Forum Proceedings. (Includes multimedia materials)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forum Proceedings. (Includes multimedia materials)"

Transkrypt

1 Forum Proceedings April 20 22, 2010, BiałowieŜa TRANSREGIONAL CO-OPERATION and EASTERN PARTNERSHIP NEW MATERIALS and PROCESSES HEALTH ICT ENERGY ENVIRONMENT BUSINESS ENVIRONMENT INSTITUTIONS (Includes multimedia materials) International Innovation Centre of East Innovative Eastern Association, 7 Antoniukowska Str., Bialystok, Phone/fax , Mobile:

2 The Forum proceedings is co-financed by Ministry of Science and Higher Education Publikacja jest współfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Publikacja dystrybuowana bezpłatnie This Proceedings Book chronicles materials of the 3 rd Forum Science and Technology Days -East organised by the Innovative Eastern Association International Innovation Centre of East/ This Proceedings Book was prepared on the basis of materials submitted to Forum organisers. State on 30th of June 2010 Editors: Urszula Kaplińska ElŜbieta Krawczyk-Dembicka Marlena Suchcicka Cover: GraŜyna Klechniowska Published by:

3 ORGANIZERS: International Innovation Centre of East (IICoE) - Innovative Eastern Association (cooperation network: The Council of the Federation of Engineering Associations NOT Białystok, Science and Technology Park -East in Suwalki, Warsaw University of Technology, Medical University of Białystok, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, National Institute of Telecommunications, National Contact Point for Research Programmes of the EU) Polish Agency for Enterprise Development The Marshall s Office of Podlaskie Voivodeship National Contact Point for Research Programmes of the EU EUREKA Innitiative in cooperation with The Swedish Governmental Agency for Innovation Systems VINNOVA and Science and Technology Park -East in Suwalki Warsaw University of Technology Bialystok University of Technology Medical University of Bialystok University of Bialystok Polish Federation of Engineering Associations NOT Warszawa National Contact Point for Research Programmes of the EU (KPK) Polish Chamber of Commerce for Electronics and Telecommunications (KIGEiT) Lviv Centre for Scientific Technical and Economic Information (LvCSTEI) Republican Centre for Technology Transfer in Minsk (RCTT), Belarus Lithuanian Innovation Centre (LIC) - 3 -

4 PROGRAM AND ORGANISING COMMITTE: Tomas Aronsson (EUREKA Sweden) Wacław J. Białkowski (International Innovation Centre of East) chairman Birute Bukauskaite (EUREKA Lithuania ) Andrzej Butarewicz (Bialystok University of Technology) Mariusz Buzun (Technology Transfer Centre of East University of Bialystok) Urszula Kaplińska (International Innovation Centre of East) Ivan Kulchytskyy (Lviv Centre for Scientific Technical and Economic Information) co-chairman Stanisław Kurak(Science and Technology Park -East in Suwalki) Vitali Kuzmin (Republican Centre of Technology Transfer, Minsk, Belarus) Olga Meerovskaya (FP7 National Coordinator in Belarus) Marcin Nawrocki (The Marshall s Office of Podlaskie Voivodeship) Irma Pęciak (Polish Agency for Enterprise Development) Petro Smertenko (EUREKA Ukraine) Joanna Stalewska (National Contact Point for Research Programmes of the EU) Dariusz Szymańczak (Polish Agency for Enterprise Development) Jerzy Tokarski (National Centre for Research and Development EUREKA Initiative) ADVISORY COMMITTEE: prof. Jan Ryszard Dąbrowski (Bialystok University of Technology) prof. Lech Dzienis (Bialystok University of Technology) Sven Gunnar Edlund (VINNOVA Sweden) dr Kastytis Gecas (Lithuanian Innovation Centre) Stefan Kamiński (Polish Chamber of Commerce for Electronics and Telecommunications) prof. Adam Krętowski (Medical University of Bialystok) prof. Raimundas Kirvaitis (Gedyminas Technical University, Lithuania) Victor Kodola (International Centre for Scientific and Technical Information, Russia) prof. Olexander Kowalenko (National Academy of Sciences of Ukraine) Ewa Mańkiewicz-Cudny (Polish Federation of Engineering Associations NOT Warszawa) prof. Stefan Pierzynowski (Lund University) prof. Vladimir Ponariadov (Belarusian State University) prof. Tadeusz Popławski (Bialystok University of Technology) prof. Marek Proniewski (University of Bialystok) Wiktor Raczkowski (Science and Technology Park -East in Suwalki) dr Andrzej Siemaszko (National Contact Point for Research Programmes of the EU) prof. Bogusław Smólski (National Centre for Research and Development) prof. Jan Szmidt (Warsaw University of Technology) dr Alexander Uspenskiy (Republican Centre of Technology Transfer, Minsk, Belarus) Mikhailo Yavorsky (Lviv Centre for Scientific Technical and Economic Information) prof. Krzysztof Zaremba (Warsaw University of Technology) - 4 -

5 CONTENTS 1. PREFACE FORUM PROGRAMME LIST OF PROPOSALS FORUM AWARD LIST OF PARTICIPANTS OF THE 3 rd FORUM SCIENCE AND TECHNOLOGY DAYS POLAND EAST ORGMASZ INSTITUTE OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT IN INDUSTRY

6 Dear Sir/Madam, we have great pleasure and satisfaction to present you with the post-conference materials, containing digitized presentations which were given during the 3 rd Forum Science and Technology Days -East in Bialowieza (), April 20-22, The Forum Science and Technology Days -East aimed at expanding the international co-operation between European B+R teams and enterprises focusing on areas of: ICT, Energy, Environment, Health, New Materials and Processes (NMP) and Transregional Co-operation with Eastern Europe partners, particularly from Ukraine and Belarus and other countries - within Eastern Partnership programme. In participants opinions, Forum has given good opportunities for the undertaking of special business ventures based on the transfer of new technologies and corporate solutions and to prepare common ideas concerning projects being presently in progress (including 7.PR, EUREKA, Regional and Cross Border Cooperation Programmes). The Forum hosted: 1. Scientific and technological sessions on selected issues regarding co-operational possibilities in European programs being presently in progress, concerning ICT, Energy, Environment, Health, NMP and Transregional Co-operation issues. 2. Partnering Event aimed at genuine cooperation on selected issues and technology transfer (organised in collaboration with the Polish, Ukrainian and Lithuanian Offices of EUREKA Initiative). Partnering Event consisted of workshops, poster sessions and individual meetings, presenting possibilities of commercialisation of the solutions, as well as possibilities of co-operation on new projects. 3. Contest: particularly valuable presentations presented during poster sessions and workshops, were given special awards and prizes. 4. Exhibition where offers of cooperation of enterprises, R&D sector, business environment institutions and regions were presented

7 More than 120 people participated in the conference; they represented universities, institutions of scientific research, companies, business environment institutions from, the Ukraine, Belarus and Lithuania. Over 50 presentations and lecture were given during the plenary sessions and workshops and a total of 50 proposals of common projects were drafted many of which stand a good chance of realization. More than 50 posters were presented during the poster sessions. As part of the Partnering Event, tens of individual meetings took place, during which the participants who were interested in the realization of the detailed projects which had been presented in the project workshops, discussed the terms of potential future cooperation in commercialization of the proposed technological solutions or in assuming common projects. Few interesting projects, presented during the Forum by Polish and Lithuanian partners, will be probably co-financed by EUREKA funds. On behalf of the organizers, we would like to thank all who contributed to the undeniable success of the third Forum, particularly the patronage institutions of the conference and the members of the Programme Committee as well as the partners of Innovative Eastern Association. I am convinced that this publication will contribute to the enlargement of international cooperation of R&D teams and companies with partners from Eastern Europe countries. Wacław J. Białkowski Chairman Bialystok, July

8 Szanowni Państwo, Z duŝą przyjemnością i satysfakcją przedstawiamy Państwu materiały pokonferencyjne, zawierające w formie elektronicznej prezentacje, przedstawione podczas III Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód, które odbyło się w BiałowieŜy r. Celem III Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód było rozszerzenie międzynarodowej współpracy europejskich zespołów sfery B+R oraz przedsiębiorstw działających w szczególności w obszarze zdrowia (Health), technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT), energii (Energy), środowiska (Environment), nowych materiałów i procesów (NMP) oraz współpracy regionalnej (Transregional Co-operation) z partnerami z krajów Europy Wschodniej, w szczególności z Białorusi i Ukrainy, a takŝe innymi krajami w ramach Programu Partnerstwa Wschodniego. Zdaniem uczestników, Forum było doskonałą okazją do podjęcia konkretnych przedsięwzięć gospodarczych, bazujących na transferze nowych technologii i rozwiązań do przedsiębiorstw, a takŝe przygotowania wspólnych projektów m.in. w ramach obecnie realizowanych programów współpracy (w tym 7.PR, EUREKA, Programy Współpracy Regionalnej i Transgranicznej). W ramach Forum zorganizowano: 1. Sesje naukowo-techniczne, prezentujące wybrane zagadnienia dot. moŝliwości współpracy w obecnie realizowanych programach współpracy europejskiej, obejmujących zagadnienia z obszaru zdrowia (Health), technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), energii (Energy), środowiska (Environment), nowych materiałów i procesów (NMP) oraz współpracy regionalnej (Transregional Co-operation). 2. Spotkania w ramach Partnering Event, celem których było podjęcie konkretnej współpracy w wybranych tematach i transfer technologii (organizacja we współpracy z Biurami Inicjatywy EUREKA z Polski, Ukrainy i Litwy). W skład Partnering Event weszły warsztaty, sesja plakatowa i spotkania indywidualne, prezentujące oferty moŝliwości komercjalizacji prezentowanych rozwiązań, a takŝe współpracy w nowych projektach. 3. Konkurs, w ramach którego szczególnie cenne prezentacje, przedstawione podczas sesji posterowych i workshopów, otrzymały specjalne nagrody i wyróŝnienia. 4. Prezentację wystawienniczą, podczas której zaprezentowane zostały oferty współpracy przedsiębiorstw, B+R, instytucji otoczenia biznesu i regionów - 8 -

9 W FORUM wzięło udział ponad 120 osób, reprezentujących wyŝsze uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu z Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy. Podczas sesji plenarnych i warsztatów przedstawiono ponad 50 prezentacji i referatów oraz 50 propozycji wspólnych projektów, z których wiele ma szanse na realizację. Podczas sesji plakatowych zaprezentowano ponad 50 multimedialnych plakatów. W ramach Partnering Event miało miejsce kilkadziesiąt spotkań indywidualnych, podczas których uczestnicy, zainteresowani realizacją konkretnych, prezentowanych podczas warsztatów projektów, omawiali moŝliwości współpracy w komercjalizacji proponowanych rozwiązań technologicznych lub podjęcia wspólnych projektów. Forum zaowocowało równieŝ uzgodnieniami dotyczącymi kilku projektów EUREKI (z udziałem partnerów polskich i litewskich). W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do bezspornego sukcesu III Forum, w szczególności instytucjom patronującym konferencji oraz członkom Komitetu Programowego i partnerom Stowarzyszenia Innowacyjna Polska Wschodnia. Jestem przekonany, Ŝe to wydawnictwo przyczyni się do rozszerzenia międzynarodowej współpracy europejskich zespołów sfery B+R oraz przedsiębiorstw z partnerami z Europy Wschodniej. Wacław J. Białkowski Przewodniczący Forum Białystok, lipiec

10 April 20-22, 2010 Białowieża TRANSREGIONAL CO-OPERATION and EASTERN PARTNERSHIP NEW MATERIALS and PROCESSES HEALTH ICT ENERGY ENVIRONMENT BUSINESS ENVIRONMENT INSTITUTIONS Forum Programme Venue: Białowieża, Żubrówka Hotel Tuesday, April Registration Chairmen: Jerzy Tokarski, Łukasz Kurpisz Plenary Session I Possibilities of cooperation within EUREKA Initiative and EUROSTARS Programme - EUREKA (National Centre for Research and Development Jerzy Tokarski) - EUREKA Lithuania (Raimonda Petkeviciene) - EUREKA Ukraine (Ivan Kulchytskyy) Possibilities of cooperation of and EU with Eastern Europe countries within European Programmes (FP7, CIP) experiences and future - National Contact Point for Research Programmes of the EU (Andrzej Galik, Łukasz Kurpisz)

11 Poster Session Transregional Co-operation Health 1. Creating the joint web-portal of the investment projects of Mostyska district and Peremyshl county and integrating the GIS system Electronic Resource passport cross-border community of Mostyska-Peremyshl - Sergiy Lunkov, Valentina Darnopykh, Victor Klochkov - Research-and-Production Company GRIS (Ukraine) TCo 01P 2. Development of proinnovative services within National Innovation Centres (KSI) Jerzy Wołkowycki - The Council of the Federation of Engineering Associations NOT Białystok TCo 02P 3. The development of innovative academic entrepreneurship as a source of growth of innovation economy - Michał Borowy- Warsaw University of Life Sciences () TCo 03P 4. Local Communities Initiatives Andrzej Pietrych - The College of Finance and Management in Siedlce () TCo 04P 5. Valuable and trusted Polish partner in join and European Union Projects The College of Finance and Management in Siedlce () TCo 05P 6. LCTT PL Tomasz Kuraś - Lublin Center For Technology Transfer, Lublin University of Technology () TCo 06P 7. International Innovative Centre of East Wacław J. Białkowski Innovative Eastern Association () - TCo 07P 8. Medical Cluster of Eastern animator of innovation and cooperation in biomedical engineering Elżbieta Krawczyk-Dembicka, Wacław J. Białkowski Medical Cluster of Eastern () - TCo 08P 9. BEST Park Ltd. Zbigniew Kądzielski BEST Park Ltd. () - TCo 09P 1. Conception on formation of Bukovinian transborder medicalecological centre - Ivashchuk Oleksandr, Andriychuk Denys, Nataliia Zelinska - Bukovinian State Medical University (Ukraine) HEA 01P 2. Creating a model of cross-border monitoring of the learning disability of children - Tetyana Pichuhina - Medical- logopedic centre Svitava Galitska (Ukraine) HEA 02P 3. Equipment for treatment of ear noises by Programmable Photostimulation of Visual Receptors - Andrij Zazulyak, Alexander

12 Kozhukhar, Olena Tkachenko, Roman Didych - National University Lvivska Politechnika (Ukraine) HEA 03P 4. The Trans-regional Network on Early Diagnostics in Educational Desadaptation - Tetyana Pichuhina, Sergiy Lunkov (Ukraine), Liliya Nadolnik (Belarus), Jan Paczek () - Research-and-Production Company GRIS (Ukraine) HEA 04P 5. Implementation of telemedicine projects in the Republic of Belarus and possible ways of transregional co-operation in this sphere - Siamen Paliakou, Dmitry Kunitski, Hanna Lysenka - Republican Scientificand-Practical Center for Medical Technologies, Informatization, Administration and Management of Health (Belarus) HEA 05P 6. The co-operation project on wide introduction of industrial light sources in new photo stimulative bio informative medical technologies - Zenon Gotra, Alexander Kozhukhar, Myron Kostiv, Olena Tkachenko, Jevgen Kosyj - National University Lvivska Politechnika (Ukraine) HEA 06P 7. The Central Research Laboratory as a Shared employing Center of Unique Scientific Equipment for Bio-Medical Research - Igor Tarasiuk - Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education (BelMAPO) (Belarus) HEA 07P 8. Medical University of Lublin - Kazimierz Głowniak () HEA 08P 9. National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene () HEA 09P 10. Microfabrication for Biochemical Microdevices - Jan Marek Łysko, Anna Baraniecka, Krzysztof Domański, Piotr Grabiec- The Institute of Electron Technology () HEA 10P 11. Technology of Human Motion Coordination Konstantin Miatliuk, Andrzej Łukaszewicz Institute of Mathematics and Cybernetics, Minsk, Bialystok University of Technology (Belarus and ) HEA 11P 12. Establishment of a virtual International Youth Scientific innovation Center in the field of medical biotechnology Liliya Nadolnik - State Research and Innovation Center Institute of Pharmacology and Biochemistry of the National Academy of Sciences of Belarus (Belarus) HEA 12P 13. Biologically active iodine containing substance for correct metabolic disorders in iodine deficient diseases (endemic goiter) - L.I. Nadolnik, S.S. Chumachenko, P.N. Klimovich, Balayeva-Tikhomirova, A.A. Chirkin - Research and Innovation Center Institute of Pharmacology and Biochemistry of the National Academy of Sciences of Belarus (Belarus) HEA 13P 14. Development of technology for determining the quantity of microbiological objects during cultivation thereof - Ihor Kotsyumbas, Oleksandr Bilyy, Ihor Kushnir State Scientific Research Control Institute of Veterinary Preparations and Fodder Additives (Ukraine) HEA 14P

13 15. Device for registration of cellular object - Oleksandr Bilyy, Vasyl Getman, Roman Yaremyk, Ihor Kotsyumbas, Ihor Kushnir - Ivan Franko Lviv National University (Ukraine) HEA 15P Environment 1. Intelligent system of automatic control pollution water in trans borders river Bug - Volodymyr Harbarchuk - Lublin University of Technology () ENV 01P 2. System of estimation of damage to water Ecosystems from War Games - Boris Alexandrov, Sergiy Lunkov - Research-and-Production Company GRIS (Ukraine) ENV 02P 3. Technical Teaching Units - Aliaksandr Mikhailau - Itelsis LTD (Belarus) ENV 03P 4. GMES - Global Monitoring for Environment and Security - Klaudia Bielińska - Space Research Centre of Polish Academy of Sciences () ENV 04P 5. SWEX TBR- Water Resources in Soils on Regional Scales - Wojciech Marczewski, Bogusław Usowicz, Mateusz Łukowski - Polish Acedemy of Sciences () ENV 05P 6. Environmental management as an element of the competitive edge of the enterprise - Renata Marks-Bielska - University of Warmia and Mazury in Olsztyn () ENV 06P 7. Nanoparticles modify environmentally friendly lubricating greases - J. Padgurskas, R. Kreivaitis, V. Jankauskas, A. Kupčinskas - Lithuanian University of Agriculture (Lithuania) ENV 07P 8. Water in soil- ground and satellite monitoring - Bogusław Usowicz, Wojciech Marczewski, Mateusz Łukowski - Polish Academy of Sciences () ENV 08P 9. Vehicle exhaust gas biosorbent filter BIOSOEX - Vidmantas Ulevicius, Valdemar Savicki, Jozef Pastuszka, Tomasz Debowski- Institute of Physic, JSC AWG KATALIZATOR GROUP, The Sislesian University of Technology, AWG Polonez (Lithuania, ) ENV 09P 10. Belarusian Space System For Earth Remote Sensing Sergey Romanov National Academy of Sciences of Belarus (Belarus) ENV 10P 11. Regional Center for Food Quality and Safety Control Elena Apiakun, Leonid Nefedov Yanka Kupala State University of Grodno (Belarus) ENV 11P 12. Development of new composition systems on the base of organic dyes injected into nanoporous glass, polymers, semi-conductors and DNA-lipidic complexes - Vikentsy Tarkovsky - Yanka Kupala State University of Grodno (Belarus) ENV 12P

14 13. Fauna and vegetative of city reservoirs and water-currents estimation for the development of recreational and tourist areas in cities - Irina Ledchenkova, Olga Yanchurevich - Yanka Kupala State University of Grodno (Belarus) ENV 13P 14. Environmentally friendly technology of crops processing - Dmytro M. Piza, Sergij V. Morshchavka, Evgen L. Belousov - Zaporizhzhya National Technical University - ENV 14P Energy 1. Compressor of Chomczyk Augustyn Wójcik, Włodzimierz Chomczyk, Paweł Birkowski () ENER 01P 2. Division of Boilers and Heating Equipment in Łódź - Poster I - Sławomir Pilarski - Testing Laboratory of Boilers and Heating Equipment- Institute of Power Engineering () ENER 02P 3. Division of Boilers and Heating Equipment in Łódź - Poster II - Sławomir Pilarski - Testing Laboratory of Boilers and Heating Equipment- Institute of Power Engineering () ENER 03P 4. Division of Boilers and Heating Equipment in Łódź - Poster III - Sławomir Pilarski - Testing Laboratory of Boilers and Heating Equipment- Institute of Power Engineering () ENER 04P 5. Certification Unit - Poster IV - Sławomir Pilarski - Institute of Power Engineering () ENER 05P New Materials and Processes 1. The possibility of mustard oil usage - Ewa Kotiuk- Vinegar and Mustard Factory in Parczew () NMP 01P 2. Advanced ceramics. New applications of the oldest technology - Adam Witek, Krzysztof Szamałek, Irena Witosławska - Institute of Ceramics and Building Materials () NMP 02P 3. Pumpkins fruits antioxidants and their activity - Honorata Danilcenko - Lithuanian University of Agriculture (Lithuania) NMP 03P 4. Higher functionality food products from organic vegetable raw materials (ECORAW) - Elvyra Jariene - Lithuanian University of Agriculture (Lithuania) NMP 04P 5. Farming Production Alternative Source of Bioproducts - Stanisław Bielski - University of Warmia and Mazury in Olsztyn () NMP 05P 6. Nanocomposite Zr-C-N Coatings for Punching Dies Mikalai Chekan - PLASMIOTEG Scientific Engineering Center of the Physical technical Institute of the National Academy Sciences of Belarus (Belarus) NMP 06P

15 7. Investigation of mechanisms of uptake by plants of 137Cs, others radionuclides and chemical pollutants under natural conditions - Vasyl Prorok - Kyiv Taras Shevchenko National University (Ukraine) NMP 07P ICT 1. Ukrainian National Grid - Evgenij Martynov - Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, National Academy of Sciences (Ukraine) ICT 01P 2. Software Solutions for Demanding Business - Andrzej Sobolewski - ASSECO POLAND S.A. () ICT 02P 3. Radio Link for UWB Systems Marek Nowakowski Białystok University of Technology () ICT 03P Get Together Reception

16 Wednesday, April Registration 9.30 Forum Opening Chairmen: Wacław J. Białkowski Ivan Kulchytskyy with participation of Honorary Guests and representatives of: Ministry of Science and Higher Education, Ministry of Economy, Polish Agency for Enterprise Development, The Marshall of the Podlaskie Voivodeship Special Awards Ceremony EU goes East Chairmen: Jerzy Tokarski, Jerzy Supel Plenary Session II Regional development and cooperation with East countries initiatives the importance for the region of Podlaskie Marcin Nawrocki - Podlaskie Voivodeship Marshal s Office () Current experience and funding clusters and technology parks in Polish Agency for Enterprise Development () INCO (horizontal activities) Adam Głuszuk National Contact Point in () Information support and consultancy for the active and future partnerships which include Belarusian teams within FP7 - Olga Meerovskaya- Belarusian Institute of Sysytem Analysis and Information Support of Scientific and Technical Sphere (Belarus) National Centre for Research and Development EUREKA Initiative (Jerzy Tokarski) Cooperation with EU how to explore potentials and new possibilities - view from Ukraine - Lviv Center for Scientific, Technical and Economic Information (Ivan Kulchytskyy)

17 Partnering Event Workshop Transregional Co-operation Chairmen: Wiesław Tadeusz Popławski, Raimonda Petkeviciene Introduction: National Contact Point for Research Programmes of the EU, Assistance: EUREKA Initiative 1. Centre for Innovation and Technology Transfer Magdalena Statucka - University of Warmia and Mazury in Olsztyn () - TCo Cooperation of the border region local authorities on development of environmentally-friendly water - supply sources in the rural areas - Alexy Khomich - Brest State University named after A.S. Pushkin (Belarus) - TCo Networking and people-to-people cooperation Mariusz Zamyłko - The College of Finance and Management in Siedlce () - TCo LvCSTEI- an effective partner and information service provider within preparation and participation in EU projects - Ivan Kulchytskyy - Lviv Centre for Scientific, Technical and Economic Information (Ukraine) - TCo Medical Cluster of Eastern animator of innovation and cooperation in biomedical engineering Elżbieta Krawczyk-Dembicka, Wacław J. Białkowski Medical Cluster of Eastern () - TCo The development of consultancy services provided by the proinnovation centers KSI - Jerzy Wołkowycki - The Council of The Polish Federation of Engineering Associations - NOT Białystok () - TCo Institute of Organization and Management in Industry Orgmasz Witold Witowski () TCo Individual meetings Poster Session Exhibitors Presentations Lunch

18 Workshop-Health Chairmen: Krzysztof Zaremba, Ewa Szkiłądź Introduction: Ewa Szkiłądź (National Contact Point for Research Programmes of the EU), Assistance: EUREKA Initiative 1. The Central Research Laboratory as a Shared employing Center of Unique Scientific Equipment for Bio-Medical Research - Igor Tarasiuk - Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education (BelMAPO) (Belarus) - HEA Equipment for treatment of ear noises by Programmable Photostimulation of Visual Receptors - Andriy Zazulyak - National University Lvivska Polytekhnica (Ukraine) - HEA Implementation of telemedicine projects in the Republic of Belarus and possible ways of transregional co-operation in this sphere - Hanna Lysenka - Republican Scientific-and-Practical Center for Medical Technologies, Informatization, Administration and Management of Health (Belarus) - HEA Using modern IT technologies in healthcare system. Western Ukraine - Povkh Markiyan - Lviv Regional Clinical Hospital (Ukraine) - HEA Device for registration of cellular object - Oleksandr Bilyy - State Scientific- Research Control Institute of Veterinary Preparations and Fodder Additives, Ivan Franko Lviv National University (Ukraine) - HEA Biologically active iodine containing substance for correct metabolic disorders in iodine deficient diseases (endemic goiter) - Liliya Nadolnik - State Research and Innovation Center Institute of Pharmacology and Biochemistry of the National Academy of Sciences of Belarus (Belarus) - HEA Establishment of a virtual International Youth Scientific Innovation Center in the field of medical biotechnology - Liliya Nadolnik - State Research and Innovation Center Institute of Pharmacology and Biochemistry of the National Academy of Sciences of Belarus (Belarus) - HEA Technology of production of human fibroblast explants - Liliya Nadolnik - State Research and Innovation Center Institute of Pharmacology and Biochemistry of the National Academy of Sciences of Belarus (Belarus) - HEA Microfabrication for Biochemical Microdevices Jan Marek Łysko- Institute of Electron Technology () - HEA The co-operation project on wide introduction of industrial light sources in new photostimulative biotinformative medical technologies Zenon Gotra, Alexander Kozukhar, Myron Kostiv, Olena Tkachenko, Jevgen Kosyj National University Lvivska Polytechnica (Ukraine) HEA

19 Workshop-Environment Chairmen: Tomasz Kuraś Assistance: EUREKA Initiative 1. Environment Technical Teaching Units - Aliaksandr Mikhailau - LTD ITELSIS (Belarus) - ENV Vehicle exhaust gas biosorbent filter (BIOSOEX) - Valdemar Savicki, Institute of Physics (Lithuania), Vidmantas Ulevicius - JSC AWG KATALIZATOR GROUP, Institute of Physics (Lithuania), Walter Mucha - The Silesian University of Technology () - ENV Fauna and vegetative of city reservoirs and water-currents estimation for the development of recreational and tourist areas in cities - Irina Ledchenkova - Yanka Kupala State University of Grodno 4. Willingness to testing heating equipment of thermal power up to 1 MW tired with solid (pellets, briquette, hard and brown coal) and liquid fuels - Zdzisław Celiński - Institute of Energetics () - ENV Willingness to certifying heating equipment of thermal power up to 1 MW fired with solid and liquid fuels - Zdzisław Celiński - Institute of Energetics () - ENV Environmentally Friendly Technology of Crops Processing - Dmytro Piza - Zaporizhzhya National Technical University (Ukraine) - ENV Environmentally friendly lubricating greases - Kreivaitis Raimondas- Lithuanian University of Agriculture (Lithuania) - ENV SWEX TBR- Water Resources in Soils on Regional Scales - Wojciech Marczewski - Space Research Centre, Polish Academy of Sciences () - ENV Wastewater Treatment - Magdalena Statucka - University of Warmia and Mazury in Olsztyn () - ENV Renewable energy sources (biomass) - Magdalena Statucka - University of Warmia and Mazury in Olsztyn () - ENV Workshop - Energy Chairmen: Jerzy Tokarski, Ivan Kulchytskyy Introduction: National Contact Point for Research Programmes of the EU Assistance: EUREKA Initiative 1. Soil, Water and Energy Exchange/Research (SWEX/R) program of the ESA PECS (European Space Agency, Plan for European Cooperating States) New campaign: Water in soil- ground and satellite monitoring- Bogusław Usowicz - Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences () - ENER

20 2. Heat Pipes applications to energy saving Andrii Rassamakin - National Technical University of Ukraine Kiev Polytechnic Institute (Ukraine) - ENER 22, ENER 23, ENER Compressor of Chomczyk Augustyn Wójcik - Refrigeration Equipment Factory PZL-Dębica S.A () - ENER Motor of Chomczyk Włodzimierz Chomczyk Klaster Innowatorzy () Workshop - New Materials and Processes Chairmen: Jarosław Piekarski, Stanisław Mitura Introduction: Jarosław Piekarski (National Contact Point for Research Programmes of the EU); Assistance: EUREKA Initiative 1. Higher functionality food products from organic vegetable raw materials - Elvyra Jariene - Lithuanian University of Agriculture (Lithuania) - NMP Capacity to produce cooking oil with mustard seeds - Ewa Kotiuk - Vinegar and Mustard Factory in Parczew () - NMP Antioxidant and lipoxygenase inhibitory of pumpkin s hull-less seed, skin, oil cake meal - Honorata Danilcenko - Lithuanian University of Agriculture (Lithuania) - NMP Transparent ceramics - Adam Witek - Institute of Ceramics and Building Materials () - NMP Acoustic wave application for the analysis of the quality and safety of porous food and non-food matrices - Grazina Juodeikiene- Kaunas University of Technology (Lithuania) - NMP Nanocomposite Zr-C-N coatings for punching dies - Mikalai Chekan - PLASMOTEG Science Engineering Center of the Physical Technical Institute of the National Academy of Science of Belarus (Belarus) - NMP Drawing up the new production technology of chocolate products - Maria Jeznach - Warsaw University of Life Sciences () - NMP Individual meetings Poster Session Exhibitors Presentations Forum Awards Ceremony. Forum Dinner

IV Międzynarodowe Forum

IV Międzynarodowe Forum IV Międzynarodowe Forum 12-14.04. 2011 Białowieża TRANSREGIONAL CO-OPERATION and EASTERN PARTNERSHIP NEW MATERIALS and PROCESSES HEALTH ICT ENERGY ENVIRONMENT Patronat honorowy: Minister Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu University of Management and Administration in Zamość Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

BEST OF EAST- FOR EASTERN PARTNERSHIP

BEST OF EAST- FOR EASTERN PARTNERSHIP Forum jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECIAL FORUM & EXHIBITION on BEST OF EAST- FOR EASTERN PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for

Bardziej szczegółowo

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP 5 th International Forum SPECIAL FORUM & EXHIBITION BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for Collaboration European Union Poland Eastern Europe Countries November 28-30, 2011

Bardziej szczegółowo

VI Międzynarodowe Forum

VI Międzynarodowe Forum Forum jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego VI Międzynarodowe Forum 21-23 maja 2012 Miejsce: Białystok, Hotel Gołębiewski TRANSREGIONAL CO-OPERATION

Bardziej szczegółowo

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP 5 th International Forum SPECIAL FORUM & EXHIBITION BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for Collaboration European Union Poland Eastern Europe Countries November 28-30, 2011

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

Możliwości dla MŚP fundusze unijne

Możliwości dla MŚP fundusze unijne KRAKÓW, 17.04.2013 Możliwości dla MŚP fundusze unijne Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

ITMED 2010 Program Forum

ITMED 2010 Program Forum Forum ITMED 2010 jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ITMED 2010 Program Forum Środa, 1.12.2010 9.30 10.30 Rejestracja, powitalna kawa 10.30 11.00 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

April 17 19, 2013. Development cooperation between Polish and Ukrainian regions in innovation area Ivan Kulchytskyy

April 17 19, 2013. Development cooperation between Polish and Ukrainian regions in innovation area Ivan Kulchytskyy Suwałki, POLAND April 17 19, 2013 Development cooperation between Polish and Ukrainian regions in innovation area Ivan Kulchytskyy Lviv Centre of Science, Innovations and Informatization(LvCSII)(Ukraine)

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

4 th International Forum on Innovative Technologies for Medicine

4 th International Forum on Innovative Technologies for Medicine 4 th International Forum on Innovative Technologies for Medicine Forum Proceedings December 1 st 3 rd, 2010 Venue: Bialystok International Innovation Centre of East (IICoE) Innovative Eastern Poland Association,

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodowa Debata Europejskiej Platformy Technologicznej ZrównowaŜonego Rozwoju Surowców

I Międzynarodowa Debata Europejskiej Platformy Technologicznej ZrównowaŜonego Rozwoju Surowców I Międzynarodowa Europejskiej Platformy Technologicznej ZrównowaŜonego Rozwoju Surowców European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources Zasoby Surowcowe Energia Środowisko Nowe Materiały

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowe Forum

VII Międzynarodowe Forum VII Międzynarodowe Forum WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA i PARTNERSTWO WSCHODNIE NOWE MATERIAŁY i PROCESY ZDROWIE ICT ENERGIA ŚRODOWISKO Suwałki, 17-19 kwietnia 2013 Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Erasmus Mundus Akcja 2. East-West European Network on higher Technical education

Erasmus Mundus Akcja 2. East-West European Network on higher Technical education Erasmus Mundus Akcja 2 East-West European Network on higher Technical education 1 Erasmus Mundus Akcja 2 euroasian Starter for Technical Academic Network Application East-West European Network on higher

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

TRANSREGIONAL CO-OPERATION and EASTERN PARTNERSHIP NEW MATERIALS and PROCESSES HEALTH ICT ENERGY ENVIRONMENT. Program Forum.

TRANSREGIONAL CO-OPERATION and EASTERN PARTNERSHIP NEW MATERIALS and PROCESSES HEALTH ICT ENERGY ENVIRONMENT. Program Forum. Forum współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSREGIONAL CO-OPERATION and EASTERN PARTNERSHIP NEW MATERIALS and PROCESSES HEALTH ICT ENERGY ENVIRONMENT Patronat

Bardziej szczegółowo

VIII Międzynarodowe Forum

VIII Międzynarodowe Forum VIII Międzynarodowe Forum WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA i PARTNERSTWO WSCHODNIE NOWE MATERIAŁY i PROCESY ZDROWIE ICT ENERGIA ŚRODOWISKO Supraśl, 12-14 czerwca 2014 Hotel Supraśl PATRONAT HONOROWY (ZAPROSZENI):

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

IX Międzynarodowe Forum

IX Międzynarodowe Forum IX Międzynarodowe Forum TRANSREGIONAL CO-OPERATION and EASTERN PARTNERSHIP NEW MATERIALS and PROCESSES HEALTH ICT ENERGY ENVIRONMENT Supraśl, 28-30 maja 2015 Miejsce: Hotel Supraśl PATRONAT HONOROWY (ZAPROSZENI):

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONFERENCYJNA

INFORMACJA POKONFERENCYJNA Konferencja współorganizowana przez Województwo Podlaskie Miejsce: Supraśl, Hotel Supraśl HONOROWY PATRONAT: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Minister Gospodarki Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

TRANSREGIONAL CO-OPERATION and EASTERN PARTNERSHIP. NEW MATERIALS and PROCESSES HEALTH ICT ENERGY ENVIRONMENT. Forum Proceedings

TRANSREGIONAL CO-OPERATION and EASTERN PARTNERSHIP. NEW MATERIALS and PROCESSES HEALTH ICT ENERGY ENVIRONMENT. Forum Proceedings TRANSREGIONAL CO-OPERATION and EASTERN PARTNERSHIP NEW MATERIALS and PROCESSES HEALTH ICT ENERGY ENVIRONMENT Forum Proceedings (Includes multimedia materials) Innovative Eastern Association International

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

New perspectives of developmnet of cooperation beetween Ukraine and Poland in the area of science and innovations

New perspectives of developmnet of cooperation beetween Ukraine and Poland in the area of science and innovations April 12-14, 2011 Bialowieza, Poland New perspectives of developmnet of cooperation beetween Ukraine and Poland in the area of science and innovations Ivan Kulchytskyy Lviv Centre for Scientific, Technical

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Innovative Technologies for Medicine

Innovative Technologies for Medicine 3 rd International Forum on Innovative Technologies for Medicine Forum Proceedings December 1 3, 2009 Venue: Bialystok International Innovation Centre of East Innovative Eastern Association, 7 Antoniukowska

Bardziej szczegółowo

HEALTH. NUTRIBIOMED Klaster ECOLOGY DIET SUPPLEMENTATION NUTRITION. Joanna Kułdo, PhD. Joanna Kułdo, 12 września 2013. Wrocław, 9 February 2011

HEALTH. NUTRIBIOMED Klaster ECOLOGY DIET SUPPLEMENTATION NUTRITION. Joanna Kułdo, PhD. Joanna Kułdo, 12 września 2013. Wrocław, 9 February 2011 HEALTH NUTRIBIOMED Klaster ECOLOGY NUTRITION DIET SUPPLEMENTATION Joanna Kułdo, PhD Joanna Kułdo, 12 września 2013 Wrocław, 9 February 2011 NUTRIBIOMED Klaster Klaster NUTRIBIOMED to konsorcjum naukowo

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

KIC-InnoEnergy integracja badań, edukacji i innowacji w energetyce. Tomasz Szmuc tsz@agh.edu.pl

KIC-InnoEnergy integracja badań, edukacji i innowacji w energetyce. Tomasz Szmuc tsz@agh.edu.pl KIC-InnoEnergy integracja badań, edukacji i innowacji w energetyce Tomasz Szmuc tsz@agh.edu.pl Plan prezentacji 1. EIT i ogólne zasady Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Community).

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowe Forum

VII Międzynarodowe Forum VII Międzynarodowe Forum WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA i PARTNERSTWO WSCHODNIE NOWE MATERIAŁY i PROCESY ZDROWIE ICT ENERGIA ŚRODOWISKO 17-19 kwietnia 2013 PATRONAT HONOROWY: Wojewoda Podlaski Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Koncepcja WCZTI Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej MNiSW

Zespół ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej MNiSW Polski potencjał i zamierzenia w obszarze technologii i eksploracji kosmosu Z. Kłos (CBK PAN). Zespół ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej MNiSW. SPACE in EUROPE Aktywność space-related Satelity Ziemi

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

VI Międzynarodowe Forum. 21-23 maja 2012. Program Forum. Poniedziałek, 21 maja. Sesja Plenarna I

VI Międzynarodowe Forum. 21-23 maja 2012. Program Forum. Poniedziałek, 21 maja. Sesja Plenarna I Forum jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego VI Międzynarodowe Forum 21-23 maja 2012 TRANSREGIONAL CO OPERATION and EASTERN PARTNERSHIP NEW MATERIALS

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Institute of Technology and Life Sciences in Falenty

Institute of Technology and Life Sciences in Falenty Institute of Technology and Life Sciences in Falenty Instytut Technologiczno - Przyrodniczy Pion Inżynierii Rolnej Zakład Eksploatacji i Budownictwa Wiejskiego Z. Inżynierii Produkcji Roślinnej Z. Inżynierii

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

2) JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health finansowanie badań w obszarze przetwórstwa żywności

2) JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health finansowanie badań w obszarze przetwórstwa żywności Konkursy NCBR 1) Konkurs EUREKA dla konsorcjów międzynarodowych- finansowanie badań rozwojowych o dowolnej tematyce z zakresu nauk ścisłych. Data zamknięcia naboru wniosków: 30 maja 2015r. Projekty muszą

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt i Sieć AutoNet

Projekt i Sieć AutoNet Projekt i Sieć AutoNet www.autonet-central.eu Konferencja InvestExpo Business Meeting Wrocław 12.10.2011 Geneza projektu: - W marcu 2010 roku Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej wspólnie z partnerami

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Szkolenie Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Warszawska M Współpraca Politechniki Warszawskiej z partnerami z Europy Wschodniej Warszawa 18 marca,

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus obejmuje trzy działania, z tego dwa istotne dla studentów i wykładowców:

Program Erasmus Mundus obejmuje trzy działania, z tego dwa istotne dla studentów i wykładowców: ERASMUS MUNDUS Program Erasmus Mundus obejmuje trzy działania, z tego dwa istotne dla studentów i wykładowców: Działanie 1 wspólne studia magisterskie (działanie 1A) i doktoranckie ( działanie 1B) charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Energia w Horyzoncie 2020

Energia w Horyzoncie 2020 Energia w Horyzoncie 2020 Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano

Bardziej szczegółowo

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP 5 th International Forum SPECIAL FORUM & EXHIBITION BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for Collaboration European Union Poland Eastern Europe Countries November 28-30, 2011

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach. Wybrane przykłady

Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach. Wybrane przykłady Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach Wybrane przykłady GATE - German GAlileo Test and Development Environment Centrum testowania Galileo Czas działania 2006-2010 Finansowanie:German

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY The XII General Assembly of The Polish Phytopathological Society was held in Lublin on September 20, 2005. It was attended

Bardziej szczegółowo

L.p. NAZWA KONKURSU JEDNOSTKA FINANSUJĄCA TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU WIĘCEJ INFORMACJI KRAJOWE

L.p. NAZWA KONKURSU JEDNOSTKA FINANSUJĄCA TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU WIĘCEJ INFORMACJI KRAJOWE 1 ERC Starting Grants ERC 03.02.2015 2 ERC Consolidator Grants ERC 12.03.2015 3 ERC Advanced Grants ERC 02.06.2015 4 ERC Proof of Concept Grant ERC 05.02.2015,28.05.2015,01.10.2015 ERA.Net RUS PLUS w ścieżce

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ MAREK GRZYBOWSKI BALTIC SEA REGION OBSERVATORY Akademia Morska w Gdyni m.grzybowski@wpit.am.gdynia.pl Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy międzynarodowe FLAG-ERA http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/flag-era/ M-ERA.NET http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa / Project Manager Krakowski Szpital

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Problemy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym oraz europejskim

Problemy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym oraz europejskim Problemy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym oraz europejskim Andrzej Siemaszko Sekretarz Generalny POLSKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

ITMED 2008 Program Forum

ITMED 2008 Program Forum ITMED 2008 Program Forum Środa, 15 Października Aula Magna Pałacu Branickich, Siedziby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 9.30 - Rejestracja 10.30 11.00 Otwarcie Forum Prof. Jacek Nikliński, Rektor

Bardziej szczegółowo

KIC Raw Materials Wspólnota Wiedzy i Innowacji dla sektora surowców naturalnych

KIC Raw Materials Wspólnota Wiedzy i Innowacji dla sektora surowców naturalnych KIC Raw Materials Wspólnota Wiedzy i Innowacji dla sektora surowców naturalnych Łukasz Nieradko/Kielce/5 marca 2015 Picture source http://www.falconautoonline.com/incoming- KIC EIT Raw Materials (RM) Misja:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020 COSME i Horyzont 2020 Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. COSME small and medium sized enterprises Program na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warszaw University of Technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo