Zarządzanie ryzykiem w praktyce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie ryzykiem w praktyce"

Transkrypt

1 Jedyna na polskim rynku konferencja w sposób tak praktyczny omawiająca zintegrowane zarządzanie portfelem ryzyk w różnych typach przedsiębiorstw Partner Konferencji Zarządzanie ryzykiem w praktyce 11 3 Kluczowe zagadnienia konferencji: STUDIÓW PRZYPADKÓW przykłady najlepszych praktyk zarządzania najistotniejszymi grupami ryzyk w przedsiębiorstwie, które poprowadzą praktycy i eksperci zarządzania ryzykiem, stanowiący kadrę zarządzającą różnych typów przedsiębiorstw o najbardziej ugruntowanej pozycji rynkowej. SESJE WARSZTATÓW INTERAKTYWNYCH: PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI: Identyfikacja, szacowanie, pomiar i optymalizacja ryzyka w zintegrowanym zarządzaniu portfelem ryzyk w przedsiębiorstwie. I DZIEŃ SPECJALNY: Zarządzanie ryzykiem podatkowym. II DZIEŃ SPECJALNY: Ubezpieczenia a zarządzanie ryzykiem-na przykładzie projektu budowy i eksploatacji autostrady Zaproszeni prelegenci reprezentują następujące firmy i instytucje: ABB Sp z o.o. AB GEONAFTA, Litwa Det Norske Veritas Deloitte, Dział Zarządzania Ryzykiem Ernst & Young, Zespół Zarządzania Ryzykiem Podatkowym Grupa Ciech S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Petrobaltic S.A. Grupa Lotos Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. PANEL DYSKUSYJNY: Najnowsze trendy w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej. Schemat procesu, narzędzia i przykłady wybranych metodologii zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie: model europejski CRAMM; model amerykański - COSO II; model australijsko-nowozelandzki - AS/NZS Zarządzanie ryzykiem jako element Corporate Governance w strategii przedsiębiorstwa. Risk Manager w hierarchii Kadry Zarządczej. Rozwiązania IT wspierające zarządzanie portfelem ryzyk w przedsiębiorstwie. Południowy Koncern Energetyczny SA SAS Institute Sp. z o.o. Skanska S.A. Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Vattenfall Heat Poland S.A. Willis Polska S.A. Wyższa Szkoła Przedsiebiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie Kontakt: Luiza Drela, kierownik projektu tel.: faks:

2 Zarządzanie ryzykiem w praktyce Poranna kawa i rejestracja gości OTWARCIE KONFERENCJI Schemat procesu zarządzania ryzykiem i metodologie w zintegrowanym zarządzaniu portfelem ryzyk w przedsiębiorstwie. Klasyfikacja ryzyk. Definicje Klasyfikacja ryzyk (przykładowy portfel ryzyk) Ogólny schemat procesu zarządzania ryzykiem Uwarunkowania prawne zarządzania ryzykiem. Przykłady aktów prawnych z których wynika obowiązek zarządzania ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka Przykłady wybranych metodologii zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie: model europejski - CRAMM model amerykański - COSO II model australijsko-nowozelandzki - AS/NZS 4360 Przykładowe narzędzia do zarządzania ryzykiem Prelegenci: Anna Słodczyk, Piotr Mąkosa, Konsultanci ds. Zarządzania Ryzykiem, DET NORSKE VERITAS STUDIUM PRZYPADKU: Siermiężność i koszty najczęściej popełnianych błędów w zarządzaniu ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach. Wady wynikające z braku wiedzy i świadomości czym jest zarządzanie ryzykiem, kim jest Risk Manager i jaka powinna być rola i usytuowanie Risk Managera w hierarchii kadry zarządczej różnego typu przedsiębiorstw Korzyści i koszty wdrożenia/braku wdrożenia zintegrowanego zarządzania ryzykiem do struktury zarządczej Warsztat pracy, pozycja i kompetencje Risk Managera w strukturze zarządczej przedsiębiorstwa Prelegent: Waldemar Plata, Dyrektor Realizacji Projektów, PETROBALTIC S.A. GRUPA LOTOS, Członek Zarządu AB GEONAFTA, LITWA Przerwa na kawę STUDIUM PRZYPADKU: STUDIUM PRZYPADKU: Zarządzanie ryzykiem rynkowym na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A. Rynek miedzi Polityka i struktura zarządzania ryzykiem w KGHM Polska Miedź S.A. Pomiar ryzyka - metodologia Earnings at Risk Prelegent: Paweł Feret, Kierownik Wydziału Pomiaru Ryzyka, KGHM POLSKA MIEDŹ S.A Poranna kawa OTWARCIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI STUDIUM PRZYPADKU: Model zarządzania ryzykiem biznesowym na przykładzie Grupy Ciech S.A. Ryzyko płynności rynku a ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa Ryzyko ograniczeń handlu produktami chemii ciężkiej Ryzyko konkurencji na rynku produktów chemicznych Ryzyko surowcowe Prelegent: Kazimierz Przełomski, Dyrektor Finansowy, GRUPA CIECH S.A STUDIUM PRZYPADKU: Zarządzanie ryzykiem walutowym na przykładzie ABB Sp z o.o. Warunki determinujące budowę systemu: oczekiwania biznesu, struktura firmy, rodzaj działalności, apetyt na ryzyko, polityka walutowa firmy Odmienne podejścia do zarządzania ryzykiem walutowym Zabezpieczać czy nie zabezpieczać? Kiedy zaczyna się ryzyko walutowe? Marża na ryzyko - czy może ceny indeksowane? Dzień I, 21 listopada STUDIUM PRZYPADKU: Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w strategii koncernu energetycznego na przykładzie PKE SA Prelegent: Stanisław Tokarski, Dyrektor ds. Strategii i Zarządzania, POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY SA Obiad Rozwiązania IT wspierające zarządzanie portfelem ryzyk w przedsiębiorstwie. Obszary wsparcia IT w procesie budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem (ZSZR) w przedsiębiorstwie Główne elementy metodyki prowadzenia wdrożeń ZSZR Przykłady praktycznych rozwiązań szczegółowych Prelegent: Jacek Kuciński, Dyrektor Praktyki Zarządzania Finansowego, SAS Institute Sp. z o.o STUDIUM PRZYPADKU: Zarządzanie ryzykiem jako element ładu korporacyjnego w strategii przedsiębiorstwa. Prelegent: Rafał Rudnicki, Prezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK, Risk Manager GRUPA RABEN Przerwa na kawę WARSZTAT PRAKTYCZNY: Identyfikacja, szacowanie, pomiar i optymalizacja ryzyka w zintegrowanym zarządzaniu portfelem ryzyk w przedsiębiorstwie. Prelegenci: Aneta Wojtuń, Lech Dąbrowski, Dział Zarządzania Ryzykiem, DELOITTE WYKŁAD: Systemy zarządzania ryzykiem Metodyka identyfikacji i oceny ryzyka: lista ryzyk ocena ryzyka: skutki, podatność, prawdopodobieństwo, kryteria oceny, kiedy możliwa jest wycena ryzyk, kiedy możliwa jest tylko priorytetyzacja wybór sposobu zarządzania ryzykami monitoring oraz ocena skuteczności zarządzania ryzykami Key Risk Indicators na różnych poziomach zarządzania WARSZTATY: na podstawie opisu przedsiębiorstwa uczestnicy warsztatu opracują rejestr i model ryzyka, dokonają wyceny ryzyka i zaprojektują sposoby zarządzania i monitoringu. PLAN GODZINOWY WARSZTATU: 45 min wykładu 1h 15 min warsztatów 30 min podsumowanie i dyskusja Podsumowanie pierwszego dnia konferencji Dzień II, 22 listopada 2007 Identyfikacja i pomiar ekspozycji na ryzyko walutowe - co nas wspiera? Wybór broni: Forward, strategie opcyjne czy może opcje śmieciowe? Nowy koszmar Skarbnika: stosować czy nie stosować hedgeaccounting? Prelegent: Jacek Rauk, Skarbnik-Dyrektor Działu Obsługi Finansowej, ABB Sp z o.o Przerwa na kawę PANEL DYSKUSYJNY: Najnowsze trendy w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej. Ryzyko kursowe Czynniki wpływające na kształtowanie się kursów Narzędzia/formuły prognostyczne do kursów Strategie umożliwiające restrukturyzację instrumentów zabezpieczających Prezentacja wprowadzająca do dyskusji: dr Tadeusz Winkler-Drews, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Zaproszeni paneliści: przedstawiciele kadry menedżerskiej, eksperci Obiad

3 Zarządzanie ryzykiem w praktyce STUDIUM PRZYPADKU: Studium zarządzania ryzykiem projektowym w IT: identyfikacja i szacowanie ryzyk, strategie zarządzania, reakcja i postępowanie z ryzykiem STUDIUM PRZYPADKU: Zarządzanie ryzykiem pogodowym na przykładzie firmy Vattenfall Heat Poland S.A. Proces zarządzania ryzykiem pogodowym Pogodowe instrumenty pochodne: rodzaje i wycena Rynek instrumentów pogodowych Ryzyko pogodowe a ryzyko zmian ceny CO2 Prelegent: dr Józef Kupczyk, VATTENFALL HEAT POLAND S.A Przerwa na kawę STUDIUM PRZYPADKU: Transfer ryzyka w zintegrowanym zarządzaniu portfelem ryzyk w przedsiębiorstwie na przykładzie SKANSKA S.A. Analiza najczęstszych ryzyk Analiza zapotrzebowania własnego i otoczenia (klient, podwykonawcy) Opracowanie programu ubezpieczeniowego. Podział na linie ubezpieczeniowe Wdrożenie Outsourcing Nietypowe sytuacje Prelegent: Maciej Müldner, Treasurer, Joanna Lipowczan, Ekspert, SKANSKA S.A STUDIUM PRZYPADKU: Ryzyko kredytowe w energetyce na przykładzie ABB Sp. z o.o. Weryfikacja ryzyka kredytowego - informacje potrzebne do podejmowania decyzji Counterparty risk - ryzyko kredytowe partnerów handlowych Narzędzia wspomagające zarządzanie ryzykiem kredytowym Kontrola dokumentów rejestrowych i finansowych Umiejętna analiza i odczytywanie danych finansowych przedkładanych przez przedsiębiorców do realizacji transakcji sprzedaży - jako element zarządzania ryzykiem danych finansowych. Analiza wskaźników, granice wskaźników, odczytywanie wskaźników Credit scoring - metody ułatwiające analizę ryzyk klienta i wspomagające podejmowanie decyzji Prelegent: Marcin Miazga, Kierownik Zespołu Kontroli Należności i Kredytów, ABB Sp. z o.o STUDIUM PRZYPADKU: Zarządzanie ryzykiem cen surowców na przykładzie PLL LOT. Identyfikacja ekspozycji na ryzyko cen paliw- źródła ryzyka dla PLL LOT Raportowanie i kontrola - Treasury i Komitet Paliwowy Instrumenty pochodne na rynku energii Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem cen paliwa przykładowe strategie zabezpieczające Implikacje dla innych rodzajów ryzyka (walutowe, kredytowe, prawne etc.) Prelegent: Radosław Śliwerski, Główny Planista d/s Zarządzania Ryzykiem Finansowym, Biuro Skarbca, POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT S.A Posumowanie drugiego dnia konferencji Dzień I specjalny, 20 listopada 2007 WARSZTAT PRAKTYCZNY: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM Prelegenci: Krzysztof Sachs, Partner,Agnieszka Piekacz, Menedżer, Zespół Zarządzania Ryzykiem Podatkowym, ERNST & YOUNG Ryzyko podatkowe istota, źródła, przyczyny wzrostu znaczenia Źródła ryzyka podatkowego na które ma wpływ przedsiębiorca? Skutki braku skutecznego systemu zarządzania ryzykiem podatkowym Metody Zarządzania ryzykiem podatkowym Wiedza i zakres odpowiedzialności pracowników Procedury i kontrola wewnętrzna Rola systemów informatycznych Proces wdrożenia ZRP w przedsiębiorstwie omówienie kolejnych etapów na praktycznych przykładach: mapa transakcji mapa ryzyk podatkowych mapa procesów / procedur dla wybranych transakcji określenie zakresu procedur manualnych i zautomatyzowanych procedury podatkowe (struktura funkcji podatkowych, zakresy odpowiedzialności, przepływ dokumentów i informacji, dokumentacja) funkcjonalność podatkowa systemu informatycznego Czas trwania warsztatu: 10:00-16:30. W trakcie warsztatu dwie przerwy na kawę oraz przerwa obiadowa. Dzień II specjalny, 23 listopada 2007 WARSZTAT PRAKTYCZNY: UBEZPIECZENIA A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU BUDOWY I EKSPLOATACJI AUTOSTRADY Prelegenci: Jacek Dylak, Senior Broker,Jacek Konopka, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Krajowych, WILLIS POLSKA S.A. Faza przed-budowlana-ryzyka i ich minimalizacja. Faza budowy-ryzyka i ich minimalizacja. Faza eksploatacji-ryzyka i ich minimalizacja. Analiza ryzyk - sposoby ich minimalizacji: Polityczne, Środowiskowe, Finansowe, Projektowe, Kluczowego Personelu. OC, Szkód osobowych, Szkód materialnych, Siła wyższa, Zmiany w prawie, Szkody z opóźnieniem, Ryzyka Nie-ubezpieczeniowe = Nie-ubezpieczalne Czas trwania warsztatu: 10:00-16:30. W trakcie warsztatu dwie przerwy na kawę oraz przerwa obiadowa.

4 Lech Dąbrowski, Manager, Operacje Audytu Wewnętrznego, Deloiite. Zajmuje się audytem wewnętrznym, systemami zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw oraz ładem korporacyjnym. Wcześniej, zorganizował audyt wewnętrzny w PGNiG S.A. i przez ponad dwa lata kierował jego zespołem audytorów wewnętrznych. W trakcie swojej kariery pracował również jako manager projektów związanych z prywatyzacją, restrukturyzacją przedsiębiorstw, transakcji equity sales na rynku publicznym oraz prywatnym. Od ponad 10 lat jako członek rad nadzorczych nadzorował spółki państwowe i prywatne w takich sektorach gospodarki jak wielka synteza chemiczna, hutnictwo szkła, metalurgia, przemysł spożywczy, tytoniowy, sprzedaż bezpośrednia oraz poszukiwania węglowodorów. Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (Certified Iinternal Auditor). Jacek Dylak, Główny Broker w Willis Polska. Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Wydział Ubezpieczeń. Licencjonowany broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny w Departamencie Ubezpieczeń Krajowych. W latach związany z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Centrala Warty w Biurze Reasekuracji. Specjalizuje się w: ubezpieczeniach budowlano-montażowych - tworzeniu programów ubezpieczeniowych dla budowy i eksploatacji autostrad (współautor programów ubezpieczeniowych dla pierwszych prywatnych autostrad w Polsce), Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu ubezpieczeniowego Due Diligence na rzecz kredytodawców przy finansowaniu projektów budowlanych (współpraca z bankami w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego przy dużych projektach z sektora lotniczego, energetycznego, medycznego. Autor licznych artykułów w prasie ubezpieczeniowej na temat ryzyk budowlano-montażowych. Paweł Feret Kierownik Wydziału Pomiaru Ryzyka KGHM Polska Miedź S.A. AbsolwentAkademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Handel Zagraniczny. W KGHM Polska Miedź S.A. od dwóch lat zajmuje się analizami związanymi z ryzykiem rynkowym (towarowym i walutowym) m.in.: symulacjami wyniku finansowego, analizami statystycznymi, analizami stress-test, analizami księgowego ujęcia instrumentów pochodnych z uwzględnieniem rachunkowości zabezpieczeń. Odpowiedzialny za implementację metodologii pomiaru ryzyka Earnings at Risk. Wcześniej przez ponad dwa lata zajmował się zarządzaniem ryzykiem walutowym oraz ryzykiem płynności w AB S.A. Odpowiedzialny za implementację metodologii Value at Risk. Jacek Konopka Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Krajowych Willis Polska S.A. od 200 r. W sektorze ubezpieczeń od W latach TUiR Warta S.A. Główny Negocjator, kierownik Zespołu Negocjacyjnego. Zajmuje się kompleksową obsługą klientów m.in. z branży energetycznej, paliwowej, lotniczej, telekomunikacyjnej. Koordynował prace zespołu odpowiedzialnego za opracowanie i wdrażanie kompleksowych programów ubezpieczeniowych dla firm takich jak: Elektrociepłownie Warszawskie, Statoil, Preem, Centertel, Polkomtel, P.P.Porty Lotnicze, Warsaw Airport Services, PZL Świdnik, Orbis. Specjalizuje się w grupie ubezpieczeniach grupy ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczeniach przerw w działalności oraz ubezpieczeniach finansowych. Zdany egzamin na brokera ubezpieczeniowego. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Podyplomowych Studiów Ubezpieczeniowych Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Podyplomowe Studia z Wyceny Nieruchomości Politechniki Warszawskiej zdany egzamin na brokera ubezpieczeniowego przed Komisją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Jacek Kuciński Dyrektor Działu Doradztwa Merytorycznego SAS Institute Polska. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Organizacja i Zarządzanie. W SAS Institute posiada ponad siedmioletnie doświadczenie w realizacji, prowadzeniu i nadzorowaniu projektów z obszaru optymalizacji i zarządzania finansowego oraz strategicznego. Uczestniczył w charakterze prelegenta w wielu panelach, seminariach i warsztatach z zakresu usprawniania i optymalizacji działalności służb finansowych oraz wdrażania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Autor szeregu publikacji z tego samego tematu. Dr Józef Kupczyk Vattenfall Heat Poland S.A. Absolwent studiów matematycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w 2001 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w 2006 r. Przez kilka lat pracował w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Interesuje się problematyką zarządzania ryzykiem, analizą instrumentów finansowych oraz zastosowaniami matematyki w finansach. Zarządzanie ryzykiem w praktyce Joanna Lipowczan Ekspert - Starszy Specjalista w Departamencie Skarbu (Treasury) SKANSKA S.A. od 2006 r. Odpowiedzialna za gwarancje i ubezpieczenia. Wcześniej pracowała w banku Svenska Handelsbanken Oddział w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Piotr Mąkosa Konsultant ds. Zarządzania Ryzykiem, Det Norske Veritas. Zajmuje się aspektami związanymi z szacowaniem i zarządzaniem ryzykiem (RA, BIA), statystycznym sterowaniem procesami w przedsiębiorstwach (SPC) oraz statystyczną analizą ryzyka. Od 10 lat związany jest z zagadnieniami systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 13485) i laboratoriach (ISO 17025, ISO 15189). Pracuje na stanowisku kierowniczym w jednostce notyfikowanej, kierując pracami Laboratorium elektrotechnicznego i EMC. Prowadzi szkolenia z zakresu walidacji i szacowania niepewności metod pomiarowych i pomiarów, jak również analizy ryzyka w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją sprzętu medycznego (ISO 13485). Posiada certyfikat auditora w zakresie systemów zarządzania jakością wydany przez PCBC oraz EOQ. Obecnie słuchacz ostatniego semestru studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej. Jego specjalność to analiza ryzyka, walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności w branży energetycznej i elektrotechnicznej. Marcin Miazga Kierownik Zespołu Kontroli Należności i Kredytów ABB Sp. z o.o. Odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie ryzykiem kredytowym (kredyty kupieckie), zarządzanie należnościami oraz za procesy windykacyjne. W ABB pracuje od 2004r., wcześniej pracował w Knauf Sp. z o.o. i w BRE Bank S.A. Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych na kierunku Informatyka Gospodarcza na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek - Założyciel Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych. Maciej Müldner Treasurer Skanska S.A.od roku Jest menedżerem Departamentu Skarbu (Treasury). Wcześniej pracował w Deutsche Bank i w Banku Austria Creditanstalt jako Senior Relationship Manager.Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz programu stażowego CEE w Banku Austria Creditanstalt w Wiedniu. Agnieszka Piekacz, Menedżer, Zespół Zarządzania Ryzykiem Podatkowym, Ernst & Young Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, licencjonowany doradca podatkowy. Zajmuje się doradztwem podatkowym od 2001 roku, początkowo w firmie Arthur Andersen, następnie Ernst & Young. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem roli systemów informatycznych. Współautorka komentarza do VI Dyrektywy (pod redakcją Sachsa) C.H. Beck oraz poradnika Skuteczna konkurencja na rynku Unii Europejskiej C.H. Beck, współautorka artykułów w prasie specjalisytcznej i branżowej. Waldemar Plata Dyrektor Realizacji Projektów, Petrobaltic S.A. Grupa Lotos. Inżynier mechanik. Od 10 zajmuje się realizacją dużych projektów. W latach związany z firmami koncernu ABB w Polsce. Od 2000 r. Dyrektor Biura Zarządzania Projektami w ABB Zamech Gazpetro Sp. z o.o. Do najważniejszych projektów zrealizowanych przez zespół pod jego kierunkiem należały Tłocznie Gazu na polskim odcinku rurociągu Yamal oraz Elektrociepłownia Władysławowo. Od Dyrektor Pionu Realizacji Projektów w Petrobaltic S.A. firmy należącej do Grupy Lotos. Zaangażowany w strategiczne projekty zagospodarowania złóż ropy i gazu na Morzu Bałtyckim. Członek Zarządu AB Geonafta (Litwa). Wartość zrealizowanych projektów pod jego kierunkiem przekroczyła 0,5 mld USD. Członek Project Management Institute. Konsultatnt w zakresie zagadnień Project Management u Kazimierz Przełomski Dyrektor Finansowy - Szef Pionu Finansów Grupy Chemicznej Ciech. S.A. Prowadzi politykę finansową i zarządza finansami w Ciech SA i Grupie. Do jego zadań należą: zapewnienie finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej (linie kredytowe, współpraca z bankami); zarządzanie ryzykami finansowymi (kursy walutowe, ubezpieczenia, stopy procentowe); prowadzenie księgowości (sprawozdawczość finansowa, współpraca zbiegłymi, sprawozdawczość dla GPW, optymalizacja podatkowa); relacje inwestorskie (spotkania z analitykami, funduszami); nadzór finansowy (controlling), przygotowanie rocznych planów finansowych, prognoz, raportów (analiz) z realizacji planów w Grupie oraz uczestnictwo w opracowaniu strategii akwizycyjnych, oceny akwizycji i negocjacji dotyczących zakupu nowych spółek. Do swoich kluczowych osiągnięć w Ciech S.A. zalicza: udział w procesie przygotowania Strategii Grupy, Prospektu Emisyjnego, Oferty Publicznej (spotkania z inwestorami roadshow ) i debiutu spółki na GPW; udział w akwizycji spółki sodowej w Rumunii (lider projektu); przygotowanie i wprowadzenie jednolitych zasad rachunkowości i konsolidacji oraz systemu zarządzania finansami wgrupie poprzez roczne i strategiczne (5 lat) plany finansowe wraz z miesięcznymi raportami i analizą odchyleń; wdrożenie Systemu Zarządzania Ryzykiem (ERM) dla Grupy (szef zespołu wdrożeniowego); przygotowanie programu wdrożenia systemu zarządzania wartością (VBM) (szef zespołu); wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego ERP Oracle (dyrektor projektu). Absolwent Uniwersytetu Londyńskiego (Master of Science) oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Ekonomii Rozwoju na Uniwersytecie Północnego Londynu. W latach analityk KPMG Peat Marwick McClintock Management Consultants w Londynie zajmując się głównie dużymi spółkami sektora prywatnego w Polsce. W latach associate (po kilku latach Senior Banker) w EBOR((Londyn, Moskwa i Warszawa). Specjalizował się w finansowaniu projektów inwestycyjnych i bezpośrednio zarządzał portfelem o wartości 200 mln EUR w Rosji, Kazachstanie i Białorusi. Na stanowisku zastępcy dyrektora warszawskiego Biura EBOiR koordynował projekty infrastrukturalne związane z restrukturyzacją i prywatyzacją sektora energetycznego oraz kolei, jak też programem budowy autostrad w Polsce. W latach członek Zarządu - Dyrektor Finansowy Stalexport SA w Katowicach. W latach dyrektor finansowy - prokurenta wfederal Mogul Gorzyce SA (spółce zależnej globalnej korporacji - Federal Mogul Corporation, USA). Przewodniczy Radom Nadzorczym polskich spółek zależnych GZNF Fosfory Sp. z o.o. i Cheman SA oraz zagranicznych spółek Nordiska Unipol (Szwecja) i Daltrade Plc K.Foster& Sons Ltd (Wlk. Brytania); jest również członkiem Rady Nadzorczej USG Govora (Rumunia) Jacek Rauk Skarbnik Dyrektor Działu Obsługi Finansowej ABB Sp. z o.o. Odpowiedzialny za zarządzanie płynnością finansową i ryzykiem finansowym. Wcześniej pracownik Polskiej Akademii Nauk, banków i działów finansowych firm prywatnych. Jako Skarbnik pracuje od ponad 11 lat, początkowo dla Delegatury Generalnej Saint-Gobain w Polsce, a od 2003 dla ABB. Z wykształcenia Inżynier Chemik (Politechnika Śląska). Członek - Założyciel, Prezes Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych i reprezentant SPSK w EACT (European Associations of Corporate Treasurers). Rafał Rudnicki Prezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK (www.polrisk.pl) Risk Manager Raben Group - międzynarodowej grupy logistycznej. Najważniejsze osiągnięcia: skonstruowanie polityki i systemu zarządzania ryzykiem, oraz wprowadzenie go w kilkunastu Spółkach Grupy w 9 krajach europejskich, budowanie kultury risk managementu oraz implementacja systemu informatycznego wspomagającego i monitorującego funkcje zarządzania ryzykiem w Grupie.Twórca oraz Dyrektor Generalny ITS Polska (polskiej firmy należącej do międzynarodowej Grupy firm ITS Inc.). Pomysłodawca, współtwórca i początkowo kluczowy udziałowiec ICS Polska, firmy zajmującej się rzeczoznawstwem i likwidacją szkód, aktualnego Agenta Lloyda w Polsce. Absolwent Politechniki Poznańskiej, mgr inż. Budownictwa Lądowego oraz Nottingham Trent University (Business School), P R E L E G E N C I (Executive) MBA. Specjalistyczne szkolenia: Business Risk Management (zarządzanie ryzykiem gospodarczym), akredytowane przez Institute of Risk Management, Anglia. Risk assessment techniques (techniki szacowania ryzyka), Institution of Occupational Safety and Health, Anglia. Successful development and implementation of Enterprise Risk Management (Skuteczne konstruowanie i wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem gospodarczym), AIRMIC Autor artykułów i wywiadów publikowanych w prasie specjalistycznej i zagranicznej: Strategic Risk, Business Insurance, Marine Consultant and Surveyor oraz krajowej: Harvard Business Review Polska, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, Asekuracja & Re, Gazeta Prawna. Krzysztof Sachs, Partner, Zespół Zarządzania Ryzykiem Podatkowym, Ernst & Young Kieruje wrocławskim oddziałem spółki doradztwa podatkowego Ernst & Young, jest również szefem Zespołu Zarządzania Ryzykiem Podatkowym oraz Zespołu VAT w ramach Ernst & Young. Jako ekspert wielokrotnie uczestniczył w posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP oraz Senatu. Przygotowywał także opinie i ekspertyzy dla Ministerstwa Finansów dotyczące zmian w prawie podatkowym, głównie w ustawie o podatku od towarów i usług. Współpracował z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, KIGEIT, American Chamber of Commerce oraz Związkiem Polskiego Przemysłu, Handlu i Finansów. Jest członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan i współuczestniczył w pracach dot. nowelizacji ustawy o VAT. Jest autorem szeregu wywiadów i ponad stu publikacji prasowych, których tematem są zagadnienia związane z VAT oraz redaktorem Komentarza do VI Dyrektywy. Anna Słodczyk Konsultant ds. Zarządzania Ryzykiem, Det Norske Veritas. Dyplomowany menedżer ryzyka. Zajmuje się kompleksowym zarządzaniem ryzykiem w firmach (www.annaslodczyk.com), w tym szacowaniem ryzyka. Od 18 lat związana z oceną i transferem wybranych ryzyk (ubezpieczeniowe, kredytowe), a od 7 lat specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu ryzykami operacyjnymi w firmach różnych branż oraz przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym i zachowaniu ciągłości działania firmy, w tym ciągłości produkcji. Autor wielu opracowań i publikacji, związanych z tematyką zarządzania ryzykiem. Specjalizuje się w pisaniu procedur dot. zarządzania ryzykami operacyjnymi w firmach, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk związanych z bezpieczeństwem informacji i know-how, dostępem osób niepowołanych do firm, ochroną danych osobowych, przestępczością pracowniczą, organizacją pracy (przestrzeganie procedur wewnętrznych i wymagań zewnętrznych), sprawami technicznymi i technologicznymi, wybraną tematyką ubezpieczeniową i bankową. Wykonuje audity wewnętrzne w firmach kompleksowe lub z wybranego wycinka działalności firmy, ściśle współpracując z audytorami, pracownikami kontroli oraz z zarządem. Posiadając licencję II stopnia pracownika ochrony technicznej ściśle współpracuje także z firmami produkcyjnymi, dystrybuującymi i usługowymi zabezpieczenia technicznego w kraju i za granicą, sugerując najbardziej ekonomicznie uzasadnione rozwiązania technicznego zabezpieczenia firm w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka i analizę ofert firm. Pracuje we własnej rodzinnej firmie, jako konsultant zewnętrzny, współpracując polskimi i europejskimi firmami konsultingowymi w charakterze ich przedstawiciela. Prowadzi szereg szkoleń związanych z ww. tematyką. Radosław Śliwerski Główny Planista d/s Zarządzania Ryzykiem Finansowym w Biurze Skarbca Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.. Odpowiada za zarządzanie ryzykiem cen paliwa, walutowym i stopy procentowej. Pracuje w PLL LOT od 2003r..Absolwente kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stanisław Tokarski Dyrektor ds. Strategii i Zarządzania, Południowy Koncern Energetyczny SA; Reprezentuje polskich wytwórców energii w Komitecie Polityki Energetycznej EURELECTRIC w Brukseli; członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w Warszawie. Aktywnie uczestniczył w pracach nad restrukturyzacją energetyki w Jaworznie i na Śląsku m.in. w organizacji Zakładu Górniczo-Energetycznego Sobieski Jaworzno III, Zakładu Górniczo- -Energetycznego Janina i innych spółek Grupy Kapitałowej PKE SA, a także w tworzeniu Południowego Koncernu Energetycznego SA. Członek rad nadzorczych wielu spółek - m.in.: w latach Zakładu Górniczo-Energetycznego Sobieski Jaworzno III, w latach Kopalni Wapienia Czatkowice (przewodniczący RN), 2004 Zakładu Górniczo Energetycznego Janina w Libiążu (przewodniczący RN), od 2005 Południowego Koncernu Węglowego. Dr Tadeusz Winkler-Drews Pracownik naukowo- -dydaktyczny w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wiedzę i praktykę w zakresie modelowania zjawisk i procesów zachodzących na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ryzyka finansowego zdobywał pracując w ośrodkach naukowych oraz w instytucjach finansowych wpolsce i wefrancji. Zdobyte doświadczenia wykorzystuje w pracy naukowo-dydaktycznej zakresu: zarządzania ryzykiem finansowym, zarządzania portfelem, teorii funkcjonowania rynków finansowych.współpracuje naukowo w zakresie zagadnień ryzyka finansowegoiinżynieriifinansowejz Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Université Paris XII w Paryżu. Jest autorem artykułów publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Aneta Wojtuń Dyrektor w Zespole Zarządzania Ryzykiem Deloitte. Zaangażowana w świadczenie usług w zakresie audytu informatycznego, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem. Posiada doświadczenie w budowaniu oraz ocenie systemów kontroli wewnętrznej. Bierze udział w projektach mających na celu usprawnienie procesów biznesowych w przedsiębiorstwach prywatnych. Tworzy mapy procesów i prowadzi szkolenia z zakresu audytu wewnętrznego. Doradza klientom sektora publicznego w opracowaniu standardów postępowania w ramach realizacji projektów unijnych. Najważniejsi klienci: Orlen Oil, PGNiG, PSE, Readers Digest, Avon, IPG, Telekomunikacja Polska S.A, Renault, Ford, Renault, Agora, Kompania Piwowarska, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5 Szanowni Państwo, działalność przedsiębiorstwa obarczona jest wielopłaszczyznowym ryzykiem. Wyzwania ze strony rynku oraz rosnący poziom konkurencji skłaniają do sięgnięcia po najlepsze wzorce i wymuszają na przedsiębiorstwach wdrożenia kompleksowego zarządzania ryzykiem. Medialnym hasłem, które coraz częściej zaczyna dominować w świecie biznesu jest zintegrowane zarządzanie ryzykiem. Jak zatem w praktyce wdrażane jest zintegrowane zarządzanie ryzykiem w strategii przedsiębiorstw różnego typu? Jakie są warunki i koszty jego wdrożenia do struktury zarządczej? Jakie schematy organizacyjne i metodologie zarządzania portfelem ryzyk stosują w codziennej praktyce różne typy przedsiębiorstw? Poszukiwaniu konstruktywnych odpowiedzi na kwestie związane z praktyką kompleksowego zarządzania portfelem ryzyk jak i najbardziej kluczowymi grupami ryzyk w różnych typach przedsiębiorstw dedykowana jest konferencja zatytułowana: Zarządzanie ryzykiem w praktyce, która odbędzie się w dniach 20, 21-22, 23 listopada 2007 r. w hotelu Bristol w Warszawie. Partnerem konferencji jest Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych. Konferencja jest jedynym na polskim rynku tego typu przedsięwzięciem umożliwiającym kontakt z praktykami zarządzania ryzykiem różnych typów przedsiębiorstw o najbardziej ugruntowanej pozycji rynkowej. Cennym uzupełnieniem prelekcji będą sesje warsztatowe, którym poświęcona jest druga połowa pierwszego dnia konferencji oraz aż dwa dni specjalne. Niezaprzeczalnym atutem tej konferencji będzie jej praktyczny wymiar. Konferencja dostarczy Państwu praktycznych przykładów schematów organizacyjnych i metodologii zarządzania ryzykiem, które zostaną zaprezentowane w formie kilkunastu Studiów Przypadku. Przykłady najlepszych praktyk zarządzania najistotniejszymi grupami ryzyk w przedsiębiorstwie poprowadzą praktycy i eksperci zarządzania ryzykiem, stanowiący kadrę zarządzającą różnych typów przedsiębiorstw o najbardziej ugruntowanej pozycji rynkowej Gorąco zachęcam do zapoznania się ze szczegółowym programem oraz do uczestnictwa w Studiach Przypadków, Warsztatach Interaktywnych, Panelu Dyskusyjnym oraz dwóch Dniach Specjalnych prowadzonych przez wybitnych profesjonalistów. Mam nadzieję, że konferencja będzie dla Państwa cennym forum wymiany doświadczeń, dyskusji merytorycznej oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących organizacji i programu konferencji proszę o kontakt pod numerem tel: lub drogą elektroniczną na adres: Z poważaniem, Luiza Drela kierownik projektu Institute for International Research Dlaczego warto wziąć udział w konferencji STOWARZYSZENIE POLSKICH SKARBNIKÓW KORPORACYJNYCH POLISH CORPORATE TREASURERS ASSOCIATION jest organizacją zrzeszającą osoby zawodowo zajmujące się zarządzaniem finansami przedsiębiorstw działających na terenie Polski, w szczególności zaś osoby zarządzające płynnością finansową oraz ryzykami finansowymi przedsiębiorstw. Powstało ono w oparciu o doświadczenia związków i stowarzyszeń działających w innych krajach europejskich, zrzeszonych w EACT (European Associations of Corporate Treasurers). Od roku 2007 SPSK stało się osiemnastą organizacją krajową, zrzeszoną w EAC. Najważniejsze cele, jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie: integracja środowiska Skarbników Korporacyjnych, stworzenie forum wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk zawodowych, rozwój i doskonalenie wiedzy i kompetencji zawodowych, rozwój wiedzy o zarządzaniu płynnością finansową wśród kadry menedżerskiej, reprezentowanie środowiska w dyskusji nad rozwojem polskiego rynku finansowego i prawa gospodarczego; przedstawianie opinii środowiska o aktach prawnych, wypracowanie i propagowanie zasad etyki w całym środowisku Skarbników, rozwój nowych kadr zawodowych. W warunkach polskich osoby zarządzające płynnością nie zawsze formalnie noszą tytuł Skarbnika czy Treasurer a. Dlatego Stowarzyszenie otwarte jest dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką zarządzania płynnością i pracujących na samodzielnych lub kierowniczych stanowiskach bez względu na nazwę tych stanowisk. Osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia prosimy o kontakt z Zarządem : Prezes Jacek Rauk: Wiceprezes Katarzyna Doboszyńska: Członek Zarządu Maciej Müldner: Członek Zarządu Jacek Wnuk: Skarbnik Zbigniew Kamecki: Najciekawsze studia przypadków Agenda konferencji powstała w oparciu o badania, które wykazały najbardziej istotne kwestie w zakresie zarządzania ryzykiem w różnych typach przedsiębiorstw. Wszystkie tematy poruszone podczas konferencji zostaną zaprezentowane w formie Studiów Przypadków. Zaproszeni przez nas goście podzielą się z Państwem praktycznymi wskazówkami, radami oraz swym bogatym doświadczeniem i codzienną praktyką w procesie zarządzania ryzykiem. Wiedza najwyższej próby : praktycy praktykom Prelegenci uczestniczący w konferencji to najwyższej klasy praktycy zarządzający ryzykiem stanowiący kadrę zarządzającą przedsiębiorstw o najbardziej ugruntowanej pozycji rynkowej. Konferencja pozwoli Państwu poznać kulisy i praktykę zarządzania ryzykiem w różnych typach przedsiębiorstw oraz odnaleźć odpowiedzi na szereg zagadnień m.in.: dlaczego efektywne zarządzanie ryzykiem jest źródłem zysków w przedsiębiorstwie. Najbardziej istotne kwestie zarządzania ryzykiem Plan konferencji zawiera tylko aktualne zagadnienia i najistotniejsze kwestie Praktyka i najnowsze trendy zarządzania ryzykiem związane z praktyką kompleksowego zarządzania portfelem ryzyk jak i najbardziej kluczowymi grupami ryzyk w różnych typach przedsiębiorstw. Narzędzia wspomagające Podczas konferencji zaprezentowane zostaną Państwu dostępne na rynku narzędzia informatyczne wspomagające prace w obszarze zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Okazja do wymiany doświadczeń Konferencja to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, szerokiej dyskusji i nowych kontaktów biznesowych. Sprzyjać temu będzie praktyczna konwencja konferencji wzbogacona panelem dyskusyjnym oraz warsztatami interaktywnymi, które poprowadzą wybitni eksperci zarządzania ryzykiem.

6 Wypełnij i wyślij! hotline: adres: ul. Kruczkowskiego Warszawa fax: internet: Prosimy o nieusuwanie naklejki. Zarządzanie ryzykiem w praktyce E Imię i nazwisko: Imię i nazwisko:... Prosimy o pisemne poinformowanie administratora bazy danych (faxem lub drogą ową: w przypadku, gdy nie życzą Państwo otrzymywania tego typu informacji. *WARUNKI UCZESTNICTWA Koszt uczestnictwa: Tak, chcę wziąć udział w konferencji Zarządzanie ryzykiem w praktyce Konferencja + 2dni specjalne Konferencja + dzień specjalny Konferencja Dzień specjalny Nie mogę wziąć udziału w konferencji, ale interesuje mnie zakup materiałów dokumentacyjnych dostępnych po konferencji do od do od Konferencja + dwa dni specjalne: 5695 PLN + 22% VAT Oszczędzasz 1100 PLN 5995 PLN + 22% VAT Oszczędzasz 800 PLN 6795 PLN + 22% VAT Konferencja + dzień specjalny: 4695 PLN + 22% VAT Oszczędzasz 900 PLN 4995 PLN + 22% VAT Oszczędzasz 600 PLN 5595 PLN + 22% VAT Konferencja: 3795 PLN + 22% VAT Oszczędzasz 500 PLN 3995 PLN + 22% VAT Oszczędzasz 300 PLN 4295 PLN + 22% VAT Dzień specjalny: 1795 PLN + 22% VAT Oszczędzasz 400 PLN 1995 PLN + 22% VAT Oszczędzasz 200 PLN 2195 PLN + 22% VAT Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed konferencją wpłaty na konto: ABN AMRO BANK (Polska) S.A. Nr r-ku: Opłata za uczestnictwo włącznie z dokumentacją i konsumpcją. Ceny nie zawierają kosztów noclegu i parkingu. W przypadku odwołania zgłoszenia później niż 30 dni przed rozpoczęciem konferencji, pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za konferencję. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w programie. Forma płatności przelew karta kredytowa Proszę obciążyć moją kartę kosztami uczestnictwa Kwota brutto... PLN Typ karty: Mastercard Visa numer karty... posiadacz karty (imię i nazwisko lub nazwa firmy) data ważności karty... adres posiadacza karty podpis posiadacza /osoby upoważnionej... Liczba osób zatrudnionych w Pani/Pana miejscu pracy (np. w oddziale): poniżej powyżej Imię i nazwisko:... Dane do faktury: Firma:... NIP:... Ulica:... Kod pocztowy:... Miejscowość:... Osoba akceptująca udział: Imię i nazwisko:... Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i akceptuję je. Data:... Podpis... Osoba do kontaktu podanie jej danych ułatwi kontakt w sprawach organizacyjnych: Imię i nazwisko:... Komu jeszcze Pani/Pana zdaniem możemy przesłać informacje o tym wydarzeniu: Imię i nazwisko:... Proszę o informowanie mnie w przyszłości o seminariach i konferencjach IIR z następujących dziedzin: Asystentka Bankowość Customer Service Farmacja/Kosmetyki Finanse/Podatki/Rachunkowość Gaz/Energetyka Human Resources IT Marketing/PR Prawo Produkcja/SUR Sprzedaż Telekomunikacja Ubezpieczenia Umiejętności osobiste Zarządzanie strategiczne Zarządzanie projektami Konferencja odbędzie się w hotelu Bristol ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, Warszawa, tel Institute for International Research Sp. z o.o., Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8, tel.: , fax: KRS , NIP: , REGON: , Kapitał zakładowy: zł Institute for International Research Sp. z o.o. jest polskim przedstawicielstwem międzynarodowej grupy kapitałowej Informa plc. - dostawcy specja- giełdzie londyńskiej, z rocznymi obrotami sięgającymi 800 milionów funtów. i biznesowych. Jest największą światową firmą tego typu, notowaną na listycznych informacji i usług dla środowisk akademickich, profesjonalnych IIR działa w Polsce od 1997 roku. Więcej informacji znajdą Państwo w internecie pod adresem:

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Przedstawienie nowych reguł opodatkowania w zakresie węgla i koksu: podatnik/rejestracja, nowe definicje podmiotowe,

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Termin 13 / 11 / 2014, godz. 10.00 16.30 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Cele szkolenia Celem tego seminarium

Bardziej szczegółowo

Patron honorowy: Organizator: Patroni medialni:

Patron honorowy: Organizator: Patroni medialni: Patron honorowy: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA kluczowe, obowiązujące regulacje dotyczące kształtowania taryfy dla ciepła kategoria zwrotu z kapitału zaangażowanego ujęcie w taryfie dla ciepła proces przygotowania

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Ceny transferowe. 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partner:

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Ceny transferowe. 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partner: Warsztaty portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partner: Prowadzący: Piotr Wiewiórka, Dyrektor w zespole cen transferowych PwC. Piotr jest absolwentem Akademii

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W SSE

PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W SSE Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz firma doradcza KPMG mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie: PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W SSE kpmg.pl Prawne i

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Data Konferencji: 21 czerwca 2011 roku Miejsce: Lublin, Hotel

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

magon capital Zapraszamy

magon capital Zapraszamy magon capital Zapraszamy Magon Capital Magon Capital został stworzony, żeby świadczyć usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Prowadzimy doradztwo w obszarach doradztwa strategicznym przy budowie wartości

Bardziej szczegółowo

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe:

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe: Warszawa, dnia 1 października 2012 r. Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Controlling w przemyśle wydobywczym

Controlling w przemyśle wydobywczym Controlling w przemyśle wydobywczym NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Controlling operacyjny z uwzględnieniem specyfiki branży wydobywczej Controlling strategiczny z uwzględnieniem specyfiki branży wydobywczej

Bardziej szczegółowo

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony?

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Program Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Na co zwrócić szczególną uwagę przy lekturze ogólnych warunków ubezpieczenia (na przykładzie ubezpieczenia nieruchomości, OC przedsiębiorcy, ubezpieczenia D&O,

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM SEMINARIÓW na IV kwartał 2014 roku

KALENDARIUM SEMINARIÓW na IV kwartał 2014 roku to co jest mierzone jest dla organizacji ważne i to co jest mierzone jest realizowane Tematy i terminy seminariów KALENDARIUM SEMINARIÓW na IV kwartał 2014 roku Temat seminarium Najbliższy termin Skuteczna

Bardziej szczegółowo

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA TIM SA KONFERENCJA PRASOWA maj 2010 Zmiany w TIM SA ZARZĄD Zarząd TIM SA Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu TIM SA Dyrektor ds. Handlu Maciej Posadzy Wiceprezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl Konferencja portalu TaxFin.pl Fuzje i przejęcia 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Joanna Wierzejska, doradca podatkowy, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

TRUDNE AUDYTY. Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Tematy warsztatów:

TRUDNE AUDYTY. Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Tematy warsztatów: TRUDNE AUDYTY Trudne audyty warsztaty doskonalące dla audytorów warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? Poszukujesz nowej wiedzy potrzebnej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu:

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW (BALANCED SCORECARD) - TEORIA I PARKTYKA, które odbędzie się w terminie 28-29 czerwca 2012r. Koszt

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia. jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw

Fuzje i przejęcia. jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw Fuzje i przejęcia jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw Program konferencji AGENDA Fuzje i przejęcia jako forma rozwoju biznesu w Europie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych Warsztatach,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i Wielkopolską Izbą Przemysłowo Handlową serdecznie zaprasza

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY: NASI DORADCY: Stanisław Rogoziński Partner zarządzający w Brante Partners sp. z o.o. Akredytowany ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Ekspert biznesowy w Fundacji Wspierania

Bardziej szczegółowo

Bankowa restrukturyzacja wierzytelności przedsiębiorstw

Bankowa restrukturyzacja wierzytelności przedsiębiorstw Patron honorowy: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie w warunkach polskich analiza sprawozdań finansowych - ocena krytyczna sytuacji finansowej podmiotu istota restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej Organizator: Patron honorowy: Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Budżetowanie w przedsiębiorstwach branży hutniczej Wariantowa analiza wrażliwości wyniku

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych.

Specyfika controllingu, analizy finansowej i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych. Organizator: Patron honorowy: konferencje Warsztaty GDZIE I KIEDY: 20-21.03.2012 roku, Warszawa 27-28.03.2012 roku, Katowice NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Specyfika controllingu w przedsiębiorstwach wytwórczych

Bardziej szczegółowo

JACEK JAMROŻ PROFIL BIZNESOWY. CFO Advisory. finanse, ryzyko, projekty. Gdynia +48 603-878-503 jj@jacekjamroz.eu www.jacekjamroz.

JACEK JAMROŻ PROFIL BIZNESOWY. CFO Advisory. finanse, ryzyko, projekty. Gdynia +48 603-878-503 jj@jacekjamroz.eu www.jacekjamroz. JACEK JAMROŻ PROFIL BIZNESOWY CFO Advisory finanse, ryzyko, projekty Gdynia +48 603-878-503 jj@jacekjamroz.eu www.jacekjamroz.eu Jacek_Jamroz_biznes_profil_02.05.2016 1/5 Funkcje w biznesie Menedżer 9

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży wydobywczej

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży wydobywczej Organizator: Patron honorowy: Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Budżetowanie w przedsiębiorstwach branży wydobywczej Wariantowa analiza

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA BION PROGRAM. 12 grudzień 2012 roku, Warszawa, Hotel Marriott

KONFERENCJA BION PROGRAM. 12 grudzień 2012 roku, Warszawa, Hotel Marriott 9:30-10:00 Rejestracja gości i kawa poranna PROGRAM 12 grudzień 2012 roku, Warszawa, Hotel Marriott 10:00-10:30 Powitanie i wprowadzenie do tematyki Konferencji Profesor Krzysztof Rybiński - Rektor Akademii

Bardziej szczegółowo

Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm. Oferta współpracy. dla Partnera WR

Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm. Oferta współpracy. dla Partnera WR Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm Agenda Kim jesteśmy Nasze rozwiązania Korzyści dla klientów Partnera WR Korzyści Zasady współpracy Kim jesteśmy Wspólny Rynek powstał z myślą o potrzebach przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w transakcjach zagranicznych

Podatek VAT w transakcjach zagranicznych Seminarium portalu TaxFin.pl Podatek VAT w transakcjach zagranicznych 27 czerwca 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy merytoryczni: Opis spotkania: Przedmiotem niniejszego seminarium będzie omówienie

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW PROKOPOWICZ. Prezes Zarządu Polenergia SA od lipca 2008 roku.

ZBIGNIEW PROKOPOWICZ. Prezes Zarządu Polenergia SA od lipca 2008 roku. ZBIGNIEW PROKOPOWICZ Prezes Zarządu Polenergia SA od lipca 2008 roku. Od 2004 do 2008 roku zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polenergia SA. W latach 2004-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie II miejsce II miejsce Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie Praktyczne warsztaty 21-22 maja 2015 Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa Zarządzanie ryzykiem w projekcie obejmuje

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie.

Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie. Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie. Termin 05 / 12 / 2014, godz. 9.00 17.00 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Kontakt: Joanna

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie SGH

Bardziej szczegółowo

Analiza bilansu Analiza rachunku zysków i strat Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych

Analiza bilansu Analiza rachunku zysków i strat Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych Zalecany zakres informacji o usłudze edukacyjno szkoleniowej dla klienta z bonem szkoleniowym. Tytuł usługi 1 Responsa - Ocena ryzyka kredytowego kontrahenta kredyty kupieckie Szukaj symbolu TKR0502 2

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztaty portalu TaxFin.pl Różnice kursowe - rozliczanie podatkowych różnic kursowych 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Katarzyna Klimkiewicz, partner kancelarii TPA

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Implementacja dyrektywy PSD do prawa polskiego Warszawa, 15-16 czerwca 2011 r. Hotel Holiday Inn, ul. Złota 48/54, Sala Ballada. Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Północą Izbą Gospodarczą - oddział w Koszalinie, serdecznie zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 KONFERENCJA Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 ORGANIZATORZY SPONSOR GŁÓWNY KONFERENCJI SPONSORZY KONFERENCJI Data: 27-28 listopada 2007 r. Adres: KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odpowiedzialność i sposoby postępowania w przypadku kontroli Analiza porównawcza cen transferowych Nowe wymogi i zmiany ws. sporządzania dokumentacji cen transferowych 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Uniwersytetu Stanu Pensylwania USA Kraków 04 06 Kwietnia 2012 Planowanie Sukcesji z jednym z największych autorytetów na świecie już w Polsce

Bardziej szczegółowo

XI XI KONFERENCJA CFO 2015

XI XI KONFERENCJA CFO 2015 XI XI KONFERENCJA CFO 2015 ul. Bolesława Prusa 2, 2, WARSZAWA XI KONFERENCJA CFO 2015 ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE, PRAWNE I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM PATRONAT MEDIALNY Zapraszamy na Konferencję Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów biznesowych. Warszawa, 14 stycznia, 2015

Optymalizacja procesów biznesowych. Warszawa, 14 stycznia, 2015 Optymalizacja procesów biznesowych Warszawa, 14 stycznia, 2015 Prelegent Włodzimierz Makowski Partner Doświadczenie zawodowe MDDP Business Consulting Partner Polpharma Dyrektor Departamentu Zarzadzania

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM SEMINARIÓW na III kwartał 2014 roku

KALENDARIUM SEMINARIÓW na III kwartał 2014 roku Tematy i terminy seminariów to co jest mierzone jest dla organizacji ważne i to co jest mierzone jest realizowane KALENDARIUM SEMINARIÓW na III kwartał 2014 roku Temat seminarium Najbliższy termin Skuteczna

Bardziej szczegółowo

Faktura i E-faktura aspekty prawne oraz podatkowe

Faktura i E-faktura aspekty prawne oraz podatkowe Seminarium portalu TaxFin.pl Faktura i E-faktura aspekty prawne oraz podatkowe 5 października 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner: Cel warsztatów: Celem seminarium jest przedstawienie aspektów prawno-podatkowych

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY Patron honorowy: SZCZEGÓLNE OBAWY W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA REACH NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Jak interpretować ustawę o odpadach pod kątem legislacji dotyczącej chemikaliów? Czy surowiec, który wprowadzam

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta, Życiorysy zawodowe osób zarządzających: I. Prezes Zarządu Imię i nazwisko: Michał Duniec Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu od 23 kwietnia 2014 roku Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych GŁÓWNE ZAGADNIENIA Relacja depozytariusz fundusz przewidziana w nowelizacji Nowe obowiązki informacyjne dla i depozytariuszy Operacje

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 KONFERENCJA Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 ORGANIZATORZY SPONSOR GŁÓWNY KONFERENCJI SPONSORZY KONFERENCJI Data: 27-28 listopada 2007 r. Adres: KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

11, 12 października 2011

11, 12 października 2011 11, 12 października 2011 WROCŁAW Hotel Mercure Panorama DZIEŃ I 11 października 2011r. Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja 11.30 12.00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI 19 20 maja 2015 r. Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r.

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r. SZKOLENIE: ADRESACI SZKOLENIA: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką ochrony danych, działy kadr, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, IT, prawny, menedżerów i kadry zarządzającej.

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2013/2014

Ceny transferowe 2013/2014 Konferencja portalu TaxFin.pl: Ceny transferowe 2013/2014 29 października 2013 r. Hotel Polonia, Warszawa Partnerzy: Prelegenci: Aneta Błażejewska-Gaczyńska - partner w EY., Dział Doradztwa Podatkowego.

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

E-faktura pierwszy rok funkcjonowania po nowelizacji

E-faktura pierwszy rok funkcjonowania po nowelizacji Seminarium portalu TaxFin.pl E-faktura pierwszy rok funkcjonowania po nowelizacji 12 grudnia 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner: Cel warsztatów: Celem seminarium jest przedstawienie aspektów prawno-podatkowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe Opracowywanie taryf dla ciepła wraz z omówieniem bieżących wyzwań na rynku ciepłowniczym

Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe Opracowywanie taryf dla ciepła wraz z omówieniem bieżących wyzwań na rynku ciepłowniczym Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe Opracowywanie taryf dla ciepła wraz z omówieniem bieżących wyzwań na rynku ciepłowniczym Mając na uwadze ciągłe zmiany legislacyjne i rynkowe, chcielibyśmy podzielić

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r.

VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r. Seminarium portalu TaxFin.pl VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r. 26 stycznia 2011 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Przemek Skorupa, starszy menedżer w zespole Podatków Pośrednich

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i serdecznie zaprasza do udziału w Warsztatach, związanych

Bardziej szczegółowo

Helping to Make a Difference

Helping to Make a Difference Russell Bedford www.russellbedford.pl Helping to Make a Difference Prawo Podatki Audyt Księgowość Doradztwo Gospodarcze Szkolenia i konferencje Russell Bedford Poland Szanowni Państwo, Z poważaniem, Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 75 / 2010

Raport bieżący nr 75 / 2010 ELZAB RB-W 75 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 75 / 2010 Data sporządzenia: 2010-12-21 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat oświadczenia członków Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PODATKOWE CENY TRANSFEROWE 4 GRUDNIA, WARSZAWA

WARSZTATY PODATKOWE CENY TRANSFEROWE 4 GRUDNIA, WARSZAWA WARSZTATY PODATKOWE CENY TRANSFEROWE 4 GRUDNIA, WARSZAWA NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA WARSZTATÓW: Zmiany w Rozporządzeniu o cenach transferowych Najnowsze trendy w polskim orzecznictwie dotyczącym cen transferowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i paneliści X Jubileuszowej Konferencji PolCAAT 2014 27.11.2014 r.

Prelegenci i paneliści X Jubileuszowej Konferencji PolCAAT 2014 27.11.2014 r. Marta Brańska-Rybicka - Dyrektor Sektora Publicznego IBM Polska Posiada tytuł magistra na kierunku Zarządzania w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Od 2000 roku budowała kanał sprzedaży produktów leasingowych

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ RYNKOWY PROJEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH

POTENCJAŁ RYNKOWY PROJEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH POTENCJAŁ RYNKOWY PROJEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRAKTYCZNY WARSZTAT GRUPY INVESTIN Termin: 8 grudnia 2016 roku. Miejsce: Warszawa Siedziba INVESTIN, ul. Sapieżyńska 10, I piętro POTENCJAŁ RYNKOWY PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

Jarosław Piechotka. Zastępca Dyrektora Finansowego Polimex-Mostostal SA. Ocena rynków zagranicznych Polimex-Mostostal S.A.

Jarosław Piechotka. Zastępca Dyrektora Finansowego Polimex-Mostostal SA. Ocena rynków zagranicznych Polimex-Mostostal S.A. Jarosław Piechotka Zastępca Dyrektora Finansowego Polimex-Mostostal SA Ocena rynków zagranicznych Polimex-Mostostal S.A. Główne zagadnienia prezentacji Prezentacja Spółki Polimex-Mostostal S.A. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r.

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r. Szkolenie otwarte Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r. 8 czerwca 2015 r. Katowice Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560

Bardziej szczegółowo

Studia Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu od 2003 roku.

Studia Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu od 2003 roku. Mirosław Stanisławski Przewodniczący Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Budownictwa Lądowego. Studia Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu od 2003

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Audyt i ocena systemów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Audyt i ocena systemów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie a Audyt i ocena systemów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie Zakres usług Zapraszamy do zapoznania się ze świadczonym przez nasze organizacje szerokim wachlarzem usług doradczowdrożeniowych dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Raport bieżący numer: 105/2012 Wysogotowo, 29.10.2012r. Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o następujących zmianach w składzie Zarządu PBG, które nastąpiły

Bardziej szczegółowo

STRESS-TESTY W SEKTORZE BANKOWYM

STRESS-TESTY W SEKTORZE BANKOWYM WARSZTATY STRESSTESTY W SEKTORZE BANKOWYM Metodologia działań i identyfikacja ryzyk w ramach obecnych regulacji prawnych 1920 maja, Warszawa Poznaj doświadczenia i praktyki m.in.: W programie m.in: Mateusz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Zarządzanie projektami w WS w Toruniu Zarządzanie projektami przestaje być domeną dużych korporacji. Również coraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - Studia w WSB w Bydgoszczy Zarządzanie projektami przestaje być domeną dużych korporacji. Również coraz wię

Bardziej szczegółowo

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Zadbaj o swoją przyszłość zawodową i stań się liderem na rynku pracy. Nowy zawód EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych KTO MOŻE APLIKOWAĆ NA SZKOLENIE EFG? W Studium mogą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

II KONFERENCJA CFO 2012

II KONFERENCJA CFO 2012 Aspekty rachunkowe, podatkowe i prawne Lublin 31 maja 2012 Hotel Mercure Unia Lublin Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej Konferencji o tematyce finansowej związanej z aspektami

Bardziej szczegółowo

Pan Roman Trębacz w okresie ostatnich 3 lat pełnił następujące funkcje w spółkach prawa handlowego:

Pan Roman Trębacz w okresie ostatnich 3 lat pełnił następujące funkcje w spółkach prawa handlowego: Pan Roman Trębacz członek Rady Nadzorczej, Lat 51; absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w latach 1994-1999 jego pracownik dydaktyczno-naukowy. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/24/8058/24688 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 71,36 zł Cena brutto za godzinę 71,36 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 9 czerwca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy, partner MDDP. Przed podjęciem współpracy

Bardziej szczegółowo

Transport-Spedycja-Logistyka

Transport-Spedycja-Logistyka Transport-Spedycja-Logistyka WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Pro gram kierunku został opracowany we współpracy firmami transportowo-spedycyjnymi. Patronem studiów jest firma PPT PKS Gdańsk-Oliwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32 253 67 14 wew. 113 biuro@otawagroup.pl

Bardziej szczegółowo