobrze ilustruje szybkość zmian, ich amplitudę i okres. Np. zmiany kursu walut, zmiany wagi przy diecie itp..

7 Kołowy owy - zawiera jedną serię danych. Pokazuje on wkład poszczególnych lub ich proporcję do całości. Całość jest przedstawiona jako koło, a każda wartość jest przedstawiona jako odpowiedni wycinek. Dodatkową zaletą jest możliwość wyróżnienia bardziej znaczących elementów przez odsunięcie ich od reszty.

8 Punktowy XY - różni się on od innych wykresów tym, że obie osie służą do przedstawienia wartości (nie ma osi kategorii). Pokazuje powiązanie lub stopień powiązania między wielkościami liczbowymi w kilku seriach danych lub wykreśla dwie grupy liczb jako jedną serię współrzędnych xy. Jest on powszechnie stosowany dla danych naukowych w celu zilustrowania wyników badań, doświadczeń lub zależności między danymi statystycznymi. Wykresy funkcji powinniśmy robić, korzystając właśnie z tego wykresu (łącząc punkty danych wygładzonymi liniami).

9 Warstwowy - podobny do wykresu liniowego. W wykresie tym obszary pod linią są wypełnione kolorami. Wykresy warstwowe narysowane dla kilku serii danych są zawsze spiętrzone. Podkreśla on wielkość zmian w czasie uwzględniając przy tym relację wielkości poszczególnych części do całości. 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 Euro Dolar styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Euro

10 Pierścieniowy - jest odmianą wykresu kołowego. Ilustruje jaką część całości stanowi każda wartość serii danych. W odróżnieniu do wykresu kołowego można na nim przedstawić kilka serii.

11 Radarowy - każda kategoria na tym wykresie ma swoją własną oś wartości wychodzącą ze wspólnego środka. Na osiach kategorii, dookoła punktu środkowego odkładane są wartości punktów danych. Wartości pochodzące z jednej serii łączone są liniami. Wykres ten stosuje się najczęściej do porównywania, kilku produktów pod kilkoma względami. Na przedstawionym wykresie seria danych zajmująca większość obszaru, Gatunek A, reprezentuje produkt zawierający najwięcej witamin.

12 Bąbelkowy - podobny do wykresu punktowego xy. Dane do wykresu należy przygotować w trzech zbiorach. Dwa pierwsze oznaczają x oraz y znacznika (bąbelka) na wykresie, trzeci zaś jego średnicę. Wykres przedstawiony w tym przykładzie pokazuje, że Firma A ma najwięcej produktów i największy udział w rynku, ale nie ma najwyższych wyników sprzedaży..

13 Giełdowy - przeznaczony jest do przedstawienia historii notowań akcji,obligacji lub innych papierów wartościowych. Prezentując kursy giełdowe w notowaniach ciągłych można wykorzystać cztery podtypy. Stożkowy, walcowy, ostrosłupowy - są to typy zbliżone do typu kolumnowego 3W. Różnica jest w wyglądzie znaczników. Zamiast zwykłych belek stosowane są figury w rodzaju stożków, ostrosłupów lub walców.

14 Tworzenie wykresów kreator wykresów Kreator wykresów jest doskonałym narzędziem, który w prosty sposób umożliwia utworzenie wykresu w dużej mierze spełniającego nasze wymagania (nad szczegółami musimy popracować sami).

15 Wprowadźmy dane do arkusza. Jak powiedzieliśmy wcześniej wykres stanowi prezentację graficzną danych z arkusza. W tym celu należy do arkusza wprowadzić dane, które będą przedstawione na wykresie.

16 Gdy mamy już dane możemy przystąpić do tworzenia wykresu. Etapy tworzenia wykresu za pomocą kreatora wykresów: Przed uruchomieniem kreatora wykresów należy zaznaczyć obszar danych wraz z etykietami kolumn i wierszy (można również to zrobić później), który ma zostać przedstawiony na wykresie. Zaznaczmy obszar A3:D5.

17 Następnie uruchommy kreator wykresów. Można to zrobić klikając przycisk (Kreator wykresów), znajdujący się na pasku narzędziowym Standardowy lub Wykresy, lub wybierając polecenie Wstaw Wykres. Cały proces tworzenia wykresu składa się z czterech kroków. Kreator wykresów prowadzi za rękę wyświetlając pola dialogowe, w których należy wybrać opcje nas interesujące np. typ wykresu, wpisać teksty, które pojawią się na wykresie np. tytuł wykresu.

18 W pierwszym etapie Excel wyświetli pole dialogowe Kreator wykresów - Krok 1 z 4 Typ wykresu. Excel dysponuje kilkunastoma typami wykresów. Każdy typ ma kilka podtypów. Na tym etapie należy wybrać jeden ze standardowych typów wykresu oraz podtyp lub typ niestandardowy. Już w tym miejscu możemy na podglądzie zobaczyć jego wygląd wciskając i trzymając przycisk Naciśnij aby zobaczyć przykład. Aby przejść do następnego kroku należy kliknąć przycisk Dalej. Wybierzmy typ kolumnowy grupowany, i wciśnijmy przycisk Dalej Wciśnijmy i trzymajmy przycisk Naciśnij aby zobaczyć przykład w celu obejrzenia podglądu wykresu.

19 W kroku drugim pojawi się pole dialogowe Kreator wykresów - Krok 2 z 4 Źródło danych. W tym miejscu należy (jeśli tego nie zrobilibyśmy wcześniej w punkcie 2) wprowadzić zakres danych arkusza, które mają być przedstawione na wykresie oraz określić czy serie danych mają być w kolumnach czy w wierszach. Jeżeli chcemy zmienić serie oraz etykiety osi kategorii musimy wcisnąć kartę serie. Wybierzmy Serie w wierszach.

20 W następnym etapie pojawi się najbardziej rozbudowane okno dialogowe składające się z sześciu kart umożliwiających ustalenie różnych parametrów wykresu takich jak: tytuły, osie, linie siatki, legendę i jej położenie, etykiety danych oraz tabelę danych. Efekty swojego wyboru można od razu zobaczyć na podglądzie. Na karcie tytuły wpiszmy jako: Tytuł wykresu Budżet; Oś kategorii (X) Miesiące; Oś wartości (Y) Kwota.

21 7. Ostatnią rzeczą którą należy wykonać z kreatorze jest wybór położenia wykresu: może on się znajdować w arkuszu jako obiekt, lub w innym osobnym arkuszu wykresów. Wybierając położenie jako nowy arkusz, Excel utworzy nowy arkusz, nazwie go wykres z odpowiednim numerem i umieści w nim wykres. Taki arkusz różni się od innych arkuszy tym, że umieszczony w nim jest tylko pojedynczy wykres. Wybierzmy pole Jako obiekt w: i kliknijmy przycisk Zakończ, aby zakończyć tworzenie wykresu.

22

23 Edycja wykresów Aby sformatować wykres należy go zaznaczyć jednokrotnie na nim klikając. Zostanie on otoczony ośmioma uchwytami, które służą do zmiany rozmiaru wykresu. Gdy zaznaczymy wykres na ekranie pojawi się nowy pasek Wykres lub należy wybrać ten pasek z menu Widok oraz zostanie zmieniony pasek menu górnego. pojawi się na nim nowe menu Wykres. Te nowe elementy ułatwiają nam formatowanie wykresu przystosowując go do naszych wymagań, nadając mu odpowiedni kształt.

24 Pasek narzędzi: Wykres Obiekty wykresu wyświetla listę elementów wykresu w celu ich zaznaczenia Formatuj obiekt wykresu wyświetla pole dialogowe formatuj zaznaczonego obiektu Typ wykresu umożliwia zmianę typu wykresu Legenda wyświetla lub chowa legendę Tabela danych umożliwia dołączenie danych do wykresu Według wierszy pobiera dane do wykresu wzdłuż kolejnych wierszy Według kolumn pobiera dane do wykresu wzdłuż kolejnych kolumn Obróć tekst w dół obraca etykiety o kąt 45 o w lewo Obróć tekst w górę obraca etykiety o kąt 45 o w prawo

25 Każdy wykres składa się z kilku elementów, które można oddzielnie formatować. Aby to zrobić należy najpierw taki element zaznaczyć - klikając na nim, lub wybierając go z listy obiektów wykresu na pasku Wykres. Następnie, gdy obiekt jest już zaznaczony należy kliknąć na nim dwukrotnie lub wcisnąć przycisk Formatuj obiekt, lub wcisnąć prawy przycisk myszy ewentualnie wybrać w menu Wykres odpowiednie polecenie. W efekcie tych czynności pojawi się okno dialogowe, w którym należy wybrać odpowiednie polecenia formatujące np. kolor, wielkość, położenie. Wybrać (zaznaczyć) żądany element wykresu można również za pomocą klawiszy kursora. Naciskając [Strzałkę w górę] lub [Strzałkę w dół] możemy zaznaczyć po kolei wszystkie elementy wykresu (obszar wykresu, obszar kreślenia, linię osi, serię, legendę, tytuł itp.). Gdy zaznaczymy obiekt wykresu możemy zaznaczyć ewentualne podobiekty (np. pojedyncze punkty danych w serii) używając klawiszy [Strzałka w prawo] lub [Strzałka w lewo]. Klikając na przycisku Typ wykresu można zmienić typ wykresu zmieniając całkowicie jego kształt. Na wykresie (podobnie jak na arkuszu) można osadzać elementy graficzne takie jak: strzałki, objaśnienia, figury geometryczne itp. Można to uzyskać korzystając z paska narzędzi Rysowanie.

26 Ćwiczenia.

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Excel 007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Autor: Paul McFedries ISBN: 978-8-46-799-9 Tytu³ orygina³u: Excel 007 PivotTables and PivotCharts: Your visual blueprint for interpreting

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Rozpoczynamy pracę z programem PowerPoint należy do programów z pakietu biurowego Microsoft Office. Jest to program do tworzenia grafiki prezentacyjnej, który pomaga w ilustrowaniu omawianych zagadnień.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu w ramach projektu Tychy w sieci

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych POZNAO 2009 Spis treści 1 Edycja... 4 1.1 Dane... 4 1.1.1 Nadawanie nazwy blokom komórek... 4 1.1.2 Zastosowanie automatycznego formatowania w obrębie

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 Biuro Maklerskie Alior Trader Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 I. Spis Treści I. NARZĘDZIA OBROTU... 3 1. Wykres... 3 1.1. Interwał... 3 1.2. Typ ceny... 5 1.3. Typ

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

4. Okno programu komputerowego

4. Okno programu komputerowego 4. Okno programu komputerowego Uruchomiony program pojawia się w osobnym oknie. Pulpit jest całkowicie lub częściowo przysłonięty tym oknem. Okna programów, w których tworzymy dokumenty komputerowe, są

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 1

Podręcznik użytkownika 1 Podręcznik użytkownika 1 User Podręcznik Manual użytkownika Version: Wersja: 1.5.0.2 Data: Date: kwiecień April 2010 2010 r. Podręcznik użytkownika 2 Spis treści Dok 2 Karty doku 2 Układy 4 Aplikacje 6

Bardziej szczegółowo

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator Grafika wektorowa - Adobe Illustrator dr Radosław Stelmaszczyk/dr Krzysztof Moszczyński przewodnik do ćwiczeń Spis treści 00. Wstęp... 5 Grafika wektorowa... 5 01. Otwieranie, tworzenie i zapisywanie dokumentów...

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

Baza danych Microsoft Access część 1

Baza danych Microsoft Access część 1 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI INSTYTUT METROLOGII ELEKTRYCZNEJ TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ĆWICZENIE 9 Baza danych Microsoft Access część 1 2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Joanna Karłowska-Pik

Bardziej szczegółowo