Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania."

Transkrypt

1 P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A

2 Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz mniej zależą od decyzji podejmowanych w oparciu o rekomendacje wywodzące się ze znanej, szeroko dostępnej wiedzy oraz analizy zjawisk przeprowadzonych z wykorzystaniem powszechnie stosowanych narzędzi do diagnozowania rzeczywistości. W erze globalizacji i Internetu wiedza jest łatwo dostępna dla wszystkich, a większość absolwentów posiada wykształcenie, na które składają się te same teorie, narzędzia, zbiory przyjętych prawd, zdefiniowanych zasad i wyznaczonych procedur. Pożądane cechy przywódcy: wizjonerstwo, odwaga w podejmowaniu decyzji, determinacja oraz umiejętności takie jak: krytycyzm, kreatywność wymagają formowania, kształtowania, rozwijania. Do tego potrzebne jest środowisko, w którym można te cechy rozwijać. Studia Executive MBA prowadzone przez POU poszerzają horyzonty myślenia i uczą wychodzenia poza utarte schematy działania. Pozwalają na spoglądanie na te same sytuacje z różnych punktów widzenia. Inspirują, wskazują ciekawe ścieżki rozwiązań, rozwijają interdyscyplinarną wiedzę, kształtują nowe postawy tak ważne przy podejmowaniu strategicznych decyzji. W Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University nie dajemy recept. Uczymy jak nawigować wśród praktyki i teorii zarządzania, problemów strategicznych, z którymi spotykają się współcześni menedżerowie. Jeżeli są Państwo gotowi do podjęcia tych wyzwań, gorąco zapraszam na studia Executive MBA w Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University. Dr Zuzanna Kalisiak Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania / Polish Open University

3 Program studiów Executive MBA w Wyższej Szkole Zarządzania Polish Open University posiada akredytację Association of MBAs. AKREDYTACJE Executive MBA w POU to unikalne studia dostosowane do potrzeb polskich menedżerów, które posiadają akredytację Association of MBAs instytucji zrzeszającej najlepsze uczelnie biznesowe na świecie, prowadzące studia MBA. Association of MBAs (Londyn) to renomowana międzynarodowa komisja akredytująca programy MBA. POU jest pierwszą polską uczelnią, która została członkiem tego stowarzyszenia i tym samym dołączyła do grona najlepszych szkół biznesu na świecie Członkostwo w Association of MBAs dla tów i słuchaczy POU absolwenoznacza: Przynależność do społeczności najlepiej wykształconych liderów biznesu Możliwość komunikowania się i współpracy z wspierającymi się członkami klubu Association of MBAs Pomoc w kształtowaniu kariery zawodowej poprzez ułatwienie wyboru i dostępu do najlepszych firm rekrutacyjnych i szkoleniowych na świecie Możliwość udziału na preferencyjnych warunkach w licznych seminariach i konferencjach

4 Oznacza to, że absolwenci POU otrzymują dwa dyplomy: Dyplom Executive MBA wydawany przez Wyższą Szkołę Zarządzania / Polish Open University brytyjski wydawany przez Association of MBAs DWA DYPLOMY M B A

5 6 unikalnych cech wyróżniających studia Executive MBA w POU UNIKALNE CECHY 1zintegrowane podejście do wiedzy Program studiów EMBA został tak skonstruowany, aby ściśle korespondował z rzeczywistością biznesową oraz zadaniami, które musi realizować funkcjonujący w niej menedżer. Umożliwia zatem zdobycie gruntownej wiedzy w wielu dziedzinach zarządzania, przy jednoczesnym wskazywaniu wzajemnych powiązań, które muszą być brane pod uwagę na etapie podejmowania decyzji menedżerskich. przepływ wiedzy między biznesem a światem akademickim (warsztaty strategiczne) Doświadczenie praktyków biznesu jest tak samo ważne, jak wiedza akademicka. Wielką zaletą POU jest umiejętność połączenia tych światów.2

6 inspiracja atmosfera zrób to sam 3 Wykładowcy POU to specjaliści doskonale przygotowani, zarówno pod względem merytorycznym, jak i w zakresie umiejętności dydaktycznych. Motywowanie i budowanie zaangażowania studentów oraz tworzenie inspirującej atmosfery, to tylko niektóre sprawdzone sposoby wychodzenia poza utarte schematy i standardowe rozwiązania. POU nie uczy prostych reguł i teorii. Wykorzystuje potencjał studentów, ich kreatywność oraz doświadczenie. Wykładowcy POU są przewodnikami i doradcami, a nie tradycyjnymi nauczycielami akademickimi. 4narzędzia on-line POU od wielu lat tworzy i wdraża specjalistyczne narzędzia dydaktyczne, wykorzystujące najnowsze technologie informatyczne. Warsztaty z wykorzystaniem narzędzi on-line dotyczą analizy zagadnień gospodarczych i zjawisk ekonomicznych. Pozwalają na współpracę z najlepszymi teoretykami oraz praktykami ekonomii i biznesu. międzynarodowa kadra Wybrane warsztaty, seminaria strategiczne oraz zajęcia on-line prowadzone są przez wy- kładowców oraz specjalistów z zagranicy.5 angielski język biznesu Część zajęć prowadzona jest w języku 6angielskim.

7 DLACZEGO WARTO? Dlaczego warto wybrać studia Executive MBA w POU? Odpowiadają na potrzeby firm wiedza pozyskiwana podczas studiów jest bezpośrednio przekładana na konkretne rozwiązania praktyczne. Dzięki temu inwestycja w studia Executive MBA jest opłacalna również z punktu widzenia pracodawców. Uczestnicy zyskują konkretne umiejętności projektowania i wdrażania nowych rozwiązań, które zwiększają efektywność ich firm. Pomagają uczestnikom spojrzeć na firmy, w których pracują z szerszej, strategicznej perspektywy. Pozwalają na dogłębne zrozumienie wszystkich istotnych aspektów funkcjonowania firmy. Poszerzają horyzonty i uczą wychodzenia poza utarte schematy działania. Oparte są na autorskim programie POU, dostosowanym do realiów polskiej gospodarki. Warsztaty prowadzone są zarówno przez praktyków biznesu, jak i przez nauczycieli akademickich, którzy dzięki odpowiedniemu przygotowaniu dydaktycznemu pełnią rolę doradców. Charakteryzują się indywidualnym podejściem do uczestników zajęć.

8 Studia Executive MBA adresowane są do: właścicieli firm, członków zarządu, którzy poszukują nowych narzędzi pomocnych w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz efektywnym zarządzaniu ludźmi menedżerów zarządzających działami lub zespołami, którzy poszukują szerszego spojrzenia na biznes osób zarządzających firmami bez formalnego wykształcenia menedżerskiego (specjalistów innych dziedzin, np. inżynierów, lekarzy) młodszych menedżerów dynamicznie rozwijających swoją karierę zawodową Osoby nieposiadające tytułu magistra mogą w trakcie studiów Executive MBA realizować studia magisterskie na Specjalności Zarządzanie Biznesem. Proces kwalifikacji na studia magisterskie przebiega oddzielnie, niezależnie od kwalifikacji na studia Executive MBA. DLA KOGO?

9 Studia Executive MBA w POU są podzielone na dwa poziomy: PROGRAM STUDIÓW Pierwszy daje możliwość gruntownego poznania aktualnych problemów zarządzania, rozwija zdolności analityczne i kompetencje menedżerskie Na drugim poziomie dominuje problematyka strategii, omawiane są procesy podejmowania decyzji strategicznych i wprowadzania zmian w organizacjach semestr I Zarządzanie Organizacją Globalne Środowisko Ekonomiczne semestr III Komunikacja Strategiczna Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstw Przywództwo a Zmiana Dysertacja poziom 1 PK 30* 10* poziom 2 PK 10* 10* 10* Dynamika Rynków Wschodzących semestr II Projekt Innowacyjny Strategie Przedsiębiorstw semestr IV IT a Wartość Przedsiębiorstwa Moduł(y) do wyboru: Dysertacja Odpowiedzialne Zarządzanie w Warunkach Globalizacji Marketing Strategiczny Finanse Strategiczne moduły do wyboru PK 20* 20* PK 10* 20* lub 10* 40* PK 20* 10* 10* 10* Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Strategiczne Zarządzanie Operacjami 10* 10* * punkty kredytowe

10 Opisy modułów Zarządzanie Organizacją Współczesne zarządzanie jest nierozerwalnie związane z uwzględnianiem wpływu wysoce konkurencyjnego i zmiennego otoczenia. Stawia to wyzwania tradycyjnym standardom i praktykom w planach i działaniach organizacji. Tradycyjnie biznes organizowano i zarządzano nim w oparciu o takie obszary funkcjonalne jak: finanse, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie operacyjne, systemy informacyjne itd. Stąd celem modułu jest zrozumienie tych podstawowych funkcji. Z drugiej zaś strony, nowe standardy zarządzania podkreślają znaczenie procesów w działalności biznesowej. Dlatego też dyskutowane są szczegółowo problemy i wyzwania związane z zarządzaniem procesowym. Moduł dostarcza wiedzy i umiejętności umożliwiających menedżerom ocenę potencjału przedsiębiorstwa oraz zrozumienie procesu opracowania i wdrożenia strategii, w kontekście wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia organizacji. Wiedza z tego modułu daje solidne podstawy (bez względu na charakter wcześniejszych doświadczeń słuchaczy w biznesie) do gruntownego poznania problematyki zarządzania strategicznego. Program modułu Marketing Przewaga konkurencyjna, redefinicja marketingu Nowe podejście do strategii marketingowej oraz doskonałości marketingowej Marketing relacji Twarde i miękkie aspekty rynku (klientów, konkurencji) Zarządzanie rozszerzonym marketingiem mix Rola i funkcja marki Znaczenie Public Relations w tworzeniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa OPISY MODUŁÓW

11 Finanse Sprawozdawczość finansowa: analiza oraz interpretacja sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa Budżet i kontrola budżetowa Rachunek kosztów (struktura kosztów, koszty ogólne, koszty marginalne, koszty standardowe) Analiza punktu zrównania Źródła finansowania Ocena inwestycji i szacowanie ryzyka Zarządzanie zasobami ludzkimi PROGRAM STUDIÓW Główne trendy w ZZL Rozwój ZZL przyczyny tworzenia nowych modeli i teorii Kultura organizacji (typologia, tworzenie) Główne funkcje ZZL (rekrutacja i selekcja, rozwój pracowników, zarządzanie wynagrodzeniami, w tym finansowe i pozafinansowe elementy wynagrodzeń, ocena pracowników, zarządzanie wynikami) Planowanie zasobów ludzkich (rozwój i wykorzystanie zasobów ludzkich, elastyczne metody zatrudnienia) Zarządzanie kapitałem intelektualnym Zarządzanie operacyjne Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Zarządzanie procesami biznesowymi organizacji Zależność między strukturą organizacji, a efektywnością operacyjną Zarządzanie produktywnością Łańcuch wartości Tworzenie wartości dodanej w organizacji Zarządzanie strategiczne Przegląd głównych koncepcji i modeli zarządzania strategicznego Zmienne otoczenie organizacji: czynniki ekonomiczne, społeczne, polityczne i technologiczne oraz zmiany struktury przemysłu i rynku Potencjał organizacji: analiza zasobów i potencjału strategicznego, kluczowe kompetencje, misja i cele organizacji, kultura i wartości organizacji Źródła przewagi konkurencyjnej Formułowanie strategii: techniki i modele służące tworzeniu i ocenie strategii, analizo-

12 wanie opcji strategicznych, proces podejmowania decyzji strategicznych Wdrażanie strategii: zarządzanie zasobami oraz ich kontrola, monitorowanie osiągnięć i wpływu struktury i systemów organizacyjnych na strategię Strategie Przedsiębiorstw Moduł rozpoczyna się od przeglądu teorii dotyczących strategii przedsiębiorstw i zarysowania racjonalnego modelu strategii, który jest często stosowany w praktyce organizacji. Tradycyjne planowanie strategiczne, zakładające przewidywalne zmiany w otoczeniu i konkurencji nie jest już skuteczne w obecnych warunkach. Jednak w warunkach polskich, gdzie umiejętności zarządzania strategicznego są jeszcze dość rzadkie, ten prosty, racjonalny model strategii jest ciągle przydatny. Tworzy on bowiem podstawowe ramy umożliwiające integrację poznanych już obszarów wiedzy i doskonalenie myślenia strategicznego. Kolejnym celem modułu jest dokonanie przeglądu wyzwań wynikających z burzliwego rozwoju otoczenia biznesowego i powiązanie ich z praktyką zarządzania strategicznego. Oznacza to m.in. krytyczne podejście do istniejących modeli i narzędzi służących do analizy i wyboru opcji strategicznych. Strategie przedsiębiorstw są rozważane w kontekście polskim, europejskim i globalnym. Program modułu Specyfika zarządzania na poziomie strategicznym Modele i teorie zarządzania strategicznego Źródła przewagi konkurencyjnej Identyfikacja szans i zagrożeń rozwoju branży i firmy Przyczyny porażek i sukcesów strategicznych, strategie naprawcze Dobór rozwiązań strategicznych dla firm o różnym potencjale Społeczna odpowiedzialność biznesu Globalne alianse strategiczne i joint ventures PROGRAM STUDIÓW

13 Projekt Innowacyjny Moduł umożliwia słuchaczom tworzenie i ocenę projektów jako przedsięwzięć, których celem jest wprowadzenie znaczących i innowacyjnych zmian w organizacji. Formułowanie praktycznie zorientowanych strategii zmian odbywa się w ramach pracy specjalnie w tym celu powołanych zespołów. Grupy składają się z nie więcej niż pięciu osób, dobranych losowo. Ich pierwszym zadaniem jest wynegocjowanie takich zasad, które umożliwią powstanie wspólnoty działań i celów oraz stworzenie zaangażowanego zespołu. PROGRAM STUDIÓW Każdy słuchacz pracuje nad koncepcją i realizacją swojego projektu, starając się wykorzystać inwencję i kompetencje pozostałych członków zespołu. Stwarza to warunki do poznania złożoności i specyfiki pracy grupowej, której celem jest poprawa efektywności realizacji celów indywidualnych poprzez wykorzystanie efektu synergii. Wykładowca przekazuje słuchaczom niezbędne instrukcje ogólne, dając im tym samym swobodę budowania struktury i kreowania twórczych koncepcji. Podstawowym celem każdego zespołu jest stworzenie warunków, wyzwalających maksymalną wydajność i zapewniających najlepsze wyniki, dzięki kreatywności i niekonwencjonalnemu myśleniu. Program modułu Projekt a strategia definicje, ustalanie celów, kreowanie efektu synergii w ramach pracy zespołowej, ocena wyników i ich weryfikacja Stymulowanie kreatywności; znaczenie innowacyjności i wprowadzania zmian Zarządzanie informacją (zbieranie i analiza danych) Dynamika pracy grupowej Zarządzanie procesem planowania, przydziału zasobów i realizacją projektu

14 Komunikacja Strategiczna We współczesnym świecie stale zwiększa się rola komunikacji. Zróżnicowane oczekiwania i nowe technologie wymuszają weryfikację tradycyjnego modelu komunikacji w celu sprostania nowym wyzwaniom. Profesjonalista w zakresie komunikacji musi analizować oczekiwania odbiorców i rozumieć wady i zalety sposobów komunikacji. Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy z elementami teoretycznymi oraz rozwinięcie umiejętności ułatwiających planowanie, wdrażanie i zarządzanie strategiami komunikacji w kontekście lokalnym i międzynarodowym. Program modułu Teoria komunikacji Korporacyjne strategie komunikacji Funkcje komunikacji korporacyjnej Zarządzanie wizerunkiem, tożsamością i reputacją Zarządzanie reklamą korporacyjną Zarządzanie relacjami z mediami Komunikacja z pracownikami Zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych Przywództwo a Zmiana Typową reakcją na niepewność, kryzys lub potrzebę radykalnej zmiany jest zwiększenie kontroli, koncentracja na szczegółach oraz centralizacja przywództwa. Celem tego modułu jest pokazanie innego spojrzenia na te kwestie, z uwzględnieniem szczególnej roli przywództwa, rozumianego jako proces wsparcia i wykorzystania istniejących strategicznych możliwości rozwoju, potencjału pracowników i całej firmy. Wdrożenie i realizacja strategii traktowane jest jako zintegrowany dwukierunkowy proces, w którym struktura organizacyjna i jej interakcje z otoczeniem są postrzegane jako czynniki krytyczne. W ramach tego modułu skupiono uwagę na ludzkim aspekcie procesu zmian tj. na podejściu pracowników do zmian, umiejętności dostosownia się do nowych rozwiązań i uczenia się oraz na kwestii dopasowanego do danej sytuacji przywództwa. PROGRAM STUDIÓW

15 Program modułu Główne teorie i koncepcje zmian w organizacjach Przegląd i ocena metod stosowanych w procesie wdrażania zmian Problemy i wyzwania związane z zarządzaniem zmianami w różnego typu strukturach organizacyjnych Rola liderów w procesie zmian wykorzystywanie potencjału ludzi i organizacji; pokonywanie ograniczeń Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstw PROGRAM STUDIÓW Organizacje mogą się rozwijać i przetrwać tylko wtedy, gdy tworzą wartość dla udziałowców (shareholders) i innych interesariuszy (stakeholders). W programie modułu dokonano połączenia najnowszych teorii z analizą przypadku w celu określenia czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa. Prezentowane zagadnienia koncentrują się na: zrozumieniu czynników kształtujących wartość biznesu dla klientów, związku budowania wartości z realizowaną strategią, pomiaru wartości dla interesariuszy i udziałowców. Analiza koncentruje się na identyfikowaniu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, mających znaczenie dla budowania wartości i biznesu. Dotyczy zasobów, procesów oraz produktów. Moduł wymaga od słuchaczy interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem wiedzy z zakresu strategii, rachunkowości i negocjacji. Program modułu Zasady tworzenia wartości dla udziałowców Czynniki tworzące wartości na poziomie organizacji, poszczególnych obszarów biznesowych oraz operacyjnym i strategicznym Zarządzanie wartościami strategicznymi Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa Modele wyceny EVA i MVA Wartość rynkowa i jej determinanty Dopasowanie procesów wewnętrznych organizacji do wymagań rynkowych Procesy podejmowania decyzji przez menedżerów, wierzycieli, inwestorów, udziałowców, dostawców, konsultantów, doradców finansowych

16 IT a Wartość Przedsiębiorstwa Wzajemne powiązania pomiędzy IT a strategią organizacji wydają się już dzisiaj oczywiste. Technologia informacyjna nie tylko wspiera strategię przedsiębiorstwa, lecz może również tworzyć strategię i wybory strategiczne. Odgrywa także główną rolę w tworzeniu nowych kanałów dystrybucji, zwiększaniu efektywności łańcuchów dostaw oraz rozwoju rynków elektronicznych. Doświadczenie jednak wskazuje, że skuteczne wykorzystanie IT w tym zakresie może być trudne. W trakcie studiowania modułu słuchacze dowiedzą się, dlaczego tak się dzieje oraz jak konstruktywnie podchodzić do tych kwestii. Moduł dotyczy nie tyle istoty technologii IT, co korzyści biznesowych, które technologia pozwala uzyskiwać. Program modułu IT jako strategiczny zasób organizacji Potencjalna wartość IT Powiązanie strategii IT ze strategią biznesową Transformacja wartości IT: wdrożenia, cele, korzyści i ryzyko Koncentracja na wynikach Zarządzanie portfolio IT Ład korporacyjny w obszarze IT Przywództwo i zarządzanie w obszarze IT PROGRAM STUDIÓW

17 Moduły do wyboru Dynamika Rynków Wschodzących PROGRAM STUDIÓW Moduł dotyczy politycznych, prawnych, ekonomicznych, marketingowych, finansowych i kulturowych uwarunkowań podejmowania decyzji biznesowych na rynkach wschodzących, głównie Europy Środkowo-Wschodniej. Podkreśla znaczenie dostrzegania przez liderów biznesu i inwestorów podobieństw występujących na tych rynkach oraz, co równie istotne, potrzebę zrozumienia różnic w działalności biznesowej w poszczególnych krajach tego regionu. Celem modułu jest wyposażenie słuchaczy w narzędzia i wiedzę niezbędne do przeprowadzenia analiz strategicznych, a zwłaszcza: analizy konkurencji w celu określenia potencjału rynku; wyboru krajów najbardziej odpowiednich dla planowanych działań; oceny czynników ryzyka inwestycyjnego oraz wyboru metod jego zmniejszenia.

18 Program modułu Rynki wschodzące we współczesnym świecie Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach wschodzącego rynku Finanse rynków wschodzących Praktyczne aspekty podejmowania decyzji o inwestycjach bezpośrednich Konkurencyjna przewaga narodów a rola klastrów przemysłowych Odpowiedzialne Zarządzanie w Warunkach Globalizacji Moduł składa się z dwóch części. Pierwsza część koncentruje się na indywidualnym procesie podejmowania decyzji oraz stosowaniu zasad etyki w organizacji. Część druga skupia się na procesie wprowadzania etyki do strategii organizacji, jako przejaw odpowiedzialności za i wobec interesariuszy. Program modułu Teorie ładu korporacyjnego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu Modele wspierające etyczne podejmowanie decyzji Kodeksy dobrych praktyk na świecie Odpowiedzialność społeczna, zrównoważony rozwój oraz obywatelstwo korporacyjne Wpływ kultury na etykę Marketing Strategiczny Marketing jako funkcja zarządzania jest kluczowy dla każdego typu organizacji. Rozwój międzynarodowego środowiska biznesu stworzył firmom nowe, unikalne możliwości szybkiego wzrostu, a nową generację polskich menedżerów skłonił do podjęcia wyzwania jakim jest praca w takim otoczeniu. Moduł przedstawia istotę marketingu strategicznego i jego rolę w kontekście gwałtownie zmieniającego się środowiska konkurencyjnego. Pokazuje proces marketingu strategicznego, jako ciągłe poszukiwanie przewagi strategicznej i próby odnalezienia dróg tworzenia wartości dodanej dla firmy. PROGRAM STUDIÓW

19 Program modułu Istota marketingu strategicznego Analiza sytuacji Przygotowanie strategii marketingowej Strategie marketingowe dla różnych środowisk Przygotowanie programu marketingowego Implementacja strategii i zarządzanie marketingiem strategicznym Finanse Strategiczne PROGRAM STUDIÓW Każdy aspekt zarządzania wymaga od menedżerów analizy i sporządzania sprawozdań z wyników finansowych. Zdolność do interpretacji, przetwarzania i wdrażania danych finansowych wpływa na umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Moduł koncentruje się na zagadnieniach strategicznych związanych z finansowymi konsekwencjami funkcjonowania organizacji. Program modułu Moduł dotyczy trzech powiązanych ze sobą części: źródeł finansowania, zarządzania ryzykiem i podejmowania decyzji inwestycyjnych i obejmuje: Rynek kapitałowy. Racjonalne i nieracjonalne zachowania uczestników rynków finansowych, strategie finansowania, źródła informacji Długoterminowe źródła finansowania. Determinanty wyboru struktury kapitału, koszt kapitału, dźwignia finansowa, leasing i leasing zwrotny, oczekiwania akcjonariuszy, teorie dywidendy, finansowanie fuzji i przejęć Fuzje i przejęcia. Motywy i skutki. Podstawowe metody wyceny przedsiębiorstwa Zarządzanie ryzykiem. Hedging, transakcje terminowe forward i futures, opcje, ubezpieczenie, dopasowanie aktywów i pasywów pod względem czasu trwania i waluty, transakcje swapowe, podatki, dywersyfikacja Zarządzanie portfelowe, inwestycje międzynarodowe

20 Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Moduł obejmuje kluczowe zagadnienia z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Centralnym zagadnieniem jest tworzenie strategii wpływających na wzrost kapitału ludzkiego organizacji, osiągany poprzez rozwój kompetencji oraz zaangażowania pracowników i elastyczne wykorzystywanie posiadanych zasobów ludzkich. Głównym celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i narzędzi do rozpoznawania czynników determinujących skuteczność strategii ZZL, a także przygotowanie do stosowania w praktyce koncepcji i modeli, służących do realizowania funkcji personalnych, które umożliwiają skuteczne reagowanie na zmiany i efektywne funkcjonowanie organizacji w dynamicznym otoczeniu. Program modułu Współczesne rozumienie roli SZZL Koncepcje przewodnie dla strategii personalnych Analiza strategii personalnej według wybranych modeli Elastyczność zarządzania zasobami ludzkimi (outsourcing, wirtualne firmy, organizacje projektowe) Zaangażowanie pracowników w proces i wyniki pracy; jego znaczenie i źródła; rola zasobów ludzkich i zaangażowania pracowników w warunkach zmian PROGRAM STUDIÓW

21 Kadra dydaktyczna Na studiach Executive MBA, oprócz guest speakers wykładają m.in.: MBA Gregory Ward KADRA DYDAKTYCZNA Gregory Ward completed an undergraduate degree in Political Science and a Masters of International Business Administration. Gregory began his career in real estate development and property management and obtained GRI certification from the National Association of Realtors, headquartered in Washington D.C. He went on to work as a consultant to the Rassemblement Pour La Republique (RPR) for five years, in the field of direct marketing and campaign contribution solicitation, and traveled to Washington D.C. on behalf of the RPR to do a study of political communication practices. He later served as a Client Service Director in the Publicis Group, before founding the advertising agency, VA Strategic Communications and the interactive marketing company, Genero. dr Magdalena Kaczkowska - Serafińska Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.Praca doktorska z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi dotyczyła weryfikacji i wielopłaszczyznowej analizy poziomu satysfakcji z pracy i czynników na nią wpływających w firmach w Polsce oraz we Włoszech.Kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w strukturach biznesowych oraz we współpracy ze środowiskami biznesu i nauki. Obecnie HRM konsultant, trener biznesu, wykładowca m.in. na studiach MBA w Polsce, za granicą np, w Portugalii, kierownik Katedry Zarządzania na jednej z wiodących warszawskich uczelni biznesowych, kierownik zespołu ds. wdrażania Systemu Ocen i Rozwoju Pracowników, kierownik zespołu ds. wdrażana Księgi Jakości.

22 Posiada doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami w opracowywaniu i osobistym całościowym przeprowadzaniu międzynarodowych badań opinii pracowników, tworzeniu autorskich kwestionariuszy badawczych dostosowanych do specyfiki badanej organizacji i zatrudnionych pracowników oraz współpracy z pracownikami i menedżerami w kraju i za granicą. Prof. dr hab. Roman Skarżyński Wykładowca na studiach Executive MBA w POU. W latach pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Był odpowiedzialny za nadzorowanie statystyki pieniężnej dla grupy krajów z Europy, Afryki i Azji. Prowadził indywidualne misje dla wdrożenia metodologii statystyki pieniężno-kredytowej dla centralnych banków Gruzji (2009), Mołdawii (2008), Rosji (2007), Białorusi (2000, 2005), Nigerii (2001, 2006, 2007), Namibii (2003, 2005), Mauritiusa (2002, 2006), Mongolii (2001), Lesoto (2000), Brunei Darussalam (1998), Tajlandii (1998 i 1999), Chin (1997). Prowadził kursy Monetary and Financial Statistics w IMF Institute w Waszyngtonie, w Joint Vienna Institute w Wiedniu, CEMLA na Arubie, Arab Montary Fund w Abu Dhabi, STI w Singapurze i wiele innych. Był członkiem zespołów przygotowujących raporty o przestrzeganiu standardów rozpowszechniania danych (ROSC) w Namibii, Polsce, Mongolii, Kenii, na Mauritiusie i Białorusi. Wcześniej w Wydziale Finansów Publicznych MFW nadzorował statystykę fiskalną oraz pracował jako ekspert przy wdrożeniach metodologii fiskalnej dla Ministerstw Finansów Polski, Rosji, Słowacji, Czech i Mongolii. Do 1989 pracował jako docent w Instytucie Finansów w Warszawie. KADRA DYDAKTYCZNA

23 Dr Ryszard Gambin Doktor nauk organizacji i zarządzania. Pracownik naukowy Centralnego Ośrodka Badawczego Normalizacji, Centralnego Biura Jakości Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakości oraz Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Założyciel i prezes Centrum Badań Rynku Fundacji Twojego Stylu oraz Konsumenckiego Instytutu Jakości. Autor wielu haseł do Wielkiej Encyklopedii PWN na temat zarządzania. KADRA DYDAKTYCZNA Mgr Jacek Barcikowski Absolwent Wydziału Elektroniki PW oraz podyplomowych studiów w Wydziale Socjologii i Filozofii UW. W latach współwłaściciel oraz V-ce Prezes Zarządu grupy kapitałowej S.D. Pack Plast International (spółki w Polsce i Czechach prowadzące działalność w zakresie dystrybucji FMCG, produkcji oraz usług logistycznych, księgowych i doradztwa finansowego). Od 2003 roku właściciel firmy doradczej PRAXE zajmującej się usprawnianiem procesów biznesowych, optymalizacją źródeł i struktury finansowania przedsiębiorstw. W latach m.in. jako doradca Zarządu Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. kierował szeregiem projektów związanych z optymalizacją rachunkowości zarządczej, kontrolingu, restrukturyzacją źródeł finansowania, analizą efektywności inwestycji i ryzyka. W latach przewodniczył zespołom specjalistów spółek obrotu Polskiej Grupy Energetycznej biorących udział w konsolidacji PGE (optymalizacja efektywności kosztowej, informacji zarządczej, analiza korzyści wynikających z procesu konsolidacji spółek obrotu). Od kilku lat prelegent szeregu konferencji dla kadry menedżerskiej. Katarzyna Chwalbińska - Kusek Członek UK s Chartered Institute of Marketing, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Westminster Business School w Londynie. Ma ponad ośmioletnie doświadczenie zawodowe w marketingu strategicznym oraz rozwoju biznesu w firmach doradczych. Aktywnie promuje zrównoważony rozwój oraz CSR w sektorze budowlanym oraz branży nie-

24 ruchomości komercyjnych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Posiada doświadczenie we wprowadzaniu strategii zrównoważonego rozwoju obejmującego wszystkie strategiczne obszary w organizacjach oraz w raportowaniu opartym na wytycznych Global Reporting Initiative (GRI). Jest założycielką Construction Marketing Group, wykładowcą na studiach MBA oraz prelegentem na konferencjach i panelach dyskusyjnych. Dr Agnieszka Knap-Stefaniuk Doktor nauk ekonomicznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Dziekan Oddziału Małopolskiego Polish Open University. Prowadziła szkolenia i projekty konsultingowe m.in. dla takich firm jak: Lexmark, Galeria-Ogród, Biprocemwap. Prowadziła wykłady na wielu kongresach, m.in.: Ogólnopolskim Kongresie Personelu i Zarządzania, Ogólnopolskim Kongresie Pierwsze Kadry Rzeczpospolitej. Ma na swoim koncie wiele publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, kultury organizacyjnej, rozwiązywania konfliktów. Specjalizuje się w strategii i polityce przedsiębiorstw, systemach zarządzania i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dr Andrzej Chrzanowski Od 1994 r. wykładowca Polish Open University. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym oraz w budowaniu wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT. Autor wielu prac z tej dziedziny, w tym dwóch książek. MBA Jan Gasparski Partner w Interim Marketing Solutions. Specjalista w zakresie marketingu z ponad 15-letnią praktyką zawodową zdobytą m.in. na rynkach brytyjskim i polskim na stanowiskach menedżerskich. Zarządzał działaniami marketingowymi m.in. takich przedsiębiorstw jak United Biscuits w UK, Wedel (PepsiCo), Citibank Handlowy, UPC, Wizja TV, Cyfrowy Polsat. Prowadził lokalne projekty zarządcze w zakresie marketingu i rozwoju KADRA DYDAKTYCZNA

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Executive Development

Executive Development Executive Development Zawartość oferty: I. WSTĘP II. METODY KSZTAŁCENIA III. WARUNKI REKRUTACJI IV. PROGRAM V. OSOBY PROWADZĄCE WARSZTATY VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ VII. CENA VIII. AKTUALNY HARMONOGRAM WARSZTATÓW

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów TYLKO 100 MIEJSC ZAJĘCIA I MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) EDYCJA 2016 Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016 Nowe tematy,

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Akademia Strategicznego Przywództwa (Management II) Nabór do ostatnich grup 5. edycji trwa! Zapisz si na www.icaninstitute.pl/asp

Akademia Strategicznego Przywództwa (Management II) Nabór do ostatnich grup 5. edycji trwa! Zapisz si na www.icaninstitute.pl/asp Harvard Business Review Polska rekomenduje Advanced Executive Education Piąta edycja w Polsce Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności i intensywnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu WARSZAWA wrzesień 2008 Zawartość niniejszego przewodnika może ulec drobnym zmianom wraz z corocznym przeglądem, dokonywanym przez Wyższą Szkołę

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo