Forum Proceedings. (Includes multimedia materials)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forum Proceedings. (Includes multimedia materials)"

Transkrypt

1 Forum Proceedings April 20 22, 2010, BiałowieŜa TRANSREGIONAL CO-OPERATION and EASTERN PARTNERSHIP NEW MATERIALS and PROCESSES HEALTH ICT ENERGY ENVIRONMENT BUSINESS ENVIRONMENT INSTITUTIONS (Includes multimedia materials) International Innovation Centre of East Innovative Eastern Association, 7 Antoniukowska Str., Bialystok, Phone/fax , Mobile:

2 The Forum proceedings is co-financed by Ministry of Science and Higher Education Publikacja jest współfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Publikacja dystrybuowana bezpłatnie This Proceedings Book chronicles materials of the 3 rd Forum Science and Technology Days -East organised by the Innovative Eastern Association International Innovation Centre of East/ This Proceedings Book was prepared on the basis of materials submitted to Forum organisers. State on 30th of June 2010 Editors: Urszula Kaplińska ElŜbieta Krawczyk-Dembicka Marlena Suchcicka Cover: GraŜyna Klechniowska Published by:

3 ORGANIZERS: International Innovation Centre of East (IICoE) - Innovative Eastern Association (cooperation network: The Council of the Federation of Engineering Associations NOT Białystok, Science and Technology Park -East in Suwalki, Warsaw University of Technology, Medical University of Białystok, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, National Institute of Telecommunications, National Contact Point for Research Programmes of the EU) Polish Agency for Enterprise Development The Marshall s Office of Podlaskie Voivodeship National Contact Point for Research Programmes of the EU EUREKA Innitiative in cooperation with The Swedish Governmental Agency for Innovation Systems VINNOVA and Science and Technology Park -East in Suwalki Warsaw University of Technology Bialystok University of Technology Medical University of Bialystok University of Bialystok Polish Federation of Engineering Associations NOT Warszawa National Contact Point for Research Programmes of the EU (KPK) Polish Chamber of Commerce for Electronics and Telecommunications (KIGEiT) Lviv Centre for Scientific Technical and Economic Information (LvCSTEI) Republican Centre for Technology Transfer in Minsk (RCTT), Belarus Lithuanian Innovation Centre (LIC) - 3 -

4 PROGRAM AND ORGANISING COMMITTE: Tomas Aronsson (EUREKA Sweden) Wacław J. Białkowski (International Innovation Centre of East) chairman Birute Bukauskaite (EUREKA Lithuania ) Andrzej Butarewicz (Bialystok University of Technology) Mariusz Buzun (Technology Transfer Centre of East University of Bialystok) Urszula Kaplińska (International Innovation Centre of East) Ivan Kulchytskyy (Lviv Centre for Scientific Technical and Economic Information) co-chairman Stanisław Kurak(Science and Technology Park -East in Suwalki) Vitali Kuzmin (Republican Centre of Technology Transfer, Minsk, Belarus) Olga Meerovskaya (FP7 National Coordinator in Belarus) Marcin Nawrocki (The Marshall s Office of Podlaskie Voivodeship) Irma Pęciak (Polish Agency for Enterprise Development) Petro Smertenko (EUREKA Ukraine) Joanna Stalewska (National Contact Point for Research Programmes of the EU) Dariusz Szymańczak (Polish Agency for Enterprise Development) Jerzy Tokarski (National Centre for Research and Development EUREKA Initiative) ADVISORY COMMITTEE: prof. Jan Ryszard Dąbrowski (Bialystok University of Technology) prof. Lech Dzienis (Bialystok University of Technology) Sven Gunnar Edlund (VINNOVA Sweden) dr Kastytis Gecas (Lithuanian Innovation Centre) Stefan Kamiński (Polish Chamber of Commerce for Electronics and Telecommunications) prof. Adam Krętowski (Medical University of Bialystok) prof. Raimundas Kirvaitis (Gedyminas Technical University, Lithuania) Victor Kodola (International Centre for Scientific and Technical Information, Russia) prof. Olexander Kowalenko (National Academy of Sciences of Ukraine) Ewa Mańkiewicz-Cudny (Polish Federation of Engineering Associations NOT Warszawa) prof. Stefan Pierzynowski (Lund University) prof. Vladimir Ponariadov (Belarusian State University) prof. Tadeusz Popławski (Bialystok University of Technology) prof. Marek Proniewski (University of Bialystok) Wiktor Raczkowski (Science and Technology Park -East in Suwalki) dr Andrzej Siemaszko (National Contact Point for Research Programmes of the EU) prof. Bogusław Smólski (National Centre for Research and Development) prof. Jan Szmidt (Warsaw University of Technology) dr Alexander Uspenskiy (Republican Centre of Technology Transfer, Minsk, Belarus) Mikhailo Yavorsky (Lviv Centre for Scientific Technical and Economic Information) prof. Krzysztof Zaremba (Warsaw University of Technology) - 4 -

5 CONTENTS 1. PREFACE FORUM PROGRAMME LIST OF PROPOSALS FORUM AWARD LIST OF PARTICIPANTS OF THE 3 rd FORUM SCIENCE AND TECHNOLOGY DAYS POLAND EAST ORGMASZ INSTITUTE OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT IN INDUSTRY

6 Dear Sir/Madam, we have great pleasure and satisfaction to present you with the post-conference materials, containing digitized presentations which were given during the 3 rd Forum Science and Technology Days -East in Bialowieza (), April 20-22, The Forum Science and Technology Days -East aimed at expanding the international co-operation between European B+R teams and enterprises focusing on areas of: ICT, Energy, Environment, Health, New Materials and Processes (NMP) and Transregional Co-operation with Eastern Europe partners, particularly from Ukraine and Belarus and other countries - within Eastern Partnership programme. In participants opinions, Forum has given good opportunities for the undertaking of special business ventures based on the transfer of new technologies and corporate solutions and to prepare common ideas concerning projects being presently in progress (including 7.PR, EUREKA, Regional and Cross Border Cooperation Programmes). The Forum hosted: 1. Scientific and technological sessions on selected issues regarding co-operational possibilities in European programs being presently in progress, concerning ICT, Energy, Environment, Health, NMP and Transregional Co-operation issues. 2. Partnering Event aimed at genuine cooperation on selected issues and technology transfer (organised in collaboration with the Polish, Ukrainian and Lithuanian Offices of EUREKA Initiative). Partnering Event consisted of workshops, poster sessions and individual meetings, presenting possibilities of commercialisation of the solutions, as well as possibilities of co-operation on new projects. 3. Contest: particularly valuable presentations presented during poster sessions and workshops, were given special awards and prizes. 4. Exhibition where offers of cooperation of enterprises, R&D sector, business environment institutions and regions were presented

7 More than 120 people participated in the conference; they represented universities, institutions of scientific research, companies, business environment institutions from, the Ukraine, Belarus and Lithuania. Over 50 presentations and lecture were given during the plenary sessions and workshops and a total of 50 proposals of common projects were drafted many of which stand a good chance of realization. More than 50 posters were presented during the poster sessions. As part of the Partnering Event, tens of individual meetings took place, during which the participants who were interested in the realization of the detailed projects which had been presented in the project workshops, discussed the terms of potential future cooperation in commercialization of the proposed technological solutions or in assuming common projects. Few interesting projects, presented during the Forum by Polish and Lithuanian partners, will be probably co-financed by EUREKA funds. On behalf of the organizers, we would like to thank all who contributed to the undeniable success of the third Forum, particularly the patronage institutions of the conference and the members of the Programme Committee as well as the partners of Innovative Eastern Association. I am convinced that this publication will contribute to the enlargement of international cooperation of R&D teams and companies with partners from Eastern Europe countries. Wacław J. Białkowski Chairman Bialystok, July

8 Szanowni Państwo, Z duŝą przyjemnością i satysfakcją przedstawiamy Państwu materiały pokonferencyjne, zawierające w formie elektronicznej prezentacje, przedstawione podczas III Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód, które odbyło się w BiałowieŜy r. Celem III Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód było rozszerzenie międzynarodowej współpracy europejskich zespołów sfery B+R oraz przedsiębiorstw działających w szczególności w obszarze zdrowia (Health), technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT), energii (Energy), środowiska (Environment), nowych materiałów i procesów (NMP) oraz współpracy regionalnej (Transregional Co-operation) z partnerami z krajów Europy Wschodniej, w szczególności z Białorusi i Ukrainy, a takŝe innymi krajami w ramach Programu Partnerstwa Wschodniego. Zdaniem uczestników, Forum było doskonałą okazją do podjęcia konkretnych przedsięwzięć gospodarczych, bazujących na transferze nowych technologii i rozwiązań do przedsiębiorstw, a takŝe przygotowania wspólnych projektów m.in. w ramach obecnie realizowanych programów współpracy (w tym 7.PR, EUREKA, Programy Współpracy Regionalnej i Transgranicznej). W ramach Forum zorganizowano: 1. Sesje naukowo-techniczne, prezentujące wybrane zagadnienia dot. moŝliwości współpracy w obecnie realizowanych programach współpracy europejskiej, obejmujących zagadnienia z obszaru zdrowia (Health), technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), energii (Energy), środowiska (Environment), nowych materiałów i procesów (NMP) oraz współpracy regionalnej (Transregional Co-operation). 2. Spotkania w ramach Partnering Event, celem których było podjęcie konkretnej współpracy w wybranych tematach i transfer technologii (organizacja we współpracy z Biurami Inicjatywy EUREKA z Polski, Ukrainy i Litwy). W skład Partnering Event weszły warsztaty, sesja plakatowa i spotkania indywidualne, prezentujące oferty moŝliwości komercjalizacji prezentowanych rozwiązań, a takŝe współpracy w nowych projektach. 3. Konkurs, w ramach którego szczególnie cenne prezentacje, przedstawione podczas sesji posterowych i workshopów, otrzymały specjalne nagrody i wyróŝnienia. 4. Prezentację wystawienniczą, podczas której zaprezentowane zostały oferty współpracy przedsiębiorstw, B+R, instytucji otoczenia biznesu i regionów - 8 -

9 W FORUM wzięło udział ponad 120 osób, reprezentujących wyŝsze uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu z Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy. Podczas sesji plenarnych i warsztatów przedstawiono ponad 50 prezentacji i referatów oraz 50 propozycji wspólnych projektów, z których wiele ma szanse na realizację. Podczas sesji plakatowych zaprezentowano ponad 50 multimedialnych plakatów. W ramach Partnering Event miało miejsce kilkadziesiąt spotkań indywidualnych, podczas których uczestnicy, zainteresowani realizacją konkretnych, prezentowanych podczas warsztatów projektów, omawiali moŝliwości współpracy w komercjalizacji proponowanych rozwiązań technologicznych lub podjęcia wspólnych projektów. Forum zaowocowało równieŝ uzgodnieniami dotyczącymi kilku projektów EUREKI (z udziałem partnerów polskich i litewskich). W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do bezspornego sukcesu III Forum, w szczególności instytucjom patronującym konferencji oraz członkom Komitetu Programowego i partnerom Stowarzyszenia Innowacyjna Polska Wschodnia. Jestem przekonany, Ŝe to wydawnictwo przyczyni się do rozszerzenia międzynarodowej współpracy europejskich zespołów sfery B+R oraz przedsiębiorstw z partnerami z Europy Wschodniej. Wacław J. Białkowski Przewodniczący Forum Białystok, lipiec

10 April 20-22, 2010 Białowieża TRANSREGIONAL CO-OPERATION and EASTERN PARTNERSHIP NEW MATERIALS and PROCESSES HEALTH ICT ENERGY ENVIRONMENT BUSINESS ENVIRONMENT INSTITUTIONS Forum Programme Venue: Białowieża, Żubrówka Hotel Tuesday, April Registration Chairmen: Jerzy Tokarski, Łukasz Kurpisz Plenary Session I Possibilities of cooperation within EUREKA Initiative and EUROSTARS Programme - EUREKA (National Centre for Research and Development Jerzy Tokarski) - EUREKA Lithuania (Raimonda Petkeviciene) - EUREKA Ukraine (Ivan Kulchytskyy) Possibilities of cooperation of and EU with Eastern Europe countries within European Programmes (FP7, CIP) experiences and future - National Contact Point for Research Programmes of the EU (Andrzej Galik, Łukasz Kurpisz)

11 Poster Session Transregional Co-operation Health 1. Creating the joint web-portal of the investment projects of Mostyska district and Peremyshl county and integrating the GIS system Electronic Resource passport cross-border community of Mostyska-Peremyshl - Sergiy Lunkov, Valentina Darnopykh, Victor Klochkov - Research-and-Production Company GRIS (Ukraine) TCo 01P 2. Development of proinnovative services within National Innovation Centres (KSI) Jerzy Wołkowycki - The Council of the Federation of Engineering Associations NOT Białystok TCo 02P 3. The development of innovative academic entrepreneurship as a source of growth of innovation economy - Michał Borowy- Warsaw University of Life Sciences () TCo 03P 4. Local Communities Initiatives Andrzej Pietrych - The College of Finance and Management in Siedlce () TCo 04P 5. Valuable and trusted Polish partner in join and European Union Projects The College of Finance and Management in Siedlce () TCo 05P 6. LCTT PL Tomasz Kuraś - Lublin Center For Technology Transfer, Lublin University of Technology () TCo 06P 7. International Innovative Centre of East Wacław J. Białkowski Innovative Eastern Association () - TCo 07P 8. Medical Cluster of Eastern animator of innovation and cooperation in biomedical engineering Elżbieta Krawczyk-Dembicka, Wacław J. Białkowski Medical Cluster of Eastern () - TCo 08P 9. BEST Park Ltd. Zbigniew Kądzielski BEST Park Ltd. () - TCo 09P 1. Conception on formation of Bukovinian transborder medicalecological centre - Ivashchuk Oleksandr, Andriychuk Denys, Nataliia Zelinska - Bukovinian State Medical University (Ukraine) HEA 01P 2. Creating a model of cross-border monitoring of the learning disability of children - Tetyana Pichuhina - Medical- logopedic centre Svitava Galitska (Ukraine) HEA 02P 3. Equipment for treatment of ear noises by Programmable Photostimulation of Visual Receptors - Andrij Zazulyak, Alexander

12 Kozhukhar, Olena Tkachenko, Roman Didych - National University Lvivska Politechnika (Ukraine) HEA 03P 4. The Trans-regional Network on Early Diagnostics in Educational Desadaptation - Tetyana Pichuhina, Sergiy Lunkov (Ukraine), Liliya Nadolnik (Belarus), Jan Paczek () - Research-and-Production Company GRIS (Ukraine) HEA 04P 5. Implementation of telemedicine projects in the Republic of Belarus and possible ways of transregional co-operation in this sphere - Siamen Paliakou, Dmitry Kunitski, Hanna Lysenka - Republican Scientificand-Practical Center for Medical Technologies, Informatization, Administration and Management of Health (Belarus) HEA 05P 6. The co-operation project on wide introduction of industrial light sources in new photo stimulative bio informative medical technologies - Zenon Gotra, Alexander Kozhukhar, Myron Kostiv, Olena Tkachenko, Jevgen Kosyj - National University Lvivska Politechnika (Ukraine) HEA 06P 7. The Central Research Laboratory as a Shared employing Center of Unique Scientific Equipment for Bio-Medical Research - Igor Tarasiuk - Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education (BelMAPO) (Belarus) HEA 07P 8. Medical University of Lublin - Kazimierz Głowniak () HEA 08P 9. National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene () HEA 09P 10. Microfabrication for Biochemical Microdevices - Jan Marek Łysko, Anna Baraniecka, Krzysztof Domański, Piotr Grabiec- The Institute of Electron Technology () HEA 10P 11. Technology of Human Motion Coordination Konstantin Miatliuk, Andrzej Łukaszewicz Institute of Mathematics and Cybernetics, Minsk, Bialystok University of Technology (Belarus and ) HEA 11P 12. Establishment of a virtual International Youth Scientific innovation Center in the field of medical biotechnology Liliya Nadolnik - State Research and Innovation Center Institute of Pharmacology and Biochemistry of the National Academy of Sciences of Belarus (Belarus) HEA 12P 13. Biologically active iodine containing substance for correct metabolic disorders in iodine deficient diseases (endemic goiter) - L.I. Nadolnik, S.S. Chumachenko, P.N. Klimovich, Balayeva-Tikhomirova, A.A. Chirkin - Research and Innovation Center Institute of Pharmacology and Biochemistry of the National Academy of Sciences of Belarus (Belarus) HEA 13P 14. Development of technology for determining the quantity of microbiological objects during cultivation thereof - Ihor Kotsyumbas, Oleksandr Bilyy, Ihor Kushnir State Scientific Research Control Institute of Veterinary Preparations and Fodder Additives (Ukraine) HEA 14P

13 15. Device for registration of cellular object - Oleksandr Bilyy, Vasyl Getman, Roman Yaremyk, Ihor Kotsyumbas, Ihor Kushnir - Ivan Franko Lviv National University (Ukraine) HEA 15P Environment 1. Intelligent system of automatic control pollution water in trans borders river Bug - Volodymyr Harbarchuk - Lublin University of Technology () ENV 01P 2. System of estimation of damage to water Ecosystems from War Games - Boris Alexandrov, Sergiy Lunkov - Research-and-Production Company GRIS (Ukraine) ENV 02P 3. Technical Teaching Units - Aliaksandr Mikhailau - Itelsis LTD (Belarus) ENV 03P 4. GMES - Global Monitoring for Environment and Security - Klaudia Bielińska - Space Research Centre of Polish Academy of Sciences () ENV 04P 5. SWEX TBR- Water Resources in Soils on Regional Scales - Wojciech Marczewski, Bogusław Usowicz, Mateusz Łukowski - Polish Acedemy of Sciences () ENV 05P 6. Environmental management as an element of the competitive edge of the enterprise - Renata Marks-Bielska - University of Warmia and Mazury in Olsztyn () ENV 06P 7. Nanoparticles modify environmentally friendly lubricating greases - J. Padgurskas, R. Kreivaitis, V. Jankauskas, A. Kupčinskas - Lithuanian University of Agriculture (Lithuania) ENV 07P 8. Water in soil- ground and satellite monitoring - Bogusław Usowicz, Wojciech Marczewski, Mateusz Łukowski - Polish Academy of Sciences () ENV 08P 9. Vehicle exhaust gas biosorbent filter BIOSOEX - Vidmantas Ulevicius, Valdemar Savicki, Jozef Pastuszka, Tomasz Debowski- Institute of Physic, JSC AWG KATALIZATOR GROUP, The Sislesian University of Technology, AWG Polonez (Lithuania, ) ENV 09P 10. Belarusian Space System For Earth Remote Sensing Sergey Romanov National Academy of Sciences of Belarus (Belarus) ENV 10P 11. Regional Center for Food Quality and Safety Control Elena Apiakun, Leonid Nefedov Yanka Kupala State University of Grodno (Belarus) ENV 11P 12. Development of new composition systems on the base of organic dyes injected into nanoporous glass, polymers, semi-conductors and DNA-lipidic complexes - Vikentsy Tarkovsky - Yanka Kupala State University of Grodno (Belarus) ENV 12P

14 13. Fauna and vegetative of city reservoirs and water-currents estimation for the development of recreational and tourist areas in cities - Irina Ledchenkova, Olga Yanchurevich - Yanka Kupala State University of Grodno (Belarus) ENV 13P 14. Environmentally friendly technology of crops processing - Dmytro M. Piza, Sergij V. Morshchavka, Evgen L. Belousov - Zaporizhzhya National Technical University - ENV 14P Energy 1. Compressor of Chomczyk Augustyn Wójcik, Włodzimierz Chomczyk, Paweł Birkowski () ENER 01P 2. Division of Boilers and Heating Equipment in Łódź - Poster I - Sławomir Pilarski - Testing Laboratory of Boilers and Heating Equipment- Institute of Power Engineering () ENER 02P 3. Division of Boilers and Heating Equipment in Łódź - Poster II - Sławomir Pilarski - Testing Laboratory of Boilers and Heating Equipment- Institute of Power Engineering () ENER 03P 4. Division of Boilers and Heating Equipment in Łódź - Poster III - Sławomir Pilarski - Testing Laboratory of Boilers and Heating Equipment- Institute of Power Engineering () ENER 04P 5. Certification Unit - Poster IV - Sławomir Pilarski - Institute of Power Engineering () ENER 05P New Materials and Processes 1. The possibility of mustard oil usage - Ewa Kotiuk- Vinegar and Mustard Factory in Parczew () NMP 01P 2. Advanced ceramics. New applications of the oldest technology - Adam Witek, Krzysztof Szamałek, Irena Witosławska - Institute of Ceramics and Building Materials () NMP 02P 3. Pumpkins fruits antioxidants and their activity - Honorata Danilcenko - Lithuanian University of Agriculture (Lithuania) NMP 03P 4. Higher functionality food products from organic vegetable raw materials (ECORAW) - Elvyra Jariene - Lithuanian University of Agriculture (Lithuania) NMP 04P 5. Farming Production Alternative Source of Bioproducts - Stanisław Bielski - University of Warmia and Mazury in Olsztyn () NMP 05P 6. Nanocomposite Zr-C-N Coatings for Punching Dies Mikalai Chekan - PLASMIOTEG Scientific Engineering Center of the Physical technical Institute of the National Academy Sciences of Belarus (Belarus) NMP 06P

15 7. Investigation of mechanisms of uptake by plants of 137Cs, others radionuclides and chemical pollutants under natural conditions - Vasyl Prorok - Kyiv Taras Shevchenko National University (Ukraine) NMP 07P ICT 1. Ukrainian National Grid - Evgenij Martynov - Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, National Academy of Sciences (Ukraine) ICT 01P 2. Software Solutions for Demanding Business - Andrzej Sobolewski - ASSECO POLAND S.A. () ICT 02P 3. Radio Link for UWB Systems Marek Nowakowski Białystok University of Technology () ICT 03P Get Together Reception

16 Wednesday, April Registration 9.30 Forum Opening Chairmen: Wacław J. Białkowski Ivan Kulchytskyy with participation of Honorary Guests and representatives of: Ministry of Science and Higher Education, Ministry of Economy, Polish Agency for Enterprise Development, The Marshall of the Podlaskie Voivodeship Special Awards Ceremony EU goes East Chairmen: Jerzy Tokarski, Jerzy Supel Plenary Session II Regional development and cooperation with East countries initiatives the importance for the region of Podlaskie Marcin Nawrocki - Podlaskie Voivodeship Marshal s Office () Current experience and funding clusters and technology parks in Polish Agency for Enterprise Development () INCO (horizontal activities) Adam Głuszuk National Contact Point in () Information support and consultancy for the active and future partnerships which include Belarusian teams within FP7 - Olga Meerovskaya- Belarusian Institute of Sysytem Analysis and Information Support of Scientific and Technical Sphere (Belarus) National Centre for Research and Development EUREKA Initiative (Jerzy Tokarski) Cooperation with EU how to explore potentials and new possibilities - view from Ukraine - Lviv Center for Scientific, Technical and Economic Information (Ivan Kulchytskyy)

17 Partnering Event Workshop Transregional Co-operation Chairmen: Wiesław Tadeusz Popławski, Raimonda Petkeviciene Introduction: National Contact Point for Research Programmes of the EU, Assistance: EUREKA Initiative 1. Centre for Innovation and Technology Transfer Magdalena Statucka - University of Warmia and Mazury in Olsztyn () - TCo Cooperation of the border region local authorities on development of environmentally-friendly water - supply sources in the rural areas - Alexy Khomich - Brest State University named after A.S. Pushkin (Belarus) - TCo Networking and people-to-people cooperation Mariusz Zamyłko - The College of Finance and Management in Siedlce () - TCo LvCSTEI- an effective partner and information service provider within preparation and participation in EU projects - Ivan Kulchytskyy - Lviv Centre for Scientific, Technical and Economic Information (Ukraine) - TCo Medical Cluster of Eastern animator of innovation and cooperation in biomedical engineering Elżbieta Krawczyk-Dembicka, Wacław J. Białkowski Medical Cluster of Eastern () - TCo The development of consultancy services provided by the proinnovation centers KSI - Jerzy Wołkowycki - The Council of The Polish Federation of Engineering Associations - NOT Białystok () - TCo Institute of Organization and Management in Industry Orgmasz Witold Witowski () TCo Individual meetings Poster Session Exhibitors Presentations Lunch

18 Workshop-Health Chairmen: Krzysztof Zaremba, Ewa Szkiłądź Introduction: Ewa Szkiłądź (National Contact Point for Research Programmes of the EU), Assistance: EUREKA Initiative 1. The Central Research Laboratory as a Shared employing Center of Unique Scientific Equipment for Bio-Medical Research - Igor Tarasiuk - Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education (BelMAPO) (Belarus) - HEA Equipment for treatment of ear noises by Programmable Photostimulation of Visual Receptors - Andriy Zazulyak - National University Lvivska Polytekhnica (Ukraine) - HEA Implementation of telemedicine projects in the Republic of Belarus and possible ways of transregional co-operation in this sphere - Hanna Lysenka - Republican Scientific-and-Practical Center for Medical Technologies, Informatization, Administration and Management of Health (Belarus) - HEA Using modern IT technologies in healthcare system. Western Ukraine - Povkh Markiyan - Lviv Regional Clinical Hospital (Ukraine) - HEA Device for registration of cellular object - Oleksandr Bilyy - State Scientific- Research Control Institute of Veterinary Preparations and Fodder Additives, Ivan Franko Lviv National University (Ukraine) - HEA Biologically active iodine containing substance for correct metabolic disorders in iodine deficient diseases (endemic goiter) - Liliya Nadolnik - State Research and Innovation Center Institute of Pharmacology and Biochemistry of the National Academy of Sciences of Belarus (Belarus) - HEA Establishment of a virtual International Youth Scientific Innovation Center in the field of medical biotechnology - Liliya Nadolnik - State Research and Innovation Center Institute of Pharmacology and Biochemistry of the National Academy of Sciences of Belarus (Belarus) - HEA Technology of production of human fibroblast explants - Liliya Nadolnik - State Research and Innovation Center Institute of Pharmacology and Biochemistry of the National Academy of Sciences of Belarus (Belarus) - HEA Microfabrication for Biochemical Microdevices Jan Marek Łysko- Institute of Electron Technology () - HEA The co-operation project on wide introduction of industrial light sources in new photostimulative biotinformative medical technologies Zenon Gotra, Alexander Kozukhar, Myron Kostiv, Olena Tkachenko, Jevgen Kosyj National University Lvivska Polytechnica (Ukraine) HEA

19 Workshop-Environment Chairmen: Tomasz Kuraś Assistance: EUREKA Initiative 1. Environment Technical Teaching Units - Aliaksandr Mikhailau - LTD ITELSIS (Belarus) - ENV Vehicle exhaust gas biosorbent filter (BIOSOEX) - Valdemar Savicki, Institute of Physics (Lithuania), Vidmantas Ulevicius - JSC AWG KATALIZATOR GROUP, Institute of Physics (Lithuania), Walter Mucha - The Silesian University of Technology () - ENV Fauna and vegetative of city reservoirs and water-currents estimation for the development of recreational and tourist areas in cities - Irina Ledchenkova - Yanka Kupala State University of Grodno 4. Willingness to testing heating equipment of thermal power up to 1 MW tired with solid (pellets, briquette, hard and brown coal) and liquid fuels - Zdzisław Celiński - Institute of Energetics () - ENV Willingness to certifying heating equipment of thermal power up to 1 MW fired with solid and liquid fuels - Zdzisław Celiński - Institute of Energetics () - ENV Environmentally Friendly Technology of Crops Processing - Dmytro Piza - Zaporizhzhya National Technical University (Ukraine) - ENV Environmentally friendly lubricating greases - Kreivaitis Raimondas- Lithuanian University of Agriculture (Lithuania) - ENV SWEX TBR- Water Resources in Soils on Regional Scales - Wojciech Marczewski - Space Research Centre, Polish Academy of Sciences () - ENV Wastewater Treatment - Magdalena Statucka - University of Warmia and Mazury in Olsztyn () - ENV Renewable energy sources (biomass) - Magdalena Statucka - University of Warmia and Mazury in Olsztyn () - ENV Workshop - Energy Chairmen: Jerzy Tokarski, Ivan Kulchytskyy Introduction: National Contact Point for Research Programmes of the EU Assistance: EUREKA Initiative 1. Soil, Water and Energy Exchange/Research (SWEX/R) program of the ESA PECS (European Space Agency, Plan for European Cooperating States) New campaign: Water in soil- ground and satellite monitoring- Bogusław Usowicz - Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences () - ENER

20 2. Heat Pipes applications to energy saving Andrii Rassamakin - National Technical University of Ukraine Kiev Polytechnic Institute (Ukraine) - ENER 22, ENER 23, ENER Compressor of Chomczyk Augustyn Wójcik - Refrigeration Equipment Factory PZL-Dębica S.A () - ENER Motor of Chomczyk Włodzimierz Chomczyk Klaster Innowatorzy () Workshop - New Materials and Processes Chairmen: Jarosław Piekarski, Stanisław Mitura Introduction: Jarosław Piekarski (National Contact Point for Research Programmes of the EU); Assistance: EUREKA Initiative 1. Higher functionality food products from organic vegetable raw materials - Elvyra Jariene - Lithuanian University of Agriculture (Lithuania) - NMP Capacity to produce cooking oil with mustard seeds - Ewa Kotiuk - Vinegar and Mustard Factory in Parczew () - NMP Antioxidant and lipoxygenase inhibitory of pumpkin s hull-less seed, skin, oil cake meal - Honorata Danilcenko - Lithuanian University of Agriculture (Lithuania) - NMP Transparent ceramics - Adam Witek - Institute of Ceramics and Building Materials () - NMP Acoustic wave application for the analysis of the quality and safety of porous food and non-food matrices - Grazina Juodeikiene- Kaunas University of Technology (Lithuania) - NMP Nanocomposite Zr-C-N coatings for punching dies - Mikalai Chekan - PLASMOTEG Science Engineering Center of the Physical Technical Institute of the National Academy of Science of Belarus (Belarus) - NMP Drawing up the new production technology of chocolate products - Maria Jeznach - Warsaw University of Life Sciences () - NMP Individual meetings Poster Session Exhibitors Presentations Forum Awards Ceremony. Forum Dinner

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna i ezdrowie 2014

Telemedycyna i ezdrowie 2014 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia www.telemedycyna.org 1998-2014 Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego www.e-zdrowie.pl 24

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52 Wydawca: Biuro Monitorowania i Zarządzania RSI Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków imalopolska@umwm.pl tel./fax:

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo