Zarządzanie ryzykiem w praktyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie ryzykiem w praktyce"

Transkrypt

1 Jedyna na polskim rynku konferencja w sposób tak praktyczny omawiająca zintegrowane zarządzanie portfelem ryzyk w różnych typach przedsiębiorstw Partner Konferencji Zarządzanie ryzykiem w praktyce 11 3 Kluczowe zagadnienia konferencji: STUDIÓW PRZYPADKÓW przykłady najlepszych praktyk zarządzania najistotniejszymi grupami ryzyk w przedsiębiorstwie, które poprowadzą praktycy i eksperci zarządzania ryzykiem, stanowiący kadrę zarządzającą różnych typów przedsiębiorstw o najbardziej ugruntowanej pozycji rynkowej. SESJE WARSZTATÓW INTERAKTYWNYCH: PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI: Identyfikacja, szacowanie, pomiar i optymalizacja ryzyka w zintegrowanym zarządzaniu portfelem ryzyk w przedsiębiorstwie. I DZIEŃ SPECJALNY: Zarządzanie ryzykiem podatkowym. II DZIEŃ SPECJALNY: Ubezpieczenia a zarządzanie ryzykiem-na przykładzie projektu budowy i eksploatacji autostrady Zaproszeni prelegenci reprezentują następujące firmy i instytucje: ABB Sp z o.o. AB GEONAFTA, Litwa Det Norske Veritas Deloitte, Dział Zarządzania Ryzykiem Ernst & Young, Zespół Zarządzania Ryzykiem Podatkowym Grupa Ciech S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Petrobaltic S.A. Grupa Lotos Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. PANEL DYSKUSYJNY: Najnowsze trendy w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej. Schemat procesu, narzędzia i przykłady wybranych metodologii zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie: model europejski CRAMM; model amerykański - COSO II; model australijsko-nowozelandzki - AS/NZS Zarządzanie ryzykiem jako element Corporate Governance w strategii przedsiębiorstwa. Risk Manager w hierarchii Kadry Zarządczej. Rozwiązania IT wspierające zarządzanie portfelem ryzyk w przedsiębiorstwie. Południowy Koncern Energetyczny SA SAS Institute Sp. z o.o. Skanska S.A. Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Vattenfall Heat Poland S.A. Willis Polska S.A. Wyższa Szkoła Przedsiebiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie Kontakt: Luiza Drela, kierownik projektu tel.: faks:

2 Zarządzanie ryzykiem w praktyce Poranna kawa i rejestracja gości OTWARCIE KONFERENCJI Schemat procesu zarządzania ryzykiem i metodologie w zintegrowanym zarządzaniu portfelem ryzyk w przedsiębiorstwie. Klasyfikacja ryzyk. Definicje Klasyfikacja ryzyk (przykładowy portfel ryzyk) Ogólny schemat procesu zarządzania ryzykiem Uwarunkowania prawne zarządzania ryzykiem. Przykłady aktów prawnych z których wynika obowiązek zarządzania ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka Przykłady wybranych metodologii zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie: model europejski - CRAMM model amerykański - COSO II model australijsko-nowozelandzki - AS/NZS 4360 Przykładowe narzędzia do zarządzania ryzykiem Prelegenci: Anna Słodczyk, Piotr Mąkosa, Konsultanci ds. Zarządzania Ryzykiem, DET NORSKE VERITAS STUDIUM PRZYPADKU: Siermiężność i koszty najczęściej popełnianych błędów w zarządzaniu ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach. Wady wynikające z braku wiedzy i świadomości czym jest zarządzanie ryzykiem, kim jest Risk Manager i jaka powinna być rola i usytuowanie Risk Managera w hierarchii kadry zarządczej różnego typu przedsiębiorstw Korzyści i koszty wdrożenia/braku wdrożenia zintegrowanego zarządzania ryzykiem do struktury zarządczej Warsztat pracy, pozycja i kompetencje Risk Managera w strukturze zarządczej przedsiębiorstwa Prelegent: Waldemar Plata, Dyrektor Realizacji Projektów, PETROBALTIC S.A. GRUPA LOTOS, Członek Zarządu AB GEONAFTA, LITWA Przerwa na kawę STUDIUM PRZYPADKU: STUDIUM PRZYPADKU: Zarządzanie ryzykiem rynkowym na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A. Rynek miedzi Polityka i struktura zarządzania ryzykiem w KGHM Polska Miedź S.A. Pomiar ryzyka - metodologia Earnings at Risk Prelegent: Paweł Feret, Kierownik Wydziału Pomiaru Ryzyka, KGHM POLSKA MIEDŹ S.A Poranna kawa OTWARCIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI STUDIUM PRZYPADKU: Model zarządzania ryzykiem biznesowym na przykładzie Grupy Ciech S.A. Ryzyko płynności rynku a ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa Ryzyko ograniczeń handlu produktami chemii ciężkiej Ryzyko konkurencji na rynku produktów chemicznych Ryzyko surowcowe Prelegent: Kazimierz Przełomski, Dyrektor Finansowy, GRUPA CIECH S.A STUDIUM PRZYPADKU: Zarządzanie ryzykiem walutowym na przykładzie ABB Sp z o.o. Warunki determinujące budowę systemu: oczekiwania biznesu, struktura firmy, rodzaj działalności, apetyt na ryzyko, polityka walutowa firmy Odmienne podejścia do zarządzania ryzykiem walutowym Zabezpieczać czy nie zabezpieczać? Kiedy zaczyna się ryzyko walutowe? Marża na ryzyko - czy może ceny indeksowane? Dzień I, 21 listopada STUDIUM PRZYPADKU: Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w strategii koncernu energetycznego na przykładzie PKE SA Prelegent: Stanisław Tokarski, Dyrektor ds. Strategii i Zarządzania, POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY SA Obiad Rozwiązania IT wspierające zarządzanie portfelem ryzyk w przedsiębiorstwie. Obszary wsparcia IT w procesie budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem (ZSZR) w przedsiębiorstwie Główne elementy metodyki prowadzenia wdrożeń ZSZR Przykłady praktycznych rozwiązań szczegółowych Prelegent: Jacek Kuciński, Dyrektor Praktyki Zarządzania Finansowego, SAS Institute Sp. z o.o STUDIUM PRZYPADKU: Zarządzanie ryzykiem jako element ładu korporacyjnego w strategii przedsiębiorstwa. Prelegent: Rafał Rudnicki, Prezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK, Risk Manager GRUPA RABEN Przerwa na kawę WARSZTAT PRAKTYCZNY: Identyfikacja, szacowanie, pomiar i optymalizacja ryzyka w zintegrowanym zarządzaniu portfelem ryzyk w przedsiębiorstwie. Prelegenci: Aneta Wojtuń, Lech Dąbrowski, Dział Zarządzania Ryzykiem, DELOITTE WYKŁAD: Systemy zarządzania ryzykiem Metodyka identyfikacji i oceny ryzyka: lista ryzyk ocena ryzyka: skutki, podatność, prawdopodobieństwo, kryteria oceny, kiedy możliwa jest wycena ryzyk, kiedy możliwa jest tylko priorytetyzacja wybór sposobu zarządzania ryzykami monitoring oraz ocena skuteczności zarządzania ryzykami Key Risk Indicators na różnych poziomach zarządzania WARSZTATY: na podstawie opisu przedsiębiorstwa uczestnicy warsztatu opracują rejestr i model ryzyka, dokonają wyceny ryzyka i zaprojektują sposoby zarządzania i monitoringu. PLAN GODZINOWY WARSZTATU: 45 min wykładu 1h 15 min warsztatów 30 min podsumowanie i dyskusja Podsumowanie pierwszego dnia konferencji Dzień II, 22 listopada 2007 Identyfikacja i pomiar ekspozycji na ryzyko walutowe - co nas wspiera? Wybór broni: Forward, strategie opcyjne czy może opcje śmieciowe? Nowy koszmar Skarbnika: stosować czy nie stosować hedgeaccounting? Prelegent: Jacek Rauk, Skarbnik-Dyrektor Działu Obsługi Finansowej, ABB Sp z o.o Przerwa na kawę PANEL DYSKUSYJNY: Najnowsze trendy w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej. Ryzyko kursowe Czynniki wpływające na kształtowanie się kursów Narzędzia/formuły prognostyczne do kursów Strategie umożliwiające restrukturyzację instrumentów zabezpieczających Prezentacja wprowadzająca do dyskusji: dr Tadeusz Winkler-Drews, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Zaproszeni paneliści: przedstawiciele kadry menedżerskiej, eksperci Obiad

3 Zarządzanie ryzykiem w praktyce STUDIUM PRZYPADKU: Studium zarządzania ryzykiem projektowym w IT: identyfikacja i szacowanie ryzyk, strategie zarządzania, reakcja i postępowanie z ryzykiem STUDIUM PRZYPADKU: Zarządzanie ryzykiem pogodowym na przykładzie firmy Vattenfall Heat Poland S.A. Proces zarządzania ryzykiem pogodowym Pogodowe instrumenty pochodne: rodzaje i wycena Rynek instrumentów pogodowych Ryzyko pogodowe a ryzyko zmian ceny CO2 Prelegent: dr Józef Kupczyk, VATTENFALL HEAT POLAND S.A Przerwa na kawę STUDIUM PRZYPADKU: Transfer ryzyka w zintegrowanym zarządzaniu portfelem ryzyk w przedsiębiorstwie na przykładzie SKANSKA S.A. Analiza najczęstszych ryzyk Analiza zapotrzebowania własnego i otoczenia (klient, podwykonawcy) Opracowanie programu ubezpieczeniowego. Podział na linie ubezpieczeniowe Wdrożenie Outsourcing Nietypowe sytuacje Prelegent: Maciej Müldner, Treasurer, Joanna Lipowczan, Ekspert, SKANSKA S.A STUDIUM PRZYPADKU: Ryzyko kredytowe w energetyce na przykładzie ABB Sp. z o.o. Weryfikacja ryzyka kredytowego - informacje potrzebne do podejmowania decyzji Counterparty risk - ryzyko kredytowe partnerów handlowych Narzędzia wspomagające zarządzanie ryzykiem kredytowym Kontrola dokumentów rejestrowych i finansowych Umiejętna analiza i odczytywanie danych finansowych przedkładanych przez przedsiębiorców do realizacji transakcji sprzedaży - jako element zarządzania ryzykiem danych finansowych. Analiza wskaźników, granice wskaźników, odczytywanie wskaźników Credit scoring - metody ułatwiające analizę ryzyk klienta i wspomagające podejmowanie decyzji Prelegent: Marcin Miazga, Kierownik Zespołu Kontroli Należności i Kredytów, ABB Sp. z o.o STUDIUM PRZYPADKU: Zarządzanie ryzykiem cen surowców na przykładzie PLL LOT. Identyfikacja ekspozycji na ryzyko cen paliw- źródła ryzyka dla PLL LOT Raportowanie i kontrola - Treasury i Komitet Paliwowy Instrumenty pochodne na rynku energii Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem cen paliwa przykładowe strategie zabezpieczające Implikacje dla innych rodzajów ryzyka (walutowe, kredytowe, prawne etc.) Prelegent: Radosław Śliwerski, Główny Planista d/s Zarządzania Ryzykiem Finansowym, Biuro Skarbca, POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT S.A Posumowanie drugiego dnia konferencji Dzień I specjalny, 20 listopada 2007 WARSZTAT PRAKTYCZNY: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM Prelegenci: Krzysztof Sachs, Partner,Agnieszka Piekacz, Menedżer, Zespół Zarządzania Ryzykiem Podatkowym, ERNST & YOUNG Ryzyko podatkowe istota, źródła, przyczyny wzrostu znaczenia Źródła ryzyka podatkowego na które ma wpływ przedsiębiorca? Skutki braku skutecznego systemu zarządzania ryzykiem podatkowym Metody Zarządzania ryzykiem podatkowym Wiedza i zakres odpowiedzialności pracowników Procedury i kontrola wewnętrzna Rola systemów informatycznych Proces wdrożenia ZRP w przedsiębiorstwie omówienie kolejnych etapów na praktycznych przykładach: mapa transakcji mapa ryzyk podatkowych mapa procesów / procedur dla wybranych transakcji określenie zakresu procedur manualnych i zautomatyzowanych procedury podatkowe (struktura funkcji podatkowych, zakresy odpowiedzialności, przepływ dokumentów i informacji, dokumentacja) funkcjonalność podatkowa systemu informatycznego Czas trwania warsztatu: 10:00-16:30. W trakcie warsztatu dwie przerwy na kawę oraz przerwa obiadowa. Dzień II specjalny, 23 listopada 2007 WARSZTAT PRAKTYCZNY: UBEZPIECZENIA A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU BUDOWY I EKSPLOATACJI AUTOSTRADY Prelegenci: Jacek Dylak, Senior Broker,Jacek Konopka, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Krajowych, WILLIS POLSKA S.A. Faza przed-budowlana-ryzyka i ich minimalizacja. Faza budowy-ryzyka i ich minimalizacja. Faza eksploatacji-ryzyka i ich minimalizacja. Analiza ryzyk - sposoby ich minimalizacji: Polityczne, Środowiskowe, Finansowe, Projektowe, Kluczowego Personelu. OC, Szkód osobowych, Szkód materialnych, Siła wyższa, Zmiany w prawie, Szkody z opóźnieniem, Ryzyka Nie-ubezpieczeniowe = Nie-ubezpieczalne Czas trwania warsztatu: 10:00-16:30. W trakcie warsztatu dwie przerwy na kawę oraz przerwa obiadowa.

4 Lech Dąbrowski, Manager, Operacje Audytu Wewnętrznego, Deloiite. Zajmuje się audytem wewnętrznym, systemami zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw oraz ładem korporacyjnym. Wcześniej, zorganizował audyt wewnętrzny w PGNiG S.A. i przez ponad dwa lata kierował jego zespołem audytorów wewnętrznych. W trakcie swojej kariery pracował również jako manager projektów związanych z prywatyzacją, restrukturyzacją przedsiębiorstw, transakcji equity sales na rynku publicznym oraz prywatnym. Od ponad 10 lat jako członek rad nadzorczych nadzorował spółki państwowe i prywatne w takich sektorach gospodarki jak wielka synteza chemiczna, hutnictwo szkła, metalurgia, przemysł spożywczy, tytoniowy, sprzedaż bezpośrednia oraz poszukiwania węglowodorów. Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (Certified Iinternal Auditor). Jacek Dylak, Główny Broker w Willis Polska. Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Wydział Ubezpieczeń. Licencjonowany broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny w Departamencie Ubezpieczeń Krajowych. W latach związany z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Centrala Warty w Biurze Reasekuracji. Specjalizuje się w: ubezpieczeniach budowlano-montażowych - tworzeniu programów ubezpieczeniowych dla budowy i eksploatacji autostrad (współautor programów ubezpieczeniowych dla pierwszych prywatnych autostrad w Polsce), Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu ubezpieczeniowego Due Diligence na rzecz kredytodawców przy finansowaniu projektów budowlanych (współpraca z bankami w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego przy dużych projektach z sektora lotniczego, energetycznego, medycznego. Autor licznych artykułów w prasie ubezpieczeniowej na temat ryzyk budowlano-montażowych. Paweł Feret Kierownik Wydziału Pomiaru Ryzyka KGHM Polska Miedź S.A. AbsolwentAkademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Handel Zagraniczny. W KGHM Polska Miedź S.A. od dwóch lat zajmuje się analizami związanymi z ryzykiem rynkowym (towarowym i walutowym) m.in.: symulacjami wyniku finansowego, analizami statystycznymi, analizami stress-test, analizami księgowego ujęcia instrumentów pochodnych z uwzględnieniem rachunkowości zabezpieczeń. Odpowiedzialny za implementację metodologii pomiaru ryzyka Earnings at Risk. Wcześniej przez ponad dwa lata zajmował się zarządzaniem ryzykiem walutowym oraz ryzykiem płynności w AB S.A. Odpowiedzialny za implementację metodologii Value at Risk. Jacek Konopka Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Krajowych Willis Polska S.A. od 200 r. W sektorze ubezpieczeń od W latach TUiR Warta S.A. Główny Negocjator, kierownik Zespołu Negocjacyjnego. Zajmuje się kompleksową obsługą klientów m.in. z branży energetycznej, paliwowej, lotniczej, telekomunikacyjnej. Koordynował prace zespołu odpowiedzialnego za opracowanie i wdrażanie kompleksowych programów ubezpieczeniowych dla firm takich jak: Elektrociepłownie Warszawskie, Statoil, Preem, Centertel, Polkomtel, P.P.Porty Lotnicze, Warsaw Airport Services, PZL Świdnik, Orbis. Specjalizuje się w grupie ubezpieczeniach grupy ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczeniach przerw w działalności oraz ubezpieczeniach finansowych. Zdany egzamin na brokera ubezpieczeniowego. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Podyplomowych Studiów Ubezpieczeniowych Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Podyplomowe Studia z Wyceny Nieruchomości Politechniki Warszawskiej zdany egzamin na brokera ubezpieczeniowego przed Komisją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Jacek Kuciński Dyrektor Działu Doradztwa Merytorycznego SAS Institute Polska. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Organizacja i Zarządzanie. W SAS Institute posiada ponad siedmioletnie doświadczenie w realizacji, prowadzeniu i nadzorowaniu projektów z obszaru optymalizacji i zarządzania finansowego oraz strategicznego. Uczestniczył w charakterze prelegenta w wielu panelach, seminariach i warsztatach z zakresu usprawniania i optymalizacji działalności służb finansowych oraz wdrażania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Autor szeregu publikacji z tego samego tematu. Dr Józef Kupczyk Vattenfall Heat Poland S.A. Absolwent studiów matematycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w 2001 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w 2006 r. Przez kilka lat pracował w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Interesuje się problematyką zarządzania ryzykiem, analizą instrumentów finansowych oraz zastosowaniami matematyki w finansach. Zarządzanie ryzykiem w praktyce Joanna Lipowczan Ekspert - Starszy Specjalista w Departamencie Skarbu (Treasury) SKANSKA S.A. od 2006 r. Odpowiedzialna za gwarancje i ubezpieczenia. Wcześniej pracowała w banku Svenska Handelsbanken Oddział w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Piotr Mąkosa Konsultant ds. Zarządzania Ryzykiem, Det Norske Veritas. Zajmuje się aspektami związanymi z szacowaniem i zarządzaniem ryzykiem (RA, BIA), statystycznym sterowaniem procesami w przedsiębiorstwach (SPC) oraz statystyczną analizą ryzyka. Od 10 lat związany jest z zagadnieniami systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 13485) i laboratoriach (ISO 17025, ISO 15189). Pracuje na stanowisku kierowniczym w jednostce notyfikowanej, kierując pracami Laboratorium elektrotechnicznego i EMC. Prowadzi szkolenia z zakresu walidacji i szacowania niepewności metod pomiarowych i pomiarów, jak również analizy ryzyka w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją sprzętu medycznego (ISO 13485). Posiada certyfikat auditora w zakresie systemów zarządzania jakością wydany przez PCBC oraz EOQ. Obecnie słuchacz ostatniego semestru studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej. Jego specjalność to analiza ryzyka, walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności w branży energetycznej i elektrotechnicznej. Marcin Miazga Kierownik Zespołu Kontroli Należności i Kredytów ABB Sp. z o.o. Odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie ryzykiem kredytowym (kredyty kupieckie), zarządzanie należnościami oraz za procesy windykacyjne. W ABB pracuje od 2004r., wcześniej pracował w Knauf Sp. z o.o. i w BRE Bank S.A. Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych na kierunku Informatyka Gospodarcza na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek - Założyciel Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych. Maciej Müldner Treasurer Skanska S.A.od roku Jest menedżerem Departamentu Skarbu (Treasury). Wcześniej pracował w Deutsche Bank i w Banku Austria Creditanstalt jako Senior Relationship Manager.Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz programu stażowego CEE w Banku Austria Creditanstalt w Wiedniu. Agnieszka Piekacz, Menedżer, Zespół Zarządzania Ryzykiem Podatkowym, Ernst & Young Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, licencjonowany doradca podatkowy. Zajmuje się doradztwem podatkowym od 2001 roku, początkowo w firmie Arthur Andersen, następnie Ernst & Young. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem roli systemów informatycznych. Współautorka komentarza do VI Dyrektywy (pod redakcją Sachsa) C.H. Beck oraz poradnika Skuteczna konkurencja na rynku Unii Europejskiej C.H. Beck, współautorka artykułów w prasie specjalisytcznej i branżowej. Waldemar Plata Dyrektor Realizacji Projektów, Petrobaltic S.A. Grupa Lotos. Inżynier mechanik. Od 10 zajmuje się realizacją dużych projektów. W latach związany z firmami koncernu ABB w Polsce. Od 2000 r. Dyrektor Biura Zarządzania Projektami w ABB Zamech Gazpetro Sp. z o.o. Do najważniejszych projektów zrealizowanych przez zespół pod jego kierunkiem należały Tłocznie Gazu na polskim odcinku rurociągu Yamal oraz Elektrociepłownia Władysławowo. Od Dyrektor Pionu Realizacji Projektów w Petrobaltic S.A. firmy należącej do Grupy Lotos. Zaangażowany w strategiczne projekty zagospodarowania złóż ropy i gazu na Morzu Bałtyckim. Członek Zarządu AB Geonafta (Litwa). Wartość zrealizowanych projektów pod jego kierunkiem przekroczyła 0,5 mld USD. Członek Project Management Institute. Konsultatnt w zakresie zagadnień Project Management u Kazimierz Przełomski Dyrektor Finansowy - Szef Pionu Finansów Grupy Chemicznej Ciech. S.A. Prowadzi politykę finansową i zarządza finansami w Ciech SA i Grupie. Do jego zadań należą: zapewnienie finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej (linie kredytowe, współpraca z bankami); zarządzanie ryzykami finansowymi (kursy walutowe, ubezpieczenia, stopy procentowe); prowadzenie księgowości (sprawozdawczość finansowa, współpraca zbiegłymi, sprawozdawczość dla GPW, optymalizacja podatkowa); relacje inwestorskie (spotkania z analitykami, funduszami); nadzór finansowy (controlling), przygotowanie rocznych planów finansowych, prognoz, raportów (analiz) z realizacji planów w Grupie oraz uczestnictwo w opracowaniu strategii akwizycyjnych, oceny akwizycji i negocjacji dotyczących zakupu nowych spółek. Do swoich kluczowych osiągnięć w Ciech S.A. zalicza: udział w procesie przygotowania Strategii Grupy, Prospektu Emisyjnego, Oferty Publicznej (spotkania z inwestorami roadshow ) i debiutu spółki na GPW; udział w akwizycji spółki sodowej w Rumunii (lider projektu); przygotowanie i wprowadzenie jednolitych zasad rachunkowości i konsolidacji oraz systemu zarządzania finansami wgrupie poprzez roczne i strategiczne (5 lat) plany finansowe wraz z miesięcznymi raportami i analizą odchyleń; wdrożenie Systemu Zarządzania Ryzykiem (ERM) dla Grupy (szef zespołu wdrożeniowego); przygotowanie programu wdrożenia systemu zarządzania wartością (VBM) (szef zespołu); wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego ERP Oracle (dyrektor projektu). Absolwent Uniwersytetu Londyńskiego (Master of Science) oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Ekonomii Rozwoju na Uniwersytecie Północnego Londynu. W latach analityk KPMG Peat Marwick McClintock Management Consultants w Londynie zajmując się głównie dużymi spółkami sektora prywatnego w Polsce. W latach associate (po kilku latach Senior Banker) w EBOR((Londyn, Moskwa i Warszawa). Specjalizował się w finansowaniu projektów inwestycyjnych i bezpośrednio zarządzał portfelem o wartości 200 mln EUR w Rosji, Kazachstanie i Białorusi. Na stanowisku zastępcy dyrektora warszawskiego Biura EBOiR koordynował projekty infrastrukturalne związane z restrukturyzacją i prywatyzacją sektora energetycznego oraz kolei, jak też programem budowy autostrad w Polsce. W latach członek Zarządu - Dyrektor Finansowy Stalexport SA w Katowicach. W latach dyrektor finansowy - prokurenta wfederal Mogul Gorzyce SA (spółce zależnej globalnej korporacji - Federal Mogul Corporation, USA). Przewodniczy Radom Nadzorczym polskich spółek zależnych GZNF Fosfory Sp. z o.o. i Cheman SA oraz zagranicznych spółek Nordiska Unipol (Szwecja) i Daltrade Plc K.Foster& Sons Ltd (Wlk. Brytania); jest również członkiem Rady Nadzorczej USG Govora (Rumunia) Jacek Rauk Skarbnik Dyrektor Działu Obsługi Finansowej ABB Sp. z o.o. Odpowiedzialny za zarządzanie płynnością finansową i ryzykiem finansowym. Wcześniej pracownik Polskiej Akademii Nauk, banków i działów finansowych firm prywatnych. Jako Skarbnik pracuje od ponad 11 lat, początkowo dla Delegatury Generalnej Saint-Gobain w Polsce, a od 2003 dla ABB. Z wykształcenia Inżynier Chemik (Politechnika Śląska). Członek - Założyciel, Prezes Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych i reprezentant SPSK w EACT (European Associations of Corporate Treasurers). Rafał Rudnicki Prezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK (www.polrisk.pl) Risk Manager Raben Group - międzynarodowej grupy logistycznej. Najważniejsze osiągnięcia: skonstruowanie polityki i systemu zarządzania ryzykiem, oraz wprowadzenie go w kilkunastu Spółkach Grupy w 9 krajach europejskich, budowanie kultury risk managementu oraz implementacja systemu informatycznego wspomagającego i monitorującego funkcje zarządzania ryzykiem w Grupie.Twórca oraz Dyrektor Generalny ITS Polska (polskiej firmy należącej do międzynarodowej Grupy firm ITS Inc.). Pomysłodawca, współtwórca i początkowo kluczowy udziałowiec ICS Polska, firmy zajmującej się rzeczoznawstwem i likwidacją szkód, aktualnego Agenta Lloyda w Polsce. Absolwent Politechniki Poznańskiej, mgr inż. Budownictwa Lądowego oraz Nottingham Trent University (Business School), P R E L E G E N C I (Executive) MBA. Specjalistyczne szkolenia: Business Risk Management (zarządzanie ryzykiem gospodarczym), akredytowane przez Institute of Risk Management, Anglia. Risk assessment techniques (techniki szacowania ryzyka), Institution of Occupational Safety and Health, Anglia. Successful development and implementation of Enterprise Risk Management (Skuteczne konstruowanie i wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem gospodarczym), AIRMIC Autor artykułów i wywiadów publikowanych w prasie specjalistycznej i zagranicznej: Strategic Risk, Business Insurance, Marine Consultant and Surveyor oraz krajowej: Harvard Business Review Polska, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, Asekuracja & Re, Gazeta Prawna. Krzysztof Sachs, Partner, Zespół Zarządzania Ryzykiem Podatkowym, Ernst & Young Kieruje wrocławskim oddziałem spółki doradztwa podatkowego Ernst & Young, jest również szefem Zespołu Zarządzania Ryzykiem Podatkowym oraz Zespołu VAT w ramach Ernst & Young. Jako ekspert wielokrotnie uczestniczył w posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP oraz Senatu. Przygotowywał także opinie i ekspertyzy dla Ministerstwa Finansów dotyczące zmian w prawie podatkowym, głównie w ustawie o podatku od towarów i usług. Współpracował z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, KIGEIT, American Chamber of Commerce oraz Związkiem Polskiego Przemysłu, Handlu i Finansów. Jest członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan i współuczestniczył w pracach dot. nowelizacji ustawy o VAT. Jest autorem szeregu wywiadów i ponad stu publikacji prasowych, których tematem są zagadnienia związane z VAT oraz redaktorem Komentarza do VI Dyrektywy. Anna Słodczyk Konsultant ds. Zarządzania Ryzykiem, Det Norske Veritas. Dyplomowany menedżer ryzyka. Zajmuje się kompleksowym zarządzaniem ryzykiem w firmach (www.annaslodczyk.com), w tym szacowaniem ryzyka. Od 18 lat związana z oceną i transferem wybranych ryzyk (ubezpieczeniowe, kredytowe), a od 7 lat specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu ryzykami operacyjnymi w firmach różnych branż oraz przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym i zachowaniu ciągłości działania firmy, w tym ciągłości produkcji. Autor wielu opracowań i publikacji, związanych z tematyką zarządzania ryzykiem. Specjalizuje się w pisaniu procedur dot. zarządzania ryzykami operacyjnymi w firmach, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk związanych z bezpieczeństwem informacji i know-how, dostępem osób niepowołanych do firm, ochroną danych osobowych, przestępczością pracowniczą, organizacją pracy (przestrzeganie procedur wewnętrznych i wymagań zewnętrznych), sprawami technicznymi i technologicznymi, wybraną tematyką ubezpieczeniową i bankową. Wykonuje audity wewnętrzne w firmach kompleksowe lub z wybranego wycinka działalności firmy, ściśle współpracując z audytorami, pracownikami kontroli oraz z zarządem. Posiadając licencję II stopnia pracownika ochrony technicznej ściśle współpracuje także z firmami produkcyjnymi, dystrybuującymi i usługowymi zabezpieczenia technicznego w kraju i za granicą, sugerując najbardziej ekonomicznie uzasadnione rozwiązania technicznego zabezpieczenia firm w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka i analizę ofert firm. Pracuje we własnej rodzinnej firmie, jako konsultant zewnętrzny, współpracując polskimi i europejskimi firmami konsultingowymi w charakterze ich przedstawiciela. Prowadzi szereg szkoleń związanych z ww. tematyką. Radosław Śliwerski Główny Planista d/s Zarządzania Ryzykiem Finansowym w Biurze Skarbca Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.. Odpowiada za zarządzanie ryzykiem cen paliwa, walutowym i stopy procentowej. Pracuje w PLL LOT od 2003r..Absolwente kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stanisław Tokarski Dyrektor ds. Strategii i Zarządzania, Południowy Koncern Energetyczny SA; Reprezentuje polskich wytwórców energii w Komitecie Polityki Energetycznej EURELECTRIC w Brukseli; członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w Warszawie. Aktywnie uczestniczył w pracach nad restrukturyzacją energetyki w Jaworznie i na Śląsku m.in. w organizacji Zakładu Górniczo-Energetycznego Sobieski Jaworzno III, Zakładu Górniczo- -Energetycznego Janina i innych spółek Grupy Kapitałowej PKE SA, a także w tworzeniu Południowego Koncernu Energetycznego SA. Członek rad nadzorczych wielu spółek - m.in.: w latach Zakładu Górniczo-Energetycznego Sobieski Jaworzno III, w latach Kopalni Wapienia Czatkowice (przewodniczący RN), 2004 Zakładu Górniczo Energetycznego Janina w Libiążu (przewodniczący RN), od 2005 Południowego Koncernu Węglowego. Dr Tadeusz Winkler-Drews Pracownik naukowo- -dydaktyczny w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wiedzę i praktykę w zakresie modelowania zjawisk i procesów zachodzących na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ryzyka finansowego zdobywał pracując w ośrodkach naukowych oraz w instytucjach finansowych wpolsce i wefrancji. Zdobyte doświadczenia wykorzystuje w pracy naukowo-dydaktycznej zakresu: zarządzania ryzykiem finansowym, zarządzania portfelem, teorii funkcjonowania rynków finansowych.współpracuje naukowo w zakresie zagadnień ryzyka finansowegoiinżynieriifinansowejz Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Université Paris XII w Paryżu. Jest autorem artykułów publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Aneta Wojtuń Dyrektor w Zespole Zarządzania Ryzykiem Deloitte. Zaangażowana w świadczenie usług w zakresie audytu informatycznego, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem. Posiada doświadczenie w budowaniu oraz ocenie systemów kontroli wewnętrznej. Bierze udział w projektach mających na celu usprawnienie procesów biznesowych w przedsiębiorstwach prywatnych. Tworzy mapy procesów i prowadzi szkolenia z zakresu audytu wewnętrznego. Doradza klientom sektora publicznego w opracowaniu standardów postępowania w ramach realizacji projektów unijnych. Najważniejsi klienci: Orlen Oil, PGNiG, PSE, Readers Digest, Avon, IPG, Telekomunikacja Polska S.A, Renault, Ford, Renault, Agora, Kompania Piwowarska, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5 Szanowni Państwo, działalność przedsiębiorstwa obarczona jest wielopłaszczyznowym ryzykiem. Wyzwania ze strony rynku oraz rosnący poziom konkurencji skłaniają do sięgnięcia po najlepsze wzorce i wymuszają na przedsiębiorstwach wdrożenia kompleksowego zarządzania ryzykiem. Medialnym hasłem, które coraz częściej zaczyna dominować w świecie biznesu jest zintegrowane zarządzanie ryzykiem. Jak zatem w praktyce wdrażane jest zintegrowane zarządzanie ryzykiem w strategii przedsiębiorstw różnego typu? Jakie są warunki i koszty jego wdrożenia do struktury zarządczej? Jakie schematy organizacyjne i metodologie zarządzania portfelem ryzyk stosują w codziennej praktyce różne typy przedsiębiorstw? Poszukiwaniu konstruktywnych odpowiedzi na kwestie związane z praktyką kompleksowego zarządzania portfelem ryzyk jak i najbardziej kluczowymi grupami ryzyk w różnych typach przedsiębiorstw dedykowana jest konferencja zatytułowana: Zarządzanie ryzykiem w praktyce, która odbędzie się w dniach 20, 21-22, 23 listopada 2007 r. w hotelu Bristol w Warszawie. Partnerem konferencji jest Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych. Konferencja jest jedynym na polskim rynku tego typu przedsięwzięciem umożliwiającym kontakt z praktykami zarządzania ryzykiem różnych typów przedsiębiorstw o najbardziej ugruntowanej pozycji rynkowej. Cennym uzupełnieniem prelekcji będą sesje warsztatowe, którym poświęcona jest druga połowa pierwszego dnia konferencji oraz aż dwa dni specjalne. Niezaprzeczalnym atutem tej konferencji będzie jej praktyczny wymiar. Konferencja dostarczy Państwu praktycznych przykładów schematów organizacyjnych i metodologii zarządzania ryzykiem, które zostaną zaprezentowane w formie kilkunastu Studiów Przypadku. Przykłady najlepszych praktyk zarządzania najistotniejszymi grupami ryzyk w przedsiębiorstwie poprowadzą praktycy i eksperci zarządzania ryzykiem, stanowiący kadrę zarządzającą różnych typów przedsiębiorstw o najbardziej ugruntowanej pozycji rynkowej Gorąco zachęcam do zapoznania się ze szczegółowym programem oraz do uczestnictwa w Studiach Przypadków, Warsztatach Interaktywnych, Panelu Dyskusyjnym oraz dwóch Dniach Specjalnych prowadzonych przez wybitnych profesjonalistów. Mam nadzieję, że konferencja będzie dla Państwa cennym forum wymiany doświadczeń, dyskusji merytorycznej oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących organizacji i programu konferencji proszę o kontakt pod numerem tel: lub drogą elektroniczną na adres: Z poważaniem, Luiza Drela kierownik projektu Institute for International Research Dlaczego warto wziąć udział w konferencji STOWARZYSZENIE POLSKICH SKARBNIKÓW KORPORACYJNYCH POLISH CORPORATE TREASURERS ASSOCIATION jest organizacją zrzeszającą osoby zawodowo zajmujące się zarządzaniem finansami przedsiębiorstw działających na terenie Polski, w szczególności zaś osoby zarządzające płynnością finansową oraz ryzykami finansowymi przedsiębiorstw. Powstało ono w oparciu o doświadczenia związków i stowarzyszeń działających w innych krajach europejskich, zrzeszonych w EACT (European Associations of Corporate Treasurers). Od roku 2007 SPSK stało się osiemnastą organizacją krajową, zrzeszoną w EAC. Najważniejsze cele, jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie: integracja środowiska Skarbników Korporacyjnych, stworzenie forum wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk zawodowych, rozwój i doskonalenie wiedzy i kompetencji zawodowych, rozwój wiedzy o zarządzaniu płynnością finansową wśród kadry menedżerskiej, reprezentowanie środowiska w dyskusji nad rozwojem polskiego rynku finansowego i prawa gospodarczego; przedstawianie opinii środowiska o aktach prawnych, wypracowanie i propagowanie zasad etyki w całym środowisku Skarbników, rozwój nowych kadr zawodowych. W warunkach polskich osoby zarządzające płynnością nie zawsze formalnie noszą tytuł Skarbnika czy Treasurer a. Dlatego Stowarzyszenie otwarte jest dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką zarządzania płynnością i pracujących na samodzielnych lub kierowniczych stanowiskach bez względu na nazwę tych stanowisk. Osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia prosimy o kontakt z Zarządem : Prezes Jacek Rauk: Wiceprezes Katarzyna Doboszyńska: Członek Zarządu Maciej Müldner: Członek Zarządu Jacek Wnuk: Skarbnik Zbigniew Kamecki: Najciekawsze studia przypadków Agenda konferencji powstała w oparciu o badania, które wykazały najbardziej istotne kwestie w zakresie zarządzania ryzykiem w różnych typach przedsiębiorstw. Wszystkie tematy poruszone podczas konferencji zostaną zaprezentowane w formie Studiów Przypadków. Zaproszeni przez nas goście podzielą się z Państwem praktycznymi wskazówkami, radami oraz swym bogatym doświadczeniem i codzienną praktyką w procesie zarządzania ryzykiem. Wiedza najwyższej próby : praktycy praktykom Prelegenci uczestniczący w konferencji to najwyższej klasy praktycy zarządzający ryzykiem stanowiący kadrę zarządzającą przedsiębiorstw o najbardziej ugruntowanej pozycji rynkowej. Konferencja pozwoli Państwu poznać kulisy i praktykę zarządzania ryzykiem w różnych typach przedsiębiorstw oraz odnaleźć odpowiedzi na szereg zagadnień m.in.: dlaczego efektywne zarządzanie ryzykiem jest źródłem zysków w przedsiębiorstwie. Najbardziej istotne kwestie zarządzania ryzykiem Plan konferencji zawiera tylko aktualne zagadnienia i najistotniejsze kwestie Praktyka i najnowsze trendy zarządzania ryzykiem związane z praktyką kompleksowego zarządzania portfelem ryzyk jak i najbardziej kluczowymi grupami ryzyk w różnych typach przedsiębiorstw. Narzędzia wspomagające Podczas konferencji zaprezentowane zostaną Państwu dostępne na rynku narzędzia informatyczne wspomagające prace w obszarze zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Okazja do wymiany doświadczeń Konferencja to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, szerokiej dyskusji i nowych kontaktów biznesowych. Sprzyjać temu będzie praktyczna konwencja konferencji wzbogacona panelem dyskusyjnym oraz warsztatami interaktywnymi, które poprowadzą wybitni eksperci zarządzania ryzykiem.

6 Wypełnij i wyślij! hotline: adres: ul. Kruczkowskiego Warszawa fax: internet: Prosimy o nieusuwanie naklejki. Zarządzanie ryzykiem w praktyce E Imię i nazwisko: Imię i nazwisko:... Prosimy o pisemne poinformowanie administratora bazy danych (faxem lub drogą ową: w przypadku, gdy nie życzą Państwo otrzymywania tego typu informacji. *WARUNKI UCZESTNICTWA Koszt uczestnictwa: Tak, chcę wziąć udział w konferencji Zarządzanie ryzykiem w praktyce Konferencja + 2dni specjalne Konferencja + dzień specjalny Konferencja Dzień specjalny Nie mogę wziąć udziału w konferencji, ale interesuje mnie zakup materiałów dokumentacyjnych dostępnych po konferencji do od do od Konferencja + dwa dni specjalne: 5695 PLN + 22% VAT Oszczędzasz 1100 PLN 5995 PLN + 22% VAT Oszczędzasz 800 PLN 6795 PLN + 22% VAT Konferencja + dzień specjalny: 4695 PLN + 22% VAT Oszczędzasz 900 PLN 4995 PLN + 22% VAT Oszczędzasz 600 PLN 5595 PLN + 22% VAT Konferencja: 3795 PLN + 22% VAT Oszczędzasz 500 PLN 3995 PLN + 22% VAT Oszczędzasz 300 PLN 4295 PLN + 22% VAT Dzień specjalny: 1795 PLN + 22% VAT Oszczędzasz 400 PLN 1995 PLN + 22% VAT Oszczędzasz 200 PLN 2195 PLN + 22% VAT Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed konferencją wpłaty na konto: ABN AMRO BANK (Polska) S.A. Nr r-ku: Opłata za uczestnictwo włącznie z dokumentacją i konsumpcją. Ceny nie zawierają kosztów noclegu i parkingu. W przypadku odwołania zgłoszenia później niż 30 dni przed rozpoczęciem konferencji, pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za konferencję. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w programie. Forma płatności przelew karta kredytowa Proszę obciążyć moją kartę kosztami uczestnictwa Kwota brutto... PLN Typ karty: Mastercard Visa numer karty... posiadacz karty (imię i nazwisko lub nazwa firmy) data ważności karty... adres posiadacza karty podpis posiadacza /osoby upoważnionej... Liczba osób zatrudnionych w Pani/Pana miejscu pracy (np. w oddziale): poniżej powyżej Imię i nazwisko:... Dane do faktury: Firma:... NIP:... Ulica:... Kod pocztowy:... Miejscowość:... Osoba akceptująca udział: Imię i nazwisko:... Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i akceptuję je. Data:... Podpis... Osoba do kontaktu podanie jej danych ułatwi kontakt w sprawach organizacyjnych: Imię i nazwisko:... Komu jeszcze Pani/Pana zdaniem możemy przesłać informacje o tym wydarzeniu: Imię i nazwisko:... Proszę o informowanie mnie w przyszłości o seminariach i konferencjach IIR z następujących dziedzin: Asystentka Bankowość Customer Service Farmacja/Kosmetyki Finanse/Podatki/Rachunkowość Gaz/Energetyka Human Resources IT Marketing/PR Prawo Produkcja/SUR Sprzedaż Telekomunikacja Ubezpieczenia Umiejętności osobiste Zarządzanie strategiczne Zarządzanie projektami Konferencja odbędzie się w hotelu Bristol ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, Warszawa, tel Institute for International Research Sp. z o.o., Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8, tel.: , fax: KRS , NIP: , REGON: , Kapitał zakładowy: zł Institute for International Research Sp. z o.o. jest polskim przedstawicielstwem międzynarodowej grupy kapitałowej Informa plc. - dostawcy specja- giełdzie londyńskiej, z rocznymi obrotami sięgającymi 800 milionów funtów. i biznesowych. Jest największą światową firmą tego typu, notowaną na listycznych informacji i usług dla środowisk akademickich, profesjonalnych IIR działa w Polsce od 1997 roku. Więcej informacji znajdą Państwo w internecie pod adresem:

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007 Już V spotkanie organizowane przez Institute for International Research Doroczne spotkanie praktyków z obszaru wynagrodzeń: studia przypadków, analizy porównawcze, dyskusje, wymiana doświadczeń PŁACE 2007

Bardziej szczegółowo

Cooper Financial Summit 2009

Cooper Financial Summit 2009 Wyzwania stojące przed spółkami w dobie spowolnienia gospodarczego Optymalizacja kosztów i zarządzanie ryzykiem Cooper Financial Summit 2009 I Forum Dyrektorów Finansowych 13-14 października 2009 Hilton

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER KOLEJNA EDYCJA PRAKTYCZNEGO KURSU Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER 13-14.XI.14 PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Aktualnych problemach prawnych Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE

STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE 7-8 listopada 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa I FORUM STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE Spotkanie Prezesów i Dyrektorów

Bardziej szczegółowo

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in.

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in. RYNEK GAZU W POLSCE W gronie prelegentów znajdą się m.in. przedstawiciele: PGNiG S.A. Urzędu Regulacji Energetyki Instytutu Studiów Energetycznych Forum Odbiorców Rynku Energii i Gazu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm.

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. 29-30.09.2015 r. Szanowny Uczestniku, Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. Firmy szaleńczo próbują sprostać dynamicznej rzeczywistości rynkowej. Niestety często pomijana

Bardziej szczegółowo

Manager Cen Transferowych

Manager Cen Transferowych przez: DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: Poznają Państwo metody rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi ale przede wszystkim dowiedzą się Państwo jakie tkwią w nich możliwości optymalizacyjne W praktyczny

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Macrologic Controlling Systems Grupa Arcus Ewolucja

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI zaawansowane zarządzanie jakością praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia jakości branży FMCG KLUCZOWE TEMATY: najlepsze praktyki w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Trendy Contact Center

Trendy Contact Center X Konferencja: Trendy Contact Center Największe, inspirujące i praktyczne - spotkanie o najdłuższej tradycji na polskim rynku! 22-23.09.2015, Centrum Konferencyjne ADGAR PLAZA, ul. Postępu 17a, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Żywiec Zdrój Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Ewolucja roli kontrolera od raportowania

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności Gość Specjalny Kongresu: Prof. Marek Belka Patronat honorowy Partnerzy strategiczni Partner merytoryczny Partnerzy KOMITET HONOROWY Szanowni Państwo, Pragnę wszystkich Państwa serdecznie powitać na VII

Bardziej szczegółowo